"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "recode-3.7.12/po/hu.po" (17 Feb 2022, 18110 Bytes) of package /linux/misc/recode-3.7.12.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Hungarian translation of recode
  2 # Copyright (C) 2002, 2012 Free Software Foundation, Inc.
  3 # This file is distributed under the same license as the recode package.
  4 #
  5 # Andras Timar <timar_a@freemail.hu>, 2002.
  6 # Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>, 2012.
  7 msgid ""
  8 msgstr ""
  9 "Project-Id-Version: recode 3.6\n"
  10 "Report-Msgid-Bugs-To: rrt@sc3d.org\n"
  11 "POT-Creation-Date: 2022-02-17 11:35+0000\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2012-04-26 23:19+0200\n"
  13 "Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>\n"
  14 "Language-Team: Hungarian <translation-team-hu@lists.sourceforge.net>\n"
  15 "Language: hu\n"
  16 "MIME-Version: 1.0\n"
  17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
  20 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
  21 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  22 
  23 #: src/main.c:112
  24 msgid "No error"
  25 msgstr "Hibátlan"
  26 
  27 #: src/main.c:115
  28 msgid "Non canonical input"
  29 msgstr "Nem kanonikus bemenet"
  30 
  31 #: src/main.c:118
  32 msgid "Ambiguous output"
  33 msgstr "Nem egyértelmű kimenet"
  34 
  35 #: src/main.c:121
  36 msgid "Untranslatable input"
  37 msgstr "Lefordíthatatlan bemenet"
  38 
  39 #: src/main.c:124
  40 msgid "Invalid input"
  41 msgstr "Érvénytelen bemenet"
  42 
  43 #: src/main.c:127
  44 msgid "System detected problem"
  45 msgstr "Rendszerhiba"
  46 
  47 #: src/main.c:130
  48 msgid "Misuse of recoding library"
  49 msgstr "Az átkódoló könyvtár téves használata"
  50 
  51 #: src/main.c:133
  52 msgid "Internal recoding bug"
  53 msgstr "Belső átkódolási hiba"
  54 
  55 #: src/main.c:175
  56 #, fuzzy
  57 msgid ""
  58 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
  59 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
  60 "the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)\n"
  61 "any later version.\n"
  62 "\n"
  63 "This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
  64 "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
  65 "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
  66 "GNU General Public License for more details.\n"
  67 "\n"
  68 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
  69 "along with this program; if not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.\n"
  70 msgstr ""
  71 "Ez egy szabad szoftver, terjesztheti és/vagy módosíthatja a Free Software\n"
  72 "Foundation által kiadott GNU General Public License második (vagy bármely\n"
  73 "későbbi) változatában foglaltak alapján.\n"
  74 "\n"
  75 "Ezt a programot abban a reményben terjesztjük, hogy hasznos lesz, de nem\n"
  76 "vállalunk SEMMIFÉLE GARANCIÁT, még olyan értelemben sem, hogy a program\n"
  77 "alkalmas-e a KÖZREADÁSRA vagy EGY BIZONYOS FELADAT ELVÉGZÉSÉRE. További\n"
  78 "részletekért tanulmányozza a GNU GPL licencet.\n"
  79 "\n"
  80 "Ehhez a programhoz a GNU General Public License egy példánya is jár,\n"
  81 "ha nem kapta meg, írjon a Free Software Foundation Inc.-nek. Levélcímük:\n"
  82 "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
  83 
  84 #: src/main.c:199
  85 #, c-format
