"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "gambas-3.16.3/app/src/gambas3/tips/tips.tr.txt" (7 Sep 2021, 8306 Bytes) of package /linux/misc/gambas-3.16.3.tar.bz2:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 [WELCOME]
  2 
  3 <p><b>Gambas</b>'a Hoş Geldiniz !</p>
  4 
  5 <p><b>Gambas</b> gelişmiş bir <i>Basic</i> yorumlayıcısı
  6 üzerine kurulu grafiksel bir geliştirme ortamıdır.</p>
  7 
  8 <p><b>Gambas</b> sizin kolay ve hızlı bir şekilde
  9 güçlü programlar yapabilmenizi amaçlar. Ama düzgün programlar
  10 sizin <i>kendi</i> sorumluluğunuzda kalır...</p>
  11 
  12 <p>Eğlenmenize bakın !</p>
  13 
  14 <p align=right>Beno&icirc;t Minisini<br>
  15 <u>g4mba5@gmail.com</u></p>
  16 
  17 
  18 [STARTUP]
  19 
  20 <p>Her proje bir <i>başlangıç sınıfı</i> içermelidir. Bu başlangıç
  21 sınıfı, programınızın başlangıç yöntemi olarak davranacak, parametre
  22 almayan <i>Main</i> adlı durağan (static) ve genel (public) bir
  23 yöntem tanımlamalıdır.</p>
  24 
  25 <p>Proje ağacında sağ fare tuşuyla üzerine tıklayarak ve açılan
  26 menüden <i>Başlangıç sınıfı</i>'nı seçerek başlangıç sınıfını
  27 tanımlayabilirsiniz.</p>
  28 
  29 <p>Bir başlangıç formunda <i>Main</i> yöntemi tanımlamanıza gerek yoktur;
  30 çünkü formlar zaten öntanımlı bir yönteme sahiptir.</p>
  31 
  32 <p>Bu öntanımlı başlangıç yöntemi formu örnekler ve gösterir. Aynı
  33 <i>Visual Basic&trade;</i>'de olduğu gibi.</p>
  34 
  35 
  36 [OPEN]
  37 
  38 <p><b>Gambas</b>'ın <b>OPEN</b> yönergesi <i>Visual Basic</i>'deki
  39 gibi çalışmaz. Dosyayı bir tamsayı (integer) yerine <i>File</i>
  40 nesnesi olarak döndürür.</p>
  41 
  42 <p>Yani, şu şekilde yazmak yerine :</p>
  43 
  44 <pre>DIM handle AS Integer
  45 ...
  46 OPEN "myfile" FOR READ AS #handle</pre>
  47 
  48 <p>aşağıdaki gibi yazmalısınız :</p>
  49 
  50 <pre>DIM handle AS File
  51 ...
  52 handle = OPEN "myfile" FOR READ</pre>
  53 
  54 
  55 [CATDIR]
  56 
  57 <p>Dizin ve dosya adlarını <b><tt>&/</tt></b> işleciyle
  58 birleştirebileceğinizi biliyor muydunuz ? Bu işleç eğik
  59 çizgilerle ilgilenir. Böylece sonuçta oluşacak yol adı
  60 kusursuz olur.</p>
  61 
  62 <p>Örneğin:</p
  63 
  64 <pre>PRINT "/home/gambas" &/ ".bashrc"
  65 /home/gambas/.bashrc
  66 
  67 PRINT "/home/gambas/" &/ "/tmp" &/ "foo.bar"
  68 /home/gambas/tmp/foo.bar
  69 </pre>
  70 
  71 <p>Harika değil mi ?</p>
  72 
  73 
  74 [EXEC]
  75 
  76 <p>Projenizin tümünden çalışabilir bir dosya oluşturabilirsiniz.
  77 Bunun için <i>Proje</i> menüsünden <i>Çalışabilir dosyayı oluştur</i>
  78 seçeneğini tıklayınız.</p>
  79 
  80 <p><b>Gambas</b> çalışabilir bir dosya oluşturduğunda, sonucu doğrudan
  81 projenizin dizinine koyar. Bu dosya projenizle aynı adı alır.</p>
  82 
  83 
  84 [PATH]
  85 <p>
  86 Göreceli yol adlarının <b>Gambas</i>'da özel bir anlamı vardır.
  87 Bu yollar her zaman projenizdeki dosyaları gösterir.
  88 <p>
  89 <i>Geçerli dizin</i> kavramı yoktur, ve değiştirmek için
  90 <tt>CHDIR</tt> gibi anahtar bir sözcük de yoktur.
  91 <p>
  92 <b>Dikkatli olun:</b> göreceli yol adlarını sadece proje dosyalarına
  93 erişmek için kullanın, çünkü çalışabilir dosya oluştuğunda tam yollar
  94 çalışmayacaktır.
