"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "peazip-8.0.0.src/res/lang/no.txt" (6 Jun 2021, 66118 Bytes) of package /linux/misc/peazip-8.0.0.src.zip:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. See also the latest Fossies "Diffs" side-by-side code changes report for "no.txt": 7.9.0_vs_8.0.0.

  1 === PeaZip language file ===
  2 Norwegian - Norsk
  3 8.0
  4 Oversatt av: Rune C. Akselsen, Arne Hanssen, og Imre Kristoffer Eilertsen
  5 Sist rev. av: Arne Hanssen
  6 Sist revidert: 20210330
  7 
  8 === PeaZip text group ===
  9 
  10 txt_8_0_altcol: Alternate grid color
  11 txt_8_0_forcebrowse: Browse non-canonical archive types (containers, disk images, installers,...)
  12 txt_8_0_commonalgo: Common algorithms
  13 txt_8_0_forceconvert: Convert non-canonical archive types
  14 txt_8_0_defaultactionhint: Default action double-clicking a file associated with PeaZip from the system
  15 txt_8_0_defaultaction: Default action on start-up
  16 txt_8_0_enableextand: Enable "Extract and open with" submenu
  17 txt_8_0_forcetyping: Force typing passwords interactively
  18 txt_8_0_setpwopt: Set password / keyfile options
  19 txt_8_0_forcetypinghelp: Will run backend binaries in console, cannot browse archives with encrypted filenames. Allows to create scripts that will not run unattended but rather ask user interactively for password.
  20 txt_7_9_spacing: Spacing
  21 txt_7_9_zooming: Zooming
  22 txt_7_8_changelocalization: Bytt språk for PeaZip
  23 txt_7_8_custext: Tilpasset utvidelse
  24 txt_7_8_destexistfile: Målet inneholder allerede behandlede filer. Erstatt filer med samme navn?
  25 txt_7_8_dd: Dra-og-slipp
  26 txt_7_8_priorityhigh: Høy
  27 txt_7_8_priorityidle: Ledig
  28 txt_7_8_rel: Interaktiv utpakking
  29 txt_7_8_prioritynormal: Normal
  30 txt_7_8_priorityrealtime: Sanntid
  31 txt_7_8_requirerestart: [krever omstart av PeaZip]
  32 txt_7_8_tpriority: Oppgaveprioritet
  33 txt_7_8_update: Oppdater
  34 txt_7_7_noneall: Ingen (ikke forhåndsvisning, ikke Dra-og-slipp utpakking)
  35 txt_7_7_nonetemp: Ingen, Brukers temp om nødvendig
  36 txt_7_7_outtemp: Opprett, forhåndsvis i Brukers temp
  37 txt_7_7_sys7zreq: Krever at p7zip-full eller tilsvarende er installert
  38 txt_7_7_tw: Midlertidig arbeidsmappe for å opprette arkiv, editering, forhåndsvisning og Dra-og slipp utpakking.
  39 txt_7_7_sys7z: Bruk systemets 7z i Linux
  40 txt_7_6_zipenc: 7z/p7zip ZIP filnavn tegnkoding
  41 txt_7_6_color: Farge
  42 txt_7_6_custenc: Tilpasset tegnsett
  43 txt_7_6_dark: Mørk
  44 txt_7_6_tno: Ikke synkroniser arkiv-tre
  45 txt_7_6_forcelocalenc: Tving lokal
  46 txt_7_6_forceutf8enc: Tving UTF-8
  47 txt_7_6_cpnote: Hvis det valgte tegnsettet ikke støttes, vil oppgaver alltid ende med feil (sannsynligvis minneallokeringsfeil). Hvis det skjer, endre tegnsett (code page) eller restart programmet.
  48 txt_7_6_defaultenc: Lokal, UTF-8 for ekstra symboler
  49 txt_7_6_dim: Svakt lys
  50 txt_7_6_setcurdef: Angi aktiv sti som standard lagre-sti
  51 txt_7_6_setdef: Angi standard lagre-sti
  52 txt_7_6_tadvanced: Synkroniser arkiv-tre, behold besøkte noder
  53 txt_7_6_tsimple: Synkroniser arkiv-tre, enkel
  54 txt_7_6_tacolor: Tekst aksent
  55 txt_7_5_always: Alltid
  56 txt_7_5_ask: Spør
  57 txt_7_5_autoclosesingle: Lukk automatisk etter utpakking hvis ingen søkeaksjoner ble utført
  58 txt_7_5_cutlen: Kutt navn etter angitt lengde
  59 txt_7_5_cutlenw: Kutt navn etter angitt lengde (4..255) navnekonflikter kan fikses manuelt etterpå
  60 txt_7_5_dragnone: Ikke lås mål
  61 txt_7_5_specialbrowse: Vil du pakke ut alt for å gjøre tilgjengelig ekstra data som filen kunne ha behov for?
  62 txt_7_5_ee: Pakk ut alt for spesielle filtyper
  63 txt_7_5_draghide: Skjul lagremål
  64 txt_7_5_draglh: Lås og skjul mål
  65 txt_7_5_draglock: Lås lagremål
  66 txt_7_5_never: Aldri
  67 txt_7_5_repnascii: Erstatt/fjern ikke-ASCII tegn
  68 txt_7_4_comment: Kommentar
  69 txt_7_4_7zfbrotlicomp: Raskeste komprimering, 7Z Brotli
  70 txt_7_4_7zfzstandardcomp: Raskestetest komprimering, 7Z Zstandard
  71 txt_7_4_presetrar: Høy komprimering, RAR
  72 txt_7_4_tkeep: Behold opprinnelig arkiv tidsstempel
  73 txt_7_4_lock: Lås arkiv
  74 txt_7_4_locked: låst
  75 txt_7_4_lockconfirm: Låste arkiver kan ikke endres mer, fortsett låsing av dette arkivet?
  76 txt_7_4_recover: Reparer arkiv
  77 txt_7_4_tcurr: Sett arkiv tidsstempel fra nåværende system tid
  78 txt_7_4_setarc: Sett arkiveringsopsjoner
  79 txt_7_4_setext: Sett utpakkingsopsjoner
  80 txt_7_4_swzipx: Bytt til zipx utvidelse for non-Deflate zip arkiv
  81 txt_7_3_archiveerrors: [arkivet kan inneholde feil]
  82 txt_7_3_archiveerrorshint: Arkivet kan være ugyldig (pga. manglende, ødelagte, eller ikke-standard data), det er mulig å kjøre Test for detaljert informasjon. Hvis arkivets innholdstabell er kryptert, må password angis før den kan leses.
  83 txt_7_3_clickextall: Klikk "Pakk ut alt" for å aktivere
  84 txt_7_3_noconfdel: Ikke be om bekreftelse for å slette etter arkivering / utpakking
  85 txt_7_3_profile7zfastest: Rask komprimering, 7Z raskeste
  86 txt_7_3_maxbr: Maksimer Brotli komprimering ved bruk av mer minne (kan være inkompatibel med enkelte utpakkere)
  87 txt_7_3_maxzstd: Maksimer Zstandard komprimering ved bruk av mer minne
  88 txt_7_3_profile7zfast: Middels komprimering, 7Z rask
  89 txt_7_3_stl: Sett arkivets tidsangivelse fra nyeste fil
  90 txt_7_2_altcomp: Alternativ komprimering, ARC
  91 txt_7_2_clearnoupdate: Blank ut redigerte filer
  92 txt_7_2_autoclosepeazip: Lukk PeaZip når jobben er ferdig
  93 txt_7_2_zpaqall: Hent ut alle revisjoner
  94 txt_7_2_extcomp: Ekstrem komprimering, ZPAQ
  95 txt_7_2_extcompultra: Ekstrem komprimering, ZPAQ ultra
  96 txt_7_2_fbrotlicomp: Raskeste komprimering, Brotli
  97 txt_7_2_fzstandardcomp: Raskeste komprimering, Zstandard
  98 txt_7_2_loadcompsettings: Last kompresjonsinnstillinger
  99 txt_7_2_savecompsettings: Lagre kompresjonsinnstillinger
 100 txt_7_2_source: Kilde
 101 txt_7_2_updateclear: Oppdater redigerte filer i arkivet, og blank ut redigerte filer
 102 txt_7_1_type_description_brotli: Brotli: rask komprimering fra Google, veldig rask dekomprimering
 103 txt_7_1_new: Pakk ut alt her, i ny mappe
 104 txt_7_1_smart: Pakk ut alt her, smart
 105 txt_7_1_profileintermediate: Mellomstegs komprimering, ZIP/BZip2 rask
 106 txt_7_1_renfilesonly: Omdøp kun filer
 107 txt_7_1_typetosearch: Skriv for å søke i aktiv filsti
 108 txt_7_1_type_description_zstd: Zstandard: rask komprimering fra Facebook, veldig rask dekomprimering
 109 txt_7_0_af: Analyser mappeinhold
 110 txt_7_0_autoopentar: Åpne tar-arkiv inne i tar.* filer automatisk
 111 txt_7_0_exttmppath: Innholdet pakkes ut utenfor midlertidig arbeidsmappe, i: 
 112 txt_6_9_autou: Oppdater endrede filer i arkivene automatisk
 113 txt_6_9_forceu: Tving oppdatering av endrede filer i arkiv
 114 txt_6_9_opuns: Aksjon støttes ikke for nåværende arkiv-type
 115 txt_6_9_overarch: Overskriv fil(er) som allerede finnes i arkivet med samme navn?
 116 txt_6_9_uconf: Forhåndsvist fil er blitt endret. Oppdatere det nåværende arkivet?
