"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "recode-3.7.12/po/da.po" (17 Feb 2022, 16529 Bytes) of package /linux/misc/recode-3.7.12.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Danish message catalog for GNU recode.
  2 # Copyright (C) 1997 Free Software Foundation, Inc.
  3 # Niels Kristian Bech Jensen <nkbj@image.dk>, 1997-2000.
  4 # Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2001.
  5 #
  6 # Reviewed: 2000-09-09: byrial@image.dk
  7 #
  8 msgid ""
  9 msgstr ""
  10 "Project-Id-Version: recode 3.6\n"
  11 "Report-Msgid-Bugs-To: rrt@sc3d.org\n"
  12 "POT-Creation-Date: 2022-02-17 11:35+0000\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2001-09-12 11:05+02:00\n"
  14 "Last-Translator: Niels Kristian Bech Jensen <nkbj@image.dk>\n"
  15 "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
  16 "Language: da\n"
  17 "MIME-Version: 1.0\n"
  18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  19 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
  20 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
  21 
  22 #: src/main.c:112
  23 msgid "No error"
  24 msgstr "Ingen fejl"
  25 
  26 #: src/main.c:115
  27 msgid "Non canonical input"
  28 msgstr "Unormale inddata"
  29 
  30 #: src/main.c:118
  31 msgid "Ambiguous output"
  32 msgstr "Flertydige uddata"
  33 
  34 #: src/main.c:121
  35 msgid "Untranslatable input"
  36 msgstr "Uoversættelige inddata"
  37 
  38 #: src/main.c:124
  39 msgid "Invalid input"
  40 msgstr "Ugyldige inddata"
  41 
  42 #: src/main.c:127
  43 msgid "System detected problem"
  44 msgstr "Systemet fandt et problem"
  45 
  46 #: src/main.c:130
  47 msgid "Misuse of recoding library"
  48 msgstr "Misbrug af omkodningsbibliotek"
  49 
  50 #: src/main.c:133
  51 msgid "Internal recoding bug"
  52 msgstr "Intern omkodningsfejl"
  53 
  54 #: src/main.c:175
  55 #, fuzzy
  56 msgid ""
  57 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
  58 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
  59 "the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)\n"
  60 "any later version.\n"
  61 "\n"
  62 "This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
  63 "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
  64 "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
  65 "GNU General Public License for more details.\n"
  66 "\n"
  67 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
  68 "along with this program; if not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.\n"
  69 msgstr ""
  70 "Dette program er fri software; du må redistribuere det og/eller modificere\n"
  71 "det under betingelserne givet i GNU General Public License som publiceret "
  72 "af\n"
  73 "Free Software Foundation; enten version 2, eller (efter dit valg) en senere\n"
  74 "version.\n"
  75 "\n"
  76 "Dette program distribueres i håbet om, at det vil være nyttigt, men UDEN\n"
  77 "NOGEN GARANTI; end ikke en underforstået garanti for SALGBARHED eller\n"
  78 "ANVENDELIGHED TIL ET GIVET FORMÅL. Se GNU General Public License for\n"
  79 "flere detaljer.\n"
  80 "\n"
  81 "Du skulle have modtaget en kopi af GNU General Public License sammen med\n"
