"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "BackupPC-4.4.0/lib/BackupPC/Lang/cz.pm" (20 Jun 2020, 59130 Bytes) of package /linux/privat/BackupPC-4.4.0.tar.gz:


The requested HTML page contains a <FORM> tag that is unusable on "Fossies" in "automatic" (rendered) mode so that page is shown as HTML source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers and code folding option. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. For more information about "cz.pm" see the Fossies "Dox" file reference documentation and the latest Fossies "Diffs" side-by-side code changes report: 4.3.2_vs_4.4.0.

  1 #!/usr/bin/perl
  2 #
  3 #  This program is free software: you can redistribute it and/or modify
  4 #  it under the terms of the GNU General Public License as published by
  5 #  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
  6 #  (at your option) any later version.
  7 #
  8 #  This program is distributed in the hope that it will be useful,
  9 #  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  10 #  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  11 #  GNU General Public License for more details.
  12 #
  13 #  You should have received a copy of the GNU General Public License
  14 #  along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  15 #
  16 
  17 use utf8;
  18 
  19 # --------------------------------
  20 
  21 $Lang{Start_Archive}    = "Spustit Archivaci";
  22 $Lang{Stop_Dequeue_Archive} = "Ukončit/Odstranit z Fronty Archivaci";
  23 $Lang{Start_Full_Backup}  = "Spustit Úplné Zálohování";
  24 $Lang{Start_Incr_Backup}  = "Spustit Inkremetační Zálohování";
  25 $Lang{Stop_Dequeue_Backup} = "Ukončit/Odstranit z Fronty Zálohování";
  26 $Lang{Restore}       = "Obnovit";
  27 $Lang{Type_full}      = "úplný";
  28 $Lang{Type_incr}      = "inkrementační";
  29 
  30 # -----
  31 
  32 $Lang{Only_privileged_users_can_view_admin_options} =
  33  "Pouze oprávnění uživatelé mají přístup k administračnímu nastavení.";
  34 $Lang{H_Admin_Options}  = "BackupPC Server: Administrační nastavení";
  35 $Lang{Admin_Options}   = "Administrační nastavení";
  36 $Lang{Admin_Options_Page} = <<EOF;
  37 \${h1(qq{$Lang{Admin_Options}})}
  38 <br>
  39 \${h2("Kontrola Serveru")}
  40 <form name="ReloadForm" action="\$MyURL" method="get">
  41 <input type="hidden" name="action" value="">
  42 <table class="tableStnd">
  43  <tr><td>Znovu nahrát konfiguraci serveru:<td><input type="button" value="Reload"
  44   onClick="document.ReloadForm.action.value='Reload';
  45        document.ReloadForm.submit();">
  46 </table>
  47 </form>
  48 <!--
  49 \${h2("Konfigurace serveru")}
  50 <ul>
  51  <li><i>Jiná nastavení mohou být zde ... např,</i>
  52  <li>Editace konfigurace serveru
  53 </ul>
  54 -->
  55 EOF
  56 
  57 $Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server}        = "Není možné se připojit k BackupPC serveru";
  58 $Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server_error_message} = <<EOF;
  59 Tento CGI skript (\$MyURL) se není schopný připojit k BackupPC
  60 server na \$Conf{ServerHost} port \$Conf{ServerPort}.<br>
  61 Chyba: \$err.<br>
  62 Je možné, že BackupPC server není spuştěn nebo je chyba v konfiguraci.
  63 Prosím oznamte to systémovému administrátorovi.
  64 EOF
  65 
  66 $Lang{Admin_Start_Server} = <<EOF;
  67 \${h1(qq{$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server}})}
  68 <form action="\$MyURL" method="get">
  69 BackupPC server na <tt>\$Conf{ServerHost}</tt> port <tt>\$Conf{ServerPort}</tt>
  70 není momentálně spuştěn (možná jste ho ukončil nebo jeştě nespustil).<br>
  71 Chceste ho spustit?
  72 <input type="hidden" name="action" value="startServer">
  73 <input type="submit" value="Spustit Server" name="ignore">
  74 </form>
  75 EOF
  76 
  77 # -----
  78 
  79 $Lang{H_BackupPC_Server_Status} = "Status Serveru BackupPC";
  80 
  81 $Lang{BackupPC_Server_Status_General_Info} = <<EOF;
  82 \${h2(\"Obecné Informace o Serveru\")}
  83 
  84 <ul>
  85 <li> PID serveru je \$Info{pid}, na hostu \$Conf{ServerHost},
  86   verze \$Info{Version}, spuştěný \$serverStartTime.
  87 <li> Vygenerování stavu : \$now.
  88 <li> Nahrání konfigurace : \$configLoadTime.
  89 <li> PC bude příştě ve frontě : \$nextWakeupTime.
  90 <li> Dalşí informace:
  91   <ul>
  92     <li>\$numBgQueue nevyřízených žádostí o zálohu z posledního naplánované probuzení,
  93     <li>\$numUserQueue nevyřízených žádostí o zálohu od uživatelů,
  94     <li>\$numCmdQueue pending command requests,
  95     \$poolInfo
  96     <li>Stav úložiştě je \$Info{DUlastValue}%
  97       (\$DUlastTime), dneşní maximum je \$Info{DUDailyMax}% (\$DUmaxTime)
  98         a včerejşí maximum bylo \$Info{DUDailyMaxPrev}%.
  99     <li>Inode stav úložiştě je \$Info{DUInodelastValue}%
 100       (\$DUlastTime), dneşní maximum je \$Info{DUInodeDailyMax}% (\$DUInodemaxTime)
 101         a včerejşí maximum bylo \$Info{DUInodeDailyMaxPrev}%.
 102   </ul>
 103 </ul>
 104 EOF
 105 
 106 $Lang{BackupPC_Server_Status} = <<EOF;
 107 \${h1(qq{$Lang{H_BackupPC_Server_Status}})}
 108 
 109 <p>
 110 \${h2("Probíhající úlohy")}
 111 <p>
 112 <table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3">
 113 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
 114   <td> Typ </td>
 115   <td> Uživatel </td>
 116   <td> Spuştěno </td>
 117   <td> Příkaz </td>
 118   <td align="center"> PID </td>
 119   <td align="center"> Xfer PID </td>
 120   <td align="center"> Status </td>
 121   <td align="center"> Count </td>
 122   </tr>
 123 \$jobStr
 124 </table>
 125 
 126 <p>
 127 \$generalInfo
 128 
 129 \${h2("Selhání, která vyžadují pozornost")}
 130 <p>
 131 <table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3">
 132 <tr class="tableheader"><td align="center"> Host </td>
 133   <td align="center"> Typ </td>
 134   <td align="center"> Uživatel </td>
 135   <td align="center"> Poslední pokus </td>
 136   <td align="center"> Detaily </td>
 137   <td align="center"> Čas chyby </td>
 138   <td> Poslední chyba (jiná než žádný ping) </td></tr>
 139 \$statusStr
 140 </table>
 141 EOF
 142 
 143 # --------------------------------
 144 $Lang{BackupPC__Server_Summary} = "BackupPC: Výpis Hostů";
 145 $Lang{BackupPC__Archive}    = "BackupPC: Archiv";
 146 $Lang{BackupPC_Summary}     = <<EOF;
 147 
 148 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Server_Summary}})}
 149 <p>
 150 <ul>
 151 <li>Tento stav byl vygenerován v \$now.
 152 <li>Stav úložiştě je \$Info{DUlastValue}%
 153   (\$DUlastTime), dneşní maximum je \$Info{DUDailyMax}% (\$DUmaxTime)
 154   a včerejşí maximum bylo \$Info{DUDailyMaxPrev}%.
 155 <li>Inode stav úložiştě je \$Info{DUInodelastValue}%
 156   (\$DUlastTime), dneşní maximum je \$Info{DUInodeDailyMax}% (\$DUInodemaxTime)
 157   a včerejşí maximum bylo \$Info{DUInodeDailyMaxPrev}%.
 158 </ul>
 159 </p>
 160 
 161 \${h2("Hosté s úspěşně provedenými zálohami")}
 162 <p>
 163 \$hostCntGood hostů bylo úspěşně zálohováno, v celkové velikost:
 164 <ul>
 165 <li> \$fullTot úplných záloh v celkové velitosti \${fullSizeTot}GiB
 166   (před kompresí),
 167 <li> \$incrTot inkementačních záloh v celkové velikosti \${incrSizeTot}GiB
 168   (před kompresí).
 169 </ul>
 170 </p>
 171 <table class="sortable" id="host_summary_backups" border cellpadding="3" cellspacing="1">
 172 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
 173   <td align="center"> Uživatel </td>
 174   <td align="center"> Poznámka </td>
 175   <td align="center"> #Plný </td>
 176   <td align="center"> Plný Čas (dní) </td>
 177   <td align="center"> Plný Velikost (GiB) </td>
 178   <td align="center"> Rychlost (MB/s) </td>
 179   <td align="center"> #Inkr </td>
 180   <td align="center"> Inkr čas (dní) </td>
 181   <td align="center"> Poslední Záloha (dní) </td>
 182   <td align="center"> Stav </td>
 183   <td align="center"> #Xfer chyb </td>
 184   <td align="center"> Poslední pokus </td></tr>
 185 \$strGood
 186 </table>
 187 \${h2("Hosté s žádnými provedenými zálohami")}
 188 <p>
 189 \$hostCntNone hostů s žádnými zálohani.
