"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "peazip-8.0.0.src/res/lang/sl.txt" (6 Jun 2021, 69915 Bytes) of package /linux/misc/peazip-8.0.0.src.zip:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. See also the latest Fossies "Diffs" side-by-side code changes report for "sl.txt": 7.9.0_vs_8.0.0.

  1 === PeaZip language file ===
  2 Slovenski jezik
  3 8.0
  4 Prevod: Jadran Rudec, jrudec@gmail.com
  5 Zadnja revizija:Jadran Rudec 
  6 Zadnja revizija: 20210321
  7 
  8 === PeaZip text group ===
  9 
  10 txt_8_0_altcol: Alternate grid color
  11 txt_8_0_forcebrowse: Browse non-canonical archive types (containers, disk images, installers,...)
  12 txt_8_0_commonalgo: Common algorithms
  13 txt_8_0_forceconvert: Convert non-canonical archive types
  14 txt_8_0_defaultactionhint: Default action double-clicking a file associated with PeaZip from the system
  15 txt_8_0_defaultaction: Default action on start-up
  16 txt_8_0_enableextand: Enable "Extract and open with" submenu
  17 txt_8_0_forcetyping: Force typing passwords interactively
  18 txt_8_0_setpwopt: Set password / keyfile options
  19 txt_8_0_forcetypinghelp: Will run backend binaries in console, cannot browse archives with encrypted filenames. Allows to create scripts that will not run unattended but rather ask user interactively for password.
  20 txt_7_9_spacing: Spacing
  21 txt_7_9_zooming: Zooming
  22 txt_7_8_changelocalization: Spremeni jezik PeaZipa
  23 txt_7_8_custext: Končnica po meri
  24 txt_7_8_destexistfile: Cilj že vsebuje obdelane datoteke. Želite zamenjati datoteke z istim imenom?
  25 txt_7_8_dd: Povleci in spusti
  26 txt_7_8_priorityhigh: Visoka
  27 txt_7_8_priorityidle: Nedejavna
  28 txt_7_8_rel: Interaktivno razširjanje
  29 txt_7_8_prioritynormal: Običajna
  30 txt_7_8_priorityrealtime: Stvarnočasovna
  31 txt_7_8_requirerestart: [zahteva ponovni zagon PeaZipa]
  32 txt_7_8_tpriority: Prednost opravil
  33 txt_7_8_update: Posodobi
  34 txt_7_7_noneall: Brez (brez predogleda, brez razširjanja 'Povleci in spusti')
  35 txt_7_7_nonetemp: Brez, uporabnikova začasna mapa, če je potrebno 
  36 txt_7_7_outtemp: Izhod, predogled v uporabnikova začasna 
  37 txt_7_7_sys7zreq: Zahteva namestitev p7zip-full ali enakovrednega
  38 txt_7_7_tw: Začasna delovna mapa za ustvarjanje, urejanje, predogled in razširjanje 'Povleci in spusti'. 
  39 txt_7_7_sys7z: V Linuxu uporabi sistem 7z 
  40 txt_7_6_zipenc: Kodiranje imen datotek 7z/p7zip ZIP
  41 txt_7_6_color: Barva
  42 txt_7_6_custenc: Kodna stran po meri
  43 txt_7_6_dark: Temna
  44 txt_7_6_tno: Ne sinkroniziraj drevesa arhivov
  45 txt_7_6_forcelocalenc: Prisili lokalno
  46 txt_7_6_forceutf8enc: Prisili UTF-8
  47 txt_7_6_cpnote: Če izbrana kodna stran po meri ni podprta, se opravila vedno končajo z napako (najverjetneje napaka pri dodeljevanju pomnilnika). V tem primeru spremenite kodno stran ali ponastavite aplikacijo.
  48 txt_7_6_defaultenc: Lokalno, UTF-8 za posebne simbole
  49 txt_7_6_dim: Medla svetloba
  50 txt_7_6_setcurdef: Nastavi trenutno pot kot privzeto izhodno pot
  51 txt_7_6_setdef: Nastavi privzeto izhodno pot
  52 txt_7_6_tadvanced: Sinkroniziraj drevo arhiva, obdrži obiskana vozlišča
  53 txt_7_6_tsimple: Sinkroniziraj drevo arhiva, preprosto
  54 txt_7_6_tacolor: Poudarek besedila
  55 txt_7_5_always: Vedno
  56 txt_7_5_ask: Vprašaj
  57 txt_7_5_autoclosesingle: Samodejno zapri po razširjanju, če ni bilo nobenega brskanja
  58 txt_7_5_cutlen: Izreži ime na določeno dolžino
  59 txt_7_5_cutlenw: Spore poimenovanja zaradi izrezovanja imena pri določeni dolžini (4..255) lahko pozneje roččno popravite
  60 txt_7_5_dragnone: Ne zakleni cilja
  61 txt_7_5_specialbrowse: Ali želite razširiti vse, da datoteki zagotovite dodatne podatke, ki jih morda potrebuje?
  62 txt_7_5_ee: Izvleci vse za posebne vrste datotek
  63 txt_7_5_draghide: Skrij spustni cilj
  64 txt_7_5_draglh: Zakleni in skrij cilj
  65 txt_7_5_draglock: Zakleni spustni cilj
  66 txt_7_5_never: Nikoli
  67 txt_7_5_repnascii: Zamenjaj/odstrani ne-ASCII znake
  68 txt_7_4_comment: Komentar
  69 txt_7_4_7zfbrotlicomp: Najhitrejše stiskanje, 7Z Brotli
  70 txt_7_4_7zfzstandardcomp: Najhitrejše stiskanje, 7Z Zstandard
  71 txt_7_4_presetrar: Močno stiskanje, RAR
  72 txt_7_4_tkeep: Ohrani izviren časovni žig arhiva
  73 txt_7_4_lock: Zakleni arhiv
  74 txt_7_4_locked: zaklenjen
  75 txt_7_4_lockconfirm: Zaklenjenih arhivov ni mogoče še spremeniti. Nadaljujte z zaklepanjem tega arhiva?
  76 txt_7_4_recover: Popravi arhiv
  77 txt_7_4_tcurr: Nastavi časovni žig arhiva na trenutni sistemski čas
  78 txt_7_4_setarc: Nastavi Možnosti arhiviranja
  79 txt_7_4_setext: Nastavi Možnosti razširjanja
  80 txt_7_4_swzipx: Preklopi na končnico zipx za za neodstranljive ZIP arhive
  81 txt_7_3_archiveerrors: [arhiv lahko vsebuje napake]
  82 txt_7_3_archiveerrorshint: Arhiv morda ni veljaven (zaradi manjkajočih, poškodovanih ali izven standardnih podatkov), za podrobne informacije lahko zaženete 'Preizkus'. Če je vsebina arhiva šifrirana, je pred brskanjem potrebno geslo.
  83 txt_7_3_clickextall: Za omogočanje klikni 'Razširi vse'
  84 txt_7_3_noconfdel: Po arhiviranju/razširjanju zahtevaj potrditve izbrisa
  85 txt_7_3_profile7zfastest: Hitro stiskanje, 7Z najhitrejše
  86 txt_7_3_maxbr: Povečaj stiskanje 'Brotli' z uporabo več pomnilnika (morda ni združljivo z nekaterimi razširjevalci)
  87 txt_7_3_maxzstd: Povečaj 'Zstandard' stiskanje z uporabo več pomnilnika
  88 txt_7_3_profile7zfast: Srednje stiskanje, 7Z hitro
  89 txt_7_3_stl: Nastavi časovni žig arhiva iz najnovejše datoteke
  90 txt_7_2_altcomp: Nadomestno stiskanje, ARC
  91 txt_7_2_clearnoupdate: Počisti urejane datoteke
  92 txt_7_2_autoclosepeazip: Zapri PeaZip po dokončanju opravil
  93 txt_7_2_zpaqall: Razširi vse revizije
  94 txt_7_2_extcomp: Izjemno stiskanje, ZPAQ
  95 txt_7_2_extcompultra: Izjemno stiskanje, ZPAQ ultra
  96 txt_7_2_fbrotlicomp: Najhitrejše stiskanje, Brotli
  97 txt_7_2_fzstandardcomp: Najhitrejše stiskanje, Zstandard
  98 txt_7_2_loadcompsettings: Naloži nastavitve stiskanja
  99 txt_7_2_savecompsettings: Shrani nastavitve stiskanja
 100 txt_7_2_source: Vir
 101 txt_7_2_updateclear: Posodobi urejane datoteke v arhivu in počisti urejane datoteke
 102 txt_7_1_type_description_brotli: Brotli: hiter stiskalnik iz Google, zelo hitro razširjanje
 103 txt_7_1_new: Razširi vse tukaj, v novo mapo
 104 txt_7_1_smart: Razširi vse tukaj, pametno
 105 txt_7_1_profileintermediate: Vmesno stiskanje, hitro ZIP/BZip2
 106 txt_7_1_renfilesonly: Preimenuj samo datoteke
 107 txt_7_1_typetosearch: Vnesite za iskanje v trenutni poti
 108 txt_7_1_type_description_zstd: Zstandard: hiter stiskalnik iz Facebooka, zelo hitro razširjanje
 109 txt_7_0_af: Analiziraj vsebino map
 110 txt_7_0_autoopentar: Samodejno odpri arhiv TAR znotraj datotek tar.*
 111 txt_7_0_exttmppath: Vsebina bo razširjena izven začasne delovne poti, v: 
 112 txt_6_9_autou: Samodejno posodobi spremenjene datoteke v arhivih
 113 txt_6_9_forceu: Prisilno posodobi spremenjene datoteke v arhivih
 114 txt_6_9_opuns: Operacija ni podprta za trenutno vrsto arhiva
 115 txt_6_9_overarch: Ali želite prepisati datoteke z istim imenom, ki že obstajajo v arhivu?
 116 txt_6_9_uconf: Predogledana datoteka je bila spremenjena. Posodobim trenutni arhiv?
