"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "klavaro-3.13/po/da.po" (6 Jun 2021, 39466 Bytes) of package /linux/privat/klavaro-3.13.tar.bz2:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Danish translation of Klavaro.
  2 # Copyright (C) 2019 Joe Hansen.
  3 # This file is distributed under the same license as the klavaro package.
  4 # Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2019.
  5 # korrekturlæst 10. juni 2009 Lars Christian Jensen.
  6 #
  7 # Konventioner:
  8 # adaptability -> tilpasningsevne
  9 # accuracy -> præcision (accuracy rate -> præcision)
  10 # exercise -> øvelse
  11 # fluid -> flydende (yndefuld)
  12 # home position -> udgangsposition
  13 # character -> tegn (også overvejet karakter)
  14 # lesson -> lektion
  15 # paragraph -> tekstafsnit
  16 # velocity -> hastighed
  17 #
  18 msgid ""
  19 msgstr ""
  20 "Project-Id-Version: klavaro-3.05-pre2\n"
  21 "Report-Msgid-Bugs-To: <translation-team-eo@lists.sourceforge.net>\n"
  22 "POT-Creation-Date: 2021-06-06 14:05-0300\n"
  23 "PO-Revision-Date: 2019-02-14 16:07+0200\n"
  24 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
  25 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
  26 "Language: da\n"
  27 "MIME-Version: 1.0\n"
  28 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  29 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  30 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
  31 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  32 
  33 #: ../data/klavaro.glade.h:1
  34 msgid "Klavaro - Progress"
  35 msgstr "Klavaro - fremskridt"
  36 
  37 #: ../data/klavaro.glade.h:2
  38 msgid "_Lesson:"
  39 msgstr "_Lektion:"
  40 
  41 #: ../data/klavaro.glade.h:3
  42 msgid "Value"
  43 msgstr "Værdi"
  44 
  45 #: ../data/klavaro.glade.h:4
  46 msgid "Clear progress data."
  47 msgstr "Nulstil data for fremskridt."
  48 
  49 #: ../data/klavaro.glade.h:5
  50 msgid "_Reset"
  51 msgstr "_Nulstil"
  52 
  53 #: ../data/klavaro.glade.h:6
  54 msgid "Close this window, returning to the exercise."
  55 msgstr "Luk dette vindue, retur til øvelsen."
  56 
  57 #: ../data/klavaro.glade.h:7
  58 msgid "_Close"
  59 msgstr "_Luk"
  60 
  61 #. Everything means ALL the progress charts statistics.
  62 #: ../data/klavaro.glade.h:9
  63 msgid "everything!"
  64 msgstr "alt!"
  65 
  66 #. Confirmation check-button for removing data.
  67 #: ../data/klavaro.glade.h:11
  68 msgid "Clear data for every module, if checked!"
  69 msgstr "Ryd alle data for alle moduler, hvis afkrydset!"
  70 
  71 #: ../data/klavaro.glade.h:12
  72 msgid "Load other exercises/lessons"
  73 msgstr "Hent andre øvelser/lektioner"
  74 
  75 #: ../data/klavaro.glade.h:13
  76 msgid "_Other texts"
  77 msgstr "_Andre tekster"
  78 
  79 #: ../data/klavaro.glade.h:14
  80 msgid "Edit the character set to be used in this lesson."
  81 msgstr "Rediger det karaktersæt som skal bruges i denne lektion."
  82 
  83 #: ../data/klavaro.glade.h:15
  84 msgid "This is a specific exercise, adjusted to your error profile."
  85 msgstr "Dette er en specifik øvelse, justeret til din fejlprofil."
  86 
  87 #: ../data/klavaro.glade.h:16
  88 msgid ""
  89 "Edit the character set to be used in lessons after 43: they are customizable!"
  90 msgstr ""
  91 "Rediger det karaktersæt som skal bruges i lektioner efter 43: De kan "
  92 "tilpasses!"
  93 
  94 #: ../data/klavaro.glade.h:17 ../src/tutor.c:401
  95 msgid "Drag and drop text here to practice with it."
  96 msgstr "Træk og slip tekst her for at øve med den."
  97 
  98 #: ../data/klavaro.glade.h:18
  99 msgid "Press here to restart the exercise. Hotkey: [Ctrl-R]"
 100 msgstr "Tryk her for at starte øvelsen igen. Genvejstast: [Ctrl-R]"
 101 
 102 #: ../data/klavaro.glade.h:19
 103 msgid "Show the virtual keyboard and the relation between fingers and keys."
 104 msgstr "Vis det virtuelle tastatur og forbindelsen mellem fingre og taster."
 105 
 106 #: ../data/klavaro.glade.h:20
 107 msgid "_Keyboard"
 108 msgstr "_Tastatur"
 109 
 110 #: ../data/klavaro.glade.h:21
 111 msgid "Select the font to be used in the exercise window."
 112 msgstr "Vælg skrifttypen der skal bruges i øvelsesvinduet."
 113 
 114 #: ../data/klavaro.glade.h:22
 115 msgid "Font definition"
 116 msgstr "Skrifttypedefinition"
 117 
 118 #: ../data/klavaro.glade.h:23
 119 msgid "Alternative color scheme, needs restart!"
 120 msgstr ""
 121 
 122 #: ../data/klavaro.glade.h:24
 123 msgid "Co_urse information"
 124 msgstr "_Undervisningsinformation"
 125 
 126 #: ../data/klavaro.glade.h:25
 127 msgid "Charts showing the learning progress along the exercises."
 128 msgstr "Grafer der viser indlæringsfremskridtet igennem øvelserne."
 129 
 130 #: ../data/klavaro.glade.h:26
 131 msgid "_Progress"
 132 msgstr "_Fremskridt"
 133 
 134 #: ../data/klavaro.glade.h:27
 135 msgid "Exit the application immediately."
 136 msgstr "Afslut programmet øjeblikkeligt."
 137 
 138 #: ../data/klavaro.glade.h:28
 139 msgid "Return to the main menu."
 140 msgstr "Retur til hovedmenuen."
 141 
 142 #: ../data/klavaro.glade.h:29
 143 msgid "B_ack to menu"
 144 msgstr "Tilb_age til menu"
 145 
 146 #: ../data/klavaro.glade.h:30
 147 msgid "Show local and external scores from other users."
 148 msgstr "Vis lokale og eksterne point fra andre brugere."
 149 
 150 #: ../data/klavaro.glade.h:31
 151 msgid "_Top 10"
 152 msgstr "_Top 10"
 153 
 154 #: ../data/klavaro.glade.h:32
 155 msgid "Change language"
 156 msgstr "Ændr sprog"
 157 
 158 #: ../data/klavaro.glade.h:33
 159 msgid "Attention!"
 160 msgstr "Klar!"
 161 
 162 #: ../data/klavaro.glade.h:34
 163 msgid "Do you confirm?"
 164 msgstr "Bekræfter du?"
