"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "flyspray-1.0-rc9/lang/hu.php" (22 Apr 2019, 54120 Bytes) of package /linux/privat/flyspray-1.0-rc9.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PHP source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers and code folding option. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. For more information about "hu.php" see the Fossies "Dox" file reference documentation and the last Fossies "Diffs" side-by-side code changes report: 1.0-rc7_vs_1.0-rc8.

  1 <?php
  2 
  3 $translation = array(
  4 'edituser'        => 'Felhasználó szerkesztése',
  5 'username'        => 'Felhasználói név',
  6 'realname'        => 'Teljes név',
  7 'emailaddress'      => 'Email cím',
  8 'jabberid'        => 'Jabber azonosító',
  9 'notifytype'       => 'Értesítés típusa',
  10 'group'          => 'Csoport',
  11 'accountenabled'     => 'Fiók engedélyezve',
  12 'updatedetails'      => 'Részletek frissítése',
  13 'setglobally'       => 'Ezt a beállítást globálisan kell beállítani.',
  14 'usergroupmanage'     => 'Felhasználó és csoport kezelése',
  15 'newuser'         => 'Új felhasználó regisztrálása',
  16 'newgroup'        => 'Új csoport regisztálása',
  17 'yes'           => 'Igen',
  18 'no'           => 'Nem',
  19 'editgroup'        => 'Csoport szerkesztése',
  20 'groupname'        => 'Csoport neve',
  21 'description'       => 'Leírás',
  22 'admin'          => 'Admin csoport',
  23 'opennewtasks'      => 'Új hibajegy megnyitása',
  24 'modifytasks'       => 'Meglévő hibajegy módosítása',
  25 'addcomments'       => 'Megjegyzés hozzáadása',
  26 'attachfiles'       => 'Fájl csatolása',
  27 'vote'          => 'Szavazás',
  28 'groupenabled'      => 'Tagok beléphetnek',
  29 'groupopen'        => 'Tagok beléphetnek',
  30 'tasktypelist'      => 'Hibajegy típusok listája',
  31 'categorylist'      => 'Kategóriák listája',
  32 'oslist'         => 'Rendszerek listája',
  33 'resolutionlist'     => 'Megoldások listája',
  34 'versionlist'       => 'Változatok listája',
  35 'severitylist'      => 'Súlyosságok listája',
  36 'listnote'        => 'Megjegyzés: A "megjelenít" kijelölőnégyzet törlése megszünteti az adott elem használatát, így ez a módosítás megváltoztathat pár hibajegyet, ahol ez használatban van. A "név" mező megváltozatása az összes olyan hibajegyben megváltozik, ahol ez használatban van. A nem törölhető bejegyzések vagy törlésre védettek, vagy pedig szükségesek a helyes működéshez, illetve már felhasználásra kerültek.',
  37 'name'          => 'Név',
  38 'order'          => 'Sorrend',
  39 'back'          => 'Vissza',
  40 'text'          => 'Szöveg',
  41 'highlight'        => 'Megjelöl',
  42 'show'          => 'Megjelenít',
  43 'owner'          => 'Tulajdonos',
  44 'selectowner'       => 'Tulajdonos kiválasztása',
  45 'update'         => 'Alkalmaz',
  46 'addnew'         => 'Új hozzáadása',
  47 'flysprayprefs'      => 'Alkalmazás beállításai',
  48 'projecttitle'      => 'Projekt címe',
  49 'baseurl'         => 'Az alkalmazás Base URL-je',
  50 'replyaddress'      => 'Válasz email-cím az értesítéshez',
  51 'themestyle'       => 'Téma / Stílus',
  52 'language'        => 'Nyelv',
  53 'anonview'        => 'Névtelen felhasználók megnézhetik ezt a hibajegyet',
  54 'allowanon'        => 'Névtelen felhasználók megnyithatják a hibajegyet',
  55 'never'          => 'Soha',
  56 'anonymously'       => 'Névtelenül',
  57 'afterregister'      => 'Csak regisztráció után',
  58 'spamproof'        => 'Megerősítési kód engedélyezése új felhasználó regisztrációjakor',
  59 'anongroup'        => 'Az új felhasználó csoportja regisztrációjakor',
  60 'groupassigned'      => 'E csoport tagjai rendelhetőek hozzá a hibajegyekhez',
  61 'forcenotify'       => 'Hibajegy értesítés kikényszerítése:',
  62 'neversend'        => 'Sose küld',
  63 'userchoose'       => 'Felhasználó kiválaszthatja',
  64 'email'          => 'Email',
  65 'jabber'         => 'Jabber',
  66 'defaultcatowner'     => 'Az alapértelmezett kategória tulajdonosa',
  67 'noone'          => 'Senki',
  68 'jabbernotify'      => 'Jabber értesítés',
  69 'jabberserver'      => 'Szerver',
  70 'jabberport'       => 'Port',
  71 'jabberuser'       => 'Felhasználói név',
  72 'jabberpass'       => 'Jelszó',
  73 'saveoptions'       => 'Alkalmaz',
  74 'editcomment'       => 'Megjegyzés szerkesztése',
  75 'commentby'        => 'Comment by',
  76 'saveeditedcomment'    => 'Szerkesztett megjegyzés mentése',
  77 'projectprefs'      => 'Projekt beállításai',
  78 'pagetitle'        => 'Lap címe',
  79 'defaultproject'     => 'Alapértelmezett projekt',
  80 'projectlists'      => 'Projektek listája',
  81 'showlogo'        => 'Logo mutatása',
  82 'intromessage'      => 'Bemutató üzenet',
  83 'isactive'        => 'A projekt aktív',
  84 'createproject'      => 'Új projekt létrehozása',
  85 'nopermission'      => 'Nincs hozzáférése ehhez az oldalhoz.',
  86 'listordertip'      => 'The order these items will appear in the list',
  87 'listshowtip'       => 'Az elem mutatása a listában',
  88 'categoryownertip'    => 'Ez a személy fog értesítést kapni ha egy hibajegyet nyit ebben a kategóriában',
  89 'categoryparenttip'    => 'The parent category this new one will fall under',
  90 'notsubcategory'     => 'Nincs (legfelső szintű kategória)',
  91 'showinlineimages'    => 'A képek mutatása beágyazva',
  92 'dateformat'       => 'A dátum formátuma',
  93 'dateformat_extended'   => 'A részletes dátum formátuma',
  94 'cache_feeds'       => 'Gyorstár',
  95 'no_cache'        => 'Nincs gyorstár',
  96 'cache_disk'       => 'A gyorstár a lemezen',
  97 'cache_db'        => 'A gyorstár az adatbázisban',
  98 'subcategoryof'      => 'Al kategória a',
  99 'visiblecolumns'     => 'Ezeket az oszlopokat mutasd a hibajegy-listában',
 100 'tense'          => 'Idő',
 101 'listtensetip'      => 'Múlt, jelen, jövő',
 102 'past'          => 'Múlt',
 103 'present'         => 'Jelen',
 104 'future'         => 'Jövő',
 105 'oldpass'         => 'Korábbi jelszó',
 106 'nooldpass'        => 'Nincs korábbi jelszó beállítva',
 107 'oldpasswrong'      => 'A korábbi jelszó helytelen',
 108 'changepass'       => 'Jelszó megváltoztatása',
 109 'confirmpass'       => 'Jelszó mégegyszer',