 117 txt_6_8_ndrop: Uporabi izvorni način 'Povleci in spusti' v sistemu Windows
 118 txt_6_7_nop: (brez predogleda)
 119 txt_6_6_pdupfound: možni najdeni dvojniki (hiter približni preizkus)
 120 txt_6_6_rsh: Ponastavi zgodovino iskanja
 121 txt_6_6_pdupfind: Predlagaj možne dvojnike
 122 txt_6_6_forcemodify: Poskusite urediti vrste, ki niso izrecno podprte
 123 txt_6_5_mandatory: (obvezno)
 124 txt_6_5_abort: Prekini
 125 txt_6_5_askp: Ob zagonu vprašaj za nastavitev gesla
 126 txt_6_5_chp: Spremeni geslo
 127 txt_6_5_def: Definicija
 128 txt_6_5_nop: Ob zagonu ne vprašaj za nastavitev gesla
 129 txt_6_5_error: Napaka
 130 txt_6_5_seqerr: Zaznane napake. Izvirne datoteke ne bodo izbrisane
 131 txt_6_5_sni: Vključi NT varnostne informacije
 132 txt_6_5_sns: Vključi NTFS nadomestni tok podatkov
 133 txt_6_5_privacy: Zasebnost
 134 txt_6_5_showvolatile: Prikaži katere možnosti so spremenljive/odvisne od konteksta
 135 txt_6_5_force: Poskusi odpreti arhive, ki vsebujejo napake
 136 txt_6_5_warning: Opozorilo
 137 txt_6_5_yes: Da
 138 txt_6_5_yesall: Da za vse
 139 txt_6_5_np: Zdaj lahko spremenite geslo pretvorjenih arhivov v novo ali pa pustite prazno geslo, da preskočite šifriranje
 140 txt_6_4_absolute: Absolutne poti
 141 txt_6_4_appdirn: Dodaj ime mape
 142 txt_6_4_closeallother: Zapri vse druge zavihke
 143 txt_6_4_closeright: Zapri zavihke na desni
 144 txt_6_4_collapse: Strni zavihke
 145 txt_6_4_expand: Razširi zavihke
 146 txt_6_4_full: Celotne poti
 147 txt_6_4_new: Nov
 148 txt_6_4_openintab: Odpri v novem zavihku
 149 txt_6_4_paths: Poti
 150 txt_6_4_prepdirn: Pripni ime mape
 151 txt_6_4_relative: Relativne poti
 152 txt_6_4_tabbar: Vrstica z zavihki
 153 txt_6_3_autoadjust: Samodejno prilagodi stolpce
 154 txt_6_3_cinfo: Informacije in komentarji
 155 txt_6_3_syn: Sinkroniziraj arhiv z diskom
 156 txt_6_3_uar: Posodobi le datoteke, ki so že v arhivu
 157 txt_6_2_encext: Dodaj pripono '.enc' šifriranim arhivom
 158 txt_6_2_archive: Vrsta arhivske datoteke
 159 txt_6_2_container: Vrsta datoteke vsebnika
 160 txt_6_1_ec: Razširi/Strni drevo arhivov
 161 txt_6_0_msq: Razvrsti po vrsti datoteke za trdno stiskanje
 162 txt_5_9_lff: Analiziraj datoteke in mape
 163 txt_5_9_pff: Analiziraj, prikaži glavo/konec datotek
 164 txt_5_9_start: Začni od
 165 txt_5_8_l0: Dovoli katero koli podprto komponento/format
 166 txt_5_8_l1: Dovoli samo brezplačne programske komponente
 167 txt_5_8_l2: Dovoli samo odprte formate arhivov
 168 txt_5_8_ascii: ASCII varno. Skripti so varni v starem okolju
 169 txt_5_8_cp: Kodna stran varna. Skripte lahko sprožijo težave v starih okoljih z različnimi kodnimi stranmi
 170 txt_5_8_fs: Skladnost z brezplačnimi programi
 171 txt_5_8_utf: Skripti potrebujejo polno okolje UTF-8/Unicode
 172 txt_5_8_fsr: Ta format ni podprt zaradi omejitev skladnosti z brezplačnimi programi (Možnosti -> Napredno)
 173 txt_5_7_pinstalled: NAMEŠČEN
 174 txt_5_7_pmissing: MANJKA
 175 txt_5_7_plugin: Manjka vtičnik. Lahko ga namestite iz menija 'Pomoč -> Preveri vtičnik in dodatek'
 176 txt_5_6_basic: Osnovno
 177 txt_5_6_exarc: Razširi arhiv
 178 txt_5_6_tab: Odpri v novem zavihku
 179 txt_5_6_rc: Desni klik za možnosti
 180 txt_5_6_layouts: Shranjene postavitve
 181 txt_5_6_upexisting: Posodobi obstoječ arhiv
 182 txt_5_6_verbose: Obsežno
 183 txt_5_5_case: (občutljivo na V/m črke)
 184 txt_5_5_add: Dodaj niz na določeno mesto
 185 txt_5_5_addsel: Dodaj v trenutni izbor
 186 txt_5_5_ext: Spremeni končnice datotek
 187 txt_5_5_plugin: Prenesi vtičnike in dodatke
 188 txt_5_5_copypath: Kopiraj pot
 189 txt_5_5_delete: Izbriši znake ne določenem mestu
 190 txt_5_5_halt: Po končanem opravilu izklopi sistem
 191 txt_5_5_positionw: Namig: 1 dodajte pred prvim znakom, 2 sekundi, itd..., 'z' za konec imena datoteke
 192 txt_5_5_positionwd: Namig: 1 izbrišite iz prvega vključenega znaka, 2 sekunde, ..., 'z' za konec imena datoteke
 193 txt_5_5_replaceneww: Namig: podajte prazen nov niz, da preprosto odstranite stari niz
 194 txt_5_5_lower: male črke
 195 txt_5_5_replaceoldw: V imenu datoteke spremeni vse pojavitve tega niza ali znaka 
 196 txt_5_5_newext: Nova končnica
 197 txt_5_5_new: Nov niz
 198 txt_5_5_n: Število znakov za brisanje
 199 txt_5_5_old: Stari niz
 200 txt_5_5_position: Položaj (število ali 'z' za konec)
 201 txt_5_5_intdir: Pametna nova mapa
 202 txt_5_5_replacestr: Zamenjaj/odstrani niz
 203 txt_5_5_datesameday: Isti dan izbranega predmeta
 204 txt_5_5_datesamehour: Ista ura izbranega predmeta
 205 txt_5_5_datesamemonth: Isti mesec izbranega predmeta
 206 txt_5_5_datesameweek: Isti teden izbranega predmeta
 207 txt_5_5_datesameyear: Isto leto izbranega predmeta
 208 txt_5_5_scan: Preišči
 209 txt_5_5_select: Izberi
 210 txt_5_5_similar: Podobno izbranemu predmetu
 211 txt_5_5_starting: Začenši z istim znakom
 212 txt_5_5_string: Niz za dodajanje
 213 txt_5_5_subtractsel: Odštej iz trenutne izbire
 214 txt_5_5_datehour: To uro
 215 txt_5_5_datemonth: Ta mesec
 216 txt_5_5_dateweek: Ta teden
 217 txt_5_5_dateyear: To leto
 218 txt_5_5_dateday: Danes
 219 txt_5_5_upper: VELIKE ČRKE
 220 txt_5_5_extw: Opozorilo: Spreminjanje končnice datoteke lahko postane neuporabno
 221 txt_5_4_da: Datum dodajanja
 222 txt_5_4_deletearchives: Izbriši arhive po razširjanju
 223 txt_5_4_deletefiles: Izbriši datoteke po arhiviranju
 224 txt_5_4_deleteoriginal: Postopek brisanja, kot je nastavljen na glavnem zaslonu, bo dodan skriptu.
 225 txt_5_4_lv: Nazadnje obiskano
 226 txt_5_4_deletearchivesconfirm: Potrjujete brisanje izvirnih arhivov?
 227 txt_5_4_deletefilesconfirm: Potrjujete brisanje izvirnih datotek?
 228 txt_5_4_used: Uporabljeno
 229 txt_5_3_profilebest: Najboljše stiskanje. 7Z format Ultra stopnja
 230 txt_5_3_profileadvanced: Napredno stiskanje. 7Z format
 231 txt_5_3_profilenormal: Običajno ZIP stiskanje. Združljivo z večino razširljevalcev
 232 txt_5_3_profileveryfast: Zelo hitro ZIP stiskanje. Priporočeno za velike večpredstavnostne datoteke
 233 txt_5_3_profilepassword: Zaščiti z geslom, 7Z format
 234 txt_5_3_profile10mb: Ohrani izhod pod 25 MB. Za omejitve e-poštnih prilog
 235 txt_5_3_profilesfx: Samodejno razširjanje. Prejemnik ne bo potreboval programa za razširjanje
 236 txt_5_3_cml: Jezik sistemskega priročnega menija
 237 txt_5_3_cmlmessage: Dvokliknite na želen jezik priročnega menija in potrdite združitev registra. To nastavitev je treba ponovno uporabiti, ko je aplikacija nameščena/posodobljena ali po uporabi čarovnika za sistemsko integracijo.
 238 txt_5_3_exc: Filtri za izključitev prevladajo nad filtri za vključevanje
 239 txt_5_3_ia: Vključi tudi
 240 txt_5_3_io: Vključi samo
 241 txt_5_3_rec: Rekurzivno podmape
 242 txt_5_3_resetsi: Znova konfiguriram sistemsko integracijo (priročni meni, PošljiV, povezovanje datotek)?
 243 txt_5_2_oadd: Arhiv v izvirno pot
 244 txt_5_2_zerodelete: Ali želite izbrisati in prepisati z vseh 0 izbranih datototek? Operacije ni mogoče razveljaviti in datoteke ne bodo obnovljive
 245 txt_5_2_zfree:Ali želite prepisati z vsem 0 prostim prostorom na tem pogonu?
 246 txt_5_2_sdfree: Ali želite varno izbrisati prostor na tem pogonu?
 247 txt_5_2_oext: Razširi v izvirno pot
 248 txt_5_2_securedeletefree: Varno izbriši prost prostor
 249 txt_5_2_free: Ta postopek lahko traja nekaj minut in, če se izvaja pogosto, lahko hitro obrabi flash diske
 250 txt_5_2_zerofiles: Izbriši ničle
 251 txt_5_2_zerofree: Izbriši ničle v prostem prostoru
 252 txt_5_1_schedadd: Dodaj Rokovnik
 253 txt_5_1_schederr: Rokovnika opravil ni mogoče ustvariti
 254 txt_5_1_daily: Dnevno
 255 txt_5_1_day: Dan
 256 txt_5_1_days: Dni
 257 txt_5_1_enddate: Končni datum
 258 txt_5_1_every: Vsak
 259 txt_5_1_w6: Petek
 260 txt_5_1_hourly: Vsako uro
 261 txt_5_1_hours: Ur
 262 txt_5_1_last: Zadnji
 263 txt_5_1_schedmanage: Rokovnik opravil. Upravlja shranjena opravila v PeaZipovem oddelku 
 264 txt_5_1_scriptmanage: Upravljaj shranjene skripte z Rokovnikom
 265 txt_5_1_w2: Ponedeljek
 266 txt_5_1_monthly: Mesečno
 267 txt_5_1_months: Mesecev
 268 txt_5_1_onlogin: Ob prijavi
 269 txt_5_1_onstart: Ob začetku
 270 txt_5_1_once: Enkrat
 271 txt_5_1_w7: Sobota
 272 txt_5_1_schedule: Rokovnik
 273 txt_5_1_schedexplain: Ustvari skript z navadnim besedilom iz definicije opravil grafičnega vmesnika in ga razporedi. Skripti načrtovanih opravil se shranijo v mapo 'Scheduled scripts'. Če želite urediti ali izbrisati načrtovana opravila z Rokovnikom, lahko uporabite sistemski Upravitelj opravil. Vsa načrtovane opravila, ki jih ustvari PeaZip, se zbirajo v oddelku knjižnice opravil 'PeaZip.
 274 txt_5_1_schedok: Rokovnik je uspešno ustvarjen
 275 txt_5_1_schedscripts: Shranjeni skripti z Rokovnikom
 276 txt_5_1_startdate: Začetni datum
 277 txt_5_1_starttime: Začetni čas
 278 txt_5_1_w1: Nedelja
 279 txt_5_1_schedname: Ime opravila. Identificira oboje: shranjen načrtovan skript z Rokovnikom, in sistemsko opravilo z Rokovnikom.
 280 txt_5_1_ts: Rokovnik opravil
 281 txt_5_1_w5: Četrtek
 282 txt_5_1_w3: Torek
 283 txt_5_1_w4: Sreda
 284 txt_5_1_weekly:Tedensko
 285 txt_5_1_weeks: Tednov
 286 txt_5_0_bc: Drobna vrstica podatkov
 287 txt_5_0_resetpm: Ali potrjujete ponastavitev Upravitelja gesel? Če bo potrejeno, bodo izgubljena vsa shranjena gesla v PeaZipovem Upravitelju gesel.
 288 txt_5_0_enum: Oštevilči vsebino mape
 289 txt_5_0_music: Glasba
 290 txt_5_0_ps: Odpri tukaj PowerShell
 291 txt_5_0_perf: Izvedba
 292 txt_5_0_pictures: Slike
 293 txt_5_0_removeall: Odstrani vse
 294 txt_5_0_resetbookmarks: Ponastavim zaznamke na privzeto? (Zaznamke lahko nato prilagodite z 'Zaznamki -> Organiziraj')
 295 txt_5_0_sh: Zgodovina seje
 296 txt_5_0_skip: Preskoči oštevilčenje vsebine imenikov v postavitvi
 297 txt_5_0_videos: Videoposnetki
 298 txt_4_9_frame: Okvir
 299 txt_4_9_listth: Seznam in sličice
 300 txt_4_9_shadow: Senca
 301 txt_4_9_style: Slog
 302 txt_4_8_attach25: 25 MB priloga
 303 txt_4_8_crop: Obreži
 304 txt_4_8_detailsno: Podrobnosti
 305 txt_4_8_details: Podrobnosti in sličice
 306 txt_4_8_fit: Prilagodi na
 307 txt_4_8_fitl: Prilagodi na največjo
 308 txt_4_8_flip: Zasuči
 309 txt_4_8_fullscreen: Celozaslonski način
 310 txt_4_8_fun: Funkcije
 311 txt_4_8_h: Višina
 312 txt_4_8_keeparchive: Obdrži arhiv
 313 txt_4_8_noresize: Obdrži izvirno velikost
 314 txt_4_8_iconl: Velike slike
 315 txt_4_8_iconm: Ikone in slike
 316 txt_4_8_imagemanager: Upravitelj slik
 317 txt_4_8_immersive: Poglobljeno
 318 txt_4_8_listno: Seznam
 319 txt_4_8_aspect: Ohrani razmerje
 320 txt_4_8_mirror: Zrcali
 321 txt_4_8_presets: Prednastavitve
 322 txt_4_8_replace: Zamenjam izvirno velikost slik? 'Ne' uporabi preoblikovanje v novih datotekah.
 323 txt_4_8_resize: Spremeni velikost
 324 txt_4_8_rl: Obračaj levo
 325 txt_4_8_rr: Obračaj desno
 326 txt_4_8_stop: Ustavi
 327 txt_4_8_t: Preoblikuj
 328 txt_4_8_w: Širina
 329 txt_4_7_pk: Ustvari naključno geslo/datoteko s ključi
 330 txt_4_7_spchar: Omeji znake na črke in številke
 331 txt_4_7_recycleask: Premaknem izbrane datoteke v Koš?