 190 <p>
 191 <table class="sortable" id="host_summary_nobackups" border cellpadding="3" cellspacing="1">
 192 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
 193   <td align="center"> Uživatel </td>
 194   <td align="center"> Poznámka </td>
 195   <td align="center"> #Plný </td>
 196   <td align="center"> Plný Čas (dní) </td>
 197   <td align="center"> Plný Velikost (GiB) </td>
 198   <td align="center"> Rychlost (MB/s) </td>
 199   <td align="center"> #Inkr </td>
 200   <td align="center"> Inkr čas (dní) </td>
 201   <td align="center"> Poslední Záloha (dní) </td>
 202   <td align="center"> Stav </td>
 203   <td align="center"> #Xfer chyb </td>
 204   <td align="center"> Poslední pokus </td></tr>
 205 \$strNone
 206 </table>
 207 EOF
 208 
 209 $Lang{BackupPC_Archive} = <<EOF;
 210 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
 211 <script language="javascript" type="text/javascript">
 212 <!--
 213 
 214   function checkAll(location)
 215   {
 216    for (var i=0;i<document.form1.elements.length;i++)
 217    {
 218     var e = document.form1.elements[i];
 219     if ((e.checked || !e.checked) && e.name != \'all\') {
 220       if (eval("document.form1."+location+".checked")) {
 221         e.checked = true;
 222       } else {
 223         e.checked = false;
 224       }
 225     }
 226    }
 227   }
 228 
 229   function toggleThis(checkbox)
 230   {
 231    var cb = eval("document.form1."+checkbox);
 232    cb.checked = !cb.checked;
 233   }
 234 
 235 //-->
 236 </script>
 237 
 238 \$hostCntGood hostů, kteří byli zálohováni v celkové velikosti \${fullSizeTot}GiB
 239 <p>
 240 <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
 241 <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
 242 <input type="hidden" name="type" value="1">
 243 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}">
 244 <input type="hidden" name="action" value="Archive">
 245 <table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
 246 <tr class="tableheader"><td align=center> Host</td>
 247   <td align="center"> Uživatel </td>
 248   <td align="center"> Velikost zálohy </td>
 249 \$strGood
 250 \$checkAllHosts
 251 </table>
 252 </form>
 253 <p>
 254 
 255 EOF
 256 
 257 $Lang{BackupPC_Archive2} = <<EOF;
 258 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
 259 Nasledující hosté se chystají k archivaci
 260 <ul>
 261 \$HostListStr
 262 </ul>
 263 <form action="\$MyURL" method="post">
 264 \$hiddenStr
 265 <input type="hidden" name="action" value="Archive">
 266 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}">
 267 <input type="hidden" name="type" value="2">
 268 <input type="hidden" value="0" name="archive_type">
 269 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
 270 \$paramStr
 271 <tr>
 272   <td colspan=2><input type="submit" value="Start the Archive" name="ignore"></td>
 273 </tr>
 274 </form>
 275 </table>
 276 EOF
 277 
 278 $Lang{BackupPC_Archive2_location} = <<EOF;
 279 <tr>
 280   <td>Umístění Archivu</td>
 281   <td><input type="text" value="\$ArchiveDest" name="archive_device"></td>
 282 </tr>
 283 EOF
 284 
 285 $Lang{BackupPC_Archive2_compression} = <<EOF;
 286 <tr>
 287   <td>Komprese</td>
 288   <td>
 289   <input type="radio" value="0" name="compression" \$ArchiveCompNone>None<br>
 290   <input type="radio" value="1" name="compression" \$ArchiveCompGzip>gzip<br>
 291   <input type="radio" value="2" name="compression" \$ArchiveCompBzip2>bzip2
 292   </td>
 293 </tr>
 294 EOF
 295 
 296 $Lang{BackupPC_Archive2_parity} = <<EOF;
 297 <tr>
 298   <td>Procent paritních dat (0 = vypnuté, 5 = typické)</td>
 299   <td><input type="numeric" value="\$ArchivePar" name="par"></td>
 300 </tr>
 301 EOF
 302 
 303 $Lang{BackupPC_Archive2_split} = <<EOF;
 304 <tr>
 305   <td>Rozdělit výstup na</td>
 306   <td><input type="numeric" value="\$ArchiveSplit" name="splitsize">Megabytes</td>
 307 </tr>
 308 EOF
 309 
 310 # -----------------------------------
 311 $Lang{Pool_Stat} = <<EOF;
 312     <li>V úložişti je \${poolSize}GiB zahrnujíc \$info->{"\${name}FileCnt"} souborů
 313       a \$info->{"\${name}DirCnt"} adresářů (od \$poolTime),
 314     <li>Hashování úložiştě dává \$info->{"\${name}FileCntRep"} opakujících se
 315     souborů s nejdelşím řetězem \$info->{"\${name}FileRepMax"},
 316     <li>Noční úklid úložiştě odstranil \$info->{"\${name}FileCntRm"} souborů
 317       velikosti \${poolRmSize}GiB (kolem \$poolTime),
 318 EOF
 319 
 320 # --------------------------------
 321 $Lang{BackupPC__Backup_Requested_on__host}       = "BackupPC: Záloha vyžádána na \$host";
 322 $Lang{BackupPC__Delete_Requested_for_a_backup_of__host} = "BackupPC: Delete Requested for a backup of \$host";
 323 
 324 # --------------------------------
 325 $Lang{REPLY_FROM_SERVER} = <<EOF;
 326 \${h1(\$str)}
 327 <p>
 328 Odpověď serveru na: \$reply
 329 <p>
 330 Vra se na <a href="\$MyURL?host=\$host">domovskou stránku \$host</a>.
 331 EOF
 332 
 333 # --------------------------------
 334 $Lang{BackupPC__Start_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Začátek zálohy potvrzen na \$host";
 335 
 336 # --------------------------------
 337 $Lang{Are_you_sure_start} = <<EOF;
 338 \${h1("Are you sure?")}
 339 <p>
 340 Chystáte se spustit \$type zálohu na \$host.
 341 
 342 <form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
 343 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
 344 <input type="hidden" name="hostIP" value="\$ipAddr">
 345 <input type="hidden" name="doit" value="1">
 346 <input type="hidden" name="action" value="">
 347 Opravdu to chcete provést?
 348 <input type="button" value="\$buttonText"
 349  onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}';
 350      document.Confirm.submit();">
 351 <input type="submit" value="No" name="ignore">
 352 </form>
 353 EOF
 354 
 355 # --------------------------------
 356 $Lang{BackupPC__Stop_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Ukončit potvrzení kopie na \$host";
 357 
 358 # --------------------------------
 359 $Lang{Are_you_sure_stop} = <<EOF;
 360 
 361 \${h1("Jste si jistý?")}
 362 
 363 <p>
 364 Chystáte se ukončit/vyřadit z fronty zálohování na \$host;
 365 
 366 <form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
 367 <input type="hidden" name="host"  value="\$host">
 368 <input type="hidden" name="doit"  value="1">
 369 <input type="hidden" name="action" value="">
 370 Prosím, nezačínejte jiné zálohování
 371 <input type="text" name="backoff" size="10" value="\$backoff"> hodin.
 372 <p>
 373 Opravdu to chcete provést?
 374 <input type="button" value="\$buttonText"
 375  onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}';
 376      document.Confirm.submit();">
 377 <input type="submit" value="No" name="ignore">
 378 </form>
 379 
 380 EOF
 381 
 382 # --------------------------------
 383 $Lang{Only_privileged_users_can_view_queues_} = "Pouze oprávnění uživatelé mají přistup k frontám.";
 384 
 385 # --------------------------------
 386 $Lang{Only_privileged_users_can_archive} = "Pouze oprávnění uživatelé mohou archivovat.";
 387 
 388 # --------------------------------
 389 $Lang{BackupPC__Queue_Summary} = "BackupPC: Přehled front";
 390 
 391 # --------------------------------
 392 $Lang{Backup_Queue_Summary} = <<EOF;
 393 \${h1("Přehled fronty zálohování")}
 394 \${h2("Přehled fronty uživatelů")}
 395 <p>
 396 Následující uživatelé jsou momentálně ve frontě:
 397 </p>
 398 <table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
 399 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
 400   <td> Action </td>
 401   <td> Čas do </td>
 402   <td> Uživatel </td></tr>
 403 \$strUser
 404 </table>
 405 
 406 \${h2("Souhrn fronty v pozadí")}
 407 <p>
 408 Následující žádosti v pozadí jsou momentálně ve frontě:
 409 </p>
 410 <table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
 411 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
 412   <td> Action </td>
 413   <td> Čas do </td>
 414   <td> Uživatel </td></tr>
 415 \$strBg
 416 </table>
 417 \${h2("Souhrn fronty příkazů")}
 418 <p>
 419 Následující příkazy jsou momentálně ve frontě:
 420 </p>
 421 <table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
 422 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
 423   <td> Action </td>
 424   <td> Čas do </td>
 425   <td> Uživatel </td>
 426   <td> Příkaz </td></tr>
 427 \$strCmd
 428 </table>
 429 EOF
 430 
 431 # --------------------------------
 432 $Lang{Backup_PC__Log_File__file} = "BackupPC: Soubor \$file";
 433 $Lang{Log_File__file__comment}  = <<EOF;
 434 \${h1("Soubor \$file \$comment")}
 435 <p>
 436 EOF
 437 
 438 # --------------------------------
 439 $Lang{Contents_of_log_file} = <<EOF;
 440 Obsah souboru <tt>\$file</tt>, modifikován \$mtimeStr \$comment
 441 EOF
 442 
 443 # --------------------------------
 444 $Lang{skipped__skipped_lines} = "[ přeskočeno \$skipped řádků ]\n";
 445 
 446 # --------------------------------
 447 $Lang{_pre___Can_t_open_log_file__file} = "<pre>\nNení možné otevřít log soubor \$file\n";
 448 
 449 # --------------------------------
 450 $Lang{BackupPC__Log_File_History} = "BackupPC: Historie Log Souboru";
 451 $Lang{Log_File_History__hdr}   = <<EOF;
 452 \${h1("Historie Log Souboru \$hdr")}
 453 <p>
 454 <table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
 455 <tr class="tableheader"><td align="center"> Soubor </td>
 456   <td align="center"> Velikost </td>
 457   <td align="center"> Čas modifikace </td></tr>
 458 \$str
 459 </table>
 460 EOF
 461 
 462 # -------------------------------
 463 $Lang{Recent_Email_Summary} = <<EOF;
 464 \${h1("Přehled nedávných emailů (Řazeno zpětně)")}
 465 <p>
 466 <table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
 467 <tr class="tableheader"><td align="center"> Příjemce </td>
 468   <td align="center"> Odesílatel </td>
 469   <td align="center"> Čas </td>
 470   <td align="center"> Předmět </td></tr>
 471 \$str
 472 </table>
 473 EOF
 474 
 475 # ------------------------------
 476 $Lang{Browse_backup__num_for__host} = "BackupPC: Prohlížet zálohu \$num pro \$host";
 477 
 478 # ------------------------------
 479 $Lang{Restore_Options_for__host} = "BackupPC: Obnovit nastavení pro \$host";
 480 $Lang{Restore_Options_for__host2} = <<EOF;
 481 \${h1("Obnovit nastavení pro \$host")}
 482 <p>
 483 Vybral jste následující soubory/adresáře z
 484 části \$share, záloha číslo #\$num:
 485 <ul>
 486 \$fileListStr
 487 </ul>
 488 </p><p>
 489 Pro obnovení těchto souborů/adresářů máte tři možnosti.
 490 Vyberte si, prosím, jednu z následujících možností.
 491 </p>
 492 \${h2("Možnost 1: Přímá obnova")}
 493 <p>
 494 EOF
 495 
 496 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1} = <<EOF;
 497 Můžete spustit obnovení těchto souborů do
 498 <b>\$directHost</b>.
 499 </p><p>
 500 <b>Varování:</b> jakýkoliv existující soubor, který odpovída těm,
 501 které máte vybrány bude smazán!
 502 </p>
 503 <form action="\$MyURL" method="post" name="direct">
 504 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
 505 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
 506 <input type="hidden" name="type" value="3">
 507 \$hiddenStr
 508 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
 509 <table class="tableStnd" border="0">
 510 <tr>
 511   <td>Obnovit souboru do hosta</td>
 512   <td><!--<input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$host)}"
 513   name="hostDest">-->
 514   <select name="hostDest" onChange="document.direct.shareDest.value=''">
 515   \$hostDestSel
 516   </select>
 517   <script language="Javascript">
 518   function myOpen(URL) {
 519     window.open(URL,'','width=500,height=400');
 520   }
 521   </script>
 522   <!--<a href="javascript:myOpen('\$MyURL?action=findShares&host='+document.direct.hostDest.options.value)">Hledej dostupné části (NENÍ IMPLEMENTOVÁNO)</a>--></td>
 523 </tr><tr>
 524   <td>Obnovení souborů do části</td>
 525   <td><input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$share)}"
 526   name="shareDest"></td>
 527 </tr><tr>
 528   <td>Obnovit soubory v adresáři<br>(vztahující se k části)</td>
 529   <td valign="top"><input type="text" size="40" maxlength="256"
 530   value="\${EscHTML(\$pathHdr)}" name="pathHdr"></td>
 531 </tr><tr>
 532   <td><input type="submit" value="Start Restore" name="ignore"></td>
 533 </table>
 534 </form>
 535 EOF
 536 
 537 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1_disabled} = <<EOF;
 538 Přímé obnovení bylo zakázáno pro hosta \${EscHTML(\$hostDest)}.
 539 Vyberte si, prosím, jednu z možností obnovy.
 540 EOF
 541 
 542 # ------------------------------
 543 $Lang{Option_2__Download_Zip_archive} = <<EOF;
 544 <p>
 545 \${h2("Možnost 2: Stáhnout Zip archiv")}
 546 <p>
 547 Můžete stáhnout Zip archiv obsahující vşechny soubory/adresáře, které
 548 jste vybral. Poté můžete použít aplikaci, např. WinZip, k zobrazení
 549 nebp rozbalení některého z těchto souborů.
 550 </p><p>
 551 <b>Varování:</b> v závislosti na tom, které soubory/adresáře jste vybral,
 552 tento archiv může být velmi velký. Vytvoření a přenos archivu může trvat
 553 minuty, a budete potřebovat dostatek místa na lokálním disku.
 554 </p>
 555 <form action="\$MyURL" method="post">
 556 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
 557 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
 558 <input type="hidden" name="type" value="2">
 559 \$hiddenStr
 560 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
 561 <input type="checkbox" value="1" name="relative" checked> Vytvořit archiv relativní
 562 k \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
 563 (jinak bude archiv obsahovat plnou cestu).
 564 <br>
 565 <table class="tableStnd" border="0">
 566 <tr>
 567   <td>Komprese (0=off, 1=rychlá,...,9=nejlepşí)</td>
 568   <td><input type="text" size="6" value="5" name="compressLevel"></td>
 569 </tr><tr>
 570   <td>Code page (e.g. cp866)</td>
 571   <td><input type="text" size="6" value="utf8" name="codePage"></td>
 572 </tr>
 573 </table>
 574 <br>
 575 <input type="submit" value="Stáhnout Zip soubor" name="ignore">
 576 </form>
 577 EOF
 578 
 579 # ------------------------------
 580 
 581 $Lang{Option_2__Download_Zip_archive2} = <<EOF;
 582 <p>
 583 \${h2("Možnost 2: Stánout Zip archiv")}
 584 <p>
 585 Archive::Zip není nainstalován, čili nebude možné stáhnout
 586 zip archiv.
 587 Požádejte systémového administrátora o instalaci Archive::Zip z
 588 <a href="http://www.cpan.org">www.cpan.org</a>.
 589 </p>
 590 EOF
 591 
 592 # ------------------------------
 593 $Lang{Option_3__Download_Zip_archive} = <<EOF;
 594 \${h2("Možnost 3: Stáhnout Tar archiv")}
 595 <p>
 596 Můžete stáhnout Tar archiv obsahující vşechny soubory/adresáře, které
 597 jste vybral. Poté můžete použít aplikaci, např. tar nebo WinZip, k zobrazení
 598 nebp rozbalení některého z těchto souborů.
 599 </p><p>
 600 <b>Varování:</b> v závislosti na tom, které soubory/adresáře jste vybral,
 601 tento archiv může být velmi velký. Vytvoření a přenos archivu může trvat
 602 minuty, a budete potřebovat dostatek místa na lokálním disku.
 603 </p>
 604 <form action="\$MyURL" method="post">
 605 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
 606 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
 607 <input type="hidden" name="type" value="1">
 608 \$hiddenStr
 609 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
 610 <input type="checkbox" value="1" name="relative" checked> Vytvoř archiv relativní
 611 k \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
 612 (jinak bude archiv obsahovat plnou cestu).
 613 <br>
 614 <input type="submit" value="Stánout Tar soubor" name="ignore">
 615 </form>
 616 EOF
 617 
 618 # ------------------------------
 619 $Lang{Restore_Confirm_on__host} = "BackupPC: Potvrzení obnovení na \$host";
 620 
 621 $Lang{Are_you_sure} = <<EOF;
 622 \${h1("Jsi si jistý?")}
 623 <p>
 624 Chystáte se zahájit obnovu přímo do počítače \$In{hostDest}.
 625 Následující soubory budou obnoveny do části \$In{shareDest}, ze
 626 zálohy číslo \$num:
 627 <p>
 628 <table class="tableStnd" border>
 629 <tr class="tableheader"><td>Originální soubor/adresář</td><td>Bude obnoven do</td></tr>
 630 \$fileListStr
 631 </table>
 632 
 633 <form name="RestoreForm" action="\$MyURL" method="post">
 634 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
 635 <input type="hidden" name="hostDest" value="\${EscHTML(\$In{hostDest})}">
 636 <input type="hidden" name="shareDest" value="\${EscHTML(\$In{shareDest})}">
 637 <input type="hidden" name="pathHdr" value="\${EscHTML(\$In{pathHdr})}">
 638 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
 639 <input type="hidden" name="type" value="4">
 640 <input type="hidden" name="action" value="">
 641 \$hiddenStr
 642 Obravdu to chceş provést?
 643 <input type="button" value="\$Lang->{Restore}"
 644 onClick="document.RestoreForm.action.value='Restore';
 645      document.RestoreForm.submit();">
 646 <input type="submit" value="No" name="ignore">
 647 </form>
 648 EOF
 649 
 650 # --------------------------
 651 $Lang{Restore_Requested_on__hostDest} = "BackupPC: Obnovit vyžádané na \$hostDest";
 652 $Lang{Reply_from_server_was___reply} = <<EOF;