 117 txt_6_8_ndrop: Bruke innebygd Drag And Drop i Windows
 118 txt_6_7_nop: (ingen forhåndsvisning)
 119 txt_6_6_pdupfound: mulige duplikater funnet (hurtig omtrentlig test)
 120 txt_6_6_rsh: Nullstill søkehistorie
 121 txt_6_6_pdupfind: Foreslå mulig duplikater
 122 txt_6_6_forcemodify: Prøv å redigere ikke explisitt støttede filtyper
 123 txt_6_5_mandatory: (nødvendig)
 124 txt_6_5_abort: Avbryt
 125 txt_6_5_askp: Spør om å sette passord ved oppstart
 126 txt_6_5_chp: Endre passord
 127 txt_6_5_def: Definisjon
 128 txt_6_5_nop: Ikke spør om å sette passord ved oppstart
 129 txt_6_5_error: Feil
 130 txt_6_5_seqerr: Feil oppdaget, originale filer blir ikke slettet
 131 txt_6_5_sni: Inkluder NT sikkerhetsinformasjon
 132 txt_6_5_sns: Inkluder NTFS Alternate Data Stream
 133 txt_6_5_privacy: Personvern
 134 txt_6_5_showvolatile: Vis hvilke opsjoner som er flyktige / avhengig av kontekst
 135 txt_6_5_force: Forsøk å åpne arkiver med feil
 136 txt_6_5_warning: Advarsel
 137 txt_6_5_yes: Ja
 138 txt_6_5_yesall: Ja til alt
 139 txt_6_5_np: Du kan nå endre passord på konverterte arkiv(er) til et nytt, eller blanke passordet og utelate kryptering
 140 txt_6_4_absolute: Absolutte filbaner
 141 txt_6_4_appdirn: Føy til mappenavn
 142 txt_6_4_closeallother: Lukk alle andre faner
 143 txt_6_4_closeright: Lukk fanene til høyre
 144 txt_6_4_collapse: Klapp sammen faner
 145 txt_6_4_expand: Utvid faner
 146 txt_6_4_full: Fulle filbaner
 147 txt_6_4_new: Ny
 148 txt_6_4_openintab: Åpne i en ny fane
 149 txt_6_4_paths: Filbaner
 150 txt_6_4_prepdirn: Føy til mappenavnet bakpå
 151 txt_6_4_relative: Relative filbaner
 152 txt_6_4_tabbar: Fanelinje
 153 txt_6_3_autoadjust: Autotilpass kolonner
 154 txt_6_3_cinfo: Info og kommentarer
 155 txt_6_3_syn: Synkroniser arkiv med disk
 156 txt_6_3_uar: Oppdager kun filer som allerede er i arkiver
 157 txt_6_2_encext: Legg til endelsen ".enc" til krypterte arkiver
 158 txt_6_2_archive: Arkiver filtype
 159 txt_6_2_container: Pakket filtype
 160 txt_6_1_ec: Utvid / slå sammen arkiv-tre
 161 txt_6_0_msq: Sorter etter filtype for kompakt pakking
 162 txt_5_9_lff: Analyser filer og mapper
 163 txt_5_9_pff: Analyser, vis filer header/EOF
 164 txt_5_9_start: Start fra
 165 txt_5_8_l0: Tillat alle støttede tillegg/formater
 166 txt_5_8_l1: Tillat kun åpenkildede tillegg
 167 txt_5_8_l2: Tillat kun åpne arkivformater
 168 txt_5_8_ascii: ASCII-sikret, skriptet er sikret for gamle maskiner
 169 txt_5_8_cp: Code Page-sikret, skriptet kan gi problemer på gamle maskiner med andre Code Pages
 170 txt_5_8_fs: Samsvarer med Fri Programvare
 171 txt_5_8_utf: Skriptet trenger et komplett UTF-8 / Unicode miljø
 172 txt_5_8_fsr: Dette formatet støttes ikke pga. Fri Programvare samsvars-restriksjoner (Innstillinger > Avansert)
 173 txt_5_7_pinstalled: INSTALLERT
 174 txt_5_7_pmissing: MANGLER
 175 txt_5_7_plugin: Tillegget mangler, kan installeres fra Hjelp > Se etter tillegg og utvidelser
 176 txt_5_6_basic: Grunnleggende
 177 txt_5_6_exarc: Pakk ut arkiv
 178 txt_5_6_tab: Åpne i ny fane
 179 txt_5_6_rc: Høyreklikk for valg
 180 txt_5_6_layouts: Lagrede oppsett
 181 txt_5_6_upexisting: Oppdater eksisterende arkiv
 182 txt_5_6_verbose: Detaljert
 183 txt_5_5_case: (skiller mellom store/små bokstaver)
 184 txt_5_5_add: Legg til tekst i angitt posisjon
 185 txt_5_5_addsel: Tilføy gjeldende utvalg
 186 txt_5_5_ext: Endre fil-endelser
 187 txt_5_5_plugin: Se etter tillegg og utvidelser
 188 txt_5_5_copypath: Kopier sti
 189 txt_5_5_delete: Slett tegn ved angitt posisjon
 190 txt_5_5_halt: Avslutt maskinen når jobben er ferdig
 191 txt_5_5_positionw: Hint: 1 tilføy foran første tegn, 2 andre, etc... "z" for slutten på filnavn
 192 txt_5_5_positionwd: Hint: 1 slett fra og med første tegn, 2 andre, ... "z" for slutten på filnavn
 193 txt_5_5_replaceneww: Hint: sett inn en tom tekststreng som bare erstatter den eksisterende
 194 txt_5_5_lower: Små bokstaver
 195 txt_5_5_replaceoldw: Endre alle forekomster av tekststreng eller tegn i filnavnet
 196 txt_5_5_newext: Ny filendelse
 197 txt_5_5_new: Ny tekststreng
 198 txt_5_5_n: Antall tegn som skal slettes
 199 txt_5_5_old: Gammel tekststreng
 200 txt_5_5_position: Posisjon (nummer eller "z" for slutten)
 201 txt_5_5_intdir: Fjern midlertidig enkeltmappe ved "Pakk ut til ny mappe"-operasjoner
 202 txt_5_5_replacestr: Erstatt/fjern tekststreng
 203 txt_5_5_datesameday: Samme dag som valgt objekt
 204 txt_5_5_datesamehour: Samme time som valg objekt
 205 txt_5_5_datesamemonth: Samme måned som valg objekt
 206 txt_5_5_datesameweek: Samme uke som valgt objekt
 207 txt_5_5_datesameyear: Samme år som valgt objekt
 208 txt_5_5_scan: Skann
 209 txt_5_5_select: Velg
 210 txt_5_5_similar: Tilsvarende valgt objekt
 211 txt_5_5_starting: Starter med samme tegn
 212 txt_5_5_string: Tekst å tilføye
 213 txt_5_5_subtractsel: Trekk fra gjeldende valg
 214 txt_5_5_datehour: Denne timen
 215 txt_5_5_datemonth: Denne måneden
 216 txt_5_5_dateweek: Denne uka
 217 txt_5_5_dateyear: Dette året
 218 txt_5_5_dateday: I dag
 219 txt_5_5_upper: Store bokstaver
 220 txt_5_5_extw: Advarsel: endring av filendelse kan gjøre filen ubrukelig
 221 txt_5_4_da: Dato lagt til
 222 txt_5_4_deletearchives: Slett arkiver etter utpakking
 223 txt_5_4_deletefiles: Slett filer etter arkivering
 224 txt_5_4_deleteoriginal: Sletterutine, som i hovedvinduet, blir føyd til skriptet.
 225 txt_5_4_lv: Sist brukt
 226 txt_5_4_deletearchivesconfirm: Bekreft sletting av opprinnelige arkiv?
 227 txt_5_4_deletefilesconfirm: Bekreft sletting av opprinnelige filer?
 228 txt_5_4_used: Brukt
 229 txt_5_3_profilebest: Beste pakking, 7Z-format Ultra nivå
 230 txt_5_3_profileadvanced: Avansert pakking, 7Z-format
 231 txt_5_3_profilenormal: Normal ZIP-pakking, kompatibel med andre utpakkere
 232 txt_5_3_profileveryfast: Ekstra rask ZIP-pakking, anbefalt til store multimediefiler
 233 txt_5_3_profilepassword: Beskytt med passord, 7Z-format
 234 txt_5_3_profile10mb: Hold utfil under 25 MB, for begrensninger i E-postvedlegg
 235 txt_5_3_profilesfx: Auto-utpakking, mottaker trenger ikke program for utpakking
 236 txt_5_3_cml: Systemets kontekstmenyspråk
 237 txt_5_3_cmlmessage: Dobbeltklikk på det ønskede kontekstmenyspråket og bekreft registersammenslåing. Innstillingen må velges på nytt når programmet installeres/oppdateres eller etter bruk av Systemintegrasjonshjelper.
 238 txt_5_3_exc: Eksklusjonsfiltre går foran inklusjonsfiltre
 239 txt_5_3_ia: Inkluder også
 240 txt_5_3_io: Inkluder kun
 241 txt_5_3_rec: Ta med undermapper
 242 txt_5_3_resetsi: Sett opp systemintegreringen på nytt (Kontekstmeny, "Send til", filassosiasjoner)?
 243 txt_5_2_oadd: Arkiver til opprinnelig sti
 244 txt_5_2_zerodelete: Vil du slette og overskrive med alle 0 valge file(r)? Handlingen kan ikke angres og filer kan ikke gjenopprettes
 245 txt_5_2_zfree: Vil du overskrive hvis det er null ledig plass igjen på denne enheten?
 246 txt_5_2_sdfree: Vil du på en sikker måte slette ledig plass på denne enheten?
 247 txt_5_2_oext: Pakk ut til opprinnelig sti
 248 txt_5_2_securedeletefree: Sikker sletting av ledig plass
 249 txt_5_2_free: Denne handlingen kan ta noen minutter og, hvis ofte utført, kan den raskt slite ut flash-baserte disker
 250 txt_5_2_zerofiles: Nullslett
 251 txt_5_2_zerofree: Nullslett ledig område
 252 txt_5_1_schedadd: Legg til jobb
 253 txt_5_1_schederr: Kan ikke opprette jobb
 254 txt_5_1_daily: Daglig
 255 txt_5_1_day: Dag
 256 txt_5_1_days: Dager
 257 txt_5_1_enddate: Slutt dato
 258 txt_5_1_every: Hver
 259 txt_5_1_w6: Fredag
 260 txt_5_1_hourly: Hver time
 261 txt_5_1_hours: Timer
 262 txt_5_1_last: Sist
 263 txt_5_1_schedmanage: Oppgavestyrer, styre jobber lagret i PeaZips gren
 264 txt_5_1_scriptmanage: Behandle lagrede jobb-skripter
 265 txt_5_1_w2: Mandag
 266 txt_5_1_monthly: Månedlig
 267 txt_5_1_months: Måneder
 268 txt_5_1_onlogin: Ved pålogging
 269 txt_5_1_onstart: Ved start
 270 txt_5_1_once: En gang
 271 txt_5_1_w7: Lørdag
 272 txt_5_1_schedule: Kjøreplan
 273 txt_5_1_schedexplain: Opprett et simpelt skript fra GUI oppgaveutforming og legg i kjøreplan. Skriptene til planlagte oppgaver lagres i mappen "Planlagte skript". For å endre eller slette planlage jobber kan du bruke systemets Oppgavestyrer, alle jobber opprettet av PeaZip er samled i "PeaZip" grenen til jobb-biblioteket.
 274 txt_5_1_schedok: Schedule created successfully
 275 txt_5_1_schedscripts: Lagrede jobbskripter
 276 txt_5_1_startdate: Start dato
 277 txt_5_1_starttime: Start tid
 278 txt_5_1_w1: Søndag
 279 txt_5_1_schedname: Jobbnavn, angi både lagret jobbskripter og systemets planlagte oppgave
 280 txt_5_1_ts: Oppgavestyrer
 281 txt_5_1_w5: Torsdag
 282 txt_5_1_w3: Tirsdag
 283 txt_5_1_w4: Onsdag
 284 txt_5_1_weekly: Ukentlig
 285 txt_5_1_weeks: Uker
 286 txt_5_0_bc: Smule
 287 txt_5_0_resetpm: Vil du virkelig tilbakestille Passordstyrer? Alle passord lagret i PeaZips Passordstyrer slettes hvis dette gjøres.
 288 txt_5_0_enum: Oppsummer mappenes innhold
 289 txt_5_0_music: Musikk
 290 txt_5_0_ps: Åpne PowerShell her
 291 txt_5_0_perf: Ytelser
 292 txt_5_0_pictures: Bilder
 293 txt_5_0_removeall: Slett alt
 294 txt_5_0_resetbookmarks: Tilbakestill bokmerker? (Bokmerker kan så tilpasses med bokmerker > Organiser)
 295 txt_5_0_sh: Øktslogg
 296 txt_5_0_skip: Hopp over oppsummering av mappeinnhold i oppsett
 297 txt_5_0_videos: Videoer
 298 txt_4_9_frame: Ramme
 299 txt_4_9_listth: Liste og minibilder
 300 txt_4_9_shadow: Skygge
 301 txt_4_9_style: Stil
 302 txt_4_8_attach25: 25 MB (vedleggsgrense)
 303 txt_4_8_crop: Beskjær
 304 txt_4_8_detailsno: Lett filviser
 305 txt_4_8_details: Filviser med thumbnails
 306 txt_4_8_fit: Tilpass til
 307 txt_4_8_fitl: Tilpass til største
 308 txt_4_8_flip: Speilvend
 309 txt_4_8_fullscreen: Fullskjerm
 310 txt_4_8_fun: Funksjoner
 311 txt_4_8_h: Høyde
 312 txt_4_8_keeparchive: Bevar arkiv
 313 txt_4_8_noresize: Bevar opprinnelig størrelse
 314 txt_4_8_iconl: Store bilder
 315 txt_4_8_iconm: Ikoner og bilder
 316 txt_4_8_imagemanager: Bildestyrer
 317 txt_4_8_immersive: Fullstendig
 318 txt_4_8_listno: Minimal liste
 319 txt_4_8_aspect: Behold størrelsesforhold
 320 txt_4_8_mirror: Speil
 321 txt_4_8_presets: Forhåndsinnstillinger
 322 txt_4_8_replace: Erstatt opprinnelig(e) bilder? "Nei" anvend omdanningen til ny(e) fil(er).
