"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "usr/local/share/PeaZip/res/lang/cz.txt" (17 Aug 2019, 63973 Bytes) of package /linux/misc/peazip-6.9.2.LINUX.Qt.tgz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 === PeaZip language file ===
  2 Česky
  3 6.9
  4 Translated by: José Sabata
  5 Last rev. by: José Sabata
  6 Last rev.: 20150505
  7 
  8 === PeaZip text group ===
  9 
  10 txt_6_9_autou: Auto update modified files in archives
  11 txt_6_9_forceu: Force update modified files in archives
  12 txt_6_9_opuns: Operation not supported for current archive type
  13 txt_6_9_overarch: Overwrite file(s) with same name already existing inside the archive?
  14 txt_6_9_uconf: Previewed file has been modified. Update the current archive?
  15 txt_6_8_ndrop: Use native Drag And Drop on Windows
  16 txt_6_7_nop: (no preview)
  17 txt_6_6_pdupfound: possible duplicates found (quick approximate test)
  18 txt_6_6_rsh: Reset search history
  19 txt_6_6_pdupfind: Suggest possible duplicates
  20 txt_6_6_forcemodify: Try to edit non explicitly supported file types
  21 txt_6_5_mandatory: (mandatory)
  22 txt_6_5_abort: Abort
  23 txt_6_5_askp: Ask to set password at startup
  24 txt_6_5_chp: Change password
  25 txt_6_5_def: Definition
  26 txt_6_5_nop: Don't ask to set password at startup
  27 txt_6_5_error: Error
  28 txt_6_5_seqerr: Error(s) detected, original files will not be deleted
  29 txt_6_5_sni: Include NT security information
  30 txt_6_5_sns: Include NTFS Alternate Data Stream
  31 txt_6_5_privacy: Privacy
  32 txt_6_5_showvolatile: Show which options are volatile / context depentent
  33 txt_6_5_force: Try to open archives containing errors
  34 txt_6_5_warning: Warning
  35 txt_6_5_yes: Yes
  36 txt_6_5_yesall: Yes to all
  37 txt_6_5_np: You can now change password of converted archive(s) to a new one, or blank the password to skip encryption
  38 txt_6_4_absolute: Absolute paths
  39 txt_6_4_appdirn: Append directory name
  40 txt_6_4_closeallother: Close all other tabs
  41 txt_6_4_closeright: Close tabs on the right
  42 txt_6_4_collapse: Collapse tabs
  43 txt_6_4_expand: Expand tabs
  44 txt_6_4_full: Full paths
  45 txt_6_4_new: New
  46 txt_6_4_openintab: Open in a new tab
  47 txt_6_4_paths: Paths
  48 txt_6_4_prepdirn: Prepend directory name
  49 txt_6_4_relative: Relative paths
  50 txt_6_4_tabbar: Tab bar
  51 txt_6_3_autoadjust: Auto adjust columns
  52 txt_6_3_cinfo: Info and comments
  53 txt_6_3_syn: Synchronize archive with disk
  54 txt_6_3_uar: Update only files already in archive
  55 txt_6_2_encext: Add ".enc" suffix to encrypted archives
  56 txt_6_2_archive: Archive file type
  57 txt_6_2_container: Container file type
  58 txt_6_1_ec: Expand / collapse archive tree
  59 txt_6_0_msq: Sort by file type for solid compression
  60 txt_5_9_lff: Analyze files and folders
  61 txt_5_9_pff: Analyze, show files header/EOF
  62 txt_5_9_start: Start from
  63 txt_5_8_l0: Allow any supported component/format
  64 txt_5_8_l1: Allow only Free Software components
  65 txt_5_8_l2: Allow only open archive formats
  66 txt_5_8_ascii: ASCII safe, scripts are safe on legacy environments
  67 txt_5_8_cp: Code Page safe, scripts may trigger problems on legacy environments with different Code Pages
  68 txt_5_8_fs: Free Software compliance
  69 txt_5_8_utf: Scripts need full UTF-8 / Unicode environment
  70 txt_5_8_fsr: This format is not suported due Free Software compliance restrictions (Options > Advanced)
  71 txt_5_7_pinstalled: INSTALLED
  72 txt_5_7_pmissing: MISSING
  73 txt_5_7_plugin: Plugin missing, can be installed from Help > Check for pulgin and addon
  74 txt_5_6_basic: Základní
  75 txt_5_6_exarc: Rozbalit archiv
  76 txt_5_6_tab: Otevřít v nové záložce
  77 txt_5_6_rc: Pravým klikem zobrazíte další možnosti
  78 txt_5_6_layouts: Uložené layouty
  79 txt_5_6_upexisting: Aktualizovat stávající archiv
  80 txt_5_6_verbose: Podrobně
  81 txt_5_5_case: (záleží na velikosti)
  82 txt_5_5_add: Vložit řetězec na dané místo
  83 txt_5_5_addsel: Přidat do aktuálního výběru
  84 txt_5_5_ext: Změnit příponu souborů
  85 txt_5_5_plugin: Prohlédnout pluginy a doplňky
  86 txt_5_5_copypath: Kopírovat cestu
  87 txt_5_5_delete: Smazat znaky na určené pozici
  88 txt_5_5_halt: Zastavit systém po ukončení úlohy
  89 txt_5_5_positionw: Tip: 1 přidat před první znak, 2 druhý, atd ... "z" pro konec jména souboru
  90 txt_5_5_positionwd: Tip: 1 smazat od prvního znaku, 2 druhého, atd ... "z" pro konec jména souboru
  91 txt_5_5_replaceneww: Tip: pro jednoduché smazání starého řetězce vložte prázdný nový řetězec
  92 txt_5_5_lower: Malá písmena
  93 txt_5_5_replaceoldw: Změnit všechny výskyty řetězce nebo znaku v názvu souboru
  94 txt_5_5_newext: Nová přípona
  95 txt_5_5_new: Nový řetězec
  96 txt_5_5_n: Smazat počet znaků
  97 txt_5_5_old: Starý řetězec
  98 txt_5_5_position: Pozice (počet nebo "z" pro konec)
  99 txt_5_5_intdir: Smazat podsložky při operacích Rozbalit do nové složky
 100 txt_5_5_replacestr: Nahradit/odstranit řetězec
 101 txt_5_5_datesameday: stejný den jako vybraná položka
 102 txt_5_5_datesamehour: stejná hodina jako vybraná položka
 103 txt_5_5_datesamemonth: stejný měsíc jako vybraná položka
 104 txt_5_5_datesameweek: stejný týden jako vybraná položka
 105 txt_5_5_datesameyear: stejný rok jako vybraná položka
 106 txt_5_5_scan: Scan
 107 txt_5_5_select: Vybrat
 108 txt_5_5_similar: podobné jako vybraný objekt
 109 txt_5_5_starting: Začíná stejným znakem
 110 txt_5_5_string: Vložit řetězec
 111 txt_5_5_subtractsel: Odebrat z aktuálního výběru
 112 txt_5_5_datehour: tuto hodinu
 113 txt_5_5_datemonth: tento měsíc
 114 txt_5_5_dateweek: tento týden
 115 txt_5_5_dateyear: tento rok
 116 txt_5_5_dateday: dnes
 117 txt_5_5_upper: Velká písmena
 118 txt_5_5_extw: Pozor: po změně přípony nemusí být soubor přístupný
 119 txt_5_4_da: Datum přidáno
 120 txt_5_4_deletearchives: Smazat archivy po rozbalení
 121 txt_5_4_deletefiles: Smazat soubory po archivaci
 122 txt_5_4_deleteoriginal: Mazání, které jste zvolili na hlavní obrazovce bude připojeno ke skriptu.
 123 txt_5_4_lv: Naposledy prohlížené
 124 txt_5_4_deletearchivesconfirm: Potvrdit smazání původních archivů?
 125 txt_5_4_deletefilesconfirm: Potvrdit smazání původních souborů?
 126 txt_5_4_used: Použito
 127 txt_5_3_profilebest: Nejvyšší komprese, formát 7Z Ultra level
 128 txt_5_3_profileadvanced: Pokročilá komprese, formát 7Z
 129 txt_5_3_profilenormal: Normální ZIP komprese, kompatibilní s většinou programů pro rozbalení
 130 txt_5_3_profileveryfast: Velmi rychlá ZIP komprese, doporučeno pro velké multimediální soubory
 131 txt_5_3_profilepassword: Chránit heslem, formát 7Z
 132 txt_5_3_profile10mb: Omezit výtup na 25MB kvůli velikosti přílohy e-mailu
 133 txt_5_3_profilesfx: Samorozbalovací archiv, příjemce nepotřebuje žádný program na rozbalení
 134 txt_5_3_cml: Jazyk kontextového menu
 135 txt_5_3_cmlmessage: Klikněte na vybraný jazyk kontextového menu a potvrďte přidání do registru. Toto nastavení je třeba opakovat po každé instalaci/aktualizaci aplikace a po spuštění System integration wizardu.
 136 txt_5_3_exc: Filtry pro vynechání mají vyšší váhu než filtry pro zahrnutí.
 137 txt_5_3_ia: Zahrnout také
 138 txt_5_3_io: Zahrnout pouze
 139 txt_5_3_rec: Procházet podsložky
 140 txt_5_3_resetsi: Re-konfigurovat systémovou integraci (kontextové menu, Odeslat, asociace souborů)?
 141 txt_5_2_oadd: Archivovat do původního umístění
 142 txt_5_2_zerodelete: Opravdu chcete smazat a přepsat nulami vybraný soubor?. Akci nelze vrátit a soubor opět obnovit.
 143 txt_5_2_zfree: Chcete přepsat nulami volné místo na tomto disku?
 144 txt_5_2_sdfree: Chcete bezpečně přemazat volné místo na tomto disku?
 145 txt_5_2_oext: Rozbalit do původního umístění
 146 txt_5_2_securedeletefree: Bezpečné mazání volného místa
 147 txt_5_2_free: Tato operace může trvat delší dobu, navíc je-li prováděna častěji, může rychle opotřebovat flash disky.
