"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "pacpl-code/po/tr.po" (22 Aug 2019, 6236 Bytes) of package /linux/privat/pacpl-6.1.3.tar.bz2:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 ############################################
  2 # Turkish - Cantek Cetin (circass@gmail.com) - Osman KARAGOZ (osmank3@gmail.com)
  3 # Codepage - UTF-8
  4 ############################################
  5 #
  6 # Translation Instructions:
  7 #
  8 # 1) only translate text after the = sign (translate the value not the key)
  9 # 2) make sure there is only one space between either side of the = sign
  10 # 3) be sure to include the language name, and your name/email at the top
  11 # 4) spell check
  12 # 5) please translate these instructions and include them with your lang.po
  13 # 
  14 # You can submit your translations to vorzox@gmail.com
  15 
  16 ##################
  17 # Error messages #
  18 ##################
  19 
  20 error = hata
  21 failed = durdu:
  22 bad_input = kaynak biçimi desteklenmiyor.
  23 multi_out = --çoklu dosya çevirimi sırasında çıktı dosyası kullanılamaz.
  24 no_config = ayar dosyası bulunamadı...orjinal ayarlar kullanılıyor.
  25 unk_encoder = bunun için seçilen kodlayıcı bulunamadı:
  26 unk_decoder = bunun için seçilen kod okuyucu bulunamadı:
  27 no_decoder = uyarı: bu dosya uygun biçimde çevirilemedi:
  28 no_encoder = 'to' biçimin bu biçime çevirimi desteklenmiyor:
  29 no_encode_app = kodlama için uygun uygulama bulunamadı:
  30 no_decode_app = kod okuma için uygun uygulama bulunamadı:
  31 no_app = uygulama bulunamadı:
  32 no_outdir = çıktı dosyası yok.
  33 no_infile = bu bir dosya veya dizin değil:
  34 no_input = en az bir girdi dosyası belirlemelisiniz.
  35 no_read_tag = Dosya için etiket(tag) okunamadı:
  36 no_write_tag = Dosya için etiket(tag) yazılamadı:
  37 no_disc = Ses CD'si açılamadı:
  38 no_cddb = cddb girdisi bulunamadı.--nocddb seçeneğini kullanın.
  39 no_kdialog = kdialog bulunamadı. kde base paketini yükleyin.
  40 need_outdir = bir çıktı dizini belirtmelisiniz.
  41 encode_failed = çıkış durumunda kodlama durduruldu:
  42 decode_failed = çıkış durumunda kod okuma durduruldu:
  43 empty_dir = dizin boş, --recursive seçeneğini kullanmayı deneyin:
  44 opening_dir = dizin açılamadı:
  45 opening_file = dosya açılamadı:
  46 seek_help = seçenek listesi için 'pacpl --help' or 'pacpl --longhelp' komutlarını kullan.
  47 
  48 ###########
  49 # Notices #
  50 ###########
  51 
  52 converting = çeviriliyor:
  53 up_to_date = is up to date:
  54 update_version = A newer version of Perl Audio Converter exists:
  55 conv_comp = ..tamamlandı.
  56 removed_tmp = geçici dosya silindi:
  57 removed_src = kaynak dosya silindi:
  58 enc_fmts = kodlayıcı biçimleri:
  59 dec_fmts = kod okuyucu biçimleri:
  60 tag_info = dosya etiket(tag) bilgisi:
  61 write_tag_i = dosya için tag bilgisi yazılıyor:
  62 creating_dir = dizin oluşturuluyor:
  63 imported = eklenen modüller:
  64 debug = hata giderme:
  65 loaded_config = çağrılan ayar dosyası:
  66 ripping_track = Ses izleri kodlanıyor:
  67 total_converted = Toplam çevrilen dosya:
  68 overwrite = Bu isimde bir dosya varstüne yazmak için --overwrite komutunu kullan.