 110 'projectmanager'     => 'Projekt Manager',
 111 'viewtasks'        => 'Hibajegyek megjelenítése',
 112 'modifyowntasks'     => 'Saját hibajegyek módosítása',
 113 'modifyalltasks'     => 'Nem saját hibajegyek módosítása',
 114 'viewcomments'      => 'Megjegyzések megjelenítése',
 115 'editcomments'      => 'Megjegyzések szerkesztése',
 116 'deletecomments'     => 'Megjegyzések törlése',
 117 'viewattachments'     => 'Csatolt állományok megjelenítése',
 118 'createattachments'    => 'Új csatolt állomány',
 119 'deleteattachments'    => 'Csatolt állományok törlése',
 120 'viewhistory'       => 'Történet megtekintése',
 121 'closeowntasks'      => 'Saját hibajegyek lezárása',
 122 'closeothertasks'     => 'Nem saját hibajegyek lezárása',
 123 'assigntoself'      => 'Hibajegyek önmagához rendelése ha még nem történt meg',
 124 'assignotherstoself'   => 'Mások hibajegyeinek hozzárendelése saját magához',
 125 'viewreports'       => 'Eseménynapló megjelenítése',
 126 'othersview'       => 'Bárki számára engedi ezt a projektet megtekinteni',
 127 'usersandgroups'     => 'Felhasználók és csoportok',
 128 'globalgroup'       => 'Csoport',
 129 'globalgroups'      => 'Csoportok',
 130 'defaultglobalgroup'   => 'Alapértelmezett globális csoport az új felhasználóhoz',
 131 'addtogroup'       => 'Csoporthoz hozzáad',
 132 'moveuserstogroup'    => 'Felhasználók mozgatása csoporthoz',
 133 'nogroup'         => 'Nincs csoport - Törlése a projektból',
 134 'eventdesc'        => 'Esemény leírása',
 135 'requestedby'       => 'Kérte',
 136 'daterequested'      => 'Kérés dátuma',
 137 'closetask'        => 'Hibajegy lezárása',
 138 'reopentask'       => 'Hibajegy újra nyitása',
 139 'applymember'       => 'Projekt tagként hozzárendel',
 140 'forcurrentproj'     => 'A jelenlegi projektnek',
 141 'lostpw'         => 'Elveszett jelszó kérése',
 142 'lostpwexplain'      => 'Írja be a felhasználói nevét a jelszó megváltoztatásához. A jelszó el lesz küldve a notifikáció szerinti email címre, amit a profilban beállított',
 143 'sendlink'        => 'Hivatkozás küldése',
 144 'savenewpass'       => 'Új jelszó mentése',
 145 'anonreg'         => 'Új felhasználók regisztrálásának engedélyezése',
 146 'allowanonopentask'    => 'Vendégek hozzáférése a projekt hibajegyeihez',
 147 'editglobalgroup'     => 'Globális csoport szerkesztése',
 148 'editgroupforproj'    => 'Globális csoport szerkesztése a projekthez',
 149 'notshownforadmin'    => 'A jogosultságokat nem mutatja az adminisztrátor csoportjában. Nem szükséges ezeket szerkesztenie.',
 150 'general'         => 'Általános',
 151 'userregistration'    => 'Felhaszáló regisztráció',
 152 'notifications'      => 'Értesítések típusa',
 153 'resetoptions'      => 'Visszaállít',
 154 'preferences'       => 'Beállítások',
 155 'tasktypes'        => 'Hibajegy típusok',
 156 'resolutions'       => 'Megoldások',
 157 'categories'       => 'Kategóriák',
 158 'operatingsystems'    => 'Rendszerek',
 159 'versions'        => 'Változatok',
 160 'admintoolboxlong'    => 'Adminisztrátor eszközei',
 161 'newproject'       => 'Új projekt',
 162 'delete'         => 'Töröl',
 163 'listdeletetip'      => 'Ez elem törlése a listából',
 164 'lookandfeel'       => 'Kinézet',
 165 'globaltheme'       => 'Globális téma',
 166 'emailnotify'       => 'Email értesítések',
 167 'fromaddress'       => 'Feladó cím',
 168 'smtpserver'       => 'SMTP szerver',
 169 'smtpuser'        => 'SMTP felhasználói név',
 170 'smtppass'        => 'SMTP jelszó',
 171 'addrewrite'       => 'Cím átírás használata',
 172 'usereminderdaemon'    => 'Háttér figyelmeztető démon engedélyezése',
 173 'tasksperpage'      => 'Megjelenített hibajegyek száma oldalanként',
 174 'addtoassignees'     => 'Önmaga hozzáadása a hozzárendeltekhez',
 175 'taskstatuses'      => 'Hibajegy állapotok',
 176 'canvote'         => 'Szavazhat a hibajegyre',
 177 'loginsuccessful'     => 'Belépés sikeres.',
 178 'youareloggedout'     => 'Ön kilépett.',
 179 'waitwhiletransfer'    => 'Kérem várjon amíg átirányítjuk...',
 180 'clicknowait'       => 'Klikkeljen ide ha nem kíván várni.',
 181 'accountdisabled'     => 'A felhasználói fiókja le van tiltva. Keresse fel az adminisztrátort.',
 182 'task'          => 'Hibajegy',
 183 'edittask'        => 'A hibajegy szerkesztése',
 184 'openedby'        => 'Megnyitotta',
 185 'editedby'        => 'Utoljára szerkesztette:',
 186 'tasktype'        => 'Hibajegy típusa',
 187 'category'        => 'Kategória',
 188 'status'         => 'Státusz',
 189 'assignedto'       => 'Felhasználó hozzárendelése',
 190 'operatingsystem'     => 'Rendszer',
 191 'severity'        => 'Súlyosság',
 192 'reportedversion'     => 'Jelentett változat',
 193 'dueinversion'      => 'Esedékesség',
 194 'undecided'        => 'határozatlan',
 195 'percentcomplete'     => '% kész',
 196 'details'         => 'Részletes leírás',
 197 'savedetails'       => 'Változtatások mentése',
 198 'canceledit'       => 'Szerkesztés megszakítása',
 199 'anonymous'        => 'Névtelen bejegyző',
 200 'complete'        => 'kész',
 201 'closedby'        => 'Lezárta',
 202 'reasonforclosing'    => 'A lezárása indoka:',
 203 'reopenthistask'     => 'A hibajegy újranyitása',
 204 'comments'        => 'Megjegyzések',
 205 'attachments'       => 'Csatolások',
 206 'relatedtasks'      => 'Kapcsolódó hibajegyek',
 207 'edit'          => 'Szerkeszt',
 208 'addcomment'       => 'Megjegyzés hozzáadása',
 209 'fileuploadedby'     => 'A fájlt feltöltötte',
 210 'uploadafile'       => 'Fájl csatolása',
 211 'uploadnow'        => 'Feltöltés most!',
 212 'thesearerelated'     => 'Ezek a hibajegyek kapcsolódnak ehhez a hibajegyekhez',
 213 'remove'         => 'Eltávolít',
 214 'addnewrelated'      => 'Új kapcsolódó hibajegy hozzáadása',
 215 'add'           => 'Hozzáad',
 216 'otherrelated'      => 'Más hibajegyek melyek ehhez a hibajegyhez kapcsolódnak',
 217 'receivenotify'      => 'Ezek a felhasználók kapnak részletes értesítést ha ez a hibajegy megváltozik.',
 218 'addusertolist'      => 'Felhasználó hozzáadása az értesítési listához:',
 219 'addtolist'        => 'Listához hozzáad',
 220 'addmyself'        => 'Saját magam hozzáadása a listához',
 221 'removemyself'      => 'Saját magam eltávolítása a listáról',
 222 'theseusersnotify'    => 'Ezek a felhasználók kapnak értesítést ha a hibajegy megváltozik.',