 148 txt_5_2_zerofiles: Přemazat nulami
 149 txt_5_2_zerofree: Přemazat nulami volné místo
 150 txt_5_1_schedadd: Přidat rozvrh
 151 txt_5_1_schederr: Nemohu vytvořit rozvrh
 152 txt_5_1_daily: Denní
 153 txt_5_1_day: den
 154 txt_5_1_days: den
 155 txt_5_1_enddate: Datum konce
 156 txt_5_1_every: každý/ou
 157 txt_5_1_w6: pátek
 158 txt_5_1_hourly: Hodinový
 159 txt_5_1_hours: hodinu
 160 txt_5_1_last: poslední
 161 txt_5_1_schedmanage: Plánovač úloh, vaše úlohy jsou ve větvi PeaZip
 162 txt_5_1_scriptmanage: Spravovat uložené rozvrhy
 163 txt_5_1_w2: pondělí
 164 txt_5_1_monthly: Měsíční
 165 txt_5_1_months: měsíc
 166 txt_5_1_onlogin: Při přihlášení
 167 txt_5_1_onstart: Při spuštění
 168 txt_5_1_once: Jednorázový
 169 txt_5_1_w7: sobota
 170 txt_5_1_schedule: Rozvrh
 171 txt_5_1_schedexplain: Na této kartě vytvoříte textový skript s definicí úlohy a naplánujete jeho spuštění. Skripty jsou ukládány ve složce „Scheduled scripts". Pro změnu plánu a rušení úlohy použijte systémový Plánovač úloh. Všechny naplánované úlohy jsou ukládány do větve „PeaZip" ve stromu Knihovny plánovače úloh.
 172 txt_5_1_schedok: Rozvrh úspěšně vytvořen
 173 txt_5_1_schedscripts: Uložené skripty s rozvrhem
 174 txt_5_1_startdate: Datum začátku
 175 txt_5_1_starttime: Čas začátku
 176 txt_5_1_w1: neděle
 177 txt_5_1_schedname: Název úlohy, použije se pro název jak uloženého souboru, tak pro naplánované úlohy v systému.
 178 txt_5_1_ts: Plánovač úloh
 179 txt_5_1_w5: čtvrtek
 180 txt_5_1_w3: úterý
 181 txt_5_1_w4: středa
 182 txt_5_1_weekly: Týdenní
 183 txt_5_1_weeks: týden
 184 txt_5_0_bc: Breadcrumb
 185 txt_5_0_resetpm: Opravdu chcete resetovat správce hesel? Všechna hesla uložená ve správci hesel PeaZipu budou po vašem souhlasu smazána.
 186 txt_5_0_enum: Vyhodnotit obsah složky
 187 txt_5_0_music: Hudba
 188 txt_5_0_ps: Spustit odtud PowerShell
 189 txt_5_0_perf: Performances
 190 txt_5_0_pictures: Obrázky
 191 txt_5_0_removeall: Odeber vše
 192 txt_5_0_resetbookmarks: Resetovat záložky? (Záložky poté můžete upravit v Soubor > Záložky > Zobrazení)
 193 txt_5_0_sh: Historie session
 194 txt_5_0_skip: Přeskočit vyhodnocení obsahu složek v layoutu
 195 txt_5_0_videos: Videa
 196 txt_4_9_frame: Frame
 197 txt_4_9_listth: Stručně s náhledy
 198 txt_4_9_shadow: Stín
 199 txt_4_9_style: Styl
 200 txt_4_8_attach25: 25 MB (limit přílohy)
 201 txt_4_8_crop: Ořez
 202 txt_4_8_detailsno: Podrobně s ikonami
 203 txt_4_8_details: Podrobně s náhledy
 204 txt_4_8_fit: Přizpůsobit
 205 txt_4_8_fitl: Přizpůsobit největšímu
 206 txt_4_8_flip: Překlopit
 207 txt_4_8_fullscreen: Maximalizovat
 208 txt_4_8_fun: Funkce
 209 txt_4_8_h: Výška
 210 txt_4_8_keeparchive: Zachovat archiv
 211 txt_4_8_noresize: Zachovat původní velikost
 212 txt_4_8_iconl: Velké obrázky
 213 txt_4_8_iconm: Ikony a obrázky
 214 txt_4_8_imagemanager: Správce obrázků
 215 txt_4_8_immersive: Celá obrazovka
 216 txt_4_8_listno: Stručně s ikonami
 217 txt_4_8_aspect: Zachovat poměr stran
 218 txt_4_8_mirror: Zrcadlit
 219 txt_4_8_presets: Předvolby
 220 txt_4_8_replace: Nahradit původní obrázek(y)? „Ne" úloží úpravy do nového souboru.
 221 txt_4_8_resize: Změna velikosti
 222 txt_4_8_rl: Otočit vlevo
 223 txt_4_8_rr: Otočit vpravo
 224 txt_4_8_stop: Stop
 225 txt_4_8_t: Transformace
 226 txt_4_8_w: Šířka
 227 txt_4_7_pk: Vytvořit náhodné heslo/keyfile
 228 txt_4_7_spchar: Omezit znaky jen na písmena a číslice
 229 txt_4_7_recycleask: Chcete přesunout vybrané soubory do koše?
 230 txt_4_7_recycle: Přesunout do koše
 231 txt_4_7_pcomp: Očekávaná komprese
 232 txt_4_6_am: Správce archivů
 233 txt_4_6_fm: Správce souborů
 234 txt_4_6_users: Uživatelé
 235 txt_4_5_goupdate: Je dostupná nová verze. Chcete otevřít oficiální stránku PeaZipu a stáhnout aktualizaci?
 236 txt_4_5_b: Dole
 237 txt_4_5_koupdate: Nemoho zkontrolovat aktualizace, nelze se připojit k aktualizačnímu serveru
 238 txt_4_5_update: Kontrola aktualizací
 239 txt_4_5_dock: Umístit okno
 240 txt_4_5_l: Vlevo
 241 txt_4_5_noupdate: PeaZip je aktuální
 242 txt_4_5_properties: Vlastnosti
 243 txt_4_5_r: Vpravo
 244 txt_4_5_pj: Uložené skripty s definicí úlohy
 245 txt_4_5_shaddress: Zobrazit řádek adresy
 246 txt_4_5_shnav: Zobrazit navigační lištu
 247 txt_4_5_shstatus: Zobrazit stavový řádek
 248 txt_4_5_shtool: Zobrazit lištu nástrojů
 249 txt_4_5_upxpj: Lituji, nelze exportovat definici úlohy, protože tato akce nebo nastavení vyžaduje vykonání více samostatných příkazů
 250 txt_4_5_t: Nahoře
 251 txt_4_4_confremoveall: Smazat veškeré soubory s nastavením (Aplikace, Záložky, Správce hesel)?
 252 txt_4_4_confremove: Odstranit konfiguraci PeaZipu?
 253 txt_4_3_pwmanhint: Dvojím kliknutím změníte položky v seznamu hesel, pravé tlačítko otevírá menu voleb. Ctrl+C zkopíruje hesla.
 254 txt_4_3_exppl: Exportovat seznam hesel
 255 txt_4_3_expple: Šifrované (záloha Správce hesel)
 256 txt_4_3_keeppw: Zapamatovat heslo/keyfile pro tuto session
 257 txt_4_3_pwmanpwhint: Nastavení hesla/keyfile (volitelně) pro seznam hesel je doporučeno. V tomto případě bude při přístupu ke Správci hesel vyžadována autentizace. Heslo/keyfile lze kdykoli změnit v tomto formuláři.
 258 txt_4_3_pwmanmaster: Nastavit/změnit hlavní heslo
 259 txt_4_3_pwmanlist: Seznam hesel
 260 txt_4_3_pwman: Správce hesel
 261 txt_4_3_pwmancorr: Vypadá to, že je Správce hesel narušen nebo poškozen. Chcete přesto zachovat Správce hesel, pokusit se obnovit současný seznam a považovat jej za důvěryhodný? (Ne resetuje Správce hesel, doporučeno)
 262 txt_4_3_expplp: Prostý text (obecné použití)
 263 txt_4_3_recsrc: Rekurzivní vyhledávání jako výchozí
 264 txt_4_3_resetpm: Resetovat správce hesel? Všechna uložená hesla budou smazána
 265 txt_4_3_breadcrumb: Zobrazit adresu jako breadcrumb
 266 txt_4_2_arcabspath: Použít absolutní cesty
 267 txt_4_1_duplicateshint: Položka „velikost"/„CRC" je zobrazena ve sloupci pro všechny kandidáty duplicit nalezené ve složce, nebo pro filtr
 268 txt_4_1_adminhint: (Rada: můžete také zvýšit uživatelské oprávnění pro přístup k chráněným objektům, Alt+F10 nebo Volby > Spustit jako administrator)
 269 txt_4_1_selected: (ve výběru)
 270 txt_4_1_duplicatesfound: duplicit nalezeno
 271 txt_4_1_duplicatesfind: Hledat duplicity
 272 txt_4_1_runasadmin: Spustit jako administrator
 273 txt_4_1_simplesearch: Prosté hledání
 274 txt_4_0_thim: Zobrazit náhledy obrázků
 275 txt_3_8_type_description_wim: WIM: obraz disku Microsoft
 276 txt_3_8_type_description_xz: XZ: výkonná komprese souborů založená na LZMA2
 277 txt_3_7_donations: Podpořte nás
 278 txt_3_7_nameasparent: Při ukládání více položek pojmenovat archiv podle nadřazené složky výběru
 279 txt_3_7_tracker: PeaZip tracker: chyby, požadavky
 280 txt_3_7_sort: Seřadit podle
 281 txt_3_7_swapbars: Zaměnit panel nástrojů a řádek adresy
 282 txt_3_7_themedbars: Vzhled panelů podle témat
 283 txt_3_6_ignoredd: Vždy ignorovat cesty souborů při rozbalování pomocí táhni a pusť
 284 txt_3_6_close: Zavřít
 285 txt_3_6_resetapps: Chcete resetovat Aplikace? (Skupina programů a skriptů pro otvírání souborů, nahrazuje výchozí asociaci)
 286 txt_3_6_ethemes: Současná témata
 287 txt_3_5_td: Stáhnout témata
 288 txt_3_5_managecustomthemes: Spravovat témata
 289 txt_3_4_nopaths: Bez cesty
 290 txt_3_4_smallicons: Malé ikony
 291 txt_3_3_skipunits: Získat informace pro síťové svazky, zpomaluje start (Windows)
 292 txt_3_3_stralt: Alternativní příkaz, pokud není uveden parametr
 293 txt_3_3_apps: Aplikace
 294 txt_3_3_multi: Vícenásobný výběr
 295 txt_3_3_runexp: Spustit program, otevřít soubor, složku nebo web
 296 txt_3_3_apppath: Otevřít složku PeaZipu
 297 txt_3_3_run: Spustit
 298 txt_3_2_7zutf8nonascii: 7z / p7zip -mcu použít UTF8 pro názvy souborů obsahující ne-ASCII znaky uvnitř .zip archivů
 299 txt_3_2_alltasks: Všechnz úlohy
 300 txt_3_2_conf: Konfigurace
 301 txt_3_2_donations: Přispějte na charitu
 302 txt_3_1_sccenc: 7z / p7zip -scc kódování znaků
 303 txt_3_1_downloads: Stažené
 304 txt_3_1_lib: Knihovny
 305 txt_3_1_more: Další
 306 txt_3_1_openasarchive: Otevřít jako archiv
 307 txt_3_1_sendto: Otevřít složku uživatelského menu Odeslat
 308 txt_3_1_pathexc: Cesta přesahuje maximální délku
 309 txt_3_1_recent: Nedávné
 310 txt_3_1_plsmartmin: Spustit minimalizovaný, zobrazit jen v případě potřeby
 311 txt_3_1_src: Vyhledávání
 312 txt_3_1_systmp: Systémový temp
 313 txt_3_1_languagetools: Přeložit
 314 txt_3_1_workingdir: Pracovní složka
 315 txt_3_0_nonreadableorpw: Archiv je nejspíš nečitelný nebo chráněný heslem
 316 txt_3_0_readablepw: Archiv je nejspíš chráněný heslem
 317 txt_3_0_configure: Systémová integrace
 318 txt_3_0_resettmp: Reset peazip-tmp
 319 txt_2_9_address: Řádek adresy
 320 txt_2_9_adv: Pokročilé filtry jsou použity u souborů spravovaných pomocí 7z nebo FreeArc backendů (viz dokumentace) a nahrazují základní filtry, které používají funkce vyhledávání a zobrazují se v panelech záložek a historie.
