"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "rawtherapee-5.7/rtdata/languages/Nederlands" (10 Sep 2019, 128735 Bytes) of package /linux/misc/rawtherapee-5.7.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. See also the latest Fossies "Diffs" side-by-side code changes report for "Nederlands": 5.6_vs_5.7.

  1 #01 2007-12-26 Rens Duijsens en Brent Huisman
  2 #02 2008-03-14 updated by reggybe
  3 #03 2009-02-01 updated to RT2.4-RC by paul.matthijsse
  4 #04 2010-05-02 updated to rt3a1 by paul.matthijsse
  5 #05 2011-03-03 updated to rt3a2 by paul.matthijsse
  6 #06 2011-10-10 updated to rt4.0 by wim ter meer
  7 #07 2011-11-28 updated by pm
  8 #08 2012-05-17 updated to rt4.0.8 by wim ter meer
  9 #09 2013-03-27 updated to rt4.0.10 by wim ter meer
  10 #10 2013-11-27 updated to rt4.0.11 by wim ter meer
  11 #11 2014-03-24 updated to rt4.1 by wim ter meer
  12 #12 2014-10-19 updated to rt4.1.92 by wim ter meer
  13 #13 2015-03-03 updated to rt4.2.102 by wim ter meer
  14 #14 2015-11-23 update by wim ter meer
  15 #15 2016-07-21 update by wim ter meer
  16 #16 2017-04-21 update by wim ter meer
  17 
  18 ABOUT_TAB_BUILD;Versie
  19 ABOUT_TAB_CREDITS;Credits
  20 ABOUT_TAB_LICENSE;Licentie
  21 ABOUT_TAB_RELEASENOTES;Uitgave-opmerkingen
  22 ABOUT_TAB_SPLASH;Splash
  23 BATCH_PROCESSING;Batch-verwerking
  24 CURVEEDITOR_AXIS_IN;I:
  25 CURVEEDITOR_AXIS_LEFT_TAN;LT:
  26 CURVEEDITOR_AXIS_OUT;O:
  27 CURVEEDITOR_AXIS_RIGHT_TAN;RT:
  28 CURVEEDITOR_CURVE;Curve
  29 CURVEEDITOR_CURVES;Curven
  30 CURVEEDITOR_CUSTOM;Handmatig
  31 CURVEEDITOR_DARKS;Schaduwen
  32 CURVEEDITOR_EDITPOINT_HINT;Activeer wijzigen van node in/uit waardes.\n\nRechts-klik op een node om het te selecteren.\nRechts-klik in een leeg gebied om de node te de-selecteren.
  33 CURVEEDITOR_HIGHLIGHTS;Hoge lichten
  34 CURVEEDITOR_LIGHTS;Lichten
  35 CURVEEDITOR_LINEAR;Lineair
  36 CURVEEDITOR_LOADDLGLABEL;Laad curve...
  37 CURVEEDITOR_MINMAXCPOINTS;Min/Max controlepunten
  38 CURVEEDITOR_NURBS;Kooicurve
  39 CURVEEDITOR_PARAMETRIC;Parametrisch
  40 CURVEEDITOR_SAVEDLGLABEL;Bewaar curve...
  41 CURVEEDITOR_SHADOWS;Diepe schaduwen
  42 CURVEEDITOR_TOOLTIPCOPY;Kopieer huidige curve naar klembord
  43 CURVEEDITOR_TOOLTIPLINEAR;Maak curve lineair
  44 CURVEEDITOR_TOOLTIPLOAD;Laad curve uit bestand
  45 CURVEEDITOR_TOOLTIPPASTE;Plak curve van klembord
  46 CURVEEDITOR_TOOLTIPSAVE;Bewaar huidige curve
  47 CURVEEDITOR_TYPE;Type:
  48 DIRBROWSER_FOLDERS;Mappen
  49 DYNPROFILEEDITOR_DELETE;Verwijder
  50 DYNPROFILEEDITOR_EDIT;Wijzig
  51 DYNPROFILEEDITOR_EDIT_RULE;Wijzig Dynamisch Profielregel
  52 DYNPROFILEEDITOR_ENTRY_TOOLTIP;Het zoeken is niet hoofdlettergevoelig.\nGebruik het "re:" voorvoegsel om\n een reguliere expressie uit te voeren
  53 DYNPROFILEEDITOR_MOVE_DOWN;Naar beneden
  54 DYNPROFILEEDITOR_MOVE_UP;Naar boven
  55 DYNPROFILEEDITOR_NEW;Nieuw
  56 DYNPROFILEEDITOR_NEW_RULE;Nieuw Dynamisch Profielregelegel
  57 DYNPROFILEEDITOR_PROFILE;Profiel verwerken
  58 EDITWINDOW_TITLE;Bewerk afbeelding
  59 EDIT_OBJECT_TOOLTIP;Toont een widget in het voorbeeld scherm waarmee de werking van het gereedschap kan worden aangepast.
  60 EDIT_PIPETTE_TOOLTIP;Voeg een punt toe aan de curve door de Ctrl toets ingedrukt te houden en tegelijkertijd te links-klikken op de gewenste plek op het voorbeeld.\nOm een punt te wijzigen, hou de Ctrl toets ingedrukt en links-klik tegelijkertijd op het gewenste gebied in het voorbeeld, en laat daarna de Ctrl toets los (behalve wanneer fijne controle is gewenst), blijf de linker muis knop ingedrukt houden en beweeg de muis naar boven of beneden om dit punt te verschuiven op de curve.
  61 EXIFFILTER_APERTURE;Diafragma
  62 EXIFFILTER_CAMERA;Camera
  63 EXIFFILTER_EXPOSURECOMPENSATION;Belichtingscompensatie (EV)
  64 EXIFFILTER_FILETYPE;Bestandstype
  65 EXIFFILTER_FOCALLEN;Brandpuntsafstand
  66 EXIFFILTER_ISO;ISO-waarde
  67 EXIFFILTER_LENS;Objectief
  68 EXIFFILTER_METADATAFILTER;Activeer metadatafilters
  69 EXIFFILTER_SHUTTER;Sluitertijd
  70 EXIFPANEL_ADDEDIT;Voeg toe/bewerk
  71 EXIFPANEL_ADDEDITHINT;Voeg nieuwe tag toe of bewerk tag
  72 EXIFPANEL_ADDTAGDLG_ENTERVALUE;Geef waarde
  73 EXIFPANEL_ADDTAGDLG_SELECTTAG;Selecteer tag
  74 EXIFPANEL_ADDTAGDLG_TITLE;Voeg tag toe of bewerk
  75 EXIFPANEL_KEEP;Bewaar
  76 EXIFPANEL_KEEPHINT;Bewaar geselecteerde tags in doelbestand
  77 EXIFPANEL_REMOVE;Verwijder
  78 EXIFPANEL_REMOVEHINT;Verwijder geselecteerde tags in doelbestand
  79 EXIFPANEL_RESET;Herstel
  80 EXIFPANEL_RESETALL;Herstel alles
  81 EXIFPANEL_RESETALLHINT;Zet alle tags terug naar oorspronkelijke waarden
  82 EXIFPANEL_RESETHINT;Zet geselecteerde tags terug naar oorspronkelijke waarden
  83 EXIFPANEL_SUBDIRECTORY;Submap
  84 EXPORT_BYPASS;Verwerkingsstappen die worden overgeslagen
  85 EXPORT_BYPASS_ALL;Alles selecteren/deselecteren
  86 EXPORT_BYPASS_DEFRINGE;Verzachten niet toepassen
  87 EXPORT_BYPASS_DIRPYRDENOISE;Ruisonderdrukking niet toepassen
  88 EXPORT_BYPASS_DIRPYREQUALIZER;Detailcontrast niet toepassen
  89 EXPORT_BYPASS_EQUALIZER;Wavelet Niveau niet toepassen
  90 EXPORT_BYPASS_RAW_CA;Correctie Chromatische Aberratie niet toepassen [raw]
  91 EXPORT_BYPASS_RAW_CCSTEPS;Kleurfoutonderdrukking niet toepassen [raw]
  92 EXPORT_BYPASS_RAW_DCB_ENHANCE;DCB-verbetering niet toepassen [raw]
  93 EXPORT_BYPASS_RAW_DCB_ITERATIONS;DCB-herhalingen niet toepassen [raw]
  94 EXPORT_BYPASS_RAW_DF;Donkerframe niet toepassen [raw]
  95 EXPORT_BYPASS_RAW_FF;Vlakveld niet toepassen [raw]
  96 EXPORT_BYPASS_RAW_GREENTHRESH;Groenbalans niet toepassen [raw]
  97 EXPORT_BYPASS_RAW_LINENOISE;Lijnruisfilter niet toepassen [raw]
  98 EXPORT_BYPASS_RAW_LMMSE_ITERATIONS;LMMSE Verbetering niet toeppassen [raw]
  99 EXPORT_BYPASS_SHARPENEDGE;Randen verscherpen niet toepassen
 100 EXPORT_BYPASS_SHARPENING;Verscherpen niet toepassen
 101 EXPORT_BYPASS_SHARPENMICRO;Microcontrast niet toepassen
 102 EXPORT_FASTEXPORTOPTIONS;<b>Opties Snelle Export</b>
 103 EXPORT_INSTRUCTIONS;Snel Exporteren biedt de mogelijkheid om gereedschappen uit te schakelen die veel tijd en rekenkracht vergen tijdens het converteren. Deze methode wordt aanbevolen om snel foto's in lagere resoluties aan te maken of wanneer de grootte moet worden aangepast voor één of meerdere afbeeldingen zonder de reeds opgeslagen ontwikkelinstellingen te wijzigen.
 104 EXPORT_MAXHEIGHT;Max. hoogte:
 105 EXPORT_MAXWIDTH;Max. breedte:
 106 EXPORT_PIPELINE;Verwerken
 107 EXPORT_PUTTOQUEUEFAST;Plaats in verwerkingsrij voor Snelle Export
 108 EXPORT_RAW_DMETHOD;Demozaïekmethode
 109 EXPORT_USE_FAST_PIPELINE;Snel (volledige verwerking op gewijzigd formaat van de afbeelding)
 110 EXPORT_USE_FAST_PIPELINE_TIP;Gebruikt een speciale verwerkingslijn waarbij kwaliteit ten koste gaat van snelheid. Het formaat van de afbeelding wordt zo snel mogelijk gewijzigd, ipv aan het eind van de verwerking. De snelheidswinst is aanzienlijk, maar de kwaliteit van de afbeelding zal minder zijn.
 111 EXPORT_USE_NORMAL_PIPELINE;Standaard (wijzigt formaat aan het eind)
 112 EXTPROGTARGET_1;raw
 113 EXTPROGTARGET_2;verwerkingsrij
 114 FILEBROWSER_APPLYPROFILE;Pas profiel toe
 115 FILEBROWSER_APPLYPROFILE_PARTIAL;Pas profiel toe (gedeeltelijk)
 116 FILEBROWSER_AUTODARKFRAME;Automatisch donkerframe
 117 FILEBROWSER_AUTOFLATFIELD;Selecteer automatisch vlakveldopname
 118 FILEBROWSER_BROWSEPATHHINT;Typ het pad naar de doelmap.\n<b>Ctrl-O</b> markeer het pad in het tekstveld.\n<b>Enter</b> / <b>Ctrl-Enter</b> open de map.\n<b>Esc</b> maak het tekstveld leeg.\n<b>Shift-Esc</b> verwijder markering.\n\n\nSneltoetsen:\n <b>~</b> - gebruikers home directory\n <b>!</b> - gebruikers afbeeldingen map
 119 FILEBROWSER_CACHE;Cache
 120 FILEBROWSER_CLEARPROFILE;Verwijder profiel
 121 FILEBROWSER_COLORLABEL_TOOLTIP;Kleur label\n\nGebruik keuzemenu of nSneltoets:\n<b>Shift-Ctrl-0</b> Geen kleur\n<b>Shift-Ctrl-1</b> Rood\n<b>Shift-Ctrl-2</b> Geel\n<b>Shift-Ctrl-3</b> Groen\n<b>Shift-Ctrl-4</b> Blauw\n<b>Shift-Ctrl-5</b> Paars
 122 FILEBROWSER_COPYPROFILE;Kopieer profiel
 123 FILEBROWSER_CURRENT_NAME;Huidige naam:
 124 FILEBROWSER_DARKFRAME;Donkerframe
 125 FILEBROWSER_DELETEDIALOG_HEADER;Bevestiging bestand verwijderen
 126 FILEBROWSER_EMPTYTRASH;Leeg prullenbak
 127 FILEBROWSER_EXTPROGMENU;Open met
 128 FILEBROWSER_FLATFIELD;Vlakveld
 129 FILEBROWSER_MOVETODARKFDIR;Verplaats naar map met donkerframes
 130 FILEBROWSER_MOVETOFLATFIELDDIR;Verplaats naar vlakveldmap
 131 FILEBROWSER_NEW_NAME;Nieuwe naam:
 132 FILEBROWSER_OPENDEFAULTVIEWER;Windows standaard viewer (verwerkingsrij)
 133 FILEBROWSER_PARTIALPASTEPROFILE;Gedeeltelijk plakken
 134 FILEBROWSER_PASTEPROFILE;Plak profiel
 135 FILEBROWSER_POPUPCANCELJOB;Verwijder uit verwerkingsrij
 136 FILEBROWSER_POPUPCOLORLABEL;Kleur label
 137 FILEBROWSER_POPUPCOLORLABEL0;Label: Geen
 138 FILEBROWSER_POPUPCOLORLABEL1;Label: Rood
 139 FILEBROWSER_POPUPCOLORLABEL2;Label: Geel
 140 FILEBROWSER_POPUPCOLORLABEL3;Label: Groen
 141 FILEBROWSER_POPUPCOLORLABEL4;Label: Blauw
 142 FILEBROWSER_POPUPCOLORLABEL5;Label: Paars
 143 FILEBROWSER_POPUPCOPYTO;Kopieer naar...
 144 FILEBROWSER_POPUPFILEOPERATIONS;Bestandsbewerkingen
 145 FILEBROWSER_POPUPMOVEEND;Naar eind van verwerkingsrij
 146 FILEBROWSER_POPUPMOVEHEAD;Naar begin verwerkingsrij
 147 FILEBROWSER_POPUPMOVETO;Verplaats naar...
 148 FILEBROWSER_POPUPOPEN;Open
 149 FILEBROWSER_POPUPOPENINEDITOR;Open in Bewerkingsvenster
 150 FILEBROWSER_POPUPPROCESS;Plaats in verwerkingsrij
 151 FILEBROWSER_POPUPPROCESSFAST;Plaats in verwerkingsrij voor Snelle Export
 152 FILEBROWSER_POPUPPROFILEOPERATIONS;Profielbewerkingen
 153 FILEBROWSER_POPUPRANK;Waardering
 154 FILEBROWSER_POPUPRANK0;Geen
 155 FILEBROWSER_POPUPRANK1;Waardering 1 *
 156 FILEBROWSER_POPUPRANK2;Waardering 2 **
 157 FILEBROWSER_POPUPRANK3;Waardering 3 ***
 158 FILEBROWSER_POPUPRANK4;Waardering 4 ****
 159 FILEBROWSER_POPUPRANK5;Waardering 5 *****
 160 FILEBROWSER_POPUPRENAME;Hernoem
 161 FILEBROWSER_POPUPSELECTALL;Alles selecteren
 162 FILEBROWSER_POPUPTRASH;Verplaats naar prullenbak
 163 FILEBROWSER_POPUPUNRANK;Verwijder sterwaardering
 164 FILEBROWSER_POPUPUNTRASH;Haal terug uit prullenbak
 165 FILEBROWSER_QUERYBUTTONHINT;Wis zoekopdracht
 166 FILEBROWSER_QUERYHINT;Zoeken op bestandsnamen. Ondersteund gedeeltelijke bestandsnamen. Scheidt de zoektermen door komma's, bv.\n<i>1001,1004,1199</i>\n\nSluit zoektermen uit door ze te prefixen met <i>!=</i> bv.\n<i>!=1001,1004,1199</i> \n\nSneltoets:\n<b>Ctrl-f</b> - focus het zoekveld,\n<b>Enter</b> - zoek,\n<b>Esc</b> - verwijder zoekresultaat, \n<b>Shift-Esc</b> - verwijder focus van het zoekveld.
 167 FILEBROWSER_QUERYLABEL; Zoeken:
 168 FILEBROWSER_RANK1_TOOLTIP;Waardering 1 *\nSneltoets: Shift-1
 169 FILEBROWSER_RANK2_TOOLTIP;Waardering 2 *\nSneltoets: Shift-2
 170 FILEBROWSER_RANK3_TOOLTIP;Waardering 3 *\nSneltoets: Shift-3
 171 FILEBROWSER_RANK4_TOOLTIP;Waardering 4 *\nSneltoets: Shift-4
 172 FILEBROWSER_RANK5_TOOLTIP;Waardering 5 *\nSneltoets: Shift-5
 173 FILEBROWSER_RENAMEDLGLABEL;Hernoem bestand
 174 FILEBROWSER_RESETDEFAULTPROFILE;Terugzetten naar standaardwaarde
 175 FILEBROWSER_SELECTDARKFRAME;Selecteer donkerframe...
 176 FILEBROWSER_SELECTFLATFIELD;Kies vlakveldopname...
 177 FILEBROWSER_SHOWCOLORLABEL1HINT;Toon foto's met label Rood\nSneltoets: <b>Alt-1</b>
 178 FILEBROWSER_SHOWCOLORLABEL2HINT;Toon foto's met label Geel\nSneltoets: <b>Alt-2</b>
 179 FILEBROWSER_SHOWCOLORLABEL3HINT;Toon foto's met label Groen\nSneltoets: <b>Alt-3</b>
 180 FILEBROWSER_SHOWCOLORLABEL4HINT;Toon foto's met label Blauw\nSneltoets: <b>Alt-4</b>
 181 FILEBROWSER_SHOWCOLORLABEL5HINT;Toon foto's met label Paars\nSneltoets: <b>Alt-5</b>
 182 FILEBROWSER_SHOWDIRHINT;Verwijder alle filters.\nSneltoets: <b>d</b>
 183 FILEBROWSER_SHOWEDITEDHINT;Toon bewerkte foto's\nSneltoets: <b>7</b>
 184 FILEBROWSER_SHOWEDITEDNOTHINT;Toon niet-bewerkte foto's\nSneltoets: <b>6</b>
 185 FILEBROWSER_SHOWEXIFINFO;Toon EXIF-info
 186 FILEBROWSER_SHOWORIGINALHINT;Toon alleen originele afbeelding.\n\nAls er meerdere afbeeldingen zijn met dezelfde naam maar verschillende extensies, dan wordt de afbeelding waarvan de extensie het hoogst staat in de lijst met extensies in Voorkeuren > Bestandsnavigator > Extensies