 332 txt_4_7_recycle: Premakni v Koš
 333 txt_4_7_pcomp: Morebitno stiskanje
 334 txt_4_6_am: Upravitelj arhivov
 335 txt_4_6_fm: Upravitelj datotek
 336 txt_4_6_users: Uporabniki
 337 txt_4_5_goupdate: Na voljo je nova različica. Odprem PeaZipovo uradno spletno stran za prenos posodobitve?
 338 txt_4_5_b: Spodaj
 339 txt_4_5_koupdate: Ni mogoče preveriti, ali so na voljo posodobitve. Ni povezave s strežnikom za posodabljanje
 340 txt_4_5_update: Preveri obstoj posodobitev
 341 txt_4_5_dock: Sidraj
 342 txt_4_5_l: Levo
 343 txt_4_5_noupdate: PeaZip je posodobljen
 344 txt_4_5_properties: Lastnosti
 345 txt_4_5_r: Desno
 346 txt_4_5_pj: Shranjeni skripti
 347 txt_4_5_shaddress: Prikaži naslovno vrstico
 348 txt_4_5_shnav: Prikaži vrstico za krmarjenje
 349 txt_4_5_shstatus: Prikaži statusno vrstico
 350 txt_4_5_shtool: Prikaži orodno vrstico
 351 txt_4_5_upxpj: Žal, ni mogoče izvoziti definicije opravila, ker ta postopek ali možnost zahteva izvedbo več različnih ukazov
 352 txt_4_5_t: Zgoraj
 353 txt_4_4_confremoveall: Odstranim vse datoteke za prilagajanje PeaZipa (Aplikacije, Zaznamki, Upravitelj gesel)?
 354 txt_4_4_confremove: Odstranim konfiguracijo PeaZipa?
 355 txt_4_3_pwmanhint: Dvoklik za urejanje vnosov na seznamu gesel. Desni klik za Možnosti. Ctrl+C za kopiranje gesel.
 356 txt_4_3_exppl: Izvozi seznam gesel
 357 txt_4_3_expple: Šifriran (varnostna kopije Upravitelja gesel)
 358 txt_4_3_keeppw: Ohrani geslo/datoteko s ključi, za trenutno sejo
 359 txt_4_3_pwmanpwhint: Priporoča se nastavitev gesla/datoteke z gesli (neobvezno) za šifriranje seznama gesel. Na ta način bo potrebno preverjanje pristnosti za dostop do Upravitelja gesel. Geslo/datoteko s ključi lahko kadarkoli spremenite iz tega obrazca.
 360 txt_4_3_pwmanmaster: Nastavi/Spremeni glavno geslo
 361 txt_4_3_pwmanlist: Seznam gesel
 362 txt_4_3_pwman: Upravitelj gesel
 363 txt_4_3_pwmancorr: Zdi se, da je Upravitelj gesel spremenjen ali poškodovan. Vseeno obdržim Upravitelja gesel, in poskusim obnoviti trenutni seznam gesel, če mu zaupate? (Ne bo ponastavil Upravitelja gesel. Priporočeno)
 364 txt_4_3_expplp: Navadno besedilo (vse uporabe)
 365 txt_4_3_recsrc: Privzeto je rekurzivno iskanje
 366 txt_4_3_resetpm: Ponastavim Upravitelja gesel? Vsa shranjena gesla bodo izbrisana.
 367 txt_4_3_breadcrumb: Prikaži naslov kot drobno vrstico podatkov
 368 txt_4_2_arcabspath: Uporabi absolutne poti
 369 txt_4_1_duplicateshint: V stolpcu CRC je sporočen niz 'velikost'/'kontrol. vsota' za vse podvojene kandidate najdete v trenutni mapi ali iskalnem filtru
 370 txt_4_1_adminhint: (NAMIG: Neobvezno, lahko zahtevate zvišan UAC, za delo v zaščitenih poteh, Alt+F10 ali 'Možnosti -> zaženi kot skrbnik')
 371 txt_4_1_selected: (izbrano)
 372 txt_4_1_duplicatesfound: najdenih dvojnikov
 373 txt_4_1_duplicatesfind: Najdi dvojnike
 374 txt_4_1_runasadmin: Zaženi kot skrbnik
 375 txt_4_1_simplesearch: Enostavno iskanje
 376 txt_4_0_thim: Prikaži sličice slik
 377 txt_3_8_type_description_wim: WIM: Microsoftov format slike diska
 378 txt_3_8_type_description_xz: XZ: zmogljivo stiskanje datotek na osnovi LZMA2
 379 txt_3_7_donations: Donacije
 380 txt_3_7_nameasparent: Ime arhiva kotnadrejena mapa izbranega vnosa, če je dodanih več vnosov
 381 txt_3_7_tracker: Sledilnik težav
 382 txt_3_7_sort: Razvrsti po
 383 txt_3_7_swapbars: Zamenjaj Orodno vrstico/Naslovno vrstico
 384 txt_3_7_themedbars: Vrstice s temami
 385 txt_3_6_ignoredd: Vedno prezri poti za razširjanje 'povleci in spusti'
 386 txt_3_6_close: Zapri
 387 txt_3_6_resetapps: Ali želite ponastaviti Aplikacije (prilagodljiva skupina programov in skriptov za odpiranje datotek s preglasitvijo povezav datotek)?
 388 txt_3_6_ethemes: Obstoječe teme
 389 txt_3_5_td: Prenesi teme
 390 txt_3_5_managecustomthemes: Upravljaj teme
 391 txt_3_4_nopaths: Ni poti
 392 txt_3_4_smallicons: Ikone
 393 txt_3_3_skipunits: (Windows) Pridobi podatke o količini omrežnih enot. Počasnejši zagon
 394 txt_3_3_stralt: Nadomestni ukaz, ko ni sprejet noben parameter
 395 txt_3_3_apps: Aplikacije
 396 txt_3_3_multi: Večkratni izbor
 397 txt_3_3_runexp: Odpri program, datoteko, mapo ali spletno stran
 398 txt_3_3_apppath: PeaZipova mapa
 399 txt_3_3_run: Zaženi
 400 txt_3_2_7zutf8nonascii: 7z/p7zip -mcu uporablja UTF8 za imena datotek, ki vsebujejo ne-ASCII simbole znotraj .ZIP datotek
 401 txt_3_2_alltasks: Vsa opravila
 402 txt_3_2_conf: Konfiguracija
 403 txt_3_2_donations: Donirajte dobrodelnim organizacijam
 404 txt_3_1_sccenc: 7z/p7zip -scc kodiranje znakov
 405 txt_3_1_downloads: Prenosi
 406 txt_3_1_lib: Knjižnice
 407 txt_3_1_more: Več
 408 txt_3_1_openasarchive: Odpri kot arhiv
 409 txt_3_1_sendto: Uporabniška mapa menija 'PošljiV'
 410 txt_3_1_pathexc: Pot presega največjo dovoljeno velikost
 411 txt_3_1_recent: Nedavno
 412 txt_3_1_plsmartmin: Zaženi pomanjšan. Prikaži/obdrži odprt samo, če je potrebno
 413 txt_3_1_src: Iskanje
 414 txt_3_1_systmp: Sistemska začasna mapa
 415 txt_3_1_languagetools: Prevedi
 416 txt_3_1_workingdir: Delovna mapa
 417 txt_3_0_nonreadableorpw: Arhiv ni berljiv. Ali želite poskusiti z geslom?
 418 txt_3_0_readablepw: Zdi se, da je arhiv zaščiten z geslom
 419 txt_3_0_configure: Sistemska integracija in povezovanje datotek
 420 txt_3_0_resettmp: Ponastavi peazip-tmp
 421 txt_2_9_address: Naslovna vrstica
 422 txt_2_9_adv: Napredni filtri se uporabljajo pri upravljanju katere koli datoteke, ki so podprte s 7z ali FreeArc podporo. Glejte dokumentacijo in preglasi osnovne filtre (ki se uporabljajo za iskalne funkcije in so prikazani v podoknih 'Zaznamki' in 'Zgodovina').
 423 txt_2_9_columns: Stolpci
 424 txt_2_9_copyhere: Kopiraj tukaj
 425 txt_2_9_noscan: Ne preglej datotek, ki so dodane postavitvi
 426 txt_2_9_extconsole: Razširjanje konzole je na voljo samo pri brskanju arhivov
 427 txt_2_9_thl: Označi gumbe
 428 txt_2_9_home: Domov
 429 txt_2_9_lt: Velika
 430 txt_2_9_mt: Srednja
 431 txt_2_9_movehere: Premakni tukaj
 432 txt_2_9_nav: Krmarjenje
 433 txt_2_9_navbar: Vrstica za krmarjenje
 434 txt_2_9_none: Brez
 435 txt_2_9_organize: Organiziraj
 436 txt_2_9_public: Objavi
 437 txt_2_9_rec: Recursive: Poišči v podmapah. Lahko traja nekaj časa
 438 txt_2_9_selected: Izbrano
 439 txt_2_9_setapps: Organiziraj aplikacije
 440 txt_2_9_showmenu: Prikaži menijsko vrstico
 441 txt_2_9_st: Majhna
 442 txt_2_9_test_pw2G: Preizkusi šifriranje arhivov <2GB
 443 txt_2_9_vst: Samo besedilo
 444 txt_2_9_toolbar: Orodna vrstica
 445 txt_2_9_tree: Drevo
 446 txt_2_9_views: Prikazi
 447 txt_2_8_experimental: (eksperimentalno)
 448 txt_2_8_zcopy: (Windows) Kopiranje datotek v ponovitvenem načinu. Počasnejše kopiranje.
 449 txt_2_8_addvol: Dodajanje celotnih nosilcev v arhiv lahko traja dlje časa. Vseeno nadaljujem?
 450 txt_2_8_uniterror: Enota ni dostopna
 451 txt_2_8_cannotconvert: Izbranih arhivov ni mogoče pretvoriti
 452 txt_2_8_convertbegin: Nadaljujem s fazo stiskanja, za dokončanje pretvorbe?
 453 txt_2_8_convert: Pretvori 
 454 txt_2_8_convertexisting: Pretvori obstoječe arhive
 455 txt_2_8_convertdelete: Izbrišem začasno ustvarjene datoteke in mape za pretvorbo?
 456 txt_2_8_details: Podrobnosti
 457 txt_2_8_parallel: Izvedi vzporedna opravila, kadar je to mogoče
 458 txt_2_8_convertnote: V vsakem primeru izvirni arhivi niso bili spremenjeni, da bi uporabniku omogočili nadzor nad tem, kako jih obdržati ali odstraniti
 459 txt_2_8_custom: ni neposredno podprto s PeaZipom, vendar v fazi razširjanja lahko nastavite PeaZip za obdelavo vrst datotek po meri, v zavihku 'Napredno'. Nadaljujem z odpiranjem te datoteke?
 460 txt_2_8_unitrecommend: Priporočljivo je bodisi razširiti (desni klik z miško -> Razširi izbrane) ali odpreti datotečne sisteme iz korena računalnika (Orodja sistema> Odpri enoto kot arhiv)
 461 txt_2_8_viewasarchive: Odpri enoto kot arhiv
 462 txt_2_8_nounit: Nobena enota ni izbrana
 463 txt_2_8_rowselect: Izbira vrstice
 464 txt_2_8_statusbar: Statusna vrstica
 465 txt_2_8_typeunit: Vnesite ime logične ali fizične enote
 466 txt_2_8_usedefaultoutpath: Uporabi privzeto izhodno pot
 467 txt_2_7_experimental: (eksperimentalno, glejte dokumentacijo)
 468 txt_2_7_optional: (neobvezno)
 469 txt_2_7_list_tryflatorpw: , možne rešitve: poskusite ploski prikaz (F6), zagotovite geslo (F9), dobite svežo kopijo arhiva
 470 txt_2_7_separate: Dodaj vsak predmet v ločen arhiv
 471 txt_2_7_pwsupported: Arhiviranje z geslom
 472 txt_2_7_cancel: Prekliči
 473 txt_2_7_encfn: Šifriraj tudi imena datotek (če format to podpira)
 474 txt_2_7_setpw: Vnesi geslo/datoteko s ključi
 475 txt_2_7_ext: Razširjanje:
 476 txt_2_7_extfrom: Razširjanje iz arhiva:
 477 txt_2_7_es: Razširi podprte nearhivske vrste datotek, npr. izvedljive (.EXE), MS Office in OOo datoteke
 478 txt_2_7_eu: Razširi nepodprte vrste datotek. Določanje pripomočka za razpirjanje, po meri.
