"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "gambas-3.16.3/app/src/gambas3/tips/tips.nl.txt" (7 Sep 2021, 8276 Bytes) of package /linux/misc/gambas-3.16.3.tar.bz2:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 [WELCOME]
  2 
  3 <p>Welkom bij <b>Gambas</b> !</p>
  4 
  5 <p><b>Gambas</b> is een grafisch ontwikkel omgeving gebaseerd op een
  6 geavanceerdd <i>Basic</i> interpreter.</p>
  7 
  8 <p><b>Gambas</b> is geschreven om eenvoudig en snel
  9 krachtige applicaties te ontwikkelen. Het bouwen van de 
  10 programmacode blijft je <i>eigen</i> verantwoordelijkheid...</p>
  11 
  12 <p>Veel plezier ermee !</p>
  13 
  14 <p align=right>Beno&icirc;t Minisini<br>
  15 <u>g4mba5@gmail.com</u></p>
  16 
  17 
  18 [STARTUP]
  19 
  20 <p>Elk project moet een <i>startup class</i> hebben. Deze 
  21 startup class moet een piblieke methode <i>Main</i> hebben,
  22 zonder argumenten. Deze Main methode fungeerd als 
  23 de opstart methode voor de applicatie.</p>
  24 
  25 <p>Je kunt de startup class definieren door in de projectboom 
  26 met de rechter muisknop op het object te klikken en 
  27 startup class in het popup menu te selecteren</p>
  28 
  29 
  30 
  31 <p>Het is niet nodig om een <i>Main</i> methode in een opstart
  32 formulier te declareren, omdat het opstart formulier al een <i>Main</i> methode bevat.</p>
  33 
  34 <p>Deze reeds gedefinieerde Main methode initieerd het formulier, net zoals in 
  35 <i>Visual Basic&trade;</i>.</p>
  36 
  37 
  38 [OPEN]
  39 
  40 <p>De <b>OPEN</b> instructie van <b>Gambas</b> werkt niet zoals de <i>Visual Basic</i> variant.
  41 Het retourneerd geen integer, maar een <i>File</i> object.</p>
  42 
  43 <p>Dus in plaats van:</p>
  44 
  45 <pre>DIM handle AS Integer
  46 ...
  47 OPEN "mijnfile" FOR READ AS #handle</pre>
  48 
  49 <p>gebruik je :</p>
  50 
  51 <pre>DIM handle AS File
  52 ...
  53 handle = OPEN "mijnfile" FOR READ</pre>
  54 
  55 
  56 [CATDIR]
  57 
  58 <p>Weet je dat je directory- en filenamen kunt koppelen met de <b><tt>&/</tt></b> operator ?
  59 Deze operator lost alle problemen met eindigende slashes voor je op.</p>
  60 
  61 <p>Bijvoorbeeld:</p>
  62 
  63 <pre>PRINT "/home/gambas" &/ ".bashrc"
  64 /home/gambas/.bashrc
  65 
  66 PRINT "/home/gambas/" &/ "/tmp" &/ "foo.bar"
  67 /home/gambas/tmp/foo.bar
  68 </pre>
  69 
  70 <p>Is dit niet fantastisch ?</p>
  71 
  72 
  73 [EXEC]
  74 
  75 <p>Je kunt een 'executable' file (binairy) maken van je gehele project.
  76 Selecteer <i>Make executable</i> in het <i>Project</i> menu.</p>
  77 
  78 <p>Als <b>Gambas</b> een binairy file voor je maakt, plaatst het
  79 het resultaat in de standaard directory van je project.
  80 Deze executable krijgt dezelfde naam als het project.</p>
  81 
  82 
  83 [PATH]
  84 <p>
  85 Relatieve paden hebben altijd een speciale betekenis in <b><i>Gambas</i></b>.
  86 Ze refereren altijd naar bestanden in je project.
  87 <p>
  88 Er is geen concept als <i>current directory</i>, en geen commando als
  89 <tt>CHDIR</tt> om het te veranderen.