 165 
 166 #: ../data/klavaro.glade.h:35
 167 msgid "_No"
 168 msgstr "_Nej"
 169 
 170 #: ../data/klavaro.glade.h:36
 171 msgid "_Yes"
 172 msgstr "_Ja"
 173 
 174 #: ../data/klavaro.glade.h:37
 175 msgid "Klavaro - Select file"
 176 msgstr "Klavaro - vælg fil"
 177 
 178 #: ../data/klavaro.glade.h:38
 179 msgid "_Cancel"
 180 msgstr "_Afbryd"
 181 
 182 #: ../data/klavaro.glade.h:39
 183 msgid "_Open"
 184 msgstr "_Åbn"
 185 
 186 #: ../data/klavaro.glade.h:40
 187 msgid "Re_name:"
 188 msgstr "_Omdøb:"
 189 
 190 #: ../data/klavaro.glade.h:41
 191 msgid "Rename the selected item."
 192 msgstr "Omdøb det valgte punkt."
 193 
 194 #: ../data/klavaro.glade.h:42
 195 msgid ""
 196 "Read a text file and add a copy of it here. The file must be encoded in "
 197 "UTF-8."
 198 msgstr ""
 199 "Læs en tekstfil og tilføj en kopi af den her. Filen skal være i formatet "
 200 "UTF-8."
 201 
 202 #: ../data/klavaro.glade.h:43
 203 msgid "_Open text file"
 204 msgstr "_Åbn tekstfil"
 205 
 206 #: ../data/klavaro.glade.h:44
 207 msgid "Paste text that was copied to the clipboard."
 208 msgstr "Indsæt tekst som blev kopieret til udklipsholderen."
 209 
 210 #: ../data/klavaro.glade.h:45
 211 msgid "_Paste from clipboard"
 212 msgstr "_Indsæt fra udklipsholder"
 213 
 214 #: ../data/klavaro.glade.h:46
 215 msgid "Remove the selected item."
 216 msgstr "Fjern det valgte punkt."
 217 
 218 #: ../data/klavaro.glade.h:47
 219 msgid "_Remove copied file"
 220 msgstr "_Fjern kopieret fil"
 221 
 222 #: ../data/klavaro.glade.h:48
 223 msgid "Apply the selected item to create an exercise."
 224 msgstr "Anvend det valgte punkt for at oprette en øvelse."
 225 
 226 #: ../data/klavaro.glade.h:49
 227 msgid "_Apply"
 228 msgstr "_Anvend"
 229 
 230 #: ../data/klavaro.glade.h:50
 231 msgid "Close this window."
 232 msgstr "Luk dette vindue."
 233 
 234 #: ../data/klavaro.glade.h:51
 235 msgid "Country / Custom"
 236 msgstr "Land / tilpasset"
 237 
 238 #: ../data/klavaro.glade.h:52
 239 msgid "Variant"
 240 msgstr "Variant"
 241 
 242 #: ../data/klavaro.glade.h:53
 243 msgid "Remove the selected custom layout."
 244 msgstr "Fjern det valgte brugerlayout."
 245 
 246 #: ../data/klavaro.glade.h:54
 247 msgid "_Remove"
 248 msgstr "Fje_rn"
 249 
 250 #: ../data/klavaro.glade.h:55
 251 msgid ""
 252 "Toggles the shift effect on the keys. Alternates between the upper and lower "
 253 "characters of the keys."
 254 msgstr ""
 255 "Skifter mellem skift-effekten på tasterne. Skifter mellem de øvre og nedre "
 256 "tegn på tasterne."
 257 
 258 #: ../data/klavaro.glade.h:56
 259 msgid "SPACE BAR"
 260 msgstr "MELLEMRUM"
 261 
 262 #: ../data/klavaro.glade.h:57 ../src/keyboard.c:1726
 263 msgid "thumbs"
 264 msgstr "tommelfingre"
 265 
 266 #: ../data/klavaro.glade.h:58
 267 msgid "Tab"
 268 msgstr "Indryk"
 269 
 270 #: ../data/klavaro.glade.h:59
 271 msgid "Ctrl"
 272 msgstr "Ctrl"
 273 
 274 # versaler, store bogstaver
 275 #: ../data/klavaro.glade.h:60
 276 msgid "Caps"
 277 msgstr "Versaler"
 278 
 279 #: ../data/klavaro.glade.h:61
 280 msgid "S_ave as:"
 281 msgstr "G_em som:"
 282 
 283 #: ../data/klavaro.glade.h:62
 284 msgid "Show previous screen."
 285 msgstr "Vis forrige skærm."
 286 
 287 #: ../data/klavaro.glade.h:63
 288 msgid "_Previous step"
 289 msgstr "_Forrige trin"
 290 
 291 #: ../data/klavaro.glade.h:64
 292 msgid "Show next screen."
 293 msgstr "Vis næste skærm."
 294 
 295 #: ../data/klavaro.glade.h:65
 296 msgid "_Next step"
 297 msgstr "_Næste trin"
 298 
 299 #: ../data/klavaro.glade.h:66
 300 msgid "Return without any modification."
 301 msgstr "Retur uden nogen ændringer."
 302 
 303 #: ../data/klavaro.glade.h:67
 304 msgid "Save the current keyboard layout with the name specified above."
 305 msgstr "Gem det aktuelle tastaturlayout med det ovenfor angivne navn."
 306 
 307 #: ../data/klavaro.glade.h:68
 308 msgid "_Save and use"
 309 msgstr "_Gem og brug"
 310 
 311 #: ../data/klavaro.glade.h:69
 312 msgid ""
 313 "If you like those beautiful hands, click here to close this window keeping "
 314 "them."
 315 msgstr ""
 316 "Hvis du kan li' de smukke hænder, så klik her for at lukke dette vindue og "
 317 "beholde dem."
 318 
 319 #: ../data/klavaro.glade.h:70
 320 msgid "_Keep hands"
 321 msgstr "_Behold hænder"
 322 
 323 #: ../data/klavaro.glade.h:71
 324 msgid "Klavaro - Main menu"
 325 msgstr "Klavaro - hovedmenu"
 326 
 327 #: ../data/klavaro.glade.h:72
 328 msgid "Don't be shy about learning the basics!"
 329 msgstr "Hold dig ikke tilbage for at lære det basale!"
 330 
 331 #: ../data/klavaro.glade.h:73
 332 msgid "Learn how to type correctly"
 333 msgstr "Lær korrekt maskinskrivning"
 334 
 335 #: ../data/klavaro.glade.h:74
 336 msgid "Initial training for your fingers."
 337 msgstr "Indledende træning af dine fingre."
 338 
 339 #: ../data/klavaro.glade.h:75
 340 msgid "First steps with initial training"
 341 msgstr "De første trin med den indledende træning"
 342 
 343 #: ../data/klavaro.glade.h:76
 344 msgid "Memorizing the keyboard practicing random keys exercises."
 345 msgstr "Huskeøvelser med træning af tilfældige taster."
 346 
 347 #: ../data/klavaro.glade.h:77
 348 msgid "Practice with random keys"
 349 msgstr "Øvelse med tilfældige taster"
 350 
 351 #: ../data/klavaro.glade.h:78
 352 msgid "Accelerating the touches practicing random words exercises."
 353 msgstr "Øge følelsen med træning af tilfældige ord."
 354 
 355 #: ../data/klavaro.glade.h:79
 356 msgid "Practice with random words"
 357 msgstr "Øvelse med tilfældige ord"
 358 
 359 #: ../data/klavaro.glade.h:80
 360 msgid "Becoming proficient practicing complete paragraphs exercises."
