"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "sssd-2.4.2/po/cs.po" (19 Feb 2021, 113640 Bytes) of package /linux/misc/sssd-2.4.2.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Zdenek <chmelarz@gmail.com>, 2017. #zanata
  2 # Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>, 2018. #zanata
  3 # Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>, 2019. #zanata
  4 # Pavel Brezina <pbrezina@redhat.com>, 2020.
  5 msgid ""
  6 msgstr ""
  7 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
  8 "Report-Msgid-Bugs-To: sssd-devel@lists.fedorahosted.org\n"
  9 "POT-Creation-Date: 2021-02-19 16:47+0100\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2020-08-12 10:01+0000\n"
  11 "Last-Translator: Pavel Brezina <pbrezina@redhat.com>\n"
  12 "Language-Team: Czech <https://translate.fedoraproject.org/projects/sssd/sssd-"
  13 "master/cs/>\n"
  14 "Language: cs\n"
  15 "MIME-Version: 1.0\n"
  16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
  19 "X-Generator: Weblate 4.1.1\n"
  20 
  21 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:20
  22 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:21
  23 msgid "Set the verbosity of the debug logging"
  24 msgstr "Nastavit úroveň podrobnosti zaznamenávání ladících informací"
  25 
  26 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:22
  27 msgid "Include timestamps in debug logs"
  28 msgstr "Zahrnout do ladících záznam časové značky"
  29 
  30 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:23
  31 msgid "Include microseconds in timestamps in debug logs"
  32 msgstr "Zahrnout do časových značek v ladících záznamech mikrosekundy"
  33 
  34 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:24
  35 msgid "Write debug messages to logfiles"
  36 msgstr "Zapisovat ladící zprávy do záznamů událostí"
  37 
  38 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:25
  39 msgid "Watchdog timeout before restarting service"
  40 msgstr "Časová prodleva resetátoru (watchdog) před restartováním služby "
  41 
  42 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:26
  43 msgid "Command to start service"
  44 msgstr "Příkaz pro spouštění služy"
  45 
  46 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:27
  47 msgid "Number of times to attempt connection to Data Providers"
  48 msgstr "Počet pokusů o připojení k poskytovatelům dat"
  49 
  50 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:28
  51 msgid "The number of file descriptors that may be opened by this responder"
  52 msgstr "Počet popisovačů souborů, které mohou tímto odpovídačem být otevřeny"
  53 
  54 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:29
  55 msgid "Idle time before automatic disconnection of a client"
  56 msgstr "Doba nečinnosti, po které dojde k automatickému odpojení klienta"
  57 
  58 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:30
  59 msgid "Idle time before automatic shutdown of the responder"
  60 msgstr "Doba nečinnosti, po které dojde k vypnutí odpovídače"
  61 
  62 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:31
  63 msgid "Always query all the caches before querying the Data Providers"
  64 msgstr ""
  65 "Vždy dotazovat všechny vyrovnávací paměti před dotazováním poskytovatelů "
  66 "údajů"
  67 
  68 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:32
  69 msgid ""
  70 "When SSSD switches to offline mode the amount of time before it tries to go "
  71 "back online will increase based upon the time spent disconnected. This value "
  72 "is in seconds and calculated by the following: offline_timeout + "
  73 "random_offset."
  74 msgstr ""
  75 
  76 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:38
  77 msgid ""
  78 "Indicates what is the syntax of the config file. SSSD 0.6.0 and later use "
  79 "version 2."
  80 msgstr ""
  81 
  82 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:39
  83 msgid "SSSD Services to start"
  84 msgstr "SSSD služby které spustit"
  85 
  86 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:40
  87 msgid "SSSD Domains to start"
  88 msgstr "SSSD domény které spustit"
  89 
  90 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:41
  91 msgid "Timeout for messages sent over the SBUS"
  92 msgstr "Časový limit pro zprávy posílané přes SBUS"
  93 
  94 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:42
  95 msgid "Regex to parse username and domain"
  96 msgstr "Regulární výraz pro zpracování uživatelského jména a domény"
  97 
  98 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:43
  99 msgid "Printf-compatible format for displaying fully-qualified names"
 100 msgstr "Formát kompatibilní s printf pro zobrazování úplných názvů"
 101 
 102 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:44
 103 msgid ""
 104 "Directory on the filesystem where SSSD should store Kerberos replay cache "
 105 "files."
 106 msgstr ""
 107 "Složka na souborovém systému kde by SSSD mělo ukládat soubory pro kerberos "
 108 "replay."
 109 
 110 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:45
 111 msgid "Domain to add to names without a domain component."
 112 msgstr "Doména kterou přidat k názvům bez doménové části."
 113 
 114 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:46
 115 msgid "The user to drop privileges to"
 116 msgstr "Uživatel na kterého se stáhnout z oprávnění"
 117 
 118 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:47
 119 msgid "Tune certificate verification"
 120 msgstr "Vyladit ověřování certifikátu"
 121 
 122 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:48
 123 msgid "All spaces in group or user names will be replaced with this character"
 124 msgstr ""
 125 "Všechny mezery v názvech skupin a uživatelských jménech budou nahrazeny "
 126 "tímto znakem"
 127 
 128 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:49
 129 msgid "Tune sssd to honor or ignore netlink state changes"
 130 msgstr "Vyladit sssd aby respektovalo nebo ignorovalo změny stavu netlink"
 131 
 132 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:50
 133 msgid "Enable or disable the implicit files domain"
 134 msgstr "Zapnout nebo vypnout implicitní doménu soubory"
 135 
 136 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:51
 137 msgid "A specific order of the domains to be looked up"
 138 msgstr "Konkrétní pořadí domén ve které je hledat"
 139 
 140 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:52
 141 msgid ""
 142 "Controls if SSSD should monitor the state of resolv.conf to identify when it "
 143 "needs to update its internal DNS resolver."
 144 msgstr ""
 145 
 146 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:54
 147 msgid ""
 148 "SSSD monitors the state of resolv.conf to identify when it needs to update "
 149 "its internal DNS resolver. By default, we will attempt to use inotify for "
 150 "this, and will fall back to polling resolv.conf every five seconds if "
 151 "inotify cannot be used."
 152 msgstr ""
 153 
 154 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:59
 155 msgid "Enumeration cache timeout length (seconds)"
 156 msgstr "Délka časového limitu mezipaměti vyčíslování (v sekundách)"
 157 
 158 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:60
 159 msgid "Entry cache background update timeout length (seconds)"
 160 msgstr ""
 161 "Délka časového limitu aktualizace mezipaměti položek na pozadí (v sekundách)"
 162 
 163 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:61
 164 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:119
 165 msgid "Negative cache timeout length (seconds)"
 166 msgstr "Délka časového limitu záporné mezipaměti (v sekundách)"
 167 
 168 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:62
 169 msgid "Files negative cache timeout length (seconds)"
 170 msgstr "Délka (v sekundách) časového limitu negativní mezipaměti souborů"
 171 
 172 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:63
 173 msgid "Users that SSSD should explicitly ignore"
 174 msgstr "Uživatelé, které by SSSD mělo výslovně ignorovat"
 175 
 176 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:64
 177 msgid "Groups that SSSD should explicitly ignore"
 178 msgstr "Skupiny, které by SSSD mělo výslovně ignorovat"
 179 
 180 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:65
 181 msgid "Should filtered users appear in groups"
 182 msgstr "Mají se filtrovaní uživatelé objevovat ve skupinách"
 183 
 184 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:66
 185 msgid "The value of the password field the NSS provider should return"
 186 msgstr "Hodnota kolonky hesla kterou by poskytovatel NSS měl vrátit"
 187 
 188 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:67
 189 msgid "Override homedir value from the identity provider with this value"
 190 msgstr ""
 191 "Přepsat hodnotu homedir (domovská složka), obdrženou z poskytovatele "
 192 "identit, touto hodnotou"
 193 
 194 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:68
 195 msgid ""
 196 "Substitute empty homedir value from the identity provider with this value"
 197 msgstr ""
 198 "Nahradit prázdnou hodnotu homedir z poskytovatele identit touto hodnotou"
 199 
 200 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:69
 201 msgid "Override shell value from the identity provider with this value"
 202 msgstr ""
 203 "Přepsat hodnotu shell, obdrženou z poskytovatele identit, touto hodnotou"
 204 
 205 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:70
 206 msgid "The list of shells users are allowed to log in with"
 207 msgstr ""
 208 "Seznam uživatelů s přístupem do shellu, kterým je umožněno se přihlásit "
 209 "pomocí"
 210 
 211 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:71
 212 msgid ""
 213 "The list of shells that will be vetoed, and replaced with the fallback shell"
 214 msgstr "Seznam shellů, které budou vetovány a nahrazeny náhradním"
 215 
 216 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:72
 217 msgid ""
 218 "If a shell stored in central directory is allowed but not available, use "
 219 "this fallback"
 220 msgstr ""
 221 "Pokud shell uložený v centrálním adresáři je dovolen ale není k dispozici, "
 222 "použít tuto náhradu"
 223 
 224 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:73
 225 msgid "Shell to use if the provider does not list one"
 226 msgstr "Shell který použít pokud poskytovatel žádný neuvádí"
 227 
 228 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:74
 229 msgid "How long will be in-memory cache records valid"
 230 msgstr "Jak dlouho budou záznamy mezipaměti v paměti platné"
 231 
 232 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:75
 233 msgid ""
 234 "Size (in megabytes) of the data table allocated inside fast in-memory cache "
 235 "for passwd requests"
 236 msgstr ""
 237 
 238 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:76
 239 msgid ""
 240 "Size (in megabytes) of the data table allocated inside fast in-memory cache "
 241 "for group requests"
 242 msgstr ""
 243 
 244 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:77
 245 msgid ""
 246 "Size (in megabytes) of the data table allocated inside fast in-memory cache "
 247 "for initgroups requests"
 248 msgstr ""
 249 
 250 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:78
 251 msgid ""
 252 "The value of this option will be used in the expansion of the "
 253 "override_homedir option if the template contains the format string %H."
 254 msgstr ""
 255 
 256 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:80
 257 msgid ""
 258 "Specifies time in seconds for which the list of subdomains will be "
 259 "considered valid."
 260 msgstr ""
 261 
 262 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:82
 263 msgid ""
 264 "The entry cache can be set to automatically update entries in the background "
 265 "if they are requested beyond a percentage of the entry_cache_timeout value "
 266 "for the domain."
 267 msgstr ""
 268 
 269 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:87
 270 msgid "How long to allow cached logins between online logins (days)"
 271 msgstr ""
 272 "Po jak dlouho umožnit přihlášení vůči mezipaměti do přihlášení při připojení "
 273 "(dny)"
 274 
 275 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:88
 276 msgid "How many failed logins attempts are allowed when offline"
 277 msgstr "Kolik nezdařených pokusů o přihlášení je dovoleno bez připojení"
 278 
 279 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:90
 280 msgid ""
 281 "How long (minutes) to deny login after offline_failed_login_attempts has "
 282 "been reached"
 283 msgstr ""
 284 "Jak dlouho (v minutách) odpírat přihlášení po dosažení "
 285 "offline_failed_login_attempts"
 286 
 287 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:91
 288 msgid "What kind of messages are displayed to the user during authentication"
 289 msgstr "Jaký druh zpráv je zobrazován při ověřování uživatele"
 290 
 291 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:92
 292 msgid "Filter PAM responses sent to the pam_sss"
 293 msgstr "Filtrovat PAM odpovědi poslané pam_sss"
 294 
 295 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:93
 296 msgid "How many seconds to keep identity information cached for PAM requests"
 297 msgstr ""
 298 "Kolik sekund si ponechávat informace o identitě v mezipaměti pro PAM "
 299 "požadavky"
 300 
 301 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:94
 302 msgid "How many days before password expiration a warning should be displayed"
 303 msgstr "Kolik dnů před skončením platnosti hesla má být zobrazováno varování"
 304 
 305 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:95
 306 msgid "List of trusted uids or user's name"
 307 msgstr "Seznam důvěryhodných identifikátorů uživatelů nebo uživatelských jmen"
 308 
 309 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:96
 310 msgid "List of domains accessible even for untrusted users."
 311 msgstr "Seznam domén přístupných i nedůvěryhodným uživatelům."
 312 
 313 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:97
 314 msgid "Message printed when user account is expired."
 315 msgstr "Zpráva vypsaná když platnost uživatelského účtu skončila."
 316 
 317 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:98
 318 msgid "Message printed when user account is locked."
 319 msgstr "Zpráva vypisovaná když je účet uživatele uzamčen."
 320 
 321 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:99
 322 msgid "Allow certificate based/Smartcard authentication."
 323 msgstr "Umožnit ověřování založené na certifikátu/Smartcard"
 324 
 325 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:100
 326 msgid "Path to certificate database with PKCS#11 modules."
 327 msgstr "Popis umístění databáze certifikátů s PKCS#11 moduly."
 328 
 329 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:101
 330 msgid "How many seconds will pam_sss wait for p11_child to finish"
 331 msgstr "Kolik sekund bude pam_sss čekat na dokončení p11_child"
 332 
 333 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:102
 334 msgid "Which PAM services are permitted to contact application domains"
 335 msgstr "Kterým PAM službám je umožněno kontaktovat aplikační domény"
 336 
 337 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:103
 338 msgid "Allowed services for using smartcards"
 339 msgstr "Aplikace které je možné použít se SmartCard kartami"
 340 
 341 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:104
 342 msgid "Additional timeout to wait for a card if requested"
 343 msgstr "Dodatečný časový limit po který čekat pokud je vyžádána karta"
 344 
 345 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:105
 346 msgid ""
 347 "PKCS#11 URI to restrict the selection of devices for Smartcard authentication"
 348 msgstr "PKCS#11 URI pro omezení výběru zařízení pro ověřování pomocí Smartcard"
 349 
 350 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:106
 351 msgid "When shall the PAM responder force an initgroups request"
 352 msgstr ""
 353 
 354 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:107
 355 msgid "List of PAM services that are allowed to authenticate with GSSAPI."
 356 msgstr ""
 357 
 358 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:108
 359 msgid "Whether to match authenticated UPN with target user"
 360 msgstr ""
 361 
 362 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:109
 363 msgid ""
 364 "List of pairs <PAM service>:<authentication indicator> that must be enforced "
 365 "for PAM access with GSSAPI authentication"
 366 msgstr ""
 367 
 368 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:113
 369 msgid "Whether to evaluate the time-based attributes in sudo rules"
 370 msgstr "Zda vyhodnocovat na času založené atributy v pravidlech sudo"
 371 
 372 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:114
 373 msgid "If true, SSSD will switch back to lower-wins ordering logic"
 374 msgstr "Pokud je zapnuto, SSSD přepne zpět na logiku řazení nižší vyhrává"
 375 
 376 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:115
 377 msgid ""
 378 "Maximum number of rules that can be refreshed at once. If this is exceeded, "
 379 "full refresh is performed."
 380 msgstr ""
 381 "Nejvyšší umožněný počet pravidel, aktualizovaných naráz. Pokud je toto "
 382 "překročeno, je provedena úplná aktualizace."
