"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "dnsmasq-2.85/po/pl.po" (7 Apr 2021, 71201 Bytes) of package /linux/misc/dns/dnsmasq-2.85.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # translation of pl.po to polski
  2 # Polish translations for dnsmasq package.
  3 # This file is put in the public domain.
  4 #
  5 # Tomasz Sochański <nerdhero@gmail.com>, 2005.
  6 # Jan Psota <jasiupsota@gmail.com>, 2008-2015.
  7 #
  8 msgid ""
  9 msgstr ""
  10 "Project-Id-Version: pl\n"
  11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2009-06-10 20:57+0100\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2017-07-17 18:30+0100\n"
  14 "Last-Translator: Jan Psota <jasiupsota@gmail.com>\n"
  15 "Language-Team: polski <>\n"
  16 "Language: pl\n"
  17 "MIME-Version: 1.0\n"
  18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
  21 "X-Generator: Poedit 1.8.7\n"
  22 "X-Language: pl_PL\n"
  23 
  24 #: cache.c:572
  25 msgid "Internal error in cache."
  26 msgstr "Wewnętrzny błąd w pamięci podręcznej."
  27 
  28 #: cache.c:1094
  29 #, c-format
  30 msgid "failed to load names from %s: %s"
  31 msgstr "nie potrafię wczytać nazw z %s: %s"
  32 
  33 #: cache.c:1116 dhcp.c:927
  34 #, c-format
  35 msgid "bad address at %s line %d"
  36 msgstr "błędny adres w pliku %s, w linii %d"
  37 
  38 #: cache.c:1169 dhcp.c:943
  39 #, c-format
  40 msgid "bad name at %s line %d"
  41 msgstr "błędna nazwa w pliku %s, w linii %d"
  42 
  43 #: cache.c:1180 dhcp.c:1018
  44 #, c-format
  45 msgid "read %s - %d addresses"
  46 msgstr "wczytałem %s - %d adresów"
  47 
  48 #: cache.c:1296
  49 msgid "cleared cache"
  50 msgstr "wyczyszczono pamięć podręczną"
  51 
  52 #: cache.c:1358
  53 #, c-format
  54 msgid "No IPv4 address found for %s"
  55 msgstr "Nie znalazłem adresu IPv4 komputera %s"
  56 
  57 #: cache.c:1404
  58 #, c-format
  59 msgid "%s is a CNAME, not giving it to the DHCP lease of %s"
  60 msgstr "%s to nazwa CNAME, nie przypisuję jej dzierżawie DHCP %s"
  61 
  62 #: cache.c:1428
  63 #, c-format
  64 msgid "not giving name %s to the DHCP lease of %s because the name exists in %s with address %s"
  65 msgstr "nazwa %s nie została nadana dzierżawie DHCP %s, ponieważ nazwa istnieje w %s i ma już adres %s"
  66 
  67 #: cache.c:1676
  68 #, c-format
  69 msgid "time %lu"
  70 msgstr "czas %lu"
  71 
  72 #: cache.c:1677
  73 #, c-format
  74 msgid "cache size %d, %d/%d cache insertions re-used unexpired cache entries."
  75 msgstr "wielkość pamięci podręcznej: %d; %d z %d miejsc aktualnych wpisów użyto ponownie."
  76 
  77 #: cache.c:1679
  78 #, c-format
  79 msgid "queries forwarded %u, queries answered locally %u"
  80 msgstr "%u zapytań przesłanych dalej, %u odpowiedzi udzielonych samodzielnie"
  81 
  82 #: cache.c:1682
  83 #, c-format
  84 msgid "queries for authoritative zones %u"
  85 msgstr "zapytań do stref autorytatywnych %u"
  86 
  87 #: cache.c:1707
  88 #, c-format
  89 msgid "server %s#%d: queries sent %u, retried or failed %u"
  90 msgstr "serwer %s#%d: %u zapytań wysłanych, %u ponowionych lub nieudanych"
  91 
  92 #: util.c:51
  93 #, c-format
  94 msgid "failed to seed the random number generator: %s"
  95 msgstr "brak możliwości użycia generatora liczb losowych: %s"
  96 
  97 #: util.c:228
  98 msgid "failed to allocate memory"
  99 msgstr "nie udało się przydzielić pamięci"
 100 
 101 #: util.c:285 option.c:647
 102 msgid "could not get memory"
 103 msgstr "nie można dostać pamięci"
 104 
 105 #: util.c:306
 106 #, c-format
 107 msgid "cannot create pipe: %s"
 108 msgstr "błąd podczas próby utworzenia potoku: %s"
 109 
 110 #: util.c:314
 111 #, c-format
 112 msgid "failed to allocate %d bytes"
 113 msgstr "niemożliwość przydzielenia %d bajtów pamięci"
 114 
 115 #: util.c:510
 116 #, c-format
 117 msgid "infinite"
 118 msgstr "nieskończona"
 119 
 120 #: util.c:798
 121 #, c-format
 122 msgid "failed to find kernel version: %s"
 123 msgstr "niezgodna wersja jądra: %s"
 124 
 125 #: option.c:362
 126 msgid "Specify local address(es) to listen on."