 187 FILEBROWSER_SHOWRANK1HINT;Toon foto's met 1 ster.\nSneltoets: <b>1</b>
 188 FILEBROWSER_SHOWRANK2HINT;Toon foto's met 2 sterren.\nSneltoets: <b>2</b>
 189 FILEBROWSER_SHOWRANK3HINT;Toon foto's met 3 sterren.\nSneltoets: <b>3</b>
 190 FILEBROWSER_SHOWRANK4HINT;Toon foto's met 4 sterren.\nSneltoets: <b>4</b>
 191 FILEBROWSER_SHOWRANK5HINT;Toon foto's met 5 sterren.\nSneltoets: <b>5</b>
 192 FILEBROWSER_SHOWRECENTLYSAVEDHINT;Toon recent opgeslagen/verwerkte foto's.\nSneltoets: <b>Alt-7</b>
 193 FILEBROWSER_SHOWRECENTLYSAVEDNOTHINT;Toon niet-opgeslagen/verwerkte foto's.\nSneltoets: <b>Alt-6</b>
 194 FILEBROWSER_SHOWTRASHHINT;Toon inhoud prullenbak\nSneltoets: <b>Ctrl-t</b>
 195 FILEBROWSER_SHOWUNCOLORHINT;Toon foto's zonder kleurlabel.\nSneltoets: <b>Alt-0</b>
 196 FILEBROWSER_SHOWUNRANKHINT;Toon foto's zonder sterwaardering.\nSneltoets: <b>0</b>
 197 FILEBROWSER_THUMBSIZE;Miniaturen
 198 FILEBROWSER_UNRANK_TOOLTIP;Verwijder sterwaardering\nSneltoets: <b>Shift-0</b>
 199 FILEBROWSER_ZOOMINHINT;Groter
 200 FILEBROWSER_ZOOMOUTHINT;Kleiner
 201 FILECHOOSER_FILTER_ANY;Alle bestanden
 202 FILECHOOSER_FILTER_COLPROF;Kleurprofielen
 203 FILECHOOSER_FILTER_CURVE;Curve bestanden
 204 FILECHOOSER_FILTER_LCP;Lens correctieprofielen
 205 FILECHOOSER_FILTER_PP;Profiel verwerken
 206 FILECHOOSER_FILTER_SAME;Hetzelfe formaat als huidige foto
 207 FILECHOOSER_FILTER_TIFF;TIFF bestanden
 208 GENERAL_ABOUT;Over RawTherapee
 209 GENERAL_AFTER;Na
 210 GENERAL_APPLY;Toepassen
 211 GENERAL_ASIMAGE;Als Afbeelding
 212 GENERAL_AUTO;Automatisch
 213 GENERAL_BEFORE;Voor
 214 GENERAL_CANCEL;Annuleren
 215 GENERAL_CLOSE;Sluiten
 216 GENERAL_DISABLE;Deactiveren
 217 GENERAL_DISABLED;Gedeactiveerd
 218 GENERAL_ENABLE;Activeer
 219 GENERAL_ENABLED;Geactiveerd
 220 GENERAL_FILE;Bestand
 221 GENERAL_LANDSCAPE;Landschap
 222 GENERAL_NA;nvt.
 223 GENERAL_NO;Nee
 224 GENERAL_NONE;Geen
 225 GENERAL_OK;OK
 226 GENERAL_OPEN;Open
 227 GENERAL_PORTRAIT;Portret
 228 GENERAL_SAVE;Opslaan
 229 GENERAL_UNCHANGED;(Onveranderd)
 230 GENERAL_WARNING;Waarschuwing
 231 HISTOGRAM_TOOLTIP_B;Toon/verberg blauw histogram
 232 HISTOGRAM_TOOLTIP_BAR;Toon/verberg RGB-indicatie\nRechtermuisklik op foto om te starten/stoppen
 233 HISTOGRAM_TOOLTIP_CHRO;Toon/Verberg Chromaticiteit histogram
 234 HISTOGRAM_TOOLTIP_G;Toon/verberg groen histogram
 235 HISTOGRAM_TOOLTIP_L;Toon/verberg CIELAB-luminantiehistogram
 236 HISTOGRAM_TOOLTIP_R;Toon/verberg rood histogram
 237 HISTOGRAM_TOOLTIP_RAW;Toon/verberg RAW-histogram
 238 HISTORY_CHANGED;Veranderd
 239 HISTORY_CUSTOMCURVE;Handmatig
 240 HISTORY_FROMCLIPBOARD;Van klembord
 241 HISTORY_LABEL;Geschiedenis
 242 HISTORY_MSG_1;Foto geladen
 243 HISTORY_MSG_2;Profiel geladen
 244 HISTORY_MSG_3;Profiel aangepast
 245 HISTORY_MSG_4;Door geschiedenis bladeren
 246 HISTORY_MSG_5;Helderheid
 247 HISTORY_MSG_6;Contrast
 248 HISTORY_MSG_7;Schaduwen
 249 HISTORY_MSG_8;Belichtingscompensatie
 250 HISTORY_MSG_9;Hoge lichten Comprimeren
 251 HISTORY_MSG_10;Schaduwcompressie
 252 HISTORY_MSG_11;Tooncurve 1
 253 HISTORY_MSG_12;Automatische belichting
 254 HISTORY_MSG_13;Drempel
 255 HISTORY_MSG_14;L*a*b* - Helderheid
 256 HISTORY_MSG_15;L*a*b* - Contrast
 257 HISTORY_MSG_16;-
 258 HISTORY_MSG_17;-
 259 HISTORY_MSG_18;-
 260 HISTORY_MSG_19;L*a*b* - L* curve
 261 HISTORY_MSG_20;Verscherpen
 262 HISTORY_MSG_21;OSM - Straal
 263 HISTORY_MSG_22;OSM - Hoeveelheid
 264 HISTORY_MSG_23;OSM - Drempel
 265 HISTORY_MSG_24;OSM - Randen
 266 HISTORY_MSG_25;OSM - Randen Straal
 267 HISTORY_MSG_26;OSM - Randtolerantie
 268 HISTORY_MSG_27;OSM - Halocontrole
 269 HISTORY_MSG_28;OSM - Halo hoeveelheid
 270 HISTORY_MSG_29;Verscherpingsmethode
 271 HISTORY_MSG_30;RL-verscherping - Straal
 272 HISTORY_MSG_31;RL-verscherping - Hoeveelheid
 273 HISTORY_MSG_32;RL-verscherping - Demping
 274 HISTORY_MSG_33;RL-verscherping - Herhaling
 275 HISTORY_MSG_34;Lensvervorming correctie
 276 HISTORY_MSG_35;Vignettering correctie
 277 HISTORY_MSG_36;CA correctie
 278 HISTORY_MSG_37;Automatische Niveaus
 279 HISTORY_MSG_38;Witbalans Methode
 280 HISTORY_MSG_39;Kleurtemperatuur
 281 HISTORY_MSG_40;Witbalans Groentint
 282 HISTORY_MSG_41;Tooncurve Mode 1
 283 HISTORY_MSG_42;Tooncurve 2
 284 HISTORY_MSG_43;Tooncurve Mode 2
 285 HISTORY_MSG_44;Lum. Straal ruisond.
 286 HISTORY_MSG_45;Lum. Randtolerantie ruisond.
 287 HISTORY_MSG_46;Ruisonderdrukking kleur
 288 HISTORY_MSG_47;Meng hoge lichten met matrix
 289 HISTORY_MSG_48;Gebruik DCP's toon curve
 290 HISTORY_MSG_49;DCP Illuminant
 291 HISTORY_MSG_50;Schaduwen/hoge lichten
 292 HISTORY_MSG_51;S/HL - Hoge lichten
 293 HISTORY_MSG_52;S/HL - Schaduwen
 294 HISTORY_MSG_53;S/HL - Toonomvang HL.
 295 HISTORY_MSG_54;S/HL - Toonomvang S.
 296 HISTORY_MSG_55;S/HL - Lokaal contrast
 297 HISTORY_MSG_56;S/HL - Straal
 298 HISTORY_MSG_57;Grof roteren
 299 HISTORY_MSG_58;Horizontaal spiegelen
 300 HISTORY_MSG_59;Verticaal spiegelen
 301 HISTORY_MSG_60;Roteren
 302 HISTORY_MSG_61;Automatisch uitvullen
 303 HISTORY_MSG_62;Corrigeer lensvervorming
 304 HISTORY_MSG_63;Snapshot
 305 HISTORY_MSG_64;Bijsnijden
 306 HISTORY_MSG_65;CA-correctie
 307 HISTORY_MSG_66;Hoge lichten herstellen
 308 HISTORY_MSG_67;HL herstellen hoeveelheid
 309 HISTORY_MSG_68;HL herstellen methode
 310 HISTORY_MSG_69;Kleurwerkruimte
 311 HISTORY_MSG_70;Uitvoerkleurruimte
 312 HISTORY_MSG_71;Invoerkleurruimte
 313 HISTORY_MSG_72;VC - Hoeveelheid
 314 HISTORY_MSG_73;Kleurkanaal Mixer
 315 HISTORY_MSG_74;Schalingsinstelling
 316 HISTORY_MSG_75;Schalingsmethode
 317 HISTORY_MSG_76;Exif-metadata
 318 HISTORY_MSG_77;IPTC-metadata
 319 HISTORY_MSG_78;Schalen
 320 HISTORY_MSG_79;Schalen - Breedte
 321 HISTORY_MSG_80;Schalen - Hoogte
 322 HISTORY_MSG_81;Schalen geactiveerd
 323 HISTORY_MSG_82;Profiel veranderd
 324 HISTORY_MSG_83;S/HL - Verscherpingsmasker
 325 HISTORY_MSG_84;Perspectiefcorrectie
 326 HISTORY_MSG_85;Lenscorrectie Profiel
 327 HISTORY_MSG_86;RGB Curven - Luminos. Mode
 328 HISTORY_MSG_87;Spot-ruisonderdrukking
 329 HISTORY_MSG_88;Spot-ruis drempel
 330 HISTORY_MSG_89;Ruisonderdrukking
 331 HISTORY_MSG_90;RO -Luminantie
 332 HISTORY_MSG_91;RO -Chrominantie leidend
 333 HISTORY_MSG_92;RO -Gamma
 334 HISTORY_MSG_93;DC waarde
 335 HISTORY_MSG_94;Detailcontrast
 336 HISTORY_MSG_95;L*a*b* -Chromaticiteit
 337 HISTORY_MSG_96;L*a*b* -'a*'-curve
 338 HISTORY_MSG_97;L*a*b* -'b*'-curve
 339 HISTORY_MSG_98;Demozaïekmethode
 340 HISTORY_MSG_99;Hete pixels filter
 341 HISTORY_MSG_100;RGB Verzadiging
 342 HISTORY_MSG_101;HSV - Tint
 343 HISTORY_MSG_102;HSV - Verzadiging
 344 HISTORY_MSG_103;HSV - Waarde
 345 HISTORY_MSG_104;HSV Balans
 346 HISTORY_MSG_105;Randverzachting
 347 HISTORY_MSG_106;RV - Straal
 348 HISTORY_MSG_107;RV - Drempel
 349 HISTORY_MSG_108;Drempel Hoge lichten compr.
 350 HISTORY_MSG_109;Hoogte en breedte
 351 HISTORY_MSG_110;Herschalen van:
 352 HISTORY_MSG_111;L*a*b* - Vermijd kleurversch.
 353 HISTORY_MSG_112;--unused--
 354 HISTORY_MSG_113;L*a*b* - Beschermen
 355 HISTORY_MSG_114;DCB Herhalingen
 356 HISTORY_MSG_115;Valse kleuren onderdrukken
 357 HISTORY_MSG_116;Verbeterd DCB
 358 HISTORY_MSG_117;RAW CA-correctie - Rood
 359 HISTORY_MSG_118;RAW CA-correctie - Blauw
 360 HISTORY_MSG_119;Lijnruis
 361 HISTORY_MSG_120;Groenbalans drempel
 362 HISTORY_MSG_121;RAW CA-correctie - Auto
 363 HISTORY_MSG_122;Donkerframe - Autom. selectie
 364 HISTORY_MSG_123;Donkerframe - Bestand
 365 HISTORY_MSG_124;Witpunt correctie
 366 HISTORY_MSG_126;Vlakveld - Bestand
 367 HISTORY_MSG_127;Vlakveld - Autom. selectie
 368 HISTORY_MSG_128;Vlakveld - Verzachten straal
 369 HISTORY_MSG_129;Vlakveld - Verzachten type
 370 HISTORY_MSG_130;Auto correctie lensvervorming
 371 HISTORY_MSG_131;RO - Luma
 372 HISTORY_MSG_132;RO - Chroma
 373 HISTORY_MSG_133;Gamma
 374 HISTORY_MSG_134;Gamma - Positie
 375 HISTORY_MSG_135;Gamma - Vrij
 376 HISTORY_MSG_136;Gamma - Helling
 377 HISTORY_MSG_137;Zwartniveau - Groen 1
 378 HISTORY_MSG_138;Zwartniveau - Rood
 379 HISTORY_MSG_139;Zwartniveau - Blauw
 380 HISTORY_MSG_140;Zwartniveau - Groen 2
 381 HISTORY_MSG_141;Zwartniveau - Comb. groenen
 382 HISTORY_MSG_142;RV - Herhalingen
 383 HISTORY_MSG_143;RV - Hoeveelheid
 384 HISTORY_MSG_144;Microcontrast - Hoeveelheid
 385 HISTORY_MSG_145;Microcontrast - Uniformiteit
 386 HISTORY_MSG_146;Randen verscherpen
 387 HISTORY_MSG_147;RV - Luminantie
 388 HISTORY_MSG_148;Microcontrast
 389 HISTORY_MSG_149;Microcontrast - 3×3 matrix
 390 HISTORY_MSG_150;Nabewerking demozaïek
 391 HISTORY_MSG_151;Levendigheid
 392 HISTORY_MSG_152;LV - Pasteltinten
 393 HISTORY_MSG_153;LV - Verzadigde tinten
 394 HISTORY_MSG_154;LV - Bescherm huidtinten
 395 HISTORY_MSG_155;LV - Vermijd verschuiving
 396 HISTORY_MSG_156;LV - Koppel pastel/verzadig
 397 HISTORY_MSG_157;LV - P/S Drempel
 398 HISTORY_MSG_158;TK - Sterkte
 399 HISTORY_MSG_159;TK - Randen
 400 HISTORY_MSG_160;TK - Schaal
 401 HISTORY_MSG_161;TK - Herhaling
 402 HISTORY_MSG_162;Tonen koppelen
 403 HISTORY_MSG_163;RGB-curve - R
 404 HISTORY_MSG_164;RGB-curve - G
 405 HISTORY_MSG_165;RGB-curve - B
 406 HISTORY_MSG_166;Belichting - Teruggezet
 407 HISTORY_MSG_167;Demozaïekmethode
 408 HISTORY_MSG_168;L*a*b* - CC curve
 409 HISTORY_MSG_169;L*a*b* - CH curve
 410 HISTORY_MSG_170;Levendigheid curve
 411 HISTORY_MSG_171;L*a*b* - LC curve
 412 HISTORY_MSG_172;L*a*b* - Beperk LC
 413 HISTORY_MSG_174;CIECAM02
 414 HISTORY_MSG_175;CAM02 - CAT02 toepassing
 415 HISTORY_MSG_176;CAM02 - Weergave omgeving
 416 HISTORY_MSG_177;CAM02 - Opname Luminositeit
 417 HISTORY_MSG_178;CAM02 - Weergave Luminositeit
 418 HISTORY_MSG_179;CAM02 - Witpunt model
 419 HISTORY_MSG_180;CAM02 - Lichtheid (J)
 420 HISTORY_MSG_181;CAM02 - Chroma (C)
 421 HISTORY_MSG_182;CAM02 - Automatisch CAT02
 422 HISTORY_MSG_183;CAM02 - Contrast (J)
 423 HISTORY_MSG_184;CAM02 - Opname omgeving
 424 HISTORY_MSG_185;CAM02 - Gamut controle
 425 HISTORY_MSG_186;CAM02 - Algoritme
 426 HISTORY_MSG_187;CAM02 - Rode/Huidtint bescher.
 427 HISTORY_MSG_188;CAM02 - Helderheid (Q)
 428 HISTORY_MSG_189;CAM02 - Contrast (Q)
 429 HISTORY_MSG_190;CAM02 - Verzadiging (S)
 430 HISTORY_MSG_191;CAM02 - Kleurrijkheid (M)
 431 HISTORY_MSG_192;CAM02 - Tint (h)
 432 HISTORY_MSG_193;CAM02 - Toon curve 1
 433 HISTORY_MSG_194;CAM02 - Toon curve 2
 434 HISTORY_MSG_195;CAM02 - Toon curve 1
 435 HISTORY_MSG_196;CAM02 - Toon curve 2
 436 HISTORY_MSG_197;CAM02 - Kleur curve
 437 HISTORY_MSG_198;CAM02 - Kleur curve
 438 HISTORY_MSG_199;CAM02 - Toont in histogram
 439 HISTORY_MSG_200;CAM02 - Tonemapping
 440 HISTORY_MSG_201;RO - Chromin. rood-groen
 441 HISTORY_MSG_202;RO - Chromin. blauw-geel
 442 HISTORY_MSG_204;LMMSE Verbetering
 443 HISTORY_MSG_205;CAM02 hete/dode pixels
 444 HISTORY_MSG_206;CAT02 - Opname Lum. Auto
 445 HISTORY_MSG_207;Verzachten Tint curve
 446 HISTORY_MSG_208;WB - Blauw/Rood balans
 447 HISTORY_MSG_210;GF - Hoek
 448 HISTORY_MSG_211;Grijsverloop Filter
 449 HISTORY_MSG_212;VF - Sterkte
 450 HISTORY_MSG_213;Vignettering Filter
 451 HISTORY_MSG_214;Zwart-Wit
 452 HISTORY_MSG_215;ZW - KM - Rood
 453 HISTORY_MSG_216;ZW - KM - Groen
 454 HISTORY_MSG_217;ZW - KM - Blauw
 455 HISTORY_MSG_218;ZW - Gamma - Rood
 456 HISTORY_MSG_219;ZW - Gamma - Groen
 457 HISTORY_MSG_220;ZW - Gamma - Blauw
 458 HISTORY_MSG_221;ZW - Kleur Filter
 459 HISTORY_MSG_222;ZW - Voorinstelling
 460 HISTORY_MSG_223;ZW - KM - Oranje
 461 HISTORY_MSG_224;ZW - KM - Geel
 462 HISTORY_MSG_225;ZW - KM - Cyaan
 463 HISTORY_MSG_226;ZW - KM - Magenta
 464 HISTORY_MSG_227;ZW - KM - Paars
 465 HISTORY_MSG_228;ZW - Luminantie Mixer
 466 HISTORY_MSG_229;ZW - Luminantie Mixer
 467 HISTORY_MSG_230;ZW - Mode
 468 HISTORY_MSG_231;ZW - 'Voor' curve
 469 HISTORY_MSG_232;ZW - 'Voor' curve type
 470 HISTORY_MSG_233;ZW - 'Na' curve
 471 HISTORY_MSG_234;ZW - 'Na' curve type
 472 HISTORY_MSG_236;-
 473 HISTORY_MSG_238;GF - Straal
 474 HISTORY_MSG_239;GF - Sterkte
 475 HISTORY_MSG_240;GF - Centrum
 476 HISTORY_MSG_241;VF - Straal
 477 HISTORY_MSG_242;VF - Vorm
 478 HISTORY_MSG_243;VC - Straal
 479 HISTORY_MSG_244;VC - Sterkte
 480 HISTORY_MSG_245;VC - Centrum
 481 HISTORY_MSG_246;L*a*b* - CL curve
 482 HISTORY_MSG_247;L*a*b* - LH curve
 483 HISTORY_MSG_248;L*a*b* - HH curve
 484 HISTORY_MSG_249;DC - Drempel
 485 HISTORY_MSG_250;RO - Verbeteren
 486 HISTORY_MSG_251;ZW - Algoritme
 487 HISTORY_MSG_252;DC - Huidtonen
 488 HISTORY_MSG_253;DC - Verminder artefacten
 489 HISTORY_MSG_254;DC - Huidtint
 490 HISTORY_MSG_255;DC - Algoritme
 491 HISTORY_MSG_257;Kleurtint
 492 HISTORY_MSG_258;KT - Kleur curve
 493 HISTORY_MSG_259;KT - Dekking
 494 HISTORY_MSG_260;KT - a*[b*] Dekking
 495 HISTORY_MSG_261;KT - Methode
 496 HISTORY_MSG_262;KT - b* Dekking
 497 HISTORY_MSG_263;KT - Schaduwen - Rood
 498 HISTORY_MSG_264;KT - Schaduwen - Groen
 499 HISTORY_MSG_265;KT - Schaduwen - Blauw
 500 HISTORY_MSG_266;KT - Midden - Rood
 501 HISTORY_MSG_267;KT - Midden - Groen
 502 HISTORY_MSG_268;KT - Midden - Blauw
 503 HISTORY_MSG_269;KT - Hoog - Rood
 504 HISTORY_MSG_270;KT - Hoog - Groen
 505 HISTORY_MSG_271;KT - Hoog - Blauw
 506 HISTORY_MSG_272;KT - Balans
 507 HISTORY_MSG_274;KT - Verz. Schaduwen
 508 HISTORY_MSG_275;KT - Verz. Hoge lichten
 509 HISTORY_MSG_276;KT - Dekking
 510 HISTORY_MSG_277;--unused--
 511 HISTORY_MSG_278;KT - Behoud luminantie
 512 HISTORY_MSG_279;KT - Schaduwen
 513 HISTORY_MSG_280;KT - Hoge lichten
 514 HISTORY_MSG_281;KT - Verz. sterkte
 515 HISTORY_MSG_282;KT - Verz. drempel
 516 HISTORY_MSG_283;KT - Sterkte
 517 HISTORY_MSG_284;KT - Auto verz. bescherming
 518 HISTORY_MSG_285;RO - Mediaan - Methode
 519 HISTORY_MSG_286;RO - Mediaan - Type
 520 HISTORY_MSG_287;RO - Mediaan - Herhalingen
 521 HISTORY_MSG_288;Vlakveld - Clip Controle
 522 HISTORY_MSG_289;Vlakveld - Clip Controle - Auto
 523 HISTORY_MSG_290;Zwartniveau - Rood
 524 HISTORY_MSG_291;Zwartniveau - Groen
 525 HISTORY_MSG_292;Zwartniveau - Blauw
 526 HISTORY_MSG_293;Film Simuleren
 527 HISTORY_MSG_294;Film - Sterkte
 528 HISTORY_MSG_295;Film - Film
 529 HISTORY_MSG_296;RO - Luminantie curve
 530 HISTORY_MSG_298;Dode pixels filter
 531 HISTORY_MSG_299;RO - Chrominantie curve
 532 HISTORY_MSG_300;-
 533 HISTORY_MSG_301;RO - Luma controle
 534 HISTORY_MSG_302;RO - Chroma methode
 535 HISTORY_MSG_303;RO - Chroma methode
 536 HISTORY_MSG_304;W niveau
 537 HISTORY_MSG_305;W niveau
 538 HISTORY_MSG_306;W N° niveau
 539 HISTORY_MSG_307;W Ch niveau
 540 HISTORY_MSG_308;W richting
 541 HISTORY_MSG_309;W tegels
 542 HISTORY_MSG_310;W Tinten lucht
 543 HISTORY_MSG_311;W Max niveaus
 544 HISTORY_MSG_312;W Schaduwen drempel
 545 HISTORY_MSG_313;W Pastel Verzadigd
 546 HISTORY_MSG_314;W Artefacten blauwe lucht
 547 HISTORY_MSG_315;W Contrast Rest afbeelding
 548 HISTORY_MSG_316;W Tinten huid
 549 HISTORY_MSG_317;W Tinten reeks Huid
 550 HISTORY_MSG_318;W Hoge lichten niveau
 551 HISTORY_MSG_319;W Hoge lichten reeks
 552 HISTORY_MSG_320;W Schaduwen reeks
 553 HISTORY_MSG_321;W Schaduwen niveau
 554 HISTORY_MSG_322;W kleurverschuiving
 555 HISTORY_MSG_323;W Chroma niveau
 556 HISTORY_MSG_324;W Chroma pastel
 557 HISTORY_MSG_325;W Chroma verzadigd
 558 HISTORY_MSG_326;W Chroma methode
 559 HISTORY_MSG_327;W Contrast methode
 560 HISTORY_MSG_328;W Chroma koppelen
 561 HISTORY_MSG_329;W Dekking Rood-Groen
 562 HISTORY_MSG_330;W Dekking Blauw-Geel
 563 HISTORY_MSG_331;W Extra
 564 HISTORY_MSG_332;W Tegels Methode
 565 HISTORY_MSG_333;W Schaduwen Rest afbeelding
 566 HISTORY_MSG_334;W Chroma
 567 HISTORY_MSG_335;W Hoge lichten Rest afbeelding
 568 HISTORY_MSG_336;W Hoge lichten drempel
 569 HISTORY_MSG_337;W Tinten reeks Lucht
 570 HISTORY_MSG_338;W Randen Straal
 571 HISTORY_MSG_339;W Randen Waarde
 572 HISTORY_MSG_340;W Sterkte
 573 HISTORY_MSG_341;W - Rand prestaties
 574 HISTORY_MSG_342;W - RS - Eerste niveau
 575 HISTORY_MSG_343;W - Chroma niveau
 576 HISTORY_MSG_344;W - Meth chroma balk/curve
 577 HISTORY_MSG_345;W - RS - Lokaal contrast
 578 HISTORY_MSG_346;W - RS - Lokaal contrast methode
 579 HISTORY_MSG_347;W - RO - Niveau 0
 580 HISTORY_MSG_348;W - RO - Niveau 1
 581 HISTORY_MSG_349;W - RO - Niveau 2
 582 HISTORY_MSG_350;W - RS - Rand detectie
 583 HISTORY_MSG_351;W - Rest - HH curve
 584 HISTORY_MSG_352;W - Achtergrond
 585 HISTORY_MSG_353;W - RS - Gradiënt gevoeligheid
 586 HISTORY_MSG_354;W - RS - Verbeteren
 587 HISTORY_MSG_355;W - RS - Drempel laag
 588 HISTORY_MSG_356;W - RS - Drempel hoog
 589 HISTORY_MSG_357;W - RO - Koppel met RS
 590 HISTORY_MSG_358;W - Gamut - CH
 591 HISTORY_MSG_359;Hete/Dode - Drempel
 592 HISTORY_MSG_360;TM Gamma
 593 HISTORY_MSG_361;W - Finale - Chroma balans
 594 HISTORY_MSG_362;W - Rest - Compressie methode
 595 HISTORY_MSG_363;W - Rest - Compressie sterkte
 596 HISTORY_MSG_364;W - Finale - Contrast balans
 597 HISTORY_MSG_365;W - Finale - Balans niveau
 598 HISTORY_MSG_366;W - Rest - Compressie gamma
 599 HISTORY_MSG_367;W - RS - Lokaal contrast curve
 600 HISTORY_MSG_368;W - Finale - Contrast balans
 601 HISTORY_MSG_369;W - Finale - Balans methode
 602 HISTORY_MSG_370;W - Finale - Lokaal contrast curve
 603 HISTORY_MSG_371;Post-Verkleinen Verscherpen
 604 HISTORY_MSG_372;PVV OSM - Straal
 605 HISTORY_MSG_373;PVV OSM - Hoeveelheid
 606 HISTORY_MSG_374;PVV OSM - Drempel
 607 HISTORY_MSG_375;PVV OSM - Verscherp alleen randen
 608 HISTORY_MSG_376;PVV OSM - Rand detectie straal
 609 HISTORY_MSG_377;PVV OSM - Rand tolerantie
 610 HISTORY_MSG_378;PVV OSM - Halo controle
 611 HISTORY_MSG_379;PVV OSM - Halo controle hoeveelheid
 612 HISTORY_MSG_380;PVV - Methode
 613 HISTORY_MSG_381;PVV RLV - Straal
 614 HISTORY_MSG_382;PVV RLV - Hoeveelheid
 615 HISTORY_MSG_383;PVV RLV - Demping
 616 HISTORY_MSG_384;PVV RLV - Herhalingen
 617 HISTORY_MSG_385;W - Rest - Kleurbalans
 618 HISTORY_MSG_386;W - Rest - KB groen hoog
 619 HISTORY_MSG_387;W - Rest - KB blauw hoog
 620 HISTORY_MSG_388;W - Rest - KB groen midden
 621 HISTORY_MSG_389;W - Rest - KB blauw midden
 622 HISTORY_MSG_390;W - Rest - KB groen laag
 623 HISTORY_MSG_391;W - Rest - KB blauw laag
 624 HISTORY_MSG_393;DCP 'Look'tabel
 625 HISTORY_MSG_394;DCP Basis belichting
 626 HISTORY_MSG_395;DCP Basis tabel
 627 HISTORY_MSG_396;W - Contrast sub-tool
 628 HISTORY_MSG_397;W - Chroma sub-tool
 629 HISTORY_MSG_398;W - Randscherpte sub-tool
 630 HISTORY_MSG_399;W - Rest sub-tool
 631 HISTORY_MSG_400;W - Finale sub-tool
 632 HISTORY_MSG_401;W - Tinten sub-tool
 633 HISTORY_MSG_402;W - RO sub-tool
 634 HISTORY_MSG_403;W - RS - Randgevoeligheid
 635 HISTORY_MSG_404;W - RS - Basis versterken
 636 HISTORY_MSG_405;W - RO - Niveau 4
 637 HISTORY_MSG_406;W - RS - Naburige pixels
 638 HISTORY_MSG_407;Retinex - Methode
 639 HISTORY_MSG_408;Retinex - Naburig
 640 HISTORY_MSG_409;Retinex - Verbeteren
 641 HISTORY_MSG_410;Retinex - Beginpunt
 642 HISTORY_MSG_411;Retinex - Sterkte
 643 HISTORY_MSG_412;Retinex - Gaussiaans Verloop
 644 HISTORY_MSG_413;Retinex - Variantie
 645 HISTORY_MSG_414;Retinex - Histogram - Lab
 646 HISTORY_MSG_415;Retinex - Transmissie
 647 HISTORY_MSG_416;Retinex
 648 HISTORY_MSG_417;Retinex - Transmissie mediaan
 649 HISTORY_MSG_418;Retinex - Drempel
 650 HISTORY_MSG_419;Retinex - Kleurruimte
 651 HISTORY_MSG_420;Retinex - Histogram - HSL
 652 HISTORY_MSG_421;Retinex - Gamma
 653 HISTORY_MSG_422;Retinex - Gamma
 654 HISTORY_MSG_423;Retinex - Gamma helling
 655 HISTORY_MSG_424;Retinex - HL drempel
 656 HISTORY_MSG_425;Retinex - Log base
 657 HISTORY_MSG_426;Retinex - Tint balans
 658 HISTORY_MSG_427;Uitvoer grafische weergave
 659 HISTORY_MSG_428;Monitor grafische weergave
 660 HISTORY_MSG_429;Retinex - Herhalingen
 661 HISTORY_MSG_430;Retinex - Transmissie Verloop
 662 HISTORY_MSG_431;Retinex - Sterkte Verloop
 663 HISTORY_MSG_432;Retinex - M - Hoge lichten
 664 HISTORY_MSG_433;Retinex - M - Hoge lichten TW
 665 HISTORY_MSG_434;Retinex - M - Schaduwen
 666 HISTORY_MSG_435;Retinex - M - Schaduwen TW
 667 HISTORY_MSG_436;Retinex - M - Straal
 668 HISTORY_MSG_437;Retinex - M - Methode
 669 HISTORY_MSG_438;Retinex - M - Mixer
 670 HISTORY_MSG_439;Retinex - Verwerken
 671 HISTORY_MSG_440;DC - Methode
 672 HISTORY_MSG_442;Retinex - Schaal
 673 HISTORY_MSG_443;Uivoer Zwartpunt Compensatie
 674 HISTORY_MSG_444;WB - Temp afwijking
 675 HISTORY_MSG_445;Raw Sub-afbeelding
 676 HISTORY_MSG_449;PV ISO toepassen
 677 HISTORY_MSG_452;PV Toon beweging
 678 HISTORY_MSG_453;PV Toon alleen masker
 679 HISTORY_MSG_457;PV Controleer rood/blauw
 680 HISTORY_MSG_462;PV Controleer groen
 681 HISTORY_MSG_464;PV Vervagen bewagingsmasker
 682 HISTORY_MSG_465;PV Vervagen straal
 683 HISTORY_MSG_468;PV Vul holtes
 684 HISTORY_MSG_469;PV Mediaann
 685 HISTORY_MSG_471;PV Bewegingscorrectie
 686 HISTORY_MSG_472;PV Zachte overgang
 687 HISTORY_MSG_473;PV Gebruik lmmse
 688 HISTORY_MSG_474;PV Balans
 689 HISTORY_NEWSNAPSHOT;Nieuw
 690 HISTORY_NEWSNAPSHOT_TOOLTIP;Sneltoets: <b>Alt-s</b>
 691 HISTORY_SNAPSHOT;Nieuw
 692 HISTORY_SNAPSHOTS;Snapshots
 693 IPTCPANEL_CATEGORY;Categorie
 694 IPTCPANEL_CATEGORYHINT;Het onderwerp van de afbeelding.
 695 IPTCPANEL_CITY;Plaats
 696 IPTCPANEL_CITYHINT;Plaats waar de afbeelding is genomen.
 697 IPTCPANEL_COPYHINT;Kopieer IPTC-instellingen naar klembord
 698 IPTCPANEL_COPYRIGHT;Copyright melding
 699 IPTCPANEL_COPYRIGHTHINT;Melding over de huidige copyright houder van de afbeelding, bijvoorbeeld ©2008 Jane Doe.
 700 IPTCPANEL_COUNTRY;Land
 701 IPTCPANEL_COUNTRYHINT;Land waar de afbeelding is genomen.
 702 IPTCPANEL_CREATOR;Maker
 703 IPTCPANEL_CREATORHINT;Naam van de maker.
 704 IPTCPANEL_CREATORJOBTITLE;Functie van de maker.
 705 IPTCPANEL_CREATORJOBTITLEHINT;De functie van de maker.
 706 IPTCPANEL_CREDIT;Credit
 707 IPTCPANEL_CREDITHINT;Naam van de leverancier van de foto, niet noodzakelijkerwijs de eigenaar/maker (Credit)
 708 IPTCPANEL_DATECREATED;Opnamedatum
 709 IPTCPANEL_DATECREATEDHINT;Datum waarop de afbeelding is genomen.
 710 IPTCPANEL_DESCRIPTION;Beschrijving
 711 IPTCPANEL_DESCRIPTIONHINT;Bijschrift dat het wie, wat of waarom beschrijft van wat er gebeurt in de afbeelding. Dit kan inclusief de namen van de persone zijn en of hun rol in de actie die plaatsvindt in de afbeelding.
 712 IPTCPANEL_DESCRIPTIONWRITER;Schrijver van de beschrijving.
 713 IPTCPANEL_DESCRIPTIONWRITERHINT;De naam van de persoon die is betrokken bij het schrijven, wijzigen of corrigeren van de beschrijving van de afbeelding.
 714 IPTCPANEL_EMBEDDED;Ingebed
 715 IPTCPANEL_EMBEDDEDHINT;Keer terug naar IPTC-data die in de foto zijn opgeslagen
 716 IPTCPANEL_HEADLINE;Titel
 717 IPTCPANEL_HEADLINEHINT;Een korte samenvatting van de inhoud van de afbeelding.
 718 IPTCPANEL_INSTRUCTIONS;Instructies
 719 IPTCPANEL_INSTRUCTIONSHINT;Infomatie over embargo of andere beperkingen die buiten het Copyright vallen.
 720 IPTCPANEL_KEYWORDS;Sleutelwoorden
 721 IPTCPANEL_KEYWORDSHINT;Gebruik steekwoorden of zinnen om het onderwerp van de afbeelding te beschrijven.
 722 IPTCPANEL_PASTEHINT;Plak IPTC-instellingen van klembord
 723 IPTCPANEL_PROVINCE;Provincie
 724 IPTCPANEL_PROVINCEHINT;Provincie waar de afbeelding is genomen.
 725 IPTCPANEL_RESET;Standaardwaarden
 726 IPTCPANEL_RESETHINT;Terug naar standaardwaarden
 727 IPTCPANEL_SOURCE;Bron
 728 IPTCPANEL_SOURCEHINT;De naam van de persoon of de partij die verantwoordelijk is voor de verspreiding van de afbeelding, zoals de persoon of partij van wie de afbeelding afkomstig is.