 361 msgstr "Blive fortrolig med træning af hele tekstafsnit."
 362 
 363 #: ../data/klavaro.glade.h:81
 364 msgid "Practice with complete texts"
 365 msgstr "Øvelse med hele tekster"
 366 
 367 #: ../data/klavaro.glade.h:82
 368 msgid "Speech"
 369 msgstr "Tale"
 370 
 371 #: ../data/klavaro.glade.h:83
 372 msgid "Your language here."
 373 msgstr "Dit sprog her."
 374 
 375 #: ../data/klavaro.glade.h:84
 376 msgid ""
 377 "Keyboard layout for modules 1 and 2. Also used informatively in the "
 378 "fluidness contest."
 379 msgstr ""
 380 "Tastaturlayout for modulerne 1 og 2. Bruges også informativt i den flydende "
 381 "indtastningskonkurrence."
 382 
 383 #: ../data/klavaro.glade.h:85
 384 msgid "_Keyboard:"
 385 msgstr "_Tastatur:"
 386 
 387 #: ../data/klavaro.glade.h:86
 388 msgid "Language for modules 3 and 4."
 389 msgstr "Sprog for modulerne 3 og 4."
 390 
 391 #: ../data/klavaro.glade.h:87
 392 msgid "_Language:"
 393 msgstr "_Sprog:"
 394 
 395 #: ../data/klavaro.glade.h:88
 396 msgid "General information about the program."
 397 msgstr "Generel information om programmet."
 398 
 399 #: ../data/klavaro.glade.h:89
 400 msgid "_About..."
 401 msgstr "_Om..."
 402 
 403 #: ../data/klavaro.glade.h:90 ../data/klavaro.desktop.in.h:2
 404 msgid "Yet another touch typing tutor"
 405 msgstr "Endnu et værktøj til øvelse af maskinskrivning"
 406 
 407 #: ../data/klavaro.glade.h:91
 408 msgid "Remember always: someone loves you!"
 409 msgstr "Husk altid: Nogen elsker dig!"
 410 
 411 #: ../data/klavaro.glade.h:92
 412 msgid "Top 10"
 413 msgstr "Top 10"
 414 
 415 #: ../data/klavaro.glade.h:93
 416 msgid "Show extra information."
 417 msgstr "Vis ekstra information."
 418 
 419 #: ../data/klavaro.glade.h:94
 420 msgid "Hide extra information."
 421 msgstr "Skjul ekstra information."
 422 
 423 #: ../data/klavaro.glade.h:95
 424 msgid "Publish to the web your local scores."
 425 msgstr "Udgiv dine lokale point på nettet."
 426 
 427 #: ../data/klavaro.glade.h:96
 428 msgid "_Participate"
 429 msgstr "_Deltag"
 430 
 431 #: ../data/klavaro.glade.h:97
 432 msgid "Download from the web the most up to date ranking."
 433 msgstr "Hent den opdaterede rangering fra nettet."
 434 
 435 #: ../data/klavaro.glade.h:98
 436 msgid "_Update"
 437 msgstr "_Opdater"
 438 
 439 #: ../data/klavaro.desktop.in.h:1
 440 msgid "Klavaro"
 441 msgstr "Klavaro"
 442 
 443 #: ../data/klavaro.desktop.in.h:3
 444 msgid "A very flexible and efficient touch typing tutor."
 445 msgstr ""
 446 "Et meget fleksibelt og effektivt værktøj til øvelse af maskinskrivning."
 447 
 448 #: ../src/main.c:308
 449 msgid "(Custom)"
 450 msgstr "(Brugertilpasset)"
 451 
 452 #: ../src/main.c:309
 453 msgid "(Edit custom)"
 454 msgstr "(Rediger brugertilpasset)"
 455 
 456 #: ../src/main.c:310
 457 msgid "(Default)"
 458 msgstr "(Standard)"
 459 
 460 #: ../src/main.c:387
 461 #, c-format
 462 msgid "Dictation mode (depends on this speech synthesizer: %s)"
 463 msgid_plural "Dictation mode (depends on one of these speech synthesizers: %s)"
 464 msgstr[0] "Diktafontilstand (afhænger af denne talesynthesizer: %s)"
 465 msgstr[1] "Diktafontilstand (afhænger af en af disse talesynthesizere: %s)"
 466 
 467 #. Set main labels (for translation)
 468 #.
 469 #: ../src/main.c:429 ../src/keyboard.c:1385
 470 msgid "Introduction"
 471 msgstr "Introduktion"
 472 
 473 #: ../src/main.c:432 ../src/top10.c:114
 474 msgid "Basic course"
 475 msgstr "Grundlæggende øvelse"
 476 
 477 #: ../src/main.c:435 ../src/top10.c:117
 478 msgid "Adaptability"
 479 msgstr "Tilpasningsevne"
 480 
 481 #: ../src/main.c:439 ../src/main.c:441 ../src/callbacks.c:1406
 482 #: ../src/top10.c:94 ../src/top10.c:120
 483 msgid "Speed"
 484 msgstr "Hastighed"
 485 
 486 #: ../src/main.c:444 ../src/callbacks.c:1429 ../src/top10.c:96
 487 #: ../src/top10.c:123
 488 msgid "Fluidity"
 489 msgstr "Flydenhed"
 490 
 491 #: ../src/callbacks.c:485 ../src/tutor.c:547
 492 msgid "Keys:"
 493 msgstr "Taster:"
 494 
 495 #: ../src/callbacks.c:880 ../src/callbacks.c:896
 496 msgid "Connecting..."
 497 msgstr "Forbinder..."
 498 
 499 #: ../src/callbacks.c:1169
 500 msgid "Overwrite user layout"
 501 msgstr "Overskriv brugerlayout"
 502 
 503 #: ../src/callbacks.c:1171
 504 msgid "This will OVERWRITE an existent keyboard layout."
 505 msgstr "Dette vil OVERSKRIVE et eksisterende tastaturlayout."
 506 
 507 #: ../src/callbacks.c:1178
 508 msgid "Remove user layout"
 509 msgstr "Fjern brugerlayout"
 510 
 511 #: ../src/callbacks.c:1180
 512 msgid "This will REMOVE an existent keyboard layout."
 513 msgstr "Dette vil FJERNE et eksisterende tastaturlayout."
 514 
 515 #: ../src/callbacks.c:1187 ../src/callbacks.c:1192
 516 msgid "Reset progress data"
 517 msgstr "Nulstil data for fremskridt"
 518 
 519 #: ../src/callbacks.c:1188
 520 msgid "This will DELETE all the progress data of all modules."
 521 msgstr "Dette vil SLETTE alle data om fremskridt for alle moduler."
