"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "pdfsam-4.0.5/pdfsam-i18n/po/sk.po" (22 Oct 2019, 27889 Bytes) of package /linux/privat/pdfsam-4.0.5.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Slovak translation for pdfsam
  2 # Copyright (c) 2014 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2014
  3 # This file is distributed under the same license as the pdfsam package.
  4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2014.
  5 #
  6 msgid ""
  7 msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: pdfsam\n"
  9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
  10 "POT-Creation-Date: 2019-08-31 19:08+0200\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2019-09-02 10:38+0000\n"
  12 "Last-Translator: Marcel Lipovsky <Unknown>\n"
  13 "Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
  14 "MIME-Version: 1.0\n"
  15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  17 "X-Launchpad-Export-Date: 2019-10-22 09:36+0000\n"
  18 "X-Generator: Launchpad (build 186023fa645d8be19d403a76064f0643f510db2f)\n"
  19 
  20 msgid "No PDF document has been selected"
  21 msgstr "Nebol vybraný žiadny PDF dokument"
  22 
  23 msgid "Extract"
  24 msgstr "Extrahovať"
  25 
  26 msgid "Extract pages from PDF documents."
  27 msgstr "Extrahujte stránky z PDF dokumentov."
  28 
  29 msgid "File names settings"
  30 msgstr "Nastavenia pre názvy súborov"
  31 
  32 msgid "Extract settings"
  33 msgstr "Nastavenia extrahovnaia"
  34 
  35 msgid "Output settings"
  36 msgstr "Nastavenia výstupu"
  37 
  38 msgid "Pages to extract (ex: 2 or 5-23 or 2,5-7,12-)"
  39 msgstr "Stránky na extrakciu (napr. 2 alebo 5-23 alebo 2,5-7,12-)"
  40 
  41 msgid "Invalid page ranges"
  42 msgstr "Neplatné rozsahy strán"
  43 
  44 msgid "Extract pages:"
  45 msgstr "Extrahovať strany:"
  46 
  47 #, java-format
  48 msgid "Installing theme {0}."
  49 msgstr "Inštalujem tému {0}."
  50 
  51 #, java-format
  52 msgid "Started in {0}"
  53 msgstr "Spustené v {0}"
  54 
  55 msgid "Closing PDFsam..."
  56 msgstr "Ukončujem PDFsam..."
  57 
  58 msgid "Log register"
  59 msgstr "Protokol"
  60 
  61 msgid "Copy"
  62 msgstr "Kopírovať"
  63 
  64 msgid "Clear"
  65 msgstr "Vymazať"
  66 
  67 msgid "Select all"
  68 msgstr "Vybrať všetko"
  69 
  70 msgid "Save log"
  71 msgstr "Uložiť protokol"
  72 
  73 msgid "Select where to save the log file"
  74 msgstr "Vyberte miesto pre uloženie protokolu"
  75 
  76 msgid "About"
  77 msgstr "O aplikácii"
  78 
  79 msgid "Premium features"
  80 msgstr "Prémiové funkcie"
  81 
  82 msgid "Close"
  83 msgstr "Zatvoriť"
  84 
  85 msgid "Modules"
  86 msgstr "Moduly"
  87 
  88 msgid "Subscribe to the official news feed"
  89 msgstr "Odoberať oficiálne novinky"
  90 
  91 msgid "Environment"
  92 msgstr "Prostredie"
  93 
  94 msgid "Vendor: %s"
  95 msgstr "Dodávateľ: %s"
  96 
  97 msgid "Java runtime path: %s"
  98 msgstr "Cesta k Java runtime: %s"
  99 
 100 msgid "JavaFX runtime version %s"
 101 msgstr "JavaFX runtime verzia %s"
 102 
 103 #, java-format
 104 msgid "Max memory {0}"
 105 msgstr "Maximálna pamäť {0}"
 106 
 107 msgid "Copy to clipboard"
 108 msgstr "Skopírovať do schránky"
 109 
 110 msgid "Support"
 111 msgstr "Podpora"
 112 
 113 msgid "Bug and feature requests"
 114 msgstr "Chyby a návrhy"
 115 
 116 msgid "Documentation"
 117 msgstr "Dokumentácia"
 118 
 119 msgid "Contribute"
 120 msgstr "Prispejte"
 121 
 122 msgid "Fork PDFsam on GitHub"
 123 msgstr "Vytvoriť fork PDFsam na GitHub-e"
 124 
 125 msgid "Translate"
 126 msgstr "Preložiť"
 127 
 128 msgid "Donate"
 129 msgstr "Prispieť"
 130 
 131 msgid "Social"
 132 msgstr "Sociálne siete"
 133 
 134 msgid "Follow us on Twitter"
 135 msgstr "Sledujte nás na Twitteri"
 136 
 137 msgid "Like us on Facebook"
 138 msgstr "Likenite nás na facebooku"
 139 
 140 msgid "Log register rows:"
 141 msgstr "Počet riadkov protokolu:"
 142 
 143 msgid "Maximum number of rows displayed by the Log register"
 144 msgstr "Maximálny počet riadkov zobrazených v protokole"
 145 
 146 msgid "Language:"
 147 msgstr "Jazyk:"
 148 
 149 msgid "Set your preferred language (restart needed)"
 150 msgstr "Nastavte vami preferovaný jazyk (potrebný reštart)"
 151 
 152 msgid "Startup module:"
 153 msgstr "Východzí modul"
 154 
 155 msgid "Set the module to open at application startup (restart needed)"
 156 msgstr "Modul, ktorý sa zobrazí po spustení aplikácie. (potrebuje reštart)"
 157 
 158 msgid ""
 159 "Usage statistics are used to populate the modules quick bar on the left with "
 160 "the most used and most recently used modules."
