"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "xcdroast-1.19/po/lv.po" (9 Nov 2018, 118169 Bytes) of package /linux/misc/xcdroast-1.19.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # This file is distributed under the same license as the X-CD-Roast package.
  2 # Thomas Niederreiter <tn@xcdroast.org>, 2003.
  3 #
  4 msgid ""
  5 msgstr ""
  6 "Project-Id-Version: xcdroast 1.19\n"
  7 "Report-Msgid-Bugs-To: tn@xcdroast.org\n"
  8 "POT-Creation-Date: 2018-11-03 11:21+0100\n"
  9 "PO-Revision-Date: 2003-07-01 12:42-0700\n"
  10 "Last-Translator: Imants Treidis <buttonn01@yahoo.com>\n"
  11 "Language-Team: <lv@li.org>\n"
  12 "Language: lv\n"
  13 "MIME-Version: 1.0\n"
  14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  16 "X-Generator: KBabel 1.0\n"
  17 
  18 #: src/xcdroast.h:60
  19 msgid "Disc-At-Once (DAO)"
  20 msgstr "Disks-Uzreiz (Disc-At-Once)"
  21 
  22 #: src/xcdroast.h:61
  23 msgid "Track-At-Once (TAO)"
  24 msgstr "Celiņš-Uzreiz (Track-At-Once)"
  25 
  26 #: src/xcdroast.h:62
  27 msgid "TAO with zero pregap"
  28 msgstr "TAO ar nulles pārraksti"
  29 
  30 #: src/xcdroast.h:63
  31 msgid "RAW writing (raw96r)"
  32 msgstr "RAW ieraksts (raw96r)"
  33 
  34 #: src/xcdroast.h:64
  35 msgid "RAW writing (raw96p)"
  36 msgstr "RAW ieraksts (raw96p)"
  37 
  38 #: src/xcdroast.h:65
  39 msgid "RAW writing (raw16)"
  40 msgstr "RAW ieraksts (raw16)"
  41 
  42 #: src/xcdroast.h:69
  43 #, fuzzy
  44 msgid ""
  45 "Writes a CD in Disc-At-Once mode. This will create an exact copy without any "
  46 "pauses between the tracks. This mode may not work with old CD writers."
  47 msgstr ""
  48 "Ierakstīt disku Disc-At-Once režīmā. Tas izveido tiešu kopiju bez pauzēm "
  49 "starp celiņiem. Pašlaik darbojas ne ar visām diskus rakstošajām ierīcēm."
  50 
  51 #: src/xcdroast.h:70
  52 msgid ""
  53 "Writes a CD in Track-At-Once mode. Generates a 2 second pause between each "
  54 "track, but is supported on all writers."
  55 msgstr ""
  56 "Ierakstīt kompakt - disku Track-At-Once režīmā, starp celiņiem tiek "
  57 "izveidotas 2 sekunžu pauzes, šo režīmu atbalsta visas ierīces."
  58 
  59 #: src/xcdroast.h:71
  60 #, fuzzy
  61 msgid ""
  62 "Writes a CD in Track-At-Once mode, but eliminates the 2 second pause. This "
  63 "looks very much like DAO, but only works with the following drives: Teac CD-"
  64 "R50S, Teac CD-R55S, JVC XR-W2010, Pinnacle RCD-5020."
  65 msgstr ""
  66 "Ieraksta kompakt-disku Track-At-Once režīmā, bet bez 2 sekunžu pauzēm. Šis "
  67 "režīms ir līdzīgs Disc-At-Once, bet ir iespējams tikai dažām TEAC/ Traxdata "
  68 "ierīcēm. "
  69 
  70 #: src/xcdroast.h:72
  71 msgid ""
  72 "Writes a CD in RAW writing mode. It will write with 2352 byte sectors plus "
  73 "96 bytes of raw P-W subchannel data resulting in a sector size of 2448 "
  74 "bytes. This is the preferred raw writing mode as it gives best control over "
  75 "the CD writing process."
  76 msgstr ""
  77 "Ieraksīt kompakt-disku RAW režīmā. Dati tiek ieraksīti kā 2352 baiti sektorā "
  78 "plus papildus 96 baiti P-W subkanālā - tādējādi sektora izmērs sanāk 2448. "
  79 "Ieteicamais režīms, tā kā nodrošina pilnīgu kontroli pār ieraksta procesu."
  80 
  81 #: src/xcdroast.h:73
  82 msgid ""
  83 "Writes a CD in RAW writing mode. It will write with 2352 byte sectors plus "
  84 "96 bytes of packed P-W subchannel data resulting in a sector size of 2448 "
  85 "bytes. This is the less preferred raw writing mode as only a few recordes "
  86 "support it."
  87 msgstr ""
  88 "Ieraksīt kompakt-disku RAW režīmā. Dati tiek ieraksīti kā 2352 baiti sektorā "
  89 "plus papildus iepakoti 96 baiti P-W subkanālā - tadējādi 2448 baiti. Mazāk "
  90 "vēlams ieraksta režīms, tā kā tikai daži rakstītāji to atbalsta."
  91 
  92 #: src/xcdroast.h:74
  93 msgid ""
  94 "Writes a CD in RAW writing mode. It will write with 2352 byte sectors plus "
  95 "16 bytes of P-Q subchannel data resulting in a sector size of 2368 bytes. If "
  96 "a recorder does not support raw96r, this is the preferred raw writing mode. "
  97 "It does not allow to write CD-Text but it is the only raw writing mode in "
  98 "cheap CD writers. As these cheap writers in most cases do not support DAO "
  99 "mode."
 100 msgstr ""
 101 "Ierakstīt kompakt-disku RAW režīmā. Dati tiek ierakstīti kā 2352 baiti "
 102 "sektorā, plus 16 baiti P-Q subkanālā - tādējādi sektora izmērs ir 2368 "
 103 "baiti. Ja ierīce neatbalsta raw96r, tad šis ir ieteicamais ieraksta režīms. "
 104 "Nevar ieraksīt CD-Text, tomēr šis ir vienīgais lieraksta veids lētajām "
 105 "ierīcēm. Šīs ierīces lielākajā daļā gadījumu neatbalsta DAO režīmu."
 106 
 107 #: src/xcdroast.h:83
 108 msgid "blank the entire disk"
 109 msgstr "pilnībā notīrīt disku"
 110 
 111 #: src/xcdroast.h:84
 112 msgid "minimally blank the entire disk (PMA, TOC, pregap)"
 113 msgstr "minimāli dzēst visa diska saturu (PMA, TOC, pregap)"
 114 
 115 #: src/xcdroast.h:85
 116 msgid "blank a track"
 117 msgstr "dzēst celiņu"
 118 
 119 #: src/xcdroast.h:86
 120 msgid "unreserve a track"
 121 msgstr ""
 122 
 123 #: src/xcdroast.h:87
 124 msgid "blank a track tail"
 125 msgstr "dzēst celiņa beigas"
 126 
 127 #: src/xcdroast.h:88
 128 msgid "unclose last session"
 129 msgstr "atvērt pēdējo sesiju"
 130 
 131 #: src/xcdroast.h:89
 132 msgid "blank last session"
 133 msgstr "dzēst pēdējo sesiju"
 134 
 135 #: src/xcdroast.h:96
 136 msgid "Small"
 137 msgstr "Mazs"
 138 
 139 #: src/xcdroast.h:97
 140 msgid "Normal"
 141 msgstr "Normāls"
 142 
 143 #: src/xcdroast.h:98
 144 msgid "Extended"
 145 msgstr "Izvērsts"
 146 
 147 #: src/xcdroast.h:106 src/create.c:576 src/create.c:1350 src/duplicate.c:3929
 148 msgid "Select all"
 149 msgstr "Izvēlēties visu"
 150 
 151 #: src/xcdroast.h:107 src/create.c:4819
 152 msgid "Unselect all"
 153 msgstr "Atcelt visu"
 154 
 155 #: src/xcdroast.h:108
 156 msgid "Load list"
 157 msgstr "Ielādēt sarakstu"
 158 
 159 #: src/xcdroast.h:109
 160 msgid "Save list"
 161 msgstr "Saglabāt sarakstu"
 162 
 163 #: src/xcdroast.h:110
 164 msgid "Clear list"
 165 msgstr "Attīrīt sarakstu"
 166 
 167 #: src/xcdroast.h:255
 168 msgid "Yes"
 169 msgstr "Jā"
 170 
 171 #: src/xcdroast.h:256
 172 msgid "No"
 173 msgstr "Nē"
 174 
 175 #: src/xcdroast.h:257
 176 msgid "Cancel"
 177 msgstr "Atcelt"
 178 
 179 #: src/xcdroast.h:258
 180 msgid "Ok"
 181 msgstr "Labi"
 182 
 183 #: src/xcdroast.h:259
 184 msgid "Close"
 185 msgstr "Aizvērt"
 186 
 187 #: src/xcdroast.h:260
 188 msgid "Continue anyway"
 189 msgstr "Vienalga turpināt"
 190 
 191 #: src/xcdroast.h:261 src/main.c:325 src/io.c:741 src/io.c:2916
 192 msgid "Exit"
 193 msgstr "Iziet"
 194 
 195 #: src/xcdroast.h:268
 196 msgid "Rock Ridge + Joliet"
 197 msgstr "Rock Ridge + Joliet"
 198 
 199 #: src/xcdroast.h:269
 200 msgid "Rock Ridge only"
 201 msgstr "Tikai Rock Ridge"
 202 
 203 #: src/xcdroast.h:270
 204 msgid "MS-DOS"
 205 msgstr "MS-DOS"
 206 
 207 #: src/main.c:85
 208 msgid "Really quit X-CD-Roast?"
 209 msgstr "Tiešām iziet no programmas?"
 210 
 211 #: src/main.c:316
 212 msgid "About"
 213 msgstr ""
 214 
 215 #: src/main.c:317 src/setup.c:3478
 216 msgid "Setup"
 217 msgstr "Iestatījumi"
 218 
 219 #: src/main.c:319 src/duplicate.c:4215
 220 #, fuzzy
 221 msgid "Duplicate Disc"
 222 msgstr "Izveido kopiju"
 223 
 224 #: src/main.c:320 src/create.c:7867
 225 #, fuzzy
 226 msgid "Create Disc"
 227 msgstr "Radīt disku"
 228 
 229 #: src/main.c:322
 230 #, fuzzy
 231 msgid "Duplicate CD/DVD"
 232 msgstr "Izveido kopiju"
 233 
 234 #: src/main.c:323
 235 #, fuzzy
 236 msgid "Create CD/DVD"
 237 msgstr "Radīt disku"
 238 
 239 #: src/main.c:340
 240 msgid "Shows information about X-CD-Roast"
 241 msgstr ""
 242 
 243 #: src/main.c:344
 244 msgid "Setup your hardware and system defaults"
 245 msgstr "Iestādīt aparatūru un sistēmas noklusējumu"
 246 
 247 #: src/main.c:348
 248 #, fuzzy
 249 msgid "Make an exact copy of a Disc (data and audio)"
 250 msgstr "Izveidot precīzu diska kopiju (dati un/vai audio)"
 251 
 252 #: src/main.c:352
 253 #, fuzzy
 254 msgid "Create and arrange your own Disc (data and audio)"
 255 msgstr "Radīt savu kompakt-disku (dati un/vai audio)"
 256 
 257 #: src/main.c:356
 258 msgid "Quit X-CD-Roast"
 259 msgstr "Beigt darbu ar X-CD-Roast"
 260 
 261 #: src/main.c:372 src/menus.c:366 src/menus.c:470 src/setup.c:3606
 262 #, c-format
 263 msgid "Version %s"
 264 msgstr "Versija %s"
 265 
 266 #: src/main.c:378
 267 msgid ""
 268 "(c) 1996-2017 by T. Niederreiter\n"
 269 "\n"
 270 "http://www.xcdroast.org"
 271 msgstr ""
 272 "(c) 1996-2017 by T. Niederreiter\n"
 273 "\n"
 274 "http://www.xcdroast.org"
 275 
 276 #: src/main.c:491
 277 #, c-format
 278 msgid ""
 279 "We recommend a screen resolution of at least\n"
 280 "%d x %d to run X-CD-Roast.\n"
 281 "\n"
 282 msgstr ""
 283 
 284 #: src/main.c:511
 285 msgid ""
 286 "No root configuration file found!\n"
 287 "Please enter Setup and don't forget to add users\n"
 288 "who may also use X-CD-Roast."
 289 msgstr ""
 290 "Root-konfigurācijas fails nav atrasts! \n"
 291 "Lūdzu ejiet uz Iestatījumu izvēlni un neaizmirstiet \n"
 292 "pievienot lietotājus, kuri arī varētu izmantot X-CD-Roast."
 293 
 294 #: src/main.c:517
 295 msgid ""
 296 "No configuration file found!\n"
 297 "Please enter Setup."
 298 msgstr ""
 299 "Konfigurācijas fails nav atrasts!\n"
 300 "Lūdzu ejiet uz Iestatījumiem."
 301 
 302 #: src/main.c:529
 303 #, c-format
 304 msgid ""
 305 "Configuration file for incorrect version %s found!\n"
 306 "Please enter Setup and create an updated configuration."
 307 msgstr ""
 308 "Atrasts, %s versijas konfigurācijas fails\n"
 309 "Lūdzu ejiet uz Iestatījumu izvēlni un radiet jaunu konfigurāciju."
 310 
 311 #: src/main.c:542
 312 msgid ""
 313 "The image-directories do not match the current system.\n"
 314 "Please check their configuration in Setup."
 315 msgstr ""
 316 "Veidolu katalogi neekstistē.\n"
 317 "Pārbaudiet to konfigurāciju Iestādījumos."
 318 
 319 #: src/main.c:577
 320 msgid ""
 321 "Warning: Your system is not able to create files larger\n"
 322 "than 2 GiB. Writing DVDs will therefore not be possible."
 323 msgstr ""
 324 "Uzmanību: jūsu sistēmā nav iespējams izveidot failus,\n"
 325 "lielākus par 2 GiB. Tādēļ DVD ieraksts nav pieejams."
 326 
 327 #: src/create.c:211 src/create.c:762 src/create.c:3966 src/duplicate.c:198
 328 #: src/duplicate.c:1653 src/duplicate.c:2048 src/duplicate.c:2830
 329 #, fuzzy
 330 msgid "No Disc loaded"
 331 msgstr "Kompakt-disks nav ielādēts"
 332 
 333 #: src/create.c:253 src/create.c:4035 src/duplicate.c:224
 334 msgid "data track"
 335 msgstr "datu celiņš"
 336 
 337 #: src/create.c:265 src/create.c:4045 src/duplicate.c:233
 338 msgid "audio track"
 339 msgstr "audio celiņš"
 340 
 341 #: src/create.c:343 src/create.c:1015 src/duplicate.c:1440 src/duplicate.c:2109
 342 #, fuzzy
 343 msgid "No disc reader defined in Setup."
 344 msgstr "Nav izvēlēta CD lasīšanas ierīce Iestatījumos"
 345 
 346 #: src/create.c:358 src/create.c:1025 src/duplicate.c:470 src/duplicate.c:1456
 347 #: src/duplicate.c:2119 src/duplicate.c:2903
 348 #, fuzzy
 349 msgid "No Disc loaded in read device."
 350 msgstr "Lasīšanas ierīcē nav atrasts disks"
 351 
 352 #: src/create.c:375 src/create.c:1041 src/create.c:1167 src/create.c:2047
 353 #: src/create.c:2091
 354 msgid "No tracks selected"
 355 msgstr "Celiņi nav norādīti"
 356 
 357 #: src/create.c:447 src/duplicate.c:1532
 358 msgid ""
 359 "Your drive seems to have a faulty firmware which will not allow to read\n"
 360 "data tracks reliably. Try to install a firmwire update or read your\n"
 361 "data Discs with another drive. It is not recommended to continue."
 362 msgstr ""
 363 
 364 #: src/create.c:458 src/duplicate.c:1545
 365 msgid ""
 366 "Not enough disk space available!\n"
 367 "Do you want to continue anyway or to abort?"
 368 msgstr ""
 369 "Nepietiek brīvās vietas!\n"
 370 "Turpināt vai atcelt?"
 371 
 372 #: src/create.c:467 src/create.c:6700 src/duplicate.c:1554
 373 msgid ""
 374 "No image-directories with write permissions found.\n"
 375 "Please check your settings in the Setup."
 376 msgstr ""
 377 "Nav atrasti katalogi ar rakstīšanas tiesībām.\n"
 378 "Lūdzu pārbaudiet jūsu iestādījumus."
 379 
 380 #: src/create.c:480 src/create.c:6713 src/duplicate.c:1567
 381 msgid ""
 382 "You are going to overwrite old track images on your\n"
 383 "hard disk. Cancel now, if you don't want to do that\n"
 384 "and choose another \"File prefix\"."
 385 msgstr ""
 386 
 387 #: src/create.c:531 src/create.c:1305 src/create.c:2792 src/create.c:7500
 388 #: src/duplicate.c:1184 src/duplicate.c:1765 src/duplicate.c:2290
 389 #: src/duplicate.c:3206 src/duplicate.c:3848
 390 msgid "Devices-Setup"
 391 msgstr "Ierīču iestatījumi"
 392 
 393 #: src/create.c:554 src/create.c:1328 src/duplicate.c:1205 src/duplicate.c:1789
 394 #: src/duplicate.c:2313
 395 #, fuzzy
 396 msgid "Disc-Information"
 397 msgstr "CD informācija"
 398 
 399 #: src/create.c:556 src/create.c:1330 src/duplicate.c:1207 src/duplicate.c:1791
 400 #: src/duplicate.c:2315
 401 #, fuzzy
 402 msgid "CD/DVD-Information"
 403 msgstr "CD informācija"
 404 
 405 #: src/create.c:561 src/create.c:2836 src/duplicate.c:1212 src/duplicate.c:1800
 406 msgid "Image-Information"
 407 msgstr "Veidola informācija"
 408 
 409 #: src/create.c:565 src/duplicate.c:1796
 410 msgid "Read options"
 411 msgstr "Lasīšanas opcijas"
 412 
 413 #: src/create.c:580
 414 #, fuzzy
 415 msgid "Selects all tracks of the currently inserted Disc for reading."
 416 msgstr "Izvēlēties visus celiņus pašlaik ievietotajā diskā."
 417 
 418 #: src/create.c:583 src/create.c:1357 src/duplicate.c:3936
 419 msgid "Select none"
 420 msgstr "Neizvēlēties"
 421 
 422 #: src/create.c:587
 423 #, fuzzy
 424 msgid "Deselects all tracks of the currently inserted Disc."
 425 msgstr "Atcelt visu celiņu izvēli pašlaik ievietotajā CD."
 426 
 427 #: src/create.c:594
 428 msgid "Read selected tracks"
 429 msgstr "Lasīt izvēlētos celiņus"
 430 
 431 #: src/create.c:597
 432 #, fuzzy
 433 msgid ""
 434 "Reads all selected tracks from the Disc and saves them in the Image "
 435 "Directory."
 436 msgstr "Lasīt visus izvēlētos celiņus no CD un saglabāt tos veidolu katalogā."
 437 
 438 #: src/create.c:614 src/duplicate.c:1256
 439 msgid "Tracks"
 440 msgstr "Celiņi"
 441 
 442 #: src/create.c:635 src/create.c:1397 src/duplicate.c:1282 src/duplicate.c:1847
 443 #: src/duplicate.c:2371 src/duplicate.c:2463 src/duplicate.c:3299
 444 msgid "Label:"
 445 msgstr "Etiķete:"
 446 
 447 #: src/create.c:644 src/create.c:1489 src/create.c:3007
 448 msgid "Selected:"
 449 msgstr "Izvēlēts:"
 450 
 451 #: src/create.c:666 src/create.c:7148 src/duplicate.c:1921
 452 msgid "File prefix:"
 453 msgstr "Failu prefikss"
 454 
 455 #: src/create.c:676 src/create.c:7158 src/duplicate.c:1931
 456 msgid ""
 457 "This is the prefix of the filenames of the tracks saved to the hard disk."
 458 msgstr "Šis ir failu vārdu prefikss, kas saglabāti uz cietā diska."
 459 
 460 #: src/create.c:676 src/create.c:7158 src/duplicate.c:1931
 461 msgid ""
 462 "Change this name if you want to read another Disc or to create another Disc "
 463 "image."
 464 msgstr ""
 465 
 466 #: src/create.c:679 src/create.c:7161 src/duplicate.c:1934 src/duplicate.c:3910
 467 msgid "Free space:"
 468 msgstr "Brīvā vieta:"
 469 
 470 #: src/create.c:688 src/create.c:7170 src/duplicate.c:1943 src/duplicate.c:3918
 471 msgid ""
 472 "If the Image Directory is set to \"Automatic\" this is the free hard disk "
 473 "space of all the image directories: Data / Audio"
 474 msgstr ""
 475 
 476 #: src/create.c:690 src/create.c:7172 src/duplicate.c:1945
 477 msgid "biggest available block of that:"
 478 msgstr "Lielākais pieejamais bloks:"
 479 
 480 #: src/create.c:699 src/create.c:7181 src/duplicate.c:1954
 481 msgid "The largest free space currently straight available: Data / Audio"
 482 msgstr ""
 483 
 484 #: src/create.c:713 src/duplicate.c:1889
 485 msgid "Do index scan"
 486 msgstr "Veikt indeksa skanēšanu"
 487 
 488 #: src/create.c:719 src/duplicate.c:1895
 489 msgid ""
 490 "Long-lasting audio tracks may be subdivided with indices, some audio CDs are "
 491 "recorded with pre-emphasis. If this option is enabled, the copy will be "
 492 "exactly as the original. Please note that some drives may need a little time "
 493 "to scan."
 494 msgstr ""
 495 
 496 #: src/create.c:723 src/duplicate.c:1899
 497 msgid "Audio deemphasis"
 498 msgstr ""
 499 
 500 #: src/create.c:729 src/duplicate.c:1905
 501 msgid ""
 502 "Some audio CDs are recorded with pre-emphasis. This option detects and "
 503 "deemphasizes such audio tracks. This is mandatory if you want to convert the "
 504 "files e.g. to flac, ogg or mp3. By contrast, all Audio CD players would "
 505 "perform the deemphasis automatically."
 506 msgstr ""
 507 
 508 #: src/create.c:1097
 509 #, c-format
 510 msgid ""
 511 "No Info-file found for track \"%s\".\n"
 512 "Therefore verification is impossible.\n"
 513 "Unselecting this track..."
 514 msgstr ""
 515 "Celiņam \"%s\" nav atrasts informācijas\n"
 516 "fails. Pārbaude nav iespējama.\n"
 517 "Atceļu šo celiņu..."
 518 
 519 #: src/create.c:1098
 520 msgid "Verify anyway"
 521 msgstr "Pārbaudīt vienalga"
 522 
 523 #: src/create.c:1102
 524 #, fuzzy, c-format
 525 msgid ""
 526 "Track \"%s\" does\n"
 527 "not fit to the currently inserted Disc. Therefore verification\n"
 528 "is impossible. Unselecting this track..."
