"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "pacpl-code/po/et.po" (22 Aug 2019, 7362 Bytes) of package /linux/privat/pacpl-6.1.3.tar.bz2:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 ##################################################################
  2 # pacpl translation for version 4.0.1 and newer
  3 # Estonian - Priit Jõerüüt, priit [ät] joeruut [dot] com
  4 # Codepage - UTF-8
  5 # Estonian translation copyright - Priit Jõerüüt
  6 # Licence - see pacpl licence
  7 ##################################################################
  8 #
  9 # Translation Instructions:
  10 #
  11 # 1) only translate text after the = sign (translate the value not the key)
  12 # 2) make sure there is only one space between either side of the = sign
  13 # 3) be sure to include the language name, and your name/email at the top
  14 # 4) spell check
  15 # 5) please translate these instructions and include them with your lang.po
  16 # 
  17 # You can submit your translations to vorzox@gmail.com
  18 
  19 ##############################
  20 # Error messages - Veateated #
  21 ##############################
  22 
  23 error = viga
  24 failed = toiming ei õnnestunud:
  25 bad_input = väljundvorming ei ole toetatud.
  26 multi_out = --outfile parameetrit (võtit) ei saa kasutada mitme faili kodeerimisel.
  27 no_config = Ei leidnud konfiguratsioonifaili... kasutan vaikeseadeid.
  28 unk_encoder = valitud kodeerija ei sobi:
  29 unk_decoder = valitud dekodeerija ei sobi:
  30 no_decoder = Hoiatus: järgnevat faili ei õnnestunud dekodeerida:
  31 no_encoder = Järgnevasse vormingusse kodeerimine ei ole toetatud:
  32 no_encode_app = ei leidnud kodeerimiseks sobilikku rakendust:
  33 no_decode_app = ei leidnud dekodeerimiseks sobilikku rakendust:
  34 no_app = Ei lednud rakendust või vajalikku teeki:
  35 no_outdir = väljundkataloogi ei ole olemas.
  36 no_infile = Ei suuda leida sellist faili või kataloogi (kindluse mõttes kasuta näiteks absoluutset failiteed):
  37 no_input = defineeritud peab olema vähemalt üks sisendfail.
  38 no_read_tag = Ei saanud lugeda järgnevat lipikut (tag):
  39 no_write_tag = Ei saanud kirjutada järgnevat lipikut (tag):
  40 no_disc = Ei leidnud CD-plaati:
  41 no_cddb = Ei leidnud selle plaadi kohta cddb (välise CD-andmebaasi) kirjeid. Kasuta --nocddb parameetrit (võtit).
  42 no_kdialog = Ei leidnud kdialog tarkvara. Paigalda kdebase pakk.
  43 need_outdir = Väljundkataloog peab olema kirjeldatud.
  44 encode_failed = Kodeerimine ebaõnnestus järgneva olekuteatega:
  45 decode_failed = Dekodeerimine ebaõnnestus järgneva olekuteatega:
  46 empty_dir = Kataloog oli tühi, proovi kasutada --recursive parameetrit (võtit):
  47 opening_dir = Ei saanud avada kataloogi:
  48 opening_file = Ei saanud avada faili:
  49 seek_help = Vaata lisateavet pacpl võimaluste kohta 'pacpl --help' või 'pacpl --longhelp' päringutega.
  50 
  51 ####################
  52 # Notices - Teated #
  53 ####################
  54 
  55 converting = Konverteerin:
  56 up_to_date = is up to date:
  57 update_version = A newer version of Perl Audio Converter exists:
  58 conv_comp = Konverteerimine lõpetatud.
  59 removed_tmp = Kustutasin ajutise faili:
  60 removed_src = Kustutasin lähtefaili:
  61 enc_fmts = kodeerimisvormingud:
  62 dec_fmts = dekodeerimisvormingud:
  63 tag_info = loen lipikut (tag):
  64 write_tag_i = Kirjutan lipikut (tag):
  65 creating_dir = Loon kataloogi:
  66 imported = Laetud moodulid:
  67 debug = Debug- ehk veaotsingu väljund:
  68 loaded_config = Laetud konfiguratsioonifail:
  69 ripping_track = CD pala failiks kopeerimine:
  70 total_converted = Konverteeritud faile kokku:
  71 overwrite = Väljundfail on juba olemas. Olemasoleva faili ülekirjutamiseks kasuta --overwrite parameetrit (võtit).
