"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "wine-6.0.1/documentation/README.tr" (7 Jun 2021, 7090 Bytes) of package /linux/misc/wine-6.0.1.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. See also the latest Fossies "Diffs" side-by-side code changes report for "README.tr": 6.0_vs_6.0.1.

  1 1. GİRİŞ
  2 
  3 Wine Microsoft Windows uygulamalarını (DOS, Windows 3.x ve Win32
  4 uygulamaları dahil) Unix uyumlu sistemler üzerinde çalıştırmanıza izin
  5 veren bir programdır. Microsoft Windows çalıştırılabilir dosyalarını
  6 yükleyip çalıştıran bir program yükleyici ve Windows API çağrılarını Unix
  7 ve X11 eşdeğer çağrılarını kullanarak gerçekleyen Winelib isimli bir
  8 kitaplıktan oluşur. Kitaplık ayrıca Win32 kodlarını doğal Unix
  9 çalıştırılabilir dosyalarına çevirmek için kullanılabilir.
  10 
  11 Wine, GNU LGPL altında dağıtılan özgür bir yazılımdır; ayrıntılar için
  12 LICENSE dosyasına bakabilirsiniz.
  13 
  14 2. HIZLI BAŞLANGIÇ
  15 
  16 Eğer kaynaktan derlemek istiyorsanız, Wine'yi derlemek ve kurmak için Wine
  17 Kur'u kullanmanız önerilir. Wine kaynak kodu içerisinde en üst dizine
  18 (README dosyasını içerir) geçiniz ve şu komutu veriniz:
  19 
  20 ./tools/wineinstall
  21 
  22 Programları "wine [seçenekler] program" şeklinde çalıştırabilirsiniz.
  23 Daha ayrıntılı bilgi ve sorun çözümü için, bu dosyanın geri kalanını,
  24 Wine kullanım kılavuzunu ve özellikle https://www.winehq.org sitesindeki
  25 zengin bilgi arşivini tarayabilirsiniz.
  26 
  27 3. GEREKSİNİMLER
  28 
  29 Wine'ı derlemek ve çalıştırmak için, aşağıdakilerden en az birine sahip
  30 olmanız gerekir:
  31 
  32  Linux 2.0.36 veya sonrası
  33  FreeBSD 8.0 veya sonrası
  34  Solaris x86 9 veya sonrası
  35  NetBSD-current
  36  macOS 10.6 veya sonrası
  37 
  38 Wine çalışmak için çekirdek düzeyinde iş parçacığı desteğine ihtiyaç
  39 duyduğundan sadece yukarıda söz edilen işletim sistemleri
  40 desteklenmektedir.
  41 Çekirdek düzeyinde iş parçacıklarını destekleyen diğer işletim sistemleri
  42 de gelecekte desteklenebilir.
  43 
  44 FreeBSD hakkında bilgi:
  45  Wine, FreeBSD 8.0'dan önceki sürümlerde genellikle düzgün çalışmaz.
  46  Ayrıntılı bilgi için https://wiki.freebsd.org/Wine adresini ziyaret
  47  ediniz.
  48 
  49 Solaris hakkında bilgi:
  50  Wine'ı derlemek için muhtemelen GNU araçlarına (gcc, gas, vb.) ihtiyaç
  51  duyacaksınız. Uyarı: gas kurmuş olmak onun gcc tarafından kullanılacağını
  52  temin etmez. gas kurduktan sonra yeniden gcc derlemeniz veya cc, as ve ld
  53  sembolik bağlantılarını gnu araçlarına ayarlamanız gerekmektedir.
  54 
  55 NetBSD hakkında bilgi:
  56  USER_LDT, SYSVSHM, SYSVSEM ve SYSVMSG seçeneklerinin çekirdeğinizde etkin
  57  olduğundan emin olunuz.
  58 
  59 macOS hakkında bilgi:
  60  x86 üzerinde düzgün bir derleme yapabilmeniz için Xcode 2.4 veya daha yeni
  61  bir sürüm gereklidir.
  62  Mac sürücüsü için 10.6 veya daha üzeri gereklidir, sürücü 10.5'te derlenmez.
  63 
  64 Desteklenen dosya sistemleri:
  65  Wine birçok dosya sisteminde çalışabilir. Bununla beraber, Samba üzerinden
  66  yapılan dosya erişimlerinde de birkaç uyumluluk sorunu bildirilmiştir.
  67  Ayrıca, NTFS bazı uygulamalar için gereken bütün dosya sistemi özelliklerini
  68  sağlamamaktadır. Unix için geliştirilen dosya sistemlerini kullanmanız önerilir.
  69 
  70 Temel gereksinimler:
  71  X11 geliştirme dosyalarının kurulu olması gereklidir.
  72  (Debian'da xorg-dev, Red Hat'da libX11-devel adlı paketler).
  73 
  74  "make" komutuna kesinlikle ihtiyacınız vardır. (çoğunlukla GNU make)
  75 
  76  Ayrıca, flex 2.5.33 ve bison araçları da gereklidir.
  77 
  78 Seçeneğe bağlı destek kitaplıkları:
  79  Yapılandırılırken, eğer seçeneğe bağlı paketler bulunamadıysa, bildirim
  80  alacaksınız. Yüklemeniz gereken paketler hakkında ipuçları için,
  81  https://wiki.winehq.org/Recommended_Packages adresini ziyaret ediniz.
