"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "klavaro-3.13/po/nb.po" (6 Jun 2021, 38765 Bytes) of package /linux/privat/klavaro-3.13.tar.bz2:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # translation of klavaro-1.9.0-pre1.nb to Norwegian Bokmaal
  2 # Copyright (C) 2009-2011 Axel Bojer
  3 # This file is distributed under the same license as the klavaro package.
  4 #
  5 # Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>, 2010, 2011.
  6 msgid ""
  7 msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: klavaro-1.9.0-pre1\n"
  9 "Report-Msgid-Bugs-To: <translation-team-eo@lists.sourceforge.net>\n"
  10 "POT-Creation-Date: 2021-06-06 14:05-0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2011-03-26 13:19+0100\n"
  12 "Last-Translator: Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>\n"
  13 "Language-Team: Norwegian Bokmaal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
  14 "Language: nb\n"
  15 "MIME-Version: 1.0\n"
  16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  19 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
  20 
  21 #: ../data/klavaro.glade.h:1
  22 msgid "Klavaro - Progress"
  23 msgstr "Klavaro - Framgang"
  24 
  25 #: ../data/klavaro.glade.h:2
  26 msgid "_Lesson:"
  27 msgstr "_Leksjon:"
  28 
  29 #: ../data/klavaro.glade.h:3
  30 msgid "Value"
  31 msgstr "Verdi"
  32 
  33 #: ../data/klavaro.glade.h:4
  34 #, fuzzy
  35 msgid "Clear progress data."
  36 msgstr "Nullstil dataene for framgang"
  37 
  38 #: ../data/klavaro.glade.h:5
  39 msgid "_Reset"
  40 msgstr "_Nullstill"
  41 
  42 #: ../data/klavaro.glade.h:6
  43 msgid "Close this window, returning to the exercise."
  44 msgstr "Lukk dette vinduet og gå tilbake til øvelsen."
  45 
  46 #: ../data/klavaro.glade.h:7
  47 msgid "_Close"
  48 msgstr "_Lukk"
  49 
  50 #. Everything means ALL the progress charts statistics.
  51 #: ../data/klavaro.glade.h:9
  52 msgid "everything!"
  53 msgstr ""
  54 
  55 #. Confirmation check-button for removing data.
  56 #: ../data/klavaro.glade.h:11
  57 #, fuzzy
  58 msgid "Clear data for every module, if checked!"
  59 msgstr "Slett alle dataene om framgang, for alle modulene."
  60 
  61 #: ../data/klavaro.glade.h:12
  62 msgid "Load other exercises/lessons"
  63 msgstr "Hent andre øvelser/leksjoner"
  64 
  65 #: ../data/klavaro.glade.h:13
  66 msgid "_Other texts"
  67 msgstr "_Andre tekster"
  68 
  69 #: ../data/klavaro.glade.h:14
  70 msgid "Edit the character set to be used in this lesson."
  71 msgstr "Rediger tegnsettet som skal brukes i denne leksjonen."
  72 
  73 #: ../data/klavaro.glade.h:15
  74 msgid "This is a specific exercise, adjusted to your error profile."
  75 msgstr "Dette er en øvelse som er tilpasset din feilprofil."
  76 
  77 #: ../data/klavaro.glade.h:16
  78 #, fuzzy
  79 msgid ""
  80 "Edit the character set to be used in lessons after 43: they are customizable!"
  81 msgstr "Rediger tegnsettet som skal brukes i leksjon 44 til 50."
  82 
  83 #: ../data/klavaro.glade.h:17 ../src/tutor.c:401
  84 msgid "Drag and drop text here to practice with it."
  85 msgstr "Dra og slipp en tekst her for å øve deg på den."
  86 
  87 #: ../data/klavaro.glade.h:18
  88 #, fuzzy
  89 msgid "Press here to restart the exercise. Hotkey: [Ctrl-R]"
  90 msgstr "Trykk en tast for å starte øvelsen på nytt. Snarvei: [Ctrl R]"
  91 
  92 #: ../data/klavaro.glade.h:19
  93 msgid "Show the virtual keyboard and the relation between fingers and keys."
  94 msgstr "Vis en tastaturoversikt og hvilke fingre som hører til hvilke taster."
  95 
  96 #: ../data/klavaro.glade.h:20
  97 msgid "_Keyboard"
  98 msgstr "_Tastatur"
  99 
 100 #: ../data/klavaro.glade.h:21
 101 msgid "Select the font to be used in the exercise window."
 102 msgstr "Velg hvilken skrifttype du vil bruke i øvelsesvinduet."
 103 
 104 #: ../data/klavaro.glade.h:22
 105 msgid "Font definition"
 106 msgstr "Skrifttypevalg"
 107 
 108 #: ../data/klavaro.glade.h:23
 109 msgid "Alternative color scheme, needs restart!"
 110 msgstr ""
 111 
 112 #: ../data/klavaro.glade.h:24
 113 msgid "Co_urse information"
 114 msgstr "_Undervisningsinformasjon"
 115 
 116 #: ../data/klavaro.glade.h:25
 117 msgid "Charts showing the learning progress along the exercises."
 118 msgstr "Grafer som viser læringsframgangen i øvelsene."
 119 
 120 #: ../data/klavaro.glade.h:26
 121 msgid "_Progress"
 122 msgstr "_Framgang"
 123 
 124 #: ../data/klavaro.glade.h:27
 125 msgid "Exit the application immediately."
 126 msgstr "Avslutt programmet nå straks."
 127 
 128 #: ../data/klavaro.glade.h:28
 129 msgid "Return to the main menu."
 130 msgstr "Tilbake til hovedmenyen."
 131 
 132 #: ../data/klavaro.glade.h:29
 133 msgid "B_ack to menu"
 134 msgstr "_Tilbake til menyen"
 135 
 136 #: ../data/klavaro.glade.h:30
 137 msgid "Show local and external scores from other users."
 138 msgstr "Vis lokale og eksterne poeng fra andre brukere."
 139 
 140 #: ../data/klavaro.glade.h:31
 141 msgid "_Top 10"
 142 msgstr "_Ti på topp"
 143 
 144 #: ../data/klavaro.glade.h:32
 145 msgid "Change language"
 146 msgstr "Bytt språk"
 147 
 148 #: ../data/klavaro.glade.h:33
 149 msgid "Attention!"
 150 msgstr "Klar!"
 151 
 152 #: ../data/klavaro.glade.h:34
 153 msgid "Do you confirm?"
 154 msgstr "Bekrefter du?"
 155 
 156 #: ../data/klavaro.glade.h:35
 157 msgid "_No"
 158 msgstr "_Nei"
 159 
 160 #: ../data/klavaro.glade.h:36
 161 msgid "_Yes"
 162 msgstr "_Ja"
 163 
 164 #: ../data/klavaro.glade.h:37
 165 msgid "Klavaro - Select file"
 166 msgstr "Klavaro – Velg fil"
 167 
 168 #: ../data/klavaro.glade.h:38
 169 msgid "_Cancel"
 170 msgstr "_Avbryt"
 171 
 172 #: ../data/klavaro.glade.h:39
 173 msgid "_Open"
 174 msgstr "_Åpne"
 175 
 176 #: ../data/klavaro.glade.h:40
 177 msgid "Re_name:"
 178 msgstr "_Endre navn:"
 179 
 180 #: ../data/klavaro.glade.h:41
 181 msgid "Rename the selected item."