 383 
 384 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:122
 385 msgid "Whether to hash host names and addresses in the known_hosts file"
 386 msgstr "Zda v souboru known_hosts vytvářet otisk názvů strojů a adres"
 387 
 388 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:123
 389 msgid ""
 390 "How many seconds to keep a host in the known_hosts file after its host keys "
 391 "were requested"
 392 msgstr ""
 393 "Kolik sekund ponechávat stroj v souboru known_hosts poté, co byly vyžádány "
 394 "klíče stroje"
 395 
 396 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:125
 397 msgid "Path to storage of trusted CA certificates"
 398 msgstr "Popis umístění úložiště certifikátů důvěryhodných cert. autorit"
 399 
 400 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:126
 401 msgid "Allow to generate ssh-keys from certificates"
 402 msgstr ""
 403 
 404 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:127
 405 msgid ""
 406 "Use the following matching rules to filter the certificates for ssh-key "
 407 "generation"
 408 msgstr ""
 409 
 410 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:131
 411 msgid "List of UIDs or user names allowed to access the PAC responder"
 412 msgstr ""
 413 "Seznam UID nebo uživatelských jmen, kterým je umožněn přístup k PAC "
 414 "odpovídači"
 415 
 416 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:132
 417 msgid "How long the PAC data is considered valid"
 418 msgstr "Po jak dlouho jsou PAC data považována za platná"
 419 
 420 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:135
 421 msgid "List of user attributes the InfoPipe is allowed to publish"
 422 msgstr "Seznam atributů uživatele, které InfoPipe bude moci zveřejnit"
 423 
 424 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:138
 425 msgid "The provider where the secrets will be stored in"
 426 msgstr "Poskytovatel, ve kterém budou tajemství ukládána"
 427 
 428 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:139
 429 msgid "The maximum allowed number of nested containers"
 430 msgstr "Nejvyšší umožněný počet vnořených kontejnerů"
 431 
 432 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:140
 433 msgid "The maximum number of secrets that can be stored"
 434 msgstr "Nejvyšší umožněný počet tajemství, která mohou být uložena"
 435 
 436 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:141
 437 msgid "The maximum number of secrets that can be stored per UID"
 438 msgstr "Maximální počet tajemství, která je možné uložit pro jednotlivá UID"
 439 
 440 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:142
 441 msgid "The maximum payload size of a secret in kilobytes"
 442 msgstr "Nejvyšší umožněná velikost nákladu tajemství (v kilobajtech)"
 443 
 444 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:144
 445 msgid "The URL Custodia server is listening on"
 446 msgstr "URL adresa na které Custodia server očekává spojení"
 447 
 448 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:145
 449 msgid "The method to use when authenticating to a Custodia server"
 450 msgstr "Metoda kterou použít při ověřování se vůči Custodia serveru"
 451 
 452 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:146
 453 msgid ""
 454 "The name of the headers that will be added into a HTTP request with the "
 455 "value defined in auth_header_value"
 456 msgstr ""
 457 "Název hlaviček které budou přidány do HTTP požadavku s hodnotou definovanou "
 458 "v auth_header_value"
 459 
 460 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:148
 461 msgid "The value sssd-secrets would use for auth_header_name"
 462 msgstr "Hodnota kterou by sssd-secrets použilo pro auth_header_name"
 463 
 464 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:149
 465 msgid ""
 466 "The list of the headers to forward to the Custodia server together with the "
 467 "request"
 468 msgstr "Seznam hlaviček které přeposlat Custodia serveru společně s požadavkem"
 469 
 470 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:150
 471 msgid ""
 472 "The username to use when authenticating to a Custodia server using basic_auth"
 473 msgstr ""
 474 "Uživatelské jméno které použít při ověřování se vůči Custodia serveru pomocí "
 475 "basic_auth"
 476 
 477 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:151
 478 msgid ""
 479 "The password to use when authenticating to a Custodia server using basic_auth"
 480 msgstr ""
 481 "Heslo které použít při ověřování se vůči Custodia serveru pomocí basic_auth"
 482 
 483 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:152
 484 msgid "If true peer's certificate is verified if proxy_url uses https protocol"
 485 msgstr ""
 486 "Pokud je zapnuto, certifikát protějšku je ověřen pokud proxy_url používá "
 487 "https protokol"
 488 
 489 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:153
 490 msgid ""
 491 "If false peer's certificate may contain different hostname than proxy_url "
 492 "when https protocol is used"
 493 msgstr ""
 494 "Pokud není nastaveno, certifikát protějšku může obsahovat rozdílný název "
 495 "stroje než proxy_url když je použit https protokol"
 496 
 497 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:155
 498 msgid "Path to directory where certificate authority certificates are stored"
 499 msgstr ""
 500 "Popis umístění složky ve které jsou uchovávány certifikáty cert. autority"
 501 
 502 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:156
 503 msgid "Path to file containing server's CA certificate"
 504 msgstr ""
 505 "Popis umístění souboru obsahujícího certifikát certif. autority serveru"
 506 
 507 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:157
 508 msgid "Path to file containing client's certificate"
 509 msgstr "Popis umístění souboru obsahujícího klientský certifikát"
 510 
 511 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:158
 512 msgid "Path to file containing client's private key"
 513 msgstr "Popis umístění souboru obsahujícího soukromý klíč klienta"
 514 
 515 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:161
 516 msgid ""
 517 "One of the following strings specifying the scope of session recording: none "
 518 "- No users are recorded. some - Users/groups specified by users and groups "
 519 "options are recorded. all - All users are recorded."
 520 msgstr ""
 521 
 522 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:164
 523 msgid ""
 524 "A comma-separated list of users which should have session recording enabled. "
 525 "Matches user names as returned by NSS. I.e. after the possible space "
 526 "replacement, case changes, etc."
 527 msgstr ""
 528 
 529 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:166
 530 msgid ""
 531 "A comma-separated list of groups, members of which should have session "
 532 "recording enabled. Matches group names as returned by NSS. I.e. after the "
 533 "possible space replacement, case changes, etc."
 534 msgstr ""
 535 
 536 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:169
 537 msgid ""
 538 "A comma-separated list of users to be excluded from recording, only when "
 539 "scope=all"
 540 msgstr ""
 541 
 542 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:170
 543 msgid ""
 544 "A comma-separated list of groups, members of which should be excluded from "
 545 "recording, only when scope=all. "
 546 msgstr ""
 547 
 548 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:174
 549 msgid "Identity provider"
 550 msgstr "Poskytovatel identity"
 551 
 552 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:175
 553 msgid "Authentication provider"
 554 msgstr "Poskytovatel ověřování"
 555 
 556 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:176
 557 msgid "Access control provider"
 558 msgstr "Poskytovatel řízení přístupu"
 559 
 560 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:177
 561 msgid "Password change provider"
 562 msgstr "Poskytovatel změny hesel"
 563 
 564 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:178
 565 msgid "SUDO provider"
 566 msgstr "Poskytovatel SUDO"
 567 
 568 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:179
 569 msgid "Autofs provider"
 570 msgstr "Poskytovatel autofs"
 571 
 572 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:180
 573 msgid "Host identity provider"
 574 msgstr "Poskytovatel identity strojů"
 575 
 576 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:181
 577 msgid "SELinux provider"
 578 msgstr "Poskytovatel SELinux"
 579 
 580 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:182
 581 msgid "Session management provider"
 582 msgstr "Poskytovatel správy sezení"
 583 
 584 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:183
 585 msgid "Resolver provider"
 586 msgstr ""
 587 
 588 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:186
 589 msgid "Whether the domain is usable by the OS or by applications"
 590 msgstr "Zda je doména použitelná pro operační systém nebo aplikace"
 591 
 592 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:187
 593 #, fuzzy
 594 msgid "Enable or disable the domain"
 595 msgstr "Zapnout nebo vypnout implicitní doménu soubory"
 596 
 597 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:188
 598 msgid "Minimum user ID"
 599 msgstr "Nejnižší identif. uživatele"
 600 
 601 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:189
 602 msgid "Maximum user ID"
 603 msgstr "Nejvyšší identif. uživatele"
 604 
 605 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:190
 606 msgid "Enable enumerating all users/groups"
 607 msgstr "Zapnout vyčíslování všech uživatelů/skupin"
 608 
 609 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:191
 610 msgid "Cache credentials for offline login"
 611 msgstr ""
 612 "Ukládat přihlašovací údaje do mezipaměti pro přihlašování se bez připojení"
 613 
 614 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:192
 615 msgid "Display users/groups in fully-qualified form"
 616 msgstr "Zobrazovat uživatele/skupiny v úplné podobě"
 617 
 618 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:193
 619 msgid "Don't include group members in group lookups"
 620 msgstr "Nezahrnovat členy skupiny do hledání skupiny"
 621 
 622 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:194
 623 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:204
 624 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:205
 625 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:206
 626 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:207
 627 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:208
 628 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:209
 629 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:210
 630 msgid "Entry cache timeout length (seconds)"
 631 msgstr "Délka časového limitu položky (v sekundách)"
 632 
 633 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:195
 634 msgid ""
 635 "Restrict or prefer a specific address family when performing DNS lookups"
 636 msgstr ""
 637 "Omezit nebo upřednostnit konkrétní generaci adres při provádění DNS hledání"
 638 
 639 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:196
 640 msgid "How long to keep cached entries after last successful login (days)"
 641 msgstr ""
 642 "Jak dlouho si ponechávat položky v mezipaměti po posledním úspěšném "
 643 "přihlášení (dny)"
 644 
 645 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:197
 646 msgid ""
 647 "How long should SSSD talk to single DNS server before trying next server "
 648 "(miliseconds)"
 649 msgstr ""
 650 "Jak dlouho se má SSSD pokoušet komunikovat s jedním DNS serverem, než "
 651 "vyzkouší další server (v milisekundách)"
 652 
 653 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:199
 654 msgid "How long should keep trying to resolve single DNS query (seconds)"
 655 msgstr "Jak dlouho se pokoušet přeložit jeden DNS dotaz (sekundy)"
 656 
 657 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:200
 658 msgid "How long to wait for replies from DNS when resolving servers (seconds)"
 659 msgstr "Jak dlouho čekat na odpovědi z DNS při překládání serverů (sekundy)"
 660 
 661 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:201
 662 msgid "The domain part of service discovery DNS query"
 663 msgstr "Doménová část DNS dotazu pro objevování služby"
 664 
 665 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:202
 666 msgid "Override GID value from the identity provider with this value"
 667 msgstr "Přebít hodnotu GID z poskytovatele identit touto hodnotou"
 668 
 669 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:203
 670 msgid "Treat usernames as case sensitive"
 671 msgstr "U uživatelských jmen rozlišovat velká a malá písmena"
 672 
 673 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:211
 674 msgid "How often should expired entries be refreshed in background"
 675 msgstr ""
 676 "Jak často mají být položky, kterým skončila platnost, na pozadí obnovovány"
 677 
 678 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:212
 679 msgid "Whether to automatically update the client's DNS entry"
 680 msgstr "Zda automaticky aktualizovat DNS položku klienta"
 681 
 682 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:213
 683 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:243
 684 msgid "The TTL to apply to the client's DNS entry after updating it"
 685 msgstr "TTL které uplatnit na DNS položku klienta po její aktualizaci"
 686 
 687 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:214
 688 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:244
 689 msgid "The interface whose IP should be used for dynamic DNS updates"
 690 msgstr "Rozhraní, kterého IP adresu použít pro dynamickou aktualizaci DNS"
 691 
 692 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:215
 693 msgid "How often to periodically update the client's DNS entry"
 694 msgstr "Jak často pravidelně aktualizovat DNS záznam klienta"
 695 
 696 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:216
 697 msgid "Whether the provider should explicitly update the PTR record as well"
 698 msgstr ""
 699 "Zda má poskytovatel výslovně aktualizovat také záznam pro zpětný překlad "
 700 "(PTR)"
 701 
 702 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:217
 703 msgid "Whether the nsupdate utility should default to using TCP"
 704 msgstr "Zda má nástroj nsupdate jako výchozí používat protokol TCP"
 705 
 706 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:218
 707 msgid "What kind of authentication should be used to perform the DNS update"
 708 msgstr "Jaký druh ověřování by měl být použit při provádění aktualizace DNS"
 709 
 710 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:219
 711 msgid "Override the DNS server used to perform the DNS update"
 712 msgstr "Přepsat DNS server použité pro provedení DNS aktualizace"
 713 
 714 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:220
 715 msgid "Control enumeration of trusted domains"
 716 msgstr "Řídí vyčíslování důvěryhodných domén"
 717 
 718 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:221
 719 msgid "How often should subdomains list be refreshed"
 720 msgstr "Jak často má být znovu načítán seznam dílčích domén"
 721 
 722 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:222
 723 msgid "List of options that should be inherited into a subdomain"
 724 msgstr "Seznam voleb které by měly být převzaté do dílčí domény"
 725 
 726 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:223
 727 msgid "Default subdomain homedir value"
 728 msgstr "Výchozí hodnota homedir dílčí domény"
 729 
 730 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:224
 731 msgid "How long can cached credentials be used for cached authentication"
 732 msgstr ""
 733 "Po jak dlouho mohou být přihlašovací údaje, uložené v mezipaměti, pro "
 734 "ověřování"
 735 
 736 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:225
 737 msgid "Whether to automatically create private groups for users"
 738 msgstr "Zda uživatelům automaticky vytvářet soukromé skupiny"
 739 
 740 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:226
 741 msgid "Display a warning N days before the password expires."
 742 msgstr ""
 743 
 744 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:227
 745 msgid ""
 746 "Various tags stored by the realmd configuration service for this domain."
 747 msgstr ""
 748 
 749 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:228
 750 msgid ""
 751 "The provider which should handle fetching of subdomains. This value should "
 752 "be always the same as id_provider."
 753 msgstr ""
 754 
 755 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:230
 756 msgid ""
 757 "How many seconds to keep a host ssh key after refresh. IE how long to cache "
 758 "the host key for."
 759 msgstr ""
 760 
 761 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:232
 762 msgid ""
 763 "If 2-Factor-Authentication (2FA) is used and credentials should be saved "
 764 "this value determines the minimal length the first authentication factor "
 765 "(long term password) must have to be saved as SHA512 hash into the cache."
 766 msgstr ""
 767 
 768 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:238
 769 msgid "IPA domain"
 770 msgstr "IPA doména"
 771 
 772 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:239
 773 msgid "IPA server address"
 774 msgstr "Adresa IPA serveru"
 775 
 776 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:240
 777 msgid "Address of backup IPA server"
 778 msgstr "Adresa záložního IPA serveru"
 779 
 780 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:241
 781 msgid "IPA client hostname"
 782 msgstr "Název stroje klienta IPA"
 783 
 784 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:242
 785 msgid "Whether to automatically update the client's DNS entry in FreeIPA"
 786 msgstr "Zda automaticky aktualizovat DNS položku klienta ve FreeIPA"
 787 
 788 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:245
 789 msgid "Search base for HBAC related objects"
 790 msgstr "Základ hledání pro objekty, související s HBAC"
 791 
 792 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:246
 793 msgid ""
 794 "The amount of time between lookups of the HBAC rules against the IPA server"
 795 msgstr "Množství času mezi vyhledáváními HBAC pravidel vůči IPA serveru"
 796 
 797 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:247
 798 msgid ""
 799 "The amount of time in seconds between lookups of the SELinux maps against "
 800 "the IPA server"
 801 msgstr ""
 802 "Množství času (v sekundách) mezi vyhledáváními SELinux map vůči IPA serveru"
 803 
 804 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:249
 805 msgid "If set to false, host argument given by PAM will be ignored"
 806 msgstr "Pokud je vypnuto, argument stroje daný PAM bude ignorován"
 807 
 808 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:250
 809 msgid "The automounter location this IPA client is using"
 810 msgstr "Umístění automounter, které tento IPA klient používá"
 811 
 812 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:251
 813 msgid "Search base for object containing info about IPA domain"
 814 msgstr "Základ hledání pro objekt obsahující informace o IPA doméně"
 815 
 816 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:252
 817 msgid "Search base for objects containing info about ID ranges"
 818 msgstr ""
 819 "Základ hledání pro objekty obsahující informace o rozsazích identifikátorů"
 820 
 821 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:253
 822 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:307
 823 msgid "Enable DNS sites - location based service discovery"
 824 msgstr "Zapnout DNS sites – na umístění založené objevování služby"
 825 
 826 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:254
 827 msgid "Search base for view containers"
 828 msgstr "Základ hledání pro zobrazení kontejnerů"
 829 
 830 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:255
 831 msgid "Objectclass for view containers"
 832 msgstr "Objektová třída pro zobrazení kontejnerů"
 833 
 834 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:256
 835 msgid "Attribute with the name of the view"
 836 msgstr "Atribut obsahující název pohledu"
 837 
 838 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:257
 839 msgid "Objectclass for override objects"
 840 msgstr "Objektová třída pro přepsání objektů"
 841 
 842 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:258
 843 msgid "Attribute with the reference to the original object"
 844 msgstr "Atribut obsahující odkaz na původní objekt"
 845 
 846 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:259
 847 msgid "Objectclass for user override objects"
 848 msgstr "Objektová třída pro uživatelské přepsání objektů"
 849 
 850 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:260
 851 msgid "Objectclass for group override objects"
 852 msgstr "Objektová třída pro objekty přepsání skupiny"
 853 
 854 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:261
 855 msgid "Search base for Desktop Profile related objects"
 856 msgstr "Základ hledání pro objekty související s desktopovým profilem"
 857 
 858 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:262
 859 msgid ""
 860 "The amount of time in seconds between lookups of the Desktop Profile rules "
 861 "against the IPA server"
 862 msgstr ""
 863 "Doba (v sekundách) mezi hledáními pravidel desktopového projektu vůči IPA "
 864 "serveru"
 865 
 866 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:264
 867 msgid ""
 868 "The amount of time in minutes between lookups of Desktop Profiles rules "
 869 "against the IPA server when the last request did not find any rule"
 870 msgstr ""
 871 "Množství času (v minutách) mezi vyhledáními pravidel desktopových profilů "
 872 "vůči IPA serveru když poslední požadavek nenašel žádné pravidlo"
 873 
 874 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:267
 875 msgid "The LDAP attribute that contains FQDN of the host."
 876 msgstr ""
 877 
 878 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:268
 879 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:291
 880 msgid "The object class of a host entry in LDAP."
 881 msgstr ""
 882 
 883 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:269
 884 msgid "Use the given string as search base for host objects."
 885 msgstr ""
 886 
 887 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:270
 888 msgid "The LDAP attribute that contains the host's SSH public keys."
 889 msgstr ""
 890 
 891 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:271
 892 msgid "The LDAP attribute that contains NIS domain name of the netgroup."