 323 txt_4_8_resize: Øk/reduser
 324 txt_4_8_rl: Roter venstre
 325 txt_4_8_rr: Roter høyre
 326 txt_4_8_stop: Stopp
 327 txt_4_8_t: Transformer
 328 txt_4_8_w: Bredde
 329 txt_4_7_pk: Lag vilkårlig passord / nøkkelfil
 330 txt_4_7_spchar: Begrens tegn til bokstaver og tall
 331 txt_4_7_recycleask: Flytt valgt(e) fil(er) til Papirkurv?
 332 txt_4_7_recycle: Flytt til Papirkurv
 333 txt_4_7_pcomp: Mulig komprimering
 334 txt_4_6_am: Arkivadministrasjon
 335 txt_4_6_fm: Filadministrasjon
 336 txt_4_6_users: Brukere
 337 txt_4_5_goupdate: En ny versjon er tilgjengelig. Vil dupne PeaZips offisielle nettsted for å laste ned oppdateringen?
 338 txt_4_5_b: Bunn
 339 txt_4_5_koupdate: Kan ikke se etter oppdateringer, ingen forbindelse med oppdateringsserver
 340 txt_4_5_update: Se etter oppdateringer
 341 txt_4_5_dock: Fest til
 342 txt_4_5_l: Venstre
 343 txt_4_5_noupdate: PeaZip er oppdatert
 344 txt_4_5_properties: Egenskaper
 345 txt_4_5_r: Høyre
 346 txt_4_5_pj: Lagrede jobbdefinisjonsskripter
 347 txt_4_5_shaddress: Vis adresselinje
 348 txt_4_5_shnav: Vis navigasjonslinje
 349 txt_4_5_shstatus: Vis statuslinje
 350 txt_4_5_shtool: Vis verktøylinje
 351 txt_4_5_upxpj: Beklager, kan ikke eksportere jobbdefinisjon siden denne funksjonen eller valget krever at flere separate kommandoer utføres
 352 txt_4_5_t: Topp
 353 txt_4_4_confremoveall: Fjerne alle PeaZip tilpasningsfiler (tilpasninger, bokmerker, passordadministrasjon)?
 354 txt_4_4_confremove: Fjerne PeaZip konfigurasjon?
 355 txt_4_3_pwmanhint: Dobbelklikk for å redigere linjer i passordlista, høyreklikk for alternativer, Ctrl+C å kopiere passord
 356 txt_4_3_exppl: Eksporter passordliste
 357 txt_4_3_expple: Kryptert (sikkerhetskopier Passordadministrasjon)
 358 txt_4_3_keeppw: Aktiver passord/nøkkelfil for inneværende sesjon
 359 txt_4_3_pwmanpwhint: Det anbefales å angi passord/nøkkelfil (valgfri) for å kryptere passordliste, da blir det krevd autentisering for å få tilgang til passordadministrasjon. Passord/nøkkelfil kan endres når som helst i dette skjermbildet.
 360 txt_4_3_pwmanmaster: Angi/endre hovedpassord
 361 txt_4_3_pwmanlist: Passordliste
 362 txt_4_3_pwman: Passordadministrasjon
 363 txt_4_3_pwmancorr: Passordadministrasjonen synes å være manipulert eller ødelagt. Behold Passordadministrasjonen likevel og forsøk å gjenopprette nåværende passordliste, hvis du stoler på den? (Nei vil nullstille passordadministrasjonen, anbefales)
 364 txt_4_3_expplp: Klartekst (alle brukere)
 365 txt_4_3_recsrc: Rekursivt søk som standard
 366 txt_4_3_resetpm: Nullstill Passordadministrasjon? Alle lagrede passord blir slettet
 367 txt_4_3_breadcrumb: Vis adresse som brødsmule
 368 txt_4_2_arcabspath: Bruk absolutte stier
 369 txt_4_1_duplicateshint: "størrelse"/"sjekksum" streng vises i CRC kolonnen for alle dublett kandidater funnet i aktiv katalog eller søkefilter
 370 txt_4_1_adminhint: (HINT: alternativt kan du anmode om UAC opphøyelse for tilgang til beskyttede stier, Alt+F10 eller Alternativer > Kjør som administrator)
 371 txt_4_1_selected: (valgt)
 372 txt_4_1_duplicatesfound: dubletter funnet
 373 txt_4_1_duplicatesfind: Finn dubletter
 374 txt_4_1_runasadmin: Kjør som administrator
 375 txt_4_1_simplesearch: Enkelt søk
 376 txt_4_0_thim: Vis miniatyrbilder
 377 txt_3_8_type_description_wim: WIM: Microsoft's disk image format
 378 txt_3_8_type_description_xz: XZ: kraftig filkompresjon basert på LZMA2
 379 txt_3_7_donations: Donasjoner
 380 txt_3_7_nameasparent: Navngi arkiv som valgt objekts foreldre mappe, hvis flere objekter tilføyes
 381 txt_3_7_tracker: PeaZip-sporer: feil, funksjonsønsker
 382 txt_3_7_sort: Sorter etter
 383 txt_3_7_swapbars: Bytt om på verktøy- og adresse-linjene
 384 txt_3_7_themedbars: Tematiserte linjer
 385 txt_3_6_ignoredd: Alltid overse stier for dra og slipp utpakking
 386 txt_3_6_close: Lukk
 387 txt_3_6_resetapps: Vil du tilbakestille applikasjoner (tilpassede grupper av programmer og skripter for åpning av filer, og overstyre filassosiasjoner)?
 388 txt_3_6_ethemes: Eksisterende temaer
 389 txt_3_5_td: Last ned temaer
 390 txt_3_5_managecustomthemes: Behandle temaer
 391 txt_3_4_nopaths: Ingen stier
 392 txt_3_4_smallicons: Ikon
 393 txt_3_3_skipunits: (Windows) Hent voluminformasjon til nettverksenheter, tregere oppstart
 394 txt_3_3_stralt: Alternativ kommando, når ingen parametre angis
 395 txt_3_3_apps: Programmer
 396 txt_3_3_multi: Flervalg
 397 txt_3_3_runexp: Åpne et program, fil, mappe eller nettside
 398 txt_3_3_apppath: Åpne PeaZips mappe
 399 txt_3_3_run: Kjør
 400 txt_3_2_7zutf8nonascii: 7z / p7zip -mcu: bruk UTF-8 på filnavn med ikke-ASCII-symboler inni .zip filer
 401 txt_3_2_alltasks: Alle jobber
 402 txt_3_2_conf: Konfigurasjon
 403 txt_3_2_donations: Doner til veldedige organisasjoner
 404 txt_3_1_sccenc: 7z / p7zip -scc tegnkoding
 405 txt_3_1_downloads: Nedlastinger
 406 txt_3_1_lib: Bibliotek
 407 txt_3_1_more: Mer
 408 txt_3_1_openasarchive: Åpne som arkiv
 409 txt_3_1_sendto: Åpne brukerens "Send til"-meny-mappe
 410 txt_3_1_pathexc: Sti overskrider maksimal tillatt størrelse
 411 txt_3_1_recent: Nylig
 412 txt_3_1_plsmartmin: Kjør minimert, vis/hold åpen kun hvis nødvendig
 413 txt_3_1_src: Søk
 414 txt_3_1_systmp: Systemets midlertidige filer
 415 txt_3_1_languagetools: Oversett
 416 txt_3_1_workingdir: Aktiv katalog
 417 txt_3_0_nonreadableorpw: Arkiv synes ikke å være lesbar eller passordbeskyttet
 418 txt_3_0_readablepw: Arkiv synes å være passordbeskyttet
 419 txt_3_0_configure: Konfigurer filtilknytninger, kontekstmenyen og "Send til"-menyen
 420 txt_3_0_resettmp: Tilbakestill peazip-tmp
 421 txt_2_9_address: Adresselinje
 422 txt_2_9_adv: Avanserte filtre benyttes ved behandling av filer støttet gjennom 7z eller FreeArc ryggrads, se dokumentasjon, og overstyrer basis-filtre (som brukes til søkefunksjoner og vises i bokmerker og Historikk paneler
 423 txt_2_9_columns: Kolonner
 424 txt_2_9_copyhere: Kopier hit
 425 txt_2_9_noscan: Ikke skann filer som tilføyes oppsett
 426 txt_2_9_extconsole: Utpakkings-bildet er kun tilgjengelig ved søking i arkiver
 427 txt_2_9_thl: Marker knapper
 428 txt_2_9_home: Hjem
 429 txt_2_9_lt: Stor
 430 txt_2_9_mt: Medium
 431 txt_2_9_movehere: Flytt hit
 432 txt_2_9_nav: Navigasjon
 433 txt_2_9_navbar: Navigasjonslinje
 434 txt_2_9_none: Ingen
 435 txt_2_9_organize: Organiser
 436 txt_2_9_public: Offentlig
 437 txt_2_9_rec: Rekursiv: søk i underkataloger, kan ta litt tid
 438 txt_2_9_selected: Valgt
 439 txt_2_9_setapps: Angi foretrukne programmer
 440 txt_2_9_showmenu: Vis menylinje
 441 txt_2_9_st: Liten
 442 txt_2_9_test_pw2G: Test for kryptering <2GB arkiver
 443 txt_2_9_vst: Bare tekst
 444 txt_2_9_toolbar: Verktøylinje
 445 txt_2_9_tree: Tre
 446 txt_2_9_views: Visninger
 447 txt_2_8_experimental: (eksperimentell)
 448 txt_2_8_zcopy: (Windows) Kopier filer i omstartbar modus, tregere
 449 txt_2_8_addvol: Tilføye hele volum til arkiv kan ta lang tid, fortsette likevel?
 450 txt_2_8_uniterror: Får ikke tilgang til enheten
 451 txt_2_8_cannotconvert: Kan ikke konvertere valgte arkiv
 452 txt_2_8_convertbegin: Fortsette med komprimeringstrinnet for å fullføre konverteringen?
 453 txt_2_8_convert: Konverter
 454 txt_2_8_convertexisting: Konvertere eksisterende arkiver
 455 txt_2_8_convertdelete: Slett filer og mapper som opprettes midlertidig for konvertering?
 456 txt_2_8_details: Detaljer
 457 txt_2_8_parallel: Utfør oppgaver parallelt når mulig
 458 txt_2_8_convertnote: I alle tilfeller der originale arkiver ikke ble endret, la brukeren avgjøre om de skal beholdes eller slettes
 459 txt_2_8_custom: er ikke direkte støttet av PeaZip, men i utpakkingstrinnet kan du sette PeaZip til å behandle spesielle filtyper i "Avansert" fane. Fortsette åpning av filen?