 529 msgstr ""
 530 "Celiņš \"%s\" neietilpst\n"
 531 "ievietotajā CD, tādējādi pārbaude nav iespējama.\n"
 532 "Aceļu izvēlēto celiņu..."
 533 
 534 #: src/create.c:1107
 535 #, c-format
 536 msgid ""
 537 "Can't verify audio track \"%s\"\n"
 538 "because you choose not to verify audio tracks.\n"
 539 "Unselecting this track..."
 540 msgstr ""
 541 "Nevaru pārbaudīt audio celiņu\n"
 542 "\"%s\" tādēļ, ka jūs izvēlējāties nepārbaudīt\n"
 543 "audio-celiņus. Atceļu šo celiņu..."
 544 
 545 #: src/create.c:1335 src/duplicate.c:2320
 546 msgid "Verify options"
 547 msgstr "Pārbaudes opcijas"
 548 
 549 #: src/create.c:1339 src/duplicate.c:2324
 550 msgid "Tracks to verify"
 551 msgstr "Celiņi pārbaudei"
 552 
 553 #: src/create.c:1354
 554 msgid "Selects all displayed images on the hard disk for verifying."
 555 msgstr "Izvēlēties visus veidolus uz cietā diska pārbaudei."
 556 
 557 #: src/create.c:1361 src/create.c:3031
 558 msgid "Deselects all displayed images."
 559 msgstr "Acelt veidolu izvēli."
 560 
 561 #: src/create.c:1368
 562 msgid "Verify selected tracks"
 563 msgstr "Pārbaudīt izvēlētos celiņus"
 564 
 565 #: src/create.c:1373
 566 #, fuzzy
 567 msgid ""
 568 "If the images do match the currently inserted Disc, start to read the images "
 569 "again and compare them with their copies on the hard disk."
 570 msgstr ""
 571 "Ja faili uz cietā diska sakrīt ar kompakt-disku, tad sākt lasīt veidolus no "
 572 "jauna u salīdzināt tos ar kopijām uz cietā diska."
 573 
 574 #: src/create.c:1387 src/duplicate.c:1272 src/duplicate.c:1837
 575 #: src/duplicate.c:2361 src/duplicate.c:2453 src/duplicate.c:3289
 576 msgid "Type:"
 577 msgstr "Tips:"
 578 
 579 #: src/create.c:1407 src/create.c:2912 src/create.c:3126 src/duplicate.c:1292
 580 #: src/duplicate.c:1857 src/duplicate.c:2381 src/duplicate.c:2473
 581 #: src/duplicate.c:3309
 582 msgid "Size:"
 583 msgstr "Izmērs:"
 584 
 585 #: src/create.c:1417 src/duplicate.c:1867 src/duplicate.c:2391
 586 #: src/duplicate.c:2483 src/duplicate.c:3319
 587 msgid "Tracks:"
 588 msgstr "Celiņi:"
 589 
 590 #: src/create.c:1438 src/duplicate.c:2412
 591 msgid "Don't verify audio tracks"
 592 msgstr "Nepārbaudīt audio celiņus"
 593 
 594 #: src/create.c:1445 src/duplicate.c:2419
 595 #, fuzzy
 596 msgid ""
 597 "Skips verification of audio tracks, because a lot of optical disc drives are "
 598 "not able to read audio data reliably."
 599 msgstr ""
 600 "Nerealizēt audio celiņu pārbaudi, tāpēc, ka vairums CD lasītāju nespēj droši "
 601 "nolasīt audio datus."
 602 
 603 #: src/create.c:1447 src/duplicate.c:2421
 604 msgid "Abort after verify fail"
 605 msgstr "Pārtraukt pēc kļūdainas pārbaudes"
 606 
 607 #: src/create.c:1454 src/duplicate.c:2428
 608 msgid ""
 609 "Abort Verifying when one mismatch was found. Otherwise X-CD-Roast does "
 610 "continue to verify the other tracks anyway."
 611 msgstr ""
 612 "Pārtraukt pārbaudi, ja viena nesakritība ir atrasta. Pretējā gadījumā X-CD-"
 613 "Roast turpinās pērējo celiņu pārbaudi."
 614 
 615 #: src/create.c:1469 src/create.c:2869 src/create.c:2962 src/create.c:3109
 616 #: src/duplicate.c:1316
 617 msgid "Images"
 618 msgstr "Veidoli"
 619 
 620 #: src/create.c:1523 src/create.c:1788 src/create.c:5547 src/create.c:6636
 621 #: src/create.c:6755 src/duplicate.c:2623 src/duplicate.c:2634
 622 #: src/duplicate.c:2645 src/duplicate.c:2892
 623 #, fuzzy
 624 msgid "No disc writer defined in Setup."
 625 msgstr "Nav izvēlēta CD rakstīšanas ierīce Iestatījumos"
 626 
 627 #: src/create.c:1529 src/create.c:2114
 628 msgid "No Tracks layouted for writing"
 629 msgstr "Nav ievietoti celiņi ierakstam"
 630 
 631 #: src/create.c:1556
 632 #, fuzzy
 633 msgid "In multi session mode only one data track can be written at a time."
 634 msgstr "Multisesijas režīmā tikai viens celiņs var būt uzreiz ierakstīts."
 635 
 636 #: src/create.c:1560
 637 #, fuzzy
 638 msgid ""
 639 "In multi session mode you can't write both audio\n"
 640 "and data tracks at the same time."
 641 msgstr "Multisesijas režīmā tikai viens celiņs var būt uzreiz ierakstīts."
 642 
 643 #: src/create.c:1595
 644 #, fuzzy
 645 msgid ""
 646 "You are trying to write a multi session image\n"
 647 "without having multi session enabled.\n"
 648 "This can result in an unreadable Disc."
 649 msgstr ""
 650 "Jūs cenšaties ierakstīt multisesijas disku,\n"
 651 "kamēr multisesija nav ieslēgta. Šādi var\n"
 652 "sanākt nelasāms disks."
 653 
 654 #: src/create.c:1613
 655 #, fuzzy
 656 msgid ""
 657 "A Disc is required in the Writer before\n"
 658 "a session can be added.\n"
 659 "Please insert a Disc and try again."
 660 msgstr ""
 661 "CD-R/RW diskam ir jābūt ievietotam rakstītājā\n"
 662 "pirms, tiks pievienota sesija.\n"
 663 "Lūdzu ievietojiet CD-R/RW un mēģiniet vēlreiz."
 664 
 665 #: src/create.c:1619
 666 #, fuzzy
 667 msgid ""
 668 "You are trying to write a session to a multi session Disc,\n"
 669 "where the current sessions do not match.\n"
 670 "This can result in an unreadable Disc."
 671 msgstr ""
 672 "Jūs cenšaties ierakstīt sesiju multisesijas diskā, \n"
 673 "tomēr sesijas tajā nesakrīt.\n"
 674 "Tas var izraisīt nelasāmu disku."
 675 
 676 #: src/create.c:1641
 677 msgid ""
 678 "Some of the image files you want to write are missing.\n"
 679 "Please update the image directory."
 680 msgstr ""
 681 "Daži veidolu faili kurus jūs vēlaties ierakstīt nav atrodami.\n"
 682 "Lūdzu atjaunojiet veidolu katalogu."
 683 
 684 #: src/create.c:1646 src/duplicate.c:2148 src/duplicate.c:2981
 685 msgid ""
 686 "You don't have permission to read all the track-files or\n"
 687 "the tracks are not regular files on the hard drive."
 688 msgstr ""
 689 "Jums nav pieejas lasīt visus celiņu-falus, vai arī\n"
 690 "faili nav pilnīgi."
 691 
 692 #: src/create.c:1651 src/duplicate.c:2986
 693 msgid ""
 694 "Some of the audio files you want to write have been recorded\n"
 695 "with an invalid ISRC or MCN id. X-CD-Roast can clear these\n"
 696 "invalid ids for you and continue or you have to abort now."
 697 msgstr ""
 698 
 699 #: src/create.c:1660 src/duplicate.c:2995
 700 msgid ""
 701 "Failed to clear the ISRC or MCN id in all tracks.\n"
 702 "Perhaps you have no write permission on the .inf files?\n"
 703 "Please correct the problem and try again."
 704 msgstr ""
 705 
 706 #: src/create.c:1702 src/create.c:6853 src/duplicate.c:3030
 707 msgid ""
 708 "There may be not enough space on the CD-R available.\n"
 709 "You can continue at own risk, but the resulting CD\n"
 710 "might not be readable."
 711 msgstr ""
 712 "Iespējams, ka nepietiek vietas uz CD-R. Jūs varat\n"
 713 "turpināt, bet kompakt-disks var izrādīties bojāts."
 714 
 715 #: src/create.c:1705 src/create.c:6856 src/duplicate.c:3033
 716 #, fuzzy
 717 msgid ""
 718 "There may be not enough space on the CD-R available.\n"
 719 "Perhaps you want to write a DVD, but you have not selected\n"
 720 "the correct media size? You can continue at own\n"
 721 "risk, but the resulting CD might not be readable."
 722 msgstr ""
 723 "Iespējams, ka nepietiek vietas uz CD-R. Jūs varat\n"
 724 "turpināt, bet kompakt-disks var izrādīties bojāts."
 725 
 726 #: src/create.c:1722 src/duplicate.c:3050
 727 msgid ""
 728 "Hint: The CD-Text will not be written.\n"
 729 "For this, you need the Write Mode:\n"
 730 " \"DAO\" or \"raw96r\" or \"raw96p\"."
 731 msgstr ""
 732 
 733 #: src/create.c:1740 src/create.c:6879
 734 #, fuzzy
 735 msgid "Ready to add a new session to a multi session DVD?"
 736 msgstr "Esat gatavs jaunās sesijas ierakstam multisesiju diskā?"
 737 
 738 #: src/create.c:1742 src/create.c:6881
 739 msgid "Ready to add a new session to a multi session CD?"
 740 msgstr "Esat gatavs jaunās sesijas ierakstam multisesiju diskā?"
 741 
 742 #: src/create.c:1747 src/create.c:6886
 743 #, fuzzy
 744 msgid "Ready to write the first session of a multi session DVD?"
 745 msgstr "Esat gatavs pirmās sesijas ierakstam multisesiju diskā?"
 746 
 747 #: src/create.c:1749 src/create.c:6888
 748 msgid "Ready to write the first session of a multi session CD?"
 749 msgstr "Esat gatavs pirmās sesijas ierakstam multisesiju diskā?"
 750 
 751 #: src/create.c:2822
 752 msgid "Layout tracks"
 753 msgstr "Celiņu izvietojums"
 754 
 755 #: src/create.c:2832 src/create.c:3058
 756 msgid "Tracks to write"
 757 msgstr "Celiņi ierakstam"
 758 
 759 #: src/create.c:2849
 760 msgid "Accept track layout"
 761 msgstr "Pieņemt celiņu izkārtojumu"
 762 
 763 #: src/create.c:2854
 764 msgid ""
 765 "When you are satisfied with the tracks and the order you set for writing "
 766 "(use drag'n'drop to reorder them), click here to transfer the selection to "
 767 "the write menu."
 768 msgstr ""
 769 "Spiediet šeit, ja celiņu ieraksta kārtība ir gatava (izmantojiet "
 770 "Drag'n'Drop, lai izmainītu to kārtību). Jūs pāriesiet uz ieraksta izvēlni."
 771 
 772 #: src/create.c:2925 src/create.c:3020
 773 msgid "All"
 774 msgstr "Visi"
 775 
 776 #: src/create.c:2930
 777 msgid ""
 778 "Selects all displayed tracks so that you can remove them from the list with "
 779 "a single click."
 780 msgstr ""
 781 "Izvēlēties visus celiņus. Viens peles klikšķis dzēš celiņu no failu saraksta."
 782 
 783 #: src/create.c:2931 src/create.c:3026
 784 msgid "None"
 785 msgstr "Neviens"
 786 
 787 #: src/create.c:2936
 788 msgid "Deselects all displayed tracks."
 789 msgstr "Celiņu izvēles atcelšana."
 790 
 791 #: src/create.c:2942 src/create.c:4739 src/setup.c:2009 src/setup.c:3137
 792 #: src/setup.c:3240
 793 msgid "Remove"
 794 msgstr "Aizvākt"
 795 
 796 #: src/create.c:2947
 797 msgid "Remove the selected tracks from this list."
 798 msgstr "Dzēst izvēlētos celiņus no saraksta."
 799 
 800 #: src/create.c:3025
 801 msgid ""
 802 "Selects all displayed tracks so that you can add them to the selection you "
 803 "want to write with a single click."
 804 msgstr ""
 805 "Izvēlēties visus celiņus. Viens peles klikšķis pievieno celiņu failu "
 806 "sarakstam."
 807 
 808 #: src/create.c:3037 src/create.c:4856 src/setup.c:1998 src/setup.c:3129
 809 #: src/setup.c:3232
 810 msgid "Add"
 811 msgstr "Pievienot"
 812 
 813 #: src/create.c:3042
 814 #, fuzzy
 815 msgid ""
 816 "Add all selected images to the left list - the tracks that should be written "
 817 "to a Disc."
 818 msgstr ""
 819 "Pievienot visus izvēlētos veidolus kreisajam sarakstam - failu saraksts "
 820 "ierakstam CD-R/RW."
 821 
 822 #: src/create.c:3048 src/create.c:3071
 823 msgid "Write tracks"
 824 msgstr "Rakstīt celiņus"
 825 
 826 #: src/create.c:3062 src/duplicate.c:3235
 827 msgid "Write parameters"
 828 msgstr "Rakstīšanas parametri"
 829 
 830 #: src/create.c:3076
 831 #, fuzzy
 832 msgid "Write all selected tracks to a Disc."
 833 msgstr "Rakstīt visus izvēlētos celiņus CD-R/RW."
 834 
 835 #: src/create.c:3078
 836 #, fuzzy
 837 msgid "Fixate Disc only"
 838 msgstr "Tikai noslēgt CD-R/RW"
 839 
 840 #: src/create.c:3083
 841 #, fuzzy
 842 msgid ""
 843 "Just fixate (finalize) the Disc, if for some reason the Disc has been "
 844 "written but not fixated. Hint: To finalize an audio CD you need the \"TAO\" "
 845 "write mode."
 846 msgstr ""
 847 "Nofiksēt (noslēgt) CD, ja kādu iemeslu dēļ disks iepriekš netika nosēgts."
 848 
 849 #: src/create.c:3086 src/create.c:7422 src/duplicate.c:3256 src/menus.c:2573
 850 #: src/menus.c:2683
 851 #, fuzzy
 852 msgid "Blank Disc"
 853 msgstr "Dzēst CD-RW"
 854 
 855 #: src/create.c:3088 src/create.c:7424 src/duplicate.c:3258 src/menus.c:2575
 856 #: src/menus.c:2685
 857 #, fuzzy
 858 msgid "Blank CD/DVD+-RW"
 859 msgstr "Dzēst CD-RW"
 860 
 861 #: src/create.c:3094 src/create.c:7430 src/duplicate.c:3264
 862 msgid "Blanks a rewritable Disc inserted in the Writer."
 863 msgstr ""
 864 
 865 #: src/create.c:3136 src/create.c:7183 src/create.c:7338
 866 #, fuzzy
 867 msgid "Write as multi session"
 868 msgstr "Radīt multisesiju disku"
 869 
 870 #: src/create.c:3143 src/create.c:7189 src/create.c:7346
 871 #, fuzzy
 872 msgid ""
 873 "Write the Disc in such a way, that it is possible to append further data (in "
 874 "a new session) at a later time. Please note that for the first session you "
 875 "need 22 MiB extra space on the Disc and all additional sessions take 13 MiB "
 876 "extra each."
 877 msgstr ""
 878 "Ierakstīt kompakt-disku ar iespēju vēlāk pievienot datus (jaunajā sesijā). "
 879 "Ielāgojiet, ka pirmajai sesijai ir nepieciešami 22 MiB vietas uz CD-R/RW, "
 880 "bet priekš katras nākamās sesijas vēl 13 MiB."
 881 
 882 #: src/create.c:3162 src/create.c:7227 src/duplicate.c:3346
 883 #, fuzzy
 884 msgid "Disc Type:"
 885 msgstr "Tips:"
 886 
 887 #: src/create.c:3221 src/create.c:7286 src/duplicate.c:3405
 888 #, fuzzy
 889 msgid "The capacity of the currently used Disc."
 890 msgstr "Izmantojamā pārrakstāmā CD-RW apjoms."
 891 
 892 #: src/create.c:3223 src/create.c:7288 src/duplicate.c:3407
 893 msgid "ATIP-Info"
 894 msgstr "ATIP informācija"
 895 
 896 #: src/create.c:3228 src/create.c:7293 src/duplicate.c:3412
 897 #, fuzzy
 898 msgid "Read detailed information from a (empty) Disc."
 899 msgstr "Nolasīt detalizētu informāciju no tukša CD-RW diska."
 900 
 901 #: src/create.c:3232 src/create.c:7296 src/duplicate.c:3416
 902 msgid "Write Mode:"
 903 msgstr "Rakstīšanas režīms:"
 904 
 905 #: src/create.c:3257 src/create.c:7321 src/duplicate.c:3441 src/setup.c:1240
 906 #, fuzzy
 907 msgid ""
 908 "Choose which mode you want to use for writing CDs. Try \"DAO\" first, "
 909 "because this is the best one for all modern disc writers."
 910 msgstr ""
 911 "Izvēlieties rakstīšanas režīmu, kādu jūs vēlaties izmantot. Iespējams, ka "
 912 "dažus režīmus Jūsu rakstošā iekārta neatbalsta. Iesākumā pamēģiniet \"Disc-"
 913 "At-Once\", jo šī ir labākā izvēle. Ja ieraksts beidzas neveiksmīgi "
 914 "pamēģiniet kādu no \"Track-At-Oce\" režīmiem."
 915 
 916 #: src/create.c:3257 src/create.c:7321 src/duplicate.c:3441 src/setup.c:1240
 917 msgid ""
 918 "Click an option and hold the button to get additional help for each mode."
 919 msgstr ""
 920 "Uzklikšķiniet uz opcijas un turiet pogu, lai iegūtu papildus informāciju par "
 921 "katru režīmu."
 922 
 923 #: src/create.c:3274 src/create.c:7348 src/duplicate.c:3458
 924 msgid "Simulation write"
 925 msgstr "Ieraksta simulācija"
 926 
 927 #: src/create.c:3281 src/create.c:7355 src/duplicate.c:3465
 928 msgid ""
 929 "Just simulate the burning process. Please note that DVD+ media and Blu-ray "
 930 "media do not support simulation writes."
 931 msgstr ""
 932 
 933 #: src/create.c:3283 src/create.c:7357 src/duplicate.c:3467
 934 msgid "Eject after write"
 935 msgstr "Izlikt pēc ieraksta"
 936 
 937 #: src/create.c:3290 src/create.c:7364 src/duplicate.c:3474
 938 #, fuzzy
 939 msgid "Eject the Disc after the burning was completed."
 940 msgstr "Izlikt CD pēc ieraksta procesa."
 941 
 942 #: src/create.c:3292 src/create.c:7366 src/duplicate.c:3476
 943 msgid "Pad Tracks"
 944 msgstr "Aizpildīt celiņus"
 945 
 946 #: src/create.c:3299 src/create.c:7373 src/duplicate.c:3483
 947 msgid ""
 948 "Pads data-tracks with zeros to eliminate reading problems on some systems "
 949 "and adapts the length of audio-tracks for CD writing. This must be enabled "
 950 "when you want to burn wav-files not created with X-CD-Roast."
 951 msgstr ""
 952 "Aizpildīt neizmantojamos celiņus ar nullēm, lai izvairītos no lasīšanas "
 953 "problēmām uz dažām sistēmām. Kā arī pielāgo skaņas celiņu ierakstam kompakt-"
 954 "diskā. Šai opcijai ir jābūt ieslēgtai, kad Jūs vēlaties ierakstīt skaņu "
 955 "failus, kas nav radīti ar X-CD-Roast."
 956 
 957 #: src/create.c:3301 src/create.c:7375
 958 msgid "Do not fixate after write"
 959 msgstr "Nenoslēgt disku pēc ieraksta"
 960 
 961 #: src/create.c:3316 src/create.c:7390
 962 #, fuzzy
 963 msgid ""
 964 "This prevents the Writer from fixating (finalizing) the Disc after writing. "
 965 "You can use this to create an audio CD in several steps. Just make sure to "
 966 "fixate after the last track. (Or use the \"Fixate Disc only\" button.) Hint: "
 967 "This does only work in Track-At-Once mode."
 968 msgstr ""
 969 "Aizliedz rakstītājam noslēgt sesiju pēc ieraksta. Var izmantot šo opciju, "
 970 "lai radītu audio disku vairākos etapos. Pārliecinieties tikai, ka noslēdzāt "
 971 "disku pēc pēdējās sesijas (vai arī izmantojiet pogu \"Tikai noslēgt CD-R/RW"
 972 "\"). Uzmanību! Iespējams tikai Track-At-Once režīmā."
 973 
 974 #: src/create.c:3318 src/create.c:7393 src/duplicate.c:3485
 975 msgid "Enable protection from Buffer Underruns"
 976 msgstr "Atļaut bufera iztukšošanās aizsardzību"
 977 
 978 #: src/create.c:3329 src/create.c:7404 src/duplicate.c:3496
 979 msgid ""
 980 "When available it does enable protection from Buffer Underrun errors. "
 981 "Supported are Sanyo BURN-Proof, Ricoh Just-Link and similar."
 982 msgstr ""
 983 "Kad iespējams ieslēgt bufera iztukšošanās aizsardzību. Tiek atbalstītas "
 984 "Sanyo Burn-Proof, Ricoh Just-Link un līdzīgas tehnoloģijas."
 985 
 986 #: src/create.c:3334 src/duplicate.c:3501
 987 msgid "Write CD-Text"
 988 msgstr "Rakstīt CD-Text"
 989 
 990 #: src/create.c:3341 src/duplicate.c:3508
 991 msgid ""
 992 "Writes CD-Text information to the CD-R/RW when your CD Writer is supporting "
 993 "it. This usually works only when writing in DAO or raw96 mode."
 994 msgstr ""
 995 "Rakstīt CD-Text, CD-R/RW matricā, ja rakstītājs atbalsta šo ierakstu. "
 996 "Parasti darbojas kad disks tiek ierakstīts Disc-At-Once vai raw96 režīmos."
 997 
 998 #: src/create.c:3343 src/duplicate.c:3510
 999 msgid "Edit titles"
 1000 msgstr "Rediģēt virsrakstus"
 1001 
 1002 #: src/create.c:3348 src/duplicate.c:3516
 1003 msgid ""
 1004 "Edits the title and performer information of your tracks before they are "
 1005 "written to a CD-R/RW with CD-Text."
 1006 msgstr ""
 1007 "Rediģēt informāciju par nosaukumu un izpildītāju pirms tam, kad CD-Text par "
 1008 "celiņiem ierakstīts CD-R/RW diskā."
 1009 
 1010 #: src/create.c:3350 src/create.c:5396 src/create.c:7414 src/duplicate.c:3519
 1011 msgid "Advanced options"
 1012 msgstr "Advancētas opcijas"
 1013 
 1014 #: src/create.c:3355 src/create.c:7419 src/duplicate.c:3524
 1015 msgid "Set additional write options for advanced users."