 161 msgstr ""
 162 "Štatistiky používania sa využívajú pre naplnenie panelu pre rýchly prístup "
 163 "(vľavo) k najčastešie používaným a novým modulom."
 164 
 165 msgid "Manually selected"
 166 msgstr "Manuálne zvolené"
 167 
 168 msgid ""
 169 "Automatically set the destination directory to the selected PDF document "
 170 "directory"
 171 msgstr ""
 172 "Automaticky nastavovať cieľový priečinok podľa aktuálne vybraného priečinku "
 173 "pre PDF dokument"
 174 
 175 msgid "Clear usage statistics"
 176 msgstr "Vymazať štatistiky používania"
 177 
 178 msgid "Appearance"
 179 msgstr "Vzhľad"
 180 
 181 msgid "Behavior"
 182 msgstr "Správanie"
 183 
 184 msgid "Workspace"
 185 msgstr "Pracovný priestor"
 186 
 187 msgid "Output"
 188 msgstr "Výstup"
 189 
 190 msgid "Check for updates now"
 191 msgstr "Skontrolovať aktualizácie"
 192 
 193 msgid ""
 194 "Select a directory where documents will be saved and loaded by default"
 195 msgstr ""
 196 "Vyberte predvolený priečinok, v ktorom budú dokumenty ukladané a nahrávané"
 197 
 198 msgid "Select a directory"
 199 msgstr "Vyberte priečinok"
 200 
 201 msgid ""
 202 "Select a previously saved workspace that will be automatically loaded at "
 203 "startup"
 204 msgstr ""
 205 "Vyberte uložený pracovný priestor, ktorý sa automaticky načíta pri spustení "
 206 "aplikácie"
 207 
 208 msgid "Select a workspace"
 209 msgstr "Vybrať pracovný priestor"
 210 
 211 msgid "Default working directory:"
 212 msgstr "Predvolený pracovný priečinok:"
 213 
 214 msgid "Load default workspace at startup:"
 215 msgstr "Nahrať predvolený pracovný priestor pri spustení:"
 216 
 217 msgid "Dashboard"
 218 msgstr "Informačný panel"
 219 
 220 msgid "Check for updates at startup"
 221 msgstr "Pri štarte skontrolovať aktualizácie"
 222 
 223 msgid ""
 224 "Set whether new version availability should be checked on startup (restart "
 225 "needed)"
 226 msgstr ""
 227 "Nastaviť zisťovanie nových verzií po spustení aplikácie (potrebuje reštart)"
 228 
 229 msgid "Check for news at startup"
 230 msgstr "Kontrola noviniek pri štarte"
 231 
 232 msgid ""
 233 "Set whether the application should check for news availability on startup "
 234 "(restart needed)"
 235 msgstr ""
 236 "Nastaviť zisťovanie noviniek po spustení aplikácie (potrebuje reštart)"
 237 
 238 msgid "Enabled PDF compression"
 239 msgstr "Zapnutá PDF kompresia"
 240 
 241 msgid "Set whether \"Compress output file\" should be enabled by default"
 242 msgstr "Zvoľte predvolené nastavenie pre kompreciu výstupného súboru."
 243 
 244 msgid "Play alert sounds"
 245 msgstr "Prehrávať upozorňujúce zvuky"
 246 
 247 msgid "Turn on or off alert sounds"
 248 msgstr "Zapnúť alebo vypnúť upozorňujúce zvuky"
 249 
 250 msgid "Store passwords when saving a workspace file"
 251 msgstr "Ukladať heslá pri ukladaní súboru pracovného priestoru"
 252 
 253 msgid ""
 254 "If an encrypted PDF document has been opened with a password, save the "
 255 "password in the workspace file"
 256 msgstr ""
 257 "Ak bol šifrovaný PDF dokument otvorený s heslom, uložte heslo do súboru "
 258 "pracovného priestoru"
 259 
 260 msgid "Show donation window"
 261 msgstr "Zobraziť okno prispievateľov"
 262 
 263 msgid ""
 264 "Turn on or off the notification appearing once in a while and asking the "
 265 "user to support PDFsam with a donation"
 266 msgstr ""
 267 "Zapnite alebo vypnite upozornenie, ktoré sa objavuje raz za čas a žiada "
 268 "používateľa o podporu PDFsam darom."
