"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "klavaro-3.13/po/pl.po" (6 Jun 2021, 48730 Bytes) of package /linux/privat/klavaro-3.13.tar.bz2:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Polish translations for klavaro package.
  2 # Copyright (C) 2009 The Free Software Foundation Inc.
  3 # This file is distributed under the same license as the klavaro package.
  4 # Robert Stefaniuk <_kacprey_@gazeta.pl>, 2006 - 2007, 2011.
  5 # Tomasz Wojtyś <klavaro@nela.pw>, 2011, 2014, 2019.
  6 # Łukasz Wieczorek <wieczorek1990@gmail.com>, 2014.
  7 msgid ""
  8 msgstr ""
  9 "Project-Id-Version: klavaro-3.05-pre2\n"
  10 "Report-Msgid-Bugs-To: <translation-team-eo@lists.sourceforge.net>\n"
  11 "POT-Creation-Date: 2021-06-06 14:05-0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2019-02-15 22:12+0100\n"
  13 "Last-Translator: Tomasz Wojtyś <tsr84@o2.pl>\n"
  14 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
  15 "Language: pl\n"
  16 "MIME-Version: 1.0\n"
  17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
  20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
  21 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
  22 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
  23 
  24 #: ../data/klavaro.glade.h:1
  25 msgid "Klavaro - Progress"
  26 msgstr "Klavaro - Postęp"
  27 
  28 #: ../data/klavaro.glade.h:2
  29 msgid "_Lesson:"
  30 msgstr "_Lekcja:"
  31 
  32 #: ../data/klavaro.glade.h:3
  33 msgid "Value"
  34 msgstr "Wartość"
  35 
  36 #: ../data/klavaro.glade.h:4
  37 msgid "Clear progress data."
  38 msgstr "Usuń informacje o postępie."
  39 
  40 #: ../data/klavaro.glade.h:5
  41 msgid "_Reset"
  42 msgstr "_Restart"
  43 
  44 #: ../data/klavaro.glade.h:6
  45 msgid "Close this window, returning to the exercise."
  46 msgstr "Zamknij to okno, powracając do ćwiczenia."
  47 
  48 #: ../data/klavaro.glade.h:7
  49 msgid "_Close"
  50 msgstr "_Zamknij"
  51 
  52 #. Everything means ALL the progress charts statistics.
  53 #: ../data/klavaro.glade.h:9
  54 msgid "everything!"
  55 msgstr "wszystko!"
  56 
  57 #. Confirmation check-button for removing data.
  58 #: ../data/klavaro.glade.h:11
  59 msgid "Clear data for every module, if checked!"
  60 msgstr "Usuń informacje o postępach w każdym zaznaczonym module."
  61 
  62 #: ../data/klavaro.glade.h:12
  63 msgid "Load other exercises/lessons"
  64 msgstr "Wczytaj inne ćwiczenia/lekcje"
  65 
  66 #: ../data/klavaro.glade.h:13
  67 msgid "_Other texts"
  68 msgstr "_Inne teksty"
  69 
  70 #: ../data/klavaro.glade.h:14
  71 msgid "Edit the character set to be used in this lesson."
  72 msgstr "Zmień zestaw znaków używany w tej lekcji."
  73 
  74 #: ../data/klavaro.glade.h:15
  75 msgid "This is a specific exercise, adjusted to your error profile."
  76 msgstr "To jest zadanie specjalne, dostosowane do twojego profilu błędów."
  77 
  78 #: ../data/klavaro.glade.h:16
  79 msgid ""
  80 "Edit the character set to be used in lessons after 43: they are customizable!"
  81 msgstr "Zmień zestaw znaków używanych po 43 lekcji: one są konfigurowalne!"
  82 
  83 #: ../data/klavaro.glade.h:17 ../src/tutor.c:401
  84 msgid "Drag and drop text here to practice with it."
  85 msgstr "Przeciągnij i upuść tutaj tekst, aby z nim ćwiczyć."
  86 
  87 #: ../data/klavaro.glade.h:18
  88 msgid "Press here to restart the exercise. Hotkey: [Ctrl-R]"
  89 msgstr "Aby zrestartować ćwiczenie, kliknij tutaj. Skrót: [Ctrl-R]"
  90 
  91 #: ../data/klavaro.glade.h:19
  92 msgid "Show the virtual keyboard and the relation between fingers and keys."
  93 msgstr "Pokazuje wirtualną klawiaturę i powiązania klawiszy z palcami."
  94 
  95 #: ../data/klavaro.glade.h:20
  96 msgid "_Keyboard"
  97 msgstr "_Klawiatura"
  98 
  99 #: ../data/klavaro.glade.h:21
 100 msgid "Select the font to be used in the exercise window."
 101 msgstr "Wybierz font używany w oknie ćwiczeń."
 102 
 103 #: ../data/klavaro.glade.h:22
 104 msgid "Font definition"
 105 msgstr "Wybierz krój pisma"
 106 
 107 #: ../data/klavaro.glade.h:23
 108 msgid "Alternative color scheme, needs restart!"
 109 msgstr ""
 110 
 111 #: ../data/klavaro.glade.h:24
 112 msgid "Co_urse information"
 113 msgstr "Informacja o k_ursie"
 114 
 115 #: ../data/klavaro.glade.h:25
 116 msgid "Charts showing the learning progress along the exercises."
 117 msgstr "Wykresy pokazujące postępy w nauce."
 118 
 119 #: ../data/klavaro.glade.h:26
 120 msgid "_Progress"
 121 msgstr "_Postęp"
 122 
 123 #: ../data/klavaro.glade.h:27
 124 msgid "Exit the application immediately."
 125 msgstr "Natychmiastowo wyjdź z aplikacji."
 126 
 127 #: ../data/klavaro.glade.h:28
 128 msgid "Return to the main menu."
 129 msgstr "Powrót do głównego menu."
 130 
 131 #: ../data/klavaro.glade.h:29
 132 msgid "B_ack to menu"
 133 msgstr "_Powrót do menu"
 134 
 135 #: ../data/klavaro.glade.h:30
 136 msgid "Show local and external scores from other users."
 137 msgstr "Pokazuj lokalne i zewnętrzne wyniki innych użytkowników."
 138 
 139 #: ../data/klavaro.glade.h:31
 140 msgid "_Top 10"
 141 msgstr "_Najlepsza 10."
 142 
 143 #: ../data/klavaro.glade.h:32
 144 msgid "Change language"
 145 msgstr "Zmień język"
 146 
 147 #: ../data/klavaro.glade.h:33
 148 msgid "Attention!"
 149 msgstr "Uwaga!"
 150 
 151 # "Potwierdzasz?"
 152 # Coders: This is a changes confirmation? If yes maybe add "confirmation".
 153 #: ../data/klavaro.glade.h:34
 154 msgid "Do you confirm?"
 155 msgstr "Potwierdzasz zmiany?"
 156 
 157 #: ../data/klavaro.glade.h:35
 158 msgid "_No"
 159 msgstr "_Nie"
 160 
 161 #: ../data/klavaro.glade.h:36
 162 msgid "_Yes"
 163 msgstr "_Tak"
 164 
 165 #: ../data/klavaro.glade.h:37
 166 msgid "Klavaro - Select file"
 167 msgstr "Klavaro - Wybierz plik"
 168 
 169 #: ../data/klavaro.glade.h:38
 170 msgid "_Cancel"
 171 msgstr "_Anuluj"
 172 
 173 #: ../data/klavaro.glade.h:39
 174 msgid "_Open"
 175 msgstr "_Otwórz"
 176 
 177 #: ../data/klavaro.glade.h:40
 178 msgid "Re_name:"
 179 msgstr "Zmień _nazwę:"
 180 
 181 #: ../data/klavaro.glade.h:41
 182 msgid "Rename the selected item."
 183 msgstr "Zmień nazwę zaznaczonego elementu."
 184 
 185 #: ../data/klavaro.glade.h:42
 186 msgid ""
 187 "Read a text file and add a copy of it here. The file must be encoded in "
 188 "UTF-8."
 189 msgstr ""
 190 "Wczytuje plik tekstowy i dodaje tutaj jego kopię. Plik musi być kodowany w "
 191 "UTF-8."
 192 
 193 #: ../data/klavaro.glade.h:43
 194 msgid "_Open text file"
 195 msgstr "_Otwórz plik tekstowy"
 196 
 197 #: ../data/klavaro.glade.h:44
 198 msgid "Paste text that was copied to the clipboard."
 199 msgstr "Wkleja tekst, który został skopiowany do schowka."
 200 
 201 #: ../data/klavaro.glade.h:45
 202 msgid "_Paste from clipboard"
 203 msgstr "_Wklej ze schowka"
 204 
 205 #: ../data/klavaro.glade.h:46
 206 msgid "Remove the selected item."
 207 msgstr "Usuń zaznaczoną pozycję."
 208 
 209 #: ../data/klavaro.glade.h:47
 210 msgid "_Remove copied file"
 211 msgstr "_Usuń skopiowany plik"
 212 
 213 #: ../data/klavaro.glade.h:48
 214 msgid "Apply the selected item to create an exercise."
 215 msgstr "Zastosuj zaznaczony elementu by utworzyć ćwiczenie."
 216 
 217 #: ../data/klavaro.glade.h:49
 218 msgid "_Apply"
 219 msgstr "_Zastosuj"
 220 
 221 #: ../data/klavaro.glade.h:50
 222 msgid "Close this window."