 729 IPTCPANEL_SUPPCATEGORIES;Aanvullende categorieën.
 730 IPTCPANEL_SUPPCATEGORIESHINT;Verfijnt het onderwerp van de afbeelding.
 731 IPTCPANEL_TITLE;Titel
 732 IPTCPANEL_TITLEHINT;De korte naam van de afbeelding. Dit kan de bestandsnaam zijn.
 733 IPTCPANEL_TRANSREFERENCE;Referentienummer
 734 IPTCPANEL_TRANSREFERENCEHINT;Het nummer dat wordt gebruikt voor de 'workflow control' of voor de tracking.
 735 MAIN_BUTTON_FULLSCREEN;Volledig scherm
 736 MAIN_BUTTON_NAVNEXT_TOOLTIP;Navigeer naar de volgende afbeelding relatief ten opzichte van de geopende afbeelding in de Editor\nSneltoets: <b>Shift-F4</b>\n\nNavigeer naar de volgende afbeelding relatief ten opzichte van de miniatuur geselecteerd in de Bestandsnavigator\nSneltoets: <b>F4</b>
 737 MAIN_BUTTON_NAVPREV_TOOLTIP;Navigeer naar de vorige afbeelding relatief ten opzichte van de geopende afbeelding in de Editor\nSneltoets: <b>Shift-F3</b> \n\nNavigeer naar de vorige afbeelding relatief ten opzichte van de miniatuur geselecteerd in de Bestandsnavigator\nSneltoets: <b>F3</b>
 738 MAIN_BUTTON_NAVSYNC_TOOLTIP;Synchroniseer de Bestandsnavigator met de Editor om de miniatuur te tonen van de huidig geopende afbeelding, en verwijder de filters in de Bestandsnavigator \nSneltoets: <b>x</b>\n\nAls voorgaand, maar zonder het verwijderen van de filters in de Bestandsnavigator \nSneltoets: <b>y</b>\n(NB de miniatuur van de geopende afbeelding zal niet worden getoond indien gefilterd)
 739 MAIN_BUTTON_PREFERENCES;Voorkeuren
 740 MAIN_BUTTON_PUTTOQUEUE_TOOLTIP;Plaats huidige foto in verwerkingsrij.\nSneltoets: <b>Ctrl+B</b>
 741 MAIN_BUTTON_SAVE_TOOLTIP;Bewaar huidige foto.\nSneltoets: <b>Ctrl+S</b>
 742 MAIN_BUTTON_SENDTOEDITOR;Bewerk afbeelding in externe editor
 743 MAIN_BUTTON_SENDTOEDITOR_TOOLTIP;Stuur huidige foto naar extern fotobewerkingsprogramma.\nSneltoets: <b>Ctrl+E</b>
 744 MAIN_BUTTON_SHOWHIDESIDEPANELS_TOOLTIP;Toon/verberg alle zijpanelen.\nSneltoets: <b>m</b>
 745 MAIN_BUTTON_UNFULLSCREEN;Verlaat volledig scherm
 746 MAIN_FRAME_EDITOR;Fotobewerker
 747 MAIN_FRAME_EDITOR_TOOLTIP; Bewerking.\nSneltoets: <b>Ctrl-F4</b>
 748 MAIN_FRAME_FILEBROWSER;Bestandsnavigator
 749 MAIN_FRAME_FILEBROWSER_TOOLTIP; Bestandsnavigator.\nSneltoets: <b>Ctrl-F2</b>
 750 MAIN_FRAME_PLACES;Locaties
 751 MAIN_FRAME_PLACES_ADD;Nieuw
 752 MAIN_FRAME_QUEUE;Verwerkingsrij
 753 MAIN_FRAME_QUEUE_TOOLTIP; Verwerkingsrij.\nSneltoets: <b>Ctrl-F3</b>
 754 MAIN_FRAME_RECENT;Recente mappen
 755 MAIN_MSG_ALREADYEXISTS;Bestand bestaat reeds.
 756 MAIN_MSG_CANNOTLOAD;Fout bij laden
 757 MAIN_MSG_CANNOTSAVE;Fout bij opslaan van de afbeelding
 758 MAIN_MSG_CANNOTSTARTEDITOR;Kan fotoprogramma niet starten.
 759 MAIN_MSG_CANNOTSTARTEDITOR_SECONDARY;Geef juiste pad op in 'Voorkeuren'.
 760 MAIN_MSG_EMPTYFILENAME;Geen bestandsnaam opgegeven!
 761 MAIN_MSG_IMAGEUNPROCESSED;Deze opdracht vereist dat alle geselecteerde foto's eerst moeten zijn verwerkt.
 762 MAIN_MSG_NAVIGATOR;Navigator
 763 MAIN_MSG_OPERATIONCANCELLED;Opdracht afgebroken
 764 MAIN_MSG_PATHDOESNTEXIST;Het pad\n\n<b>%1</b>\n\nbestaat niet. Zet een correct pad bij Voorkeuren.
 765 MAIN_MSG_QOVERWRITE;Wilt u het bestand overschrijven?
 766 MAIN_MSG_SETPATHFIRST;Specificeer eerst een doelmap in Voorkeuren \nom deze functionaliteit te kunnen gebruiken!
 767 MAIN_MSG_WRITEFAILED;Niet opgeslagen\n\n<b>"%1"</b>\n\nControleer of de map bestaat en dat u schrijfrechten heeft.
 768 MAIN_TAB_COLOR;Kleur
 769 MAIN_TAB_COLOR_TOOLTIP;Sneltoets: <b>Alt-c</b>
 770 MAIN_TAB_DETAIL;Detail
 771 MAIN_TAB_DETAIL_TOOLTIP;Sneltoets: <b>Alt-d</b>
 772 MAIN_TAB_DEVELOP;Ontwikkel
 773 MAIN_TAB_EXIF;Exif
 774 MAIN_TAB_EXPORT; Exporteren
 775 MAIN_TAB_EXPOSURE;Belichting
 776 MAIN_TAB_EXPOSURE_TOOLTIP;Sneltoets: <b>Alt-e</b>
 777 MAIN_TAB_FILTER;Filter
 778 MAIN_TAB_INSPECT; Inspecteren
 779 MAIN_TAB_IPTC;IPTC
 780 MAIN_TAB_METADATA;Metadata
 781 MAIN_TAB_METADATA_TOOLTIP;Sneltoets: <b>Alt-m</b>
 782 MAIN_TAB_RAW;RAW
 783 MAIN_TAB_RAW_TOOLTIP;Sneltoets: <b>Alt-r</b>
 784 MAIN_TAB_TRANSFORM;Transformeer
 785 MAIN_TAB_TRANSFORM_TOOLTIP;Sneltoets: <b>Alt-t</b>
 786 MAIN_TOOLTIP_BACKCOLOR0;Achtergrond kleur van het voorbeeld: <b>Thema-based</b>\nSneltoets: <b>8</b>
 787 MAIN_TOOLTIP_BACKCOLOR1;Achtergrond kleur van het voorbeeld: <b>Zwart</b>\nSneltoets: <b>9</b>
 788 MAIN_TOOLTIP_BACKCOLOR2;Achtergrond kleur van het voorbeeld: <b>Wit</b>\nSneltoets: <b>0</b>
 789 MAIN_TOOLTIP_BEFOREAFTERLOCK;<b>Vergrendel</b> / <b>Ontgrendel</b> de <b>Voor</b>afbeelding.\n\n<b>Vergrendel</b>: hou de <b>Voor</b>afbeelding ongewijzigd.\nDit is handig om het cumulatieve effect van meerdere gereedschappen te beoordelen.\nBovendien kan er worden vergeleken met elke stap in de geschiedenislijst.\n\n<b>Ontgrendel</b>: de <b>Voor</b>afbeelding volgt een stap achter de <b>Na</b>afbeelding en laat de afbeelding zien zonder het effect van het huidige gereedschap.
 790 MAIN_TOOLTIP_HIDEHP;Toon/verberg linkerpaneel (geschiedenis).\nSneltoets: <b>H</b>
 791 MAIN_TOOLTIP_INDCLIPPEDH;Overbelichtingsindicatie.\nSneltoets: <b>&lt;</b>
 792 MAIN_TOOLTIP_INDCLIPPEDS;Onderbelichtingsindicatie.\nSneltoets: <b>&gt;</b>
 793 MAIN_TOOLTIP_PREVIEWB;Bekijk het <b>Blauwe kanaal</b>.\nSneltoets: <b>b</b>
 794 MAIN_TOOLTIP_PREVIEWFOCUSMASK;Bekijk het <b>Focus Masker</b>.\nSneltoets: <b>Shift-F</b>\n\nAccurater bij afbeeldingen met geringe scherptediepte, weinig ruis en hogere zoomniveaus.\n\nBekijk de afbeelding op lagere zoomniveaus (10-30%) om de accuratesse te vergroten bij afbeeldingen met veel ruis.\n\nHet voorbeeld wordt langzamer aangemaakt als Focus Masker aanstaat.
 795 MAIN_TOOLTIP_PREVIEWG;Bekijk het <b>Groene kanaal</b>.\nSneltoets: <b>g</b>
 796 MAIN_TOOLTIP_PREVIEWL;Bekijk de <b>Luminositeit</b>.\nSneltoets: <b>v</b>\n\n0.299*R + 0.587*G + 0.114*B
 797 MAIN_TOOLTIP_PREVIEWR;Bekijk het <b>Rode kanaal</b>.\nSneltoets: <b>r</b>
 798 MAIN_TOOLTIP_QINFO;Beknopte fotogegevens
 799 MAIN_TOOLTIP_SHOWHIDELP1;Toon/verberg linkerpaneel.\nSneltoets: <b>l</b>
 800 MAIN_TOOLTIP_SHOWHIDERP1;Toon/verberg rechterpaneel.\nSneltoets: <b>Alt-l</b>
 801 MAIN_TOOLTIP_SHOWHIDETP1;Toon/verberg bovenste paneel.\nSneltoets: <b>Shift-L</b>
 802 MAIN_TOOLTIP_THRESHOLD;Drempel
 803 MAIN_TOOLTIP_TOGGLE;Vergelijk origineel en bewerking
 804 MONITOR_PROFILE_SYSTEM;Systeem standaardwaarde
 805 NAVIGATOR_B;B:
 806 NAVIGATOR_G;G:
 807 NAVIGATOR_H;H:
 808 NAVIGATOR_LAB_A;a*:
 809 NAVIGATOR_LAB_B;b*:
 810 NAVIGATOR_LAB_L;L*:
 811 NAVIGATOR_NA; --
 812 NAVIGATOR_R;R:
 813 NAVIGATOR_S;S:
 814 NAVIGATOR_V;V:
 815 NAVIGATOR_XY_FULL;Breedte: %1, Hoogte: %2
 816 NAVIGATOR_XY_NA;x: --, y: --
 817 PARTIALPASTE_BASICGROUP;Basisinstellingen
 818 PARTIALPASTE_CACORRECTION;C/A-correctie
 819 PARTIALPASTE_CHANNELMIXER;Kleurkanaal mixer
 820 PARTIALPASTE_CHANNELMIXERBW;Zwart-Wit
 821 PARTIALPASTE_COARSETRANS;90 graden roteren/spiegelen
 822 PARTIALPASTE_COLORAPP;CIE Color Appearance Model 2002
 823 PARTIALPASTE_COLORGROUP;Kleurgerelateerde instellingen
 824 PARTIALPASTE_COLORTONING;Kleurtinten
 825 PARTIALPASTE_COMMONTRANSFORMPARAMS;Automatisch uitvullen
 826 PARTIALPASTE_COMPOSITIONGROUP;Compositie-instellingen
 827 PARTIALPASTE_CROP;Bijsnijden
 828 PARTIALPASTE_DARKFRAMEAUTOSELECT;Donkerframe autom. selectie
 829 PARTIALPASTE_DARKFRAMEFILE;Donkerframe-opname
 830 PARTIALPASTE_DEFRINGE;Verzachten
 831 PARTIALPASTE_DETAILGROUP;Detailinstellingen
 832 PARTIALPASTE_DIALOGLABEL;Profiel gedeeltelijk plakken...
 833 PARTIALPASTE_DIRPYRDENOISE;Ruisonderdrukking
 834 PARTIALPASTE_DIRPYREQUALIZER;Detailcontrast
 835 PARTIALPASTE_DISTORTION;Corrigeer lensvervorming
 836 PARTIALPASTE_EPD;Tonemapping
 837 PARTIALPASTE_EQUALIZER;Wavelet Balans
 838 PARTIALPASTE_EVERYTHING;Alles
 839 PARTIALPASTE_EXIFCHANGES;Wijzig Exif-gegevens
 840 PARTIALPASTE_EXPOSURE;Belichting
 841 PARTIALPASTE_FILMSIMULATION;Film Simuleren
 842 PARTIALPASTE_FLATFIELDAUTOSELECT;Vlakveld autoselectie
 843 PARTIALPASTE_FLATFIELDBLURRADIUS;Vlakveld verzachting straal
 844 PARTIALPASTE_FLATFIELDBLURTYPE;Vlakveld verzachting type
 845 PARTIALPASTE_FLATFIELDCLIPCONTROL;Vlakveld clip controle
 846 PARTIALPASTE_FLATFIELDFILE;Vlakveldopname
 847 PARTIALPASTE_GRADIENT;Grijsverloop Filter
 848 PARTIALPASTE_HSVEQUALIZER;HSV-balans
 849 PARTIALPASTE_ICMSETTINGS;ICM-instellingen
 850 PARTIALPASTE_IMPULSEDENOISE;Spot ruisonderdrukking
 851 PARTIALPASTE_IPTCINFO;IPTC-informatie
 852 PARTIALPASTE_LABCURVE;LAB-curve
 853 PARTIALPASTE_LENSGROUP;Lensgerelateerde instellingen
 854 PARTIALPASTE_LENSPROFILE;Lens correctie profiel
 855 PARTIALPASTE_METAGROUP;Metadata
 856 PARTIALPASTE_PCVIGNETTE;Vignettering Filter
 857 PARTIALPASTE_PERSPECTIVE;Perspectief
 858 PARTIALPASTE_PREPROCESS_DEADPIXFILT;Dode pixels filter
 859 PARTIALPASTE_PREPROCESS_GREENEQUIL;Groenbalans
 860 PARTIALPASTE_PREPROCESS_HOTPIXFILT;Hete pixels filter
 861 PARTIALPASTE_PREPROCESS_LINEDENOISE;Lijnruisfilter
 862 PARTIALPASTE_PRSHARPENING;Verscherp na verkleinen
 863 PARTIALPASTE_RAWCACORR_AUTO;Autom. C/A-correctie
 864 PARTIALPASTE_RAWCACORR_CAREDBLUE;CA rood & blauw
 865 PARTIALPASTE_RAWEXPOS_BLACK;Zwartniveau
 866 PARTIALPASTE_RAWEXPOS_LINEAR;Raw witpunt- lineaire corr. factor
 867 PARTIALPASTE_RAWGROUP;Raw-instellingen
 868 PARTIALPASTE_RAW_DCBENHANCE;Pas DCB-verbetering toe
 869 PARTIALPASTE_RAW_DCBITERATIONS;aantal DCB-herhalingen
 870 PARTIALPASTE_RAW_DMETHOD;Demozaïekmethode
 871 PARTIALPASTE_RAW_FALSECOLOR;Demozaïek stapgrootte kleurfoutonderdrukking
 872 PARTIALPASTE_RAW_IMAGENUM;Sub-afbeelding
 873 PARTIALPASTE_RAW_LMMSEITERATIONS;LMMSE verbetering
 874 PARTIALPASTE_RAW_PIXELSHIFT;PixelVerschuiving
 875 PARTIALPASTE_RESIZE;Wijzig grootte
 876 PARTIALPASTE_RETINEX;Retinex
 877 PARTIALPASTE_RGBCURVES;RGB-curven
 878 PARTIALPASTE_ROTATION;Roteren
 879 PARTIALPASTE_SHADOWSHIGHLIGHTS;Schaduwen/hoge lichten
 880 PARTIALPASTE_SHARPENEDGE;Randen
 881 PARTIALPASTE_SHARPENING;Verscherping
 882 PARTIALPASTE_SHARPENMICRO;Microcontrast
 883 PARTIALPASTE_VIBRANCE;Levendigheid
 884 PARTIALPASTE_VIGNETTING;Vignetteringscorrectie
 885 PARTIALPASTE_WHITEBALANCE;Witbalans
 886 PREFERENCES_ADD;Toevoegen
 887 PREFERENCES_APPEARANCE_NAVGUIDECOLOR;Navigator randkleur
 888 PREFERENCES_APPLNEXTSTARTUP;herstart vereist
 889 PREFERENCES_AUTOMONPROFILE;Gebruik automatisch het standaard monitorprofiel \nvan het besturingsysteem
 890 PREFERENCES_BATCH_PROCESSING;Batch-verwerking
 891 PREFERENCES_BEHADDALL;Alles op 'Toevoegen'
 892 PREFERENCES_BEHADDALLHINT;Zet alle parameters in de <b>Toevoegen</b> mode.\nWijzigingen van parameters in de batch tool zijn <b>deltas</b> op de opgeslagen waarden.
 893 PREFERENCES_BEHAVIOR;Gedrag
 894 PREFERENCES_BEHSETALL;Alles op 'Activeer'
 895 PREFERENCES_BEHSETALLHINT;Zet alle parameters in de <b>Activeer</b> mode.\nWijzigingen van parameters in de batch tool zijn <b>absoluut</b>. De actuele waarden worden gebruikt.
 896 PREFERENCES_CACHEMAXENTRIES;Maximaal aantal elementen in cache
 897 PREFERENCES_CACHEOPTS;Cache-opties
 898 PREFERENCES_CACHETHUMBHEIGHT;Maximale hoogte miniaturen
 899 PREFERENCES_CLIPPINGIND;Indicatie over-/onderbelichting
 900 PREFERENCES_CLUTSCACHE;HaldCLUT cache
 901 PREFERENCES_CLUTSCACHE_LABEL;Maximum aantal cached Cluts
 902 PREFERENCES_CLUTSDIR;HaldCLUT map
 903 PREFERENCES_CMMBPC;Zwartpunt Compensatie
 904 PREFERENCES_CURVEBBOXPOS;Positie copy/paste knoppen bij Curves
 905 PREFERENCES_CURVEBBOXPOS_ABOVE;Boven
 906 PREFERENCES_CURVEBBOXPOS_BELOW;Beneden
 907 PREFERENCES_CURVEBBOXPOS_LEFT;Links
 908 PREFERENCES_CURVEBBOXPOS_RIGHT;Rechts
 909 PREFERENCES_CUSTPROFBUILD;Eigen/externe profielgenerator
 910 PREFERENCES_CUSTPROFBUILDHINT;Programma (of script) dat wordt aangeroepen om een initieel profiel voor foto te maken.\nOntvangt terminalparameters voor het genereren van pp3's gebaseerd op regels:\n[Pad RAW/JPG] [Pad default profiel] [f-getal] [belichting in sec] [brandpuntsafstand in mm] [ISO] [lens] [Camera make] [camera model]\n\n<b> WAARSCHUWING:</b> Indien een pad spaties bevat moeten er dubbele quotes worden gezet om het pad.
 911 PREFERENCES_CUSTPROFBUILDKEYFORMAT;Keys formaat
 912 PREFERENCES_CUSTPROFBUILDKEYFORMAT_NAME;Naam
 913 PREFERENCES_CUSTPROFBUILDKEYFORMAT_TID;TagID
 914 PREFERENCES_CUSTPROFBUILDPATH;Pad naar programma of script
 915 PREFERENCES_DARKFRAMEFOUND;Gevonden
 916 PREFERENCES_DARKFRAMESHOTS;foto's
 917 PREFERENCES_DARKFRAMETEMPLATES;sjablonen
 918 PREFERENCES_DATEFORMAT;Datumformaat
 919 PREFERENCES_DATEFORMATHINT;<i>U kunt de volgende formaten gebruiken:</i>\n<b>%y</b><i> : jaar</i>\n<b>%m</b><i> : maand</i>\n<b>%d</b><i> : dag</i>\n<i>\nHet Nederlandse datumformaat is bijvoorbeeld:</i>\n<b>%d/%m/%y</b>
 920 PREFERENCES_DIRDARKFRAMES;Map met donkerframes
 921 PREFERENCES_DIRHOME;Standaardmap
 922 PREFERENCES_DIRLAST;Laatst bezochte map
 923 PREFERENCES_DIROTHER;Anders
 924 PREFERENCES_DIRSELECTDLG;Selecteer standaardmap bij opstarten...
 925 PREFERENCES_DIRSOFTWARE;Installatiemap
 926 PREFERENCES_EDITORLAYOUT;Bewerkingsvenster
 927 PREFERENCES_EXTERNALEDITOR;Externe editor
 928 PREFERENCES_FBROWSEROPTS;Opties bestandsnavigator
 929 PREFERENCES_FLATFIELDFOUND;Gevonden
 930 PREFERENCES_FLATFIELDSDIR;Vlakveldmap
 931 PREFERENCES_FLATFIELDSHOTS;foto's
 932 PREFERENCES_FLATFIELDTEMPLATES;sjablonen
 933 PREFERENCES_FORIMAGE;Voor niet-RAW-bestanden
 934 PREFERENCES_FORRAW;Voor RAW-bestanden
 935 PREFERENCES_FSTRIP_SAME_THUMB_HEIGHT;Zelfde hoogte miniaturen in Bewerkingsvenster en Bestandsnavigator
 936 PREFERENCES_FSTRIP_SAME_THUMB_HEIGHT_HINT;Verschillende hoogtes voor miniaturen vereist meer verwerkingstijd wanneer je wisselt tussen Bewerkingsvenster en Bestandsnavigator
 937 PREFERENCES_GIMPPATH;Installatiemap GIMP
 938 PREFERENCES_HISTOGRAMPOSITIONLEFT;Histogram in linkerpaneel
 939 PREFERENCES_HISTOGRAM_TOOLTIP;Het werkprofiel wordt gebruikt voor het Hoofdhistogram en de Navigator. In alle andere gevallen wordt het gamma-gecorrigeerde uitvoerprofiel gebruikt.
 940 PREFERENCES_HLTHRESHOLD;Grenswaarde overbelichting
 941 PREFERENCES_ICCDIR;Map met ICC-profielen
 942 PREFERENCES_IMPROCPARAMS;Standaardprofiel
 943 PREFERENCES_INSPECT_LABEL;Inspecteren
 944 PREFERENCES_INSPECT_MAXBUFFERS_LABEL;Maximum aantal afbeeldingen in cache
 945 PREFERENCES_INSPECT_MAXBUFFERS_TOOLTIP;Het maximum aantal afbeeldingen in de cache wanneer je in de Bestandsnavigator met de cursor over de miniaturen beweegt. Op computers met weinig RAM geheugen (2 Gb) moet deze waarde op 1 of 2 worden gezet.
 946 PREFERENCES_INTENT_ABSOLUTE;Absolute colorimetrie
 947 PREFERENCES_INTENT_PERCEPTUAL;Waargenomen colorimetrie
 948 PREFERENCES_INTENT_RELATIVE;Relatieve colorimetrie
 949 PREFERENCES_INTENT_SATURATION;Verzadiging
 950 PREFERENCES_INTERNALTHUMBIFUNTOUCHED;Toon interne JPEG-miniatuur indien onbewerkt
 951 PREFERENCES_LANGAUTODETECT;Gebruik taalinstellingen pc
 952 PREFERENCES_MAXRECENTFOLDERS;Maximum aantal recente mappen
 953 PREFERENCES_MENUGROUPEXTPROGS;Groepeer open met
 954 PREFERENCES_MENUGROUPFILEOPERATIONS;Groepeer bestandsbewerkingen
 955 PREFERENCES_MENUGROUPLABEL;Groepeer labelen
 956 PREFERENCES_MENUGROUPPROFILEOPERATIONS;Groepeer profielbewerkingen
 957 PREFERENCES_MENUGROUPRANK;Groepeer markering
 958 PREFERENCES_MENUOPTIONS;Menu-opties
 959 PREFERENCES_MONINTENT;Standaard monitor weergave
 960 PREFERENCES_MONITOR;Monitor
 961 PREFERENCES_MONPROFILE;Standaard kleurprofiel
 962 PREFERENCES_MONPROFILE_WARNOSX;Als gevolg van MacOS beperkingen wordt alleen sRGB ondersteund.
 963 PREFERENCES_MULTITAB;Multi-tab: elke foto opent in nieuw tabvenster
 964 PREFERENCES_MULTITABDUALMON;Multi-tab, indien beschikbaar op tweede monitor
 965 PREFERENCES_NAVIGATIONFRAME;Navigatie
 966 PREFERENCES_OVERLAY_FILENAMES;Toon bestandsnamen over miniaturen
 967 PREFERENCES_OVERLAY_FILENAMES_FILMSTRIP;Toon bestandsnaam over miniaturen in het Bewerkingsvenster
 968 PREFERENCES_OVERWRITEOUTPUTFILE;Overschrijf bestaande output-bestanden
 969 PREFERENCES_PANFACTORLABEL;Factor
 970 PREFERENCES_PARSEDEXT;Extensies (verwerkingsvolgorde)
 971 PREFERENCES_PARSEDEXTADD;Voeg extensie toe
 972 PREFERENCES_PARSEDEXTADDHINT;Typ nieuwe extensie en druk op knop om aan lijst toe te voegen
 973 PREFERENCES_PARSEDEXTDELHINT;Verwijder geselecteerde extensie(s) uit lijst
 974 PREFERENCES_PARSEDEXTDOWNHINT;Verplaats extensie naar beneden
 975 PREFERENCES_PARSEDEXTUPHINT;Verplaats extensie naar boven
 976 PREFERENCES_PREVDEMO;Voorbeeld Demozaïekmethode
 977 PREFERENCES_PREVDEMO_FAST;Snel
 978 PREFERENCES_PREVDEMO_LABEL;Demozaïekmethode van het voorbeeld bij <100% zoom:
 979 PREFERENCES_PREVDEMO_SIDECAR;Gelijk aan PP3
 980 PREFERENCES_PRINTER;Printer (Proefafdruk)
 981 PREFERENCES_PROFILEHANDLING;Verwerking profielen
 982 PREFERENCES_PROFILELOADPR;Laadprioriteit profielen
 983 PREFERENCES_PROFILEPRCACHE;Profiel in cache
 984 PREFERENCES_PROFILEPRFILE;Profiel bij RAW-bestand
 985 PREFERENCES_PROFILESAVECACHE;Bewaar profiel in cache
 986 PREFERENCES_PROFILESAVEINPUT;Bewaar profiel bij RAW-bestand
 987 PREFERENCES_PROFILE_NONE;Geen
 988 PREFERENCES_PROPERTY;Eigenschap
 989 PREFERENCES_PRTINTENT;Grafische weergave
 990 PREFERENCES_PRTPROFILE;Kleurprofiel
 991 PREFERENCES_PSPATH;Installatiemap Adobe Photoshop
 992 PREFERENCES_REMEMBERZOOMPAN;Onthoud zoom % en pan startpunt
 993 PREFERENCES_REMEMBERZOOMPAN_TOOLTIP;Onthoud het zoom % en pan startpunt van de huidige afbeelding als er een nieuwe afbeelding wordt geopend.\n\nDeze optie werkt alleen in "Single Editor Tab Mode" en wanneer "Demozaïekmethode van het voorbeeld <100% zoom" hetzelfde is als "Gelijk aan PP3".
