"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "ispconfig3_install/interface/web/admin/lib/lang/cz_remote_action.lng" (8 Jun 2021, 1187 Bytes) of package /linux/privat/ISPConfig-3.2.5.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 <?php
  2 $wb['select_server_txt'] = 'Zvolit server';
  3 $wb['btn_do_txt'] = 'Provést akci';
  4 $wb['do_osupdate_caption'] = 'Aktualizace operačního systému na vzdáleném serveru.';
  5 $wb['do_osupdate_desc'] = 'Tato akce provede \"apt -y\" aktualizaci na vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
  6 $wb['do_ispcupdate_caption'] = 'Provedení ISPConfig 3 - aktualizace na vzdáleném serveru';
  7 $wb['do_ispcupdate_desc'] = 'Tato akce provede \"ISPConfig 3\" aktualizaci na vašem vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
  8 $wb['action_scheduled'] = 'Akce je naplánována na provedení';
  9 $wb['select_all_server'] = 'Všechny servery';
  10 $wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig pokyny k aktualizaci';
  11 $wb['ispconfig_update_text'] = 'Přihlaste se jako uživatel root na terminal (shell) serveru a proveďte příkaz<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />spustí se ISPConfig aktualizace.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Klikněte zde pro podrobnější informace o provedení aktualizace</a>';