  90 <p>
  91 <b>Wees voorzichtig:</b> je moet altijd relatieve paden gebruiken voor verwijzingen 
  92 naar andere files in het project, omdat volledige paden niet meer werken als er 
  93 een executable van het project gemaakt wordt.</p>
  94 
  95 [GLOBAL]
  96 
  97 Er zijn <u>geen globale variabelen</u> in <b><i>Gambas</i></b>!
  98 <p>
  99 Als oplossing kun je ze in je main module plaatsen en declareren als <tt>PUBLIC</tt>.
 100 <p>
 101 Als je geen main module hebt, maar een main form, declareer ze dan als <tt>STATIC PUBLIC</tt>.
 102 <p>
 103 Om bij deze variabelen te komen gebruik je de naam van de module: <tt>MijnMainModule.MijnGlobaleVariable</tt> of
 104 <tt>MijnMainForm.MijnGlobaleVariable</tt>.
 105 
 106 
 107 [EMPTY]
 108 
 109 <p>Om te kijken of een string leeg is hoef je geen gebruik te maken van de
 110 <b>Len()</b> functie. Je kunt het direct testen: een lege string
 111 is <b>FALSE</b> en een niet-lege string is <b>TRUE</b>.</p>
 112 
 113 <p>Bijvoorbeeld, in plaats van :</p>
 114 
 115 <pre>IF Len(MijnString) > 0 THEN ...
 116 IF Len(MijnString) = 0 THEN ...</pre>
 117 
 118 <p>Kun je sneller :</p>
 119 
 120 <pre>IF MijnString THEN ...
 121 IF NOT MijnString THEN ...</pre>
 122 
 123 
 124 [EVENT]
 125 
 126 <p>Elke controller, en elk object dat een gebeurtenis (event) kan oproepen, heeft een 
 127 <i>event observer</i> en een event <i>group name</i>.</p>
 128 
 129 <p>De event observer ondervangt ieder event opgeroepen door het object, en 
 130 de 'event group name' is het voorvoegsel van de procedure die opgeroepen wordt om het
 131 event af te handelen.</p>
 132 
 133 <p>Standaard is de <i>event observer</i> het object waar je de controller gemaakt hebt, en de 
 134 group name is de naam van de controller.</p>
 135 
 136 <p>Op deze manier ontvangt een formulier alle gebeurtenissen die door controllers op dit 
 137 formulier gemaakt zijn.</p>
 138 
 139 <pre>' Gambas form
 140 DIM hButton AS Button
 141 
 142 PUBLIC SUB _new()
 143 &nbsp;&nbsp;hButton = NEW Button(ME) AS "MyButton"
 144 END
 145 
 146 PUBLIC SUB MyButton_Click()
 147 &nbsp;&nbsp;PRINT "You have clicked MyButton !"
 148 END
 149 </pre>
 150 
 151 
 152 [FORM]
 153 
 154 <p>In <b><i>Gambas</i></b>, is een formulier zijn eigen <i>event observer</i>,
 155 zodat je gebeurtenissen als <i>Resize</i>, 
 156 <i>Activate</i>, ...) kunt afhandelen in zijn eigen class code.</p>
 157 
 158 <p>Op deze manier worden de newbies van <i>Visual Basic</i> niet teveel
 159 afgeschrikt :-).</p>
 160 
 161 
 162 [EMBED]
 163 
 164 <p>Je kunt bij <b><i>Gambas</i></b> een formulier in een ander formulier invoegen
 165 &nbsp;!</p>
 166 
 167 <p>Om zo'n krachtige actie te doen hoef je enkel een ouder container (parent) mee te geven 
 168 als laatste parameter bij het oproepen van het formulier.</p>
 169 
 170 <p>Bij voorbeeld&nbsp;:</p>
 171 <p><tt>DIM hForm AS MijnDialog<br>
 172 DIM hSuperControl AS MijnForm<br><br>
 173 ' Create a dialog<br>
 174 hForm = NEW MijnDialog<br>
 175 ' Insert a form into this dialog<br>
 176 ' Note that this form takes two parameters before the container<br>
 177 hSuperControl = NEW MijnForm(Param1, Param2, MijnDialog)<br>
 178 ' Moves and resizes the form<br>
 179 hSuperControl.Move(8, 8, 128, 64)<br>
 180 </tt></p>
 181 
 182 <p>Let op: een formulier ingevoegd in een ander is nog steeds een formulier, 
 183 met zijn eigen event observer. </p>
 184 
 185 
 186 [GROUP]
 187 
 188 <p>Elke controller heeft een <i>(Group)</i> eigenschap. 
 189 Als deze eigenschap wordt gebruikt wordt de naam van de groep gebuikt voor het
 190 afhandelen van de events, en niet de naam van de controller.