 321 txt_2_9_columns: Sloupce
 322 txt_2_9_copyhere: Zkopírovat sem
 323 txt_2_9_noscan: Nescanovat soubory přidávané do layoutu
 324 txt_2_9_extconsole: Konzole pro rozbalování je dostupná jen při procházení archivů
 325 txt_2_9_thl: Zvýraznit tlačítka
 326 txt_2_9_home: Domů
 327 txt_2_9_lt: Velké
 328 txt_2_9_mt: Střední
 329 txt_2_9_movehere: Přesunout sem
 330 txt_2_9_nav: Navigace
 331 txt_2_9_navbar: Navigační panel
 332 txt_2_9_none: Nezobrazovat
 333 txt_2_9_organize: Zobrazení
 334 txt_2_9_public: Veřejné
 335 txt_2_9_rec: Rekurzivní: prohledávání adresářů může chvíli trvat
 336 txt_2_9_selected: Označeno
 337 txt_2_9_setapps: Nastavení výchozích aplikací
 338 txt_2_9_showmenu: Zobrazit panel menu
 339 txt_2_9_st: Malé
 340 txt_2_9_test_pw2G: Testovat zašifrování u archivů <2GB
 341 txt_2_9_vst: Pouze text
 342 txt_2_9_toolbar: Lišta nástrojů
 343 txt_2_9_tree: Strom
 344 txt_2_9_views: Pohledy
 345 txt_2_8_experimental: (experimentální)
 346 txt_2_8_zcopy: Kopírovat soubory v restartovatelném módu, pomalejší (Windows)
 347 txt_2_8_addvol: Vkládání jednoho nebo více svazků do archivu může trvat dlouho. Přesto pokračovat?
 348 txt_2_8_uniterror: Jednotka je nedostupná
 349 txt_2_8_cannotconvert: Nelze převést existující archiv
 350 txt_2_8_convertbegin: Pokračovat komprimací k dokončení převodu?
 351 txt_2_8_convert: Převod
 352 txt_2_8_convertexisting: Převod existujících archivů
 353 txt_2_8_convertdelete: Smazat dočasné soubory a složky vytvořené při převodu?
 354 txt_2_8_details: Podrobnosti
 355 txt_2_8_parallel: Spouštět úlohy souběžně je-li to možné
 356 txt_2_8_convertnote: Pokud nebyly původní archivy změněny, uživatel zvolí, jestli je má ponechat nebo smazat
 357 txt_2_8_custom: není přímo podporováno PeaZipem, ale ve fázi rozbalování lze nastavit PeaZip pro zpracování vlastního kompresního formátu na kartě „Pokročilá nastavení“. Mám pokračovat v otvírání souboru?
 358 txt_2_8_unitrecommend: Je doporučeno buď rozbalit (pravý klik - rozbalit vybrané), nebo otevřít souborový systém z kořenového adresáře (Systémové nástroje - otevřít jednotku jako archiv).
 359 txt_2_8_viewasarchive: Otevři jednotku jako archiv
 360 txt_2_8_nounit: Zádná jednotka není vybrána
 361 txt_2_8_rowselect: Výběr řádku
 362 txt_2_8_statusbar: Stavový řádek
 363 txt_2_8_typeunit: Jméno logické nebo fyzické jednotky
 364 txt_2_8_usedefaultoutpath: Použít výchozí cestu výstupu
 365 txt_2_7_experimental: (experimentální, viz dokumentaci)
 366 txt_2_7_optional: (volitelné)
 367 txt_2_7_list_tryflatorpw: , možná řešení: zkuste flat view (F6), zadejte heslo (F9), nebo novou kopii archivu
 368 txt_2_7_separate: Každý objekt do vlastního archivu
 369 txt_2_7_pwsupported: archivace s heslem
 370 txt_2_7_cancel: Zrušit
 371 txt_2_7_encfn: Šifrovat také názvy souborů (podporuje-li to formát archivu)
 372 txt_2_7_setpw: Zadat heslo / keyfile
 373 txt_2_7_ext: Rozbaluji:
 374 txt_2_7_extfrom: Rozbaluji z archivu:
 375 txt_2_7_es: Rozbalit i jiné podporované typy souborů (mimo archivů), např. spustitelné, MS office a OpenOffice
 376 txt_2_7_eu: Rozbalit nepodporované typy souborů vlastní utilitou
 377 txt_2_7_clipboard: Schránka průzkumníka souborů
 378 txt_2_7_goarclayout: Jdi na vytváření archivu
 379 txt_2_7_goextlayout: Jdi na rozbalování archivu
 380 txt_2_7_ok: OK
 381 txt_2_7_drag_archive: otevřít soubor jako nový archiv? („Ne“ přidá soubor do právě vytvářeného archivu)
 382 txt_2_7_oop: Otevřít výstup po ukončení úlohy
 383 txt_2_7_validatefn: Operace zastavena, nepřípustný název souboru:
 384 txt_2_7_validatecl: Operace zastavena, zjištěn potenciálně nebezpečný příkaz (např. příkaz sloučení není povolen uvnitř programu):
 385 txt_2_7_output: Výstup
 386 txt_2_7_pwnotset: Heslo není nastaveno
 387 txt_2_7_pwarcset: Heslo je nastaveno
 388 txt_2_7_pwextset: Heslo je nastaveno, je možné rozbalit/vypsat/testovat zašifrované archivy
 389 txt_2_7_archivehint: Pravým klikem přidáte soubory do archivu a získáte přístup k dalším funkcím. Soubory můžete přidat i přetáhnutím myší.
 390 txt_2_7_exthint: Pravým klikem přidáte soubory pro rozbalení a získáte přístup k dalším funkcím. Soubory, které chcete rozbalit lze přetáhnout myší.
 391 txt_2_7_setadvf: Nastavení pokročilého filtru
 392 txt_2_7_selpath: Cesta k vybrané položce
 393 txt_2_7_separateerror: Lituji, nelze načíst příkazovou řádku úlohy pokud je aktivní volba „Každý objekt do vlastního archivu“, protože úloha je vykonávána jako více oddělených příkazů
 394 txt_2_7_noinput: Layout není naplněn: prosím zvolte Přidat soubor(y) nebo Načíst layout pro naplnění seznamu archivů, které se mají rozbalit 
 395 txt_2_7_dirsize: Velikost obsahu složek není započítána do celkové velikosti.
 396 txt_2_7_un7z_browse_flat: zkusit flat view (F6)
 397 txt_2_7_updating: Aktualizace, přidat do existujícího archivu:
 398 txt_2_6_folders: (složky)
 399 txt_2_6_advanced: Pokročilá nastavení
 400 txt_2_6_plalways: Vždy nechat otevřený ke kontrole výsledků úlohy
 401 txt_2_6_plsmart: Nezavírat v případě potřeby (chyby, výpisy nebo výsledky testů)
 402 txt_2_5_sessionio: (toto sezení)
 403 txt_2_5_advanced: Rozšířené nastavení: je-li to třeba, vložte mezery mezi jméno souboru a řetězce parametrů 
 404 txt_2_5_basic: Základní nastavení: aplikace a parametry následované jménem vstupního souboru
 405 txt_2_5_cannotrun: Nelze spustit
 406 txt_2_5_custeditors: Vlastní editory, přehrávače, virové scannery apod. (Nahradí asociace souboru v systému)
 407 txt_2_5_delete: Smazat
 408 txt_2_5_delete_fromarchive: Smazat z archivu
 409 txt_2_5_langflag: Zobrazit objekty z archivu jako text UTF-8. Odškrtněte pro náhradu znaků rozšířené sady za „?“
 410 txt_2_5_encpj: Kódovat definici úlohy jako text UTF-8
 411 txt_2_5_execommand: Spustitelný soubor nebo příkaz
 412 txt_2_5_help: Nápověda
 413 txt_2_5_langhint: Rada: náhradou znaků rozšířené sady pomocí „?“ vám umožní úspěšně převést archiv pokud jeho znaková sada nemůže být zpracována na vašem systému.
 414 txt_2_5_mini_help: Krátký tutorial
 415 txt_2_5_offline_help: Nápověda PeaZipu
 416 txt_2_5_tray: Skrýt do lišty
 417 txt_2_5_remove: Vyjmout
 418 txt_2_5_hintpaths: Pravým klikem otevřete systémová a uživatelská umístění
 419 txt_2_5_selectapp: Vyberte aplikaci
 420 txt_2_5_strafter: Řetězec za názvem vstupního souboru
 421 txt_2_5_strbefore: Řetězec před názvem vstupního souboru
 422 txt_2_5_encoding: Kódování textu
 423 txt_2_5_nopw: tento typ archivu neumožňuje šifrování
 424 txt_2_4_draghint: [přetáhněte do Průzkumníka s panelem Adresa]
 425 txt_2_4_tb: Upravit panel nástrojů (restartuje PeaZip)
 426 txt_2_4_adding: Přidávám
 427 txt_2_4_advclip: Pokročilé: zachovat ve schránce více výběrů (bez duplicit), vymazat po vložení
 428 txt_2_4_yanswers: Výsledky
 429 txt_2_4_itemsheight: Automatická výška položek
 430 txt_2_4_clearclipboard: Vymazat schránku (Esc)
 431 txt_2_4_wcommons: Wiki Commons
 432 txt_2_4_copyfrom: Kopírovat z
 433 txt_2_4_deletebookmarks: Chcete smazat záložky?