 223 msgstr "Zamknij to okno."
 224 
 225 # Coders: What is this "Custom"?
 226 #: ../data/klavaro.glade.h:51
 227 msgid "Country / Custom"
 228 msgstr "Kraj / Własna"
 229 
 230 #: ../data/klavaro.glade.h:52
 231 msgid "Variant"
 232 msgstr "Wariant"
 233 
 234 #: ../data/klavaro.glade.h:53
 235 msgid "Remove the selected custom layout."
 236 msgstr "Usuń zaznaczony własny układ."
 237 
 238 #: ../data/klavaro.glade.h:54
 239 msgid "_Remove"
 240 msgstr "_Usuń"
 241 
 242 # "toggle", "alternate" - "przełączanie"
 243 #: ../data/klavaro.glade.h:55
 244 msgid ""
 245 "Toggles the shift effect on the keys. Alternates between the upper and lower "
 246 "characters of the keys."
 247 msgstr ""
 248 "Odpowiednik wciśniętego shift. Przełącza pomiędzy górnymi i dolnymi znakami "
 249 "klawiszy."
 250 
 251 #: ../data/klavaro.glade.h:56
 252 msgid "SPACE BAR"
 253 msgstr "SPACJA"
 254 
 255 #: ../data/klavaro.glade.h:57 ../src/keyboard.c:1726
 256 msgid "thumbs"
 257 msgstr "kciuki"
 258 
 259 #: ../data/klavaro.glade.h:58
 260 msgid "Tab"
 261 msgstr "Tab"
 262 
 263 #: ../data/klavaro.glade.h:59
 264 msgid "Ctrl"
 265 msgstr "Ctrl"
 266 
 267 #: ../data/klavaro.glade.h:60
 268 msgid "Caps"
 269 msgstr "Caps"
 270 
 271 #: ../data/klavaro.glade.h:61
 272 msgid "S_ave as:"
 273 msgstr "Z_apisz jako:"
 274 
 275 #: ../data/klavaro.glade.h:62
 276 msgid "Show previous screen."
 277 msgstr "Pokaż poprzedni ekran."
 278 
 279 #: ../data/klavaro.glade.h:63
 280 msgid "_Previous step"
 281 msgstr "_Poprzedni krok"
 282 
 283 #: ../data/klavaro.glade.h:64
 284 msgid "Show next screen."
 285 msgstr "Pokaż następny ekran."
 286 
 287 #: ../data/klavaro.glade.h:65
 288 msgid "_Next step"
 289 msgstr "_Następny krok"
 290 
 291 #: ../data/klavaro.glade.h:66
 292 msgid "Return without any modification."
 293 msgstr "Powrót bez wprowadzania zmian."
 294 
 295 #: ../data/klavaro.glade.h:67
 296 msgid "Save the current keyboard layout with the name specified above."
 297 msgstr "Zapisz bieżący układ klawiszy z nazwą podaną powyżej."
 298 
 299 #: ../data/klavaro.glade.h:68
 300 msgid "_Save and use"
 301 msgstr "_Zapisz i użyj"
 302 
 303 #: ../data/klavaro.glade.h:69
 304 msgid ""
 305 "If you like those beautiful hands, click here to close this window keeping "
 306 "them."
 307 msgstr ""
 308 "Jeśli chcesz oglądać te piękne ręce, kliknij tutaj by zamknąć okno "
 309 "zachowując je."
 310 
 311 # Coders: Maybee change "keep" to "show"?
 312 #: ../data/klavaro.glade.h:70
 313 msgid "_Keep hands"
 314 msgstr "_Pokaż ręce"
 315 
 316 #: ../data/klavaro.glade.h:71
 317 msgid "Klavaro - Main menu"
 318 msgstr "Klavaro - Menu główne"
 319 
 320 #: ../data/klavaro.glade.h:72
 321 msgid "Don't be shy about learning the basics!"
 322 msgstr "Nie wstydź się nauki od podstaw!"
 323 
 324 #: ../data/klavaro.glade.h:73
 325 msgid "Learn how to type correctly"
 326 msgstr "Naucz się poprawnie pisać"
 327 
 328 #: ../data/klavaro.glade.h:74
 329 msgid "Initial training for your fingers."
 330 msgstr "Wstępny trening twoich palców."
 331 
 332 #: ../data/klavaro.glade.h:75
 333 msgid "First steps with initial training"
 334 msgstr "Pierwsze kroki z ćwiczeniem wstępnym"
 335 
 336 #: ../data/klavaro.glade.h:76
 337 msgid "Memorizing the keyboard practicing random keys exercises."
 338 msgstr "Zapamiętywanie klawiatury poprzez ćwiczenia z losowymi klawiszami."
 339 
 340 #: ../data/klavaro.glade.h:77
 341 msgid "Practice with random keys"
 342 msgstr "Ćwiczenia z losowymi klawiszami"
 343 
 344 # Dwa imiesłowy - jak to przetłumaczyć?
 345 #: ../data/klavaro.glade.h:78
 346 msgid "Accelerating the touches practicing random words exercises."
 347 msgstr "Przyspieszanie pisania poprzez ćwiczenia z losowymi słowami."
 348 
 349 #: ../data/klavaro.glade.h:79
 350 msgid "Practice with random words"
 351 msgstr "Ćwiczenia z losowymi słowami"
 352 
 353 #: ../data/klavaro.glade.h:80
 354 msgid "Becoming proficient practicing complete paragraphs exercises."
 355 msgstr "Stawanie się biegłym poprzez ćwiczenia z pełnymi akapitami."
 356 
 357 #: ../data/klavaro.glade.h:81
 358 msgid "Practice with complete texts"
 359 msgstr "Ćwiczenia z pełnymi tekstami"
 360 
 361 #: ../data/klavaro.glade.h:82
 362 msgid "Speech"
 363 msgstr "Mowa"
 364 
 365 #: ../data/klavaro.glade.h:83
 366 msgid "Your language here."
 367 msgstr "Twój język."
 368 
 369 #: ../data/klavaro.glade.h:84
 370 msgid ""
 371 "Keyboard layout for modules 1 and 2. Also used informatively in the "
 372 "fluidness contest."
 373 msgstr ""
 374 "Układ klawiatury dla modułów 1 i 2. Używany również informacyjnie w "
 375 "konkursie płynności."
 376 
 377 #: ../data/klavaro.glade.h:85
 378 msgid "_Keyboard:"
 379 msgstr "_Klawiatura:"
 380 
 381 #: ../data/klavaro.glade.h:86
 382 msgid "Language for modules 3 and 4."
 383 msgstr "Język modułów 3 i 4"
 384 
 385 #: ../data/klavaro.glade.h:87
 386 msgid "_Language:"
 387 msgstr "_Język"
 388 
 389 #: ../data/klavaro.glade.h:88
 390 msgid "General information about the program."
 391 msgstr "Ogólne informacje o programie"
 392 
 393 #: ../data/klavaro.glade.h:89
 394 msgid "_About..."
 395 msgstr "_O programie..."
 396 
 397 #: ../data/klavaro.glade.h:90 ../data/klavaro.desktop.in.h:2
 398 msgid "Yet another touch typing tutor"
 399 msgstr "Jeszcze jeden samouczek szybkiego pisania"
 400 
 401 #: ../data/klavaro.glade.h:91
 402 msgid "Remember always: someone loves you!"
 403 msgstr "Zawsze pamiętaj: ktoś Cię kocha!"
 404 
 405 #: ../data/klavaro.glade.h:92
 406 msgid "Top 10"
 407 msgstr "Najlepsza 10."
 408 
 409 #: ../data/klavaro.glade.h:93
 410 msgid "Show extra information."
 411 msgstr "Pokaż dodatkowe informacje."
 412 
 413 #: ../data/klavaro.glade.h:94
 414 msgid "Hide extra information."
 415 msgstr "Ukryj dodatkowe informacje."
 416 
 417 #: ../data/klavaro.glade.h:95
 418 msgid "Publish to the web your local scores."
 419 msgstr "Opublikuj swoje lokalne wyniki w sieci."
 420 
 421 #: ../data/klavaro.glade.h:96
 422 msgid "_Participate"
 423 msgstr "_Uczestnicz"
 424 
 425 #: ../data/klavaro.glade.h:97
 426 msgid "Download from the web the most up to date ranking."
 427 msgstr "Pobierz aktualny ranking z sieci."
 428 
 429 #: ../data/klavaro.glade.h:98
 430 msgid "_Update"
 431 msgstr "_Uaktualnij"
 432 
 433 #: ../data/klavaro.desktop.in.h:1
 434 msgid "Klavaro"
 435 msgstr "Klavaro"
 436 
 437 #: ../data/klavaro.desktop.in.h:3
 438 msgid "A very flexible and efficient touch typing tutor."
 439 msgstr "Bardzo elastyczny i skuteczny nauczyciel pisania na klawiaturze."
