"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "libreoffice-6.3.2.2/dictionaries/da_DK/da_DK.aff" (18 Sep 2019, 55779 Bytes) of package /linux/misc/libreoffice/src/libreoffice-dictionaries-6.3.2.2.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. See also the last Fossies "Diffs" side-by-side code changes report for "da_DK.aff": 6.3.0.1_vs_6.3.0.2.

  1 #Stavekontrolden version 2.4
  2 #Denne fil er en del af Stavekontrolden - et softwareprodukt, der gør det muligt at stavekontrollere på dansk.
  3 
  4 #Copyright (C) 2018 Foreningen for frit tilgængelige sprogværktøjer
  5 #Website: http://www.stavekontrolden.dk
  6 #E-mail: info@stavekontrolden.dk
  7 
  8 #License
  9 
  10 #GPL 2.0/LGPL 2.1/MPL 1.1 tri-license
  11 
  12 #This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of one or more of the following, the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; version 2.1 of the License, GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; version 2.0 of the License, and Mozilla Public License as published by the The Mozilla Foundation; version 1.1 of the License.
  13 
  14 #This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License, GNU General Public License, and Mozilla Public License for more details.
  15 
  16 #You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License and GNU General Public along with this library; if not, write to the:
  17 
  18 #Free Software Foundation, Inc.
  19 #51 Franklin Street, Fifth Floor
  20 #Boston
  21 #MA 02110-1301 USA
  22 
  23 #You should have received a copy of the Mozilla Public License along with this library; if not, visit http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html
  24 
  25 SET UTF-8
  26 TRY esrntliadkogmufbvphæøyjåcSMAKBHTLzRNEGéJVFDCwPIxOZ'.UWqØYÅüXQöèóáúðëÆíÖäÜÁàôïêÞÓÿîçãÒÍ.
  27 FLAG num
  28 KEY qwertyuiopå|asdfghjklæø|zxcvbnm
  29 #Til sammensætninger: Bindestreg er et ord i sammensætninger
  30 COMPOUNDMIN 1
  31 COMPOUNDWORDMAX 2
  32 WORDCHARS -.
  33 #Undlad at foreslå opdeling af ord - opdeling vil forårsage flere fejl end det vil afhjælpe
  34 NOSPLITSUGS
  35 
  36 #Max. antal sammensatte ord i forslagslisten (0 switches off - n)
  37 MAXCPDSUGS 0
  38 
  39 #Tillad at der ingen forslag kommer
  40 ONLYMAXDIFF
  41 
  42 NOSUGGEST 1111
  43 
  44 REP 115
  45 REP ^allesammen$ alle_sammen
  46 REP ^altsammen$ alt_sammen
  47 REP ^forlængst$ for_længst
  48 REP ^fremfor$ frem_for
  49 REP ^påny$ på_ny
  50 REP ^nutildags$ nu_til_dags
  51 REP ^vedlige$ ved_lige #vedlige -> ved lige
  52 REP k g #Enkeltbogstaver folk tit bytter om på, som herved kommer højere op på listen 
  53 REP g k
  54 REP b p
  55 REP p b
  56 REP o å
  57 REP å o
  58 REP m n
  59 REP n m
  60 REP s c
  61 REP c s
  62 REP æ e
  63 REP e æ
  64 REP i e
  65 REP e i
  66 REP a e
  67 REP e a
  68 REP j g
  69 REP g j
  70 REP d t
  71 REP t d
  72 REP o u
  73 REP u o
  74 REP d g
  75 REP v hv #hv problematikken. vilket -> hvilket 
  76 REP hv v #hvores -> vores 
  77 REP sj ti
  78 REP ti j
  79 REP j ti
  80 REP t ss
  81 REP f ph
  82 REP ph f
  83 REP nn nd
  84 REP nd nn
  85 REP ll ld
  86 REP ld ll
  87 REP k ch
  88 REP ch k
  89 REP ch sj
  90 REP ch j
  91 REP kk gg #Dobbelt bogstaver folk tit bytter om på 
  92 REP gg kk
  93 REP mm nn
  94 REP nn mm
  95 REP bb pp
  96 REP pp bb
  97 REP n nn #Dobbelt bogstave eller ej 
  98 REP nn n
  99 REP l ll
 100 REP ll l
 101 REP k kk
 102 REP kk k
 103 REP g gg
 104 REP gg g
 105 REP m mm
 106 REP mm m
 107 REP p pp
 108 REP pp p
 109 REP s ss
 110 REP ss s
 111 REP f ff
 112 REP ff f
 113 REP d dd
 114 REP dd d
 115 REP t tt
 116 REP tt t
 117 REP mang ment #varesortimanget -> varesortimentet
 118 REP ch tj #chekke -> tjekke
 119 REP aks acc #aksepter -> accepter #vaksine -> vaccine
 120 REP and an #andgriber -> angriber
 121 REP t s #invation -> invasion
 122 REP t ed
 123 REP in ind
 124 REP ind in
 125 REP ud u #overdreven brug af stumt d. udsædvanlig -> usædvanlig
 126 REP ud uden
 127 REP rd r
 128 REP dt t #virkefeldt -> virkefelt
 129 REP dt d
 130 REP e um #akvarie -> akvarium #jubilæe -> jubilæum
 131 REP ene$ erne #sygeplejerskene -> sygeplejerskerne #lærene -> lærerne
 132 REP ene ende
 133 REP ende ene
 134 REP erer ere
 135 REP e en
 136 REP x ks #syntax -> syntaks
 137 REP e de
 138 REP sj ch
 139 REP øv eu #øvforisk -> euforisk
 140 REP ø eu #øforisk -> euforisk
 141 REP y ud
 142 REP sj g
 143 REP ds c
 144 REP ^u in #ueffektiv -> ineffektiv
 145 REP ^in u #inkorrekte -> ukorrekt
 146 REP ^ind u #indkorrekte -> ukorrekt
 147 REP je æ #kjekke -> kække
 148 REP le ti #stalestikkerne -> statistikkerne
 149 REP ^op efter #opfølgeren -> efterfølgeren
 150 REP ede$ te #låsede -> låste
 151 REP ^i i_ #iaften -> i aften
 152 REP ^hen hen_ #henover -> hen over
 153 REP ^inden inden_ #indendøre -> inden døre
 154 REP ss$ s' #Genetiv
 155 REP xs$ x' #faxs -> fax'
 156 REP zs$ z' #jazzs -> jazz'
 157 REP aa å #Intet dansk keyboard
 158 REP ae æ
 159 REP oe ø
 160 
 161 #Verbum, svagt bøjet, -ede i datid
 162 SFX 6 Y 4
 163 SFX 6 0 de/148,944 e	+DATID
 164 SFX 6 0 ede/944,148 [^e]	+DATID
 165 SFX 6 0 et/944,148 [^e]	+PERF_PART
 166 SFX 6 0 t/148,944 e	+PERF_PART
 167 #Substantiv, fælleskøn
 168 SFX 7 Y 4
 169 SFX 7 0 n/70,944 e	+BESTEMT_ENTAL
 170 SFX 7 0 en/70,944 [^e]	+PLUR_UBEK
 171 SFX 7 0 ns/73,10,53,944,945 e	+GENITIV
 172 SFX 7 0 ens/944 [^e]	+GENITIV
 173 #Substantiv, konsonantfordobling, intetkøn, -er i flertal 
 174 SFX 9 Y 120 
 175 SFX 9 0 bet/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 176 SFX 9 0 ber/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 177 SFX 9 0 berne/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 178 SFX 9 0 bets/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 179 SFX 9 0 bers/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 180 SFX 9 0 bernes/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 181 SFX 9 0 cet/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 182 SFX 9 0 cer/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 183 SFX 9 0 cerne/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 184 SFX 9 0 cets/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 185 SFX 9 0 cers/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 186 SFX 9 0 cernes/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 187 SFX 9 0 det/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 188 SFX 9 0 der/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 189 SFX 9 0 derne/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 190 SFX 9 0 dets/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 191 SFX 9 0 ders/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 192 SFX 9 0 dernes/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 193 SFX 9 0 fet/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 194 SFX 9 0 fer/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 195 SFX 9 0 ferne/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 196 SFX 9 0 fets/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 197 SFX 9 0 fers/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 198 SFX 9 0 fernes/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 199 SFX 9 0 get/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 200 SFX 9 0 ger/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 201 SFX 9 0 gerne/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 202 SFX 9 0 gets/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 203 SFX 9 0 gers/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 204 SFX 9 0 gernes/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 205 SFX 9 0 het/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 206 SFX 9 0 her/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 207 SFX 9 0 herne/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 208 SFX 9 0 hets/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 209 SFX 9 0 hers/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 210 SFX 9 0 hernes/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 211 SFX 9 0 jet/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 212 SFX 9 0 jer/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 213 SFX 9 0 jerne/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 214 SFX 9 0 jets/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 215 SFX 9 0 jers/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 216 SFX 9 0 jernes/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 217 SFX 9 0 ket/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 218 SFX 9 0 ker/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 219 SFX 9 0 kerne/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 220 SFX 9 0 kets/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 221 SFX 9 0 kers/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 222 SFX 9 0 kernes/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 223 SFX 9 0 let/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 224 SFX 9 0 ler/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 225 SFX 9 0 lerne/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 226 SFX 9 0 lets/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 227 SFX 9 0 lers/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 228 SFX 9 0 lernes/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 229 SFX 9 0 met/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 230 SFX 9 0 mer/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 231 SFX 9 0 merne/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 232 SFX 9 0 mets/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 233 SFX 9 0 mers/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 234 SFX 9 0 mernes/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 235 SFX 9 0 net/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 236 SFX 9 0 ner/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 237 SFX 9 0 nerne/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 238 SFX 9 0 nets/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 239 SFX 9 0 ners/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 240 SFX 9 0 nernes/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 241 SFX 9 0 pet/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 242 SFX 9 0 per/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 243 SFX 9 0 perne/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 244 SFX 9 0 pets/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 245 SFX 9 0 pers/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 246 SFX 9 0 pernes/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 247 SFX 9 0 qet/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 248 SFX 9 0 qer/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 249 SFX 9 0 qerne/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 250 SFX 9 0 qets/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 251 SFX 9 0 qers/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 252 SFX 9 0 qernes/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 253 SFX 9 0 ret/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 254 SFX 9 0 rer/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 255 SFX 9 0 rerne/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 256 SFX 9 0 rets/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 257 SFX 9 0 rers/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 258 SFX 9 0 rernes/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 259 SFX 9 0 set/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 260 SFX 9 0 ser/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 261 SFX 9 0 serne/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 262 