"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "yudit-3.0.7/doc/bg/FAQ.TXT" (7 Jun 2020, 12420 Bytes) of package /linux/misc/yudit-3.0.7.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. See also the latest Fossies "Diffs" side-by-side code changes report for "FAQ.TXT": 3.0.5_vs_3.0.7.

  1 Често задавани въпроси за редактора на Уникод — Юдит (Yudit)
  2 ================================================================
  3 Версия: 2.9.6
  4 Автор : Гаспар Синай (Gaspar Sinai) <gaspar@yudit.org>
  5 Дата : Токио, 2007-12-22
  6 
  7 В1: Как мога отново да видя този списък с въпроси и отговори?
  8 О1: Напишете „help“ в областта за команди. По аналогия ще видите
  9   тестова страница, ако напишете „test“ в областта за команди.
  10   Напишете „howto japanese“, „howto configure“, за да видите
  11   съответните документи.
  12 
  13 В2: Откъде мога да получа новите версии на програмата?
  14 О2: Можете да ги свалите от http://www.yudit.org/
  15 
  16 В3: Натиснах бутона за записване, обаче нищо не се случва. Защо?
  17 О3: Юдит работи със своя област за команди. Най-вероятно трябва да
  18   натиснете бутона „Enter“.
  19 
  20 В4: Какво означава бутона [Край на ред] горе вдясно, който 
  21   най-често показва „Unix“?
  22 О4: Символите за край на ред са:
  23   UNIX = „\n“  - Край на ред в Юникс
  24   DOS = „\r\n“ - Край на ред в ДОС
  25   MAC = „\r“  - Край на ред в Макинтош
  26   LS  = U+2028 - Разделител за редове в Уникод
  27   PS  = U+2029 - Разделител за абзаци в Уникод
  28   В Юдит можете да смесвате разделителите на редове - например,
  29   можете да създадете файл с разделители на ДОС и Юникс. По
  30   възможност избягвайте да смесвате различните разделители в
  31   рамките на един файл.
  32 
  33 В5: Как мога да получа списъка с поддържаните кодирания
  34   (опцията -e)?
  35 O5: Въведете „man uniconv" или „uniconv -h" в прозорец на
  36   обвивката. 
  37 
  38 В6: Как мога да добавя мой файл за начин за въвеждане от
  39   клавиатурата?
  40 О6: Подобен файл може вече да съществува в
  41   /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit
  42   В такъв случай просто трябва да го добавите в
  43   /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/config/yudit.properties
  44   Ако го няма, трябва да прехвърлите входния файл kmap в
  45   двоичен формат:
  46   mytool -type kmap -kmap My.kmap -rkmap My.kmap -write My.my
  47   След това трябва да копирате My.my в ~/.yudit/data
  48   cp My.my ~/.yudit/data
  49   Ако обичате, изпратете ми Вашия файл kmap (в изходен вид), за
  50   да го включа в следващата версия. За повече информация за
  51   файловете kmap, проверете в 
  52   /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/doc/keymap-format.txt
  53   Изходният код на файловете kmap, които идват с yudit са в
  54   /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/src/
  55   Забележете, че файловете kmap могат да се използват и като
  56   конвертори за текстове и като карти на клавиши.
  57 
  58 В7: Как мога да получавам съобщенията на собствения си език?
  59 О7: Изтеглете изходния код и прочетете файла README.TXT. В него
  60   е описано какво да направите. Ако обичате, изпратете ми
  61   превода си, за да го включа в следващите версии.
  62 
  63 В8: Как мога да добавя шрифт във формат TrueType?
  64 О8: Сложете файла-на-шрифта.ttf и друг-файл-ако-искате.ttf в
  65   /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/fonts или ~/.yudit/fonts
  66   След това променете
  67   /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/config/yudit.properties
  68   като добавите нов виртуален шрифт MyFont
  69   yudit.font.MyFont=файла-на-шрифта.ttf,друг-файл-ако-искате.ttf,..
  70   След това можете да използвате тези шрифтове в прозореца за
  71   редакция, ако го добавите в:
  72   yudit.editor.fonts=...,MyFont,...
  73   или можете да го използвате в графичния интерфейс, ако го
  74   добавите в:
  75   yudit.fonts=...,MyFont,...
  76 
  77 В9: Ще има ли версия за Уиндоус?
  78 О9: Юдит ползва комплект от абстрактни графични обекти. Това
  79   позволява много лесно да бъде пренасян към графични среди
  80   като svgalib. Аз пренесох програмата за моята съпруга Юко
  81   през декември 2001г. Това бе първият и последен път, 
  82   когато се докоснах до Уиндоус.
  83 
  84 В10: Доколко добър редактор за Уникод е Юдит?
  85 О10: Опитах се да се придържам към стандарта Уникод, където това
  86   е смислено.
  87   Има някои особености, проверете файла:
  88   /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/doc/HOWTO-bidi.txt
  89   за информация относно придържането към правилата за двупосочно
  90   писане. Поддържа се съставяне на символи, сега работя по
  91   оформяне на символи.