 440 
 441 #: ../src/main.c:308
 442 msgid "(Custom)"
 443 msgstr "(Własny)"
 444 
 445 #: ../src/main.c:309
 446 msgid "(Edit custom)"
 447 msgstr "(Modyfikuj własny)"
 448 
 449 #: ../src/main.c:310
 450 msgid "(Default)"
 451 msgstr "(Domyślny)"
 452 
 453 #: ../src/main.c:387
 454 #, c-format
 455 msgid "Dictation mode (depends on this speech synthesizer: %s)"
 456 msgid_plural "Dictation mode (depends on one of these speech synthesizers: %s)"
 457 msgstr[0] "Tryb dyktowania (zależy od tego syntezatora mowy: %s)"
 458 msgstr[1] "Tryb dyktowania (zależy od tych syntezatorów mowy: %s)"
 459 msgstr[2] "Tryb dyktowania (zależy od tych syntezatorów mowy: %s)"
 460 
 461 #. Set main labels (for translation)
 462 #.
 463 #: ../src/main.c:429 ../src/keyboard.c:1385
 464 msgid "Introduction"
 465 msgstr "Wstęp"
 466 
 467 #: ../src/main.c:432 ../src/top10.c:114
 468 msgid "Basic course"
 469 msgstr "Kurs podstawowy"
 470 
 471 #: ../src/main.c:435 ../src/top10.c:117
 472 msgid "Adaptability"
 473 msgstr "Adaptacja"
 474 
 475 #: ../src/main.c:439 ../src/main.c:441 ../src/callbacks.c:1406
 476 #: ../src/top10.c:94 ../src/top10.c:120
 477 msgid "Speed"
 478 msgstr "Szybkość"
 479 
 480 #: ../src/main.c:444 ../src/callbacks.c:1429 ../src/top10.c:96
 481 #: ../src/top10.c:123
 482 msgid "Fluidity"
 483 msgstr "Płynność"
 484 
 485 #: ../src/callbacks.c:485 ../src/tutor.c:547
 486 msgid "Keys:"
 487 msgstr "Klawisze:"
 488 
 489 #: ../src/callbacks.c:880 ../src/callbacks.c:896
 490 msgid "Connecting..."
 491 msgstr "Łączenie..."
 492 
 493 #: ../src/callbacks.c:1169
 494 msgid "Overwrite user layout"
 495 msgstr "Nadpisz układ użytkownika"
 496 
 497 #: ../src/callbacks.c:1171
 498 msgid "This will OVERWRITE an existent keyboard layout."
 499 msgstr "To NADPISZE istniejący układ klawiszy."
 500 
 501 #: ../src/callbacks.c:1178
 502 msgid "Remove user layout"
 503 msgstr "Usuń układ użytkownika"
 504 
 505 #: ../src/callbacks.c:1180
 506 msgid "This will REMOVE an existent keyboard layout."
 507 msgstr "To USUNIE istniejący układ klawiszy."
 508 
 509 #: ../src/callbacks.c:1187 ../src/callbacks.c:1192
 510 msgid "Reset progress data"
 511 msgstr "Usuń informacje o postępach"
 512 
 513 #: ../src/callbacks.c:1188
 514 #, fuzzy
 515 msgid "This will DELETE all the progress data of all modules."
 516 msgstr "To USUNIE wszystkie informacje o postępach pokazywane na wykresach."
 517 
 518 #: ../src/callbacks.c:1200
 519 #, fuzzy, c-format
 520 msgid "This will delete the data of this chart. <%s>"
 521 msgstr "To USUNIE wszystkie informacje o postępach pokazywane na wykresach."
 522 
 523 #: ../src/callbacks.c:1203
 524 #, fuzzy, c-format
 525 msgid "This will delete the progress data of the module. (%s)"
 526 msgstr "Usuń informacje o postępach, w każdym module. (%s)"
 527 
 528 #: ../src/callbacks.c:1403 ../src/top10.c:92
 529 msgid "Accuracy"
 530 msgstr "Dokładność"
 531 
 532 #: ../src/callbacks.c:1406 ../src/tutor.c:1329
 533 msgid "(WPM)"
 534 msgstr "(SNM)"
 535 
 536 #: ../src/callbacks.c:1417
 537 msgid "Errors"
 538 msgstr "Błędy"
 539 
 540 #: ../src/callbacks.c:1420
 541 msgid "Touch times (s)"
 542 msgstr "Czasy pisania (s)"
 543 
 544 #: ../src/callbacks.c:1432 ../src/tutor.c:1356 ../src/top10.c:74
 545 msgid "Score"
 546 msgstr "Wynik"
 547 
 548 #. Translators: your language code (first 2 letters of your po-file)
 549 #: ../src/translation.c:526 ../src/tutor.c:1762
 550 msgid "en"
 551 msgstr "pl"
 552 
 553 #: ../src/translation.c:613
 554 msgid ""
 555 "The basic course focuses on having you read the characters presented to you "
 556 "on screen and typing the corresponding keys. Remember to keep your hands "
 557 "correctly oriented on the home row of the keyboard at all times (see "
 558 "introduction on main menu)."
 559 msgstr ""
 560 "Kurs podstawowy skupia się wpisywaniu odczytanych z ekranu znaków. Pamiętaj "
 561 "by utrzymywać poprawnie ułożone dłonie na wierszu podstawowym klawiatury "
 562 "(zobacz wstęp w menu głównym)."
 563 
 564 #: ../src/translation.c:617
 565 msgid ""
 566 "The key set used in each series will be shown in the above message line. The "
 567 "[Space], [Shift] and [Enter] keys may not show up there but are used very "
 568 "often."
 569 msgstr ""
 570 "Zestaw klawiszy używanych w każdej serii będzie pokazywany w powyższej linii "
 571 "wiadomości. Klawisze [Spacja], [Shift] i [Enter] mogą się tam nie pojawić, "
 572 "choć są używane bardzo często."
 573 
 574 #: ../src/translation.c:620
 575 msgid ""
 576 "The message line below follows and echoes your key presses. If required, it "
 577 "changes and displays instructions for actions required from you."
 578 msgstr ""
 579 "Linia wiadomości poniżej śledzi i wypisuje twoje naciśnięcia klawiszy. "
 580 "Zależnie od kontekstu wyświetla również instrukcje postępowania."
 581 
 582 #: ../src/translation.c:624
 583 msgid ""
 584 "Here you may practice and improve your memorization of all keys. There will "
 585 "be sentences presented with nonsense words which mix some numbers and "
 586 "symbols."
 587 msgstr ""
 588 "Tutaj możesz ćwiczyć i udoskonalić swoją wiedzę o wszystkich klawiszach. "
 589 "Zobaczysz zdania ułożone z bezsensownych słów, z wtrąconymi cyframi i "
 590 "symbolami."
 591 
 592 #: ../src/translation.c:627
 593 msgid ""
 594 "In order to keep the lesson contents language and keyboard independent, "
 595 "accented letter combinations will probably not appear. For real word "
 596 "sentences, please use the fourth option of the main menu (about fluidness)."
 597 msgstr ""
 598 "W celu zapewnienia niezależności ćwiczenia od języka i układu klawiszy, "
 599 "kombinacje liter akcentowanych prawdopodobnie się nie pojawią. Aby poćwiczyć "
 600 "wpisywanie prawdziwych słów, użyj czwartej opcji menu głównego (płynność)."
 601 
 602 # Coders: Remove panel
 603 #: ../src/translation.c:631
 604 msgid ""
 605 "After each exercise there will be a brief statistics panel reviewing your "
 606 "performance along with some relevant comments."
 607 msgstr ""
 608 "Po każdym ćwiczeniu pokazane zostaną krótkie statystyki kontrolujące twoje "
 609 "wyniki razem z pewnymi istotnymi uwagami."
 610 
 611 #: ../src/translation.c:635
 612 msgid ""
 613 "This exercise is very similar to the second one, for adaptability. The "
 614 "difference is that here you'll type real words."
 615 msgstr ""
 616 "To ćwiczenie jest bardzo podobne do drugiego, czyli adaptacji. Różnica "
 617 "polega na tym, że będziesz wpisywał prawdziwe słowa."
 618 
 619 #: ../src/translation.c:638
 620 msgid ""
 621 "The default language is the actual one of the interface. But you may select "
 622 "any other texts with words you would like to use. Press the 'Other' option "
 623 "above and add files containing those texts."
 624 msgstr ""
 625 "Domyślnym językiem jest aktualny język interfejsu, ale możesz wybrać inne "
 626 "teksty ze słowami, których chciałbyś używać. Wciśnij przycisk 'Inne' powyżej "
 627 "i dodaj pliki zawierające te teksty."
 628 
 629 #: ../src/translation.c:642
 630 msgid ""
 631 "With this exercise the focus is on speed. So, you are supposed to type "
 632 "really fast and I will only flatter you when you deserve it!"
 633 msgstr ""
 634 "W tym ćwiczeniu nacisk kładziony jest na twoją szybkość. Dlatego powinieneś "
 635 "pisać naprawdę szybko. Zostaniesz pochwalony tylko, gdy na to zasłużysz!"
 636 
 637 #: ../src/translation.c:646
 638 msgid ""
 639 "We will now use complete sentences and paragraphs which make logical sense. "
 640 "This may distract you while you type if you try to understand what you are "
 641 "entering. The previous exercises were aimed at getting you to type without "
 642 "interpreting and analyzing the content."
 643 msgstr ""
 644 "Teraz użyjemy pełnych zdań i akapitów posiadających logiczny sens. Może cię "
 645 "to rozpraszać jeśli podczas pisania spróbujesz zrozumieć co wprowadzasz. "
 646 "Poprzednie ćwiczenia były skierowanie na pisanie bez interpretacji i analizy "
 647 "treści."
