"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "p7zip_16.02/GUI/Lang/da.txt" (19 May 2016, 7698 Bytes) of package /linux/misc/p7zip_16.02_src_all.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. See also the last Fossies "Diffs" side-by-side code changes report for "da.txt": 15.14.1_src_all_vs_16.02_src_all.

  1 ;!@Lang2@!UTF-8!
  2 ;    : Jakob Schmidt
  3 ; 9.07 : Kian Andersen, Jørgen Rasmussen
  4 ; 15.00 : 2016-04-08 : scootergrisen
  5 ;
  6 ;
  7 ;
  8 ;
  9 ;
  10 ;
  11 ;
  12 ;
  13 0
  14 7-Zip
  15 Danish
  16 Dansk
  17 401
  18 OK
  19 Annuller
  20 
  21 
  22 
  23 &Ja
  24 &Nej
  25 &Luk
  26 Hjælp
  27 
  28 &Fortsæt
  29 440
  30 Ja til &alle
  31 Nej til a&lle
  32 Stop
  33 Genstart
  34 &Baggrund
  35 &Forgrund
  36 &Pause
  37 Pauset
  38 Er du sikker på du vil annullere?
  39 500
  40 &Filer
  41 R&ediger
  42 &Vis
  43 F&avoritter
  44 Funk&tioner
  45 &Hjælp
  46 540
  47 &Åbn
  48 Åbn &inden i
  49 Åbn &uden for
  50 &Vis
  51 &Rediger
  52 O&mdøb
  53 &Kopier til...
  54 &Flyt til...
  55 S&let
  56 &Opdel fil...
  57 Kom&biner filer...
  58 &Egenskaber
  59 Komme&ntar...
  60 Udregn checksum
  61 Sammenlign
  62 Opret mappe
  63 Opret fil
  64 &Afslut
  65 Opret/rediger genvej
  66 &Alternative streams
  67 600
  68 Vælg &alle
  69 Fravælg alle
  70 &Omvendt markering
  71 Vælg...
  72 Fravælg...
  73 Vælg efter type
  74 Fravælg efter type
  75 700
  76 Sto&re ikoner
  77 S&må ikoner
  78 &Liste
  79 &Detaljer
  80 730
  81 Usorteret
  82 Flad visning
  83 &2 paneler
  84 &Værktøjslinjer
  85 Åbn rodmappe
  86 Et niveau op
  87 Mappehistorik...
  88 &Opdater
  89 Opdater automatisk
  90 750
  91 Arkivlinje
  92 Standardlinje
  93 Store knapper
  94 Vis knappernes tekst
  95 800
  96 &Føj mappe til Favoritter som
  97 Bogmærke
  98 900
  99 &Indstillinger...
 100 &Benchmark
 101 960
 102 &Indhold...
 103 &Om 7-Zip...
 104 1003
 105 Sti
 106 Navn
 107 Filtype
 108 Mappe
 109 Størrelse
 110 Pakket størrelse
 111 Attributter
 112 Oprettet
 113 Åbnet
 114 Ændret
 115 Solid
 116 Kommentar
 117 Krypteret
 118 Opdeling før
 119 Opdeling efter
 120 Leksikon
 121 
 122 Type
 123 Anti
 124 Metode
 125 Vært OS
 126 Filsystem
 127 Bruger
 128 Gruppe
 129 Blok
 130 Kommentar
 131 Position
 132 Sti præfiks
 133 Mapper
 134 Filer
 135 Version
 136 Bind
 137 Flerbindsarkiv
 138 Offset
 139 Links
 140 Blokke
 141 Bind
 142 
 143 64-bit
 144 Big-endian
 145 CPU
 146 Fysisk størrelse
 147 Headerstørrelse
 148 Checksum
 149 Karakteristika
 150 Virtuel adresse
 151 ID
 152 Kort navn
 153 Oprettende program
 154 Sektorstørrelse
 155 Tilstand
 156 Link
 157 Fejl
 158 Samlet størrelse
 159 Fri plads
 160 Clusterstørrelse
 161 Etiket
 162 Lokalt navn
 163 Udbyder
 164 NT Security
 165 Alternativ stream
 166 Aux
 167 Slettet
 168 Er træ
 169 
 170 
 171 Fejltype
 172 Fejl
 173 Fejl
 174 Advarsler
 175 Advarsel
 176 Streams
 177 Alternative streams
 178 Alternative streamsstørrelse
 179 Virtuel størrelse
 180 Udpakket størrelse
 181 Samlet fysiske størrelse
 182 Bind-indeks
 183 Undertype
 184 Kort kommentar
 185 Tegnsæt
 186 
 187 
 188 
 189 Halestørrelse
 190 Indlejret stumpstørrelse
 191 Genvej
 192 Fast forbindelse (Hard Link)
 193 iNode
 194 
 195 Skrivebeskyttet
 196 2100
 197 Indstillinger
 198 Sprog
 199 Sprog:
 200 Redigering
 201 &Rediger:
 202 &Sammenlign (Diff):
