"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "yudit-3.0.7/doc/fi/FAQ.TXT" (7 Jun 2020, 8360 Bytes) of package /linux/misc/yudit-3.0.7.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. See also the latest Fossies "Diffs" side-by-side code changes report for "FAQ.TXT": 3.0.5_vs_3.0.7.

  1 Unicode-editori Yuditin UKK (Usein kysytyt kysymykset)
  2 ===========================
  3 Versio: 2.9.6
  4 Tekijä: Gáspár Sinai <gaspar@yudit.org>
  5 Päiväys: Tokio 2006-05-21
  6 Käännös: Miikka-Markus Alhonen <Miikka-Markus.Alhonen@tigatieto.com>
  7 
  8 K1: Kuinka saan näkyviin tämän ohjeen uudelleen?
  9 V1: Kirjoita ’help’ komentoriville. Vastaavalla tavalla saat näkyviin
  10 testisivun kirjoittaessasi komentoriville ’test’. Kirjoita ’howto japanese’
  11 ja ’howto configure’ saadaksesi näkyviin howto-sivut.
  12 
  13 K2: Mistä saan päivityksiä ohjelmaan?
  14 V2: WWW-osoitteesta http://www.yudit.org/
  15 
  16 K3: Painoin Tallenna-nappia, eikä mitään tapahtunut. Miksei?
  17 V3: Yuditilla on komentorivi. Luultavimmin sinun tarvitsee vain painaa
  18 Enteriä.
  19 
  20 K4: Mitä tarkoittaa ikkunan oikeassa yläkulmassa oleva [Rivinvaihto],
  21 jossa useimmiten lukee ”Unix”?
  22 V4: Rivinlopetusmerkit ovat:
  23 UNIX = '\n' – Unix-rivinvaihto
  24 DOS = '\r\n' – DOS-rivinvaihto
  25 MAC = '\r'  – Macintosh-rivinvaihto
  26 LS = U+2028 – Unicode-rivinerotin
  27 PS = U+2029 – Unicode-kappaleenerotin
  28 Yuditissa voit yhdistellä näitä keskenään – voit luoda tiedoston,
  29 jossa on esimerkiksi sekä DOS- että Unix-rivinvaihtoja. Niiden
  30 sekakäyttöä tulisi kuitenkin välttää, kun vain mahdollista.
  31 
  32 K5: Kuinka saan näkyviin listan koodaustavoista (optiolle -e)?
  33 V5: Kirjoita ’man uniconv’ tai ’uniconv -h’ komentokehoteikkunassa (shell).
  34 
  35 K6: Kuinka voin lisätä oman näppäimistösyötetiedostoni?
  36 V6: Tiedosto saattaa jo löytyä hakemistosta
  37   /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/data
  38 Tässä tapauksessa sinun tarvitsee vain lisätä tiedostonimi
  39 asetustiedostoon
  40   /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/config/yudit.properties
  41 Muuten sinun pitää muuttaa kmap-lähdetiedostosi binäärimuotoon käskyllä
  42   mytool -type kmap -kmap Oma.kmap -rkmap Oma.kmap -write Oma.my
  43 ja sitten kopioida Oma.my hakemistoon ~/.yudit/data
  44   cp Oma.my ~/.yudit/data
  45 Lähetä minulle kmap-lähdetiedostosi, jotta voin sisällyttää sen
  46 seuraavaan ohjelmaversioon, kiitos. Lisätietoa kmap-tiedostomuodosta
  47 löydät englannin kielellä tiedostosta
  48   /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/doc/keymap-format.txt
  49 Yuditin mukana tulleiden kmap-tiedostojen lähdekoodit ovat hakemistossa
  50   /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/src/
  51 Huomaa, että kmap-tiedostoja voi käyttää myös tekstimuuntimina ja
  52 fonttikarttoina.
  53 
  54 K7: Miten näen viestit omalla kielelläni?
  55 V7: Hanki Yuditin lähdekoodi ja lue englanninkielinen tiedosto README.TXT.
  56 Siinä kerrotaan, kuinka käännöstyön voi tehdä. Lähetä valmis käännöksesi
  57 minulle, jotta voin sisällyttää sen ohjelman tuleviin versioihin, kiitos.