 648 
 649 #: ../src/translation.c:650
 650 msgid ""
 651 "We do not mean to imply that the typists must behave like a robot, without "
 652 "understanding what they type. We do aim to develop the skill of typing, "
 653 "making it an automatic reflex akin to the acts of walking, talking, etc. "
 654 "After reaching this goal, the act of typing will become automatic and "
 655 "require little concentration. Then you will be able to pay attention to the "
 656 "real meaning of the text."
 657 msgstr ""
 658 "Nie chcemy sugerować, że piszący musi zachowywać się jak robot, bez "
 659 "rozumienia co pisze. Chodzi o rozwinięcie techniki pisania, wytworzenie "
 660 "naturalnych odruchów, jak przy chodzeniu, rozmawianiu itp. Po osiągnięciu "
 661 "tego celu, pisanie stanie się automatyczne i nie będzie wymagało specjalnego "
 662 "wysiłku. Będziesz wtedy zdolny zwracać uwagę na prawdziwe znaczenie tekstu."
 663 
 664 #: ../src/translation.c:654
 665 msgid ""
 666 "These exercises are longer. Each exercise consists of three paragraphs and "
 667 "the emphasis is placed on correctness and rhythm, with a minimum speed "
 668 "requirement. Here you will be required to use the backspace key to correct "
 669 "any mistakes. In other words, only input without error will be accepted."
 670 msgstr ""
 671 "Te ćwiczenia są dłuższe. Każde składa się z trzech akapitów, a uwaga "
 672 "poświęcana jest poprawności i rytmowi, z minimalnym wymogiem szybkości. "
 673 "Należy tutaj używać klawisza backspace do poprawiania wszelkich błędów. "
 674 "Innymi słowy, jedynie bezbłędnie napisany tekst zostanie zaakceptowany."
 675 
 676 #: ../src/keyboard.c:1185
 677 msgid ""
 678 "Correct positioning of the hands and fingers is very important to efficient "
 679 "typing. You will learn faster and type better if you follow the next "
 680 "recommendations."
 681 msgstr ""
 682 "Prawidłowe ułożenie dłoni i palców jest bardzo ważne do efektywnego pisania "
 683 "na klawiaturze. Nauczysz się szybciej i będziesz lepiej pisał jeżeli "
 684 "postąpisz według następnych zaleceń."
 685 
 686 #: ../src/keyboard.c:1188
 687 msgid ""
 688 "The index-finger tips rest over each of the two keys which have a small "
 689 "raised mark, in the center of the keyboard."
 690 msgstr ""
 691 "Koniuszki palców wskazujących spoczywają nad dwoma klawiszami, które mają na "
 692 "sobie małe wypustki, na środku klawiatury."
 693 
 694 #: ../src/keyboard.c:1191
 695 msgid ""
 696 "These marks function as 'tactile hooks' for your fingers to remain at the "
 697 "correct position. This way, with a little experience, you will not need to "
 698 "look at the keyboard to see if your fingers are properly positioned."
 699 msgstr ""
 700 "Te wypustki funkcjonują jako 'dotykowe haczyki' by twoje palce pozostały w "
 701 "prawidłowej pozycji. W ten sposób, nie będziesz musiał spoglądać na "
 702 "klawiaturę by zobaczyć czy twoje palce są poprawnie ułożone."
 703 
 704 #: ../src/keyboard.c:1195
 705 msgid ""
 706 "The tips of the other fingers lie naturally beside the index ones, over the "
 707 "keys on the same row of the keyboard."
 708 msgstr ""
 709 "Koniuszki pozostałych palców leżą naturalnie obok palców wskazujących na "
 710 "klawiszach z tego samego rzędu klawiatury."
 711 
 712 # Coders: Change "edges"
 713 #: ../src/keyboard.c:1198
 714 msgid "The outside edges of your thumbs rest over the space bar."
 715 msgstr "Zewnętrzne krawędzie twoich kciuków spoczywają na spacji."
 716 
 717 #: ../src/keyboard.c:1200
 718 msgid ""
 719 "The part of the hands closest to the wrist (the base) rest over the table, "
 720 "outside the keyboard. Without this kind of support the arms would quickly "
 721 "tire."
 722 msgstr ""
 723 "Części dłoni najbliżej nadgarstka (baza) opierają się na stole, poza "
 724 "klawiaturą. Bez takiego podparcia ręce bardzo szybko by się zmęczyły."
 725 
 726 #: ../src/keyboard.c:1203
 727 msgid ""
 728 "This is referred to as the home position for the hands. From it the fingers "
 729 "move all over the keyboard, reaching all the keys as naturally and quickly "
 730 "as possible. To reach this goal one uses a specific relation between each "
 731 "key and finger. This relation will be learned gradually as you complete the "
 732 "basic course."
 733 msgstr ""
 734 "To jest pozycja podstawowa dłoni. Od niej palce przesuwają się po całej "
 735 "klawiaturze, sięgając wszystkich klawiszy tak naturalnie i szybko jak to "
 736 "tylko możliwe. Aby osiągnąć ten cel, każdy klawisz przypisany jest "
 737 "konkretnemu palcowi, którym może być wciskany. Nauczysz się tych powiązań "
 738 "stopniowo, podczas kursu podstawowego."
 739 
 740 #: ../src/keyboard.c:1209
 741 msgid ""
 742 "When learning the relation between fingers and keys, it is very important "
 743 "that you only move the finger which must press the key and allow all other "
 744 "fingers to remain in the home position."
 745 msgstr ""
 746 "Podczas nauki powiązań pomiędzy palcami i klawiszami ważne jest poruszanie "
 747 "tylko tym palcem, którym musisz nacisnąć klawisz i pozwolenie innym palcom "
 748 "pozostać w pozycji początkowej."
 749 
 750 #: ../src/keyboard.c:1213
 751 msgid ""
 752 "After memorizing this relationship, you can relax the previous rule some, so "
 753 "that you can attain greater speed while typing."
 754 msgstr ""
 755 "Po zapamiętaniu powiązań, możesz stosować powyższą zasadę mniej ściśle, aby "
 756 "osiągnąć większą szybkość pisania."
 757 
 758 #: ../src/keyboard.c:1216
 759 msgid ""
 760 "The shift keys are used for capital letters and for some symbols. To get a "
 761 "shifted key input you should first use the small finger of the opposite "
 762 "hand. Just keep it in the closest Shift while reaching the target key with "
 763 "the other hand."
 764 msgstr ""
 765 "Przyciski SHIFT służą są do wprowadzania wielkich liter oraz niektórych "
 766 "symboli. Żeby wpisać wielką literę użyj małego palca i przytrzymaj nim "
 767 "SHIFT, a drugą ręką wciśnij właściwą literę."
 768 
 769 #: ../src/keyboard.c:1220
 770 msgid ""
 771 "You should be prepared to start training with the basic course. It will take "
 772 "effort and patience to be successful as a typist. We trust you have these "
 773 "and look forward to your success!"
 774 msgstr ""
 775 "Przygotuj się do rozpoczęcia kursu podstawowego. By odnosić sukcesy jako "
 776 "osoba pisząca na klawiaturze wymagany jest wysiłek i cierpliwość. Wierzymy w "
 777 "Ciebie!"
 778 
 779 #: ../src/keyboard.c:1231
 780 #, c-format
 781 msgid "Step %i"
 782 msgstr "Krok %i"
 783 
 784 # Coders: I would like to know the context.
 785 #. Recommendations
 786 #: ../src/keyboard.c:1235
 787 msgid "To position the hands"
 788 msgstr "By ustawić dłonie"
 789 
 790 #. Final words
 791 #: ../src/keyboard.c:1318
 792 msgid "Go ahead!"
 793 msgstr "Idź dalej!"
 794 
 795 #: ../src/keyboard.c:1326 ../src/keyboard.c:1328
 796 msgid "Click on any key to see which finger you must use:"
 797 msgstr "Kliknij na dowolnym klawiszu aby zobaczyć którego palca użyć:"
 798 
 799 #: ../src/keyboard.c:1327
 800 msgid "Relation between fingers and keys"
 801 msgstr "Powiązania klawiszy z palcami"
 802 
 803 #: ../src/keyboard.c:1385 ../src/keyboard.c:1419
 804 msgid "Keyboard"
 805 msgstr "Klawiatura"
 806 
 807 #: ../src/keyboard.c:1466
 808 msgid "Create or modify a custom keyboard layout"
 809 msgstr "Utwórz lub modyfikuj własny układ klawiatury"
 810 
 811 #: ../src/keyboard.c:1714 ../src/keyboard.c:1738
 812 msgid "small finger"
 813 msgstr "mały palec"
 814 
 815 #: ../src/keyboard.c:1717 ../src/keyboard.c:1735
 816 msgid "ring finger"
 817 msgstr "palec serdeczny"
 818 
 819 #: ../src/keyboard.c:1720 ../src/keyboard.c:1732
 820 msgid "middle finger"
 821 msgstr "palec środkowy"
 822 
 823 #: ../src/keyboard.c:1723 ../src/keyboard.c:1729
 824 msgid "index finger"
 825 msgstr "palec wskazujący"
 826 
 827 #: ../src/keyboard.c:1824
 828 msgid "Press and edit me"
 829 msgstr "Naciśnij mnie i modyfikuj"
 830 
 831 #: ../src/tutor.c:325
 832 msgid "Lesson:"
 833 msgstr "Lekcja:"
 834 
 835 #: ../src/tutor.c:335
 836 msgid "Paragraphs:"
 837 msgstr "Akapitów:"
 838 
 839 #: ../src/tutor.c:368
 840 msgid "Klavaro - Basic Course"
 841 msgstr "Klavaro - Kurs Podstawowy"
 842 
 843 #: ../src/tutor.c:373
 844 msgid "Klavaro - Adaptability"
 845 msgstr "Klavaro - Adaptacja"
 846 
 847 #: ../src/tutor.c:376
 848 msgid ""
 849 "Adaptability exercises: automating the fingers responses, typing over all "
 850 "the keyboard."