 1016 msgstr "Papildu opcijas progresīvajiem lietotājiem."
 1017 
 1018 #: src/create.c:3543 src/create.c:3709 src/create.c:3805 src/create.c:3858
 1019 #: src/setup.c:1652
 1020 msgid "No valid path specified"
 1021 msgstr "Izvēlēts nepareizs ceļš"
 1022 
 1023 #: src/create.c:3566 src/create.c:3649
 1024 msgid "Path already added"
 1025 msgstr "Ceļš jau ir pievienots"
 1026 
 1027 #: src/create.c:3727 src/setup.c:1839
 1028 msgid "No path selected to remove"
 1029 msgstr "Nav izvēlēts ceļš dzēšanai"
 1030 
 1031 #: src/create.c:3809 src/create.c:3862
 1032 msgid "An excluded path cannot be redirected"
 1033 msgstr "Izslēgtais ceļš nevar būt pārorientēts"
 1034 
 1035 #: src/create.c:3832
 1036 msgid "No path selected to redirect"
 1037 msgstr "Pārorientēšanas ceļš nav izvēlēts"
 1038 
 1039 #: src/create.c:4011
 1040 #, fuzzy
 1041 msgid "Click \"Update Session view\" to"
 1042 msgstr "Lūdzu nospiediet \"Atjaunot sesijas izskatu\", lai"
 1043 
 1044 #: src/create.c:4017
 1045 #, fuzzy
 1046 msgid "check the sessions of the media."
 1047 msgstr "pārbaudītu ievietotā diska sesijas."
 1048 
 1049 #: src/create.c:4119
 1050 msgid "(right click for context menu)"
 1051 msgstr "(labais klikšķis konteksta izvēlnei)"
 1052 
 1053 #: src/create.c:4132
 1054 msgid "     Drop files to exclude here ->"
 1055 msgstr ""
 1056 
 1057 #: src/create.c:4221 src/create.c:6237 src/xtools.c:1117
 1058 msgid "Unknown"
 1059 msgstr "Nezināms"
 1060 
 1061 #: src/create.c:4225
 1062 #, fuzzy
 1063 msgid "Disc closed"
 1064 msgstr "CD-noslēgts"
 1065 
 1066 #: src/create.c:4305
 1067 msgid "Load list of paths to master"
 1068 msgstr "Ielādēt ceļu sarakstu meistarošanai"
 1069 
 1070 #: src/create.c:4311
 1071 #, c-format
 1072 msgid "Error reading file %s"
 1073 msgstr "Faila %s lasīšanas kļūda"
 1074 
 1075 #: src/create.c:4321
 1076 msgid "Save list of paths to master"
 1077 msgstr "Saglabāt ceļu sarakstu meistarošanai"
 1078 
 1079 #: src/create.c:4327
 1080 #, c-format
 1081 msgid "Error writing file %s"
 1082 msgstr "Faila %s rakstīšanas kļūda"
 1083 
 1084 #: src/create.c:4332
 1085 msgid "List of paths to master saved successfully"
 1086 msgstr "Ceļu meistarošanas saraksts veiksmīgi saglabāts"
 1087 
 1088 #: src/create.c:4339
 1089 msgid ""
 1090 "Are you sure you want to remove all\n"
 1091 "the paths from the list?"
 1092 msgstr ""
 1093 "Esat pārliecināts, ka vēlaties dzēst visus\n"
 1094 "ceļus no saraksta?"
 1095 
 1096 #: src/create.c:4599
 1097 msgid "Session view"
 1098 msgstr "Sesijas izskats"
 1099 
 1100 #: src/create.c:4603
 1101 msgid "File/Directory view"
 1102 msgstr "Failu/katalogu izskats"
 1103 
 1104 #: src/create.c:4715
 1105 msgid ""
 1106 "Drag files or directories on this field when you want them to be excluded "
 1107 "from the generated ISO9660 image."
 1108 msgstr ""
 1109 
 1110 #: src/create.c:4724 src/create.c:7097
 1111 msgid "Used/Available:"
 1112 msgstr "Aizņemts/Pieejams:"
 1113 
 1114 #: src/create.c:4733 src/create.c:7106
 1115 #, fuzzy
 1116 msgid ""
 1117 "The space already used on the Disc by old sessions and the still available "
 1118 "space."
 1119 msgstr ""
 1120 "Vieta uz CD-R/RW jau ir aizņemta iepriekšējām sesijām un vēl ir pieejama "
 1121 "brīva vieta uz diska."
 1122 
 1123 #: src/create.c:4745
 1124 #, fuzzy
 1125 msgid "Removes the currently selected master directories."
 1126 msgstr "Dzēst izvēlēto meistarošanas katalogu."
 1127 
 1128 #: src/create.c:4750
 1129 msgid "Redirect"
 1130 msgstr "Pārorientēt"
 1131 
 1132 #: src/create.c:4755
 1133 #, fuzzy
 1134 msgid ""
 1135 "Redirect the currently selected master directory to another virtual location "
 1136 "on the Disc, without changing anything in the source data."
 1137 msgstr ""
 1138 "Pārorientēt izvēlēto meistarošanas katalogu uz citu vietu diskā bez izmaiņām "
 1139 "izejas modelī."
 1140 
 1141 #: src/create.c:4760
 1142 msgid "Update Session view"
 1143 msgstr "Atjaunot sesijas izskatu"
 1144 
 1145 #: src/create.c:4765
 1146 #, fuzzy
 1147 msgid ""
 1148 "Rechecks the inserted Disc for session information. (Useful when you just "
 1149 "changed the Disc.)"
 1150 msgstr ""
 1151 "Ievietotā kompakt-diska pārbaude par sesijām (ērti, ja Jūs tikko apmainījāt "
 1152 "diskus rakstītājā)."
 1153 
 1154 #: src/create.c:4834
 1155 msgid "Display directories only"
 1156 msgstr "Rādīt tikai katalogus"
 1157 
 1158 #: src/create.c:4841
 1159 msgid ""
 1160 "Do only show directories in the fileselector above and don't display single "
 1161 "files."
 1162 msgstr "Dialogā rādīt tikai katalogus un nerādīt atsevišķus failus."
 1163 
 1164 #: src/create.c:4843
 1165 msgid "Display hidden files"
 1166 msgstr "Rādīt slēptos failus"
 1167 
 1168 #: src/create.c:4850
 1169 msgid ""
 1170 "Show hidden files (files beginning with a dot) in the fileselector above."
 1171 msgstr "Rādīt slēptos failus (failus kas sākas ar punktu) dialogā augšup."
 1172 
 1173 #: src/create.c:4861
 1174 msgid "Add the selected path to the master directories."
 1175 msgstr "Pievienot izvēlēto ceļu meistarošanas katalogiem."
 1176 
 1177 #: src/create.c:4863
 1178 msgid "Exclude"
 1179 msgstr "Izslēgt"
 1180 
 1181 #: src/create.c:4868
 1182 msgid ""
 1183 "Exclude the selected path from the master directories, which means that all "
 1184 "data in that path will not be included in the image."
 1185 msgstr ""
 1186 "Izslēgt izvēlēto ceļu no meistarošanas katalogu saraksta. Tas nozīmē, ka "
 1187 "izslēgtā ceļa dati netiks ierakstīti kompakt-diskā."
 1188 
 1189 #: src/create.c:4868
 1190 #, fuzzy
 1191 msgid ""
 1192 "Or enter a shell wild-card-style pattern that matches a part of a filename "
 1193 "to exclude. For example '*.o' and 'core' will exclude all files ending in '."
 1194 "o' or called 'core' from being mastered to Disc. (Enter without quotes)"
 1195 msgstr ""
 1196 "Ievadiet failu šablonu, kurus vajag izslēgt. Piemēram, ja šablons būs '*.o' "
 1197 "un 'core' tiks izslēgti faili, kas beidzas ar '.o' vai saucas 'core'. "
 1198 "(Ievadīt bez 'ķepiņām')."
 1199 
 1200 #: src/create.c:5084
 1201 #, c-format
 1202 msgid "Failed to save iso-options file: %s"
 1203 msgstr "Neizdevās saglabāt iso-opcijas failā: %s"
 1204 
 1205 #: src/create.c:5088 src/menus.c:2741
 1206 msgid "Options saved"
 1207 msgstr "Opcijas saglabātas"
 1208 
 1209 #: src/create.c:5115
 1210 msgid "Detailed options how to create the ISO9660 image"
 1211 msgstr "Detalizētas opcijas, kā radīt ISO9660 veidolu"
 1212 
 1213 #: src/create.c:5132
 1214 msgid "Select predefined image type:"
 1215 msgstr "Izvēlēties iepriekš definētu faila tipu:"
 1216 
 1217 #: src/create.c:5150
 1218 msgid "Custom"
 1219 msgstr "Izvēles"
 1220 
 1221 #: src/create.c:5156
 1222 msgid ""
 1223 "Select here an image type which will define how exactly the master image "
 1224 "will be generated. For most people the default \"Rock Ridge + Joliet\" is "
 1225 "the perfect setting."
 1226 msgstr ""
 1227 "Izvēlēties ierakstāmā veidola tipu. Vairumā ideālais variants būs "
 1228 "noklusējuma tips \"Rock Ridge + Joliet\""
 1229 
 1230 #: src/create.c:5177
 1231 msgid "Input charset:"
 1232 msgstr "Ievades kodējums:"
 1233 
 1234 #: src/create.c:5194
 1235 #, fuzzy
 1236 msgid ""
 1237 "Specify here the local charset that should be used for translating the local "
 1238 "file names into Joliet Unicode directory records when the Disc is read on MS-"
 1239 "Windows systems."
 1240 msgstr ""
 1241 "Norādīt lokālo kodējumu, kas tiks izmantots, lai tulkotu vārdus Joliet "
 1242 "unikodā."
 1243 
 1244 #: src/create.c:5200 src/create.c:5240
 1245 msgid "User-defined:"
 1246 msgstr ""
 1247 
 1248 #: src/create.c:5211 src/create.c:5251
 1249 msgid ""
 1250 "Specify here the custom local charset name, e.g. \"BIG-5\", which will be "
 1251 "used if the menu option above is set to \"custom\". Hint: The command "
 1252 "\"iconv -l\" lists all the coded character sets known."
 1253 msgstr ""
 1254 
 1255 #: src/create.c:5217
 1256 msgid "Output charset:"
 1257 msgstr "Izvades kodējums:"
 1258 
 1259 #: src/create.c:5234
 1260 msgid ""
 1261 "Output charset that defines the characters that will be used in Rock Ridge "
 1262 "file names."
 1263 msgstr ""
 1264 "Izvades kodējums, kas nosaka kuri simboli tiks lietoti Rock Ridge failu "
 1265 "nosaukumos."
 1266 
 1267 #: src/create.c:5258
 1268 msgid "Rock Ridge (anonymous)"
 1269 msgstr "Rock Ridge (anonīms)"
 1270 
 1271 #: src/create.c:5266
 1272 msgid ""
 1273 "Include enhanced information like long filenames, devices and links in the "
 1274 "image. This information can be read by most unix operating systems. The "
 1275 "ownership and permissions of the files are set to neutral values."
 1276 msgstr ""
 1277 "Iekļaut paplašinātu informāciju, tādu kā gari failu vārdi, ierīču nosaukumi "
 1278 "un saiknēm līdz veidolam. Šī informācija var tikt nolasīta daudzām *NIX "
 1279 "sistēmām Faila īpašniekiem un tiesībām tiek uzlikta neitrāla nozīme."
 1280 
 1281 #: src/create.c:5269
 1282 msgid "Allow 31 character ISO-filenames"
 1283 msgstr "Atļaut ISO failu vārdus līdz 30 simboliem"
 1284 
 1285 #: src/create.c:5277
 1286 msgid ""
 1287 "Allow full 31 character ISO9660 filenames. This is not relevant for the Rock "
 1288 "Ridge or Joliet option, because there the filenames are stored separately."
 1289 msgstr ""
 1290 "Atļaut paplašināt failu vārdu garumu līdz 30 simboliem saskaņā ar ISO9660. "
 1291 "Neizpildāms pie veidolu tipa Rock Ridge vai Joliet, tā kā tajos failu vārdi "
 1292 "glabājas atsevišķi."
 1293 
 1294 #: src/create.c:5280
 1295 msgid "Rock Ridge (backup)"
 1296 msgstr "Rock Ridge (dublēšana)"
 1297 
 1298 #: src/create.c:5288
 1299 #, fuzzy
 1300 msgid ""
 1301 "This is like the other Rock Ridge option, but preserves the original "
 1302 "permissions and file owner information. This should be used when you create "
 1303 "Discs for backup purposes."
 1304 msgstr ""
 1305 "Šī opcija ir līdzīga Rock Ridge formātam, bet atļauj saglabāt failu "
 1306 "īpašnieku vārdus un pieejas tiesības tiem. Jāizmanto, tad kad tiek radīti "
 1307 "diski rezerves dublēšanai."
 1308 
 1309 #: src/create.c:5291
 1310 msgid "Allow ISO-files with a starting period"
 1311 msgstr "Atļaut ISO failus, kas sākas ar punktu"
 1312 
 1313 #: src/create.c:5299
 1314 msgid ""
 1315 "Allow ISO9660 filesnames to begin with a period. Usually, a leading dot is "
 1316 "replaced by an underscore in order to maintain MS-DOS compatibility. This "
 1317 "has no effect on Rock Ridge or Joliet filenames."
 1318 msgstr ""
 1319 "Atļaut failu ierakstu ISO9660 formātā, kas sākas ar punktu. Parasti "
 1320 "gadījumā, kad failu nosaukumi sākas ar punktu, tad tas aizvietojas ar "
 1321 "pasvītrošanas simbolu. Tiek izmantots savienojamībai ar MSDOS. Nepiepildāms "
 1322 "Joliet un Rock Ridge formātiem."
 1323 
 1324 #: src/create.c:5302
 1325 msgid "Joliet extension (for Windows)"
 1326 msgstr "Joliet paplašinājums (priekš Windows)"
 1327 
 1328 #: src/create.c:5310
 1329 #, fuzzy
 1330 msgid ""
 1331 "Support the Microsoft Joliet filesystem to allow long unicode filenames when "
 1332 "the Disc is read on MS-Windows systems."
 1333 msgstr "Microsoft Joliet unikoda formāta atbalsts."
 1334 
 1335 #: src/create.c:5313
 1336 msgid "Allow 103 character Joliet filenames"
 1337 msgstr "Atļaut 103 simbolu garus failu nosaukumus (Joliet)"
 1338 
 1339 #: src/create.c:5321
 1340 msgid ""
 1341 "Limit Joliet filenames not to 64 characters but allow up to 103. This breaks "
 1342 "the Joliet specification, but seems to work on most systems. Use with "
 1343 "caution."
 1344 msgstr ""
 1345 
 1346 #: src/create.c:5324
 1347 msgid "Follow symbolic links"
 1348 msgstr "Sekot saiknēm"
 1349 
 1350 #: src/create.c:5332
 1351 msgid ""
 1352 "Resolve and follow the symbolic links in the filesystem. So a link will be "
 1353 "entered as real file or directory."
 1354 msgstr ""
 1355 "Nolemt sekot saiknēm failsistēmā. Tādējādi saikne tiks uzskatīta par īstu "
 1356 "failu vai katalogu."
 1357 
 1358 #: src/create.c:5335
 1359 msgid "Allows \"Untranslated\" filenames"
 1360 msgstr "Atļaut \"Netranslētus\" failu vārdus"
 1361 
 1362 #: src/create.c:5343
 1363 msgid ""
 1364 "Allows filenames totally against the ISO9660 standard. This makes only sense "
 1365 "on HP-UX systems which do not know any ISO9660 extensions."
 1366 msgstr ""
 1367 "Izmantot failu vārdus stingrā atbilstībā ar ISO9660 sandartu. Ir vērts "
 1368 "izmantot tikai uz HP-UX sistēmām, kurām nav pazīstami ISO9660 paplašinājumi."
 1369 
 1370 #: src/create.c:5346
 1371 msgid "Do not use deep directory relocation"
 1372 msgstr ""
 1373 
 1374 #: src/create.c:5354
 1375 #, fuzzy
 1376 msgid ""
 1377 "Allow deeper directory hierarchy than 8 levels. If this option is not used, "
 1378 "then a directory \"RR_MOVED\" will be created on the Disc which can be seen "
 1379 "on non-Rock Ridge capable Systems (usually Windows). Use with caution, "
 1380 "because this violates the ISO9660 standard."
 1381 msgstr ""
 1382 "Uzstādīt katalogu dziļuma lielumu vairāk par 8 līmeņiem. Ja šī opcija netiek "
 1383 "izmantota, tad tiks diskā tiks radīts katalogs \"RR_MOVED\" un redzams uz "
 1384 "sistēmām kas nav savietojamas as Rock Ridge (parasti Windows). Esiet "
 1385 "uzmanīgi, tā kā tas nav pare- dzēts ISO9660 standartā."
 1386 
 1387 #: src/create.c:5357
 1388 msgid "Do not include backup files"
 1389 msgstr "Neiekļaut dublējuma failus"
 1390 
 1391 #: src/create.c:5365
 1392 msgid ""
 1393 "Do not include typical backup files in the image. Files that contain '~' or "
 1394 "'#' or end in '.bak' will be skipped."
 1395 msgstr ""
 1396 "Neiekļaut rezerves failu dublējumus veidolā. Faili kas sākas ar '~' vai '#', "
 1397 "vai beidzas ar '.bak' tiks izlaisti."
 1398 
 1399 #: src/create.c:5368
 1400 msgid "Generate TRANS.TBL files"
 1401 msgstr "Ģenerēt TRANS.TBL failus"
 1402 
 1403 #: src/create.c:5376
 1404 #, fuzzy
 1405 msgid ""
 1406 "Generate a file TRANS.TBL in each directory of the Disc, which can help non-"
 1407 "Rock Ridge capable systems to establish the correct file names."
 1408 msgstr ""
 1409 "Ģenerēt TRANS.TBL failu katrā CD katalogā. Tas ļaus sistēmām, kas nav "
 1410 "savietojamas ar Rock Ridge uzstādīt atbilstošus failu nosaukumus."
 1411 
 1412 #: src/create.c:5379
 1413 msgid "Hide TRANS.TBL from Joliet tree"
 1414 msgstr "Slēpt TRANCE.TBL no Joliet"
 1415 
 1416 #: src/create.c:5387
 1417 msgid ""
 1418 "Hide the TRANS.TBL files (if you enabled them) from the Joliet tree, so that "
 1419 "they are invisible on Windows systems."
 1420 msgstr ""
 1421 "Slēpt TRANS.TBL failus (ja atbilstošā opcija ir ieslēgta) Joliet veidola "
 1422 "formātā. Tādā vaidā tie kļūst neredzami uz Windows sistēmām."
 1423 
 1424 #: src/create.c:5401
 1425 msgid "Show more ISO9660 options for advanced users."
 1426 msgstr "Rādīt papildus opcijas advancētiem lietotājiem."
 1427 
 1428 #: src/create.c:5403
 1429 msgid "Save current settings as default"
 1430 msgstr "Saglabāt esošos uzstādījumus kā noklusētos"
 1431 
 1432 #: src/create.c:5408
 1433 msgid ""
 1434 "Saves the current ISO-option settings to your configuration directory to "
 1435 "enable them automatically again at next startup of X-CD-Roast."
 1436 msgstr ""
 1437 "Saglabāt esošās ISO opciju uzstādījumus jūsu konfigurācijas katalogā. Tie "
 1438 "stāsies spēkā nākamajā X-CD-Roaast palaišanas reizē."
 1439 
 1440 #: src/create.c:5526
 1441 #, c-format
 1442 msgid "Failed to save iso-headers file: %s"
 1443 msgstr "Neizdevās saglabāt iso-hederus failā: %s"
 1444 
 1445 #: src/create.c:5530
 1446 msgid "Headers saved"
 1447 msgstr "Hederi saglabāti"
 1448 
 1449 #: src/create.c:5571
 1450 #, fuzzy
 1451 msgid "No Disc loaded in write device"
 1452 msgstr "Nav atrasts CD rakstīšanas ierīcē"
 1453 
 1454 #: src/create.c:5632
 1455 msgid "Header data can only be read from an ISO9660 data CD"
 1456 msgstr "Hederu dati var tikt nolasīti tikai no ISO9660 datu CD"
 1457 
 1458 #: src/create.c:5648
 1459 msgid "Header data for the ISO9660 image"
 1460 msgstr "Hederu dati no ISO9660 veidola"
 1461 
 1462 #: src/create.c:5667
 1463 msgid "Volume Id:"
 1464 msgstr "Iezīme:"
 1465 
 1466 #: src/create.c:5680
 1467 #, fuzzy
 1468 msgid ""
 1469 "This is the name of the Disc as displayed in file managers. On Linux, "
 1470 "Solaris and Mac OS X this name will also be used as the mount point in the "
 1471 "filesystem."
 1472 msgstr ""
 1473 "Diska nosaukums, kad tas tiek izmantots Windows vai Mac sistēmās. Zem "
 1474 "Solaris tiks izmantots kā monēšanas punkts."
 1475 
 1476 #: src/create.c:5683
 1477 msgid "Publisher Id:"
 1478 msgstr "Radīja:"
 1479 
 1480 #: src/create.c:5701
 1481 msgid ""
 1482 "This should describe the publisher of the CD, usually with a mailing address "
 1483 "and phone number."
 1484 msgstr ""
 1485 "Apraksta personu, kas ieraksta CD; parasti ar pasta adresi un telefona "
 1486 "nummuru."
 1487 
 1488 #: src/create.c:5704
 1489 msgid "Preparer Id:"
 1490 msgstr "Sagatavoja:"
 1491 
 1492 #: src/create.c:5722
 1493 msgid ""
 1494 "This should describe the preparer of the CD, usually with a mailing address "
 1495 "and phone number."
 1496 msgstr ""
 1497 "Apraksta personu, kas sagatavoja diska saturu; parasti norāda pasta adresi "
 1498 "un telefona nummuru."
 1499 
 1500 #: src/create.c:5725
 1501 msgid "Abstract Information:"
 1502 msgstr "Abstrakta informācija:"
 1503 
 1504 #: src/create.c:5739
 1505 msgid ""
 1506 "Can be used to specify a file name on the CD which contains an abstract. But "
 1507 "you can enter anything here."
 1508 msgstr ""
 1509 "Var tikt izmantots, lai norādītu faila nosaukumu uz CD kas satur rezumējumu, "
 1510 "bet Jūs varat ievadīt šeit ko vēlaties."
 1511 
 1512 #: src/create.c:5742
 1513 msgid "Bibliographic Information:"
 1514 msgstr "Bibliogrāfiskā informācija:"
 1515 
 1516 #: src/create.c:5756
 1517 msgid "Can be used to specify the bibliographic file name."
 1518 msgstr "Var tikt izmantots, lai norādītu bibliogrāfiskā faila nosaukumu."