 653 \${h1(\$str)}
 654 <p>
 655 Odpověď od serveru: \$reply
 656 <p>
 657 Jít zpět na <a href="\$MyURL?host=\$hostDest">domovská stránka \$hostDest</a>.
 658 EOF
 659 
 660 $Lang{BackupPC_Archive_Reply_from_server} = <<EOF;
 661 \${h1(\$str)}
 662 <p>
 663 Odpověď od serveru: \$reply
 664 EOF
 665 
 666 # --------------------------------
 667 $Lang{BackupPC__Delete_Backup_Confirm__num_of__host} = "BackupPC: Delete Backup Confirm #\$num of \$host";
 668 
 669 # --------------------------------
 670 $Lang{A_filled}      = "a filled";
 671 $Lang{An_unfilled}     = "an unfilled";
 672 $Lang{Are_you_sure_delete} = <<EOF;
 673 \${h1("Are you sure?")}
 674 <p>
 675 You are about to delete \$filled \$type backup #\$num of \$host.
 676 
 677 <form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
 678 
 679 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
 680 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
 681 
 682 <input type="hidden" name="doit" value="1">
 683 <input type="hidden" name="action" value="">
 684 
 685 Do you really want to do this?
 686 
 687 <input type="button" value="\${EscHTML(\$Lang->{CfgEdit_Button_Delete})}"
 688 onClick="document.Confirm.action.value='deleteBackup';
 689      document.Confirm.submit();">
 690 
 691 <input type="submit" value="No" name="ignore">
 692 </form>
 693 EOF
 694 
 695 # -------------------------
 696 $Lang{Host__host_Backup_Summary} = "BackupPC: Přehled záloh hosta \$host";
 697 
 698 $Lang{Host__host_Backup_Summary2} = <<EOF;
 699 \${h1("Přehled záloh hosta \$host")}
 700 <p>
 701 \$warnStr
 702 <ul>
 703 \$statusStr
 704 </ul>
 705 </p>
 706 \${h2("User Actions")}
 707 <p>
 708 <form name="StartStopForm" action="\$MyURL" method="get">
 709 <input type="hidden" name="host"  value="\$host">
 710 <input type="hidden" name="action" value="">
 711 \$startIncrStr
 712 <input type="button" value="\$Lang->{Start_Full_Backup}"
 713 onClick="document.StartStopForm.action.value='Start_Full_Backup';
 714      document.StartStopForm.submit();">
 715 <input type="button" value="\$Lang->{Stop_Dequeue_Backup}"
 716 onClick="document.StartStopForm.action.value='Stop_Dequeue_Backup';
 717      document.StartStopForm.submit();">
 718 </form>
 719 </p>
 720 \${h2("Přehled záloh")}
 721 <p>
 722 Klikněte na číslo zálohy pro prohlížení a obnovení zálohy.
 723 </p>
 724 <table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3">
 725 <tr class="tableheader"><td align="center"> Backup# </td>
 726   <td align="center"> Typ </td>
 727   <td align="center"> Vyplněno </td>
 728   <td align="center"> Úroveň </td>
 729   <td align="center"> Datum spuştění </td>
 730   <td align="center"> Doba trvání/minuty </td>
 731   <td align="center"> Doba/dny </td>
 732   <td align="center"> Držet </td>
 733   \$deleteHdrStr
 734   <td align="center"> Komentář </td>
 735 </tr>
 736 \$str
 737 </table>
 738 <p>
 739 
 740 \$restoreStr
 741 </p>
 742 \${h2("Přehled Xfer chyb")}
 743 <table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
 744 <tr class="tableheader"><td align="center"> Backup# </td>
 745   <td align="center"> Typ </td>
 746   <td align="center"> Pohled </td>
 747   <td align="center"> #Xfer chyby </td>
 748   <td align="center"> #şpatné soubory </td>
 749   <td align="center"> #şpatné části </td>
 750   <td align="center"> #tar chyby </td>
 751 </tr>
 752 \$errStr
 753 </table>
 754 
 755 \${h2("File Size/Count Reuse Summary")}
 756 <p>
 757 Existující soubory jsou ty, které jsou již v úložişti; nové jsou přidané
 758 do úložiştě.
 759 Prázné soubory a SMB chyby nejsou počítány.
 760 </p>
 761 <table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
 762 <tr class="tableheader"><td colspan="2" bgcolor="#ffffff"></td>
 763   <td align="center" colspan="3"> Celkově </td>
 764   <td align="center" colspan="2"> Existující soubory </td>
 765   <td align="center" colspan="2"> Nové soubory </td>
 766 </tr>
 767 <tr class="tableheader sortheader">
 768   <td align="center"> Záloha # </td>
 769   <td align="center"> Typ </td>
 770   <td align="center"> #Soubory </td>
 771   <td align="center"> Velikost/MB </td>
 772   <td align="center"> MB/sec </td>
 773   <td align="center"> #Soubory </td>
 774   <td align="center"> Velikost/MB </td>
 775   <td align="center"> #Soubory </td>
 776   <td align="center"> Velikost/MB </td>
 777 </tr>
 778 \$sizeStr
 779 </table>
 780 
 781 \${h2("Přehled kompresí")}
 782 <p>
 783 Výkon komprese pro soubory, které jsou již v úložişti a pro nově
 784 zkomprimované soubory.
 785 </p>
 786 <table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
 787 <tr class="tableheader"><td colspan="3" bgcolor="#ffffff"></td>
 788   <td align="center" colspan="3"> Existující soubory </td>
 789   <td align="center" colspan="3"> Nové soubory </td>
 790 </tr>
 791 <tr class="tableheader sortheader"><td align="center"> Záloha # </td>
 792   <td align="center"> Typ </td>
 793   <td align="center"> Úroveň komprese </td>
 794   <td align="center"> Velikost/MB </td>
 795   <td align="center"> Komprese/MB </td>
 796   <td align="center"> Komprese </td>
 797   <td align="center"> Velikost/MB </td>
 798   <td align="center"> Komprese/MB </td>
 799   <td align="center"> Komprese </td>
 800 </tr>
 801 \$compStr
 802 </table>
 803 EOF
 804 
 805 $Lang{Host__host_Archive_Summary} = "BackupPC: Přehled archivů hosta \$host ";
 806 $Lang{Host__host_Archive_Summary2} = <<EOF;
 807 \${h1("Přehled archivů hosta \$host")}
 808 <p>
 809 \$warnStr
 810 <ul>
 811 \$statusStr
 812 </ul>
 813 
 814 \${h2("Uživatelské akce")}
 815 <p>
 816 <form name="StartStopForm" action="\$MyURL" method="get">
 817 <input type="hidden" name="archivehost" value="\$host">
 818 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
 819 <input type="hidden" name="action" value="">
 820 <input type="button" value="\$Lang->{Start_Archive}"
 821 onClick="document.StartStopForm.action.value='Start_Archive';
 822      document.StartStopForm.submit();">
 823 <input type="button" value="\$Lang->{Stop_Dequeue_Archive}"
 824 onClick="document.StartStopForm.action.value='Stop_Dequeue_Archive';
 825      document.StartStopForm.submit();">
 826 </form>
 827 
 828 \$ArchiveStr
 829 
 830 EOF
 831 
 832 # -------------------------
 833 $Lang{Error}     = "BackupPC: Chyba";
 834 $Lang{Error____head} = <<EOF;
 835 \${h1("Chyba: \$head")}
 836 <p>\$mesg</p>
 837 EOF
 838 
 839 # -------------------------
 840 $Lang{NavSectionTitle_} = "Server";
 841 
 842 # -------------------------
 843 $Lang{Backup_browse_for__host} = <<EOF;
 844 \${h1("Prohlížení záloh pro \$host")}
 845 
 846 <script language="javascript" type="text/javascript">
 847 <!--
 848 
 849   function checkAll(location)
 850   {
 851    for (var i=0;i<document.form1.elements.length;i++)
 852    {
 853     var e = document.form1.elements[i];
 854     if ((e.checked || !e.checked) && e.name != \'all\') {
 855       if (eval("document.form1."+location+".checked")) {
 856         e.checked = true;
 857       } else {
 858         e.checked = false;
 859       }
 860     }
 861    }
 862   }
 863 
 864   function toggleThis(checkbox)
 865   {
 866    var cb = eval("document.form1."+checkbox);
 867    cb.checked = !cb.checked;
 868   }
 869 
 870 //-->
 871 </script>
 872 
 873 <ul>
 874 <li> Prohlížíte zálohu #\$num, která byla spuştěna kolem \$backupTime
 875     (\$backupAge dní zpět),
 876 \$filledBackup
 877 <li>
 878 <form name="formDir" method="post" action="\$MyURL">
 879 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
 880 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
 881 <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
 882 <input type="hidden" name="action" value="browse">
 883 Zadej adresář: <input type="text" name="dir" size="60" maxlength="4096" value="\${EscHTML(\$dir)}">
 884   <input type="submit" value="\$Lang->{Go}" name="Submit">
 885 </form>
 886 <li>
 887 <form name="formComment" method="post" action="\$MyURL">
 888 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
 889 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
 890 <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
 891 <input type="hidden" name="action" value="browse">
 892 Komentář: <input type="text" name="comment" class="inputCompact" size="60" maxlength="4096" value="\${EscHTML(\$comment)}">
 893   <input type="submit" value="\$Lang->{CfgEdit_Button_Save}" name="SetComment">
 894 </form>
 895 <li> Klikni na adresář níže a pokračuj do něj,
 896 <li> Klikni na soubor níže a obnov ho,
 897 <li> Můžeş vidět zálohu <a href="\$MyURL?action=dirHistory&host=\${EscURI(\$host)}&share=\$shareURI&dir=\$pathURI">history</a> aktuálního adresáře.