 851 msgstr ""
 852 "Ćwiczenia z adaptacji: automatyzowanie reakcji palców, pisanie po całej "
 853 "klawiaturze."
 854 
 855 #: ../src/tutor.c:381
 856 msgid "Klavaro - Velocity"
 857 msgstr "Klavaro - Szybkość"
 858 
 859 #: ../src/tutor.c:382
 860 msgid "Velocity exercises: accelerate typing real words."
 861 msgstr "Ćwiczenia szybkości: przyspiesz pisanie prawdziwych słów."
 862 
 863 #: ../src/tutor.c:386
 864 msgid "Klavaro - Fluidness"
 865 msgstr "Klavaro - Płynność"
 866 
 867 #: ../src/tutor.c:388
 868 msgid "Fluidness exercises: accuracy typing good sense paragraphs."
 869 msgstr "Ćwiczenia płynności: dokładne wpisywanie sensownych akapitów."
 870 
 871 #: ../src/tutor.c:450
 872 msgid "End of exercise. Press [Enter] to start another."
 873 msgstr "Koniec ćwiczenia. Naciśnij [Enter] by zacząć następne."
 874 
 875 #: ../src/tutor.c:478
 876 msgid "Learning the key positions."
 877 msgstr "Uczenie się położenia klawiszy."
 878 
 879 #: ../src/tutor.c:481
 880 msgid "Press any key to start the exercise. "
 881 msgstr "Naciśnij dowolny klawisz, aby rozpocząć ćwiczenie. "
 882 
 883 #: ../src/tutor.c:609 ../src/tutor.c:612
 884 msgid "Start typing when you are ready. "
 885 msgstr "Zacznij pisać, kiedy będziesz gotowy. "
 886 
 887 #: ../src/tutor.c:610
 888 msgid "Use backspace to correct errors."
 889 msgstr "Użyj backspace, by poprawić błędy."
 890 
 891 #: ../src/tutor.c:1057
 892 #, c-format
 893 msgid ""
 894 "ps.: logging not performed for this session: the number of typed characters "
 895 "(%i) must be greater than %i."
 896 msgstr ""
 897 "PS: logowanie nie zostało wykonane w tej sesji: liczba wpisanych znaków (%i) "
 898 "musi być większa niż %i."
 899 
 900 #: ../src/tutor.c:1197
 901 msgid "ps.: you have entered the Top 10 list, great!"
 902 msgstr "PS: jesteś na liście dziesięciu najlepszych, świetnie!"
 903 
 904 #: ../src/tutor.c:1211
 905 msgid ""
 906 "ps.: the text you just typed doesn't seem to be similar to ordinary texts in "
 907 "the language currently selected: we can't account for it in the 'Top 10' "
 908 "contest."
 909 msgstr ""
 910 "PS: tekst, który napisałeś nie wydaje się być podobny do zwykłych tekstów w "
 911 "aktualnie wybranym języku: nie możemy go zaliczyć do konkursu 'Najlepsza 10'."
 912 
 913 #. Begin the accuracy
 914 #: ../src/tutor.c:1256
 915 msgid "STATISTICS"
 916 msgstr "STATYSTYKI"
 917 
 918 #: ../src/tutor.c:1257
 919 msgid "Elapsed time:"
 920 msgstr "Czas trwania:"
 921 
 922 #: ../src/tutor.c:1258
 923 msgid "minute and"
 924 msgid_plural "minutes and"
 925 msgstr[0] "minuta i"
 926 msgstr[1] "minuty i"
 927 msgstr[2] "minut i"
 928 
 929 #: ../src/tutor.c:1259
 930 msgid "second"
 931 msgid_plural "seconds"
 932 msgstr[0] "sekunda"
 933 msgstr[1] "sekundy"
 934 msgstr[2] "sekund"
 935 
 936 #: ../src/tutor.c:1260
 937 msgid "Error ratio:"
 938 msgstr "Współczynnik błędów:"
 939 
 940 #: ../src/tutor.c:1260
 941 msgid "Accuracy:"
 942 msgstr "Dokładność:"
 943 
 944 #: ../src/tutor.c:1281 ../src/tutor.c:1306 ../src/tutor.c:1329
 945 #: ../src/tutor.c:1355
 946 msgid "Goal:"
 947 msgstr "Cel:"
 948 
 949 #: ../src/tutor.c:1288
 950 msgid "Characters per second:"
 951 msgstr "Znaki na sekundę:"
 952 
 953 #: ../src/tutor.c:1306
 954 msgid "(CPS)"
 955 msgstr "(ZNS)"
 956 
 957 #: ../src/tutor.c:1311
 958 msgid "Words per minute:"
 959 msgstr "Słów na minutę:"
 960 
 961 #: ../src/tutor.c:1336
 962 msgid "Fluidness:"
 963 msgstr "Płynność:"
 964 
 965 #: ../src/tutor.c:1363
 966 msgid "Comments:"
 967 msgstr "Uwagi:"
 968 
 969 #: ../src/tutor.c:1841
 970 msgid "space"
 971 msgstr "spacja"
 972 
 973 #. Translators: the name of letter Y
 974 #: ../src/tutor.c:1846
 975 msgid "wye"
 976 msgstr "igrek"
 977 
 978 #. Translators: the name of the Return key
 979 #: ../src/tutor.c:1850
 980 msgid "enter"
 981 msgstr "enter"
 982 
 983 #: ../src/tutor.c:1856
 984 msgid "apostrophe"
 985 msgstr "apostrof"
 986 
 987 #. Translators: double quote symbol: "
 988 #: ../src/tutor.c:1860
 989 msgid "quote"
 990 msgstr "cudzysłów"
 991 
 992 #. Translators: ampersand symbol: &
 993 #: ../src/tutor.c:1864
 994 msgid "ampersand"
 995 msgstr "znak „and”"
 996 
 997 #. Error frequencies or touch times
 998 #.
 999 #: ../src/plot.c:318
 1000 msgid "Character"
 1001 msgstr "Znak"
 1002 
 1003 #: ../src/plot.c:330
 1004 msgid "Date & Time"
 1005 msgstr "Data i czas"
 1006 
 1007 #: ../src/basic.c:277
 1008 msgid ""
 1009 "This custom lesson is empty. You can define two or more different characters "
 1010 "to generate a personal practice. Press the editting button in the upper-"
 1011 "right corner."
 1012 msgstr ""
 1013 "Ta własna lekcja jest pusta. Możesz wybrać dwa lub więcej znaków aby "
 1014 "wygenerować ćwiczenie. Naciśniej przycisk zmiany w prawym-górnym rogu."
 1015 
 1016 #: ../src/basic.c:376
 1017 msgid "Positions of keys seems to be learned!"
 1018 msgstr "Położenie klawiszy wygląda na opanowane!"