 434 txt_2_4_documents: Dokumenty
 435 txt_2_4_wenc: Encyklopedie
 436 txt_2_4_extractfrom: Extrahovat z
 437 txt_2_4_hexp: Hex pohled
 438 txt_2_4_operation: Operace
 439 txt_2_4_path: cíl je pouze pro čtení, prosím zvole umístění, do kterého lze zapisovat
 440 txt_2_4_removefromclipboard: Smazat ze schránky
 441 txt_2_4_stdclip: Standardní: uchovat jeden výběr ve schránce, vymazat operace vyjmutí po vložení
 442 txt_2_4_totalmem: paměť celkem
 443 txt_2_4_gvideo: Video
 444 txt_2_4_wbook: Wikibook
 445 txt_2_4_wnews: Wikinews
 446 txt_2_4_wsrc: Wikisource
 447 txt_2_4_wdict: Wikislovník
 448 txt_2_3_pw_errorchar: : tento znak nelze zadat v PeaZip GUI jako součást hesla, prosím změňte heslo nebo zvolte textové rozhraní v Nástroje > Nastavení
 449 txt_2_3_envstr: Zobrazit systémové proměnné
 450 txt_2_3_never_pw: Neptat se na heslo
 451 txt_2_3_home: Domovská složka
 452 txt_2_3_on_pw: Při rozbalování/testu/výpisu z kontextového menu:
 453 txt_2_3_test_pw100: Testovat zašifrování jen u archivů <100MB
 454 txt_2_3_test_pw: Test zašifrování (pomalé)
 455 txt_exclude_recourse: „vynechat“ platí i pro podsložky
 456 txt_action_extopen: akce „Rozbalit a otevřít výchozí aplikací“
 457 txt_error_passwordnotmatch: Položky „Heslo“ a „Potvrďte heslo“ nejsou stejné, prosím opravte
 458 txt_action_preview: akce „Náhled výchozí aplikací“
 459 txt_preview_hint: „Náhled“ má stejnou funkci jako „Rozbalit a otevřít“ ale soubory jsou ukládány do dočasné složky, která je po uzavření archivu automaticky vymazána 
 460 txt_better: (lepší)
 461 txt_default2: (výchozí)
 462 txt_faster: (rychlejší)
 463 txt_fastermem: (rychlejší, méně paměti)
 464 txt_tempdir: (Dočasná pracovní složka PeaZipu)
 465 txt_stream: (nastavuje „Stream control“)
 466 txt_slowermem: (pomalejší, více paměti)
 467 txt_store: (uložit, nejrychlejší)
 468 txt_newfolder: (do nové složky)
 469 txt_7z_exitcodeunknown: : neznámá chyba při zpracování úlohy
 470 txt_list_isfolder: [složka]
 471 txt_none: <nic>
 472 txt_fd: 1.44 MB Disketa
 473 txt_7z_exitcode1: 1: Výstraha: při zpracování došlo k chybě; t.j. některé soubory chybí, nebo jsou zamčeny
 474 txt_attach10: 10 MB (limit přílohy)
 475 txt_7z_exitcode2: 2: Vyskytla se závažná chyba
 476 txt_7z_exitcode255: 255: Úloha přerušena uživatelem
 477 txt_fat32: 4 GB (max velikost souboru na FAT32)
 478 txt_dvd: 4.7 GB DVD
 479 txt_attach5: 5 MB (limit přílohy)
 480 txt_cd650: 650 MB CD
 481 txt_7z_exitcode7: Chyba: nesprávný příkazový řádek
 482 txt_cd700: 700 MB CD
 483 txt_type_description_7z: 7Z: formát s mnoha možnostmi a vysokým kompresním poměrem
 484 txt_dvddl: 8.5 GB DVD DL
 485 txt_7z_exitcode8: 8: není dostatek paměti pro vykonání požadované operace
 486 txt_abort: Přerušit naplánované operace kopírování/přesunu?
 487 txt_about: O programu
 488 txt_action: Akce
 489 txt_action_hint: Akce pro otevření/náhled s výchozí aplikací
 490 txt_add: Přidat
 491 txt_add_existing_archive: přidat (pokud archiv existuje)
 492 txt_add_archive: Přidat archiv
 493 txt_add_files: Přidat soubory
 494 txt_add_folder: Přidat složku
 495 txt_add_path: Přidat umístění
 496 txt_add_tolayout: Přidat vybrané soubory a složky do layoutu archivu 
 497 txt_add_toarchive: Přidat do archivu
 498 txt_add_tobookmarks: Přidat do záložek
 499 txt_address_hint: v poli lze použít zástupné znaky ? pro písmeno a * pro řetězec; nejsou potřeba oddělovače " nebo '
 500 txt_adv_filters: Pokročilé filtry
 501 txt_algo: Algoritmus
 502 txt_all: vše
 503 txt_all_default: Vše (výchozí)
 504 txt_all_type: Všechny objekty tohoto typu
 505 txt_all_date: Všechny objekty s datem...
 506 txt_all_psize: Všechny objekty o velikosti po kompresi...
 507 txt_all_attributes: Všechny objekty se stejným atributem
 508 txt_all_size: Všechny objekty o velikosti...
 509 txt_error_input_upx: na vstupu jen jeden spustitelný soubor
 510 txt_always_pw: Vždy vyžadovat heslo při rozbalování/testu/výpisu z kontextového menu
 511 txt_ignore_ext: Vždy ignorovat cesty pro „Rozbalit a ...“
 512 txt_ignore_disp: Vždy ignorovat cesty pro „Rozbalit zobrazené...“
 513 txt_ignore_sel: Vždy ignorovat cesty pro „Rozbalit vybrané...“
 514 txt_key_hint: Připojit otisk Keyfile k heslu; archiv může být dešifrován PeaZipem a dalšími aplikacemi podporujícími stejný standard, nebo zadáním otisku jako součásti hesla
 515 txt_timestamp: Ke jménu souboru připojit časové razítko
 516 txt_appoptions: Volby aplikace
 517 txt_type_description_arc: ARC: experimentální archivátor, výkonný, účinný s bohatými možnostmi
 518 txt_archive: Archiv
 519 txt_un7z_browse_ok: archiv úspěšně zobrazen
 520 txt_interface: Rozhraní prohlížeče archivů
 521 txt_archivecreation: Vytváření archivu
 522 txt_tarbefore_hint: Vytvoří TAR archiv před archivací ve zvoleném formátu.
 523 txt_archive_hint: Archivuje, komprimuje, rozděluje a udržuje soukromé soubory, složky a svazky
 524 txt_compressionratio_hint: Kompresní poměr archivu
 525 txt_archiving: Archivování
 526 txt_cl_long: Zdá se, že byla překročena maximální délka argumentu, který může být předán PeaZipu, prosím zadejte méně vstupních souborů (t.j. vyberte složky namísto jednotlivých souborů)
 527 txt_overwrite_askbefore: Ptát se před přepsáním (bude použito v konzoli)
 528 txt_associated: výchozí aplikace
 529 txt_attributes: Atributy
 530 txt_author: Autor
 531 txt_ren_existing: Automaticky přejmenovat existující soubory
 532 txt_ren_extracted: Automaticky přejmenovat rozbalované soubory
 533 txt_autofolder: Vytvořit automaticky novou složku pro rozbalování archivu?
 534 txt_back: Zpět
 535 txt_backend: Rozhraní pro backend binárky
 536 txt_backupexe: Zálohovat spustitelné soubory (doporučeno)
 537 txt_bettercompression: lepší komprese
 538 txt_blogs: Blogy
 539 txt_blowfish: Blowfish448 (64 bitové bloky)
 540 txt_bookmarks: Záložky
 541 txt_browse: Správce souborů
 542 txt_browser: Archivy
 543 txt_aborted_error: Zobrazování archivu zastaveno, trvalo by příliš dlouho. Můžete zúžit výběr vyhledáváním, nebo filtry (nebo zrušením flat view); operace vyjmutí/výpis/test nejsou ovlivněny. 
 544 txt_list_browsing: Zobrazeno:
 545 txt_archive_root: Prohlížím
 546 txt_type_description_bzip2: BZip2
 547 txt_pw_empty: Nelze použít prázdné heslo, buď ho zadejte, nebo zrušte volbu „Zašifrovat“
 548 txt_add_error: Nelze přidat/aktualizovat nebo smazat objekty. Tento typ archivu nejspíš umožňuje pouze prohlížení/rozbalování, nebo nepodporuje jednotlivé operace (t.j. je vícesvazkový nebo solid), nebo PeaZip neumí zpracovat název archivu.
 549 txt_un7z_browse_failure: nemohu procházet archiv
 550 txt_list_error: Nemohu vypsat obsah archivu, zkontrolujte zda není chráněn heslem, nebo poškozen.
 551 txt_conf_cannotsave: Nemohu zapsat konfigurační soubor, zkontrolujte zda není jeho umístění chráněno proti zápisu a na disku je dostatek místa
 552 txt_check_hint: Kontrola náhodného poškození dat, algoritmus otisku je schopný odhalit i úmyslné narušení dat (viz dokumentaci)
 553 txt_check: Kontrolní součet/otisk souboru
 554 txt_check_select: Spočítat kontrolní součet/otisk
 555 txt_clear: Vymazat
 556 txt_clearlayout: Smazat layout
 557 txt_pj_hint: Klikněte pro import úlohy, proveďte změny a nahrajte aktuální definici z GUI
 558 txt_autoclose: Zavřít PeaLauncher po dokončení úlohy
 559 txt_cl: příkazový řádek
 560 txt_compare: Porovnat soubory
 561 txt_compress: Komprimovat
 562 txt_compress_executable: Komprimovat spustitelné
 563 txt_compress_openforwriting: včetně souborů otevřených pro zápis
 564 txt_compression: Komprese
 565 txt_compmanagement: Správa počítače
 566 txt_pw_confirm: Potvrďte heslo
 567 txt_console: Konzole
 568 txt_console_interface: konzole
 569 txt_content: Obsah
 570 txt_controlpanel: Ovládací panel
 571 txt_convert: Převést disk na NTFS
 572 txt_copy: Kopírovat
 573 txt_copyto: Kopírovat do...
 574 txt_create: Vytvořit
 575 txt_create_archive: Vytvořit archiv
 576 txt_title_create: Vytvořit archiv, komprimovat, zašifrovat, rozdělit...