 223 'attachedtoproject'    => 'Projekt',
 224 'reminders'        => 'Emlékeztetők',
 225 'system'         => 'Rendszer',
 226 'remindthisuser'     => 'Emlékeztesse ezt a felhasználót',
 227 'thisoften'        => 'Ilyen gyakran',
 228 'startafter'       => 'Várakozási idő az emlékeztetések indítása előtt',
 229 'hours'          => 'Órák',
 230 'days'          => 'Napokt',
 231 'weeks'          => 'Hetek',
 232 'addreminder'       => 'Emlékeztető hozzáadása',
 233 'defaultreminder'     => 'Ez egy emlékeztető ehhez a hibajegyhez:',
 234 'message'         => 'Üzenet',
 235 'closed'         => 'Lezárva',
 236 'filename'        => 'Fájlnév:',
 237 'date'          => 'Dátum',
 238 'filesize'        => 'Fájl méret:',
 239 'closurecomment'     => 'További megjegyzések a lezárással kapcsolatban',
 240 'history'         => 'Történet',
 241 'nohistory'        => 'Nincs történet.',
 242 'eventdate'        => 'Dátum',
 243 'user'          => 'Felhasználó',
 244 'event'          => 'Esemény',
 245 'fieldchanged'      => 'Mező megváltoztatva',
 246 'taskopened'       => 'Hibajegy megnyitva',
 247 'taskreopened'      => 'Hibajegy újra megnyitva',
 248 'taskclosed'       => 'Hibajegy lezárva',
 249 'commentadded'      => 'Megjegyzés hozzáadva',
 250 'commentedited'      => 'Megjegyzés szerkesztve',
 251 'commentdeleted'     => 'Megjegyzés törölve',
 252 'attachmentadded'     => 'Csatolás hozzáadva',
 253 'attachmentdeleted'    => 'Csatolás törölve',
 254 'taskedited'       => 'Hibajegy részletei szerkesztve',
 255 'notificationadded'    => 'Felhasználó hozzáadva az értesítési listához',
 256 'notificationdeleted'   => 'Felhasználó eltávolítva az értesítési listához',
 257 'relatedadded'      => 'Kapcsolódó hibajegy hozzáadva',
 258 'relateddeleted'     => 'Kapcsolódó hibajegy eltávolítva',
 259 'taskassigned'      => 'Hibajegy hozzárendelve',
 260 'taskreassigned'     => 'Hibajegy újra hozzárendelve',
 261 'assignmentremoved'    => 'Hozzárendelés eltávolítva',
 262 'summary'         => 'Összegzés',
 263 'addedasrelated'     => 'Hibajegy hozzáadva a kapcsolódó listákhoz a',
 264 'deletedasrelated'    => 'Hibajegy eltávolítva a kapcsolódó listákhoz a',
 265 'reminderadded'      => 'Emlékeztető hozzáadva',
 266 'reminderdeleted'     => 'Emlékeztető törölve',
 267 'priority'        => 'Prioritás',
 268 'previousvalue'      => 'Előző érték',
 269 'newvalue'        => 'Új érték',
 270 'selectareason'      => 'Lezárás indokának kiválasztása',
 271 'assigntome'       => 'Önmagam hozzárendelése a hibajegyhez',
 272 'reopenrequest'      => 'Újranyitás kérése',
 273 'requestclose'      => 'Lezárás kérése',
 274 'ownershiptaken'     => 'Felhasználó átvette a tulajdonjogot',
 275 'closerequestmade'    => 'Hibajegy lezárás kérése',
 276 'reopenrequestmade'    => 'Hibajegy újranyitás kérése',
 277 'taskdependson'      => 'Ez a hibajegy függ',
 278 'taskblocks'       => 'Ez a hibajegy zárolja a lezárástól ezeket',
 279 'depadded'        => 'Függőség hozzáadva',
 280 'depaddedother'      => 'Ez a hibajegy függőségként hozzáadva',
 281 'depremoved'       => 'Függőség eltávolítva',
 282 'depremovedother'     => 'Ez a hibajegy eltávolítva más hibajegyek függőségei közül',
 283 'showdetailserror'    => 'Ez a hibajegy nem létezik vagy nincs jogosultsága megtekinteni.',
 284 'makeprivate'       => 'privátnak beállít',
 285 'makepublic'       => 'publikusnak beállít',
 286 'taskmadeprivate'     => 'A hibajegy privátnak beállítva',
 287 'taskmadepublic'     => 'A hibajegy publikusnak beállítva',
 288 'confirmdeletecomment'  => 'Biztosan törli a megjegyzést? %s',
 289 'confirmdeleteattach'   => 'Biztosan törli a csatolást?',
 290 'selectedhistory'     => 'A kiválasztott történet részleteinek megjelenítése',
 291 'showallhistory'     => 'Teljes történet fülének ismételt megjelenítése',
 292 'hidethis'        => 'Ez a terület ismételt elrejtése',
 293 'mark100'         => 'A hibajegy megjelölése 100% készre',
 294 'watchtask'        => 'Hibajegy figyelése',
 295 'stopwatching'      => 'Hibajegy figyelésének leállítása',
 296 'commentlink'       => 'Hivatkozás ehhez a megjegyzéshez',
 297 'submitreq'        => 'Kérés küldése',
 298 'reasonforreq'      => 'A kérés oka',
 299 'pmreqdenied'       => 'A projekt manager megtagadta a hozzáférést',
 300 'taskpendingreq'     => 'Projekt manager művelet függőben. Tekintse meg a Történet fület a részles információért.',
 301 'previoustask'      => 'Előző művelet',
 302 'nexttask'        => 'Következő művelet',
 303 'duedate'         => 'Esedékesség időpontja',
 304 'attachnoperms'      => 'Vannak csatoltások a megjegyzéshez, de nincs joga megtekinteni őket.',
 305 'open'          => 'Megnyit',
 306 'depgraph'        => 'Függőségi gráf megtekintése',
 307 'reset'          => 'Visszaállít',
 308 'selectusers'       => 'Felhasználók kiválasztása...',
 309 'addmetoassignees'    => 'Adjon hozzá engem',
 310 'addedtoassignees'    => 'Felhasználó hozzáadva',
 311 'dependencygraph'     => 'Függőségi gráf',
 312 'attachanotherfile'    => 'További fájl csatolása',
 313 'OK'           => 'OK',
 314 'addvote'         => 'Szavazás hozzáadása',
 315 'notifyfromfs'      => 'Notification from Flyspray',
 316 'autogenerated'      => 'EZ EGY AUTOMATIKUSAN GENERÁLT ÜZENET, NE VÁLASZOLJON RÁ',
 317 'forward'         => 'Tovább',
 318 'previous'        => 'Előző',
 319 'next'          => 'Következő',
 320 'first'          => 'Első',
 321 'last'          => 'Utolsó',
 322 'page'          => '%d.oldal (összesen %d)',
 323 'search'         => 'Keresés',
 324 'alltasktypes'      => 'Összes hibajegy típus',
 325 'allseverities'      => 'Összes gyakoriság',
 326 'alldevelopers'      => 'Összes fejlesztő',
 327 'notyetassigned'     => 'Még nincs hozzárendelve',
 328 'allcategories'      => 'Összes kategória',
 329 'allstatuses'       => 'Összes státusz',
 330 'allopentasks'      => 'Összes nyitott hibajegy',
 331 'sortthiscolumn'     => 'Sorrendbe állítás az oszlop szerint',
 332 'id'           => 'Azonosító',
 333 'project'         => 'Projekt',
 334 'dateopened'       => 'Nyitott',
 335 'progress'        => 'Folyamat',
 336 'searchthisproject'    => 'Keresés (az aktuális projektben)',
 337 'dueanyversion'      => 'Esedékessék bármelyik változatban',
 338 'anyversion'       => 'Jelentve bármelyik változatban',