SFX 9 0 sets/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 263 SFX 9 0 sers/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 264 SFX 9 0 sernes/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 265 SFX 9 0 tet/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 266 SFX 9 0 ter/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 267 SFX 9 0 terne/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 268 SFX 9 0 tets/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 269 SFX 9 0 ters/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 270 SFX 9 0 ternes/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 271 SFX 9 0 vet/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 272 SFX 9 0 ver/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 273 SFX 9 0 verne/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 274 SFX 9 0 vets/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 275 SFX 9 0 vers/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 276 SFX 9 0 vernes/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 277 SFX 9 0 wet/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 278 SFX 9 0 wer/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 279 SFX 9 0 werne/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 280 SFX 9 0 wets/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 281 SFX 9 0 wers/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 282 SFX 9 0 wernes/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 283 SFX 9 0 xet/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 284 SFX 9 0 xer/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 285 SFX 9 0 xerne/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 286 SFX 9 0 xets/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 287 SFX 9 0 xers/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 288 SFX 9 0 xernes/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 289 SFX 9 0 zet/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 290 SFX 9 0 zer/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 291 SFX 9 0 zerne/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 292 SFX 9 0 zets/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 293 SFX 9 0 zers/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 294 SFX 9 0 zernes/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 295 
 296 #Substantiv, intetkøn
 297 SFX 10 Y 4
 298 SFX 10 0 t/70,944 e	+BESTEMT_ENTAL
 299 SFX 10 0 et/70,944 [^e]	+BESTEMT_ENTAL
 300 SFX 10 0 ts/944 e	+GENITIV
 301 SFX 10 0 ets/944 [^e]	+GENITIV
 302 #Substantiv, flertal, med -e
 303 SFX 20 Y 8
 304 SFX 20 0 ne/70,944 er	+PLUR_BEK
 305 SFX 20 0 ene/70,944 [^r]	+PLUR_BEK
 306 SFX 20 0 e/70,944 .	+PLUR_UBEK
 307 SFX 20 0 es/944 .	+GENITIV
 308 SFX 20 0 enes/944 [^r]	+PLUR_BEK
 309 SFX 20 0 nes/944 er	+GENITIV
 310 SFX 20 0 ene/944 [^e]r	+PLUR_BEK
 311 SFX 20 0 enes/944 [^e]r	+PLUR_BEK
 312 #Ulovligt ord
 313 FORBIDDENWORD 36
 314 #Substantiv, konsonantfordobling, fælleskøn, -er i flertal 
 315 SFX 46 Y 120 
 316 SFX 46 0 ben/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 317 SFX 46 0 ber/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 318 SFX 46 0 berne/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 319 SFX 46 0 bens/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 320 SFX 46 0 bers/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 321 SFX 46 0 bernes/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 322 SFX 46 0 cen/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 323 SFX 46 0 cer/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 324 SFX 46 0 cerne/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 325 SFX 46 0 cens/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 326 SFX 46 0 cers/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 327 SFX 46 0 cernes/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 328 SFX 46 0 den/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 329 SFX 46 0 der/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 330 SFX 46 0 derne/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 331 SFX 46 0 dens/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 332 SFX 46 0 ders/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 333 SFX 46 0 dernes/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 334 SFX 46 0 fen/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 335 SFX 46 0 fer/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 336 SFX 46 0 ferne/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 337 SFX 46 0 fens/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 338 SFX 46 0 fers/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 339 SFX 46 0 fernes/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 340 SFX 46 0 gen/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 341 SFX 46 0 ger/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 342 SFX 46 0 gerne/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 343 SFX 46 0 gens/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 344 SFX 46 0 gers/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 345 SFX 46 0 gernes/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 346 SFX 46 0 hen/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 347 SFX 46 0 her/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 348 SFX 46 0 herne/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 349 SFX 46 0 hens/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 350 SFX 46 0 hers/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 351 SFX 46 0 hernes/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 352 SFX 46 0 jen/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 353 SFX 46 0 jer/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 354 SFX 46 0 jerne/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 355 SFX 46 0 jens/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 356 SFX 46 0 jers/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 357 SFX 46 0 jernes/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 358 SFX 46 0 ken/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 359 SFX 46 0 ker/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 360 SFX 46 0 kerne/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 361 SFX 46 0 kens/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 362 SFX 46 0 kers/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 363 SFX 46 0 kernes/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 364 SFX 46 0 len/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 365 SFX 46 0 ler/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 366 SFX 46 0 lerne/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 367 SFX 46 0 lens/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 368 SFX 46 0 lers/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 369 SFX 46 0 lernes/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 370 SFX 46 0 men/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 371 SFX 46 0 mer/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 372 SFX 46 0 merne/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 373 SFX 46 0 mens/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 374 SFX 46 0 mers/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 375 SFX 46 0 mernes/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 376 SFX 46 0 nen/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 377 SFX 46 0 ner/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 378 SFX 46 0 nerne/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 379 SFX 46 0 nens/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 380 SFX 46 0 ners/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 381 SFX 46 0 nernes/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 382 SFX 46 0 pen/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 383 SFX 46 0 per/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 384 SFX 46 0 perne/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 385 SFX 46 0 pens/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 386 SFX 46 0 pers/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 387 SFX 46 0 pernes/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 388 SFX 46 0 qen/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 389 SFX 46 0 qer/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 390 SFX 46 0 qerne/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 391 SFX 46 0 qens/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 392 SFX 46 0 qers/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 393 SFX 46 0 qernes/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 394 SFX 46 0 ren/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 395 SFX 46 0 rer/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 396 SFX 46 0 rerne/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 397 SFX 46 0 rens/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 398 SFX 46 0 rers/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 399 SFX 46 0 rernes/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 400 SFX 46 0 sen/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 401 SFX 46 0 ser/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 402 SFX 46 0 serne/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 403 SFX 46 0 sens/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 404 SFX 46 0 sers/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 405 SFX 46 0 sernes/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 406 SFX 46 0 ten/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 407 SFX 46 0 ter/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 408 SFX 46 0 terne/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 409 SFX 46 0 tens/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 410 SFX 46 0 ters/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 411 SFX 46 0 ternes/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 412 SFX 46 0 ven/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 413 SFX 46 0 ver/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 414 SFX 46 0 verne/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 415 SFX 46 0 vens/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 416 SFX 46 0 vers/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 417 SFX 46 0 vernes/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 418 SFX 46 0 wen/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 419 SFX 46 0 wer/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 420 SFX 46 0 werne/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 421 SFX 46 0 wens/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 422 SFX 46 0 wers/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 423 SFX 46 0 wernes/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 424 SFX 46 0 xen/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 425 SFX 46 0 xer/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 426 SFX 46 0 xerne/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 427 SFX 46 0 xens/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 428 SFX 46 0 xers/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 429 SFX 46 0 xernes/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 430 SFX 46 0 zen/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 431 SFX 46 0 zer/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 432 SFX 46 0 zerne/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 433 SFX 46 0 zens/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 434 SFX 46 0 zers/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 435 SFX 46 0 zernes/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 436 