 127 msgstr "Wskazanie adresów, na których należy nasłuchiwać."
 128 
 129 #: option.c:363
 130 msgid "Return ipaddr for all hosts in specified domains."
 131 msgstr "Zwracanie adresu IP dla wszystkich hostów we wskazanych domenach."
 132 
 133 #: option.c:364
 134 msgid "Fake reverse lookups for RFC1918 private address ranges."
 135 msgstr "Wyłączenie przekazywania zapytań odwrotnych dla prywatnych zakresów IP."
 136 
 137 #: option.c:365
 138 msgid "Treat ipaddr as NXDOMAIN (defeats Verisign wildcard)."
 139 msgstr "Traktowanie adresu IP jako NXDOMAIN (unieważnia ,,Verisign wildcard'')."
 140 
 141 #: option.c:366
 142 #, c-format
 143 msgid "Specify the size of the cache in entries (defaults to %s)."
 144 msgstr "Wskazanie wielkości pamięci podręcznej (domyślnie: %s miejsc)."
 145 
 146 #: option.c:367
 147 #, c-format
 148 msgid "Specify configuration file (defaults to %s)."
 149 msgstr "Wskazanie pliku konfiguracyjnego (domyślnie: %s)."
 150 
 151 #: option.c:368
 152 msgid "Do NOT fork into the background: run in debug mode."
 153 msgstr "NIE twórz procesu potomnego w tle: działanie w trybie debugowania."
 154 
 155 #: option.c:369
 156 msgid "Do NOT forward queries with no domain part."
 157 msgstr "Wyłączenie przekazywania zapytań bez podanej części domenowej."
 158 
 159 #: option.c:370
 160 msgid "Return self-pointing MX records for local hosts."
 161 msgstr "Zwracanie samowskazującego rekordu MX dla lokalnych hostów."
 162 
 163 #: option.c:371
 164 msgid "Expand simple names in /etc/hosts with domain-suffix."
 165 msgstr "Rozwijanie prostych nazw z /etc/hosts przyrostkiem domenowym."
 166 
 167 #: option.c:372
 168 msgid "Don't forward spurious DNS requests from Windows hosts."
 169 msgstr "Wyłączenie przekazywania pozornych zapytań DNS z komputerów działających pod Windows."
 170 
 171 #: option.c:373
 172 msgid "Enable DHCP in the range given with lease duration."
 173 msgstr "Włączenie serwera DHCP dla wskazanego zakresu adresów."
 174 
 175 #: option.c:374
 176 #, c-format
 177 msgid "Change to this group after startup (defaults to %s)."
 178 msgstr "Po uruchomieniu zmiana grupy procesu na podaną (domyślnie: %s)."
 179 
 180 #: option.c:375
 181 msgid "Set address or hostname for a specified machine."
 182 msgstr "Ustawienie adresu lub nazwy dla wskazanego komputera."
 183 
 184 #: option.c:376
 185 msgid "Read DHCP host specs from file."
 186 msgstr "Wskazanie pliku z wartościami 'dhcp-host='."
 187 
 188 #: option.c:377
 189 msgid "Read DHCP option specs from file."
 190 msgstr "Wskazanie pliku z wartościami 'dhcp-option='."
 191 
 192 #: option.c:378
 193 msgid "Read DHCP host specs from a directory."
 194 msgstr "Odczyt specyfikacji hostów dla DHCP z katalogu."
 195 
 196 #: option.c:379
 197 msgid "Read DHCP options from a directory."
 198 msgstr "Odczyt opcji DHCP z katalogu."
 199 
 200 #: option.c:380
 201 msgid "Evaluate conditional tag expression."
 202 msgstr "Warunkowe ustawianie znaczników."
 203 
 204 #: option.c:381
 205 #, c-format
 206 msgid "Do NOT load %s file."
 207 msgstr "NIE wczytywanie pliku %s."
 208 
 209 #: option.c:382
 210 #, c-format
 211 msgid "Specify a hosts file to be read in addition to %s."
 212 msgstr "Wskazanie dodatkowego pliku 'hosts' oprócz %s."
 213 
 214 #: option.c:383
 215 msgid "Read hosts files from a directory."
 216 msgstr "Odczyt pliku hostów z katalogu."
 217 
 218 #: option.c:384
 219 msgid "Specify interface(s) to listen on."
 220 msgstr "Interfejsy, na których nasłuchiwać."
 221 
 222 #: option.c:385
 223 msgid "Specify interface(s) NOT to listen on."
 224 msgstr "Interfejsy, na których NIE nasłuchiwać."
 225 
 226 #: option.c:386
 227 msgid "Map DHCP user class to tag."