 182 msgstr "Gi nytt navn til det valgte elementet."
 183 
 184 #: ../data/klavaro.glade.h:42
 185 msgid ""
 186 "Read a text file and add a copy of it here. The file must be encoded in "
 187 "UTF-8."
 188 msgstr ""
 189 "Les en tekstfil og legg til en kopi av den her. Fila må være formatert som "
 190 "UTF-8."
 191 
 192 #: ../data/klavaro.glade.h:43
 193 msgid "_Open text file"
 194 msgstr "_Åpne en tekstfil"
 195 
 196 #: ../data/klavaro.glade.h:44
 197 msgid "Paste text that was copied to the clipboard."
 198 msgstr "Sett inn teksten som ble kopiert til utklippstavla."
 199 
 200 #: ../data/klavaro.glade.h:45
 201 msgid "_Paste from clipboard"
 202 msgstr "_Lim inn fra utklipptavla"
 203 
 204 #: ../data/klavaro.glade.h:46
 205 msgid "Remove the selected item."
 206 msgstr "Fjern det valgte elementet."
 207 
 208 #: ../data/klavaro.glade.h:47
 209 msgid "_Remove copied file"
 210 msgstr "_Fjern den kopierte fila"
 211 
 212 #: ../data/klavaro.glade.h:48
 213 msgid "Apply the selected item to create an exercise."
 214 msgstr "Bruk det valgte elementet for å lage en øvelse."
 215 
 216 #: ../data/klavaro.glade.h:49
 217 msgid "_Apply"
 218 msgstr "_Bruk"
 219 
 220 #: ../data/klavaro.glade.h:50
 221 msgid "Close this window."
 222 msgstr "Lukk dette vinduet."
 223 
 224 #: ../data/klavaro.glade.h:51
 225 msgid "Country / Custom"
 226 msgstr "Land/tilpasset"
 227 
 228 #: ../data/klavaro.glade.h:52
 229 msgid "Variant"
 230 msgstr "Variant"
 231 
 232 #: ../data/klavaro.glade.h:53
 233 msgid "Remove the selected custom layout."
 234 msgstr "Fjern det valgte brukeroppsettet"
 235 
 236 #: ../data/klavaro.glade.h:54
 237 msgid "_Remove"
 238 msgstr "_Fjern"
 239 
 240 #: ../data/klavaro.glade.h:55
 241 msgid ""
 242 "Toggles the shift effect on the keys. Alternates between the upper and lower "
 243 "characters of the keys."
 244 msgstr ""
 245 "Bytter mellom ulike bytte-effekter på tastene. Bytter mellom de øvre og "
 246 "nedre tegnene på tastene."
 247 
 248 #: ../data/klavaro.glade.h:56
 249 msgid "SPACE BAR"
 250 msgstr "MELLOMROM"
 251 
 252 #: ../data/klavaro.glade.h:57 ../src/keyboard.c:1726
 253 msgid "thumbs"
 254 msgstr "tommelfingre"
 255 
 256 #: ../data/klavaro.glade.h:58
 257 msgid "Tab"
 258 msgstr ""
 259 
 260 #: ../data/klavaro.glade.h:59
 261 msgid "Ctrl"
 262 msgstr "Ctrl"
 263 
 264 #: ../data/klavaro.glade.h:60
 265 msgid "Caps"
 266 msgstr "Caps Lock"
 267 
 268 #: ../data/klavaro.glade.h:61
 269 msgid "S_ave as:"
 270 msgstr "_Lagre som"
 271 
 272 #: ../data/klavaro.glade.h:62
 273 msgid "Show previous screen."
 274 msgstr "Vis forrige skjerm."
 275 
 276 #: ../data/klavaro.glade.h:63
 277 msgid "_Previous step"
 278 msgstr "_Forrige trinn"
 279 
 280 #: ../data/klavaro.glade.h:64
 281 msgid "Show next screen."
 282 msgstr "Vis neste skjerm."
 283 
 284 #: ../data/klavaro.glade.h:65
 285 msgid "_Next step"
 286 msgstr "_Neste trinn"
 287 
 288 #: ../data/klavaro.glade.h:66
 289 msgid "Return without any modification."
 290 msgstr "Gå tilbake uten å endre noe."
 291 
 292 #: ../data/klavaro.glade.h:67
 293 msgid "Save the current keyboard layout with the name specified above."
 294 msgstr "Lagre dette tastaturoppsettet med navnet ovenfor."
 295 
 296 #: ../data/klavaro.glade.h:68
 297 msgid "_Save and use"
 298 msgstr "_Lagre og bruk"
 299 
 300 #: ../data/klavaro.glade.h:69
 301 msgid ""
 302 "If you like those beautiful hands, click here to close this window keeping "
 303 "them."
 304 msgstr ""
 305 "Hvis du liker de vakre hendene, så klikk her for å lukke dette vinduet og "
 306 "beholde dem."
 307 
 308 #: ../data/klavaro.glade.h:70
 309 msgid "_Keep hands"
 310 msgstr "_Behold hendene"
 311 
 312 #: ../data/klavaro.glade.h:71
 313 msgid "Klavaro - Main menu"
 314 msgstr "Klavaro - hovedmeny"
 315 
 316 #: ../data/klavaro.glade.h:72
 317 msgid "Don't be shy about learning the basics!"
 318 msgstr "Ikke vær redd for å lære det grunnleggende!"
 319 
 320 #: ../data/klavaro.glade.h:73
 321 msgid "Learn how to type correctly"
 322 msgstr "Lær riktig maskinskrivning"
 323 
 324 #: ../data/klavaro.glade.h:74
 325 msgid "Initial training for your fingers."
 326 msgstr "Startrening for fingrene"
 327 
 328 #: ../data/klavaro.glade.h:75
 329 msgid "First steps with initial training"
 330 msgstr "De første trinnene med innledende øvelser"
 331 
 332 #: ../data/klavaro.glade.h:76
 333 msgid "Memorizing the keyboard practicing random keys exercises."
 334 msgstr "Lær tastaturet ved å øve på tilfeldige bokstavkombinasjoner"
 335 
 336 #: ../data/klavaro.glade.h:77
 337 msgid "Practice with random keys"
 338 msgstr "Øvelse med tilfeldige bokstaver"
 339 
 340 #: ../data/klavaro.glade.h:78
 341 msgid "Accelerating the touches practicing random words exercises."
 342 msgstr "Skriv raskere ved å trene på tilfeldige ord."
 343 
 344 #: ../data/klavaro.glade.h:79
 345 msgid "Practice with random words"
 346 msgstr "Øvelse med tilfeldige ord"
 347 
 348 #: ../data/klavaro.glade.h:80
 349 msgid "Becoming proficient practicing complete paragraphs exercises."
 350 msgstr "Bli flinkere ved å øve på hele tekstavsnitt."
 351 
 352 #: ../data/klavaro.glade.h:81
 353 msgid "Practice with complete texts"
 354 msgstr "Øvelse med hele tekster"
 355 
 356 #: ../data/klavaro.glade.h:82
 357 #, fuzzy
 358 msgid "Speech"
 359 msgstr "Hastighet"
 360 
 361 #: ../data/klavaro.glade.h:83
 362 msgid "Your language here."