 339 'dueversion'       => 'Változat esedékesség',
 340 'lastedit'        => 'Utoljára szerkesztve',
 341 'os'           => 'Rendszer',
 342 'reportedin'       => 'Jelentve ebben',
 343 'taskrange'        => 'Hibajegy megjelenítése %d - %d (%d)',
 344 'noresults'        => 'A keresének nem volt eredménye.',
 345 'takeaction'       => 'Válasszon',
 346 'watchtasks'       => 'A kiválasztott hibajegyek figyelése',
 347 'stopwatchingtasks'    => 'A figyelés leállítása a kiválasztott hibajegyeken',
 348 'assigntaskstome'     => 'A kiválasztott hibajegy hozzám rendelése',
 349 'dueby'          => 'Due by',
 350 'dueanytime'       => 'Due anytime',
 351 'selectduedate'      => 'Select Due Date',
 352 'toggleselected'     => 'Toggle selected',
 353 'due'           => 'Due',
 354 'assignedtome'      => 'Hozzárendelés saját magamhoz',
 355 'tasklist'        => 'Hibajegy-lista',
 356 'dateclosed'       => 'Lezárás dátuma',
 357 'advanced'        => 'Részletes',
 358 'searchcomments'     => 'Keresés a megjegyzésekben',
 359 'searchforall'      => 'Keresés az összes szóra',
 360 'anonusers'        => 'Névtelen felhasználó',
 361 'miscellaneous'      => 'Egyéb',
 362 'users'          => 'Felhasználók',
 363 'taskproperties'     => 'Hibajegy tulajdonságai',
 364 'selectsincedate'     => 'Select changes since',
 365 'changedsince'      => 'Megváltoztatva ez óta',
 366 'updatefs'        => 'Kérem frissítse az alkalmazást.',
 367 'currentversion'     => 'Az Ön változata jelenleg',
 368 'latestversion'      => 'és a legutóbbi változat',
 369 'hidemessage'       => '(értesítsen később)',
 370 'saveas'         => 'Keresés mentése mint',
 371 'nosearches'       => 'Nincs mentett keresés',
 372 'saving'          => 'Mentés...',
 373 'votes'          => 'Szavazatok',
 374 'allclosedtasks'     => 'Összes lezárt hibajegy',
 375 'password'        => 'Jelszó',
 376 'login'          => 'Belépés',
 377 'rememberme'       => 'Emlékezzen rám',
 378 'lostpassword'      => 'Elfelejtette jelszavát?',
 379 'lostpwforfs'       => 'Elfelejtette jelszavát?',
 380 'lostpwmsg1'       => 'Helló.
 381 
 382 Elfelejtettem a jelszavam ',
 383 'lostpwmsg2'       => ', kérem adjon egy újat.
 384 
 385 Felhasználói név: ',
 386 'regards'         => '
 387 
 388 Tisztelettel,',
 389 'yourusername'      => ' az ön felhasználói neve ',
 390 'locale'         => 'hu-HU',
 391 'filenotexist'      => 'A fájl nem létezik vagy nincs jogosultsága elérni azt.',
 392 'showtask'        => 'Ugrás hibajegyre',
 393 'now'           => 'Most',
 394 'go'           => 'Végrehajt!',
 395 'opentaskanon'      => 'Új hibajegy nyitása névtelenül',
 396 'register'        => 'Regisztrál',
 397 'addnewtask'       => 'Új hibajegy hozzáadása',
 398 'reports'         => 'Eseménynapló',
 399 'editmydetails'      => 'Adataim szerkesztése',
 400 'logout'         => 'Kijelentkezés',
 401 'disabledaccount'     => 'Az Ön hozzáférése letiltva!<br />Kiléptetés azonnal...',
 402 'poweredby'        => 'Powered by Flyspray',
 403 'projects'        => 'Projektek',
 404 'allprojects'       => 'Összes projekt',
 405 'selectproject'      => 'Projekthez:',
 406 'tasksall'        => 'Összes hibajegy',
 407 'tasksassigned'      => 'Hozzám rendelt hibajegyek',
 408 'tasksreported'      => 'Bejelentett hibajegyeim',
 409 'taskswatched'      => 'Figyelt hibajegyek',
 410 'mysearch'        => 'Kereséseim',
 411 'admintoolbox'      => 'Admin eszközök',
 412 'manageproject'      => 'Projekt kezelése',
 413 'permissions'       => 'Hozzáférések megtekintése',
 414 'hide'          => 'Elrejt',
 415 'pendingreq'       => 'Projekt Manager várakozást kér',
 416 'errorpage'        => 'A rendszer nem tudja szolgáltatni a kért lapot.
 417                 Lehetséges hogy elírta, vagy a lap nem létezik, vagy Önnek nincs
 418                 hozzáférése ehhez.<br /><br />
 419                 Lehetséges hogy hibás hivatkozással próbált meg SQL injekciós műveletet elvégezni,
 420                 hogy közvetlen kapcsolatot létesítsen az adatbázissal. Ha ez igaz, akkor ez a művelet
 421         szankciókat fog maga után vonni.',
 422 'permissionsforproject'  => 'Projektengedélyek: ',
 423 'switchto'        => 'Átkapcsolás a ',
 424 'lastsearch'       => 'Utolsó keresés',
 425 'modify'         => 'Módosít',
 426 'noticefrom'       => 'Értesítés a ',
 427 'hasopened'        => 'egy új hibajegyet nyitott, és Önt rendelte hozzá!',
 428 'moreinfonew'       => 'További információkat talál erről a hibajegyről itt:',
 429 'newtaskcategory'     => 'Új hibajegy nyílt ebben a kategóriában',
 430 'categoryowner'      => 'Ön azért kapta ezt azt, mert a hibajegy kategóriájának tulajdonosa.',
 431 'tasksummary'       => 'Hibajegy összefoglalása:',
 432 'newtaskadded'      => 'Az új hibajegy hozzáadva.',
 433 'summaryanddetails'    => 'Ki kell töltenie az összegzést és a részletes leírást is. Továbbá anonym felhasználó esetén ellenőrizze hogy megadott-e e-mail címet!',
 434 'goback'         => 'Vissza.',
 435 'messagefrom'       => 'Ez egy üzenet a hibajegy rendszertől a ',
 436 'hasjustmodified'     => 'módosította a következő hibajegyet.',
 437 'changedfields'      => 'A megváltozott mezők előtt csillag szerepel (**)',
 438 'moreinfomodify'     => 'További információkat láthat itt: ',
 439 'nolongerassigned'    => 'Ez a hibajegy már nincs Önhöz rendelve. Most már hozzá van rendelve',
 440 'hasassigned'       => 'hozzárendelte a következő hibajegyhez:',
 441 'taskupdated'       => 'Hibajegy aktualizálva.',
 442 'hasclosedassigned'    => 'lezárta a következő hibajegyet amihez Ön is hozzá volt rendelve:',
 443 'unassigned'       => 'Nincs hozzárendelve',
 444 'hasclosed'        => 'lezárta a következő hibajegyet.',
 445 'youonnotify'       => 'Azért kapta ezt az üzenetet, mert Ön szerepel az értesítési listán.',
 446 'taskclosedmsg'      => 'Hibajegy lezárva.',
 447 'returntotask'      => 'Visszatérés a hibajegy részleteihez',
 448 'backtoindex'       => 'Visszatérés a hibajegyek listájához',
 449 'noclosereason'      => 'Nem válaszotta ki az indokot a hibajegy lezárásához',
 450 'hasreopened'       => 'újranyitotta a következő hibajegyet, amit Ön már lezárt:',
 451 'taskreopenedmsg'     => 'Hibajegy újranyitva.',
 452 'backtotask'       => 'Vissza a hibajegyhez.',