 228 msgstr "Przyporządkowanie znacznika w zależności od klasy użytkownika DHCP."
 229 
 230 #: option.c:387
 231 msgid "Map RFC3046 circuit-id to tag."
 232 msgstr "Przyporządkowanie znacznika w zależności od numeru obwodu (w rozumieniu RFC3046)."
 233 
 234 #: option.c:388
 235 msgid "Map RFC3046 remote-id to tag."
 236 msgstr "Przyporządkowanie znacznika w zależności od numeru agenta (w rozumieniu RFC3046)."
 237 
 238 #: option.c:389
 239 msgid "Map RFC3993 subscriber-id to tag."
 240 msgstr "Przyporządkowanie znacznika w zależności od numeru subskrybenta (w rozumieniu RFC3993)."
 241 
 242 #: option.c:390
 243 msgid "Specify vendor class to match for PXE requests."
 244 msgstr ""
 245 
 246 #: option.c:391
 247 msgid "Don't do DHCP for hosts with tag set."
 248 msgstr "Wyłączenie DHCP dla hostów z określonym znacznikiem."
 249 
 250 #: option.c:392
 251 msgid "Force broadcast replies for hosts with tag set."
 252 msgstr "Wymuszenie odpowiedzi w trybie rozgłoszeniowym dla hostów z określonym znacznikiem."
 253 
 254 #: option.c:393
 255 msgid "Do NOT fork into the background, do NOT run in debug mode."
 256 msgstr "NIE twórz procesu potomnego w tle i NIE włączaj trybu debugowania."
 257 
 258 #: option.c:394
 259 msgid "Assume we are the only DHCP server on the local network."
 260 msgstr "Zakładanie, że jesteśmy jedynym serwerem DHCP w sieci lokalnej."
 261 
 262 #: option.c:395
 263 #, c-format
 264 msgid "Specify where to store DHCP leases (defaults to %s)."
 265 msgstr "Ścieżka przechowywania pliku dzierżaw DHCP (domyślnie: %s)."
 266 
 267 #: option.c:396
 268 msgid "Return MX records for local hosts."
 269 msgstr "Włączenie zwracania rekordu MX dla hostów lokalnych."
 270 
 271 #: option.c:397
 272 msgid "Specify an MX record."
 273 msgstr "Specyfikacja rekordu MX."
 274 
 275 #: option.c:398
 276 msgid "Specify BOOTP options to DHCP server."
 277 msgstr "Określenie opcji BOOTP serwera DHCP."
 278 
 279 #: option.c:399
 280 #, c-format
 281 msgid "Do NOT poll %s file, reload only on SIGHUP."
 282 msgstr "Wyłączenie obserwowania pliku %s; ponowne odczytywanie tylko po odebraniu sygnału SIGHUP."
 283 
 284 #: option.c:400
 285 msgid "Do NOT cache failed search results."
 286 msgstr "Wyłączenie przechowywania w pamięci podręcznej wyników nieudanych wyszukiwań."
 287 
 288 #: option.c:401
 289 #, c-format
 290 msgid "Use nameservers strictly in the order given in %s."
 291 msgstr "Odpytywanie serwerów nazw w kolejności ich wystąpienia w %s."
 292 
 293 #: option.c:402
 294 msgid "Specify options to be sent to DHCP clients."
 295 msgstr "Specyfikacja opcji wysyłanej do klientów DHCP."
 296 
 297 #: option.c:403
 298 msgid "DHCP option sent even if the client does not request it."
 299 msgstr "Opcja DHCP wysyłana nawet jeżeli klient o nią nie prosi."
 300 
 301 #: option.c:404
 302 msgid "Specify port to listen for DNS requests on (defaults to 53)."
 303 msgstr "Wskazanie portu do nasłuchiwania zapytań DNS (domyślnie: 53)."
 304 
 305 #: option.c:405
 306 #, c-format
 307 msgid "Maximum supported UDP packet size for EDNS.0 (defaults to %s)."
 308 msgstr "Maksymalna obsługiwana wielkość pakietu EDNS.0 (domyślnie: %s)."
 309 
 310 #: option.c:406
 311 msgid "Log DNS queries."
 312 msgstr "Włączenie spisywania zapytań DNS do logu."
 313 
 314 #: option.c:407
 315 msgid "Force the originating port for upstream DNS queries."
 316 msgstr "Wymuszenie użycia wskazanego portu UDP do odpytywania nadrzędnych serwerów DNS i odbierania od nich odpowiedzi."
 317 
 318 #: option.c:408
 319 msgid "Do NOT read resolv.conf."
 320 msgstr "Wyłączenie czytania pliku resolv.conf."
 321 
 322 #: option.c:409
 323 #, c-format
 324 msgid "Specify path to resolv.conf (defaults to %s)."
 325 msgstr "Wskazanie położenia pliku resolv.conf (domyślnie: %s)."