 363 msgstr "Ditt språk her."
 364 
 365 #: ../data/klavaro.glade.h:84
 366 msgid ""
 367 "Keyboard layout for modules 1 and 2. Also used informatively in the "
 368 "fluidness contest."
 369 msgstr ""
 370 "Tastaturoppsett for modul 1 og 2. Brukes også som informasjon i konkurransen "
 371 "for flytende skriving."
 372 
 373 #: ../data/klavaro.glade.h:85
 374 msgid "_Keyboard:"
 375 msgstr "_Tastatur:"
 376 
 377 #: ../data/klavaro.glade.h:86
 378 msgid "Language for modules 3 and 4."
 379 msgstr "Språk for modul 3 og 4."
 380 
 381 #: ../data/klavaro.glade.h:87
 382 msgid "_Language:"
 383 msgstr "_Språk:"
 384 
 385 #: ../data/klavaro.glade.h:88
 386 msgid "General information about the program."
 387 msgstr "Generell informasjon om programmet."
 388 
 389 #: ../data/klavaro.glade.h:89
 390 msgid "_About..."
 391 msgstr "_Om ..."
 392 
 393 #: ../data/klavaro.glade.h:90 ../data/klavaro.desktop.in.h:2
 394 msgid "Yet another touch typing tutor"
 395 msgstr "Enda et verktøy til å øve maskinskrivning"
 396 
 397 #: ../data/klavaro.glade.h:91
 398 msgid "Remember always: someone loves you!"
 399 msgstr "Husk alltid: Noen elsker deg!"
 400 
 401 #: ../data/klavaro.glade.h:92
 402 msgid "Top 10"
 403 msgstr "Ti på topp"
 404 
 405 #: ../data/klavaro.glade.h:93
 406 #, fuzzy
 407 msgid "Show extra information."
 408 msgstr "Vis ekstrainformasjonen"
 409 
 410 #: ../data/klavaro.glade.h:94
 411 #, fuzzy
 412 msgid "Hide extra information."
 413 msgstr "Skjul ekstrainformasjonen"
 414 
 415 #: ../data/klavaro.glade.h:95
 416 msgid "Publish to the web your local scores."
 417 msgstr "Legg ut dine poeng på nettet."
 418 
 419 #: ../data/klavaro.glade.h:96
 420 msgid "_Participate"
 421 msgstr "_Delta"
 422 
 423 #: ../data/klavaro.glade.h:97
 424 msgid "Download from the web the most up to date ranking."
 425 msgstr "Hent den oppdaterte rangeringen fra nettet."
 426 
 427 #: ../data/klavaro.glade.h:98
 428 msgid "_Update"
 429 msgstr "_Oppdater"
 430 
 431 #: ../data/klavaro.desktop.in.h:1
 432 msgid "Klavaro"
 433 msgstr "Om «Klavaro»"
 434 
 435 #: ../data/klavaro.desktop.in.h:3
 436 #, fuzzy
 437 msgid "A very flexible and efficient touch typing tutor."
 438 msgstr "Enda et verktøy til å øve maskinskrivning"
 439 
 440 #: ../src/main.c:308
 441 msgid "(Custom)"
 442 msgstr "(Selvvalgt)"
 443 
 444 #: ../src/main.c:309
 445 msgid "(Edit custom)"
 446 msgstr "(Rediger selvvalgt)"
 447 
 448 #: ../src/main.c:310
 449 msgid "(Default)"
 450 msgstr "(Standard)"
 451 
 452 #: ../src/main.c:387
 453 #, c-format
 454 msgid "Dictation mode (depends on this speech synthesizer: %s)"
 455 msgid_plural "Dictation mode (depends on one of these speech synthesizers: %s)"
 456 msgstr[0] "Diktatmodus (avhengig av denne talesyntesen: %s)"
 457 msgstr[1] "Diktatmodus (avhengig av en av disse talesyntesene: %s)"
 458 
 459 #. Set main labels (for translation)
 460 #.
 461 #: ../src/main.c:429 ../src/keyboard.c:1385
 462 msgid "Introduction"
 463 msgstr "Introduksjon"
 464 
 465 #: ../src/main.c:432 ../src/top10.c:114
 466 msgid "Basic course"
 467 msgstr "Grunnøvelse"
 468 
 469 #: ../src/main.c:435 ../src/top10.c:117
 470 msgid "Adaptability"
 471 msgstr "Tilpasningsevne"
 472 
 473 #: ../src/main.c:439 ../src/main.c:441 ../src/callbacks.c:1406
 474 #: ../src/top10.c:94 ../src/top10.c:120
 475 msgid "Speed"
 476 msgstr "Hastighet"
 477 
 478 #: ../src/main.c:444 ../src/callbacks.c:1429 ../src/top10.c:96
 479 #: ../src/top10.c:123
 480 msgid "Fluidity"
 481 msgstr "Flyt"
 482 
 483 #: ../src/callbacks.c:485 ../src/tutor.c:547
 484 msgid "Keys:"
 485 msgstr "Taster:"
 486 
 487 #: ../src/callbacks.c:880 ../src/callbacks.c:896
 488 msgid "Connecting..."
 489 msgstr "Kobler til ..."
 490 
 491 #: ../src/callbacks.c:1169
 492 msgid "Overwrite user layout"
 493 msgstr "Skriv over brukeroppsettet"
 494 
 495 #: ../src/callbacks.c:1171
 496 msgid "This will OVERWRITE an existent keyboard layout."
 497 msgstr "Dette vil SKRIVE OVER et eksisterende brukeroppsett."
 498 
 499 #: ../src/callbacks.c:1178
 500 msgid "Remove user layout"
 501 msgstr "Fjern brukeroppsett"
 502 
 503 #: ../src/callbacks.c:1180
 504 msgid "This will REMOVE an existent keyboard layout."
 505 msgstr "Dette vil FJERNE et eksisterende tastaturoppsett."
 506 
 507 #: ../src/callbacks.c:1187 ../src/callbacks.c:1192
 508 msgid "Reset progress data"
 509 msgstr "Nullstil dataene for framgang"
 510 
 511 #: ../src/callbacks.c:1188
 512 #, fuzzy
 513 msgid "This will DELETE all the progress data of all modules."
 514 msgstr "Dette vil SLETTE alle de dataene for framgang som vises i diagrammene."
 515 
 516 #: ../src/callbacks.c:1200
 517 #, fuzzy, c-format
 518 msgid "This will delete the data of this chart. <%s>"
 519 msgstr "Dette vil SLETTE alle de dataene for framgang som vises i diagrammene."
 520 
 521 #: ../src/callbacks.c:1203
 522 #, fuzzy, c-format
 523 msgid "This will delete the progress data of the module. (%s)"
 524 msgstr "Slett alle dataene om framgang, for alle modulene."