 453 'commentaddedmsg'     => 'Megjegyzés hozzáadva.',
 454 'commenttoassigned'    => 'egy megjegyzést adott a következő hibajegyhez amihez Ön is hozzá van rendelve:',
 455 'commenttotask'      => 'egy megjegyzést adott a következő hibajegyhez:.',
 456 'nocommententered'    => 'Önnek mindenképpen kellene valami megjegyzést írnia, mielőtt az Elküld gombra kattint.',
 457 'fillinfields'      => 'Nem töltötte ki az összes mezőt.',
 458 'notcurrentpass'     => 'Ez nem az Ön jelszava!',
 459 'passchanged'       => 'A jelszó megváltozott.',
 460 'closewindow'       => 'Most már bezárhatja ezt az ablakot.',
 461 'passnomatch'       => 'Az új jelszó és a megerősítés nem egyezik!',
 462 'usernametaken'      => 'Ez a felhasználói név már használatban van, másikat kell választania.',
 463 'newusercreated'     => 'Az új felhasználói fiókja létrejött.',
 464 'accountcreated'     => 'Az új felhasználói fiókja létrejött.',
 465 'newuserwarning'     => 'Figyelem: a globális paraméter megkövetelheti hogy Önnek adminisztrátori hozzáférése legyen, amit a szuper adminisztrátor oszthat ki. Ha nem tud belépni, valószínűleg emiatt lehet..',
 466 'nomatchpass'       => 'A jelszavak nem egyeznek.',
 467 'confirmwrong'      => 'Megerősítési kód érvénytelen!',
 468 'formnotcomplete'     => 'Az űrlap teljesen ki lett töltve.',
 469 'formnotnumeric'     => 'A beírt adat nem szám!',
 470 'groupnametaken'     => 'Ez a csoportnév már létezik.',
 471 'newgroupadded'      => 'Új csoport hozzáadva.',
 472 'optionssaved'      => 'Opciók lementve.',
 473 'hasuploaded'       => 'feltöltött egy új fájlt csatolásként, ami hozzá van rendelve:',
 474 'hasattached'       => 'egy fájlt csatolt a következő hibajegyhez.',
 475 'fileuploaded'      => 'Fájl feltöltve.',
 476 'fileerror'        => 'Hiba történt a fájl feltöltése közben. Valószínűleg a jogok a <i>attachments/</i> könyvtáron nem elégségesek.',
 477 'contactadmin'      => 'Lépjen kapcsolatba az adminisztrátorral a projekt miatt.',
 478 'selectfileerror'     => 'Nem választott ki fájlt.',
 479 'userupdated'       => 'Felhasználó részletei aktualizálva',
 480 'realandemail'      => 'Nem töltötte ki a Teljes nevet és az Email címet.',
 481 'groupupdated'      => 'Csoport definíció aktualizálva.',
 482 'groupanddesc'      => 'Nem töltötte ki a csoport nevet.',
 483 'fillallfields'      => 'Kérem töltse ki az összes mezőt.',
 484 'listPmustN'       => '"Sorrend" bejegyzésnek számnak kell lennie.',
 485 'listupdated'       => 'Lista aktualizálva.',
 486 'listitemadded'      => 'Új listaelem hozzáadva.',
 487 'relatedaddedmsg'     => 'Kapcsolódó hibajegy hozzáadva a listához.',
 488 'relatederror'      => 'Ez a felaat már a kapcsolódó hibajegyek listájában van.',
 489 'relatedremoved'     => 'Kapcsolódó hibajegy eltávolítva a listából.',
 490 'notifyadded'       => 'Felhasználó hozzáava az értesítési listához.',
 491 'notifyerror'       => 'Ez a felhasználó már szerepel az értesítési listán.',
 492 'notifyremoved'      => 'Felhasználó eltávolítva az értesítési listáról.',
 493 'editcommentsaved'    => 'Aktualizált megjegyzés mentve.',
 494 'commentdeletedmsg'    => 'Megjegyzés törölve.',
 495 'gotonewtask'       => 'Menjen az új hibajegyhez amit létrehozott',
 496 'projectcreated'     => 'Az Ön új projektje létrehozva. Most már testreszabhatja a projektet a Projekt Kezelőben.',
 497 'customiseproject'    => 'Projekt testreszabása',
 498 'projectupdated'     => 'Projekt tulajdonságok aktualizálva',
 499 'emptytitle'       => 'A projekt nevét nem töltötte ki. Menjen vissza és töltse ki.',
 500 'loginbelow'       => 'Most megpróbálhat belépni.',
 501 'attachmentdeletedmsg'  => 'A csatolás törölve.',
 502 'reminderaddedmsg'    => 'Az emlékeztetője hozzáadva.',
 503 'reminderdeletedmsg'   => 'A kiválaszott emlékeztető törölve.',
 504 'flyspraytask'      => 'hibajegy',
 505 'fieldsmissing'      => 'Egyes mező nem tartalmaz adatot, vagy érvénytelen adatot tartalmaz.',
 506 'relatedinvalid'     => 'Itt nincs ilyen hibajegy.',
 507 'relatedproject'     => 'Ez a hibajegy más projekthez van csatolva. Mindenképpen létre akarja hozni a kapcsolatot?',
 508 'addanyway'        => 'Mindenképpen hozzáad',
 509 'cancel'         => 'Mégse',
 510 'alreadyedited'      => 'Ezt a hibajegyet valaki módosította mielőtt Ön ezt mentette volna. Így is menteni akarja?',
 511 'saveanyway'       => 'Mentés mindenképpen',
 512 'nouserselected'     => 'Nincs felhasználó kiválasztva. Válasszon ki legalább egyet, majd próbálja újra.',
 513 'groupswitchupdated'   => 'Felhasználói csoport sikeresen módosítva.',
 514 'takenownershipmsg'    => 'Ez a hibajegy Önhöz rendelt.',
 515 'adminrequestmade'    => 'A kérését elküldtök a projekt kezelőjének.',
 516 'newdepnotify'      => 'Új függőség hozzáadva a következő hibajegyhez:',
 517 'dependadded'       => 'Hibajegy függősége hozzáadva',
 518 'dependaddfailed'     => 'Hiba történt a függőség hozzáadásakor. Ellenőrizze le hogy lézetik-e még a hibajegy vagy nincs-e zárolva.',
 519 'depremovedmsg'      => 'Hibajegy függőség eltávolítva',
 520 'newdepis'        => 'Az új függőség',
 521 'magicurlsent'      => 'Az üzenet elküldve az értesítési címre. Az üzenet tartalmaz egy hivatkozást, amit megnyitva a teljes hibajegyről informálódhat.',
 522 'changefspass'      => 'Jelszó változtatása',
 523 'magicurlmessage'     => 'Kérem kövesse a lenti hivatkozást a jelszó megváltoztatásához:',
 524 'erroronform'       => 'Hiba történt az űrlap elküldésekor',
 525 'addressused'       => 'Ez a címet használva regisztrált. Ha nem tudja miért kapta ezt az üzenetet, törölje nyugodtan és ne foglalkozzon vele. Kattintson a hivatkozásra a regisztráció befejezéséhez:',
 526 'confirmcodeis'      => 'A megerősítő kódja:',
 527 'codesent'        => 'A megerősítő kódot emailben elküldtük. Kövesse az utasításokat az üzenetben.',
 528 'codenotsent'       => 'Nem lehet elküldeni a kódot, kérem próálja később.',
 529 'taskmadeprivatemsg'   => 'Ez a hibajegy már privát',
 530 'taskmadepublicmsg'    => 'Ez a hibajegy ismét publikus',
 531 'realandnotify'      => 'A teljes név kitöltése kötelező. Töltse ki szintén az Email cím vagy a Jabber Azonosító mező valamelyikét is.',
 532 'pmreqdeniedmsg'     => 'Projekt Kezelő kérés megtagadva',
 533 'massopsuccess'      => 'Tömeges művelet sikeres (ahol a jogosultságok megfelelő volt)',