 479 txt_2_7_clipboard: Odložišče
 480 txt_2_7_goarclayout: Pojdi na postavitev arhiva
 481 txt_2_7_goextlayout: Pojdi na razširjanje arhiva
 482 txt_2_7_ok: Vredu
 483 txt_2_7_drag_archive: Odprem datoteko kot nov arhiv? ('Ne' za dodajanje datoteke v trenutno postavitev arhiviranja)
 484 txt_2_7_oop: Po končanem opravilu odpri izhodno pot
 485 txt_2_7_validatefn: Operacija je ustavljena. Odkrito je neveljavno ime datoteke:
 486 txt_2_7_validatecl: Operacija je ustavljena. Zaznan je bil potencialno nevaren ukaz (npr. združevanje ukazov v programu ni dovoljeno):
 487 txt_2_7_output: Izhod
 488 txt_2_7_pwnotset: Geslo ni nastavljeno 
 489 txt_2_7_pwarcset: Geslo je nastavljeno
 490 txt_2_7_pwextset: Geslo je nastavljeno. Možno je razširiti/narediti seznam/preizkusiti šifrirane arhive
 491 txt_2_7_archivehint: Povlecite tukaj datoteke in mape v arhiv, ali desni klik, za več možnosti
 492 txt_2_7_exthint: Povlecite arhive tukaj, da jih razširite ali desni klik, za več možnosti
 493 txt_2_7_setadvf: Nastavi napredne filtre
 494 txt_2_7_selpath: Izbrana pot vnosa
 495 txt_2_7_separateerror: Žal ni mogoče uvoziti ukazne vrstice definicije opravila med uporabo stikala 'Dodaj vsak predmet v ločen arhiv' , ker se opravilo izvaja kot več različnih ukazov
 496 txt_2_7_noinput: Postavitev je prazna: za dodajanje seznama arhivov, ki jih želite razširiti, uporabite 'Dodaj datoteke' ali 'Naloži postavitev'
 497 txt_2_7_dirsize: Velikost vsebine map ni označenana za izračun skupne velikosti
 498 txt_2_7_un7z_browse_flat: poskusi ploski prikaz (F6)
 499 txt_2_7_updating: Posodabljanje obstoječega arhiva
 500 txt_2_6_folders: (mape)
 501 txt_2_6_advanced: Napredno
 502 txt_2_6_plalways: Vedno obdrži odprto, za pregled poročila opravila
 503 txt_2_6_plsmart: Obdrži odprto samo, če je potrebno (napaka, seznam ali preizkus poročil)
 504 txt_2_5_sessionio: (to sejo)
 505 txt_2_5_advanced: Napredno urejanje: postavite presledke med parameter nizov in imenom datoteke, če je to potrebno
 506 txt_2_5_basic: Osnovno urejanje: aplikacija in parametri pred imenom vhoda
 507 txt_2_5_cannotrun: Ni mogoče zagnati
 508 txt_2_5_custeditors: Urejevalniki po meri, predvajalniki, protivirusni programi itn.... (preglasi povezanost sistemskih datotek)
 509 txt_2_5_delete: Izbriši
 510 txt_2_5_delete_fromarchive: Izbriši iz arhiva
 511 txt_2_5_langflag: Prikaz imena arhiviranega predmeta kot UTF-8 besedila. Počistite, da zamenjate razširjene znake z '?'
 512 txt_2_5_encpj: Kodiraj definicijo opravila kot UTF-8t
 513 txt_2_5_execommand: Izvedljiva ali ukaz
 514 txt_2_5_help: Pomoč
 515 txt_2_5_langhint: Namig: Zamenjava razširjenih znakov z '?' znakom lahko izboljša sintakso, če ni mogoče uspešno pretvoriti nabora znakov arhiva v trenutnem računalniku
 516 txt_2_5_mini_help: Lokaliziran Vodič
 517 txt_2_5_offline_help: Pomoč PeaZip
 518 txt_2_5_tray: Pomanjšaj v programsko vrstico
 519 txt_2_5_remove: Odstrani
 520 txt_2_5_hintpaths: Desni klik za odpiranje sistemske in uporabniških poti
 521 txt_2_5_selectapp: Izberi aplikacijo
 522 txt_2_5_strafter: Niz za imenom vhoda
 523 txt_2_5_strbefore: Niz pred imenom vhoda
 524 txt_2_5_encoding: Kodiranje besedila
 525 txt_2_5_nopw: ta vrsta arhiva ne podpira šifriranja
 526 txt_2_4_draghint: [povleci v Raziskovalec z omogočeno naslovno vrstico]
 527 txt_2_4_tb: Prilagodi gumbe orodne vrstice (vnovični zagon PeaZipa)
 528 txt_2_4_adding: Dodajanje
 529 txt_2_4_advclip: Odložišče ohranja več izbir
 530 txt_2_4_yanswers: Odgovori
 531 txt_2_4_itemsheight: Samodejna višina vnosov
 532 txt_2_4_clearclipboard: Počisti Odložišče (Esc)
 533 txt_2_4_wcommons: Skupno
 534 txt_2_4_copyfrom: Kopiraj iz
 535 txt_2_4_deletebookmarks: Ali želite izbrisati seznam zaznamovanih datotek in map
 536 txt_2_4_documents: Dokumenti
 537 txt_2_4_wenc: Enciklopedija
 538 txt_2_4_extractfrom: Razširi iz
 539 txt_2_4_hexp: 16-tiški predogled
 540 txt_2_4_operation: Operacija
 541 txt_2_4_path: pot ni zapisljiva (npr. samo za branje). Ali želite izbrati zapisljivo izhodno pot?
 542 txt_2_4_removefromclipboard: Odstrani iz Odložišča
 543 txt_2_4_stdclip: Standardno: ohrani en sam izbor v odložišču, počisti operacije rezanja pri lepljenju
 544 txt_2_4_totalmem: skupnega pomnilnika
 545 txt_2_4_gvideo: Video
 546 txt_2_4_wbook: Wikibook
 547 txt_2_4_wnews: Wikinews
 548 txt_2_4_wsrc: Wikisource
 549 txt_2_4_wdict: Wiktionary
 550 txt_2_3_pw_errorchar: V trenutnem sistemu ni mogoče uporabiti znakov narekovajev s PeaZipovim grafičnim vmesnikom v geslih. Spremenite geslo ali izberite način 'Konzola' v podpori binarnih datotek uporabniškega vmesnika pod 'Možnosti -> Nastavitve'
 551 txt_2_3_envstr: Prikaz spremenljivk okolja
 552 txt_2_3_never_pw: Ne sprašuj za geslo
 553 txt_2_3_home: Uporabnikov dom
 554 txt_2_3_on_pw: Pri operacijah razširi/seznam/preizkusi iz sistemskih menijev:
 555 txt_2_3_test_pw100: Preizkusi šifriranje arhivov <100 MB
 556 txt_2_3_test_pw: Preizkusi šifriranje (morda je počasno)
 557 txt_exclude_recourse: 'izključi' rekurzivne podmape
 558 txt_action_extopen: akcija 'Razširi in odpri s povezano aplikacijo'
 559 txt_error_passwordnotmatch: Ne ujemata se polji 'Geslo' in 'Potrdi'. Popravite ju!
 560 txt_action_preview: akcija 'Predogled s povezano aplikacijo'
 561 txt_preview_hint: akcija 'Predogled' izvede isto opravilo kot 'Razširi in odpri' vendar v začasni poti v izhodni mapi, ki se samodejno odstrani po zapiranju arhiva.
 562 txt_better: (boljše)
 563 txt_default2: (privzeto)
 564 txt_faster: (hitreje)
 565 txt_fastermem: (hitreje, manj pomnilnika)
 566 txt_tempdir: (PeaZipova začasna delovna mapa)
 567 txt_stream: (nastavi z 'Nadzor pretoka')
 568 txt_slowermem: (počasneje, več pomnilnika)
 569 txt_store: (shramba, najhitrejše)
 570 txt_newfolder: (v novo mapo)
 571 txt_7z_exitcodeunknown: : Neznana napaka v opravilu
 572 txt_list_isfolder: [mapa]
 573 txt_none: <brez>
 574 txt_fd: 1.44 MB disketa
 575 txt_7z_exitcode1: 1: Opozorilo: neusodne napake. Npr. nekatere datoteke manjkajo ali so zaklenjene
 576 txt_attach10: 10 MB priloga
 577 txt_7z_exitcode2: 2: Prišlo je do usodne napake
 578 txt_7z_exitcode255: 255: Opravilo je ustavil sam uporabnik
 579 txt_fat32: 4 GB FAT32 datoteka
 580 txt_dvd: 4.7 GB DVD
 581 txt_attach5: 5 MB priloga
 582 txt_cd650: 650 MB CD
 583 txt_7z_exitcode7: 7: Napaka: dobil je napačno ukazno vrstico
 584 txt_cd700: 700 MB CD
 585 txt_type_description_7z: 7Z: funkcija bogatega arhivskega formata z visokim razmerjem stiskanja
 586 txt_dvddl: 8.5 GB DVD DL
 587 txt_7z_exitcode8: 8: Napaka: za zahtevano operacijo ni dovolj pomnilnika 
 588 txt_abort: Prekinem načrtovane operacije kopiranj/premika datoteke?
 589 txt_about: Vizitka
 590 txt_action: Akcija
 591 txt_action_hint: Akcija pri odpiranju/predogledu s povezano aplikacijo
 592 txt_add: Dodaj
 593 txt_add_existing_archive: Dodaj (če obstaja arhiv)
 594 txt_add_archive: Dodaj arhiv
 595 txt_add_files: Dodaj datoteke
 596 txt_add_folder: Dodaj mapo
 597 txt_add_path: Dodaj pot
 598 txt_add_tolayout: Dodaj izbrane datoteke in mape v postavitev arhiva
 599 txt_add_toarchive: Dodaj v arhiv
 600 txt_add_tobookmarks: Dodaj med zaznamke
 601 txt_address_hint: Filter: sprejme nadomestna znaka * in ?
 602 txt_adv_filters: Napredni filtri
 603 txt_algo: Algoritem
 604 txt_all: vse
 605 txt_all_default: Vse (privzeto)
 606 txt_all_type: Ista vrsta
 607 txt_all_date: Datum
 608 txt_all_psize: Velikost pakirane datoteke
 609 txt_all_attributes: Isti atributi
 610 txt_all_size: Velikost datoteke
 611 txt_error_input_upx: omogoča vnos ene izvedljive datoteke
 612 txt_always_pw: Vedno vprašaj za geslo
 613 txt_ignore_ext: Vedno prezri poti za 'Razširi in...'
 614 txt_ignore_disp: Vedno prezri poti za 'Razširi prikazane...'
 615 txt_ignore_sel: Vedno prezri poti za 'Razširi izbrane...'
 616 txt_key_hint: V geslo dodajte hash datoteke s ključi. Arhiv je mogoče dešifrirati s PeaZip in drugimi aplikacije, ki sledijo istemu standardu, ali pa vnesite hash kot del gesla.
 617 txt_timestamp: Dodaj časovni žig v ime 
 618 txt_appoptions: Možnosti aplikacije
 619 txt_type_description_arc: ARC: experimentalni arhiver, zmogljiv, učinkovit in bogat s funkcijami
 620 txt_archive: Arhiv
 621 txt_un7z_browse_ok: arhiv je bil uspešno pregledan
 622 txt_interface: Vmesnik brskalnika arhiva
 623 txt_archivecreation: Izdelava arhiva
 624 txt_tarbefore_hint: Arhivirajte podatke v obliki TAR prej kot v določeni vrsti.
 625 txt_archive_hint: Arhivirajte, stiskajte, delite in hranite zasebne datoteke, mape in nosilce
 626 txt_compressionratio_hint: Razmerje siskanja arhiva
 627 txt_archiving: Arhiviranje:
 628 txt_cl_long: Argumenti se zdijo daljši od največje dovoljene dolžine, ki jih lahko prenesete s PeaZipom. Izberite manj vhodnih datotek (npr. Izberite mape namesto posameznih datotek)
 629 txt_overwrite_askbefore: Vprašaj pred prepisovanjem (v konzoli)
 630 txt_associated: Povezane aplikacije
 631 txt_attributes: Atributi
 632 txt_author: Avtor
 633 txt_ren_existing: samodejno preimenujobstoječe datoteke
 634 txt_ren_extracted: samodejno preimenuj razširjene datoteke
 635 txt_autofolder: Samodejno ustvarim novo mapo za razširjanje arhiva?
