"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "openmailadmin-1.0.1/inc/lang/pl.inc.php" (30 May 2007, 5558 Bytes) of package /linux/privat/old/openmailadmin-1.0.1.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PHP source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers and code folding option. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 <?php
  2 $res['pl'] = array(
  3 '0' => '<strong>Błędne dane</strong>'
  4     .'<p>Albo użytkownik nie istnieje albo hasło nie pasuje do niego.</p>',
  5 '1' => 'Informacje o twoim koncie',
  6 '2' => 'Wybrane konto nie istnieje albo nie posiadasz potrżebnych praw.',
  7 '3' => 'Informacje',
  8 '5' => 'Konto',
  9 '6' => 'Użytkownik',
  10 '7' => 'Standartowy nadawca',
  11 '8' => 'Pojemność (użyte/max)',
  12 '9' => 'Odpowiedzialny',
  13 
  14 '10'  => 'Uwaga: Nie znaleziono poprawnego adresu email. Konto użytkownika zostało wpisane.',
  15 '11'  => 'Żaden element był wybrany do tej akcji.',
  16 '13'  => 'Niepoprawny alias.',
  17 '14'  => 'Maxymalna ilość aliasów osiągnięta.',
  18 '15'  => 'Te adresy zostały wymazane: %s.',
  19 '16'  => 'Nie posiadasz potrzebnej autoryzacji do tej akcji.',
  20 '17'  => 'Adresy',
  21 '18'  => 'Adres',
  22 '19'  => 'Cel(e)',
  23 '20'  => 'Akcja',
  24 '21'  => 'nowy',
  25 '22'  => 'wymaż',
  26 '23'  => 'zmień cel',
  27 '24'  => 'od-/zablokuj',
  28 '25'  => '<br />proszę jeden w<br />lini albo<br />rozdźielić je przecinkami',
  29 '26'  => 'albo',
  30 '27'  => 'idź',
  31 '28'  => 'żaden',
  32 '29'  => 'sam',
  33 
  34 '30'  => 'Formularz',
  35 '31'  => 'Maxymalna liczba wyrażen osiągnięta.',
  36 '32'  => 'Wyrażenia zostały wymażone.',
  37 '33'  => 'Pochodne adresy',
  38 '35'  => 'Wyrażenie',
  39 '36'  => 'Wybrane wyrażenie obejmuje adres podany do zbadania.',
  40 '37'  => 'testój',
  41 '38'  => 'Adres do zbadania',
  42 
  43 '39'  => 'Opcje',
  44 '40'  => 'Zmiana hasła',
  45 '41'  => 'stare hasło',
  46 '42'  => 'nowe hasło',
  47 '43'  => '... powtórzyć',
  48 '44'  => 'Nowe hasło i powtórka nie są identyczne.<br />',
  49 '45'  => 'Dla bezpieczeństwa musi być stare hasło podane we własnym koncie.<br />',
  50 '46'  => 'Nowe hasło musi zawierać pomiędzy %d a %d znaków.<br />',
  51 '47'  => 'Tylko kombinacje z małych i dużych liter oraz jednej<br />'
  52     .'liczby (alternatywnie innych znaków) są wystarczająco bezpieczne.<br />',
  53 '48'  => 'Hasło zmienione.<br />',
  54 '49'  => 'Nie posiadasz praw do zmiany hasła:<br />'
  55     .'Tylko ten użytkownik albo jego odpowiedzialny mogą zmieniać hasło.<br />',
  56 
  57 '50'  => 'Administrator domeny',
  58 '51'  => 'Nie prawidłowa nazwa domeny. (Spruboacute;j podac IDN)',
  59 '52'  => 'Domeny wymażone: ',
  60 '53'  => 'Nic do zmienienia.',
  61 '54'  => 'Domeny',
  62 '55'  => 'Domeny',
  63 '56'  => 'Właściciel',
  64 '57'  => 'Administratorzy',
  65 '58'  => 'Kategorie',
  66 '59'  => 'zmień',
  67 
  68 '60'  => 'zamknij',
  69 '61'  => 'Aby nowe konto założyć muszą być wszystkie pola wypełnione.<br />',
  70 '62'  => 'Nazwa konta składa się z conajmniej %d do %d alfanumericznych znaków.<br />',
  71 '63'  => 'Pojemności i ilości muszą być podane w zyfrach.<br />Jedność pojemności jest MiB.<br />',
  72 '64'  => 'Pole "standartowy nadawca" nie zawiera prawidłowego adresu email.<br />',