 893 msgstr ""
 894 
 895 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:272
 896 msgid "The LDAP attribute that contains the names of the netgroup's members."
 897 msgstr ""
 898 
 899 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:273
 900 msgid ""
 901 "The LDAP attribute that lists FQDNs of hosts and host groups that are "
 902 "members of the netgroup."
 903 msgstr ""
 904 
 905 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:275
 906 msgid ""
 907 "The LDAP attribute that lists hosts and host groups that are direct members "
 908 "of the netgroup."
 909 msgstr ""
 910 
 911 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:277
 912 msgid "The LDAP attribute that lists netgroup's memberships."
 913 msgstr ""
 914 
 915 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:278
 916 msgid ""
 917 "The LDAP attribute that lists system users and groups that are direct "
 918 "members of the netgroup."
 919 msgstr ""
 920 
 921 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:280
 922 msgid "The LDAP attribute that corresponds to the netgroup name."
 923 msgstr ""
 924 
 925 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:281
 926 msgid "The object class of a netgroup entry in LDAP."
 927 msgstr ""
 928 
 929 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:282
 930 msgid ""
 931 "The LDAP attribute that contains the UUID/GUID of an LDAP netgroup object."
 932 msgstr ""
 933 
 934 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:283
 935 msgid ""
 936 "The LDAP attribute that contains whether or not is user map enabled for "
 937 "usage."
 938 msgstr ""
 939 
 940 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:285
 941 msgid "The LDAP attribute that contains host category such as 'all'."
 942 msgstr ""
 943 
 944 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:286
 945 msgid ""
 946 "The LDAP attribute that contains all hosts / hostgroups this rule match "
 947 "against."
 948 msgstr ""
 949 
 950 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:288
 951 msgid ""
 952 "The LDAP attribute that contains all users / groups this rule match against."
 953 msgstr ""
 954 
 955 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:290
 956 msgid "The LDAP attribute that contains the name of SELinux usermap."
 957 msgstr ""
 958 
 959 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:292
 960 msgid ""
 961 "The LDAP attribute that contains DN of HBAC rule which can be used for "
 962 "matching instead of memberUser and memberHost."
 963 msgstr ""
 964 
 965 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:294
 966 msgid "The LDAP attribute that contains SELinux user string itself."
 967 msgstr ""
 968 
 969 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:295
 970 msgid "The LDAP attribute that contains user category such as 'all'."
 971 msgstr ""
 972 
 973 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:296
 974 msgid "The LDAP attribute that contains unique ID of the user map."
 975 msgstr ""
 976 
 977 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:297
 978 msgid ""
 979 "The option denotes that the SSSD is running on IPA server and should perform "
 980 "lookups of users and groups from trusted domains differently."
 981 msgstr ""
 982 
 983 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:299
 984 msgid "Use the given string as search base for trusted domains."
 985 msgstr ""
 986 
 987 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:302
 988 msgid "Active Directory domain"
 989 msgstr "Doména Active Directory"
 990 
 991 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:303
 992 msgid "Enabled Active Directory domains"
 993 msgstr "Zapnout domény Active Directory"
 994 
 995 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:304
 996 msgid "Active Directory server address"
 997 msgstr "Adresa serveru s Active Directory"
 998 
 999 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:305
 1000 msgid "Active Directory backup server address"
 1001 msgstr "Adresa záložního serveru s Active Directory"
 1002 
 1003 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:306
 1004 msgid "Active Directory client hostname"
 1005 msgstr "Název stroje klienta Active Directory"
 1006 
 1007 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:308
 1008 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:502
 1009 msgid "LDAP filter to determine access privileges"
 1010 msgstr "LDAP filtr pro zjišťování přístupových oprávnění"
 1011 
 1012 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:309
 1013 msgid "Whether to use the Global Catalog for lookups"
 1014 msgstr "Zda pro hledání používat globální katalog"
 1015 
 1016 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:310
 1017 msgid "Operation mode for GPO-based access control"
 1018 msgstr "Režim fungování pro řízení přístupu založené na GPO objektech"
 1019 
 1020 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:311
 1021 msgid ""
 1022 "The amount of time between lookups of the GPO policy files against the AD "
 1023 "server"
 1024 msgstr "Množství času mezi vyhledáními souborů GPO zásad vůči AD serveru"
 1025 
 1026 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:312
 1027 msgid ""
 1028 "PAM service names that map to the GPO (Deny)InteractiveLogonRight policy "
 1029 "settings"
 1030 msgstr ""
 1031 "Názvy PAM služby, která mapuje na (Deny)InteractiveLogonRight nastavení "
 1032 "zásady"
 1033 
 1034 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:314
 1035 msgid ""
 1036 "PAM service names that map to the GPO (Deny)RemoteInteractiveLogonRight "
 1037 "policy settings"
 1038 msgstr ""
 1039 "Názvy PAM služby, která mapuje GPO (Deny)RemoteInteractiveLogonRight "
 1040 "nastavení zásady"
 1041 
 1042 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:316
 1043 msgid ""
 1044 "PAM service names that map to the GPO (Deny)NetworkLogonRight policy settings"
 1045 msgstr ""
 1046 "Názvy PAM služby, která mapuje GPO (Deny)NetworkLogonRight nastavení zásady"
 1047 
 1048 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:317
 1049 msgid ""
 1050 "PAM service names that map to the GPO (Deny)BatchLogonRight policy settings"
 1051 msgstr ""
 1052 "PNázvy PAM služby, která mapuje GPO (Deny)BatchLogonRight nastavení zásady"
 1053 
 1054 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:318
 1055 msgid ""
 1056 "PAM service names that map to the GPO (Deny)ServiceLogonRight policy settings"
 1057 msgstr ""
 1058 "Názvy PAM služby, která mapuje GPO (Deny)ServiceLogonRight nastavení zásady"
 1059 
 1060 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:319
 1061 msgid "PAM service names for which GPO-based access is always granted"
 1062 msgstr ""
 1063 "Názvy PAM služby, pro které je přístup založený na GPO objektech vždy udělen"
 1064 
 1065 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:320
 1066 msgid "PAM service names for which GPO-based access is always denied"
 1067 msgstr ""
 1068 "Názvy PAM služby, pro které je přístup založený na GPO objektech vždy odepřen"
 1069 
 1070 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:321
 1071 msgid ""
 1072 "Default logon right (or permit/deny) to use for unmapped PAM service names"
 1073 msgstr ""
 1074 "Výchozí přihlasovací oprávnění (nebo permit/deny), které použít pro názvy "
 1075 "nenamapovaných PAM služeb"
 1076 
 1077 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:322
 1078 msgid "a particular site to be used by the client"
 1079 msgstr "konkrétní místo kterou použít klientem"
 1080 
 1081 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:323
 1082 msgid ""
 1083 "Maximum age in days before the machine account password should be renewed"
 1084 msgstr ""
 1085 "Nejvyšší umožněné stáří (ve dnech) než by mělo být obnoveno heslo účtu stroje"
 1086 
 1087 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:325
 1088 msgid "Option for tuning the machine account renewal task"
 1089 msgstr "Volba pro vyladění úlohy obnovování účtu stroje"
 1090 
 1091 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:326
 1092 msgid "Whether to update the machine account password in the Samba database"
 1093 msgstr ""
 1094 
 1095 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:328
 1096 msgid "Use LDAPS port for LDAP and Global Catalog requests"
 1097 msgstr ""
 1098 
 1099 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:329
 1100 msgid "Do not filter domain local groups from other domains"
 1101 msgstr ""
 1102 
 1103 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:332
 1104 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:333
 1105 msgid "Kerberos server address"
 1106 msgstr "Adresa kerberos serveru"
 1107 
 1108 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:334
 1109 msgid "Kerberos backup server address"
 1110 msgstr "Adresa záložního kerberos serveru"
 1111 
 1112 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:335
 1113 msgid "Kerberos realm"
 1114 msgstr "Kerberos oblast"
 1115 
 1116 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:336
 1117 msgid "Authentication timeout"
 1118 msgstr "Časový limit ověřování"
 1119 
 1120 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:337
 1121 msgid "Whether to create kdcinfo files"
 1122 msgstr "Zda vytvářet kdcinfo souborů"
 1123 
 1124 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:338
 1125 msgid "Where to drop krb5 config snippets"
 1126 msgstr "Kam odkládat útržky nastavení krb5"
 1127 
 1128 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:341
 1129 msgid "Directory to store credential caches"
 1130 msgstr "Složka ve které ukládat mezipaměť přihlašovacích údajů"
 1131 
 1132 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:342
 1133 msgid "Location of the user's credential cache"
 1134 msgstr "Umístění mezipaměti přihlašovacích údajů uživatele"
 1135 
 1136 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:343
 1137 msgid "Location of the keytab to validate credentials"
 1138 msgstr ""
 1139 "Umístění uložených přihlašovacích údajů pro ověřování ověřovacích údajů"
 1140 
 1141 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:344
 1142 msgid "Enable credential validation"
 1143 msgstr "Zapnout ověřování přihlašovacích údajů"
 1144 
 1145 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:345
 1146 msgid "Store password if offline for later online authentication"
 1147 msgstr "Ukládat heslo pokud bez připojení pro pozdější ověření při připojení"
 1148 
 1149 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:346
 1150 msgid "Renewable lifetime of the TGT"
 1151 msgstr "Obnovovatelná životnost TGT lístku"
 1152 
 1153 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:347
 1154 msgid "Lifetime of the TGT"
 1155 msgstr "Životnost TGT lístku"
 1156 
 1157 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:348
 1158 msgid "Time between two checks for renewal"
 1159 msgstr "Doba mezi dvěma kontrolami pro obnovu"
 1160 
 1161 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:349
 1162 msgid "Enables FAST"
 1163 msgstr "Zapíná FAST"
 1164 
 1165 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:350
 1166 msgid "Selects the principal to use for FAST"
 1167 msgstr "Vybírá principal pro použití pro FAST"
 1168 
 1169 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:351
 1170 msgid "Enables principal canonicalization"
 1171 msgstr "Zapíná kanonizaci principalu"
 1172 
 1173 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:352
 1174 msgid "Enables enterprise principals"
 1175 msgstr "Zapíná podnikové principaly"
 1176 
 1177 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:353
 1178 msgid "Enables using of subdomains realms for authentication"
 1179 msgstr ""
 1180 
 1181 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:354
 1182 msgid "A mapping from user names to Kerberos principal names"
 1183 msgstr "Mapování z uživatelských jmen na názvy kerberos principal"
 1184 
 1185 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:357
 1186 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:358
 1187 msgid "Server where the change password service is running if not on the KDC"
 1188 msgstr "Server na kterém je spuštěná služba pro změnu hesla, pokud to není KDC"
 1189 
 1190 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:361
 1191 msgid "ldap_uri, The URI of the LDAP server"
 1192 msgstr "ldap_uri, URI adresa LDAP serveru"
 1193 
 1194 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:362
 1195 msgid "ldap_backup_uri, The URI of the LDAP server"
 1196 msgstr "ldap_backup_uri, URI adresa LDAP serveru"
 1197 
 1198 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:363
 1199 msgid "The default base DN"
 1200 msgstr "Výchozí základ rozlišeného názvu"
 1201 
 1202 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:364
 1203 msgid "The Schema Type in use on the LDAP server, rfc2307"
 1204 msgstr "Typ schématu používaný na LDAP serveru, dle normy rfc2307"
 1205 
 1206 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:365
 1207 msgid "Mode used to change user password"
 1208 msgstr "Režim použitý pro změnu hesla uživatele"
 1209 
 1210 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:366
 1211 msgid "The default bind DN"
 1212 msgstr "Výchozí spojovací rozlišený název"
 1213 
 1214 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:367
 1215 msgid "The type of the authentication token of the default bind DN"
 1216 msgstr "Typ ověřovacího tokenu výchozího spojovacího rozlišeného názvu"
 1217 
 1218 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:368
 1219 msgid "The authentication token of the default bind DN"
 1220 msgstr "ověřovací token výchozího spojovacího rozlišeného názvu"
 1221 
 1222 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:369
 1223 msgid "Length of time to attempt connection"
 1224 msgstr "Doba po kterou se pokoušet o připojení"
 1225 
 1226 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:370
 1227 msgid "Length of time to attempt synchronous LDAP operations"
 1228 msgstr "Doba po kterou se pokoušet o synchronní LDAP operace"
 1229 
 1230 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:371
 1231 msgid "Length of time between attempts to reconnect while offline"
 1232 msgstr "Doba mezi pokusy o opětovné připojení když bez připojení"
 1233 
 1234 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:372
 1235 msgid "Use only the upper case for realm names"
 1236 msgstr "Pro názvy oblastí (realm) používat pouze velká písmena"
 1237 
 1238 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:373
 1239 msgid "File that contains CA certificates"
 1240 msgstr "Soubor obsahující certifikáty cert. autorit"
 1241 
 1242 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:374
 1243 msgid "Path to CA certificate directory"
 1244 msgstr "Popis umístění složky s certifikáty cert. autority"
 1245 
 1246 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:375
 1247 msgid "File that contains the client certificate"
 1248 msgstr "Soubor obsahující klientský certifikát"
 1249 
 1250 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:376
 1251 msgid "File that contains the client key"
 1252 msgstr "Soubor který obsahuje klientský klíč"
 1253 
 1254 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:377
 1255 msgid "List of possible ciphers suites"
 1256 msgstr "Seznam možných šifrovacích algoritmů"
 1257 
 1258 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:378
 1259 msgid "Require TLS certificate verification"
 1260 msgstr "Vyžadovat ověření TSL certifikátem"
 1261 
 1262 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:379
 1263 msgid "Specify the sasl mechanism to use"
 1264 msgstr "Určete sasl mechanizmus, který použít"
 1265 
 1266 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:380
 1267 msgid "Specify the sasl authorization id to use"
 1268 msgstr "Zadejte identifikátor sasl ověřování které použít"
 1269 
 1270 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:381
 1271 msgid "Specify the sasl authorization realm to use"
 1272 msgstr "Zadejte oblast (realm) sasl ověřování kterou použít"
 1273 
 1274 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:382
 1275 msgid "Specify the minimal SSF for LDAP sasl authorization"
 1276 msgstr "Zadejte minimální SSF pro LDAP sasl ověřování"
 1277 
 1278 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:383
 1279 msgid "Specify the maximal SSF for LDAP sasl authorization"
 1280 msgstr ""
 1281 
 1282 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:384
 1283 msgid "Kerberos service keytab"
 1284 msgstr "Uložené přihlašovací údaje (keytab) služby kerberos"
 1285 
 1286 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:385
 1287 msgid "Use Kerberos auth for LDAP connection"
 1288 msgstr "Použít pro LDAP spojení kerberos"
 1289 
 1290 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:386
 1291 msgid "Follow LDAP referrals"
 1292 msgstr "Následovat LDAP odkazy"
 1293 
 1294 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:387
 1295 msgid "Lifetime of TGT for LDAP connection"
 1296 msgstr "Životnost TGT lístku pro LDAP spojení"
 1297 
 1298 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:388
 1299 msgid "How to dereference aliases"
 1300 msgstr "Jak rušit odkazování alternativních jmen"
 1301 
 1302 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:389
 1303 msgid "Service name for DNS service lookups"
 1304 msgstr "Název služby pro hledání služby pomocí DNS"
 1305 
 1306 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:390
 1307 msgid "The number of records to retrieve in a single LDAP query"
 1308 msgstr "Počet záznamů které získávat v rámci jediného LDAP dotazu"
 1309 
 1310 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:391
 1311 msgid "The number of members that must be missing to trigger a full deref"
 1312 msgstr "Počet členů který je třeba aby chyběli, aby bylo spuštěno plné deref"
 1313 
 1314 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:392
 1315 msgid ""
 1316 "Whether the LDAP library should perform a reverse lookup to canonicalize the "
 1317 "host name during a SASL bind"
 1318 msgstr ""
 1319 "Zda LDAP knihovna má provádět zpětný překlad pro kanonizaci názvu stroje při "
 1320 "SASL spojení"
 1321 
 1322 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:394
 1323 msgid ""
 1324 "Allows to retain local users as members of an LDAP group for servers that "
 1325 "use the RFC2307 schema."
