"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "yudit-3.0.7/doc/cs/FAQ.TXT" (7 Jun 2020, 7473 Bytes) of package /linux/misc/yudit-3.0.7.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. See also the latest Fossies "Diffs" side-by-side code changes report for "FAQ.TXT": 3.0.5_vs_3.0.7.

  1 FAQ pro unikódový editor Yudit
  2 ==============================
  3 Verze: 2.9.6
  4 Autor: Gaspar Sinai <gaspar@yudit.org>
  5 Datum: Tokyo 2007-12-22
  6 
  7 Ot1: Jak mohu zobrazit tento FAQ znovu?
  8 Od1: Napište `help' do příkazové oblasti. Podobně otevřete testovací
  9 stranu, když napíšete `test' do příkazové oblasti. Napište 'howto japanese', 
  10 'howto configure' a otevřete stránky jaknato.
  11 
  12 Ot2: Kde mohu získat aktualizaci?
  13 Od2: Stáhněte ji z http://www.yudit.org/
  14 
  15 Ot3: Po stisku tlačítka Uložit se nic nestalo. Proč?
  16 Od3: Yudit je na příkazové řádce. 
  17  Nejpravděpodobněji je třeba stisknout klávesu Enter.
  18 
  19 Ot4: Co znamená [Zalomení řádku] na pravé straně, kde se nejčastěji
  20 zobrazuje "Unix"?
  21 Od4: Znaky konce řádků jsou:
  22 UNIX='\n'  - konec řádku v Unixu
  23 DOS='\r\n' - konec řádku v DOSu
  24 MAC='\r'  - konec řádku MAC
  25 LS = U+2028 - unikódový oddělovač řádků
  26 PS = U+2029 - unikódový oddělovač odstavců
  27 V Yuditu je můžete kombinovat - můžete například vytvořit soubor, který
  28 má DOSové a Unixové konce řádků. Měli byste se však jejich kombinování
  29 vyhnout, pokud je to možné.
  30 
  31 Ot5: Jak získat seznam kódování (volby -e)?
  32 Od5: Napište `man uniconv' nebo `uniconv -h' v okně shellu. 
  33 
  34 Ot6: Jak lze přidat můj soubor klávesnicového vstupu?
  35 Od6: Soubor se již může vyskytovat v
  36   /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/data,
  37 v tom případě je třeba jej přidat do
  38   /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/config/yudit.properties.
  39 Pokud neexistuje, je třeba převést zdrojový soubor kmap do binárního formátu:
  40   mytool -type kmap -kmap Moje.kmap -rkmap Moje.kmap -write Moje.my.
  41 Pak je třeba zkopírovat Moje.my do ~/.yudit/data
  42   cp Moje.my ~/.yudit/data.
  43 Prosím, pošlete mi váš soubor kmap (zdroj), abych jej zahrnul do další
  44 distribuce. Pro více informací o souborech kmap se podívejte do
  45    /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/doc/keymap-format.txt.
  46 Zdrojový kód kmap distribuovaných s yuditem je v
  47    /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/src/.
  48 Všimněte si, že soubory kmap mohou být také použity jako textové převodníky
  49 a mapy písma.
  50 
  51 Ot7: Jak lze lokalizovat zprávy do mého vlastního jazyka?
  52 Od7: Stáhněte si zdrojový kód a přečtěte si README.TXT. Tam zjistíte,
  53 jak to udělat. Prosím, pošlete mi překlady, abych je mohl zahrnout
  54 do dalších verzí.
  55 
  56 Ot8: Jak lze přidat písmo TrueType?
  57 Od8: Umístěte soubor-písma.ttf a nějaký-další-soubor-písma.ttf do
  58   /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/fonts nebo ~/.yudit/fonts,
  59 pak vložte do
  60   /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/config/yudit.properties
  61 nové virtuální písmo MojePismo
  62   yudit.font.MojePismo=soubor-písma.ttf,nějaký-další-soubor-písma.ttf,..
  63 Nyní můžete toto písmo použít v okně editoru, pokud jej přidáte do
  64   yudit.editor.fonts=...,MojePismo,...
  65 nebo v grafickém rozhraní, pokud jej přidáte do
  66   yudit.fonts=...,MojePismo,...
  67 
  68 Ot9: Bude verze pro Windows?
  69 Od9: Yudit má abstraktní grafickou knihovnu. Ta umožňuje Yudit přenést
  70 velice rychle, jako např. svgalib.
  71 Přenesl jsem jej pro svou manželku Yuko v prosinci 2001. To bylo poprvé
  72 a naposledy, co jsem se dotkl Windows.
  73 
  74 Ot10: Jak dobrý unikódový editor je Yudit?
  75 Od10: Pokusil jsem se implementovat unikódový standard všude, kde to
  76  mělo smysl. Jsou zde však některé zvláštností. Prosím, přečtěte si
  77  /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/doc/HOWTO-bidi.txt,
  78 kde najdete informace, jak vyhovuje standardu obousměrnost. 