 1019 
 1020 #: ../src/basic.c:377
 1021 msgid ""
 1022 " Congratulations!\n"
 1023 " You have accomplished the entire basic course.\n"
 1024 " Go to the next type of exercise: adaptability.\n"
 1025 " There you will practice mainly the accuracy.\n"
 1026 msgstr ""
 1027 " Gratulacje! Ukończyłeś cały kurs podstawowy.\n"
 1028 " Pora przejść do następnego typu ćwiczeń: adaptacja.\n"
 1029 " Będzie tam ćwiczona głównie dokładność.\n"
 1030 
 1031 #: ../src/basic.c:383
 1032 msgid ""
 1033 " All right, now you got it!\n"
 1034 " Go to the next lesson.\n"
 1035 msgstr ""
 1036 " Dobrze, chyba załapałeś!\n"
 1037 " Przejdź do następnej lekcji.\n"
 1038 
 1039 #: ../src/adaptability.c:251
 1040 #, c-format
 1041 msgid ""
 1042 " Your accuracy rate is below %.0f%%...\n"
 1043 " Could you please try again to improve it?\n"
 1044 msgstr ""
 1045 " Twój wskaźnik dokładności jest poniżej %.0f%%...\n"
 1046 " Spróbujesz jeszcze raz żeby go polepszyć?\n"
 1047 
 1048 #: ../src/adaptability.c:254
 1049 #, c-format
 1050 msgid ""
 1051 " You are doing well. But...\n"
 1052 " Could you make the accuracy reach %.0f%%?\n"
 1053 msgstr ""
 1054 " Idzie Ci nieźle, ale...\n"
 1055 " Czy jesteś w stanie osiągnąć dokładność %.0f%%?\n"
 1056 
 1057 #: ../src/adaptability.c:257
 1058 #, c-format
 1059 msgid ""
 1060 " You are almost there, but your accuracy rate is still below %.0f%%.\n"
 1061 " Try a few more times, or maybe you're getting upset, so go to another kind "
 1062 "of exercise.\n"
 1063 msgstr ""
 1064 " Jesteś blisko celu, ale Twój wskaźnik dokładności jest ciągle poniżej %.0f"
 1065 "%%.\n"
 1066 " Spróbuj jeszcze kilka razy, a jeśli masz już dość to przejdź do innego "
 1067 "ćwiczenia.\n"
 1068 
 1069 #: ../src/adaptability.c:264
 1070 #, c-format
 1071 msgid ""
 1072 " Very good!\n"
 1073 " You succeeded with an accuracy rate above %.0f%%.\n"
 1074 " Now it is time to increase your velocity.\n"
 1075 " Go to the 3rd exercise at the main menu.\n"
 1076 msgstr ""
 1077 " Świetnie!\n"
 1078 " Udało Ci się osiągnąć wskaźnik dokładności powyżej %.0f%%.\n"
 1079 " Czas teraz popracować nad szybkością.\n"
 1080 " Przejdź do trzeciego ćwiczenia w menu głównym\n"
 1081 
 1082 #: ../src/velocity.c:337 ../src/fluidness.c:440
 1083 msgid "Pasted_or_dropped"
 1084 msgstr "Wklejone_lub_upuszczone"
 1085 
 1086 #: ../src/velocity.c:448
 1087 msgid ""
 1088 " You are just beginning.\n"
 1089 " Be patient, try it again every day, rest and don't worry so much:\n"
 1090 " persistence and practice will improve your velocity.\n"
 1091 msgstr ""
 1092 " Dopiero zaczynasz.\n"
 1093 " Bądź cierpliwy, próbuj ponownie codziennie, odpoczywaj i nie martw się za "
 1094 "wiele:\n"
 1095 " wytrwałość i praktyka zwiększą twoją szybkość.\n"
 1096 
 1097 #: ../src/velocity.c:452
 1098 #, c-format
 1099 msgid ""
 1100 " Still away from the highway. You can do better...\n"
 1101 " Try to reach at least %.0f WPM.\n"
 1102 msgstr ""
 1103 " Ciągle daleko do autostrady. Stać cię na więcej...\n"
 1104 " Spróbuj osiągnąć przynajmniej %.0f SNM.\n"
 1105 
 1106 #: ../src/velocity.c:455
 1107 #, c-format
 1108 msgid ""
 1109 " You are doing well, but need to go faster.\n"
 1110 " And don't forget the accuracy. Try to get %.0f WPM.\n"
 1111 msgstr ""
 1112 " Nieźle sobie radzisz, ale musisz pisać szybciej.\n"
 1113 " I nie zapominaj o dokładności. Spróbuj osiągnąć %.0f SNM.\n"
 1114 
 1115 #: ../src/velocity.c:458
 1116 #, c-format
 1117 msgid ""
 1118 " Fine. Now you need to start running.\n"
 1119 " Can you reach %.0f WPM?\n"
 1120 msgstr ""
 1121 " Dobrze. Teraz musisz zacząć biec.\n"
 1122 " Potrafisz osiągnąć %.0f SNM?\n"
 1123 
 1124 #: ../src/velocity.c:461
 1125 #, c-format
 1126 msgid ""
 1127 " Very good. You are almost there.\n"
 1128 " Can you finally reach %.0f WPM?\n"
 1129 msgstr ""
 1130 " Bardzo dobrze. Niewiele ci brakuje.\n"
 1131 " Czy możesz w końcu dojść do %.0f SNM?\n"
 1132 
 1133 #: ../src/velocity.c:464
 1134 msgid ""
 1135 " Excellent. For this course, that is enough.\n"
 1136 " Try now the fluidness exercises, OK?\n"
 1137 msgstr ""
 1138 " Świetnie. Jak na ten kurs, to wystarczy.\n"
 1139 " Teraz spróbuj ćwiczeń płynności.\n"
 1140 
 1141 #: ../src/velocity.c:467
 1142 #, c-format
 1143 msgid ""
 1144 " Fast! Are you a professional?\n"
 1145 " So, try to get %.0f WPM!\n"
 1146 msgstr ""
 1147 " Szybko! Jesteś zawodowcem?\n"
 1148 " W takim razie spróbuj osiągnąć %.0f SNM!\n"
 1149 
 1150 #. Translators: Speed Racer is a reference to a Japanese anime franchise
 1151 #. about automobile racing, also known as Mach GoGoGo.
 1152 #: ../src/velocity.c:472
 1153 #, c-format
 1154 msgid " Ranking good, Speed Racer! Are you afraid of reaching %.0f WPM?\n"
 1155 msgstr " Niezły wynik wyścigowcu! Boisz się osiągnąć %.0f SNM?\n"
 1156 
 1157 #. Translators: feel free to change the reference to that martial art, if you find another good analogy.
 1158 #: ../src/velocity.c:476
 1159 #, c-format
 1160 msgid ""
 1161 " Kung-fu mastery!\n"
 1162 " Can you fly at %.0f WPM?\n"
 1163 msgstr ""
 1164 " Opanowałeś kung-fu!\n"
 1165 " Czy potrafisz latać z prędkością %.0f SNM?\n"
 1166 
 1167 #. Translators: Dvorak here means that infamous ergonomic keyboard layout. Feel free to change the speed mastery analogy.
 1168 #: ../src/velocity.c:479
 1169 msgid ""
 1170 " Dvorak master!\n"
 1171 " I have no words to express my admiration!\n"
 1172 msgstr ""
 1173 " Mistrz Dvoraka!\n"
 1174 " Brak mi słów, aby wyrazić mój podziw!\n"
 1175 
 1176 #: ../src/fluidness.c:543
 1177 #, c-format
 1178 msgid ""
 1179 " You type accurately but not so fast.\n"
 1180 " Can you reach %.0f WPM?\n"
 1181 msgstr ""
 1182 " Umiesz pisać dokładnie, ale nie za szybko.\n"
 1183 " Czy potrafisz osiągnąć %.0f SNM?\n"
 1184 
 1185 #: ../src/fluidness.c:546
 1186 #, c-format
 1187 msgid ""
 1188 " Your rhythm is not so constant. Calm down.\n"
 1189 " For now, try to make the fluidness greater than %i%%.\n"
 1190 msgstr ""
 1191 " Twój rytm jest niejednostajny. Uspokuj się.\n"
 1192 " Na razie spróbuj osiągnąć płynność większą niż %i%%.\n"
 1193 
 1194 #: ../src/fluidness.c:549
 1195 #, c-format
 1196 msgid ""
 1197 " You are almost getting there. Type more fluently.\n"
 1198 " I want a fluidness greater than %.0f%%.\n"
 1199 msgstr ""
 1200 " Prawie ci się udało. Pisz płynniej.\n"
 1201 " Wymagam płynności większej niż %.0f%%.\n"
 1202 
 1203 #: ../src/fluidness.c:552
 1204 msgid ""
 1205 " Congratulations!\n"
 1206 " It seems to me that you are a professional.\n"
 1207 " You don't need this program (me) anymore.\n"
 1208 " Hope you have enjoyed. Thanks and be happy!\n"
 1209 msgstr ""
 1210 " Gratulacje!\n"
 1211 " Wygląda na to, że jesteś zawodowcem.\n"
 1212 " Nie potrzebujesz więcej tego programu (mnie).\n"
 1213 " Dobrze się bawiłeś? Dzięki i bądź szczęśliwy!\n"
 1214 
 1215 #: ../src/fluidness.c:557
 1216 msgid ""
 1217 " How can you type so fast?\n"
 1218 " You have exceeded all my expectations.\n"
 1219 " Are you a machine? Could you teach me?\n"
 1220 " I can not help you anymore. Go to an expert!\n"
 1221 msgstr ""
 1222 " Jak to możliwe, że piszesz tak szybko?\n"
 1223 " Przekroczyłeś wszystkie moje oczekiwania.\n"
 1224 " Jesteś maszyną? Mógłbyś mnie nauczyć?\n"
 1225 " Nie mogę ci już pomóc. Idź do eksperta!\n"
 1226 
 1227 #: ../src/top10.c:72
 1228 msgid "Name"
 1229 msgstr "Imię"
 1230 
 1231 #: ../src/top10.c:98
 1232 msgid "Chars"
 1233 msgstr "Znaki"
 1234 
 1235 #: ../src/top10.c:100
 1236 msgid "When"
 1237 msgstr "Kiedy"
 1238 
 1239 #: ../src/top10.c:129
 1240 msgid "Local scores"
 1241 msgstr "Wyniki lokalne"
 1242 
 1243 #: ../src/top10.c:130
 1244 msgid "External scores"
 1245 msgstr "Wyniki zewnętrzne"
 1246 
 1247 #: ../src/top10.c:717
 1248 msgid "Empty ranking. Please practice fluidness."
 1249 msgstr "Pusty ranking. Proszę poćwicz płynność."
 1250 
 1251 #: ../src/top10.c:814
 1252 msgid "Not able to download files"
 1253 msgstr "Nie można pobrać plików"
 1254 
 1255 #: ../src/top10.c:814 ../src/top10.c:906
 1256 msgid "not found"
 1257 msgstr "nie znaleziono"
 1258 
 1259 #: ../src/top10.c:815 ../src/top10.c:907
 1260 msgid "Are you sure you have it installed in your system?"
 1261 msgstr "Na pewno masz to zainstalowane w swoim systemie?"
 1262 
 1263 #: ../src/top10.c:861
 1264 msgid "Could not download file from the host server."
 1265 msgstr "Nie można pobrać pliku z serwera."