 269 
 270 msgid "Show premium features"
 271 msgstr "Zobraziť prémiové funkcie"
 272 
 273 msgid ""
 274 "Set whether the application should fetch and show premium features "
 275 "description in the modules dashboard"
 276 msgstr ""
 277 "Nastavte, či má aplikácia na paneli modulov načítať a zobraziť popis "
 278 "prémiových funkcií"
 279 
 280 msgid "Use the selected PDF document directory as output directory"
 281 msgstr "Použiť priečinok PDF dokumentu ako výstupný vriečinok"
 282 
 283 msgid "Save default workspace on exit"
 284 msgstr "Pri ukončení uložiť predvolený pracovný priestor"
 285 
 286 msgid "If a default workspace is set, save it on application exit"
 287 msgstr ""
 288 "Ak je nastavený, uložiť predvolený pracovný priestor pri ukončení aplikácie"
 289 
 290 msgid "Maximum number of rows mast be a positive number"
 291 msgstr "Maximálny počet riadkov musí byť uvedený ako celé kladné číslo"
 292 
 293 msgid "Generate high quality thumbnails (slower)"
 294 msgstr "Generovať náhľady vo vysokej kvalite (pomalé)"
 295 
 296 msgid "Size in px:"
 297 msgstr "Veľkosť v pixeloch:"
 298 
 299 msgid "Library used to generate thumbnails"
 300 msgstr "Knižnica pre vytváranie náhľadov"
 301 
 302 msgid "Thumbnails creator:"
 303 msgstr "Generátor náhľadov"
 304 
 305 msgid "Settings"
 306 msgstr "Nastavenia"
 307 
 308 msgid "Drag and drop PDF files or directories containing PDF files"
 309 msgstr "Presuňte a pustite súbory PDF alebo priečinky obsahujúce súbory PDF"
 310 
 311 msgid "No PDF found"
 312 msgstr "Neboli nájdené žiadne PDF súbory"
 313 
 314 msgid "What's new"
 315 msgstr "Čo je nové"
 316 
 317 msgid "Open with"
 318 msgstr "Otvoriť pomocou"
 319 
 320 msgid "Select the task to perform on the following files"
 321 msgstr "Vyberte úlohu, ktorú chcete vykonať s nasledujúcimi súbormi"
 322 
 323 msgid "Overwrite"
 324 msgstr "Prepísať"
 325 
 326 msgid "Cancel"
 327 msgstr "Zrušiť"
 328 
 329 msgid "Directory not empty"
 330 msgstr "Priečinok nie je prázdny"
 331 
 332 msgid "The selected directory is not empty"
 333 msgstr "Zvolený priečinok nie je prázdny"
 334 
 335 msgid "Overwrite files with the same name as the generated ones?"
 336 msgstr "Prepísať súbory s rovnakým názvom ako generované súbory?"
 337 
 338 msgid "Don't overwrite existing file"
 339 msgstr "Neprepisovať existujúci súbor"
 340 
 341 msgid "Overwrite confirmation"
 342 msgstr "Potvrdenie prepísania"
 343 
 344 msgid "A file with the given name already exists"
 345 msgstr "Súbor so zvoleným názvom uz existuje"
 346 
 347 msgid "Do you want to overwrite it?"
 348 msgstr "Chcete ho prepísať?"
 349 
 350 msgid "Yes"
 351 msgstr "Áno"
 352 
 353 msgid "No"
 354 msgstr "Nie"
 355 
 356 msgid "Non existing directory"
 357 msgstr "Neexistujúci priečinok"
 358 
 359 msgid "The selected output directory does not exist"
 360 msgstr "Zvolený cieľový priečinok neexistuje."
 361 
 362 msgid "Do you want to create it?"
 363 msgstr "Chcete ho vytvoriť?"
 364 
 365 msgid "Subdirectories"
 366 msgstr "Podadresáre"
 367 
 368 msgid "Subdirectories have been found"
 369 msgstr "Boli nájdené podadresáre"
 370 
 371 msgid "Do you want to add PDF files found in subdirectories?"
 372 msgstr "Chcete pridať PDF súbory nájdené v podadresároch?"
 373 
 374 msgid "Task failed"
 375 msgstr "Úloha zlyhala"
 376 
 377 msgid "PDFsam can try to overcome the failure"
 378 msgstr "PDFsam sa pokúsi chybu prekonať"
 379 
 380 msgid ""
 381 "It may result in PDF files with partial or missing data, proceed anyway?"
 382 msgstr ""
 383 "Výsledkom môžu byť PDF súbory s čiastočnými, alebo chýbajúcimi dátami. "
 384 "Pokračovať?"
 385 
 386 msgid "Summary"
 387 msgstr "Zhrnutie"
 388 
 389 msgid "Keywords"
 390 msgstr "Kľúčové slová"
 391 
 392 msgid "Document details"
 393 msgstr "Detaily dokumentu"
 394 
 395 msgid "Invalid parameters"
 396 msgstr "Neplatné parametre"
 397 
 398 msgid ""
 399 "Input parameters are invalid, open the application messages for details."
 400 msgstr ""
 401 "Vstupné parametre sú neplatné, pre viac detailov otvorte okno správ "
 402 "aplikácie."
 403 
 404 msgid "Access denied"
 405 msgstr "Prístup zamietnutý"
 406 
 407 #, java-format
 408 msgid ""
 409 "Unable to access \"{0}\", please make sure you have write permissions or "
 410 "open the application messages for details."
 411 msgstr ""
 412 "Prístup k \"{0}\" nie je možný, uistite sa prosím, že máte oprávnenie pre "
 413 "zápis, alebo otvorte správu aplikácie pre zobrazenie detailov."
 414 
 415 #, java-format
 416 msgid "You performed {0} tasks with PDFsam, did it help?"
 417 msgstr "Vykonali ste {0} úloh s PDFsam, pomohlo vám to?"
 418 
 419 msgid "Give something back"
 420 msgstr "Dajte aj niečo späť"
 421 
 422 msgid "PDFsam worked hard!"