 534 'usernotexist'      => 'Ez a felhasználó nem szerepel az adatbázisban.',
 535 'commentattachperms'   => 'Nem törölheti ezt a megjegyzést, mert jogosultsága törölni a csatolást',
 536 'voterecorded'      => 'A szavazatát rögzítettük',
 537 'votefailed'       => 'A szavazata nem rögzíthető jelenleg.',
 538 'createnewgroup'     => 'Új csoport létrehozása',
 539 'requiredfields'     => 'A szükséges mezők megvannak jelölve ',
 540 'addthisgroup'      => 'Csoport létrehozása',
 541 'createnewproject'    => 'Új projekt létrehozása',
 542 'addnewproject'      => 'Új projekt hozzáadása',
 543 'htmlallowed'       => 'HTML kód engedélyezett',
 544 'createthisproject'    => 'A projekt létrehozása',
 545 'inlineimages'      => 'Mutassa a képeket beágyazva',
 546 'createnewtask'      => 'Új hibajegy létrehozása a projektben:',
 547 'addanother'       => 'További hibajegyet adjon hozzá ezután',
 548 'addthistask'       => 'A hibajegy hozzáadása',
 549 'notifyme'        => 'Értesítsen ha ez a hibajegy megváltozik',
 550 'newtask'         => 'Új hibajegy',
 551 'attachafile'       => 'Fájl csatolása',
 552 'registernewuser'     => 'Új felhasználó regisztálása',
 553 'none'          => 'Nincs',
 554 'registeraccount'     => 'A hozzáférés regisztrálása',
 555 'both'          => 'Mindkettő',
 556 'notifyfrom'       => 'Értesítés ',
 557 'donotreply'       => 'EZ EGY AUTOMATA ÜZENET, KÉREM NE VÁLASZOLJON RÁ.',
 558 'disclaimer'       => 'Ezt az értesítést azért kapta, mert regisztrált felhasználója a rendszernek, és ezt kérte a rendszertől korábban. Ha nem tudja miért kapta ezt az üzenetet, és nem kíván a jövőben ilyen üzenetet kapni, beállíthatja az értesítési paramétereket ha ellátogat a fenti hivatkozásra, ahol tesztreszabhatja az értesítési üzenetek szabályát.',
 559 'userwho'         => 'Felhasználók akik ezt tették',
 560 'moreinfo'        => 'További információ található a következő hivatkozásra kattinva:',
 561 'newtaskopened'      => 'Egy új hibajegy lett megnyitva. Részletek lejjebb.',
 562 'notify.taskclosed'    => 'A következő hibajegy már lezárva:',
 563 'notify.taskreopened'   => 'A következő hibajegy újra megnyitva:',
 564 'newdep'         => 'A következő hibajegynek új függőségei vannak:',
 565 'notify.depremoved'    => 'A következő hibajegy függőségei eltávolítva:',
 566 'olddepwas'        => 'A régi függőség',
 567 'notify.commentadded'   => 'A következő hibajegy új megjegyzést kapott:',
 568 'commentis'        => 'A megjegyzés szövege az alábbi.',
 569 'newattachment'      => 'Új fájl lett hozzácsatolva a következő hibajegyhez:',
 570 'detailsbelow'      => 'A részletek lejjebb.',
 571 'notify.relatedadded'   => 'Egy új kapcsolódó hibajegy lett hozzáadva a következő hibajegyhez:',
 572 'relatedis'        => 'A kapcsolódó hibajegy',
 573 'assignedtoyou'      => 'Ön az alábbi hibajegyhez lett hozzárendelve:',
 574 'takenownership'     => 'átvette a tulajdonjogot a hibajegyen:',
 575 'requiresaction'     => 'A következő hibajegy beavatkozást igényel a Projekt Kezelőben:',
 576 'requiresactionnotify'  => 'A hibajegy beavatkozást igényel a Projekt Kezelőben.',
 577 'pmdeny'         => 'A Projekt Kezelő megtagadta a függőben lévőségi kérést a következő hibajegyhez:',
 578 'pmdenynotify'      => 'A Projekt Kezelő megtagadta a kérést',
 579 'fileaddedtoo'      => 'Egy vagy több fájl csatolva.',
 580 'taskwatching'      => 'A következő hibajegyet figyelteti',
 581 'isdepfor'        => 'egy új függőség ehhez',
 582 'denialreason'      => 'A megtagadás oka',
 583 'taskchanged'       => 'A következő hibajegy megváltoztatva. A változások listája lejjebb látható. A változtatás teljes információjához kövesse a hivatkozást és válassza a Történet fület.',
 584 'useraddedtoassignees'  => 'Egy felhasználó hozzáadta saját magát a hozzárendelt felhasználók listájához ebben a hibajegyben.',
 585 'removeddepis'      => 'Az eltávolított függőség',
 586 'isnodepfor'       => 'már nem függőség többé',
 587 'usergroups'       => 'Felhasználói csoportok',
 588 'pmtoolbox'        => 'Projekt Kezelő',
 589 'groupmanage'       => 'Csoport Menedzsment',
 590 'pendingrequests'     => 'Függőben lévő kérések',
 591 'reasongiven'       => 'Az ok',
 592 'nopendingreq'      => 'Nincs függőben lévő Projekt Kezelő kérés.',
 593 'givereason'       => 'Adjon meg egy okot',
 594 'catlisted'        => 'Kategórialista szerkesztő',
 595 'oslisted'        => 'Rendszerlista szerkesztő',
 596 'verlisted'        => 'Változatlista szerkesztő',
 597 'tasktypeed'       => 'Hibajegytípus szerkesztő',
 598 'resed'          => 'Megoldáslista szerkesztő',
 599 'deny'          => 'Megtagad',
 600 'notifiedwhen'      => 'Értesítsen ha',
 601 'onlynewtasks'      => 'Új hibajegy nyitva',
 602 'allevents'        => 'Bármilyen esemény bekövetkezése bármelyik hibajegyben',
 603 'feeds'          => 'Lekérés',
 604 'feeddescription'     => 'Lekérés leírása',
 605 'feedimgurl'       => 'Kép hivatkozás lekérése (hagyja üresen ha nem akar képet)',
 606 'notifysubject'      => 'Az értesítés tárgya',
 607 'notifysubjectinfo'    => '(%p = projekt címe, %s = hibajegy összesítése, %t = hibajegy azonosító, %a = művelet, %u = felhasználó)',
 608 'priority6'        => 'Azonnal',
 609 'priority5'        => 'Gyorsan',
 610 'priority4'        => 'Fontos',
 611 'priority3'        => 'Magas',
 612 'priority2'        => 'Normál',
 613 'priority1'        => 'Alacsony',
 614 'sendcode'        => 'Kód küldése!',
 615 'entercode'        => 'Adja meg az ellenőrző kódot amit az értesítő üzenetben kapott. Az érintett fiók jelszavát is adja meg.',
 616 'confirmationcode'    => 'Ellenőrző kód',
 617 'registererror'      => 'Bizonyosodjon meg arról, hogy kitöltötte az összes szükséges mezőt, és hogy a helyes részleteket adta meg az értesítés típusához.',
 618 'validusername'      => '(csak alfanumerikus betűk és a - _ . engedélyezett)',
 619 'emailtaken'       => 'Ez az email cím vagy Jabber azonosító már használatban van. Kérem válasszon másikat.',
 620 'note'          => '<strong>Megjegyzés:</strong> Egy ellenőrző kódot fog kapni mielőtt a fiók elkészül. A kód kézhezvételének módját Ön határozta meg. Javasolt, hogy ténylegesen érvényes elérhetőséget kapjon meg, ennek hiányában sajnos nem tudjuk eljuttatni ezt Önhöz.',
 621 'changelog'        => 'Változások listája',