 525 
 526 #: ../src/callbacks.c:1403 ../src/top10.c:92
 527 msgid "Accuracy"
 528 msgstr "Presisjon"
 529 
 530 #: ../src/callbacks.c:1406 ../src/tutor.c:1329
 531 msgid "(WPM)"
 532 msgstr "(OPM)"
 533 
 534 #: ../src/callbacks.c:1417
 535 msgid "Errors"
 536 msgstr "Feil"
 537 
 538 #: ../src/callbacks.c:1420
 539 msgid "Touch times (s)"
 540 msgstr ""
 541 
 542 #: ../src/callbacks.c:1432 ../src/tutor.c:1356 ../src/top10.c:74
 543 msgid "Score"
 544 msgstr "Poeng"
 545 
 546 #. Translators: your language code (first 2 letters of your po-file)
 547 #: ../src/translation.c:526 ../src/tutor.c:1762
 548 msgid "en"
 549 msgstr "nb"
 550 
 551 #: ../src/translation.c:613
 552 msgid ""
 553 "The basic course focuses on having you read the characters presented to you "
 554 "on screen and typing the corresponding keys. Remember to keep your hands "
 555 "correctly oriented on the home row of the keyboard at all times (see "
 556 "introduction on main menu)."
 557 msgstr ""
 558 "Det grunnleggende kurset fokuserer på at du leser tegnene du får se på "
 559 "skjermen og trykker på de tilsvarende tastene. Husk hele tiden på å holde "
 560 "hendene rett plassert på ledetastene på tastaturet (se introduksjonen i "
 561 "hovedmenyen)."
 562 
 563 #: ../src/translation.c:617
 564 msgid ""
 565 "The key set used in each series will be shown in the above message line. The "
 566 "[Space], [Shift] and [Enter] keys may not show up there but are used very "
 567 "often."
 568 msgstr ""
 569 "Tastaturoppsettet som brukes i hver serie vil bli vist på meldingslinja "
 570 "ovenfor. Tastene [Mellomrom], [Shift] og [Return] blir kanskje ikke vist, "
 571 "men brukes ganske ofte."
 572 
 573 #: ../src/translation.c:620
 574 msgid ""
 575 "The message line below follows and echoes your key presses. If required, it "
 576 "changes and displays instructions for actions required from you."
 577 msgstr ""
 578 "Meldingslinja nedenfor følger og gjentar dine inntastinger. Hvis det trengs, "
 579 "så endrer den seg og viser instruksjoner for de handlingene du skal utføre."
 580 
 581 #: ../src/translation.c:624
 582 msgid ""
 583 "Here you may practice and improve your memorization of all keys. There will "
 584 "be sentences presented with nonsense words which mix some numbers and "
 585 "symbols."
 586 msgstr ""
 587 "Her kan du øve på og forbedre hvor godt du husker plasseringen av fingrene "
 588 "på tastaturet. Du vil få se setninger med meningsløse ord som også "
 589 "inneholder tall og symboler."
 590 
 591 #: ../src/translation.c:627
 592 msgid ""
 593 "In order to keep the lesson contents language and keyboard independent, "
 594 "accented letter combinations will probably not appear. For real word "
 595 "sentences, please use the fourth option of the main menu (about fluidness)."
 596 msgstr ""
 597 "For å skille mellom det språket leksjonene er skrevet på og hvilket "
 598 "tastaturoppsett du har valgt, så vil du sannsynligvis ikke få se bokstaver "
 599 "med aksenttegn. For å øve med ordentlige ord og setninger, se de andre "
 600 "valgene i hovedmenyen (om flyt)."
 601 
 602 #: ../src/translation.c:631
 603 msgid ""
 604 "After each exercise there will be a brief statistics panel reviewing your "
 605 "performance along with some relevant comments."
 606 msgstr ""
 607 "Etter hver øvelse vil du få en kort statistikk over din framgang, sammen med "
 608 "noen passende kommentarer."
 609 
 610 #: ../src/translation.c:635
 611 msgid ""
 612 "This exercise is very similar to the second one, for adaptability. The "
 613 "difference is that here you'll type real words."
 614 msgstr ""
 615 "Denne øvelsen er veldig lik nummer to, for tilpasningsevne. Forskellen er at "
 616 "du her skriver ordentlige ord."
 617 
 618 #: ../src/translation.c:638
 619 msgid ""
 620 "The default language is the actual one of the interface. But you may select "
 621 "any other texts with words you would like to use. Press the 'Other' option "
 622 "above and add files containing those texts."
 623 msgstr ""
 624 "Standardspråket er det samme som brukes i grensesnittet. Men hvis du vil kan "
 625 "du også velge en hvilken som helst annen tekst med ord om du vil. Trykk på "
 626 "«Andre tekster» ovenfor og legg til filer med den teksten du vil øve på."
 627 
 628 #: ../src/translation.c:642
 629 msgid ""
 630 "With this exercise the focus is on speed. So, you are supposed to type "
 631 "really fast and I will only flatter you when you deserve it!"
 632 msgstr ""
 633 "I denne øvelsen fokuseres det på hastighet. Så det forventes at du taster "
 634 "virkelig raskt og du vil få ros når du fortjener det!"
 635 
 636 #: ../src/translation.c:646
 637 msgid ""
 638 "We will now use complete sentences and paragraphs which make logical sense. "
 639 "This may distract you while you type if you try to understand what you are "
 640 "entering. The previous exercises were aimed at getting you to type without "
 641 "interpreting and analyzing the content."
 642 msgstr ""
 643 "Vi vil nå bare bruke hele setninger og tekstavsnitt som gir logisk mening. "
 644 "Det kan kanskje distrahere deg om du prøver å forstå det du skriver. De "
 645 "tidligere øvelsene hadde som mål å få deg til å skrive uten å fortolke og "
 646 "analysere innholdet."
 647 
 648 #: ../src/translation.c:650
 649 msgid ""
 650 "We do not mean to imply that the typists must behave like a robot, without "
 651 "understanding what they type. We do aim to develop the skill of typing, "
 652 "making it an automatic reflex akin to the acts of walking, talking, etc. "
 653 "After reaching this goal, the act of typing will become automatic and "
 654 "require little concentration. Then you will be able to pay attention to the "
 655 "real meaning of the text."
 656 msgstr ""
 657 "Vi mener ikke at den som skriver skal oppføre seg som en robot som ikke "
 658 "forstår hva de skriver. Men vi prøver å utvikle skriveferdigheter som blir "
 659 "en automatisk refleks, på samme måte som når du går og snakker. Når dette "
 660 "måler er nådd, vil det å skrive bli automatisk og ikke kreve særlig stor "
 661 "konsentrasjon. Da kan du rette oppmerksomheten mot tekstinnholdet."
 662 
 663 #: ../src/translation.c:654
 664 msgid ""
 665 "These exercises are longer. Each exercise consists of three paragraphs and "
 666 "the emphasis is placed on correctness and rhythm, with a minimum speed "
 667 "requirement. Here you will be required to use the backspace key to correct "
 668 "any mistakes. In other words, only input without error will be accepted."
 669 msgstr ""
 670 "Disse øvelsene er lengre. Hver øvelse består av tre tekstavsnitt og vekten "
 671 "ligger på korrekt skrivning og rytme, med minimale krav til hastigheten. Her "
 672 "vil du måtte bruke rettetasten for å slette feil. Med andre ord: Bare "
 673 "inndata uten feil blir godkjent."