 423 msgstr "PDFsam pracuje tvrdo!"
 424 
 425 msgid "Spread the word!"
 426 msgstr "Povedzte o ňom!"
 427 
 428 #, java-format
 429 msgid "PDFsam {0} is available for download"
 430 msgstr "PDFsam {0} je k dispozícii na stiahnutie"
 431 
 432 msgid "Download"
 433 msgstr "Stiahnuť"
 434 
 435 msgid "New version available"
 436 msgstr "K dispozícii je nová verzia"
 437 
 438 msgid "You are running the latest version of PDFsam Basic"
 439 msgstr "Používate najnovšiu verziu PDFsam Basic."
 440 
 441 msgid "No update"
 442 msgstr "K dispozícii nie je žiadna aktualizácia"
 443 
 444 msgid "Open"
 445 msgstr "Otvoriť"
 446 
 447 msgid "E_xit"
 448 msgstr "U_končiť"
 449 
 450 msgid "_Settings"
 451 msgstr "Na_stavenia"
 452 
 453 msgid "Application messages"
 454 msgstr "Správy aplikácie"
 455 
 456 msgid "_Modules"
 457 msgstr "_Moduly"
 458 
 459 msgid "_Workspace"
 460 msgstr "_Pracovný priestor"
 461 
 462 msgid "_Load"
 463 msgstr "_Načítať"
 464 
 465 msgid "_Save"
 466 msgstr "_Uložiť"
 467 
 468 msgid "Recen_ts"
 469 msgstr "Nedávno použi_té"
 470 
 471 msgid "_Clear recents"
 472 msgstr "_Vyčistiť nedávno použité"
 473 
 474 msgid "Select the workspace file to save"
 475 msgstr "Vyberte pracovný priestor pre uloženie"
 476 
 477 msgid "Select the workspace to load"
 478 msgstr "Vyberte pracovný priestor pre nahranie"
 479 
 480 msgid "Split by bookmarks"
 481 msgstr "Rozdeliť po záložkách"
 482 
 483 msgid ""
 484 "Split a PDF document at bookmarked pages by specifying a bookmark level."
 485 msgstr "Rozdeľte PDF dokument podľa záložiek a zadním úrovne záložiek."
 486 
 487 msgid "Select or drag and drop the PDF you want to split"
 488 msgstr "Vyberte alebo pretiahnite súbor PDF, ktorý chcete rozdeliť"
 489 
 490 msgid "Split settings"
 491 msgstr "Nastavenie pre delenie súborov"
 492 
 493 msgid "Regular expression the bookmark has to match"
 494 msgstr "Záložka musí zodpovedať regulárnemu výrazu"
 495 
 496 msgid "Split at this bookmark level:"
 497 msgstr "Rozdeliť na tejto úrovni záložiek:"
 498 
 499 msgid "Matching regular expression:"
 500 msgstr "Odpovedajúci regulárny výraz:"
 501 
 502 msgid "A regular expression the bookmark text has to match"
 503 msgstr "Text záložky musí zopovedať regulárnemu výrazu"
 504 
 505 msgid ""
 506 "Example: use .*Chapter.* to match bookmarks containing the word \"Chapter\""
 507 msgstr ""
 508 "Príklad: použite .*kapitola.* pre zvolenie záložiek obsahujucich slovo "
 509 "\"kapitola\""
 510 
 511 msgid "Invalid bookmarks level"
 512 msgstr "Neplatná úroveň záložiek"
 513 
 514 msgid "Show errors"
 515 msgstr "Zobraziť chyby"
 516 
 517 msgid "Run"
 518 msgstr "Spustiť"
 519 
 520 msgid "Requested"
 521 msgstr "Požadované"
 522 
 523 msgid "Completed"
 524 msgstr "Hotovo"
 525 
 526 msgid "Failed"
 527 msgstr "Neúspešné"
 528 
 529 msgid "Running"
 530 msgstr "Spustené"
 531 
 532 #, java-format
 533 msgid "Running {0}%"
 534 msgstr "Spracované: {0}%"
 535 
 536 msgid "The selected PDF document is invalid"
 537 msgstr "Vybraný dokument PDF je neplatný/poškodený"
 538 
 539 msgid "Select the PDF file"
 540 msgstr "Zvoľte PDF súbor"
 541 
 542 msgid "_Select PDF"
 543 msgstr "Zvoľte PDF"
 544 
 545 msgid "_Clear"
 546 msgstr "Vy_mazať"
 547 
 548 msgid "Clear all settings"
 549 msgstr "Vymazať všetky nastavenia"
 550 
 551 #, java-format
 552 msgid "Pages: {0}, PDF Version: {1}"
 553 msgstr "Strán: {0}, verzia PDF: {1}"
 554 
 555 msgid "Loading..."
 556 msgstr "Načítavam..."