  82 "dette program; hvis ikke, så skriv til Free Software Foundation, Inc.,\n"
  83 "59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
  84 
  85 #: src/main.c:199
  86 #, c-format
  87 msgid "Try `%s %s' for more information.\n"
  88 msgstr "Prøv '%s %s' for mere information.\n"
  89 
  90 #: src/main.c:203
  91 #, fuzzy
  92 msgid "Recode converts files between various character sets and surfaces.\n"
  93 msgstr ""
  94 "Fri 'recode' konverterer filer mellem forskellige tegnsæt og indpakninger.\n"
  95 
  96 #: src/main.c:207
  97 #, c-format
  98 msgid ""
  99 "\n"
 100 "Usage: %s [OPTION]... [ [CHARSET] | REQUEST [FILE]... ]\n"
 101 msgstr ""
 102 "\n"
 103 "Brug: %s [TILVALG]... [ [TEGNSÆT] | FORESPØRGSEL [FIL]... ]\n"
 104 
 105 #: src/main.c:210
 106 msgid ""
 107 "\n"
 108 "If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
 109 "for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.\n"
 110 msgstr ""
 111 "\n"
 112 "Hvis et langt tilvalg viser et argument som obligatorisk, så er det også\n"
 113 "obligatorisk for det tilsvarende korte tilvalg. På samme måde for valgfri\n"
 114 "argumenter.\n"
 115 
 116 #: src/main.c:216
 117 #, fuzzy
 118 msgid ""
 119 "\n"
 120 "Listings:\n"
 121 " -l, --list[=FORMAT]    list one or all known charsets and aliases\n"
 122 " -k, --known=PAIRS     restrict charsets according to known PAIRS "
 123 "list\n"
 124 " -h, --header[=[LN/]NAME]  write table NAME on stdout using LN, then exit\n"
 125 " -T, --find-subsets     report all charsets being subset of others\n"
 126 " -C, --copyright      display Copyright and copying conditions\n"
 127 "   --help         display this help and exit\n"
 128 "   --version       output version information and exit\n"
 129 msgstr ""
 130 "\n"
 131 "Lister:\n"
 132 " -l, --list[=FORMAT]    vis liste over et eller alle kendte tegnsæt\n"
 133 " -k, --known=PAR      begræns tegnsæt til liste af kendte PAR\n"
 134 " -h, --header[=[SPR/]NAVN] skriv tabel NAVN til std-ud i SPR og afslut\n"
 135 " -F, --freeze-tables    udskriv et C-modul indeholdende alle tabeller\n"
 136 " -T, --find-subsets     find alle tegnsæt, der er delmængder af andre\n"
 137 " -C, --copyright      vis copyright- og kopieringsbetingelser\n"
 138 "   --help         vis denne hjælp og afslut\n"
 139 "   --version       vis versionsnummer og afslut\n"
 140 
 141 #: src/main.c:228
 142 #, fuzzy
 143 msgid ""
 144 "\n"
 145 "Operation modes:\n"
 146 " -v, --verbose      explain sequence of steps and report progress\n"
 147 " -q, --quiet, --silent  inhibit messages about irreversible recodings\n"
 148 " -f, --force       force recodings even when not reversible\n"
 149 " -t, --touch       touch the recoded files after replacement\n"
 150 " -i, -p, --sequence=STRATEGY ignored for backwards compatibility\n"
 151 msgstr ""
 152 "\n"
 153 "Virkemåder:\n"
 154 " -v, --verbose      vis rækkefølgen af gennemløb, og rapportér "
 155 "fremskridt\n"
 156 " -q, --quiet, --silent  udelad meddelelser om irreversible omkodninger\n"
 157 " -f, --force       gennemtving omkodninger, selv hvis de ikke er\n"
 158 "             reversible\n"
 159 " -t, --touch       giv den omkodede fil system-urets tid\n"