 522 
 523 #: ../src/callbacks.c:1200
 524 #, c-format
 525 msgid "This will delete the data of this chart. <%s>"
 526 msgstr "Dette vil SLETTE alle data for dette diagram. <%s>"
 527 
 528 #: ../src/callbacks.c:1203
 529 #, c-format
 530 msgid "This will delete the progress data of the module. (%s)"
 531 msgstr "Dette vil slette data om fremskridt for modulet. (%s)"
 532 
 533 #: ../src/callbacks.c:1403 ../src/top10.c:92
 534 msgid "Accuracy"
 535 msgstr "Præcision"
 536 
 537 #: ../src/callbacks.c:1406 ../src/tutor.c:1329
 538 msgid "(WPM)"
 539 msgstr "(OPM)"
 540 
 541 #: ../src/callbacks.c:1417
 542 msgid "Errors"
 543 msgstr "Fejl"
 544 
 545 #: ../src/callbacks.c:1420
 546 msgid "Touch times (s)"
 547 msgstr "Tastetid (s)"
 548 
 549 #: ../src/callbacks.c:1432 ../src/tutor.c:1356 ../src/top10.c:74
 550 msgid "Score"
 551 msgstr "Point"
 552 
 553 #. Translators: your language code (first 2 letters of your po-file)
 554 #: ../src/translation.c:526 ../src/tutor.c:1762
 555 msgid "en"
 556 msgstr "da"
 557 
 558 #: ../src/translation.c:613
 559 msgid ""
 560 "The basic course focuses on having you read the characters presented to you "
 561 "on screen and typing the corresponding keys. Remember to keep your hands "
 562 "correctly oriented on the home row of the keyboard at all times (see "
 563 "introduction on main menu)."
 564 msgstr ""
 565 "Det grundlæggende kursus fokuserer på at du læser tegnene der præsenteres "
 566 "for dig på skærmen og trykker på de tilsvarende taster. Husk hele tiden at "
 567 "holde dine hænder korrekt placeret på udgangstasterne på tastaturet (se "
 568 "introduktionen på hovedmenuen)."
 569 
 570 #: ../src/translation.c:617
 571 msgid ""
 572 "The key set used in each series will be shown in the above message line. The "
 573 "[Space], [Shift] and [Enter] keys may not show up there but are used very "
 574 "often."
 575 msgstr ""
 576 "Tastsættet anvendt i hver serie vil blive vist i ovenstående beskedlinje. "
 577 "Tasterne [Mellemrum], [Skift] og [Retur] bliver måske ikke vist men bruges "
 578 "ret ofte."
 579 
 580 #: ../src/translation.c:620
 581 msgid ""
 582 "The message line below follows and echoes your key presses. If required, it "
 583 "changes and displays instructions for actions required from you."
 584 msgstr ""
 585 "Beskedlinjen nedenfor følger og gentager dine tastninger. Hvis krævet ændrer "
 586 "den sig og viser instruktioner for handlinger der kræves af dig."
 587 
 588 #: ../src/translation.c:624
 589 msgid ""
 590 "Here you may practice and improve your memorization of all keys. There will "
 591 "be sentences presented with nonsense words which mix some numbers and "
 592 "symbols."
 593 msgstr ""
 594 "Her kan du øve og forbedre din hukommelse vedrørende placeringen af alle "
 595 "taster. Der vil blive vist sætninger med nonsens ord iblandet nogle tal og "
 596 "symboler."
 597 
 598 #: ../src/translation.c:627
 599 msgid ""
 600 "In order to keep the lesson contents language and keyboard independent, "
 601 "accented letter combinations will probably not appear. For real word "
 602 "sentences, please use the fourth option of the main menu (about fluidness)."
 603 msgstr ""
 604 "For at holde lektionindholdssprog og tastatur uafhængig, så vil accenter "
 605 "højst sandsynlig ikke fremgå. For rigtige ordsætninger, så brug venligst den "
 606 "fjerde valgmulighed i hovedmenuen (om flydenhed)."
 607 
 608 #: ../src/translation.c:631
 609 msgid ""
 610 "After each exercise there will be a brief statistics panel reviewing your "
 611 "performance along with some relevant comments."
 612 msgstr ""
 613 "Efter hver øvelse vil der være en kort statistisk fremvisning af din "
 614 "præstation, sammen med nogle relevante kommentarer."
 615 
 616 #: ../src/translation.c:635
 617 msgid ""
 618 "This exercise is very similar to the second one, for adaptability. The "
 619 "difference is that here you'll type real words."
 620 msgstr ""
 621 "Denne øvelse er meget lig nummer to, for tilpasningsevne. Forskellen er at "
 622 "du her indtaster rigtige ord."
 623 
 624 #: ../src/translation.c:638
 625 msgid ""
 626 "The default language is the actual one of the interface. But you may select "
 627 "any other texts with words you would like to use. Press the 'Other' option "
 628 "above and add files containing those texts."
 629 msgstr ""
 630 "Standardsproget er det aktuelle i grænsefladen. Men du kan vælge enhver "
 631 "anden tekst med ord du ønsker at bruge. Tryk på »Andre tekster« ovenfor og "
 632 "tilføj filer der indeholder de ønskede tekster."
 633 
 634 #: ../src/translation.c:642
 635 msgid ""
 636 "With this exercise the focus is on speed. So, you are supposed to type "
 637 "really fast and I will only flatter you when you deserve it!"
 638 msgstr ""
 639 "Denne øvelses fokus er hastighed. Så det forventes at du taster virkelig "
 640 "hurtigt og jeg vil kun smigre dig når du fortjener det!"
 641 
 642 #: ../src/translation.c:646
 643 msgid ""
 644 "We will now use complete sentences and paragraphs which make logical sense. "
 645 "This may distract you while you type if you try to understand what you are "
 646 "entering. The previous exercises were aimed at getting you to type without "
 647 "interpreting and analyzing the content."
 648 msgstr ""
 649 "Vi vil nu kun bruge hele sætninger og tekstafsnit som giver logisk mening. "
 650 "Dette kan distrahere dig mens du taster hvis du forsøger at forstå det du "
 651 "indtaster. De tidligere øvelser havde som mål at få dig til at taste uden at "
 652 "fortolke og analysere indholdet."
 653 
 654 #: ../src/translation.c:650
 655 msgid ""
 656 "We do not mean to imply that the typists must behave like a robot, without "
 657 "understanding what they type. We do aim to develop the skill of typing, "
 658 "making it an automatic reflex akin to the acts of walking, talking, etc. "
 659 "After reaching this goal, the act of typing will become automatic and "
 660 "require little concentration. Then you will be able to pay attention to the "
 661 "real meaning of the text."
 662 msgstr ""
 663 "Vi ønsker ikke at antyde at en maskinskriver skal opføre sig som en robot, "
 664 "uden at forstå hvad der skrives. Vi ønsker at udvikle evnen til at taste, "
 665 "gøre det til en automatisk refleks på samme måde som at gå, tale med mere. "
 666 "Når dette mål er nået, vil det at taste blive automatisk og ikke kræve "
 667 "særlig stor koncentration. Så vil du være i stand til at bruge "
 668 "opmærksomheden på indholdet af teksten."
 669 
 670 #: ../src/translation.c:654
 671 msgid ""
 672 "These exercises are longer. Each exercise consists of three paragraphs and "
 673 "the emphasis is placed on correctness and rhythm, with a minimum speed "
 674 "requirement. Here you will be required to use the backspace key to correct "
 675 "any mistakes. In other words, only input without error will be accepted."
 676 msgstr ""
 677 "Disse øvelser er længere. Hver øvelse består af tre tekstafsnit og vægten "
 678 "ligger på korrekt tastning og rytme, med et minimalt krav til hastigheden. "
 679 "Her vil du skulle bruge slet tilbage-tasten for at rette fejltagelser. Med "
 680 "andre ord, kun inddata uden fejl vil blive accepteret."