  79 
  80 Ot11: Na příkazové řádce jsem specifikoval 3 soubory a nyní vidím jen jeden.
  81 Od11: Jsou v paměti historie. Pokud přejdete do oblasti příkazového vstupu
  82 a stisknete Šipka-nahoru (nebo Ctrl-k) nebo Šipka-dolů (nebo Ctrl-j), můžete
  83 procházet historií souborů.
  84 
  85 Ot12: Co jsou klávesové zkratky?
  86 Od12: Většinu z nich můžete vidět - žlutá nápověda je zobrazuje
  87 podtržené. Většina z nich by měla pracovat s klávesami Ctrl a Alt.
  88 Editor nyní registruje následující vazby kláves:
  89 
  90 Escape - přepíná mezi příkazovým a editačním režimem,
  91 Home - jdi na začátek řádky,
  92 End - jdi na konec řádky,
  93 b - o stranu výše,
  94 f - o stranu níže,
  95 k - nahoru,
  96 n,j - dolů,
  97 h - vlevo,
  98 l - vpravo,
  99 m - vymazat celý řádek,
 100 x - vymazat výběr,
 101 v - vložit poslední výběr.
 102 Pokud je při pohybu kurzoru stisknuta klávesa Meta, bude text vybírán.
 103 Dvojitý klik myší vybírá slovo, trojitý klik vybírá celou řádku.
 104 
 105 Ot13: Jak si mohu prohlédnout obsah binárního souboru klávesové mapy?
 106 Od13: Můžete takto vytvořit výpis zdroje:
 107 mytool -my /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/data/GreekBible.my \
 108    -convert mys -write GreekBible.mys.
 109 
 110 Ot14: Jak rychle vložím unikódový znak?
 111 Od14: Změňte vstup na [unicode], napište uxxxx nebo Uxxxxxxxx, kde x je
 112 a šestnáctkové číslo.
 113 
 114 Ot15: Má Yudit funkci nahradit?
 115 Od15: Je třeba, abyste v příkazové oblasti napsali
 116  replace starý-text nový-text
 117 a stiskli klávesu enter při každém hledej/nahraď.
 118 
 119 Ot16: Kde je režim ručního písma?
 120 Od16: Klikněte na modrou šipku (režim vstupu). Přiřaďte
 121  freehand k jedné z kláves F.
 122 
 123 Ot17: Jak mohu vypnout zvýrazňování syntaxe?
 124 Od17: V příkazové oblasti zadejte: 'syntax none'.
 125  Dostupné možnosti jsou zobrazeny chybovou zprávou ve stavové řádce,
 126  pokud zadáte pouze 'syntax'. Tuto možnost lze také nastavit
 127  v konfiguračním souboru.
 128 
 129 Ot18: Jak lze vypnout lámání slov?
 130 Od18: V příkazové oblasti zadejte: 'wordwrap false'. 
 131  Zadáním 'wordwrap true' lámání slov zapnete.
 132  Tuto možnost lze také nastavit v konfiguračním souboru.
 133 
 134 Dodatek
 135 =======
 136 1.1. Příklady klávesových map
 137 
 138 Následující příklady jsou pro některé kmapy, které obsahuje Yudit.
 139 Ruská
 140  Mapuje foneticky ruská písmena. Nepříliš zřejmá jsou:
 141   yo tvoří ё, c tvoří ь, q tvoří ъ,
 142   x tvoří ы, ee tvoří э.
 143 Maďarská
 144  Mapuje maďarské a německé znaky. Akcentované znaky lze vložit
 145  jako anglický znak následovaný akcentem.
 146   Příklady:
 147    a' bude á , o: bude ö , o" bude ő
 148    SS vytváří německé ß, Ss dává znak paragrafu §.
 149  Kana 
 150  Mapuje písmo Romaji do písma Hiragana a Katakana. Malá písmena jsou
 151  použita pro písmo Hiragana a velká písmena jsou použita pro písmo
 152  Katakana. Nepříliš zřejmá jsou:
 153    PP - 〒  <> - ◇ <>> - ◆   [] - □,
 154    []] - ■ OO - ● <ESC>* - ☆ <ESC>** - ★,
 155    ~ - ・  Oo - ◎ o+ - ♀   o- - ♂,
 156    oC - ℃  Y= - ¥.
 157  Mnemotechnická
 158   Pomocí této mapy můžete používat mnemotechniku podle RFC1345 k zadávání
 159   znaků. Některé příklady:
 160    &0u - ☺ &0U - ☻ &tel - ☏ &PI - ¶,
 161    &SU - ☼ &cH-  - ♥ &M2=♫ &sn - ش,
 162  SGML mapuje SGML do unikódu.
 163   Příklady:
 164    &female; - ♀ &spades; - ♠, &boxvR; - ╞,
 165    &block; - █ &blk14; - ░ &frac18; - ⅛.
 166  Hangul mapuje římský přepis do znaků písma Hangul.
 167  Je použit přepis podle ISO/TC46/SC2/WG4. Více
 168   informací o tom najdete na
 169    http://www.hansoft.com/hangul/faq.html.
 170   Některé příklady:
 171    ulyanghan - 우량한 pyohyeon - 표현,
 172    cinseon - 친선, jageug - 자극 hwang geum 황금.