  95 
  96 
  97 [GLOBAL]
  98 
  99 <b><i>Gambas</i></b>'da <u>global değişkenler yoktur</u>!
 100 <p>
 101 Mümkünse, bu değişkenleri ana modülünüze koyun ve onları
 102 <tt>PUBLIC</tt> olarak bildirin.
 103 <p>
 104 Eğer projenizde bir ana modül değil de bir ana form varsa,
 105 <tt>STATIC PUBLIC</tt> olarak bildirin.
 106 <p>
 107 Bu değişkenlere erişmek için, ana modülün veya formun adını
 108 kullanmalısınız: <tt>MyMainModule.MyGlobalVariable</tt> veya
 109 <tt>MyMainForm.MyGlobalVariable</tt>.
 110 
 111 
 112 [EMPTY]
 113 
 114 <p>Bir dizgenin boş olup olmadığını öğrenmek için, <b>Len()</b>
 115 işlevini kullanmak zorunda değilsiniz. Doğrudan boş bir dizge
 116 <b>FALSE</b> ve dolu bir dizge <b>TRUE</b> olarak sınanabilir.</p>
 117 
 118 <p>Örneğin, şu şekilde yapmak yerine :</p>
 119 
 120 <pre>IF Len(MyString) > 0 THEN ...
 121 IF Len(MyString) = 0 THEN ...</pre>
 122 
 123 <p>Şöyle yapabilirsiniz :</p>
 124 
 125 <pre>IF MyString THEN ...
 126 IF NOT MyString THEN ...</pre>
 127 
 128 
 129 [EVENT]
 130 
 131 <p>Olay meydana getiren her denetim ve nesnenin, bir
 132 <i>olay gözlemcisi</i> ve bir olay <i>grup adı</i> vardır.</p>
 133 
 134 <p>Olay gözlemcisi oluşan her olayı yakalar. Olay grup adı ise
 135 olayı yöneten yordamın önekidir.</p>
 136 
 137 <p>Öntanımlı olarak, bu olay gözlemcisi denetimi oluşturduğunuz
 138 nesnedir ve grup adı da o denetimin adıdır.</p>
 139 
 140 <p>Böylece bir form, üzerinde oluşturulan denetimlerden
 141 gelen tüm olayları alır.</p>
 142 
 143 <pre>' Gambas form
 144 DIM hButton AS Button
 145 
 146 PUBLIC SUB _new()
 147 &nbsp;&nbsp;hButton = NEW Button(ME) AS "MyButton"
 148 END
 149 
 150 PUBLIC SUB MyButton_Click()
 151 &nbsp;&nbsp;PRINT "You have clicked MyButton !"
 152 END
 153 </pre>
 154 
 155 
 156 [FORM]
 157 
 158 <p><b><i>Gambas</i></b>'da, bir form kendi olay gözlemcisidir. Böylece
 159 tüm form olaylarını (<i>Resize</i>, <i>Activate</i>, vb...) kendi
 160 sınıf kodundan yönetebilirsiniz.</p>
 161 
 162 <p>Bu sayede, <i>Visual Basic</i>'den gelen yeni kullanıcılar
 163 yolunu şaşırmaz :-).</p>
 164 
 165 
 166 [EMBED]
 167 
 168 <p><b><i>Gambas</i></b> ile bir formu diğer formların içine gömebilirsiniz
 169 &nbsp;!</p>
 170 
 171 <p>Böyle güçlü bir şey yapmak için, sadece yapıcı işlevin son argümanı
 172 olarak bir sahip kap (container) vererek formu örnekleyin.</p>
 173 
 174 <p>Örneğin&nbsp;:</p>
 175 <p><tt>DIM hForm AS MyDialog<br>
 176 DIM hSuperControl AS MyForm<br><br>
 177 ' Bir iletişim penceresi oluştur<br>
 178 hForm = NEW MyDialog<br>
 179 ' Bu iletişim penceresine bir form yerleştir<br>
 180 ' Unutmayın, bu form kaptan önce iki parametre daha alır<br>
 181 hSuperControl = NEW MyForm(Param1, Param2, MyDialog)<br>
 182 ' Formu taşır ve yeniden boyutlandırır<br>
 183 hSuperControl.Move(8, 8, 128, 64)<br>
 184 </tt></p>
 185 
 186 <p>Dikkatli olun: başka bir form içine gömülen bir form hala formdur ve
 187 bundan dolayı kendi olay gözlemcisine sahiptir.</p>
 188 
 189 
 190 [GROUP]
 191 
 192 <p>Her denetim bir <i>(Group)</i> özelliğine sahiptir. Bu özellik
 193 girildiğinde, olay yöneticisinin adı denetim adı yerine grup adını
 194 önek olarak alır.</p>
 195 
 196 <p>Diyelim ki <b>btnAction</b> adında bir <i>Button</i> nesneniz var.