 681 
 682 #: ../src/keyboard.c:1185
 683 msgid ""
 684 "Correct positioning of the hands and fingers is very important to efficient "
 685 "typing. You will learn faster and type better if you follow the next "
 686 "recommendations."
 687 msgstr ""
 688 "Korrekt position af hænderne og fingrene er meget vigtigt for effektiv "
 689 "tastning. Du vil lære hurtigere og taste bedre hvis du følger de næste "
 690 "anbefalinger."
 691 
 692 #: ../src/keyboard.c:1188
 693 msgid ""
 694 "The index-finger tips rest over each of the two keys which have a small "
 695 "raised mark, in the center of the keyboard."
 696 msgstr ""
 697 "Pegefingrene hviler på de to taster som har en lille forhøjning. De er "
 698 "placeret i midten af tastaturet."
 699 
 700 #: ../src/keyboard.c:1191
 701 msgid ""
 702 "These marks function as 'tactile hooks' for your fingers to remain at the "
 703 "correct position. This way, with a little experience, you will not need to "
 704 "look at the keyboard to see if your fingers are properly positioned."
 705 msgstr ""
 706 "Disse mærker fungerer som et hjælperedskab til at holde dine fingre i "
 707 "korrekt position. På denne måde vil du, med en lille smule erfaring, ikke "
 708 "længere behøve at kigge på tastaturet, hvor at se om fingrene er korrekt "
 709 "placeret."
 710 
 711 #: ../src/keyboard.c:1195
 712 msgid ""
 713 "The tips of the other fingers lie naturally beside the index ones, over the "
 714 "keys on the same row of the keyboard."
 715 msgstr ""
 716 "Spidsen af de andre fingre ligger naturligt ved siden af pegefingrene, på "
 717 "den samme række af taster på tastaturet."
 718 
 719 #: ../src/keyboard.c:1198
 720 msgid "The outside edges of your thumbs rest over the space bar."
 721 msgstr "Den yderste del af dine tommelfingre hviler på mellemrumstasten."
 722 
 723 #: ../src/keyboard.c:1200
 724 msgid ""
 725 "The part of the hands closest to the wrist (the base) rest over the table, "
 726 "outside the keyboard. Without this kind of support the arms would quickly "
 727 "tire."
 728 msgstr ""
 729 "Den del af hånden der er nærmest vristen (basen) hviler over bordet, udenfor "
 730 "tastaturet. Uden denne støtte vil armene hurtigt blive trætte."
 731 
 732 #: ../src/keyboard.c:1203
 733 msgid ""
 734 "This is referred to as the home position for the hands. From it the fingers "
 735 "move all over the keyboard, reaching all the keys as naturally and quickly "
 736 "as possible. To reach this goal one uses a specific relation between each "
 737 "key and finger. This relation will be learned gradually as you complete the "
 738 "basic course."
 739 msgstr ""
 740 "Dette kaldes for hændernes udgangsposition. Herfra bevæger fingrene sig "
 741 "udover hele tastaturet, hvor de når alle tasterne så naturligt og hurtigt "
 742 "som muligt. For at nå dette mål bruges et bestemt sammenhæng mellem hver "
 743 "tast og finger. Denne sammenhæng vil blive indlært gradvist i det "
 744 "grundlæggende kursus."
 745 
 746 #: ../src/keyboard.c:1209
 747 msgid ""
 748 "When learning the relation between fingers and keys, it is very important "
 749 "that you only move the finger which must press the key and allow all other "
 750 "fingers to remain in the home position."
 751 msgstr ""
 752 "Når du lærer sammenhængen mellem fingrene og tasterne, er det meget vigtigt, "
 753 "at du kun bevæger den finger der skal trykke på tasten og lader alle de "
 754 "andre fingre blive i deres udgangsposition."
 755 
 756 #: ../src/keyboard.c:1213
 757 msgid ""
 758 "After memorizing this relationship, you can relax the previous rule some, so "
 759 "that you can attain greater speed while typing."
 760 msgstr ""
 761 "Efter at denne sammenhæng er lært udenad, kan du mindske overholdelsen af "
 762 "den tidligere regel, så du kan bruge opnå højere fart under tastning."
 763 
 764 #: ../src/keyboard.c:1216
 765 msgid ""
 766 "The shift keys are used for capital letters and for some symbols. To get a "
 767 "shifted key input you should first use the small finger of the opposite "
 768 "hand. Just keep it in the closest Shift while reaching the target key with "
 769 "the other hand."
 770 msgstr ""
 771 "Skift-tasterne bruges til store bogstaver og for nogle symboler. For at "
 772 "bruge skift-tasten skal du først bruge lillefingeren på den modsatte hånd. "
 773 "Bare hold den i den nærmeste Skift-tast mens måltasten rammes med den anden "
 774 "hånd."
 775 
 776 #: ../src/keyboard.c:1220
 777 msgid ""
 778 "You should be prepared to start training with the basic course. It will take "
 779 "effort and patience to be successful as a typist. We trust you have these "
 780 "and look forward to your success!"
 781 msgstr ""
 782 "Du bør forberede dig på at begynde træningen med det grundlæggende kursus. "
 783 "Det kræver slid og tålmodighed at blive maskinskriver. Vi stoler på, at du "
 784 "har disse egenskaber og glæder os til din success!"
 785 
 786 #: ../src/keyboard.c:1231
 787 #, c-format
 788 msgid "Step %i"
 789 msgstr "Trin %i"
 790 
 791 #. Recommendations
 792 #: ../src/keyboard.c:1235
 793 msgid "To position the hands"
 794 msgstr "Placering af hænderne"
 795 
 796 #. Final words
 797 #: ../src/keyboard.c:1318
 798 msgid "Go ahead!"
 799 msgstr "Bare gå i gang!"
 800 
 801 #: ../src/keyboard.c:1326 ../src/keyboard.c:1328
 802 msgid "Click on any key to see which finger you must use:"
 803 msgstr "Klik på en tilfældig tast for at se hvilken finger du skal bruge:"
 804 
 805 #: ../src/keyboard.c:1327
 806 msgid "Relation between fingers and keys"
 807 msgstr "Forbindelse mellem fingre og taster"
 808 
 809 #: ../src/keyboard.c:1385 ../src/keyboard.c:1419
 810 msgid "Keyboard"
 811 msgstr "Tastatur"
 812 
 813 #: ../src/keyboard.c:1466
 814 msgid "Create or modify a custom keyboard layout"
 815 msgstr "Opret eller ændr et brugertilpasset tastaturlayout"
 816 
 817 #: ../src/keyboard.c:1714 ../src/keyboard.c:1738
 818 msgid "small finger"
 819 msgstr "lillefinger"
 820 
 821 #: ../src/keyboard.c:1717 ../src/keyboard.c:1735
 822 msgid "ring finger"
 823 msgstr "ringfinger"
 824 
 825 #: ../src/keyboard.c:1720 ../src/keyboard.c:1732
 826 msgid "middle finger"
 827 msgstr "langefinger"
 828 
 829 #: ../src/keyboard.c:1723 ../src/keyboard.c:1729
 830 msgid "index finger"
 831 msgstr "pegefinger"
 832 
 833 #: ../src/keyboard.c:1824
 834 msgid "Press and edit me"
 835 msgstr "Tryk og rediger mig"
 836 
 837 #: ../src/tutor.c:325
 838 msgid "Lesson:"
 839 msgstr "Lektion:"
 840 
 841 #: ../src/tutor.c:335
 842 msgid "Paragraphs:"
 843 msgstr "Tekstafsnit:"
 844 
 845 #: ../src/tutor.c:368
 846 msgid "Klavaro - Basic Course"
 847 msgstr "Klavaro - grundlæggende øvelse"
 848 
 849 #: ../src/tutor.c:373
 850 msgid "Klavaro - Adaptability"
 851 msgstr "Klavaro - Tilpasningsevne"
 852 
 853 #: ../src/tutor.c:376
 854 msgid ""
 855 "Adaptability exercises: automating the fingers responses, typing over all "
 856 "the keyboard."