 674 
 675 #: ../src/keyboard.c:1185
 676 msgid ""
 677 "Correct positioning of the hands and fingers is very important to efficient "
 678 "typing. You will learn faster and type better if you follow the next "
 679 "recommendations."
 680 msgstr ""
 681 "Det er veldig viktig å plassere hendene og fingrene riktig for å kunne "
 682 "skrive effektivt. Du vil lære å skrive raskere og bedre hvis du følger de "
 683 "neste anbefalingene."
 684 
 685 #: ../src/keyboard.c:1188
 686 msgid ""
 687 "The index-finger tips rest over each of the two keys which have a small "
 688 "raised mark, in the center of the keyboard."
 689 msgstr ""
 690 "Pekefingrene hviler på de to tastene som har en liten forhøyning. De er "
 691 "plassert midt på tastaturet."
 692 
 693 #: ../src/keyboard.c:1191
 694 msgid ""
 695 "These marks function as 'tactile hooks' for your fingers to remain at the "
 696 "correct position. This way, with a little experience, you will not need to "
 697 "look at the keyboard to see if your fingers are properly positioned."
 698 msgstr ""
 699 "Disse merkene er en hjelp til å holde fingrene på rett sted. Med litt "
 700 "erfaring vil du dermed ikke behøve å se på tastaturet for å vite at fingrene "
 701 "er rett plassert."
 702 
 703 #: ../src/keyboard.c:1195
 704 msgid ""
 705 "The tips of the other fingers lie naturally beside the index ones, over the "
 706 "keys on the same row of the keyboard."
 707 msgstr ""
 708 "Spissen av de andre fingre ligger naturlig ved siden av pekefingrene, på den "
 709 "samme tasteraden."
 710 
 711 #: ../src/keyboard.c:1198
 712 msgid "The outside edges of your thumbs rest over the space bar."
 713 msgstr "Den ytre delen av tommelfingrene hviler på mellomromstasten."
 714 
 715 #: ../src/keyboard.c:1200
 716 msgid ""
 717 "The part of the hands closest to the wrist (the base) rest over the table, "
 718 "outside the keyboard. Without this kind of support the arms would quickly "
 719 "tire."
 720 msgstr ""
 721 "Den delen av hånden som er nærmest håndleddet hviler over bordet, utenfor "
 722 "tastaturet. Uten denne støtten vil armene raskt bli trette."
 723 
 724 #: ../src/keyboard.c:1203
 725 msgid ""
 726 "This is referred to as the home position for the hands. From it the fingers "
 727 "move all over the keyboard, reaching all the keys as naturally and quickly "
 728 "as possible. To reach this goal one uses a specific relation between each "
 729 "key and finger. This relation will be learned gradually as you complete the "
 730 "basic course."
 731 msgstr ""
 732 "Dette kalles for hendenes utgangsposisjon. Herfra beveger fingrene seg "
 733 "utover hele tastaturet, hvor de når alle tastene så naturlig og hurtig som "
 734 "mulig. For å oppnå dette er hver finger tilordnet bestemte faste taster og "
 735 "hvert tast er bare tilordnet en bestemt finger. Denne sammenhengen vil du "
 736 "lære gradvis når du går gjennom de ulike øvelsene."
 737 
 738 #: ../src/keyboard.c:1209
 739 msgid ""
 740 "When learning the relation between fingers and keys, it is very important "
 741 "that you only move the finger which must press the key and allow all other "
 742 "fingers to remain in the home position."
 743 msgstr ""
 744 "Når du lærer sammenhengen mellom fingrene og tastene, er det meget viktig, "
 745 "at du bare beveger den fingeren som skal trykke på tasten og lar alle de "
 746 "andre fingrene bli i utgangsposisjonen."
 747 
 748 #: ../src/keyboard.c:1213
 749 msgid ""
 750 "After memorizing this relationship, you can relax the previous rule some, so "
 751 "that you can attain greater speed while typing."
 752 msgstr ""
 753 "Når denne sammenhengen er lært utenat, kan du slappe litt av når det gjelder "
 754 "å holde den forrige regelen, og dermed oppnå høyere hastighet når du skriver."
 755 
 756 #: ../src/keyboard.c:1216
 757 msgid ""
 758 "The shift keys are used for capital letters and for some symbols. To get a "
 759 "shifted key input you should first use the small finger of the opposite "
 760 "hand. Just keep it in the closest Shift while reaching the target key with "
 761 "the other hand."
 762 msgstr ""
 763 
 764 #: ../src/keyboard.c:1220
 765 msgid ""
 766 "You should be prepared to start training with the basic course. It will take "
 767 "effort and patience to be successful as a typist. We trust you have these "
 768 "and look forward to your success!"
 769 msgstr ""
 770 "Du bør forberede deg på å starte treningen med det grunnleggende kurset. Det "
 771 "krever slit og tålmodighet å bli maskinskriver. Vi stoler på at du har disse "
 772 "egenskapene og ser fram til din suksess!"
 773 
 774 #: ../src/keyboard.c:1231
 775 #, c-format
 776 msgid "Step %i"
 777 msgstr "Trinn %i"
 778 
 779 #. Recommendations
 780 #: ../src/keyboard.c:1235
 781 msgid "To position the hands"
 782 msgstr "Plasseringen av hendene"
 783 
 784 #. Final words
 785 #: ../src/keyboard.c:1318
 786 msgid "Go ahead!"
 787 msgstr "Bare gå i gang!"
 788 
 789 #: ../src/keyboard.c:1326 ../src/keyboard.c:1328
 790 msgid "Click on any key to see which finger you must use:"
 791 msgstr ""
 792 "Klikk på en hvilken som helst tast for å se hvilken finger du skal bruke:"
 793 
 794 #: ../src/keyboard.c:1327
 795 msgid "Relation between fingers and keys"
 796 msgstr "Forbindelsen mellom fingrene og tastene"
 797 
 798 #: ../src/keyboard.c:1385 ../src/keyboard.c:1419
 799 msgid "Keyboard"
 800 msgstr "Tastatur"
 801 
 802 #: ../src/keyboard.c:1466
 803 msgid "Create or modify a custom keyboard layout"
 804 msgstr "Lag eller endre et selvvalgt tastaturoppsett"
 805 
 806 #: ../src/keyboard.c:1714 ../src/keyboard.c:1738
 807 msgid "small finger"
 808 msgstr "lillefingeren"
 809 
 810 #: ../src/keyboard.c:1717 ../src/keyboard.c:1735
 811 msgid "ring finger"
 812 msgstr "ringfingeren"
 813 
 814 #: ../src/keyboard.c:1720 ../src/keyboard.c:1732
 815 msgid "middle finger"
 816 msgstr "langfingeren"
 817 
 818 #: ../src/keyboard.c:1723 ../src/keyboard.c:1729
 819 msgid "index finger"
 820 msgstr "pekefingeren"
 821 
 822 #: ../src/keyboard.c:1824
 823 msgid "Press and edit me"
 824 msgstr "Trykk og rediger meg"
 825 
 826 #: ../src/tutor.c:325
 827 msgid "Lesson:"
 828 msgstr "Leksjon:"
 829 
 830 #: ../src/tutor.c:335
 831 msgid "Paragraphs:"
 832 msgstr "Tekstavsnitt:"
 833 
 834 #: ../src/tutor.c:368
 835 msgid "Klavaro - Basic Course"
 836 msgstr "Klavaro – Grunnleggende øvelse"
 837 
 838 #: ../src/tutor.c:373
 839 msgid "Klavaro - Adaptability"
 840 msgstr "Klavaro – Tilpasningsevne"
 841 
 842 #: ../src/tutor.c:376
 843 msgid ""
 844 "Adaptability exercises: automating the fingers responses, typing over all "
 845 "the keyboard."