 994 PREFERENCES_SELECTLANG;Selecteer taal
 995 PREFERENCES_SERIALIZE_TIFF_READ;TIFF Lees Instellingen
 996 PREFERENCES_SERIALIZE_TIFF_READ_LABEL;Serieel lezen van TIFF bestanden
 997 PREFERENCES_SERIALIZE_TIFF_READ_TOOLTIP;Als een map veel ongecomprimeerde TIFF bestanden bevat dan versnelt deze optie het genereren van de miniaturen.
 998 PREFERENCES_SET;Activeer
 999 PREFERENCES_SHOWBASICEXIF;Toon standaard Exif-info
 1000 PREFERENCES_SHOWDATETIME;Toon datum en tijd
 1001 PREFERENCES_SHOWEXPOSURECOMPENSATION;Toon belichtingscompensatie
 1002 PREFERENCES_SHOWFILMSTRIPTOOLBAR;Toon filmstrip werkbalk
 1003 PREFERENCES_SHTHRESHOLD;Grenswaarde onderbelichting
 1004 PREFERENCES_SINGLETAB;Enkel-tab: foto's openen in zelfde tabvenster
 1005 PREFERENCES_SINGLETABVERTAB;Enkel-tab ('filmstrip') modus met verticale tabs
 1006 PREFERENCES_SND_HELP;Typ bestandsnaam (of niets: geen geluid).\nWindows: gebruik 'SystemDefault', 'SystemAsterisk', etc. voor systeemgeluiden.\nLinux: gebruik "complete", "window-attention" etc. voor systeemgeluiden
 1007 PREFERENCES_SND_LNGEDITPROCDONE;Bewerking klaar
 1008 PREFERENCES_SND_QUEUEDONE;Verwerkingsrij klaar
 1009 PREFERENCES_SND_THRESHOLDSECS;na seconden
 1010 PREFERENCES_STARTUPIMDIR;Standaardmap bij opstarten
 1011 PREFERENCES_TAB_BROWSER;Bestandsnavigator
 1012 PREFERENCES_TAB_COLORMGR;Kleurbeheer
 1013 PREFERENCES_TAB_DYNAMICPROFILE;Dynamisch Profielregel
 1014 PREFERENCES_TAB_GENERAL;Algemeen
 1015 PREFERENCES_TAB_IMPROC;Beeldverwerking
 1016 PREFERENCES_TAB_SOUND;Geluiden
 1017 PREFERENCES_TP_LABEL;Gereedschapspaneel:
 1018 PREFERENCES_TP_VSCROLLBAR;Verberg de schuifbalk van het gereedschapspaneel
 1019 PREFERENCES_USEBUNDLEDPROFILES;Gebruik gebundelde profielen
 1020 PREFERENCES_WORKFLOW;Layout
 1021 PROFILEPANEL_COPYPPASTE;Te kopiëren parameters
 1022 PROFILEPANEL_GLOBALPROFILES;Gebundelde profielen
 1023 PROFILEPANEL_LABEL;Profielen
 1024 PROFILEPANEL_LOADDLGLABEL;Kies profiel...
 1025 PROFILEPANEL_LOADPPASTE;Te laden parameters
 1026 PROFILEPANEL_MODE_TIP;Profiel aanvullen.\n\nKnop ingedrukt: gedeeltelijke profielen worden omgezet naar volledige profielen. De ontbrekende waarden worden vervangen door hard-coded defaults.\n\nKnop neutraal: profielen worden toegepast zo als ze zijn, alleen de aanwezige waarden worden gewijzigd.
 1027 PROFILEPANEL_MYPROFILES;Mijn profielen
 1028 PROFILEPANEL_PASTEPPASTE;Te plakken parameters
 1029 PROFILEPANEL_PCUSTOM;Handmatig
 1030 PROFILEPANEL_PDYNAMIC;Dynamisch
 1031 PROFILEPANEL_PFILE;Uit bestand
 1032 PROFILEPANEL_PINTERNAL;Neutraal
 1033 PROFILEPANEL_PLASTSAVED;Laatst opgeslagen
 1034 PROFILEPANEL_SAVEDLGLABEL;Bewaar profiel...
 1035 PROFILEPANEL_SAVEPPASTE;Te bewaren parameters
 1036 PROFILEPANEL_TOOLTIPCOPY;Kopieer huidig profiel naar klembord
 1037 PROFILEPANEL_TOOLTIPLOAD;Laad profiel uit bestand
 1038 PROFILEPANEL_TOOLTIPPASTE; Plak profiel van klembord
 1039 PROFILEPANEL_TOOLTIPSAVE;Bewaar huidig profiel.\n<b>Ctrl-click</b> voor het selecteren van de instellingen voor opslaan.
 1040 PROGRESSBAR_LOADING;Afbeelding laden...
 1041 PROGRESSBAR_LOADINGTHUMBS;Miniaturen laden...
 1042 PROGRESSBAR_LOADJPEG;Laden JPEG-bestand...
 1043 PROGRESSBAR_LOADPNG;Laden PNG-bestand...
 1044 PROGRESSBAR_LOADTIFF;Laden TIFF-bestand...
 1045 PROGRESSBAR_NOIMAGES;Geen afbeeldingen
 1046 PROGRESSBAR_PROCESSING;Foto verwerken...
 1047 PROGRESSBAR_PROCESSING_PROFILESAVED;Uitvoeren 'Profiel opslaan'
 1048 PROGRESSBAR_READY;Gereed
 1049 PROGRESSBAR_SAVEJPEG;Opslaan JPEG-bestand...
 1050 PROGRESSBAR_SAVEPNG;Opslaan PNG-bestand...
 1051 PROGRESSBAR_SAVETIFF;Opslaan TIFF-bestand...
 1052 PROGRESSBAR_SNAPSHOT_ADDED;Snapshot toegevoegd
 1053 PROGRESSDLG_PROFILECHANGEDINBROWSER;Profiel veranderd in bestandsnavigator
 1054 QINFO_ISO;ISO
 1055 QINFO_NOEXIF;Exif-gegevens niet beschikbaar.
 1056 QUEUE_AUTOSTART;Autostart
 1057 QUEUE_AUTOSTART_TOOLTIP;Start verwerking automatisch wanneer nieuwe foto arriveert
 1058 QUEUE_DESTFILENAME;Pad en bestandsnaam
 1059 QUEUE_FORMAT_TITLE;Bestandstype
 1060 QUEUE_LOCATION_FOLDER;Sla op in map
 1061 QUEUE_LOCATION_TEMPLATE;Gebruik sjabloon
 1062 QUEUE_LOCATION_TEMPLATE_TOOLTIP;<i>U kunt de volgende formaten gebruiken:\n<b>%f</b>, <b>%d1</b>, <b>%d2</b>, ..., <b>%p1</b>, <b>%p2</b>, ..., <b>%r</b>\n\nDeze formaten hebben betrekking op de mappen, submappen en atributen van het RAW-bestand.\n\nAls bijvoorbeeld</i> <b>/home/tom/image/02-09-2006/dsc0012.nef</b><i> is geopend, hebben deze formaten de volgende betekenis:\n</i><b>%f=dsc0012, %d1=02-09-2006, %d2=foto, ...\n%p1=/home/tom/image/02-09-2006, %p2=/home/tom/image, p3=/home/tom, ...\n</b><i>\n<b>%r</b> wordt vervangen door de rank van de foto. Als de foto geen rank heeft, wordt %r vervangen door '0'. Als de foto in de prullenbak zit zal %r worden vervangen door 'x'.\n\nWanneer de geconverteerde RAW-foto in dezelfde map moet komen als het origineel, schrijf dan:\n</i><b>%p1/%f\n</b><i>\nIndien u de geconverteerde RAW-foto in een map genaamd 'geconverteerd' wilt plaatsen die een submap is van de oorspronkelijke locatie, schrijft u:\n</i><b>%p1/geconverteerd/%f\n</b><i>\nWilt u het geconverteerde RAW-bestand bewaren in map '/home/tom/geconverteerd' met behoud van dezelfde submap met datums, schrijf dan:\n</i><b>%p2/geconverteerd/%d1/%f</b>
 1063 SAVEDLG_AUTOSUFFIX;Voeg automatisch ophogend nummer (-1, -2..) toe als bestand al bestaat
 1064 SAVEDLG_FILEFORMAT;Bestandstype
 1065 SAVEDLG_FORCEFORMATOPTS;Forceer opties voor opslaan
 1066 SAVEDLG_JPEGQUAL;JPEG-kwaliteit
 1067 SAVEDLG_PUTTOQUEUE;Plaats in verwerkingsrij
 1068 SAVEDLG_PUTTOQUEUEHEAD;Plaats vooraan in verwerkingsrij
 1069 SAVEDLG_PUTTOQUEUETAIL;Plaats achteraan in verwerkingsrij
 1070 SAVEDLG_SAVEIMMEDIATELY;Bewaar meteen
 1071 SAVEDLG_SAVESPP;Bewaar afbeelding met profiel
 1072 SAVEDLG_SUBSAMP;Subsampling
 1073 SAVEDLG_SUBSAMP_1;Beste compressie
 1074 SAVEDLG_SUBSAMP_2;Gebalanceerd
 1075 SAVEDLG_SUBSAMP_3;Beste kwaliteit
 1076 SAVEDLG_SUBSAMP_TOOLTIP;Beste Compressie:\nJ:a:b 4:2:0\nh/v 2/2\nChroma gehalveerd horizontaal en vertikaal\n\nGebalanceerd:\nJ:a:b 4:2:2\nh/v 2/1\nChroma gehalveerd horizontaal.\n\nBeste kwaliteit:\nJ:a:b 4:4:4\nh/v 1/1\nGeen chroma subsampling.
 1077 SAVEDLG_TIFFUNCOMPRESSED;Geen compressie
 1078 SAVEDLG_WARNFILENAME;Bestandsnaam wordt
 1079 SHCSELECTOR_TOOLTIP;Klik op de rechtermuisknop om\nde 3 knoppen te verschuiven
 1080 THRESHOLDSELECTOR_B;Onderkant
 1081 THRESHOLDSELECTOR_BL;Onderkant-links
 1082 THRESHOLDSELECTOR_BR;Onderkant-rechts
 1083 THRESHOLDSELECTOR_HINT;Houdt de <b>Shift</b>-toets ingedrukt om individuele controle punten te verschuiven.
 1084 THRESHOLDSELECTOR_T;Bovenkant
 1085 THRESHOLDSELECTOR_TL;Bovenkant-links
 1086 THRESHOLDSELECTOR_TR;Bovenkant-rechts
 1087 TOOLBAR_TOOLTIP_COLORPICKER;Vergrendelbare Kleurkiezer\n\nKlik met de linkermuisknop in het voorbeeld om een kleurkiezer toe te voegen\nBeweeg het punt door de linkermuisknop ingedrukt te houden\nVerwijder de kleurkiezer met een rechtermuisknop klik\nVerwijder allle kleurkiezers met Shift + rechtermuisknop klik\nMet een rechtermuisklik naast een kleurkiezer komt het selecteer handje terug.
 1088 TOOLBAR_TOOLTIP_CROP;Bijsnijden.\nSneltoets: <b>c</b>
 1089 TOOLBAR_TOOLTIP_HAND;Sleepgereedschap.\nSneltoets: <b>h</b>
 1090 TOOLBAR_TOOLTIP_STRAIGHTEN;<b>Rechtmaken</b> / <b>Kleine rotaties</b>.\nSneltoets: <b>s</b>\n\nBepaal de vertikale of horizontale as door het trekken van een hulplijn over de afbeelding. De rotatiehoek wordt naast de hulplijn getoond. Het centrum van de roatatie is het geometrische midden van de afbeelding.
 1091 TOOLBAR_TOOLTIP_WB;Witbalans.\nSneltoets: <b>w</b>
 1092 TP_BWMIX_ALGO;Algoritme OYCPM
 1093 TP_BWMIX_ALGO_LI;Lineair
 1094 TP_BWMIX_ALGO_SP;Speciale effecten
 1095 TP_BWMIX_ALGO_TOOLTIP;Lineair: creëert een normale <b>lineaire</b> response.\n Speciale effecten: creëert speciale effecten door kanalen <b>non-lineair</b> te mixen.TP_BWMIX_AUTOCH;Auto
 1096 TP_BWMIX_AUTOCH;Auto
 1097 TP_BWMIX_CC_ENABLED;Wijzig complementaire kleur
 1098 TP_BWMIX_CC_TOOLTIP;Automatische aanpassing van complementaire kleuren in ROYGCBPM mode.
 1099 TP_BWMIX_CHANNEL;Luminantie Balans
 1100 TP_BWMIX_CURVEEDITOR1;'Voor' curve
 1101 TP_BWMIX_CURVEEDITOR2;'Na'  curve
 1102 TP_BWMIX_CURVEEDITOR_AFTER_TOOLTIP;Toon curve wordt toegepast na de Zwart-Wit conversie.
 1103 TP_BWMIX_CURVEEDITOR_BEFORE_TOOLTIP;Toon curve wordt toegepast voor de Zwart-Wit conversie\nHoudt rekening met de kleur componenten.
 1104 TP_BWMIX_CURVEEDITOR_LH_TOOLTIP;Wijzig luminantie in de functie van hue\nNegatieve waarden kunnen artefacten of onregelmatigheden veroorzaken.
 1105 TP_BWMIX_FILTER;Kleur Filter
 1106 TP_BWMIX_FILTER_BLUE;Blauw
 1107 TP_BWMIX_FILTER_BLUEGREEN;Blauw-Groen
 1108 TP_BWMIX_FILTER_GREEN;Groen
 1109 TP_BWMIX_FILTER_GREENYELLOW;Groen-Geel
 1110 TP_BWMIX_FILTER_NONE;Geen
 1111 TP_BWMIX_FILTER_PURPLE;Paars
 1112 TP_BWMIX_FILTER_RED;Rood
 1113 TP_BWMIX_FILTER_REDYELLOW;Rood-Geel
 1114 TP_BWMIX_FILTER_TOOLTIP;Het kleurfilter heeft hetzelfde effect als een voor de lens geplaatst filter. Kleurfilters reduceren specifieke reeksen van kleuren en beïnvloeden de helderheid. Bv. een rood filter maak een blauwe lucht donkerder.
 1115 TP_BWMIX_FILTER_YELLOW;Geel
 1116 TP_BWMIX_GAMMA;Gamma Correctie
 1117 TP_BWMIX_GAM_TOOLTIP;Corrigeer gamma voor elk RGB kanaal
 1118 TP_BWMIX_LABEL;Zwart-Wit
 1119 TP_BWMIX_MET;Methode
 1120 TP_BWMIX_MET_CHANMIX;Kanaalmixer
 1121 TP_BWMIX_MET_DESAT;Desatureren
 1122 TP_BWMIX_MET_LUMEQUAL;Luminantie Balans
 1123 TP_BWMIX_RGBLABEL;R: %1%%  G: %2%%  B: %3%%  Totaal: %4%%
 1124 TP_BWMIX_RGBLABEL_HINT;RGB omrekeningsfactoren. Hierin zijn alle gekozen opties vewerkt.\nTotaal toont de som van de uit te voeren RGB factoren:\n- dit is altijd 100% in relatieve mode\n- hoger (lichter) of lager (donkerder) dan 100% in absolute mode.
 1125 TP_BWMIX_RGB_TOOLTIP;Mix de RGB kanalen. Gebruik Voorinstellingen voor aanwijzingen.\nNegatieve waarden kunnen artefacten of onregelmatigheden veroorzaken.
 1126 TP_BWMIX_SETTING;Voorinstellingen
 1127 TP_BWMIX_SETTING_TOOLTIP;Verschillende voorinstellingen (film, landschap, etc.) of handmatige instellingen van de kanaalmixer.
 1128 TP_BWMIX_SET_HIGHCONTAST;Hoog Contrast
 1129 TP_BWMIX_SET_HIGHSENSIT;Hoge Gevoeligheid
 1130 TP_BWMIX_SET_HYPERPANCHRO;Hyper Panchromatisch
 1131 TP_BWMIX_SET_INFRARED;Infrarood
 1132 TP_BWMIX_SET_LANDSCAPE;Landschap
 1133 TP_BWMIX_SET_LOWSENSIT;Lage Gevoeligheid
 1134 TP_BWMIX_SET_LUMINANCE;Luminantie
 1135 TP_BWMIX_SET_NORMCONTAST;Normaal Contrast
 1136 TP_BWMIX_SET_ORTHOCHRO;Orthochromatisch
 1137 TP_BWMIX_SET_PANCHRO;Panchromatisch
 1138 TP_BWMIX_SET_PORTRAIT;Portret
 1139 TP_BWMIX_SET_RGBABS;Absolute RGB
 1140 TP_BWMIX_SET_RGBREL;Relatieve RGB
 1141 TP_BWMIX_SET_ROYGCBPMABS;Absolute ROYGCBPM
 1142 TP_BWMIX_SET_ROYGCBPMREL;Relatieve ROYGCBPM
 1143 TP_BWMIX_TCMODE_FILMLIKE;Z&W Film-achtig
 1144 TP_BWMIX_TCMODE_SATANDVALBLENDING;Z-W Verzadiging en Waarde menging
 1145 TP_BWMIX_TCMODE_STANDARD;Z-W Standaard
 1146 TP_BWMIX_TCMODE_WEIGHTEDSTD;Z-W Gewogen Standard
 1147 TP_BWMIX_VAL;L
 1148 TP_CACORRECTION_BLUE;Blauw
 1149 TP_CACORRECTION_LABEL;Corrigeer chromatische aberratie
 1150 TP_CACORRECTION_RED;Rood
 1151 TP_CBDL_AFT;Na Zwart-Wit
 1152 TP_CBDL_BEF;Voor Zwart-Wit
 1153 TP_CBDL_METHOD;Uitvoeren
 1154 TP_CBDL_METHOD_TOOLTIP;Kies of Detailcontrast moet worden uitgevoerd na de Zwart-Wit bewerking waardoor het werkt in L*a*b*, of voor de Zwart-Wit bewerking waardoor het werkt in RGB
 1155 TP_CHMIXER_BLUE;Blauw
 1156 TP_CHMIXER_GREEN;Groen
 1157 TP_CHMIXER_LABEL;Kleurkanaal mixer
 1158 TP_CHMIXER_RED;Rood
 1159 TP_COARSETRAF_TOOLTIP_HFLIP;Horizontaal spiegelen
 1160 TP_COARSETRAF_TOOLTIP_ROTLEFT;Rotate left.\n\nSneltoets:\n<b>[</b> - Multi-tab Mode,\n<b>Alt-[</b> - Enkel-tab Mode.
 1161 TP_COARSETRAF_TOOLTIP_ROTRIGHT;Rotate right.\n\nSneltoets:\n<b>]</b> - Multi-tab Mode,\n<b>Alt-]</b> - Enkel-tab Mode.
 1162 TP_COARSETRAF_TOOLTIP_VFLIP;Verticaal spiegelen
 1163 TP_COLORAPP_ALGO;Algoritme
 1164 TP_COLORAPP_ALGO_ALL;Alle
 1165 TP_COLORAPP_ALGO_JC;Lichtheid + Chroma (JC)
 1166 TP_COLORAPP_ALGO_JS;Lichtheid + Verzadiging (JS)
 1167 TP_COLORAPP_ALGO_QM;Helderheid + Kleurrijkheid (QM)
 1168 TP_COLORAPP_ALGO_TOOLTIP;Keuze uit parameters
 1169 TP_COLORAPP_BADPIXSL;Hete/dode pixel filter
 1170 TP_COLORAPP_BADPIXSL_TOOLTIP;Onderdruk hete/dode (sterk gekleurde) pixels.\n 0=geen effect 1=mediaan 2=gaussian.\n\nDeze artefacten zijn het gevolg van de beperkingen van CIECAM02. Het alternatief is het aanpassen van de afbeelding om zeer donkere schaduwen te voorkomen.
 1171 TP_COLORAPP_BRIGHT;Helderheid (Q)
 1172 TP_COLORAPP_BRIGHT_TOOLTIP;Helderheid in CIECAM02 is verschillend van Lab en RGB, hou rekening met de luminositeit van wit
 1173 TP_COLORAPP_CHROMA;Chroma (C)
 1174 TP_COLORAPP_CHROMA_M;Kleurrijkheid (M)
 1175 TP_COLORAPP_CHROMA_M_TOOLTIP;Kleurrijkheid in CIECAM02 is verschillend van Lab en RGB
 1176 TP_COLORAPP_CHROMA_S;Verzadiging (S)
 1177 TP_COLORAPP_CHROMA_S_TOOLTIP;Verzadiging in CIECAM02 is verschillend van Lab en RGB
 1178 TP_COLORAPP_CHROMA_TOOLTIP;Chroma in CIECAM02 is verschillend van Lab en RGB
 1179 TP_COLORAPP_CIECAT_DEGREE;CAT02 toepassen
 1180 TP_COLORAPP_CONTRAST;Contrast (J)
 1181 TP_COLORAPP_CONTRAST_Q;Contrast (Q)
 1182 TP_COLORAPP_CONTRAST_Q_TOOLTIP;Contrast (Q)in CIECAM02 is verschillend van Lab en RGB
 1183 TP_COLORAPP_CONTRAST_TOOLTIP;Contrast (J) in CIECAM02 is verschillend van Lab en RGB
 1184 TP_COLORAPP_CURVEEDITOR1;Toon curve 1
 1185 TP_COLORAPP_CURVEEDITOR1_TOOLTIP;Toont het histogram van L (Lab) voor CIECAM wijzigingen.\n\nHet histogram toont J,Q na toepassing van CIECAM, indien het selectievakje 'Toon CIECAM uitvoer' is aangezet.\n(J,Q) worden niet getoond in het hoofd histogram. \n\nRaadpleeg voor de definitieve uitvoer het Histogram paneel.
 1186 TP_COLORAPP_CURVEEDITOR2;Toon curve 2
 1187 TP_COLORAPP_CURVEEDITOR2_TOOLTIP;Heeft dezelfde werking als belichtings 'Toon Curve 2'.
 1188 TP_COLORAPP_CURVEEDITOR3;Chroma curve
 1189 TP_COLORAPP_CURVEEDITOR3_TOOLTIP;Wijzigt ofwel chroma, verzadiging of kleurrijkheid.\n Het Histogram toont chromaticiteit (Lab) voor CIECAM wijzigingen.\nHet Histogram toont C,s,M na toepassing van CIECAM indien het selectievakje 'Toon CIECAM uitvoer' is aangezet.\n(C,s,M) worden niet getoond in het Hoofd histogram paneel. \nRaadpleeg het Histogram paneel voor de definitieve uitvoer
 1190 TP_COLORAPP_DATACIE;CIECAM02 uitvoer histogram in de curven
 1191 TP_COLORAPP_DATACIE_TOOLTIP;Indien aangezet, tonen de histogrammen van de CIECAM02 curven bij benadering de waarden/reeksen voor J of Q, en C, s of M na de CIECAM02 aanpassingen.\nDit beïnvloed niet het hoofd histogram paneel.\n\nIndien uitgezet tonen de histogrammen van de CIECAM02 curven de Lab waarden zoals deze waren voor de CIECAM02 aanpassingen
 1192 TP_COLORAPP_GAMUT;Gamut controle (Lab)
 1193 TP_COLORAPP_GAMUT_TOOLTIP;Sta gamut controle toe in Lab mode
 1194 TP_COLORAPP_HUE;Tint (h)
 1195 TP_COLORAPP_HUE_TOOLTIP;Tint (h) - hoek tussen 0° en 360°
 1196 TP_COLORAPP_LABEL;CIE Color Appearance Model 2002
 1197 TP_COLORAPP_LABEL_CAM02;Afbeelding wijzigen
 1198 TP_COLORAPP_LABEL_SCENE;Opnameomstandigheden
 1199 TP_COLORAPP_LABEL_VIEWING;Weergaveomstandigheden
 1200 TP_COLORAPP_LIGHT;Lichtheid (J)
 1201 TP_COLORAPP_LIGHT_TOOLTIP;Lichtheid in CIECAM02 verschilt van Lab en RGB lichtheid
 1202 TP_COLORAPP_MODEL;Witpunt Model
 1203 TP_COLORAPP_MODEL_TOOLTIP;<b>WB [RT] + [uitvoer]:</b>\nRT's WB wordt gebruikt voor de opname, CIECAM02 wordt gezet op D50. Het uitvoerapparaat's wit gebruikt de instelling van <i>Voorkeuren > Kleurbeheer</i>\n\n<b>WB [RT+CAT02] + [output]:</b>\nRT's WB instellingen worden gebruikt door CAT02 en het uitvoerapparaat's wit gebruikt de waarde van de Voorkeuren.
 1204 TP_COLORAPP_RSTPRO;Rode en Huidtinten bescherming
 1205 TP_COLORAPP_RSTPRO_TOOLTIP;Rode en Huidtinten bescherming (schuifbalk en curven)
 1206 TP_COLORAPP_SURROUND;Omgeving
 1207 TP_COLORAPP_SURROUND_AVER;Gemmiddeld
 1208 TP_COLORAPP_SURROUND_DARK;Donker
 1209 TP_COLORAPP_SURROUND_DIM;Gedimd
 1210 TP_COLORAPP_SURROUND_EXDARK;Duister
 1211 TP_COLORAPP_SURROUND_TOOLTIP;Verander tonen en kleuren rekening houdend met de weergaveomstandigheden van het uitvoerapparaat\n\n<b>Gemiddeld:</b>\nGemiddeld verlichte omgeving (standaard)\nDe afbeelding zal niet veranderen \n\n<b>Gedimd:</b>\nGedimde omgeving (TV)\nDe afbeelding zal enigszins donkerder worden\n\n<b>Donker:</b>\nDonkere omgeving (projector)\nDe afbeelding zal veel donkerder worden\n\n<b>Duister:</b>\nDuistere omgeving\nDe afbeelding zal zeer donker worden
 1212 TP_COLORAPP_TCMODE_BRIGHTNESS;Helderheid
 1213 TP_COLORAPP_TCMODE_CHROMA;Chroma
 1214 TP_COLORAPP_TCMODE_COLORF;Kleurrijkheid
 1215 TP_COLORAPP_TCMODE_LABEL1;Curve modus 1
 1216 TP_COLORAPP_TCMODE_LABEL2;Curve modus 2
 1217 TP_COLORAPP_TCMODE_LABEL3;Curve chroma modus
 1218 TP_COLORAPP_TCMODE_LIGHTNESS;lichtheid
 1219 TP_COLORAPP_TCMODE_SATUR;Verzadiging
 1220 TP_COLORAPP_TONECIE;Tonemapping gebruik makend van CIECAM
 1221 TP_COLORAPP_TONECIE_TOOLTIP;Indien uitgezet zal tonemapping plaats vinden in Lab.\nIndien aangezet zal tonemapping gebruik maken van CIECAM02.\nVoorwaarde is dat Tonemapping (Lab/CIECAM02) actief is.
