"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "pacpl-code/po/nl_NL.po" (22 Aug 2019, 6098 Bytes) of package /linux/privat/pacpl-6.1.3.tar.bz2:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 ############################################
  2 # Dutch - Sander Pientka (cumulus0007@gmail.com)
  3 ############################################
  4 #
  5 # Translation Instructions:
  6 #
  7 # 1) only translate text after the = sign (translate the value not the key)
  8 # 2) make sure there is only one space between either side of the = sign
  9 # 3) be sure to include the language name, and your name/email at the top
  10 # 4) spell check
  11 # 5) please translate these instructions and include them with your lang.po
  12 # 
  13 # You can submit your translations to vorzox@gmail.com
  14 
  15 ##################
  16 # Error messages #
  17 ##################
  18 
  19 error = fout
  20 failed = mislukt:
  21 bad_input = uitvoerformaat wordt niet ondersteund.
  22 multi_out = --outfile kan niet gebruikt worden bij het encoderen van meerdere bestanden.
  23 no_config = configuratiebestand niet gevonden...standaard instellingen gebruiken.
  24 unk_encoder = geselecteerde encoder is niet geldig voor:
  25 unk_decoder = geselecteerde decoder is niet geldig voor:
  26 no_decoder = waarschuwing: het volgende bestand kon niet gedecodeerd worden:
  27 no_encoder = naar het volgende encoderen wordt niet ondersteund:
  28 no_encode_app = kon geen geschikte toepassing vinden om te encoderen:
  29 no_decode_app = kon geen geschikte toepassing vinden om te decoderen:
  30 no_app = kon toepassing niet vinden:
  31 no_outdir = uitvoerlocatie bestaat niet.
  32 no_infile = het volgende is niet een bestand of map:
  33 no_input = ten minste één invoerbestand is vereist.
  34 no_read_tag = kon tag niet lezen van:
  35 no_write_tag = kon tag niet schrijven naar:
  36 no_disc = kan audioschijf niet openen:
  37 no_cddb = kon cddb-waarde niet vinden. gebruik de optie --nocddb.
  38 no_kdialog = kon kdialog niet vinden. installeer het pakket kdebase.
  39 need_outdir = een uitvoerlocatie is vereist.
  40 encode_failed = encoderen mislukte met afsluitstatus:
  41 decode_failed = decoderen mislukte met afsluitstatus::
  42 empty_dir = locatie is leeg, probeer de optie --recursive option:
  43 opening_dir = kon locatie niet openen:
  44 opening_file = kon bestand niet openen:
  45 seek_help = zie 'pacpl --help' of 'pacpl --longhelp' voor een lijst met opties.
  46 
  47 ###########
  48 # Notices #
  49 ###########
  50 
  51 converting = Omzetten:
  52 up_to_date = is up to date:
  53 update_version = A newer version of Perl Audio Converter exists:
  54 conv_comp = ..klaar.
  55 removed_tmp = tijdelijk bestand verwijderd:
  56 removed_src = bronbestand verwijderd:
  57 enc_fmts = encodingsformaten:
  58 dec_fmts = encodingsformaten:
  59 tag_info = informatie taggen voor:
  60 write_tag_i = taginformatie schrijven voor:
  61 creating_dir = map maken:
  62 imported = geïmporteerde modules:
  63 debug = debug:
  64 loaded_config = configuratiebestand geladen:
  65 ripping_track = track rippen:
  66 total_converted = Totaal aantal tracks omgezet:
  67 overwrite = uitvoerbestand bestaat al. gebruik --overwrite om het bestaande bestand te vervangen.