 326 
 327 #: option.c:410
 328 msgid "Specify path to file with server= options"
 329 msgstr "Wskazanie położenia pliku z opcjami server="
 330 
 331 #: option.c:411
 332 msgid "Specify address(es) of upstream servers with optional domains."
 333 msgstr "Wskazywanie adresów serwerów nazw, opcjonalnie z przypisaniem do domeny."
 334 
 335 #: option.c:412
 336 msgid "Specify address of upstream servers for reverse address queries"
 337 msgstr "Wskazanie serwerów nazw do odwrotnej translacji adresów."
 338 
 339 #: option.c:413
 340 msgid "Never forward queries to specified domains."
 341 msgstr "Wyłączenie przekazywania zapytań do wskazanych domen."
 342 
 343 #: option.c:414
 344 msgid "Specify the domain to be assigned in DHCP leases."
 345 msgstr "Wskazanie domeny dla serwera DHCP."
 346 
 347 #: option.c:415
 348 msgid "Specify default target in an MX record."
 349 msgstr "Określenie domyślnego celu w rekordzie MX."
 350 
 351 #: option.c:416
 352 msgid "Specify time-to-live in seconds for replies from /etc/hosts."
 353 msgstr "Określenie (w sekundach) czasu ważności odpowiedzi udzielonych na podstawie /etc/hosts (domyślnie 0)."
 354 
 355 #: option.c:417
 356 msgid "Specify time-to-live in seconds for negative caching."
 357 msgstr "Określenie (w sekundach) czasu ważności negatywnych odpowiedzi."
 358 
 359 #: option.c:418
 360 msgid "Specify time-to-live in seconds for maximum TTL to send to clients."
 361 msgstr "Ograniczenie maksymalnego czasu ważności odpowiedzi (TTL) podawanego klientom [w sekundach]."
 362 
 363 #: option.c:419
 364 msgid "Specify time-to-live ceiling for cache."
 365 msgstr "Określenie górnej granicy czasu ważności dla wpisów w pamięci podręcznej."
 366 
 367 #: option.c:420
 368 msgid "Specify time-to-live floor for cache."
 369 msgstr "Określenie dolnej granicy czasu ważności dla wpisów w pamięci podręcznej."
 370 
 371 #: option.c:421
 372 #, c-format
 373 msgid "Change to this user after startup. (defaults to %s)."
 374 msgstr "Zmiana użytkownika procesu na wskazanego (po uruchomieniu, domyślnie: %s)."
 375 
 376 #: option.c:422
 377 msgid "Map DHCP vendor class to tag."
 378 msgstr "Przyporządkowanie znacznika w zależności od typu klienta DHCP."
 379 
 380 #: option.c:423
 381 msgid "Display dnsmasq version and copyright information."
 382 msgstr "Wydrukowanie informacji o programie i ochronie praw autorskich."
 383 
 384 #: option.c:424
 385 msgid "Translate IPv4 addresses from upstream servers."
 386 msgstr "Tłumaczenie adresów IPv4 z serwerów nadrzędnych."
 387 
 388 #: option.c:425
 389 msgid "Specify a SRV record."
 390 msgstr "Określenie rekordu SRV."
 391 
 392 #: option.c:426
 393 msgid "Display this message. Use --help dhcp or --help dhcp6 for known DHCP options."
 394 msgstr "Wyświetla ten komunikat. Chcąc przejrzeć listę dostępnych opcji DHCP użyj '--help dhcp' lub '--help dhcp6' ."
 395 
 396 #: option.c:427
 397 #, c-format
 398 msgid "Specify path of PID file (defaults to %s)."
 399 msgstr "Określenie ścieżki do pliku PID (domyślnie: %s)."
 400 
 401 #: option.c:428
 402 #, c-format
 403 msgid "Specify maximum number of DHCP leases (defaults to %s)."
 404 msgstr "Maksymalna liczba dzierżaw DHCP (domyślnie: %s)."
 405 
 406 #: option.c:429
 407 msgid "Answer DNS queries based on the interface a query was sent to."
 408 msgstr "Uzależnienie odpowiedzi DNS od interfejsu, na którym odebrano zapytanie (wygodne dla serwerów kilku podsieci z różnymi adresami w /etc/hosts)."
 409 
 410 #: option.c:430
 411 msgid "Specify TXT DNS record."
 412 msgstr "Specyfikacja rekordu DNS TXT."
 413 
 414 #: option.c:431
 415 msgid "Specify PTR DNS record."
 416 msgstr "Specyfikacja rekordu DNS PTR."
 417 
 418 #: option.c:432
 419 msgid "Give DNS name to IPv4 address of interface."
 420 msgstr "Zwraca nazwę domenową powiązaną z adresem interfejsu sieciowego."
 421 
 422 #: option.c:433
 423 msgid "Bind only to interfaces in use."
 424 msgstr "Nasłuchiwanie tylko na wykorzystywanych interfejsach (umożliwia uruchomienie osobnych serwerów dla różnych kart)."