 437 #Dobbeltkonsonant NeedAffix
 438 NEEDAFFIX 53
 439 #Proprium
 440 SFX 55 Y 3
 441 SFX 55 0 s [^sxz]	+GENITIV
 442 SFX 55 0 's [QWERTYUIOPÅASDFGHJKLÆØZXCVBNM]	+GENITIV
 443 SFX 55 0 ' [sxz]	+GENITIV
 444 #Genitiv
 445 SFX 70 Y 2
 446 SFX 70 0 s/944 [^sxz]	+GENITIV
 447 SFX 70 0 '/944 [sxz]	+GENITIV
 448 #Substantiv, flertal, med -er
 449 SFX 73 Y 8
 450 SFX 73 0 er/70,944 [^e]	+PLUR_UBEK
 451 SFX 73 0 erne/70,944 [^e]	+PLUR_BEK
 452 SFX 73 0 rne/944 e	+PLUR_BEK
 453 SFX 73 0 rnes/70,944 e	+GENITIV
 454 SFX 73 0 r/70,944 e	+PLUR_UBEK
 455 SFX 73 0 ernes/944 [^e]	+GENITIV
 456 SFX 73 0 ers/944 [^e]	+GENITIV
 457 SFX 73 0 rs/944 e	+GENITIV
 458 #Substantiv, flertal, med -re
 459 SFX 84 Y 4
 460 SFX 84 0 re/70,944 .
 461 SFX 84 0 ne/70,944 .
 462 SFX 84 0 nes/944 .	+GENITIV
 463 SFX 84 0 res .	+GENITIV
 464 #Substantiv, flertal, med -re, stamme -er fjernes
 465 SFX 85 Y 20
 466 SFX 85 er rene/944 [^mt]er	+PLUR_BEK
 467 SFX 85 er renes/944 [^mt]er	+GENITIV
 468 SFX 85 er re/944 [^mt]er	+PLUR_UBEK
 469 SFX 85 er res/944 [^mt]er	+GENITIV
 470 SFX 85 er re/944 [^t]ter	+PLUR_UBEK
 471 SFX 85 er re/944 [^m]mer	+PLUR_UBEK
 472 SFX 85 er rene/944 [^t]ter	+PLUR_BEK
 473 SFX 85 er rene/944 [^m]mer	+PLUR_BEK
 474 SFX 85 er res/944 [^t]ter	+GENITIV
 475 SFX 85 er res/944 [^m]mer	+GENITIV
 476 SFX 85 er renes/944 [^t]ter	+GENITIV
 477 SFX 85 er renes/944 [^m]mer	+GENITIV
 478 SFX 85 ter re/944 tter	+PLUR_UBEK
 479 SFX 85 mer re/944 mmer	+PLUR_UBEK
 480 SFX 85 ter rene/944 tter	+PLUR_BEK
 481 SFX 85 mer rene/944 mmer	+PLUR_BEK
 482 SFX 85 ter res/944 tter	+GENITIV
 483 SFX 85 mer res/944 mmer	+GENITIV
 484 SFX 85 ter renes/944 tter	+GENITIV
 485 SFX 85 mer renes/944 mmer	+GENITIV
 486 #Substantiv, bekendt form fælleskøn med -ren eller -eren
 487 SFX 115 Y 4
 488 SFX 115 er ren/944 er	+BESTEMT_ENTAL
 489 SFX 115 0 en/944 .	+BESTEMT_ENTAL
 490 SFX 115 0 ens/944 .	+GENITIV
 491 SFX 115 er rens/944 er	+GENITIV
 492 #Substantiv, bekendt form intetkøn med -ret eller -eret
 493 SFX 118 Y 4
 494 SFX 118 0 et/944 .	+BESTEMT_ENTAL
 495 SFX 118 er ret/944 er	+BESTEMT_ENTAL
 496 SFX 118 er rets/944 er	+GENITIV
 497 SFX 118 0 ets/944 .	+GENITIV
 498 #Substantiv, konsonantfordobling, fælleskøn, -re i flertal
 499 SFX 130 Y 19
 500 SFX 130 0 z/53,84,7,945 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 501 SFX 130 0 x/53,84,7,945 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 502 SFX 130 0 w/53,84,7,945 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 503 SFX 130 0 v/53,84,7,945 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 504 SFX 130 0 t/53,84,7,945 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 505 SFX 130 0 s/53,84,7,945 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 506 SFX 130 0 r/53,84,7,945 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 507 SFX 130 0 q/53,84,7,945 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 508 SFX 130 0 n/53,84,7,945 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 509 SFX 130 0 l/53,84,7,945 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 510 SFX 130 0 j/53,84,7,945 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 511 SFX 130 0 h/53,84,7,945 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 512 SFX 130 0 g/53,84,7,945 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 513 SFX 130 0 p/53,84,7,945 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 514 SFX 130 0 c/53,84,7,945 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 515 SFX 130 0 f/53,84,7,945 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 516 SFX 130 0 d/53,84,7,945 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 517 SFX 130 0 b/53,84,7,945 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 518 SFX 130 0 k/53,84,7,945 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 519 #Substantiv, konsonantfordobling, intetkøn, -re i flertal
 520 SFX 131 Y 19
 521 SFX 131 0 j/53,84,10,945 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 522 SFX 131 0 m/53,84,10,945 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 523 SFX 131 0 n/53,84,10,945 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 524 SFX 131 0 b/53,84,10,945 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 525 SFX 131 0 c/53,84,10,945 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 526 SFX 131 0 d/53,84,10,945 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 527 SFX 131 0 f/53,84,10,945 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 528 SFX 131 0 s/53,84,10,945 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 529 SFX 131 0 z/53,84,10,945 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 530 SFX 131 0 k/53,84,10,945 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 531 SFX 131 0 g/53,84,10,945 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 532 SFX 131 0 h/84,10,53,945 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 533 SFX 131 0 l/84,10,53,945 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 534 SFX 131 0 p/84,10,53,945 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 535 SFX 131 0 q/84,10,53,945 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 536 SFX 131 0 r/84,10,53,945 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 537 SFX 131 0 x/84,10,53,945 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 538 SFX 131 0 t/53,84,10,945 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 539 SFX 131 0 v/53,84,10,945 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 540 #Substantiv, konsonantfordobling, intetkøn, -e i flertal 
 541 SFX 132 Y 120 
 542 SFX 132 0 bet/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 543 SFX 132 0 be/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 544 SFX 132 0 bene/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 545 SFX 132 0 bets/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 546 SFX 132 0 bes/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 547 SFX 132 0 benes/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 548 SFX 132 0 cet/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 549 SFX 132 0 ce/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 550 SFX 132 0 cene/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 551 SFX 132 0 cets/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 552 SFX 132 0 ces/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 553 SFX 132 0 cenes/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 554 SFX 132 0 det/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 555 SFX 132 0 de/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 556 SFX 132 0 dene/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 557 SFX 132 0 dets/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 558 SFX 132 0 des/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 559 SFX 132 0 denes/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 560 SFX 132 0 fet/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 561 SFX 132 0 fe/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 562 SFX 132 0 fene/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 563 SFX 132 0 fets/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 564 SFX 132 0 fes/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 565 SFX 132 0 fenes/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 566 SFX 132 0 get/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 567 SFX 132 0 ge/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 568 SFX 132 0 gene/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 569 SFX 132 0 gets/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 570 SFX 132 0 ges/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 571 SFX 132 0 genes/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 572 SFX 132 0 het/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 573 SFX 132 0 he/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 574 SFX 132 0 hene/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 575 SFX 132 0 hets/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 576 SFX 132 0 hes/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 577 SFX 132 0 henes/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 578 SFX 132 0 jet/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 579 SFX 132 0 je/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 580 SFX 132 0 jene/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 581 SFX 132 0 jets/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 582 SFX 132 0 jes/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 583 SFX 132 0 jenes/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 584 SFX 132 0 ket/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 585 SFX 132 0 ke/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 586 SFX 132 0 kene/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 587 SFX 132 0 kets/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 588 SFX 132 0 kes/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 589 SFX 132 0 kenes/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 590 SFX 132 0 let/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 591 SFX 132 0 le/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 592 SFX 132 0 lene/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 593 SFX 132 0 lets/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 594 SFX 132 0 les/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 595 SFX 132 0 lenes/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 596 SFX 132 0 met/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 597 SFX 132 0 me/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 598 SFX 132 0 mene/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 599 SFX 132 0 mets/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 600 SFX 132 0 mes/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 601 SFX 132 0 menes/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 602 SFX 132 0 net/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 603 SFX 132 0 ne/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 604 SFX 132 0 nene/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 605 SFX 132 0 nets/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 606 SFX 132 0 nes/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 607 SFX 132 0 nenes/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 608 SFX 132 0 pet/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 609 SFX 132 0 pe/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 610 SFX 132 0 pene/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 611 SFX 132 0 pets/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 612 SFX 132 0 pes/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 613 SFX 132 0 penes/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 614 SFX 132 0 qet/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 615 SFX 132 0 qe/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 616 SFX 132 0 qene/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 617 SFX 132 0 qets/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 618 SFX 132 0 qes/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 619 SFX 132 0 qenes/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 620 SFX 132 0 ret/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 621 SFX 132 0 re/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 622 SFX 132 0 rene/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 623 SFX 132 0 rets/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 624 SFX 132 0 res/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 625 SFX 132 0 renes/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 626 SFX 132 0 set/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 627 SFX 132 0 se/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 628 SFX 132 0 sene/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 629 SFX 132 0 sets/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 630 SFX 132 0 ses/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 631 SFX 132 0 senes/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 632 SFX 132 0 tet/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 633 SFX 132 0 te/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 634 SFX 132 0 tene/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 635 SFX 132 0 tets/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 636 SFX 132 0 tes/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 637 SFX 132 0 tenes/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 638 SFX 132 0 vet/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 639 SFX 132 0 ve/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 640 SFX 132 0 vene/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 641 SFX 132 0 vets/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 642 SFX 132 0 ves/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 643 SFX 132 0 venes/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 644 SFX 132 0 wet/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 645 SFX 132 0 we/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 646 SFX 132 0 wene/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 647 SFX 132 0 wets/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 648 SFX 132 0 wes/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 649 SFX 132 0 wenes/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 650 SFX 132 0 xet/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 651 SFX 132 0 xe/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 652 SFX 132 0 xene/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 653 SFX 132 0 xets/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 654 SFX 132 0 xes/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 655 SFX 132 0 xenes/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 656 SFX 132 0 zet/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 657 SFX 132 0 ze/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 658 SFX 132 0 zene/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 659 SFX 132 0 zets/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 660 SFX 132 0 zes/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 661 SFX 132 0 zenes/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 662 
 663 #Substantiv, konsonantfordobling, fælleskøn, -e i flertal 
 664 SFX 133 Y 120 
 665 SFX 133 0 ben/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 666 SFX 133 0 be/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 667 SFX 133 0 bene/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 668 SFX 133 0 bens/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 669 SFX 133 0 bes/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 670 SFX 133 0 benes/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 671 SFX 133 0 cen/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 672 SFX 133 0 ce/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 673 SFX 133 0 cene/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 674 SFX 133 0 cens/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 675 SFX 133 0 ces/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 676 SFX 133 0 cenes/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 677 SFX 133 0 den/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 678 SFX 133 0 de/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 679 SFX 133 0 dene/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 680 SFX 133 0 dens/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 681 SFX 133 0 des/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 682 SFX 133 0 denes/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 683 SFX 133 0 fen/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 684 SFX 133 0 fe/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 685 SFX 133 0 fene/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 686 SFX 133 0 fens/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 687 SFX 133 0 fes/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 688 SFX 133 0 fenes/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 689 SFX 133 0 gen/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 690 SFX 133 0 ge/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 691 SFX 133 0 gene/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 692 SFX 133 0 gens/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 693 SFX 133 0 ges/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 694 SFX 133 0 genes/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 695 SFX 133 0 hen/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 696 SFX 133 0 he/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 697 SFX 133 0 hene/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 698 SFX 133 0 hens/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 699 SFX 133 0 hes/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 700 SFX 133 0 henes/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 701 SFX 133 0 jen/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 702 SFX 133 0 je/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 703 SFX 133 0 jene/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 704 SFX 133 0 jens/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 705 SFX 133 0 jes/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 706 SFX 133 0 jenes/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 707 SFX 133 0 ken/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 708 SFX 133 0 ke/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 709 SFX 133 0 kene/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 710 SFX 133 0 kens/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 711 SFX 133 0 kes/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 712 SFX 133 0 kenes/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 713 SFX 133 0 len/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 714 SFX 133 0 le/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 715 SFX 133 0 lene/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 716 SFX 133 0 lens/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 717 SFX 133 0 les/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 718 SFX 133 0 lenes/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 719 SFX 133 0 men/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 720 SFX 133 0 me/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 721 SFX 133 0 mene/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 722 SFX 133 0 mens/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 723 SFX 133 0 mes/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 724 SFX 133 0 menes/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 725 SFX 133 0 nen/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 726 SFX 133 0 ne/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 727 SFX 133 0 nene/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 728 SFX 133 0 nens/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 729 SFX 133 0 nes/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 730 SFX 133 0 nenes/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 731 SFX 133 0 pen/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 732 SFX 133 0 pe/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 733 SFX 133 0 pene/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 734 SFX 133 0 pens/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 735 SFX 133 0 pes/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 736 SFX 133 0 penes/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 737 SFX 133 0 qen/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 738 SFX 133 0 qe/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 739 SFX 133 0 qene/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 740 SFX 133 0 qens/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 741 SFX 133 0 qes/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 742 SFX 133 0 qenes/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 743 SFX 133 0 ren/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 744 SFX 133 0 re/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 745 SFX 133 0 rene/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 746 SFX 133 0 rens/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 747 SFX 133 0 res/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 748 SFX 133 0 renes/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 749 SFX 133 0 sen/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 750 SFX 133 0 se/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 751 SFX 133 0 sene/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 752 SFX 133 0 sens/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 753 SFX 133 0 ses/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 754 SFX 133 0 senes/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 755 SFX 133 0 ten/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 756 SFX 133 0 te/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 757 SFX 133 0 tene/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 758 SFX 133 0 tens/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 759 SFX 133 0 tes/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 760 SFX 133 0 tenes/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 761 SFX 133 0 ven/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 762 SFX 133 0 ve/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 763 SFX 133 0 vene/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 764 SFX 133 0 vens/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 765 SFX 133 0 ves/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 766 SFX 133 0 venes/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 767 SFX 133 0 wen/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 768 SFX 133 0 we/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 769 SFX 133 0 wene/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 770 SFX 133 0 wens/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 771 SFX 133 0 wes/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 772 SFX 133 0 wenes/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 773 SFX 133 0 xen/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 774 SFX 133 0 xe/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 775 SFX 133 0 xene/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 776 SFX 133 0 xens/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 777 SFX 133 0 xes/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 778 SFX 133 0 xenes/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 779 SFX 133 0 zen/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 780 SFX 133 0 ze/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 781 SFX 133 0 zene/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 782 SFX 133 0 zens/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 783 SFX 133 0 zes/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 784 SFX 133 0 zenes/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 785 