 557 
 558 msgid "Document properties"
 559 msgstr "Vlastnosti dokumentu"
 560 
 561 msgid "Remove"
 562 msgstr "Odobrať"
 563 
 564 msgid "Set destination"
 565 msgstr "Nastaviť cieľ"
 566 
 567 msgid "Open Folder"
 568 msgstr "Otvoriť priečinok"
 569 
 570 msgid "Enter the user password"
 571 msgstr "Zadajte používateľské heslo"
 572 
 573 msgid "Unlock"
 574 msgstr "Odomknúť"
 575 
 576 msgid "Drag and drop PDF files here"
 577 msgstr "Pretiahnite a pusťte sem PDF súbory"
 578 
 579 msgid "Set as range for all"
 580 msgstr "Zadajte ako rozsah pre všetky položky"
 581 
 582 msgid "Move to Top"
 583 msgstr "Presunúť na vrch"
 584 
 585 msgid "Move Up"
 586 msgstr "Posunúť nahor"
 587 
 588 msgid "Move Down"
 589 msgstr "Posunúť nadol"
 590 
 591 msgid "Move to Bottom"
 592 msgstr "Presunúť na spodok"
 593 
 594 msgid "Duplicate"
 595 msgstr "Duplikovať"
 596 
 597 msgid "Size"
 598 msgstr "Veľkosť"
 599 
 600 msgid "Modified"
 601 msgstr "Zmenené"
 602 
 603 msgid "Name"
 604 msgstr "Meno"
 605 
 606 msgid "Add documents to the table"
 607 msgstr "Pridajte dokumenty do tabuľky"
 608 
 609 msgid "_Add"
 610 msgstr "Prid_ať"
 611 
 612 msgid "PDF list from _text/csv file"
 613 msgstr "Zoznam PDF súborov z _textového/csv súboru"
 614 
 615 msgid "Select pdf documents to load"
 616 msgstr "Vyberte PDF dokumenty, ktoré sa majú načítať"
 617 
 618 msgid "Select a text or CSV file to load"
 619 msgstr "Vyberte textový/csv súbor so zoznamom súborov na načítanie"
 620 
 621 msgid "Removes selected documents"
 622 msgstr "Odstráni vybrané dokumenty"
 623 
 624 msgid "_Remove"
 625 msgstr "Odst_rániť"
 626 
 627 msgid "Removes every document"
 628 msgstr "Odstráni všetky dokumenty"
 629 
 630 msgid "C_lear all settings"
 631 msgstr "_Vymazať všetky nastavenia"
 632 
 633 msgid "Moves up selected documents"
 634 msgstr "Presúva vybrané dokumenty hore"
 635 
 636 msgid "Move _Up"
 637 msgstr "Posunúť _vyššie"
 638 
 639 msgid "Moves down selected documents"
 640 msgstr "Presúva vybrané dokumenty dolu"
 641 
 642 msgid "Move _Down"
 643 msgstr "Posunúť _dolu"
 644 
 645 msgid "Pace"
 646 msgstr "Krokovať"
 647 
 648 msgid ""
 649 "Double click to set the number of pages after which the task will switch to "
 650 "the next file"
 651 msgstr ""
 652 "Dvojitým kliknutím nastavíte počet strán, po ktorých sa úloha prepne na "
 653 "ďalší súbor"
 654 
 655 msgid "Reverse"
 656 msgstr "Obrátiť smer"
 657 
 658 msgid "Pages"
 659 msgstr "Strany"
 660 
 661 msgid "Double click to set selected pages (ex: 2 or 5-23 or 2,5-7,12-)"
 662 msgstr ""
 663 "Dvojitým kliknutím nastavíte vybrané strany (napr. 2 alebo 5-23 alebo 2,5-"
 664 "7,12-)"
 665 
 666 msgid "Page ranges"
 667 msgstr "Rozsahy strán"
 668 
 669 msgid "The selected PDF file is invalid"
 670 msgstr "Zvolený PDF súbor je neplatný alebo poškodený"
 671 
 672 msgid "Select a file"
 673 msgstr "Vybrať súbor"
 674 
 675 msgid "The selected file must exist. "
 676 msgstr "Vybraný súbor musí existovat. "
 677 
 678 #, java-format
 679 msgid "Allowed extensions are {0}"
 680 msgstr "Povolené prípony sú: {0}"
 681 
 682 msgid "Compress output file/files"
 683 msgstr "Komprimovať výstupný súbor/súbory"
 684 
 685 msgid "Discard bookmarks"
 686 msgstr "Zrušiť záložky"
 687 
 688 msgid ""
 689 "Tick the box if you don't want to retain any bookmark from the original PDF "
 690 "document"
 691 msgstr ""
 692 "Začiarknite políčko, ak nechcete zachovať žiadnu záložku z pôvodného PDF "
 693 "dokumentu"
 694 
 695 msgid "Output PDF version:"
 696 msgstr "Verezia výstupného PDF:"
 697 
 698 msgid "Show advanced settings"
 699 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
 700 
 701 msgid "Hide advanced settings"
 702 msgstr "Skryť pokročilé nastavenia"
 703 
 704 msgid "Overwrite if already exists"
 705 msgstr "Prepísať ak už existuje"
 706 
 707 msgid ""
 708 "Tick the box if you want to overwrite the output files if they already exist."
 709 msgstr ""
 710 "Začiarknite políčko, ak chcete prepísať už existujúce výstupné súbory."