 425 
 426 #: option.c:434
 427 #, c-format
 428 msgid "Read DHCP static host information from %s."
 429 msgstr "Wczytanie przyporządkowań adresów z %s."
 430 
 431 #: option.c:435
 432 msgid "Enable the DBus interface for setting upstream servers, etc."
 433 msgstr "Włączenie używania interfejsu DBus do informowania o zmianach konfiguracji."
 434 
 435 #: option.c:436
 436 msgid "Enable the UBus interface."
 437 msgstr ""
 438 
 439 #: option.c:437
 440 msgid "Do not provide DHCP on this interface, only provide DNS."
 441 msgstr "Uruchomienie na wskazanym interfejsie tylko DNS-a, bez usług DHCP i TFTP."
 442 
 443 #: option.c:438
 444 msgid "Enable dynamic address allocation for bootp."
 445 msgstr "Włączenie dynamicznego przydzielania adresów dla klientów BOOTP."
 446 
 447 #: option.c:439
 448 msgid "Map MAC address (with wildcards) to option set."
 449 msgstr "Przyporządkowanie znacznika w zależności od adresu MAC (można używać uogólnień: *)."
 450 
 451 #: option.c:440
 452 msgid "Treat DHCP requests on aliases as arriving from interface."
 453 msgstr "Traktowanie żądań DHCP odebranych na interfejsach alias, ..., jako odebranych na iface."
 454 
 455 #: option.c:441
 456 msgid "Specify extra networks sharing a broadcast domain for DHCP"
 457 msgstr ""
 458 
 459 #: option.c:442
 460 msgid "Disable ICMP echo address checking in the DHCP server."
 461 msgstr "Pominięcie sprawdzania za pomocą ICMP niezajętości adresu przed jego wydzierżawieniem."
 462 
 463 #: option.c:443
 464 msgid "Shell script to run on DHCP lease creation and destruction."
 465 msgstr "Skrypt powłoki uruchamiany po przyznaniu lub zwolnieniu adresu."
 466 
 467 #: option.c:444
 468 msgid "Lua script to run on DHCP lease creation and destruction."
 469 msgstr "Skrypt Lua uruchamiany po przyznaniu lub zwolnieniu adresu."
 470 
 471 #: option.c:445
 472 msgid "Run lease-change scripts as this user."
 473 msgstr "Wskazanie użytkownika z którego uprawnieniami będą uruchamiane skrypty."
 474 
 475 #: option.c:446
 476 msgid "Call dhcp-script with changes to local ARP table."
 477 msgstr "Wywoływanie dhcp-script w reakcji na zmiany w tablicy ARP."
 478 
 479 #: option.c:447
 480 msgid "Read configuration from all the files in this directory."
 481 msgstr "Wczytanie wszystkich plików ze wskazanego katalogu jako konfiguracyjnych."
 482 
 483 #: option.c:448
 484 msgid "Log to this syslog facility or file. (defaults to DAEMON)"
 485 msgstr "Wskazanie kanału syslog-a do którego mają trafiać komunikaty (domyślnie: DAEMON)"
 486 
 487 #: option.c:449
 488 msgid "Do not use leasefile."
 489 msgstr "Nieużywanie bazy dzierżaw."
 490 
 491 #: option.c:450
 492 #, c-format
 493 msgid "Maximum number of concurrent DNS queries. (defaults to %s)"
 494 msgstr "Maksymalna liczba jednocześnie obsługiwanych zapytań DNS (domyślnie: %s)"
 495 
 496 #: option.c:451
 497 #, c-format
 498 msgid "Clear DNS cache when reloading %s."
 499 msgstr "Czyszczenie pamięci podręcznej serwera nazw w przypadku ponownego odczytu %s."
 500 
 501 #: option.c:452
 502 msgid "Ignore hostnames provided by DHCP clients."
 503 msgstr "Nie zwracanie uwagi na nazwę podawaną przez klienta w przypadku dopasowania wszystkich wymienionych znaczników."
 504 
 505 #: option.c:453
 506 msgid "Do NOT reuse filename and server fields for extra DHCP options."
 507 msgstr "Wyłączenie oszczędzania miejsca w pakiecie DHCP przez przesuwanie pól servername i filename do opcji DHCP. Wymusza prostszy tryb budowy pakietu rozwiązując problemy z nieprzystosowanymi klientami DHCP."
 508 
 509 #: option.c:454
 510 msgid "Enable integrated read-only TFTP server."
 511 msgstr "Włączenie wbudowanego serwera TFTP (tylko do wysyłania)."
 512 
 513 #: option.c:455
 514 msgid "Export files by TFTP only from the specified subtree."
 515 msgstr "Ograniczenie działania serwera TFTP do wskazanego katalogu i podkatalogów. Nazwy z .. są odrzucane, / odnosi się do wskazanego katalogu."
