"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "vim-8.2.1354/runtime/doc/vimdiff-da.1" (2 Aug 2020, 1365 Bytes) of package /linux/misc/vim-8.2.1354.tar.gz:


Caution: As a special service "Fossies" has tried to format the requested manual source page into HTML format but links to other man pages may be missing or even erroneous. Alternatively you can here view or download the uninterpreted manual source code. A member file download can also be achieved by clicking within a package contents listing on the according byte size field.

VIMDIFF

NAVN
SYNOPSIS
BESKRIVELSE
TILVALG
SE OGSÅ
FORFATTER

NAVN

vimdiff − rediger to, tre eller fire version af en fil med Vim, og vis forskellene

SYNOPSIS

vimdiff [tilvalg] fil1 fil2 [fil3 [fil4]]

gvimdiff

BESKRIVELSE

Vimdiff starter Vim på to (eller tre eller fire) filer. Hver fil får sit eget vindue. Forskellene mellem filerne fremhæves. Det er en fin måde til at inspicere ændringer og til at flytte ændringer fra en version til en anden version af den samme fil.

Se vim(1) for detaljer om selve Vim.

Når den startes som gvimdiff , så starter den GUI’en, hvis den er tilgængelig.

I hvert vindue sættes ’diff’-valgmuligheden, som får forskellene til at blive fremhævet.
´wrap’- og ’scrollbind’-valgmulighederne sættes for at få teksten til at se godt ud.
´foldmethod’-valgmuligheden sættes til "diff", hvilket lægger områder af linjer uden ændringer i en sammenfoldning. ’foldcolumn’ sættes til to, for at gøre det lettere at se sammenfoldningerne og åbne eller lukke dem.

TILVALG

Lodrette opdelinger bruges til at opstille linjerne, som hvis "−O"-argumentet blev brugt. Brug "−o"-argumentet, for i stedet at bruge vandrette opdelinger.

Se vim(1) for alle andre argumenter.

SE OGSÅ

vim(1)

FORFATTER

Det meste af Vim blev lavet af Bram Moolenaar, med en masse hjælp fra andre. Se ":help credits" i Vim.