 460 txt_2_8_unitrecommend: Det anbefales å enten pakke ut (høyreklikk > Pakk ut valgt) eller å åpne filsystemer fra maskinen's rot (systemverktøy > Åpne enhet som arkiv)
 461 txt_2_8_viewasarchive: Åpne enhet som arkiv
 462 txt_2_8_nounit: Ingen enhet valgt
 463 txt_2_8_rowselect: Radvalg
 464 txt_2_8_statusbar: Statuslinje
 465 txt_2_8_typeunit: Skriv logisk eller fysisk enhetsnavn
 466 txt_2_8_usedefaultoutpath: Bruk standard utdatafilbane
 467 txt_2_7_experimental: (eksperimentell, se dokumentasjon)
 468 txt_2_7_optional: (frivillig)
 469 txt_2_7_list_tryflatorpw: , mulige løsninger: prøv flat visning (F6), angi passord (F9), hent ny kopi av arkivet
 470 txt_2_7_separate: Legg hvert objekt til eget arkiv
 471 txt_2_7_pwsupported: arkivering med passord
 472 txt_2_7_cancel: Avbryt
 473 txt_2_7_encfn: Krypter også filnavn (hvis det støttes av formatet)
 474 txt_2_7_setpw: Angi passord / nøkkelfil
 475 txt_2_7_ext: Pakker ut:
 476 txt_2_7_extfrom: Pakker ut fra arkiv:
 477 txt_2_7_es: Pakk ut støttede ikke-arkiv filtyper, f.eks. programmer, MS Office og OOo filer
 478 txt_2_7_eu: Pakk ut ustøttede filtyper, ved å angi eget utpakkingsprogram
 479 txt_2_7_clipboard: Utklipp
 480 txt_2_7_goarclayout: Gå til arkiv-oppsett
 481 txt_2_7_goextlayout: Gå til utpakkingsoppsett
 482 txt_2_7_ok: OK
 483 txt_2_7_drag_archive: åpne fil som nytt arkiv? ("Nei" for å legge fil til aktivt arkivoppsett)
 484 txt_2_7_oop: Åpne utsti når jobben er ferdig
 485 txt_2_7_validatefn: Operasjon stoppet, ugyldig filnavn oppdaget:
 486 txt_2_7_validatecl: Operasjon stoppet, mulig fatal kommando oppdaget (altså kommando-sammensetning ikke tillatt i programmet):
 487 txt_2_7_output: Utdataenhet
 488 txt_2_7_pwnotset: Passord ikke angitt 
 489 txt_2_7_pwarcset: Passord angitt
 490 txt_2_7_pwextset: Passord angitt, det er mulig å pakke ut/liste/teste krypterte arkver
 491 txt_2_7_archivehint: Høyreklikk for å legge filer til arkiv og se andre tilgjengelige funksjoner, eller dra filer hit for å tilføyes
 492 txt_2_7_exthint: Høyreklikk for å legge til filer å pakke ut og se andre tilgjengelige funksjoner, eller dra filer hit for å pakkes ut
 493 txt_2_7_setadvf: Sett avanserte filtre
 494 txt_2_7_selpath: Velg sti for punkt
 495 txt_2_7_separaterror: Beklager, kan ikke importere jobb definisjon's kommando linje når "Legg hvert objekt til et separat arkiv" bryter brukes, siden jobben utføres som flere separate kommandoer
 496 txt_2_7_noinput: Oppsett mangler: vennligst bruk Legg til fil(er) eller Hent oppsett for å fylle ut liste over arkiv til utpakking
 497 txt_2_7_dirsize: Størrelsen på innhold til mapper er ikke merket for beregning av total størrelse
 498 txt_2_7_un7z_browse_flat: prøv flat visning (F6)
 499 txt_2_7_updating: Oppdaterer, legger til eksisterende arkiv:
 500 txt_2_6_folders: (mapper)
 501 txt_2_6_advanced: Avansert
 502 txt_2_6_plalways: Hold alltid åpen for inspeksjon av jobbrapport
 503 txt_2_6_plsmart: Hold åpen kun når nødvendig (feil, liste eller testrapporter)
 504 txt_2_5_sessionio: (denne økten)
 505 txt_2_5_advanced: Avansert redigering: sett tomtegn mellom parameter strenger og filnavn hvis nødvendig
 506 txt_2_5_basic: Enkel redigering: program og parametre før kildenavn
 507 txt_2_5_cannotrun: Kan ikke kjøre
 508 txt_2_5_custeditors: Tilpassede redigerere, avspillere, antivirusskannere etc... (overstyr systemets filassosiasjoner)
 509 txt_2_5_delete: Slette
 510 txt_2_5_delete_fromarchive: Slett fra arkiv
 511 txt_2_5_langflag: Vis arkivert objektnavn som UTF-8 tekst; ellers vises utvidede tegn som "?"
 512 txt_2_5_encpj: Lagre jobbdefinisjon som UTF-8 tekst
 513 txt_2_5_execommand: Program eller kommando
 514 txt_2_5_help: Hjelp
 515 txt_2_5_langhint: Hint: utbytting av utvidede tegn med "?" jokertegn kan forbedre syntaks hvis arkivets tegnsett ikke kan konverteres på denne maskinen
 516 txt_2_5_mini_help: Miniveiledning
 517 txt_2_5_offline_help: PeaZip-hjelp
 518 txt_2_5_tray: Minimer til panel
 519 txt_2_5_remove: Fjern
 520 txt_2_5_hintpaths: Høyreklikk for å åpne systemets og brukerens sti
 521 txt_2_5_selectapp: Velg program
 522 txt_2_5_strafter: Tekst etter inndatanavn
 523 txt_2_5_strbefore: Tekst før inndatanavn
 524 txt_2_5_encoding: Tekstkoding
 525 txt_2_5_nopw: denne arkivtypen støtter ikke kryptering
 526 txt_2_4_draghint: [dra til Utforsker med aktivisert Adresselinje]
 527 txt_2_4_tb: Tilpass verktøylinjeknapper (Starter PeaZip på nytt)
 528 txt_2_4_adding: Tilføyer
 529 txt_2_4_advclip: Avansert: hold flere utvalg i utklippsminnet (ingen duplikater), slett ved lim inn
 530 txt_2_4_yanswers: Svar
 531 txt_2_4_itemsheight: Auto-skaler punktets høyde
 532 txt_2_4_clearclipboard: Tøm utklippstavlen (Esc)
 533 txt_2_4_wcommons: Felles
 534 txt_2_4_copyfrom: Kopier fra
 535 txt_2_4_deletebookmarks: Vil du slette listen over bokmerkede filer og mapper?
 536 txt_2_4_documents: Dokumenter
 537 txt_2_4_wenc: Oppslagsverk
 538 txt_2_4_extractfrom: Pakk ut fra
 539 txt_2_4_hexp: HEX-forhåndsvisning
 540 txt_2_4_operation: Operasjon
 541 txt_2_4_path: sti er ikke skrivbar (mangler, eller read-only), vennlisgt velg en skrivbar målsti
 542 txt_2_4_removefromclipboard: Slett fra utklippsminne
 543 txt_2_4_stdclip: Standard: hold et enkeltutvalg i utklippsminnet, slett klippeoperasjoner ved lim inn
 544 txt_2_4_totalmem: totalt minne
 545 txt_2_4_gvideo: Video
 546 txt_2_4_wbook: Wikibok
 547 txt_2_4_wnews: Wikinyhet
 548 txt_2_4_wsrc: Wikikilde
 549 txt_2_4_wdict: Wikiordbok
 550 txt_2_3_pw_errorchar: siteringstegn kan ikke brukes av PeaZip GUI i passord på dette systemet, vennligs endre passord eller velg Tekst-modus i ryggrad binaries dialogen i Alternativer > Innstillinger
 551 txt_2_3_envstr: Vis miljøvariabler
 552 txt_2_3_never_pw: Ikke be om passord
 553 txt_2_3_home: Brukerens hjemmeområde
 554 txt_2_3_on_pw: På pakk ut/liste/test operasjoner fra systemets menyer:
 555 txt_2_3_test_pw100: Test for kryptering <100MB arkiver
 556 txt_2_3_test_pw: Test for kryptering (kan være treg)
 557 txt_exclude_recourse: "ekskluder" søk inn i underkataloger
 558 txt_action_extopen: "Pakk ut og åpne med tilknyttet applikasjon" aksjon
 559 txt_error_passwordnotmatch: "Passord" og "Bekreft passord" felter er ulike, vennligst rett dem
 560 txt_action_preview: "Forhåndsvis med tilknyttet applikasjon" aksjon
 561 txt_preview_hint: "Forhåndsvis" aksjon gjør samme funksjon som "Pakk ut og åpne" men til en temporær sti i målkatalogen, slettes automatisk når arkivet lukkes.
 562 txt_better: (bedre)
 563 txt_default2: (standard)
 564 txt_faster: (raskere)
 565 txt_fastermem: (raskere, mindre minne)
 566 txt_tempdir: (PeaZips midlertidig arbeidsmappe)
 567 txt_stream: (settes av "Stream kontroll")
 568 txt_slowermem: (tregere, mer minne)
 569 txt_store: (lagre, raskest)
 570 txt_newfolder: (i ny mappe)
 571 txt_7z_exitcodeunknown: : Ukjent feil i jobb
 572 txt_list_isfolder: [mappe]
 573 txt_none: <ingen>
 574 txt_fd: 1.44 MB Diskett
 575 txt_7z_exitcode1: 1: Advarsel: ikke-fatal(e) feil; altså noen filer mangler eller låst
 576 txt_attach10: 10 MB (vedleggsgrense)
 577 txt_7z_exitcode2: 2: Fatal feil oppsto
 578 txt_7z_exitcode255: 255: Jobb stoppet av bruker
 579 txt_fat32: 4 GB (maks FAT32 filstørrelse)
 580 txt_dvd: 4.7 GB DVD
 581 txt_attach5: 5 MB (vedleggsgrense)
 582 txt_cd650: 650 MB CD
 583 txt_7z_exitcode7: 7: Feil: mottok ugyldig kommanolinje
 584 txt_cd700: 700 MB CD
 585 txt_type_description_7z: 7Z: funksjonsrikt arkivformat med høy kompresjonsfrekvens
 586 txt_dvddl: 8.5 GB DVD DL
 587 txt_7z_exitcode8: 8: Feil: ikke nok minne for ønsket operasjon
 588 txt_abort: Avbryt planlagt fil kopiering/flytt-operasjoner?
 589 txt_about: Om
 590 txt_action: Handling
 591 txt_action_hint: Aksjon på åpen eller forhånsvis med tilknyttet applikasjon
 592 txt_add: Legg til
 593 txt_add_existing_archive: legg til (hvis arkiv eksisterer)
 594 txt_add_archive: Opprett arkiv
 595 txt_add_files: Legg til fil(er)
 596 txt_add_folder: Legg til mappe
 597 txt_add_path: Legg til sti
 598 txt_add_tolayout: Legg til valgte filer og mapper til arkivets oppsett
 599 txt_add_toarchive: Legg til arkiv
 600 txt_add_tobookmarks: Legg til bokmerke
 601 txt_address_hint: Adresse: godta jokertegn ? for tegn og * for tekststreng; trenger ikke " eller ' skilletegn
 602 txt_adv_filters: Avansert filtrering
 603 txt_algo: Algoritme
 604 txt_all: alt
 605 txt_all_default: Alt (standard)
 606 txt_all_type: Alle objekter av denne type
 607 txt_all_date: Alle objekter med dato...
 608 txt_all_psize: Alle objekter med pakket størrelse...
 609 txt_all_attributes: Alle objekter med samme attributter
 610 txt_all_size: Alle objekter med størrelse...
 611 txt_error_input_upx: godtar en enkelt programfil som inndata
 612 txt_always_pw: Alltid be om passord
 613 txt_ignore_ext: Alltid ignorer stier for "Pakk ut og..."
 614 txt_ignore_disp: Alltid ignorer stier for "Pakk ut viste..."
 615 txt_ignore_sel: Alltid ignorer stier for "Pakk ut valgte..."
 616 txt_key_hint: Legg nøkkelfilens hash til passord; arkivet kan dekrypteres av PeaZip og andre applikasjoner som følger samme standard, eller angi hash som den del av passordet
 617 txt_timestamp: Legg tidsstempel til arkivnavn
 618 txt_appoptions: Programinnstillinger
 619 txt_type_description_arc: ARC: eksperimentell arkiverer, kraftig, effektiv og funksjonsrik
 620 txt_archive: Arkiv
 621 txt_un7z_browse_ok: Arkivet ble vellykket gjennomsøkt
 622 txt_interface: Arkiv-visningsdialog
 623 txt_archivecreation: Arkiv opprettelse
 624 txt_tarbefore_hint: Arkivdata i TAR-format først så i spesifisert type.