 516 
 517 #: option.c:456
 518 #, fuzzy
 519 msgid "Add client IP or hardware address to tftp-root."
 520 msgstr "Doklejanie adresu IP klienta do głównego katalogu TFTP. Jeżeli wynikowy katalog nie istnieje, nadal wykorzystuje się tftp-root."
 521 
 522 #: option.c:457
 523 msgid "Allow access only to files owned by the user running dnsmasq."
 524 msgstr "Ograniczenie dostępu do plików przez TFTP do tych, których właścicielem jest użytkownik uruchamiający dnsmasq-a."
 525 
 526 #: option.c:458
 527 msgid "Do not terminate the service if TFTP directories are inaccessible."
 528 msgstr "Nieprzerywanie działania serwisu mimo braku dostępu do katalogów TFTP."
 529 
 530 #: option.c:459
 531 #, fuzzy, c-format
 532 msgid "Maximum number of concurrent TFTP transfers (defaults to %s)."
 533 msgstr "Maksymalna liczba jednocześnie obsługiwanych połączeń TFTP (domyślnie %s)."
 534 
 535 #: option.c:460
 536 msgid "Maximum MTU to use for TFTP transfers."
 537 msgstr "Ograniczenie MTU w komunikacji TFTP."
 538 
 539 #: option.c:461
 540 msgid "Disable the TFTP blocksize extension."
 541 msgstr "Wyłączenie możliwości negocjowania wielkości bloku dla przesyłów przez TFTP."
 542 
 543 #: option.c:462
 544 msgid "Convert TFTP filenames to lowercase"
 545 msgstr "Konwertowanie nazw plików żądanych przez TFTP do małych liter"
 546 
 547 #: option.c:463
 548 msgid "Ephemeral port range for use by TFTP transfers."
 549 msgstr "Wskazanie zakresu portów do użytku TFTP."
 550 
 551 #: option.c:464
 552 msgid "Use only one port for TFTP server."
 553 msgstr ""
 554 
 555 #: option.c:465
 556 msgid "Extra logging for DHCP."
 557 msgstr "Włączenie spisywania w logu operacji DHCP."
 558 
 559 #: option.c:466
 560 msgid "Enable async. logging; optionally set queue length."
 561 msgstr "Włączenie asynchronicznego zapisywania do logu z ewentualnym wskazaniem długości kolejki."
 562 
 563 #: option.c:467
 564 msgid "Stop DNS rebinding. Filter private IP ranges when resolving."
 565 msgstr "Odfiltrowywanie adresów wskazujących na komputery w sieciach wewnętrznych spośród odpowiedzi od zewnętrznych serwerów DNS."
 566 
 567 #: option.c:468
 568 msgid "Allow rebinding of 127.0.0.0/8, for RBL servers."
 569 msgstr "Zezwolenie na przekazywanie odpowiedzi w klasie 127.0.0.0/8. Dla serwerów RBL."
 570 
 571 #: option.c:469
 572 msgid "Inhibit DNS-rebind protection on this domain."
 573 msgstr "Dezaktywacja zabezpieczenia przed atakami DNS-rebind dla wskazanych domen."
 574 
 575 #: option.c:470
 576 msgid "Always perform DNS queries to all servers."
 577 msgstr "Jednoczesne odpytywanie wszystkich serwerów nadrzędnych; klientowi przekazywana jest pierwsza odpowiedź."
 578 
 579 #: option.c:471
 580 msgid "Set tag if client includes matching option in request."
 581 msgstr "Ustawienie znacznika jeżeli w żądaniu DHCP pojawi się wskazana opcja, ewentualnie o konkretnej wartości."
 582 
 583 #: option.c:472
 584 #, fuzzy
 585 msgid "Set tag if client provides given name."
 586 msgstr "Ustawienie znacznika jeżeli w żądaniu DHCP pojawi się wskazana opcja, ewentualnie o konkretnej wartości."
 587 
 588 #: option.c:473
 589 msgid "Use alternative ports for DHCP."
 590 msgstr "Użycie alternatywnych portów dla usługi DHCP."
 591 
 592 #: option.c:474
 593 msgid "Specify NAPTR DNS record."
 594 msgstr "Specyfikacja rekordu DNS NAPTR."
 595 
 596 #: option.c:475
 597 msgid "Specify lowest port available for DNS query transmission."
 598 msgstr "Ustawienie dolnej granicy numerów portów do przesyłania zapytań DNS."
 599 
 600 #: option.c:476
 601 msgid "Specify highest port available for DNS query transmission."
 602 msgstr "Ograniczenie najwyższego numeru portu dla transmisji zapytań DNS."
 603 
 604 #: option.c:477
 605 msgid "Use only fully qualified domain names for DHCP clients."
 606 msgstr "Przechowywanie w serwerze DNS dnsmasq-a tylko w pełni kwalifikowanych nazw zgłaszanych przez klientów DHCP."