 1222 TP_COLORAPP_VIEWING_ABSOLUTELUMINANCE_TOOLTIP;Absolute luminantie van de weergaveomgeving \n(gebruikelijk 16cd/m²)
 1223 TP_COLORAPP_WBCAM;WB [RT+CAT02] + [uitvoer]
 1224 TP_COLORAPP_WBRT;WB [RT] + [uitvoer]
 1225 TP_COLORTONING_AB;o C/L
 1226 TP_COLORTONING_AUTOSAT;Automatisch
 1227 TP_COLORTONING_BALANCE;Balans
 1228 TP_COLORTONING_BY;o C/L
 1229 TP_COLORTONING_CHROMAC;Dekking
 1230 TP_COLORTONING_COLOR;Kleur
 1231 TP_COLORTONING_CURVEEDITOR_CL_TOOLTIP;Chroma dekking als een functie van Luminantie oC=f(L)
 1232 TP_COLORTONING_HIGHLIGHT;Hoge lichten
 1233 TP_COLORTONING_HUE;Kleurtint
 1234 TP_COLORTONING_LAB;L*a*b* menging
 1235 TP_COLORTONING_LABEL;Kleurtinten
 1236 TP_COLORTONING_LUMA;Luminantie
 1237 TP_COLORTONING_LUMAMODE;Behoud luminantie
 1238 TP_COLORTONING_LUMAMODE_TOOLTIP;Wanneer de kleur wijzigt (rood, groen, cyaan, blauw, etc.) blijft de luminatie van elke pixel behouden.
 1239 TP_COLORTONING_METHOD;Methode
 1240 TP_COLORTONING_METHOD_TOOLTIP;"L*a*b* menging", "RGB schuifbalk" en "RGB curven" gebruiken interpolatie kleurmenging.\n"Kleurbalans" (Schaduwen/Midden tonen/Hoge lichten) en "Verzadigen 2 kleuren" gebruiken directe kleuren.\nAlle methodes werken ook op Zwart-Wit.
 1241 TP_COLORTONING_MIDTONES;Midden tonen
 1242 TP_COLORTONING_NEUTRAL;Terug naar beginstand
 1243 TP_COLORTONING_NEUTRAL_TIP;Zet alle waarden (Schaduwen, Midden tonen, Hoge lichten) terug naar default.
 1244 TP_COLORTONING_OPACITY;Dekking
 1245 TP_COLORTONING_RGBCURVES;RGB - Curven
 1246 TP_COLORTONING_RGBSLIDERS;RGB - Schuifbalken
 1247 TP_COLORTONING_SA;Verzadiging bescherming
 1248 TP_COLORTONING_SATURATEDOPACITY;Sterkte
 1249 TP_COLORTONING_SATURATIONTHRESHOLD;Drempel
 1250 TP_COLORTONING_SHADOWS;Schaduwen
 1251 TP_COLORTONING_SPLITCO;Schaduwen/Midden tonen/Hoge lichten
 1252 TP_COLORTONING_SPLITCOCO;Kleurbalans SMH
 1253 TP_COLORTONING_SPLITLR;Verzadiging 2 kleuren
 1254 TP_COLORTONING_STR;Sterkte
 1255 TP_COLORTONING_STRENGTH;Sterkte
 1256 TP_COLORTONING_TWO2;Speciaal chroma '2 kleuren'
 1257 TP_COLORTONING_TWOALL;Speciaal chroma
 1258 TP_COLORTONING_TWOBY;Speciaal a* en b*
 1259 TP_COLORTONING_TWOCOLOR_TOOLTIP;Standaard chroma:\nLineaire response, a* = b*.\n\nSpeciaal chroma:\nLineaire response, a* = b*, maar zonder begrenzing - probeer beneden de diagonaal.\n\nSpeciaal a* en b*:\nLineaire response zonder begrenzing met aparte curves voor a* en b*. Bedoeld voor speciale effecten.\n\nSpeciaal chroma 2 kleuren: meest voorspelbare uitkomst.
 1260 TP_COLORTONING_TWOSTD;Standaard chroma
 1261 TP_CROP_FIXRATIO;Verhouding:
 1262 TP_CROP_GTDIAGONALS;Diagonaalmethode
 1263 TP_CROP_GTEPASSPORT;Biometrisch paspoort
 1264 TP_CROP_GTFRAME;Frame
 1265 TP_CROP_GTGRID;Raster
 1266 TP_CROP_GTHARMMEANS;Gulden snede
 1267 TP_CROP_GTNONE;Geen
 1268 TP_CROP_GTRULETHIRDS;Regel van derden
 1269 TP_CROP_GTTRIANGLE1;Gouden Driehoek 1
 1270 TP_CROP_GTTRIANGLE2;Gouden Driehoek 2
 1271 TP_CROP_GUIDETYPE;Hulplijnen:
 1272 TP_CROP_H;Hoogte
 1273 TP_CROP_LABEL;Bijsnijden
 1274 TP_CROP_W;Breedte
 1275 TP_CROP_X;X
 1276 TP_CROP_Y;Y
 1277 TP_DARKFRAME_AUTOSELECT;Automatische selectie
 1278 TP_DARKFRAME_LABEL;Donkerframe
 1279 TP_DEFRINGE_LABEL;Verzachten (Lab/CIECAM02)
 1280 TP_DEFRINGE_RADIUS;Straal
 1281 TP_DEFRINGE_THRESHOLD;Drempel
 1282 TP_DIRPYRDENOISE_CHROMINANCE_AMZ;Auto multi-zone
 1283 TP_DIRPYRDENOISE_CHROMINANCE_AUTOGLOBAL;Automatisch algemeen
 1284 TP_DIRPYRDENOISE_CHROMINANCE_BLUEYELLOW;Chrominantie Blauw & Geel
 1285 TP_DIRPYRDENOISE_CHROMINANCE_CURVE;Chrominantie curve
 1286 TP_DIRPYRDENOISE_CHROMINANCE_FRAME;Chrominantie
 1287 TP_DIRPYRDENOISE_CHROMINANCE_MANUAL;Handmatig
 1288 TP_DIRPYRDENOISE_CHROMINANCE_MASTER;Chrominantie (master)
 1289 TP_DIRPYRDENOISE_CHROMINANCE_METHOD;Auto methode
 1290 TP_DIRPYRDENOISE_CHROMINANCE_METHODADVANCED_TOOLTIP;Handmatig\nWerkt op de hele afbeelding.\nDe instellingen voor ruisonderdrukking moeten zelf worden bepaald.\n\nAutomatisch algemeen\nWerkt op de hele afbeelding.\n9 gebieden worden gebruikt om de chroma ruisonderdrukking te bepalen.\n\nVoorbeeld\nWerkt op de hele afbeelding.\nHet deel van de afbeelding dat zichtbaar is in het voorbeeld wordt gebruikt om de chroma ruisonderdrukking te bepalen.
 1291 TP_DIRPYRDENOISE_CHROMINANCE_METHOD_TOOLTIP;Handmatig\nWerkt op de hele afbeelding.\nDe instellingen voor ruisonderdrukking moeten zelf worden bepaald.\n\nAutomatisch algemeen\nWerkt op de hele afbeelding.\n9 gebieden worden gebruikt om de chroma ruisonderdrukking te bepalen.\n\nAutomatisch multi-zones\nGeen voorbeeld - werkt alleen bij opslaan. Gebruik de "Voorbeeld" methode om een idee te krijgen van het verwachte resultaat door de tegelgrootte en het centrum van het voorbeeld te matchen.\nDe afbeelding is verdeeld in tegels (10 tot 70 afhankelijk van de afbeeldingsgrootte) en van elke tegel wordt de eigen chroma ruisonderdrukking bepaald.\n\Voorbeeld\nWerkt op de hele afbeelding.\nHet deel van de afbeelding dat zichtbaar is in het voorbeeld wordt gebruikt om de chroma ruisonderdrukking te bepalen.
 1292 TP_DIRPYRDENOISE_CHROMINANCE_PMZ;Voorbeeld multi-zone
 1293 TP_DIRPYRDENOISE_CHROMINANCE_PREVIEW;Voorbeeld
 1294 TP_DIRPYRDENOISE_CHROMINANCE_PREVIEWRESIDUAL_INFO_TOOLTIP;Toont de overgebleven ruisniveaus van het zichtbare deel van de afbeelding in het <b>voorbeeld</b> na wavelet.\n\n>300 Veel ruis\n100-300 Gemiddeld ruis\n50-100 Weinig ruis\n<50 Zeer weinig ruis\n\nVoorzichtig, de waarden zullen verschillen tussen RGB en L*a*b* mode. De RGB waarden zijn minder accuraat omdat de RGB mode luminantie en chrominantie niet volledig scheidt.
 1295 TP_DIRPYRDENOISE_CHROMINANCE_PREVIEW_INFO;Voorbeeld grootte=%1, Centrum: Px=%2 Py=%3
 1296 TP_DIRPYRDENOISE_CHROMINANCE_PREVIEW_NOISEINFO;Voorbeeld ruis: Gemiddeld=%1 Hoog=%2
 1297 TP_DIRPYRDENOISE_CHROMINANCE_PREVIEW_NOISEINFO_EMPTY;Voorbeeld ruis: Gemiddeld= -  Hoog= -
 1298 TP_DIRPYRDENOISE_CHROMINANCE_PREVIEW_TILEINFO;Tegel grootte=%1, Centrum: Tx=%2 Ty=%3
 1299 TP_DIRPYRDENOISE_CHROMINANCE_REDGREEN;Chrominantie Rood & Groen
 1300 TP_DIRPYRDENOISE_LUMINANCE_CONTROL;Type gereedschap
 1301 TP_DIRPYRDENOISE_LUMINANCE_CURVE;Luminantie curve
 1302 TP_DIRPYRDENOISE_LUMINANCE_DETAIL;Luminantie Detail
 1303 TP_DIRPYRDENOISE_LUMINANCE_FRAME;Luminantie
 1304 TP_DIRPYRDENOISE_LUMINANCE_SMOOTHING;Luminantie
 1305 TP_DIRPYRDENOISE_MAIN_COLORSPACE;Methode
 1306 TP_DIRPYRDENOISE_MAIN_COLORSPACE_LAB;L*a*b*
 1307 TP_DIRPYRDENOISE_MAIN_COLORSPACE_RGB;RGB
 1308 TP_DIRPYRDENOISE_MAIN_COLORSPACE_TOOLTIP;Voor raw afbeeldingen kan RGB of Lab methode worden gebruikt.\n\nVoor niet-raw afbeeldingen zal altijd de Lab methode worden gebruikt, ongeacht de geselecteerde methode.
 1309 TP_DIRPYRDENOISE_MAIN_GAMMA;Gamma
 1310 TP_DIRPYRDENOISE_MAIN_GAMMA_TOOLTIP;Gamma varieert de mate van ruisonderdrukking over het bereik van tinten. Kleinere waarden beperken zich tot schaduwen, terwijl grotere waarden het bereik oprekken tot heldere tinten
 1311 TP_DIRPYRDENOISE_MAIN_MODE;Kwaliteit
 1312 TP_DIRPYRDENOISE_MAIN_MODE_AGGRESSIVE;Hoog
 1313 TP_DIRPYRDENOISE_MAIN_MODE_CONSERVATIVE;Standaard
 1314 TP_DIRPYRDENOISE_MAIN_MODE_TOOLTIP;De kwaliteit kan worden aangepast aan de hoeveelheid ruis. \nHoog verbetert de ruisonderdrukking, maar verlengt de verwerkingstijd
 1315 TP_DIRPYRDENOISE_MEDIAN_METHOD;Methode
 1316 TP_DIRPYRDENOISE_MEDIAN_METHOD_CHROMINANCE;Alleen chroma
 1317 TP_DIRPYRDENOISE_MEDIAN_METHOD_LAB;L*a*b*
 1318 TP_DIRPYRDENOISE_MEDIAN_METHOD_LABEL;Mediaan filter
 1319 TP_DIRPYRDENOISE_MEDIAN_METHOD_LUMINANCE;Alleen Luminantie
 1320 TP_DIRPYRDENOISE_MEDIAN_METHOD_RGB;RGB
 1321 TP_DIRPYRDENOISE_MEDIAN_METHOD_TOOLTIP;De "Alleen Luminantie" en "L*a*b*" methodes worden meteen na de wavelet stap uitgevoerd bij het onderdrukken van ruis.\nDe "RGB" methode, wordt echter als laatste stap uitgevoerd bij ruisonderdrukking.
 1322 TP_DIRPYRDENOISE_MEDIAN_METHOD_WEIGHTED;Gewogen L* (weinig) + a*b* (normaal)
 1323 TP_DIRPYRDENOISE_MEDIAN_PASSES;Mediaan herhalingen
 1324 TP_DIRPYRDENOISE_MEDIAN_PASSES_TOOLTIP;Het gebruik van drie mediaan filter herhalingen met een 3×3 venster grootte geeft meestal een beter resultaat dan het gebruik van één mediaan filter herhaling met eeen 7×7 venster grootte.
 1325 TP_DIRPYRDENOISE_MEDIAN_TYPE;Type
 1326 TP_DIRPYRDENOISE_MEDIAN_TYPE_TOOLTIP;Gebruik een mediaan filter van gewenste venster grootte. Hoe groter het venster hoe langer het duurt.\n\n3×3 zacht: behandeld 5 pixels in een 3×3 pixel venster.\n3×3: behandeld 9 pixels in een 3×3 pixel venster.\n5×5 zacht: behandeld 13 pixels in een 5×5 pixel venster.\n5×5: behandeld 25 pixels in een 5×5 pixel venster.\n7×7: behandeld 49 pixels in een 7×7 pixel venster.\n9×9: behandeld 81 pixels in a 9×9 pixel venster.\n\nSoms is het mogelijk om een betere kwaliteit te krijgen door het uitvoeren van meerdere herhalingen met een kleiner venster dan één uitvoering met een groter venster.
 1327 TP_DIRPYRDENOISE_TYPE_3X3;3×3
 1328 TP_DIRPYRDENOISE_TYPE_3X3SOFT;3×3 zacht
 1329 TP_DIRPYRDENOISE_TYPE_5X5;5×5
 1330 TP_DIRPYRDENOISE_TYPE_5X5SOFT;5×5 zacht
 1331 TP_DIRPYRDENOISE_TYPE_7X7;7×7
 1332 TP_DIRPYRDENOISE_TYPE_9X9;9×9
 1333 TP_DIRPYREQUALIZER_ALGO;Algoritme Huid
 1334 TP_DIRPYREQUALIZER_ALGO_TOOLTIP;Fijn: behoud de kleuren van de huid, minimaliseert de actie op andere kleuren\nGroot: vermijd artefacten
 1335 TP_DIRPYREQUALIZER_ARTIF;Verminder artefacten
 1336 TP_DIRPYREQUALIZER_HUESKIN;Huidtint
 1337 TP_DIRPYREQUALIZER_HUESKIN_TOOLTIP;De onderste punten zetten het begin van de transitie zone, en de bovenste punten het einde. Daar is het effect het sterkst.\n\nAls je de zone sterk moet verschuiven of als er sprake is van artefacten, dan is de <b>witbalans incorrect</b>.\nJe kunt de zone enigzins wijzigen om te voorkomen dat de rest van de afbeelding wordt beïnvloed.
 1338 TP_DIRPYREQUALIZER_LABEL;Detailcontrast (Lab/CIECAM02)
 1339 TP_DIRPYREQUALIZER_LUMACOARSEST;grofste
 1340 TP_DIRPYREQUALIZER_LUMACONTRAST_MINUS;Contrast-
 1341 TP_DIRPYREQUALIZER_LUMACONTRAST_PLUS;Contrast+
 1342 TP_DIRPYREQUALIZER_LUMAFINEST;fijnste
 1343 TP_DIRPYREQUALIZER_LUMANEUTRAL;Neutraal
 1344 TP_DIRPYREQUALIZER_SKIN;Huidtinten Wijzigen/Beschermen
 1345 TP_DIRPYREQUALIZER_SKIN_TOOLTIP;Bij -100 huidtinten worden gewijzigd.\nBij 0 alle tinten worden gelijk behandeld.\nBij +100 huidtinten worden beschermd en alle andere tinten worden gewijzigd
 1346 TP_DIRPYREQUALIZER_THRESHOLD;Drempel
 1347 TP_DIRPYREQUALIZER_TOOLTIP;Probeert artefacten te verminderen die het gevolg zijn van kleurverschuiving van de huidtinten(hue, chroma, luma) en de rest van de afbeelding
 1348 TP_DISTORTION_AMOUNT;Hoeveelheid
 1349 TP_DISTORTION_AUTO_TIP;Corrigeert automatisch lens afwijkingen in raw afbeeldingen op basis van de ingebedde JPEG indien deze is gecorrigeerd door de camera.
 1350 TP_DISTORTION_LABEL;Corrigeer lensvervorming
 1351 TP_EPD_EDGESTOPPING;Randen
 1352 TP_EPD_GAMMA;Gamma
 1353 TP_EPD_LABEL;Tonemapping (Lab/CIECAM02)
 1354 TP_EPD_REWEIGHTINGITERATES;Herhaling
 1355 TP_EPD_SCALE;Schaal
 1356 TP_EPD_STRENGTH;Sterkte
 1357 TP_EXPOSURE_AUTOLEVELS;Autom. niveaus
 1358 TP_EXPOSURE_AUTOLEVELS_TIP;Activeer automatische niveaus\nActiveer Herstel Hoge lichten indien nodig.
 1359 TP_EXPOSURE_BLACKLEVEL;Schaduwen
 1360 TP_EXPOSURE_BRIGHTNESS;Helderheid
 1361 TP_EXPOSURE_CLIP;Clip %
 1362 TP_EXPOSURE_CLIP_TIP;Het deel van de pixels dat moet worden hersteld bij gebruik van automatische niveaus.
 1363 TP_EXPOSURE_COMPRHIGHLIGHTS;Hoge lichten Comprimeren
 1364 TP_EXPOSURE_COMPRHIGHLIGHTSTHRESHOLD;Drempel Hoge lichten Comprimeren
 1365 TP_EXPOSURE_COMPRSHADOWS;Schaduwcompressie
 1366 TP_EXPOSURE_CONTRAST;Contrast
 1367 TP_EXPOSURE_CURVEEDITOR;Tooncurve
 1368 TP_EXPOSURE_CURVEEDITOR1;Toon curve 1
 1369 TP_EXPOSURE_CURVEEDITOR2;Toon curve 2
 1370 TP_EXPOSURE_CURVEEDITOR2_TOOLTIP;Raadpleeg de volgende paragraaf van de handleiding om te leren hoe U het beste resultaat kunt boeken bij het werken met dubbele curven:\n The Toolbox > Exposure Tab > Exposure Panel > Tone Curve
 1371 TP_EXPOSURE_EXPCOMP;Belichtingscompensatie
 1372 TP_EXPOSURE_LABEL;Belichting
 1373 TP_EXPOSURE_SATURATION;Verzadiging
 1374 TP_EXPOSURE_TCMODE_FILMLIKE;Film-achtig
 1375 TP_EXPOSURE_TCMODE_LABEL1;Curve modus 1
 1376 TP_EXPOSURE_TCMODE_LABEL2;Curve modus 2
 1377 TP_EXPOSURE_TCMODE_LUMINANCE;Luminantie
 1378 TP_EXPOSURE_TCMODE_PERCEPTUAL;Perceptueel
 1379 TP_EXPOSURE_TCMODE_SATANDVALBLENDING;Verzadiging en Waarde mengen
 1380 TP_EXPOSURE_TCMODE_STANDARD;Standaard
 1381 TP_EXPOSURE_TCMODE_WEIGHTEDSTD;Gewogen Standaard
 1382 TP_EXPOS_BLACKPOINT_LABEL;Raw Zwartpunten
 1383 TP_EXPOS_WHITEPOINT_LABEL;Raw Witpunten
 1384 TP_FILMSIMULATION_LABEL;Film Simuleren
 1385 TP_FILMSIMULATION_SLOWPARSEDIR;Map met Hald CLUT afbeeldingen. Deze worden gebruikt voor Film Simuleren.\nGa naar Voorkeuren > Beeldverwerking > Film Simuleren\nDe aanbeveling is om een map te gebruiken die alleen Hald CLUT afbeeldingen bevat.\n\nLees het Film Simuleren artikel in RawPedia voor meer informatie.\n\nWilt u de scan afbreken?
 1386 TP_FILMSIMULATION_STRENGTH;Sterkte
 1387 TP_FILMSIMULATION_ZEROCLUTSFOUND;Specificeer HaldCLUT map in Voorkeuren
 1388 TP_FLATFIELD_AUTOSELECT;Automatische selectie
 1389 TP_FLATFIELD_BLURRADIUS;Verzachten: straal
 1390 TP_FLATFIELD_BLURTYPE;Verzachten: type
 1391 TP_FLATFIELD_BT_AREA;Gebied
 1392 TP_FLATFIELD_BT_HORIZONTAL;Horizontaal
 1393 TP_FLATFIELD_BT_VERTHORIZ;Vert. + Horiz.
 1394 TP_FLATFIELD_BT_VERTICAL;Verticaal
 1395 TP_FLATFIELD_CLIPCONTROL;Clip controle
 1396 TP_FLATFIELD_CLIPCONTROL_TOOLTIP;Clip controle vermijd geclipte hoge lichten veroorzaakt door het toepassen van vlakveld. Als er al geclipte hoge lichten waren voor het toepassen van vlakveld dan kan clip controle kleurzweem veroorzaken.
 1397 TP_FLATFIELD_LABEL;Vlakveld
 1398 TP_GENERAL_11SCALE_TOOLTIP;De werking is alleen zichtbaar op schaal 1:1 van het voorbeeld
 1399 TP_GRADIENT_CENTER;Centrum
 1400 TP_GRADIENT_CENTER_X;Centrum X
 1401 TP_GRADIENT_CENTER_X_TOOLTIP;Rotatiepunt X-as: \n-100=linkerkant \n0=centrum \n+100=rechterkant
 1402 TP_GRADIENT_CENTER_Y;Centrum Y
 1403 TP_GRADIENT_CENTER_Y_TOOLTIP;Rotatiepunt Y-as: \n-100=bovenkant \n0=centrum \n+100=onderkant
 1404 TP_GRADIENT_DEGREE;Hoek
 1405 TP_GRADIENT_DEGREE_TOOLTIP;Rotatie hoek in graden
 1406 TP_GRADIENT_FEATHER;Verloop
 1407 TP_GRADIENT_FEATHER_TOOLTIP;Verloop als percentage van de afbeeldingsdiagonaal
 1408 TP_GRADIENT_LABEL;Grijsverloop Filter
 1409 TP_GRADIENT_STRENGTH;Sterkte
 1410 TP_GRADIENT_STRENGTH_TOOLTIP;Filtersterkte in stops
 1411 TP_HLREC_BLEND;Mengen
 1412 TP_HLREC_CIELAB;CIELab-blending
 1413 TP_HLREC_COLOR;Kleurherstel
 1414 TP_HLREC_ENA_TOOLTIP;Kan worden geactiveerd door automatische niveaus
 1415 TP_HLREC_LABEL;Hoge lichten Herstellen
 1416 TP_HLREC_LUMINANCE;Lichtherstel
 1417 TP_HLREC_METHOD;Methode:
 1418 TP_HSVEQUALIZER_CHANNEL;HSV-balans
 1419 TP_HSVEQUALIZER_HUE;Tint
 1420 TP_HSVEQUALIZER_LABEL;HSV-balans
 1421 TP_HSVEQUALIZER_SAT;Verzadiging
 1422 TP_HSVEQUALIZER_VAL;Waarde
 1423 TP_ICM_APPLYBASELINEEXPOSUREOFFSET;DCP basis belichting
 1424 TP_ICM_APPLYBASELINEEXPOSUREOFFSET_TOOLTIP;Gebruik de ingebedde DCP basis belichting. De instelling is allen actief als de DCP een basis belichting heeft.
 1425 TP_ICM_APPLYHUESATMAP;DCP basis tabel
 1426 TP_ICM_APPLYHUESATMAP_TOOLTIP;Gebruik de ingebedde DCP basis tabel (HueSatMap). De instelling is allen actief als de DCP een basis tabel heeft.
 1427 TP_ICM_APPLYLOOKTABLE;DCP 'look' tabel
 1428 TP_ICM_APPLYLOOKTABLE_TOOLTIP;Gebruik de ingebedde DCP 'look' tabel. De instelling is allen actief als de DCP een looktable heeft.
 1429 TP_ICM_BPC;Zwartpunt Compensatie
 1430 TP_ICM_DCPILLUMINANT;Illuminant
 1431 TP_ICM_DCPILLUMINANT_INTERPOLATED;Interpoleren
 1432 TP_ICM_DCPILLUMINANT_TOOLTIP;Kies welk ingebed DCP illuminant moet worden gebruikt. Standaard is dit "interpoleren". Dit is een mix van de twee gebaseerd op de witbalans. De instelling is alleen actief als een Dual-Illuminant DCP met interpolatie is geselecteerd.
 1433 TP_ICM_INPUTCAMERA;Camera standaard
 1434 TP_ICM_INPUTCAMERAICC;Camera-specifiek kleurprofiel
 1435 TP_ICM_INPUTCAMERAICC_TOOLTIP;Gebruik RawTherapee's camera-specifieke DCP- of ICC-kleurprofiel dat preciezer is dan een eenvoudige matrix. Beschikbaar voor sommige camera's. Deze profielen zijn opgeslagen in de map /iccprofiles/input en worden automatisch opgehaald gebaseerd op de exacte overeenkomst van bestandsnaam met de modelnaam van de camera.
 1436 TP_ICM_INPUTCAMERA_TOOLTIP;Gebruik de eenvoudige kleurenmatrix van dcraw, of de uitgebreidere RawTherapee-versie (indien aanwezig voor het cameramodel) of gebruik het ingebedde profiel in de DNG.
 1437 TP_ICM_INPUTCUSTOM;Handmatig
 1438 TP_ICM_INPUTCUSTOM_TOOLTIP;Selecteer eigen DCP/ICC-kleurenprofiel voor uw camera.
 1439 TP_ICM_INPUTDLGLABEL;Selecteer invoer-ICC-profiel...
 1440 TP_ICM_INPUTEMBEDDED;Gebruik ingebed profiel, indien mogelijk
 1441 TP_ICM_INPUTEMBEDDED_TOOLTIP;Gebruik ingebed profiel, indien mogelijk.
 1442 TP_ICM_INPUTNONE;Geen profiel
 1443 TP_ICM_INPUTNONE_TOOLTIP;Gebruik geen invoerprofiel. Alleen toepassen in speciale gevallen.
 1444 TP_ICM_INPUTPROFILE;Invoerprofiel
 1445 TP_ICM_LABEL;Kleurbeheer
 1446 TP_ICM_NOICM;Geen ICM: sRGB-uitvoer
 1447 TP_ICM_OUTPUTPROFILE;Uitvoerprofiel
 1448 TP_ICM_PROFILEINTENT;Grafische weergave
 1449 TP_ICM_SAVEREFERENCE;Bewaar Referentie Afbeelding
 1450 TP_ICM_SAVEREFERENCE_APPLYWB;Toepassen witbalans
 1451 TP_ICM_SAVEREFERENCE_APPLYWB_TOOLTIP;Gebruik witbalans bij het opslaan van afbeeldingen voor het maken van ICC profielen. Gebruik geen witbalans bij het maken van DCP profielen.
 1452 TP_ICM_SAVEREFERENCE_TOOLTIP;Sla de lineaire TIFF afbeelding op voordat het invoer profiel is toegepast. Het resultaat kan worden gebruikt voor calibratie en het genereren van een camera profiel.
 1453 TP_ICM_TONECURVE;Gebruik DCP's toon curve
 1454 TP_ICM_TONECURVE_TOOLTIP;Gebruik de ingebedde DCP toon curve. De instelling is alleen actief als de geselecteerd DCP een toon curve heeft.