 577 txt_create_keyfile: Vytvořit keyfile
 578 txt_create_folder: Vytvořit novou složku
 579 txt_create_theme: Vytvořit nové téma ze současného nastavení
 580 txt_rr: Vytvořit záznamy pro obnovu
 581 txt_create_sfx: Vytvořit samorozbalovací archiv
 582 txt_cr_current: Aktuální cesta nebo kompresní poměr
 583 txt_custom: Vlastní
 584 txt_type_description_custom: Vlastní (pro pokročilé uživatele)
 585 txt_customapp: vlastní aplikace
 586 txt_custom_parameters: Vlastní parametry
 587 txt_customsize: Vlastní velikost
 588 txt_cut: Vyjmout
 589 txt_datetime: Datum/Čas
 590 txt_default: výchozí
 591 txt_default_compression: výchozí komprese
 592 txt_default_format: Výchozí formát
 593 txt_theme_default: Výchozí téma
 594 txt_hard_reset_hint: Smazat soubor záložek
 595 txt_desktop: Plocha
 596 txt_dictionary: Dictionary
 597 txt_dirs: složek,
 598 txt_dis: Chcete
 599 txt_disk_cleanup: Úklid disku
 600 txt_disk_defrag: Defragmentace disku
 601 txt_disk_management: Správa disku
 602 txt_dispaly: Zobrazit výsledky jako
 603 txt_displayedmnu_obj: zobrazené
 604 txt_displayedobjects: Zobrazené objekty
 605 txt_nocompress: bez komprese
 606 txt_delete: Opravdu chcete smazat vybrané soubory? Operaci nelze vrátit a soubory nelze obnovit z koše
 607 txt_wipe: Chcete bezpečně smazat vybrané soubory? Operaci nelze vrátit a soubory již nebude možné obnovit
 608 txt_done: Hotovo
 609 txt_edit: Výběr
 610 txt_elapsed: již uběhlo
 611 txt_error_emptycl: Prázdný příkazový řádek!
 612 txt_encrypt: Zašifrovat
 613 txt_encrypted: zašifrováno
 614 txt_encryption: Šifrování
 615 txt_note: Zadejte poznámku / popis
 616 txt_random_keys: Stiskněte náhodné klávesy
 617 txt_random_keys_hint: Stiskněte náhodné klávesy (nemusíte si je pamatovat)
 618 txt_ent: Vyhodnocení entropie
 619 txt_ent_tools: Nástroje pro vzorkování entropie
 620 txt_eqorlarger: stejné nebo větší než vybraný objekt
 621 txt_eqorrecent: stejným nebo novějším než vybraný objekt
 622 txt_eqorolder: stejným nebo starším než vybraný objekt
 623 txt_eqorsmaller: stejné nebo menší než vybraný objekt
 624 txt_equal: jako vybraný objekt
 625 txt_erase_hint: Mazání souborů
 626 txt_extraction_error: Chyba při rozbalování vybraného objektu. Je-li archiv chráněn heslem, zadejte ho
 627 txt_exclude_hint: Vynechat soubor(y), jeden na řádek; použijte zástupné znaky * a ?, oddělovače " a ' nejsou nutné
 628 txt_exclusion_recourse: Filtry pro vynechání aplikovat i v podsložkách
 629 txt_exclusion: Vynechat:
 630 txt_exe: příkaz
 631 txt_overwrite_qry: již existuje v cílovém umístění. Přepsat souborem se stejným jménem? (Zrušit přeskočí kopírování tohoto objektu)
 632 txt_confirm_overwrite: existuje, mám ho přepsat? („Ne“ pro přeskočení)
 633 txt_explore_outpath: Procházet výstupní umístění
 634 txt_explore_path: Procházet umístění
 635 txt_ext: ext:
 636 txt_caption_extract: Rozbalit
 637 txt_ext_nopath: Rozbalit (bez cesty)
 638 txt_ext_all: Rozbalit vše
 639 txt_ext_allhere: Rozbalit vše sem
 640 txt_ext_allto: Rozbalit vše
 641 txt_extopen_custom: Rozbalit a otevřít vlastní aplikací
 642 txt_extopen_with: Rozbalit a otevřít s...
 643 txt_ext_disp_here: Rozbalit zobrazené objekty sem
 644 txt_ext_disp: Rozbalit zobrazené objekty
 645 txt_ext_disp_to: Rozbalit zobrazené objekty
 646 txt_ext_here: Rozbalit sem
 647 txt_ext_sel_here: Rozbalit vybrané sem
 648 txt_ext_sel: Rozbalit vybrané objekty
 649 txt_ext_sel_to: Rozbalit vybrané objekty
 650 txt_extobj: Rozbalit objekt
 651 txt_newfoldermenu: Do nové složky
 652 txt_extto: Rozbalit 
 653 txt_level_fast: rychlá
 654 txt_fastcompr: rychlá komprese
 655 txt_fastopen: Rychlé utevírání. Zastaví procházení, když je seznam příliš velký (použijte filtr)
 656 txt_level_fastest: rychlejší
 657 txt_favformats: Oblíbené formáty
 658 txt_file: Soubor
 659 txt_filebrowser: Správce souborů / archivů
 660 txt_filetools: Souborové nástroje
 661 txt_files: souborů,
 662 txt_nfiles: Soubory
 663 txt_fs: Souborový systém
 664 txt_filters_recourse: filtr(y) i v podsložkách
 665 txt_filters: Filtry
 666 txt_flat: Flat view (zobraz vše)
 667 txt_list_flat: Flat view
 668 txt_unit_floppy: Disketa
 669 txt_foldername: Název složky
 670 txt_nfolders: Složky
 671 txt_error_input_multi: formát zpracuje pouze jeden soubor; použijte volbu „TAR předem“, která uloží soubory nejdříve do .tar archivu, nebo zvolte jiný formát. Rada: Zvolte formát až po výběru dat k archivaci, „TAR předem“ se pak zapne automaticky.
 672 txt_fwd: Vpřed
 673 txt_list_found: Nalezeno
 674 txt_free: Volných
 675 txt_free2: volných
 676 txt_name_full: Celé jméno
 677 txt_function: Funkce
 678 txt_general: Obecné
 679 txt_multithreading: výchozí multithreading
 680 txt_go_browser: Přejít do správce souborů
 681 txt_go_path: Přejít na umístění objektu
 682 txt_guicl: grafika + konzole
 683 txt_guipealauncher: grafika: obsluhuje PeaLauncher
 684 txt_graphic: Složka grafiky
 685 txt_gridaltcolor: Barva řádků
 686 txt_gridrowheight: Výška řádků
 687 txt_gui: GUI
 688 txt_type_description_gzip: Gzip: rychlá komprese
 689 txt_here: sem
 690 txt_list_history: Historie
 691 txt_homeroot: Domů / kořen archivu
 692 txt_quickbrowse_hint: Pokud je procházení zastaveno, uživatel může zúžit výběr vyhledáváním, nebo filtry; funkce rozbalení / výpis / test nejsou ovlivněny
 693 txt_backupexe_hint: Pokud dojde k chybě a nepoužitelnému výsledku, můžete obnovit původní spustitelný soubor ze záložní kopie
 694 txt_attach: Pokud to e-mailový klient podporuje, archiv bude připojen jako příloha k novému e-mailu
 695 txt_images: Obrázky
 696 txt_include_hint: Přidat soubor(y), jeden na řádek; použijte zástupce * a ?; oddělovače " a ' nejsou nutné
 697 txt_filters_hint: Filtry pro přidání a vynechání souborů pro binárku 7z, prosím prostudujte jak filtry pracuji v dokumentaci 7-Zip
 698 txt_inclusion_recourse: Filtry pro přidání aplikovat v podsložkách
 699 txt_inclusion: Přidat
 700 txt_error_function: Požadována nesprávná funkce
 701 txt_info: Info
 702 txt_infoall: Info o všech
 703 txt_infodisp: Info o zobrazených objektech
 704 txt_infosel: Info o vybraných objektech
 705 txt_inputinfo: Vstupní informace
 706 txt_input_list: Vstupní seznam:
 707 txt_iop: vstup, výstup, parametry
 708 txt_ipo: vstup, parametry, výstup
 709 txt_input: vstup:
 710 txt_integrity: Kontrola integrity
 711 txt_chunk_size: Chybně zadaná velikost, prosím opravte číselnou hodnotu
 712 txt_invertsel: Invertovat výběr
 713 txt_type_exe: je spustitelný soubor Windows, chcete jej spustit? („Ne“ otevře v správci souborů PeaZipu; takto mohou být prohlíženy pouze instalační balíky NSIS, .MSI a 7-Zip's sfx archivy)
 714 txt_return_to_archive: je již otevřený; chcete ho procházet?
 715 txt_not_accessible: není dostupný
 716 txt_type_unsupported: není podporovaný typ archivu
 717 txt_checkname_failed: není platné jméno
 718 txt_not_accessible_list: není přístupný, prosím zkontrolujte správnost a aktuálnost seznamu souborů
 719 txt_theme_create_error: Nebylo možné vytvořit téma, zkuste zadat platné jméno složky jako název tématu a vybrat umístění do kterého lze zapisovat.
 720 txt_theme_exists: již existuje, prosím zadejte jiné umístění
 721 txt_job_code: kód úlohy:
 722 txt_job_definition_saved: Definice úlohy úspěšně uložena do
 723 txt_job_success: Úloha úspěšně dokončena!
 724 txt_join: Sloučit
 725 txt_joinfiles: Sloučit soubory
 726 txt_keyfile: Keyfile
 727 txt_keyfile_not_found: Nemohu načíst Keyfile. Prosím zvolte jiný.
 728 txt_keyfile_notcreated: KeyFile nebyl vytvořen
 729 txt_larger: větší než vybraný objekt
 730 txt_lastused: Poslední použitý
 731 txt_launch: Spustit úlohu
 732 txt_layout: Layout
 733 txt_filelist_savedas: Layout uložen do
 734 txt_level: Komprese
 735 txt_license: Licence
 736 txt_caption_list: Stručný seznam
 737 txt_list_details: Výpis (detailní)
 738 txt_list_all: Vypsat vše
 739 txt_list_disp: Výpis zobrazených objektů
 740 txt_list_sel: Výpis vybraných objektů
 741 txt_toggle_warning: Výpis souborů v Flat view zobrazení může trvat dlouho, přesto pokračovat?
 742 txt_loadfile: Otevřít soubor
 743 txt_loadlayout: Načíst layout
 744 txt_unit_hd: Místní disk
 745 txt_localization: Lokalizace
 746 txt_lpaqver: verze LPAQ
 747 txt_type_description_lpaq: LPAQ: rychlejší verze PAQ, velmi dobrá komprese
 748 txt_maininterface: Hlavní rozhraní
 749 txt_maxcomp: Mód maximální komprese
 750 txt_level_maximum: maximum
 751 txt_restartrequired: Vyžaduje restart aplikace, aby se projevily změny
 752 txt_required_memory: MB paměti je potřeba
 753 txt_method: Metoda
 754 txt_misc: Různé
 755 txt_modify: Upravit
 756 txt_morecontrols: Další nastavení (historie, záložky...)
 757 txt_morerecent: novějším než vybraný objekt
 758 txt_ent_hint: Pohybujte myší, pište text do vstupního pole, nahrávejte soubory pro získání entropie systému...