 711 
 712 #, java-format
 713 msgid "Version {0}"
 714 msgstr "Verzia {0}"
 715 
 716 msgid "Same as the input document"
 717 msgstr "Rovnaký ako vstupný dokument"
 718 
 719 msgid "An existing output directory is required"
 720 msgstr "Je vyžadovaný existujúci výstupný priečinok"
 721 
 722 msgid "The output directory is required"
 723 msgstr "Je vyžadovaný výstupný priečinok"
 724 
 725 msgid "Select an existing directory"
 726 msgstr "Vybrať existujúce priečinok"
 727 
 728 msgid "Select"
 729 msgstr "Vybrať"
 730 
 731 msgid "Browse"
 732 msgstr "Prechádzať"
 733 
 734 #, java-format
 735 msgid "PDF version required: {0}"
 736 msgstr "Požadovaná verzia PDF: {0}"
 737 
 738 msgid "Prefix for the generated files names"
 739 msgstr "Predpona generovaných názvov súborov"
 740 
 741 msgid "Add prefix"
 742 msgstr "Pridať predponu"
 743 
 744 msgid "Generated PDF documents name prefix:"
 745 msgstr "Predpona názvu generovaných PDF dokumentov:"
 746 
 747 msgid "Prefix for the output files name."
 748 msgstr "Predpona názvu výstupného súboru:"
 749 
 750 msgid "Some special keywords are replaced with runtime values."
 751 msgstr ""
 752 "Niektoré špeciálne kľúčové slová sú nahradené hodnotami generovanými za behu."
 753 
 754 msgid "Right click to add these keywords."
 755 msgstr "Tieto kľúčové slová pridáte kliknutím pravým tlačidlom myši."
 756 
 757 msgid "Split after"
 758 msgstr "Rozdeliť za"
 759 
 760 msgid "No page selected"
 761 msgstr "Nie sú označené strany"
 762 
 763 msgid "Split"
 764 msgstr "Rozdeliť"
 765 
 766 msgid "Split a PDF document at the given page numbers."
 767 msgstr "PDF dokument rozdeliť podľa zadaných strán"
 768 
 769 msgid "Every page"
 770 msgstr "Každá strana"
 771 
 772 msgid "Even pages"
 773 msgstr "Párne strany"
 774 
 775 msgid "Odd pages"
 776 msgstr "Nepárne strany"
 777 
 778 msgid "Split the document after the given page numbers"
 779 msgstr "Dokument rozdeliť podľa zadaných strán"
 780 
 781 msgid ""
 782 "Splits the PDF every \"n\" pages creating documents of \"n\" pages each"
 783 msgstr "Rozdelí PDF po \"n\" stranách a vytvorí dokumenty s \"n\" stranami"
 784 
 785 msgid "Split after the following page numbers"
 786 msgstr "Rozdeliť za nasledujúcimi stranami"
 787 
 788 msgid "Page numbers to split at (n1,n2,n3..)"
 789 msgstr "Čísla deliacich strán (n1,n2,n3..)"
 790 
 791 msgid "Invalid page numbers"
 792 msgstr "Neplatné čísla strán"
 793 
 794 msgid "Only valid positive page numbers are allowed"
 795 msgstr "Povolené sú len celé kladné čísla"
 796 
 797 msgid "Split by every \"n\" pages"
 798 msgstr "Rozdeliť po \"n\" stranách"
 799 
 800 msgid "Number of pages"
 801 msgstr "Počet strán"
 802 
 803 msgid "Invalid number of pages"
 804 msgstr "Neplatný počet strán"
 805 
 806 msgid "Checking for updates"
 807 msgstr "Kontrolujú sa aktualizácie"
 808 
 809 msgid "Unable to find the latest available version."
 810 msgstr "Nepodarilo sa nájsť najnovšiu dostupnú verziu."
 811 
 812 #, java-format
 813 msgid "Unable to find any valid PDF file in the list: {0}"
 814 msgstr "Nebolo možné nájsť žiadny PDF súbor zo zadaného zoznamu: {0}"
 815 
 816 #, java-format
 817 msgid "Unable to load PDF list file from {0}"
 818 msgstr "Nebolo možné nčítať žiadny zoznam PDF súborov z {0}"
 819 
 820 msgid "Loading pdf documents"
 821 msgstr "Načítavajú sa dokumenty PDF"
 822 
 823 msgid "Documents loaded"
 824 msgstr "Dokumenty sú načítané"
 825 
 826 msgid "Unable to retrieve premium features description"
 827 msgstr "Nepodarilo sa získať popis prémiových funkcií."
 828 
 829 msgid "Fetching premium modules"
 830 msgstr "Načítavanie prémiových modulov"
 831 
 832 msgid "Unable to retrieve premium modules"
 833 msgstr "Prémiové moduly sa nepodarilo načítať"
 834 
 835 msgid "Unable to retrieve latest news"
 836 msgstr "Najnovšie správy sa nepodarilo načítať"
 837 
 838 msgid "Fetching latest news"
 839 msgstr "Načítavajú sa najnovšie správy"
 840 
 841 msgid "Unable to retrieve the latest news"
 842 msgstr "Najnovšie správy sa nepodarilo načítať"
 843 
 844 #, java-format
 845 msgid "Saving workspace data to {0}"
 846 msgstr "Ukladám dáta pracovného priestoru do {0}"
 847 
 848 msgid "Workspace saved"
 849 msgstr "Pracovný priestor bol uložený"
 850 
 851 msgid "Requesting modules state"
 852 msgstr "Zisťovanie stavu modulov"
 853 
 854 msgid "Unable to save modules workspace"
 855 msgstr "Pracovný priestor modulov nebolo možné uložiť"
 856 
 857 #, java-format
 858 msgid "Unable to save workspace to {0}"
 859 msgstr "Pracovný priestor nebolo možné uložiť do {0}"
 860 
 861 #, java-format
 862 msgid "Loading workspace from {0}"
 863 msgstr "Načítanie pracovného priestoru z {0}"
 864 
 865 msgid "Workspace loaded"
 866 msgstr "Pracovný priestor bol načítaný"
 867 
 868 #, java-format
 869 msgid "Unable to load workspace from {0}"
 870 msgstr "Pracovný priestor z {0} nebolo možné načítať"
 871 
 872 msgid "Split by size"
 873 msgstr "Rozdeliť podľa veľkosti"
 874 
 875 msgid "Split a PDF document in files of the given size (roughly)."