 1455 TP_ICM_WORKINGPROFILE;Werkprofiel
 1456 TP_IMPULSEDENOISE_LABEL;Spot-ruisonderdrukking
 1457 TP_IMPULSEDENOISE_THRESH;Drempel
 1458 TP_LABCURVE_AVOIDCOLORSHIFT;Vermijd kleurverschuiving
 1459 TP_LABCURVE_AVOIDCOLORSHIFT_TOOLTIP;Plaats de kleuren in het gamut van de kleurruimte van het werkprofiel\nen pas Munsell correctie toe
 1460 TP_LABCURVE_BRIGHTNESS;Helderheid
 1461 TP_LABCURVE_CHROMATICITY;Chromaticiteit
 1462 TP_LABCURVE_CHROMA_TOOLTIP;Voor Z-W tonen, zet Chromaticiteit op -100
 1463 TP_LABCURVE_CONTRAST;Contrast
 1464 TP_LABCURVE_CURVEEDITOR;Luminantiecurve
 1465 TP_LABCURVE_CURVEEDITOR_A_RANGE1;Groen verzadigd
 1466 TP_LABCURVE_CURVEEDITOR_A_RANGE2;Groen pastel
 1467 TP_LABCURVE_CURVEEDITOR_A_RANGE3;Rood pastel
 1468 TP_LABCURVE_CURVEEDITOR_A_RANGE4;Rood verzadigd
 1469 TP_LABCURVE_CURVEEDITOR_B_RANGE1;Blauw verzadigd
 1470 TP_LABCURVE_CURVEEDITOR_B_RANGE2;Blauw pastel
 1471 TP_LABCURVE_CURVEEDITOR_B_RANGE3;Geel pastel
 1472 TP_LABCURVE_CURVEEDITOR_B_RANGE4;Geel verzadigd
 1473 TP_LABCURVE_CURVEEDITOR_CC;CC
 1474 TP_LABCURVE_CURVEEDITOR_CC_RANGE1;Neutraal
 1475 TP_LABCURVE_CURVEEDITOR_CC_RANGE2;Saai
 1476 TP_LABCURVE_CURVEEDITOR_CC_RANGE3;Pastel
 1477 TP_LABCURVE_CURVEEDITOR_CC_RANGE4;Verzadigd
 1478 TP_LABCURVE_CURVEEDITOR_CC_TOOLTIP;Chromaticiteit volgens chromaticeit C=f(C)
 1479 TP_LABCURVE_CURVEEDITOR_CH;CH
 1480 TP_LABCURVE_CURVEEDITOR_CH_TOOLTIP;Chromaticiteit volgens Tint C=f(H)
 1481 TP_LABCURVE_CURVEEDITOR_CL;CL
 1482 TP_LABCURVE_CURVEEDITOR_CL_TOOLTIP;Chromaticiteit volgens Luminantie C=f(L)
 1483 TP_LABCURVE_CURVEEDITOR_HH;HH
 1484 TP_LABCURVE_CURVEEDITOR_HH_TOOLTIP;Hue volgens hue H=f(H)
 1485 TP_LABCURVE_CURVEEDITOR_LC;LC
 1486 TP_LABCURVE_CURVEEDITOR_LC_TOOLTIP;Luminantie volgens chromaticiteit L=f(C)
 1487 TP_LABCURVE_CURVEEDITOR_LH;LH
 1488 TP_LABCURVE_CURVEEDITOR_LH_TOOLTIP;Luminantie volgens hue L=f(H)
 1489 TP_LABCURVE_CURVEEDITOR_LL_TOOLTIP;Luminantie volgens luminantie L=f(L)
 1490 TP_LABCURVE_LABEL;Lab
 1491 TP_LABCURVE_LCREDSK;Beperkt LC tot Rode en Huidtinten
 1492 TP_LABCURVE_LCREDSK_TIP;Indien ingeschakeld, beïnvloed de LC Curve alleen rode en huidtinten\nIndien uitgeschakeld, is het van toepassing op all tinten
 1493 TP_LABCURVE_RSTPROTECTION;Rode en huidtinten Bescherming
 1494 TP_LABCURVE_RSTPRO_TOOLTIP;Kan worden gebruikt met de chromaticiteits schuifbalk en de CC curve.
 1495 TP_LENSGEOM_AUTOCROP;Automatisch bijsnijden
 1496 TP_LENSGEOM_FILL;Automatisch uitvullen
 1497 TP_LENSGEOM_LABEL;Objectief / Geometrie
 1498 TP_LENSPROFILE_LABEL;Lenscorrectie Profielen
 1499 TP_NEUTRAL;Terugzetten
 1500 TP_NEUTRAL_TIP;Alle belichtingsinstellingen naar 0
 1501 TP_PCVIGNETTE_FEATHER;Straal
 1502 TP_PCVIGNETTE_FEATHER_TOOLTIP;Straal: \n0=alleen hoeken \n50=halverwege tot het centrum \n100=tot aan het centrum
 1503 TP_PCVIGNETTE_LABEL;Vignettering Filter
 1504 TP_PCVIGNETTE_ROUNDNESS;Vorm
 1505 TP_PCVIGNETTE_ROUNDNESS_TOOLTIP;Vorm: \n0=rechthoek \n50=ellips \n100=circel
 1506 TP_PCVIGNETTE_STRENGTH;Sterkte
 1507 TP_PCVIGNETTE_STRENGTH_TOOLTIP;Filtersterkte in stops (volledig in de hoeken).
 1508 TP_PERSPECTIVE_HORIZONTAL;Horizontaal
 1509 TP_PERSPECTIVE_LABEL;Perspectief
 1510 TP_PERSPECTIVE_VERTICAL;Verticaal
 1511 TP_PFCURVE_CURVEEDITOR_CH;Tint
 1512 TP_PFCURVE_CURVEEDITOR_CH_TOOLTIP;Bepaalt de mate van verzachten per kleur. Hoger = meer, lager = minder.
 1513 TP_PREPROCESS_DEADPIXFILT;Dode pixels filter
 1514 TP_PREPROCESS_DEADPIXFILT_TOOLTIP;Onderdrukt dode pixels.
 1515 TP_PREPROCESS_GREENEQUIL;Groenbalans
 1516 TP_PREPROCESS_HOTPIXFILT;Hete pixels filter
 1517 TP_PREPROCESS_HOTPIXFILT_TOOLTIP;Onderdrukt hete pixels.
 1518 TP_PREPROCESS_LABEL;Voorbewerking
 1519 TP_PREPROCESS_LINEDENOISE;Lijnruisfilter
 1520 TP_PREPROCESS_NO_FOUND;Niet gevonden
 1521 TP_PRSHARPENING_LABEL;Verscherp na verkleinen
 1522 TP_PRSHARPENING_TOOLTIP;Verscherp na verkleinen. Werkt alleen als verkleinen actief is en Verkleinen methode 'Lanczos' is. Omdat 'verkleinen' geen effect heeft op het voorbeeld, heeft 'post verkleinen verscherping' ook geen effect op het voorbeeld.
 1523 TP_RAWCACORR_AUTO;Automatische CA-correctie
 1524 TP_RAWCACORR_CABLUE;Blauw
 1525 TP_RAWCACORR_CARED;Rood
 1526 TP_RAWCACORR_LABEL;Corrigeer chromatische aberratie
 1527 TP_RAWEXPOS_BLACK_0;Groen 1 (leidend)
 1528 TP_RAWEXPOS_BLACK_1;Rood
 1529 TP_RAWEXPOS_BLACK_2;Blauw
 1530 TP_RAWEXPOS_BLACK_3;Groen 2
 1531 TP_RAWEXPOS_BLACK_BLUE;Blauw
 1532 TP_RAWEXPOS_BLACK_GREEN;Groen
 1533 TP_RAWEXPOS_BLACK_RED;Rood
 1534 TP_RAWEXPOS_LINEAR;Witpunt Correctie
 1535 TP_RAWEXPOS_RGB;Rood, Groen, Blauw
 1536 TP_RAWEXPOS_TWOGREEN;Koppel Groen 1 en 2
 1537 TP_RAW_1PASSMEDIUM;1 keer (Gemiddeld)
 1538 TP_RAW_3PASSBEST;3 keer (Beste)
 1539 TP_RAW_AHD;AHD
 1540 TP_RAW_AMAZE;AMaZE
 1541 TP_RAW_DCB;DCB
 1542 TP_RAW_DCBENHANCE;DCB Verbetering
 1543 TP_RAW_DCBITERATIONS;Aantal DCB-herhalingen
 1544 TP_RAW_DMETHOD;Methode
 1545 TP_RAW_DMETHOD_PROGRESSBAR;%1 Demozaïeken...
 1546 TP_RAW_DMETHOD_PROGRESSBAR_REFINE;Demozaïek verfijning...
 1547 TP_RAW_DMETHOD_TOOLTIP;IGV en LMMSE zijn speciaal bedoeld voor hoge ISO afbeeldingen
 1548 TP_RAW_EAHD;EAHD
 1549 TP_RAW_FALSECOLOR;Stapgrootte kleurfoutonderdrukking
 1550 TP_RAW_FAST;Snel
 1551 TP_RAW_HD;Drempel
 1552 TP_RAW_HD_TOOLTIP;Lagere waarden maken Hete/Dode pixel detectie agressiever, maar valse positieven kunnen leiden tot meer artefacten. Als er artefacten verschijnen bij het gebruik van de Hete/Dode Pixel Filters verminder dan geleidelijk de drempelwaarde totdat ze verdwijnen.
 1553 TP_RAW_HPHD;HPHD
 1554 TP_RAW_IGV;IGV
 1555 TP_RAW_IMAGENUM;Sub-afbeelding
 1556 TP_RAW_LABEL;Demozaïekproces
 1557 TP_RAW_LMMSE;LMMSE
 1558 TP_RAW_LMMSEITERATIONS;LMMSE Verbetering Stappen
 1559 TP_RAW_LMMSE_TOOLTIP;Toevoegen gamma (stap 1), mediaan (stappen 2-4), en verfijnen (stappen 5-6) om artefacten te verwijderen en de signaal/ruis ratio te verbeteren.
 1560 TP_RAW_MONO;Mono
 1561 TP_RAW_NONE;Geen (Toont sensor patroon)
 1562 TP_RAW_PIXELSHIFT;Pixel Verschuiven
 1563 TP_RAW_PIXELSHIFTBLUR;Vervaag bewegingsmasker
 1564 TP_RAW_PIXELSHIFTEQUALBRIGHT;Balanseer de helderheid van de frames
 1565 TP_RAW_PIXELSHIFTEQUALBRIGHT_TOOLTIP;Balanseer de helderheid van de frames t.o.v. de helderheid van het geslecteerde frame.\nAls er overbelichte gebieden zijn in de frames, selecteer dan het helderste frame om een magenta kleurzweem te vermijden of selecteer bewegingsorrectie.
 1566 TP_RAW_PIXELSHIFTGREEN;Controleer groene kanaal voor beweging
 1567 TP_RAW_PIXELSHIFTHOLEFILL;Vul holtes in verschuivingsmasker
 1568 TP_RAW_PIXELSHIFTHOLEFILL_TOOLTIP;Vul holtes in het verschuivingsmasker op
 1569 TP_RAW_PIXELSHIFTMEDIAN;Mediaan
 1570 TP_RAW_PIXELSHIFTMEDIAN_TOOLTIP;Gebruik mediaan voor alle frames inplaats van alleen het geselecteerd frame voor gebieden met beweging.\nVerwijder objecten die voorkomen op verschillende plekken in alle frames.\nGeeft bewegingseffect voor langzaam bewegende (overlappende) objecten.
 1571 TP_RAW_PIXELSHIFTMM_AUTO;Automatisch
 1572 TP_RAW_PIXELSHIFTMM_CUSTOM;Eigen
 1573 TP_RAW_PIXELSHIFTMM_OFF;Uit
 1574 TP_RAW_PIXELSHIFTMOTION;Beweging detectie niveau (vervallen)
 1575 TP_RAW_PIXELSHIFTMOTIONMETHOD;Beweging Correctie
 1576 TP_RAW_PIXELSHIFTNONGREENCROSS;Controleer rood/blauw kanaal voor beweging
 1577 TP_RAW_PIXELSHIFTSHOWMOTION;Toon beweging
 1578 TP_RAW_PIXELSHIFTSHOWMOTIONMASKONLY;Toon alleen masker
 1579 TP_RAW_PIXELSHIFTSHOWMOTIONMASKONLY_TOOLTIP;Toont het bewegingsmasker zonder de afbeelding
 1580 TP_RAW_PIXELSHIFTSIGMA;Vervagen straal
 1581 TP_RAW_PIXELSHIFTSIGMA_TOOLTIP;De standaard straal van 1.0 is goed voor normale ISO. Verhoog de waarde voor hogere ISO.\n5.0 is een goed startpunt voor hoge ISO afbeeldingen.\nControleer het bewegingsmasker bij het veranderen van de waarde.
 1582 TP_RAW_PIXELSHIFTSMOOTH;Zachte overgang
 1583 TP_RAW_PIXELSHIFTSMOOTH_TOOLTIP;Zachte overgang tussen gebieden met en zonder beweging.\nKies 0 om Zachte overgang uit te zetten\nKies 1 voor Amaze/lmmse of Mediaan
 1584 TP_RAW_SENSOR_BAYER_LABEL;Sensor met Bayer matrix
 1585 TP_RAW_SENSOR_XTRANS_DMETHOD_TOOLTIP;3-pass geeft het beste resultaat (aanbevolen voor lage ISO afbeeldingen)\n1-pass geeft hetzelfde resultaat als 3-pass voor hoge ISO afbeeldingen en is sneller.
 1586 TP_RAW_SENSOR_XTRANS_LABEL;Sensor met X-Trans matrix
 1587 TP_RAW_VNG4;VNG4
 1588 TP_RESIZE_APPLIESTO;Toepassen op:
 1589 TP_RESIZE_CROPPEDAREA;Uitsnede
 1590 TP_RESIZE_FITBOX;Breedte en hoogte
 1591 TP_RESIZE_FULLIMAGE;Hele foto
 1592 TP_RESIZE_H;H:
 1593 TP_RESIZE_HEIGHT;Hoogte
 1594 TP_RESIZE_LABEL;Grootte aanpassen
 1595 TP_RESIZE_LANCZOS;Lanczos
 1596 TP_RESIZE_METHOD;Methode:
 1597 TP_RESIZE_NEAREST;Dichtstbij
 1598 TP_RESIZE_SCALE;Schaal
 1599 TP_RESIZE_SPECIFY;Specificeer:
 1600 TP_RESIZE_W;B:
 1601 TP_RESIZE_WIDTH;Breedte
 1602 TP_RETINEX_CONTEDIT_HSL;Histogram balans HSL
 1603 TP_RETINEX_CONTEDIT_LAB;Histogram balans L*a*b*
 1604 TP_RETINEX_CONTEDIT_LH;Tint balans
 1605 TP_RETINEX_CURVEEDITOR_CD;L=f(L)
 1606 TP_RETINEX_CURVEEDITOR_CD_TOOLTIP;Luminantie volgens luminantie L=f(L)\nCorrigeert ruwe data om halo's and artefacte te verminderen.
 1607 TP_RETINEX_CURVEEDITOR_LH;Sterkte=f(H)
 1608 TP_RETINEX_CURVEEDITOR_LH_TOOLTIP;Sterkte volgens tint Sterkte=f(H)\nDeze curve wijzigt ook chroma wanneer de "Hooglicht" retinex methode wordt gebruikt.
 1609 TP_RETINEX_CURVEEDITOR_MAP;L=f(L)
 1610 TP_RETINEX_CURVEEDITOR_MAP_TOOLTIP;Deze curve kan zowel alleen worden gebruikt of in combinatie met een Gaussiaans masker of wavelet masker.\nHou rekening met artefacten!
 1611 TP_RETINEX_EQUAL;Mixer
 1612 TP_RETINEX_FREEGAMMA;Vrij gamma
 1613 TP_RETINEX_GAIN;Verbeteren
 1614 TP_RETINEX_GAMMA;Gamma
 1615 TP_RETINEX_GAMMA_FREE;Vrij
 1616 TP_RETINEX_GAMMA_HIGH;Hoog
 1617 TP_RETINEX_GAMMA_LOW;Laag
 1618 TP_RETINEX_GAMMA_MID;Midden
 1619 TP_RETINEX_GAMMA_NONE;Geen
 1620 TP_RETINEX_GAMMA_TOOLTIP;Hersteld tinten door gamma voor en na Retinex toe te passen. Verschilt van Retinex curves en andere curves (Lab, Exposure, etc.).
 1621 TP_RETINEX_GRAD;Transmissie verloop
 1622 TP_RETINEX_GRADS;Sterkte verloop
 1623 TP_RETINEX_GRADS_TOOLTIP;Indien schuifbalk=0: alle herhalingen zijn gelijk.\nIndien > 0 Sterkte verminderd en herhaling vergroot, en omgekeerd.
 1624 TP_RETINEX_GRAD_TOOLTIP;Indien schuifbalk=0: alle herhalingen zijn gelijk.\nIndien > 0 Variantie en Drempel worden verkleind als herhaling toeneemt, en omgekeerd.
 1625 TP_RETINEX_HIGH;Hoog
 1626 TP_RETINEX_HIGHLIG;Hooglicht
 1627 TP_RETINEX_HIGHLIGHT;Drempel hooglicht
 1628 TP_RETINEX_HIGHLIGHT_TOOLTIP;Versterkt de werking van de Hooglicht methode.\nMogelijk moet de "Naburige pixels" worden aangepast en moet de "Witpunt Correctie" in de Raw tab -> Raw Witpuntent worden vergroot.
 1629 TP_RETINEX_HSLSPACE_LIN;HSL-Linear
 1630 TP_RETINEX_HSLSPACE_LOG;HSL-Logaritmisch
 1631 TP_RETINEX_ITER;Herhalingen (Tonemapping)
 1632 TP_RETINEX_ITERF;Tonemapping
 1633 TP_RETINEX_ITER_TOOLTIP;Simuleert tonemapping.\nHoge waarden verlengen de bewerkingstijd.
 1634 TP_RETINEX_LABEL;Retinex
 1635 TP_RETINEX_LABEL_MASK;Masker
 1636 TP_RETINEX_LABSPACE;L*a*b*
 1637 TP_RETINEX_LOW;Laag
 1638 TP_RETINEX_MAP_GAUS;Gaussiaans masker
 1639 TP_RETINEX_MAP_MAPP;Verscherp masker (wavelet gedeeltelijk)
 1640 TP_RETINEX_MAP_MAPT;Verscherp masker (wavelet totaal)
 1641 TP_RETINEX_MAP_METHOD_TOOLTIP;Gebruik het masker dat is aangemaakt door de bovenstaande Gausiaanse functie (Straal, Methode) om halo’s en artefacten te verminderen.\n\nCurve: past een diagonale contrast curve toe op het masker.\nHou rekening met artefacten!\n\n Gausiaans: genereerd en gebruikt een ‘Gausiaanse blur’ op het masker.\nVerscherpen: genereert en gebruikt een ‘wavelet’ op het masker.\nLangzaam.
 1642 TP_RETINEX_MAP_NONE;Geen
 1643 TP_RETINEX_MEDIAN;Transmissie mediaan filter
 1644 TP_RETINEX_METHOD;Methode
 1645 TP_RETINEX_METHOD_TOOLTIP;Laag = versterk lage lichten,\nUniform = gelijkmatig,\nHoog = versterk hoge lichten,\nHooglicht = verwijder magenta in hooglicht.
 1646 TP_RETINEX_MLABEL;Teruggeplaatst sluier-vrij Min=%1 Max=%2
 1647 TP_RETINEX_MLABEL_TOOLTIP;Zou min=0 en max=32768 moeten benaderen\nTeruggeplaatste afbeelding zonder mixture.
 1648 TP_RETINEX_NEIGHBOR;Naburige pixels
 1649 TP_RETINEX_NEUTRAL;Beginwaarde
 1650 TP_RETINEX_NEUTRAL_TIP;Zet alles terug naar de beginwaarde.
 1651 TP_RETINEX_OFFSET;Beginpunt
 1652 TP_RETINEX_SCALES;Gaussiaans verloop
 1653 TP_RETINEX_SCALES_TOOLTIP;Indien schuifbalk=0: alle herhalingen zijn gelijk.\nIndien > 0 Schaal en straal worden verkleind als herhaling toeneemt, en omgekeerd.
 1654 TP_RETINEX_SETTINGS;Instellingen
 1655 TP_RETINEX_SKAL;Schaal
 1656 TP_RETINEX_SLOPE;Vrij gamma helling
 1657 TP_RETINEX_STRENGTH;Sterkte
 1658 TP_RETINEX_THRESHOLD;Drempel
 1659 TP_RETINEX_THRESHOLD_TOOLTIP;Beperkt in/uit.\nIn = afbeelding,\nUit = afbeeldings gauss.
 1660 TP_RETINEX_TLABEL;TM Min=%1 Max=%2 Gemiddeld=%3 Sigma=%4
 1661 TP_RETINEX_TLABEL2;TM Tm=%1 TM=%2
 1662 TP_RETINEX_TLABEL_TOOLTIP;Transmissie resultaat.\nMin en Max worden gebruikt door Variantie.\nMeeste en Sigma\nTm=Min TM=Max van de transmissie.
 1663 TP_RETINEX_TRANF;Transmissie
 1664 TP_RETINEX_TRANSMISSION;Transmissie plan
 1665 TP_RETINEX_TRANSMISSION_TOOLTIP;Transmissie volgens transmissie.\nAbscis: transmissie van negatieve waarden (min), gemiddelde, en positieve waarden (max).\nOrdinaat: versterken of verminderen.
 1666 TP_RETINEX_UNIFORM;Uniform
 1667 TP_RETINEX_VARIANCE;Variantie
 1668 TP_RETINEX_VARIANCE_TOOLTIP;Lage variantie versterkt lokaal contrast en verzadiging, maar dit kan artefacten veroorzaken.
 1669 TP_RETINEX_VIEW;Proces
 1670 TP_RETINEX_VIEW_MASK;Masker
 1671 TP_RETINEX_VIEW_METHOD_TOOLTIP;Standaard - Normale afbeelding.\nMasker - Toont het masker.\nOnscherp masker - Toont de afbeelding met een hoge straal.\nTransmissie - Auto/Vast - Toont de transmissie-map, voor enige actie op kontrast en helderheid.\n\nLet op: het masker komt niet overeen met de werkelijkheid, maar is versterkt om het effect beter zichtbaar te maken.
 1672 TP_RETINEX_VIEW_NONE;Standaard
 1673 TP_RETINEX_VIEW_TRAN;Transmissie - Auto
 1674 TP_RETINEX_VIEW_TRAN2;Transmissie - Vast
 1675 TP_RETINEX_VIEW_UNSHARP;Onscherpmasker
 1676 TP_RGBCURVES_BLUE;B
 1677 TP_RGBCURVES_CHANNEL;Kanaal
 1678 TP_RGBCURVES_GREEN;G
 1679 TP_RGBCURVES_LABEL;RGB-curven
 1680 TP_RGBCURVES_LUMAMODE;Luminositeit Mode
 1681 TP_RGBCURVES_LUMAMODE_TOOLTIP;<b>Luminositeit Mode</b>Varieert de toewijzing van de R, G en B kanalen aan de Luminositeit van de afbeelding, zonder dat de kleur van de afbeelding wijzigt.
 1682 TP_RGBCURVES_RED;R
 1683 TP_ROTATE_DEGREE;Graden
 1684 TP_ROTATE_LABEL;Roteren
 1685 TP_ROTATE_SELECTLINE;Bepaal rechte lijn
 1686 TP_SAVEDIALOG_OK_TIP;Sneltoets: <b>Ctrl-Enter</b>
 1687 TP_SHADOWSHLIGHTS_HIGHLIGHTS;Hoge lichten
 1688 TP_SHADOWSHLIGHTS_HLTONALW;Toonomvang
 1689 TP_SHADOWSHLIGHTS_LABEL;Schaduwen/hoge lichten
 1690 TP_SHADOWSHLIGHTS_RADIUS;Straal
 1691 TP_SHADOWSHLIGHTS_SHADOWS;Schaduwen
 1692 TP_SHADOWSHLIGHTS_SHTONALW;Toonomvang
 1693 TP_SHARPENEDGE_AMOUNT;Hoeveelheid
 1694 TP_SHARPENEDGE_LABEL;Randen
 1695 TP_SHARPENEDGE_PASSES;Herhaling
 1696 TP_SHARPENEDGE_THREE;Alleen luminantie
 1697 TP_SHARPENING_AMOUNT;Hoeveelheid
 1698 TP_SHARPENING_EDRADIUS;Straal
 1699 TP_SHARPENING_EDTOLERANCE;Randtolerantie
 1700 TP_SHARPENING_HALOCONTROL;Halocontrole
 1701 TP_SHARPENING_HCAMOUNT;Hoeveelheid
 1702 TP_SHARPENING_LABEL;Verscherpen (Lab/CIECAM02)
 1703 TP_SHARPENING_METHOD;Methode
 1704 TP_SHARPENING_ONLYEDGES;Alleen randen verscherpen
 1705 TP_SHARPENING_RADIUS;Straal
 1706 TP_SHARPENING_RLD;RL-verscherping
 1707 TP_SHARPENING_RLD_AMOUNT;Hoeveelheid
 1708 TP_SHARPENING_RLD_DAMPING;Demping
 1709 TP_SHARPENING_RLD_ITERATIONS;Herhaling
 1710 TP_SHARPENING_THRESHOLD;Drempel
 1711 TP_SHARPENING_USM;Onscherpmasker
 1712 TP_SHARPENMICRO_AMOUNT;Hoeveelheid
 1713 TP_SHARPENMICRO_LABEL;Microcontrast (Lab/CIECAM02)
 1714 TP_SHARPENMICRO_MATRIX;3×3-matrix ipv. 5×5
 1715 TP_SHARPENMICRO_UNIFORMITY;Uniformiteit
 1716 TP_VIBRANCE_AVOIDCOLORSHIFT;Vermijd kleurverschuiving
 1717 TP_VIBRANCE_CURVEEDITOR_SKINTONES;HH
 1718 TP_VIBRANCE_CURVEEDITOR_SKINTONES_LABEL;Huidtinten
 1719 TP_VIBRANCE_CURVEEDITOR_SKINTONES_RANGE1;Rood/Paars
 1720 TP_VIBRANCE_CURVEEDITOR_SKINTONES_RANGE2;Rood
 1721 TP_VIBRANCE_CURVEEDITOR_SKINTONES_RANGE3;Rood/Geel
 1722 TP_VIBRANCE_CURVEEDITOR_SKINTONES_RANGE4;Geel
 1723 TP_VIBRANCE_CURVEEDITOR_SKINTONES_TOOLTIP;Tint volgens Tint
 1724 TP_VIBRANCE_LABEL;Levendigheid
 1725 TP_VIBRANCE_PASTELS;Pasteltinten
 1726 TP_VIBRANCE_PASTSATTOG;Koppel pastel- en verzadigde tinten
 1727 TP_VIBRANCE_PROTECTSKINS;Bescherm huidtinten
 1728 TP_VIBRANCE_PSTHRESHOLD;Drempel pastel/verzadiging
 1729 TP_VIBRANCE_PSTHRESHOLD_SATTHRESH;Drempel Verzadiging
 1730 TP_VIBRANCE_PSTHRESHOLD_TOOLTIP;De verticale as vertegenwoordigt aan de onderkant de pastel tinten en aan de bovenkanten de verzadigde tinten.\nDe horizontale as vertegenwoordigt de verzadigde reeks.