 607 
 608 #: option.c:478
 609 msgid "Generate hostnames based on MAC address for nameless clients."
 610 msgstr "Generowanie nazw na podstawie MAC-adresów dla klientów bez nazwy."
 611 
 612 #: option.c:479
 613 msgid "Use these DHCP relays as full proxies."
 614 msgstr "Traktowanie wskazanych serwerów pośredniczących DHCP jako działających w trybie \"pełnomocnika\" (full-proxy)."
 615 
 616 #: option.c:480
 617 msgid "Relay DHCP requests to a remote server"
 618 msgstr "Przekazywanie żądań DHCP do zdalnego serwera"
 619 
 620 #: option.c:481
 621 msgid "Specify alias name for LOCAL DNS name."
 622 msgstr "Wskazanie synonimu nazwy komputera lokalnego - znanego z /etc/hosts albo z DHCP."
 623 
 624 #: option.c:482
 625 msgid "Prompt to send to PXE clients."
 626 msgstr "Zgłoszenie wysyłane klientom PXE."
 627 
 628 #: option.c:483
 629 msgid "Boot service for PXE menu."
 630 msgstr "Składnik menu PXE (--> man)."
 631 
 632 #: option.c:484
 633 msgid "Check configuration syntax."
 634 msgstr "Sprawdzenie składni."
 635 
 636 #: option.c:485
 637 msgid "Add requestor's MAC address to forwarded DNS queries."
 638 msgstr "Przekazywanie MAC-adresu komputera pytającego w ruchu wychodzącym DNS."
 639 
 640 #: option.c:486
 641 msgid "Add specified IP subnet to forwarded DNS queries."
 642 msgstr "Zamieszczanie wskazanego adresu podsieci w przekazywanych zapytaniach DNS."
 643 
 644 #: option.c:487
 645 msgid "Add client identification to forwarded DNS queries."
 646 msgstr "Zamieszczanie identyfikacji pytającego w przekazywanych zapytaniach DNS."
 647 
 648 #: option.c:488
 649 msgid "Proxy DNSSEC validation results from upstream nameservers."
 650 msgstr "Przekazywanie wyników weryfikacji DNSSEC z serwerów nadrzędnych."
 651 
 652 #: option.c:489
 653 msgid "Attempt to allocate sequential IP addresses to DHCP clients."
 654 msgstr "Zmiana sposobu przydzielania adresów IP na sekwencyjny."
 655 
 656 #: option.c:490
 657 #, fuzzy
 658 msgid "Ignore client identifier option sent by DHCP clients."
 659 msgstr "Nie zwracanie uwagi na nazwę podawaną przez klienta w przypadku dopasowania wszystkich wymienionych znaczników."
 660 
 661 #: option.c:491
 662 msgid "Copy connection-track mark from queries to upstream connections."
 663 msgstr "Zachowanie znacznika połączenia z odebranego zapytania DNS w ruchu zewnętrznym."
 664 
 665 #: option.c:492
 666 msgid "Allow DHCP clients to do their own DDNS updates."
 667 msgstr "Zezwolenie klientom DHCP na uaktualnianie DDNS-ów."
 668 
 669 #: option.c:493
 670 msgid "Send router-advertisements for interfaces doing DHCPv6"
 671 msgstr "Załączenie anonsowania (RA) na interfejsach serwujących DHCPv6"
 672 
 673 #: option.c:494
 674 msgid "Specify DUID_EN-type DHCPv6 server DUID"
 675 msgstr "Określenie DHCPv6 DUID"
 676 
 677 #: option.c:495
 678 msgid "Specify host (A/AAAA and PTR) records"
 679 msgstr "Określenie rekordów A/AAAA i PTR"
 680 
 681 #: option.c:496
 682 msgid "Specify host record in interface subnet"
 683 msgstr ""
 684 
 685 #: option.c:497
 686 msgid "Specify certification authority authorization record"
 687 msgstr ""
 688 
 689 #: option.c:498
 690 msgid "Specify arbitrary DNS resource record"
 691 msgstr "Określenie rekordu TXT"
 692 
 693 #: option.c:499
 694 msgid "Bind to interfaces in use - check for new interfaces"
 695 msgstr "Dynamiczne podpinanie do interfejsów sieciowych"
 696 
 697 #: option.c:500
 698 msgid "Export local names to global DNS"
 699 msgstr "Eksportowanie lokalnych nazw hostów do globalnego DNS-a"
 700 
 701 #: option.c:501
 702 msgid "Domain to export to global DNS"
 703 msgstr "Domena pod którą będą eksportowane lokalne nazwy"
 704 
 705 #: option.c:502
 706 msgid "Set TTL for authoritative replies"
 707 msgstr "Określenie TTL dla odpowiedzi autorytatywnych"
 708 
 709 #: option.c:503
 710 #, fuzzy
 711 msgid "Set authoritative zone information"
 712 msgstr "Określenie danych strefy autorytatywnej (SOA)"
 713 
 714 #: option.c:504
 715 msgid "Secondary authoritative nameservers for forward domains"
 716 msgstr "Pomocnicze serwery autorytatywne dla forwardowanych domen"
 717 
 718 #: option.c:505
 719 msgid "Peers which are allowed to do zone transfer"
 720 msgstr "Wskazanie serwerów uprawnionych do transferu stref"
 721 
 722 #: option.c:506
 723 msgid "Specify ipsets to which matching domains should be added"
 724 msgstr "Wyszczególnienie ipset-ów, do których będą dopisywane adresy IP leżące we wskazanych domenach"
 725 
 726 #: option.c:507
 727 msgid "Specify a domain and address range for synthesised names"
 728 msgstr "Wskazanie domeny i zakresu adresów dla generowanych nazw"
 729 
 730 #: option.c:508
 731 msgid "Activate DNSSEC validation"
 732 msgstr "Uaktywnienie walidacji DNSSEC"
 733 
 734 #: option.c:509
 735 msgid "Specify trust anchor key digest."