 1519 
 1520 #: src/create.c:5759
 1521 msgid "Copyright Information:"
 1522 msgstr "Publicētāja Informācija:"
 1523 
 1524 #: src/create.c:5773
 1525 msgid "Can be used to specify the copyright file name."
 1526 msgstr "Var tikt izmantots, lai norādītu autora tiesības."
 1527 
 1528 #: src/create.c:5791
 1529 msgid "Save settings as default"
 1530 msgstr "Saglabāt opcijas kā noklusētās"
 1531 
 1532 #: src/create.c:5796
 1533 #, fuzzy
 1534 msgid ""
 1535 "Saves all defined texts (with the exception of the Volume-ID) to the "
 1536 "configuration directory for automatic restoration at next startup of X-CD-"
 1537 "Roast."
 1538 msgstr ""
 1539 "Saglabā visus definētos tekstus (izņemot identifikatoru Iezīme) konfigu- "
 1540 "rācijas katalogā. Tā kā nākamajā X-CD-Roast startēšanās reizē visas nozīmes "
 1541 "tiks automātiski aizpildītas."
 1542 
 1543 #: src/create.c:5798
 1544 #, fuzzy
 1545 msgid "Read settings from Disc"
 1546 msgstr "Lasīt uzstādījumus no CD"
 1547 
 1548 #: src/create.c:5803
 1549 #, fuzzy
 1550 msgid ""
 1551 "Read all header texts from a Disc in the writing device - Warning, this will "
 1552 "overwrite the currently entered texts."
 1553 msgstr ""
 1554 "Lasīt visus hedera tekstus no CD. Uzmanību! Lauku nozīmes tiks izmainītas "
 1555 "līdz ar CD nolasīšanu."
 1556 
 1557 #: src/create.c:5805
 1558 msgid "Clear settings"
 1559 msgstr "Tīrīt uzstādījumus"
 1560 
 1561 #: src/create.c:5810
 1562 msgid "Clear all entry fields."
 1563 msgstr "Tīrīt visus aizpildītos laukus."
 1564 
 1565 #: src/create.c:5868
 1566 msgid "Select boot image"
 1567 msgstr "Izvēlieties sāknes-veidolu"
 1568 
 1569 #: src/create.c:5983
 1570 #, fuzzy
 1571 msgid "Options to create a bootable Disc"
 1572 msgstr "Opcijas, lai radītu sāknējamu CD"
 1573 
 1574 #: src/create.c:5985
 1575 #, fuzzy
 1576 msgid "Options to create a bootable CD/DVD"
 1577 msgstr "Opcijas, lai radītu sāknējamu CD"
 1578 
 1579 #: src/create.c:6003
 1580 #, fuzzy
 1581 msgid "Make Disc bootable?"
 1582 msgstr "Izveidot sāknējamu disku?"
 1583 
 1584 #: src/create.c:6005
 1585 #, fuzzy
 1586 msgid "Make CD/DVD bootable?"
 1587 msgstr "Izveidot sāknējamu disku?"
 1588 
 1589 #: src/create.c:6010
 1590 msgid "Not bootable"
 1591 msgstr "Nav sāknējams"
 1592 
 1593 #: src/create.c:6015
 1594 #, fuzzy
 1595 msgid "Don't create a bootable Disc."
 1596 msgstr "Neviedot sāknējamu CD."
 1597 
 1598 #: src/create.c:6020 src/create.c:6040
 1599 msgid "El Torito (Standard PC)"
 1600 msgstr "El Torito (Standarta PC)"
 1601 
 1602 #: src/create.c:6025
 1603 msgid ""
 1604 "This CD should be bootable on Standard-PCs as defined by the El Torito "
 1605 "Standard. You have to supply valid boot image to make this possible."
 1606 msgstr ""
 1607 "Šim CD ir jābūt sāknējamam uz standarta PC atbilstībā ar El Torito "
 1608 "specifikāciju. Jums nāksies izvēlēties nepieciešamo sāknes-veidolu."
 1609 
 1610 #: src/create.c:6030 src/create.c:6190
 1611 msgid "Sparc (Sun workstations)"
 1612 msgstr "Sparc (Sun workstations)"
 1613 
 1614 #: src/create.c:6035
 1615 msgid "This CD should be bootable on Sparc systems (usually Sun workstations)."
 1616 msgstr "Šim CD jābūt sāknējamam uz Sparc sistēmām (parasti Sun darbstacijas)."
 1617 
 1618 #: src/create.c:6057
 1619 msgid "Boot image:"
 1620 msgstr "Sāknes-veidols:"
 1621 
 1622 #: src/create.c:6078
 1623 msgid ""
 1624 "This specifies the path and filename of the boot image. The boot image must "
 1625 "be exactly the size of either a 1.2, 1.44 or 2.88 meg floppy. You can use "
 1626 "here any image you copied from a bootable floppy."
 1627 msgstr ""
 1628 "Sāknes-veidola ceļš un vārds. Veidolam ir jāatbilst 1.2, 1.44, 2.88 MB. "
 1629 "Varat izmantot jebkuru sāknes veidolu, kas ir nokopēts no disketes."
 1630 
 1631 #: src/create.c:6080 src/setup.c:1986 src/setup.c:2490
 1632 msgid "Browse"
 1633 msgstr "Pārlūkot"
 1634 
 1635 #: src/create.c:6086
 1636 msgid "Boot catalog:"
 1637 msgstr "Sāknes katalogs:"
 1638 
 1639 #: src/create.c:6099
 1640 msgid ""
 1641 "This specifies the path and filename of the boot catalog. This file is "
 1642 "required to make a bootable CD and will be automatically generated by "
 1643 "mkisofs. If you are not sure just keep the default setting."
 1644 msgstr ""
 1645 "Sāknes-kataloga ceļš un vārds . Šis fails ir nepieciešams, lai radītu "
 1646 "sāknējamo CD un tiks automātiski ģenerēts ar mkisofs paketi. Ja neesat "
 1647 "pārliecināts - paturiet noklusēto nozīmi."
 1648 
 1649 #: src/create.c:6114
 1650 msgid "Floppy image boot"
 1651 msgstr "Disketes veidola sākne"
 1652 
 1653 #: src/create.c:6119
 1654 msgid "The given boot image is copied from a bootable floppy."
 1655 msgstr "Uzdotais sāknes veidols ir kopēts no sāknējamās disketes."
 1656 
 1657 #: src/create.c:6124
 1658 msgid "Hard disk image boot"
 1659 msgstr "Cietā diska sāknes veidols"
 1660 
 1661 #: src/create.c:6129
 1662 msgid ""
 1663 "The given boot image is a hard disk image. The hard disk image must begin "
 1664 "with a master boot record that contains a single partition."
 1665 msgstr ""
 1666 "Dotais sāknes veidols ir cietā diska veidols. Cietā diska veidolam ir "
 1667 "jāsākās ar Master Boot Record, kas satur vienu partīciju."
 1668 
 1669 #: src/create.c:6134
 1670 msgid "No disk emulation boot"
 1671 msgstr "Bez sāknes emulācijas"
 1672 
 1673 #: src/create.c:6139
 1674 msgid ""
 1675 "Specifies that the boot image used to create a bootable CD is a 'no "
 1676 "emulation' image. The system will load and execute this image without "
 1677 "performing any disk emulation."
 1678 msgstr ""
 1679 "Nozīmē, ka sāknes veidols, lai radītu sāknējamo CD, nav emulācijas veidols. "
 1680 "Sistēma iestartēsies un izpildīs veidolu bez diska emulācijas."
 1681 
 1682 #: src/create.c:6144
 1683 msgid "Not bootable image"
 1684 msgstr "Nesāknējams veidols"
 1685 
 1686 #: src/create.c:6149
 1687 msgid ""
 1688 "Specifies that the created CD should be marked as not bootable. The system "
 1689 "will provide an emulated drive for the image, but will boot off a standard "
 1690 "boot device."
 1691 msgstr ""
 1692 "Nozīmē, ka radītais disks būs atzīmēts kā nesāknējamais. Sistēma veidolam "
 1693 "iedalīs emulējamu ierīci, bet startēsies no standarta sāknējamās ierīces."
 1694 
 1695 #: src/create.c:6154
 1696 #, fuzzy
 1697 msgid "No emul load size:"
 1698 msgstr "Kompakt-disks nav ielādēts"
 1699 
 1700 #: src/create.c:6161
 1701 msgid ""
 1702 "This is the number of virtual 512 byte sectors to load in no-emulation mode. "
 1703 "See the mkisofs-manpage for more details (-boot-load-size)"
 1704 msgstr ""
 1705 
 1706 #: src/create.c:6179
 1707 msgid "Modify boot info-table"
 1708 msgstr ""
 1709 
 1710 #: src/create.c:6186
 1711 msgid ""
 1712 "Specifies that a 56-byte table with CD-ROM layout information will be "
 1713 "patched into the boot file. Warning - the boot file will be modified! See "
 1714 "the mkisofs-manpage for more details (-boot-info-table)"
 1715 msgstr ""
 1716 
 1717 #: src/create.c:6203
 1718 msgid "Boot image list:"
 1719 msgstr "Sāknes veidolu saraksts:"
 1720 
 1721 #: src/create.c:6213
 1722 msgid ""
 1723 "Specifies a comma separated list of boot images that are needed to make a "
 1724 "bootable CD for sparc systems."
 1725 msgstr ""
 1726 "Norādīt ar komatu atdalīto veidolu sarakstu, kas nepieciešami, lai radītu "
 1727 "sāknējamo disku priekš SPARC sistēmām."
 1728 
 1729 #: src/create.c:6349
 1730 #, fuzzy
 1731 msgid ""
 1732 "Please specify both the boot image and boot catalog\n"
 1733 "for your bootable Disc."
 1734 msgstr ""
 1735 "Lūdzu norādiet abus - sāknes veidolu un sāknes katalogu\n"
 1736 "jūsu sāknējamajam CD."
 1737 
 1738 #: src/create.c:6359
 1739 #, c-format
 1740 msgid ""
 1741 "Cannot find the boot image file you specified:\n"
 1742 "\"%s\"\n"
 1743 "Please give a valid file."
 1744 msgstr ""
 1745 "Norādītais sāknes veidols nav atrasts:\n"
 1746 "\"%s\"\n"
 1747 "Lūdzu norādiet esošu failu."
 1748 
 1749 #: src/create.c:6368
 1750 #, c-format
 1751 msgid ""
 1752 "No read permission on the boot image file you specified:\n"
 1753 "\"%s\""
 1754 msgstr ""
 1755 "Nav lasīšanas tiesību norādītajam sāknes veidolam:\n"
 1756 "\"%s\""
 1757 
 1758 #: src/create.c:6385
 1759 msgid ""
 1760 "Your boot image file is not valid. It must\n"
 1761 "have a size of either 1200, 1440 or 2880 KiB."
 1762 msgstr ""
 1763 "Jūsu sāknes veidola fails nav precīzs. Tam jābūt\n"
 1764 "vai nu 1200, vai 1440, vai 2800 KiB."
 1765 
 1766 #: src/create.c:6391
 1767 #, fuzzy
 1768 msgid ""
 1769 "Your boot image file seems not to be included\n"
 1770 "on the Disc you are going to master. Make sure to\n"
 1771 "add its path to the master directories."
 1772 msgstr ""
 1773 "Jūsu sāknes veidola fails nav pievients\n"
 1774 "diskam kuru Jūs taisaties meistarot Esiet\n"
 1775 "pārliecināts, ka pievienojāt ceļu mestarošanas katalogiem."
 1776 
 1777 #: src/create.c:6421
 1778 msgid ""
 1779 "Please wait while X-CD-Roast is\n"
 1780 "calculating the current image size."
 1781 msgstr ""
 1782 
 1783 #: src/create.c:6440
 1784 msgid "Please first add some directories to master."
 1785 msgstr "Lūdzu pievienot dažus katalogus, ko meistarot."
 1786 
 1787 #: src/create.c:6460
 1788 msgid ""
 1789 "Please specify a boot image list for your\n"
 1790 "sparc bootable CD."
 1791 msgstr ""
 1792 "Lūdzu norādiet sāknes-veidolu sarakstu, Jūsu\n"
 1793 "SPARC sāknējamajam CD."
 1794 
 1795 #: src/create.c:6468
 1796 #, fuzzy
 1797 msgid "Calculating..."
 1798 msgstr "Aprēķināt izmēru"
 1799 
 1800 #: src/create.c:6589 src/create.c:6741
 1801 msgid ""
 1802 "Please click on \"Calculate Size\" first to check if all master options\n"
 1803 "are valid and to see how big the image will be."
 1804 msgstr ""
 1805 "Lūdzu uzklikšķināt uz \"Aprēķināt Izmēru\" pirmoreiz, lai pārbaudītu vai\n"
 1806 "visas meistarošanas opcijas ir pareizas."
 1807 
 1808 #: src/create.c:6603 src/create.c:6761
 1809 #, fuzzy
 1810 msgid ""
 1811 "You really want to create a Data Disc with only .wav files on it?\n"
 1812 "To create an Audio CD you use the \"Write Tracks\" menu\n"
 1813 "instead of mastering a Disc here."
 1814 msgstr ""
 1815 "Jūs tiešām vēlaties radīt Datu CD ar tikai .wav failiem uz tā?\n"
 1816 "Lai radītu Audio CD Izmantojiet \"Rakstīt Celiņus\" izvēlni\n"
 1817 "nevis meistarot CD šeit."
 1818 
 1819 #: src/create.c:6611 src/create.c:6769
 1820 #, fuzzy
 1821 msgid ""
 1822 "You really want to create a Data Disc with one big ISO file on it?\n"
 1823 "To burn an ISO file as Disc-image use the \"Write Tracks\" menu\n"
 1824 "instead."
 1825 msgstr ""
 1826 "Jūs tiešām vēlaties radīt Datu CD ar vienu lielu ISO failu uz tā?\n"
 1827 "Lai ierakstītu ISO failu kā CD veidolu izmantojiet \"Rakstīt Celiņus\"\n"
 1828 "izvēlni."
 1829 
 1830 #: src/create.c:6622
 1831 #, fuzzy
 1832 msgid ""
 1833 "You have decided to create a multi session Disc.\n"
 1834 "Should X-CD-Roast create an image for a first\n"
 1835 "session, or an image for an additional session?\n"
 1836 "\n"
 1837 "If you want to create an additional session, load\n"
 1838 "now the Disc to append to in your Writer\n"
 1839 "before continuing."
 1840 msgstr ""
 1841 "Jūs esat izlēmis radīt multisesiju CD.\n"
 1842 "Vai programmai radīt veidolu priekš\n"
 1843 "pirmās sesijas vai veidolu papildus sesijai?\n"
 1844 "\n"
 1845 "Ja vēlaties radīt papildus sesiju, tad pirms\n"
 1846 "turpināt ielieciet CD-R/RW disku."
 1847 
 1848 #: src/create.c:6644
 1849 #, fuzzy
 1850 msgid ""
 1851 "There is an empty Disc in the drive.\n"
 1852 "Additional sessions cannot be written on\n"
 1853 "unwritten media."
 1854 msgstr ""
 1855 "Ierīcē atrodas tukšs CD-R/RW.\n"
 1856 "Sesijas nevar ierakstīt\n"
 1857 "tukšā CD."
 1858 
 1859 #: src/create.c:6653 src/create.c:6783
 1860 #, fuzzy
 1861 msgid ""
 1862 "A Disc is required in the Writer before\n"
 1863 "a session can be mastered.\n"
 1864 "Please insert a Disc and try again."
 1865 msgstr ""
 1866 "Rakstīšanas ierīcē jāatrodas CD, pirms\n"
 1867 "sāksies meistarošana.\n"
 1868 "Lūdzu ievietojiet CD-R/RW un mēģiniet vēl."
 1869 
 1870 #: src/create.c:6660
 1871 #, fuzzy
 1872 msgid "This Disc is closed. No further data can be written onto it."
 1873 msgstr "Šis disks ir noslēgts. Papildus datus ierakstīt nav iespējams."
 1874 
 1875 #: src/create.c:6674 src/create.c:6810
 1876 #, fuzzy
 1877 msgid ""
 1878 "You have to enable Rock Ridge in the ISO9660-Options\n"
 1879 "in order to write a multi session Disc."
 1880 msgstr ""
 1881 "Vajag izvēlēties Rock Ridge, ISO9660 opcijās,\n"
 1882 "lai ierakstītu multisesiju CD."
 1883 
 1884 #: src/create.c:6694
 1885 msgid "Not enough disk space available"
 1886 msgstr "Nepietiek brīvās vietas."
 1887 
 1888 #: src/create.c:6793
 1889 #, fuzzy
 1890 msgid ""
 1891 "You are going to try to add data to a multi session-Disc\n"
 1892 "without having multi session writing enabled.\n"
 1893 "This can result in an unreadable Disc."
 1894 msgstr ""
 1895 "Jūs taisaties pievienot datus multisesiju diskam, kamēr\n"
 1896 "multisesijas opcija nav uzstādīta.\n"
 1897 "Var sanākt nelasāms CD."
 1898 
 1899 #: src/create.c:6870
 1900 #, fuzzy
 1901 msgid "Ready to write a single session DVD?"
 1902 msgstr "Gatavs vienas sesijas diska ierakstam?"
 1903 
 1904 #: src/create.c:6872
 1905 msgid "Ready to write a single session CD?"
 1906 msgstr "Gatavs vienas sesijas diska ierakstam?"
 1907 
 1908 #: src/create.c:7066
 1909 msgid "Session information"
 1910 msgstr "Sesijas informācija"
 1911 
 1912 #: src/create.c:7076
 1913 msgid "Create session on hard disk"
 1914 msgstr "Veidot sesiju uz cietā diska"
 1915 
 1916 #: src/create.c:7080
 1917 msgid "Write session on-the-fly"
 1918 msgstr "Rakstīt sesiju on-the-fly"
 1919 
 1920 #: src/create.c:7108
 1921 msgid "New session size:"
 1922 msgstr "Jaunās sesijas izmērs:"
 1923 
 1924 #: src/create.c:7117
 1925 #, fuzzy
 1926 msgid ""
 1927 "The calculated size of the new session/image. If you choose to write the "
 1928 "image to hard drive, this is the free space you need in the image-"
 1929 "directories. When burning on-the-fly make sure there is enough space left on "
 1930 "the Disc."
 1931 msgstr ""
 1932 "Izskaitļotais jaunās sesijas/veidola izmērs. Ja Jūs ierakstam izvēlējāties "
 1933 "cietā diska veidolu, tad tas būs brīvās vietas izmērs veidolu katalogos. Ja "
 1934 "Jūs vēlaties rakstīt on the fly, tad pārliecinieties, ka ir pietiekami "
 1935 "brīvās vietas uz CD-R/RW diska."
 1936 
 1937 #: src/create.c:7119
 1938 msgid "Calculate size"
 1939 msgstr "Aprēķināt izmēru"
 1940 
 1941 #: src/create.c:7124
 1942 msgid ""
 1943 "This calculates the exact size of your new session/image. Everytime you "
 1944 "change the master-options or add/remove paths to master you have to redo "
 1945 "this."
 1946 msgstr ""
 1947 "Noteikt precīzu jaunās sesijas/veidola izmēru. Katru reizi, kad mainat "
 1948 "meistara uzstādījumus vai pievienojat/dzēšat veidojamā veidola katalogus "
 1949 "Jums nāksies veikt šo operāciju no jauna."
 1950 
 1951 #: src/create.c:7126
 1952 msgid "Calculate automatically"
 1953 msgstr "Aprēķināt automātiski"
 1954 
 1955 #: src/create.c:7133
 1956 msgid ""
 1957 "Calculate automatically the required space for the current session everytime "
 1958 "you enter this menu."
 1959 msgstr ""
 1960 "Automātiski aprēķināt nepieciešamo apjomu tekošajai sesijai katru reizi, kad "
 1961 "Jūs ieejat šajā izvēlnē."
 1962 
 1963 #: src/create.c:7201
 1964 msgid "Master to image file"
 1965 msgstr "Meistarot veidola failu"
 1966 
 1967 #: src/create.c:7206
 1968 msgid ""
 1969 "Creates the ISO9660 image on your hard drive. You can burn this image later "
 1970 "with the \"Write Tracks\" menu."
 1971 msgstr ""
 1972 "Rada ISO9660 veidolu uz Jūsu cietā diska. Jūs varat ierakstīt šo veidolu no "
 1973 "\"Rakstīt Celiņus\" izvēlnes."
 1974 
 1975 #: src/create.c:7441
 1976 msgid "Master and write on-the-fly"
 1977 msgstr "Meistarot un rakstīt on-the-fly"
 1978 
 1979 #: src/create.c:7446
 1980 #, fuzzy
 1981 msgid ""
 1982 "Create the ISO9660 image on-the-fly. You don't need extra storage on the "
 1983 "hard drive and it is faster then creating first an image and later burn it. "
 1984 "This is safe nowadays since all modern disc writers support buffer underrun "
 1985 "protection."
 1986 msgstr ""
 1987 "Veido ISO9660 veidolu on-the-fly. Priekš tā nav nepieciešama papildus vieta "
 1988 "uz cietā diska un tas ir ātrāk, nekā sākumā radīt veidolu un pēc tam rakstīt "
 1989 "CD. Tomēr pastāv bufera iztukšošanās iespēja, kad dators ir noslogots. Tādā "
 1990 "gadījumā CD ieraksts var beigties neveiksmīgi. Var mēģināt samazināt "
 1991 "rakstīšanas ātrumu."
 1992 
 1993 #: src/create.c:7527
 1994 msgid "Master source"
 1995 msgstr "Meistarošanas avots"
 1996 
 1997 #: src/create.c:7533
 1998 msgid "ISO9660 options"
 1999 msgstr "ISO9660 opcijas"
 2000 
 2001 #: src/create.c:7539
 2002 msgid "Boot options"
 2003 msgstr "Sāknes opcijas"
 2004 
 2005 #: src/create.c:7545
 2006 msgid "ISO9660 header"
 2007 msgstr "ISO9660 heders"
 2008 
 2009 #: src/create.c:7551
 2010 msgid "Create session/image"
 2011 msgstr "Veidot sesiju/veidolu"
 2012 
 2013 #: src/create.c:7790 src/duplicate.c:4135
 2014 #, fuzzy
 2015 msgid "Disc/Image Info"
 2016 msgstr "CD/veidola info"
 2017 
 2018 #: src/create.c:7798 src/duplicate.c:4143
 2019 #, fuzzy
 2020 msgid ""
 2021 "Displays information about the currently inserted Disc and tracks stored on "
 2022 "the hard disk."
 2023 msgstr ""
 2024 "Izdot informāciju par tikko ievietotu CD un celiņiem, kas atrodas uz cietā "
 2025 "diska."
 2026 
 2027 #: src/create.c:7800
 2028 msgid "Read Tracks"
 2029 msgstr "Lasīt Celiņus"
 2030 
 2031 #: src/create.c:7806
 2032 #, fuzzy
 2033 msgid "Reads selected tracks from a Disc and stores them on the hard disk."
 2034 msgstr "Lasīt izvēlētos celiņus no CD un saglabāt tos uz cietā diska."