 1731 TP_VIBRANCE_PSTHRESHOLD_WEIGTHING;Pastel/verzadigings transitie weging
 1732 TP_VIBRANCE_SATURATED;Verzadigde tinten
 1733 TP_VIGNETTING_AMOUNT;Hoeveelheid
 1734 TP_VIGNETTING_CENTER;Centrum
 1735 TP_VIGNETTING_CENTER_X;Centrum X
 1736 TP_VIGNETTING_CENTER_Y;Centrum Y
 1737 TP_VIGNETTING_LABEL;Vignettering Correctie
 1738 TP_VIGNETTING_RADIUS;Straal
 1739 TP_VIGNETTING_STRENGTH;Sterkte
 1740 TP_WAVELET_1;Niveau 1
 1741 TP_WAVELET_2;Niveau 2
 1742 TP_WAVELET_3;Niveau 3
 1743 TP_WAVELET_4;Niveau 4
 1744 TP_WAVELET_5;Niveau 5
 1745 TP_WAVELET_6;Niveau 6
 1746 TP_WAVELET_7;Niveau 7
 1747 TP_WAVELET_8;Niveau 8
 1748 TP_WAVELET_9;Niveau 9
 1749 TP_WAVELET_APPLYTO;Toepassen
 1750 TP_WAVELET_AVOID;Vermijd kleurverschuiving
 1751 TP_WAVELET_B0;Zwart
 1752 TP_WAVELET_B1;Grijs
 1753 TP_WAVELET_B2;Rest
 1754 TP_WAVELET_BACKGROUND;Achtergrond
 1755 TP_WAVELET_BACUR;Curve
 1756 TP_WAVELET_BALANCE;Contrastbalans d/v-h
 1757 TP_WAVELET_BALANCE_TOOLTIP;Wijzigt de balans tussen de wavelet richtingen: vertikaal-horizontaal en diagonaal.\nAls contrast, chromaticiteit of 'rest' tonemapping actief zijn, wordt het effect als gevolg van de balans versterkt.
 1758 TP_WAVELET_BALCHRO;Chroma balans
 1759 TP_WAVELET_BALCHRO_TOOLTIP;De 'Contrastbalans' curve en schuifbalk wijzigen ook de chromaticiteit balans.
 1760 TP_WAVELET_BANONE;Geen
 1761 TP_WAVELET_BASLI;Schuifbalk
 1762 TP_WAVELET_BATYPE;Balans methode
 1763 TP_WAVELET_CBENAB;Kleurtint en kleurbalans
 1764 TP_WAVELET_CCURVE;Lokaal contrast
 1765 TP_WAVELET_CH1;Alle chroma's
 1766 TP_WAVELET_CH2;Pastel - Verzadigd
 1767 TP_WAVELET_CH3;Koppel contrast niveaus
 1768 TP_WAVELET_CHCU;Curve
 1769 TP_WAVELET_CHR;Koppel Chroma aan contrast
 1770 TP_WAVELET_CHRO;Verzadigd - Pastel
 1771 TP_WAVELET_CHRO_TOOLTIP;Begrens tussen pastel en verzadigd\n 1-x niveau verzadigd\n x-9 niveau pastel
 1772 TP_WAVELET_CHR_TOOLTIP;Wijzig chroma in combinatie met Contrast niveaus
 1773 TP_WAVELET_CHSL;Schuifbalken
 1774 TP_WAVELET_CHTYPE;Chrominantie methode
 1775 TP_WAVELET_COLORT;Dekking Rood-Groen Niveau
 1776 TP_WAVELET_COMPCONT;Contrast
 1777 TP_WAVELET_COMPGAMMA;Compressie gamma
 1778 TP_WAVELET_COMPGAMMA_TOOLTIP;Wijzig de gamma van de 'rest afbeelding' zodat data en histogram gelijk kunnen worden gemaakt.
 1779 TP_WAVELET_COMPTM;Tonemapping
 1780 TP_WAVELET_CONTEDIT;'Na' contrast curve
 1781 TP_WAVELET_CONTR;Gamut - controle
 1782 TP_WAVELET_CONTRA;Contrast
 1783 TP_WAVELET_CONTRAST_MINUS;Contrast -
 1784 TP_WAVELET_CONTRAST_PLUS;Contrast +
 1785 TP_WAVELET_CONTRA_TOOLTIP;Wijzigt het contrast van de 'rest afbeelding'.
 1786 TP_WAVELET_CTYPE;Chrominantie sterkte
 1787 TP_WAVELET_CURVEEDITOR_CC_TOOLTIP;Wijzigt lokaal contrast als een functie van het oorspronkelijke lokale contrast (abscis).\nLage abscis waarden vertegenwoordigen klein lokaal contrast (werkelijke waarden rond 10..20).\n50% abscis vertegenwoordigd gemiddeld lokaal contrast (werkelijke waarden rond 100..300).\n66% abscis vertegenwoordigd standaard deviatie van lokaal contrast (werkelijke waarden rond 300..800).\n100% abscis vertegenwoordigd maximaal lokaal contrast (werkelijke waarden rond 3000..8000).
 1788 TP_WAVELET_CURVEEDITOR_CH;Contrast niveau=f(Hue)
 1789 TP_WAVELET_CURVEEDITOR_CH_TOOLTIP;Wijzigt het contrast van elk niveau als een functie van hue.\nZorg er voor dat de wijzigingen die zijn gemaakt bij de Gamut Hue toepassing niet worden overschreven.\nDe curve werkt alleen als de 'wavelet contrast niveau schuifbalken' groter dan nul zijn.
 1790 TP_WAVELET_CURVEEDITOR_CL;L
 1791 TP_WAVELET_CURVEEDITOR_CL_TOOLTIP;Contrast luminantie curve. Wordt uitgevoerd aan het einde van de wavelet niveau behandeling.
 1792 TP_WAVELET_CURVEEDITOR_HH;HH
 1793 TP_WAVELET_CURVEEDITOR_HH_TOOLTIP;Wijzigt de rest van de afbeelding 's tint als een functie van tint.
 1794 TP_WAVELET_DALL;Alle richtingen
 1795 TP_WAVELET_DAUB;Randen
 1796 TP_WAVELET_DAUB2;D2 - laag
 1797 TP_WAVELET_DAUB4;D4 - standaard
 1798 TP_WAVELET_DAUB6;D6 - standaard plus
 1799 TP_WAVELET_DAUB10;D10 - medium
 1800 TP_WAVELET_DAUB14;D14 - hoog
 1801 TP_WAVELET_DAUB_TOOLTIP;Wijzigt Daubechies coëfficiënt:\nD4 = Standaard,\nD14 = Geeft meestal het beste resultaat met een iets langere verwerkingstijd.\n\nBeïnvloed zowel rand detectie als het algemen resultaat van de eerste niveau´s. De kwaliteit is niet strikt gerelateerd aan deze coëfficiënt en kan variëren per afbeelding en toepassing.
 1802 TP_WAVELET_DONE;Richting: Vertikaal
 1803 TP_WAVELET_DTHR;Richting: Diagonaal
 1804 TP_WAVELET_DTWO;Richting: Horizontaal
 1805 TP_WAVELET_EDCU;Curve
 1806 TP_WAVELET_EDGCONT;Lokaal contrast
 1807 TP_WAVELET_EDGCONT_TOOLTIP;Schuif de punten naar links om het contrast te verminderen. Naar rechts schuiven vergroot het contrast.\nLinksonder, Linksboven, Rechtsboven, Rechtsonder vertegenwoordigen respectievelijk lokaal contast voor lage waarden, gemiddeld, gemiddeld+stdev, maximum.
 1808 TP_WAVELET_EDGE;Randen verscherpen (Luminantie)
 1809 TP_WAVELET_EDGEAMPLI;Basis versterking
 1810 TP_WAVELET_EDGEDETECT;Gradiënt gevoeligheid
 1811 TP_WAVELET_EDGEDETECTTHR;Drempel laag (ruis)
 1812 TP_WAVELET_EDGEDETECTTHR2;Drempel hoog (detectie)
 1813 TP_WAVELET_EDGEDETECTTHR_TOOLTIP;Wijzigt de rand detectie. Bijvoorbeeld om randverscherping te voorkomen bij fijne details zoals ruis in de lucht.
 1814 TP_WAVELET_EDGEDETECT_TOOLTIP;Beweeg de schuifbalk naar rechts om de randgevoeligheid te vergroten. Dit wijzigt lokaal contrast, randscherpte en ruis.
 1815 TP_WAVELET_EDGESENSI;Randgevoeligheid
 1816 TP_WAVELET_EDGREINF_TOOLTIP;Versterk of verminder de aktie van het eerste niveau en doe het tegenovergestelde voor het tweede niveau en laat de rest ongewijzigd.
 1817 TP_WAVELET_EDGTHRESH;Drempel
 1818 TP_WAVELET_EDGTHRESH_TOOLTIP;Wijzigt de interactie tussen de eerste niveaus en de andere niveaus. Hoe hoger de drempel hoe meer de actie is gecentreerd op de eerste niveaus. Wees voorzichtig met negatieve waarden. Deze versterken de hogere niveaus en kunnen artefacten veroorzaken.
 1819 TP_WAVELET_EDRAD;Straal
 1820 TP_WAVELET_EDRAD_TOOLTIP;Deze straalaanpassing verschilt erg van die in de andere verscherpings tools. De waarde wordt vergeleken met elk niveau op basis van een complexe functie. In dit geval heeft zelfs een nul waarde effect.
 1821 TP_WAVELET_EDSL;Drempel schuifbalk
 1822 TP_WAVELET_EDTYPE;Lokaal contrast methode
 1823 TP_WAVELET_EDVAL;Waarde
 1824 TP_WAVELET_FINAL;Finale Bewerking
 1825 TP_WAVELET_FINEST;fijn
 1826 TP_WAVELET_HIGHLIGHT;Hoge lichten: Luminantie Reeks (0..100)
 1827 TP_WAVELET_HS1;Alle luminanties
 1828 TP_WAVELET_HS2;Hoge lichten/Schaduwen
 1829 TP_WAVELET_HUESKIN;Tint reeks (huid)
 1830 TP_WAVELET_HUESKIN_TOOLTIP;De laagste punten vormen het begin van de transitie zone, en de bovenste punten het einde. Boven is het effect maximaal.\n\nAls het gebied aanzienlijk moet worden gewijzigd, of als er artefacten ontstaan, dan is de <b>witbalans</b> incorrect.
 1831 TP_WAVELET_HUESKY;Tint Reeks (lucht)
 1832 TP_WAVELET_HUESKY_TOOLTIP;De laagste punten vormen het begin van de transitie zone, en de bovenste punten het einde. Boven is het effect maximaal.\n\nAls het gebied aanzienlijk moet worden gewijzigd, of als er artefacten ontstaan, dan is de <b>witbalans</b> incorrect.
 1833 TP_WAVELET_ITER;Balans niveau
 1834 TP_WAVELET_ITER_TOOLTIP;Links: verhoog lage niveaus en verlaag hoge niveaus.\nRechts: verlaag lage niveaus en verhoog hoge niveaus.
 1835 TP_WAVELET_LABEL;Wavelet niveaus
 1836 TP_WAVELET_LARGEST;grof
 1837 TP_WAVELET_LEVCH;Chromaticiteit
 1838 TP_WAVELET_LEVDIR_ALL;Alle niveaus in alle richtingen
 1839 TP_WAVELET_LEVDIR_INF;Onder of gelijk aan het niveau
 1840 TP_WAVELET_LEVDIR_ONE;Eén Niveau
 1841 TP_WAVELET_LEVDIR_SUP;Boven het niveau
 1842 TP_WAVELET_LEVELS;Wavelet niveaus
 1843 TP_WAVELET_LEVELS_TOOLTIP;Kies het aantal detail niveaus. Meer niveaus vereisen meer RAM en de verwerking duurt langer.
 1844 TP_WAVELET_LEVF;Contrast
 1845 TP_WAVELET_LEVLABEL;Voorbeeld maximum mogelijke niveaus=%1
 1846 TP_WAVELET_LEVONE;Niveau 2
 1847 TP_WAVELET_LEVTHRE;Niveau 4
 1848 TP_WAVELET_LEVTWO;Niveau 3
 1849 TP_WAVELET_LEVZERO;Niveau 1
 1850 TP_WAVELET_LINKEDG;Koppel met Randscherpte Waarde
 1851 TP_WAVELET_LIPST;Verbeterde methode
 1852 TP_WAVELET_LOWLIGHT;Schaduwen: Luminantie Reeks (0..100)
 1853 TP_WAVELET_MEDGREINF;Eerste Niveau
 1854 TP_WAVELET_MEDI;Verminder artefacten in blauwe lucht
 1855 TP_WAVELET_MEDILEV;Rand detectie
 1856 TP_WAVELET_MEDILEV_TOOLTIP;Bij gebruik van Rand detectie:\n- Maak geen gebruik van de lage contrast niveaus's. Dit voorkomt artefacten.\n- Gebruik de hoge waarden van de Gradiënt gevoeligheid.\n\nJe kunt de sterkte moduleren met 'verfijnen' van Ruisonderdrukking.
 1857 TP_WAVELET_NEUTRAL;Neutraal
 1858 TP_WAVELET_NOIS;Ruisonderdrukking
 1859 TP_WAVELET_NOISE;Ruisonderdrukking
 1860 TP_WAVELET_NPHIGH;Hoog
 1861 TP_WAVELET_NPLOW;Laag
 1862 TP_WAVELET_NPNONE;Geen
 1863 TP_WAVELET_NPTYPE;Naburige pixels
 1864 TP_WAVELET_NPTYPE_TOOLTIP;Gebruikt de nabijheid van een pixel en acht naburige pixels. Indien weinig verschil, dan worden randen verscherpt.
 1865 TP_WAVELET_OPACITY;Dekking Blauw-Geel Niveau
 1866 TP_WAVELET_OPACITYW;Contrast balans d/v-h curve
 1867 TP_WAVELET_OPACITYWL;Finale lokaal contrast
 1868 TP_WAVELET_OPACITYWL_TOOLTIP;Wijzigt het lokaal contrast aan het einde van de wavelet toepassing.\n\nHet lokaal contrast wordt sterker van links naar rechts.
 1869 TP_WAVELET_PASTEL;Pastel chromaciteit
 1870 TP_WAVELET_PROC;Process
 1871 TP_WAVELET_RE1;Versterkt
 1872 TP_WAVELET_RE2;Ongewijzigd
 1873 TP_WAVELET_RE3;Verminderd
 1874 TP_WAVELET_RESCHRO;Chromaticiteit
 1875 TP_WAVELET_RESCON;Schaduwen
 1876 TP_WAVELET_RESCONH;Hoge lichten
 1877 TP_WAVELET_RESID;Rest van de afbeelding
 1878 TP_WAVELET_SAT;Verzadigd chromaciteit
 1879 TP_WAVELET_SETTINGS;Wavelet Instellingen
 1880 TP_WAVELET_SKIN;Huidtinten Wijzigen/Beschermen
 1881 TP_WAVELET_SKIN_TOOLTIP;Bij -100 worden alleen huidtinten gewijzigd.\nBij 0 worden alle tinten gelijk behandeld.\nBij +100 worden huidtinten beschermd. Alle andere tinten worden gewijzigd.
 1882 TP_WAVELET_SKY;Tint-tonen (lucht) Wijzigen/Beschermen
 1883 TP_WAVELET_SKY_TOOLTIP;Vergroot/verminder chrominantie in de tint reeks\nVermijd artefacten in blauwe lucht als gevolg van micro-contrast, micro-chroma,...
 1884 TP_WAVELET_STREN;Sterkte
 1885 TP_WAVELET_STRENGTH;Sterkte
 1886 TP_WAVELET_SUP;Boven het niveau + overblijvend
 1887 TP_WAVELET_SUPE;Extra
 1888 TP_WAVELET_THR;Drempel Schaduwen
 1889 TP_WAVELET_THRES;Max niveau
 1890 TP_WAVELET_THRESHOLD;Hoge lichten: Aantal te gebruiken niveaus (fijn naar grof - leidend)
 1891 TP_WAVELET_THRESHOLD2;Schaduwen: Aantal te gebruiken niveaus (grof naar fijn)
 1892 TP_WAVELET_THRESHOLD2_TOOLTIP;Alleen niveaus tussen '9' en '9 minus gekozen waarde' worden behandeld als schaduwen\nDe andere niveaus worden volledig behandeld\nHet maximum niveau voor schaduwen wordt beperkt door het aantal Hoge lichten niveaus (9- hoge lichten niveau)
 1893 TP_WAVELET_THRESHOLD_TOOLTIP;Alleen niveaus boven de gekozen waarde worden behandeld als hoge lichten\nDe andere niveaus worden volledig behandeld
 1894 TP_WAVELET_THRH;Drempel Hoge lichten
 1895 TP_WAVELET_TILES;Tegel grootte (* 128)
 1896 TP_WAVELET_TILESBIG;Grote Tegels
 1897 TP_WAVELET_TILESFULL;Volldige afbeelding
 1898 TP_WAVELET_TILESIZE;Tegel grootte
 1899 TP_WAVELET_TILESLIT;Kleine Tegels
 1900 TP_WAVELET_TILES_TOOLTIP;De optie 'Volledige afbeelding' geeft een betere kwaliteit en is de aanbevolen keuze. Selecteer Tegels als er onvoldoende geheugen beschikbaar is. Raadpleeg RawPedia voor geheugen aanbevelingen.
 1901 TP_WAVELET_TMSTRENGTH;Compressie sterkte
 1902 TP_WAVELET_TMSTRENGTH_TOOLTIP;Bepaalt de sterkte van tonemapping of contrast compressie. Als de waarde anders is dan 0, dan worden de Sterkte en Gamma schuifbalken van Tonemapping in de Belichtings tab inactief.
 1903 TP_WAVELET_TMTYPE;Compressie methode
 1904 TP_WAVELET_TON;Kleurtinten
 1905 TP_WBALANCE_AUTO;Automatisch
 1906 TP_WBALANCE_CAMERA;Camera
 1907 TP_WBALANCE_CLOUDY;Bewolkt
 1908 TP_WBALANCE_CUSTOM;Handmatig
 1909 TP_WBALANCE_DAYLIGHT;Daglicht (zonnig)
 1910 TP_WBALANCE_EQBLUERED;Blauw/Rood Balans
 1911 TP_WBALANCE_EQBLUERED_TOOLTIP;Wijzigt het normale gedrag van "witbalans" door de blauw/rood balans te verschuiven.\nToepassen wanneer de opname-omstandigheden sterk afwijken van: \na) standaard belichting (bv. onderwater)\nb) de condities waar de calibraties zijn uitgevoerd\nc) de matrices of ICC profielen.
 1912 TP_WBALANCE_FLASH55;Leica
 1913 TP_WBALANCE_FLASH60;Standaard, Canon, Pentax, Olympus
 1914 TP_WBALANCE_FLASH65;Nikon, Panasonic, Sony, Minolta
 1915 TP_WBALANCE_FLASH_HEADER;Flits
 1916 TP_WBALANCE_FLUO1;F1 - Daglicht
 1917 TP_WBALANCE_FLUO2;F2 - Koel wit
 1918 TP_WBALANCE_FLUO3;F3 - Wit
 1919 TP_WBALANCE_FLUO4;F4 - Warm wit
 1920 TP_WBALANCE_FLUO5;F5 - Daglicht
 1921 TP_WBALANCE_FLUO6;F6 - Licht wit
 1922 TP_WBALANCE_FLUO7;F7 - D65 Daglicht simuleren
 1923 TP_WBALANCE_FLUO8;F8 - D50 / Sylvania F40 Design
 1924 TP_WBALANCE_FLUO9;F9 - Koel wit deluxe
 1925 TP_WBALANCE_FLUO10;F10 - Philips TL85
 1926 TP_WBALANCE_FLUO11;F11 - Philips TL84
 1927 TP_WBALANCE_FLUO12;F12 - Philips TL83
 1928 TP_WBALANCE_FLUO_HEADER;Fluorescent(TL)
 1929 TP_WBALANCE_GREEN;Groentint
 1930 TP_WBALANCE_GTI;GTI
 1931 TP_WBALANCE_HMI;HMI
 1932 TP_WBALANCE_JUDGEIII;JudgeIII
 1933 TP_WBALANCE_LABEL;Witbalans
 1934 TP_WBALANCE_LAMP_HEADER;Lamp
 1935 TP_WBALANCE_LED_CRS;CRS SP12 WWMR16
 1936 TP_WBALANCE_LED_HEADER;LED
 1937 TP_WBALANCE_LED_LSI;LSI Lumelex 2040
 1938 TP_WBALANCE_METHOD;Methode
 1939 TP_WBALANCE_SHADE;Schaduw
 1940 TP_WBALANCE_SIZE;Grootte:
 1941 TP_WBALANCE_SOLUX35;Solux 3500K
 1942 TP_WBALANCE_SOLUX41;Solux 4100K
 1943 TP_WBALANCE_SOLUX47;Solux 4700K (leverancier)
 1944 TP_WBALANCE_SOLUX47_NG;Solux 4700K (Nat. Gallery)
 1945 TP_WBALANCE_SPOTWB;Wijs WB aan
 1946 TP_WBALANCE_TEMPBIAS;AWB temperatuur afwijking
 1947 TP_WBALANCE_TEMPBIAS_TOOLTIP;Wijzigt de berekening van "auto wit balans"\ndoor een afwijking naar warmere of koelere temperatuur \nDe afwijking wordt uitgedrukt als percentage van de berekende temperatuur,\nszodat het resultaat is "computedTemp + computedTemp * afwijking".
 1948 TP_WBALANCE_TEMPERATURE;Kleurtemperatuur
 1949 TP_WBALANCE_TUNGSTEN;Tungsten (wolfraam)
 1950 TP_WBALANCE_WATER1;Onderwater 1
 1951 TP_WBALANCE_WATER2;Onderwater 2
 1952 TP_WBALANCE_WATER_HEADER;Onderwater
 1953 ZOOMPANEL_100;(100%)
 1954 ZOOMPANEL_NEWCROPWINDOW;Open (nieuw) detailvenster
 1955 ZOOMPANEL_ZOOM100;Zoom naar 100%\nSneltoets: <b>z</b>
 1956 ZOOMPANEL_ZOOMFITCROPSCREEN;Maak uitsnede passend in het scherm\nSneltoets: <b>f</b>
 1957 ZOOMPANEL_ZOOMFITSCREEN;Passend in venster\nSneltoets: <b>Alt</b>-<b>f</b>
 1958 ZOOMPANEL_ZOOMIN;Zoom in\nSneltoets: <b>+</b>
 1959 ZOOMPANEL_ZOOMOUT;Zoom uit\nSneltoets: <b>-</b>
 1960 
 1961 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 1962 ! Untranslated keys follow; remove the ! prefix after an entry is translated.
 1963 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 1964 
 1965 !ADJUSTER_RESET_TO_DEFAULT;<b>Click</b> - reset to default value.\n<b>Ctrl</b>+<b>click</b> - reset to initial value.
 1966 !CURVEEDITOR_CATMULLROM;Flexible
 1967 !DONT_SHOW_AGAIN;Don't show this message again.
 1968 !DYNPROFILEEDITOR_IMGTYPE_ANY;Any
 1969 !DYNPROFILEEDITOR_IMGTYPE_HDR;HDR
 1970 !DYNPROFILEEDITOR_IMGTYPE_PS;Pixel Shift
 1971 !DYNPROFILEEDITOR_IMGTYPE_STD;Standard
 1972 !EXIFFILTER_IMAGETYPE;Image type
 1973 !EXIFPANEL_SHOWALL;Show all
 1974 !FILEBROWSER_BROWSEPATHBUTTONHINT;Click to open specified path, reload folder and apply "find" keywords.
 1975 !FILEBROWSER_CACHECLEARFROMFULL;Clear all including cached profiles
 1976 !FILEBROWSER_CACHECLEARFROMPARTIAL;Clear all except cached profiles
 1977 !FILEBROWSER_DELETEDIALOG_ALL;Are you sure you want to <b>permanently</b> delete all <b>%1</b> files in trash?
 1978 !FILEBROWSER_DELETEDIALOG_SELECTED;Are you sure you want to <b>permanently</b> delete the selected <b>%1</b> files?
 1979 !FILEBROWSER_DELETEDIALOG_SELECTEDINCLPROC;Are you sure you want to <b>permanently</b> delete the selected <b>%1</b> files, <b>including</b> a queue-processed version?
 1980 !FILEBROWSER_EMPTYTRASHHINT;<b>Permanently</b> delete all files in trash.
 1981 !FILEBROWSER_POPUPREMOVE;Delete permanently
 1982 !FILEBROWSER_POPUPREMOVEINCLPROC;Delete permanently, including queue-processed version
 1983 !FILEBROWSER_SHOWNOTTRASHHINT;Show only images not in trash.
 1984 !GENERAL_CURRENT;Current
 1985 !GENERAL_RESET;Reset
 1986 !GENERAL_SAVE_AS;Save as...
 1987 !GENERAL_SLIDER;Slider
 1988 !GIMP_PLUGIN_INFO;Welcome to the RawTherapee GIMP plugin!\nOnce you are done editing, simply close the main RawTherapee window and the image will be automatically imported in GIMP.
 1989 !HISTOGRAM_TOOLTIP_MODE;Toggle between linear, log-linear and log-log scaling of the histogram.