 898 \$share2pathStr
 899 </ul>
 900 </form>
 901 
 902 \${h2("Obsah \$dirDisplay")}
 903 <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
 904 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
 905 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
 906 <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
 907 <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
 908 <input type="hidden" name="action" value="Restore">
 909 <br>
 910 <table width="100%">
 911 <tr><td valign="top" width="30%">
 912   <table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#ffffff">
 913   \$dirStr
 914   </table>
 915 </td><td width="3%">
 916 </td><td valign="top">
 917   <br>
 918     <table border width="100%" align="left" cellpadding="3" cellspacing="1">
 919     \$fileHeader
 920     \$topCheckAll
 921     \$fileStr
 922     \$checkAll
 923     </table>
 924   </td></tr></table>
 925 <br>
 926 <!--
 927 This is now in the checkAll row
 928 <input type="submit" name="Submit" value="Restore selected files">
 929 -->
 930 </form>
 931 EOF
 932 
 933 $Lang{Browse_ClientShareName2Path} = <<EOF;
 934 <li> Mapování názvu sdílené položky na skutečnou cestu klienta (ClientShareName2Path):
 935   <ul>
 936 \$share2pathStr
 937   </ul>
 938 EOF
 939 
 940 # ------------------------------
 941 $Lang{DirHistory_backup_for__host} = "BackupPC: Historie záloh adresářů pro \$host";
 942 
 943 #
 944 # These two strings are used to build the links for directories and
 945 # file versions. Files are appended with a version number.
 946 #
 947 $Lang{DirHistory_dirLink} = "adres";
 948 $Lang{DirHistory_fileLink} = "v";
 949 
 950 $Lang{DirHistory_for__host} = <<EOF;
 951 \${h1("Historie záloh adresářů pro \$host")}
 952 <p>
 953 Tato obrazovka zobrazuje každou unikátní verzi souboru
 954 ze vşech záloh:
 955 <ul>
 956 <li> Klikni na číslo zálohy k návratu do prohlížeče záloh,
 957 <li> Klikni na odkaz adresáře (\$Lang->{DirHistory_dirLink}) k přechodu do
 958   něj,
 959 <li> Klikni na odkaz verze souboru (\$Lang->{DirHistory_fileLink}0,
 960   \$Lang->{DirHistory_fileLink}1, ...) k jeho stažení,
 961 <li> Soubory se stejným obsahem v různých zálohách mají stejné
 962   číslo verze (PleaseTranslateThis: except between v3 and v4 backups),
 963 <li> Soubory nebo adresáře, které nejsou ve vybrané záloze
 964   nejsou označeny.
 965 <li> Soubory zobrazené se stejným číslem verze mohou mít rozdílné atributy.
 966   Vyber číslo zálohy k zobrazení atributů souboru.
 967 </ul>
 968 
 969 \${h2("Historie \$dirDisplay")}
 970 
 971 <br>
 972 <table border cellspacing="2" cellpadding="3">
 973 <tr class="fviewheader"><td>Číslo zálohy</td>\$backupNumStr</tr>
 974 <tr class="fviewheader"><td>Čas zálohy</td>\$backupTimeStr</tr>
 975 \$fileStr
 976 </table>
 977 EOF
 978 
 979 # ------------------------------
 980 $Lang{Restore___num_details_for__host} = "BackupPC: Obnovit #\$num detailů pro \$host";
 981 
 982 $Lang{Restore___num_details_for__host2} = <<EOF;
 983 \${h1("Obnovit #\$num Detailů pro \$host")}
 984 <p>
 985 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="90%">
 986 <tr><td class="tableheader"> Číslo </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{num} </td></tr>
 987 <tr><td class="tableheader"> Vyžádal </td><td class="border"> \$RestoreReq{user} </td></tr>
 988 <tr><td class="tableheader"> Čas vyžádání </td><td class="border"> \$reqTime </td></tr>
 989 <tr><td class="tableheader"> Výsledek </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{result} </td></tr>
 990 <tr><td class="tableheader"> Chybová zpráva </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{errorMsg} </td></tr>
 991 <tr><td class="tableheader"> Zdrojový host </td><td class="border"> \$RestoreReq{hostSrc} </td></tr>
 992 <tr><td class="tableheader"> Číslo zdrojové zálohy </td><td class="border"> \$RestoreReq{num} </td></tr>
 993 <tr><td class="tableheader"> Zdrojová část </td><td class="border"> \$RestoreReq{shareSrc} </td></tr>
 994 <tr><td class="tableheader"> Cílový host </td><td class="border"> \$RestoreReq{hostDest} </td></tr>
 995 <tr><td class="tableheader"> Cílová část </td><td class="border"> \$RestoreReq{shareDest} </td></tr>
 996 <tr><td class="tableheader"> Čas spuştění </td><td class="border"> \$startTime </td></tr>
 997 <tr><td class="tableheader"> Doba trvání </td><td class="border"> \$duration min </td></tr>
 998 <tr><td class="tableheader"> Počet souborů </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{nFiles} </td></tr>
 999 <tr><td class="tableheader"> Celková velikost </td><td class="border"> \${MB} MB </td></tr>
 1000 <tr><td class="tableheader"> Přenosová rychlost </td><td class="border"> \$MBperSec MB/sec </td></tr>
 1001 <tr><td class="tableheader"> TarCreate chyb </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{tarCreateErrs} </td></tr>
 1002 <tr><td class="tableheader"> Xfer chyb </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{xferErrs} </td></tr>
 1003 <tr><td class="tableheader"> Xfer log soubor </td><td class="border">
 1004 <a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreLOG&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$host">View</a>,
 1005 <a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreErr&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$host">Errors</a>
 1006 </tr></tr>
 1007 </table>
 1008 </p>
 1009 \${h1("Seznam souborů/adresářů")}
 1010 <p>
 1011 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="100%">
 1012 <tr class="tableheader"><td>Originální soubor/adresář</td><td>Obnoven do</td></tr>
 1013 \$fileListStr
 1014 </table>
 1015 EOF
 1016 
 1017 # ------------------------------
 1018 $Lang{Archive___num_details_for__host} = "BackupPC: Archivovat #\$num detailů pro \$host";
 1019 
 1020 $Lang{Archive___num_details_for__host2} = <<EOF;
 1021 \${h1("Archivovat #\$num Detailů pro \$host")}
 1022 <p>
 1023 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
 1024 <tr><td class="tableheader"> Číslo </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{num} </td></tr>
 1025 <tr><td class="tableheader"> Vyžádal </td><td class="border"> \$ArchiveReq{user} </td></tr>
 1026 <tr><td class="tableheader"> Čas vyžádání </td><td class="border"> \$reqTime </td></tr>
 1027 <tr><td class="tableheader"> Odpověd </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{result} </td></tr>
 1028 <tr><td class="tableheader"> Chybová zpráva </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{errorMsg} </td></tr>
 1029 <tr><td class="tableheader"> Čas spustění </td><td class="border"> \$startTime </td></tr>
 1030 <tr><td class="tableheader"> Dpba trvání </td><td class="border"> \$duration min </td></tr>
 1031 <tr><td class="tableheader"> Xfer log soubor </td><td class="border">
 1032 <a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveLOG&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$host">View</a>,
 1033 <a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveErr&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$host">Errors</a>
 1034 </tr></tr>
 1035 </table>
 1036 <p>
 1037 \${h1("Seznam hostů")}
 1038 <p>
 1039 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
 1040 <tr class="tableheader"><td>Host</td><td>Číslo kopie</td></tr>
 1041 \$HostListStr
 1042 </table>
 1043 EOF
 1044 
 1045 # -----------------------------------
 1046 $Lang{Email_Summary} = "BackupPC: Souhrn emailů";
 1047 
 1048 # -----------------------------------
 1049 # !! ERROR messages !!