 2035 
 2036 #: src/create.c:7808
 2037 msgid "Verify Tracks"
 2038 msgstr "Pārbaudīt Celiņus"
 2039 
 2040 #: src/create.c:7814
 2041 #, fuzzy
 2042 msgid ""
 2043 "Reads selected tracks again from the Disc and compares them with the saved "
 2044 "tracks on the hard disk."
 2045 msgstr ""
 2046 "Vēlreiz lasīt izvēlētos celiņus no CD un salīdzināt ar tiem, kas atrodas uz "
 2047 "cietā diska."
 2048 
 2049 #: src/create.c:7816 src/duplicate.c:4169
 2050 msgid "Play Audio-Tracks"
 2051 msgstr "Atskaņot Audio Celiņus"
 2052 
 2053 #: src/create.c:7822 src/duplicate.c:4175
 2054 msgid "Plays audio tracks (.wav files) from the hard disk via soundcard."
 2055 msgstr ""
 2056 "Atsaņo audio celiņus (.wav faili) no cietā diska izmantojot skaņas karti."
 2057 
 2058 #: src/create.c:7824
 2059 msgid "Master Tracks"
 2060 msgstr "Meistarot Celiņus"
 2061 
 2062 #: src/create.c:7830
 2063 #, fuzzy
 2064 msgid ""
 2065 "Creates an ISO9660-image of files and directories on your hard disk. Use "
 2066 "this to create your own data Discs."
 2067 msgstr ""
 2068 "Radīt ISO9660 veidolu no cietā diska. Izmantojiet, lai radītu Jūsu "
 2069 "personīgos CD."
 2070 
 2071 #: src/create.c:7832
 2072 msgid "Write Tracks"
 2073 msgstr "Rakstīt Celiņus"
 2074 
 2075 #: src/create.c:7838
 2076 #, fuzzy
 2077 msgid "Writes any tracks from your hard disk in an arbitrary order to a Disc."
 2078 msgstr "Rakstīt jebkurus celiņus no cietā diska uz CD-R/RW noteiktā kārtībā."
 2079 
 2080 #: src/create.c:7840 src/duplicate.c:4189
 2081 msgid "Delete Tracks"
 2082 msgstr "Dzēst Celiņus"
 2083 
 2084 #: src/create.c:7846 src/duplicate.c:4195
 2085 msgid "Deletes saved Tracks from the hard disk to free up space."
 2086 msgstr "Dzēš saglabātos celiņus no cietā diska, lai atbrīvotu vietu."
 2087 
 2088 #: src/create.c:7849 src/duplicate.c:4197
 2089 msgid "Back to main menu"
 2090 msgstr "Atpakaļ Uz Galveno Izvēlni"
 2091 
 2092 #: src/create.c:7855
 2093 msgid "Quits the create menu and returns to the main menu."
 2094 msgstr "Iziet no radīšanas izvēlnes un atgriezties galvenajā izvēlnē."
 2095 
 2096 #: src/duplicate.c:354 src/setup.c:1891
 2097 msgid "Path"
 2098 msgstr "Ceļš"
 2099 
 2100 #: src/duplicate.c:707 src/setup.c:1339
 2101 msgid "Read Device:"
 2102 msgstr "Lasīšanas Iekārta:"
 2103 
 2104 #: src/duplicate.c:744
 2105 #, fuzzy
 2106 msgid "Select the device you want use now for all read-operations on Discs."
 2107 msgstr "Izvēlieties ierīci lasīšanas operācijām no CD."
 2108 
 2109 #: src/duplicate.c:747 src/duplicate.c:1129 src/menus.c:3411
 2110 msgid "Speed:"
 2111 msgstr "Ātrums:"
 2112 
 2113 #: src/duplicate.c:766
 2114 msgid "Select the speed which should be used for audio-extraction."
 2115 msgstr "Izvēlēties ātrumu, kāds tiks izmantots audio izvilkumiem."
 2116 
 2117 #: src/duplicate.c:787
 2118 #, fuzzy
 2119 msgid "Ejects a Disc from this device."
 2120 msgstr "Izmet CD no šīs iekārtas."
 2121 
 2122 #: src/duplicate.c:800
 2123 #, fuzzy
 2124 msgid "Loads a Disc in this device."
 2125 msgstr "Ielādē CD šajā iekārtā."
 2126 
 2127 #: src/duplicate.c:876
 2128 msgid "Image Directory:"
 2129 msgstr "Veidolu Katalogs:"
 2130 
 2131 #: src/duplicate.c:885
 2132 msgid "Automatic"
 2133 msgstr "Automātiski"
 2134 
 2135 #: src/duplicate.c:924
 2136 msgid ""
 2137 "The directory on the hard disk you want to store/read tracks from. The "
 2138 "setting \"Automatic\" selects all available directories at once."
 2139 msgstr ""
 2140 "Katalogs uz cietā diska, lai saglabātu/lasītu celiņus. Ja ir izvēlēts "
 2141 "uzstādījums \"Atomātiski\" tiek izmantoti visi pieejamie katalogi uzreiz."
 2142 
 2143 #: src/duplicate.c:1088 src/setup.c:1142
 2144 msgid "Write Device:"
 2145 msgstr "Rakstīšanas Iekārta:"
 2146 
 2147 #: src/duplicate.c:1127
 2148 #, fuzzy
 2149 msgid "The Writer you want to use now to burn your Discs."
 2150 msgstr ""
 2151 "CD-Writer iekārta, kura tiks izmantota, lai rakstītu CD. Šeit arī atrodas "
 2152 "opcija, lai nomestu rakstītāju."
 2153 
 2154 #: src/duplicate.c:1149
 2155 #, fuzzy
 2156 msgid "The speed you want to burn Discs with. (Depends on your current Disc.)"
 2157 msgstr "Ieraksta ātrums. (Atkarīgs no izmantojamās ierīces)"
 2158 
 2159 #: src/duplicate.c:1221
 2160 msgid "Query CDDB"
 2161 msgstr "Pieprasīt CDDB"
 2162 
 2163 #: src/duplicate.c:1226
 2164 msgid ""
 2165 "Download the track titles for current CD. Requires a connection to the "
 2166 "Internet."
 2167 msgstr "Celiņu nosaukumu ielāde. Ir nepieciešams interneta pieslēgums."
 2168 
 2169 #: src/duplicate.c:1228
 2170 msgid "Edit titles for CD-Text"
 2171 msgstr "Labot CD-Text"
 2172 
 2173 #: src/duplicate.c:1233
 2174 msgid ""
 2175 "Edits the title and performer information before any tracks are read from "
 2176 "the inserted CD. Only required to author a CD with CD-Text."
 2177 msgstr ""
 2178 "Rediģēt informāciju par nosaukumu un izpildītāju pirms tam, kā celiņi "
 2179 "nolasīti no CD. Nepieciešams, lai ierakstītu CD-Text uz CD."
 2180 
 2181 #: src/duplicate.c:1235 src/duplicate.c:1817 src/duplicate.c:2341
 2182 #: src/setup.c:1960
 2183 msgid "Update"
 2184 msgstr "Atjaunināt"
 2185 
 2186 #: src/duplicate.c:1240 src/duplicate.c:1822 src/duplicate.c:2346
 2187 #, fuzzy
 2188 msgid ""
 2189 "Refreshes the content of the information windows (e.g. after a Disc change)."
 2190 msgstr "Atjaunot informācijas logu saturu (piemēram, pēc CD maiņas)"
 2191 
 2192 #: src/duplicate.c:1332
 2193 msgid "Total Size:"
 2194 msgstr "Kopā Izmērs:"
 2195 
 2196 #: src/duplicate.c:1341 src/setup.c:1953
 2197 msgid "Data / Audio"
 2198 msgstr ""
 2199 
 2200 #: src/duplicate.c:1463
 2201 msgid ""
 2202 "This test release does currently not\n"
 2203 "support copying of CD-Extra."
 2204 msgstr ""
 2205 "Šī programmas versija neatbalsta\n"
 2206 "CD - Extra kopēšanu."
 2207 
 2208 #: src/duplicate.c:1707
 2209 msgid ""
 2210 "Illegal chars found in entry field.\n"
 2211 "Substituted them by \"_\" chars"
 2212 msgstr ""
 2213 "Atrasti nederīgi simboli.\n"
 2214 "Aizvietoti ar \"_\" simbolu."
 2215 
 2216 #: src/duplicate.c:1810
 2217 msgid "Read all tracks"
 2218 msgstr "Lasīt visus celiņus"
 2219 
 2220 #: src/duplicate.c:1815
 2221 #, fuzzy
 2222 msgid ""
 2223 "Reads all tracks from the current Disc and saves them in the image "
 2224 "directories on the hard disk."
 2225 msgstr ""
 2226 "Lasīt visus celiņus no esošā CD un saglabāt tos veidolu katalogos uz cietā "
 2227 "diska."
 2228 
 2229 #: src/duplicate.c:2021
 2230 msgid " - "
 2231 msgstr " - "
 2232 
 2233 #: src/duplicate.c:2125
 2234 msgid ""
 2235 "No TOC file selected which specifies\n"
 2236 "which tracks are to verify."
 2237 msgstr ""
 2238 "Celiņu pārbaudes TOC fails\n"
 2239 "nav atrasts."
 2240 
 2241 #: src/duplicate.c:2134 src/duplicate.c:2967
 2242 #, fuzzy
 2243 msgid ""
 2244 "Some tracks do have a different file-size as expected.\n"
 2245 "Perhaps the tracks are outdated or belong to another Disc.\n"
 2246 "Do you want to continue anyway or to abort?"
 2247 msgstr ""
 2248 "Dažiem celiņiem ir cits izmērs nekā gaidītais.\n"
 2249 "Iespējams, ka celiņi ir novecojuši vai pieder citam CD.\n"
 2250 "Jūs vēlaties turpināt vai atcelt?"
 2251 
 2252 #: src/duplicate.c:2143 src/duplicate.c:2976
 2253 #, fuzzy
 2254 msgid ""
 2255 "Some tracks belonging to the Disc you want to write are missing.\n"
 2256 "Perhaps the TOC file is outdated and the tracks\n"
 2257 "were already removed from the hard drive."
 2258 msgstr ""
 2259 "Iztrūkst daži šim CD piederoši celiņi.\n"
 2260 "Iespējams TOC fails ir novecojis vai celiņi\n"
 2261 "ir jau nodzēsti no cietā diska."
 2262 
 2263 #: src/duplicate.c:2162 src/duplicate.c:2177 src/duplicate.c:2186
 2264 #, fuzzy
 2265 msgid ""
 2266 "TOC file does not match the Disc in the drive.\n"
 2267 "Verifying is therefore impossible."
 2268 msgstr ""
 2269 "TOC fails nesakrīt ar CD.\n"
 2270 "Pārbaude ir neiespējama."
 2271 
 2272 #: src/duplicate.c:2237
 2273 #, fuzzy
 2274 msgid ""
 2275 "The Disc contains only audio tracks and you set that\n"
 2276 "audio tracks should not be verified. Verifying is therefore impossible."
 2277 msgstr ""
 2278 "CD satur tikai audio celiņus un Jūs atcēlāt to\n"
 2279 "pārbaudi. Tādējādi pārbaude ir neiespējama."
 2280 
 2281 #: src/duplicate.c:2334
 2282 msgid "Verify tracks"
 2283 msgstr "Celiņu pārbaude"
 2284 
 2285 #: src/duplicate.c:2339
 2286 #, fuzzy
 2287 msgid ""
 2288 "Reads all tracks from the current Disc again and does compare them with the "
 2289 "tracks on the hard disk as specified in the selected TOC file."
 2290 msgstr ""
 2291 "Lasīt visus celiņus no cietā diska un salīdzināt ar celiņiem uz cietā diska "
 2292 "ar atbilstošo TOC failu."
 2293 
 2294 #: src/duplicate.c:2443 src/duplicate.c:3279
 2295 msgid "TOC-File:"
 2296 msgstr "TOC-Fails:"
 2297 
 2298 #: src/duplicate.c:2451
 2299 #, fuzzy
 2300 msgid ""
 2301 "Select which tracks should be verified against the current Disc. The TOC "
 2302 "file must match the Disc, of course."
 2303 msgstr ""
 2304 "Norādīt celiņus, kas jāpārbauda esošajā diskā. Dabiski, ka TOC failam "
 2305 "jāsakrīt ar pārbaudāmo CD."
 2306 
 2307 #: src/duplicate.c:2546 src/duplicate.c:3870 src/menus.c:5512
 2308 msgid "Nr."
 2309 msgstr "Nr."
 2310 
 2311 #: src/duplicate.c:2547 src/duplicate.c:3871 src/menus.c:5520
 2312 msgid "Track title"
 2313 msgstr "Celiņa virsraksts"
 2314 
 2315 #: src/duplicate.c:2548 src/duplicate.c:3872 src/menus.c:5538
 2316 msgid "Length"
 2317 msgstr "Garums"
 2318 
 2319 #: src/duplicate.c:2549 src/duplicate.c:3873
 2320 msgid "Filename"
 2321 msgstr "Vārds"
 2322 
 2323 #: src/duplicate.c:2909
 2324 msgid ""
 2325 "Read device is the same as the write device!\n"
 2326 "On the fly copy is only possible with different devices\n"
 2327 msgstr ""
 2328 "Lasīšanas un ieraksta ierīce ir viena un tā\n"
 2329 "pati! Kopēšana on the fly ir iespējama ar atšķirīgām ierīcēm.\n"
 2330 
 2331 #: src/duplicate.c:2920
 2332 msgid ""
 2333 "When copy on the fly it is not advised to use a\n"
 2334 "higher speed to write then to read."
 2335 msgstr ""
 2336 
 2337 #: src/duplicate.c:2945
 2338 msgid ""
 2339 "Currently on-the-fly copy is only supported\n"
 2340 "for simple data CDs, audio CDs or CDs with a data track\n"
 2341 "after several audio tracks (CD-Extra)."
 2342 msgstr ""
 2343 
 2344 #: src/duplicate.c:2951
 2345 msgid ""
 2346 "That CD contains both audio and data tracks. X-CD-Roast\n"
 2347 "will only copy the audio tracks in on-the-fly mode."
 2348 msgstr ""
 2349 
 2350 #: src/duplicate.c:3142
 2351 msgid "Copy on the fly"
 2352 msgstr "Kopēt on the fly"
 2353 
 2354 #: src/duplicate.c:3228
 2355 #, fuzzy
 2356 msgid "Disc to write"
 2357 msgstr "CD ierakstam"
 2358 
 2359 #: src/duplicate.c:3230
 2360 #, fuzzy
 2361 msgid "CD/DVD to write"
 2362 msgstr "CD ierakstam"
 2363 
 2364 #: src/duplicate.c:3245 src/duplicate.c:4178
 2365 #, fuzzy
 2366 msgid "Write Disc"
 2367 msgstr "Rakstīšanas Iekārta:"
 2368 
 2369 #: src/duplicate.c:3247 src/duplicate.c:4180
 2370 #, fuzzy
 2371 msgid "Write CD/DVD"
 2372 msgstr "Rakstīt CD"
 2373 
 2374 #: src/duplicate.c:3253
 2375 #, fuzzy
 2376 msgid "Writes all tracks specified by the TOC file to a Disc."
 2377 msgstr "Rakstīt visus TOC failam atbilstošos celiņus uz CD."
 2378 
 2379 #: src/duplicate.c:3287
 2380 #, fuzzy
 2381 msgid ""
 2382 "Select the TOC file that specifies which tracks should be written to Disc. "
 2383 "The setting \"Copy on the fly\" will read the tracks directly from the Disc "
 2384 "reader instead from the harddisk."
 2385 msgstr ""
 2386 "Izvēlēties TOC failu, kas norāda kādus tieši celiņus rakstīt CD. Opcija "
 2387 "\"Kopēt on the fly\" nozīmē lasīŧ tieši no otras ierīces cietā diska vietā."
 2388 
 2389 #: src/duplicate.c:3782
 2390 msgid "No tracks selected to delete"
 2391 msgstr "Nav izvēlēti celiņi dzēšanai"
 2392 
 2393 #: src/duplicate.c:3786
 2394 msgid "Are you sure you want to delete one track?"
 2395 msgstr "Esat drošs, ka vēlaties dzēst vienu celiņu?"
 2396 
 2397 #: src/duplicate.c:3788
 2398 #, c-format
 2399 msgid "Are you sure you want to delete %d tracks?"
 2400 msgstr "Esat drošs, ka vēleties dzēst %d celiņus?"
 2401 
 2402 #: src/duplicate.c:3901
 2403 msgid "Size of selected tracks:"
 2404 msgstr "Izvēlēto celiņu izmērs:"
 2405 
 2406 #: src/duplicate.c:3934
 2407 msgid "Selects all displayed tracks."
 2408 msgstr "Izvēlēties visus celiņus."
 2409 
 2410 #: src/duplicate.c:3941
 2411 msgid "Deselects all tracks."
 2412 msgstr "Atcelt visu celiņu izvēli."
 2413 
 2414 #: src/duplicate.c:3947
 2415 msgid "Delete selected tracks"
 2416 msgstr "Dzēst izvēlētos celiņus"
 2417 
 2418 #: src/duplicate.c:3952
 2419 msgid ""
 2420 "Deletes all selected Tracks. Hint: A doubleclick on a TOC-file in the list "
 2421 "will select all tracks specified in it."
 2422 msgstr ""
 2423 "Dzēš visus izvēlētos celiņus. Dubultklikšķis uz TOC faila ļaus izvēlēties "
 2424 "visus tajā norādītos failus."
 2425 
 2426 #: src/duplicate.c:4146
 2427 #, fuzzy
 2428 msgid "Read Disc"
 2429 msgstr "Lasīšanas Iekārta:"
 2430 
 2431 #: src/duplicate.c:4148
 2432 #, fuzzy
 2433 msgid "Read CD/DVD"
 2434 msgstr "Lasīt CD"
 2435 
 2436 #: src/duplicate.c:4155
 2437 #, fuzzy
 2438 msgid "Reads all tracks of a Disc and copy them to the hard disk."
 2439 msgstr "Lasīt visus celiņus no CD un saglabāt tos uz cietā diska."
 2440 
 2441 #: src/duplicate.c:4158
 2442 #, fuzzy
 2443 msgid "Verify Disc"
 2444 msgstr "Pārbaudīt CD"
 2445 
 2446 #: src/duplicate.c:4160
 2447 #, fuzzy
 2448 msgid "Verify CD/DVD"
 2449 msgstr "Pārbaudīt CD"
 2450 
 2451 #: src/duplicate.c:4167
 2452 #, fuzzy
 2453 msgid ""
 2454 "Reads all tracks of a Disc again and compares them with the tracks saved on "
 2455 "the hard disk."
 2456 msgstr ""
 2457 "Lasīt visus celiņus no CD vēlreiz un salīdzināt tos ar celiņiem uz cietā "
 2458 "diska."
 2459 
 2460 #: src/duplicate.c:4187
 2461 #, fuzzy
 2462 msgid ""
 2463 "Writes tracks to a Disc: Will read the tracks from the hard disk or copies "
 2464 "them on-the-fly from from another Disc."
 2465 msgstr ""
 2466 "Raksta celiņus CD-R/RW. Programma lasa celiņus no cietā diska vai kopē tos "
 2467 "on the fly no citas CD lasītāja ierīces."
 2468 
 2469 #: src/duplicate.c:4203
 2470 msgid "Quits the duplicate menu and returns to the main menu."
 2471 msgstr "Iziet no CD kopēšanas izvēlnes un atgriezties galvenajā izvēlnē."
 2472 
 2473 #: src/init.c:415 src/init.c:436 src/init.c:451 src/init.c:472
 2474 #, c-format
 2475 msgid ""
 2476 "Failed to access %s.\n"
 2477 "Please install the cdrtools."
 2478 msgstr ""
 2479 
 2480 #: src/init.c:489
 2481 msgid ""
 2482 "Outdated version of the cdrtools detected:\n"
 2483 "\n"
 2484 msgstr ""
 2485 
 2486 #: src/init.c:491 src/init.c:495 src/init.c:499 src/init.c:503
 2487 #, c-format
 2488 msgid " %s version found: %s - expected at least: %s\n"
 2489 msgstr ""
 2490 
 2491 #: src/init.c:506
 2492 msgid ""
 2493 "\n"
 2494 "It is not recommended to continue..."
 2495 msgstr ""
 2496 
 2497 #: src/init.c:560
 2498 #, c-format
 2499 msgid ""
 2500 "Invalid file permissions on the X-CD-Roast binaries.\n"
 2501 "No SUID-Bit on the file \"%s\".\n"
 2502 "\n"
 2503 "Shall X-CD-Roast try to fix this automatically?\n"
 2504 msgstr ""
 2505 
 2506 #: src/init.c:564 src/init.c:566 src/init.c:576 src/init.c:972 src/init.c:983
 2507 #: src/init.c:1057 src/init.c:1092
 2508 msgid "Warning:"
 2509 msgstr "Brīdinājums:"
 2510 
 2511 #: src/init.c:585
 2512 #, fuzzy
 2513 msgid "Permissions successfully set."
 2514 msgstr "Celiņi veiksmīgi ierakstīti"
 2515 
 2516 #: src/init.c:587
 2517 #, c-format
 2518 msgid ""
 2519 "The automatic set of the permissions failed.\n"
 2520 "You can set them manually by running this command in a terminal:\n"
 2521 "\n"
 2522 "sudo chmod 4711 %s"
 2523 msgstr ""
 2524 
 2525 #: src/init.c:960
 2526 #, fuzzy, c-format
 2527 msgid ""
 2528 "The configured system-config-directory \"%s\"\n"
 2529 "\twas not found. Aborting...\n"
 2530 msgstr ""
 2531 "Root konfigurācijas fails nepiederam root'am!\n"
 2532 "Atceļu..."
 2533 
 2534 #: src/init.c:972 src/init.c:1092
 2535 msgid ""
 2536 "Access denied!\n"
 2537 "You have no permission to start X-CD-Roast on that host.\n"
 2538 "Ask the superuser to add you to the allow-list."
 2539 msgstr ""
 2540 "Nav Pieejas!\n"
 2541 "Jums nav X-CD-Roast palaišanas tiesību.\n"
 2542 "Palūdziet administratoru pievienot jūs sarakstam."
 2543 
 2544 #: src/init.c:983 src/init.c:1057
 2545 msgid ""
 2546 "No root configuration file found or not readable!\n"
 2547 "The superuser must start and configure X-CD-Roast\n"
 2548 "first, before other users can use it."
 2549 msgstr ""
 2550 "Root konfigurācijas fails nav atrasts vai ir nepieejams!\n"
 2551 "Administratoram ir jāpalaiž un jāuzstāda X-CD-Roast,\n"
 2552 "lai lietotāji to varētu lietot."
 2553 
 2554 #: src/init.c:1081
 2555 msgid ""
 2556 "The root configuration file is not owned by root!\n"
 2557 "Aborting..."
 2558 msgstr ""
 2559 "Root konfigurācijas fails nepiederam root'am!\n"
 2560 "Atceļu..."
 2561 
 2562 #: src/init.c:1104
 2563 #, c-format
 2564 msgid ""
 2565 "The temporary directory \"%s\" is not writeable.\n"
 2566 "Aborting..."