  86 msgid "Try `%s %s' for more information.\n"
  87 msgstr "További információkért adja ki a következőt: „%s %s”.\n"
  88 
  89 #: src/main.c:203
  90 #, fuzzy
  91 msgid "Recode converts files between various character sets and surfaces.\n"
  92 msgstr ""
  93 "A „recode” karakterkészletek és felületek közötti konverziót tesz lehetővé.\n"
  94 
  95 #: src/main.c:207
  96 #, c-format
  97 msgid ""
  98 "\n"
  99 "Usage: %s [OPTION]... [ [CHARSET] | REQUEST [FILE]... ]\n"
 100 msgstr ""
 101 "\n"
 102 "Használat: %s [KAPCSOLÓK]... [ [KARAKTERKÉSZLET] | KÉRÉS [FÁJL]... ]\n"
 103 
 104 #: src/main.c:210
 105 msgid ""
 106 "\n"
 107 "If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
 108 "for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.\n"
 109 msgstr ""
 110 "\n"
 111 "Ha a hosszú kapcsolóhoz kötelező argumentumot megadni, akkor az a megfelelő\n"
 112 "rövid kapcsolóra is vonatkozik. Hasonló a helyzet a választható\n"
 113 "argumentumokkal.\n"
 114 
 115 #: src/main.c:216
 116 #, fuzzy
 117 msgid ""
 118 "\n"
 119 "Listings:\n"
 120 " -l, --list[=FORMAT]    list one or all known charsets and aliases\n"
 121 " -k, --known=PAIRS     restrict charsets according to known PAIRS "
 122 "list\n"
 123 " -h, --header[=[LN/]NAME]  write table NAME on stdout using LN, then exit\n"
 124 " -T, --find-subsets     report all charsets being subset of others\n"
 125 " -C, --copyright      display Copyright and copying conditions\n"
 126 "   --help         display this help and exit\n"
 127 "   --version       output version information and exit\n"
 128 msgstr ""
 129 "\n"
 130 "Listák:\n"
 131 " -l, --list[=FORMÁTUM]   az összes ismert karakterkészlet kiírása\n"
 132 " -k, --known=PÁROK     karakterkészletek korlátozása az ismert "
 133 "PÁROKRA\n"
 134 " -h, --header[=[LN/]NÉV]  a NÉV tábla kiírása az LN használatával, és "
 135 "kilépés\n"
 136 " -F, --freeze-tables    C modul kiírása az összes táblával\n"
 137 " -T, --find-subsets     kiírja azokat a karakterkészleteket, amelyeket\n"
 138 "                mások magukba foglalnak\n"
 139 " -C, --copyright      a copyright és a másolási feltételek kiírása\n"
 140 "   --help         ezen súgó kiírása, és kilépés\n"
 141 "   --version       a verzióinformációk kiírása, és kilépés\n"
 142 
 143 #: src/main.c:228
 144 #, fuzzy
 145 msgid ""
 146 "\n"
 147 "Operation modes:\n"
 148 " -v, --verbose      explain sequence of steps and report progress\n"
 149 " -q, --quiet, --silent  inhibit messages about irreversible recodings\n"
 150 " -f, --force       force recodings even when not reversible\n"
 151 " -t, --touch       touch the recoded files after replacement\n"
 152 " -i, -p, --sequence=STRATEGY ignored for backwards compatibility\n"
 153 msgstr ""
 154 "\n"
 155 "Működési módok:\n"
 156 " -v, --verbose      a lépések és az előrehaladás kiírása\n"
 157 " -q, --quiet, --silent  nem ír ki üzeneteket visszafordíthatatlan\n"
 158 "              átkódolás esetén\n"
 159 " -f, --force       átkódolás kényszerítése visszafordíthatatlan\n"
 160 "              esetben is\n"
 161 " -t, --touch       az átkódolt fájlok dátumának módosítása\n"
 162 " -i, --sequence=files  közbülső fájlok használata az egymást követő\n"
 163 "              lépésekhez\n"
 164 "   --sequence=memory  memóriában elhelyezkedő pufferek használata az\n"
 165 "              egymást követő lépésekhez\n"
 166 
 167 #: src/main.c:238