 857 msgstr ""
 858 "Øvelser for tilpasningsevne: Automatisk respons fra fingrene, indtastning på "
 859 "hele tastaturet."
 860 
 861 #: ../src/tutor.c:381
 862 msgid "Klavaro - Velocity"
 863 msgstr "Klavaro - hastighed"
 864 
 865 #: ../src/tutor.c:382
 866 msgid "Velocity exercises: accelerate typing real words."
 867 msgstr "Hastighedsøvelser: Øg hastigheden under indtastning af rigtige ord."
 868 
 869 #: ../src/tutor.c:386
 870 msgid "Klavaro - Fluidness"
 871 msgstr "Klavaro - Flydende tastning"
 872 
 873 #: ../src/tutor.c:388
 874 msgid "Fluidness exercises: accuracy typing good sense paragraphs."
 875 msgstr "Øvelser til flydende tastning: præcision ved at taste tekstafsnit."
 876 
 877 #: ../src/tutor.c:450
 878 msgid "End of exercise. Press [Enter] to start another."
 879 msgstr "Slut på øvelse. Tryk [Retur] for at starte en ny."
 880 
 881 #: ../src/tutor.c:478
 882 msgid "Learning the key positions."
 883 msgstr "Indlæring af tastpositionerne."
 884 
 885 #: ../src/tutor.c:481
 886 msgid "Press any key to start the exercise. "
 887 msgstr "Tryk på en tast for at starte øvelsen. "
 888 
 889 #: ../src/tutor.c:609 ../src/tutor.c:612
 890 msgid "Start typing when you are ready. "
 891 msgstr "Begynd at taste når du er klar. "
 892 
 893 #: ../src/tutor.c:610
 894 msgid "Use backspace to correct errors."
 895 msgstr "Brug mellemrum til at rette fejl."
 896 
 897 #: ../src/tutor.c:1057
 898 #, c-format
 899 msgid ""
 900 "ps.: logging not performed for this session: the number of typed characters "
 901 "(%i) must be greater than %i."
 902 msgstr ""
 903 "ps: Logning udføres ikke for denne øvelse: Antallet af indtastede tegn (%i) "
 904 "skal være større end %i."
 905 
 906 #: ../src/tutor.c:1197
 907 msgid "ps.: you have entered the Top 10 list, great!"
 908 msgstr "ps.: Du er kommet på listen over de bedste 10, glimrende!"
 909 
 910 #: ../src/tutor.c:1211
 911 msgid ""
 912 "ps.: the text you just typed doesn't seem to be similar to ordinary texts in "
 913 "the language currently selected: we can't account for it in the 'Top 10' "
 914 "contest."
 915 msgstr ""
 916 "ps: Teksten, du netop har indtastet, ligner ikke tilsvarende tekster i det "
 917 "valgte sprog: Vi kan ikke indregne den i konkurrencen om top 10."
 918 
 919 #. Begin the accuracy
 920 #: ../src/tutor.c:1256
 921 msgid "STATISTICS"
 922 msgstr "STATISTIK"
 923 
 924 #: ../src/tutor.c:1257
 925 msgid "Elapsed time:"
 926 msgstr "Forløbet tid:"
 927 
 928 #: ../src/tutor.c:1258
 929 msgid "minute and"
 930 msgid_plural "minutes and"
 931 msgstr[0] "minut og"
 932 msgstr[1] "minutter og"
 933 
 934 #: ../src/tutor.c:1259
 935 msgid "second"
 936 msgid_plural "seconds"
 937 msgstr[0] "sekund"
 938 msgstr[1] "sekunder"
 939 
 940 #: ../src/tutor.c:1260
 941 msgid "Error ratio:"
 942 msgstr "Fejlniveau:"
 943 
 944 #: ../src/tutor.c:1260
 945 msgid "Accuracy:"
 946 msgstr "Præcision:"
 947 
 948 #: ../src/tutor.c:1281 ../src/tutor.c:1306 ../src/tutor.c:1329
 949 #: ../src/tutor.c:1355
 950 msgid "Goal:"
 951 msgstr "Mål:"
 952 
 953 #: ../src/tutor.c:1288
 954 msgid "Characters per second:"
 955 msgstr "Tegn per sekund:"
 956 
 957 #: ../src/tutor.c:1306
 958 msgid "(CPS)"
 959 msgstr "(KPS)"
 960 
 961 #: ../src/tutor.c:1311
 962 msgid "Words per minute:"
 963 msgstr "Ord per minut:"
 964 
 965 #: ../src/tutor.c:1336
 966 msgid "Fluidness:"
 967 msgstr "Flydende indtasting:"
 968 
 969 #: ../src/tutor.c:1363
 970 msgid "Comments:"
 971 msgstr "Bemærkninger:"
 972 
 973 #: ../src/tutor.c:1841
 974 msgid "space"
 975 msgstr "mellemrum"
 976 
 977 #. Translators: the name of letter Y
 978 #: ../src/tutor.c:1846
 979 msgid "wye"
 980 msgstr "y"
 981 
 982 #. Translators: the name of the Return key
 983 #: ../src/tutor.c:1850
 984 msgid "enter"
 985 msgstr "retur"
 986 
 987 #: ../src/tutor.c:1856
 988 msgid "apostrophe"
 989 msgstr "apostrof"
 990 
 991 #. Translators: double quote symbol: "
 992 #: ../src/tutor.c:1860
 993 msgid "quote"
 994 msgstr "anførelsestegn"
 995 
 996 #. Translators: ampersand symbol: &
 997 #: ../src/tutor.c:1864
 998 msgid "ampersand"
 999 msgstr "og-tegn"
 1000 
 1001 #. Error frequencies or touch times
 1002 #.
 1003 #: ../src/plot.c:318
 1004 msgid "Character"
 1005 msgstr "Tegn"
 1006 
 1007 #: ../src/plot.c:330
 1008 msgid "Date & Time"
 1009 msgstr "Dato & tid"
 1010 
 1011 #: ../src/basic.c:277
 1012 msgid ""
 1013 "This custom lesson is empty. You can define two or more different characters "
 1014 "to generate a personal practice. Press the editting button in the upper-"
 1015 "right corner."
 1016 msgstr ""
 1017 "Denne brugerlektion er tom. Du kan definere to eller flere forskellige tegn "
 1018 "for at oprette en personlig træning. Tryk på redigeringsknappen i øvre højre "
 1019 "hjørne."
 1020 
 1021 #: ../src/basic.c:376
 1022 msgid "Positions of keys seems to be learned!"