 759 txt_moveto: Přesunout 
 760 txt_mypc: Tento počítač
 761 txt_list_na: n/a
 762 txt_name: Jméno
 763 txt_naming: Režim pojmenování
 764 txt_unit_remote: Síťová složka
 765 txt_newarchive: nový archiv
 766 txt_cnewfolder: Nová složka
 767 txt_news: Novinky
 768 txt_no: Ne
 769 txt_noinput: Nedostupná data na vstupu
 770 txt_nocompress_hint: bez komprese (rychlejší)
 771 txt_split_noinput: Nebyl vybrán žádný vstup. Prosím vyberte soubor, který chcete rozdělit
 772 txt_open_noinput: Nebyl vybrán žádný vstup. Prosím vyberte archiv (první svazek u vícesvazkových archivů)
 773 txt_list_nomatch: žádná shoda
 774 txt_singlethread: jednovláknový
 775 txt_none2: žádné
 776 txt_nonsolid: Není jednolitý
 777 txt_level_normal: normální
 778 txt_copy_error: nebyl úspěšně zkopírován nebo přesunut, kód chyby
 779 txt_description: Poznámky
 780 txt_compare_second: Nyní zvolte soubor k porovnání
 781 txt_peaobj: Ovládání obj
 782 txt_displayed_obj: objekt(ů)
 783 txt_olderthan: starším než vybraný objekt
 784 txt_on: na
 785 txt_ondblclick: Při dvojkliku:
 786 txt_opacity: Průhlednost
 787 txt_open: Otevřít
 788 txt_openarchive: Otevřít archiv
 789 txt_title_open: Otevřít archiv, dešifrovat, spojit...
 790 txt_open_bookmark: Otevřít záložky
 791 txt_cphere: Příkazová řádka
 792 txt_open_file: Otevřít soubor
 793 txt_open_files: Otevřít soubor(y)
 794 txt_open_path: Otevřít umístění
 795 txt_opensource: Opensource portable archiver
 796 txt_openwith: Otevřít s...
 797 txt_aborted: Operace přerušena
 798 txt_unit_cd: Optická jednotka
 799 txt_options: Volby
 800 txt_other: Jiné
 801 txt_otherparams: Jiné parametry (volně editovatelné)
 802 txt_oip: výstup, vstup, parametry
 803 txt_opi: výstup, parametry, vstup
 804 txt_output: výstup:
 805 txt_overwrite: Přepsat existující soubory
 806 txt_compressed_size: Po kompresi
 807 txt_paqver: verze PAQ
 808 txt_type_description_paq: PAQ: pomalá, ale extrémně výkonná komprese
 809 txt_pio: parametry, vstup, výstup
 810 txt_poi: parametry, výstup, vstup
 811 txt_parameters: Parametry:
 812 txt_error_partial: Pro tento archiv ještě není implementována částečná extrakce
 813 txt_passes: Průchodů
 814 txt_pw: Heslo
 815 txt_pwlength: Délka hesla znaků (4..64)
 816 txt_un7z_browse_pw: je vyžadováno heslo
 817 txt_un7z_browse_pw_other: heslo je chybné
 818 txt_paste: Vložit
 819 txt_path: Umístění:
 820 txt_pea_appcolor: Barva aplikace Pea
 821 txt_pea_textcolor: Barva textu Pea
 822 txt_type_description_pea: PEA: formát s důrazem na bezpečnost a rychlou kompresí
 823 txt_peazip_new: PeaZip (nová instance)
 824 txt_peazip_help: PeaZip help (online)
 825 txt_peazip_web: Webová stránka projektu PeaZip
 826 txt_performall: Provést všechny podporované algoritmy
 827 txt_name_provide: Nové jméno (nepoužívejte znaky \ / : * ? ' " < > |)
 828 txt_upxorstrip: Zvolte Strip anebo UPX na binárce
 829 txt_not_removable_file: Prosím uzavřete používaný soubor, aby ho PeaZip mohl smazat
 830 txt_not_removable: Prosím uzavřete používaný soubor, aby PeaZip mohl smazat složku
 831 txt_custom_executable_missing: Prosím zadejte jméno vašeho spustitelného souboru
 832 txt_type_unsupported_select: Prosím vyberte podporovaný typ archivu:
 833 txt_no_theme_name: Zadejte název souboru s tématem vzhledu
 834 txt_please_wait: Prosím čekejte
 835 txt_copy_wait: Prosím vyčkejte na dokončení již probíhajícího kopírování/přesunu souborů než naplánujete další operace stejného typu
 836 txt_previewwith: Náhled s...
 837 txt_projectadmin: Administrátor projektu:
 838 txt_type_description_quad: BALZ/QUAD: vysoce výkonné komprimátory souborů
 839 txt_quickdelete: Rychlé smazání
 840 txt_quit: Ukončit
 841 txt_unit_ram: RAM disk
 842 txt_read: Otevře:
 843 txt_recentarchives: Naposledy použité
 844 txt_rr_hint: Záchranné záznamy vám pomohou opravit archivy při porušení dat
 845 txt_search_refine: Filtr pro vyhledávání, můžete použít zástupné znaky ? a * 
 846 txt_fefreshf5: Obnovit (F5)
 847 txt_release: verze:
 848 txt_unit_removable: Výměnná jednotka
 849 txt_remove_bookmark: Odstranit záložku
 850 txt_remove_external_unit: Vyjmout externí jednotku(y)
 851 txt_removeselected: Odstranit vybrané objekty
 852 txt_rename: Přejmenovat
 853 txt_caption_repair: Opravit
 854 txt_restartrequired2: aby se projevily změny, musí být aplikace restartována
 855 txt_reset: Reset
 856 txt_reset_archivename: Vymazat
 857 txt_hardreset: Reset záložek
 858 txt_reset_theme: Zpět na vestavěné téma
 859 txt_restore_att: obnovit původní atributy
 860 txt_run_as: Spustit jako (nelze přepnout na uživatele s prázdným heslem)
 861 txt_run_as2: Spustit jako jiný uživatel
 862 txt_sample: Ukázka:
 863 txt_saveas: Uložit jako
 864 txt_savehistory: Uložit historii posledního použitého archivu
 865 txt_save_infolder: Uložit do složky (auto)
 866 txt_savejob: Uložit úlohu
 867 txt_savejobdefinition: Uložit definici úlohy
 868 txt_savejobdefinition_hint: Uloží popis úlohy jako textový soubor, který lze později použít ve skriptech.
 869 txt_savelayout: Uložit layout
 870 txt_save_winstate: Uložit stav hlavního okna
 871 txt_search: Hledání (rekurzivní), může trvat déle
 872 txt_searchanddrag: Vyhledat a přesunout sem
 873 txt_searchfor: Hledat:
 874 txt_nrsearch: Hledat zde (nerekurzivně)
 875 txt_search_hint: Prohledává podsložky archivu podle předvolených filtrů
 876 txt_search_web: Hledat na webu
 877 txt_list_searching: Hledám...
 878 txt_securedelete: Bezpečně smazat (soubory)
 879 txt_default_description: Zvolte funkci, nebo sem přetáhněte soubory
 880 txt_selectall: Vybrat vše
 881 txt_selectdir: Vybrat složku
 882 txt_selected_obj: vybrané
 883 txt_selected_objects: Vybrané objekty
 884 txt_sfx: Samorozbal.
 885 txt_sendbymail: Odeslat e-mailem (je-li podporováno)
 886 txt_set_defaults: Nastavení výchozích parametrů aplikace
 887 txt_settings: Nastavení
 888 txt_sfx_interface: sfx interface
 889 txt_showhints: Zobrazovat tipy
 890 txt_show_messages: Zobrazovat informační zprávy
 891 txt_showpw: Zobrazovat heslo
 892 txt_singlevol: Jeden svazek
 893 txt_size: Velikost
 894 txt_sizeb: Velikost (B)
 895 txt_skip_existing: Přeskočit existující soubory
 896 txt_slowercomp: pomalejší komprese, ale rychlejší dekomprese
 897 txt_smaller: menší než vybraný objekt
 898 txt_solid: Jednolitý
 899 txt_solid_block: Jednolitý
 900 txt_solid_auto: Solid, autom. zarovnání
 901 txt_solid_extension: Jednolitý, seskupit podle přípony
 902 txt_listtest: lituji, operace výpisu/testu není pro tento formát ještě implementována
 903 txt_sortbysel: Třídit podle stavu výběru
 904 txt_list_sorting: Třídění...
 905 txt_speed: rychlost
 906 txt_split: Rozdělit
 907 txt_type_description_split: Rozdělit soubor s volitelnou kontrolou integrity
 908 txt_split_file: Rozdělit soubor
 909 txt_list_nostats: statistiky nedostupné
 910 txt_status: Stav
 911 txt_level_store: jen uložit
 912 txt_stream_control: Stream crtl
 913 txt_strip: Strip před UPX (doporučeno)
 914 txt_keyfile_created: KeyFile úspěšně vytvořen v:
 915 txt_suggestpw: Vygenerovat heslo
 916 txt_noupx: Symboly odstraněny, UPX komprese vynechána
 917 txt_syntax: Syntaxe:
 918 txt_sysbenchmark: Testy výkonu
 919 txt_benchmark: Test výkonu chvíli trvá a využívá všechny dostupné zdroje paměti a procesorů. Může se stát, že systém nebude po dobu testu reagovat. Chcete přesto pokračovat?
 920 txt_systools: Systémové nástroje
 921 txt_tarbefore: TAR předem
 922 txt_type_description_tar: TAR: hlavní archivační formát pro UNIXové systémy
 923 txt_taskman: Správce úloh
 924 txt_caption_test: Testovat
 925 txt_testall: Testovat vše
 926 txt_testdisp: Test zobrazených objektů
 927 txt_testpw: Test hesla / keyfile
 928 txt_testsel: Test vybraných objektů
 929 txt_col_hint: Barvu vyberte tak, aby se hodila k barvám, ikonám a ostatním prvkům vašeho grafického rozhraní
 930 txt_bookmarks_hint: Úplný seznam záložek, které lze i upravovat, je dostupný ze správce souborů, kliknete-li na ikonu „Další nastavení“ a volbu „Zobrazit historii/záložky“.
 931 txt_archive_noinput_tolist: layout je prázdný; použijte Přidat soubor(y), Přidat složky, nebo Načíst layout a naplňte layout archivu
 932 txt_theme: Téma vzhledu
 933 txt_icons_found: Téma úspěšně načteno.
 934 txt_themename: Název tématu
 935 txt_icons_not_found: Téma není správně načteno. Zkuste přepnout na výchozí, nebo jiné, které je v pořádku.