 168 #, fuzzy
 169 msgid ""
 170 "\n"
 171 "Fine tuning:\n"
 172 " -s, --strict      use strict mappings; discard untranslatable "
 173 "characters\n"
 174 " -d, --diacritics    convert only diacritics and special characters for\n"
 175 "             HTML/LaTeX/BibTeX\n"
 176 " -S, --source[=LN]   limit recoding to strings and comments as for LN\n"
 177 " -c, --colons      use colons instead of double quotes for diaeresis\n"
 178 " -g, --graphics     approximate IBMPC rulers by ASCII graphics\n"
 179 " -x, --ignore=CHARSET  ignore CHARSET while choosing a recoding path\n"
 180 " -I, --prefer-iconv   use iconv if possible\n"
 181 msgstr ""
 182 "\n"
 183 "Finomhangolás:\n"
 184 " -s, --strict      szigorú leképezés használata, akár karaktervesztés\n"
 185 "              árán is\n"
 186 " -d, --diacritics    csak a nemzeti karakterek átkódolása HTML/LaTeX\n"
 187 "              formátumhoz\n"
 188 " -S, --source[=NYELV]  csak a NYELV által meghatározott karakterláncokat\n"
 189 "              és megjegyzéseket kódolja át\n"
 190 " -c, --colons      „:” használata a „\"” helyett a kétpontos ékezet\n"
 191 "              jelölésére az Easy French (egyfajta repülő "
 192 "ékezet)\n"
 193 "              kódolásban\n"
 194 " -g, --graphics     az IBMPC vonalrajzoló karakterek helyettesítése\n"
 195 "              ASCII grafikával\n"
 196 " -x, --ignore=KARKÉSZL a KARKÉSZL mellőzése átkódolási útvonal "
 197 "választásánál\n"
 198 
 199 #: src/main.c:251
 200 msgid ""
 201 "\n"
 202 "Option -l with no FORMAT nor CHARSET list available charsets and surfaces.\n"
 203 "FORMAT is `decimal', `octal', `hexadecimal' or `full' (or one of `dohf').\n"
 204 msgstr ""
 205 "\n"
 206 "A -l FORMÁTUM és KARKÉSZL nélkül felsorolja az elérhető karakterkészleteket\n"
 207 "és felületeket. A FORMÁTUM is a „decimal”, „octal”, „hexadecimal” vagy "
 208 "„full”\n"
 209 "egyike (vagy a „dohf” egyike).\n"
 210 
 211 #: src/main.c:257
 212 msgid ""
 213 "Unless DEFAULT_CHARSET is set in environment, CHARSET defaults to the "
 214 "locale\n"
 215 "dependent encoding, determined by LC_ALL, LC_CTYPE, LANG.\n"
 216 msgstr ""
 217 "Ha a DEFAULT_CHARSET nincs beállítva a környezetben, a KARKÉSZL a területi\n"
 218 "beállítástól függő kódolást használja az LC_ALL, LC_CTYPE, LANG alapján.\n"
 219 
 220 #: src/main.c:262
 221 msgid ""
 222 "With -k, possible before charsets are listed for the given after CHARSET,\n"
 223 "both being tabular charsets, with PAIRS of the form `BEF1:AFT1,BEF2:"
 224 "AFT2,...'\n"
 225 "and BEFs and AFTs being codes are given as decimal numbers.\n"
 226 msgstr ""
 227 "A -k kapcsolóval a lehetséges ELŐTTE karakterkészletek felsorolásra "
 228 "kerülnek\n"
 229 "az adott UTÁNA karakterkészlethez, ahol mindkettő táblázatos "
 230 "karakterkészlet,\n"
 231 "„ELŐ1:UTÁN1,ELŐ2:UTÁN2,...” formátumban, és az ELŐ és UTÁN decimális "
 232 "számokként\n"
 233 "megadott kódok.\n"
 234 
 235 #: src/main.c:267
 236 msgid ""
 237 "LN is some language, it may be `c', `perl' or `po'; `c' is the default.\n"
 238 msgstr ""
 239 "A NYELV valamilyen programnyelv, lehet „c”, „perl” vagy „po”; a „c” az "
 240 "alap-\n"
 241 "értelmezett.\n"
 242 
 243 #: src/main.c:270
 244 msgid ""
 245 "\n"
 246 "REQUEST is SUBREQUEST[,SUBREQUEST]...; SUBREQUEST is ENCODING[.."
 247 "ENCODING]...\n"
 248 "ENCODING is [CHARSET][/[SURFACE]]...; REQUEST often looks like BEFORE.."