 636 txt_back: Nazaj
 637 txt_backend: Uporabniški vmesnik podpira binarne datoteke
 638 txt_backupexe: Varnostno kopiraj izvedljivo (EXE) datoteko (priporočeno)
 639 txt_bettercompression: boljše stiskanje
 640 txt_blogs: Blogi
 641 txt_blowfish: Blowfish448 (64 bitni bloki)
 642 txt_bookmarks: Zaznamki
 643 txt_browse: Prebrskaj
 644 txt_browser: Brskalnik
 645 txt_aborted_error: Brskanje arhiva je zaustavljeno. Trajalo bi preveč časa. Izbor lahko zožite z iskanjem (F3) ali izhodom iz načina ploskega prikaza (F6). Težava ne vpliva na operacije razširjanje/seznam/preizkus.
 646 txt_list_browsing: Brskanje
 647 txt_archive_root: Brskanje korena arhiva
 648 txt_type_description_bzip2: BZip2: precej močno stiskanje. Povprečna hitrost
 649 txt_pw_empty: Prosimo, zagotovite geslo (ali datoteko s ključni)
 650 txt_add_error: Predmetov ni mogoče dodajati/posodabljati ali brisati. Verjetno je ta vrsta arhiva imela le podprto brskanje/razširjanje ali pa ne more podpreti posamične operacije (npr. je na več nosilcih ali trdni) ali pa PeaZip ne more v celoti upravljati imena arhiva
 651 txt_un7z_browse_failure: cannot browse arhiv
 652 txt_list_error: Ni mogoče prikazati seznama arhivske vsebine. Preverite, ali je arhiv zaščiten z geslom ali poškodovan.
 653 txt_conf_cannotsave: Konfiguracijske datoteke ni mogoče shraniti. Preverite, ali je pot zapisljiva in z nekaj prostega prostora
 654 txt_check_hint: Preverite, ali je prišlo do občasne okvare podatkov. Hash algoritmi so primerni za zaznavanje celo zlonamernih sprememb podatkov (glejte dokumentacijo)
 655 txt_check: Datoteke kontrolne vsote/hash datoteke
 656 txt_check_select: Kontrolna vsota/hash
 657 txt_clear: Počisti
 658 txt_clearlayout: Počisti postavitev
 659 txt_pj_hint: Kliknite za uvoz opravila. Ponastavite spremembe in naložite posodobljeno definicijo opravil iz GUI
 660 txt_autoclose: Po končanem opravilu zapri PeaLauncher
 661 txt_cl: ukazna vrstica:
 662 txt_compare: Primerjaj datoteke
 663 txt_compress: Stisni
 664 txt_compress_executable: Stisni izvedljivo datoteko
 665 txt_compress_openforwriting: Stisni datoteke, odprte za pisanje
 666 txt_compression: Stiskanje
 667 txt_compmanagement: Upravljanje računalnika
 668 txt_pw_confirm: Potrdi
 669 txt_console: Konzola
 670 txt_console_interface: Konzola: izvirni vmesnik
 671 txt_content: Vsebina
 672 txt_controlpanel: Nadzorna plošča
 673 txt_convert: Pretvori disk v NTFS
 674 txt_copy: Kopiraj
 675 txt_copyto: Kopiraj v...
 676 txt_create: Ustvari
 677 txt_create_archive: Ustvari nov arhiv
 678 txt_title_create: Ustvari arhiv, stisni, šifriraj, razdeli...
 679 txt_create_keyfile: Ustvari datoteko s ključi
 680 txt_create_folder: Ustvari nobo mapo
 681 txt_create_theme: Ustvari temo iz trenutnih nastavitev
 682 txt_rr: Ustvari obnovitvene zapise
 683 txt_create_sfx: Ustvari samorazširljiv arhiv
 684 txt_cr_current: Razmerje stiskanja trenutne poti ali filtra
 685 txt_custom: Po meri
 686 txt_type_description_custom: Po meri (napredni uporabniki): vnesite ime izvedljive datoteke in parametre
 687 txt_customapp: Aplikacija po meri
 688 txt_custom_parameters: Parametri po meri
 689 txt_customsize: Velikost po meri
 690 txt_cut: Izreži
 691 txt_datetime: Datum/Čas
 692 txt_default: privzeto
 693 txt_default_compression: privzeto stiskanje
 694 txt_default_format: Privzet format
 695 txt_theme_default: Privzeta tema
 696 txt_hard_reset_hint: Izbriši datoteko z zaznamki
 697 txt_desktop: Namizje
 698 txt_dictionary: Slovar
 699 txt_dirs: imenikov,
 700 txt_dis: Razločitev:
 701 txt_disk_cleanup: Čiščenje diska
 702 txt_disk_defrag: Defragmentacija diska
 703 txt_disk_management: Upravljanje diskov
 704 txt_dispaly: Prikaži rezultate kot
 705 txt_displayedmnu_obj: prikazan
 706 txt_displayedobjects: Prikazani predmeti
 707 txt_nocompress: ne stisni
 708 txt_delete: Ali želite izbrisati izbrane datoteke? Operacije ni mogoče razveljaviti in datoteke ne bodo obnovljive iz Koša
 709 txt_wipe: Ali želite varno izbrisati izbrane datoteke? Operacije ni mogoče razveljaviti in datoteke ne bodo obnovljive
 710 txt_done: Končano
 711 txt_edit: Uredi
 712 txt_elapsed: poteklo:
 713 txt_error_emptycl: Prazna ukazna vrstica!
 714 txt_encrypt: Šifriraj
 715 txt_encrypted: šifriran
 716 txt_encryption: Šifriranje
 717 txt_note: Vnesite opombo/opis
 718 txt_random_keys: Vnesite naključne tipke
 719 txt_random_keys_hint: Vnesite naključne tipke (ne morate si zapomniti)
 720 txt_ent: Vrednotenje entropije
 721 txt_ent_tools: Premaknite miško ali uporabite dodatna orodja za vzorčenje entropije
 722 txt_eqorlarger: Isto ali večje od izbranega predmeta
 723 txt_eqorrecent: Isto ali novejše od izbranega predmeta
 724 txt_eqorolder: Isto ali starejše od izbranega predmeta
 725 txt_eqorsmaller: Isto ali manjše od izbranega predmeta
 726 txt_equal: Isto kot izbrani predmet
 727 txt_erase_hint: Varno izbriši: prepiši z naključnimi podatki, velikost maske, preimenuj in končno izbriši
 728 txt_extraction_error: Napaka pri razširjanju izbranega predmeta. Če je arhiv zaščiten z geslom, ga vpišite
 729 txt_exclude_hint: Izključi datoteke, eno na vrstico. Uporabite nadomestna znaka * in ?. Ločila " in ' nista potrebna
 730 txt_exclusion_recourse: Filtri za izključitev rekurzivnih podmap
 731 txt_exclusion: Izključi
 732 txt_exe: Izvedljiva datoteka
 733 txt_overwrite_qry: obstaja v ciljni poti. Jo prepišem z datotekama z istim imenom iz izvirne poti? (Prekliči: Preskoči kopiranje tega predmeta)
 734 txt_confirm_overwrite: obstaja. Naj jo prepišem? (ne, za preskok)
 735 txt_explore_outpath: Razišči izhodno pot
 736 txt_explore_path: Razišči pot
 737 txt_ext: Končn.:
 738 txt_caption_extract: Razširi
 739 txt_ext_nopath: Razširi (brez poti)
 740 txt_ext_all: Razširi vse
 741 txt_ext_allhere: Razširi vse tukaj
 742 txt_ext_allto: Razširi vse v
 743 txt_extopen_custom: Razširi in odpri s poljubno aplikacijo
 744 txt_extopen_with: Razširi in odpri z...
 745 txt_ext_disp_here: Razširi prikazano tukaj
 746 txt_ext_disp: Razširi prikazane predmete
 747 txt_ext_disp_to: Razširi prikazane predmete v...
 748 txt_ext_here: Razširi tukaj
 749 txt_ext_sel_here: Razširi izbrane tukaj
 750 txt_ext_sel: Razširi izbrane predmete
 751 txt_ext_sel_to: Razširi izbrane predmete v...
 752 txt_extobj: Razširi predmet
 753 txt_newfoldermenu: Razširi v novo mapo
 754 txt_extto: Razširi v...
 755 txt_level_fast: Hitro
 756 txt_fastcompr: hitro stiskanje
 757 txt_fastopen: Rutina za hitro odpiranje. Ustavi brskanje izjemno velikih arhivov. Namesto tega uporabite filtre
 758 txt_level_fastest: Najhitreje
 759 txt_favformats: Priljubljeni formati
 760 txt_file: Datoteka
 761 txt_filebrowser: brskalnik datotek/brskalnik arhivov
 762 txt_filetools: Orodja za datoteke
 763 txt_files: datotek,
 764 txt_nfiles: Datoteke
 765 txt_fs: Datotečni sistem
 766 txt_filters_recourse: filtri rekurzivnih podmap
 767 txt_filters: Filtri
 768 txt_flat: Flat (prikaži vse)
 769 txt_list_flat: Ploski prikaz
 770 txt_unit_floppy: Disketa
 771 txt_foldername: Ime mape
 772 txt_nfolders: Mape
 773 txt_error_input_multi: format dovoljuje le eno vhodno datoteko. Lahko uporabite stikalo 'TAR pred', da shranite vhod v '.TAR' arhiv ali pa lahko izberete drug format. NAMIG: izberite format arhiva po izbranih vhodnih podatkih:: stikalo 'TAR pred' se bo samodejno nastavilo
 774 txt_fwd: Naprej
 775 txt_list_found: Najdi
 776 txt_free: Prosto
 777 txt_free2: prosto
 778 txt_name_full: Polno ime
 779 txt_function: Funkcija
 780 txt_general: Splošno
 781 txt_multithreading: Generična večnitnost
 782 txt_go_browser: Pojdi na brskalnik datotek
 783 txt_go_path: Razišči pot (PeaZip)
 784 txt_guicl: Grafično + konzola
 785 txt_guipealauncher: Grafika: prelom s PeaLauncherjem
 786 txt_graphic: Mapa z grafiko
 787 txt_gridaltcolor: Nadomestna barva mrež
 788 txt_gridrowheight: Višina vrstice mreže
 789 txt_gui: Grafični vmesnik (GUI)
 790 txt_type_description_gzip: GZip: hitro stiskanje
 791 txt_here: tukaj
 792 txt_list_history: Zgodovina
 793 txt_homeroot: Korenska raven računalnika/arhiva
 794 txt_quickbrowse_hint: Če je brskanje ustavljeno, lahko uporabnik zoži izbor z uporabo funkcij iskanja ali filtriranja. Funkcije razširjanje/seznam/preizkus na noben način ne vplivajo.
 795 txt_backupexe_hint: Če gre kaj narobe in povzroči nefunkcionalen rezultat, lahko izvirno izvedljivo datoteko obnovite iz samodejne varnostne kopije
 796 txt_attach: Če poštni odjemalec podpira ta ukaz, bo arhiv povezan z novo pošto
 797 txt_images: Slike
 798 txt_include_hint: Vključi datoteke, eno na vrstico. Uporaba nadomestnega znaka * in ?. Ločila " in ' niso potrebna
 799 txt_filters_hint: Fltri za vključitev in izključitev za 7z binarne. Prosimo, pozorno preberite dokumentacijo 7-Zip, da boste razumeli, kako delujejo ti filtri
 800 txt_inclusion_recourse: Filtri za vključitev rekurzivnih podmap
 801 txt_inclusion: Vključi
 802 txt_error_function: Zahtevana je nepravilna funkcija
 803 txt_info: Informacija
 804 txt_infoall: Informacije o vseh
 805 txt_infodisp: Informacije o prikazanih predmetih
 806 txt_infosel: Informacije o izbranih predmetih
 807 txt_inputinfo: Vhodne informacije
 808 txt_input_list: Seznam vnosov:
 809 txt_iop: vhod, izhod, parametri
 810 txt_ipo: vhod, parametri, izhod
 811 txt_input: vhod:
 812 txt_integrity: Preverjanje celovitosti
 813 txt_chunk_size: Neveljavna velikost po meri. Popravite jo v numerično vrednost
 814 txt_invertsel: Obrni izbiro
 815 txt_type_exe: je Windows izvedljiva (.exe). Ali jo želite zagnati? ('Ne', da jo poskusite odpreti kot arhiv) NAMIG: Nekatere izvedljive datoteke morda ne bodo pravilno zagnane, če pred tem ne boste razširili celotnega arhiva
 816 txt_return_to_archive: je trenutno odprt. Ali ga želite prebrskati?
 817 txt_not_accessible: ni več dostopen
 818 txt_type_unsupported: ni podprta vrsta arhiva
 819 txt_checkname_failed: ni veljavno ime.