 846 msgstr ""
 847 "Oppøve tilpasningsevnen: Automatisk respons fra fingrene, inntasting på hele "
 848 "tastaturet."
 849 
 850 #: ../src/tutor.c:381
 851 msgid "Klavaro - Velocity"
 852 msgstr "Klavaro – Hastighet"
 853 
 854 #: ../src/tutor.c:382
 855 msgid "Velocity exercises: accelerate typing real words."
 856 msgstr "Hastighetsøvelser: Øk hastigheten mens du skriver ordentlige ord."
 857 
 858 #: ../src/tutor.c:386
 859 msgid "Klavaro - Fluidness"
 860 msgstr "Klavaro – Flyt"
 861 
 862 #: ../src/tutor.c:388
 863 msgid "Fluidness exercises: accuracy typing good sense paragraphs."
 864 msgstr ""
 865 "Øvelser for å skrive flytende: Presisjon ved å skrive inn hele tekstavsnitt."
 866 
 867 #: ../src/tutor.c:450
 868 msgid "End of exercise. Press [Enter] to start another."
 869 msgstr "Øvelsen er slutt. Trykk [Return] for å starte en annen øvelse."
 870 
 871 #: ../src/tutor.c:478
 872 msgid "Learning the key positions."
 873 msgstr "Lær plasseringen av tastene."
 874 
 875 #: ../src/tutor.c:481
 876 msgid "Press any key to start the exercise. "
 877 msgstr "Trykk en tast for å starte øvelsen."
 878 
 879 #: ../src/tutor.c:609 ../src/tutor.c:612
 880 msgid "Start typing when you are ready. "
 881 msgstr "Start å skrive når du er klar."
 882 
 883 #: ../src/tutor.c:610
 884 msgid "Use backspace to correct errors."
 885 msgstr ""
 886 
 887 #: ../src/tutor.c:1057
 888 #, c-format
 889 msgid ""
 890 "ps.: logging not performed for this session: the number of typed characters "
 891 "(%i) must be greater than %i."
 892 msgstr ""
 893 "PS: Denne øvelsen logges ikke: Antall inntastede tegn (%i) skal være større "
 894 "enn %i."
 895 
 896 #: ../src/tutor.c:1197
 897 msgid "ps.: you have entered the Top 10 list, great!"
 898 msgstr "PS: Du er havnet på listen over de ti beste, glimrende!"
 899 
 900 #: ../src/tutor.c:1211
 901 msgid ""
 902 "ps.: the text you just typed doesn't seem to be similar to ordinary texts in "
 903 "the language currently selected: we can't account for it in the 'Top 10' "
 904 "contest."
 905 msgstr ""
 906 "PS: Teksten, du nettopp har tastet inn, ligner ikke tilsvarende tekster på "
 907 "det valgte språket: Vi kan ikke bruke denne i ti på topp-konkurransen ."
 908 
 909 #. Begin the accuracy
 910 #: ../src/tutor.c:1256
 911 msgid "STATISTICS"
 912 msgstr "STATISTIKK"
 913 
 914 #: ../src/tutor.c:1257
 915 msgid "Elapsed time:"
 916 msgstr "Tid som har gått:"
 917 
 918 #: ../src/tutor.c:1258
 919 msgid "minute and"
 920 msgid_plural "minutes and"
 921 msgstr[0] "minutt og"
 922 msgstr[1] "minutter og"
 923 
 924 #: ../src/tutor.c:1259
 925 msgid "second"
 926 msgid_plural "seconds"
 927 msgstr[0] "sekund"
 928 msgstr[1] "sekunder"
 929 
 930 #: ../src/tutor.c:1260
 931 msgid "Error ratio:"
 932 msgstr "Feilnivå:"
 933 
 934 #: ../src/tutor.c:1260
 935 msgid "Accuracy:"
 936 msgstr "Presisjon:"
 937 
 938 #: ../src/tutor.c:1281 ../src/tutor.c:1306 ../src/tutor.c:1329
 939 #: ../src/tutor.c:1355
 940 msgid "Goal:"
 941 msgstr "Mål:"
 942 
 943 #: ../src/tutor.c:1288
 944 msgid "Characters per second:"
 945 msgstr "Tegn per sekund:"
 946 
 947 #: ../src/tutor.c:1306
 948 msgid "(CPS)"
 949 msgstr "(TPS)"
 950 
 951 #: ../src/tutor.c:1311
 952 msgid "Words per minute:"
 953 msgstr "Ord per minutt:"
 954 
 955 #: ../src/tutor.c:1336
 956 msgid "Fluidness:"
 957 msgstr "Flyt:"
 958 
 959 #: ../src/tutor.c:1363
 960 msgid "Comments:"
 961 msgstr "Bemerkninger:"
 962 
 963 #: ../src/tutor.c:1841
 964 msgid "space"
 965 msgstr "mellomrom"
 966 
 967 #. Translators: the name of letter Y
 968 #: ../src/tutor.c:1846
 969 #, fuzzy
 970 msgid "wye"
 971 msgstr "y"
 972 
 973 #. Translators: the name of the Return key
 974 #: ../src/tutor.c:1850
 975 msgid "enter"
 976 msgstr "enter"
 977 
 978 #: ../src/tutor.c:1856
 979 msgid "apostrophe"
 980 msgstr "apostrof"
 981 
 982 #. Translators: double quote symbol: "
 983 #: ../src/tutor.c:1860
 984 msgid "quote"
 985 msgstr "hermetegn"
 986 
 987 #. Translators: ampersand symbol: &
 988 #: ../src/tutor.c:1864
 989 msgid "ampersand"
 990 msgstr "og-tegn"
 991 
 992 #. Error frequencies or touch times
 993 #.
 994 #: ../src/plot.c:318
 995 msgid "Character"
 996 msgstr ""
 997 
 998 #: ../src/plot.c:330
 999 msgid "Date & Time"
 1000 msgstr "Dato og tid"
 1001 
 1002 #: ../src/basic.c:277
 1003 msgid ""
 1004 "This custom lesson is empty. You can define two or more different characters "
 1005 "to generate a personal practice. Press the editting button in the upper-"
 1006 "right corner."
 1007 msgstr ""
 1008 
 1009 #: ../src/basic.c:376
 1010 msgid "Positions of keys seems to be learned!"
 1011 msgstr "Det ser ut til at du har lært plasseringen av tastene!"