 786 #Verbum, svagt bøjet, -te i datid
 787 SFX 140 Y 2
 788 SFX 140 e te/148,944 .	+DATID
 789 SFX 140 e t/148,944 .	+PERF_PART
 790 #Verbum, svagt bøjet
 791 SFX 143 Y 43
 792 SFX 143 0 r/944 .	+NUTID
 793 SFX 143 0 nde/148,944 e	+PRÆSENS_PART
 794 SFX 143 be 0 bbe	+IMPERATIV
 795 SFX 143 ce 0 cce	+IMPERATIV
 796 SFX 143 de 0 dde	+IMPERATIV
 797 SFX 143 fe 0 ffe	+IMPERATIV
 798 SFX 143 ge 0 gge	+IMPERATIV
 799 SFX 143 he 0 hhe	+IMPERATIV
 800 SFX 143 je 0 jje	+IMPERATIV
 801 SFX 143 ke 0 kke	+IMPERATIV
 802 SFX 143 le 0 lle	+IMPERATIV
 803 SFX 143 me 0 mme	+IMPERATIV
 804 SFX 143 ne 0 nne	+IMPERATIV
 805 SFX 143 pe 0 ppe	+IMPERATIV
 806 SFX 143 qe 0 qqe	+IMPERATIV
 807 SFX 143 re 0 rre	+IMPERATIV
 808 SFX 143 se 0 sse	+IMPERATIV
 809 SFX 143 te 0 tte	+IMPERATIV
 810 SFX 143 ve 0 vve	+IMPERATIV
 811 SFX 143 we 0 wwe	+IMPERATIV
 812 SFX 143 xe 0 xxe	+IMPERATIV
 813 SFX 143 ze 0 zze	+IMPERATIV
 814 SFX 143 e 0 [^b]be	+IMPERATIV
 815 SFX 143 e 0 [^c]ce	+IMPERATIV
 816 SFX 143 e 0 [^d]de	+IMPERATIV
 817 SFX 143 e 0 [^f]fe	+IMPERATIV
 818 SFX 143 e 0 [^g]ge	+IMPERATIV
 819 SFX 143 e 0 [^h]he	+IMPERATIV
 820 SFX 143 e 0 [^j]je	+IMPERATIV
 821 SFX 143 e 0 [^k]ke	+IMPERATIV
 822 SFX 143 e 0 [^l]le	+IMPERATIV
 823 SFX 143 e 0 [^m]me	+IMPERATIV
 824 SFX 143 e 0 [^n]ne	+IMPERATIV
 825 SFX 143 e 0 [^p]pe	+IMPERATIV
 826 SFX 143 e 0 [^q]qe	+IMPERATIV
 827 SFX 143 e 0 [^r]re	+IMPERATIV
 828 SFX 143 e 0 [^s]se	+IMPERATIV
 829 SFX 143 e 0 [^t]te	+IMPERATIV
 830 SFX 143 e 0 [^v]ve	+IMPERATIV
 831 SFX 143 e 0 [^w]we	+IMPERATIV
 832 SFX 143 e 0 [^x]xe	+IMPERATIV
 833 SFX 143 e 0 [^z]ze	+IMPERATIV
 834 SFX 143 0 ende/944,148 [^e]	+PRÆSENS_PART
 835 #Verbum, passiv
 836 SFX 148 Y 1
 837 SFX 148 0 s/148,944 [^s]	+PASSIV
 838 #Adjektiv, svagt bøjet med komparation
 839 SFX 207 Y 8
 840 SFX 207 0 e/70,944 .	+PLUR_UBEK
 841 SFX 207 0 ere/70,944 .	+KOMPARATIV
 842 SFX 207 0 st/70,944 .	+SUPERLATIV
 843 SFX 207 0 ste/70,944 .	+SUPERLATIV_PLURALIS
 844 SFX 207 0 es/944 .	+GENITIV
 845 SFX 207 0 eres/944 .	+GENITIV
 846 SFX 207 0 sts/944 .	+GENITIV
 847 SFX 207 0 stes/944 .	+GENITIV
 848 #Adjektiv, svagt bøjet uden komparation
 849 SFX 913 Y 2
 850 SFX 913 0 e/944 .	+PLUR_BEK
 851 SFX 913 0 t/944 [^t]	+BESTEMT_ENTAL
 852 #Adjektiv, d erstatter t med komparation
 853 SFX 914 Y 4
 854 SFX 914 t de/70,944 .	+PLUR_BEK
 855 SFX 914 t dere/70,944 .	+KOMPARATIV
 856 SFX 914 t dest/70,944 .	+SUPERLATIV
 857 SFX 914 t deste/70,944 .	+SUPERLATIV_PLURALIS
 858 #Adjektiv, d erstatter t uden komparation
 859 SFX 915 Y 4
 860 SFX 915 t de/70 .	+PLUR_BEK
 861 SFX 915 0 s/944 [^s]	+GENITIV
 862 SFX 915 0 '/944 s	+GENITIV
 863 SFX 915 0 es/944 s	+GENITIV
 864 #Adjektiv, ender på -ende
 865 SFX 916 Y 3
 866 SFX 916 0 s/944 [^s]	+GENITIV
 867 SFX 916 0 '/944 s	+GENITIV
 868 SFX 916 0 es/944 s	+GENITIV
 869 #Adjektiv, ender på -isk
 870 SFX 917 Y 4
 871 SFX 917 0 e/944 .	+PLUR_BEK
 872 SFX 917 0 s/944 [^s]	+GENITIV
 873 SFX 917 0 '/944 s	+GENITIV
 874 SFX 917 0 es/944 .	+GENITIV
 875 #Sammensætning, fugeelement -s-
 876 SFX 939 Y 2
 877 SFX 939 0 s/942,945,946 .
 878 SFX 939 0 s/943,945,946 .
 879 #Sammensætning, fugeelement -e-
 880 SFX 940 Y 2
 881 SFX 940 0 e/942,946,945 .
 882 SFX 940 0 e/943,946,945 .
 883 #Sammensætning, fugeelement Ø
 884 SFX 941 Y 2
 885 SFX 941 0 0/942,946,945 .
 886 SFX 941 0 0/943,946,945 .
 887 #Sammensætning, start
 888 COMPOUNDBEGIN 942
 889 #Sammensætning, midte
 890 COMPOUNDMIDDLE 943
 891 #Sammensætning, slut
 892 COMPOUNDEND 944
 893 #Sammensætning, tillad affix inde i sammensætning
 894 COMPOUNDPERMITFLAG 945
 895 #Sammensætning, kun i sammensætninger
 896 ONLYINCOMPOUND 946
 897 #Sammensætning, bindestreg
 898 PFX 947 Y 1
 899 PFX 947 0 -/945 .
 900 #Adjektiv, svagt bøjet med komparation, -est
 901 SFX 962 Y 8
 902 SFX 962 0 ere/70,944 .	+KOMPARATIV
 903 SFX 962 0 e/70,944 .	+PLUR_BEK
 904 SFX 962 0 est/70,944 .	+SUPERLATIV
 905 SFX 962 0 este/70,944 .	+SUPERLATIV_PLURALIS
 906 SFX 962 0 estes/944 .	+GENITIV
 907 SFX 962 0 ests .	+GENITIV
 908 SFX 962 0 eres/944 .	+GENITIV
 909 SFX 962 0 es/944 .	+GENITIV
 910 #Sammensætning, ord sidst i sammensætning
 911 SFX 976 Y 1
 912 SFX 976 0 0/945,944 .
 913 #Adjektiv, dobbeltkonsonant
 914 SFX 1025 Y 8
 915 SFX 1025 0 me/70,944 m	+PLUR_UBEK
 916 SFX 1025 0 mere/70,944 m	+KOMPARATIV
 917 SFX 1025 0 st/70,944 .	+SUPERLATIV
 918 SFX 1025 0 ste/70,944 .	+SUPERLATIV_PLURALIS
 919 SFX 1025 0 mes/944 m	+GENITIV
 920 SFX 1025 0 meres/944 m	+GENITIV
 921 SFX 1025 0 sts/944 .	+GENITIV
 922 SFX 1025 0 stes/944 .	+GENITIV
 923 #Adjektiv, d erstatter t med komparation, -est
 924 SFX 1062 Y 4
 925 SFX 1062 t dere/70,944 .	+KOMPARATIV
 926 SFX 1062 t de/70,944 .	+PLUR_BEK
 927 SFX 1062 t dest/70,944 .	+SUPERLATIV
 928 SFX 1062 t deste/70,944 .	+SUPERLATIV_PLURALIS
 929 #Adjektiv, dobbeltkonsonant, -est
 930 SFX 1106 Y 20
 931 SFX 1106 0 b/53,962,945 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 932 SFX 1106 0 c/53,962,945 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 933 SFX 1106 0 d/53,962,945 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 934 SFX 1106 0 f/53,962,945 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 935 SFX 1106 0 g/53,962,945 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 936 SFX 1106 0 h/53,962,945 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 937 SFX 1106 0 j/53,962,945 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 938 SFX 1106 0 k/53,962,945 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 939 SFX 1106 0 l/53,962,945 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 940 SFX 1106 0 m/53,962,945 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 941 SFX 1106 0 n/53,962,945 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 942 SFX 1106 0 q/53,962,945 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 943 SFX 1106 0 p/53,962,945 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 944 SFX 1106 0 r/53,962,945 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 945 SFX 1106 0 s/53,962,945 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 946 SFX 1106 0 t/53,962,945 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 947 SFX 1106 0 v/53,962,945 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 948 SFX 1106 0 w/53,962,945 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 949 SFX 1106 0 x/53,962,945 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 950 SFX 1106 0 z/53,962,945 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 951 #Substantiv, ubestemt
 952 SFX 190 Y 2
 953 SFX 190 0 s [^szx]	+GENITIV
 954 SFX 190 0 ' [szx]	+GENITIV
 955 #Substantiv, torso, fælleskøn
 956 SFX 193 Y 2
 957 SFX 193 0 en/70,944 [^e]	+BESTEMT_ENTAL
 958 SFX 193 0 n/70,944 e	+BESTEMT_ENTAL
 959 #Substantiv, torso, intetkøn
 960 SFX 194 Y 2
 961 SFX 194 0 et/70,944 [^e]	+BESTEMT_ENTAL
 962 SFX 194 0 t/70,944 e	+BESTEMT_ENTAL
 963 #Substantiv, flertal, med Ø
 964 SFX 252 Y 8
 965 SFX 252 0 ene/944 [^er]	+PLUR_BEK
 966 SFX 252 0 enes/944 [^er]	+GENITIV
 967 SFX 252 0 ne/944 e	+PLUR_BEK
 968 SFX 252 0 nes/944 e	+GENITIV
 969 SFX 252 0 ne/944 er	+PLUR_BEK
 970 SFX 252 0 ene/944 [^e]r	+PLUR_BEK
 971 SFX 252 0 nes/944 er	+GENITIV
 972 SFX 252 0 enes/944 [^e]r	+GENITIV
 973 #Substantiv, konsonantfordobling, intetkøn, -Ø i flertal 
 974 SFX 254 Y 80 
 975 SFX 254 0 bet/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 976 SFX 254 0 bene/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 977 SFX 254 0 bets/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 978 SFX 254 0 benes/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 979 SFX 254 0 cet/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 980 SFX 254 0 cene/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 981 SFX 254 0 cets/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 982 SFX 254 0 cenes/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 983 SFX 254 0 det/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 984 SFX 254 0 dene/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 985 SFX 254 0 dets/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 986 SFX 254 0 denes/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 987 SFX 254 0 fet/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 988 SFX 254 0 fene/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 989 SFX 254 0 fets/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 990 SFX 254 0 fenes/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 991 SFX 254 0 get/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 992 SFX 254 0 gene/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 993 SFX 254 0 gets/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 994 SFX 254 0 genes/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 995 SFX 254 0 het/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 996 SFX 254 0 hene/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 997 SFX 254 0 hets/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 998 SFX 254 0 henes/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 999 SFX 254 0 jet/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 1000 SFX 254 0 jene/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 1001 SFX 254 0 jets/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 1002 SFX 254 0 jenes/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 1003 SFX 254 0 ket/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 1004 SFX 254 0 kene/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 1005 SFX 254 0 kets/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 1006 SFX 254 0 kenes/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 1007 SFX 254 