 1326 msgstr ""
 1327 
 1328 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:397
 1329 msgid "entryUSN attribute"
 1330 msgstr "atribut entryUSN"
 1331 
 1332 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:398
 1333 msgid "lastUSN attribute"
 1334 msgstr "atribut lastUSN"
 1335 
 1336 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:400
 1337 msgid "How long to retain a connection to the LDAP server before disconnecting"
 1338 msgstr "Jak dlouho ponechat spojení s LDAP serverem před odpojením"
 1339 
 1340 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:403
 1341 msgid "Disable the LDAP paging control"
 1342 msgstr "Vypnut řízení LDAP stránkování"
 1343 
 1344 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:404
 1345 msgid "Disable Active Directory range retrieval"
 1346 msgstr "Vypnout získávání rozsahu Active Directory"
 1347 
 1348 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:407
 1349 msgid "Length of time to wait for a search request"
 1350 msgstr "Délka času po kterou čekat na požadavek hledání"
 1351 
 1352 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:408
 1353 msgid "Length of time to wait for a enumeration request"
 1354 msgstr "Délka času po kterou čekat na požadavek vyčíslení"
 1355 
 1356 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:409
 1357 msgid "Length of time between enumeration updates"
 1358 msgstr "Délka času po kterou čekat na aktualizace vyčíslení"
 1359 
 1360 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:410
 1361 msgid "Length of time between cache cleanups"
 1362 msgstr "Délka času po kterou čekat mezi vyčištěními mezipaměti"
 1363 
 1364 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:411
 1365 msgid "Require TLS for ID lookups"
 1366 msgstr "Vyžadovat pro vyhledání identifikátorů TLS šifrování"
 1367 
 1368 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:412
 1369 msgid "Use ID-mapping of objectSID instead of pre-set IDs"
 1370 msgstr ""
 1371 "Použít mapování identifikátorů objectSID namísto přednastavených "
 1372 "identifikátorů"
 1373 
 1374 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:413
 1375 msgid "Base DN for user lookups"
 1376 msgstr "Základ rozliš. názvu pro vyhledávání uživatelů"
 1377 
 1378 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:414
 1379 msgid "Scope of user lookups"
 1380 msgstr "Rozsah vyhledávání uživatelů"
 1381 
 1382 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:415
 1383 msgid "Filter for user lookups"
 1384 msgstr "Filtr pro vyhledávání uživatelů"
 1385 
 1386 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:416
 1387 msgid "Objectclass for users"
 1388 msgstr "Objektová třída pro uživatele"
 1389 
 1390 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:417
 1391 msgid "Username attribute"
 1392 msgstr "Atribut uživatelské jméno"
 1393 
 1394 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:418
 1395 msgid "UID attribute"
 1396 msgstr "atribut UID"
 1397 
 1398 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:419
 1399 msgid "Primary GID attribute"
 1400 msgstr "atribut hlavní GID"
 1401 
 1402 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:420
 1403 msgid "GECOS attribute"
 1404 msgstr "atribut GECOS"
 1405 
 1406 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:421
 1407 msgid "Home directory attribute"
 1408 msgstr "Atribut domovská složka"
 1409 
 1410 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:422
 1411 msgid "Shell attribute"
 1412 msgstr "Atribut shell"
 1413 
 1414 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:423
 1415 msgid "UUID attribute"
 1416 msgstr "Atribut obsahující UUID"
 1417 
 1418 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:424
 1419 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:462
 1420 msgid "objectSID attribute"
 1421 msgstr "Atribut obsahující objectSID"
 1422 
 1423 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:425
 1424 msgid "Active Directory primary group attribute for ID-mapping"
 1425 msgstr "Hlavní atribut skupiny z Active Directory pro mapování identifikátoru"
 1426 
 1427 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:426
 1428 msgid "User principal attribute (for Kerberos)"
 1429 msgstr "Atribut obsahující principal uživatele (pro kerberos)"
 1430 
 1431 # auto translated by TM merge from project: Cockpit, version: rhel-7.4, DocId:
 1432 # cockpit
 1433 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:427
 1434 msgid "Full Name"
 1435 msgstr "Celé jméno"
 1436 
 1437 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:428
 1438 msgid "memberOf attribute"
 1439 msgstr "atribut memberOf (členem)"
 1440 
 1441 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:429
 1442 msgid "Modification time attribute"
 1443 msgstr "atribut okamžik změny"
 1444 
 1445 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:430
 1446 msgid "shadowLastChange attribute"
 1447 msgstr "atribut obsahující shadowLastChange"
 1448 
 1449 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:431
 1450 msgid "shadowMin attribute"
 1451 msgstr "atribut shadowMin"
 1452 
 1453 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:432
 1454 msgid "shadowMax attribute"
 1455 msgstr "atribut shadowMax"
 1456 
 1457 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:433
 1458 msgid "shadowWarning attribute"
 1459 msgstr "atribut shadowWarning"
 1460 
 1461 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:434
 1462 msgid "shadowInactive attribute"
 1463 msgstr "atribut shadowInactive"
 1464 
 1465 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:435
 1466 msgid "shadowExpire attribute"
 1467 msgstr "atribut shadowExpire"
 1468 
 1469 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:436
 1470 msgid "shadowFlag attribute"
 1471 msgstr "atribut shadowFlag"
 1472 
 1473 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:437
 1474 msgid "Attribute listing authorized PAM services"
 1475 msgstr "Atribut vypisující pověřené PAM služby"
 1476 
 1477 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:438
 1478 msgid "Attribute listing authorized server hosts"
 1479 msgstr "Atribut vypisující hostitele – pověřené servery"
 1480 
 1481 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:439
 1482 msgid "Attribute listing authorized server rhosts"
 1483 msgstr "Atribut vypisující vzdálené hostitele – pověřené servery"
 1484 
 1485 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:440
 1486 msgid "krbLastPwdChange attribute"
 1487 msgstr "atribut krbLastPwdChange"
 1488 
 1489 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:441
 1490 msgid "krbPasswordExpiration attribute"
 1491 msgstr "atribut krbPasswordExpiration"
 1492 
 1493 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:442
 1494 msgid "Attribute indicating that server side password policies are active"
 1495 msgstr "Atribut indikující že zásady ohledně hesel na straně serveru"
 1496 
 1497 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:443
 1498 msgid "accountExpires attribute of AD"
 1499 msgstr "AD atribut accountExpires (platnost účtu končí)"
 1500 
 1501 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:444
 1502 msgid "userAccountControl attribute of AD"
 1503 msgstr "AD atribut userAccountControl"
 1504 
 1505 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:445
 1506 msgid "nsAccountLock attribute"
 1507 msgstr "atribut nsAccountLock"
 1508 
 1509 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:446
 1510 msgid "loginDisabled attribute of NDS"
 1511 msgstr "NDS atribut loginDisabled"
 1512 
 1513 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:447
 1514 msgid "loginExpirationTime attribute of NDS"
 1515 msgstr "NDS atribut loginExpirationTime"
 1516 
 1517 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:448
 1518 msgid "loginAllowedTimeMap attribute of NDS"
 1519 msgstr "NDS atribut loginAllowedTimeMap"
 1520 
 1521 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:449
 1522 msgid "SSH public key attribute"
 1523 msgstr "Atribut veřejná část ssh klíče"
 1524 
 1525 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:450
 1526 msgid "attribute listing allowed authentication types for a user"
 1527 msgstr "atribut vypisující typy umožněných ověřování pro uživatele"
 1528 
 1529 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:451
 1530 msgid "attribute containing the X509 certificate of the user"
 1531 msgstr "atribut obsahující X509 certifikát uživatele"
 1532 
 1533 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:452
 1534 msgid "attribute containing the email address of the user"
 1535 msgstr "atribut obsahující e-mailovou adresu uživatele"
 1536 
 1537 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:453
 1538 msgid "A list of extra attributes to download along with the user entry"
 1539 msgstr "Seznam dalších atributů, které stáhnout společně s položkou uživatele"
 1540 
 1541 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:455
 1542 msgid "Base DN for group lookups"
 1543 msgstr "Základ rozliš. názvu pro vyhledávání skupin"
 1544 
 1545 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:456
 1546 msgid "Objectclass for groups"
 1547 msgstr "Objektová třída pro skupiny"
 1548 
 1549 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:457
 1550 msgid "Group name"
 1551 msgstr "Název skupiny"
 1552 
 1553 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:458
 1554 msgid "Group password"
 1555 msgstr "Heslo skupiny"
 1556 
 1557 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:459
 1558 msgid "GID attribute"
 1559 msgstr "Atribut GID"
 1560 
 1561 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:460
 1562 msgid "Group member attribute"
 1563 msgstr "Atribut člen skupin"
 1564 
 1565 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:461
 1566 msgid "Group UUID attribute"
 1567 msgstr "atribut UUID skupiny"
 1568 
 1569 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:463
 1570 msgid "Modification time attribute for groups"
 1571 msgstr "Atribut okamžik úpravy pro skupiny"
 1572 
 1573 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:464
 1574 msgid "Type of the group and other flags"
 1575 msgstr "Typ skupiny a ostatní příznaky"
 1576 
 1577 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:465
 1578 msgid "The LDAP group external member attribute"
 1579 msgstr "Atribut externí člen LDAP skupiny"
 1580 
 1581 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:466
 1582 msgid "Maximum nesting level SSSD will follow"
 1583 msgstr "Do kolikáté úrovně vnoření bude SSSD následovat"
 1584 
 1585 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:467
 1586 msgid "Filter for group lookups"
 1587 msgstr ""
 1588 
 1589 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:468
 1590 msgid "Scope of group lookups"
 1591 msgstr ""
 1592 
 1593 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:470
 1594 msgid "Base DN for netgroup lookups"
 1595 msgstr "Základ rozlišeného názvu pro vyhledávání negroup"
 1596 
 1597 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:471
 1598 msgid "Objectclass for netgroups"
 1599 msgstr "Objektová třída pro netgroup"
 1600 
 1601 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:472
 1602 msgid "Netgroup name"
 1603 msgstr "Negroup název"
 1604 
 1605 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:473
 1606 msgid "Netgroups members attribute"
 1607 msgstr "Atribut členové negroup"
 1608 
 1609 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:474
 1610 msgid "Netgroup triple attribute"
 1611 msgstr "Atribut trojitý netgroup"
 1612 
 1613 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:475
 1614 msgid "Modification time attribute for netgroups"
 1615 msgstr "Atribut okamžik změny pro netgroup"
 1616 
 1617 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:477
 1618 msgid "Base DN for service lookups"
 1619 msgstr "Základ rozliš. názvu pro hledání služeb"
 1620 
 1621 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:478
 1622 msgid "Objectclass for services"
 1623 msgstr "Objektová třída pro služby"
 1624 
 1625 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:479
 1626 msgid "Service name attribute"
 1627 msgstr "Atribut název služby"
 1628 
 1629 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:480
 1630 msgid "Service port attribute"
 1631 msgstr "Atribut port služby"
 1632 
 1633 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:481
 1634 msgid "Service protocol attribute"
 1635 msgstr "Atribut protokol služby"
 1636 
 1637 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:483
 1638 msgid "Lower bound for ID-mapping"
 1639 msgstr "Spodní spojení pro mapování identifikátorů"
 1640 
 1641 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:484
 1642 msgid "Upper bound for ID-mapping"
 1643 msgstr "Horní spojení pro mapování identifikátorů"
 1644 
 1645 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:485
 1646 msgid "Number of IDs for each slice when ID-mapping"
 1647 msgstr "Počet identifikátorů pro každý plátek při mapování identifikátorů"
 1648 
 1649 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:486
 1650 msgid "Use autorid-compatible algorithm for ID-mapping"
 1651 msgstr "Použít pro mapování identifikátorů algoritmus kompatibilní s autorid"
 1652 
 1653 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:487
 1654 msgid "Name of the default domain for ID-mapping"
 1655 msgstr "Název výchozí domény pro mapování identifikátorů"
 1656 
 1657 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:488
 1658 msgid "SID of the default domain for ID-mapping"
 1659 msgstr "SID výchozí domény pro mapování identifikátorů"
 1660 
 1661 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:489
 1662 msgid "Number of secondary slices"
 1663 msgstr "Počet sekundárních plátků"
 1664 
 1665 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:491
 1666 msgid "Whether to use Token-Groups"
 1667 msgstr "Zda používat skupiny tokenu"
 1668 
 1669 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:492
 1670 msgid "Set lower boundary for allowed IDs from the LDAP server"
 1671 msgstr "Nastavit spodní hranici pro umožněné identifikátory z LDAP serveru"
 1672 
 1673 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:493
 1674 msgid "Set upper boundary for allowed IDs from the LDAP server"
 1675 msgstr "Nastavit horní hranici pro umožněné identifikátory z LDAP serveru"
 1676 
 1677 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:494
 1678 msgid "DN for ppolicy queries"
 1679 msgstr "Rozlišený název pro ppolicy dotazy"
 1680 
 1681 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:495
 1682 msgid "How many maximum entries to fetch during a wildcard request"
 1683 msgstr "Kolik nejvýše položek získat při požadavku se zástupnými znaky"
 1684 
 1685 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:496
 1686 msgid "Set libldap debug level"
 1687 msgstr ""
 1688 
 1689 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:499
 1690 msgid "Policy to evaluate the password expiration"
 1691 msgstr "Pravidlo pro vyhodnocení skončení platnosti hesla"
 1692 
 1693 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:503
 1694 msgid "Which attributes shall be used to evaluate if an account is expired"
 1695 msgstr ""
 1696 "Jaké atributy mají být použity pro vyhodnocování zda platnost účtu skončila"
 1697 
 1698 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:504
 1699 msgid "Which rules should be used to evaluate access control"
 1700 msgstr "Která pravidla by měla být použita pro vyhodnocení řízení přístupu"
 1701 
 1702 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:507
 1703 msgid "URI of an LDAP server where password changes are allowed"
 1704 msgstr "URI adresa LDAP serveru na kterém je dovoleno provádět změny hesel"
 1705 
 1706 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:508
 1707 msgid "URI of a backup LDAP server where password changes are allowed"
 1708 msgstr "URI záložního LDAP serveru, na kterém je možné měnit hesla"
 1709 
 1710 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:509
 1711 msgid "DNS service name for LDAP password change server"
 1712 msgstr "Název DNS služby pro LDAP server změny hesel"
 1713 
 1714 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:510
 1715 msgid ""
 1716 "Whether to update the ldap_user_shadow_last_change attribute after a "
 1717 "password change"
 1718 msgstr "Zda aktualizovat atribut ldap_user_shadow_last_change po změně hesla"
 1719 
 1720 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:514
 1721 msgid "Base DN for sudo rules lookups"
 1722 msgstr "Základ rozliš. názvu pro vyhledávání sudo pravidel"
 1723 
 1724 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:515
 1725 msgid "Automatic full refresh period"
 1726 msgstr "Perioda automatického úplného znovunačtení"
 1727 
 1728 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:516
 1729 msgid "Automatic smart refresh period"
 1730 msgstr "Perioda chytrého automatického znovunačtení"
 1731 
 1732 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:517
 1733 msgid "Whether to filter rules by hostname, IP addresses and network"
 1734 msgstr "Zda filtrovat pravidla podle názvů strojů, IP adres a sítě"
 1735 
 1736 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:518
 1737 msgid ""
 1738 "Hostnames and/or fully qualified domain names of this machine to filter sudo "
 1739 "rules"
 1740 msgstr ""
 1741 "Názvy strojů a/nebo úplné doménové názvy tohoto stroje pro filtrování sudo "
 1742 "pravidel"
 1743 
 1744 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:519
 1745 msgid "IPv4 or IPv6 addresses or network of this machine to filter sudo rules"
 1746 msgstr ""
 1747 "IPv4 nebo IPv6 adresy nebo sítě tohoto stroje pro filtrování sudo pravidel"
 1748 
 1749 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:520
 1750 msgid "Whether to include rules that contains netgroup in host attribute"
 1751 msgstr ""
 1752 "Zda zahrnout pravidla která obsahují v atributu stroj síťovou skupinu "
 1753 "(netgroup)"
 1754 
 1755 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:521
 1756 msgid ""
 1757 "Whether to include rules that contains regular expression in host attribute"
 1758 msgstr "Zda zahrnout pravidla, která obsahují v atributu stroj regulární výraz"
 1759 
 1760 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:522
 1761 msgid "Object class for sudo rules"
 1762 msgstr "Objektová třída pro sudo pravidla"
 1763 
 1764 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:523
 1765 msgid "Name of attribute that is used as object class for sudo rules"
 1766 msgstr ""
 1767 
 1768 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:524
 1769 msgid "Sudo rule name"
 1770 msgstr "Název sudo pravidla"
 1771 
 1772 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:525
 1773 msgid "Sudo rule command attribute"
 1774 msgstr "Atribut příkaz sudo pravidla"
 1775 
 1776 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:526
 1777 msgid "Sudo rule host attribute"
 1778 msgstr "Atribut stroj sudo pravidla"
 1779 
 1780 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:527
 1781 msgid "Sudo rule user attribute"
 1782 msgstr "Atribut uživatel sudo pravidla"
 1783 
 1784 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:528
 1785 msgid "Sudo rule option attribute"
 1786 msgstr "Atribut volba sudo pravidla"
 1787 
 1788 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:529
 1789 msgid "Sudo rule runas attribute"
 1790 msgstr "Atribut runas (spustit jako) sudo pravidla"
 1791 
 1792 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:530
 1793 msgid "Sudo rule runasuser attribute"
 1794 msgstr "Atribut runasuser (spusť jako uživatel) sudo pravidla"
 1795 
 1796 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:531
 1797 msgid "Sudo rule runasgroup attribute"
 1798 msgstr "Atribut runasgroup (spusť jako skupina) sudo pravidla"
 1799 
 1800 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:532
 1801 msgid "Sudo rule notbefore attribute"
 1802 msgstr "Atribut notbefore (ne před) sudo pravidla"
 1803 
 1804 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:533
 1805 msgid "Sudo rule notafter attribute"
 1806 msgstr "Atribut notafter (ne po) sudo pravidla"
 1807 
 1808 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:534
 1809 msgid "Sudo rule order attribute"
 1810 msgstr "Atribut order (pořadí) sudo pravidla"
 1811 
 1812 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:537
 1813 msgid "Object class for automounter maps"
 1814 msgstr "Objektová třída pro mapy automounter"
 1815 
 1816 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:538
 1817 msgid "Automounter map name attribute"
 1818 msgstr "Atribut automounter název mapy"
 1819 
 1820 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:539
 1821 msgid "Object class for automounter map entries"
 1822 msgstr "Objektová třída pro položky mapy automounteru"
 1823 
 1824 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:540
 1825 msgid "Automounter map entry key attribute"
 1826 msgstr "Atribut klíč položky mapy automounteru"
 1827 
 1828 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:541
 1829 msgid "Automounter map entry value attribute"
 1830 msgstr "Atribut hodnoty položky mapy automounter"
 1831 
 1832 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:542
 1833 msgid "Base DN for automounter map lookups"
 1834 msgstr "Základ rozlišeného názvu pro vyhledávání map automounter"
 1835 
 1836 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:543
 1837 msgid "The name of the automount master map in LDAP."