 876 msgstr "Rozdeliť PDF na súbory danej veľkosti (približne)"
 877 
 878 msgid "Megabytes"
 879 msgstr "Megabajty"
 880 
 881 msgid "MB"
 882 msgstr "MB"
 883 
 884 msgid "Kilobytes"
 885 msgstr "Kilobajty"
 886 
 887 msgid "KB"
 888 msgstr "kB"
 889 
 890 msgid "Set the size to split at"
 891 msgstr "Zadajte požadovanú veľkosť"
 892 
 893 msgid "Size must be a number"
 894 msgstr "Veľkosť musí byť celé kladné číslo"
 895 
 896 msgid "Split at this size:"
 897 msgstr "Rozdeliť pri veľkosti:"
 898 
 899 msgid "Invalid split size"
 900 msgstr "Neplatná veľkosť rozdelenia"
 901 
 902 msgid "Alternate Mix"
 903 msgstr "Náhodne premiešať"
 904 
 905 msgid ""
 906 "Merge two or more PDF documents taking pages alternately in natural or "
 907 "reverse order."
 908 msgstr ""
 909 "Zlúčiť dva alebo viac dokumentov PDF, ktorých strny sa striedavo spájajú v "
 910 "prirodzenom alebo opačnom poradí."
 911 
 912 msgid "Destination file"
 913 msgstr "Cieľový súbor"
 914 
 915 msgid ""
 916 "Double click to set pages you want to mix (ex: 2 or 5-23 or 2,5-7,12-)"
 917 msgstr ""
 918 "Dvojitým kliknutím nastavte stránky, ktoré chcete zmiešať (napr. 2 alebo 5-"
 919 "23 alebo 2,5-7,12-)"
 920 
 921 msgid "Select a positive integer number as pace"
 922 msgstr "Pre krokovanie vyberte celé kladné číslo"
 923 
 924 msgid "All pages"
 925 msgstr "Všetky strany"
 926 
 927 msgid "90 degrees clockwise"
 928 msgstr "o 90° v smere hodinových ručičiek"
 929 
 930 msgid "180 degrees clockwise"
 931 msgstr "o 180° v smere hodinových ručičiek"
 932 
 933 msgid "90 degrees counterclockwise"
 934 msgstr "o 90° v protismere hodinových ručičiek"
 935 
 936 msgid "Rotate "
 937 msgstr "Otočiť "
 938 
 939 msgid ""
 940 "Double click to set pages you want to rotate (ex: 2 or 5-23 or 2,5-7,12-)"
 941 msgstr ""
 942 "Dvojitým kliknutím nastavíte strany, ktoré chcete otáčať (napr. 2 alebo 5-23 "
 943 "alebo 2,5-7,12-)"
 944 
 945 msgid "Rotate"
 946 msgstr "Otočiť"
 947 
 948 msgid "Rotate the pages of multiple PDF documents."
 949 msgstr "Otočte strany viacerých PDF dokumentov."
 950 
 951 msgid "Rotate settings"
 952 msgstr "Nastavenie otočenia"
 953 
 954 msgid ""
 955 "Double click to set pages you want to merge (ex: 2 or 5-23 or 2,5-7,12-)"
 956 msgstr ""
 957 "Dvojitým kliknutím nastavte strany, ktoré chcete zlúčiť (napr. 2 alebo 5-23 "
 958 "alebo 2,5-7,12-)"
 959 
 960 msgid "Add a blank page if page number is odd"
 961 msgstr "Ak je číslo strany nepárne, pridajte prázdnu stránku"
 962 
 963 msgid ""
 964 "Adds a blank page after each merged document if the document has an odd "
 965 "number of pages"
 966 msgstr ""
 967 "Ak má dokument nepárny počet strán, PDFsam pridáva prázdnu stránku po každom "
 968 "zlúčenom dokumente"
 969 
 970 msgid "Add a footer"
 971 msgstr "Pridať pätu"
 972 
 973 msgid "Adds a page footer with the name of the file the page belonged to."
 974 msgstr "Pridá pätu stránky s názvom súboru, ku ktorému stránka patrila."
 975 
 976 msgid "Normalize pages size"
 977 msgstr "Normalizácia veľkosti strán"
 978 
 979 msgid "Resizes all pages to have the same width as the first page."
 980 msgstr "Zmení všetky strany tak, aby mali rovnakú šírku ako prvá strana."