  92 
  93 В11: Посочих три файла на командния ред, а виждам само един.
  94 О11: Останалите са в историческия буфер. Ако отидете на
  95   командния ред в редактора и натиснете Стрелка_нагоре
  96   (или Ctrl-k) или Стрелка_надолу (или Ctrl-j), можете да
  97   преминете през историята на файловете.
  98 
  99 В12: Кои са бързите клавиши?
 100 О12: Можете да видите повечето от тях - жълтите подсказки ги
 101   показват подчертани. Повечето от тях трябва да работят и
 102   при натиснат Shift и/или Alt клавиш. Редакторът в момента
 103   разполага със следните бързи клавиши:
 104 
 105   Escape - Смяна на команден режим с режим редактиране и обратно
 106   Home  - Отиване в началото на документа
 107   b   - Страница нагоре
 108   f   - Страница надолу
 109   k   - Нагоре
 110   n,j  - Надолу
 111   h   - Наляво
 112   l   - Надясно
 113   m   - Изтриване на целия ред
 114   x   - Изтриване на избрания текст
 115   v   - Вмъкване на последно избрания текст
 116   Ако е натиснат Shift (или Meta, или и двата) по време на
 117   движение на курсора, текстът се избира.
 118   Двойно натискане с мишката избира дума, тройно - цял ред.
 119 
 120 В13: Как мога да разгледам съдържанието на двоичен файл keymap?
 121 О13: Можете да го превърнете в изходен вид с командата:
 122   mytool -my /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/data/GreekBible.my \
 123    -convert mys -write GreekBible.mys
 124 
 125 В14: Как мога бързо да въведа знак от Уникод?
 126 О14: Сменете типа на въведените данни към [unicode], въведете
 127   uxxxx или Uxxxxxxxx, където x е шестнадесетично число.
 128 
 129 В15: Има ли Юдит функция за търсене и заместване?
 130 О15: В областта за команди напишете
 131   replace стар-текст нов-текст
 132   и натискайте Enter, за всяко намиране и заместване.
 133 
 134 В16: Как мога да ползвам въвеждане с изписване на буквата?
 135 О16: Натиснете синята стрелка (Метод за въвеждане). Присвоете
 136   „freehand“ (въвеждане с изписване на буквата) на някой от
 137   функционалните клавиши.
 138 
 139 В17: Как мога да изключа осветяването на синтаксиса?
 140 О17: Напишете „syntax none“ в областта за команди на Юдит.
 141   Ако просто напишете „syntax“, излиза списъка с наличните
 142   опции. Може да зададете това в конфигурационния файл.
 143 
 144 В18: Как мага да спра пренасянето на думи?
 145 О18: Напишете „wordwrap false“ в областта за команди на Юдит.
 146   Напишете „wordwrap true“, за да го пуснете наново.
 147   Може да зададете това в конфигурационния файл.
 148 
 149 Приложение
 150 ==========
 151 1.1. Примери за клавишни карти
 152 
 153 Следващите примери са от някои файлове kmap, които идват с
 154 Юдит.
 155 
 156 * Russian
 157  Присвоява фонетичните стойности на буквите.
 158   Някои примери:
 159    yo дава ё, c дава ь, q дава ъ
 160    x дава ы, ee дава э
 161 
 162 * Hungarian
 163  Присвоява на клавиатурата немските и унгарските букви. Буквите
 164  с диакретични знаци могат да се въвеждат като след английската
 165  буква се въведе диакретика.
 166   Някои примери:
 167    a' дава á, o: дава ö, o" дава ő 
 168    SS дава немското ß, Ss дава символа за член §.
 169 
 170 * Kana 
 171  Присвоява Romaji на Hiragana и Katakana. Малките букви се
 172  използват за Hiragana, за главните за Katakana.
 173   Някои примери:
 174    PP - 〒  <> - ◇ <>> - ◆   [] - □
 175    []] - ■ OO - ● <ESC>* - ☆ <ESC>** - ★ 
 176    ~ - ・  Oo - ◎ o+ - ♀   o- - ♂
 177    oC - ℃  Y= - ¥
 178 
 179  * Mnemonic
 180   С тази карта можете да използвате мнемоничните записи от
 181   RFC1345, за да въвеждате символите.
 182   Някои примери:
 183    &0u - ☺ &0U - ☻ &tel - ☏ &PI - ¶
 184    &SU - ☼ &cH-  - ♥ &M2=♫ &sn - ش
 185 
 186  * SGML присвоява SGML на Уникод.
 187   Някои примери:
 188    &female; - ♀ &spades; - ♠, &boxvR; - ╞
 189    &block; - █ &blk14; - ░ &frac18; - ⅛
 190 
 191  * Hangul присвоява латинска транслитерация на знаците от Hangul.
 192   Използва се транслитерацията от ISO/TC46/SC2/WG4. Можете да
 193   получите повече информация за това от:
 194   http://www.hansoft.com/hangul/faq.html
 195   Някои примери:
 196    ulyanghan - 우량한, pyohyeon - 표현
 197    cinseon - 친선, jageug - 자극, hwang geum 황금