0 let/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 1008 SFX 254 0 lene/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 1009 SFX 254 0 lets/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 1010 SFX 254 0 lenes/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 1011 SFX 254 0 met/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 1012 SFX 254 0 mene/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 1013 SFX 254 0 mets/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 1014 SFX 254 0 menes/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 1015 SFX 254 0 net/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 1016 SFX 254 0 nene/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 1017 SFX 254 0 nets/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 1018 SFX 254 0 nenes/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 1019 SFX 254 0 pet/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 1020 SFX 254 0 pene/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 1021 SFX 254 0 pets/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 1022 SFX 254 0 penes/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 1023 SFX 254 0 qet/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 1024 SFX 254 0 qene/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 1025 SFX 254 0 qets/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 1026 SFX 254 0 qenes/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 1027 SFX 254 0 ret/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 1028 SFX 254 0 rene/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 1029 SFX 254 0 rets/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 1030 SFX 254 0 renes/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 1031 SFX 254 0 set/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 1032 SFX 254 0 sene/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 1033 SFX 254 0 sets/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 1034 SFX 254 0 senes/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 1035 SFX 254 0 tet/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 1036 SFX 254 0 tene/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 1037 SFX 254 0 tets/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 1038 SFX 254 0 tenes/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 1039 SFX 254 0 vet/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 1040 SFX 254 0 vene/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 1041 SFX 254 0 vets/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 1042 SFX 254 0 venes/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 1043 SFX 254 0 wet/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 1044 SFX 254 0 wene/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 1045 SFX 254 0 wets/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 1046 SFX 254 0 wenes/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 1047 SFX 254 0 xet/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 1048 SFX 254 0 xene/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 1049 SFX 254 0 xets/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 1050 SFX 254 0 xenes/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 1051 SFX 254 0 zet/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 1052 SFX 254 0 zene/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 1053 SFX 254 0 zets/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 1054 SFX 254 0 zenes/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 1055 
 1056 #Substantiv, konsonantfordobling, fælleskøn, -Ø i flertal 
 1057 SFX 267 Y 80 
 1058 SFX 267 0 ben/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 1059 SFX 267 0 bens/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 1060 SFX 267 0 bene/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 1061 SFX 267 0 benes/944 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 1062 SFX 267 0 cen/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 1063 SFX 267 0 cens/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 1064 SFX 267 0 cene/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 1065 SFX 267 0 cenes/944 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 1066 SFX 267 0 den/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 1067 SFX 267 0 dens/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 1068 SFX 267 0 dene/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 1069 SFX 267 0 denes/944 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 1070 SFX 267 0 fen/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 1071 SFX 267 0 fens/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 1072 SFX 267 0 fene/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 1073 SFX 267 0 fenes/944 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 1074 SFX 267 0 gen/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 1075 SFX 267 0 gens/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 1076 SFX 267 0 gene/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 1077 SFX 267 0 genes/944 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 1078 SFX 267 0 hen/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 1079 SFX 267 0 hens/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 1080 SFX 267 0 hene/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 1081 SFX 267 0 henes/944 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 1082 SFX 267 0 jen/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 1083 SFX 267 0 jens/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 1084 SFX 267 0 jene/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 1085 SFX 267 0 jenes/944 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 1086 SFX 267 0 ken/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 1087 SFX 267 0 kens/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 1088 SFX 267 0 kene/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 1089 SFX 267 0 kenes/944 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 1090 SFX 267 0 len/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 1091 SFX 267 0 lens/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 1092 SFX 267 0 lene/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 1093 SFX 267 0 lenes/944 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 1094 SFX 267 0 men/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 1095 SFX 267 0 mens/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 1096 SFX 267 0 mene/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 1097 SFX 267 0 menes/944 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 1098 SFX 267 0 nen/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 1099 SFX 267 0 nens/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 1100 SFX 267 0 nene/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 1101 SFX 267 0 nenes/944 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 1102 SFX 267 0 pen/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 1103 SFX 267 0 pens/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 1104 SFX 267 0 pene/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 1105 SFX 267 0 penes/944 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 1106 SFX 267 0 qen/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 1107 SFX 267 0 qens/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 1108 SFX 267 0 qene/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 1109 SFX 267 0 qenes/944 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 1110 SFX 267 0 ren/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 1111 SFX 267 0 rens/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 1112 SFX 267 0 rene/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 1113 SFX 267 0 renes/944 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 1114 SFX 267 0 sen/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 1115 SFX 267 0 sens/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 1116 SFX 267 0 sene/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 1117 SFX 267 0 senes/944 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 1118 SFX 267 0 ten/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 1119 SFX 267 0 tens/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 1120 SFX 267 0 tene/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 1121 SFX 267 0 tenes/944 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 1122 SFX 267 0 ven/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 1123 SFX 267 0 vens/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 1124 SFX 267 0 vene/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 1125 SFX 267 0 venes/944 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 1126 SFX 267 0 wen/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 1127 SFX 267 0 wens/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 1128 SFX 267 0 wene/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 1129 SFX 267 0 wenes/944 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 1130 SFX 267 0 xen/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 1131 SFX 267 0 xens/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 1132 SFX 267 0 xene/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 1133 SFX 267 0 xenes/944 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 1134 SFX 267 0 zen/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 1135 SFX 267 0 zens/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 1136 SFX 267 0 zene/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 1137 SFX 267 0 zenes/944 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 1138 