 191 </p>
 192 
 193 <p>Stel: we hebben een <i>Button</i> genaamd <b>btnAction</b>
 194 Met de volgende <i>Click</i> event handler :</p>
 195 
 196 <pre>PUBLIC SUB btnAction_Click()</pre>
 197 
 198 <p>Als je de <i>(Group)</i> eigenschap van <b>btnAction</b> zet op
 199 <i>MijnGroup</i>, dan wordt de event handlerdie alle events ontvangt:</p>
 200 
 201 <pre>PUBLIC SUB MijnGroup_Click()</pre>
 202 
 203 <p>Op deze manier kun je verschillende controllers dezelfde functie toekennen.
 204 De controllers hoeven hiervoor niet eens van hetzelfde type te zijn!</p>
 205 
 206 <p><b>NB :</b> Een oude <i>Visual Basic</i> veteraan zal het systeem van een 
 207 <i>control array</i> herkennen, maar dan in een krachtigere uitvoering :-). </p>
 208 
 209 
 210 [TAG]
 211 
 212 <p>Elke controlller heeft een <i>Tag</i> eigenschap. Deze eigenschap is voor
 213 de programmeur, en kan elke gewenste <b>VARIANT</b> gegevens bevatten die je
 214 relevant vindt.</p>
 215 
 216 <p>Deze eigenschap is erg handig om verschillende controllers die bij elkaar 
 217 in dezelfde <i>group</i> zitten te onderscheiden 
 218 binnen de gezamenlijke event handler van deze group.</p>
 219 
 220 
 221 
 222 [LAST]
 223 
 224 <p>Het <b>LAST</b> commando retourneerd de laatst opgeroepen controller. 
 225 Dit is erg handis als je een event handler wilt schrijven die 
 226 onafhankelijk is van de controller naam.</p>
 227 
 228 <p>Bijvoorbeeld: Stel je wilt een rekenmachine programmeren.
 229 Je hebt tien knoppen gedefinieerd, elk voor een cijfer, en de knoppen gehangen 
 230 aan de <i>group</i> "Digit". De <i>Tag</i> van elke controlller is gelijk aan het 
 231 getal op de button. Je event handler kan er dan zo uit zien :</p>
 232 
 233 <p><tt>PUBLIC SUB Digit_Click()<br><br>
 234 &nbsp;&nbsp;Display = Display & LAST.Tag<br>
 235 &nbsp;&nbsp;RefreshDisplay<br><br>
 236 END</tt></p>
 237 
 238 
 239 [LEFT]
 240 
 241 <p>De bekende <i>BASIC</i> routines <b>Left$</b>, <b>Right$</b>
 242 en <b>Mid$</b> hebben handige functies in <b><i>Gambas</i></b></p>
 243 
 244 <p>De tweede parameter van <b>Left$</b> en <b>Right$</b> is
 245 optioneel, en is standaard 1.</p>
 246 
 247 <p><tt>Left$("Gambas")</tt> retourneerd <tt>"G"</tt><br>
 248 <tt>Right$("Gambas")</tt> retourneerd <tt>"s"</tt></p>
 249 
 250 <p>De tweede parameter mag negatief zijn, en geeft dan het aantal karakters dat
 251 je <u>niet</u> wilt.</p>
 252 
 253 <p><tt>Left$("Gambas", -2)</tt> retourneerd <tt>"Gamb"</tt><br>
 254 <tt>Right$("Gambas", -2)</tt> retourneerd <tt>"mbas"</tt></p>
 255 
 256 <p>Vanzelfsprekend, het derde argument van <b>Mid$</b> mag negatief zijn, en geeft 
 257 dan het aantal karakters vanaf het eind van de string dat genegeerd moet worden.</p>
 258 
 259 <p><tt>Mid$("Gambas", 2, -2)</tt> retourneerd <tt>"amb"</tt>
 260 
 261 
 262 [END]
 263 
 264 <p>Je hebt alle tips van de dag gelezen. Ik hoop dat je nu een <b>Gambas</b> 
 265 expert geworden bent ! :-)</p>
 266 
 267 <p>Als je tips toe te voegen hebt, zend je nieuwe tips dan naar het volgende 
 268 adres&nbsp;:</p>
 269 <p><u>g4mba5@gmail.com</u></p>
 270 
 271 <p>Alvast bedankt !</p>
 272 
 273 
 274