ÄNDRADE STANDARDALTERNATIV Vissa alternativs standardvärde stämmer inte med deras respektive bakänders standardvärden, dessa alternativnamn och AD-leverantörspecifika standardvärden är uppräknade nedan: KRB5-leverantör krb5_validate = true krb5_use_enterprise_principal = true LDAP-leverantör ldap_schema = ad ldap_force_upper_case_realm = true ldap_id_mapping = true ldap_sasl_mech = gssapi ldap_referrals = false ldap_account_expire_policy = ad ldap_use_tokengroups = true ldap_sasl_authid = sAMAccountName@RIKE (typiskt KORTNAMN$@RIKE) AD-leverantören letar efter en annan huvudman än LDAP-leverantören som standard, eftersom huvudmännen i en Active Directory-miljö är uppdelade i två grupper – användarhuvudmän och tjänstehuvudmän. Endast användarhuvudmannen kan användas för att hämta en TGT och som standard är datorobjekts huvudman konstruerade från dess sAMAccountName och AD-riket. Den välkända huvudmannen för värd/värdnamn@RIKE är en tjänstehuvudman och kan därmed inte användas för att hämta en TGT. NSS-konfiguration fallback_homedir = /home/%d/%u AD-leverantören sätter automatiskt ”fallback_homedir = /home/%d/%u” för att tillhandahålla personliga hemkataloger för användare utan attributet homeDirectory. Om ens AD-domän är vederbörligen populerad med Posix-attribut, och man vill undvika att falla tillbaka på detta beteende, kan man uttryckligen sätta ”fallback_homedir = %o”.