 2567 msgstr ""
 2568 
 2569 #: src/init.c:1113
 2570 #, c-format
 2571 msgid ""
 2572 "No free space in the temporary directory \"%s\".\n"
 2573 "Aborting..."
 2574 msgstr ""
 2575 
 2576 #: src/io.c:741 src/io.c:2916
 2577 msgid ""
 2578 "Warning: The cdrtools binaries you have installed are\n"
 2579 "not compatible with your system. You will NOT be\n"
 2580 "able to read or write CDs. Please read the FAQ\n"
 2581 "on www.xcdroast.org for more information."
 2582 msgstr ""
 2583 "Uzmanību: cdrtools binārie faili nav savienojami ar\n"
 2584 "jūsu sistēmu. Jums neizdosies nolasīt vai ierakstīt\n"
 2585 "kompakt-diskus. Izlasiet BUJ (FAQ). www.xcdroast.org\n"
 2586 "sīkākai informācijai."
 2587 
 2588 #: src/io.c:813 src/io.c:928
 2589 #, fuzzy
 2590 msgid "Starting to scan for devices...\n"
 2591 msgstr "Skanēju celiņu %d indeksēšanai..."
 2592 
 2593 #: src/io.c:854 src/io.c:905 src/io.c:946
 2594 msgid "Scan finished.\n"
 2595 msgstr ""
 2596 
 2597 #: src/io.c:879
 2598 msgid "Starting to scan for remote devices...\n"
 2599 msgstr ""
 2600 
 2601 #: src/io.c:902
 2602 msgid "No devices found - check your remote scsi setup.\n"
 2603 msgstr ""
 2604 
 2605 #: src/io.c:943
 2606 msgid "Device not found.\n"
 2607 msgstr ""
 2608 
 2609 #: src/io.c:2730
 2610 msgid ""
 2611 "Checking drive for a medium.\n"
 2612 "\n"
 2613 "Using scsi-emulation for that drive would speed up\n"
 2614 "this considerably. Please note that inserting a\n"
 2615 "medium would also reduce the wait time."
 2616 msgstr ""
 2617 
 2618 #: src/io.c:3684 src/io.c:3954
 2619 #, c-format
 2620 msgid "Reading audio track %d/%d [%s]"
 2621 msgstr "Lasu audio celiņu %d/%d [%s]"
 2622 
 2623 #: src/io.c:3726
 2624 #, c-format
 2625 msgid "Scanning track %d for indices..."
 2626 msgstr "Skanēju celiņu %d indeksēšanai..."
 2627 
 2628 #: src/io.c:3746
 2629 msgid "Scanning for MCN (Media Catalog Number)..."
 2630 msgstr "Skanēšana priekš MCN (Media Catalog Number)..."
 2631 
 2632 #: src/io.c:3758
 2633 #, c-format
 2634 msgid "Scanning track %d for ISRC..."
 2635 msgstr "Skanēju celiņu %d priekš ISRC..."
 2636 
 2637 #: src/io.c:3958 src/io.c:4432
 2638 #, c-format
 2639 msgid "Reading %d/%d:"
 2640 msgstr "Lasu %d/%d:"
 2641 
 2642 #: src/io.c:4060 src/io.c:4238
 2643 #, c-format
 2644 msgid "Error reading audio track %d/%d"
 2645 msgstr "Kļūda lasot audio celiņu %d/%d"
 2646 
 2647 #: src/io.c:4062 src/io.c:4241 src/io.c:4488
 2648 msgid "Read-Error:"
 2649 msgstr "Lasīšanas kļūda:"
 2650 
 2651 #: src/io.c:4067 src/io.c:4246 src/io.c:4493
 2652 msgid "Read aborted..."
 2653 msgstr "Lasīšana pārtraukta..."
 2654 
 2655 #: src/io.c:4109
 2656 #, fuzzy
 2657 msgid "Initializing Disc Reader..."
 2658 msgstr "Inicializēju lasīšanas ierīci..."
 2659 
 2660 #: src/io.c:4330
 2661 msgid "Failed to read sector - retrying"
 2662 msgstr "Neizdevās nolasīt sektoru - mēģinu vēlreiz"
 2663 
 2664 #: src/io.c:4331
 2665 msgid "Retrying..."
 2666 msgstr "Mēģinu vēlreiz..."
 2667 
 2668 #: src/io.c:4429
 2669 #, c-format
 2670 msgid "Reading data track %d/%d [%s]"
 2671 msgstr "Lasu datu celiņu %d/%d [%s]"
 2672 
 2673 #: src/io.c:4486
 2674 #, c-format
 2675 msgid "Error reading data track %d/%d"
 2676 msgstr "Kļūda lasot datu celiņu %d/%d"
 2677 
 2678 #: src/io.c:5517
 2679 #, fuzzy
 2680 msgid ""
 2681 "\n"
 2682 "No ATIP-Information available.\n"
 2683 "\n"
 2684 "(Possible reasons: No Disc loaded or your device\n"
 2685 " does not support reading ATIP info)"
 2686 msgstr ""
 2687 "\n"
 2688 "ATIP informācija nav pieejama.\n"
 2689 "\n"
 2690 "(Iespējamie iemesli: CD-R/RW disks nav ievietots, vai iekārta\n"
 2691 "neatbalsta ATIP nolasīšanu)"
 2692 
 2693 #: src/io.c:5688 src/io.c:6153 src/io.c:6667
 2694 #, fuzzy
 2695 msgid "Please reload the Disc in the writer"
 2696 msgstr "Lūdzu pārlādējiet CD-R"
 2697 
 2698 #: src/io.c:6164 src/io.c:6688
 2699 #, fuzzy
 2700 msgid ""
 2701 "Are you sure you want to abort the writing?\n"
 2702 "Aborting may damage the Disc and may require that you have\n"
 2703 "to power cycle the writer to get it working again."
 2704 msgstr ""
 2705 "Esat drošs, ka vēlaties pārtraukt ierakstu?\n"
 2706 "Atcelšana var sabojāt CD-RW, un iespējams, ka nāksies izslēgt\n"
 2707 "un no jauna ieslēgt rakstīšanas ierīci, lai tā atkal darbotos."
 2708 
 2709 #: src/io.c:6192 src/io.c:6934 src/io.c:7542 src/io.c:7703 src/io.c:10063
 2710 msgid "No Disc or wrong Disc loaded."
 2711 msgstr "Nav diska vai nepareizs disks ievietots."
 2712 
 2713 #: src/io.c:6351
 2714 #, c-format
 2715 msgid "Writing data track %d/%d [%s]"
 2716 msgstr "Rakstu datu celiņu %d/%d [%s]"
 2717 
 2718 #: src/io.c:6355 src/io.c:6367
 2719 msgid " [Simulation]"
 2720 msgstr " [Simulācija]"
 2721 
 2722 #: src/io.c:6363
 2723 #, c-format
 2724 msgid "Writing audio track %d/%d [%s]"
 2725 msgstr "Rakstu audio celiņu %d/%d [%s]"
 2726 
 2727 #: src/io.c:6373
 2728 #, c-format
 2729 msgid "Writing %d/%d:"
 2730 msgstr "Ierakstās %d/%d:"
 2731 
 2732 #: src/io.c:6482
 2733 msgid "Fixating..."
 2734 msgstr "Noslēdzu..."
 2735 
 2736 #: src/io.c:6735 src/io.c:7262 src/io.c:7596 src/io.c:9875
 2737 #, fuzzy
 2738 msgid "Initializing Disc Writer..."
 2739 msgstr "Inicializēju CD rakstītāju..."
 2740 
 2741 #: src/io.c:6939 src/io.c:7548 src/io.c:7708 src/io.c:10069
 2742 msgid ""
 2743 "Your CD-Writer did not accept the CUE sheet needed for\n"
 2744 "DAO writing. This could mean that cdrecord does not support DAO\n"
 2745 "with your writer. Select TAO mode and try again."
 2746 msgstr ""
 2747 "Jūsu CD rakstītājs neatbalsta CUE ierakstam DAO režīmā.\n"
 2748 "Tas nozīmē, ka cdrecord neatbalsta DAO Jūsu ierīcei.\n"
 2749 "Izvēlieties TAO režīmu un mēģiniet vēlreiz."
 2750 
 2751 #: src/io.c:6944 src/io.c:7553 src/io.c:7713 src/io.c:10074
 2752 msgid "Writing aborted..."
 2753 msgstr "Rakstīšana pārtraukta..."
 2754 
 2755 #: src/io.c:6945 src/io.c:6952 src/io.c:7554 src/io.c:7561 src/io.c:7714
 2756 #: src/io.c:7721 src/io.c:10075 src/io.c:10082
 2757 msgid "Write-Error:"
 2758 msgstr "Rakstīšanas Kļūda:"
 2759 
 2760 #: src/io.c:6951 src/io.c:7560 src/io.c:7720 src/io.c:10081
 2761 msgid "Error writing tracks"
 2762 msgstr "Kļūda rakstot celiņus"
 2763 
 2764 #: src/io.c:6956 src/io.c:7565 src/io.c:7725 src/io.c:10086
 2765 msgid "Tracks successfully written"
 2766 msgstr "Celiņi veiksmīgi ierakstīti"
 2767 
 2768 #: src/io.c:6957 src/io.c:7566 src/io.c:7726 src/io.c:10087 src/menus.c:1827
 2769 #: src/menus.c:1911 src/menus.c:3787
 2770 msgid "Successful:"
 2771 msgstr "Veiksmīgi:"
 2772 
 2773 #: src/io.c:7247
 2774 #, fuzzy
 2775 msgid "Scanning audio tracks for indices and ISRC..."
 2776 msgstr "Skanēju celiņu %d indeksēšanai..."
 2777 
 2778 #: src/io.c:7868
 2779 msgid "Deleting tracks..."
 2780 msgstr "Celiņu dzēšana..."
 2781 
 2782 #: src/io.c:7935
 2783 msgid "Delete successful"
 2784 msgstr "Dzēšana veiksmīgi pabeigta"
 2785 
 2786 #: src/io.c:7939
 2787 msgid "Delete aborted..."
 2788 msgstr "Dzēšana pārtraukta..."
 2789 
 2790 #: src/io.c:7942
 2791 msgid "Error deleting tracks"
 2792 msgstr "Kļūda dzēšot celiņus"
 2793 
 2794 #: src/io.c:8110
 2795 #, c-format
 2796 msgid "Verifying data track %d/%d [%s]"
 2797 msgstr "Pārbaudu datu celiņu %d/%d [%s]"
 2798 
 2799 #: src/io.c:8113 src/io.c:8238
 2800 #, c-format
 2801 msgid "Verifying %d/%d:"
 2802 msgstr "Pārbaudu %d/%d:"
 2803 
 2804 #: src/io.c:8180
 2805 #, c-format
 2806 msgid "Verifying data track %d/%d failed"
 2807 msgstr "Datu celiņa %d/%d pārbaude izgāzusies"
 2808 
 2809 #: src/io.c:8182 src/io.c:8338
 2810 msgid "Verify-Error:"
 2811 msgstr "Pārbaudes Kļūda:"
 2812 
 2813 #: src/io.c:8187 src/io.c:8343
 2814 msgid "Verify aborted..."
 2815 msgstr "Pārbaude atcelta..."
 2816 
 2817 #: src/io.c:8235
 2818 #, c-format
 2819 msgid "Verifying audio track %d/%d [%s]"
 2820 msgstr "Pārbaudu audio celiņu %d/%d [%s]"
 2821 
 2822 #: src/io.c:8336
 2823 #, c-format
 2824 msgid "Verifying audio track %d/%d failed"
 2825 msgstr "Audio celiņa %d/%d pārbaude izgāzusies"
 2826 
 2827 #: src/io.c:8413
 2828 #, c-format
 2829 msgid "Connecting to %s:%d"
 2830 msgstr "Pievienojos pie %s:%d"
 2831 
 2832 #: src/io.c:8417
 2833 msgid "Connect ok: Sending handshake"
 2834 msgstr "Pievienošanās izdevusies: notiek apstiprinājums"
 2835 
 2836 #: src/io.c:8420
 2837 msgid "Sending CDDB-query"
 2838 msgstr "Sūtu CDDB pieprasījumu"
 2839 
 2840 #: src/io.c:8423
 2841 msgid "No matches found - unknown CD"
 2842 msgstr "Ieraksts nav atrastas - nezināms CD"
 2843 
 2844 #: src/io.c:8428
 2845 msgid "Found one close match"
 2846 msgstr "Atrasts viens tuvs ieraksts"
 2847 
 2848 #: src/io.c:8430
 2849 #, c-format
 2850 msgid "Found %d close matches - Please select"
 2851 msgstr "Atrasti %d tuvi ieraksti - Lūdzu izvēlieties"
 2852 
 2853 #: src/io.c:8436
 2854 msgid "Found one exact match"
 2855 msgstr "Atrasts viens precīzs ieraksts"
 2856 
 2857 #: src/io.c:8438
 2858 #, c-format
 2859 msgid "Found %d exact matches - Please select"
 2860 msgstr "Atrasti %d precīzi ieraksti - Lūdzu izvēlieties"
 2861 
 2862 #: src/io.c:8442
 2863 msgid "Requesting data - Please wait"
 2864 msgstr "Pieprasu datus - Lūdzu uzgaidiet"
 2865 
 2866 #: src/io.c:8491
 2867 msgid "Error: Hostname lookup failure"
 2868 msgstr "Kļūda: Serveris nav atrasts"
 2869 
 2870 #: src/io.c:8494
 2871 msgid "Error: Can't open stream socket"
 2872 msgstr "Kļūda: Nevaru atvērt ligzdu"
 2873 
 2874 #: src/io.c:8497
 2875 msgid "Error: Connection refused"
 2876 msgstr "Kļūda: Savienojums atteikts"
 2877 
 2878 #: src/io.c:8500
 2879 msgid "Error: No response from server"
 2880 msgstr "Kļūda: Nav atbildes no servera"
 2881 
 2882 #: src/io.c:8503
 2883 msgid "Error: No answer within timeout"
 2884 msgstr "Kļūda: Taimauts beidzies"
 2885 
 2886 #: src/io.c:8506
 2887 msgid "Handshake failed - No valid CDDB-server?"
 2888 msgstr "Apsiprinājums izgāzies. - Nepareizs CDDB serveris?"
 2889 
 2890 #: src/io.c:8509
 2891 msgid "Error: CDDB-query failed"
 2892 msgstr "Kļūda: CDDB pieprasījums izgāzies"
 2893 
 2894 #: src/io.c:8512
 2895 msgid "Error: CDDB-read failed"
 2896 msgstr "Kļūda: CDDB lasīšana izgāzusies"
 2897 
 2898 #: src/io.c:8515
 2899 msgid "Warning: CDDB-logout failed"
 2900 msgstr "Brīdinājums: CDDB-astlēgšana izgāzusies"
 2901 
 2902 #: src/io.c:8518
 2903 msgid "Error: CDDB write error on socket"
 2904 msgstr "Kļūda: CDDB ieraksta kļūda ligzdā"
 2905 
 2906 #: src/io.c:8521
 2907 msgid "Error: CDDB read error on socket"
 2908 msgstr "Kļūda: CDDB lasīšanas kļūda ligzdā"
 2909 
 2910 #: src/io.c:9603
 2911 msgid ""
 2912 "\n"
 2913 "Scanning aborted!\n"
 2914 msgstr ""
 2915 "\n"
 2916 "Skanēšana atcelta!\n"
 2917 
 2918 #: src/io.c:9649
 2919 #, c-format
 2920 msgid "Mastering data track [%s]"
 2921 msgstr "Meistaroju datu celiņu [%s]"
 2922 
 2923 #: src/io.c:9652
 2924 msgid "Mastering:"
 2925 msgstr "Meistaroju:"
 2926 
 2927 #: src/io.c:9746
 2928 msgid "Scanning master directories..."
 2929 msgstr ""
 2930 
 2931 #: src/io.c:9784
 2932 msgid "Mastering aborted..."
 2933 msgstr ""
 2934 
 2935 #: src/io.c:9790
 2936 msgid "Mastering successful"
 2937 msgstr ""
 2938 
 2939 #: src/io.c:9793
 2940 msgid "Error mastering data track"
 2941 msgstr ""
 2942 
 2943 #: src/io.c:9794
 2944 msgid "Master-Error:"
 2945 msgstr ""
 2946 
 2947 #: src/menus.c:476
 2948 msgid "A flexible frontend for optical disc authoring."
 2949 msgstr ""
 2950 
 2951 #: src/menus.c:482
 2952 msgid "<a href=\"http://www.xcdroast.org\">Homepage</a>"
 2953 msgstr ""
 2954 
 2955 #: src/menus.c:489
 2956 msgid "<a href=\"http://www.xcdroast.org/faq.html\">Help / FAQ</a>"
 2957 msgstr ""
 2958 
 2959 #: src/menus.c:496
 2960 msgid "<a href=\"http://www.xcdroast.org/translations.html\">Translations</a>"
 2961 msgstr ""
 2962 
 2963 #: src/menus.c:503
 2964 msgid "Copyright &#xA9; 1996-2017 Thomas Niederreiter"
 2965 msgstr ""
 2966 
 2967 #: src/menus.c:883 src/menus.c:926
 2968 #, c-format
 2969 msgid "(%d paths selected)"
 2970 msgstr ""
 2971 
 2972 #: src/menus.c:1409
 2973 msgid "Select Directory"
 2974 msgstr ""
 2975 
 2976 #: src/menus.c:1670
 2977 msgid "Matching database entries"
 2978 msgstr ""
 2979 
 2980 #: src/menus.c:1826 src/menus.c:1910
 2981 msgid "Tracks successfully read"
 2982 msgstr ""
 2983 
 2984 #: src/menus.c:1947 src/menus.c:2191 src/menus.c:3263 src/menus.c:3510
 2985 #: src/menus.c:3830 src/menus.c:4032 src/menus.c:4464 src/menus.c:4545
 2986 #: src/menus.c:4611 src/menus.c:4776
 2987 msgid "Save Output"
 2988 msgstr ""
 2989 
 2990 #: src/menus.c:1952 src/menus.c:3268 src/menus.c:3835 src/menus.c:4469
 2991 #: src/menus.c:4616
 2992 msgid "Saving output successful"
 2993 msgstr ""
 2994 
 2995 #: src/menus.c:2084 src/menus.c:3363 src/menus.c:3925 src/menus.c:4682
 2996 msgid "Track:"
 2997 msgstr ""
 2998 
 2999 #: src/menus.c:2096 src/menus.c:3375 src/menus.c:3937
 3000 msgid "Total:"
 3001 msgstr ""
 3002 
 3003 #: src/menus.c:2126 src/menus.c:3445 src/menus.c:3967 src/menus.c:4712
 3004 msgid "View:"
 3005 msgstr ""
 3006 
 3007 #: src/menus.c:2269
 3008 msgid "Detailed Device Information:"
 3009 msgstr ""
 3010 
 3011 #: src/menus.c:2354
 3012 msgid "ATIP (absolute Time in Pregroove)-Information:"
 3013 msgstr ""
 3014 
 3015 #: src/menus.c:2448
 3016 #, c-format
 3017 msgid "Blanking in progress for %2d:%02d min."
 3018 msgstr ""
 3019 
 3020 #: src/menus.c:2486
 3021 msgid "Error while blanking."
 3022 msgstr ""
 3023 
 3024 #: src/menus.c:2492
 3025 #, c-format
 3026 msgid "Blanking successful. Time: %2d:%02d min."
 3027 msgstr ""
 3028 
 3029 #: src/menus.c:2498
 3030 #, c-format
 3031 msgid "Blanking aborted after %2d:%02d min."
 3032 msgstr ""
 3033 
 3034 #: src/menus.c:2591
 3035 msgid "Blank-Mode:"
 3036 msgstr ""
 3037 
 3038 #: src/menus.c:2626
 3039 msgid "Force blanking"
 3040 msgstr ""
 3041 
 3042 #: src/menus.c:2634
 3043 #, fuzzy
 3044 msgid "Eject Disc after blanking"
 3045 msgstr "Izlikt pēc ieraksta"
 3046 
 3047 #: src/menus.c:2706
 3048 msgid ""
 3049 "Hint: Fully blanking an entire Disc takes about 21 min at 4x CD-RW media and "
 3050 "about 15 min at 4x DVD-RW media. Minimally blanking is done in a minute."
 3051 msgstr ""
 3052 
 3053 #: src/menus.c:2737
 3054 #, c-format
 3055 msgid "Failed to save write options file: %s"
 3056 msgstr ""
 3057 
 3058 #: src/menus.c:2813
 3059 msgid "Advanced write parameters"
 3060 msgstr ""
 3061 
 3062 #: src/menus.c:2828
 3063 msgid "Swap Audio byte order"
 3064 msgstr ""
 3065 
 3066 #: src/menus.c:2835
 3067 msgid ""
 3068 "Swaps the byte-order of audio-tracks. This is needed when you end up with an "
 3069 "audio-CD which only contains static noise."
 3070 msgstr ""
 3071 
 3072 #: src/menus.c:2837
 3073 msgid "Allow overburning"
 3074 msgstr ""
 3075 
 3076 #: src/menus.c:2844
 3077 msgid ""
 3078 "Allows to write more than the official size of a medium. Most Disc writers "
 3079 "support it only in DAO mode. It may however do not work at all, you have to "
 3080 "test it. (If X-CD-Roast still warns about non-fitting data, ignore this.)"
 3081 msgstr ""
 3082 
 3083 #: src/menus.c:2846
 3084 msgid "Ignore medium size"
 3085 msgstr ""
 3086 
 3087 #: src/menus.c:2853
 3088 msgid ""
 3089 "Ignore the known size of the medium. This option should be used with extreme "
 3090 "care and is only required for debugging purposes."
 3091 msgstr ""
 3092 
 3093 #: src/menus.c:2855
 3094 msgid "Set SCSI IMMED flag"
 3095 msgstr ""
 3096 
 3097 #: src/menus.c:2862
 3098 msgid ""
 3099 "If you have problems with a freezing system when blanking or fixating a Disc "
 3100 "you can try to enable this option. It also might reduce stress on systems "
 3101 "where the writer is on the same IDE bus as the hard drive. Use at own risk "
 3102 "only."
 3103 msgstr ""
 3104 
 3105 #: src/menus.c:2864
 3106 msgid "Enable Yamaha Audio Master mode"
 3107 msgstr ""
 3108 
 3109 #: src/menus.c:2873
 3110 msgid ""
 3111 "Turn on the Yahama Audio Master Q. R. feature which usually should result in "
 3112 "high quality CDs that have less reading problems in HiFi players. This "
 3113 "reduces the capacity of a 74 minute CD to 63 minutes and a 80 minute CD to "
 3114 "68 minutes. (Only works in DAO mode)"
 3115 msgstr ""
 3116 
 3117 #: src/menus.c:2878
 3118 msgid "Enable Forcespeed mode"
 3119 msgstr ""
 3120 
 3121 #: src/menus.c:2887
 3122 msgid ""
 3123 "This option forces a drive to ignore the medium quality (and a possible "
 3124 "automatic write speed reduction) and to use the selected speed. Should only "
 3125 "be used with extreme care."