 1023 msgstr "Tasternes placering ser ud til at været lært!"
 1024 
 1025 #: ../src/basic.c:377
 1026 msgid ""
 1027 " Congratulations!\n"
 1028 " You have accomplished the entire basic course.\n"
 1029 " Go to the next type of exercise: adaptability.\n"
 1030 " There you will practice mainly the accuracy.\n"
 1031 msgstr ""
 1032 " Tillykke!\n"
 1033 " Du har færdiggjort hele det grundlæggende kursus.\n"
 1034 " Gå til den næste type af øvelser: Tilpasningsevne.\n"
 1035 " Der vil du hovedsagelig træne præcisionen.\n"
 1036 
 1037 #: ../src/basic.c:383
 1038 msgid ""
 1039 " All right, now you got it!\n"
 1040 " Go to the next lesson.\n"
 1041 msgstr ""
 1042 " Nu har du det!\n"
 1043 " Gå til den næste lektion.\n"
 1044 
 1045 #: ../src/adaptability.c:251
 1046 #, c-format
 1047 msgid ""
 1048 " Your accuracy rate is below %.0f%%...\n"
 1049 " Could you please try again to improve it?\n"
 1050 msgstr ""
 1051 " Din præcision er under %.0f%% ...\n"
 1052 " Kunne du venligst forsøge at forbedre den?\n"
 1053 
 1054 #: ../src/adaptability.c:254
 1055 #, c-format
 1056 msgid ""
 1057 " You are doing well. But...\n"
 1058 " Could you make the accuracy reach %.0f%%?\n"
 1059 msgstr ""
 1060 " Du klarer dig godt. Men...\n"
 1061 " Kan du få præcisionsraten op på %.0f%%?\n"
 1062 
 1063 #: ../src/adaptability.c:257
 1064 #, c-format
 1065 msgid ""
 1066 " You are almost there, but your accuracy rate is still below %.0f%%.\n"
 1067 " Try a few more times, or maybe you're getting upset, so go to another kind "
 1068 "of exercise.\n"
 1069 msgstr ""
 1070 " Du er der næsten, men din præcision er stadig under %.0f%%.\n"
 1071 " Forsøg et par gange mere, eller hvis du er lidt oprevet så forsøg med en "
 1072 "anden øvelse.\n"
 1073 
 1074 #: ../src/adaptability.c:264
 1075 #, c-format
 1076 msgid ""
 1077 " Very good!\n"
 1078 " You succeeded with an accuracy rate above %.0f%%.\n"
 1079 " Now it is time to increase your velocity.\n"
 1080 " Go to the 3rd exercise at the main menu.\n"
 1081 msgstr ""
 1082 " Rigtig godt!\n"
 1083 " Du lykkedes med en præcision over %.0f%%.\n"
 1084 " Nu er det på tide at øge din hastighed.\n"
 1085 " Gå til den tredje øvelse i hovedmenuen.\n"
 1086 
 1087 #: ../src/velocity.c:337 ../src/fluidness.c:440
 1088 msgid "Pasted_or_dropped"
 1089 msgstr "Indsat_eller_sluppet"
 1090 
 1091 #: ../src/velocity.c:448
 1092 msgid ""
 1093 " You are just beginning.\n"
 1094 " Be patient, try it again every day, rest and don't worry so much:\n"
 1095 " persistence and practice will improve your velocity.\n"
 1096 msgstr ""
 1097 " Du er lige begyndt.\n"
 1098 " Vær tålmodig, prøv hver dag, hvil og bekymr dig ikke så meget:\n"
 1099 " ihærdighed og øvelse vil øge din hastighed.\n"
 1100 
 1101 #: ../src/velocity.c:452
 1102 #, c-format
 1103 msgid ""
 1104 " Still away from the highway. You can do better...\n"
 1105 " Try to reach at least %.0f WPM.\n"
 1106 msgstr ""
 1107 " Stadig langt fra hovedvejen. Du kan gøre det bedre ...\n"
 1108 " Forsøg i det mindste at nå %.0f OPM.\n"
 1109 
 1110 #: ../src/velocity.c:455
 1111 #, c-format
 1112 msgid ""
 1113 " You are doing well, but need to go faster.\n"
 1114 " And don't forget the accuracy. Try to get %.0f WPM.\n"
 1115 msgstr ""
 1116 " Du gør det godt, men det skal gå hurtigere.\n"
 1117 " Og glem ikke præcisionen. Forsøg at nå %.0f OPM.\n"
 1118 
 1119 #: ../src/velocity.c:458
 1120 #, c-format
 1121 msgid ""
 1122 " Fine. Now you need to start running.\n"
 1123 " Can you reach %.0f WPM?\n"
 1124 msgstr ""
 1125 " Fint. Nu skal du i gang med hastigheden.\n"
 1126 " Kan du nå %.0f OPM?\n"
 1127 
 1128 #: ../src/velocity.c:461
 1129 #, c-format
 1130 msgid ""
 1131 " Very good. You are almost there.\n"
 1132 " Can you finally reach %.0f WPM?\n"
 1133 msgstr ""
 1134 " Rigtig godt. Du er der næsten.\n"
 1135 " Kan du nu nå %.0f OPM?\n"
 1136 
 1137 #: ../src/velocity.c:464
 1138 msgid ""
 1139 " Excellent. For this course, that is enough.\n"
 1140 " Try now the fluidness exercises, OK?\n"
 1141 msgstr ""
 1142 " Glimrende. Til dette kursus er det nok.\n"
 1143 " Forsøg nu med øvelser til øgning af den flydende indtastning, okay?\n"
 1144 
 1145 #: ../src/velocity.c:467
 1146 #, c-format
 1147 msgid ""
 1148 " Fast! Are you a professional?\n"
 1149 " So, try to get %.0f WPM!\n"
 1150 msgstr ""
 1151 " Hurtigt! Træner du til en konkurrence?\n"
 1152 " Så forsøg at nå %.0f OPM!\n"
 1153 
 1154 #. Translators: Speed Racer is a reference to a Japanese anime franchise
 1155 #. about automobile racing, also known as Mach GoGoGo.
 1156 #: ../src/velocity.c:472
 1157 #, c-format
 1158 msgid " Ranking good, Speed Racer! Are you afraid of reaching %.0f WPM?\n"
 1159 msgstr " Godt niveau, Superkører! Er du bange for at nå %.0f OPM?\n"
 1160 
 1161 #. Translators: feel free to change the reference to that martial art, if you find another good analogy.
 1162 #: ../src/velocity.c:476
 1163 #, c-format
 1164 msgid ""
 1165 " Kung-fu mastery!\n"
 1166 " Can you fly at %.0f WPM?\n"
 1167 msgstr ""
 1168 " Kung-fu-mester!\n"
 1169 " Kan du flyve af sted med %.0f OPM?\n"
 1170 
 1171 #. Translators: Dvorak here means that infamous ergonomic keyboard layout. Feel free to change the speed mastery analogy.