  58 
  59 K8: Kuinka voin lisätä TrueType-fontin?
  60 V8: Laita esim. tiedostot fontti.ttf ja toinen-fontti.ttf hakemistoon
  61   /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/fonts tai ~/.yudit/fonts
  62 ja muokkaa tiedostoa
  63   /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/config/yudit.properties
  64 lisäämällä uuden virtuaalifontin nimeltä OmaFontti:
  65   yudit.font.OmaFontti=fontti.ttf,toinen-fontti.ttf,...
  66 Nyt voit käyttää tätä fonttia editori-ikkunassa, jos lisäät sen kohtaan
  67   yudit.editor.fonts=...,OmaFontti,...
  68 tai graafisessa käyttöliittymässä, jos lisäät sen kohtaan
  69   yudit.fonts=...,OmaFontti,...
  70 
  71 K9: Tehdäänkö Yuditista koskaan Windows-versiota?
  72 V9: Yuditin ikkunointimenetelmä on hyvin abstrakti. Tämän vuoksi ohjelma
  73 on hyvin helppo siirtää (portata) muihinkin ympäristöihin kuten
  74 svgalib-kirjastolle.
  75 Tein ohjelmasta Windows-version vaimolleni Yukolle joulukuussa 2001.
  76 Tämä oli ensimmäinen ja sai olla myös viimeinen kerta, kun ohjelmoin
  77 Windowsille.
  78 
  79 K10: Kuinka hyvä Unicode-editori Yudit on?
  80 V10: Koetin noudattaa Unicode-standardia aina, kun se ei tuntunut
  81 kohtuuttomalta.
  82 Joitakin erikoisuuksia Yuditissa on; lue englanninkielinen tiedosto
  83  /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/doc/HOWTO-bidi.txt
  84 kahdensuuntaisen tekstin käsittelyn standardinmukaisuudesta.
  85 Merkin eri osien yhdisteleminen (composing) toimii, mutta yhdistelmien
  86 ulkomuodossa on vielä parantamisen varaa.
  87 
  88 K11: Määritin komentorivillä kolme avattavaa tiedostoa ja nyt näen niistä
  89 vain yhden.
  90 V11: Ne ovat muistissa ohjelman tiedostohistoriassa (history buffer).
  91 Pääset selaamaan tiedostohistoriaa ylös- ja alas-nuolinäppäimillä
  92 (tai näppäimillä Ctrl-k ja Ctrl-j) ohjelman komentokehotteessa.
  93 
  94 K12: Mitä pikanäppäinyhdistelmiä (hot-key) ohjelmassa on?
  95 V12: Näet useimmat niistä alleviivattuina viemällä hiiren osoittimen
  96 kunkin toimintonapin päälle.
  97 Useimpien näistä pitäisi toimia sekä Ctrl- että Alt-näppäimen kanssa.
  98 Itse editorissa pikanäppäimiä ovat:
  99 
 100 Esc – vaihtaa kirjoitusmoodista komentomoodiin ja toisinpäin
 101 Home – menee rivin alkuun
 102 End – menee rivin loppuun
 103 b – sivu ylöspäin
 104 f – sivu alaspäin
 105 k – ylös
 106 n,j – alas
 107 h – vasemmalle
 108 l – oikealle
 109 m – tuhoaa koko rivin
 110 x – tuhoaa valitun alueen
 111 v – liittää viimeksi valittuna olleen alueen
 112 Tekstiä voidaan valita liikuttamalla kohdistinta ja samalla painaen
 113 Meta- (alt) tai Shift-näppäintä. Hiiren kaksoisnäpäytys valitsee yhden
 114 sanan, kolmoisnäpäytys koko rivin.