 3126 msgstr ""
 3127 
 3128 #: src/menus.c:2892
 3129 msgid "Enable Plextor VariRec mode:"
 3130 msgstr ""
 3131 
 3132 #: src/menus.c:2899
 3133 msgid ""
 3134 "The VariRec option changes the laser power used to write CDs. This can "
 3135 "increase compatibility with some playback devices. Values from -2 to 2 are "
 3136 "valid and please note that the write speed will drop to 4x."
 3137 msgstr ""
 3138 
 3139 #: src/menus.c:2960
 3140 msgid "Save"
 3141 msgstr ""
 3142 
 3143 #: src/menus.c:2965
 3144 msgid ""
 3145 "Saves the current set of write parameters as default values for the next "
 3146 "startup of X-CD-Roast."
 3147 msgstr ""
 3148 
 3149 #: src/menus.c:3054
 3150 msgid "Advanced ISO9660 options"
 3151 msgstr ""
 3152 
 3153 #: src/menus.c:3071
 3154 msgid "Allow lowercase ISO9660 filenames"
 3155 msgstr ""
 3156 
 3157 #: src/menus.c:3079
 3158 msgid ""
 3159 "This options allows lower case characters to appear in ISO9660 filenames. "
 3160 "This violates the ISO9660 standard, but happens to work on some systems. Use "
 3161 "with caution."
 3162 msgstr ""
 3163 
 3164 #: src/menus.c:3082
 3165 msgid "Allow multiple dots in ISO9660 filenames"
 3166 msgstr ""
 3167 
 3168 #: src/menus.c:3090
 3169 msgid ""
 3170 "This options allows more than one dot to appear in ISO9660 filenames. "
 3171 "Leading dots are not affected by this option. This violates the ISO9660 "
 3172 "standard, but happens to work on many systems. Use with caution."
 3173 msgstr ""
 3174 
 3175 #: src/menus.c:3093
 3176 msgid "Do not translate the characters '~' and '#'"
 3177 msgstr ""
 3178 
 3179 #: src/menus.c:3101
 3180 msgid ""
 3181 "Do not translate the characters '#' and '~' which are invalid for ISO9660 "
 3182 "filenames but often used by Microsoft systems."
 3183 msgstr ""
 3184 
 3185 #: src/menus.c:3104
 3186 msgid "Allow 37 characters in ISO9660 filenames"
 3187 msgstr ""
 3188 
 3189 #: src/menus.c:3112
 3190 msgid ""
 3191 "Allow 37 chars in ISO9660 filenames. This option will remove the ISO9660 "
 3192 "version numbers to get the extra space. Use with extreme care."
 3193 msgstr ""
 3194 
 3195 #: src/menus.c:3115
 3196 msgid "Relaxed ISO9660 filenames"
 3197 msgstr ""
 3198 
 3199 #: src/menus.c:3123
 3200 msgid ""
 3201 "Allow ISO9660 filenames to include digits, uppercase characters and all "
 3202 "other 7 bit ASCII characters. This violates the ISO9660 standard, but it "
 3203 "happens to work on many systems. Use with caution."
 3204 msgstr ""
 3205 
 3206 #: src/menus.c:3126
 3207 msgid "Generate DVD-Video compliant UDF file system"
 3208 msgstr ""
 3209 
 3210 #: src/menus.c:3134
 3211 msgid ""
 3212 "Generate DVD-Video compliant UDF file system. This is done by sorting the "
 3213 "order of the content of the appropriate files and by adding padding between "
 3214 "the files if needed."
 3215 msgstr ""
 3216 
 3217 #: src/menus.c:3137
 3218 msgid "Omit trailing periods"
 3219 msgstr ""
 3220 
 3221 #: src/menus.c:3145
 3222 msgid ""
 3223 "Omit trailing period from files that do not have a period. This violates the "
 3224 "ISO9660 standard but has no effect on Rock Ridge or Joliet filenames."
 3225 msgstr ""
 3226 
 3227 #: src/menus.c:3148
 3228 msgid "Omit ISO9660 version numbers"
 3229 msgstr ""
 3230 
 3231 #: src/menus.c:3156
 3232 msgid ""
 3233 "Omit version numbers from ISO9660 file names. May be necessary on some "
 3234 "exotic systems. Use with caution."
 3235 msgstr ""
 3236 
 3237 #: src/menus.c:3159
 3238 msgid "Hide the RR_MOVED directory"
 3239 msgstr ""
 3240 
 3241 #: src/menus.c:3167
 3242 msgid ""
 3243 "Rename the automatically generated directory \"RR_MOVED\" to \".rr_moved\" "
 3244 "in Rock Ridge images."
 3245 msgstr ""
 3246 
 3247 #: src/menus.c:3170
 3248 msgid "Do not use RR attributes from old sessions"
 3249 msgstr ""
 3250 
 3251 #: src/menus.c:3178
 3252 msgid ""
 3253 "Do not use the Rock Ridge attributes from previous sessions. This may help "
 3254 "to avoid getting into trouble when mkisofs finds illegal Rock Ridge "
 3255 "signatures on an old session."
 3256 msgstr ""
 3257 
 3258 #: src/menus.c:3181
 3259 msgid "Verbose mkisofs execution"
 3260 msgstr ""
 3261 
 3262 #: src/menus.c:3189
 3263 msgid ""
 3264 "Generate more output when generating the ISO9660 image. This is helpful to "
 3265 "debug any problems that might occur."
 3266 msgstr ""
 3267 
 3268 #: src/menus.c:3192
 3269 msgid "Set ISO9660 conformance level:"
 3270 msgstr ""
 3271 
 3272 #: src/menus.c:3198
 3273 msgid ""
 3274 "Force the restrictions of the ISO9660 conformance levels. Only required for "
 3275 "very special uses like CDs for MP3-Players."
 3276 msgstr ""
 3277 
 3278 #: src/menus.c:3387
 3279 msgid "Fifo:"
 3280 msgstr ""
 3281 
 3282 #: src/menus.c:3399
 3283 msgid "Writer-Buffer:"
 3284 msgstr ""
 3285 
 3286 #: src/menus.c:3786
 3287 msgid "Tracks successfully verified"
 3288 msgstr ""
 3289 
 3290 #: src/menus.c:4127
 3291 msgid "Test Audio-Device"
 3292 msgstr ""
 3293 
 3294 #: src/menus.c:4155
 3295 msgid "Play demo sample"
 3296 msgstr ""
 3297 
 3298 #: src/menus.c:4175
 3299 msgid ""
 3300 "Here you can test if X-CD-Roast is able to access your sound\n"
 3301 "hardware to play audio tracks in CD quality.\n"
 3302 "When you press the \"Play demo sample\" button, you should be\n"
 3303 "able to hear a chime from your soundcard. Otherwise your\n"
 3304 "Audio-Device is either not supported, or turned off or busy by\n"
 3305 "another program."
 3306 msgstr ""
 3307 
 3308 #: src/menus.c:4240
 3309 msgid "Redirect a master directory"
 3310 msgstr ""
 3311 
 3312 #: src/menus.c:4250
 3313 msgid ""
 3314 "Please specify where this path in the source data\n"
 3315 "should be redirected to on the destination Disc:"
 3316 msgstr ""
 3317 
 3318 #: src/menus.c:4368
 3319 #, fuzzy
 3320 msgid "Redirect several master directories"
 3321 msgstr "Pievienot izvēlēto ceļu meistarošanas katalogiem."
 3322 
 3323 #: src/menus.c:4378
 3324 msgid ""
 3325 "Please choose to which directory on the destination\n"
 3326 "Disc the selected paths should be redirected to:"
 3327 msgstr ""
 3328 
 3329 #: src/menus.c:4390 src/menus.c:5905
 3330 #, c-format
 3331 msgid "%s/... (%d paths)"
 3332 msgstr ""
 3333 
 3334 #: src/menus.c:4507
 3335 msgid "ISO9660-filesystem build informations/warnings"
 3336 msgstr ""
 3337 
 3338 #: src/menus.c:4586
 3339 msgid "-> mkisofs reported an error while calculating the session size!"
 3340 msgstr ""
 3341 
 3342 #: src/menus.c:4898
 3343 msgid "Adding path to master directories"
 3344 msgstr ""
 3345 
 3346 #: src/menus.c:4926
 3347 msgid ""
 3348 "Please choose where the contents of this directory\n"
 3349 "should be located on the Disc:"
 3350 msgstr ""
 3351 
 3352 #: src/menus.c:4931
 3353 msgid "Please choose where this file should be located on the Disc:"
 3354 msgstr ""
 3355 
 3356 #: src/menus.c:4940
 3357 msgid "Add to root directory of the Disc (\"/\")"
 3358 msgstr ""
 3359 
 3360 #: src/menus.c:4946
 3361 msgid ""
 3362 "Will put this file or directory content in the root directory of the "
 3363 "destination Disc. (Strips off its current path completely.)"
 3364 msgstr ""
 3365 
 3366 #: src/menus.c:4969
 3367 #, c-format
 3368 msgid "Add with last path component (\"%s\")"
 3369 msgstr ""
 3370 
 3371 #: src/menus.c:4976
 3372 msgid ""
 3373 "Will put this file or directory on the destination Disc while keeping its "
 3374 "last part of the directory intact. (e.g. a directory /home/user will become /"
 3375 "user on the Disc.)"
 3376 msgstr ""
 3377 
 3378 #: src/menus.c:4987
 3379 #, c-format
 3380 msgid "Add with full path (\"%s\")"
 3381 msgstr ""
 3382 
 3383 #: src/menus.c:4994
 3384 msgid ""
 3385 "Will put this file or directory in the same path on the destination Disc, as "
 3386 "it is on the hard drive now. (e.g. a directory /home/user will also become /"
 3387 "home/user on the Disc.)"
 3388 msgstr ""
 3389 
 3390 #: src/menus.c:4999
 3391 msgid "Add with custom path:"
 3392 msgstr ""
 3393 
 3394 #: src/menus.c:5004
 3395 msgid ""
 3396 "Lets you specify exactly where the file or directory content should be "
 3397 "mapped to on the destination Disc. (e.g. a directory /home/user can be "
 3398 "mapped to /backup/home-dirs/user.)"
 3399 msgstr ""
 3400 
 3401 #: src/menus.c:5369
 3402 msgid "Edit CD-Text information"
 3403 msgstr ""
 3404 
 3405 #: src/menus.c:5429
 3406 msgid "Album title:"
 3407 msgstr ""
 3408 
 3409 #: src/menus.c:5443
 3410 msgid "Clear all"
 3411 msgstr ""
 3412 
 3413 #: src/menus.c:5448
 3414 msgid "Clears all the CD-Text fields."
 3415 msgstr ""
 3416 
 3417 #: src/menus.c:5450
 3418 msgid "Performer:"
 3419 msgstr ""
 3420 
 3421 #: src/menus.c:5467
 3422 msgid "Use for all tracks"
 3423 msgstr ""
 3424 
 3425 #: src/menus.c:5474
 3426 msgid ""
 3427 "Use the album performer also for all the tracks. This will copy the current "
 3428 "album performer over all track performers."
 3429 msgstr ""
 3430 
 3431 #: src/menus.c:5529
 3432 msgid "Performer"
 3433 msgstr ""
 3434 
 3435 #: src/menus.c:5727
 3436 msgid "Lookup titles on CDDB"
 3437 msgstr ""
 3438 
 3439 #: src/menus.c:5733
 3440 msgid ""
 3441 "Connect to the CDDB database to download the track titles that belong to "
 3442 "that CD. This will overwrite the current entries!"
 3443 msgstr ""
 3444 
 3445 #: src/menus.c:5888
 3446 msgid "Adding several paths to master directories"
 3447 msgstr ""
 3448 
 3449 #: src/menus.c:5912
 3450 msgid ""
 3451 "Please choose where all the selected paths should be mapped on the Disc.\n"
 3452 "Do note that selecting only one path at a time would give much greater\n"
 3453 "control about the Disc layout."
 3454 msgstr ""
 3455 
 3456 #: src/menus.c:5920
 3457 msgid "Add all with full path"
 3458 msgstr ""
 3459 
 3460 #: src/menus.c:5926
 3461 msgid ""
 3462 "Will put all selected files or directories in the same path on the "
 3463 "destination Disc, as they are on the hard drive now. (e.g. the directories /"
 3464 "home/user1 and /home/user2 will also become /home/user1 and /home/user2 on "
 3465 "the Disc.)"
 3466 msgstr ""
 3467 
 3468 #: src/menus.c:5932 src/menus.c:5948
 3469 #, c-format
 3470 msgid "Add all with path component \"%s\" removed"
 3471 msgstr ""
 3472 
 3473 #: src/menus.c:5939
 3474 msgid ""
 3475 "Will strip off the shown path component of all selected files and "
 3476 "directories on the destination Disc. (e.g. the directories /export/home/"
 3477 "user1 and /export/home/user2/src get their common path /export/home stripped "
 3478 "and become /user1 and /user2/src on the Disc.)"
 3479 msgstr ""
 3480 
 3481 #: src/menus.c:5955
 3482 msgid ""
 3483 "Will strip off the shown path component of all selected files and "
 3484 "directories on the destination Disc. (e.g. the directories /export/home/"
 3485 "user1 and /export/home/user2/src get their common path /export stripped and "
 3486 "become /home/user1 and /home/user2/src on the Disc.)"
 3487 msgstr ""
 3488 
 3489 #: src/menus.c:5964
 3490 #, c-format
 3491 msgid "Add all with path component \"%s\" replaced by:"
 3492 msgstr ""
 3493 
 3494 #: src/menus.c:5966
 3495 msgid "Add all with a prefixed path:"
 3496 msgstr ""
 3497 
 3498 #: src/menus.c:5974
 3499 msgid ""
 3500 "Will strip off the shown path component of all selected files and "
 3501 "directories and insert a new path instead on the destination Disc. (e.g. the "
 3502 "directories /export/home/user1 and /export/home/user2/src get their common "
 3503 "path /export/home stripped and replaced by /bak1 - they show up as /bak1/"
 3504 "user1 and /bak1/user2/src on the Disc.)"
 3505 msgstr ""
 3506 
 3507 #: src/menus.c:5976
 3508 msgid ""
 3509 "Will prefix all the selected files and directories with a new path on the "
 3510 "destination Disc. (e.g. the directories /home/user1 and /opt/backup can be "
 3511 "prefixed with /old to become /old/home/user1 and /old/opt/backup on the "
 3512 "Disc.)"
 3513 msgstr ""
 3514 
 3515 #: src/menus.c:6114
 3516 msgid "Manually add writer or reader devices"
 3517 msgstr ""
 3518 
 3519 #: src/menus.c:6124
 3520 msgid "Please enter a valid cdrecord device specification:"
 3521 msgstr ""
 3522 
 3523 #: src/menus.c:6132
 3524 msgid ""
 3525 "This can be any device string as described in the\n"
 3526 "cdrecord manpage resp. the documentation.\n"
 3527 "\n"
 3528 "Hint: Type in a terminal \"sudo cdrecord -scanbus\"\n"
 3529 "to get a list of all currently attached devices.\n"
 3530 "\n"
 3531 "Then below for example: \"5,0,0\" (SCSI CAM standard notation) or\n"
 3532 "\"REMOTE:rscsi@host:\" to scan for network enabled devices."
 3533 msgstr ""
 3534 
 3535 #: src/setup.c:210
 3536 msgid ""
 3537 "No image-directories defined. You have to define at\n"
 3538 "least one directory for saving image data in order to continue."
 3539 msgstr ""
 3540 
 3541 #: src/setup.c:231
 3542 #, c-format
 3543 msgid ""
 3544 "The requested language with the locale\n"
 3545 "\"%s\" is not available on this system.\n"
 3546 "Your language setting will be ignored."
 3547 msgstr ""
 3548 
 3549 #: src/setup.c:297
 3550 msgid ""
 3551 "You have selected an ATAPI device as your CD-Writer.\n"
 3552 "This is not a recommended setup - you will experience\n"
 3553 "long delays within X-CD-Roast and bad writing performance.\n"
 3554 "See the FAQ how to properly install scsi-emulation for best results."
 3555 msgstr ""
 3556 
 3557 #: src/setup.c:369
 3558 #, c-format
 3559 msgid "Failed to save configuration file: %s"
 3560 msgstr ""
 3561 
 3562 #: src/setup.c:373
 3563 msgid "Configuration saved"
 3564 msgstr ""
 3565 
 3566 #: src/setup.c:434
 3567 msgid ""
 3568 "Are you sure you want to rescan for devices?\n"
 3569 "This will remove all manually configured devices and all\n"
 3570 "saved configuration data for the other devices."
 3571 msgstr ""
 3572 
 3573 #: src/setup.c:465
 3574 msgid "Invalid device specification."
 3575 msgstr ""
 3576 
 3577 #: src/setup.c:487
 3578 msgid "Device already existing."
 3579 msgstr ""
 3580 
 3581 #: src/setup.c:507
 3582 #, fuzzy, c-format
 3583 msgid ""
 3584 "Are you sure you want to remove the device\n"
 3585 "%s\n"
 3586 "from this configuration?"
 3587 msgstr ""
 3588 "Esat pārliecināts, ka vēlaties dzēst visus\n"
 3589 "ceļus no saraksta?"
 3590 
 3591 #: src/setup.c:643
 3592 msgid "Type"
 3593 msgstr ""
 3594 
 3595 #: src/setup.c:644
 3596 #, fuzzy
 3597 msgid "Device-Id"
 3598 msgstr "Ierīču iestatījumi"
 3599 
 3600 #: src/setup.c:645
 3601 msgid "Vendor"
 3602 msgstr ""
 3603 
 3604 #: src/setup.c:646
 3605 msgid "Model"
 3606 msgstr ""
 3607 
 3608 #: src/setup.c:647
 3609 msgid "Rev."
 3610 msgstr ""
 3611 
 3612 #: src/setup.c:654
 3613 msgid "Show details..."
 3614 msgstr ""
 3615 
 3616 #: src/setup.c:660
 3617 #, fuzzy
 3618 msgid "Remove device"
 3619 msgstr "Lasīšanas Iekārta:"
 3620 
 3621 #: src/setup.c:698
 3622 #, fuzzy
 3623 msgid "Rescan devices"
 3624 msgstr "Lasīšanas Iekārta:"
 3625 
 3626 #: src/setup.c:703
 3627 msgid ""
 3628 "Removes the currently configured devices and scans for them again. Useful "
 3629 "when you changed something in your hardware configuration."
 3630 msgstr ""
 3631 
 3632 #: src/setup.c:710
 3633 msgid "Manually add device"
 3634 msgstr ""
 3635 
 3636 #: src/setup.c:715
 3637 msgid "Add a device that wasn't recognized by the automatic scanning."
 3638 msgstr ""
 3639 
 3640 #: src/setup.c:724
 3641 msgid "Please see http://www.xcdroast.org/faq when you miss a drive this list."
 3642 msgstr ""
 3643 
 3644 #: src/setup.c:896
 3645 msgid ""
 3646 "Please note that changing this setting to anything other\n"
 3647 "than \"autodetect\" is almost never required.\n"
 3648 "Don't touch unless you are a cdrtools expert."
 3649 msgstr ""
 3650 
 3651 #: src/setup.c:1124
 3652 msgid "CD/DVD/BD Writer Configuration"
 3653 msgstr ""
 3654 
 3655 #: src/setup.c:1162
 3656 #, fuzzy
 3657 msgid "Select the writer device you normally want to use to burn Discs with."
 3658 msgstr ""
 3659 "CD-Writer iekārta, kura tiks izmantota, lai rakstītu CD. Šeit arī atrodas "
 3660 "opcija, lai nomestu rakstītāju."
 3661 
 3662 #: src/setup.c:1181
 3663 #, fuzzy
 3664 msgid "Disc Writer Mode:"
 3665 msgstr "Rakstīšanas režīms:"
 3666 
 3667 #: src/setup.c:1189
 3668 msgid "Autodetect"
 3669 msgstr ""
 3670 
 3671 #: src/setup.c:1210
 3672 msgid ""
 3673 "The write-mode: Leave that at \"autodetect\" unless you really know what you "
 3674 "are doing."
 3675 msgstr ""
 3676 
 3677 #: src/setup.c:1217
 3678 #, fuzzy
 3679 msgid "Default Write Mode:"
 3680 msgstr "Rakstīšanas režīms:"
 3681 
 3682 #: src/setup.c:1249
 3683 msgid "Disc Writer Speed:"
 3684 msgstr ""
 3685 
 3686 #: src/setup.c:1275
 3687 msgid "The default speed to be used for writing."
 3688 msgstr ""
 3689 
 3690 #: src/setup.c:1283
 3691 msgid "Disc Writer FIFO-Buffer-Size:"
 3692 msgstr ""
 3693 
 3694 #: src/setup.c:1308
 3695 msgid ""
 3696 "This is the internal memory-buffer cdrecord allocates to prevent buffer-"
 3697 "underruns while burning. This should be set higher than the internal "
 3698 "hardware buffer of the CD/DVD/BD Writer."
 3699 msgstr ""
 3700 
 3701 #: src/setup.c:1320
 3702 msgid "CD/DVD/BD Reader Configuration"
 3703 msgstr ""
 3704 
 3705 #: src/setup.c:1357
 3706 #, fuzzy
 3707 msgid "The device you normally want to use to read data or audio from Discs."
 3708 msgstr ""
 3709 "CD-Writer iekārta, kura tiks izmantota, lai rakstītu CD. Šeit arī atrodas "
 3710 "opcija, lai nomestu rakstītāju."
 3711 
 3712 #: src/setup.c:1375
 3713 msgid "Audio Read Speed:"
 3714 msgstr ""
 3715 
 3716 #: src/setup.c:1399
 3717 msgid ""
 3718 "The speed X-CD-Roast uses when reading audio tracks. For maximum extraction "
 3719 "quality, do set it to a value of 8 or below. Note: The drive will silently "
 3720 "ignore this setting if the value is not one of the supported speeds for "
 3721 "reading."
 3722 msgstr ""
 3723 
 3724 #: src/setup.c:1407
 3725 msgid "Sectors for overlap sampling:"
 3726 msgstr ""
 3727 
 3728 #: src/setup.c:1433
 3729 msgid ""
 3730 "Enables jitter-correction for audio tracks. The higher this setting the "
 3731 "slower the read process can be."
 3732 msgstr ""
 3733 
 3734 #: src/setup.c:1441
 3735 msgid "Size of read ahead buffer:"
 3736 msgstr ""
 3737 
 3738 #: src/setup.c:1467
 3739 msgid ""
 3740 "This is the number of sectors to use for the read ahead buffer. In some "
 3741 "cases a higher value can improve the quality. But use always at least 425 "
 3742 "sectors per MiB RAM in the disc reader. X-CD-Roast resets the minimum value "
 3743 "for your drive automatically each time you scan for new devices."
 3744 msgstr ""
 3745 
 3746 #: src/setup.c:1475
 3747 msgid "Minimum overlap of sectors:"
 3748 msgstr ""
 3749 
 3750 #: src/setup.c:1501
 3751 msgid ""
 3752 "Sets the minimum number of sectors for the dynamic overlap. The quality "
 3753 "varies a lot with this value and it is recommended to run experiments with "
 3754 "it. If set to 0 the default minimum overlap of 0.5 is used."