 625 txt_archive_hint: Arkiver, komprimer, del opp og behold privat filer, mapper og volumer
 626 txt_compressionratio_hint: Arkivets kompresjonsfrekvens
 627 txt_archiving: Arkivering:
 628 txt_cl_long: Argumenter ser ut til å overskride maksimal størrelse som kan oversendes av PeaZip frontend, vennligst velg færre inndata filer (altså velg kataloger i stedet for enkeltfiler)
 629 txt_overwrite_askbefore: Spør før overskriving (i konsoll)
 630 txt_associated: Tilknyttet applikasjon
 631 txt_attributes: Attributter
 632 txt_author: Forfatter
 633 txt_ren_existing: Auto-omdøp eksisterende filer
 634 txt_ren_extracted: Auto-omdøp utpakkede filer
 635 txt_autofolder: Automatisk opprett ny mappe å pakke ut arkivet i?
 636 txt_back: Tilbake
 637 txt_backend: Ryggradprogrammenes brukerdialog
 638 txt_backupexe: Sikkerhetskopier program (anbefalt)
 639 txt_bettercompression: bedre kompresjon
 640 txt_blogs: Blogger
 641 txt_blowfish: Blowfish448 (64-bit blokker)
 642 txt_bookmarks: Bokmerker
 643 txt_browse: Utforsk
 644 txt_browser: Utforsker
 645 txt_aborted_error: Søking av arkiv stoppet, det vil ta for lang tid. Du kan begrense utvalget med søke- eller filter-funksjoner (eller gå ut av "Flat visning"); pakk ut/liste/test operasjoner påvirkes ikke av dette.
 646 txt_list_browsing: Utforsker:
 647 txt_archive_root: Utforsker: arkivets rot
 648 txt_type_description_bzip2: BZip2: ganske kraftig kompresjon, middels hastighet
 649 txt_pw_empty: Kan ikke godta blankt passord, vennligst enten angi et passord eller slett "Krypter"-opsjonen
 650 txt_add_error: Kan ikke legge til/oppdatere eller slette objekt(er); arkivet har antakelig kun vis/pakk ut-støtte, eller kan ikke støtte den aktuelle operasjonen (altså det er multivolum eller fast), eller PeaZip takler ikke arkivnavnet fullt ut
 651 txt_un7z_browse_failure: kan ikke vise arkivet
 652 txt_list_error: Kan ikke liste arkivets innhold, vennligst sjekk om arkivet er passordbeskyttet eller ødelagt.
 653 txt_conf_cannotsave: Kan ikke lagre konfigurasjonsfil, sjekk om stien er skrivbar og har ledig plass
 654 txt_check_hint: Sjekk etter tilfeldig data-korrupsjon; hash algoritmer kan brukes til å avdekke selv ondsinnet data-manipulering (se dokumentasjon)
 655 txt_check: Sjekksum-/hash-fil(er)
 656 txt_check_select: Sjekksum/hash til utførelse
 657 txt_clear: Slett
 658 txt_clearlayout: Slett oppsett
 659 txt_pj_hint: Klikk for å importere jobb, tilbakestille endringer og laste inn oppdaterte definisjoner fra grensesnittet
 660 txt_autoclose: Lukk PeaLauncher når jobben er ferdig
 661 txt_cl: kommando linje:
 662 txt_compare: Sammenlign filer
 663 txt_compress: Komprimer
 664 txt_compress_executable: Komprimer 
 665 txt_compress_openforwriting: Komprimer filer åpne for skriving
 666 txt_compression: Kompresjon
 667 txt_compmanagement: Maskinbehandling
 668 txt_pw_confirm: Bekreft passord
 669 txt_console: Konsoll
 670 txt_console_interface: Konsoll: innebygd grensesnitt
 671 txt_content: Innhold
 672 txt_controlpanel: Kontrollpanel
 673 txt_convert: Konverter disk til NTFS
 674 txt_copy: Kopier
 675 txt_copyto: Kopier til...
 676 txt_create: Opprett
 677 txt_create_archive: Lag
 678 txt_title_create: Opprett arkiv, komprimer, krypter, splitt...
 679 txt_create_keyfile: Opprett nøkkelfil
 680 txt_create_folder: Opprett ny mappe
 681 txt_create_theme: Opprett nytt tema fra nåværende innstillinger:
 682 txt_rr: Opprett gjenopprettingsposter
 683 txt_create_sfx: Opprett selvutpakkende arkiv
 684 txt_cr_current: Nåværende sti- eller filter-kompresjonsfrekvens
 685 txt_custom: Tilpass
 686 txt_type_description_custom: Tilpass (avanserte brukere): angi program og parametre
 687 txt_customapp: Tilpass applikasjon
 688 txt_custom_parameters: Tilpass parametre
 689 txt_customsize: Tilpass størrelse
 690 txt_cut: Klipp ut
 691 txt_datetime: Dato/tid
 692 txt_default: standard
 693 txt_default_compression: standard kompresjon
 694 txt_default_format: Standard format
 695 txt_theme_default: Standard tema
 696 txt_hard_reset_hint: Slett bokmerkefil
 697 txt_desktop: Skrivebord
 698 txt_dictionary: Ordbok
 699 txt_dirs: mappe(r),
 700 txt_dis: Ikke-tvetydighet:
 701 txt_disk_cleanup: Disk rensk
 702 txt_disk_defrag: Disk defrag
 703 txt_disk_management: Disk behandler
 704 txt_dispaly: Vis resultater som
 705 txt_displayedmnu_obj: vist
 706 txt_displayedobjects: Viste objekter
 707 txt_nocompress: ikke komprimer
 708 txt_delete: Vil du slette valgte fil(er)? Operasjonen kan ikke angres og filene kan ikke gjenopprettes fra papirkurv
 709 txt_wipe: Vil du slette valgte fil(er) på sikker måte? Operasjonen kan ikke angres og filer kan ikke gjenopprettes.
 710 txt_done: Ferdig
 711 txt_edit: Rediger
 712 txt_elapsed: medgått:
 713 txt_error_emptycl: Tom kommandolinje!
 714 txt_encrypt: Krypter
 715 txt_encrypted: kryptert
 716 txt_encryption: Kryptering
 717 txt_note: Skriv inn merknad/beskrivelse
 718 txt_random_keys: Angi tilfeldige nøkler
 719 txt_random_keys_hint: Angi tilfeldige nøkler (som du ikke må huske)
 720 txt_ent: Enthropy evaluering
 721 txt_ent_tools: Entropi prøvtakingsverktøy
 722 txt_eqorlarger: lik eller større enn valgte objekter
 723 txt_eqorrecent: lik eller nyere enn valgte objekter
 724 txt_eqorolder: lik eller eldre enn valgte objekter
 725 txt_eqorsmaller: lik eller mindre enn valgte objekter
 726 txt_equal: lik valgte objekter
 727 txt_erase_hint: Slett filer: overskriv med tilfeldige data, skjul størrelse, omdøp, slett tilslutt
 728 txt_extraction_error: Feil ved utpakking av valgte objekter. Hvis arkivet er passordbeskyttet, vennligst angi det
 729 txt_exclude_hint: Ekskluder fil(er), en pr. linje; bruk * og ? jokertegn; " og ' skilletegn er unødvendig
 730 txt_exclusion_recourse: Eksklusjonsfiltre rekursivt i underkataloger
 731 txt_exclusion: Ekskludering:
 732 txt_exe: Programfil
 733 txt_overwrite_qry: finnes i mål-sti; overskriv med fil(er) med samme navn fra kilde-sti? (Avbryt: hopp over dette objektet)
 734 txt_confirm_overwrite: finnes; overskriv det? (nei for å hoppe over)
 735 txt_explore_outpath: Undersøk mål-sti
 736 txt_explore_path: Undersøk sti
 737 txt_ext: Ext:
 738 txt_caption_extract: Pakk ut
 739 txt_ext_nopath: Pakk ut (uten sti)
 740 txt_ext_all: Pakk ut alt
 741 txt_ext_allhere: Pakk ut alt her
 742 txt_ext_allto: Pakk ut alt til
 743 txt_extopen_custom: Pakk ut og åpne med tilpasset program
 744 txt_extopen_with: Pakk ut og åpne med...
 745 txt_ext_disp_here: Pakk ut viste her
 746 txt_ext_disp: Pakk ut viste objekt(er)
 747 txt_ext_disp_to: Pakk ut viste objekt(er) til...
 748 txt_ext_here: Pakk ut her
 749 txt_ext_sel_here: Pakk ut valgte her
 750 txt_ext_sel: Pakk ut valgte objekt(er)
 751 txt_ext_sel_to: Pakk ut valgte objekt(er) til...
 752 txt_extobj: Pakk ut objektet
 753 txt_newfoldermenu: Pakk ut i ny mappe
 754 txt_extto: Pakk ut til...
 755 txt_level_fast: rask
 756 txt_fastcompr: rask kompresjon
 757 txt_fastopen: Rask åpnerutine, stopp visning av svært store arkiver, bruk filtre i stedet
 758 txt_level_fastest: raskeste
 759 txt_favformats: Favorittformater
 760 txt_file: Fil
 761 txt_filebrowser: Filviser / arkivviser
 762 txt_filetools: Filverktøy
 763 txt_files: file(r),
 764 txt_nfiles: Filer
 765 txt_fs: Filsystem
 766 txt_filters_recourse: filtrer(e) rekursivt i underkataloger
 767 txt_filters: Filtre
 768 txt_flat: Flat (vis alt)
 769 txt_list_flat: Flat visning:
 770 txt_unit_floppy: Diskett
 771 txt_foldername: Mappenavn
 772 txt_nfolders: Mapper
 773 txt_error_input_multi: format tillater en enkelt fil som inndata; du kan bruke "TAR først"-bryter for å lagre inndata i et .TAR-arkiv først, ellers kan du velge et annet format. HINT: velg arkiv-format etter å ha valgt inndata data: "TAR først"-bryter blir da automatisk satt
 774 txt_fwd: Framover
 775 txt_list_found: Funnet:
 776 txt_free: Fri
 777 txt_free2: fri
 778 txt_name_full: Fullt navn
 779 txt_function: Funksjon
 780 txt_general: Generelt
 781 txt_multithreading: innebygd flertrådskjøring
 782 txt_go_browser: Gå til fil-viser
 783 txt_go_path: Undersøk sti (PeaZip)
 784 txt_guicl: Grafisk + konsoll
 785 txt_guipealauncher: Grafisk: pakket av PeaLauncher
 786 txt_graphic: Grafisk mappe
 787 txt_gridaltcolor: Rutens veksel-farge
 788 txt_gridrowheight: Rutens radhøyde
 789 txt_gui: GUI
 790 txt_type_description_gzip: GZip: rask kompresjon
 791 txt_here: her
 792 txt_list_history: Historie
 793 txt_homeroot: Systemets/arkivets rotnivå
 794 txt_quickbrowse_hint: Hvis søking stoppes her, kan brukeren begrense utvalget med søkefilterfunksjoner; utpakkings-/liste-/test-funksjoner påvirkes ikke på noen måte.