 1139 #Adjektiv, svagt bøjet, intetkøn
 1140 SFX 366 Y 1
 1141 SFX 366 0 t/70,944 [^t]	+BESTEMT_ENTAL
 1142 #Apostrof, fælleskøn
 1143 SFX 401 Y 1
 1144 SFX 401 0 '/53,7,73,70,945 .
 1145 #Apostrof, intetkøn
 1146 SFX 402 Y 1
 1147 SFX 402 0 '/53,10,73,70,945 .
 1148 #Apostrof NeedAffix
 1149 
 1150 #Sammensætning, fugeelement -
 1151 SFX 466 Y 2
 1152 SFX 466 0 -/942,945 .
 1153 SFX 466 0 -/943,945 .
 1154 #Proprium med mulighed for retning som præfix
 1155 PFX 699 Y 261
 1156 PFX 699 A Norda/55 A
 1157 PFX 699 A Syda/55 A
 1158 PFX 699 A Vesta/55 A
 1159 PFX 699 A Østa/55 A
 1160 PFX 699 A Nordvesta/55 A
 1161 PFX 699 A Nordøsta/55 A
 1162 PFX 699 A Sydvesta/55 A
 1163 PFX 699 A Sydøsta/55 A
 1164 PFX 699 A Midta/55 A
 1165 PFX 699 B Nordb/55 B
 1166 PFX 699 B Sydb/55 B
 1167 PFX 699 B Vestb/55 B
 1168 PFX 699 B Østb/55 B
 1169 PFX 699 B Nordvestb/55 B
 1170 PFX 699 B Nordøstb/55 B
 1171 PFX 699 B Sydvestb/55 B
 1172 PFX 699 B Sydøstb/55 B
 1173 PFX 699 B Midtb/55 B
 1174 PFX 699 C Nordc/55 C
 1175 PFX 699 C Sydc/55 C
 1176 PFX 699 C Vestc/55 C
 1177 PFX 699 C Østc/55 C
 1178 PFX 699 C Nordvestc/55 C
 1179 PFX 699 C Nordøstc/55 C
 1180 PFX 699 C Sydvestc/55 C
 1181 PFX 699 C Sydøstc/55 C
 1182 PFX 699 C Midtc/55 C
 1183 PFX 699 D Nordd/55 D
 1184 PFX 699 D Sydd/55 D
 1185 PFX 699 D Vestd/55 D
 1186 PFX 699 D Østd/55 D
 1187 PFX 699 D Nordvestd/55 D
 1188 PFX 699 D Nordøstd/55 D
 1189 PFX 699 D Sydvestd/55 D
 1190 PFX 699 D Sydøstd/55 D
 1191 PFX 699 D Midtd/55 D
 1192 PFX 699 E Norde/55 E
 1193 PFX 699 E Syde/55 E
 1194 PFX 699 E Veste/55 E
 1195 PFX 699 E Øste/55 E
 1196 PFX 699 E Nordveste/55 E
 1197 PFX 699 E Nordøste/55 E
 1198 PFX 699 E Sydveste/55 E
 1199 PFX 699 E Sydøste/55 E
 1200 PFX 699 E Midte/55 E
 1201 PFX 699 F Nordf/55 F
 1202 PFX 699 F Sydf/55 F
 1203 PFX 699 F Vestf/55 F
 1204 PFX 699 F Østf/55 F
 1205 PFX 699 F Nordvestf/55 F
 1206 PFX 699 F Nordøstf/55 F
 1207 PFX 699 F Sydvestf/55 F
 1208 PFX 699 F Sydøstf/55 F
 1209 PFX 699 F Midtf/55 F
 1210 PFX 699 G Nordg/55 G
 1211 PFX 699 G Sydg/55 G
 1212 PFX 699 G Vestg/55 G
 1213 PFX 699 G Østg/55 G
 1214 PFX 699 G Nordvestg/55 G
 1215 PFX 699 G Nordøstg/55 G
 1216 PFX 699 G Sydvestg/55 G
 1217 PFX 699 G Sydøstg/55 G
 1218 PFX 699 G Midtg/55 G
 1219 PFX 699 H Nordh/55 H
 1220 PFX 699 H Sydh/55 H
 1221 PFX 699 H Vesth/55 H
 1222 PFX 699 H Østh/55 H
 1223 PFX 699 H Nordvesth/55 H
 1224 PFX 699 H Nordøsth/55 H
 1225 PFX 699 H Sydvesth/55 H
 1226 PFX 699 H Sydøsth/55 H
 1227 PFX 699 H Midth/55 H
 1228 PFX 699 I Nordi/55 I
 1229 PFX 699 I Sydi/55 I
 1230 PFX 699 I Vesti/55 I
 1231 PFX 699 I Østi/55 I
 1232 PFX 699 I Nordvesti/55 I
 1233 PFX 699 I Nordøsti/55 I
 1234 PFX 699 I Sydvesti/55 I
 1235 PFX 699 I Sydøsti/55 I
 1236 PFX 699 I Midti/55 I
 1237 PFX 699 J Nordj/55 J
 1238 PFX 699 J Sydj/55 J
 1239 PFX 699 J Vestj/55 J
 1240 PFX 699 J Østj/55 J
 1241 PFX 699 J Nordvestj/55 J
 1242 PFX 699 J Nordøstj/55 J
 1243 PFX 699 J Sydvestj/55 J
 1244 PFX 699 J Sydøstj/55 J
 1245 PFX 699 J Midtj/55 J
 1246 PFX 699 K Nordk/55 K
 1247 PFX 699 K Sydk/55 K
 1248 PFX 699 K Vestk/55 K
 1249 PFX 699 K Østk/55 K
 1250 PFX 699 K Nordvestk/55 K
 1251 PFX 699 K Nordøstk/55 K
 1252 PFX 699 K Sydvestk/55 K
 1253 PFX 699 K Sydøstk/55 K
 1254 PFX 699 K Midtk/55 K
 1255 PFX 699 L Nordl/55 L
 1256 PFX 699 L Sydl/55 L
 1257 PFX 699 L Vestl/55 L
 1258 PFX 699 L Østl/55 L
 1259 PFX 699 L Nordvestl/55 L
 1260 PFX 699 L Nordøstl/55 L
 1261 PFX 699 L Sydvestl/55 L
 1262 PFX 699 L Sydøstl/55 L
 1263 PFX 699 L Midtl/55 L
 1264 PFX 699 M Nordm/55 M
 1265 PFX 699 M Sydm/55 M
 1266 PFX 699 M Vestm/55 M
 1267 PFX 699 M Østm/55 M
 1268 PFX 699 M Nordvestm/55 M
 1269 PFX 699 M Nordøstm/55 M
 1270 PFX 699 M Sydvestm/55 M
 1271 PFX 699 M Sydøstm/55 M
 1272 PFX 699 M Midtm/55 M
 1273 PFX 699 N Nordn/55 N
 1274 PFX 699 N Sydn/55 N
 1275 PFX 699 N Vestn/55 N
 1276 PFX 699 N Østn/55 N
 1277 PFX 699 N Nordvestn/55 N
 1278 PFX 699 N Nordøstn/55 N
 1279 PFX 699 N Sydvestn/55 N
 1280 PFX 699 N Sydøstn/55 N
 1281 PFX 699 N Midtn/55 N
 1282 PFX 699 O Nordo/55 O
 1283 PFX 699 O Sydo/55 O
 1284 PFX 699 O Vesto/55 O
 1285 PFX 699 O Østo/55 O
 1286 PFX 699 O Nordvesto/55 O
 1287 PFX 699 O Nordøsto/55 O
 1288 PFX 699 O Sydvesto/55 O
 1289 PFX 699 O Sydøsto/55 O
 1290 PFX 699 O Midto/55 O
 1291 PFX 699 P Nordp/55 P
 1292 PFX 699 P Sydp/55 P
 1293 PFX 699 P Vestp/55 P
 1294 PFX 699 P Østp/55 P
 1295 PFX 699 P Nordvestp/55 P
 1296 PFX 699 P Nordøstp/55 P
 1297 PFX 699 P Sydvestp/55 P
 1298 PFX 699 P Sydøstp/55 P
 1299 PFX 699 P Midtp/55 P
 1300 PFX 699 Q Nordq/55 Q
 1301 PFX 699 Q Sydq/55 Q
 1302 PFX 699 Q Vestq/55 Q
 1303 PFX 699 Q Østq/55 Q
 1304 PFX 699 Q Nordvestq/55 Q
 1305 PFX 699 Q Nordøstq/55 Q
 1306 PFX 699 Q Sydvestq/55 Q
 1307 PFX 699 Q Sydøstq/55 Q
 1308 PFX 699 Q Midtq/55 Q
 1309 PFX 699 R Nordr/55 R
 1310 PFX 699 R Sydr/55 R
 1311 PFX 699 R Vestr/55 R
 1312 PFX 699 R Østr/55 R
 1313 PFX 699 R Nordvestr/55 R
 1314 PFX 699 R Nordøstr/55 R
 1315 PFX 699 R Sydvestr/55 R
 1316 PFX 699 R Sydøstr/55 R
 1317 PFX 699 R Midtr/55 R
 1318 PFX 699 S Nords/55 S
 1319 PFX 699 S Syds/55 S
 1320 PFX 699 S Vests/55 S
 1321 PFX 699 S Østs/55 S
 1322 PFX 699 S Nordvests/55 S
 1323 PFX 699 S Nordøsts/55 S
 1324 PFX 699 S Sydvests/55 S
 1325 PFX 699 S Sydøsts/55 S
 1326 PFX 699 S Midts/55 S
 1327 PFX 699 T Nordt/55 T
 1328 PFX 699 T Sydt/55 T
 1329 PFX 699 T Vestt/55 T
 1330 PFX 699 T Østt/55 T
 1331 PFX 699 T Nordvestt/55 T
 1332 PFX 699 T Nordøstt/55 T
 1333 PFX 699 T Sydvestt/55 T
 1334 PFX 699 T Sydøstt/55 T
 1335 PFX 699 T Midtt/55 T
 1336 PFX 699 U Nordu/55 U
 1337 PFX 699 U Sydu/55 U
 1338 PFX 699 U Vestu/55 U
 1339 PFX 699 U Østu/55 U
 1340 PFX 699 U Nordvestu/55 U
 1341 PFX 699 U Nordøstu/55 U
 1342 PFX 699 U Sydvestu/55 U