 1172 #: ../src/velocity.c:479
 1173 msgid ""
 1174 " Dvorak master!\n"
 1175 " I have no words to express my admiration!\n"
 1176 msgstr ""
 1177 " Dvorakmester!\n"
 1178 " Ingen ord kan udtrykke min beundring!\n"
 1179 
 1180 #: ../src/fluidness.c:543
 1181 #, c-format
 1182 msgid ""
 1183 " You type accurately but not so fast.\n"
 1184 " Can you reach %.0f WPM?\n"
 1185 msgstr ""
 1186 " Du taster præcist men ikke så hurtigt.\n"
 1187 " Kan du nå %.0f OPM?\n"
 1188 
 1189 #: ../src/fluidness.c:546
 1190 #, c-format
 1191 msgid ""
 1192 " Your rhythm is not so constant. Calm down.\n"
 1193 " For now, try to make the fluidness greater than %i%%.\n"
 1194 msgstr ""
 1195 " Din rytme er ikke konstant. Tag det roligt.\n"
 1196 " Forsøg nu at gøre tastningens flydning større end %i%%.\n"
 1197 
 1198 #: ../src/fluidness.c:549
 1199 #, c-format
 1200 msgid ""
 1201 " You are almost getting there. Type more fluently.\n"
 1202 " I want a fluidness greater than %.0f%%.\n"
 1203 msgstr ""
 1204 " Du er der næsten. Tast mere flydende.\n"
 1205 " Jeg ser gerne en flydende indtastning større end %.0f%%.\n"
 1206 
 1207 #: ../src/fluidness.c:552
 1208 msgid ""
 1209 " Congratulations!\n"
 1210 " It seems to me that you are a professional.\n"
 1211 " You don't need this program (me) anymore.\n"
 1212 " Hope you have enjoyed. Thanks and be happy!\n"
 1213 msgstr ""
 1214 " Tillykke!\n"
 1215 " Det ser ud til, at du er professionel?\n"
 1216 " Du har ikke længere bruge for dette program (mig).\n"
 1217 " Håber du havde det sjovt. Tak og hyg dig!\n"
 1218 
 1219 #: ../src/fluidness.c:557
 1220 msgid ""
 1221 " How can you type so fast?\n"
 1222 " You have exceeded all my expectations.\n"
 1223 " Are you a machine? Could you teach me?\n"
 1224 " I can not help you anymore. Go to an expert!\n"
 1225 msgstr ""
 1226 " Hvordan kan du taste så hurtigt?\n"
 1227 " Du har overgået alle mine forventninger.\n"
 1228 " Er du en maskine? Kan du lære mig det?\n"
 1229 " Jeg kan ikke hjælpe dig yderligere. Gå til en ekspert!\n"
 1230 
 1231 #: ../src/top10.c:72
 1232 msgid "Name"
 1233 msgstr "Navn"
 1234 
 1235 #: ../src/top10.c:98
 1236 msgid "Chars"
 1237 msgstr "Kar"
 1238 
 1239 #: ../src/top10.c:100
 1240 msgid "When"
 1241 msgstr "Hvornår"
 1242 
 1243 #: ../src/top10.c:129
 1244 msgid "Local scores"
 1245 msgstr "Lokale point"
 1246 
 1247 #: ../src/top10.c:130
 1248 msgid "External scores"
 1249 msgstr "Eksterne point"
 1250 
 1251 #: ../src/top10.c:717
 1252 msgid "Empty ranking. Please practice fluidness."
 1253 msgstr "Uden for point. Øv venligst den flydende indtastning."
 1254 
 1255 #: ../src/top10.c:814
 1256 msgid "Not able to download files"
 1257 msgstr "Kan ikke hente filer"
 1258 
 1259 #: ../src/top10.c:814 ../src/top10.c:906
 1260 msgid "not found"
 1261 msgstr "ikke fundet"
 1262 
 1263 #: ../src/top10.c:815 ../src/top10.c:907
 1264 msgid "Are you sure you have it installed in your system?"
 1265 msgstr "Er du sikker på, at det er installeret på dit system?"
 1266 
 1267 #: ../src/top10.c:861
 1268 msgid "Could not download file from the host server."
 1269 msgstr "Kunne ikke hente fil fra værtsserver."
 1270 
 1271 #: ../src/top10.c:906
 1272 msgid "Not able to upload files"
 1273 msgstr "Kunne ikke overføre filer"
 1274 
 1275 #: ../src/top10.c:993
 1276 msgid "Could not upload/download scores."
 1277 msgstr "Kunne ikke overføre/hente point."
 1278 
 1279 #~ msgid "Little tip about this program."
 1280 #~ msgstr "Et lille fif om dette program."
 1281 
 1282 #~ msgid "_Help"
 1283 #~ msgstr "_Hjælp"
 1284 
 1285 #~ msgid "About 'Klavaro'"
 1286 #~ msgstr "Om »Klavaro«"
 1287 
 1288 #~ msgid "Help?"
 1289 #~ msgstr "Hjælp?"
 1290 
 1291 #~ msgid "This is a tip. Now you press this button to return to the main menu."
 1292 #~ msgstr ""
 1293 #~ "Dette er et fif. Tryk nu på denne knap for at returnere til hovedmenuen."
 1294 
 1295 #~ msgid ""
 1296 #~ "The main menu of the application is very straightforward. Just select the "
 1297 #~ "type of exercise you wish to take. Do not worry about clicking any button "
 1298 #~ "on the screen. The buttons will never hurt you!"
 1299 #~ msgstr ""
 1300 #~ "Hovedmenuen i programmet er ligetil. Vælg den type øvelse du ønsker at "
 1301 #~ "øve i. Du skal ikke bekymre dig om at klikke på nogen af knapperne på "
 1302 #~ "skærmen. Knapperne vil aldrig gøre dig noget!"
 1303 
 1304 #~ msgid ""
 1305 #~ "Also the controls have tips which will appear if you hover over them with "
 1306 #~ "your mouse. These tips can come in very handy. To see how these tips "
 1307 #~ "work, position your mouse over the button below, and without clicking, "
 1308 #~ "wait for the tip to appear..."
 1309 #~ msgstr ""
 1310 #~ "Styringen har også tip som vil fremkomme hvis du placerer musen over dem. "
 1311 #~ "Disse fif kan være gode. For at se hvordan de virker, så placer musen "
 1312 #~ "over knappen nedenfor, og uden at klikke, vent til fiffet fremkommer..."
 1313 
 1314 #~ msgid "Keep this checked if you want to get those nice beeps."
 1315 #~ msgstr "Hold denne afkrydset hvis du vil bevare de dejlige små bip."
 1316 
 1317 #~ msgid "_Beep"
 1318 #~ msgstr "_Bip"
 1319 
 1320 #~ msgid "keyboard;typing;tutor;CAI"
 1321 #~ msgstr "tastatur;blindskrift;øvelse;CAI;maskinskrivning;værktøj"
 1322 
 1323 #~ msgid "_Font"
 1324 #~ msgstr "_Skrifttype"
 1325 
 1326 #~ msgid "Default"
 1327 #~ msgstr "Standard"
 1328 
 1329 #~ msgid ""
 1330 #~ " Top of \"qwerty\". Now it's time to change to the Dvorak mode.\n"
 1331 #~ " Are you afraid of reaching 80 WPM?\n"
 1332 #~ msgstr ""
 1333 #~ " Toppen af »qwerty«. Nu er det på tide at skifte til Dvoraktilstand.\n"
 1334 #~ " Er du bange for at nå 80 OPM?\n"