 795 txt_backupexe_hint: Hvis noe går galt og fører til et uvirksomt resultat, kan du gjenopprette det opprinnelige programmet fra den automatiske sikkerhetskopien
 796 txt_attach: Hvis E-postklienten støtter den kommandoen, vil arkivet vedlegges en ny E-post
 797 txt_images: Bilder
 798 txt_include_hint: Inkluder fil(er), en pr. linje; bruk * og ? jokertegn; " og ' skilletegn behøves ikke
 799 txt_filters_hint: Inkluderings- og ekskluderingsfiltre for 7z program, vennligst les 7-Zip dokumentasjonen nøye for å forstå hvordan filtrene virker
 800 txt_inclusion_recourse: Inkluderingsfiltre rekursivt i underkataloger
 801 txt_inclusion: Inkludering:
 802 txt_error_function: Feil funksjon brukt
 803 txt_info: Info
 804 txt_infoall: Info på alt
 805 txt_infodisp: Info på viste objekt(er)
 806 txt_infosel: Info på valgte objekt(er)
 807 txt_inputinfo: Kildeinformasjon
 808 txt_input_list: Kildeliste:
 809 txt_iop: kilde, mål, parametre
 810 txt_ipo: kilde, parametre, mål
 811 txt_input: kilde:
 812 txt_integrity: Integritetssjekk
 813 txt_chunk_size: Ugyldig tilpasset størrelse, vennligst rett til en numerisk verdi
 814 txt_invertsel: Inverter utvalg
 815 txt_type_exe: er et Windows program, vil du kjøre det? ("Nei" for å åpne det i PeaZips arkiv-viser; Kun NSIS-installerere, 7-Zips sfx og .MSI-installerere kan bli vist på denne måten)
 816 txt_return_to_archive: er åpent nå; vil du vise det?
 817 txt_not_accessible: er ikke lenger tilgjengelig
 818 txt_type_unsupported: er ikke en støttet arkiv-type
 819 txt_checkname_failed: er ikke et gyldig navn.
 820 txt_not_accessible_list: er ikke tilgjengelig, vennligst sjekk om angitte filliste er korrekt og oppdatert
 821 txt_theme_create_error: Det var ikke mulig å opprette temaet, prøv å bruke et gyldig navn til en mappe som temanavn og velg en skrivbar sti
 822 txt_theme_exists: objekt finnes, vennligst angi en annen sti
 823 txt_job_code: jobbkode:
 824 txt_job_definition_saved: Vellykket lagring av jobbdefinisjon i
 825 txt_job_success: Jobb vellykket utført!
 826 txt_join: Slå sammen
 827 txt_joinfiles: Slå sammen filer
 828 txt_keyfile: Nøkkelfil
 829 txt_keyfile_not_found: Kan ikke finne eller lese nøkkelfil. Vennligst velg en annen nøkkelfil.
 830 txt_keyfile_notcreated: Nøkkelfil ikke opprettet
 831 txt_larger: større enn valgt objekt
 832 txt_lastused: Sist brukt
 833 txt_launch: Utfør jobb
 834 txt_layout: Oppsett
 835 txt_filelist_savedas: Oppsett lagret som
 836 txt_level: Nivå
 837 txt_license: Lisens
 838 txt_caption_list: Liste
 839 txt_list_details: Liste (med detaljer)
 840 txt_list_all: List alle
 841 txt_list_disp: List viste objekt(er)
 842 txt_list_sel: List valgte objekt(er)
 843 txt_toggle_warning: Listing av flat visning av stiens innhold kan ta lang tid, fortsett likevel?
 844 txt_loadfile: Forrige fil
 845 txt_loadlayout: Forrige oppsett
 846 txt_unit_hd: Lokal disk
 847 txt_localization: Språk
 848 txt_lpaqver: LPAQ-versjon
 849 txt_type_description_lpaq: LPAQ: raskere versjon av PAQ, svært god kompresjon
 850 txt_maininterface: Hovedgrensesnitt
 851 txt_maxcomp: Maks kompresjonsmodus
 852 txt_level_maximum: maksimum
 853 txt_restartrequired: Kan kreve omstart av program for å bli virksom
 854 txt_required_memory: MB minne behøves
 855 txt_method: Metode
 856 txt_misc: Diverse
 857 txt_modify: Endre
 858 txt_morecontrols: Flere kontroller (historikk, bokmerker, ...)
 859 txt_morerecent: nyere enn det valgte objektet
 860 txt_ent_hint: Beveg musen, gi tastetrykk i redigeringsfeltet, last filer for å samle entropi fra systemet...
 861 txt_moveto: Flytt til...
 862 txt_mypc: Datamaskin
 863 txt_list_na: i/t
 864 txt_name: Navn
 865 txt_naming: Navnestandard
 866 txt_unit_remote: Nettverksstasjon
 867 txt_newarchive: nytt arkiv
 868 txt_cnewfolder: Ny mappe
 869 txt_news: Nyhet
 870 txt_no: Nei
 871 txt_noinput: Ingen tilgjengelig kilde mottatt
 872 txt_nocompress_hint: ingen kompresjon (raskere)
 873 txt_split_noinput: Ingen kilde valgt; vennligst velg en fil å splitte
 874 txt_open_noinput: Ingen kilde valgt; vennligs velt et arkiv (første arkivs volum for multivolumarkiver)
 875 txt_list_nomatch: ingen treff
 876 txt_singlethread: ingen flertrådskjøring
 877 txt_none2: ingen
 878 txt_nonsolid: Flyktig
 879 txt_level_normal: normal
 880 txt_copy_error: mislykket kopiering eller flytting, feilkode:
 881 txt_description: Notat/beskrivelse
 882 txt_compare_second: Velg fil å sammenligne med
 883 txt_peaobj: Objektkontroll
 884 txt_displayed_obj: objekt(er)
 885 txt_olderthan: eldre enn valgt objekt
 886 txt_on: på
 887 txt_ondblclick: Utfør ved dobbeltklikk:
 888 txt_opacity: Dekkevne
 889 txt_open: Åpne
 890 txt_openarchive: Åpne arkiv
 891 txt_title_open: Åpne arkiv, dekrypter, slå sammen...
 892 txt_open_bookmark: Åpne bokmerke
 893 txt_cphere: Åpne kommandovindu her
 894 txt_open_file: Åpne fil
 895 txt_open_files: Åpne file(r)
 896 txt_open_path: Åpne mappe
 897 txt_opensource: Åpne kildeflyttbar arkiverer
 898 txt_openwith: Åpne med...
 899 txt_aborted: Operasjon avbrutt
 900 txt_unit_cd: Optisk enhet
 901 txt_options: Alternativer
 902 txt_other: Annet
 903 txt_otherparams: Andre parametre (fri redigering)
 904 txt_oip: mål, kilde, parametre
 905 txt_opi: mål, parametre, kilde
 906 txt_output: mål:
 907 txt_overwrite: Overskriv eksisterende filer
 908 txt_compressed_size: Pakket
 909 txt_paqver: PAQ versjon
 910 txt_type_description_paq: PAQ: treg men uhyre kraftig komprimering
 911 txt_pio: parametre, kilde, mål
 912 txt_poi: parametre, mål, kilde. Bruk dette alternativet for å inkludere filer åpne for skriving av andre programmer i arkivet (nyttig i sikkerhetskopieringsjobber)
 913 txt_parameters: Parametre:
 914 txt_error_partial: Delvis utpakking er ikke implementert for denne arkivtypen
 915 txt_passes: Godtas
 916 txt_pw: Passord
 917 txt_pwlength: Passordlengde i tegn (4..64)
 918 txt_un7z_browse_pw: Passord kan være påkrevd
 919 txt_un7z_browse_pw_other: Passordet kan være feil
 920 txt_paste: Lim inn
 921 txt_path: Sti:
 922 txt_pea_appcolor: Pea programfarge
 923 txt_pea_textcolor: Pea tekstfarge
 924 txt_type_description_pea: PEA: sikkerhetsorientert arkivformat med rask kompresjon
 925 txt_peazip_new: PeaZip (nytt tilfelle)
 926 txt_peazip_help: PeaZip-hjelp (online)
 927 txt_peazip_web: PeaZips prosjektnettside
 928 txt_performall: Utfør alle støttede algoritmer
 929 txt_name_provide: Nytt navn (unngå tegnene \ / : * ? ' " < > |)
 930 txt_upxorstrip: Vennligst velg Strip og/eller UPX på programmet
 931 txt_not_removable_file: Vennligst lukk fil i bruk slik at PeaZip kan slette den:
 932 txt_not_removable: Vennligst lukk filer i bruk slik at PeaZip kan slette mappen:
 933 txt_custom_executable_missing: Vennligst angi tilpasset programnavn
 934 txt_type_unsupported_select: Vennligst velg en støttet arkivtype:
 935 txt_no_theme_name: Vennligst angi et temanavn
 936 txt_please_wait: Vennligst vent
 937 txt_copy_wait: Vennlist vent til pågående fil kopier/flytt operasjoner er ferdige før oppføring av flere operasjoner av samme type
 938 txt_previewwith: Forhåndvis med...
 939 txt_projectadmin: Prosjektadministrator:
 940 txt_type_description_quad: BALZ/QUAD: høy-ytelse ROLZ-baserte filkompresjoner
 941 txt_quickdelete: Hurtig slett
 942 txt_quit: Avslutt
 943 txt_unit_ram: RAM disk
 944 txt_read: Les:
 945 txt_recentarchives: Nylige arkiver
 946 txt_rr_hint: Gjenopprettingsposter gjør det mulig å korrigere arkiver i tilfelle datakorrupsjon
 947 txt_search_refine: Finjuster søkefilter, godtar ? og * jokertegn
 948 txt_fefreshf5: Oppfrisk (F5)
 949 txt_release: utgave:
 950 txt_unit_removable: Slettbar enhet
 951 txt_remove_bookmark: Slett bokmerke
 952 txt_remove_external_unit: Slett ekstern(e) enhet(er)
 953 txt_removeselected: Slett valgt(e) objekt(er)
 954 txt_rename: Gi nytt navn
 955 txt_caption_repair: Reparer
 956 txt_restartrequired2: krever omstart av applikasjon for å virke
 957 txt_reset: Tilbakestill
 958 txt_reset_archivename: Tilbakestill arkivnavn
 959 txt_hardreset: Tilbakestill bokmerker
 960 txt_reset_theme: Tilbakestill til innebygd tema
 961 txt_restore_att: gjenopprett originale attributter
 962 txt_run_as: Kjør som (kan ikke endre til brukere uten passord)
 963 txt_run_as2: Kjør som annen bruker
 964 txt_sample: Prøve: 
 965 txt_saveas: Lagre som
 966 txt_savehistory: Lagre historikk over nylig brukte arkiver
 967 txt_save_infolder: Lagre i mappe (auto)
 968 txt_savejob: Lagre jobb
 969 txt_savejobdefinition: Lagre jobbdefinisjon
 970 txt_savejobdefinition_hint: Lagre jobbdefinisjon som ren tekst; kan da brukes fra egne skripter
 971 txt_savelayout: Lagre oppsett
 972 txt_save_winstate: Lagre statusen til hovedvinduet
 973 txt_search: Søk (Tilbakevirkende, kan ta litt tid)
 974 txt_searchanddrag: Søk og dra hit
 975 txt_searchfor: Søk
 976 txt_nrsearch: Search here (non recursive)
 977 txt_search_hint: Søk i arkivets underkataloger som samsvarer med filter
 978 txt_search_web: Søk på nett
 979 txt_list_searching: Søker...
 980 txt_securedelete: Sikker sletting
 981 txt_default_description: Velg en funksjon eller dra filer hit
 982 txt_selectall: Merk alt
 983 txt_selectdir: Velg mappe
 984 txt_selected_obj: Merket
 985 txt_selected_objects: Merkede objekter
 986 txt_sfx: Selvutpakkende
 987 txt_sendbymail: Send med E-post (hvis det støttes)
 988 txt_set_defaults: Angi programmets standardparametre
 989 txt_settings: Innstillinger
 990 txt_sfx_interface: sfx grensesnitt
 991 txt_showhints: Vis hint
 992 txt_show_messages: Vis informasjonsmeldinger
 993 txt_showpw: Vis passordfeltets innhold
 994 txt_singlevol: Enkeltvolum
 995 txt_size: Størrelse
 996 txt_sizeb: Størrelse (B)
 997 txt_skip_existing: Hopp over eksisterende filer
 998 txt_slowercomp: tregere kompresjon men like rask dekompresjon
 999 txt_smaller: mindre enn valgt objekt
 1000 txt_solid: Solid
 1001 txt_solid_block: Hel blokk
 1002 txt_solid_auto: Hel, auto-juster
 1003 txt_solid_extension: Hel, gruppe ved forlengelse
 1004 txt_listtest: Beklager, liste-/test-operasjonen er ikke implementert for dette formatet
 1005 txt_sortbysel: Sorter etter utvalgt status
 1006 txt_list_sorting: Sorterer...