 249 "AFTER,\n"
 250 "with BEFORE and AFTER being charsets. An omitted CHARSET implies the usual\n"
 251 "charset; an omitted [/SURFACE]... means the implied surfaces for CHARSET; "
 252 "a /\n"
 253 "with an empty surface name means no surfaces at all. See the manual.\n"
 254 msgstr ""
 255 "\n"
 256 "A KÉRÉS = ALKÉRÉS[,ALKÉRÉS]...; az ALKÉRÉS = KÓDOLÁS[..KÓDOLÁS]...\n"
 257 "A KÓDOLÁS = [KARAKTERKÉSZLET][/[FELSZÍN]]...; a KÉRÉS gyakran ELŐTTE..UTÁNA\n"
 258 "alakú, ahol az ELŐTTE és UTÁNA is karakterkészlet. A kihagyott "
 259 "KARAKTERKÉSZLET\n"
 260 "a megszokott karakterkészlettel egyenlő, a kihagyott [/FELÜLET]... a\n"
 261 "KARKÉSZLETBŐL következő felületeket jelenti, az üres felületnévvel álló\n"
 262 "/ letiltja a felület használatát. Nézze meg a kézikönyvet is.\n"
 263 
 264 #: src/main.c:278
 265 #, fuzzy
 266 msgid ""
 267 "\n"
 268 "Each FILE is recoded over itself, destroying the original. If no\n"
 269 "FILE is specified, then act as a filter and recode stdin to stdout.\n"
 270 msgstr ""
 271 "\n"
 272 "Ha a -i és -p egyike sincs megadva, akkor a FÁJL hiányában a -p, egyébként a "
 273 "-i\n"
 274 "használata a feltételezett. Minden FÁJL önmagába kerül átkódolásra, az "
 275 "eredeti\n"
 276 "megsemmisül. Ha nincs megadva FÁJL, akkor szűrőként működik, és a "
 277 "szabványos\n"
 278 "bemenetet kódolja át a szabványos kimenetre.\n"
 279 
 280 #: src/main.c:283
 281 msgid ""
 282 "\n"
 283 "Report bugs at https://github.com/rrthomas/recode\n"
 284 msgstr ""
 285 
 286 #: src/main.c:358
 287 #, c-format
 288 msgid "Symbol `%s' is unknown"
 289 msgstr "A jel ismeretlen: „%s”"
 290 
 291 #: src/main.c:429
 292 #, c-format
 293 msgid "Sequence `%s' is ambiguous"
 294 msgstr "A sorozat nem egyértelmű: „%s”"
 295 
 296 #: src/main.c:434
 297 #, c-format
 298 msgid "Sequence `%s' is unknown"
 299 msgstr "A sorozat ismeretlen: „%s”"
 300 
 301 #: src/main.c:462 src/main.c:523
 302 #, c-format
 303 msgid "Language `%s' is ambiguous"
 304 msgstr "A nyelv nem egyértelmű: „%s”"
 305 
 306 #: src/main.c:467 src/main.c:528
 307 #, c-format
 308 msgid "Language `%s' is unknown"
 309 msgstr "A nyelv ismeretlen: „%s”"
 310 
 311 #: src/main.c:563
 312 #, c-format
 313 msgid "Format `%s' is ambiguous"
 314 msgstr "A formátum nem egyértelmű: „%s”"
 315 
 316 #: src/main.c:568
 317 #, c-format
 318 msgid "Format `%s' is unknown"
 319 msgstr "A formátum ismeretlen: „%s”"
 320 
 321 #: src/main.c:629
 322 #, fuzzy
 323 msgid "Written by François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
 324 msgstr "Írta Francois Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
 325 
 326 #: src/main.c:632
 327 #, fuzzy
 328 msgid ""
 329 "\n"
 330 "Copyright (C) 1990-2022 Free Software Foundation, Inc.\n"
 331 msgstr ""
 332 "\n"
 333 "Copyright (C) 1990, 92, 93, 94, 96, 97, 99 Free Software Foundation, Inc.\n"
 334 
 335 #: src/main.c:636
 336 msgid ""
 337 "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
 338 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
 339 msgstr ""
 340 "Ez szabad szoftver; lásd a forrást a terjesztési feltételekért. Nincs\n"
 341 "garancia, még az eladhatóságra vagy egy adott célra való megfelelésre sem.\n"
 342 
 343 #: src/main.c:690 src/main.c:704
 344 #, c-format
 345 msgid "Charset `%s' is unknown or ambiguous"
 346 msgstr "A karakterkészlet ismeretlen vagy nem egyértelmű: „%s”"
 347 
 348 #: src/main.c:735
 349 #, c-format
 350 msgid "Required argument is missing"
 351 msgstr "Hiányzik egy kötelező argumentum"
 352 
 353 #: src/main.c:744
 354 #, c-format
 355 msgid "Request `%s' is erroneous"
 356 msgstr "A kérés hibás: „%s”"
 357 
 358 #: src/main.c:841
 359 #, c-format
 360 msgid "Recoding %s..."