 1266 
 1267 #: ../src/top10.c:906
 1268 msgid "Not able to upload files"
 1269 msgstr "Nie można wysłać plików"
 1270 
 1271 #: ../src/top10.c:993
 1272 msgid "Could not upload/download scores."
 1273 msgstr "Nie można wysłać/pobrać wyników."
 1274 
 1275 #~ msgid "Little tip about this program."
 1276 #~ msgstr "Drobna wskazówka o tym programie."
 1277 
 1278 #~ msgid "_Help"
 1279 #~ msgstr "_Pomoc"
 1280 
 1281 #~ msgid "About 'Klavaro'"
 1282 #~ msgstr "O „Klavaro”"
 1283 
 1284 #~ msgid "Help?"
 1285 #~ msgstr "Pomóc?"
 1286 
 1287 #~ msgid "This is a tip. Now you press this button to return to the main menu."
 1288 #~ msgstr ""
 1289 #~ "To jest wskazówka. Teraz naciśnij przycisk by powrócić do menu głównego."
 1290 
 1291 #~ msgid ""
 1292 #~ "The main menu of the application is very straightforward. Just select the "
 1293 #~ "type of exercise you wish to take. Do not worry about clicking any button "
 1294 #~ "on the screen. The buttons will never hurt you!"
 1295 #~ msgstr ""
 1296 #~ "Główne menu aplikacji jest bardzo proste. Wystarczy wybrać rodzaj "
 1297 #~ "ćwiczeń, które chcesz wykonywać. Nie bój się klikać w przyciski na "
 1298 #~ "ekranie.One nie zrobią ci krzywdy!"
 1299 
 1300 #~ msgid ""
 1301 #~ "Also the controls have tips which will appear if you hover over them with "
 1302 #~ "your mouse. These tips can come in very handy. To see how these tips "
 1303 #~ "work, position your mouse over the button below, and without clicking, "
 1304 #~ "wait for the tip to appear..."
 1305 #~ msgstr ""
 1306 #~ "Wszystkie elementy posiadają swoje wskazówki, które pojawią się jeżeli "
 1307 #~ "najedziesz na nie kursorem. Wskazówki te mogą się okazać użyteczne. Aby "
 1308 #~ "zobaczyć jak działają, ustaw kursor myszy nad przyciskiem poniżej, i bez "
 1309 #~ "klikania, poczekaj na pojawienie się wskazówki..."
 1310 
 1311 #~ msgid "Keep this checked if you want to get those nice beeps."
 1312 #~ msgstr "Jeśli lubisz dźwięki z głośniczka, pozostaw zaznaczone."
 1313 
 1314 #~ msgid "_Beep"
 1315 #~ msgstr "_Dźwięk"
 1316 
 1317 #~ msgid "keyboard;typing;tutor;CAI"
 1318 #~ msgstr "klawiatura;pisanie na klawiaturze;nauczyciel;CAI"
 1319 
 1320 #~ msgid ""
 1321 #~ " Top of \"qwerty\". Now it's time to change to the Dvorak mode.\n"
 1322 #~ " Are you afraid of reaching 80 WPM?\n"
 1323 #~ msgstr ""
 1324 #~ " Elita \"qwerty\". Czas teraz przejść na tryb Dvorak.\n"
 1325 #~ " Bałbyś się o palce, gdybyś pisał 80 SNM?\n"
 1326 
 1327 #~ msgid "Press here to restart the exercise. Hotkey: [Ctrl R]"
 1328 #~ msgstr "Kliknij tu aby powtórzyć ćwiczenie. Skrót: [Ctrl R]"
 1329 
 1330 #~ msgid "_Font"
 1331 #~ msgstr "Czcionka"
 1332 
 1333 #~ msgid "Default"
 1334 #~ msgstr "Domyślny"
 1335 
 1336 #, fuzzy
 1337 #~ msgid "About..."
 1338 #~ msgstr "O programie..."
 1339 
 1340 #, fuzzy
 1341 #~ msgid ""
 1342 #~ " You did not succeed.\n"
 1343 #~ " The accuracy must be above %.0f%%.\n"
 1344 #~ " Try again!\n"
 1345 #~ msgstr ""
 1346 #~ " Nie udało się.\n"
 1347 #~ " Dokładność musi być powyżej 95 %.\n"
 1348 #~ " Spróbuj jeszcze raz!\n"
 1349 
 1350 #, fuzzy
 1351 #~ msgid ""
 1352 #~ " Your error rate is too high.\n"
 1353 #~ " Maybe you are not ready to practice this exercise.\n"
 1354 #~ " Did you accomplish most of the basic course lessons?\n"
 1355 #~ msgstr ""
 1356 #~ " Nie wyglądasz na gotowego do zrobienia tego ćwiczenia.\n"
 1357 #~ " Twoja dokładność jest niższa niż 90%...\n"
 1358 #~ " Spróbuj przerobić większość lekcji kursu podstawowego.\n"
 1359 
 1360 #, fuzzy
 1361 #~ msgid ""
 1362 #~ " Your accuracy rate is not good enough.\n"
 1363 #~ " I only can rely on you if it is greater than %.0f%%.\n"
 1364 #~ " Please calm down and try it again.\n"
 1365 #~ msgstr ""
 1366 #~ " Twoja dokładność jest za niska.\n"
 1367 #~ " Mógłbym na tobie polegać, gdyby była większa niż 97 %.\n"
 1368 #~ " Proszę to powtórzyć.\n"
 1369 
 1370 #, fuzzy
 1371 #~ msgid ""
 1372 #~ " Your accuracy rate is not good enough.\n"
 1373 #~ " I want it greater than %.0f%%.\n"
 1374 #~ msgstr ""
 1375 #~ " Twoja dokładność jest za niska.\n"
 1376 #~ " Potrzeba, by była większa niż 98 %.\n"
 1377 
 1378 #~ msgid "Velocity"
 1379 #~ msgstr "Szybkość"
 1380 
 1381 #~ msgid "Fluidness"
 1382 #~ msgstr "Płynność"
 1383 
 1384 #, fuzzy
 1385 #~ msgid "WPM"
 1386 #~ msgstr "(SNM)"
 1387 
 1388 #~ msgid "Accuracy (%)"
 1389 #~ msgstr "Dokładność (%)"
 1390 
 1391 #, fuzzy
 1392 #~ msgid "Speed (WPM)"
 1393 #~ msgstr "(SNM)"
 1394 
 1395 #, fuzzy
 1396 #~ msgid "Fluidity (%)"
 1397 #~ msgstr "Płynność (%)"
 1398 
 1399 #~ msgid "Go to the exercise's introduction."
 1400 #~ msgstr "Przejdź do wstępu do ćwiczeń."
 1401 
 1402 #~ msgid "Informations about this application, Klavaro."
 1403 #~ msgstr "Informacje o tym programie, Klavaro."
 1404 
 1405 #~ msgid ""
 1406 #~ "1) The index-finger tips rest over each of the two keys which have a "
 1407 #~ "small raised mark, in the center of the keyboard. Most keyboards are of "
 1408 #~ "the 'qwerty' type, where these two keys are the 'F' and the 'J' keys. On "
 1409 #~ "the other hand, in an American Dvorak keyboard, they are the 'U' and the "
 1410 #~ "'H' keys."
 1411 #~ msgstr ""
 1412 #~ "1) Opuszki palców wskazujących opierają się na klawiszach z wypustkami, "
 1413 #~ "w centralnej części klawiatury. Większość klawiatur jest typu 'qwerty', w "
 1414 #~ "nich te klawisze to 'F' oraz 'J'. Z kolei w amerykańskich klawiaturach "
 1415 #~ "typu Dvorak są to 'U' oraz 'H'."
 1416 
 1417 #~ msgid "Virtual Keyboard"
 1418 #~ msgstr "Wirtualna Klawiatura"
 1419 
 1420 #~ msgid "OK"
 1421 #~ msgstr "OK"
 1422 
 1423 #, fuzzy
 1424 #~ msgid "gtk-cancel"
 1425 #~ msgstr "Anuluj"
 1426 
 1427 #~ msgid "basic course"
 1428 #~ msgstr "kurs podstawowy"
 1429 
 1430 #~ msgid "adaptability exercises"
 1431 #~ msgstr "ćwiczenia adaptacyjne"
 1432 
 1433 #~ msgid "velocity exercises"
 1434 #~ msgstr "ćwiczenia szybkości"
 1435 
 1436 #~ msgid "fluidness exercises"
 1437 #~ msgstr "ćwiczenia płynności"
 1438 
 1439 #~ msgid "--> Default"
 1440 #~ msgstr "--> Domyślne"
 1441 
 1442 #~ msgid "Velocity (WPM)"
 1443 #~ msgstr "Szybkość (SNM)"
 1444 
 1445 #~ msgid ""
 1446 #~ "This will CHANGE also this interface.\n"
 1447 #~ "If you are selecting a language you do not understand, \n"
 1448 #~ "maybe it will be difficult to get back to the previous one."
 1449 #~ msgstr ""
 1450 #~ "To spowoduje zmianę także TEGO interfejsu.\n"
 1451 #~ "Jeśli wybierzesz język, którego nie rozumiesz, \n"
 1452 #~ "możesz mieć problemy z powrotem do obecnego."
 1453 
 1454 #~ msgid ""
 1455 #~ "Oops! You must save the\n"
 1456 #~ "modified keyboard layout\n"
 1457 #~ "or choose another one\n"
 1458 #~ "before proceeding."