 203 2200
 204 System
 205 Knyt 7-Zip til:
 206 Alle brugere
 207 2301
 208 Vis i Windows genvejsmenu
 209 Brug undermenu
 210 Punkter i genvejsmenu:
 211 Ikoner i genvejsmenu
 212 2320
 213 <Mappe>
 214 <Arkiv>
 215 Åbn arkiv
 216 Udpak filer...
 217 Føj til arkiv...
 218 Undersøg arkiv
 219 Udpak her
 220 Udpak til {0}
 221 Føj til {0}
 222 Pak og e-mail...
 223 Pak til {0} og e-mail
 224 2400
 225 Mapper
 226 &Arbejdsmappe
 227 &Systemets temp-mappe
 228 &Nuværende
 229 &Brugerdefineret:
 230 Brug kun til flytbare drev
 231 Angiv placering til midlertidige filer.
 232 2500
 233 Indstillinger
 234 Vis ".." element
 235 Vis rigtige filikoner
 236 Vis systemmenu
 237 &Markér hele rækken
 238 Vis &gitter
 239 Ét klik for at åbne element
 240 &Alternativ markeringsmetode
 241 Brug &store hukommelsessider
 242 2900
 243 Om 7-Zip
 244 7-Zip er fri software
 245 3000
 246 Systemet kan ikke tildele den nødvendige mængde hukommelse
 247 Der er ingen fejl
 248 {0} markerede element(er)
 249 Kan ikke oprette mappe '{0}'
 250 Arkivet understøtter ikke opdatering.
 251 Kan ikke åbne filen '{0}' som arkiv
 252 Kan ikke åbne krypterede arkiv '{0}'. Forkert adgangskode?
 253 Arkivtypen er ikke understøttet
 254 Filen {0} findes allerede
 255 Filen '{0}' er blevet ændret.\nVil du opdatere den i arkivet?
 256 Kan ikke opdatere filen\n'{0}'
 257 Kan ikke starte redigering.
 258 Filen ligner en virus (filnavnet indeholder lange mellemrum i navn).
 259 Handlingen kan ikke kaldes fra en mappe med lang sti.
 260 Du skal vælge en fil
 261 Du skal vælge en eller flere filer
 262 For mange elementer
 263 Kan ikke åbne filen som {0}-arkiv
 264 Filen er åbnet som {0}-arkiv
 265 Arkivet er åbnet med offset
 266 3300
 267 Udpakker
 268 Nedpakker
 269 Undersøger
 270 Åbner...
 271 Skanner...
 272 Fjerner
 273 3320
 274 Tilføjer
 275 Opdaterer
 276 Analyserer
 277 Replikerer
 278 Ompakker
 279 Overspringer
 280 Sletter
 281 Opretter header
 282 3400
 283 Udpak
 284 U&dpak til:
 285 Vælg en placering til udpakkede filer.
 286 3410
 287 Stitype
 288 Fulde stinavne
 289 Ingen stinavne
 290 Absolutte stinavne
 291 Relative stinavne
 292 3420
 293 Erstatningstype:
 294 Spørg før erstatning
 295 Erstat uden at spørge
 296 Spring eksisterende filer over
 297 Omdøb automatisk
 298 Omdøb automatisk eksisterende filer
 299 3430
 300 Forhindre duplikering af rodmappe
 301 Genskab filsikkerhed
 302 3500
 303 Bekræft filerstatning
 304 Destinationsmappen indeholder allerede behandlede filer.
 305 Ønsker du at udskifte den eksisterende fil
 306 med denne?