  68 show_encoders = encoders voor
  69 show_decoders = decoders voor
  70 
  71 #######################################
  72 # user prompts for Konqueror & Dolphin #
  73 #######################################
  74 
  75 gui_overwrite = uitvoerbestand overschrijven als het al bestaat? (1 = ja, 0 = nee)
  76 gui_bitrate = selecteer bitrate
  77 gui_freq = audio sampling rate
  78 gui_chans = audiokanalen
  79 gui_fcomp = FLAC-compressieniveau
  80 gui_acomp = APE-compressieniveau
  81 gui_oggqual = Ogg Vorbis-kwaliteitsniveau
  82 gui_spxqual = speex-kwaliteitsniveau
  83 gui_aacqual = AAC/MP4/M4A-kwaliteitsniveau
  84 gui_mpcqual = Musepack-kwaliteitsniveau
  85 gui_ofmode = OptimFrog-compressiemodus
  86 gui_ofopt = OptimFrog-optimalisatieniveau
  87 gui_bratio = BONK-downsamplingverhouding
  88 gui_bquanl = BONK-kwantisatieniveau
  89 gui_bpsize = BONK-predictorgrootte
  90 gui_outdir = Select output folder
  91 
  92 ##################
  93 # Help menu text #
  94 ##################
  95 
  96 to = bestemmingsformaat
  97 recursive = mappen recursief omzetten
  98 preserve = mappenstructuur behouden
  99 formats = ondersteunde en/decodingformaten weergeven
 100 only = Alleen bestanden omzetten die overeenkomen met extensie
 101 keep = laat bestanden het bestemmingsformaat aanhouden
 102 jobs = number of simultaneous files to process
 103 help = dit hulpmenu
 104 longhelp = complete lijst van opties
 105 version = versie-informatie weergeven
 106 update = check for newer version
 107 usage = gebruik: pacpl --to <formaat> <opties> [bestand(en)/map(pen)]
 108 eopts = encoderopties van gebruiker
 109 dopts = decoderopties van gebruiker
 110 nopts = normalisatieopties van gebruiker
 111 outfile = output file name
 112 outdir = output directory 
 113 dryrun = bestanden niet daadwerkelijk omzetten
 114 overwrited = bestemmingsbestand overschrijven
 115 normalize = wav-bestand normaliseren na omzetten
 116 delete = bronbestand verwijderen na omzetten
 117 encoder = een alternatieve encoder opegeven
 118 decoder = een alternatieve decoder opegeven
 119 verbose = uitgebreide informatie weergeven
 120 user_opts = gebruikersopties:
 121 enc_opts = encoderopties:
 122 bitrate = bitrate (standaard: 128)
 123 freq = audiofrequentie (standaard: 44100)
 124 channels = aantal audiokanelen (standaard: 2)
 125 effect = sox-effect (aiff/au/snd/raw/voc/smp/avr/cdr)
 126 fcomp = flac/fla-compressieniveau (standaard: 2)
 127 acomp = ape-compressieniveau (standaard: 3000)
 128 oggqual = ogg-kwaliteitsniveau (standaard: 3)
 129 spxqual = spx-kwaliteitsniveau (standaard: 8)
 130 aacqual = aac/mp4/m4a-kwaliteitsniveau (standaard: 100)
 131 mpcqual = mpc/mpp-kwaliteitsniveau (standaard: radio)
 132 ofmode = ofr/ofs-modus (standaard: normaal)
 133 ofopt = ofr/ofs-optimalisatie (standaard: snel)
 134 bratio = bonk-downsamplingverhouding (standaard: 2)
 135 bquanl = bonk-quantisatieverhouding (standaard: 1.0)
 136 bpsize = bonk-predictorgrootte (standaard: 128)
 137 tag_opts = tagopties:
 138 artist = artiestinformatie instellen
 139 title = titel instellen
 140 track = tracknummer instellen
 141 year = jaar/datum van track/album instellen
 142 album = albumtitelinformatie instellen
 143 genre = genre instellen
 144 comment = commentaar instellen
 145 taginfo = taginformatie voor geselecteerd bestand weergeven
 146 tag_usage = taggebruik: pacpl <opties> [bestand(en)]
 147 rip_opts = ripopties:
 148 rip = rip tracks separated by comma or all
 149 nocddb = cddb uitschakelen
 150 noinput = cddb-interactiviteit uitschakelen
 151 nscheme = benoemingsschema
 152 cdinfo = cddb-informatie van huidige schijf weergeven
 153 device = standaard: = /dev/dvd
 154 rip_usage = ripgebruik: pacpl --rip [track(s)/alles] --to <formaat> <opties>