 1990 !HISTORY_MSG_173;NR - Detail recovery
 1991 !HISTORY_MSG_203;NR - Color space
 1992 !HISTORY_MSG_235;B&amp;W - CM - Auto
 1993 !HISTORY_MSG_237;B&amp;W - CM
 1994 !HISTORY_MSG_256;NR - Median - Type
 1995 !HISTORY_MSG_273;CT - Color Balance SMH
 1996 !HISTORY_MSG_297;NR - Mode
 1997 !HISTORY_MSG_392;W - Residual - Color Balance
 1998 !HISTORY_MSG_441;Retinex - Gain transmission
 1999 !HISTORY_MSG_475;PS - Equalize channel
 2000 !HISTORY_MSG_476;CAM02 - Temp out
 2001 !HISTORY_MSG_477;CAM02 - Green out
 2002 !HISTORY_MSG_478;CAM02 - Yb out
 2003 !HISTORY_MSG_479;CAM02 - CAT02 adaptation out
 2004 !HISTORY_MSG_480;CAM02 - Automatic CAT02 out
 2005 !HISTORY_MSG_481;CAM02 - Temp scene
 2006 !HISTORY_MSG_482;CAM02 - Green scene
 2007 !HISTORY_MSG_483;CAM02 - Yb scene
 2008 !HISTORY_MSG_484;CAM02 - Auto Yb scene
 2009 !HISTORY_MSG_485;Lens Correction
 2010 !HISTORY_MSG_486;Lens Correction - Camera
 2011 !HISTORY_MSG_487;Lens Correction - Lens
 2012 !HISTORY_MSG_488;Dynamic Range Compression
 2013 !HISTORY_MSG_489;DRC - Detail
 2014 !HISTORY_MSG_490;DRC - Amount
 2015 !HISTORY_MSG_491;White Balance
 2016 !HISTORY_MSG_492;RGB Curves
 2017 !HISTORY_MSG_493;L*a*b* Adjustments
 2018 !HISTORY_MSG_CLAMPOOG;Clip out-of-gamut colors
 2019 !HISTORY_MSG_COLORTONING_LABGRID_VALUE;CT - Color correction
 2020 !HISTORY_MSG_COLORTONING_LABREGION_AB;CT - Color correction
 2021 !HISTORY_MSG_COLORTONING_LABREGION_CHANNEL;CT - Channel
 2022 !HISTORY_MSG_COLORTONING_LABREGION_CHROMATICITYMASK;CT - region C mask
 2023 !HISTORY_MSG_COLORTONING_LABREGION_HUEMASK;CT - H mask
 2024 !HISTORY_MSG_COLORTONING_LABREGION_LIGHTNESS;CT - Lightness
 2025 !HISTORY_MSG_COLORTONING_LABREGION_LIGHTNESSMASK;CT - L mask
 2026 !HISTORY_MSG_COLORTONING_LABREGION_LIST;CT - List
 2027 !HISTORY_MSG_COLORTONING_LABREGION_MASKBLUR;CT - region mask blur
 2028 !HISTORY_MSG_COLORTONING_LABREGION_OFFSET;CT - region offset
 2029 !HISTORY_MSG_COLORTONING_LABREGION_POWER;CT - region power
 2030 !HISTORY_MSG_COLORTONING_LABREGION_SATURATION;CT - Saturation
 2031 !HISTORY_MSG_COLORTONING_LABREGION_SHOWMASK;CT - region show mask
 2032 !HISTORY_MSG_COLORTONING_LABREGION_SLOPE;CT - region slope
 2033 !HISTORY_MSG_DEHAZE_DEPTH;Dehaze - Depth
 2034 !HISTORY_MSG_DEHAZE_ENABLED;Haze Removal
 2035 !HISTORY_MSG_DEHAZE_SHOW_DEPTH_MAP;Dehaze - Show depth map
 2036 !HISTORY_MSG_DEHAZE_STRENGTH;Dehaze - Strength
 2037 !HISTORY_MSG_DUALDEMOSAIC_AUTO_CONTRAST;Dual demosaic - Auto threshold
 2038 !HISTORY_MSG_DUALDEMOSAIC_CONTRAST;Dual demosaic - Contrast threshold
 2039 !HISTORY_MSG_FILMNEGATIVE_ENABLED;Film Negative
 2040 !HISTORY_MSG_FILMNEGATIVE_VALUES;Film negative values
 2041 !HISTORY_MSG_HISTMATCHING;Auto-matched tone curve
 2042 !HISTORY_MSG_ICM_OUTPUT_PRIMARIES;Output - Primaries
 2043 !HISTORY_MSG_ICM_OUTPUT_TEMP;Output - ICC-v4 illuminant D
 2044 !HISTORY_MSG_ICM_OUTPUT_TYPE;Output - Type
 2045 !HISTORY_MSG_ICM_WORKING_GAMMA;Working - Gamma
 2046 !HISTORY_MSG_ICM_WORKING_SLOPE;Working - Slope
 2047 !HISTORY_MSG_ICM_WORKING_TRC_METHOD;Working - TRC method
 2048 !HISTORY_MSG_LOCALCONTRAST_AMOUNT;Local Contrast - Amount
 2049 !HISTORY_MSG_LOCALCONTRAST_DARKNESS;Local Contrast - Darkness
 2050 !HISTORY_MSG_LOCALCONTRAST_ENABLED;Local Contrast
 2051 !HISTORY_MSG_LOCALCONTRAST_LIGHTNESS;Local Contrast - Lightness
 2052 !HISTORY_MSG_LOCALCONTRAST_RADIUS;Local Contrast - Radius
 2053 !HISTORY_MSG_METADATA_MODE;Metadata copy mode
 2054 !HISTORY_MSG_MICROCONTRAST_CONTRAST;Microcontrast - Contrast threshold
 2055 !HISTORY_MSG_PIXELSHIFT_DEMOSAIC;PS - Demosaic method for motion
 2056 !HISTORY_MSG_PREPROCESS_LINEDENOISE_DIRECTION;Line noise filter direction
 2057 !HISTORY_MSG_PREPROCESS_PDAFLINESFILTER;PDAF lines filter
 2058 !HISTORY_MSG_PRSHARPEN_CONTRAST;PRS - Contrast threshold
 2059 !HISTORY_MSG_RAWCACORR_AUTOIT;Raw CA Correction - Iterations
 2060 !HISTORY_MSG_RAWCACORR_COLORSHIFT;Raw CA Correction - Avoid color shift
 2061 !HISTORY_MSG_RAW_BORDER;Raw border
 2062 !HISTORY_MSG_RESIZE_ALLOWUPSCALING;Resize - Allow upscaling
 2063 !HISTORY_MSG_SHARPENING_BLUR;Sharpening - Blur radius
 2064 !HISTORY_MSG_SHARPENING_CONTRAST;Sharpening - Contrast threshold
 2065 !HISTORY_MSG_SH_COLORSPACE;S/H - Colorspace
 2066 !HISTORY_MSG_SOFTLIGHT_ENABLED;Soft light
 2067 !HISTORY_MSG_SOFTLIGHT_STRENGTH;Soft light - Strength
 2068 !HISTORY_MSG_TM_FATTAL_ANCHOR;DRC - Anchor
 2069 !ICCPROFCREATOR_COPYRIGHT;Copyright:
 2070 !ICCPROFCREATOR_COPYRIGHT_RESET_TOOLTIP;Reset to the default copyright, granted to "RawTherapee, CC0"
 2071 !ICCPROFCREATOR_CUSTOM;Custom
 2072 !ICCPROFCREATOR_DESCRIPTION;Description:
 2073 !ICCPROFCREATOR_DESCRIPTION_ADDPARAM;Append gamma and slope values to the description
 2074 !ICCPROFCREATOR_DESCRIPTION_TOOLTIP;Leave empty to set the default description.
 2075 !ICCPROFCREATOR_GAMMA;Gamma
 2076 !ICCPROFCREATOR_ICCVERSION;ICC version:
 2077 !ICCPROFCREATOR_ILL;Illuminant:
 2078 !ICCPROFCREATOR_ILL_41;D41
 2079 !ICCPROFCREATOR_ILL_50;D50
 2080 !ICCPROFCREATOR_ILL_55;D55
 2081 !ICCPROFCREATOR_ILL_60;D60
 2082 !ICCPROFCREATOR_ILL_65;D65
 2083 !ICCPROFCREATOR_ILL_80;D80
 2084 !ICCPROFCREATOR_ILL_DEF;Default
 2085 !ICCPROFCREATOR_ILL_INC;StdA 2856K
 2086 !ICCPROFCREATOR_ILL_TOOLTIP;You can only set the illuminant for ICC v4 profiles.
 2087 !ICCPROFCREATOR_PRIMARIES;Primaries:
 2088 !ICCPROFCREATOR_PRIM_ACESP0;ACES AP0
 2089 !ICCPROFCREATOR_PRIM_ACESP1;ACES AP1
 2090 !ICCPROFCREATOR_PRIM_ADOBE;Adobe RGB (1998)
 2091 !ICCPROFCREATOR_PRIM_BEST;BestRGB
 2092 !ICCPROFCREATOR_PRIM_BETA;BetaRGB
 2093 !ICCPROFCREATOR_PRIM_BLUX;Blue X
 2094 !ICCPROFCREATOR_PRIM_BLUY;Blue Y
 2095 !ICCPROFCREATOR_PRIM_BRUCE;BruceRGB
 2096 !ICCPROFCREATOR_PRIM_GREX;Green X
 2097 !ICCPROFCREATOR_PRIM_GREY;Green Y
 2098 !ICCPROFCREATOR_PRIM_PROPH;Prophoto
 2099 !ICCPROFCREATOR_PRIM_REC2020;Rec2020
 2100 !ICCPROFCREATOR_PRIM_REDX;Red X
 2101 !ICCPROFCREATOR_PRIM_REDY;Red Y
 2102 !ICCPROFCREATOR_PRIM_SRGB;sRGB
 2103 !ICCPROFCREATOR_PRIM_TOOLTIP;You can only set custom primaries for ICC v4 profiles.
 2104 !ICCPROFCREATOR_PRIM_WIDEG;Widegamut
 2105 !ICCPROFCREATOR_PROF_V2;ICC v2
 2106 !ICCPROFCREATOR_PROF_V4;ICC v4
 2107 !ICCPROFCREATOR_SAVEDIALOG_TITLE;Save ICC profile as...
 2108 !ICCPROFCREATOR_SLOPE;Slope
 2109 !ICCPROFCREATOR_TRC_PRESET;Tone response curve:
 2110 !MAIN_BUTTON_ICCPROFCREATOR;ICC Profile Creator
 2111 !MAIN_FRAME_PLACES_DEL;Remove
 2112 !MAIN_MSG_TOOMANYOPENEDITORS;Too many open editors.\nPlease close an editor to continue.
 2113 !MAIN_TAB_ADVANCED;Advanced
 2114 !MAIN_TAB_ADVANCED_TOOLTIP;Shortcut: <b>Alt</b>-<b>a</b>
 2115 !MAIN_TAB_FAVORITES;Favorites
 2116 !MAIN_TAB_FAVORITES_TOOLTIP;Shortcut: <b>Alt-u</b>
 2117 !MAIN_TOOLTIP_BACKCOLOR3;Background color of the preview: <b>middle grey</b>\nShortcut: <b>9</b>
 2118 !MAIN_TOOLTIP_PREVIEWSHARPMASK;Preview the <b>sharpening contrast mask</b>.\nShortcut: <b>p</b>\n\nOnly works when sharpening is enabled and zoom >= 100%.
 2119 !OPTIONS_BUNDLED_MISSING;The bundled profile "<b>%1</b>" could not be found!\n\nYour installation could be damaged.\n\nDefault internal values will be used instead.
 2120 !OPTIONS_DEFIMG_MISSING;The default profile for <b>non-raw photos</b> could not be found or is not set.\n\nPlease check your profiles' directory, it may be missing or damaged.\n\n"<b>%1</b>" will be used instead.
 2121 !OPTIONS_DEFRAW_MISSING;The default profile for <b>raw photos</b> could not be found or is not set.\n\nPlease check your profiles' directory, it may be missing or damaged.\n\n"<b>%1</b>" will be used instead.
 2122 !PARTIALPASTE_ADVANCEDGROUP;Advanced Settings
 2123 !PARTIALPASTE_DEHAZE;Haze removal
 2124 !PARTIALPASTE_FILMNEGATIVE;Film Negative
 2125 !PARTIALPASTE_LOCALCONTRAST;Local contrast
 2126 !PARTIALPASTE_METADATA;Metadata mode
 2127 !PARTIALPASTE_PREPROCESS_PDAFLINESFILTER;PDAF lines filter
 2128 !PARTIALPASTE_RAWCACORR_AVOIDCOLORSHIFT;CA avoid color shift
 2129 !PARTIALPASTE_RAW_BORDER;Raw border
 2130 !PARTIALPASTE_SOFTLIGHT;Soft light
 2131 !PARTIALPASTE_TM_FATTAL;Dynamic range compression
 2132 !PREFERENCES_APPEARANCE;Appearance
 2133 !PREFERENCES_APPEARANCE_COLORPICKERFONT;Color picker font
 2134 !PREFERENCES_APPEARANCE_CROPMASKCOLOR;Crop mask color
 2135 !PREFERENCES_APPEARANCE_MAINFONT;Main font
 2136 !PREFERENCES_APPEARANCE_PSEUDOHIDPI;Pseudo-HiDPI mode
 2137 !PREFERENCES_APPEARANCE_THEME;Theme
 2138 !PREFERENCES_AUTOSAVE_TP_OPEN;Save tool collapsed/expanded state on exit
 2139 !PREFERENCES_CACHECLEAR;Clear
 2140 !PREFERENCES_CACHECLEAR_ALL;Clear all cached files:
 2141 !PREFERENCES_CACHECLEAR_ALLBUTPROFILES;Clear all cached files except for cached processing profiles:
 2142 !PREFERENCES_CACHECLEAR_ONLYPROFILES;Clear only cached processing profiles:
 2143 !PREFERENCES_CACHECLEAR_SAFETY;Only files in the cache are cleared. Processing profiles stored alongside the source images are not touched.
 2144 !PREFERENCES_CHUNKSIZES;Tiles per thread
 2145 !PREFERENCES_CHUNKSIZE_RAW_AMAZE;AMaZE demosaic
 2146 !PREFERENCES_CHUNKSIZE_RAW_CA;Raw CA correction
 2147 !PREFERENCES_CHUNKSIZE_RAW_RCD;RCD demosaic
 2148 !PREFERENCES_CHUNKSIZE_RAW_XT;Xtrans demosaic
 2149 !PREFERENCES_CHUNKSIZE_RGB;RGB processing
 2150 !PREFERENCES_CROP;Crop Editing
 2151 !PREFERENCES_CROP_AUTO_FIT;Automatically zoom to fit the crop
 2152 !PREFERENCES_CROP_GUIDES;Guides shown when not editing the crop
 2153 !PREFERENCES_CROP_GUIDES_FRAME;Frame
 2154 !PREFERENCES_CROP_GUIDES_FULL;Original
 2155 !PREFERENCES_CROP_GUIDES_NONE;None
 2156 !PREFERENCES_DIRECTORIES;Directories
 2157 !PREFERENCES_EDITORCMDLINE;Custom command line
 2158 !PREFERENCES_FILEBROWSERTOOLBARSINGLEROW;Compact toolbars in File Browser
 2159 !PREFERENCES_LANG;Language
 2160 !PREFERENCES_PERFORMANCE_MEASURE;Measure
 2161 !PREFERENCES_PERFORMANCE_MEASURE_HINT;Logs processing times in console
 2162 !PREFERENCES_PERFORMANCE_THREADS;Threads
 2163 !PREFERENCES_PERFORMANCE_THREADS_LABEL;Maximum number of threads for Noise Reduction and Wavelet Levels (0 = Automatic)
 2164 !PREFERENCES_PROFILESAVEBOTH;Save processing profile both to the cache and next to the input file
 2165 !PREFERENCES_PROFILESAVELOCATION;Processing profile saving location
 2166 !PREFERENCES_SAVE_TP_OPEN_NOW;Save tool collapsed/expanded state now
 2167 !PREFERENCES_TAB_PERFORMANCE;Performance
 2168 !PREFERENCES_THUMBNAIL_INSPECTOR_JPEG;Embedded JPEG preview
 2169 !PREFERENCES_THUMBNAIL_INSPECTOR_MODE;Image to show
 2170 !PREFERENCES_THUMBNAIL_INSPECTOR_RAW;Neutral raw rendering
 2171 !PREFERENCES_THUMBNAIL_INSPECTOR_RAW_IF_NO_JPEG_FULLSIZE;Embedded JPEG if fullsize, neutral raw otherwise
 2172 !PROGRESSBAR_DECODING;Decoding...
 2173 !PROGRESSBAR_GREENEQUIL;Green equilibration...
 2174 !PROGRESSBAR_HLREC;Highlight reconstruction...
 2175 !PROGRESSBAR_HOTDEADPIXELFILTER;Hot/dead pixel filter...
 2176 !PROGRESSBAR_LINEDENOISE;Line noise filter...
 2177 !PROGRESSBAR_RAWCACORR;Raw CA correction...
 2178 !QINFO_FRAMECOUNT;%2 frames
 2179 !QINFO_HDR;HDR / %2 frame(s)
 2180 !QINFO_PIXELSHIFT;Pixel Shift / %2 frame(s)
 2181 !QUEUE_LOCATION_TITLE;Output Location
 2182 !QUEUE_STARTSTOP_TOOLTIP;Start or stop processing the images in the queue.\n\nShortcut: <b>Ctrl</b>+<b>s</b>
 2183 !SAMPLEFORMAT_0;Unknown data format
 2184 !SAMPLEFORMAT_1;8-bit unsigned
 2185 !SAMPLEFORMAT_2;16-bit unsigned
 2186 !SAMPLEFORMAT_4;24-bit LogLuv
 2187 !SAMPLEFORMAT_8;32-bit LogLuv
 2188 !SAMPLEFORMAT_16;16-bit floating-point
 2189 !SAMPLEFORMAT_32;24-bit floating-point
 2190 !SAMPLEFORMAT_64;32-bit floating-point
 2191 !SAVEDLG_FILEFORMAT_FLOAT; floating-point
 2192 !SOFTPROOF_GAMUTCHECK_TOOLTIP;Highlight pixels with out-of-gamut colors with respect to:\n- the printer profile, if one is set and soft-proofing is enabled,\n- the output profile, if a printer profile is not set and soft-proofing is enabled,\n- the monitor profile, if soft-proofing is disabled.
 2193 !SOFTPROOF_TOOLTIP;Soft-proofing simulates the appearance of the image:\n- when printed, if a printer profile is set in Preferences > Color Management,\n- when viewed on a display that uses the current output profile, if a printer profile is not set.
 2194 !TP_BWMIX_MIXC;Channel Mixer
 2195 !TP_BWMIX_NEUTRAL;Reset
 2196 !TP_COLORAPP_ABSOLUTELUMINANCE;Absolute luminance
 2197 !TP_COLORAPP_CAT02ADAPTATION_TOOLTIP;When setting manually, values above 65 are recommended.
 2198 !TP_COLORAPP_FREE;Free temp+green + CAT02 + [output]
 2199 !TP_COLORAPP_MEANLUMINANCE;Mean luminance (Yb%)
 2200 !TP_COLORAPP_NEUTRAL;Reset
 2201 !TP_COLORAPP_NEUTRAL_TIP;Reset all sliders checkbox and curves to their default values
 2202 !TP_COLORAPP_TEMP_TOOLTIP;To select an illuminant, always set Tint=1.\n\nA temp=2856\nD50 temp=5003\nD55 temp=5503\nD65 temp=6504\nD75 temp=7504
 2203 !TP_COLORTONING_LABGRID;L*a*b* color correction grid
 2204 !TP_COLORTONING_LABGRID_VALUES;HL: a=%1 b=%2\nS: a=%3 b=%4
 2205 !TP_COLORTONING_LABREGIONS;Color correction regions
 2206 !TP_COLORTONING_LABREGION_ABVALUES;a=%1 b=%2
 2207 !TP_COLORTONING_LABREGION_CHANNEL;Channel
 2208 !TP_COLORTONING_LABREGION_CHANNEL_ALL;All
 2209 !TP_COLORTONING_LABREGION_CHANNEL_B;Blue
 2210 !TP_COLORTONING_LABREGION_CHANNEL_G;Green
 2211 !TP_COLORTONING_LABREGION_CHANNEL_R;Red
 2212 !TP_COLORTONING_LABREGION_CHROMATICITYMASK;C
 2213 !TP_COLORTONING_LABREGION_HUEMASK;H
 2214 !TP_COLORTONING_LABREGION_LIGHTNESS;Lightness
 2215 !TP_COLORTONING_LABREGION_LIGHTNESSMASK;L
 2216 !TP_COLORTONING_LABREGION_LIST_TITLE;Correction
 2217 !TP_COLORTONING_LABREGION_MASK;Mask
 2218 !TP_COLORTONING_LABREGION_MASKBLUR;Mask Blur
 2219 !TP_COLORTONING_LABREGION_OFFSET;Offset
 2220 !TP_COLORTONING_LABREGION_POWER;Power
 2221 !TP_COLORTONING_LABREGION_SATURATION;Saturation
 2222 !TP_COLORTONING_LABREGION_SHOWMASK;Show mask
 2223 !TP_COLORTONING_LABREGION_SLOPE;Slope
 2224 !TP_CROP_PPI;PPI
 2225 !TP_CROP_RESETCROP;Reset
 2226 !TP_CROP_SELECTCROP;Select
 2227 !TP_DEHAZE_DEPTH;Depth
 2228 !TP_DEHAZE_LABEL;Haze Removal
 2229 !TP_DEHAZE_SHOW_DEPTH_MAP;Show depth map
 2230 !TP_DEHAZE_STRENGTH;Strength
 2231 !TP_DIRPYRDENOISE_CHROMINANCE_CURVE_TOOLTIP;Increase (multiply) the value of all chrominance sliders.\nThis curve lets you adjust the strength of chromatic noise reduction as a function of chromaticity, for instance to increase the action in areas of low saturation and to decrease it in those of high saturation.
 2232 !TP_DIRPYRDENOISE_LABEL;Noise Reduction
 2233 !TP_EXPOSURE_CLAMPOOG;Clip out-of-gamut colors
 2234 !TP_EXPOSURE_HISTMATCHING;Auto-Matched Tone Curve
 2235 !TP_EXPOSURE_HISTMATCHING_TOOLTIP;Automatically adjust sliders and curves (except exposure compensation) to match the look of the embedded JPEG thumbnail.
 2236 !TP_FILMNEGATIVE_BLUE;Blue ratio
 2237 !TP_FILMNEGATIVE_GREEN;Reference exponent (contrast)
 2238 !TP_FILMNEGATIVE_GUESS_TOOLTIP;Calculate exponents by picking two neutral reference spots in the image; one white (light gray) and one black (dark gray). The order does not matter. The exponents will be updated after the second spot is picked.
 2239 !TP_FILMNEGATIVE_LABEL;Film Negative
 2240 !TP_FILMNEGATIVE_PICK;Pick white and black spots
 2241 !TP_FILMNEGATIVE_RED;Red ratio
 2242 !TP_ICM_WORKING_TRC;Tone response curve:
 2243 !TP_ICM_WORKING_TRC_CUSTOM;Custom
 2244 !TP_ICM_WORKING_TRC_GAMMA;Gamma
 2245 !TP_ICM_WORKING_TRC_NONE;None
 2246 !TP_ICM_WORKING_TRC_SLOPE;Slope
 2247 !TP_ICM_WORKING_TRC_TOOLTIP;Only for built-in profiles.
 2248 !TP_LENSPROFILE_CORRECTION_AUTOMATCH;Automatically selected
 2249 !TP_LENSPROFILE_CORRECTION_LCPFILE;LCP file
 2250 !TP_LENSPROFILE_CORRECTION_MANUAL;Manually selected
 2251 !TP_LENSPROFILE_LENS_WARNING;Warning: the crop factor used for lens profiling is larger than the crop factor of the camera, the results might be wrong.
 2252 !TP_LENSPROFILE_MODE_HEADER;Lens Profile
 2253 !TP_LENSPROFILE_USE_CA;Chromatic aberration
 2254 !TP_LENSPROFILE_USE_GEOMETRIC;Geometric distortion
 2255 !TP_LENSPROFILE_USE_HEADER;Correct
 2256 !TP_LENSPROFILE_USE_VIGNETTING;Vignetting
 2257 !TP_LOCALCONTRAST_AMOUNT;Amount
 2258 !TP_LOCALCONTRAST_DARKNESS;Darkness level
 2259 !TP_LOCALCONTRAST_LABEL;Local Contrast
 2260 !TP_LOCALCONTRAST_LIGHTNESS;Lightness level
 2261 !TP_LOCALCONTRAST_RADIUS;Radius
 2262 !TP_METADATA_EDIT;Apply modifications
 2263 !TP_METADATA_MODE;Metadata copy mode
 2264 !TP_METADATA_STRIP;Strip all metadata
 2265 !TP_METADATA_TUNNEL;Copy unchanged
 2266 !TP_PREPROCESS_LINEDENOISE_DIRECTION;Direction
 2267 !TP_PREPROCESS_LINEDENOISE_DIRECTION_BOTH;Both
 2268 !TP_PREPROCESS_LINEDENOISE_DIRECTION_HORIZONTAL;Horizontal
 2269 !TP_PREPROCESS_LINEDENOISE_DIRECTION_PDAF_LINES;Horizontal only on PDAF rows
 2270 !TP_PREPROCESS_LINEDENOISE_DIRECTION_VERTICAL;Vertical
 2271 !TP_PREPROCESS_PDAFLINESFILTER;PDAF lines filter
 2272 !TP_RAWCACORR_AUTOIT;Iterations
 2273 !TP_RAWCACORR_AUTOIT_TOOLTIP;This setting is available if "Auto-correction" is checked.\nAuto-correction is conservative, meaning that it often does not correct all chromatic aberration.\nTo correct the remaining chromatic aberration, you can use up to five iterations of automatic chromatic aberration correction.\nEach iteration will reduce the remaining chromatic aberration from the last iteration at the cost of additional processing time.
 2274 !TP_RAWCACORR_AVOIDCOLORSHIFT;Avoid color shift
 2275 !TP_RAW_2PASS;1-pass+fast
 2276 !TP_RAW_4PASS;3-pass+fast
 2277 !TP_RAW_AMAZEVNG4;AMaZE+VNG4
 2278 !TP_RAW_BORDER;Border
 2279 !TP_RAW_DCBVNG4;DCB+VNG4
 2280 !TP_RAW_DUALDEMOSAICAUTOCONTRAST;Auto threshold
 2281 !TP_RAW_DUALDEMOSAICAUTOCONTRAST_TOOLTIP;If the checkbox is checked (recommended), RawTherapee calculates an optimum value based on flat regions in the image.\nIf there is no flat region in the image or the image is too noisy, the value will be set to 0.\nTo set the value manually, uncheck the checkbox first (reasonable values depend on the image).
 2282 !TP_RAW_DUALDEMOSAICCONTRAST;Contrast threshold
 2283 !TP_RAW_IMAGENUM_SN;SN mode
 2284 !TP_RAW_IMAGENUM_TOOLTIP;Some raw files consist of several sub-images (Pentax/Sony Pixel Shift, Pentax 3-in-1 HDR, Canon Dual Pixel, Fuji EXR).\n\nWhen using any demosaicing method other than Pixel Shift, this selects which sub-image is used.\n\nWhen using the Pixel Shift demosaicing method on a Pixel Shift raw, all sub-images are used, and this selects which sub-image should be used for moving parts.
 2285 !TP_RAW_PIXELSHIFTDMETHOD;Demosaic method for motion
 2286 !TP_RAW_PIXELSHIFTEPERISO;Sensitivity
 2287 !TP_RAW_PIXELSHIFTEPERISO_TOOLTIP;The default value of 0 should work fine for base ISO.\nHigher values increase sensitivity of motion detection.\nChange in small steps and watch the motion mask while changing.\nIncrease sensitivity for underexposed or high ISO images.
 2288 !TP_RAW_PIXELSHIFTEQUALBRIGHTCHANNEL;Equalize per channel
 2289 !TP_RAW_PIXELSHIFTEQUALBRIGHTCHANNEL_TOOLTIP;Enabled: Equalize the RGB channels individually.\nDisabled: Use same equalization factor for all channels.
 2290 !TP_RAW_PIXELSHIFTSHOWMOTION_TOOLTIP;Overlays the image with a green mask showing the regions with motion.
 2291 !TP_RAW_RCD;RCD
 2292 !TP_RAW_RCDVNG4;RCD+VNG4
 2293 !TP_RAW_XTRANS;X-Trans
 2294 !TP_RAW_XTRANSFAST;Fast X-Trans
 2295 !TP_RESIZE_ALLOW_UPSCALING;Allow Upscaling
 2296 !TP_RETINEX_CONTEDIT_MAP;Equalizer
 2297 !TP_RETINEX_GAINOFFS;Gain and Offset (brightness)
 2298 !TP_RETINEX_GAINTRANSMISSION;Gain transmission
 2299 !TP_RETINEX_GAINTRANSMISSION_TOOLTIP;Amplify or reduce the transmission map to achieve the desired luminance.\nThe x-axis is the transmission.\nThe y-axis is the gain.
 2300 !TP_RETINEX_MAP;Method
 2301 !TP_SHARPENING_BLUR;Blur radius
 2302 !TP_SHARPENING_CONTRAST;Contrast threshold
 2303 !TP_SHARPENMICRO_CONTRAST;Contrast threshold
 2304 !TP_SOFTLIGHT_LABEL;Soft Light
 2305 !TP_SOFTLIGHT_STRENGTH;Strength
 2306 !TP_TM_FATTAL_AMOUNT;Amount
 2307 !TP_TM_FATTAL_ANCHOR;Anchor
 2308 !TP_TM_FATTAL_LABEL;Dynamic Range Compression
 2309 !TP_TM_FATTAL_THRESHOLD;Detail
 2310 !TP_WAVELET_CB_TOOLTIP;For strong values product color-toning by combining it or not with levels decomposition 'toning'\nFor low values you can change the white balance of the background (sky, ...) without changing that of the front plane, generally more contrasted
 2311 !TP_WBALANCE_PICKER;Pick