 1838 msgstr ""
 1839 
 1840 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:546
 1841 msgid "Base DN for IP hosts lookups"
 1842 msgstr ""
 1843 
 1844 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:547
 1845 msgid "Object class for IP hosts"
 1846 msgstr ""
 1847 
 1848 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:548
 1849 msgid "IP host name attribute"
 1850 msgstr ""
 1851 
 1852 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:549
 1853 msgid "IP host number (address) attribute"
 1854 msgstr ""
 1855 
 1856 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:550
 1857 msgid "IP host entryUSN attribute"
 1858 msgstr ""
 1859 
 1860 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:551
 1861 msgid "Base DN for IP networks lookups"
 1862 msgstr ""
 1863 
 1864 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:552
 1865 msgid "Object class for IP networks"
 1866 msgstr ""
 1867 
 1868 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:553
 1869 msgid "IP network name attribute"
 1870 msgstr ""
 1871 
 1872 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:554
 1873 msgid "IP network number (address) attribute"
 1874 msgstr ""
 1875 
 1876 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:555
 1877 msgid "IP network entryUSN attribute"
 1878 msgstr ""
 1879 
 1880 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:558
 1881 msgid "Comma separated list of allowed users"
 1882 msgstr "Čárkou oddělovaný seznam uživatelů, kterým je umožněn přístup"
 1883 
 1884 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:559
 1885 msgid "Comma separated list of prohibited users"
 1886 msgstr "Čárkou oddělovaný seznam uživatelů, kterým je odepřen přístup"
 1887 
 1888 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:560
 1889 msgid ""
 1890 "Comma separated list of groups that are allowed to log in. This applies only "
 1891 "to groups within this SSSD domain. Local groups are not evaluated."
 1892 msgstr ""
 1893 
 1894 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:562
 1895 msgid ""
 1896 "Comma separated list of groups that are explicitly denied access. This "
 1897 "applies only to groups within this SSSD domain. Local groups are not "
 1898 "evaluated."
 1899 msgstr ""
 1900 
 1901 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:566
 1902 msgid "Base for home directories"
 1903 msgstr "Základ pro domovské složky"
 1904 
 1905 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:567
 1906 msgid "Indicate if a home directory should be created for new users."
 1907 msgstr ""
 1908 
 1909 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:568
 1910 msgid "Indicate if a home directory should be removed for deleted users."
 1911 msgstr ""
 1912 
 1913 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:569
 1914 msgid "Specify the default permissions on a newly created home directory."
 1915 msgstr ""
 1916 
 1917 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:570
 1918 msgid "The skeleton directory."
 1919 msgstr ""
 1920 
 1921 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:571
 1922 msgid "The mail spool directory."
 1923 msgstr ""
 1924 
 1925 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:572
 1926 msgid "The command that is run after a user is removed."
 1927 msgstr ""
 1928 
 1929 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:575
 1930 msgid "The number of preforked proxy children."
 1931 msgstr "Počet předrozvětvených dílčích procesů proxy."
 1932 
 1933 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:578
 1934 msgid "The name of the NSS library to use"
 1935 msgstr "Název NSS knihovny, kterou použít"
 1936 
 1937 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:579
 1938 msgid "The name of the NSS library to use for hosts and networks lookups"
 1939 msgstr ""
 1940 
 1941 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:580
 1942 msgid "Whether to look up canonical group name from cache if possible"
 1943 msgstr "Zda vyhledávat kanonický název skupiny z mezipaměti, pokud je to možné"
 1944 
 1945 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:583
 1946 msgid "PAM stack to use"
 1947 msgstr "PAM vrstvy, které použít"
 1948 
 1949 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:586
 1950 msgid "Path of passwd file sources."
 1951 msgstr "Popis umístění souborových zdrojů passwd"
 1952 
 1953 #: src/config/SSSDConfig/sssdoptions.py:587
 1954 msgid "Path of group file sources."
 1955 msgstr "Popis umístění souborových zdrojů group"
 1956 
 1957 #: src/monitor/monitor.c:2381
 1958 msgid "Become a daemon (default)"
 1959 msgstr "Přejít v proces služby (výchozí)"
 1960 
 1961 #: src/monitor/monitor.c:2383
 1962 msgid "Run interactive (not a daemon)"
 1963 msgstr "Spustit interaktivně (ne jako proces služby)"
 1964 
 1965 #: src/monitor/monitor.c:2386
 1966 msgid "Disable netlink interface"
 1967 msgstr "Vypnout netlink rozhraní"
 1968 
 1969 #: src/monitor/monitor.c:2388 src/tools/sssctl/sssctl_config.c:77
 1970 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:310
 1971 msgid "Specify a non-default config file"
 1972 msgstr "Zadat nevýchozí soubor s nastaveními"
 1973 
 1974 #: src/monitor/monitor.c:2390
 1975 msgid "Refresh the configuration database, then exit"
 1976 msgstr "Znovu načíst databázi s nastaveními, pak skončit"
 1977 
 1978 #: src/monitor/monitor.c:2393
 1979 msgid "Similar to --genconf, but only refreshes the given section"
 1980 msgstr "Podobné s --genconf, ale znovu načte pouze danou sekci"
 1981 
 1982 #: src/monitor/monitor.c:2396
 1983 msgid "Print version number and exit"
 1984 msgstr "Vypsat "
 1985 
 1986 #: src/monitor/monitor.c:2542
 1987 msgid "SSSD is already running\n"
 1988 msgstr "SSSD už je spuštěné\n"
 1989 
 1990 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3274 src/providers/ldap/ldap_child.c:638
 1991 msgid "Debug level"
 1992 msgstr "Úroveň podrobností ladících zpráv"
 1993 
 1994 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3276 src/providers/ldap/ldap_child.c:640
 1995 msgid "Add debug timestamps"
 1996 msgstr "Přidat do ladících informací časové značky"
 1997 
 1998 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3278 src/providers/ldap/ldap_child.c:642
 1999 msgid "Show timestamps with microseconds"
 2000 msgstr "Zobrazovat časové značky s mikrosekundami"
 2001 
 2002 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3280 src/providers/ldap/ldap_child.c:644
 2003 msgid "An open file descriptor for the debug logs"
 2004 msgstr "Otevřený popisovač souboru pro záznam ladících informací"
 2005 
 2006 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3283 src/providers/ldap/ldap_child.c:646
 2007 msgid "Send the debug output to stderr directly."
 2008 msgstr "Poslat ladící výstup přímo na standardní chybový výstup."
 2009 
 2010 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3286
 2011 msgid "The user to create FAST ccache as"
 2012 msgstr "Uživatel pod kterým vytvořit FAST ccache"
 2013 
 2014 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3288
 2015 msgid "The group to create FAST ccache as"
 2016 msgstr "Skupina pod kterou vytvořit FAST ccache"
 2017 
 2018 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3290
 2019 msgid "Kerberos realm to use"
 2020 msgstr "Kerberos oblast (realm) kterou použít"
 2021 
 2022 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3292
 2023 msgid "Requested lifetime of the ticket"
 2024 msgstr "Požadovaná životnost lístku"
 2025 
 2026 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3294
 2027 msgid "Requested renewable lifetime of the ticket"
 2028 msgstr "Požadovaná obnovitelná životnosti lístku"
 2029 
 2030 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3296
 2031 msgid "FAST options ('never', 'try', 'demand')"
 2032 msgstr "FAST volby („never“, „try“, „demand“)"
 2033 
 2034 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3299
 2035 msgid "Specifies the server principal to use for FAST"
 2036 msgstr "Určuje principal serveru které použít pro FAST"
 2037 
 2038 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3301
 2039 msgid "Requests canonicalization of the principal name"
 2040 msgstr "Požaduje kanonizaci názvu principalu"
 2041 
 2042 #: src/providers/krb5/krb5_child.c:3303
 2043 msgid "Use custom version of krb5_get_init_creds_password"
 2044 msgstr "Použít uživatelsky určenou verzi krb5_get_init_creds_password"
 2045 
 2046 #: src/providers/data_provider_be.c:711
 2047 msgid "Domain of the information provider (mandatory)"
 2048 msgstr "Doména poskytovatele informace (povinné)"
 2049 
 2050 #: src/sss_client/common.c:1088
 2051 msgid "Privileged socket has wrong ownership or permissions."
 2052 msgstr "Privilegovaný soket má nesprávné vlastnictví nebo oprávnění."
 2053 
 2054 #: src/sss_client/common.c:1091
 2055 msgid "Public socket has wrong ownership or permissions."
 2056 msgstr "Veřejný soket má chybné vlastnictví nebo oprávnění."
 2057 
 2058 #: src/sss_client/common.c:1094
 2059 msgid "Unexpected format of the server credential message."
 2060 msgstr "Neočekávaný formát zprávy o pověřeních serveru."
 2061 
 2062 #: src/sss_client/common.c:1097
 2063 msgid "SSSD is not run by root."
 2064 msgstr "SSSD není spouštěno správcem."
 2065 
 2066 #: src/sss_client/common.c:1100
 2067 msgid "SSSD socket does not exist."
 2068 msgstr "SSSD soket neexistuje."
 2069 
 2070 #: src/sss_client/common.c:1103
 2071 msgid "Cannot get stat of SSSD socket."
 2072 msgstr "Nedaří se získat stav SSSD soketu."
 2073 
 2074 #: src/sss_client/common.c:1108
 2075 msgid "An error occurred, but no description can be found."
 2076 msgstr "Došlo k chybě, ale nedaří se najít popis."
 2077 
 2078 #: src/sss_client/common.c:1114
 2079 msgid "Unexpected error while looking for an error description"
 2080 msgstr "Neočekávaná chyba při hledání popisu chyby"
 2081 
 2082 #: src/sss_client/pam_sss.c:68
 2083 msgid "Permission denied. "
 2084 msgstr "Přístup odepřen."
 2085 
 2086 #: src/sss_client/pam_sss.c:69 src/sss_client/pam_sss.c:785
 2087 #: src/sss_client/pam_sss.c:796
 2088 msgid "Server message: "
 2089 msgstr "Zpráva ze serveru:"
 2090 
 2091 # auto translated by TM merge from project: FreeIPA, version: ipa-4-5, DocId:
 2092 # po/ipa
 2093 #: src/sss_client/pam_sss.c:303
 2094 msgid "Passwords do not match"
 2095 msgstr "Zadání hesla se neshodují"
 2096 
 2097 #: src/sss_client/pam_sss.c:491
 2098 msgid "Password reset by root is not supported."
 2099 msgstr "Reset hesla správcem není podporován."
 2100 
 2101 #: src/sss_client/pam_sss.c:532
 2102 msgid "Authenticated with cached credentials"
 2103 msgstr "Přihlášeni přihlašovacími údaji z mezipaměti"
 2104 
 2105 #: src/sss_client/pam_sss.c:533
 2106 msgid ", your cached password will expire at: "
 2107 msgstr ", platnost mezipaměti skončí v:"
 2108 
 2109 #: src/sss_client/pam_sss.c:563
 2110 #, c-format
 2111 msgid "Your password has expired. You have %1$d grace login(s) remaining."
 2112 msgstr "Platnost vašeho hesla skončila. Zbývá vám %1$d přihlášení."
 2113 
 2114 #: src/sss_client/pam_sss.c:609
 2115 #, c-format
 2116 msgid "Your password will expire in %1$d %2$s."
 2117 msgstr "Platnost vašeho hesla skončí v %1$d %2$s."
 2118 
 2119 #: src/sss_client/pam_sss.c:658
 2120 msgid "Authentication is denied until: "
 2121 msgstr "Ověření odepřeno do:"
 2122 
 2123 #: src/sss_client/pam_sss.c:679
 2124 msgid "System is offline, password change not possible"
 2125 msgstr "Systém není dostupný, změna hesla není možná"
 2126 
 2127 #: src/sss_client/pam_sss.c:694
 2128 msgid ""
 2129 "After changing the OTP password, you need to log out and back in order to "
 2130 "acquire a ticket"
 2131 msgstr ""
 2132 "Po změně OTP hesla, je třeba se odhlásit/přihlásit aby byl získán lístek"
 2133 
 2134 #: src/sss_client/pam_sss.c:782 src/sss_client/pam_sss.c:795
 2135 msgid "Password change failed. "
 2136 msgstr "Změna hesla se nezdařila."
 2137 
 2138 #: src/sss_client/pam_sss.c:2044
 2139 msgid "New Password: "
 2140 msgstr "Nové heslo:"
 2141 
 2142 #: src/sss_client/pam_sss.c:2045
 2143 msgid "Reenter new Password: "
 2144 msgstr "Zopakování nového hesla:"
 2145 
 2146 #: src/sss_client/pam_sss.c:2207 src/sss_client/pam_sss.c:2210
 2147 msgid "First Factor: "
 2148 msgstr "Hlavní faktor:"
 2149 
 2150 #: src/sss_client/pam_sss.c:2208 src/sss_client/pam_sss.c:2382
 2151 msgid "Second Factor (optional): "
 2152 msgstr "Druhý faktor (volitelné):"
 2153 
 2154 #: src/sss_client/pam_sss.c:2211 src/sss_client/pam_sss.c:2385
 2155 msgid "Second Factor: "
 2156 msgstr "Druhý faktor:"
 2157 
 2158 # auto translated by TM merge from project: anaconda, version: f25, DocId:
 2159 # main
 2160 #: src/sss_client/pam_sss.c:2229
 2161 msgid "Password: "
 2162 msgstr "Heslo: "
 2163 
 2164 #: src/sss_client/pam_sss.c:2381 src/sss_client/pam_sss.c:2384
 2165 msgid "First Factor (Current Password): "
 2166 msgstr "Hlavní faktor (stávající heslo):"
 2167 
 2168 #: src/sss_client/pam_sss.c:2388
 2169 msgid "Current Password: "
 2170 msgstr "Stávající heslo:"
 2171 
 2172 #: src/sss_client/pam_sss.c:2745
 2173 msgid "Password expired. Change your password now."
 2174 msgstr "Platnost hesla skončila. Změňte si ho."