 160 " -i, --sequence=files  brug midlertidige filer mellem gennemløbene\n"
 161 "   --sequence=memory  brug hukommelsesbuffere mellem gennemløbene\n"
 162 
 163 #: src/main.c:238
 164 #, fuzzy
 165 msgid ""
 166 "\n"
 167 "Fine tuning:\n"
 168 " -s, --strict      use strict mappings; discard untranslatable "
 169 "characters\n"
 170 " -d, --diacritics    convert only diacritics and special characters for\n"
 171 "             HTML/LaTeX/BibTeX\n"
 172 " -S, --source[=LN]   limit recoding to strings and comments as for LN\n"
 173 " -c, --colons      use colons instead of double quotes for diaeresis\n"
 174 " -g, --graphics     approximate IBMPC rulers by ASCII graphics\n"
 175 " -x, --ignore=CHARSET  ignore CHARSET while choosing a recoding path\n"
 176 " -I, --prefer-iconv   use iconv if possible\n"
 177 msgstr ""
 178 "\n"
 179 "Finjustering:\n"
 180 " -s, --strict      brug kun nøjagtige tegnsæt selvom der mistes tegn\n"
 181 " -d, --diacritics    omkod kun diakritiske/specielle tegn i HTML/LaTeX\n"
 182 " -S, --source[=SPR]   begræns omkodning til strenge og kommentarer som\n"
 183 "             for SPR\n"
 184 " -c, --colons      brug koloner i stedet for anførselstegn som trema "
 185 "(¨)\n"
 186 " -g, --graphics     tilnærm IBMPC linie- og kassetegn med ASCII-grafik\n"
 187 " -x, --ignore=TEGNSÆT  ignorér TEGNSÆT når en omkodningsrute vælges\n"
 188 
 189 #: src/main.c:251
 190 msgid ""
 191 "\n"
 192 "Option -l with no FORMAT nor CHARSET list available charsets and surfaces.\n"
 193 "FORMAT is `decimal', `octal', `hexadecimal' or `full' (or one of `dohf').\n"
 194 msgstr ""
 195 "\n"
 196 "Tilvalg -l uden FORMAT eller TEGNSÆT viser en liste over alle tegnsæt og\n"
 197 "indpakninger. FORMAT er et af ordene 'decimal', 'octal', 'hexadecimal' "
 198 "eller\n"
 199 "'full' (eller et af bogstaverne d, o, h eller f).\n"
 200 
 201 #: src/main.c:257
 202 msgid ""
 203 "Unless DEFAULT_CHARSET is set in environment, CHARSET defaults to the "
 204 "locale\n"
 205 "dependent encoding, determined by LC_ALL, LC_CTYPE, LANG.\n"
 206 msgstr ""
 207 "Med mindre DEFAULT_CHARSET er angivet i miljøet, er\n"
 208 "Standard TEGNSÆT det lokaleafhængige tegnsæt, bestemt ud fra LC_ALL, "
 209 "LC_CTYPE og LANG.\n"
 210 
 211 #: src/main.c:262
 212 msgid ""
 213 "With -k, possible before charsets are listed for the given after CHARSET,\n"
 214 "both being tabular charsets, with PAIRS of the form `BEF1:AFT1,BEF2:"
 215 "AFT2,...'\n"
 216 "and BEFs and AFTs being codes are given as decimal numbers.\n"
 217 msgstr ""
 218 "Med -k vises en liste over mulige før-tegnsæt for det givne efter-TEGNSÆT,\n"
 219 "begge tabellariske tegnsæt, med PAR af typen 'FØR1:EFTER1,FØR2:EFTER2,...'\n"
 220 "hvor FØR'er og EFTER'e er givet som decimale tal.\n"
 221 
 222 #: src/main.c:267
 223 msgid ""
 224 "LN is some language, it may be `c', `perl' or `po'; `c' is the default.\n"
 225 msgstr ""
 226 "SPR er et programmeringssprog, f.eks. 'c', 'perl' eller 'po'; 'c' er "
 227 "standard.\n"
 228 
 229 #: src/main.c:270
 230 msgid ""
 231 "\n"
 232 "REQUEST is SUBREQUEST[,SUBREQUEST]...; SUBREQUEST is ENCODING[.."
 233 "ENCODING]...\n"
 234 "ENCODING is [CHARSET][/[SURFACE]]...; REQUEST often looks like BEFORE.."