 115 
 116 K13: Kuinka voin lukea binäärisen näppäimistökarttatiedoston sisällön?
 117 V13: Voit tehdä siitä lähdekoodiversion käskyllä:
 118 mytool -my /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/data/GreekBible.my \
 119    -convert mys -write GreekBible.mys
 120 
 121 K14: Kuinka voin nopeasti syöttää minkä tahansa Unicode-merkin?
 122 V14: Vaihda syöte [unicode]:ksi ja näppäile uxxxx tai Uxxxxxxxx, jossa
 123 x on mikä tahansa heksadesimaalinumero.
 124 
 125 K15: Pystyykö Yuditissa korvaamaan tekstiä etsimisen yhteydessä?
 126 V15: Kyllä. Kirjoita komentoriville:
 127  replace vanhateksti uusiteksti
 128 ja paina Enteriä jokaisen etsi/korvaa -toiminnon toteuttamiseksi.
 129 
 130 K16: Miten voin syöttää merkkejä piirtämällä?
 131 V16: Paina hiirellä sinistä nuolta (syöte) ja aseta ”freehand” johonkin
 132 F-näppäimeen.
 133 
 134 K17: Miten saan ohjelman syntaksikorostuksen pois päältä?
 135 V17: Kirjoita komentoriville ’syntax none’. Käytettävissä olevat
 136 vaihtoehdot saat näkyviin virheilmoituksessa, kun kirjoitat pelkästään
 137 sanan ’syntax’. Voit asettaa tämän myös asetustiedostoon.
 138 
 139 K18: Kuinka saan automaattisen rivityksen pois päältä?
 140 V18: Kirjoita komentoriville ’wordwrap false’. Saat sen takaisin päälle
 141  käskyllä ’wordwrap true’. Voit asettaa tämän myös asetustiedostoon.
 142 
 143 Liite
 144 =====
 145 1.1. Syötekarttaesimerkkejä
 146 
 147 Seuraavat esimerkit ovat eräistä Yuditin mukana tulevista kmap:eista.
 148 Russian
 149  Syöte venäjän lausumisen mukaan. Vaikeammin pääteltävät tapaukset ovat:
 150   yo – ё, c – ь, q – ъ, x – ы, ee – э
 151  Lisäksi muutkin translitteroinnit menevät englantilaisittain eli:
 152   zh – ж, y – й, ch – ч, sh – ш, shch – щ, yu – ю, ya – я
 153 Hungarian
 154  Syöte unkarin ja saksan kirjaimille. Aksentilliset merkit voidaan
 155  syöttää kirjoittamalla peruskirjaimen jälkeen aksentti.
 156   Esimerkkejä:
 157    a' – á, o: – ö, o" – ő, SS – ß, Ss – §
 158 Kana
 159  Roomaji-syöte hiraganalle ja katakanalle. Pieniä kirjaimia käytetään
 160  hiraganalle ja isoja katakanalle. Vaikeammin pääteltävät merkit ovat:
 161    PP – 〒  <> – ◇  <>> – ◆   [] – □
 162    []] – ■ OO – ●  <ESC>* – ☆ <ESC>** – ★ 
 163    ~ – ・  Oo – ◎  o+ – ♀   o- – ♂
 164    oC – ℃  Y= – ¥
 165 Mnemonic
 166  Syöte RFC1345 mnemonic -merkintätavan kautta. Joitakin esimerkkejä:
 167    &0u – ☺ &0U – ☻  &tel – ☏ &PI – ¶
 168    &SU – ☼ &cH- – ♥ &M2 – ♫  &sn – ش
 169 SGML
 170  Syöte SGML-koodeista Unicodeen.
 171  Esimerkkejä:
 172    &female; – ♀ &spades; – ♠, &boxvR; – ╞
 173    &block; – █ &blk14; – ░  &frac18; – ⅛
 174 Hangul
 175  Syöte roomalaisten aakkosten kautta hangul-merkeiksi. Käytetty
 176  translitterointi on ISO/TC46/SC2/WG4 -standardien mukainen. Lisätietoa
 177  siitä löydät osoitteesta:
 178   http://www.hansoft.com/hangul/faq.html
 179  Joitakin esimerkkejä:
 180    ulyanghan – 우량한, pyohyeon – 표현
 181    cinseon – 친선, jageug – 자극, hwang geum – 황금