 820 txt_not_accessible_list: ni dostopen. Preverite, ali je zagotovljen seznam datotek pravilen in posodobljen
 821 txt_theme_create_error: Teme ni bilo mogoče ustvariti. Poskusite uporabiti ime, ki je veljavno za mapo, kot ime teme in za izbiro zapisljive poti
 822 txt_theme_exists: že obstaja. Zagotovite drugačno pot
 823 txt_job_code: koda opravila:
 824 txt_job_definition_saved: Definicija opravila je uspešno shranjena v
 825 txt_job_success: Opravilo je uspešno dokončano!
 826 txt_join: Združi
 827 txt_joinfiles: Združi datoteke
 828 txt_keyfile: Datoteka s ključi
 829 txt_keyfile_not_found: Datoteke s ključi ni mogoče najti ali brati. Izberite drugo datoteko s ključi.
 830 txt_keyfile_notcreated: Datoteka s ključi ni ustvarjena
 831 txt_larger: Večje od izbranega predmeta
 832 txt_lastused: Zadnje uporabljeno
 833 txt_launch: Zaženi opravilo
 834 txt_layout: Postavitev
 835 txt_filelist_savedas: Postavitev shranjena kot
 836 txt_level: Stopnja
 837 txt_license: Licenca
 838 txt_caption_list: Seznam
 839 txt_list_details: Seznam (s podrobnostmi)
 840 txt_list_all: Seznam vseh
 841 txt_list_disp: Seznam prikazanih predmetov
 842 txt_list_sel: Seznam izbranih predmetov
 843 txt_toggle_warning: Izpis ploskega prikaza vsebine poti lahko traja dolgo. Vseeno naj nadaljujem?
 844 txt_loadfile: Naloži datoteko
 845 txt_loadlayout: Naloži postavitev
 846 txt_unit_hd: Lokalni disk
 847 txt_localization: Lokalizacija
 848 txt_lpaqver: Različica LPAQ
 849 txt_type_description_lpaq: LPAQ: hitrejša različica PAQ z zelo dobrim stiskanjem
 850 txt_maininterface: Glavni vmesnik
 851 txt_maxcomp: Način najmočnejšega stiskanja
 852 txt_level_maximum: Najmočnejše
 853 txt_restartrequired: Lahko zahteva ponovni zagon aplikacije
 854 txt_required_memory: MB potrebnega pomnilnika
 855 txt_method: Metoda
 856 txt_misc: Razno
 857 txt_modify: Spremeni
 858 txt_morecontrols: Več kontrol (zgodovina, zaznamki, ...)
 859 txt_morerecent: Novejše od izbranega predmeta
 860 txt_ent_hint: Premaknite miško, vnesite ključe v polje za urejanje, naložite datoteke, da zbereteo entropijo iz sistema...
 861 txt_moveto: Premakni v...
 862 txt_mypc: Koren računalnika
 863 txt_list_na: ni podatka
 864 txt_name: Ime
 865 txt_naming: Politika poimenovanj
 866 txt_unit_remote: Omrežni pogon
 867 txt_newarchive: Nov arhiv
 868 txt_cnewfolder: Nova mapa
 869 txt_news: Novice
 870 txt_no: Ne
 871 txt_noinput: Ni prejetega dostopnega vhoda
 872 txt_nocompress_hint: brez stiskanja (hitreje)
 873 txt_split_noinput: Ni izbranega vhoda. Izberite datoteko, ki jo želite razdeliti
 874 txt_open_noinput: Ni izbranega vhoda. Izberite arhiv (nosilec prvega arhiva za arhive z več nosilci)
 875 txt_list_nomatch: ni ujemanj
 876 txt_singlethread: Brez večnitnosti
 877 txt_none2: brez
 878 txt_nonsolid: Ne-trdno
 879 txt_level_normal: Običajno
 880 txt_copy_error: ni uspešno kopirano ali premaknjeno. Koda napake:
 881 txt_description: Opombe
 882 txt_compare_second: Zdaj izberite datoteko, ki jo želite primerjati
 883 txt_peaobj: Nadzor predmetov
 884 txt_displayed_obj: predmetov
 885 txt_olderthan: Starejše od izbranega predmeta
 886 txt_on: na
 887 txt_ondblclick: Ob dvokliku naredi:
 888 txt_opacity: Prosojnost
 889 txt_open: Odpri
 890 txt_openarchive: Odpri arhiv
 891 txt_title_open: Odpri arhiv, šifriraj, združi...
 892 txt_open_bookmark: Odpri tatnamek
 893 txt_cphere: Odpri ukazno vrstico tukaj
 894 txt_open_file: Odpri datoteko
 895 txt_open_files: Odpri datoteke
 896 txt_open_path: Odpri pot
 897 txt_opensource: Odprtokodni prenosni arhiver
 898 txt_openwith: Odpri z...
 899 txt_aborted: Postopek je prekinjen
 900 txt_unit_cd: Optični pogon
 901 txt_options: Možnosti
 902 txt_other: Ostalo
 903 txt_otherparams: Drugi parametri (prosto urejanje)
 904 txt_oip: izhod, vhod, parametri
 905 txt_opi: izhod, parametri, vhod
 906 txt_output: Izhod:
 907 txt_overwrite: Prepiši obstoječe datoteke
 908 txt_compressed_size: Pakirana
 909 txt_paqver: Različica PAQ
 910 txt_type_description_paq: PAQ: počasen vendar izjemno zmogljiv stiskalec
 911 txt_pio: parametri, vhod, izhod
 912 txt_poi: parametri, izhod, vhod
 913 txt_parameters: Parametri:
 914 txt_error_partial: Za to vrsto arhiva ni implementirano delno razširjanje
 915 txt_passes: Prehodov
 916 txt_pw: Geslo
 917 txt_pwlength: Dolžina gesla (4..64 znakov)
 918 txt_un7z_browse_pw: morda bo zahtevano geslo
 919 txt_un7z_browse_pw_other: geslo je morda napačno
 920 txt_paste: Prilepi
 921 txt_path: Pot
 922 txt_pea_appcolor: Barva aplikacije
 923 txt_pea_textcolor: Barva besedila Pea
 924 txt_type_description_pea: PEA: varnostno usmerjen format arhiva s hitrim stiskanjem
 925 txt_peazip_new: PeaZip (nov primerek)
 926 txt_peazip_help: Spletna podpora
 927 txt_peazip_web: PeaZipova spletna stran
 928 txt_performall: Izvedi vse podprte algoritme
 929 txt_name_provide: \ / : * ? ' " < > | znaki niso dovoljeni v imenih datotek
 930 txt_upxorstrip: Prosimo, izberite Odstrani in/ali UPX na binarni
 931 txt_not_removable_file: Prosimo, zaprite datoteko, ki jo uporabljate, da jo lahko PeaZip odstrani:
 932 txt_not_removable: Prosimo, zaprite datoteke, ki jih uporabljate, da omogočite PeaZipu odstranjevanje mape:
 933 txt_custom_executable_missing: Zagotovite ime izvedljive datoteke po meri
 934 txt_type_unsupported_select: Izberite vrsto podprtega arhiva:
 935 txt_no_theme_name: Določite ime teme
 936 txt_please_wait: Prosimo, počakajte!
 937 txt_copy_wait: Prosimo, počakajte na konec trenutnih načrtovanih postopkov kopiranja/premika datoteke pred nastavljanjem Rokovnika drugim postopkom iste vrste
 938 txt_previewwith: Predogled z...
 939 txt_projectadmin: Skrbnik projekta:
 940 txt_type_description_quad: BALZ/QUAD: visoko zmogljivi stiskalniki datotek na osnovi ROLZ datoteke
 941 txt_quickdelete: Hitro izbriši
 942 txt_quit: Končaj
 943 txt_unit_ram: RAM disk
 944 txt_read: Bere:
 945 txt_recentarchives: Nedavni arhivi
 946 txt_rr_hint: Zapisi obnovitve omogočajo, poskus popravkov arhiva v primeru okvare podatkov
 947 txt_search_refine: Izboljšaj iskalni filter. Sprejema nadomestna znaka ? in *
 948 txt_fefreshf5: Osveži (F5)
 949 txt_release: objava:
 950 txt_unit_removable: Odstranljiva enota
 951 txt_remove_bookmark: Odstrani zaznamek
 952 txt_remove_external_unit: Odstrani zunanje naprave
 953 txt_removeselected: Odstrani izbrane predmete
 954 txt_rename: Preimenuj
 955 txt_caption_repair: Popravi
 956 txt_restartrequired2: za uporabo je zahtevan ponovni zagon aplikacije
 957 txt_reset: Ponastavi
 958 txt_reset_archivename: Ponastavi ime arhiva
 959 txt_hardreset: Ponastavi zaznamke
 960 txt_reset_theme: Ponastavi v vgrajeno temo
 961 txt_restore_att: obnovi izvirne atribute
 962 txt_run_as: Zaženi kot (ni mogoče preklopiti na uporabnike z praznim geslom)
 963 txt_run_as2: Zaženi kot drugi uporabnik
 964 txt_sample: Primer: 
 965 txt_saveas: Shrani kot
 966 txt_savehistory: Shrani zgodovino podatkov
 967 txt_save_infolder: Shrani v mapo (samodejno)
 968 txt_savejob: Shrani definicijo opravila
 969 txt_savejobdefinition: Shrani definicijo opravila
 970 txt_savejobdefinition_hint: Shrani definicijo opravila kot navadno besedilo. Uporabite ga lahko iz vaših skriptov
 971 txt_savelayout: Shrani postavitev
 972 txt_save_winstate: Shrani stanje glavnega okna
 973 txt_search: Poišči (rekurzivno, lahko traja nekaj časa)
 974 txt_searchanddrag: Poišči in spusti tukaj
 975 txt_searchfor: Poišči
 976 txt_nrsearch: Poišči tukaj (ne rekurzivno)
 977 txt_search_hint: Poišči v podmapah arhiva za ujemanje s filtri
 978 txt_search_web: Spletno iskanje
 979 txt_list_searching: Iskanje...
 980 txt_securedelete: Varno izbriši
 981 txt_default_description: Izberite funkcijo ali povlecite datoteke tukaj
 982 txt_selectall: Izberi vse
 983 txt_selectdir: Izberi mapo
 984 txt_selected_obj: izbrano
 985 txt_selected_objects: Izbrani predmeti
 986 txt_sfx: Samorazširjanje
 987 txt_sendbymail: Pošlji po e-pošti
 988 txt_set_defaults: Nastavi privzete parametre aplikacije
 989 txt_settings: Nastavitve
 990 txt_sfx_interface: sfx vmesnik
 991 txt_showhints: Prikaži namige
 992 txt_show_messages: Prikaži informacijska sporočila
 993 txt_showpw: Prikaži vsebina polja z geslom
 994 txt_singlevol: Enojni nosilec. Ne razdeli ga
 995 txt_size: Velikost
 996 txt_sizeb: Velikost (B)
 997 txt_skip_existing: Preskoči obstoječe datoteke
 998 txt_slowercomp: počasnejše stiskanje vendar ista hitrost razširjanja
 999 txt_smaller: Manjši kot izbrani predmet
 1000 txt_solid: Trdno
 1001 txt_solid_block: Velikost bloka
 1002 txt_solid_auto: Trdno, samodejno prilagodi
 1003 txt_solid_extension: Trdno, skupine po končnicah
 1004 txt_listtest: žal, za ta format ni še implementiran postopek izdelave seznam/preizkusa
 1005 txt_sortbysel: Razvrsti po stanju izbire
 1006 txt_list_sorting: Razvrščanje...
 1007 txt_speed: hitrost
 1008 txt_split: Razdeli
 1009 txt_type_description_split: Razdeli datoteko z izbirnim preverjanjem celovitosti
 1010 txt_split_file: Razdeli datoteko
 1011 txt_list_nostats: statistika ni na voljo
 1012 txt_status: Stanje
 1013 txt_level_store: Shramba
 1014 txt_stream_control: Nadzor pretoka
 1015 txt_strip: Odstrani pred UPX (priporočeno)
 1016 txt_keyfile_created: Uspešno ustvarjena datoteka s ključi kot:
 1017 txt_suggestpw: Ustvari naključno geslo
 1018 txt_noupx: Opuščeni simboli, izpuščena je stiskanje UPX
 1019 txt_syntax: Sintaksa:
 1020 txt_sysbenchmark: Primerjava sistema
 1021 txt_benchmark: Primerjava sistema bo trajala nekaj minut in bo uporabila vse razpoložljive procesorske in pomnilniške vire. Sistem se med referenčno vrednostjo morda ne bo odzival. Vseeno jo zaženem?
