"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "lynis/db/languages/nl" (22 Jul 2021, 4031 Bytes) of package /linux/misc/lynis-3.0.6.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. See also the latest Fossies "Diffs" side-by-side code changes report for "nl": 3.0.5_vs_3.0.6.

  1 ERROR_NO_LICENSE="Geen licentiecode geconfigureerd"
  2 ERROR_NO_UPLOAD_SERVER="Geen upload server geconfigureerd"
  3 GEN_CHECKING="Zoeken naar"
  4 GEN_CURRENT_VERSION="Huidige versie"
  5 GEN_DEBUG_MODE="Debug modus"
  6 GEN_INITIALIZE_PROGRAM="Programma initialiseren"
  7 GEN_LATEST_VERSION="Laatste versie"
  8 GEN_PHASE="fase"
  9 GEN_PLUGINS_ENABLED="Plugins geactiveerd"
  10 GEN_UPDATE_AVAILABLE="Update beschikbaar"
  11 GEN_VERBOSE_MODE="Verbose modus"
  12 GEN_WHAT_TO_DO="Wat te doen"
  13 NOTE_EXCEPTIONS_FOUND="Bijzonderheden gevonden"
  14 NOTE_EXCEPTIONS_FOUND_DETAILED="Enkele bijzondere gebeurtenissen of informatie gevonden"
  15 NOTE_PLUGINS_TAKE_TIME="Let op: plugins hebben uitgebreidere testen en kunnen daardoor enkele minuten duren"
  16 NOTE_SKIPPED_TESTS_NON_PRIVILEGED="Overgeslagen testen vanwege beperkte rechten"
  17 #SECTION_ACCOUNTING="Accounting"
  18 #SECTION_BANNERS_AND_IDENTIFICATION="Banners and identification"
  19 #SECTION_BASICS="Basics"
  20 #SECTION_BOOT_AND_SERVICES="Boot and services"
  21 #SECTION_CONTAINERS="Containers"
  22 #SECTION_CRYPTOGRAPHY="Cryptography"
  23 SECTION_CUSTOM_TESTS="Eigen testen"
  24 #SECTION_DATABASES="Databases"
  25 SECTION_DATA_UPLOAD="Data upload"
  26 #SECTION_DOWNLOADS="Downloads"
  27 #SECTION_EMAIL_AND_MESSAGING="Software: e-mail and messaging"
  28 #SECTION_FILE_INTEGRITY="Software: file integrity"
  29 #SECTION_FILE_PERMISSIONS="File Permissions"
  30 #SECTION_FILE_SYSTEMS="File systems"
  31 #SECTION_FIREWALLS="Software: firewalls"
  32 #SECTION_GENERAL="General"
  33 #SECTION_HARDENING="Hardening"
  34 #SECTION_HOME_DIRECTORIES="Home directories"
  35 #SECTION_IMAGE="Image"
  36 SECTION_INITIALIZING_PROGRAM="Programma initialiseren"
  37 #SECTION_INSECURE_SERVICES="Insecure services"
  38 #SECTION_KERNEL_HARDENING="Kernel Hardening"
  39 #SECTION_KERNEL="Kernel"
  40 #SECTION_LDAP_SERVICES="LDAP Services"
  41 #SECTION_LOGGING_AND_FILES="Logging and files"
  42 SECTION_MALWARE="Kwaadaardige software (malware)"
  43 SECTION_MEMORY_AND_PROCESSES="Geheugen en Processen"
  44 #SECTION_NAME_SERVICES="Name services"
  45 #SECTION_NETWORKING="Networking"
  46 #SECTION_PERMISSIONS="Permissions"
  47 #SECTION_PORTS_AND_PACKAGES="Ports and packages"
  48 #SECTION_PRINTERS_AND_SPOOLS="Printers and Spools"
  49 #SECTION_PROGRAM_DETAILS="Program Details"
  50 #SECTION_SCHEDULED_TASKS="Scheduled tasks"
  51 #SECTION_SECURITY_FRAMEWORKS="Security frameworks"
  52 #SECTION_SHELLS="Shells"
  53 #SECTION_SNMP_SUPPORT="SNMP Support"
  54 #SECTION_SOFTWARE="Software"
  55 #SECTION_SQUID_SUPPORT="Squid Support"
  56 #SECTION_SSH_SUPPORT="SSH Support"
  57 #SECTION_STORAGE="Storage"
  58 #SECTION_SYSTEM_INTEGRITY="Software: System integrity"
  59 #SECTION_SYSTEM_TOOLING="Software: System tooling"
  60 SECTION_SYSTEM_TOOLS="Systeem gereedschap"
  61 #SECTION_TIME_AND_SYNCHRONIZATION="Time and Synchronization"
  62 #SECTION_USB_DEVICES="USB Devices"
  63 #SECTION_USERS_GROUPS_AND_AUTHENTICATION="Users, Groups and Authentication"
  64 #SECTION_VIRTUALIZATION="Virtualization"
  65 #SECTION_WEBSERVER="Software: webserver"
  66 #STATUS_ACTIVE="ACTIVE"
  67 #STATUS_CHECK_NEEDED="CHECK NEEDED"
  68 #STATUS_DEBUG="DEBUG"
  69 #STATUS_DEFAULT="DEFAULT"
  70 #STATUS_DIFFERENT="DIFFERENT"
  71 STATUS_DISABLED="UITGESCHAKELD"
  72 STATUS_DONE="KLAAR"
  73 STATUS_ENABLED="INGESCHAKELD"
  74 STATUS_ERROR="FOUT"
  75 #STATUS_EXPOSED="EXPOSED"
  76 STATUS_FAILED="MISLUKT"
  77 #STATUS_FILES_FOUND="FILES FOUND"
  78 STATUS_FOUND="GEVONDEN"
  79 #STATUS_HARDENED="HARDENED"
  80 #STATUS_INSTALLED="INSTALLED"
  81 #STATUS_LOCAL_ONLY="LOCAL ONLY"
  82 #STATUS_MEDIUM="MEDIUM"
  83 #STATUS_NON_DEFAULT="NON DEFAULT"
  84 STATUS_NO="NEE"
  85 STATUS_NONE="GEEN"
  86 STATUS_NOT_CONFIGURED="NIET GECONFIGUREERD"
  87 #STATUS_NOT_DISABLED="NOT DISABLED"
  88 #STATUS_NOT_ENABLED="NOT ENABLED"
  89 STATUS_NOT_FOUND="NIET GEVONDEN"
  90 STATUS_NOT_RUNNING="NIET ACTIEF"
  91 #STATUS_NO_UPDATE="NO UPDATE"
  92 STATUS_OFF="UIT"
  93 STATUS_OK="OK"
  94 STATUS_ON="AAN"
  95 #STATUS_PARTIALLY_HARDENED="PARTIALLY HARDENED"
  96 #STATUS_PROTECTED="PROTECTED"
  97 STATUS_RUNNING="ACTIEF"
  98 STATUS_SKIPPED="OVERGESLAGEN"
  99 STATUS_SUGGESTION="SUGGESTIE"
 100 STATUS_UNKNOWN="ONBEKEND"
 101 #STATUS_UNSAFE="UNSAFE"
 102 #STATUS_UPDATE_AVAILABLE="UPDATE AVAILABLE"
 103 STATUS_WARNING="WAARSCHUWING"
 104 STATUS_WEAK="ZWAK"
 105 STATUS_YES="JA"
 106 TEXT_UPDATE_AVAILABLE="update beschikbaar"
 107 TEXT_YOU_CAN_HELP_LOGFILE="Help mee door je logbestand te delen"