  82 
  83  64 bit üzerinde, eğer Wine'yi 32 bit (varsayılan) olarak derleyecekseniz,
  84  bazı kitaplıklarin 32 bit sürümlerinin yüklü olduğundan emin olunuz;
  85  ayrıntılar için https://wiki.winehq.org/WineOn64bit adresini ziyaret
  86  ediniz. Eğer gerçek bir 64 bit Wine kurulumu (veya 32-64 bit karışık)
  87  isterseniz, bilgi için https://wiki.winehq.org/Wine64 adresini ziyaret
  88  ediniz.
  89 
  90 4. DERLEME
  91 
  92 Eğer wineinstall kullanmamayı seçtiyseniz, Wine'yi derlemek için aşağıdaki
  93 komutları çalıştırınız:
  94 
  95 ./configure
  96 make
  97 
  98 Bu, "wine" programını ve destek kitaplıklarını/ikili dosyalarını
  99 derleyecektir. "wine" programı Windows uygulamalarını yükleyecek ve
 100 çalıştıracaktır. "libwine" ("Winelib") kitaplığı Windows programlarının
 101 kaynak kodunu Unix altında derlemek ve bağlamak için kullanılabilir.
 102 
 103 Derleme yapılandırma seçeneklerini görmek için ./configure --help komutunu giriniz.
 104 
 105 5. KURULUM
 106 
 107 Wine düzgün bir şekilde derlendiğinde, "make install" komutunu
 108 verebilirsiniz; bu komut Wine çalıştırılabilir dosyalarını, kullanım
 109 kılavuzunu ve gerekli birkaç dosyayı kuracaktır.
 110 
 111 Önce, çakışan eski bir Wine kurulumunu kaldırmayı unutmayınız. Kurmadan
 112 önce "dpkg -r wine" veya "rpm -e wine" veya "pisi rm wine" ya da "make
 113 uninstall" komutlarından birini deneyiniz.
 114 
 115 Yüklemeden sonra, "winecfg" yapılandıma aracını
 116 çalıştırabilirsiniz. Yapılandırma ipuçları için https://www.winehq.org/
 117 adresinde Destek bölümüne bakınız.
 118 
 119 6. UYGULAMALARIN ÇALIŞTIRILMASI
 120 
 121 Wine'yi çağırırken çalışabilir dosyanın tam yolunu verebilir veya sadece
 122 bir dosya adı belirtebilirsiniz.
 123 
 124 Örneğin: Not Defteri'ni çalıştırmak için:
 125 
 126 	wine notepad		  (dosyaları konumlandırmak için config
 127 	wine notepad.exe	  dosyasındaki Path arama yolunu kullanarak)
 128 
 129 	wine c:\\windows\\notepad.exe (DOS dosya adı sözdizimi ile)
 130 
 131 	wine ~/.wine/drive_c/windows/notepad.exe (Unix dosya adı sözdizimi ile)
 132 
 133     wine notepad.exe readme.txt
 134 				  (programı parametre vererek çağırma)
 135 
 136 Wine tamamen bitmiş değildir; bu nedenle bazı programlar çökebilir. Bir
 137 sorun oluştuğunda, bir çökme günlük dosyası alacaksınız, bu dosyayı hata
 138 bildirirken eklemelisiniz.
 139 
 140 7. DAHA FAZLA BİLGİYE ERİŞİM
 141 
 142 WWW:	Wine hakkında geniş bilgiyi WineHQ sitesine https://www.winehq.org/
 143 	adresinden ulaşarak edinebilirsiniz: çeşitli Wine kılavuzları,
 144 	uygulama veritabanı, hata izleme gibi. Burası muhtemelen en iyi
 145 	başlangıç noktasıdır.
 146 
 147 SSS:	Wine hakkında sıkça sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz:
 148        https://www.winehq.org/FAQ
 149 
 150 Hatalar:
 151 	Karşılaştığınız hataları https://bugs.winehq.org adresinden Wine
 152 	Bugzilla ile bildirebilirsiniz. Lütfen bir hata bildirmeden önce
 153 	hatanın önceden girilip girilmediğini öğrenmek için Bugzilla'da
 154 	arama yapınız.
 155 
 156 IRC:	irc.freenode.net sunucusundan #WineHQ kanalı ile çevrimiçi yardım
 157 	alabilirsiniz.
 158 
 159 Git:	Geçerli Wine geliştirme ağacına Git üzerinden erişim sağlanabilir.
 160 	Daha fazla bilgi için https://www.winehq.org/git adresine gidiniz.
 161 
 162 E-posta listeleri:
 163 	Wine geliştiricileri için birtakım e-posta listeleri bulunmaktadır.
 164 	Daha fazla bilgi için https://www.winehq.org/forums adresine gidiniz.
 165 
 166 Eğer bir şey eklemek veya hata düzeltmek istiyorsanız, lütfen sonraki
 167 sürümde yer alabilmesii için wine-devel@winehq.org e-posta listesine bir
 168 yama ('diff -u' biçiminde) gönderiniz.
 169 
 170 --
 171 Alexandre Julliard
 172 julliard@winehq.org
 173 
 174 --
 175 Türkçe çeviri:
 176 Can Taşan
 177 betax34@hotmail.com