 1007 txt_speed: fart
 1008 txt_split: Del opp
 1009 txt_type_description_split: del opp en fil med valgfri integritetssjekk
 1010 txt_split_file: Del fil
 1011 txt_list_nostats: statistikk ikke tilgjengelig
 1012 txt_status: Status
 1013 txt_level_store: lagre
 1014 txt_stream_control: Stream kontroll
 1015 txt_strip: Strip før UPX (anbefales)
 1016 txt_keyfile_created: Nøkkelfil vellykket opprettet som:
 1017 txt_suggestpw: Foreslå passord
 1018 txt_noupx: Symboler fjernet, UPX komprimering utelatt
 1019 txt_syntax: Syntaks:
 1020 txt_sysbenchmark: Systemtest
 1021 txt_benchmark: Systemtesten tar noen minutter, og vil bruke all tilgjengelig CPU og minne. Systemet kan ikke reagere under målingen, vil du kjøre den likevel?
 1022 txt_systools: Systemverktøy
 1023 txt_tarbefore: TAR først
 1024 txt_type_description_tar: TAR: vanlig arkivformat på UNIX-systemer
 1025 txt_taskman: Oppgavebehandler
 1026 txt_caption_test: Test
 1027 txt_testall: Test alt
 1028 txt_testdisp: Test vises objekt(er)
 1029 txt_testpw: Test passord / keyfile
 1030 txt_testsel: Test valgte objekt(er)
 1031 txt_col_hint: Fargen bør velges for å passe godt med ikonfarger og andre GUI-elementer
 1032 txt_bookmarks_hint: Den komplette og redigerbare bokmerkelisten nås i filsøkerdialogen ved å velge "Flere kontroller"-ikonet og "Veksle historikk/bokmerker"
 1033 txt_archive_noinput_tolist: Oppsettet er tomt: vennligst bruk Legg til fil(er), Legg til mappe(r) eller Hent oppsett for å fylle arkivoppsettet
 1034 txt_theme: Tema
 1035 txt_icons_found: Tema ble vellykket lastet
 1036 txt_themename: Temanavn
 1037 txt_icons_not_found: Temaet er ikke lastet riktig. Prøv å bytte til standard tema, eller til et fungerende tema.
 1038 txt_theme_create_success: Temaet er opprettet i
 1039 txt_theming: Temaer
 1040 txt_extand_error: Denne funksjonen kan utføres på et enkelt objekt om gangen
 1041 txt_threads: Tråder
 1042 txt_titlescolor: Tittelfarge
 1043 txt_to: til
 1044 txt_toggle_browseflat: Veksle mellom utforsker og flat visning
 1045 txt_toggle_historybookmarks:Veksle historikk/bokmerker
 1046 txt_toolbarscolor: Verktøylinjefarge
 1047 txt_tools: Verktøy
 1048 txt_best: prøv de beste innstillingene (treg)
 1049 txt_type: Type
 1050 txt_level_ultra: Ultra
 1051 txt_error_openfile: Kan ikke åpne den angitte filen
 1052 txt_cl_hint: UNACE og UPX kjøres alltid i konsollmodus; liste-, test- og systemtest-jobber kjøres alltid i GUI modus
 1053 txt_ace_missing: UNACE-utvidelsen mangler; for å håndtere ACE-arkiver kan du laste ned programtillegget fra PeaZips nettside (som UNACE lukket kildekode er utvidelsen er ikke med i grunninstallasjonen)
 1054 txt_units: enheter
 1055 txt_unit_unknown: Ukjent stasjonstype
 1056 txt_un7z_pw_untested: Uprøvd
 1057 txt_up: Opp
 1058 txt_update: oppdater (hvis arkiv finnes)
 1059 txt_type_description_upx: UPX: komprimer kun kjørbare filer
 1060 txt_advfilters: Bruk avansert filtrering
 1061 txt_openfiles_hint: Bruk dette alternativet for å inkludere i arkivet at filer åpnes for skriving av andre programmer (nyttig i sikkerhetskopieringsjobber)
 1062 txt_usenet: Usenet
 1063 txt_user_name: Brukernavn; bruk bruker@domene eller domene\bruker formen hvis nødvendig.
 1064 txt_using: Bruker:
 1065 txt_volumepea: Volumkontroll
 1066 txt_volume_size: Volumstørrelse
 1067 txt_type_ext_uns: ble korrekt pakket ut
 1068 txt_websearch: Nettsøk
 1069 txt_websites: nettside
 1070 txt_word: Ord
 1071 txt_write: Skriv:
 1072 txt_ramdompw_hint: Du kan kopiere tilfeldig genererte passord herfra
 1073 txt_exe_hint: Du kan fritt legge inn programnavn og parametere for egendefinerte komprimering, og velge syntakskonstruksjoner. Vær oppmerksom på at du også kan endre kommandosyntaksen i "Konsoll"-fanen.
 1074 txt_pj_hint2: Du kan importere jobbdefinisjonen fra det grafiske grensesnittet i notat feltet nedenfor. Deretter kan du redigere, starte eller lagre den uten å endre eller miste jobben definert for GUI frontend
 1075 txt_type_description_zip: ZIP: rask arkiverings-/kompresjonsformat, vanlig på Windows-systemer
 1076 txt_zipcrypto_hint: ZipCrypto (historisk)
 1077 
 1078 === end PeaZip text group ===
 1079 
 1080 === PeaLauncher text group ===
 1081 
 1082 txt_6_9_remaining: gjenstår
 1083 txt_6_5_abort: Avbryt
 1084 txt_6_5_error: Feil
 1085 txt_6_5_no: Nei
 1086 txt_6_5_warning: Advarsel
 1087 txt_6_5_yes: Ja
 1088 txt_6_5_yesall: Ja til alt
 1089 txt_5_6_update: Se etter oppdateringer
 1090 txt_5_6_cml: System kontekst menyspråk
 1091 txt_5_6_donations: Donasjoner
 1092 txt_5_6_localization: Land/språk
 1093 txt_5_6_runasadmin: Kjør som administrator
 1094 txt_5_6_help: Støtte
 1095 txt_5_5_cancelall: Avbryt alle
 1096 txt_5_3_details: Detaljer
 1097 txt_5_3_files: filer
 1098 txt_5_3_folders: mapper
 1099 txt_5_3_info: Info
 1100 txt_5_3_list: List
 1101 txt_5_3_os: Originalstørrelse
 1102 txt_5_3_ps: Pakket størrelse
 1103 txt_5_3_test: Test
 1104 txt_5_0_extract: Ekstraher
 1105 txt_5_0_from: fra
 1106 txt_5_0_in: i
 1107 txt_5_0_to: til
 1108 txt_4_5_search: Søk
 1109 txt_4_0_drag: Dra arkivet som skal pakkes ut hit, eller 
 1110 txt_4_0_dragorselect: Dra hit eller velg fil
 1111 txt_4_0_select: velg fil
 1112 txt_3_6_selectdir: Velg mappe
 1113 txt_3_5_close: Lukk
 1114 txt_3_0_details: For modus detaljer, "Rapport" inneholder jobben loggen, og "Konsoll" inneholder jobbdefinisjonen som kommandolinje
 1115 txt_3_0_hints: Hint om feilen
 1116 txt_3_0_arc: Noen inndata filer kan ikke leses (kan være låst, ikke tilgjengelig eller ødelagt)
 1117 txt_3_0_ext: Arkivet kan kreve et annet passord for gjeldende operasjon
 1118 txt_2_8_oop: Åpne målsti når jobben er ferdig
 1119 txt_2_7_validatefn: Operasjon stoppet, ugyldig filnavn oppdaget:
 1120 txt_2_7_validatecl: Operasjon stoppet, mulig farlig kommando oppdaget (dvs. sammenslåtte kommandoer ikke tillatt inni programmet):
 1121 txt_2_6_open: Åpne arkiv
 1122 txt_2_5_ace_missing: UNACE utvidelser mangler, for håndtering av ACE arkiver kan du laste ned programtillegg fra PeaZips nettside (som UNACE lukket kildekode er utvidelsen er med i grunnpakken)
 1123 txt_2_3_pw_errorchar_gwrap: siteringstegn kan ikke brukes av PeaLauncher i passord på dette systemet, du må endre passord eller velge konsollmodus i "Backend program brukerdialog" - Verktøy > Innstillinger
 1124 txt_2_3_renameexisting: Auto-omdøpe eksisterende filer
 1125 txt_2_3_renameextracted: Auto-omdøpe utpakkede filer
 1126 txt_2_3_cancel: Avbryt
 1127 txt_2_3_encryption: Kryptering
 1128 txt_2_3_extinnew: Pakk ut i ny mappe
 1129 txt_2_3_keyfile: Nøkkelfil
 1130 txt_2_3_kf_not_found_gwrap: Kan ikke finne eller lese nøkkelfil. Vennligst velg en annen nøkkelfil.
 1131 txt_2_3_moreoptions: Flere alternativer...
 1132 txt_2_3_nopaths: Ingen stier
 1133 txt_2_3_options: Alternativer
 1134 txt_2_3_overexisting: Overskriv eksisterende filer
 1135 txt_2_3_pw: Passord
 1136 txt_2_3_skipexisting: Hopp over eksisterende filer
 1137 txt_job_unknown: : Ukjent feil oppsto
 1138 txt_stdjob: [animasjon stanser når jobben er ferdig]
 1139 txt_benchmarkjob: [systemet vil kjøre tregt mens du kjører ytelsestest (noen minutter)]
 1140 txt_defragjob: [svarer ikke under defragmentering, kan du la den kjøre i bakgrunnen]
 1141 txt_consolejob: [jobbmeldinger og detaljert framdrift vises i konsollvindu]
 1142 txt_job1: 1: Advarsel: ingen fatal(e) feil, dvs. noen filer mangler eller er låst
 1143 txt_job127: 127: Kan ikke utføre valgt operasjon
 1144 txt_job2: 2: Fatal feil oppsto
 1145 txt_job255: 255: Jobb stanset av bruker
 1146 txt_job7: 7: Feil: mottok uriktig kommandolinje
 1147 txt_job8: 8: Feil: ikke nok minne til ønsket operasjon
 1148 txt_autoclose: Lukk dette vinduet når jobben er ferdig
 1149 txt_crscale: Kompresjonsforhold (lavere, bedre):
 1150 txt_console: Konsoll
 1151 txt_benchscale: Core 2 Duo 6600 rangering, tilsvarende MHz hastighet.