 1050 # -----------------------------------
 1051 $Lang{BackupPC__Lib__new_failed__check_apache_error_log} = "BackupPC::Lib->new failed: zkontroluj apache error_log\n";
 1052 $Lang{Wrong_user__my_userid_is___} = "Şpatný uživatel: moje userid je \$>, místo \$uid(\$Conf{BackupPCUser})\n";
 1053 
 1054 # $Lang{Only_privileged_users_can_view_PC_summaries} = "Pouze oprávnění uživatelé jsou oprávněni prohlížet souhrny PC.";
 1055 $Lang{Only_privileged_users_can_stop_or_start_backups} =
 1056  "Pouze oprávnění uživatelé mohou ukončit nebo spustit zálohování na \${EscHTML(\$host)}.";
 1057 $Lang{Invalid_number__num}             = "Şpatné číslo \${EscHTML(\$In{num})}";
 1058 $Lang{Unable_to_open__file__configuration_problem} = "Nepodařilo se otevřít \$file: problém konfigurace?";
 1059 $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_or_config_files} =
 1060  "Pouze oprávnění uživatelé mají přístup k log a konfiguračním souborům.";
 1061 $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_files}    = "Pouze oprávnění uživatelé mají přístup k log souborům.";
 1062 $Lang{Only_privileged_users_can_view_email_summaries} = "Pouze oprávnění uživatelé mají přístup k souhrnu emailů.";
 1063 $Lang{Only_privileged_users_can_browse_backup_files} =
 1064  "Pouze oprávnění uživatelé mohou prohlížet soubory záloh pro host \${EscHTML(\$In{host})}.";
 1065 $Lang{Only_privileged_users_can_delete_backups} =
 1066  "Only privileged users can delete backups of host \${EscHTML(\$host)}.";
 1067 $Lang{Empty_host_name}         = "Prázdné jméno hosta.";
 1068 $Lang{Directory___EscHTML}       = "Adresář \${EscHTML(\"\$TopDir/pc/\$host/\$num\")} je prázdný";
 1069 $Lang{Can_t_browse_bad_directory_name2} = "Není možné prohlížet - şpatný název adresáře \${EscHTML(\$relDir)}";
 1070 $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files} =
 1071  "Pouze oprávnění uživatelé mohou obnovovat soubory zálohy pro hosta \${EscHTML(\$In{host})}.";
 1072 $Lang{Bad_host_name} = "Şpatné jméno hosta \${EscHTML(\$host)}";
 1073 $Lang{You_haven_t_selected_any_files__please_go_Back_to} =
 1074  "Nevybral jste žádný soubor; prosím jděte Zpět k výběru souborů.";
 1075 $Lang{You_haven_t_selected_any_hosts} = "Nevybral jste žádného hosta; prosím jděte Zpět k výběru hostů.";
 1076 $Lang{Nice_try__but_you_can_t_put}  = "Nelze umístit \'..\' do názvu souboru";
 1077 $Lang{Host__doesn_t_exist}      = "Host \${EscHTML(\$In{hostDest})} neexistuje";
 1078 $Lang{You_don_t_have_permission_to_restore_onto_host} = "Nemáte oprávnění k obnově na \${EscHTML(\$In{hostDest})}";
 1079 $Lang{Can_t_open_create__openPath}          = "Nelze otevřít nebo vytvořit \${EscHTML(\"\$openPath\")}";
 1080 $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files2} =
 1081  "Pouze oprávnění uživatelé mohou obnovovat soubory zálohy pro hosta \${EscHTML(\$host)}.";
 1082 $Lang{Empty_host_name}   = "Prázdné jméno hosta";
 1083 $Lang{Unknown_host_or_user} = "Neznámý host nebo uživatel \${EscHTML(\$host)}";
 1084 $Lang{Only_privileged_users_can_view_information_about} =
 1085  "Pouze oprávnění uživatelé mají přístup k informacím o hostu \${EscHTML(\$host)}.";
 1086 $Lang{Only_privileged_users_can_view_archive_information} =
 1087  "Pouze oprávnění uživatelé mají přístup k informacím o archivaci.";
 1088 $Lang{Only_privileged_users_can_view_restore_information} =
 1089  "Pouze oprávnění uživatelé mají přístup k informacím o obnově.";
 1090 $Lang{Restore_number__num_for_host__does_not_exist} = "Číslo obnovení \$num pro hosta \${EscHTML(\$host)} neexsituje.";
 1091 $Lang{Archive_number__num_for_host__does_not_exist} = "Číslo archivu \$num pro hosta \${EscHTML(\$host)} neexsituje.";
 1092 $Lang{Can_t_find_IP_address_for}          = "Nelze nalézt IP adresu pro \${EscHTML(\$host)}";
 1093 $Lang{host_is_a_DHCP_host}             = <<EOF;
 1094 \$host je DHCP host, and není známa jeho IP adresa. Zkontrolováno
 1095 netbios jméno \$ENV{REMOTE_ADDR}\$tryIP, a zjiştěno, že zařízení
 1096 není \$host.
 1097 <p>
 1098 Dokud nebude vidět \$host na vybrané DHCP adrese, můžete pouze
 1099 spustit žádost z přímo klientského zařízení.
 1100 EOF
 1101 
 1102 # ------------------------------------
 1103 # !! Server Mesg !!
 1104 # ------------------------------------
 1105 
 1106 $Lang{Backup_requested_on_DHCP__host} =
 1107  "Záloha vyžádána z DHCP \$host (\$In{hostIP}) uživatelem \$User z \$ENV{REMOTE_ADDR}";
 1108 $Lang{Backup_requested_on__host_by__User}    = "Záloha vyžádána z \$host uživatelem \$User";
 1109 $Lang{Backup_stopped_dequeued_on__host_by__User} = "Záloha ukončena/vyřazena z fronty z \$host uživatelem \$User";
 1110 $Lang{Restore_requested_to_host__hostDest__backup___num} =
 1111  "Obnova vyžádána na hosta \$hostDest, obnova #\$num, uživatelem \$User z \$ENV{REMOTE_ADDR}";
 1112 $Lang{Delete_requested_for_backup_of__host_by__User} =
 1113  "Delete requested for backup #\$num of \$host by \$User from \$ENV{REMOTE_ADDR}";
 1114 $Lang{Archive_requested} = "Archivace vyžádána uživatelem \$User z \$ENV{REMOTE_ADDR}";
 1115 
 1116 # -------------------------------------------------
 1117 # ------- Stuff that was forgotten ----------------
 1118 # -------------------------------------------------
 1119 
 1120 $Lang{Status}    = "Stav";
 1121 $Lang{PC_Summary}  = "Souhrn hostů";
 1122 $Lang{LOG_file}   = "LOG soubor";
 1123 $Lang{LOG_files}   = "LOG soubory";
 1124 $Lang{Old_LOGs}   = "Staré LOGy";
 1125 $Lang{Email_summary} = "Souhrn emailů";
 1126 $Lang{Config_file}  = "Konfigurační soubor";
 1127 
 1128 # $Lang{Hosts_file} = "Hosts soubor";
 1129 $Lang{Current_queues} = "Aktuální fronty";
 1130 $Lang{Documentation} = "Dokumentace";
 1131 
 1132 #$Lang{Host_or_User_name} = "<small>Jméno uživatele nebo hosta:</small>";
 1133 $Lang{Go}      = "Jdi";
 1134 $Lang{Hosts}     = "Hosts";
 1135 $Lang{Select_a_host} = "Vyber hosta...";
 1136 
 1137 $Lang{There_have_been_no_archives}   = "<h2> Nebyli žádné archivy </h2>\n";
 1138 $Lang{This_PC_has_never_been_backed_up} = "<h2> Toto PC nebylo nikdy zálohováno!! </h2>\n";
 1139 $Lang{This_PC_is_used_by}        = "<li>Toto PC je používáno uživatelem \${UserLink(\$user)}";
 1140 
 1141 $Lang{Extracting_only_Errors} = "(Rozbalování chyb)";
 1142 $Lang{XferLOG}        = "XferLOG";
 1143 $Lang{Errors}         = "Chyby";
 1144 
 1145 # ------------
 1146 $Lang{Last_email_sent_to__was_at___subject} = <<EOF;
 1147 <li>Poslední email odeslán uživately \${UserLink(\$user)} byl v \$mailTime, předmět "\$subj".
 1148 EOF
 1149 
 1150 # ------------
 1151 $Lang{The_command_cmd_is_currently_running_for_started} = <<EOF;
 1152 <li>Příkaz \$cmd je aktuálně vykonáván pro \$host, spuştěn v \$startTime.
 1153 EOF
 1154 
 1155 # -----------
 1156 $Lang{Host_host_is_queued_on_the_background_queue_will_be_backed_up_soon} = <<EOF;
 1157 <li>Host \$host čeká ve frontě na pozadí (bude brzy zálohován).
 1158 EOF
 1159 
 1160 # ----------
 1161 $Lang{Host_host_is_queued_on_the_user_queue__will_be_backed_up_soon} = <<EOF;
 1162 <li>Host \$host čeká ve frontě uživatelů (bude brzy zálohován).
 1163 EOF
 1164 
 1165 # ---------
 1166 $Lang{A_command_for_host_is_on_the_command_queue_will_run_soon} = <<EOF;
 1167 <li>Příkaz pro \$host čeká ve frontě příkazů (bude brzy spuştěn).
 1168 EOF
 1169 
 1170 # --------
 1171 $Lang{Last_status_is_state_StatusHost_state_reason_as_of_startTime} = <<EOF;
 1172 <li>Poslední stav \"\$Lang->{\$StatusHost{state}}\"\$reason v čase \$startTime.
 1173 EOF
 1174 
 1175 # --------
 1176 $Lang{Last_error_is____EscHTML_StatusHost_error} = <<EOF;
 1177 <li>Poslední chyba je \"\${EscHTML(\$StatusHost{error})}\".
 1178 EOF
 1179 
 1180 # ------
 1181 $Lang{Pings_to_host_have_failed_StatusHost_deadCnt__consecutive_times} = <<EOF;
 1182 <li>Pingy na \$host selhaly \$StatusHost{deadCnt} za sebou.
 1183 EOF
 1184 
 1185 # -----
 1186 $Lang{Prior_to_that__pings} = "Předchozí pingy";
 1187 
 1188 # -----
 1189 $Lang{priorStr_to_host_have_succeeded_StatusHostaliveCnt_consecutive_times} = <<EOF;
 1190 <li>\$priorStr na \$host byli úspěşné \$StatusHost{aliveCnt}
 1191     za sebou.
 1192 EOF
 1193 
 1194 $Lang{Because__host_has_been_on_the_network_at_least__Conf_BlackoutGoodCnt_consecutive_times___} = <<EOF;
 1195 <li>Protože \$host byl na síti alespoň \$Conf{BlackoutGoodCnt}
 1196 za sebou, nebude zálohován z \$blackoutStr.
 1197 EOF
 1198 
 1199 $Lang{__time0_to__time1_on__days} = "\$t0 to \$t1 on \$days";
 1200 
 1201 $Lang{Backups_are_deferred_for_hours_hours_change_this_number} = <<EOF;
 1202 <li>Zálohy byli odloženy na \$hours hodin
 1203 (<a href=\"\$MyURL?action=Stop_Dequeue_Backup&host=\$host\">změn toto číslo</a>).