 307 {0} bytes
 308 A&utomatisk omdøbning
 309 3700
 310 Ikke understøttet pakkemetode for '{0}'.
 311 Datafejl i '{0}'. Filen er ødelagt.
 312 CRC mislykkedes i '{0}'. Filen er ødelagt.
 313 Datafejl i den krypterede fil '{0}'. Forkert adgangskode?
 314 CRC mislykkedes i den krypterede fil '{0}'. Forkert adgangskode?
 315 3710
 316 Forkert adgangskode?
 317 3721
 318 Pakkemetoden er ikke understøttet
 319 Datafejl
 320 CRC mislykkedes
 321 Utilgængelig data
 322 Uventet slutning på data
 323 Der er data efter slutningen af nyttedataene
 324 Ikke et arkiv
 325 Fejl i headers
 326 Forkert adgangskode
 327 3763
 328 Utilgængelig begyndelse på arkiv
 329 Ubekræftet begyndelse på arkiv
 330 
 331 
 332 
 333 Funktionen understøttes ikke
 334 3800
 335 Indtast adgangskode
 336 Indtast adgangskode:
 337 Indtast adgangskode igen:
 338 &Vis adgangskode
 339 Adgangskoderne er ikke ens
 340 Brug kun engelske bogstaver, numre og specialtegn (!, #, $, ...) til adgangskoden
 341 Adgangskoden er for lang
 342 Adgangskode
 343 3900
 344 Forløbet tid:
 345 Resterende tid:
 346 Samlet størrelse:
 347 Hastighed:
 348 Behandlet:
 349 Komprimeringsforhold:
 350 Fejl:
 351 Arkiver:
 352 4000
 353 Føj til arkiv
 354 &Arkiv:
 355 O&pdateringstype:
 356 Arkiv&format:
 357 Komprimerings&niveau:
 358 Pakke&metode:
 359 Størrelse på or&dbog:
 360 Størrelse på &ord:
 361 Størrelse på solid block:
 362 Antal CPU tråde:
 363 Pa&rametre:
 364 Funktioner
 365 Opret selvudpakkende SF&X-arkiv
 366 Komprimer delte filer
 367 Kryptering
 368 Krypteringsmetode:
 369 Kr&ypter filnavne
 370 Hukommelsesforbrug ved nedpakning:
 371 Hukommelsesforbrug ved udpakning:
 372 Slet filer efter komprimering
 373 4040
 374 Gem symbolsk links
 375 Gem hard links
 376 Gem alternative data streams
 377 Gem filsikkerhed
 378 4050
 379 Kun gem
 380 Hurtigste
 381 Hurtig
 382 Normal
 383 Bedste
 384 Ultra
 385 4060
 386 Tilføj og erstat filer
 387 Opdater og tilføj filer
 388 Opdater eksisterende filer
 389 Synkroniser filer
 390 4070
 391 Gennemse
 392 Alle filer
 393 Non-solid
 394 Solid
 395 6000
 396 Kopier
 397 Flyt
 398 Kopier til:
 399 Flyt til:
 400 Kopierer...
 401 Flytter...
 402 Omdøber...
 403 Vælg destinationsmappen.
 404 Handlingen er ikke understøttet for denne mappe.
 405 Fejl under omdøbning af fil eller mappe
 406 Bekræft filkopiering
 407 Er du sikker på at du vil kopiere filer til arkiv
 408 6100
 409 Bekræft sletning af fil
 410 Bekræft sletning af mappe
 411 Bekræft sletning af flere filer
 412 Er du sikker på du vil slette '{0}'?
 413 Er du sikker på du vil slette mappen '{0}' og alt dens indhold?
 414 Er du sikker på du vil slette disse {0} elementer?
 415 Sletter...
 416 Fejl under sletning af fil eller mappe
 417 Systemet kan ikke flytte en fil med lang sti til Papirkurven
 418 6300
 419 Opret mappe
 420 Opret fil
 421 Mappenavn:
 422 Filnavn:
 423 Ny mappe
 424 Ny fil
 425 Fejl under oprettelse af mappe
 426 Fejl under oprettelse af fil
 427 6400
 428 Kommentar
 429 &Kommentar:
 430 Vælg
 431 Fravælg
 432 Maske:
 433 6600
 434 Egenskaber
 435 Mappehistorik
 436 Diagnostiske meddelelser
 437 Meddelelse
 438 7100
 439 Computer
 440 Netværk
 441 Dokumenter
 442 System
 443 7200
 444 Tilføj
 445 Udpak
 446 Test
 447 Kopier
 448 Flyt
 449 Slet
 450 Info
 451 7300
 452 Opdel fil
 453 &Opdel til:
 454 Opd&el i bind, bytes:
 455 Opdeler...
 456 Bekræft opdeling
 457 Er du sikker på du vil opdele filen i {0} bind?
 458 Størrelsen på bind skal være mindre end størrelsen på den oprindelige fil
 459 Forkert størrelse på bind
 460 Angivet størrelse på bind: {0} bytes.\nEr du sikker på du ønsker, at opdele arkivet i disse bind?
 461 7400
 462 Kombiner filer
 463 &Kombiner til:
 464 Kombinerer...
 465 Vælg kun første del af opdelt fil
 466 Kan ikke genkende fil, som del af en opdelt fil
 467 Kan ikke finde mere end én del af opdelt fil
 468 7500
 469 Beregner checksum...
 470 Checksum information
 471 CRC checksum for data:
 472 CRC checksum for data og navne:
 473 7600
 474 Benchmark
 475 Hukommelsesforbrug:
 476 Nedpakning
 477 Udpakning
 478 Vurdering
 479 Samlet vurdering
 480 Aktuelt
 481 Resultat
 482 CPU forbrug
 483 Vurdering/forbrug
 484 Gennemløb:
 485 7700
 486 Opret/rediger genvej
 487 Opret/rediger genvej
 488 Genvej fra:
 489 Genvej til:
 490 7710
 491 Linktype
 492 Fast forbindelse (Hard Link)
 493 Fil symbolsk link
 494 Mappe symbolsk link
 495 Mappe forbindelsespunkt (Directory Junction)