 1012 
 1013 #: ../src/basic.c:377
 1014 msgid ""
 1015 " Congratulations!\n"
 1016 " You have accomplished the entire basic course.\n"
 1017 " Go to the next type of exercise: adaptability.\n"
 1018 " There you will practice mainly the accuracy.\n"
 1019 msgstr ""
 1020 " Gratulerer!\n"
 1021 " Du har fullført hele det grunnleggende kurset.\n"
 1022 " Gå til den neste øvelsestypen: Tilpasningsevne.\n"
 1023 " Der vil du i hovedsak trene på å skrive riktig.\n"
 1024 
 1025 #: ../src/basic.c:383
 1026 msgid ""
 1027 " All right, now you got it!\n"
 1028 " Go to the next lesson.\n"
 1029 msgstr ""
 1030 " Nå har du det!\n"
 1031 " Gå til den neste leksjonen.\n"
 1032 
 1033 #: ../src/adaptability.c:251
 1034 #, fuzzy, c-format
 1035 msgid ""
 1036 " Your accuracy rate is below %.0f%%...\n"
 1037 " Could you please try again to improve it?\n"
 1038 msgstr ""
 1039 " Du skriver under 90 % rett ...\n"
 1040 " Kunne du prøve å forbedre dette?\n"
 1041 
 1042 #: ../src/adaptability.c:254
 1043 #, fuzzy, c-format
 1044 msgid ""
 1045 " You are doing well. But...\n"
 1046 " Could you make the accuracy reach %.0f%%?\n"
 1047 msgstr ""
 1048 " Du klarer deg godt. Men ...\n"
 1049 " Kan du klare minst 95 % rett?\n"
 1050 
 1051 #: ../src/adaptability.c:257
 1052 #, fuzzy, c-format
 1053 msgid ""
 1054 " You are almost there, but your accuracy rate is still below %.0f%%.\n"
 1055 " Try a few more times, or maybe you're getting upset, so go to another kind "
 1056 "of exercise.\n"
 1057 msgstr ""
 1058 " Du klarer det nesten, men du skriver stadig mindre enn %.0f%% rett.\n"
 1059 " Prøv et par ganger til, eller hvis du er litt urolig, så prøv med en annen "
 1060 "øvelse.\n"
 1061 
 1062 #: ../src/adaptability.c:264
 1063 #, c-format
 1064 msgid ""
 1065 " Very good!\n"
 1066 " You succeeded with an accuracy rate above %.0f%%.\n"
 1067 " Now it is time to increase your velocity.\n"
 1068 " Go to the 3rd exercise at the main menu.\n"
 1069 msgstr ""
 1070 " Riktig bra!\n"
 1071 " Du klarte å skrive mer enn %.0f%% rett.\n"
 1072 " Nå er det på tide å øke hastigheten.\n"
 1073 " Gå til den tredje øvelsen i hovedmenyen.\n"
 1074 
 1075 #: ../src/velocity.c:337 ../src/fluidness.c:440
 1076 msgid "Pasted_or_dropped"
 1077 msgstr "Limt_inn_eller_sluppet"
 1078 
 1079 #: ../src/velocity.c:448
 1080 msgid ""
 1081 " You are just beginning.\n"
 1082 " Be patient, try it again every day, rest and don't worry so much:\n"
 1083 " persistence and practice will improve your velocity.\n"
 1084 msgstr ""
 1085 " Du har nettopp begynt.\n"
 1086 " Vær tålmodig, prøv hver dag, hvil og bekymre deg ikke så mye:\n"
 1087 " iherdighet og øvelse vil gi økt hastighet.\n"
 1088 
 1089 #: ../src/velocity.c:452
 1090 #, fuzzy, c-format
 1091 msgid ""
 1092 " Still away from the highway. You can do better...\n"
 1093 " Try to reach at least %.0f WPM.\n"
 1094 msgstr ""
 1095 " Stadig langt fra hovedveien. Du kan gjøre det bedre ...\n"
 1096 " Prøv i det minste å oppnå 20 ord per minutt (OPM).\n"
 1097 
 1098 #: ../src/velocity.c:455
 1099 #, fuzzy, c-format
 1100 msgid ""
 1101 " You are doing well, but need to go faster.\n"
 1102 " And don't forget the accuracy. Try to get %.0f WPM.\n"
 1103 msgstr ""
 1104 " Du gjør det bra, men det må gå raskere.\n"
 1105 " Og glem ikke presisjonen. Prøv å oppnå 30 ord per minutt (OPM).\n"
 1106 
 1107 #: ../src/velocity.c:458
 1108 #, fuzzy, c-format
 1109 msgid ""
 1110 " Fine. Now you need to start running.\n"
 1111 " Can you reach %.0f WPM?\n"
 1112 msgstr ""
 1113 " Fint. Nå må du få opp hastigheten.\n"
 1114 " Kan du oppnå 40 ord per minutt (OPM)?\n"
 1115 
 1116 #: ../src/velocity.c:461
 1117 #, c-format
 1118 msgid ""
 1119 " Very good. You are almost there.\n"
 1120 " Can you finally reach %.0f WPM?\n"
 1121 msgstr ""
 1122 " Riktig bra. Du har nesten klart det.\n"
 1123 " Kan du nå oppnå %.0f ord per minutt (OPM)?\n"
 1124 
 1125 #: ../src/velocity.c:464
 1126 msgid ""
 1127 " Excellent. For this course, that is enough.\n"
 1128 " Try now the fluidness exercises, OK?\n"
 1129 msgstr ""
 1130 " Glimrende. Til dette kurset er dette nok.\n"
 1131 " Prøv nå med øvelser som øker skriveflyten, ok?\n"
 1132 
 1133 #: ../src/velocity.c:467
 1134 #, fuzzy, c-format
 1135 msgid ""
 1136 " Fast! Are you a professional?\n"
 1137 " So, try to get %.0f WPM!\n"
 1138 msgstr ""
 1139 " Raskt! Trener du til en konkurranse?\n"
 1140 " Prøv nå å oppnå 70 ord per minutt (OPM)!\n"
 1141 
 1142 #. Translators: Speed Racer is a reference to a Japanese anime franchise
 1143 #. about automobile racing, also known as Mach GoGoGo.
 1144 #: ../src/velocity.c:472
 1145 #, c-format
 1146 msgid " Ranking good, Speed Racer! Are you afraid of reaching %.0f WPM?\n"
 1147 msgstr ""
 1148 
 1149 #. Translators: feel free to change the reference to that martial art, if you find another good analogy.
 1150 #: ../src/velocity.c:476
 1151 #, fuzzy, c-format
 1152 msgid ""
 1153 " Kung-fu mastery!\n"
 1154 " Can you fly at %.0f WPM?\n"
 1155 msgstr ""
 1156 " Dvoraktilstanden er oppnådd!\n"
 1157 " Kan du fly av sted med 90 ord per minutt (OPM)?\n"
 1158 
 1159 #. Translators: Dvorak here means that infamous ergonomic keyboard layout. Feel free to change the speed mastery analogy.