 622 'changeloggen'      => 'Változások listájának generátora',
 623 'listfrom'        => 'Változási lista bejegyzései a ',
 624 'to'           => '-',
 625 'oldestfirst'       => 'Régebiek előre',
 626 'recentfirst'       => 'Legfrissebbek előre',
 627 'severityrep'       => 'Súlyossági riport',
 628 'totalopen'        => 'Összes nyitott hibajegy',
 629 'age'           => 'Kor',
 630 'agerep'         => 'Kor riport',
 631 'eventsrep'        => 'Esemény riport',
 632 'events'         => 'Esemény',
 633 'Tasks'          => 'Hibajegyek',
 634 'opened'         => 'Nyitva',
 635 'edited'         => 'Szerkesztve',
 636 'assigned'        => 'Hozzárendelve',
 637 'within'         => 'Ebben',
 638 'pastday'         => 'Tegnap',
 639 'pastweek'        => 'Múlt héten',
 640 'pastmonth'        => 'Múlt hónapban',
 641 'pastyear'        => 'Tavaly',
 642 'nolimit'         => 'Nincs határ',
 643 'from'          => 'Dátum',
 644 'duein'          => 'Due in',
 645 'selectfromdate'     => 'Dátumtól',
 646 'selecttodate'      => 'Dátumig',
 647 'showvoters'       => 'Megjelenít/elrejt szavazók',
 648 'roadmap'         => 'Roadmap',
 649 'roadmapfor'       => 'Roadmap a változathoz',
 650 'tasks'          => 'Hibajegyek',
 651 'completed'        => 'kész:',
 652 'opentasks'        => 'nyitott hibajegyek',
 653 'of'           => '% ',
 654 'severity5'        => 'kritikus',
 655 'severity4'        => 'magas',
 656 'severity3'        => 'közepes',
 657 'severity2'        => 'alacsony',
 658 'severity1'        => 'nagyon alacsony',
 659 'Redirect'        => 'Átirányít',
 660 'redirectmsg'       => 'Ha a böngészője nem támogat átirányítást kérem kattintson ide az átirányításhoz: %sHERE%s',
 661 'allowclosedcomments'   => 'Megjegyzés engedélyezése lezárt hibajegyeken',
 662 'comment'         => 'Megjegyzés',
 663 'editowncomments'     => 'Saját megjegyzés szerkesztése',
 664 'reopened'        => 'Újranyitva',
 665 'loading'         => 'Betöltés...',
 666 'notifyown'        => 'Értesít saját módosításokkor',
 667 'youremail'        => 'Az Ön email címe',
 668 'thankyouforbug'     => 'Köszönöm hogy jelentette a problémát. Láthatja a hibajegyet és figyelheti a megoldás folyamatát bármikor itt:',
 669 'anonuser'        => 'Névtelen felhasználó',
 670 'conflict'        => 'Konfliktus',
 671 'file'          => 'Fájl',
 672 'KiB'           => 'kilobájt',
 673 'MiB'           => 'megabájt',
 674 'size'          => 'Méret',
 675 'projectgroup'      => 'Projekt csoport',
 676 'profile'         => 'Profil:',
 677 'viewprofile'       => 'Profile megtekintése',
 678 'regdate'         => 'Regisztrált ekkor:',
 679 'tasksopened'       => 'Hibajegy megnyitva',
 680 'replyto'         => 'Feladó email cím',
 681 'notifytypes'       => 'Értesítési típusok',
 682 'pm.taskchanged'     => 'Hibajegy megváltozott',
 683 'pm.taskreopened'     => 'Hibajegy újranyitva',
 684 'pm.depadded'       => 'Függőség hozzáadva',
 685 'pm.depremoved'      => 'Függőség eltávolítva',
 686 'pmrequest'        => 'Projekt Kezelő kérés',
 687 'pmrequestdenied'     => 'Projekt Kezelő kérés megtagadva',
 688 'newassignee'       => 'Új hozzárendelt',
 689 'revdepadded'       => 'Fordított függőség hozzáadva',
 690 'revdepaddedremoved'   => 'Fordított függőség eltávolítva',
 691 'assigneeadded'      => 'Hozzárendelt hozzáadva',
 692 'addusergroup'      => 'Felhasználó hozzáadása csoporthoz',
 693 'groupmembers'      => 'Csoport tagok',
 694 'deleteuser'       => 'Felhasználó törlése',
 695 'userdeleted'       => 'Felhasználó törölve',
 696 'autoassign'       => 'Hibajegy automatikus hozzárendelése a kategória tulajdonosához',
 697 'ssl'           => 'SSL',
 698 'updatewrong'       => 'Ön a frissítés-értesítést engedélyezte, de nem sikerült a frissítő-szerverrel a kapcsolatfelvétel.
 699               Lehetéges hogy a kiszolgáló szerver nem tud külső kapcsolatot létesíteni, vagy hálózati probléma lépett fel.
 700               Kérem keresse fel a szerver karbantartóját ha a hiba tartósan fellép.',
 701 'deleteproject'      => 'A projekt törlése és a tartalmak mozgatása ide',
 702 'projectdeleted'     => 'Projekt sikeresen törölve',
 703 'feedforall'       => 'Feliratkozás az összes projektre',
 704 'usercreated'       => 'Felhasználó létrehozva',
 705 'userdeleted'       => 'Felhasználó törölve',
 706 'created'         => 'Létrehozva',
 707 'deleted'         => 'Törölve',
 708 'userid'         => 'Felhasználó azonosító szám',
 709 'editassignments'     => 'Hozzárendelések szerkesztése',
 710 'preview'         => 'Előnézet',
 711 'anyprogress'       => 'Bármilyem előrehaladás',
 712 'tasksrelated'      => 'Hibajegyek amik kapcsolódnak ehhez a hibajegyhez',
 713 'duplicatetasks'     => 'Hibajegy lemásolása',
 714 'databasemodfailed'    => 'Adatbázis módosítás sikertelen. Lehetséges okok: elégtelen jogosults.',
 715 'frequency'        => 'Gyakoriság',
 716 'newuserregistered'    => 'Új felhasználó regisztrált a rendszerhez. A felhasználó adatai:',
 717 'newuserregisterednotify' => 'Új felhasználó regisztrált',
 718 'notify_registration'   => 'Adminisztrátorok értesítése új felhasználó regisztrálása esetén',
 719 'textversion'       => 'Szöveges változat',
 720 'onlyprimary'       => 'Hibajegyek, melyek nem blokkolnak más hibajegyeket',
 721 'switch'         => 'Átvált',
 722 'max'           => 'max.',
 723 'dates'          => 'Dátumok',
 724 'selectduedatefrom'    => 'Esedékesség',
 725 'selectduedateto'     => '-',
 726 'selectsincedatefrom'   => 'Változtatva',
 727 'selectsincedateto'    => '-',
 728 'selectdate'       => 'Select Date',
 729 'selectopenedfrom'    => 'Megnyitva',
 730 'selectopenedto'     => '-',
 731 'selectclosedfrom'    => 'Lezárva',
 732 'selectclosedto'     => '-',
 733 'startat'         => 'Kezdeti időpont',
 734 'hasattachment'      => 'Van csatolása',
 735 'private'         => 'Privát',
 736 'watching'        => 'Figyelt',
 737 'alreadyvotedthistask'  => 'Ön szavazott erre a hibajegyre',
 738 'alreadyvotedthisday'   => 'már szavazott ma',
 739 'visibility'       => 'Láthatóság',
 740 'public'         => 'Publikus',
 741 'leaveemptyauto'     => 'Hagyja a jelszó mezőt üresen ha automatikusan generált jelszót szeretne.',
 742 'novalidemail'      => 'Nem adott meg érvényes email címet.',
 743 'novalidjabber'      => 'Nem adott meg érvényes Jabber azonosítót.',