 936 txt_theme_create_success: téma úspěšně vytvořeno v
 937 txt_theming: Úprava vzhledu
 938 txt_extand_error: Tato funkce pracuje najednou pouze s jedním objektem
 939 txt_threads: Vlákna
 940 txt_titlescolor: Barva titulků
 941 txt_to: do
 942 txt_toggle_browseflat: Přepne stromový pohled / flat view
 943 txt_toggle_historybookmarks: Zobrazit historii/záložky
 944 txt_toolbarscolor: Barva nástrojové lišty
 945 txt_tools: Nástroje
 946 txt_best: Zkusit nejlepší nastavení (pomalé)
 947 txt_type: Typ
 948 txt_level_ultra: ultra
 949 txt_error_openfile: Nemohu otevřít vybraný soubor
 950 txt_cl_hint: UNACE a UPX se vždy spouští v konzoli; výpisy, testy a test výkonu vždy běží v GUI módu
 951 txt_ace_missing: Chybí UNACE plugin; pro zpracování ACE archivů si můžete stáhnout plugin ze stránek projektu PeaZip (kvůli uzavřeným zdrojovým kódům není plugin zahrnut do základního balíčku)
 952 txt_units: jednotky
 953 txt_unit_unknown: Neznámý typ jednotky
 954 txt_un7z_pw_untested: Netestováno
 955 txt_up: O úroveň výše
 956 txt_update: aktualizovat (když archiv existuje)
 957 txt_type_description_upx: UPX: komprimuje pouze spustitelné soubory
 958 txt_advfilters: Zapnout filtry
 959 txt_openfiles_hint: Použijte tuto volbu pro zahrnutí souborů otevřených pro zápis jinými aplikacemi do archivu (užitečné při zálohování)
 960 txt_usenet: Usenet
 961 txt_user_name: Uživatelské jméno, použijte tvar uživatel@DOMÉNA nebo DOMÉNA\uživatel podle potřeby.
 962 txt_using: Využívá:
 963 txt_volumepea: Ctrl svazku
 964 txt_volume_size: Velikost svazku
 965 txt_type_ext_uns: byl úspěšně rozbalen
 966 txt_websearch: Vyhledávání na webu
 967 txt_websites: Webové stránky
 968 txt_word: Slovo
 969 txt_write: Vytváří:
 970 txt_ramdompw_hint: Odsud můžete zkopírovat náhodně vytvořené heslo
 971 txt_exe_hint: Můžete zadat jméno libovolného spustitelného souboru a parametry pro vlastní typ komprese. Také můžete ručně pozměnit syntaxi příkazu na kartě Konzole. 
 972 txt_pj_hint2: Můžete importovat popis úlohy z GUI rozhraní do pole níže. Poté jej můžete editovat, spustit nebo uložit beze změn pro další použití.
 973 txt_type_description_zip: ZIP: formát pro rychlou kompresi/archivaci, nejpoužívanější pro Windows
 974 txt_zipcrypto_hint: ZipCrypto (legacy)
 975 
 976 === end PeaZip text group ===
 977 
 978 === PeaLauncher text group ===
 979 
 980 txt_6_9_remaining: remaining
 981 txt_6_5_abort: Abort
 982 txt_6_5_error: Error
 983 txt_6_5_no: No
 984 txt_6_5_warning: Warning
 985 txt_6_5_yes: Yes
 986 txt_6_5_yesall: Yes to all
 987 txt_5_6_update: Zkontrolovat aktualizace
 988 txt_5_6_cml: Jazyk kontextového menu
 989 txt_5_6_donations: Příspěvky
 990 txt_5_6_localization: Lokalizace
 991 txt_5_6_runasadmin: Spustit jako správce
 992 txt_5_6_help: Podpora
 993 txt_5_5_cancelall: Zrušit vše
 994 txt_5_3_details: Podrobnosti
 995 txt_5_3_files: soubory
 996 txt_5_3_folders: složky
 997 txt_5_3_info: Info
 998 txt_5_3_list: Seznam
 999 txt_5_3_os: Původní velikost
 1000 txt_5_3_ps: Velikost po komprimaci
 1001 txt_5_3_test: Test
 1002 txt_5_0_extract: Rozbalit
 1003 txt_5_0_from: z
 1004 txt_5_0_in: v
 1005 txt_5_0_to: do
 1006 txt_4_5_search: hledat
 1007 txt_4_0_drag: Přetáhněte sem archiv k rozbalení, nebo 
 1008 txt_4_0_dragorselect: Přetáhněte sem, nebo vyberte soubor
 1009 txt_4_0_select: zvolte soubor
 1010 txt_3_6_selectdir: Složka
 1011 txt_3_5_close: Zavřít
 1012 txt_3_0_details: Další podrobnosti: "Report" obsahuje záznam o úloze a "Konzole" definici úlohy na příkazové řádce.
 1013 txt_3_0_hints: Nápověda k chybě
 1014 txt_3_0_arc: Některé soubory nelze načíst (mohou být uzamčeny, nepřístupné, nebo poškozené)
 1015 txt_3_0_ext: Archiv může pro tuto operaci vyžadovat jiné heslo
 1016 txt_2_8_oop: Otevřít výstup po ukončení úlohy
 1017 txt_2_7_validatefn: Operace zastavena, chybné jméno souboru:
 1018 txt_2_7_validatecl: Operace zastavena, zjištěna potenciálně nebezpečná operace (např. spojování není povoleno uvnitř programu):
 1019 txt_2_6_open: Otevřít archiv
 1020 txt_2_5_ace_missing:: Nenalezen plugin UNACE. Pro zpracování archivů ACE je třeba stáhnout plugin ze stránek PeaZipu. (Není součástí základního balíčku kvůli uzavřenému kódu)
 1021 txt_2_3_pw_errorchar_gwrap: : tento znak nelze zadat v PeaZip GUI jako součást hesla, prosím změňte heslo nebo zvolte textové rozhraní v Nástroje > Nastavení
 1022 txt_2_3_renameexisting: Automaticky přejmenovat existující soubory
 1023 txt_2_3_renameextracted: Automaticky přejmenovat rozbalené soubory
 1024 txt_2_3_cancel: Storno
 1025 txt_2_3_encryption: Šifrování
 1026 txt_2_3_extinnew: Rozbalit do nové složky
 1027 txt_2_3_keyfile: Keyfile
 1028 txt_2_3_kf_not_found_gwrap: Nemohu načíst keyfile. Zvolte jiný soubor.
 1029 txt_2_3_moreoptions: Další volby...
 1030 txt_2_3_nopaths: Bez cesty
 1031 txt_2_3_options: Volby
 1032 txt_2_3_overexisting: Přepsat existující soubory
 1033 txt_2_3_pw: Heslo
 1034 txt_2_3_skipexisting: Přeskočit existující soubory
 1035 txt_job_unknown: : Došlo k neznámé chybě
 1036 txt_stdjob: animace se zastaví a úloha se objeví po dokončení
 1037 txt_benchmarkjob: [během testu bude systém zpomalen (chvíli to potrvá)]
 1038 txt_defragjob: [nebude reagovat během defragmentace, můžete nechat běžet na pozadí]
 1039 txt_consolejob: průběh zpracování můžete sledovat v okně konzole
 1040 txt_job1: 1: Výstraha: méně závažná chyba(y); např. některé soubory chybí nebo jsou uzamčeny
 1041 txt_job127: 127: Nemohu vykonat požadovanou operaci
 1042 txt_job2: 2: Došlo k závažné chybě
 1043 txt_job255: 255: Úloha zastavena uživatelem
 1044 txt_job7: 7: Chyba: chybná příkazová řádka
 1045 txt_job8: 8: Chyba: není dost paměti pro požadovanou operaci
 1046 txt_autoclose: Zavřít okno po dokončení úlohy
 1047 txt_crscale: Kompresní poměr (menší znamená lepší)
 1048 txt_console: Konzole
 1049 txt_benchscale: Porovnání s Core 2 Duo T6600, ekvivalent rychlosti MHz.
 1050 txt_create: Vytvořit
 1051 txt_done: Hotovo:
 1052 txt_nocl: Prázdná příkazová řádka
 1053 txt_error: Chyba
 1054 txt_explore: Procházet
 1055 txt_extto: Uložit do
 1056 txt_halt: Zastavit systém po dokončení úlohy
 1057 txt_halted: Zastaveno
 1058 txt_hardware: hardwarová
 1059 txt_high: vysoká priorita
 1060 txt_idle: nízká priorita
 1061 txt_input: Vstup
 1062 txt_jpaused: Úloha pozastavena
 1063 txt_jresumed: Úloha pokračuje
 1064 txt_job_started: Úloha spuštěna
 1065 txt_jobstatus: Stav úlohy:
 1066 txt_jstopped: Úloha zastavena uživatelem
 1067 txt_jobstopped: Úloha zastavena uživatelem; můžete si prohlédnout částečný výsledek pomocí tlačítka „Procházet“ nebo přečíst záznam o úloze
 1068 txt_job_success: Úloha úspěšně dokončena
 1069 txt_lt: Výpis/test/oprava archivu
 1070 txt_normal: normální priorita
 1071 txt_ok: OK
 1072 txt_output: Výstup:
 1073 txt_pause: Pauza
 1074 txt_paused: pozastaveno,
 1075 txt_p_high: Priorita nastavena na vysokou
 1076 txt_p_idle: Priorita nastavena na nízkou
 1077 txt_p_normal: Priorita nastavena na normální
 1078 txt_p_realtime: Priorita nastavena na reálný čas
 1079 txt_rating: Hodnocení:
 1080 txt_rt: priorita reálného času
 1081 txt_report: Report
 1082 txt_resume: Pokračovat
 1083 txt_priority: Prioritu úlohu nastavíte pravým kliknutím
 1084 txt_running: běží,
 1085 txt_isrunning: Běží...
 1086 txt_saveas: Uložit jako
 1087 txt_savejob: Uložit definici úlohy (může obsahovat heslo!)
 1088 txt_savelog: uložit záznam o úloze
 1089 txt_software: softwarová
 1090 txt_speedscale: Rychlost, log. měřítko (vyšší je lepší)
 1091 txt_status: Stav
 1092 txt_stop: Stop
 1093 txt_bench: Test výkonu
 1094 txt_threads: Vláken:
 1095 txt_time: Čas:
 1096 
 1097 === end PeaLauncher text group ===
 1098 
 1099 === about text group ===
 1100 
 1101 ROZBALOVÁNÍ ARCHIVŮ
 1102 Ze systému 
 1103 - klikněte pravým tlačítkem na archiv a z kontextového menu vyberte "Extract here" nebo "Extract here (in new folder)" pro přímé rozbalení
 1104 - jinak zvolte "Extract..." pokud chcete zadat cíl uložení souborů, heslo, uložit soubory do jiné složky, přeskočit, přejmenovat, přepsat existující soubory apod.