 197 Bu nesneye ait <i>Click</i> olayının yöneticisi de aşağıdaki gibi olsun :</p>
 198 
 199 <pre>PUBLIC SUB btnAction_Click()</pre>
 200 
 201 <p>Eğer <b>btnAction</b> nesnesinin <i>(Group)</i> özelliğini
 202 <i>MyGroup</i> olarak değiştirirseniz, bu butondan olayları alacak
 203 olay yöneticisi şöyle olur :</p>
 204 
 205 <pre>PUBLIC SUB MyGroup_Click()</pre>
 206 
 207 <p>Bu özellik tek bir işlevde değişik denetimlerin olaylarını yönetmenize
 208 olanak sağlar. Bu denetimlerin aynı türden olmaları da gerekmez !</p>
 209 
 210 <p><b>Not :</b> Eski <i>Visual Basic</i> emektarları
 211 <i>denetim dizisi (control array)</i> kavramını hatırlayabilir,
 212 ancak bu daha güçlü bir uygulama. :-)</p>
 213 
 214 
 215 [TAG]
 216 
 217 <p>Her denetim bir <i>Tag</i> özelliğine sahiptir. Bu özellik
 218 programcı içindir ve ilgili bulduğunuz herhangi bir veriyi içerebilir.</p>
 219 
 220 <p>Bu yöntem, bir olay yöneticisinde aynı grupta yer alan denetimleri
 221 ayırt etmek için çok kullanışlıdır.</p>
 222 
 223 
 224 
 225 [LAST]
 226 
 227 <p><b>LAST</b> anahtar sözcüğü bir olay algılayan en son denetimi
 228 döndürür. Bu, herhangi bir denetim adından bağımsız bir olay yöneticisi
 229 yazmak istediğinizde çok kullanışlıdır.</p>
 230 
 231 <p>Örneğin, diyelim ki bir hesap makinesi programı yapmak istiyorsunuz.
 232 Her rakam için bir tane olacak şekilde on tane tuş tanımladınız ve hepsi
 233 "Digit" <i>grubunda</i> yer alsın. Her denetimin <i>Tag</i> özelliği
 234 tuşta yer alan rakamı içersin. Olay yöneticiniz şunun gibi olacaktır :</p>
 235 
 236 <p><tt>PUBLIC SUB Digit_Click()<br><br>
 237 &nbsp;&nbsp;Display = Display & LAST.Tag<br>
 238 &nbsp;&nbsp;RefreshDisplay<br><br>
 239 END</tt></p>
 240 
 241 
 242 [LEFT]
 243 
 244 <p>Çok bilinen <i>BASIC</i> işlevleri <b>Left$</b>, <b>Right$</b> ve
 245 <b>Mid$</b> <b><i>Gambas</i></b>'da çok kullanışlı davranışlar gösterir</p>
 246 
 247 <p><b>Left$</b> ve <b>Right$</b> işlevlerinin ikinci parametreleri
 248 seçimliktir ve biri öntanımlıdır.</p>
 249 
 250 <p><tt>Left$("Gambas")</tt> --> <tt>"G"</tt> değerini,<br>
 251 <tt>Right$("Gambas")</tt> --> <tt>"s"</tt> değerini döndürür.</p>
 252 
 253 <p>İkinci parametre negatif olabilir ve bu ayıklanmayan
 254 karakterlerin sayısını verir.</p>
 255 
 256 <p><tt>Left$("Gambas", -2)</tt> --> <tt>"Gamb"</tt><br>
 257 <tt>Right$("Gambas", -2)</tt> --> <tt>"mbas"</tt></p>
 258 
 259 <p>Aynı şekilde, <b>Mid$</b> işlevinin üçüncü parametresi negatif
 260 olabilir ve bu değer dizge sonundan itibaren ayıklanmayan
 261 karakter sayısını verir.</p>
 262 
 263 <p><tt>Mid$("Gambas", 2, -2)</tt> --> <tt>"amb"</tt>
 264 
 265 
 266 [END]
 267 
 268 <p>Tüm ipuçlarını okudunuz. Umarım şimdi bir <b>Gambas</b> uzmanı
 269 olmuşsunuzdur ! :-)</p>
 270 
 271 <p>Eğer katkıda bulunmak istiyorsanız, aşağıdaki adrese yeni ipuçları
 272 gönderin&nbsp;:</p>
 273 <p><u>g4mba5@gmail.com</u></p>
 274 
 275 <p>Şimdiden teşekkürler !</p>
 276 
 277 
 278