 2175 
 2176 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:41
 2177 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:186 src/tools/sss_useradd.c:48
 2178 #: src/tools/sss_groupadd.c:41 src/tools/sss_groupdel.c:44
 2179 #: src/tools/sss_groupmod.c:42 src/tools/sss_groupshow.c:668
 2180 #: src/tools/sss_userdel.c:136 src/tools/sss_usermod.c:47
 2181 #: src/tools/sss_cache.c:719
 2182 msgid "The debug level to run with"
 2183 msgstr "Úroveň ladících informací, se kterou spustit"
 2184 
 2185 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:43
 2186 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:190
 2187 msgid "The SSSD domain to use"
 2188 msgstr "SSSD doména, kterou použít"
 2189 
 2190 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:57 src/tools/sss_useradd.c:74
 2191 #: src/tools/sss_groupadd.c:59 src/tools/sss_groupdel.c:54
 2192 #: src/tools/sss_groupmod.c:66 src/tools/sss_groupshow.c:680
 2193 #: src/tools/sss_userdel.c:154 src/tools/sss_usermod.c:79
 2194 #: src/tools/sss_cache.c:765
 2195 msgid "Error setting the locale\n"
 2196 msgstr "Chyba při nastavování místního a jazykového nastavení\n"
 2197 
 2198 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:64
 2199 msgid "Not enough memory\n"
 2200 msgstr "Nedostatek paměti\n"
 2201 
 2202 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:83
 2203 msgid "User not specified\n"
 2204 msgstr "Uživatel nezadán\n"
 2205 
 2206 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_authorizedkeys.c:97
 2207 msgid "Error looking up public keys\n"
 2208 msgstr "Chyba při hledání veřejných klíčů\n"
 2209 
 2210 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:188
 2211 msgid "The port to use to connect to the host"
 2212 msgstr "Port který použít pro připojení se k hostiteli"
 2213 
 2214 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:192
 2215 msgid "Print the host ssh public keys"
 2216 msgstr "Vypsat veřejné ssh klíče stroje"
 2217 
 2218 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:234
 2219 msgid "Invalid port\n"
 2220 msgstr "Neplatný port\n"
 2221 
 2222 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:239
 2223 msgid "Host not specified\n"
 2224 msgstr "Stroj neurčen\n"
 2225 
 2226 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:245
 2227 msgid "The path to the proxy command must be absolute\n"
 2228 msgstr "Je třeba, aby popis umístění příkazu proxy byl úplný\n"
 2229 
 2230 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:326
 2231 #, fuzzy, c-format
 2232 msgid "sss_ssh_knownhostsproxy: unable to proxy data: %s\n"
 2233 msgstr "sss_ssh_knownhostsproxy: Nedaří se přeložit název stroje %s\n"
 2234 
 2235 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:330
 2236 #, fuzzy, c-format
 2237 msgid "sss_ssh_knownhostsproxy: connect to host %s port %d: %s\n"
 2238 msgstr "sss_ssh_knownhostsproxy: Nedaří se přeložit název stroje %s\n"
 2239 
 2240 #: src/sss_client/ssh/sss_ssh_knownhostsproxy.c:334
 2241 #, c-format
 2242 msgid "sss_ssh_knownhostsproxy: Could not resolve hostname %s\n"
 2243 msgstr "sss_ssh_knownhostsproxy: Nedaří se přeložit název stroje %s\n"
 2244 
 2245 #: src/tools/sss_useradd.c:49 src/tools/sss_usermod.c:48
 2246 msgid "The UID of the user"
 2247 msgstr "UID uživatele"
 2248 
 2249 #: src/tools/sss_useradd.c:50 src/tools/sss_usermod.c:50
 2250 msgid "The comment string"
 2251 msgstr "Řetězec komentáře"
 2252 
 2253 #: src/tools/sss_useradd.c:51 src/tools/sss_usermod.c:51
 2254 msgid "Home directory"
 2255 msgstr "Domovská složka"
 2256 
 2257 #: src/tools/sss_useradd.c:52 src/tools/sss_usermod.c:52
 2258 msgid "Login shell"
 2259 msgstr "Přihlašovací shell"
 2260 
 2261 # auto translated by TM merge from project: Cockpit, version: rhel-7.4, DocId:
 2262 # cockpit
 2263 #: src/tools/sss_useradd.c:53
 2264 msgid "Groups"
 2265 msgstr "Skupiny"
 2266 
 2267 #: src/tools/sss_useradd.c:54
 2268 msgid "Create user's directory if it does not exist"
 2269 msgstr "Vytvořit složku uživatele (pokud neexistuje)"
 2270 
 2271 #: src/tools/sss_useradd.c:55
 2272 msgid "Never create user's directory, overrides config"
 2273 msgstr "Nikdy nevytvářet složku uživatele, přebije nastavení"
 2274 
 2275 #: src/tools/sss_useradd.c:56
 2276 msgid "Specify an alternative skeleton directory"
 2277 msgstr "Zadejte alternativní složku skeleton"
 2278 
 2279 #: src/tools/sss_useradd.c:57 src/tools/sss_usermod.c:60
 2280 msgid "The SELinux user for user's login"
 2281 msgstr "SELinux uživatel pro přihlášení uživatele"
 2282 
 2283 #: src/tools/sss_useradd.c:87 src/tools/sss_groupmod.c:79
 2284 #: src/tools/sss_usermod.c:92
 2285 msgid "Specify group to add to\n"
 2286 msgstr "Zadejte skupinu do které přidat\n"
 2287 
 2288 #: src/tools/sss_useradd.c:111
 2289 msgid "Specify user to add\n"
 2290 msgstr "Zadejte uživatele kterého přidat\n"
 2291 
 2292 #: src/tools/sss_useradd.c:121 src/tools/sss_groupadd.c:86
 2293 #: src/tools/sss_groupdel.c:80 src/tools/sss_groupmod.c:113
 2294 #: src/tools/sss_groupshow.c:714 src/tools/sss_userdel.c:200
 2295 #: src/tools/sss_usermod.c:162
 2296 msgid "Error initializing the tools - no local domain\n"
 2297 msgstr "Chyba při inicializaci nástrojů – žádná místní doména\n"
 2298 
 2299 #: src/tools/sss_useradd.c:123 src/tools/sss_groupadd.c:88
 2300 #: src/tools/sss_groupdel.c:82 src/tools/sss_groupmod.c:115
 2301 #: src/tools/sss_groupshow.c:716 src/tools/sss_userdel.c:202
 2302 #: src/tools/sss_usermod.c:164
 2303 msgid "Error initializing the tools\n"
 2304 msgstr "Chyba při inicializaci nástrojů\n"
 2305 
 2306 #: src/tools/sss_useradd.c:132 src/tools/sss_groupadd.c:97
 2307 #: src/tools/sss_groupdel.c:91 src/tools/sss_groupmod.c:123
 2308 #: src/tools/sss_groupshow.c:725 src/tools/sss_userdel.c:211
 2309 #: src/tools/sss_usermod.c:173
 2310 msgid "Invalid domain specified in FQDN\n"
 2311 msgstr "V FQDN zadána neplatná doména\n"
 2312 
 2313 #: src/tools/sss_useradd.c:142 src/tools/sss_groupmod.c:144
 2314 #: src/tools/sss_groupmod.c:173 src/tools/sss_usermod.c:197
 2315 #: src/tools/sss_usermod.c:226
 2316 msgid "Internal error while parsing parameters\n"
 2317 msgstr "Vnitřní chyba při zpracovávání parametrů\n"
 2318 
 2319 #: src/tools/sss_useradd.c:151 src/tools/sss_usermod.c:206
 2320 #: src/tools/sss_usermod.c:235
 2321 msgid "Groups must be in the same domain as user\n"
 2322 msgstr "Je třeba, aby skupiny byly ve stejné doméně, jako uživatel\n"
 2323 
 2324 #: src/tools/sss_useradd.c:159
 2325 #, c-format
 2326 msgid "Cannot find group %1$s in local domain\n"
 2327 msgstr "Skupinu %1$s se nedaří nalézt v místní doméně\n"
 2328 
 2329 #: src/tools/sss_useradd.c:174 src/tools/sss_userdel.c:221
 2330 msgid "Cannot set default values\n"
 2331 msgstr "Nedaří se nastavit výchozí hodnoty\n"
 2332 
 2333 #: src/tools/sss_useradd.c:181 src/tools/sss_usermod.c:187
 2334 msgid "The selected UID is outside the allowed range\n"
 2335 msgstr "Vybrané UID je mimo dovolený rozsah\n"
 2336 
 2337 #: src/tools/sss_useradd.c:210 src/tools/sss_usermod.c:305
 2338 msgid "Cannot set SELinux login context\n"
 2339 msgstr "Nedaří se nastavit SELinux přihlašovací kontext\n"
 2340 
 2341 #: src/tools/sss_useradd.c:224
 2342 msgid "Cannot get info about the user\n"
 2343 msgstr "Nedaří se získat informace o uživateli\n"
 2344 
 2345 #: src/tools/sss_useradd.c:236
 2346 msgid "User's home directory already exists, not copying data from skeldir\n"
 2347 msgstr ""
 2348 "Domovská složka uživatele už existuje, data z té vzorové (skeldir) proto "
 2349 "nekopírována\n"
 2350 
 2351 #: src/tools/sss_useradd.c:239
 2352 #, c-format
 2353 msgid "Cannot create user's home directory: %1$s\n"
 2354 msgstr ""
 2355 "Domovskou složku uživatele se nedaří vytvořit: %1$s\n"
 2356 "\n"
 2357 
 2358 #: src/tools/sss_useradd.c:250
 2359 #, c-format
 2360 msgid "Cannot create user's mail spool: %1$s\n"
 2361 msgstr "Nedaří se vytvořit e-mailovou schránku uživatele: %1$s\n"
 2362 
 2363 #: src/tools/sss_useradd.c:270
 2364 msgid "Could not allocate ID for the user - domain full?\n"
 2365 msgstr "Nedaří se přiřadit identifikátor pro uživatele – doména je plná?\n"
 2366 
 2367 #: src/tools/sss_useradd.c:274
 2368 msgid "A user or group with the same name or ID already exists\n"
 2369 msgstr ""
 2370 "Uživatel nebo skupina se stejným jménem/názvem nebo identifikátorem už "
 2371 "existuje\n"
 2372 
 2373 #: src/tools/sss_useradd.c:280
 2374 msgid "Transaction error. Could not add user.\n"
 2375 msgstr "Chyba transakce. Nedaří se přidat uživatele.\n"
 2376 
 2377 #: src/tools/sss_groupadd.c:43 src/tools/sss_groupmod.c:48
 2378 msgid "The GID of the group"
 2379 msgstr "GID identifikátor skupiny"
 2380 
 2381 #: src/tools/sss_groupadd.c:76
 2382 msgid "Specify group to add\n"
 2383 msgstr "Zadejte skupinu kterou přidat\n"
 2384 
 2385 #: src/tools/sss_groupadd.c:106 src/tools/sss_groupmod.c:198
 2386 msgid "The selected GID is outside the allowed range\n"
 2387 msgstr "Zvolený identifikátor skupiny je mimo dovolený rozsah\n"
 2388 
 2389 #: src/tools/sss_groupadd.c:143
 2390 msgid "Could not allocate ID for the group - domain full?\n"
 2391 msgstr "Nedaří se přiřadit identifikátor pro skupinu – doména je plná?\n"
 2392 
 2393 #: src/tools/sss_groupadd.c:147
 2394 msgid "A group with the same name or GID already exists\n"
 2395 msgstr "Skupina se stejným jménem/názvem nebo identifikátorem už existuje\n"
 2396 
 2397 #: src/tools/sss_groupadd.c:153
 2398 msgid "Transaction error. Could not add group.\n"
 2399 msgstr "Chyba transakce. Skupinu se nedaří přidat.\n"
 2400 
 2401 #: src/tools/sss_groupdel.c:70
 2402 msgid "Specify group to delete\n"
 2403 msgstr "Zadejte skupinu, kterou smazat\n"
 2404 
 2405 #: src/tools/sss_groupdel.c:104
 2406 #, c-format
 2407 msgid "Group %1$s is outside the defined ID range for domain\n"
 2408 msgstr "Identifikátor skupiny %1$s se nachází mimo určený rozsah pro doménu\n"
 2409 
 2410 #: src/tools/sss_groupdel.c:119 src/tools/sss_groupmod.c:225
 2411 #: src/tools/sss_groupmod.c:232 src/tools/sss_groupmod.c:239
 2412 #: src/tools/sss_userdel.c:297 src/tools/sss_usermod.c:282
 2413 #: src/tools/sss_usermod.c:289 src/tools/sss_usermod.c:296
 2414 #, c-format
 2415 msgid "NSS request failed (%1$d). Entry might remain in memory cache.\n"
 2416 msgstr ""
 2417 "NSS požadavek se nezdařil (%1$d). Položka mohla zůstat v mezipaměti v "
 2418 "paměti.\n"
 2419 
 2420 #: src/tools/sss_groupdel.c:132
 2421 msgid ""
 2422 "No such group in local domain. Removing groups only allowed in local "
 2423 "domain.\n"
 2424 msgstr ""
 2425 "V místní doméně taková skupina neexistuje. Odebírání skupin je umožněno "
 2426 "pouze v místní doméně.\n"
 2427 
 2428 #: src/tools/sss_groupdel.c:137
 2429 msgid "Internal error. Could not remove group.\n"
 2430 msgstr "Vnitřní chyba. Skupinu se nedaří odstranit.\n"
 2431 
 2432 #: src/tools/sss_groupmod.c:44
 2433 msgid "Groups to add this group to"
 2434 msgstr "Skupiny do kterou tuto skupinu přidat"
 2435 
 2436 #: src/tools/sss_groupmod.c:46
 2437 msgid "Groups to remove this group from"
 2438 msgstr "Skupiny, ze kterých tuto skupinu odebrat"
 2439 
 2440 #: src/tools/sss_groupmod.c:87 src/tools/sss_usermod.c:100
 2441 msgid "Specify group to remove from\n"
 2442 msgstr "Zadejte skupinu, ze které odebrat\n"
 2443 
 2444 #: src/tools/sss_groupmod.c:101
 2445 msgid "Specify group to modify\n"
 2446 msgstr "Zadejte skupinu pro úpravu\n"
 2447 
 2448 #: src/tools/sss_groupmod.c:130
 2449 msgid ""
 2450 "Cannot find group in local domain, modifying groups is allowed only in local "
 2451 "domain\n"
 2452 msgstr ""
 2453 "Skupinu se nedaří najít v místní doméně, upravování skupin je dovoleno pouze "
 2454 "v místní doméně\n"
 2455 
 2456 #: src/tools/sss_groupmod.c:153 src/tools/sss_groupmod.c:182
 2457 msgid "Member groups must be in the same domain as parent group\n"
 2458 msgstr ""
 2459 "Je třeba, aby skupiny, které mají být členy, se nacházely ve stejné doméně, "
 2460 "jako skupina, které mají být členy\n"
 2461 
 2462 #: src/tools/sss_groupmod.c:161 src/tools/sss_groupmod.c:190
 2463 #: src/tools/sss_usermod.c:214 src/tools/sss_usermod.c:243
 2464 #, c-format
 2465 msgid ""
 2466 "Cannot find group %1$s in local domain, only groups in local domain are "
 2467 "allowed\n"
 2468 msgstr ""
 2469 "Skupinu %1$s se nedaří najít v místní doméně, jsou dovoleny pouze skupiny z "
 2470 "místní domény\n"
 2471 "\n"
 2472 
 2473 #: src/tools/sss_groupmod.c:257
 2474 msgid "Could not modify group - check if member group names are correct\n"
 2475 msgstr ""
 2476 "Skupinu se nedaří změnit – zkontrolujte, zda jsou názvy členských skupin "
 2477 "správné\n"
 2478 
 2479 #: src/tools/sss_groupmod.c:261
 2480 msgid "Could not modify group - check if groupname is correct\n"
 2481 msgstr "Skupinu se nedaří upravit – zkontrolujte, že je její název správně\n"
 2482 
 2483 #: src/tools/sss_groupmod.c:265
 2484 msgid "Transaction error. Could not modify group.\n"
 2485 msgstr "Chyba transakce. Skupinu se nedaří změnit.\n"
 2486 
 2487 #: src/tools/sss_groupshow.c:616
 2488 msgid "Magic Private "
 2489 msgstr "Magické soukromé"
 2490 
 2491 #: src/tools/sss_groupshow.c:615
 2492 #, c-format
 2493 msgid "%1$s%2$sGroup: %3$s\n"
 2494 msgstr "%1$s%2$sskupina: %3$s\n"
 2495 
 2496 #: src/tools/sss_groupshow.c:618
 2497 #, c-format
 2498 msgid "%1$sGID number: %2$d\n"
 2499 msgstr "%1$sGID číslo: %2$d\n"
 2500 
 2501 #: src/tools/sss_groupshow.c:620
 2502 #, c-format
 2503 msgid "%1$sMember users: "
 2504 msgstr "%1$sčlenové uživatelé: "
 2505 
 2506 #: src/tools/sss_groupshow.c:627
 2507 #, c-format
 2508 msgid ""
 2509 "\n"
 2510 "%1$sIs a member of: "
 2511 msgstr ""
 2512 "\n"
 2513 "%1$sJe členem: "
 2514 
 2515 #: src/tools/sss_groupshow.c:634
 2516 #, c-format
 2517 msgid ""
 2518 "\n"
 2519 "%1$sMember groups: "
 2520 msgstr ""
 2521 "\n"
 2522 "%1$sČlenské skupiny: "
 2523 
 2524 #: src/tools/sss_groupshow.c:670
 2525 msgid "Print indirect group members recursively"
 2526 msgstr "Vypsat nepřímé členy skupiny rekurzivně"
 2527 
 2528 #: src/tools/sss_groupshow.c:704
 2529 msgid "Specify group to show\n"
 2530 msgstr "Zadejte skupinu, kterou zobrazit\n"
 2531 
 2532 #: src/tools/sss_groupshow.c:744
 2533 msgid ""
 2534 "No such group in local domain. Printing groups only allowed in local "
 2535 "domain.\n"
 2536 msgstr ""
 2537 "V místní doméně se taková skupina nenachází. Vypisování skupin je dovolené "
 2538 "pouze v místní doméně.\n"
 2539 
 2540 #: src/tools/sss_groupshow.c:749
 2541 msgid "Internal error. Could not print group.\n"
 2542 msgstr "Vnitřní chyby. Skupinu se nedaří vypsat.\n"
 2543 
 2544 #: src/tools/sss_userdel.c:138
 2545 msgid "Remove home directory and mail spool"
 2546 msgstr "Odebrat domovskou složku a e-mailovou schránku"
 2547 
 2548 #: src/tools/sss_userdel.c:140
 2549 msgid "Do not remove home directory and mail spool"
 2550 msgstr "Neodebrat domovskou složku a e-mailovou schránku"
 2551 
 2552 #: src/tools/sss_userdel.c:142
 2553 msgid "Force removal of files not owned by the user"
 2554 msgstr "Vynutit odebrání souborů, nevlastněných uživatelem"
 2555 
 2556 #: src/tools/sss_userdel.c:144
 2557 msgid "Kill users' processes before removing him"
 2558 msgstr ""
 2559 "Před jeho odebráním, vynutit ukončení všech procesů, spuštěných jak uživatel"
 2560 
 2561 #: src/tools/sss_userdel.c:190
 2562 msgid "Specify user to delete\n"
 2563 msgstr "Zadejte uživatele, kterého smazat\n"
 2564 
 2565 #: src/tools/sss_userdel.c:236
 2566 #, c-format
 2567 msgid "User %1$s is outside the defined ID range for domain\n"
 2568 msgstr ""
 2569 "Uživatel %1$s se nachází mimo určený rozsah idenfifikátorů pro doménu\n"
 2570 
 2571 #: src/tools/sss_userdel.c:261
 2572 msgid "Cannot reset SELinux login context\n"
 2573 msgstr "Nedaří se resetovat SELinux přihlašovací kontext\n"
 2574 
 2575 #: src/tools/sss_userdel.c:273
 2576 #, c-format
 2577 msgid "WARNING: The user (uid %1$lu) was still logged in when deleted.\n"
 2578 msgstr "VAROVÁNÍ: uživatel (uid %1$lu) byl při mazání stále přihlášen.\n"
 2579 
 2580 #: src/tools/sss_userdel.c:278
 2581 msgid "Cannot determine if the user was logged in on this platform"
 2582 msgstr "Nedaří se zjistit zda uživatel byl přihlášen na této platformě."