 235 "AFTER,\n"
 236 "with BEFORE and AFTER being charsets. An omitted CHARSET implies the usual\n"
 237 "charset; an omitted [/SURFACE]... means the implied surfaces for CHARSET; "
 238 "a /\n"
 239 "with an empty surface name means no surfaces at all. See the manual.\n"
 240 msgstr ""
 241 "\n"
 242 "FORESPØRGSEL er UNDERFORESPØRGSEL[,UNDERFORESPØRGSEL]...; UNDERFORESPØRGSEL "
 243 "er\n"
 244 "INDPAKNING[..INDPAKNING]...; INDPAKNING er [TEGNSÆT][/[INDPAKNING]]...\n"
 245 "FORESPØRGSEL har ofte formen FØR..EFTER, hvor FØR og EFTER er tegnsæt.\n"
 246 "Hvis et TEGNSÆT udelades, anvendes det normale tegnsæt; hvis [/"
 247 "INDPAKNING]...\n"
 248 "udelades, anvendes den normale pakning af TEGNSÆT; / uden navnet på en\n"
 249 "indpakning betyder ingen indpakninger. Se manualen.\n"
 250 
 251 #: src/main.c:278
 252 #, fuzzy
 253 msgid ""
 254 "\n"
 255 "Each FILE is recoded over itself, destroying the original. If no\n"
 256 "FILE is specified, then act as a filter and recode stdin to stdout.\n"
 257 msgstr ""
 258 "\n"
 259 "Hvis hverken -i eller -p er valgt, bruges -p hvis ingen FIL, ellers -i.\n"
 260 "Hver FIL bliver omkodet oven i sig selv og overskriver originalen. Hvis "
 261 "ingen\n"
 262 "FIL er valgt, er programmet et filter, der omkoder fra std-ind til std-ud.\n"
 263 
 264 #: src/main.c:283
 265 msgid ""
 266 "\n"
 267 "Report bugs at https://github.com/rrthomas/recode\n"
 268 msgstr ""
 269 
 270 #: src/main.c:358
 271 #, c-format
 272 msgid "Symbol `%s' is unknown"
 273 msgstr "Symbol '%s' er ukendt"
 274 
 275 #: src/main.c:429
 276 #, c-format
 277 msgid "Sequence `%s' is ambiguous"
 278 msgstr "Sekvens '%s' er flertydig"
 279 
 280 #: src/main.c:434
 281 #, c-format
 282 msgid "Sequence `%s' is unknown"
 283 msgstr "Sekvens '%s' er ukendt"
 284 
 285 #: src/main.c:462 src/main.c:523
 286 #, c-format
 287 msgid "Language `%s' is ambiguous"
 288 msgstr "Sprog '%s' er flertydigt"
 289 
 290 #: src/main.c:467 src/main.c:528
 291 #, c-format
 292 msgid "Language `%s' is unknown"
 293 msgstr "Sprog '%s' er ukendt"
 294 
 295 #: src/main.c:563
 296 #, c-format
 297 msgid "Format `%s' is ambiguous"
 298 msgstr "Format '%s' er flertydigt"
 299 
 300 #: src/main.c:568
 301 #, c-format
 302 msgid "Format `%s' is unknown"
 303 msgstr "Format '%s' er ukendt"
 304 
 305 #: src/main.c:629
 306 #, fuzzy
 307 msgid "Written by François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
 308 msgstr "Skrevet af François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
 309 
 310 #: src/main.c:632
 311 #, fuzzy
 312 msgid ""
 313 "\n"
 314 "Copyright (C) 1990-2022 Free Software Foundation, Inc.\n"
 315 msgstr ""
 316 "\n"
 317 "Ophavsret (C) 1990, 92, 93, 94, 96, 97, 99 Free Software Foundation, Inc.\n"
 318 
 319 #: src/main.c:636
 320 msgid ""
 321 "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
 322 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
 323 msgstr ""
 324 "Dette er fri software; se kopieringsbetingelserne i kildeteksten. Der gives\n"
 325 "INGEN garanti; end ikke for SALGBARHED eller ANVENDELIGHED TIL NOGET "
 326 "FORMÅL.\n"
 327 
 328 #: src/main.c:690 src/main.c:704
 329 #, c-format
 330 msgid "Charset `%s' is unknown or ambiguous"
 331 msgstr "Tegnsæt '%s' er ukendt eller flertydigt"
 332 
 333 #: src/main.c:735
 334 #, c-format
 335 msgid "Required argument is missing"
 336 msgstr "Krævet argument mangler"
 337 
 338 #: src/main.c:744
 339 #, c-format
 340 msgid "Request `%s' is erroneous"
 341 msgstr "Forespørgsel '%s' er fejlagtig"
 342 
 343 #: src/main.c:841
 344 #, c-format
 345 msgid "Recoding %s..."