 1204 EOF
 1205 
 1206 $Lang{tryIP} = " a \$StatusHost{dhcpHostIP}";
 1207 
 1208 # $Lang{Host_Inhost} = "Host \$In{host}";
 1209 
 1210 $Lang{checkAll} = <<EOF;
 1211 <tr><td class="fviewborder">
 1212 <input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&nbsp;Select all
 1213 </td><td colspan="5" align="center" class="fviewborder">
 1214 <input type="submit" name="Submit" value="Restore selected files">
 1215 </td></tr>
 1216 EOF
 1217 
 1218 $Lang{checkAllHosts} = <<EOF;
 1219 <tr><td class="fviewborder">
 1220 <input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&nbsp;Select all
 1221 </td><td colspan="2" align="center" class="fviewborder">
 1222 <input type="submit" name="Submit" value="Archive selected hosts">
 1223 </td></tr>
 1224 EOF
 1225 
 1226 $Lang{fileHeader} = <<EOF;
 1227   <tr class="fviewheader"><td align=center> Jméno</td>
 1228    <td align="center"> Typ</td>
 1229    <td align="center"> Mód</td>
 1230    <td align="center"> #</td>
 1231    <td align="center"> Velikost</td>
 1232    <td align="center"> Datum změny</td>
 1233   </tr>
 1234 EOF
 1235 
 1236 $Lang{Home}             = "Doma";
 1237 $Lang{Browse}            = "Prohlížení záloh";
 1238 $Lang{Last_bad_XferLOG}       = "Poslední şpatný XferLOG";
 1239 $Lang{Last_bad_XferLOG_errors_only} = "Poslední şpatný XferLOG (chyb&nbsp;pouze)";
 1240 
 1241 $Lang{This_display_is_merged_with_backup} = <<EOF;
 1242 <li> Toto zobrazení je sloučeno se zálohou #\$numF.
 1243 EOF
 1244 
 1245 $Lang{Visit_this_directory_in_backup} = <<EOF;
 1246 <li> Vyberte zálohu, kterou si přejete zobrazit: <select onChange="window.location=this.value">\$otherDirs </select>
 1247 EOF
 1248 
 1249 $Lang{Restore_Summary} = <<EOF;
 1250 \${h2("Obnovit souhrn")}
 1251 <p>
 1252 Klikni na obnovení pro více detailů.
 1253 <table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
 1254 <tr class="tableheader"><td align="center"> Obnovení # </td>
 1255   <td align="center"> Výsledek </td>
 1256   <td align="right"> Datum spuştení</td>
 1257   <td align="right"> Doba trvání/minuty</td>
 1258   <td align="right"> #souborů </td>
 1259   <td align="right"> MB </td>
 1260   <td align="right"> #tar chyb </td>
 1261   <td align="right"> #xferErrs </td>
 1262 </tr>
 1263 \$restoreStr
 1264 </table>
 1265 <p>
 1266 EOF
 1267 
 1268 $Lang{Archive_Summary} = <<EOF;
 1269 \${h2("Souhrn archivů")}
 1270 <p>
 1271 Klikni na číslo archivu pro více detailů.
 1272 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
 1273 <tr class="tableheader"><td align="center"> Archiv# </td>
 1274   <td align="center"> Výsledek </td>
 1275   <td align="right"> Datum spuştení</td>
 1276   <td align="right"> Doba trvání/minuty</td>
 1277 </tr>
 1278 \$ArchiveStr
 1279 </table>
 1280 <p>
 1281 EOF
 1282 
 1283 $Lang{BackupPC__Documentation} = "BackupPC: Documentace";
 1284 
 1285 $Lang{No} = "ne";
 1286 $Lang{Yes} = "ano";
 1287 
 1288 $Lang{The_directory_is_empty} = <<EOF;
 1289 <tr><td bgcolor="#ffffff">Adresář \$dirDisplay je prázdný
 1290 </td></tr>
 1291 EOF
 1292 
 1293 #$Lang{on} = "zapnout";
 1294 $Lang{off} = "vypnout";
 1295 
 1296 $Lang{backupType_full}  = "plný";
 1297 $Lang{backupType_incr}  = "inkr";
 1298 $Lang{backupType_active} = "active";
 1299 $Lang{backupType_partial} = "částečný";
 1300 
 1301 $Lang{failed} = "neúspěşný";
 1302 $Lang{success} = "úspěşný";
 1303 $Lang{and}   = "a";
 1304 
 1305 # ------
 1306 # Hosts states and reasons
 1307 $Lang{Status_idle}        = "nečinný";
 1308 $Lang{Status_backup_starting}   = "záloha se spouştí";
 1309 $Lang{Status_backup_in_progress} = "záloha probíhá";
 1310 $Lang{Status_restore_starting}  = "obnovení se spouştí";
 1311 $Lang{Status_restore_in_progress} = "obnovení probíhá";
 1312 $Lang{Status_admin_pending}    = "link čeká";
 1313 $Lang{Status_admin_running}    = "link běží";
 1314 
 1315 $Lang{Reason_backup_done}       = "hotovo";
 1316 $Lang{Reason_restore_done}       = "obnovení dokončeno";
 1317 $Lang{Reason_archive_done}       = "archivace dokončena";
 1318 $Lang{Reason_nothing_to_do}      = "nečinný";
 1319 $Lang{Reason_backup_failed}      = "zálohování selhalo";
 1320 $Lang{Reason_restore_failed}      = "obnovení selhalo";
 1321 $Lang{Reason_archive_failed}      = "archivace selhala";
 1322 $Lang{Reason_no_ping}         = "žádný ping";
 1323 $Lang{Reason_backup_canceled_by_user} = "zálohování zruşeno uživatelem";
 1324 $Lang{Reason_restore_canceled_by_user} = "obnovení zruşeno uživatelem";
 1325 $Lang{Reason_archive_canceled_by_user} = "archivace zruşena uživatelem";
 1326 $Lang{Disabled_OnlyManualBackups}   = "automatické zálohování zakázáno";
 1327 $Lang{Disabled_AllBackupsDisabled}   = "zakázáno";
 1328 
 1329 # ---------
 1330 # Email messages
 1331 
 1332 # No backup ever
 1333 $Lang{EMailNoBackupEverSubj} = "BackupPC: žadné zálohy hosta \$host se nezdařili";
 1334 $Lang{EMailNoBackupEverMesg} = <<'EOF';
 1335 To: $user$domain
 1336 cc:
 1337 Předmět: $subj
 1338 $headers
 1339 Dear $userName,
 1340 
 1341 Vaşe PC ($host) nebylo nikdy úspěşně zálohováno naşím
 1342 zálohovacím softwarem. Zálohování PC by mělo být spuştěno
 1343 automaticky, když je Vaşe PC připojeno do sítě. Mel by jste
 1344 kontaktovat Vaşi podporu pokud:
 1345 
 1346  - Vaşe PC bylo pravidelně připojováno do sítě, zřejmě
 1347   je nějaký probém v nastavení nebo konfiguraci, který zabraňuje
 1348   zálohování.
 1349 
 1350  - Nechcete Vaşe PC zálohovat a chcete přestat dostávat tyto zprávy.
 1351 
 1352 Ujistěte se, že je Vaşe PC připojeno do sítě, až budete příştě v kanceláři.
 1353 
 1354 S pozdravem,
 1355 BackupPC Genie
 1356 https://backuppc.github.io/backuppc
 1357 EOF
 1358 
 1359 # No recent backup
 1360 $Lang{EMailNoBackupRecentSubj} = "BackupPC: žádné nové zálohy pro \$host";
 1361 $Lang{EMailNoBackupRecentMesg} = <<'EOF';
 1362 To: $user$domain
 1363 cc:
 1364 Předmět: $subj
 1365 $headers
 1366 Drahý $userName,
 1367 
 1368 Vaşe PC ($host) nebylo úspěşně zálohovýno již $days dní.
 1369 Vaşe PC bylo korektně zálohováno $numBackups krát od $firstTime
 1370 do dne před $days dny. Zálohování PC by se mělo spustit automaticky,
 1371 když je Vaşe PC připojeno do sítě.
 1372 
 1373 Pokud bylo Vaşe PC připojeno do sítě více než několik hodin v průběhu
 1374 posledních $days dní, měl by jste kontaktovat Vaşi podporu k zjiştění,
 1375 proč zálohování nefunguje.
 1376 
 1377 Pokud jste mimo kancelář, nemůžete udělat nic jiného než zkopírovat kritické
 1378 soubory na jiná media. Měl by jste mít na paměti, že vşechny soubory vytvořené
 1379 nebo změněné v posledních $days dnech (i s vşemi novými emaily a přílohami)
 1380 nebudou moci býti obnoveny, pokud se disk ve Vaşem počítači poşkodí.
 1381 
 1382 S pozdravem,
 1383 BackupPC Genie
 1384 https://backuppc.github.io/backuppc
 1385 EOF
 1386 
 1387 # Old Outlook files
 1388 $Lang{EMailOutlookBackupSubj} = "BackupPC: Soubory programu Outlook na \$host je nutné zálohovat";
 1389 $Lang{EMailOutlookBackupMesg} = <<'EOF';
 1390 To: $user$domain
 1391 cc:
 1392 Předmět: $subj
 1393 $headers
 1394 Drahý $userName,
 1395 
 1396 Soubory programu Outlook na Vaşem PC mají $howLong.
 1397 Tyto soubory obsahují vşechny Vaşe emaily, přílohy, kontakty a informace v
 1398 kalendáři. Vaşe PC bylo naposled korektně zálohováno $numBackups krát od
 1399 $firstTime do $lastTime. Nicméně Outlook zamkne vşechny svoje soubory když
 1400 je spuştěn a znemožňuje jejich zálohování.
