"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "wine-6.0.1/documentation/README.fi" (7 Jun 2021, 5958 Bytes) of package /linux/misc/wine-6.0.1.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. See also the latest Fossies "Diffs" side-by-side code changes report for "README.fi": 6.0_vs_6.0.1.

  1 1. JOHDANTO
  2 
  3 Wine on ohjelma, jonka avulla Windows-ohjelmia (mukaan luettuna DOS-,
  4 Windows 3.x, Win32 ja Win64 -ohjelmat) voi ajaa Unix-järjestelmissä.
  5 Wine koostuu ohjelmanlataajasta, joka lataa ja käynnistää Windowsin
  6 ohjelmatiedostoja, sekä kirjastosta nimeltä Winelib, joka toteuttaa
  7 Windowsin API-kutsuja niiden Unix- ja X11-vastineiden avulla. Kirjaston
  8 avulla voidaan myös kääntää Windows-koodia natiiveiksi Unix-ohjelmiksi.
  9 
  10 Wine on vapaa ohjelma, ja se on julkaistu GNU LGPL:n alaisena; lisätietoja
  11 lisenssistä on englanniksi tiedostossa LICENSE.
  12 
  13 
  14 2. PIKAOPAS
  15 
  16 Aja Winen lähdekoodin juurihakemistossa seuraavat komennot:
  17 
  18 ./configure
  19 make
  20 
  21 Sitten joko asenna Wine:
  22 
  23 make install
  24 
  25 Tai aja se käännöshakemistosta:
  26 
  27 ./wine notepad
  28 
  29 Ohjelmat ajetaan komennolla "wine ohjelma". Lisätietoja sekä apua ongelmien
  30 ratkaisemiseen on jäljempänä tässä tiedostossa, Winen man-sivuilla sekä
  31 ennen kaikkea Internetissä osoitteessa https://www.winehq.org/.
  32 
  33 
  34 3. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET
  35 
  36 Winen kääntämiseen tarvitaan jokin seuraavista:
  37 
  38  Linuxin versio 2.0.36 tai uudempi
  39  FreeBSD 8.0 tai uudempi
  40  Solaris x86 9 tai uudempi
  41  NetBSD-current
  42  Mac OS X 10.8 tai uudempi
  43 
  44 Wine vaatii kerneliltä tuen säikeille. Tämän takia toistaiseksi vain yllä
  45 mainittuja käyttöjärjestelmiä tuetaan; tulevaisuudessa saatetaan lisätä tuki
  46 muillekin käyttöjärjestelmille, joissa on tarvittava tuki säikeille.
  47 
  48 Tietoa FreeBSD:lle:
  49  Pääsääntöisesti Wine ei toimi vanhemmilla versioilla kuin FreeBSD 8.0.
  50  Osoitteessa https://wiki.freebsd.org/Wine kerrotaan tästä lisää.
  51 
  52 Tietoa Solarikselle:
  53  Wine täytyy luultavasti kääntää GNU-työkaluilla (gcc, gas jne.).
  54  Varoitus: vaikka gas olisi asennettu, ei ole varmaa, että gcc käyttää sitä;
  55  voi olla tarpeen joko kääntää gcc uudestaan tai luoda symboliset linkit
  56  ohjelmista "cc", "as" ja "ld" vastaaviin GNU-työkaluihin.
  57 
  58 Tietoa NetBSD:lle:
  59  USER_LDT, SYSVSHM, SYSVSEM ja SYSVMSG täytyy aktivoida kernelistä.
  60 
  61 Tietoa Mac OS X:lle:
  62  Winen kääntämiseen tarvitaan Xcode Command Line Tools tai Apple cctools.
  63  Vähimmäisversiot ovat clang 3.8, MacOSX10.10.sdk ja mingw-w64 v8.
  64  MacOSX10.14.sdk ja myöhemmät sopivat vain wine64:n kääntämiseen.
  65 
  66 
  67 Tuetut tiedostojärjestelmät:
  68  Wine toimii useimmilla tiedostojärjestelmillä, mutta Samban kanssa on
  69  ilmoitettu ilmenevän ongelmia. Myöskään NTFS ei tue kaikkia ominaisuuksia,
  70  joita jotkin ohjelmat vaativat. Natiivin Unix-tiedostojärjestelmän käyttö
  71  on suotavaa.
  72 
  73 Perusvaatimukset:
  74  Koneella täytyy olla X11:n kehitystiedostot (Debianissa xorg-dev,
  75  Red Hatissa libX11-devel).
  76 
  77  Luonnollisesti myös make (yleensä GNU make) on tarpeen.
  78 
  79  Lisäksi tarvitaan flex 2.5.33 tai uudempi sekä bison.
  80 
  81 Valinnaisia tukikirjastoja:
  82  configure-skripti näyttää varoituksia, kun valinnaisia kirjastoja puuttuu.