 346 msgstr "Omkoder %s..."
 347 
 348 #: src/main.c:851
 349 #, c-format
 350 msgid " done\n"
 351 msgstr " færdig\n"
 352 
 353 #: src/main.c:889
 354 #, c-format
 355 msgid " failed: %s in step `%s..%s'\n"
 356 msgstr " fejlede: %s i trin '%s..%s'\n"
 357 
 358 #: src/main.c:896
 359 #, c-format
 360 msgid "%s failed: %s in step `%s..%s'"
 361 msgstr "%s fejlede: %s i trin '%s..%s'"
 362 
 363 #: src/main.c:915
 364 #, c-format
 365 msgid "%s in step `%s..%s'"
 366 msgstr "%s i trin '%s..%s'"
 367 
 368 #: src/names.c:353
 369 #, c-format
 370 msgid "Charset %s already exists and is not %s"
 371 msgstr "Tegnsæt %s findes allerede og er ikke %s"
 372 
 373 #: src/names.c:848
 374 #, c-format
 375 msgid "Cannot list `%s', no names available for this charset"
 376 msgstr "Kan ikke vise '%s', ingen navne tilgængelige for dette tegnsæt"
 377 
 378 #: src/names.c:1000 src/names.c:1046
 379 #, c-format
 380 msgid "Dec Oct Hex  UCS2 Mne %s\n"
 381 msgstr "Dec Okt Hex  UCS2 Mne %s\n"
 382 
 383 #: src/names.c:1065
 384 #, c-format
 385 msgid "Sorry, no names available for `%s'"
 386 msgstr "Beklager, ingen navne tilgængelige for '%s'"
 387 
 388 #: src/outer.c:115
 389 #, c-format
 390 msgid "Resurfacer set more than once for `%s'"
 391 msgstr "Genindpakker indstillet flere gange for '%s'"
 392 
 393 #: src/outer.c:122
 394 #, c-format
 395 msgid "Unsurfacer set more than once for `%s'"
 396 msgstr "Udpakker indstillet flere gange for '%s'"
 397 
 398 #: src/outer.c:470 src/recode.c:69 src/recode.c:81
 399 msgid "Virtual memory exhausted"
 400 msgstr "Virtuel hukommelse opbrugt"
 401 
 402 #: src/recode.c:109
 403 #, fuzzy, c-format
 404 msgid "Codes %3d and %3u both recode to %3d"
 405 msgstr "Tegnkoderne %3d og %3d omkodes begge til %3d"
 406 
 407 #: src/recode.c:123
 408 #, fuzzy, c-format
 409 msgid "No character recodes to %3u"
 410 msgstr "Ingen tegn omkodes til %3d"
 411 
 412 #: src/recode.c:124
 413 msgid "Cannot invert given one-to-one table"
 414 msgstr "Kan ikke invertere denne en-til-en tabel"
 415 
 416 #: src/recode.c:180 src/recode.c:192
 417 #, c-format
 418 msgid "Following diagnostics for `%s' to `%s'"
 419 msgstr "Følgende fejl er for '%s' til '%s'"
 420 
 421 #: src/recode.c:185 src/recode.c:197
 422 #, fuzzy, c-format
 423 msgid "Pair no. %u: <%3d, %3d> conflicts with <%3d, %3d>"
 424 msgstr "Par nr. %d: <%3d, %3d> er i konflikt med <%3d, %3d>"
 425 
 426 #: src/recode.c:228
 427 msgid "Cannot complete table from set of known pairs"
 428 msgstr "Kan ikke fuldende tabellen ud fra mængden af kendte par"
 429 
 430 #: src/recode.c:485
 431 msgid "Identity recoding, not worth a table"
 432 msgstr "Triviel omkodning, ikke værd at bruge en tabel"
 433 
 434 #: src/recode.c:492
 435 msgid "Recoding is too complex for a mere table"
 436 msgstr "Omkodningen er for kompleks for en simpel tabel"
 437 
 438 #: src/recode.c:524
 439 #, fuzzy, c-format