 1459 #~ msgstr ""
 1460 #~ "Ups! Muszisz zapisać\n"
 1461 #~ "Zmieniony układ klawiszy\n"
 1462 #~ "albo wybrać inny\n"
 1463 #~ "aby przejść dalej."
 1464 
 1465 #~ msgid "Press the correspondent key on the real keyboard."
 1466 #~ msgstr "Naciśnij odpowiedni klawisz na swojej klawiaturze."
 1467 
 1468 #~ msgid "Reset lesson"
 1469 #~ msgstr "Wyzeruj lekcję"
 1470 
 1471 #~ msgid ""
 1472 #~ "Confirming this, you will have to accomplish\n"
 1473 #~ "all the lessons again, since the first one,\n"
 1474 #~ "because its count will be RESET."
 1475 #~ msgstr ""
 1476 #~ "Wybierając tę opcję, będziesz musiał ukończyć\n"
 1477 #~ "wszystkie lekcje począwszy od pierwszej,\n"
 1478 #~ "ponieważ ich licznik zostanie WYZEROWANY."
 1479 
 1480 #~ msgid "+"
 1481 #~ msgstr "+"
 1482 
 1483 #~ msgid "Click here with the mouse and press a key."
 1484 #~ msgstr "Kliknij tu myszą i wciśnij klawisz"
 1485 
 1486 #~ msgid "Close without any modification. Hotkey: [Esc]"
 1487 #~ msgstr "Zamknij bez żadnych modyfikacji. Skrót: [Esc]"
 1488 
 1489 #, fuzzy
 1490 #~ msgid "Random keys"
 1491 #~ msgstr "losowe klawisze"
 1492 
 1493 #, fuzzy
 1494 #~ msgid "Random words"
 1495 #~ msgstr "losowe słowa"
 1496 
 1497 #~ msgid "Exit"
 1498 #~ msgstr "Zakończ"
 1499 
 1500 #~ msgid "Klavaro - Select or create your keyboard layout"
 1501 #~ msgstr "Klavaro - Wybierz lub stwórz układ klawiszy"
 1502 
 1503 #~ msgid "Original layouts"
 1504 #~ msgstr "Oryginalne układy"
 1505 
 1506 #~ msgid "Custom layouts"
 1507 #~ msgstr "Własne układy"
 1508 
 1509 #~ msgid "Load"
 1510 #~ msgstr "Otwórz"
 1511 
 1512 #~ msgid ""
 1513 #~ "Remove the layout shown above from the user defined list of available "
 1514 #~ "ones."
 1515 #~ msgstr ""
 1516 #~ "Usuń układ pokazany powyżej z listy układów stworzonych przez użytkownika."
 1517 
 1518 #~ msgid "New custom layout"
 1519 #~ msgstr "Nowy własny układ"
 1520 
 1521 #~ msgid "Edit"
 1522 #~ msgstr "Edytuj"
 1523 
 1524 #~ msgid "Select the above keyboard layout."
 1525 #~ msgstr "Wybierz powyższy układ klawiszy."
 1526 
 1527 #~ msgid "Select"
 1528 #~ msgstr "Wybierz"
 1529 
 1530 #~ msgid "Layout to be selected"
 1531 #~ msgstr "Układ do zastosowania"
 1532 
 1533 #~ msgid "VIRTUAL KEYBOARD"
 1534 #~ msgstr "WIRTUALNA KLAWIATURA"
 1535 
 1536 #~ msgid "( layout modified: save it before get out )"
 1537 #~ msgstr "( układ zmieniony: zapisz go zanim skończysz )"
 1538 
 1539 #~ msgid "( layout saved as \".tmp\" )"
 1540 #~ msgstr "( układ zapisany jako \".tmp\" )"
 1541 
 1542 #~ msgid "Revert to the current lesson."
 1543 #~ msgstr "Wraca do bieżącej lekcji, aby ją przerobić."
 1544 
 1545 #~ msgid "Revert"
 1546 #~ msgstr "Wróć"
 1547 
 1548 #~ msgid ""
 1549 #~ "Forgets the current lesson, restarting the course from the introduction."
 1550 #~ msgstr "Porzuca bieżącą lekcję, zaczynając cały kurs od początku."
 1551 
 1552 #~ msgid "Other"
 1553 #~ msgstr "Inne"
 1554 
 1555 #~ msgid "Sound"
 1556 #~ msgstr "Dźwięk"
 1557 
 1558 #~ msgid "Restart"
 1559 #~ msgstr "Powtórz"
 1560 
 1561 #~ msgid "Apply selected"
 1562 #~ msgstr "Wybierz zaznaczone"
 1563 
 1564 #~ msgid "Read from file... (UTF-8)"
 1565 #~ msgstr "Czytaj z pliku... (UTF-8)"
 1566 
 1567 #~ msgid "Learning evolution:"
 1568 #~ msgstr "Przebieg nauki:"
 1569 
 1570 #~ msgid "Shows the accuracy for the last 50 exercises accomplished."
 1571 #~ msgstr "Pokazuje dokładność dla ostatnich 50 ukończonych ćwiczeń."
 1572 
 1573 #~ msgid "Shows the velocity for the last 50 exercises accomplished."
 1574 #~ msgstr "Pokazuje szybkość dla ostatnich 50 ukończonych ćwiczeń."
 1575 
 1576 #~ msgid "Shows the fluidness for the last 50 exercises accomplished."
 1577 #~ msgstr "Pokazuje płynność dla ostatnich 50 ukończonych ćwiczeń."
 1578 
 1579 #, fuzzy
 1580 #~ msgid "Shows the scores for the last 50 exercises accomplished."
 1581 #~ msgstr "Pokazuje płynność dla ostatnich 50 ukończonych ćwiczeń."
 1582 
 1583 #~ msgid "Return"
 1584 #~ msgstr "Powrót"
 1585 
 1586 #~ msgid "Version:"
 1587 #~ msgstr "Wersja:"
 1588 
 1589 #~ msgid "by:"
 1590 #~ msgstr "Twórca:"
 1591 
 1592 #~ msgid "E-mail:"
 1593 #~ msgstr "E-mail:"
 1594 
 1595 #~ msgid "Home-page:"
 1596 #~ msgstr "Strona domowa:"
 1597 
 1598 #~ msgid "STARTED! => "
 1599 #~ msgstr "RUSZYŁ! => "
 1600 
 1601 #~ msgid "<<== End of lesson. Press [Enter] to start another. ==>> "
 1602 #~ msgstr "<<== Koniec lekcji. [Enter] przenosi do następnej. ==>>"
 1603 
 1604 #~ msgid "Press any key to start the lesson. "
 1605 #~ msgstr "Naciśnij dowolny klawisz, aby rozpocząć lekcję. "
 1606 
 1607 #~ msgid "Choose or edit the keyboard layout used by you."
 1608 #~ msgstr "Wybierz lub zmodyfikuj używany układ klawiszy."
 1609 
 1610 #~ msgid "Define"
 1611 #~ msgstr "Zmień"
 1612 
 1613 #~ msgid "Choose the language of this interface and of the whole course."
 1614 #~ msgstr "Wybierz język dla interfejsu i całego kursu."
 1615 
 1616 #~ msgid "Apply the language selected beside."
 1617 #~ msgstr "Zastosuj język wskazany obok."
 1618 
 1619 #~ msgid "Update!"
 1620 #~ msgstr "Odśwież!"
 1621 
 1622 #~ msgid "< Configuring >"
 1623 #~ msgstr "< Konfiguracja >"
 1624 
 1625 #~ msgid "< Learning >"
 1626 #~ msgstr "< Nauka >"
 1627 
 1628 #~ msgid "Choose one of the originally available keyboard layouts."
 1629 #~ msgstr "Wybierz jeden z wbudowanych układów klawiszy."
 1630 
 1631 #~ msgid "Choose one of these user defined keyboard layouts."
 1632 #~ msgstr "Wybierz jeden z własnoręcznie stworzonych układów klawiszy."
 1633 
 1634 #~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
 1635 #~ msgstr "Nie można odnaleźć pliku graficznego: %s"
 1636 
 1637 #~ msgid "<____|"
 1638 #~ msgstr "<____|"
 1639 
 1640 #~ msgid "<---"
 1641 #~ msgstr "<---"
 1642 
 1643 #~ msgid "|-->|"
 1644 #~ msgstr "|-->|"
 1645 
 1646 #~ msgid " -->"
 1647 #~ msgstr "--->"
 1648 
 1649 #~ msgid "[ _1 ] -"
 1650 #~ msgstr "[ _1 ] -"
 1651 
 1652 #~ msgid "[ _2 ] -"
 1653 #~ msgstr "[ _2 ] -"
 1654 
 1655 #~ msgid "[ _3 ] -"
 1656 #~ msgstr "[ _3 ] -"
 1657 
 1658 #~ msgid "[ _4 ] -"
 1659 #~ msgstr "[ _4 ] -"
 1660 
 1661 #~ msgid "[ _0 ] -"
 1662 #~ msgstr "[ _0 ] -"
 1663 
 1664 #, fuzzy
 1665 #~ msgid "Configure host"
 1666 #~ msgstr "< Konfiguracja >"
 1667 
 1668 #, fuzzy
 1669 #~ msgid "Default host"
 1670 #~ msgstr "Domyślny"