 3755 msgstr ""
 3756 
 3757 #: src/setup.c:1508
 3758 msgid "Paranoia retries per sector:"
 3759 msgstr ""
 3760 
 3761 #: src/setup.c:1534
 3762 msgid ""
 3763 "How often the paranoia code will try to read a fautly sector before giving "
 3764 "up."
 3765 msgstr ""
 3766 
 3767 #: src/setup.c:1534
 3768 msgid ""
 3769 "In case of \"retry/skip errors\" do also try different values for 'read "
 3770 "ahead buffer' or 'minimum overlap'."
 3771 msgstr ""
 3772 
 3773 #: src/setup.c:1543
 3774 msgid "Use paranoia mode for audio"
 3775 msgstr ""
 3776 
 3777 #: src/setup.c:1549
 3778 msgid "Read audio CDs with the enhanced error correction paranoia code."
 3779 msgstr ""
 3780 
 3781 #: src/setup.c:1557
 3782 msgid "Show a hidden audio track"
 3783 msgstr ""
 3784 
 3785 #: src/setup.c:1563
 3786 msgid ""
 3787 "A few audio CDs contain a hidden piece of music before the first track, "
 3788 "called \"Hidden Track One Audio (HTOA)\". If the track list shows a '0. "
 3789 "audio track' then this audio CD may hold such one. However, if it is shorter "
 3790 "than 4 seconds, you cannot write it to a CD-R/RW, as you will get a faulty "
 3791 "audio CD then."
 3792 msgstr ""
 3793 
 3794 #: src/setup.c:1673
 3795 #, c-format
 3796 msgid ""
 3797 "Invalid path to add because it is on the same\n"
 3798 "partition as the already added path:\n"
 3799 "%s"
 3800 msgstr ""
 3801 
 3802 #: src/setup.c:1678
 3803 msgid "Please press \"Update\" once before adding new paths."
 3804 msgstr ""
 3805 
 3806 #: src/setup.c:1824
 3807 msgid ""
 3808 "Removed a conflicting path.\n"
 3809 "Please \"Update\" again."
 3810 msgstr ""
 3811 
 3812 #: src/setup.c:1879
 3813 msgid "Temporary Image Storage Directories"
 3814 msgstr ""
 3815 
 3816 #: src/setup.c:1892
 3817 msgid "Available space"
 3818 msgstr ""
 3819 
 3820 #: src/setup.c:1893
 3821 msgid "Writeable"
 3822 msgstr ""
 3823 
 3824 #: src/setup.c:1945
 3825 msgid "Total space available:"
 3826 msgstr ""
 3827 
 3828 #: src/setup.c:1966
 3829 msgid "Calculates all currently free space in the image directories."
 3830 msgstr ""
 3831 
 3832 #: src/setup.c:1968
 3833 msgid "Path:"
 3834 msgstr ""
 3835 
 3836 #: src/setup.c:1978
 3837 msgid "Enter a path or click on the 'Browse' button on the right."
 3838 msgstr ""
 3839 
 3840 #: src/setup.c:1991
 3841 msgid "Displays a directory selector to pick a new image directory."
 3842 msgstr ""
 3843 
 3844 #: src/setup.c:2003
 3845 msgid "Adds a new image directory."
 3846 msgstr ""
 3847 
 3848 #: src/setup.c:2014
 3849 msgid "Removes the selected image directory from the list."
 3850 msgstr ""
 3851 
 3852 #: src/setup.c:2178
 3853 msgid "Select Logfile"
 3854 msgstr ""
 3855 
 3856 #: src/setup.c:2237
 3857 msgid "Audio"
 3858 msgstr ""
 3859 
 3860 #: src/setup.c:2248
 3861 msgid "Audio-Device:"
 3862 msgstr ""
 3863 
 3864 #: src/setup.c:2260
 3865 #, fuzzy
 3866 msgid "None "
 3867 msgstr "Neviens"
 3868 
 3869 #: src/setup.c:2291
 3870 msgid "The soundcard device. Used to play warning sounds or audio tracks."
 3871 msgstr ""
 3872 
 3873 #: src/setup.c:2293
 3874 msgid "Test"
 3875 msgstr ""
 3876 
 3877 #: src/setup.c:2299
 3878 msgid ""
 3879 "Plays a demo sample on the soundcard to verify if it's working correctly."
 3880 msgstr ""
 3881 
 3882 #: src/setup.c:2306
 3883 msgid "Notify-Beeps via:"
 3884 msgstr ""
 3885 
 3886 #: src/setup.c:2310
 3887 msgid "Audio-Device"
 3888 msgstr ""
 3889 
 3890 #: src/setup.c:2314
 3891 msgid "internal speaker"
 3892 msgstr ""
 3893 
 3894 #: src/setup.c:2322
 3895 msgid "at events:"
 3896 msgstr ""
 3897 
 3898 #: src/setup.c:2326
 3899 msgid "never"
 3900 msgstr ""
 3901 
 3902 #: src/setup.c:2334
 3903 msgid "always"
 3904 msgstr ""
 3905 
 3906 #: src/setup.c:2342
 3907 msgid "on completion"
 3908 msgstr ""
 3909 
 3910 #: src/setup.c:2350
 3911 msgid "on warnings"
 3912 msgstr ""
 3913 
 3914 #: src/setup.c:2360
 3915 msgid "Network"
 3916 msgstr ""
 3917 
 3918 #: src/setup.c:2373
 3919 msgid "CDDB-Server:"
 3920 msgstr ""
 3921 
 3922 #: src/setup.c:2386
 3923 msgid ""
 3924 "The CDDB-Server to connect to in order to download track-titles from the "
 3925 "internet."
 3926 msgstr ""
 3927 
 3928 #: src/setup.c:2388 src/setup.c:2424
 3929 msgid "Port:"
 3930 msgstr ""
 3931 
 3932 #: src/setup.c:2401
 3933 msgid "Use HTTP"
 3934 msgstr ""
 3935 
 3936 #: src/setup.c:2407
 3937 msgid ""
 3938 "Use the HTTP protocol rather than the CDDB protocol to access the CDDB-"
 3939 "Server."
 3940 msgstr ""
 3941 
 3942 #: src/setup.c:2409
 3943 msgid "via HTTP-Proxy:"
 3944 msgstr ""
 3945 
 3946 #: src/setup.c:2422
 3947 msgid ""
 3948 "If you are behind a firewall you may require to use a HTTP-proxy to reach "
 3949 "the CDDB-Server. If your proxy requires authentication you can use the "
 3950 "following syntax: \"user:password@proxyhost\""
 3951 msgstr ""
 3952 
 3953 #: src/setup.c:2437
 3954 msgid "Use Proxy"
 3955 msgstr ""
 3956 
 3957 #: src/setup.c:2443
 3958 msgid ""
 3959 "Don't connect directly to the CDDB-Server, but use a HTTP-proxy instead."
 3960 msgstr ""
 3961 
 3962 #: src/setup.c:2455
 3963 msgid "Logging"
 3964 msgstr ""
 3965 
 3966 #: src/setup.c:2468
 3967 msgid "Logfile:"
 3968 msgstr ""
 3969 
 3970 #: src/setup.c:2488
 3971 msgid "The name of the file that logs all actions of X-CD-Roast."
 3972 msgstr ""
 3973 
 3974 #: src/setup.c:2501
 3975 msgid "Loglevel:"
 3976 msgstr ""
 3977 
 3978 #: src/setup.c:2509
 3979 msgid "Off"
 3980 msgstr ""
 3981 
 3982 #: src/setup.c:2514
 3983 msgid "Sparse"
 3984 msgstr ""
 3985 
 3986 #: src/setup.c:2519
 3987 msgid "Medium"
 3988 msgstr ""
 3989 
 3990 #: src/setup.c:2524
 3991 msgid "Verbose"
 3992 msgstr ""
 3993 
 3994 #: src/setup.c:2535
 3995 msgid "How much information is logged into the logfile."
 3996 msgstr ""
 3997 
 3998 #: src/setup.c:2543
 3999 msgid "Internationalization"
 4000 msgstr ""
 4001 
 4002 #: src/setup.c:2555
 4003 msgid "Language:"
 4004 msgstr ""
 4005 
 4006 #: src/setup.c:2569
 4007 msgid "System default"
 4008 msgstr ""
 4009 
 4010 #: src/setup.c:2600
 4011 msgid ""
 4012 "Set the language: You have to leave setup to activate this setting. Please "
 4013 "note that switching directly to languages that require a different font will "
 4014 "not work correctly."
 4015 msgstr ""
 4016 
 4017 #: src/setup.c:2657 src/setup.c:3522
 4018 msgid "Options"
 4019 msgstr ""
 4020 
 4021 #: src/setup.c:2667
 4022 msgid "Tooltips help"
 4023 msgstr ""
 4024 
 4025 #: src/setup.c:2674
 4026 msgid "Display help when pausing the mouse pointer over a button."
 4027 msgstr ""
 4028 
 4029 #: src/setup.c:2676
 4030 msgid "Auto-raise/lower windows"
 4031 msgstr ""
 4032 
 4033 #: src/setup.c:2684 src/setup.c:2703 src/setup.c:2722
 4034 msgid "Not implemented yet"
 4035 msgstr ""
 4036 
 4037 #: src/setup.c:2686
 4038 msgid "Save window positions"
 4039 msgstr ""
 4040 
 4041 #: src/setup.c:2693
 4042 msgid ""
 4043 "When you save your configuration also save the last used window position and "
 4044 "size."
 4045 msgstr ""
 4046 
 4047 #: src/setup.c:2695
 4048 msgid "Personalize image filenames"
 4049 msgstr ""
 4050 
 4051 #: src/setup.c:2705
 4052 msgid "Warn before overwriting images"
 4053 msgstr ""
 4054 
 4055 #: src/setup.c:2712
 4056 msgid ""
 4057 "When reading or creating new tracks do warn before overwriting existing "
 4058 "tracks on the hard drive."
 4059 msgstr ""
 4060 
 4061 #: src/setup.c:2714
 4062 msgid "Automatically delete images after burn"
 4063 msgstr ""
 4064 
 4065 #: src/setup.c:2724
 4066 msgid "Progress-indicator in window-title"
 4067 msgstr ""
 4068 
 4069 #: src/setup.c:2731
 4070 msgid ""
 4071 "Shows the percentage of the current write/read process in the titlebar. "
 4072 "Allows to minimize X-CD-Roast and still see the progress in some window-"
 4073 "managers."
 4074 msgstr ""
 4075 
 4076 #: src/setup.c:2733
 4077 msgid "Display CD-Text if available"
 4078 msgstr ""
 4079 
 4080 #: src/setup.c:2740
 4081 msgid ""
 4082 "Display CD-Text in Info-Screen when available by disc drive and audio CD."
 4083 msgstr ""
 4084 
 4085 #: src/setup.c:2867
 4086 #, c-format
 4087 msgid "User \"%s\" already added"
 4088 msgstr ""
 4089 
 4090 #: src/setup.c:2874
 4091 #, c-format
 4092 msgid ""
 4093 "User \"%s\" does not exist.\n"
 4094 "Add anyway?"
 4095 msgstr ""
 4096 
 4097 #: src/setup.c:2945
 4098 msgid "No user selected to remove"
 4099 msgstr ""
 4100 
 4101 #: src/setup.c:2975
 4102 #, c-format
 4103 msgid "Host \"%s\" already added"
 4104 msgstr ""
 4105 
 4106 #: src/setup.c:3006
 4107 msgid "No host selected to remove"
 4108 msgstr ""
 4109 
 4110 #: src/setup.c:3081
 4111 msgid "Access by users:"
 4112 msgstr ""
 4113 
 4114 #: src/setup.c:3126
 4115 msgid ""
 4116 "Enter here an username which should be allowed or denied access for X-CD-"
 4117 "Roast. Press Return or click on the \"Add\"-button to put it on the list."
 4118 msgstr ""
 4119 
 4120 #: src/setup.c:3134
 4121 msgid "Add the username given in the entry-field to the list."
 4122 msgstr ""
 4123 
 4124 #: src/setup.c:3142
 4125 msgid "Remove all selected users from the list."
 4126 msgstr ""
 4127 
 4128 #: src/setup.c:3144 src/setup.c:3247
 4129 msgid "Allow all"
 4130 msgstr ""
 4131 
 4132 #: src/setup.c:3149
 4133 msgid "All users are allowed to start X-CD-Roast."
 4134 msgstr ""
 4135 
 4136 #: src/setup.c:3154 src/setup.c:3257
 4137 msgid "None allowed"
 4138 msgstr ""
 4139 
 4140 #: src/setup.c:3159
 4141 msgid "No users are allowed to start X-CD-Roast (except root)."
 4142 msgstr ""
 4143 
 4144 #: src/setup.c:3164 src/setup.c:3267
 4145 msgid "All in list"
 4146 msgstr ""
 4147 
 4148 #: src/setup.c:3169
 4149 msgid ""
 4150 "Only the users which were added to the list are allowed to start X-CD-Roast."
 4151 msgstr ""
 4152 
 4153 #: src/setup.c:3174 src/setup.c:3277
 4154 msgid "All, but listed"
 4155 msgstr ""
 4156 
 4157 #: src/setup.c:3179
 4158 msgid ""
 4159 "All users on the list are not allowed to start X-CD-Roast. All others may "
 4160 "use it."
 4161 msgstr ""
 4162 
 4163 #: src/setup.c:3184
 4164 msgid "Access by hosts:"
 4165 msgstr ""
 4166 
 4167 #: src/setup.c:3229
 4168 msgid ""
 4169 "Enter here a hostname of a computer which may run X-CD-Roast. This makes "
 4170 "sense, when using the same config-file on more than one host (e.g. pool-"
 4171 "installations)."
 4172 msgstr ""
 4173 
 4174 #: src/setup.c:3237
 4175 msgid "Add the hostname given in the entry-field to the list."
 4176 msgstr ""
 4177 
 4178 #: src/setup.c:3245
 4179 msgid "Remove all selected hosts from the list."
 4180 msgstr ""
 4181 
 4182 #: src/setup.c:3252
 4183 msgid "X-CD-Roast may be started on all hosts."
 4184 msgstr ""
 4185 
 4186 #: src/setup.c:3262
 4187 msgid "X-CD-Roast won't start on any host (except when run by root)."
 4188 msgstr ""
 4189 
 4190 #: src/setup.c:3272
 4191 msgid "Only the hosts in the list may start X-CD-Roast."
 4192 msgstr ""
 4193 
 4194 #: src/setup.c:3282
 4195 msgid "Only hosts which are not listed can start X-CD-Roast."
 4196 msgstr ""
 4197 
 4198 #: src/setup.c:3288
 4199 msgid "Users are allowed to:"
 4200 msgstr ""
 4201 
 4202 #: src/setup.c:3299
 4203 msgid "change disc writer"
 4204 msgstr ""
 4205 
 4206 #: src/setup.c:3301
 4207 #, fuzzy
 4208 msgid "change CD/DVD Writer Device"
 4209 msgstr "Rakstīšanas Iekārta:"
 4210 
 4211 #: src/setup.c:3309
 4212 msgid ""
 4213 "If enabled, then the user is allowed to change the settings for the disc "
 4214 "writers. Else the setting given by root must be used."
 4215 msgstr ""
 4216 
 4217 #: src/setup.c:3311
 4218 msgid "change write parameters"
 4219 msgstr ""
 4220 
 4221 #: src/setup.c:3318
 4222 msgid ""
 4223 "If enabled, then the user is allowed the change the write parameters for the "
 4224 "disc writer (e.g. Speed and FIFO-Buffer-Size)."
 4225 msgstr ""
 4226 
 4227 #: src/setup.c:3321
 4228 msgid "change disc reader"
 4229 msgstr ""
 4230 
 4231 #: src/setup.c:3323
 4232 msgid "change CD/DVD Reader Device"
 4233 msgstr ""
 4234 
 4235 #: src/setup.c:3331
 4236 msgid ""
 4237 "If enabled, then the user is allowed to change the settings for the disc "
 4238 "readers. Else the settings given by root must be used."
 4239 msgstr ""
 4240 
 4241 #: src/setup.c:3333
 4242 msgid "change read parameters"
 4243 msgstr ""
 4244 
 4245 #: src/setup.c:3340
 4246 msgid ""
 4247 "If enabled, then the user is allowed the change the read parameters for the "
 4248 "disc reader (e.g. Speed and Paranoia settings)."
 4249 msgstr ""
 4250 
 4251 #: src/setup.c:3342
 4252 msgid "change Image Storage Directories"
 4253 msgstr ""
 4254 
 4255 #: src/setup.c:3349
 4256 msgid ""
 4257 "If enabled, then the user may give his own image-directories (best where he "
 4258 "got write permissions). Else the directories specified by root must be used "
 4259 "(should be also a directory where any user can write into)."
 4260 msgstr ""
 4261 
 4262 #: src/setup.c:3351
 4263 msgid "change Logging-Options"
 4264 msgstr ""
 4265 
 4266 #: src/setup.c:3358
 4267 msgid ""
 4268 "If enabled, then the user may change the logging parameters (the path of the "
 4269 "logfile and the loglevel)."
 4270 msgstr ""
 4271 
 4272 #: src/setup.c:3442
 4273 msgid "Save configuration"
 4274 msgstr ""
 4275 
 4276 #: src/setup.c:3458
 4277 msgid "Saves your current configuration."
 4278 msgstr ""
 4279 
 4280 #: src/setup.c:3462
 4281 msgid "Accept the current configuration and return to main menu."
 4282 msgstr ""
 4283 
 4284 #: src/setup.c:3466
 4285 msgid "Cancel all changes and return to main menu."
 4286 msgstr ""
 4287 
 4288 #: src/setup.c:3490
 4289 msgid "Device-Scan"
 4290 msgstr ""
 4291 
 4292 #: src/setup.c:3498
 4293 #, fuzzy
 4294 msgid "CD/DVD/BD Settings"
 4295 msgstr "Tīrīt uzstādījumus"
 4296 
 4297 #: src/setup.c:3500
 4298 #, fuzzy
 4299 msgid "CD/DVD Settings"
 4300 msgstr "Tīrīt uzstādījumus"
 4301 
 4302 #: src/setup.c:3508
 4303 msgid "HD Settings"
 4304 msgstr ""
 4305 
 4306 #: src/setup.c:3515
 4307 msgid "Miscellaneous"
 4308 msgstr ""
 4309 
 4310 #: src/setup.c:3531
 4311 msgid "Users"
 4312 msgstr ""
 4313 
 4314 #: src/setup.c:3543
 4315 msgid ""
 4316 "No CD/DVD/BD drive detected.\n"
 4317 "\n"
 4318 "If you want to use a remote device over the network,\n"
 4319 "please see the X-CD-Roast manual / FAQ how to do that."
 4320 msgstr ""
 4321 
 4322 #: src/setup.c:3617
 4323 #, fuzzy
 4324 msgid "Scanning for new devices"
 4325 msgstr "Skanēju celiņu %d indeksēšanai..."
 4326 
 4327 #: src/setup.c:3629
 4328 #, fuzzy
 4329 msgid "Scanning for devices"
 4330 msgstr "Skanēju celiņu %d indeksēšanai..."
 4331 
 4332 #: src/setup.c:3636
 4333 msgid ""
 4334 "Scanning for CD/DVD/BD-Writers and CD/DVD/BD-Readers.\n"
 4335 "On some configurations this can take a while."
 4336 msgstr ""
 4337 
 4338 #: src/wav_frontend.c:173
 4339 msgid "Warning: No Audio-device configured."
 4340 msgstr ""
 4341 
 4342 #: src/wav_frontend.c:629
 4343 msgid ""
 4344 "Error accessing Audio-device.\n"
 4345 "Busy by another program?"
 4346 msgstr ""
 4347 
 4348 #: src/wav_frontend.c:766
 4349 msgid "Play first or currently selected Track."
 4350 msgstr ""
 4351 
 4352 #: src/wav_frontend.c:777
 4353 msgid "Pauses or continue playing."
 4354 msgstr ""
 4355 
 4356 #: src/wav_frontend.c:792
 4357 msgid "Stops playback."
 4358 msgstr ""
 4359 
 4360 #: src/wav_frontend.c:806
 4361 msgid "Begin to playback the previous track."
 4362 msgstr ""
 4363 
 4364 #: src/wav_frontend.c:821
 4365 msgid "Begin to playback the next track."
 4366 msgstr ""
 4367 
 4368 #: src/wav_frontend.c:836
 4369 msgid "Ends the playback completely."
 4370 msgstr ""
 4371 
 4372 #: src/wav_frontend.c:862
 4373 msgid "Change the volume of playback."
 4374 msgstr ""
 4375 
 4376 #: src/xtools.c:1099
 4377 msgid "Data-CD"
 4378 msgstr ""
 4379 
 4380 #: src/xtools.c:1101
 4381 msgid "Data-DVD"
 4382 msgstr ""
 4383 
 4384 #: src/xtools.c:1105
 4385 msgid "Audio-CD"
 4386 msgstr ""
 4387 
 4388 #: src/xtools.c:1108
 4389 msgid "Mixed-Mode-CD"
 4390 msgstr ""
 4391 
 4392 #: src/xtools.c:1111
 4393 msgid "CD-Extra"
 4394 msgstr ""
 4395 
 4396 #: src/xtools.c:1114
 4397 msgid "Multisession-CD"
 4398 msgstr ""
 4399 
 4400 #: src/xtools.c:3448
 4401 #, fuzzy
 4402 msgid "Empty DVD+-R/RW"
 4403 msgstr "Tukšs CD-R/RW"
 4404 
 4405 #: src/xtools.c:3450
 4406 msgid "Empty CD-R/RW"
 4407 msgstr "Tukšs CD-R/RW"
 4408 
 4409 #: src/xtools.c:3461
 4410 msgid "Please insert a CD-R/RW in the CD-Writer."
 4411 msgstr "Lūdzu ievietojiet CD-R/RW rakstītājā."
 4412 
 4413 #: src/xtools.c:3463
 4414 #, fuzzy
 4415 msgid "Please insert a DVD+-R/RW in the DVD-Writer."
 4416 msgstr "Lūdzu ievietojiet CD-R/RW rakstītājā."
 4417 
 4418 #~ msgid "Blanks a CD-RW in the Write-Device."
 4419 #~ msgstr "Dzēst CD-RW disku rakstīšanas ierīcē."
 4420 
 4421 #~ msgid ""
 4422 #~ "Just simulate the write-process. Please be aware that aborting a "
 4423 #~ "simulation-write is generally a bad idea, because you can hang the SCSI-"
 4424 #~ "bus."
 4425 #~ msgstr ""
 4426 #~ "Ieraksta procesa simulācija. Esiet uzmanīgi - simulācijas atcelšana var "
 4427 #~ "izraisīt SCSI-šinas 'uzkāršanos'."
 4428 
 4429 #~ msgid "Write CD"
 4430 #~ msgstr "Rakstīt CD"
 4431 
 4432 #~ msgid "Read CD"
 4433 #~ msgstr "Lasīt CD"