 1401 
 1402 Doporučujeme Vám zálohovat soubory Outlooku, když jste připojen do sítě tak,
 1403 že ukončíte program Outlook a vşechny ostatní aplikace a ve vaşem prohlížeči
 1404 otevřete tuto adresu:
 1405 
 1406   $CgiURL?host=$host
 1407 
 1408 Vyberte "Spustit inkrementační zálohování" dvakrát ke spuştení nového
 1409 zálohování. Můžete vybrat "Návrat na $host page" a poté stiknout "obnovit"
 1410 ke zjiştění stavu zálohování. Dokončení může trvat několik minut.
 1411 
 1412 S pozdravem,
 1413 BackupPC Genie
 1414 https://backuppc.github.io/backuppc
 1415 EOF
 1416 
 1417 $Lang{howLong_not_been_backed_up}        = "nebylo zálohováno úspěşně";
 1418 $Lang{howLong_not_been_backed_up_for_days_days} = "nebylo zálohováno \$days dní";
 1419 
 1420 #######################################################################
 1421 # RSS strings
 1422 #######################################################################
 1423 $Lang{RSS_Doc_Title}    = "BackupPC Server";
 1424 $Lang{RSS_Doc_Description} = "RSS kanál BackupPC";
 1425 $Lang{RSS_Host_Summary}  = <<EOF;
 1426 Počet plných: \$fullCnt;
 1427 Čas plných/dní: \$fullAge;
 1428 Celková velikost/GiB: \$fullSize;
 1429 Rychlost MB/sec: \$fullRate;
 1430 Počet inkr: \$incrCnt;
 1431 Čas inkr/Dní: \$incrAge;
 1432 Stav: \$hostState;
 1433 Zakázáno: \$hostDisabled;
 1434 Poslední pokus: \$hostLastAttempt;
 1435 EOF
 1436 
 1437 #######################################################################
 1438 # Configuration editor strings
 1439 #######################################################################
 1440 
 1441 $Lang{Only_privileged_users_can_edit_config_files} = "Pouze oprávnění uživatelé mohou editovat konfikuraci.";
 1442 $Lang{CfgEdit_Edit_Config}             = "Editovat konfiguraci";
 1443 $Lang{CfgEdit_Edit_Hosts}             = "Editovat Hosty";
 1444 
 1445 $Lang{CfgEdit_Title_Server}          = "Server";
 1446 $Lang{CfgEdit_Title_General_Parameters}    = "Hlavní parametry";
 1447 $Lang{CfgEdit_Title_Wakeup_Schedule}      = "Plán probuzení";
 1448 $Lang{CfgEdit_Title_Concurrent_Jobs}      = "Rovnocenné úlohy";
 1449 $Lang{CfgEdit_Title_Pool_Filesystem_Limits}  = "Limity úložiştě";
 1450 $Lang{CfgEdit_Title_Other_Parameters}     = "Ostatní paramtery";
 1451 $Lang{CfgEdit_Title_Remote_Apache_Settings}  = "Vzdálené nastavení Apache";
 1452 $Lang{CfgEdit_Title_Program_Paths}       = "Cesty programu";
 1453 $Lang{CfgEdit_Title_Install_Paths}       = "Instalační cesty";
 1454 $Lang{CfgEdit_Title_Email}           = "Email";
 1455 $Lang{CfgEdit_Title_Email_settings}      = "Nastavení emailu";
 1456 $Lang{CfgEdit_Title_Email_User_Messages}    = "Nastavení emailu uživatelům";
 1457 $Lang{CfgEdit_Title_CGI}            = "CGI";
 1458 $Lang{CfgEdit_Title_Admin_Privileges}     = "Administrační práva";
 1459 $Lang{CfgEdit_Title_Page_Rendering}      = "Renderování stránky";
 1460 $Lang{CfgEdit_Title_Paths}           = "Cesty";
 1461 $Lang{CfgEdit_Title_User_URLs}         = "Uživatelské URL";
 1462 $Lang{CfgEdit_Title_User_Config_Editing}    = "Editace konfigurace uživatelů";
 1463 $Lang{CfgEdit_Title_Xfer}           = "Xfer";
 1464 $Lang{CfgEdit_Title_Xfer_Settings}       = "Nastavení Xfer";
 1465 $Lang{CfgEdit_Title_Ftp_Settings}       = "Nastavení FTP";
 1466 $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Settings}       = "Nastavení Smb";
 1467 $Lang{CfgEdit_Title_Tar_Settings}       = "Nastavení Tar";
 1468 $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Settings}      = "Nastavení Rsync";
 1469 $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Settings}      = "Nastavení Rsyncd";
 1470 $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Settings}     = "Nastavení Archivace";
 1471 $Lang{CfgEdit_Title_Include_Exclude}      = "Zahrnout/Vyloučit";
 1472 $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Paths_Commands}    = "Smb Cesty/Příkazy";
 1473 $Lang{CfgEdit_Title_Tar_Paths_Commands}    = "Tar Cesty/Příkazy";
 1474 $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Paths_Commands_Args} = "Rsync Cesty/Příkazy/Argumenty";
 1475 $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Port_Args}     = "Rsyncd Port/Argumenty";
 1476 $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Paths_Commands}  = "Archivace Cesty/Příkazy";
 1477 $Lang{CfgEdit_Title_Schedule}         = "Plán";
 1478 $Lang{CfgEdit_Title_Full_Backups}       = "Plné zálohy";
 1479 $Lang{CfgEdit_Title_Incremental_Backups}    = "Inkrementační zálohy";
 1480 $Lang{CfgEdit_Title_Blackouts}         = "Přetížení";
 1481 $Lang{CfgEdit_Title_Other}           = "Ostatní";
 1482 $Lang{CfgEdit_Title_Backup_Settings}      = "Nastavení zálohování";
 1483 $Lang{CfgEdit_Title_Client_Lookup}       = "Vyhledávání klientůp";
 1484 $Lang{CfgEdit_Title_User_Commands}       = "Uživatelské příkazy";
 1485 $Lang{CfgEdit_Title_Hosts}           = "Hosti";
 1486 
 1487 $Lang{CfgEdit_Hosts_Comment} = <<EOF;
 1488 K přidání nového hosta, vyberte Přidat a zadejte jméno. Pro
 1489 konfiguraci hosta z jiného hosta, zadejte jméno hosta jako
 1490 NEWHOST=COPYHOST. To přepíşe existující konfiguraci pro NEWHOST.
 1491 Tento postup můžete použít i pto existujícího hosta.
 1492 Hosta smažete stisknutím tlačítka delete. Přidání, smazání a kopírování
 1493 konfigurace nanabude platnosti dokud nedojde k stisknutí tlačítka Uložit
 1494 Žádná ze záloh smazaných hostů nebude odstraněna, tedy pokud omylem
 1495 so if you accidently delete a host, simply re-add it. To completely
 1496 smažete hostovy zálohy, musíte ručně smazat soubory v \$topDir/pc/HOST
 1497 EOF
 1498 
 1499 $Lang{CfgEdit_Header_Main} = <<EOF;
 1500 \${h1("Hlavní editor konfigurace")}
 1501 EOF
 1502 
 1503 $Lang{CfgEdit_Header_Host} = <<EOF;
 1504 \${h1("Editor konfigurace hosta \$host")}
 1505 <p>
 1506 Poznámka: označte Přepsat, pokud chcete modifikovat hodnotu
 1507 specifickou pro tohoto hosta.
 1508 <p>
 1509 EOF
 1510 
 1511 $Lang{CfgEdit_Button_Save}   = "Uložit";
 1512 $Lang{CfgEdit_Button_Insert}  = "Vložit";
 1513 $Lang{CfgEdit_Button_Delete}  = "Smazat";
 1514 $Lang{CfgEdit_Button_Add}    = "Přidat";
 1515 $Lang{CfgEdit_Button_Override} = "Přepsat";
 1516 $Lang{CfgEdit_Button_New_Key}  = "Nový klíč";
 1517 $Lang{CfgEdit_Button_New_Share} = "New ShareName or '*'";
 1518 
 1519 $Lang{CfgEdit_Error_No_Save}              = "Chyba: Neuloženo z důvody chyb";
 1520 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_an_integer}        = "Chyba: \$var musí být celé číslo";
 1521 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_real_valued_number}    = "Chyba: \$var musí být reálné číslo";
 1522 $Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_an_integer}     = "Chyba: vstup \$var \$k musí být celé číslo";
 1523 $Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_real_valued_number} = "Chyba: vstup \$var \$k musí být reálné číslo";
 1524 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_executable_program}    = "Chyba: \$var musí být správná cesta";
 1525 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_valid_option}       = "Chyba: \$var musí být správná možnost";
 1526 $Lang{CfgEdit_Error_Copy_host_does_not_exist} =
 1527  "Kopie hosta \$copyHost neexistuje; vytvářím nový název hosta \$fullHost. Smažte tohota hosta, pokud to není to, co jste chtěl.";
 1528 
 1529 $Lang{CfgEdit_Log_Copy_host_config}  = "\$User zkopíroval konfiguraci z hosta \$fromHost do \$host\n";
 1530 $Lang{CfgEdit_Log_Delete_param}    = "\$User smazal \$p z \$conf\n";
 1531 $Lang{CfgEdit_Log_Add_param_value}  = "\$User přidal \$p do \$conf, nastavil na \$value\n";
 1532 $Lang{CfgEdit_Log_Change_param_value} = "\$User změnil \$p v \$conf do \$valueNew z \$valueOld\n";
 1533 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Delete}    = "\$User smazal hosta \$host\n";
 1534 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Change}    = "\$User host \$host změnil \$key z \$valueOld na \$valueNew\n";
 1535 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Add}      = "\$User přidal host \$host: \$value\n";
 1536 
 1537 #end of lang_cz.pm