 1105 
 1106 Otevřete archiv PeaZipem, tj. dvojklikem nebo přetažením do okna nebo na ikonu PeaZipu 
 1107 - klikněte na "Rozbalit" na nástrojové liště nebo v menu pokud chcete rozbalit pouze vybrané objekty s upřesněním a nastavením dalších možností (cesta pro uložení souborů, heslo, přejmenování, uložení do nové složky apod.)
 1108 - přetáhněte soubory a složky do požadovaného umístění. Bude rozbalen jen označený obsah (další podrobnosti najdete v kapitole Táhni a pusť v PeaZipu).
 1109 - pro rychlé rozbalení klikněte na menu vpravo od "Rozbalit" na nástrojové liště. Můžete přímo rozbalit celý archiv do předvolených umístění (po přeskočení potvrzovacího dialogu) a nastavit nejdůležitější volby. Klávesové zkratky: Ctrl+E (nebo F12) rozbalí celý archiv s dotazem na cílovou složku, Ctrl+Shift+E rozbalí do dokumentů, Ctrl+1..8 rozbalí do umístění předvolených v Záložkách 1 až 8 (jsou-li definovány)
 1110 
 1111 Spusťte PeaZip, vyberte jeden nebo více archivů a klikněte na "Rozbalit" v nástrojové liště nebo kontextovém menu, nebo použijte rychlé rozbalení jak bylo popsáno výše.
 1112 
 1113 ROZBALOVÁNÍ JEN NĚKTERÝCH OBJEKTŮ Z ARCHIVU
 1114 Otevřete archiv v PeaZipu (dvojklikem, nebo přetáhněte do okna nebo na ikonu PeaZipu)
 1115 - klikněte na "Rozbalit" v nástrojové liště. Rozbalí se pouze vybrané objekty
 1116 - přetáhněte soubory anebo složky do požadovaného umístění. Rozbalí se pouze vybrané objekty
 1117 - klikněte pravým tlačítkem a ve skupině "Rozbalit" použijte "Rozbalit vybrané objekty" (pro rozbalení vybraných položek) nebo "Rozbalit zobrazené objekty" (pro rozbalení aktuální složky, nebo aktuálního filtrovaného obsahu)
 1118 
 1119 PROHLÍŽENÍ NEBO ROZBALOVÁNÍ ARCHIVŮ CHRÁNĚNÝCH HESLEM
 1120 Klikněte na ikonu zámku a zadejte heslo, případně keyfile.
 1121 Ikona zámku je v PeaZipu dostupná jak ve stavovém řádku správce souborů, tak rozhraní pro rozbalování souborů. Po zadání hesla se změní barva ikony.
 1122 
 1123 VYTVÁŘENÍ ARCHIVU
 1124 Ze systému
 1125 - klikněte pravým tlačítkem na objekty, které chcete archivovat a zvolte "Add to archive" v kontextovém nebo Odeslat menu. Otevře se dialog pro vytváření archivu, podrobnosti lze nastavit na záložce "Pokročilá nastavení". Vytvoření archivu potvrdíte kliknutím na "OK". 
 1126 - můžete také přetáhnout soubory a složky do okna nebo na ikonu PeaZipu. Otevře se rozhraní pro vytváření archivu.
 1127 
 1128 Z PeaZipu
 1129 - vyberte objekty k archivaci a klikněte na tlačítko "Přidat". Otevře se rozhraní pro vytváření archivu. 
 1130 
 1131 PŘIDÁVÁNÍ SOUBORŮ A SLOŽEK DO EXISTUJÍCÍHO ARCHIVU
 1132 Otevřete archiv v PeaZipu (např dvojklikem, nebo přetažením na ikonu PeaZipu) a pak přetáhněte přidávané soubory a složky do archivu (nebo stiskněte tlačítko "Přidat" a použijte pro přidání objektů do archivu kontextové menu aplikace). 
 1133 Zobrazí se potvrzovací dialog a po stisku "OK" bude existující archiv aktualizován.
 1134 
 1135 VYTVÁŘENÍ ARCHIVU ROZDĚLENÉHO DO MENŠÍCH SOUBORŮ
 1136 Při vytváření archivu jak už bylo popsáno výše, klikněte na rozbalovací menu "Jeden svazek" kde lze zvolit velikost vytvářených souborů (svazků) na které bude výsledný archiv rozdělen.
 1137 Tuto možnost podporuje většina archivačních formátů.
 1138 
 1139 VYTVÁŘENÍ ŠIFROVANÉHO ARCHIVU
 1140 Klikněte na ikonu zámku a vložte heslo, případně keyfile. Ikonu naleznete ve stavovém řádku průzkumníku PeaZipu a v rozhraní pro vytváření archivu.
 1141 Pro skrytí jmen souborů a složek obsažených v archivu použijte "Šifrovat také názvy souborů". Tato možnost však bude použita pouze u typů archivů, které to umožňují jako například 7Z a ARC.
 1142 V rozhraní pro vytváření archivu naleznete Vedle ikony zámku informaci o stavu šifrování a šifrovacích možnostech zvoleného formátu. 
 1143 
 1144 VYTVÁŘENÍ ODDĚLENÝCH ARCHIVŮ
 1145 Přidejte soubory pro archivování a před potvrzením tlačítkem "OK" zaškrtněte volbu "Každý objekt do vlastního archivu".
 1146 
 1147 PŘEVOD ARCHIVŮ
 1148 V PeaZipu vyberte archivy, které chcete převést klikněte na "Převod" v nástrojové liště nebo kontextovém menu. Můžete přidat i obyčejné soubory nebo složky. Odlišnost od obyčejného přidání je, že původní archiv je nejdříve celý rozbalen. 
 1149 Volba "Převod existujících archivů" zároveň s "Každý objekt do vlastního archivu" (výchozí) provádí hromadný převod vypsaných archivů. Bez této volby je konverze archivů zamýšlena pro konsolidaci vstupních dat v jednom archivu a zvýšení účinnosti komprese protože to umožňuje rekomprese původních dat z nekomprimovaného tvaru.
 1150 
 1151 PŘÍMÉ VYTVÁŘENÍ ARCHIVŮ V DANÉM FORMÁTU A KOMPRESNÍM POMĚRU
 1152 Volbou "Systémová integrace" z menu Volby lze povolit položky kontextového menu pro přímé přidávání souborů a složek do archivů typů ZIP, 7z a samorozbalovacích archivů.
 1153 Pro formáty ZIP a 7z je také možné povolit položky kontextového menu pro přímou kompresi s volbou nejrychlejší, ultrarychlé a normální metody komprese bez nutnosti dalšího potvrzování v dialogu.
 1154 
 1155 KONFIGURACE
 1156 Volby > Lokalizace (také Volby > Nastavení, první záložka) - nastavuje jazyk aplikace
 1157 Volby > Nastavení - mění předvolby aplikace
 1158 Volby > Téma - mění vzhled rozhraní a ikon
 1159 Volby > Systémová integrace - spouští průvodce pro nastavení asociace souborů, nastavení kontextového menu (pro windows) 
 1160 Zobrazení - obsahuje položky pro úpravu vlastností průzkumníka jako lišta nástrojů, řádek adresy, navigační panel apod.
 1161 
 1162 F1	nápověda
 1163 F2	procházet plochu / Ctrl+F2 procházet domovskou složku / Shift+F2 procházet kořen souborového systému / Ctrl+Shift+F2 procházet kořen archivu (jen při prohlížení archivu, jinak kořen souborového systému)
 1164 F3	hledat (volba rekurze je uložena) / Ctrl+F3 nerekurzivní (vyhledat zde) / Shift+F3 rekurzivní vyhledávání
 1165 F4	o úroveň výše
 1166 F5	obnovit
 1167 F6	přepíná pohledy průzkumník/flat view
 1168 F7	procházet nejčastěji prohlížený objekt (Ctrl, druhý, Shift, třetí nejčastěji prohlížený)
 1169 F8	procházet první položku ze seznamu oblíbených (Ctrl, druhou, Shift, třetí položku)
 1170 F9	nastavit heslo/keyfile / Ctrl+F9 vytvořit keyfile nebo náhodné heslo
 1171 F10	menu
 1172 F11	nastavit pokročilé filtry
 1173 F12	rozbalit vše do...
 1174 
 1175 
 1176 O PEAZIPu
 1177 
 1178 PeaZip Free Archiver je přenositelný nástroj pro archivaci, šifrování a dělení souborů s otevřeným zdrojovým kódem. Podporuje mnoho archivačních a kompresních formátů.
 1179 
 1180 Zapisuje: 7Z, 7Z-sfx, ARC, BZ2, GZ, PAQ/LPAQ, PEA, QUAD, split, TAR, UPX, ZIP
 1181 
 1182 Čte: úplný seznam formátů najdete na http://www.peazip.org/peazip-free-archiver.html 
 1183 
 1184 Zpracování archivů jiných typů může být provedeno nastavením odkazů na odpovídající programy na záložce "Volby".
 1185 Další vlastnosti: rozdělování a spojování souborů (bloků), odstranění souborů (bezpečné vymazání), porovnávání souborů, kontrolní součet a otisk, generování náhodných hesel a keyfiles.
 1186 
 1187 PeaZip vám umožní vytvářet, ukládat a opět nahrávat layout archivů, používat výkonné vícenásobné filtry na obsah archivu, upravovat více archivů najednou, exportovat definice úloh jako příkazovou řádku, šifrovat pomocí AES256 atd.
 1188 PeaZip_portable je samostatná aplikace se stejnými vlastnostmi jako PeaZip; nevyžaduje instalaci a může být spouštěna přímo z výměnných médií (USB klíčenky, vzdálené složky...). Nijak nezasahuje do systému.
 1189 Většina použitých funkcí je integrována v kontextovém a Odeslat menu (pro Windows) a .desktop souborech pro kontextové menu (na GNU/Linuxu). Integrace se systémem je automatická v instalačních balíčcích a může být upravena uživatelem jak pro instalované, tak portable verze (viz online dokumentace).
 1190 PeaZip je multiplatformní a běží na 32 a 64 bitových Windows (9x, 2000, XP, Vista, Seven) a GNU/Linuxu.
 1191 
 1192 Stažení souborů a seznam změn: http://peazip.sourceforge.net/ | http://www.peazip.org/
 1193 Learn more: http://peazip.sourceforge.net/peazip-free-archiver.html
 1194 Support: http://peazip.sourceforge.net/peazip-help.html
 1195 FAQ: http://peazip.sourceforge.net/peazip-help-faq.html
 1196 
 1197 PODĚKOVÁNÍ
 1198 
 1199 Děkujeme všem lidem přispívajícím k růstu projektu PeaZip tím, že vyvíjejí Open Source software použitý v této aplikaci (navštivte webové stránky projektu pro kompletní seznam) a všem uživatelům poskytujícím odezvu, zkušenosti a připomínky.