 2583 
 2584 #: src/tools/sss_userdel.c:283
 2585 msgid "Error while checking if the user was logged in\n"
 2586 msgstr "Chyba při zjišťování zda byl uživatel přihlášen\n"
 2587 
 2588 #: src/tools/sss_userdel.c:290
 2589 #, c-format
 2590 msgid "The post-delete command failed: %1$s\n"
 2591 msgstr "Příkaz po smazání se nezdařil: %1$s\n"
 2592 
 2593 #: src/tools/sss_userdel.c:310
 2594 msgid "Not removing home dir - not owned by user\n"
 2595 msgstr "Neodebírá se domovská složka – nevlastněno uživatelem\n"
 2596 
 2597 #: src/tools/sss_userdel.c:312
 2598 #, c-format
 2599 msgid "Cannot remove homedir: %1$s\n"
 2600 msgstr "Nedaří se odebrat domovskou složku: %1$s\n"
 2601 
 2602 #: src/tools/sss_userdel.c:326
 2603 msgid ""
 2604 "No such user in local domain. Removing users only allowed in local domain.\n"
 2605 msgstr ""
 2606 "V místní doméně žádný takový uživatel neexistuje. Odebírání uživatelů je "
 2607 "dovoleno pouze v místní doméně.\n"
 2608 
 2609 #: src/tools/sss_userdel.c:331
 2610 msgid "Internal error. Could not remove user.\n"
 2611 msgstr "Vnitřní chyba. Uživatele se nedaří odebrat.\n"
 2612 
 2613 #: src/tools/sss_usermod.c:49
 2614 msgid "The GID of the user"
 2615 msgstr "GID identifikátor uživatele"
 2616 
 2617 #: src/tools/sss_usermod.c:53
 2618 msgid "Groups to add this user to"
 2619 msgstr "Skupiny do kterých tohoto uživatele přidat"
 2620 
 2621 #: src/tools/sss_usermod.c:54
 2622 msgid "Groups to remove this user from"
 2623 msgstr "Skupiny, ze kterých tohoto uživatele odebrat"
 2624 
 2625 #: src/tools/sss_usermod.c:55
 2626 msgid "Lock the account"
 2627 msgstr "Uzamknout účet"
 2628 
 2629 #: src/tools/sss_usermod.c:56
 2630 msgid "Unlock the account"
 2631 msgstr "Odemknout účet"
 2632 
 2633 #: src/tools/sss_usermod.c:57
 2634 msgid "Add an attribute/value pair. The format is attrname=value."
 2635 msgstr "Přidat dvojici atribut a hodnota. Formát je nazevatributu=hodnota."
 2636 
 2637 #: src/tools/sss_usermod.c:58
 2638 msgid "Delete an attribute/value pair. The format is attrname=value."
 2639 msgstr "Smazat dvojici atribut a hodnota. Formát je nazevatributu=hodnota."
 2640 
 2641 #: src/tools/sss_usermod.c:59
 2642 msgid ""
 2643 "Set an attribute to a name/value pair. The format is attrname=value. For "
 2644 "multi-valued attributes, the command replaces the values already present"
 2645 msgstr ""
 2646 "Nastavit atribut na dvojici název/hodnota. Formát je nazevatributu=hodnota. "
 2647 "Pro atributy s vícero hodnotami, příkaz nahrazuje už přítomné hodnoty"
 2648 
 2649 #: src/tools/sss_usermod.c:117 src/tools/sss_usermod.c:126
 2650 #: src/tools/sss_usermod.c:135
 2651 msgid "Specify the attribute name/value pair(s)\n"
 2652 msgstr "Zadejte dvojice název/hodnota atributu\n"
 2653 
 2654 #: src/tools/sss_usermod.c:152
 2655 msgid "Specify user to modify\n"
 2656 msgstr "Zadejte uživatele, kterého změnit\n"
 2657 
 2658 #: src/tools/sss_usermod.c:180
 2659 msgid ""
 2660 "Cannot find user in local domain, modifying users is allowed only in local "
 2661 "domain\n"
 2662 msgstr ""
 2663 "Uživatele se nedaří v místní doméně nedaří najít, úprava uživatelů je "
 2664 "dovolena pouze v místní doméně\n"
 2665 
 2666 #: src/tools/sss_usermod.c:322
 2667 msgid "Could not modify user - check if group names are correct\n"
 2668 msgstr "Uživatele se nedaří změnit – ověřte, že jsou názvy skupin správně\n"
 2669 
 2670 #: src/tools/sss_usermod.c:326
 2671 msgid "Could not modify user - user already member of groups?\n"
 2672 msgstr "Uživatele se nedaří změnit – uživatel už je členem skupin?\n"
 2673 
 2674 #: src/tools/sss_usermod.c:330
 2675 msgid "Transaction error. Could not modify user.\n"
 2676 msgstr "Chyba transakce. Uživatele se nedaří změnit.\n"
 2677 
 2678 #: src/tools/sss_cache.c:245
 2679 msgid "No cache object matched the specified search\n"
 2680 msgstr "Žádný z objektů v mezipaměti se neshoduje se zadaným hledáním\n"
 2681 
 2682 #: src/tools/sss_cache.c:536
 2683 #, c-format
 2684 msgid "Couldn't invalidate %1$s\n"
 2685 msgstr "Nedaří se zneplatnit %1$s\n"
 2686 
 2687 #: src/tools/sss_cache.c:543
 2688 #, c-format
 2689 msgid "Couldn't invalidate %1$s %2$s\n"
 2690 msgstr "Nedaří se zneplatnit %1$s %2$s\n"
 2691 
 2692 #: src/tools/sss_cache.c:721
 2693 msgid "Invalidate all cached entries"
 2694 msgstr "Zneplatnit veškeré položky v mezipaměti"
 2695 
 2696 #: src/tools/sss_cache.c:723
 2697 msgid "Invalidate particular user"
 2698 msgstr "Zneplatnit konkrétního uživatele"
 2699 
 2700 #: src/tools/sss_cache.c:725
 2701 msgid "Invalidate all users"
 2702 msgstr "Zneplatnit všechny uživatele"
 2703 
 2704 #: src/tools/sss_cache.c:727
 2705 msgid "Invalidate particular group"
 2706 msgstr "Zneplatnit konkrétní skupinu"
 2707 
 2708 #: src/tools/sss_cache.c:729
 2709 msgid "Invalidate all groups"
 2710 msgstr "Zneplatnit všechny skupiny"
 2711 
 2712 #: src/tools/sss_cache.c:731
 2713 msgid "Invalidate particular netgroup"
 2714 msgstr "Zneplatnit konkrétní síťovou skupinu"
 2715 
 2716 #: src/tools/sss_cache.c:733
 2717 msgid "Invalidate all netgroups"
 2718 msgstr "Zneplatnit veškeré síťové skupiny"
 2719 
 2720 #: src/tools/sss_cache.c:735
 2721 msgid "Invalidate particular service"
 2722 msgstr "Zneplatnit konkrétní službu"
 2723 
 2724 #: src/tools/sss_cache.c:737
 2725 msgid "Invalidate all services"
 2726 msgstr "Zneplatnit všechny služby"
 2727 
 2728 #: src/tools/sss_cache.c:740
 2729 msgid "Invalidate particular autofs map"
 2730 msgstr "Zneplatnit konkrétní autofs mapu"
 2731 
 2732 #: src/tools/sss_cache.c:742
 2733 msgid "Invalidate all autofs maps"
 2734 msgstr "Zneplatnit veškeré autofs mapy"
 2735 
 2736 #: src/tools/sss_cache.c:746
 2737 msgid "Invalidate particular SSH host"
 2738 msgstr "Zneplatnit konkrétního SSH hostitele"
 2739 
 2740 #: src/tools/sss_cache.c:748
 2741 msgid "Invalidate all SSH hosts"
 2742 msgstr "Zneplatnit veškeré SSH hostitele"
 2743 
 2744 #: src/tools/sss_cache.c:752
 2745 msgid "Invalidate particular sudo rule"
 2746 msgstr "Zneplatnit konkrétní sudo pravidlo"
 2747 
 2748 #: src/tools/sss_cache.c:754
 2749 msgid "Invalidate all cached sudo rules"
 2750 msgstr "Zneplatnit veškerá sudo pravidla v mezipaměti"
 2751 
 2752 #: src/tools/sss_cache.c:757
 2753 msgid "Only invalidate entries from a particular domain"
 2754 msgstr "Zneplatnit pouze položky z konkrétní domény"
 2755 
 2756 #: src/tools/sss_cache.c:811
 2757 msgid ""
 2758 "Unexpected argument(s) provided, options that invalidate a single object "
 2759 "only accept a single provided argument.\n"
 2760 msgstr ""
 2761 "Poskytnuty neočekávané argumenty, volby které zneplatňují jediný objekt "
 2762 "přijímají pouze jediný zadaný argument.\n"
 2763 
 2764 #: src/tools/sss_cache.c:821
 2765 msgid "Please select at least one object to invalidate\n"
 2766 msgstr "Vyberte alespoň jeden objekt, který zneplatnit\n"
 2767 
 2768 #: src/tools/sss_cache.c:904
 2769 #, c-format
 2770 msgid ""
 2771 "Could not open domain %1$s. If the domain is a subdomain (trusted domain), "
 2772 "use fully qualified name instead of --domain/-d parameter.\n"
 2773 msgstr ""
 2774 "Nedaří se otevřít doménu %1$s. Pokud je domény dílčí doménou (důvěryhodná "
 2775 "doména), použijte úplný název namísto parametru --domain/-d.\n"
 2776 
 2777 #: src/tools/sss_cache.c:909
 2778 msgid "Could not open available domains\n"
 2779 msgstr "Nedaří se otevřít které domény jsou k dispozici\n"
 2780 
 2781 #: src/tools/tools_util.c:202
 2782 #, c-format
 2783 msgid "Name '%1$s' does not seem to be FQDN ('%2$s = TRUE' is set)\n"
 2784 msgstr "Název „%1$s“ se nezdá být FQDN (je nastaveno „%2$s = TRUE“)\n"
 2785 
 2786 #: src/tools/tools_util.c:309
 2787 msgid "Out of memory\n"
 2788 msgstr "Došla paměť\n"
 2789 
 2790 #: src/tools/tools_util.h:40
 2791 #, c-format
 2792 msgid "%1$s must be run as root\n"
 2793 msgstr "%1$s je třeba spustit s právy správce systému (root)\n"
 2794 
 2795 # auto translated by TM merge from project: Cockpit, version: rhel-7.4, DocId:
 2796 # cockpit
 2797 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:35
 2798 msgid "yes"
 2799 msgstr "ano"
 2800 
 2801 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:37
 2802 msgid "no"
 2803 msgstr "ne"
 2804 
 2805 # auto translated by TM merge from project: firewalld, version: master, DocId:
 2806 # po/firewalld
 2807 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:39
 2808 msgid "error"
 2809 msgstr "chyba"
 2810 
 2811 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:42
 2812 msgid "Invalid result."
 2813 msgstr "Neplatný výsledek."
 2814 
 2815 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:78
 2816 msgid "Unable to read user input\n"
 2817 msgstr "Nedaří se číst vstup od uživatele\n"
 2818 
 2819 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:91
 2820 #, c-format
 2821 msgid "Invalid input, please provide either '%s' or '%s'.\n"
 2822 msgstr "Neplatný vstup, zadejte buď „%s“ nebo „%s“.\n"
 2823 
 2824 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:109 src/tools/sssctl/sssctl.c:114
 2825 msgid "Error while executing external command\n"
 2826 msgstr "Chyba při vykonávání externího příkazu\n"
 2827 
 2828 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:156
 2829 msgid "SSSD needs to be running. Start SSSD now?"
 2830 msgstr "Je třeba, aby bylo SSSD spuštěné. Spustit ho nyní?"
 2831 
 2832 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:195
 2833 msgid "SSSD must not be running. Stop SSSD now?"
 2834 msgstr "Je třeba, aby bylo SSSD zastavené. Zastavit ho nyní?"
 2835 
 2836 #: src/tools/sssctl/sssctl.c:231
 2837 msgid "SSSD needs to be restarted. Restart SSSD now?"
 2838 msgstr "Je třeba, aby bylo SSSD restartováno. Restartovat ho nyní?"
 2839 
 2840 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:31
 2841 #, c-format
 2842 msgid " %s is not present in cache.\n"
 2843 msgstr "%s se nenachází v mezipaměti.\n"
 2844 
 2845 # auto translated by TM merge from project: libosinfo, version: master, DocId:
 2846 # libosinfo
 2847 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:33
 2848 msgid "Name"
 2849 msgstr "Název"
 2850 
 2851 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:34
 2852 msgid "Cache entry creation date"
 2853 msgstr "Datum vytvoření položky v mezipaměti"
 2854 
 2855 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:35
 2856 msgid "Cache entry last update time"
 2857 msgstr "Okamžik poslední aktualizace položky mezipaměti"
 2858 
 2859 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:36
 2860 msgid "Cache entry expiration time"
 2861 msgstr "Okamžik skončení platnosti položky mezipaměti"
 2862 
 2863 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:37
 2864 msgid "Cached in InfoPipe"
 2865 msgstr "Uloženo v mezipaměti v InfoPipe"
 2866 
 2867 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:522
 2868 #, c-format
 2869 msgid "Error: Unable to get object [%d]: %s\n"
 2870 msgstr "Chyba: nedaří se získat objekt [%d]: %s\n"
 2871 
 2872 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:538
 2873 #, c-format
 2874 msgid "%s: Unable to read value [%d]: %s\n"
 2875 msgstr "%s: nedaří se načíst hodnotu [%d]: %s\n"
 2876 
 2877 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:566
 2878 msgid "Specify name."
 2879 msgstr "Zadejte jméno."