 981 
 982 msgid "Merge fields"
 983 msgstr "Zlúčiť polia"
 984 
 985 msgid "Merge renaming existing fields"
 986 msgstr "Zlúčiť premenovanie existujúcich polí"
 987 
 988 msgid "Flatten"
 989 msgstr "Sploštiť"
 990 
 991 msgid "Discard forms"
 992 msgstr "Zrušiť formuláre"
 993 
 994 msgid "Interactive forms (AcroForms):"
 995 msgstr "Interactívne formuláre (AcroForms):"
 996 
 997 msgid "What to do in case one or more input documents contain Acro Forms"
 998 msgstr ""
 999 "Čo robiť v prípade, že jeden alebo viac vstupných dokumentov obsahuje Acro "
 1000 "Forms"
 1001 
 1002 msgid "Retain bookmarks"
 1003 msgstr "Zachovať záložky"
 1004 
 1005 msgid "Create one entry for each merged document"
 1006 msgstr "Vytvorte jednu položku pre každý zlúčený dokument"
 1007 
 1008 msgid "Retain bookmarks as one entry for each merged document"
 1009 msgstr "Zachovať záložky ako jednu položku pre každý zlúčený dokument"
 1010 
 1011 msgid "Bookmarks handling:"
 1012 msgstr "Spracovanie záložiek:"
 1013 
 1014 msgid "What to do in case one or more input documents contain bookmarks"
 1015 msgstr ""
 1016 "Čo robiť v prípade, že jeden alebo viac vstupných dokumentov obsahuje záložky"
 1017 
 1018 msgid "Don't generate"
 1019 msgstr "Negenerovať"
 1020 
 1021 msgid "Generate from file names"
 1022 msgstr "Generovať z názvov súborov"
 1023 
 1024 msgid "Generate from documents titles"
 1025 msgstr "Generovať z titulov dokumentov"
 1026 
 1027 msgid "Table of contents:"
 1028 msgstr "Obsah:"
 1029 
 1030 msgid ""
 1031 "Set if a table of contents should be added to the generated PDF document"
 1032 msgstr "Nastavte, či sa má do generovaného dokumentu PDF pridať aj obsah"
 1033 
 1034 msgid "Merge"
 1035 msgstr "Zlúčiť"
 1036 
 1037 msgid "Merge together multiple PDF documents or subsections of them."
 1038 msgstr "Zlúčiť viacero PDF dokumentov alebo ich podsekcií."
 1039 
 1040 msgid "Merge settings"
 1041 msgstr "Nastavenie zlučovania"
 1042 
 1043 msgid "Valid user password provided."
 1044 msgstr "Zadané heslo je platné."
 1045 
 1046 msgid "This document is encrypted, click to provide a password."
 1047 msgstr "Tento dokument je šifrovaný, kliknutím zadáte heslo."
 1048 
 1049 msgid "An error has occurred, click for more details."
 1050 msgstr "Vyskytla sa chyba a kliknite na viac informácií."
 1051 
 1052 msgid "Security"
 1053 msgstr "Zabezpečenie"
 1054 
 1055 msgid "Other"
 1056 msgstr "Iné"
 1057 
 1058 msgid "Roundish"
 1059 msgstr "Zaokrúhlené"
 1060 
 1061 msgid "Directories"
 1062 msgstr "Priečinky"
 1063 
 1064 msgid "Error saving log file."
 1065 msgstr "Chyba pri ukladaní protokolu"
 1066 
 1067 #, java-format
 1068 msgid "File {0} saved."
 1069 msgstr "Súbor {0} bol uložený"
 1070 
 1071 #, java-format
 1072 msgid "Invalid range: {0}."
 1073 msgstr "Neplatný rozsah: {0}."
 1074 
 1075 #, java-format
 1076 msgid ""
 1077 "Ambiguous page range definition: {0}. Use following formats: [n] or [n1-n2] "
 1078 "or [-n] or [n-]"
 1079 msgstr ""
 1080 "Nejednoznačná definícia rozsahu strán: {0}. Použite nasledujúce formáty: [n] "
 1081 "alebo [n1-n2] alebo [-n] alebo [n-]"
 1082 
 1083 #, java-format
 1084 msgid "Invalid number: {0}."
 1085 msgstr "Neplatné číslo: {0}."
 1086 
 1087 #~ msgid "Split even pages"
 1088 #~ msgstr "Rozdeliť párne stránky"
 1089 
 1090 #~ msgid "Split odd pages"
 1091 #~ msgstr "Rozdeliť nepárne stránky"
 1092 
 1093 #~ msgid "Output document pdf version:"
 1094 #~ msgstr "Verzia výstupného pdf dokumentu:"
 1095 
 1096 #~ msgid "Theme:"
 1097 #~ msgstr "Motív:"
 1098 
 1099 #~ msgid "Never"
 1100 #~ msgstr "Nikdy"
 1101 
 1102 #~ msgid "Unable to get latest available version"
 1103 #~ msgstr "Nemôžem stiahnuť najnovšiu verziu."
 1104 
 1105 #~ msgid "Would you like to overwrite it?"
 1106 #~ msgstr "Chcete ho prepísať?"
 1107 
 1108 #~ msgid "Destination folder"
 1109 #~ msgstr "Cieľový priečinok"
 1110 
 1111 #~ msgid "Ask for confirmation when overwrite checkbox is selected"
 1112 #~ msgstr "Vyžadovať potvrdenie, keď je zaškrtnuté políčko prepísania"
 1113 
 1114 #~ msgid ""
 1115 #~ "Show a dialog box asking the user for confirmation when the \"overwrite\" is "
 1116 #~ "selected"
 1117 #~ msgstr "Zobraziť potvrdzujúce okno, keď je \"prepísať\" zvolené"