 1343 PFX 699 U Sydøstu/55 U
 1344 PFX 699 U Midtu/55 U
 1345 PFX 699 V Nordv/55 V
 1346 PFX 699 V Sydv/55 V
 1347 PFX 699 V Vestv/55 V
 1348 PFX 699 V Østv/55 V
 1349 PFX 699 V Nordvestv/55 V
 1350 PFX 699 V Nordøstv/55 V
 1351 PFX 699 V Sydvestv/55 V
 1352 PFX 699 V Sydøstv/55 V
 1353 PFX 699 V Midtv/55 V
 1354 PFX 699 W Nordw/55 W
 1355 PFX 699 W Sydw/55 W
 1356 PFX 699 W Vestw/55 W
 1357 PFX 699 W Østw/55 W
 1358 PFX 699 W Nordvestw/55 W
 1359 PFX 699 W Nordøstw/55 W
 1360 PFX 699 W Sydvestw/55 W
 1361 PFX 699 W Sydøstw/55 W
 1362 PFX 699 W Midtw/55 W
 1363 PFX 699 X Nordx/55 X
 1364 PFX 699 X Sydx/55 X
 1365 PFX 699 X Vestx/55 X
 1366 PFX 699 X Østx/55 X
 1367 PFX 699 X Nordvestx/55 X
 1368 PFX 699 X Nordøstx/55 X
 1369 PFX 699 X Sydvestx/55 X
 1370 PFX 699 X Sydøstx/55 X
 1371 PFX 699 X Midtx/55 X
 1372 PFX 699 Y Nordy/55 Y
 1373 PFX 699 Y Sydy/55 Y
 1374 PFX 699 Y Vesty/55 Y
 1375 PFX 699 Y Østy/55 Y
 1376 PFX 699 Y Nordvesty/55 Y
 1377 PFX 699 Y Nordøsty/55 Y
 1378 PFX 699 Y Sydvesty/55 Y
 1379 PFX 699 Y Sydøsty/55 Y
 1380 PFX 699 Y Midty/55 Y
 1381 PFX 699 Z Nordz/55 Z
 1382 PFX 699 Z Sydz/55 Z
 1383 PFX 699 Z Vestz/55 Z
 1384 PFX 699 Z Østz/55 Z
 1385 PFX 699 Z Nordvestz/55 Z
 1386 PFX 699 Z Nordøstz/55 Z
 1387 PFX 699 Z Sydvestz/55 Z
 1388 PFX 699 Z Sydøstz/55 Z
 1389 PFX 699 Z Midtz/55 Z
 1390 PFX 699 Æ Nordæ/55 Æ
 1391 PFX 699 Æ Sydæ/55 Æ
 1392 PFX 699 Æ Vestæ/55 Æ
 1393 PFX 699 Æ Østæ/55 Æ
 1394 PFX 699 Æ Nordvestæ/55 Æ
 1395 PFX 699 Æ Nordøstæ/55 Æ
 1396 PFX 699 Æ Sydvestæ/55 Æ
 1397 PFX 699 Æ Sydøstæ/55 Æ
 1398 PFX 699 Æ Midtæ/55 Æ
 1399 PFX 699 Ø Nordø/55 Ø
 1400 PFX 699 Ø Sydø/55 Ø
 1401 PFX 699 Ø Vestø/55 Ø
 1402 PFX 699 Ø Østø/55 Ø
 1403 PFX 699 Ø Nordvestø/55 Ø
 1404 PFX 699 Ø Nordøstø/55 Ø
 1405 PFX 699 Ø Sydvestø/55 Ø
 1406 PFX 699 Ø Sydøstø/55 Ø
 1407 PFX 699 Ø Midtø/55 Ø
 1408 PFX 699 Å Nordå/55 Å
 1409 PFX 699 Å Sydå/55 Å
 1410 PFX 699 Å Vestå/55 Å
 1411 PFX 699 Å Østå/55 Å
 1412 PFX 699 Å Nordvestå/55 Å
 1413 PFX 699 Å Nordøstå/55 Å
 1414 PFX 699 Å Sydvestå/55 Å
 1415 PFX 699 Å Sydøstå/55 Å
 1416 PFX 699 Å Midtå/55 Å
 1417 #Sammensætning, fugeelement fjern e
 1418 SFX 404 Y 2
 1419 SFX 404 e 0/946,943 .
 1420 SFX 404 e 0/946,945,942 .
 1421 #Sammensætning, fugeelement fjern e tilføj s
 1422 SFX 405 Y 2
 1423 SFX 405 e s/946,942,945 .
 1424 SFX 405 e s/946,943,945 .
 1425 #Substantiv, konsonantfordobling, intetkøn, torso
 1426 SFX 736 Y 20
 1427 SFX 736 0 bet/944,70 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 1428 SFX 736 0 cet/944,70 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 1429 SFX 736 0 det/944,70 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 1430 SFX 736 0 fet/944,70 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 1431 SFX 736 0 get/944,70 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 1432 SFX 736 0 het/944,70 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 1433 SFX 736 0 jet/944,70 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 1434 SFX 736 0 ket/944,70 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 1435 SFX 736 0 let/944,70 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 1436 SFX 736 0 met/944,70 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 1437 SFX 736 0 net/944,70 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 1438 SFX 736 0 pet/944,70 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 1439 SFX 736 0 qet/944,70 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 1440 SFX 736 0 ret/944,70 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 1441 SFX 736 0 set/944,70 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 1442 SFX 736 0 tet/944,70 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 1443 SFX 736 0 vet/944,70 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 1444 SFX 736 0 wet/944,70 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 1445 SFX 736 0 xet/944,70 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 1446 SFX 736 0 zet/944,70 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 1447 #Substantiv, konsonantfordobling, fælleskøn, torso
 1448 SFX 737 Y 20
 1449 SFX 737 0 ben/944,70 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 1450 SFX 737 0 cen/944,70 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 1451 SFX 737 0 den/944,70 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 1452 SFX 737 0 fen/944,70 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 1453 SFX 737 0 gen/944,70 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 1454 SFX 737 0 hen/944,70 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 1455 SFX 737 0 jen/944,70 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 1456 SFX 737 0 ken/944,70 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 1457 SFX 737 0 len/944,70 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 1458 SFX 737 0 men/944,70 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 1459 SFX 737 0 nen/944,70 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 1460 SFX 737 0 pen/944,70 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 1461 SFX 737 0 qen/944,70 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 1462 SFX 737 0 ren/944,70 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 1463 SFX 737 0 sen/944,70 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 1464 SFX 737 0 ten/944,70 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 1465 SFX 737 0 ven/944,70 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 1466 SFX 737 0 wen/944,70 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 1467 SFX 737 0 xen/944,70 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 1468 SFX 737 0 zen/944,70 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 1469 #Adjektiv, svagt bøjet uden komparation, dobbeltkonsonant