  72 show_encoders = kodeerijad
  73 show_decoders = dekodeerijad
  74 
  75 ###############################################################################
  76 # user prompts for Konqueror & Dolphin - Konqueror ja Dolphin liideste päringud #
  77 ###############################################################################
  78 
  79 gui_overwrite = kas kirjutan väljundfaili üle kui fail juba olemas on? (1 = jah, 0 = ei)
  80 gui_bitrate = vali bitikiirus
  81 gui_freq = audio sämplingusagedus
  82 gui_chans = audiokanaleid
  83 gui_fcomp = FLAC kompressioonitase
  84 gui_acomp = APE kompressioonitase
  85 gui_oggqual = Ogg Vorbis kvaliteeditase
  86 gui_spxqual = speex kvaliteeditase
  87 gui_aacqual = AAC/MP4/M4A kvaliteeditase
  88 gui_mpcqual = Musepack kvaliteeditase
  89 gui_ofmode = OptimFrog kompressioonirežiim
  90 gui_ofopt = OptimFrog optimiseerimistase
  91 gui_bratio = BONK sämplingu alandamise suhtarv
  92 gui_bquanl = BONK kvantisatsioonitase
  93 gui_bpsize = BONK ennustusarv
  94 gui_outdir = Select output folder
  95 
  96 #####################################
  97 # Help menu text - Abiteabe tekstid #
  98 #####################################
  99 
 100 to = väljundvorming
 101 recursive = konverteeri kataloog(e) rekursiivselt
 102 preserve = säilita kataloogide struktuur
 103 formats = loenda toetatud kodeerimis- ja dekodeerimisvormingud
 104 only = konverteeri vaid nimetatud laiendiga failid
 105 keep = jäta alles sihtvormingus failid
 106 jobs = number of simultaneous files to process
 107 help = käesolev abiteave
 108 longhelp = terviklik parameetrite loetelu
 109 version = näita tarkvara versiooni
 110 update = check for newer version
 111 usage = Õige kasutus on: pacpl --to <vorming> <suvandid> [fail(id)/kataloog(id)]
 112 defopts = turn off default encoder options (0)
 113 eopts = kasutaja poolt määratud täiendavad suvandid (eelistused) kodeerimiseks
 114 dopts = kasutaja poolt määratud täiendavad suvandid (eelistused) dekodeerimiseks
 115 nopts = kasutaja määratud suvandid (eelistused) normaliseerimise jaoks
 116 outfile = väljundfaili nimi
 117 outdir = väljundkataloogi nimi
 118 dryrun = ära konverteri (kuiv trenn)
 119 overwrited = kirjuta väljundfail üle
 120 normalize = normaliseeri wav-fail enne kodeerimist
 121 delete = kustuta lähtefailid peale konveteerimist
 122 encoder = määratle alternatiivne kodeerija
 123 decoder = määratle alternatiivne dekodeerija
 124 verbose = näita programmi töö käigus detailset teavet tegevuse kohta
 125 user_opts = Kasutaja suvandid:
 126 enc_opts = Kodeerimisega seotud suvandid:
 127 bitrate = bitikiirus (vaikimisi 128)
 128 freq = audiosagedus (vaikimisi 44100)
 129 channels = audiokanalite arv (vaikimisi 2)
 130 effect = sox efekt (aiff/au/snd/raw/voc/smp/avr/cdr)
 131 fcomp = flac/fla kompressiooni tase (vaikimisi 2)
 132 acomp = ape kompressiooni tase (vaikimisi 3000)
 133 oggqual = ogg vorbis kvaliteeditase (vaikimisi 3)
 134 spxqual = spx kvaliteeditase (vaikimisi 8)
 135 aacqual = aac/mp4/m4a kvaliteeditase (vaikimisi 100)
 136 mpcqual = mpc/mpp kvaliteeditase (vaikimisi radio)
 137 ofmode = ofr/ofs viis (vaikimisi normal)
 138 ofopt = ofr/ofs optimisatsion (vaikimisi fast)
 139 bratio = bonk sämplingu alandamise suhtarv (vaikimisi 2)
 140 bquanl = bonk kvantisatsioonitase (vaikimisi 1.0)
 141 bpsize = bonk ennustusarv (vaikimisi 128)
 142 tag_opts = Lipikute (tag) kirjutamisega seotud suvandid:
 143 artist = määra esitaja
 144 title = määra loo pealkiri
 145 track = määra loo number
 146 year = määra albumi või loo aasta või kuupäev
 147 album = määra albumi pealkiri või nimetus
 148 genre = määra žanr
 149 comment = määra kommentaarid või märkused
 150 taginfo = näita valitud faili lipikuid (tag)
 151 tag_usage = Lipikute (tag) kuvamise ja määramise kasutus: pacpl <suvandid> [fail(id)]
 152 rip_opts = CD-plaadil asuvate lugude faili(de)ks kopeerimise suvandid:
 153 rip = kopeeri valitud plaadi lood (komadega eraldadtd lugude numbrid) või kõik plaadi lood
 154 nocddb = ära luba cddb-päringuid (välise CD-andmebaasi päringuid)
 155 noinput = ära luba cddb (välise CD-andmebaasi) interaktiivsust 
 156 nscheme = reeglid mille alusel moodustada failide nimed
 157 cdinfo = näita selle plaadi cddb (välise CD-andmebaasi) teavet
 158 device = plaadimängija (vaikimisi /dev/dvd)
 159 rip_usage = Lugude CD-lt failiks kopeerimise kasutus: pacpl --rip [lugu(lood)/kõik (all)] --to <vorming> <suvandid>