  73 '65'  => 'Nie posiadasz wystarczajonco mijejsca, ktory by mógł być dostarczony wybranym kont.<br />',
  74 '66'  => 'Ilość nieużywanych lub wolnych adressów nie jest wystarczajśca.',
  75 '67'  => 'Potrzebne są %d, ale wolne tylko są %d.<br />',
  76 '68'  => 'Super-użytkownik',
  77 '69'  => 'Pojemność niniejszego konta została zmniejszona na %d MiB.',
  78 '70'  => 'Administrator kont',
  79 '71'  => 'Pojemność super-użytkownika nie została zmieniona.',
  80 '72'  => 'Konto %s dla %s z hasłem <cite>%s</cite> zostało otworzone.<br />Nie zapomnij zaaktywować je.',
  81 '73'  => 'jest',
  82 '74'  => 'może przydzielać',
  83 '75'  => 'Wymażone konta: %s',
  84 '76'  => 'Pojemność niniejszego konta została podwyższona na %d MiB.',
  85 '77'  => 'Status',
  86 '78'  => 'Pojemność niniejszego konta została ustalona na %d MiB.',
  87 '79'  => 'Konta',
  88 '80'  => 'Użytkownik nie będzie miał domeny do wyboru.<br />',
  89 '81'  => 'Użytkownik może tylko te domeny otrzymać, z których kreator może wybierać.<br />',
  90 '82'  => 'ostatnio zalogowany',
  91 '83'  => 'Nazwa konta',
  92 '84'  => 'Użytkownik',
  93 '85'  => 'Standartowy użytkownik',
  94 '86'  => 'Kategorie domen',
  95 '87'  => 'Pojemność',
  96 '88'  => 'max. adresy',
  97 '89'  => 'max. pochodne',
  98 '90'  => 'Hasło',
  99 '91'  => 'Tylko jedne kontą jednoczesnie może być przemienione.<br />',
 100 '92'  => 'Nazwa konto jest już używana.<br />',
 101 '93'  => 'Stara i nowa nazwa muszą się różnić.<br />',
 102 '94'  => 'Musi stać w <cite>imapd.conf</cite>:<br /><code>allowusermoves: yes</code>',
 103 '95'  => 'nie jest',
 104 
 105 '96'  => 'Lista (%d adresy)',
 106 
 107 '97'  => 'Filtr',
 108 '98'  => 'obejmuje',
 109 '99'  => 'zaczyna się na',
 110 '100'  => 'konczy się na',
 111 '101'  => 'Elementy',
 112 '102'  => 'Serwer',
 113 
 114 '103'  => 'Foldery',
 115 '104'  => 'Jedynie własny folder może być manipulowany.',
 116 '105'  => 'folder',
 117 '106'  => 'zmień prawa',
 118 '107'  => 'Nazwa nowego pod-folderu',
 119 '108'  => 'Prawa',
 120 '109'  => 'Nazwa nowego folderu może się tylko zawierać z znaków alfanumericznych i:<br />+ - _ . : ~ =',
 121 '110'  => 'albo wybierz',
 122 '111'  => 'Użytkownik musi być podany',
 123 '112'  => 'Musisz podać akcje do wykonania.',
 124 '113'  => 'Wybór',
 125 '114'  => 'czytać',
 126 '115'  => 'dodawać',
 127 '116'  => 'pisać',
 128 '117'  => 'przesuwać',
 129 '118'  => 'zmieniać istniejące',
 130 '119'  => 'wszystkie prawa',
 131 '120'  => 'żadne/zabierz wszystkie',
 132 '121'  => 'Administracja Systemu Email',
 133 '122'  => 'Login',
 134 '123'  => 'zaloguj się',
 135 '124'  => 'wyloguj się',
 136 '125'  => 'wersia',
 137 '126'  => 'Dodatki',
 138 '127'  => 'Podane wyrażenie regularne jest błądne.',
 139 '128'  => 'Zalogowany jako',
 140 '129'  => 'Te pola muszą zawierać prawidłowych wartości: %s.',
 141 '130'  => 'Te pola nie zawierają prawidłowych wartości: %s.',
 142 '131'  => 'Te konta posiadają więcej niż %d %s: %s.',
 143 '132'  => 'nigdy',
 144 '133'  => 'Adres został już przydzielony.',
 145 '134'  => 'Domena została już przydzielona.',
 146 '135'  => 'Konto tej nazwy nie może być otworzone.',
 147 '136'  => 'Nie więcej niż %d celów może być połoczone z stym adresem email.',
 148 );
 149 
 150 ?>