 1152 txt_create: Opprett
 1153 txt_done: Ferdig:
 1154 txt_nocl: Tom kommandolinje
 1155 txt_error: Feil:
 1156 txt_explore: Utforsk
 1157 txt_extto: Pakk ut til
 1158 txt_halt: Stans systemet når jobben er ferdig
 1159 txt_halted: Stanset:
 1160 txt_hardware: maskinvare
 1161 txt_high: høy prioritet
 1162 txt_idle: ledig prioritet
 1163 txt_input: Kilde:
 1164 txt_jpaused: Jobb pauset
 1165 txt_jresumed: Jobb gjenopptatt
 1166 txt_job_started: Jobb startet
 1167 txt_jobstatus: Jobbstatus:
 1168 txt_jstopped: Jobb stanset av bruker
 1169 txt_jobstopped: Jobb stanset av bruker, du kan inspisere delresultat av jobben ved å klikke på "Utforsk"-knappen eller lese jobbloggen
 1170 txt_job_success: Jobb korrekt fullført
 1171 txt_lt: List/test/reparer arkiv
 1172 txt_normal: normal prioritet
 1173 txt_ok: OK
 1174 txt_output: Mål:
 1175 txt_pause: Pause
 1176 txt_paused: pauset,
 1177 txt_p_high: Prioritet satt til høy
 1178 txt_p_idle: Prioritet satt til ledig
 1179 txt_p_normal: Prioritet satt til normal
 1180 txt_p_realtime: Prioritet satt til sanntid
 1181 txt_rating: Vurdering:
 1182 txt_rt: sanntid prioritet
 1183 txt_report: Rapport
 1184 txt_resume: Fortsett
 1185 txt_priority: Klikk for å sette jobb prioritet
 1186 txt_running: kjører,
 1187 txt_isrunning: Kjører...
 1188 txt_saveas: Lagre som
 1189 txt_savejob: Lagre jobbdefinisjon (kan inneholde passord!)
 1190 txt_savelog: Lagre jobblogg
 1191 txt_software: programvare
 1192 txt_speedscale: Fart, logaritmisk skala (høyere, bedre):
 1193 txt_status: Status
 1194 txt_stop: Stopp
 1195 txt_bench: Systemytelse
 1196 txt_threads: Tråder:
 1197 txt_time: Tid:
 1198 
 1199 === end PeaLauncher text group ===
 1200 
 1201 === about text group ===
 1202 
 1203 PAKK UT ARKIV(ER)
 1204 Fra systemet
 1205 - høyreklikk på arkivet(-ene) og klikk "Pakk ut her" eller "Pakk ut her (i ny mappe)" i kontekstmenyen for å pakke ut uten flere operasjoner
 1206 - ellers brukes "Pakk ut..." menyvalget for flere muligheter: lagringssti, passord, pakk ut filer til en ny mappe, velg overhopp, omdøp eller overskriv eksisterende filer osv.
 1207 
 1208 Åpne et arkiv i PeaZip, d.v.s med dobbeltklikk, eller dra et arkiv til PeaZip’s vindu eller ikon
 1209 - klikk på "Pakk ut" i verktøylinja eller i kontekstmenyen for å kun pakke ut valgte objekter via bekreftelses dialogen som gir tilgang til alle valg (lagresti, passord, navnevalg, pakk ut til ny mappe osv.)
 1210 - dra filer og mapper til ønsket mål, og bare valgt innhold blir pakket ut (for mer informasjon, se kapittel om dra og slipp i PeaZip)
 1211 - klikk hurtig-utpakkings nedtrekksknapp til høyre for "Pakk ut" i verktøylinjar, som muliggjør direkte utpakking av hele arkivet til de vanligste målmappene (hopper over bekreftelsesdialogen) og sette de viktigste valgene; tastatursnarveier: Ctrl+E (eller F12) pakker ut hele arkivet, spør etter målkatalog; Ctrl+Alt+E pakker ut arkivet i dets nåværend mappe; Ctrl+Shift+E pakker ut til skrivebord; Ctrl+Alt+Shift+E pakker ut til dokumenter; Ctrl+1..8 parkker ut til bokmerkesti 1..8 (hvis definert)
 1212 
 1213 Åpne PeaZip, velg et eller flere arkiv og klikk "Pakk ut" i verktøylinja eller kontektsmenyen eller bruk hurtigutpakkingsmål som forklart tidligere.
 1214 
 1215 PAKK UT KUN VALGTE OBJEKTER FRA ARKIVET
 1216 Åpne et arkiv i PeaZip, d.v.s. med dobbeltklikk eller dra et arkiv til PeaZips vindu eller ikon
 1217 - klikk "Pakk ut" i verktøylina: bare valgte poster blir pakket ut
 1218 - dra filer og mapper til valgt målmappe, bare valgt innhold blir pakket ut
 1219 - høyreklikk og klikk "Pakk ut valgte" i “Pakk ut”-gruppen i kontekstmenyen (for å pakke ut kun valgte poster) eller "Pakk ut viste" (for å pakke ut innhold i aktiv katalog eller nåværende søkefilter)
 1220 
 1221 ANGI PASSORD FOR Å VISE ELLER PAKKE UT ET ARKIV
 1222 Klikk på hengelåsikonet for å angi et passord og eventuelt en nøkkelfil.
 1223 Ikonet er aktivt både i PeaZip’s filoversikt’s statuslilnje og i utpakkingsbildet; straks passordet er angitt vil ikonet endre farge.
 1224 
 1225 OPPRETT ARKIV
 1226 Fra systemet
 1227 - høyreklikk på objekter som skal arkiverees og klikk "Legg til arkiv" i kontektsmenyen eller "Send til"-menyen. Det vil åpne en "Opprett arkiv"- bekreftelsesdialog, flere valg er tilgjengelig i "Avansert"-knappen; klikk OK for å opprette arkivet.
 1228 - alternativt, dra filer/mapper til PeaZip’s vindu eller snarvei; samme opprett arkiv dialogen blir vist.
 1229 
 1230 Fra PeaZip 
 1231 - velg objekter som skal arkiveres og klikk på "Legg til"-knappen; samme opprett arkiv dialogen blir vist.
 1232 
 1233 OPPDATER EKSISTERENDE ARKIV MED FILER/MAPPER
 1234 Åpne et arkiv i PeaZip (d.v.s. med dobbeltklikk, eller dra et arkiv til PeaZip’s vindu eller ikon), og dra de nye filene og mappene til arkivet (eller klikk på "Legg til" knappen og bruk kontekstmenyen til å legge til objekter i arkivet).
 1235 Det vil åpne opprett arkiv diralogen, klikk OK for å oppdatere eksisterende arkiv.
 1236 
 1237 OPPRETT ARKIV DELT I MINDRE FILER
 1238 Ved oppretting av et arkiv som forklart tidligere, klikk på “Enkeltvolum” nedtrekksmeny for å velge størrelse på resultatfiler (volumer) arkivet skal deles i.
 1239 De fleste vanlige arkivtyper støtter dette.
 1240 
 1241 OPPRETT KRYPTERT ARKIV
 1242 Klikk på hengelåsikonet for å angi et passord og eventuelt en nøkkelvil; ikonet er tilgjengelig både i PeaZip’s filoversikt’s statuslinje og i opprett arkiv dialogen.
 1243 For å skjule navn på filer og kataloger i arkivet, marker "Krypter filnavn også", merk at dette kun blir utført hvis arkivet opprettes i et format som støtter denne funksjonen, som 7Z og ARC.
 1244 Merk at i opprett arkiv dialogen, ved siden av hengelåsikonet, vises det en advarsel hvis kryptering er satt og hvis nåværende arkivformat støtter kryptering.
 1245 
 1246 OPPRETT ADSKILTE ARKIVER
 1247 Tilføy objekter som skal arkives (med PeaZip’s "Legg Til" knapp, eller fra kontekstmenyen eller SentTil menyen) og hak av "Legg hvert objekt i adskilte arkiver" før bekretelse med "Ok".
 1248 
 1249 KONVERTER ARKIVER
 1250 Velg arkiver som skal konverteres fra PeaZip og klikk "Konverter" på verktøylinjen eller kontekstmenyen, ikke-arkiv filer og mapper kan også legges til, forskjellen er at arkiver pakkes ut før kompresjonssteget.
 1251 Brukes "Konverter eksisterende arkiver" sammen med "Legg hvert objekt i adskilte arkiver" (default) utføres en massekonvertering av listede arkiver, uten denne bryteren er arkivkonvertering ment å konsolidere inndata i et enkelt arkiv ved forbedring av kompresjonseffektiviteten da den muligjør rekomprimering av opprinnelige data fra ukomprimert tilstand.
 1252 
 1253 OPPRETTE ARKIVER DIREKTE I ET SPESIFISERT FORMAT OG ET VALGT KOMPRESJONSNIVÅ
 1254 Bruk av “Systemintegrasjon” funksjonen i Alternativermenye muligjør aktivisering av kontekstmeny-valg for å legge valgte filer/mapper direkte til et ZIP, 7Z eller selvutpakkende arkiv.
 1255 For Zip og 7Z formater er det også mulig å aktivisere kontektsmeny-valg for å pakke til raskest, normal eller ultra-nivå, ved å angi standard kompresjonsnivå for valgt format.
 1256 
 1257 KONFIGURERE PROGRAMMET
 1258 Alternativer > Språk (og i Alternativer > Innstillinger, første fane) for å velge språk i programmet.
 1259 Alternativer > Instillinger gir valg for å endre programinstillinger
 1260 Alternativer > Tema gir valg for å endre programikon og utseende
 1261 Alternativer > System integrasjon starter en konfigurasjonsrutine for filassosiasjoner, kontekstmeny og Send til menyvalg (i Windows)
 1262 Organisermenyen inneholder valg for tilpasning, sette eller fjerne visningsvalg, som verktøylinje, adresselinje, navigasjonslinje osv.
 1263 
 1264 F1 	hjelp
 1265 F2 	vis skrivebord / Ctrl+F2 vis brukerens mappe / Shift+F2 vis datamaskinens mappe / Ctrl+Shift+F2 vis arkivmappe, hvis vising inni et arkiv (ellers vis datamaskinens mappe)
 1266 F3	søk (rekursiv setting huskes) / Ctrl+F3 start som ikke-rekursiv (søk her) / Shift+F3 rekursiv
 1267 F4 	opp ett nivå
 1268 F5 	oppfrisk
 1269 F6 	skift mellom vis/flat liste
 1270 F7 	vis sist besøkte enhet (Ctrl, andre, Shift, tredje)
 1271 F8 	vis første enhet i bokmerkeliste (Ctrl, andre, Shift, tredje)
 1272 F9 	angi passord/nøkkelfil / Ctrl+F9 opprett nøkkelfil eller tilfeldig passord
 1273 F10 	meny
 1274 F11 	angi avanserte filtre
 1275 F12 	pakk ut alle til...
 1276 
 1277 Om PEAZIP
 1278 
 1279 PeaZip er en åpen kildekode fil- og arkiv behandler: cross-plattform, tilgjengelig som flyttbar og installerbar programvare for 32 og 64 bit Windows (9x, 2K, XP, Vista) og Linux (PeaZip er et desktop-nøytralt program).
 1280 
 1281 PeaZip tillater å bruke kraftige flere søkefiltrene til arkivets innhold, opprette og pakke ut flere arkiver på en gang; lage selvutpakkende arkiver; eksport jobb definisjon som kommandolinje; lagre arkivering og utpakkingsoppsett; bokmerke arkiver og mapper, skann og åpne med tilpassede programmer komprimerte og ukomprimerte filer etc. .
 1282 
 1283 Andre funksjoner: sterk kryptering, robust filkopiering, del opp / slå sammen filer (filområde), sikker sletting av data, sammenlign, sjekksum og hash-filer, systemtest, genererer tilfeldige passord og nøkkelfiler.
 1284 
 1285 Nedlastinger og endringer: https://peazip.github.io
 1286 Funksjoner og fullstendig liste over støttede formater: https://peazip.github.io/peazip-free-archiver.html
 1287 Support: https://peazip.github.io/peazip-help.html
 1288 FAQ: https://peazip.github.io/peazip-help-faq.html
 1289 
 1290 Mange takk til alle dere som har bidratt til PeaZip-prosjektets vekst, utviklere av programvare med åpen kildekode-komponenter som brukes i dette programmet (se nettsiden for fullstendig liste). Og til alle dere brukere som har bidratt med tilbakemeldinger, råd og tips.