  83  Osoitteessa https://wiki.winehq.org/Recommended_Packages on tietoa, mitkä
  84  paketit ovat hyödyksi. 64-bittisissä järjestelmissä täytyy varmistaa, että
  85  kirjastoista on asennettu 32-bittiset versiot.
  86 
  87 
  88 4. KÄÄNTÄMINEN
  89 
  90 Winen voi kääntää seuraavilla komennoilla:
  91 
  92 ./configure
  93 make
  94 
  95 Tämä kääntää ohjelman "wine" sekä lukuisia tukikirjastoja ja -ohjelmia.
  96 Ohjelma "wine" lataa ja käynnistää Windows-ohjelmia.
  97 Kirjastoa "libwine" ("Winelib") voidaan käyttää Windows-lähdekoodin
  98 kääntämiseen Unixissa.
  99 
 100 Komento './configure --help' näyttää asetuksia ja valintoja, joita
 101 käännösprosessiin voi lisätä.
 102 
 103 Lisätietoja on osoitteessa https://wiki.winehq.org/Building_Wine
 104 
 105 
 106 5. ASENNUS
 107 
 108 Kun Wine on käännetty, komento "make install" asentaa Winen sekä sen man-sivut
 109 ja joitakin muita hyödyllisiä tiedostoja.
 110 
 111 Ennen asennusta pitää muistaa poistaa aiemmat Winen versiot. Poistamista
 112 voi yrittää komennolla "dpkg -r wine", "rpm -e wine" tai "make uninstall".
 113 
 114 Kun Wine on asennettu, voidaan ajaa asetusohjelma "winecfg". Sivustolla
 115 https://www.winehq.org/ kohdassa Support on englanninkielisiä lisäohjeita.
 116 
 117 
 118 6. OHJELMIEN AJAMINEN
 119 
 120 Winelle voi antaa joko ohjelmatiedoston koko polun tai pelkän nimen.
 121 
 122 Esimerkiksi Notepad eli Muistio voitaisiin ajaa näin:
 123 
 124     wine notepad        (ohjelma yritetään löytää Winen
 125     wine notepad.exe      rekisterissä luetelluista paikoista)
 126 
 127     wine c:\\windows\\notepad.exe (kokonainen DOS-polku)
 128 
 129     wine ~/.wine/drive_c/windows/notepad.exe (kokonainen Unix-polku)
 130 
 131     wine notepad.exe readme.txt (ajetaan ohjelma parametrin kanssa)
 132 
 133 Wine ei ole täydellinen, joten on mahdollista, että jotkin ohjelmat kaatuvat.
 134 Siinä tapauksessa komentoriville tulostuu virheloki, joka on syytä liittää
 135 mukaan, jos raportoi virheestä.
 136 
 137 
 138 7. LISÄTIETOJA
 139 
 140 WWW:	Winestä on paljon tietoa WineHQ:ssa, https://www.winehq.org/.
 141 	Oppaita, ohjelmatietokanta sekä Bugzilla vikojen listaamiseen.
 142 	Täältä kannattaa yleensä aloittaa.
 143 
 144 Kysymyksiä:
 145 	Sivulle https://www.winehq.org/FAQ on koottu kysymyksiä ja vastauksia.
 146 
 147 Wiki:	Wine Wiki on osoitteessa https://wiki.winehq.org/.
 148 
 149 Postituslistat:
 150 	Winen käyttäjille ja kehittäjille on joitakin postituslistoja,
 151 	sivulla https://www.winehq.org/forums kerrotaan niistä lisää.
 152 
 153 Virheet:
 154 	Ilmoita virheistä Winen Bugzillaan, https://bugs.winehq.org/.
 155 	Katso kuitenkin ensin Bugzilla-tietokannasta, onko samasta asiasta
 156 	ilmoitettu jo aiemmin.
 157 
 158 IRC:	Online-apua voi saada kanavalta #WineHQ palvelimella irc.freenode.net.
 159 
 160 Git:	Winen tämänhetkinen kehitysversio on jaossa Git-järjestelmän kautta.
 161 	Sivulla https://www.winehq.org/git kerrotaan tästä lisää.
 162 
 163 
 164 Jos lisäät jotain tai korjaat jonkin virheen, lähetä toki muutoksesi
 165 (mieluiten komennon git-format-patch avulla) listalle wine-devel@winehq.org,
 166 jotta se voidaan lisätä Winen seuraavaan versioon.
 167 
 168 --
 169 Alkuperäisen version tekstistä on kirjoittanut
 170 Alexandre Julliard
 171 julliard@winehq.org
 172 
 173 Suomeksi kääntänyt
 174 Lauri Kenttä
 175 lauri.kentta@gmail.com