 744 'missingrequired'     => 'Nem töltötte ki az összes szükséges mezőt.',
 745 'entervalidusername'   => 'Kérem adjon meg valós felhasználói és teljes nevet.',
 746 'couldnotaddusernotif'  => 'A felhasználó felvétele az értesítési listába sikertelen.',
 747 'defaulttask'       => 'Alapértelmezett hibajegy leírás',
 748 'all'           => 'összes',
 749 'events.useraddedtoassignees' => 'Felhasználó hozzáadva a hozzárendeltekhez',
 750 'vote(s)'         => 'szavazat(ok)',
 751 'eventlog'        => 'Eseménynapló',
 752 'assignmentchanged'    => 'Hozzárendelés megváltoztatva',
 753 'detailedinfo'      => 'Részletes információ',
 754 'All'           => 'Összes',
 755 'tasksireported'     => 'Hibajegyek amiket én jelentettem',
 756 'recentlyopened'     => 'Nemrég megnyitott',
 757 'stats'          => 'Statisztika',
 758 'totaltasks'       => 'összes hibajegy',
 759 'mostwanted'       => 'Leggyakrabban keresett hibajegyek',
 760 'defaultentry'      => 'Az alapértelmezett belépés utáni oldal',
 761 'toplevel'        => 'Felső szintű nézet',
 762 'overview'        => 'Áttekintés',
 763 'error#'         => 'Hiba #',
 764 'error1'         => 'Nincs elegendő jogosultsága megnyitni a csatolást.',
 765 'error3'         => 'Ismétlődő művelet. Átirányítás a főoldalra.',
 766 'error4'         => 'Nincs adminisztratív joga.',
 767 'error5'         => 'Ez a felhasználó nem létezik a rendszerben.',
 768 'error6'         => 'Érvénytelen adminisztrátoti terület.',
 769 'error7'         => 'Sikertelen belépés (rossz felhasználói név vagy jelszó)!',
 770 'error71'         => 'Fiók zárolva %d percig a többszöri sikertelen belépés miatt!',
 771 'error8'         => 'Nem adta meg a felhasználói nevet és a jelszót.',
 772 'error9'         => 'A hibajegy nem létezik vagy nincs jogosultsága megnézni azt.',
 773 'error10'         => 'Ez a hibajegy nem létezik.',
 774 'error101'        => 'Nincs jogosultága megnézni ezt a hibajegyet.',
 775 'error102'        => 'Nincs jogosultsága megnézni ezt a hibajegyet, ha belép, lehet hogy sikerül.',
 776 'error11'         => 'Nincs jogosultság a szerkeszteni a megjegyzést.',
 777 'error12'         => 'Nincs érvényes kulcs. Biztos benne, hogy Ön ezt kapta az értesítési üzenetben?',
 778 'error13'         => 'Névtelen felhasználóknak nincs profiljuk.',
 779 'error14'         => 'Nincs elegendő jogosultsága új csoport létrehozására.',
 780 'error15'         => 'Nincs elegentő jogosultsága új hibajegy létrehozására.',
 781 'error16'         => 'Ön nem projekt kezelő.',
 782 'error17'         => 'Érvénytelen projekt kezelő terület.',
 783 'error18'         => 'Érvénytelen hivatkozás.',
 784 'error19'         => 'Ez a felhasználó nem létezik a rendszerben.',
 785 'error20'         => 'Érvénytlen adatbázis módosítás.',
 786 'error21'         => 'Egy vagy több email nem küldhető el. Ellenőrizze a konfigurációt.',
 787 'error22'         => 'Felhasználó regisztrációja nem megendegett.',
 788 'error23'         => 'A felhasználó vagy csoportja nem léphet be.',
 789 'error24'         => 'Neither the dot executable nor a public dot server has been set.',
 790 'error25'         => 'Roadmap csak bizonyos projektekhez áll rendelkezésre.',
 791 'done'          => 'kész',
 792 'rss'           => 'RSS',
 793 'atom'          => 'Atom',
 794 'projectnotdeleted'    => 'A projekt nem törölhető.',
 795 'GMT'           => 'GMT',
 796 'timezone'        => 'Időzóna',
 797 'accept'         => 'Elfogad',
 798 'reasonfordeinal'     => 'A megtagadás oka',
 799 'pruneclosedlinks'    => 'Lezárt hivatkozások vágása',
 800 'pruneclosedtasks'    => 'Lezárt hibajegyek vágása',
 801 'pagegenerated'      => 'Oldal és kép generálva %d másodperc alatt.',
 802 'pruninglevel'      => 'Vágási szint',
 803 'lastuser'        => 'Az utolsó felhasználó nem törölhető.',
 804 'allprivate'       => 'Az összes projekt privát.',
 805 'deletegroup'       => 'Csoport törlése és a tagok mozgatása ide',
 806 'parent'         => 'Szülő',
 807 'ordertip'        => 'Az elemek sorrendje ebben a listában fog szerepelni',
 808 'showtip'         => 'A bejegyzés megjelenítése ebben a listában',
 809 'deletetip'        => 'A bejegyzés törlése a listából',
 810 'del'           => 'töröl',
 811 'request1'        => 'A hibajegy lezárás kérvényezve.',
 812 'request2'        => 'A hibajegy újranyitásának kérelme megtörtént.',
 813 'allpriorities'      => 'Összes prioritás',
 814 'noroadmap'        => 'Nincs roadmap (nincs jövőbeni projekt definiálva).',
 815 'expand'         => 'Kinyit',
 816 'collapse'        => 'Összecsuk',
 817 'expandall'        => 'Az össestet kinyitja',
 818 'collapseall'       => 'Az összeset összecsuk',
 819 'minpwsize'        => 'A jelszó minimális hossza 5 karakter',
 820 'passwordtoosmall'    => 'Jelszó hossza túl rövid.',
 821 'accountwaslocked'    => 'A hozzáférése zárolva túl sok sikertelen belépés miatt.',
 822 'failedattempts'     => '%d sikertelen belépés történt.',
 823 'groupnotexist'      => 'Kiválasztott csoport nem létezik ebben a projektben.',
 824 'searchindetails'     => 'Keresés a részletes leírásban',
 825 
 826 'is_admin'   => 'Adminisztrátor',
 827 'manage_project'  => 'Projekt kezelő',
 828 'view_tasks'    => 'Hibajegyek megtekintése',
 829 'edit_own_comments' => 'Saját megjegyzés szerkesztése',
 830 'open_new_tasks'  => 'Új hibajegyek felvitele',
 831 'modify_own_tasks' => 'Saját hibajegyek módosítása',
 832 'modify_all_tasks' => 'Minden hibajegy módosítása',
 833 'view_comments'   => 'Megjegyzések megtekintése',
 834 'add_comments'   => 'Megjegyzés hozzáadása',
 835 'edit_comments'   => 'Megjegyzés szerkesztése',
 836 'edit_assignments' => 'Hozzárendelések szerkesztése',
 837 'delete_comments'  => 'Megjegyzések törlése',
 838 'create_attachments'  => 'Csatolások hozzáadása',
 839 'delete_attachments'  => 'Csatolások törlése',
 840 'view_history'   => 'Történek megtekintése',
 841 'close_own_tasks'  => 'Saját hibajegyek lezárása',
 842 'close_other_tasks' => 'Mások hibajegyeinek lezárása',
 843 'assign_to_self'  => 'Önmagamhoz rendelés',
 844 'assign_others_to_self' => 'Mások hozzárendelése',
 845 'view_reports'   => 'Riportok megtekintése',
 846 'add_votes'   => 'Szavazat leadása',
 847 'showasassignees'     => 'Hozzárendelhető személy',
 848 'find'   => 'Keresés'
 849 );
 850 
 851 ?>