 2880 
 2881 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:576
 2882 #, c-format
 2883 msgid "Unable to parse name %s.\n"
 2884 msgstr "Nedaří se zpracovat název %s.\n"
 2885 
 2886 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:602 src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:649
 2887 msgid "Search by SID"
 2888 msgstr "Hledat podle SID identifikátoru"
 2889 
 2890 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:603
 2891 msgid "Search by user ID"
 2892 msgstr "Hledat podle identif. uživatele"
 2893 
 2894 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:612
 2895 msgid "Initgroups expiration time"
 2896 msgstr "Okamžik skončení platnosti initgroups"
 2897 
 2898 #: src/tools/sssctl/sssctl_cache.c:650
 2899 msgid "Search by group ID"
 2900 msgstr "Hledat podle identif. skupiny"
 2901 
 2902 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:79
 2903 msgid ""
 2904 "Specify a non-default snippet dir (The default is to look in the same place "
 2905 "where the main config file is located. For example if the config is set to "
 2906 "\"/my/path/sssd.conf\", the snippet dir \"/my/path/conf.d\" is used)"
 2907 msgstr ""
 2908 
 2909 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:118
 2910 #, c-format
 2911 msgid "Failed to open %s\n"
 2912 msgstr ""
 2913 
 2914 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:123
 2915 #, c-format
 2916 msgid "File %1$s does not exist.\n"
 2917 msgstr ""
 2918 
 2919 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:127
 2920 msgid ""
 2921 "File ownership and permissions check failed. Expected root:root and 0600.\n"
 2922 msgstr ""
 2923 "Kontrola vlastnictví a oprávnění souboru se nezdařila. Očekáváno root:root a "
 2924 "0600.\n"
 2925 
 2926 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:133
 2927 #, c-format
 2928 msgid "Failed to load configuration from %s.\n"
 2929 msgstr ""
 2930 
 2931 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:139
 2932 msgid "Error while reading configuration directory.\n"
 2933 msgstr ""
 2934 
 2935 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:147
 2936 msgid ""
 2937 "There is no configuration. SSSD will use default configuration with files "
 2938 "provider.\n"
 2939 msgstr ""
 2940 
 2941 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:159
 2942 msgid "Failed to run validators"
 2943 msgstr ""
 2944 
 2945 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:163
 2946 #, c-format
 2947 msgid "Issues identified by validators: %zu\n"
 2948 msgstr "Problémy identifikované ověřovači: %zu\n"
 2949 
 2950 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:174
 2951 #, c-format
 2952 msgid "Messages generated during configuration merging: %zu\n"
 2953 msgstr "Zprávy vytvořené při slučování nastavení: %zu\n"
 2954 
 2955 #: src/tools/sssctl/sssctl_config.c:185
 2956 #, c-format
 2957 msgid "Used configuration snippet files: %zu\n"
 2958 msgstr ""
 2959 
 2960 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:89
 2961 #, c-format
 2962 msgid "Unable to create backup directory [%d]: %s"
 2963 msgstr "Nedaří se vytvořit složku zálohy [%d]: %s"
 2964 
 2965 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:95
 2966 msgid "SSSD backup of local data already exists, override?"
 2967 msgstr "SSSD záloha místních dat už existuje, přepsat?"
 2968 
 2969 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:111
 2970 msgid "Unable to export user overrides\n"
 2971 msgstr "Nedaří se exportovat uživatelské přebití\n"
 2972 
 2973 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:118
 2974 msgid "Unable to export group overrides\n"
 2975 msgstr "Nedaří se exportovat přebití skupin\n"
 2976 
 2977 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:134 src/tools/sssctl/sssctl_data.c:217
 2978 msgid "Override existing backup"
 2979 msgstr "Přepsat existující zálohu"
 2980 
 2981 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:164
 2982 msgid "Unable to import user overrides\n"
 2983 msgstr "Nedaří se importovat přebití uživatelů\n"
 2984 
 2985 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:173
 2986 msgid "Unable to import group overrides\n"
 2987 msgstr "Nedaří se importovat přebití skupin\n"
 2988 
 2989 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:194 src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:82
 2990 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:328
 2991 msgid "Start SSSD if it is not running"
 2992 msgstr "Pokud není, spustit proces služby sssd"
 2993 
 2994 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:195
 2995 msgid "Restart SSSD after data import"
 2996 msgstr "Po importu dat restartovat sssd"
 2997 
 2998 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:218
 2999 msgid "Create clean cache files and import local data"
 3000 msgstr "Vytvořit prázdné soubory mezipaměti a importovat místní data"
 3001 
 3002 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:219
 3003 msgid "Stop SSSD before removing the cache"
 3004 msgstr "Před odebráním mezipaměti zastavit sssd"
 3005 
 3006 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:220
 3007 msgid "Start SSSD when the cache is removed"
 3008 msgstr "Při odebrání mezipaměti zastavit sssd"
 3009 
 3010 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:235
 3011 msgid "Creating backup of local data...\n"
 3012 msgstr "Vytváření zálohy místních dat…\n"
 3013 
 3014 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:238
 3015 msgid "Unable to create backup of local data, can not remove the cache.\n"
 3016 msgstr "Nedaří se vytvořit zálohu místních dat, nedaří se odebrat mezipaměť.\n"
 3017 
 3018 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:243
 3019 msgid "Removing cache files...\n"
 3020 msgstr "Odebírání souborů mezipaměti…\n"
 3021 
 3022 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:246
 3023 msgid "Unable to remove cache files\n"
 3024 msgstr "Nedaří se odebrat soubory mezipaměti\n"
 3025 
 3026 #: src/tools/sssctl/sssctl_data.c:251
 3027 msgid "Restoring local data...\n"
 3028 msgstr "Obnovování místních dat…\n"
 3029 
 3030 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:83
 3031 msgid "Show domain list including primary or trusted domain type"
 3032 msgstr "Zobrazit seznam domén včetně typu hlavní nebo důvěryhodná doména"
 3033 
 3034 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:105 src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:367
 3035 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:95
 3036 msgid "Unable to connect to system bus!\n"
 3037 msgstr "Nedaří se připojit ke sběrnici systému!\n"
 3038 
 3039 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:167
 3040 msgid "Online"
 3041 msgstr "Online"
 3042 
 3043 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:167
 3044 msgid "Offline"
 3045 msgstr "Offline"
 3046 
 3047 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:167
 3048 #, c-format
 3049 msgid "Online status: %s\n"
 3050 msgstr "Online stav: %s\n"
 3051 
 3052 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:213
 3053 msgid "This domain has no active servers.\n"
 3054 msgstr ""
 3055 
 3056 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:218
 3057 msgid "Active servers:\n"
 3058 msgstr "Aktivní servery:\n"
 3059 
 3060 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:230
 3061 msgid "not connected"
 3062 msgstr "nepřipojeno"
 3063 
 3064 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:267
 3065 msgid "No servers discovered.\n"
 3066 msgstr ""
 3067 
 3068 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:273
 3069 #, c-format
 3070 msgid "Discovered %s servers:\n"
 3071 msgstr "Objeveno %s serverů:\n"
 3072 
 3073 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:285
 3074 msgid "None so far.\n"
 3075 msgstr "Zatím žádné.\n"
 3076 
 3077 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:325
 3078 msgid "Show online status"
 3079 msgstr "Zobrazit stav online"
 3080 
 3081 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:326
 3082 msgid "Show information about active server"
 3083 msgstr "Zobrazit informace o aktivním serveru"
 3084 
 3085 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:327
 3086 msgid "Show list of discovered servers"
 3087 msgstr "Zobrazit seznam objevených serverů"
 3088 
 3089 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:333
 3090 msgid "Specify domain name."
 3091 msgstr "Zadejte název domény."
 3092 
 3093 # auto translated by TM merge from project: FreeIPA, version: ipa-4-5, DocId:
 3094 # po/ipa
 3095 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:355
 3096 msgid "Out of memory!\n"
 3097 msgstr "Nedostatek paměti!\n"
 3098 
 3099 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:375 src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:385
 3100 msgid "Unable to get online status\n"
 3101 msgstr "Nedaří se zjistit stav online\n"
 3102 
 3103 #: src/tools/sssctl/sssctl_domains.c:395
 3104 msgid "Unable to get server list\n"
 3105 msgstr "Nedaří se získat seznam serverů\n"
 3106 
 3107 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:46
 3108 msgid "\n"
 3109 msgstr "\n"
 3110 
 3111 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:236
 3112 msgid "Delete log files instead of truncating"
 3113 msgstr "Namísto zkrácení soubory se záznamem událostí smazat"
 3114 
 3115 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:247
 3116 msgid "Deleting log files...\n"
 3117 msgstr "Mazání souborů se záznamem událostí…\n"
 3118 
 3119 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:250
 3120 msgid "Unable to remove log files\n"
 3121 msgstr "Nedaří se odebrat soubory se záznamem událostí\n"
 3122 
 3123 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:256
 3124 msgid "Truncating log files...\n"
 3125 msgstr "Zkracování souborů…\n"
 3126 
 3127 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:259
 3128 msgid "Unable to truncate log files\n"
 3129 msgstr "Nedaří se zkrátit soubory se záznamem událostí\n"
 3130 
 3131 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:285
 3132 msgid "Out of memory!"
 3133 msgstr "Došla paměť!"
 3134 
 3135 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:288
 3136 #, c-format
 3137 msgid "Archiving log files into %s...\n"
 3138 msgstr "Archivují se soubory se záznamem událostí do %s\n"
 3139 
 3140 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:291
 3141 msgid "Unable to archive log files\n"
 3142 msgstr "Nedaří se archivovat soubory se záznamem událostí\n"
 3143 
 3144 #: src/tools/sssctl/sssctl_logs.c:316
 3145 msgid "Specify debug level you want to set"
 3146 msgstr "Zadejte stupeň podrobností ladících informací, který chcete nastavit"
 3147 
 3148 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:117
 3149 msgid "SSSD InfoPipe user lookup result:\n"
 3150 msgstr "Výsledek SSSD InfoPipe uživatel:\n"
 3151 
 3152 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:167
 3153 #, c-format
 3154 msgid "dlopen failed with [%s].\n"
 3155 msgstr "dlopen se nezdařilo s [%s].\n"
 3156 
 3157 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:174
 3158 #, c-format
 3159 msgid "dlsym failed with [%s].\n"
 3160 msgstr "dlsym se nezdařilo s [%s].\n"
 3161 
 3162 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:182
 3163 msgid "malloc failed.\n"
 3164 msgstr "malloc se nezdařilo.\n"
 3165 
 3166 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:189
 3167 #, c-format
 3168 msgid "sss_getpwnam_r failed with [%d].\n"
 3169 msgstr "sss_getpwnam_r se nezdařilo s [%d].\n"
 3170 
 3171 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:194
 3172 msgid "SSSD nss user lookup result:\n"
 3173 msgstr "Výsledek SSSD nss hledání uživatele:\n"
 3174 
 3175 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:195
 3176 #, c-format
 3177 msgid " - user name: %s\n"
 3178 msgstr " ‒ uživatelské jméno: %s\n"
 3179 
 3180 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:196
 3181 #, c-format
 3182 msgid " - user id: %d\n"
 3183 msgstr " - identif. uživatele: %d\n"
 3184 
 3185 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:197
 3186 #, c-format
 3187 msgid " - group id: %d\n"
 3188 msgstr " - identif. skupiny: %d\n"
 3189 
 3190 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:198
 3191 #, c-format
 3192 msgid " - gecos: %s\n"
 3193 msgstr " - gecos: %s\n"
 3194 
 3195 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:199
 3196 #, c-format
 3197 msgid " - home directory: %s\n"
 3198 msgstr " - domovská složka: %s\n"
 3199 
 3200 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:200
 3201 #, c-format
 3202 msgid ""
 3203 " - shell: %s\n"
 3204 "\n"
 3205 msgstr ""
 3206 " - shell: %s\n"
 3207 "\n"
 3208 
 3209 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:232
 3210 msgid "PAM action [auth|acct|setc|chau|open|clos], default: "
 3211 msgstr "PAM akce [auth|acct|setc|chau|open|clos], výchozí: "
 3212 
 3213 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:235
 3214 msgid "PAM service, default: "
 3215 msgstr "PAM služba, výchozí: "
 3216 
 3217 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:240
 3218 msgid "Specify user name."
 3219 msgstr "Zadejte uživatelské jméno."
 3220 
 3221 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:247
 3222 #, c-format
 3223 msgid ""
 3224 "user: %s\n"
 3225 "action: %s\n"
 3226 "service: %s\n"
 3227 "\n"
 3228 msgstr ""
 3229 "uživatel: %s\n"
 3230 "akce: %s\n"
 3231 "služba: %s\n"
 3232 "\n"
 3233 
 3234 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:252
 3235 #, c-format
 3236 msgid "User name lookup with [%s] failed.\n"
 3237 msgstr "Vyhledání uživatelského jména s [%s] se nezdařilo.\n"
 3238 
 3239 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:257
 3240 #, c-format
 3241 msgid "InfoPipe User lookup with [%s] failed.\n"
 3242 msgstr "InfoPipe vyhledání uživatele s [%s] se nezdařilo.\n"
 3243 
 3244 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:263
 3245 #, c-format
 3246 msgid "pam_start failed: %s\n"
 3247 msgstr "pam_start se nezdařilo: %s\n"
 3248 
 3249 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:268
 3250 msgid ""
 3251 "testing pam_authenticate\n"
 3252 "\n"
 3253 msgstr ""
 3254 "zkoušení pam_authenticate\n"
 3255 "\n"
 3256 "\n"
 3257 
 3258 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:272
 3259 #, c-format
 3260 msgid "pam_get_item failed: %s\n"
 3261 msgstr "pam_get_item se nezdařilo: %s\n"
 3262 
 3263 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:275
 3264 #, c-format
 3265 msgid ""
 3266 "pam_authenticate for user [%s]: %s\n"
 3267 "\n"
 3268 msgstr ""
 3269 "pam_authenticate pro uživatele [%s]: %s\n"
 3270 "\n"
 3271 
 3272 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:278
 3273 msgid ""
 3274 "testing pam_chauthtok\n"
 3275 "\n"
 3276 msgstr ""
 3277 "zkoušení pam_chauthtok\n"
 3278 "\n"
 3279 
 3280 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:280
 3281 #, c-format
 3282 msgid ""
 3283 "pam_chauthtok: %s\n"
 3284 "\n"
 3285 msgstr ""
 3286 "pam_chauthtok: %s\n"
 3287 "\n"
 3288 
 3289 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:282
 3290 msgid ""
 3291 "testing pam_acct_mgmt\n"
 3292 "\n"
 3293 msgstr ""
 3294 "zkoušení pam_acct_mgmt\n"
 3295 "\n"
 3296 
 3297 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:284
 3298 #, c-format
 3299 msgid ""
 3300 "pam_acct_mgmt: %s\n"
 3301 "\n"
 3302 msgstr ""
 3303 "pam_acct_mgmt: %s\n"
 3304 "\n"
 3305 
 3306 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:286
 3307 msgid ""
 3308 "testing pam_setcred\n"
 3309 "\n"
 3310 msgstr ""
 3311 "zkoušení pam_setcred\n"
 3312 "\n"
 3313 
 3314 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:288
 3315 #, c-format
 3316 msgid ""
 3317 "pam_setcred: [%s]\n"
 3318 "\n"
 3319 msgstr ""
 3320 "pam_setcred: [%s]\n"
 3321 "\n"
 3322 
 3323 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:290
 3324 msgid ""
 3325 "testing pam_open_session\n"
 3326 "\n"
 3327 msgstr ""
 3328 "zkoušení pam_open_session\n"
 3329 "\n"
 3330 
 3331 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:292
 3332 #, c-format
 3333 msgid ""
 3334 "pam_open_session: %s\n"
 3335 "\n"
 3336 msgstr ""
 3337 "pam_open_session: %s\n"
 3338 "\n"
 3339 
 3340 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:294
 3341 msgid ""
 3342 "testing pam_close_session\n"
 3343 "\n"
 3344 msgstr ""
 3345 "zkoušení pam_close_session\n"
 3346 "\n"
 3347 
 3348 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:296
 3349 #, c-format
 3350 msgid ""
 3351 "pam_close_session: %s\n"
 3352 "\n"
 3353 msgstr ""
 3354 "pam_close_session: %s\n"
 3355 "\n"
 3356 
 3357 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:298
 3358 msgid "unknown action\n"
 3359 msgstr "neznámá akce\n"
 3360 
 3361 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:301
 3362 msgid "PAM Environment:\n"
 3363 msgstr "PAM prostředí:\n"
 3364 
 3365 #: src/tools/sssctl/sssctl_user_checks.c:309
 3366 msgid " - no env -\n"
 3367 msgstr " - žádné prostředí -\n"
 3368 
 3369 #: src/util/util.h:86
 3370 msgid "The user ID to run the server as"
 3371 msgstr "Identifikátor uživatele (UID) pod kterým server spustit"
 3372 
 3373 #: src/util/util.h:88
 3374 msgid "The group ID to run the server as"
 3375 msgstr "Identifikátor uživatele (GID) pod kterým server spustit"
 3376 
 3377 #: src/util/util.h:96
 3378 msgid "Informs that the responder has been socket-activated"
 3379 msgstr "Informuje, že odpovídač byl aktivován soketem"
 3380 
 3381 #: src/util/util.h:98
 3382 msgid "Informs that the responder has been dbus-activated"
 3383 msgstr "Informuje, že odpovídač byl aktivován přes dbus"