  69 show_encoders = kodlayıcılar
  70 show_decoders = kod okuyucular
  71 
  72 #######################################
  73 # user prompts for Konqueror & Dolphin #
  74 #######################################
  75 
  76 gui_overwrite = çıktı dosyası varsa üstüne yaz? (1 = evet, 0 = hayır)
  77 gui_bitrate = bitrate seç
  78 gui_freq = ses örnekleme oranı
  79 gui_chans = ses kanalları
  80 gui_fcomp = FLAC sıkıştırma seviyesi
  81 gui_acomp = APE sıkıştırma seviyesi
  82 gui_oggqual = Ogg Vorbis kalite seviyesi
  83 gui_spxqual = speex kalite seviyesi
  84 gui_aacqual = AAC/MP4/M4A kalite seviyesi
  85 gui_mpcqual = Musepack kalite seviyesi
  86 gui_ofmode = OptimFrog sıkıştırma modu
  87 gui_ofopt = OptimFrog optimizasyon seviyesi
  88 gui_bratio = BONK aşağı örnekleme oranı
  89 gui_bquanl = BONK quantanization seviyesi
  90 gui_bpsize = BONK predictor boyutu
  91 gui_outdir = Select output folder
  92 
  93 ##################
  94 # Help menu text #
  95 ##################
  96 
  97 to = çıktı biçimi
  98 recursive = dizinleri rekursif olarak evir
  99 preserve = dizin yapısını koru
 100 formats = desteklenen kodlama/kod okuma biçimlerini listele
 101 only = sadece uzantıları eşleşen dosyaları çevir
 102 keep = keep files matching destination format
 103 jobs = number of simultaneous files to process
 104 help = yardım
 105 longhelp = tüm seçenek listesi
 106 version = versiyon bilgisini göster
 107 update = check for newer version
 108 usage = kullanım: pacpl --to <biçim> <seçenek> [dosyalar/dizinler]
 109 orjopts = orjinal kodlayıcı ayarlarını kapat (0)
 110 eopts = kullanıcı tanımlı kodlayıcı seçenekleri
 111 dopts = kullanıcı tanımlı kod okuyucu seçenekleri
 112 nopts = user supplied normalize options
 113 outfile = çıktı dosya adı
 114 outdir = çıktı dizini
 115 dryrun = dosyaları çevirme
 116 overwrited = çıktı dosyasının üstüne yaz
 117 normalize = wav dosyasını kodlamadan önce normalle
 118 delete = çevirme tamamlandığında kaynak dosyayı sil
 119 encoder = alternatif kodlayıcı belirle
 120 decoder = alternatif kod okuyucu belirle
 121 verbose = detaylı bilgi göster
 122 user_opts = kullanıcı seçenekleri:
 123 enc_opts = kodlayıcı seçenekleri:
 124 bitrate = bitrate (orj. 128)
 125 freq = örnek oranı (orj. 44100)
 126 channels = ses kanal sayısı (orj. 2)
 127 effect = sox efekt (aiff/au/snd/raw/voc/smp/avr/cdr)
 128 fcomp = flac/fla sıkıştırma seviyesi (orj. 2)
 129 acomp = ape sıkıştırma seviyesi (orj. 3000)
 130 oggqual = ogg kalite seviyesi (orj. 3)
 131 spxqual = spx kalite seviyesi (orj. 8)
 132 aacqual = aac/mp4/m4a kalite seviyesi (orj. 100)
 133 mpcqual = mpc/mpp kalite seviyesi (orj. radio)
 134 ofmode = ofr/ofs mod (orj. normal)
 135 ofopt = ofr/ofs optimizasyon (orj. fast)
 136 bratio = bonk aşağı örnekleme oranı (orj. 2)
 137 bquanl = bonk quantization seviyesi (orj. 1.0)
 138 bpsize = bonk predictor boyutu (orj. 128)
 139 tag_opts = etiket(tag) seçenekleri:
 140 artist = sanatçı bilgisi gir
 141 title = başlık gir
 142 track = parça numarası gir
 143 year = albüm/parça yol/tarih ini gir
 144 album = album başlığını gir
 145 genre = tipini gir
 146 comment = yorumları gir
 147 taginfo = seçili dosya için etiket(tag) bilgilerini göster
 148 tag_usage = etiketleme(tagging) kullanım: pacpl <seçenkler> [dosya(lar)]
 149 rip_opts = ses izleri kodlama seçenekleri:
 150 rip = virgül ile ayrılmış parçaların veya hepsinin ses izlerini kodla
 151 nocddb = cddb yi etkisiz kıl
 152 noinput = cddb interactivity i etkisiz kıl
 153 nscheme = isimlendirme şeması
 154 cdinfo = takılı disk için cddb bilgisini göster
 155 device = varsayılan = /dev/dvd
 156 rip_usage = ses izi kodlama kullanım: pacpl --rip [parça(lar)/all] --to <biçim> <seçenekler>