 1022 txt_systools: Sistemska orodja
 1023 txt_tarbefore: TAR pred
 1024 txt_type_description_tar: TAR: Prevladujoč arhivski format v sistemih UNIX
 1025 txt_taskman: Upravitelj opravil
 1026 txt_caption_test: Preizkusi
 1027 txt_testall: Preizkusi vse
 1028 txt_testdisp: Preizkusi prikazane predmete
 1029 txt_testpw: Preizkusi geslo/datoteko s ključi
 1030 txt_testsel: Preizkusi izbrane predmete
 1031 txt_col_hint: Barvo je treba izbrati tako, da se dobro integrira z barvami ikon in drugimi elementi grafičnega vmesnika
 1032 txt_bookmarks_hint: Na voljo je popoln seznam zaznamkov (ki ga je mogoče urejati) v vmesniku brskalnika datotek, s klikom na ikono 'Več kontrol' in v 'Preklopi zgodovino/zaznamke'.
 1033 txt_archive_noinput_tolist: Postavitev je prazna: prosimo, uporabite 'Dodaj datoteke', 'Dodaj mape' ali 'Naloži postavitev', za prikaz postavitve arhiva 
 1034 txt_theme: Tema
 1035 txt_icons_found: Tema je uspešno naložena.
 1036 txt_themename: Ime teme
 1037 txt_icons_not_found: Tema ni pravilno naložena. Poskusite preklopiti na privzeto temo ali eno, ki deluje.
 1038 txt_theme_create_success: tema je uspešno ustvarjena v
 1039 txt_theming: Delo s temami
 1040 txt_extand_error: Ta funkcija se lahko istočasno izvede na enem samem predmetu
 1041 txt_threads: Niti
 1042 txt_titlescolor: Barva naslovov
 1043 txt_to: v
 1044 txt_toggle_browseflat: Preklopi brskanje/ploski prikaz (prikaži vse)
 1045 txt_toggle_historybookmarks: Preklopi zgodovino/zaznamke
 1046 txt_toolbarscolor: Barva vrstic
 1047 txt_tools: Orodja
 1048 txt_best: poskusi najboljše nastavitve (počasi)
 1049 txt_type: Vrsta
 1050 txt_level_ultra: Ultra
 1051 txt_error_openfile: Določene datoteke ni mogoče odpreti
 1052 txt_cl_hint: UNACE in UPX vadno zaženeta način uporabe konzole. Seznami, preizkusi in primerjalna opravila se vedno izvajajo z načinom GUI
 1053 txt_ace_missing: Manjka vtičnik UNACE. Za upravljanje ACE arhivov lahko prenesete vtičnik s PeaZipove spletne strani (če je UNACE zaprt vir, vtičnik ni prikazan v osnovnem paketu)
 1054 txt_units: enote
 1055 txt_unit_unknown: Neznana vrsta pogona
 1056 txt_un7z_pw_untested: Nepreizkušeno
 1057 txt_up: Gor
 1058 txt_update: Posodobi (če obstaja arhiv)
 1059 txt_type_description_upx: UPX: stisni samo izvedljive datoteke
 1060 txt_advfilters: Uporabi napredne filtre
 1061 txt_openfiles_hint: To možnost uporabite za vključitev v arhivske datoteke, ki so odprte za pisanje v drugih aplikacijah (uporabne pri opravilih varnostnega kopiranja)
 1062 txt_usenet: Usenet
 1063 txt_user_name: Uporabniško ime. Uporabite user@DOMAIN ali DOMAIN\obrazec uporabnika ni potreben.
 1064 txt_using: Uporaba:
 1065 txt_volumepea: Nadzor nosilca
 1066 txt_volume_size: Velikost nosilca
 1067 txt_type_ext_uns: je uspešno razširjen
 1068 txt_websearch: Spletno iskanje
 1069 txt_websites: Spletne strani
 1070 txt_word: Beseda
 1071 txt_write: Zapisuje:
 1072 txt_ramdompw_hint: Od tukaj lahko kopirate naključno generirano geslo
 1073 txt_exe_hint: Lahko prosto vnesete ime izvedljive datoteke in parametre stiskanja po meri in izberete konstrukcijo sintakse. Upoštevajte, da lahko tudi ročno spremenite sintakso ukaza v zavihku 'Konzola'.
 1074 txt_pj_hint2: Definicijo opravila lahko uvozite iz grafičnega vmesnika v spodnje 'memo' polje. Nato lahko urejate, zaženete ali shranite datoteko brez spremembe ali izgube opravilo, določeno za grafični vmesnik.
 1075 txt_type_description_zip: ZIP: hiter format za arhiviranje/stiskanje. Prevladuje v sistemih Windows
 1076 txt_zipcrypto_hint: ZipCrypto (zapuščen)
 1077 
 1078 === end PeaZip text group ===
 1079 
 1080 === PeaLauncher text group ===
 1081 
 1082 txt_6_9_remaining: preostalo
 1083 txt_6_5_abort: Prekini
 1084 txt_6_5_error: Napaka
 1085 txt_6_5_no: Ne
 1086 txt_6_5_warning: Opozorilo
 1087 txt_6_5_yes: Da
 1088 txt_6_5_yesall: Da za vse
 1089 txt_5_6_update: Preveri obstoj posodobitev
 1090 txt_5_6_cml: Jezik sistemskega priročnega menija
 1091 txt_5_6_donations: Donacije
 1092 txt_5_6_localization: Lokalizacija
 1093 txt_5_6_runasadmin: Zaženi kot skrbnik
 1094 txt_5_6_help: Spletna podpora
 1095 txt_5_5_cancelall: Prekliči vse
 1096 txt_5_3_details: Podrobnosti
 1097 txt_5_3_files: datotek
 1098 txt_5_3_folders: map
 1099 txt_5_3_info: Informacija
 1100 txt_5_3_list: Seznam
 1101 txt_5_3_os: Izvirna velikost
 1102 txt_5_3_ps: Pakirana velikost
 1103 txt_5_3_test: Preizkusi
 1104 txt_5_0_extract: Razširi
 1105 txt_5_0_from: iz
 1106 txt_5_0_in: v
 1107 txt_5_0_to: do
 1108 txt_4_5_search: Poišči
 1109 txt_4_0_drag: Povlecite arhiv tukaj, ki ga želite izvleči, ali 
 1110 txt_4_0_dragorselect: Povlecite tukaj ali izberite mapo
 1111 txt_4_0_select: izberi datoteko
 1112 txt_3_6_selectdir: Izberi mapo
 1113 txt_3_5_close: Zapri
 1114 txt_3_0_details: Za več podrobnosti, 'Poročilo' vsebuje dnevnik opravil in 'Konzola' vsebuje definicijo opravila kot ukazno vrstico.
 1115 txt_3_0_hints: Namigi o napaki
 1116 txt_3_0_arc: Nekaterih vhodnih datotek ni mogoče prebrati (morda so zaklenjene, niso dostopne ali so poškodovane)
 1117 txt_3_0_ext: Arhiv lahko zahteva drugačno geslo za trenutno operacijo
 1118 txt_2_8_oop: Po končanem opravilu odpri izhodno pot 
 1119 txt_2_7_validatefn: Operacija je ustavljena. Zaznano je neveljavno ime datoteke:
 1120 txt_2_7_validatecl: Operacija je ustavljena. zaznan potencialno nevaren ukaz (npr. združevanje ukazov v programu ni dovoljeno):
 1121 txt_2_6_open: Odpri arhiv
 1122 txt_2_5_ace_missing: Manjka UNACE vtičnik. Za upravljanje ACE arhivov lahko prenesete vtičnik s PeaZipove spletne strani (če je UNACE zaprt vir, vtičnik ni prikazan v osnovnem paketu)
 1123 txt_2_3_pw_errorchar_gwrap: V trenutnem sistemu ni mogoče uporabiti znakov narekovajev za gesla s PeaLauncherjem. Spremenite geslo ali izberite način 'Konzola' v podpori binarnih datotek uporabniškega vmesnika pod 'Možnosti -> Nastavitve'
 1124 txt_2_3_renameexisting: Samodejno preimenuj obstoječe datoteke
 1125 txt_2_3_renameextracted: Samodejno preimenuj razširjene datoteke
 1126 txt_2_3_cancel: Prekliči
 1127 txt_2_3_encryption: Šifriranje
 1128 txt_2_3_extinnew: Razširi v novo mapo
 1129 txt_2_3_keyfile: Datoteka s ključi
 1130 txt_2_3_kf_not_found_gwrap: Datoteke s ključi ni bilo mogoče najti ali prebrati. Izberite drugo datoteko s ključi.
 1131 txt_2_3_moreoptions: Več možnosti...
 1132 txt_2_3_nopaths: Ni poti
 1133 txt_2_3_options: Možnosti
 1134 txt_2_3_overexisting: Prepiši obstoječe datoteke
 1135 txt_2_3_pw: Geslo
 1136 txt_2_3_skipexisting: Preskoči obstoječe datoteke
 1137 txt_job_unknown: : Prišlo je od neznane napake
 1138 txt_stdjob: [animacija bo zaustavljena pri končanem opravilu]
 1139 txt_benchmarkjob: [sistem se bo odzival počasi med izvajanjem primerjave (nekaj minut)]
 1140 txt_defragjob: [se ne bo odzval med defragmentiranjem. Lahko pustite, da se izvaja v ozadju]
 1141 txt_consolejob: [povratne informacije opravila in podroben napredek je na voljo v oknu konzole]
 1142 txt_job1: 1: Opozorilo: ne usodne napake. Npr. nekatere datoteke manjkajo ali so zaklenjene
 1143 txt_job127: 127: zahtevane operacije ni mogoče izvesti
 1144 txt_job2: 2: Prišlo je do usodne napake
 1145 txt_job255: 255: Opravilo je zaustavil uporabnik
 1146 txt_job7: 7: Napaka: dobljena nepravilna ukazna vrstica
 1147 txt_job8: 8: Napaka: za zahtevano operacijo ni dovolj pomnilnika
 1148 txt_autoclose: Zapri to okno po dokončannju opravila
 1149 txt_crscale: Razmerje stiskanja (nižje, boljše):
 1150 txt_console: Konzola
 1151 txt_benchscale: Ocena Core 2 Duo 6600, ekvivalentna hitrost MHz.
 1152 txt_create: Ustvari
 1153 txt_done: Končano:
 1154 txt_nocl: Prazna ukazna vrstica
 1155 txt_error: Napaka:
 1156 txt_explore: Razišči
 1157 txt_extto: Razširi v
 1158 txt_halt: Po končanem opravilu zaustavi sistem
 1159 txt_halted: Ustavljeno:
 1160 txt_hardware: strojna oprema
 1161 txt_high: visoka prioriteta
 1162 txt_idle: mirovanje
 1163 txt_input: Vhod:
 1164 txt_jpaused: Opravilo je začasno ustavljeno
 1165 txt_jresumed: Opravilo je nadaljevano
 1166 txt_job_started: Opravilo je začeto
 1167 txt_jobstatus: Stanje opravila:
 1168 txt_jstopped: Opravilo je ustavil uporabnik
 1169 txt_jobstopped: Opravilo je ustavil uporabnik. Lahko preverite delni rezultats klikom na povezavo izhodne poti.
 1170 txt_job_success: Opravilo je uspešno dokončano
 1171 txt_lt: Seznam/Preizkusi
 1172 txt_normal: običajna prioriteta
 1173 txt_ok: Vredu
 1174 txt_output: Izhod:
 1175 txt_pause: Pavza
 1176 txt_paused: Začasno ustavljeno,
 1177 txt_p_high: Prioriteta je nastavljena na visoko
 1178 txt_p_idle: Prioriteta je nastavljena na mirovanje
 1179 txt_p_normal: Prioritetat je nastavljena na mirovanje
 1180 txt_p_realtime: Prioriteta je nastavljena na stvarnočasovno
 1181 txt_rating: Ocena:
 1182 txt_rt: stvarnočasovna prioriteta
 1183 txt_report: Poročilo
 1184 txt_resume: Nadaljuj
 1185 txt_priority: Klik za nastavitev prioritete opravila
 1186 txt_running: Delovanje,
 1187 txt_isrunning: Delovanje...