 1160 #: ../src/velocity.c:479
 1161 msgid ""
 1162 " Dvorak master!\n"
 1163 " I have no words to express my admiration!\n"
 1164 msgstr ""
 1165 " Dvorakmester!\n"
 1166 " Ingen ord kan uttrykke min beundring!\n"
 1167 
 1168 #: ../src/fluidness.c:543
 1169 #, c-format
 1170 msgid ""
 1171 " You type accurately but not so fast.\n"
 1172 " Can you reach %.0f WPM?\n"
 1173 msgstr ""
 1174 " Du skriver nøyaktig, men ikke så raskt.\n"
 1175 " Kan du oppnå %.0f ord per minutt (OPM)?\n"
 1176 
 1177 #: ../src/fluidness.c:546
 1178 #, c-format
 1179 msgid ""
 1180 " Your rhythm is not so constant. Calm down.\n"
 1181 " For now, try to make the fluidness greater than %i%%.\n"
 1182 msgstr ""
 1183 " Rytmen din er ikke konstant. Ta det rolig.\n"
 1184 " Prøv å gjøre flyten større enn %i%%.\n"
 1185 
 1186 #: ../src/fluidness.c:549
 1187 #, c-format
 1188 msgid ""
 1189 " You are almost getting there. Type more fluently.\n"
 1190 " I want a fluidness greater than %.0f%%.\n"
 1191 msgstr ""
 1192 " Du har nesten klart det. Skriv enda mer flytende.\n"
 1193 " Jeg ser gjerne en flyt på mer enn %.0f%%.\n"
 1194 
 1195 #: ../src/fluidness.c:552
 1196 msgid ""
 1197 " Congratulations!\n"
 1198 " It seems to me that you are a professional.\n"
 1199 " You don't need this program (me) anymore.\n"
 1200 " Hope you have enjoyed. Thanks and be happy!\n"
 1201 msgstr ""
 1202 " Gratulerer!\n"
 1203 " Det ser ut til at du er profesjonell?\n"
 1204 " Du har ikke lenger bruk for dette programmet.\n"
 1205 " Håper du har hatt det gøy. Takk, og hygg deg!\n"
 1206 
 1207 #: ../src/fluidness.c:557
 1208 msgid ""
 1209 " How can you type so fast?\n"
 1210 " You have exceeded all my expectations.\n"
 1211 " Are you a machine? Could you teach me?\n"
 1212 " I can not help you anymore. Go to an expert!\n"
 1213 msgstr ""
 1214 " Hvordan klarer du å skrive så fort?\n"
 1215 " Du har overgått alle mine forventninger.\n"
 1216 " Er du en maskin? Kan du lære meg det?\n"
 1217 " Jeg kan ikke hjelpe deg mer. Gå til en ekspert!\n"
 1218 
 1219 #: ../src/top10.c:72
 1220 msgid "Name"
 1221 msgstr "Navn"
 1222 
 1223 #: ../src/top10.c:98
 1224 msgid "Chars"
 1225 msgstr "Tegn"
 1226 
 1227 #: ../src/top10.c:100
 1228 msgid "When"
 1229 msgstr "Når"
 1230 
 1231 #: ../src/top10.c:129
 1232 msgid "Local scores"
 1233 msgstr "Lokale poeng"
 1234 
 1235 #: ../src/top10.c:130
 1236 msgid "External scores"
 1237 msgstr "Eksterne poeng"
 1238 
 1239 #: ../src/top10.c:717
 1240 msgid "Empty ranking. Please practice fluidness."
 1241 msgstr "Utenfor resultatlista. Øv på å skrive flytende."
 1242 
 1243 #: ../src/top10.c:814
 1244 msgid "Not able to download files"
 1245 msgstr "Kan ikke hente filer"
 1246 
 1247 #: ../src/top10.c:814 ../src/top10.c:906
 1248 msgid "not found"
 1249 msgstr "ikke funnet"
 1250 
 1251 #: ../src/top10.c:815 ../src/top10.c:907
 1252 msgid "Are you sure you have it installed in your system?"
 1253 msgstr "Er du sikker på at det er installert på ditt system?"
 1254 
 1255 #: ../src/top10.c:861
 1256 msgid "Could not download file from the host server."
 1257 msgstr "Kunne ikke hente fila fra vertstjeneren."
 1258 
 1259 #: ../src/top10.c:906
 1260 msgid "Not able to upload files"
 1261 msgstr "Klarte ikke å laste opp filer"
 1262 
 1263 #: ../src/top10.c:993
 1264 msgid "Could not upload/download scores."
 1265 msgstr "Kunne ikke overføre/hente poeng,"
 1266 
 1267 #~ msgid "Little tip about this program."
 1268 #~ msgstr "Et lite tips om dette programmet."
 1269 
 1270 #~ msgid "_Help"
 1271 #~ msgstr "_Hjelp"
 1272 
 1273 #~ msgid "About 'Klavaro'"
 1274 #~ msgstr "Om «Klavaro»"
 1275 
 1276 #~ msgid "Help?"
 1277 #~ msgstr "Hjelp?"
 1278 
 1279 #~ msgid "This is a tip. Now you press this button to return to the main menu."
 1280 #~ msgstr ""
 1281 #~ "Dette er et tips. Trykk på denne knappen for å gå tilbake til hovedmenyen."
 1282 
 1283 #~ msgid ""
 1284 #~ "The main menu of the application is very straightforward. Just select the "
 1285 #~ "type of exercise you wish to take. Do not worry about clicking any button "
 1286 #~ "on the screen. The buttons will never hurt you!"
 1287 #~ msgstr ""
 1288 #~ "Hovedmenyen i programmet er enkel. Velg den øvelsestypen du vil øve på. "
 1289 #~ "Ikke vær redd for å trykke på noen av knappene på skjermen. Knappene vil "
 1290 #~ "aldri skade deg!"
 1291 
 1292 #~ msgid ""
 1293 #~ "Also the controls have tips which will appear if you hover over them with "
 1294 #~ "your mouse. These tips can come in very handy. To see how these tips "
 1295 #~ "work, position your mouse over the button below, and without clicking, "
 1296 #~ "wait for the tip to appear..."
 1297 #~ msgstr ""
 1298 #~ "Knappene har også tips som vises når du holder musepekeren over dem. "
 1299 #~ "Disse tipsene kan være nyttige. For å se hvordan de virker, hold "
 1300 #~ "musepekeren over knappen nedenfor, og vent, uten å klikke, til tipset "
 1301 #~ "vises."
 1302 
 1303 #~ msgid "Keep this checked if you want to get those nice beeps."
 1304 #~ msgstr "Behold krysset hvis du vil høre de vakre, små pipelydene."
 1305 
 1306 #~ msgid "_Beep"
 1307 #~ msgstr "_Pip"
 1308 
 1309 #, fuzzy
 1310 #~ msgid "keyboard;typing;tutor;CAI"
 1311 #~ msgstr "Tastatur"
 1312 
 1313 #~ msgid ""
 1314 #~ " Top of \"qwerty\". Now it's time to change to the Dvorak mode.\n"
 1315 #~ " Are you afraid of reaching 80 WPM?\n"
 1316 #~ msgstr ""
 1317 #~ " Toppen av «qwerty». Nå er det på tide å skifte til Dvorak-oppsettet.\n"
 1318 #~ " Er du redd for å oppnå 80 ord per minutt (OPM)?\n"
 1319 
 1320 #~ msgid "Press here to restart the exercise. Hotkey: [Ctrl R]"
 1321 #~ msgstr "Trykk en tast for å starte øvelsen på nytt. Snarvei: [Ctrl R]"
 1322 
 1323 #~ msgid "_Font"
 1324 #~ msgstr "_Skrifttype"
 1325 
 1326 #~ msgid "Default"
 1327 #~ msgstr "Standard"