 361 msgstr "%s átkódolása..."
 362 
 363 #: src/main.c:851
 364 #, c-format
 365 msgid " done\n"
 366 msgstr " kész\n"
 367 
 368 #: src/main.c:889
 369 #, c-format
 370 msgid " failed: %s in step `%s..%s'\n"
 371 msgstr " sikertelen: %s a(z) „%s..%s” lépésben\n"
 372 
 373 #: src/main.c:896
 374 #, c-format
 375 msgid "%s failed: %s in step `%s..%s'"
 376 msgstr "%s sikertelen: %s a(z) „%s..%s” lépésben"
 377 
 378 #: src/main.c:915
 379 #, c-format
 380 msgid "%s in step `%s..%s'"
 381 msgstr "%s a(z) „%s..%s” lépésben"
 382 
 383 #: src/names.c:353
 384 #, c-format
 385 msgid "Charset %s already exists and is not %s"
 386 msgstr "%s karakterkészlet már létezik és nem %s."
 387 
 388 #: src/names.c:848
 389 #, c-format
 390 msgid "Cannot list `%s', no names available for this charset"
 391 msgstr "„%s” nem sorolható fel, nem érhető el név ehhez a karakterkészlethez"
 392 
 393 #: src/names.c:1000 src/names.c:1046
 394 #, c-format
 395 msgid "Dec Oct Hex  UCS2 Mne %s\n"
 396 msgstr "Dec Oct Hex  UCS2 Mne %s\n"
 397 
 398 #: src/names.c:1065
 399 #, c-format
 400 msgid "Sorry, no names available for `%s'"
 401 msgstr "Elnézést, nem érhető el név ehhez: „%s”"
 402 
 403 #: src/outer.c:115
 404 #, c-format
 405 msgid "Resurfacer set more than once for `%s'"
 406 msgstr "A „resurfacer” többször lett beállítva ehhez: „%s”"
 407 
 408 #: src/outer.c:122
 409 #, c-format
 410 msgid "Unsurfacer set more than once for `%s'"
 411 msgstr "Az „unsurfacer” többször lett beállítva ehhez: „%s”"
 412 
 413 #: src/outer.c:470 src/recode.c:69 src/recode.c:81
 414 msgid "Virtual memory exhausted"
 415 msgstr "A virtuális memória betelt"
 416 
 417 #: src/recode.c:109
 418 #, fuzzy, c-format
 419 msgid "Codes %3d and %3u both recode to %3d"
 420 msgstr "A(z) %3d és %3d kódok egyaránt %3d kódra változnak"
 421 
 422 #: src/recode.c:123
 423 #, fuzzy, c-format
 424 msgid "No character recodes to %3u"
 425 msgstr "Nincs átkódolható karakter ezzé: %3d"
 426 
 427 #: src/recode.c:124
 428 msgid "Cannot invert given one-to-one table"
 429 msgstr "Nem fordítható meg a megadott egy-az-egyhez tábla"
 430 
 431 #: src/recode.c:180 src/recode.c:192
 432 #, c-format
 433 msgid "Following diagnostics for `%s' to `%s'"
 434 msgstr "„%s” diagnosztikájának követése ehhez: „%s”"
 435 
 436 #: src/recode.c:185 src/recode.c:197
 437 #, fuzzy, c-format
 438 msgid "Pair no. %u: <%3d, %3d> conflicts with <%3d, %3d>"
 439 msgstr "A(z) %d. pár: <%3d, %3d> ütközik ezzel: <%3d, %3d>"
 440 
 441 #: src/recode.c:228
 442 msgid "Cannot complete table from set of known pairs"
 443 msgstr "Nem egészíthető ki a tábla az ismert párok halmazából"
 444 
 445 #: src/recode.c:485
 446 msgid "Identity recoding, not worth a table"
 447 msgstr "Azonosság-újrakódolás, nem ér meg egy táblát"
 448 
 449 #: src/recode.c:492
 450 msgid "Recoding is too complex for a mere table"
 451 msgstr "Az átkódolás túl összetett egyetlen táblához"
 452 
 453 #: src/recode.c:524
 454 #, fuzzy, c-format