 440 msgid "%sConversion table generated mechanically by %s %s"
 441 msgstr "%sOmkodningstabellen er genereret automatisk af Fri '%s' %s"
 442 
 443 #: src/recode.c:526
 444 #, c-format
 445 msgid "%sfor sequence %s.%s"
 446 msgstr "%sfor sekvensen %s.%s"
 447 
 448 #: src/recode.c:748
 449 msgid "No table to print"
 450 msgstr "Ingen tabel at udskrive"
 451 
 452 #: src/request.c:35
 453 msgid "reversible"
 454 msgstr "reversibel"
 455 
 456 #: src/request.c:37
 457 #, c-format
 458 msgid "%s to %s"
 459 msgstr "%s til %s"
 460 
 461 #: src/request.c:38 src/request.c:40
 462 msgid "byte"
 463 msgstr "byte"
 464 
 465 #: src/request.c:39 src/request.c:41
 466 msgid "ucs2"
 467 msgstr "ucs2"
 468 
 469 #: src/request.c:39 src/request.c:41
 470 msgid "variable"
 471 msgstr "variabel"
 472 
 473 #: src/request.c:109
 474 msgid "*Unachievable*"
 475 msgstr "*Uopnåelig*"
 476 
 477 #: src/request.c:111
 478 msgid "*mere copy*"
 479 msgstr "*bare kopi*"
 480 
 481 #: src/request.c:228
 482 msgid "Virtual memory exhausted!"
 483 msgstr "Virtuel hukommelse opbrugt!"
 484 
 485 #: src/request.c:252
 486 msgid "Step initialisation failed"
 487 msgstr "Trinopstart fejlede"
 488 
 489 #: src/request.c:259
 490 msgid "Step initialisation failed (unprocessed options)"
 491 msgstr "Trinopstart fejlede (ubearbejdede tilvalg)"
 492 
 493 #: src/request.c:573
 494 #, c-format
 495 msgid "Request: %s\n"
 496 msgstr "Forespørgsel: %s\n"
 497 
 498 #: src/request.c:740
 499 #, c-format
 500 msgid "Shrunk to: %s\n"
 501 msgstr "Formindsket til: %s\n"
 502 
 503 #: src/request.c:847 src/request.c:956
 504 #, c-format
 505 msgid "Unrecognised surface name `%s'"
 506 msgstr "Ukendt indpakningsnavn '%s'"
 507 
 508 #: src/request.c:927
 509 #, c-format
 510 msgid "No way to recode from `%s' to `%s'"
 511 msgstr "Umuligt at omkode fra '%s' til '%s'"
 512 
 513 #: src/request.c:1037
 514 msgid "Expecting `..' in request"
 515 msgstr "Forventer '..' i forespørgsel"
 516 
 517 #: src/task.c:458
 518 #, c-format
 519 msgid "Child process wait status is 0x%0.2x"
 520 msgstr "Underprocessens ventestatus er 0x%0.2x"
 521 
 522 #: src/testdump.c:305
 523 msgid ""
 524 "UCS2  Mne  Description\n"
 525 "\n"
 526 msgstr ""
 527 "UCS2  Mnem Beskrivelse\n"
 528 "\n"
 529 
 530 #~ msgid "Syntax is deprecated, please prefer `%s'"
 531 #~ msgstr "Forældet syntaks, brug hellere '%s'"
 532 
 533 #~ msgid " -p, --sequence=pipe   use pipe machinery for sequencing passes\n"
 534 #~ msgstr ""
 535 #~ " -p, --sequence=pipe   brug pibe-mekanismen mellem gennemløbene\n"
 536 
 537 #~ msgid " -p, --sequence=pipe   same as -i (on this system)\n"
 538 #~ msgstr " -p, --sequence=pipe   samme som -i (på dette system)\n"
 539 
 540 #~ msgid ""
 541 #~ "\n"
 542 #~ "Report bugs to <recode-bugs@iro.umontreal.ca>.\n"
 543 #~ msgstr ""
 544 #~ "\n"
 545 #~ "Rapportér fejl til <recode-bugs@iro.umontreal.ca>.\n"