 1470 SFX 841 Y 20
 1471 SFX 841 0 be/70 b	+KONSONANT_FORDOBLING
 1472 SFX 841 0 ce/70 c	+KONSONANT_FORDOBLING
 1473 SFX 841 0 de/70 d	+KONSONANT_FORDOBLING
 1474 SFX 841 0 fe/70 f	+KONSONANT_FORDOBLING
 1475 SFX 841 0 ge/70 g	+KONSONANT_FORDOBLING
 1476 SFX 841 0 he/70 h	+KONSONANT_FORDOBLING
 1477 SFX 841 0 je/70 j	+KONSONANT_FORDOBLING
 1478 SFX 841 0 ke/70 k	+KONSONANT_FORDOBLING
 1479 SFX 841 0 le/70 l	+KONSONANT_FORDOBLING
 1480 SFX 841 0 me/70 m	+KONSONANT_FORDOBLING
 1481 SFX 841 0 ne/70 n	+KONSONANT_FORDOBLING
 1482 SFX 841 0 pe/70 p	+KONSONANT_FORDOBLING
 1483 SFX 841 0 qe/70 q	+KONSONANT_FORDOBLING
 1484 SFX 841 0 re/70 r	+KONSONANT_FORDOBLING
 1485 SFX 841 0 se/70 s	+KONSONANT_FORDOBLING
 1486 SFX 841 0 te/70 t	+KONSONANT_FORDOBLING
 1487 SFX 841 0 ve/70 v	+KONSONANT_FORDOBLING
 1488 SFX 841 0 we/70 w	+KONSONANT_FORDOBLING
 1489 SFX 841 0 xe/70 x	+KONSONANT_FORDOBLING
 1490 SFX 841 0 ze/70 z	+KONSONANT_FORDOBLING
 1491 #Sammensætning, fugeelement -er-
 1492 SFX 437 Y 2
 1493 SFX 437 0 er/942,945,946 .
 1494 SFX 437 0 er/946,943,945 .
 1495 #Sammensætning, fugeelement -kons.f.+e-
 1496 SFX 449 Y 20
 1497 SFX 449 0 ne/945,942,946 n
 1498 SFX 449 0 ne/946,943,945 n
 1499 SFX 449 0 me/946,942,945 m
 1500 SFX 449 0 me/946,943,945 m
 1501 SFX 449 0 ke/946,942,945 k
 1502 SFX 449 0 ke/946,943,945 k
 1503 SFX 449 0 be/946,942,945 b
 1504 SFX 449 0 be/946,943,945 b
 1505 SFX 449 0 pe/946,942,945 p
 1506 SFX 449 0 pe/946,943,945 p
 1507 SFX 449 0 te/946,942,945 t
 1508 SFX 449 0 te/946,943,945 t
 1509 SFX 449 0 se/946,942,945 s
 1510 SFX 449 0 se/946,943,945 s
 1511 SFX 449 0 de/946,942,945 d
 1512 SFX 449 0 de/946,943,945 d
 1513 SFX 449 0 ge/946,942,945 g
 1514 SFX 449 0 ge/946,943,945 g
 1515 SFX 449 0 re/946,942,945 r
 1516 SFX 449 0 re/946,943,945 r
 1517 #Sammensætning, fugeelement Ø el. s
 1518 
 1519 #Sammensætning, fugeelement Ø el. e
 1520 
 1521 #Substantiv, ender på el, -ler i flertal
 1522 SFX 815 Y 52
 1523 SFX 815 el ler/944 [^dfkmps]el	+PLUR_UBEK
 1524 SFX 815 el lers/944 [^dfkmps]el	+GENITIV
 1525 SFX 815 el lerne/944 [^dfkmps]el	+PLUR_UBEK
 1526 SFX 815 el lernes/944 [^dfkmps]el	+GENITIV
 1527 SFX 815 el ler/944 [^d]del	+PLUR_BEK
 1528 SFX 815 el ler/944 [^f]fel	+PLUR_BEK
 1529 SFX 815 el ler/944 [^k]kel	+PLUR_BEK
 1530 SFX 815 el ler/944 [^m]mel	+PLUR_BEK
 1531 SFX 815 el ler/944 [^p]pel	+PLUR_BEK
 1532 SFX 815 el ler/944 [^s]sel	+PLUR_BEK
 1533 SFX 815 del ler/944 ddel	+PLUR_BEK
 1534 SFX 815 fel ler/944 ffel	+PLUR_BEK
 1535 SFX 815 kel ler/944 kkel	+PLUR_BEK
 1536 SFX 815 mel ler/944 mmel	+PLUR_BEK
 1537 SFX 815 pel ler/944 ppel	+PLUR_BEK
 1538 SFX 815 sel ler/944 ssel	+PLUR_BEK
 1539 SFX 815 el lers/944 [^d]del	+GENITIV
 1540 SFX 815 el lers/944 [^f]fel	+GENITIV
 1541 SFX 815 el lers/944 [^k]kel	+GENITIV
 1542 SFX 815 el lers/944 [^m]mel	+GENITIV
 1543 SFX 815 el lers/944 [^p]pel	+GENITIV
 1544 SFX 815 el lers/944 [^s]sel	+GENITIV
 1545 SFX 815 del lers/944 ddel	+GENITIV
 1546 SFX 815 fel lers/944 ffel	+GENITIV
 1547 SFX 815 kel lers/944 kkel	+GENITIV
 1548 SFX 815 mel lers/944 mmel	+GENITIV
 1549 SFX 815 pel lers/944 ppel	+GENITIV
 1550 SFX 815 sel lers/944 ssel	+GENITIV
 1551 SFX 815 el lerne/944 [^d]del	+PLUR_UBEK
 1552 SFX 815 el lerne/944 [^f]del	+PLUR_UBEK
 1553 SFX 815 el lerne/944 [^k]kel	+PLUR_UBEK
 1554 SFX 815 el lerne/944 [^m]mel	+PLUR_UBEK
 1555 SFX 815 el lerne/944 [^p]pel	+PLUR_UBEK
 1556 SFX 815 el lerne/944 [^s]sel	+PLUR_UBEK
 1557 SFX 815 del lerne/944 ddel	+PLUR_UBEK
 1558 SFX 815 fel lerne/944 ffel	+PLUR_UBEK
 1559 SFX 815 kel lerne/944 kkel	+PLUR_UBEK
 1560 SFX 815 mel lerne/944 mmel	+PLUR_UBEK
 1561 SFX 815 pel lerne/944 ppel	+PLUR_UBEK
 1562 SFX 815 sel lerne/944 ssel	+PLUR_UBEK
 1563 SFX 815 el lernes/944 [^d]del	+GENITIV
 1564 SFX 815 el lernes/944 [^f]fel	+GENITIV
 1565 SFX 815 el lernes/944 [^k]kel	+GENITIV
 1566 SFX 815 el lernes/944 [^m]mel	+GENITIV
 1567 SFX 815 el lernes/944 [^p]pel	+GENITIV
 1568 SFX 815 el lernes/944 [^s]sel	+GENITIV
 1569 SFX 815 del lernes/944 ddel	+GENITIV
 1570 SFX 815 fel lernes/944 ffel	+GENITIV
 1571 SFX 815 kel lernes/944 kkel	+GENITIV
 1572 SFX 815 mel lernes/944 mmel	+GENITIV
 1573 SFX 815 pel lernes/944 ppel	+GENITIV
 1574 SFX 815 sel lernes/944 ssel	+GENITIV
 1575 #Substantiv, fælleskøn, ender på el, bekendt form ental, -el erstattes med -len
 1576 SFX 822 Y 26
 1577 SFX 822 el len/944 [^dfkmps]el	+BESTEMT_ENTAL
 1578 SFX 822 el lens/944 [^dfkmps]el	+GENITIV
 1579 SFX 822 el len/944 [^d]del	+BESTEMT_ENTAL
 1580 SFX 822 el len/944 [^f]fel	+BESTEMT_ENTAL
 1581 SFX 822 el len/944 [^k]kel	+BESTEMT_ENTAL
 1582 SFX 822 el len/944 [^m]mel	+BESTEMT_ENTAL
 1583 SFX 822 el len/944 [^p]pel	+BESTEMT_ENTAL
 1584 SFX 822 el len/944 [^s]sel	+BESTEMT_ENTAL
 1585 SFX 822 del len/944 ddel	+BESTEMT_ENTAL
 1586 SFX 822 fel len/944 ffel	+BESTEMT_ENTAL
 1587 SFX 822 kel len/944 kkel	+BESTEMT_ENTAL
 1588 SFX 822 mel len/944 mmel	+BESTEMT_ENTAL
 1589 SFX 822 pel len/944 ppel	+BESTEMT_ENTAL
 1590 SFX 822 sel len/944 ssel	+BESTEMT_ENTAL
 1591 SFX 822 el lens/944 [^d]del	+GENITIV
 1592 SFX 822 el lens/944 [^f]fel	+GENITIV
 1593 SFX 822 el lens/944 [^k]kel	+GENITIV
 1594 SFX 822 el lens/944 [^m]mel	+GENITIV
 1595 SFX 822 el lens/944 [^p]pel	+GENITIV
 1596 SFX 822 el lens/944 [^s]sel	+GENITIV
 1597 SFX 822 del lens/944 ddel	+GENITIV
 1598 SFX 822 fel lens/944 ffel	+GENITIV
 1599 SFX 822 kel lens/944 kkel	+GENITIV
 1600 SFX 822 mel lens/944 mmel	+GENITIV
 1601 SFX 822 pel lens/944 ppel	+GENITIV
 1602 SFX 822 sel lens/944 ssel	+GENITIV
 1603 #Substantiv, intetkøn, ender på el, bestemt form ental, -el erstattes med -let
 1604 SFX 828 Y 10
 1605 SFX 828 el let/944 [^dm]el	+BESTEMT_ENTAL
 1606 SFX 828 el lets/944 [^dm]el	+GENITIV
 1607 SFX 828 el let/944 [^d]del	+BESTEMT_ENTAL
 1608 SFX 828 el let/944 [^m]mel	+BESTEMT_ENTAL
 1609 SFX 828 del let/944 ddel	+BESTEMT_ENTAL
 1610 SFX 828 mel let/944 mmel	+BESTEMT_ENTAL
 1611 SFX 828 el lets/944 [^d]del	+GENITIV
 1612 SFX 828 el lets/944 [^m]mel	+GENITIV
 1613 SFX 828 del lets/944 ddel	+GENITIV
 1614 SFX 828 mel lets/944 mmel	+GENITIV