 455 msgid "%sConversion table generated mechanically by %s %s"
 456 msgstr "%sMechanikusan előállított konverziós tábla a Free „%s %s által"
 457 
 458 #: src/recode.c:526
 459 #, c-format
 460 msgid "%sfor sequence %s.%s"
 461 msgstr "%sa következő sorozathoz: %s.%s"
 462 
 463 #: src/recode.c:748
 464 msgid "No table to print"
 465 msgstr "Nincs nyomtatható táblázat"
 466 
 467 #: src/request.c:35
 468 msgid "reversible"
 469 msgstr "visszafordítható"
 470 
 471 #: src/request.c:37
 472 #, c-format
 473 msgid "%s to %s"
 474 msgstr "%s -> %s"
 475 
 476 #: src/request.c:38 src/request.c:40
 477 msgid "byte"
 478 msgstr "bájt"
 479 
 480 #: src/request.c:39 src/request.c:41
 481 msgid "ucs2"
 482 msgstr "ucs2"
 483 
 484 #: src/request.c:39 src/request.c:41
 485 msgid "variable"
 486 msgstr "változó"
 487 
 488 #: src/request.c:109
 489 msgid "*Unachievable*"
 490 msgstr "*Lehetetlen*"
 491 
 492 #: src/request.c:111
 493 msgid "*mere copy*"
 494 msgstr "*egyszerű másolás*"
 495 
 496 #: src/request.c:228
 497 msgid "Virtual memory exhausted!"
 498 msgstr "A virtuális memória betelt!"
 499 
 500 #: src/request.c:252
 501 msgid "Step initialisation failed"
 502 msgstr "A lépés inicializálása sikertelen"
 503 
 504 #: src/request.c:259
 505 msgid "Step initialisation failed (unprocessed options)"
 506 msgstr "A lépés inicializálása sikertelen (feldolgozatlan kapcsolók)"
 507 
 508 #: src/request.c:573
 509 #, c-format
 510 msgid "Request: %s\n"
 511 msgstr "Kérés: %s\n"
 512 
 513 #: src/request.c:740
 514 #, c-format
 515 msgid "Shrunk to: %s\n"
 516 msgstr "Szűkítve erre: %s\n"
 517 
 518 #: src/request.c:847 src/request.c:956
 519 #, c-format
 520 msgid "Unrecognised surface name `%s'"
 521 msgstr "Ismeretlen felületnév „%s”"
 522 
 523 #: src/request.c:927
 524 #, c-format
 525 msgid "No way to recode from `%s' to `%s'"
 526 msgstr "Nem lehetséges az átkódolás „%s” és „%s” között."
 527 
 528 #: src/request.c:1037
 529 msgid "Expecting `..' in request"
 530 msgstr "„..”-t kell megadni a kérésben"
 531 
 532 #: src/task.c:458
 533 #, c-format
 534 msgid "Child process wait status is 0x%0.2x"
 535 msgstr "A gyermekfolyamat várakozási állapota 0x%0.2x"
 536 
 537 #: src/testdump.c:305
 538 msgid ""
 539 "UCS2  Mne  Description\n"
 540 "\n"
 541 msgstr ""
 542 "UCS2  Mne  leírás\n"
 543 "\n"
 544 
 545 #~ msgid "Syntax is deprecated, please prefer `%s'"
 546 #~ msgstr "A szintaxis elavult, használja inkább ezt: „%s”"
 547 
 548 #~ msgid " -p, --sequence=pipe   use pipe machinery for sequencing passes\n"
 549 #~ msgstr ""
 550 #~ " -p, --sequence=pipe   adatcsatornák használata az egymást követő "
 551 #~ "lépésekhez\n"
 552 
 553 #~ msgid " -p, --sequence=pipe   same as -i (on this system)\n"
 554 #~ msgstr " -p, --sequence=pipe   ugyanaz, mint a -i (ezen a rendszeren)\n"
 555 
 556 #~ msgid ""
 557 #~ "\n"
 558 #~ "Report bugs to <recode-bugs@iro.umontreal.ca>.\n"
 559 #~ msgstr ""
 560 #~ "\n"
 561 #~ "A hibákat a <recode-bugs@iro.umontreal.ca> címen jelentheti.\n"