 1188 txt_saveas: Shrani kot
 1189 txt_savejob: Shrani definicijo opravila
 1190 txt_savelog: Shrani dnevnik opravila
 1191 txt_software: program
 1192 txt_speedscale: Hitrost, logaritemska lestvica (višja, boljša):
 1193 txt_status: Stanje
 1194 txt_stop: Ustavi
 1195 txt_bench: Primerjava sistema
 1196 txt_threads: Niti:
 1197 txt_time: Čas:
 1198 
 1199 === end PeaLauncher text group ===
 1200 
 1201 === about text group ===
 1202 
 1203 RAZŠIRI ARHIVE
 1204 Iz sistema 
 1205 - kliknite z desnim gumbom na arhive v priročnem sistemskem meniju, nato kliknite na 'Razširi tukaj' ali 'Razširi tukaj (v novi mapi)', za razširjanje brez nadaljnje interakcije
 1206 - drugače uporabite menijski vnos 'Razširi...', za več možnosti: izhodna pot, geslo, razširjanje datotek v novo mapo, izbira za preskok, preimenovanje ali prepisovanje obstoječe datoteke itd..
 1207 
 1208 Odprite arhiv s PeaZipom, npr. z dvoklikom ali vlečenjem arhiva v okno PeaZipa ali ikono
 1209 - kliknite na 'Razširi' v orodnoi vrstici ali v priročnem meniju, da razširite samo izbrane predmete prek potrditvenega pogovornega okna, ki omogoča nastavitev vseh možnosti (izhodna pot, geslo, politika poimenovanj, razširjanje v novo mapo itd.)
 1210 - povlecite datoteke in mape do želenega cilja, razširili boste samo izbrano vsebino (za več informacij glejte poglavje o vlečenju in spuščanju v programu PeaZip)
 1211 - kliknite spustni gumb za hitro razširjanje na desni strani “Razširi”v orodni vrstici. Ta omogoča neposredno razširjanje celotnega arhiva v najbolj pogoste cilje (preskok potrditvenega pogovornega okna) in nastavitev najbolj pomembnih možnosti. Bližnjice s tipkovnico: Ctrl+E (ali F12) razširi celoten arhiv, vpraša za izhodno mapo; Ctrl+Alt+E razširi archiv v trenutno mapo; Ctrl+Shift+E razširi na Namizju; Ctrl+Alt+Shift+E razširi v Dokumente; Ctrl+0 razširi v prejšnjo pot; Ctrl+1..8 razširi v pot zaznamka 1..8 (če je določen)
 1212 
 1213 Odprite PeaZip, izberite enega ali več arhivov in kliknite na “Razširi”v orodni vrstici ali priročnem meniju, ali pa uporabite hitro razširjanje ciljev, kot je bilo razloženo v prejšnji točki.
 1214 
 1215 RAZŠIRI SAMO IZBRANE PREDMETE IZ ARHIVA
 1216 Odprite arhiv v PeaZipu, npr. z dvoklikom ali vlečenjem arhiva v PeaZipovo okno ali ikono
 1217 - kliknite na 'Razširi' v orodnoi vrstici: razširjeni bodo samo izbrani vnosi
 1218 - povlecite datoteke in mape do želenega cilja. Razširjena bo samo izbrana vsebina
 1219 - desni klik in v skupini “Razširi ”priročnega menija, kliknite na “Razširi izbrane” (za razširjanje samo iznbranih vnosov) or “Razširi prikazane” (za razširjanje vsebine trenutne mape ali trenutnega iskalnega filtra)
 1220 
 1221 VNESITE GESLO ZA BRSKANJE ALI RAZŠIRJANJE ARHIVA
 1222 Kliknite na ikono ključavnice, da vnesete geslo ali datoteko s ključi.
 1223 Ikona je prikazana v statusni vrstici PeaZipovega brskalnika datotek, kot tudi v vmesniku za razširjanje arhiva. Ko je geslo enkrat nastavljeno, bo ikona spremenila barvo.
 1224 
 1225 USTVARI ARHIV
 1226 Iz sistema
 1227 - kliknite z desnim gumbom na arhive, nato v priročnem meniju, ali v meniju PošljiV kliknite na 'Dodaj v arhiv'. To bo odprlo pogovorno okno za potrdite izdelave arhiva. Več možnosti je na voljo pod zavihkom “Napredno”. Kliknite na 'Vredu', da ustvarite archiv.
 1228 - nadomestno, povlecite datoteke/mape v PeaZipovo okno ali bližnjico. Prikazan bo isti vmesnik za ustvarjanje arhiva.
 1229 
 1230 Iz PeaZipa 
 1231 - izberite predmete za arhiviranje in kliknite na gumb 'Dodaj'. Prikazan bo isti vmesnik za ustvarjanje arhiva..
 1232 
 1233 DODAJ DATOTEKE/MAPE ZA POSODOBITEV OBSTOJEČEGA ARHIVA
 1234 Odprite arhiv v PeaZipu (npr. z dvoklikom ali vlečenjem arhiva v PeaZipovo okno ali ikono), nato povlecite datoteke in mape, ki jih želite dodati v arhiv (ali kliknite na gumb 'Dodaj' in uporabite priročni meni aplikacije, za dodajanje predmetov v arhiv).
 1235 To bo odprlo pogovorno okno za ustvarjanje arhiva. Kliknite na 'Vredu', da posodobite obstoječ arhiv.
 1236 
 1237 USTVARI ARHIV, RAZDELJEN V MANJŠE DATOTEKE
 1238 Pri ustvarjanju arhiva, kot je razloženo v prejšnjih točkah, kliknite na spustni meni “Enojni nosilec”, da izberete velikost izhodnih datotek (nosilcev) v katere bo arhiv razdeljen.
 1239 Najpogostejše vrste arhivov podpirajo to možnost.
 1240 
 1241 USTVARI ŠIFRIRAN ARHIV
 1242 Kliknite na ikono ključavnice, da vnesete geslo in po želji, datoteko s ključi. Ikona je prikazana v PeaZipovi statusni vrstici brskalnik datotek, kot tudi v vmesniku za ustvarjanje arhiva.
 1243 Če želite skriti imena datotek in imenikov, ki jih vsebuje arhiv, preverite “Šifriraj tudi imena datotek”. Upoštevajte, da bo to uporabljeno le, če bo arhiv ustvarjen v formatu, ki podpira to funkcijo, kot sta 7Z in ARC.
 1244 Upoštevajte, da v vmesniku za ustvarjanje arhiva, poleg ikone ključavnice, obstaja opozorilo za vizualno obveščanje, če je nastavljeno šifriranje in, če trenutni format arhiva podpira šifriranje.
 1245 
 1246 USTVARI LOČENE ARHIVE
 1247 Dodajte predmete za arhiviranje (s PeaZipovim gumbom 'Dodaj', iz sistemskega priročnega menija ali iz menija PošljiV) in pred potrditvijo z 'Vredu' potrdite možnost 'Dodaj vsak predmet v ločen arhiv'.
 1248 
 1249 PRETVORI ARHIVE
 1250 Iz PeaZipa izberite arhive, ki jih želite pretvoriti, in kliknite na 'Pretvori' v orodni vrstici ali v priročnem meniju, lahko pa dodate tudi ne-arhivske datoteke in mape, pri čemer je razlika v arhivu, ki se razširijo pred fazo stiskanja.
 1251 Z uporabo stikala “Pretvori obstoječe arhive”v povezavi z 'Dodaj vsak predmet v ločen arhiv' (privzeto) se izvede množična pretvorba navedenih arhivov, brez preklopa pretvorbe arhiva, ki naj bi konsolidirala vhodne podatke v enem arhivu in izboljšalo učinkovitost stiskanja, ker omogoča ponovno stiskanje izvirnih podatkov iz nestisnjene oblike.
 1252 
 1253 NEPOSREDNO USTVARI ARHIVE V DOLOČENEM FORMATU IN Z IZBRANO STOPNJO STISKANJA
 1254 Uporaba procedure “Sistemska integracija” v meniju 'Možnosti' dovoljuje, da omogočite vnose v priročnem meniju za neposredno dodajanje izbranih datotek/map v ZIP, 7Z ali samorazširljiv arhiv.
 1255 Za formata Zip in 7Z je tudi možno omogočiti vnose v priročnem meniju za stiskanje na najhitrejšo, normalno ali ultra stopnjo, mimo privzete stopnje stiskanja za izbran format.
 1256 
 1257 UPRAVITELJ GESEL
 1258 Upravitelj gesel je dostopen iz glavnega menija, 'Orodja -> Upravitelj gesel' ali iz obrazca 'Geslo', iz spustnega menija na levi strani polja 'Geslo'.
 1259 Shranjena gesla lahko izberete v spustnem meniju na levi strani gesla, v obrazcu 'Geslo', ali pa jih lahko kopirate iz Upravitelja gesel za uporabo v kateri koli drugi aplikaciji.
 1260 Če glavno geslo ni nastavljeno za Upravitelja gesel, je seznam gesel dostopen, ne da bi bilo potrebno preverjanje pristnosti, sicer gesla ne bodo prikazana, dokler uporabnik ne bo pravilno preveril pristnosti.
 1261 
 1262 KONFIGURIRAJ APLIKACIJO
 1263 'Možnosti -> Lokalizacija' (in v 'Možnosti -> Nastavitve', prvi zavihek) dovoljuje nastavitev jezika aplikacije.
 1264 'Možnosti -> Nastavitve' dovoljuje urejanje nastavitev aplikacije
 1265 'Možnosti -> Tema' dovoljuje spreminjanje videza in ikon aplikacije
 1266 'Možnosti -> Sistmska integracija' zažene proceduro konfiguriranja združitve datotek, priročnega menija in vnosov menija PošljiV (v sistemu Windows)
 1267 'Organiziraj meni' vsebuje vnos za prilagajanje, omogočanje ali onemogočanje funkcij brskalnika, kot so orodna vrstica, naslovna vrstica, navigacijska vrstica itd
 1268 
 1269 F1 	pomoč
 1270 F2 	preimenuj datoteke/Ctrl+F2 kopiraj izbrano v/Shift+F2 premakni izbrano v
 1271 F3	poišči (možnost rekurzivnosti je zapomnjena)/Ctrl+F3 začne kot ne rekurzivno (poišči tukaj)/Shift+F3 rekurzivno/Alt+F3 sistemsko iskanje
 1272 F4 	prikaži pojavni meni za krmarjenje/Ctrl+Shift+F4 prebrskaj koren računalnika/Ctrl+F4 prebrskaj namizje/Shift+F4 prebrskaj Dom
 1273 F5 	osveži
 1274 F6 	preklopi brskanje/ploski prikaz
 1275 F7 	dodaj zaznamke/Ctrl+F7 odpri v novem primerku PeaZipa/Shift+F7 odpri ukazno vrstico v izbrani poti/Alt+F7 razišči izbrano pot
 1276 F8 	prebrskaj prvi vnos na seznamku zaznamkov (Ctrl, drugi, Shift, tretji)
 1277 F9 	nastavi geslo/datoteko s ključi/Shift+F9 Upravitelj gesel/Ctrl+F9 ustvari datoteko s ključi ali naključno geslo/Ctrl+Shift+F9 nastavi napredne filtre
 1278 F10 	meni/Ctrl+F10 zaženi kot drug uporabnik/Alt+F10 zaženi kot skrbnik (Windows Vista in novejši sistemi)
 1279 F11 	preklopi celozaslonski način/Ctrl+F11 poglobljeno
 1280 F12 	razširi vse v...
 1281 
 1282 VIZITKA PEAZIPA
 1283 
 1284 PeaZip je odprtokodna datoteka in upravitelj arhivov: navzkrižna platforma, dostopna kot prenosni in namestljiv program za 32 in 64-bitne Windows (9x, 2k, XP, Vista) in Linux (PeaZip je namizna nevtralna aplikacija).
 1285 
 1286 PeaZip omogoča uporabo močnih več iskalnih filtrov v vsebini arhiva. Ustvarja in razširja več arhivov hkrati. Ustvarja samodejno razširljive arhive. Omogoča izvoz definicije opravila kot ukazne vrstice, shranjevanje postavitve arhiviranja/razširjanja, zaznamovanje arhivov in map, pregled in odpiranje stisnjenih/razširjenih datotek z aplikacijami po meri, itn.
 1287 
 1288 Ostale funkcije: močno šifriranje, robustno kopiranje datotek, delitev/združevanje datotek (razpon datotek), varno brisanje podatkov, primerjava, kontrolna vsota in hash datoteke, sistemska primerjava, ustvarjanje naključnih gesel in ključnih datotek.
 1289 
 1290 Prenos: http://peazip.github.io
 1291 Preberite več: http://peazip.github.io/peazip-free-archiver.html
 1292 Podpora: http://peazip.github.io/peazip-help.html
 1293 Pogosta vprašanja: http://peazip.github.io/peazip-help-faq.html
 1294 
 1295 Najlepša hvala vsem, ki prispevajo k rasti PeaZipovega projekta in razvijajo komponente programske odprte kode, ki se uporabljajo v tej aplikaciji (glejte spletno stran za celoten seznam), in vsem uporabnikom, ki prispevajo povratne informacije, izkušnje in nasvete.