 736 msgstr "Wskazanie punktu zaufania dla uwierzytelniania DNSSEC."
 737 
 738 #: option.c:510
 739 msgid "Disable upstream checking for DNSSEC debugging."
 740 msgstr "Akceptowanie nieuwiarygodnionych odpowiedzi DNSSEC (ustawienie bitu CD w zapytaniach)."
 741 
 742 #: option.c:511
 743 msgid "Ensure answers without DNSSEC are in unsigned zones."
 744 msgstr "Upewnianie się, że odpowiedzi bez DNSSEC pochodzą ze stref niepodpisanych."
 745 
 746 #: option.c:512
 747 msgid "Don't check DNSSEC signature timestamps until first cache-reload"
 748 msgstr "Wyłączenie sprawdzania sygnatur czasowych DNSSEC do pierwszego przeładowania pamięci podręcznej."
 749 
 750 #: option.c:513
 751 msgid "Timestamp file to verify system clock for DNSSEC"
 752 msgstr "Plik znacznika czasu do weryfikacji zegara systemowego dla potrzeb DNSSEC."
 753 
 754 #: option.c:514
 755 #, fuzzy
 756 msgid "Set MTU, priority, resend-interval and router-lifetime"
 757 msgstr "Ustawianie priorytetu, okresu rozsyłania oraz czasu życia rutera (RA)."
 758 
 759 #: option.c:515
 760 msgid "Do not log routine DHCP."
 761 msgstr "Wyłączenie logowania zwyczajnego DHCP."
 762 
 763 #: option.c:516
 764 msgid "Do not log routine DHCPv6."
 765 msgstr "Wyłączenie logowania zwyczajnego DHCPv6."
 766 
 767 #: option.c:517
 768 msgid "Do not log RA."
 769 msgstr "Wyłączenie logowania RA."
 770 
 771 #: option.c:518
 772 msgid "Accept queries only from directly-connected networks."
 773 msgstr "Akceptowanie zapytań wyłącznie z sieci podpiętych bezpośrednio."
 774 
 775 #: option.c:519
 776 msgid "Detect and remove DNS forwarding loops."
 777 msgstr "Wykrywanie i usuwanie pętli zapytań DNS."
 778 
 779 #: option.c:520
 780 msgid "Ignore DNS responses containing ipaddr."
 781 msgstr "Ignorowanie odpowiedzi DNS zawierających ipaddr."
 782 
 783 #: option.c:521
 784 msgid "Set TTL in DNS responses with DHCP-derived addresses."
 785 msgstr "Ustawienie TTL w odpowiedziach DNS dla adresów przydzielonych przez DHCP."
 786 
 787 #: option.c:522
 788 msgid "Delay DHCP replies for at least number of seconds."
 789 msgstr ""
 790 
 791 #: option.c:523
 792 msgid "Enables DHCPv4 Rapid Commit option."
 793 msgstr ""
 794 
 795 #: option.c:524
 796 msgid "Path to debug packet dump file"
 797 msgstr ""
 798 
 799 #: option.c:525
 800 msgid "Mask which packets to dump"
 801 msgstr ""
 802 
 803 #: option.c:526
 804 #, fuzzy
 805 msgid "Call dhcp-script when lease expiry changes."
 806 msgstr "Wywoływanie dhcp-script w reakcji na zmiany w tablicy ARP."
 807 
 808 #: option.c:731
 809 #, c-format
 810 msgid ""
 811 "Usage: dnsmasq [options]\n"
 812 "\n"
 813 msgstr ""
 814 "Użycie: dnsmasq [opcje]\n"
 815 "\n"
 816 
 817 #: option.c:733
 818 #, c-format
 819 msgid "Use short options only on the command line.\n"
 820 msgstr "W tym systemie w linii poleceń można używać wyłącznie jednoliterowych opcji.\n"
 821 
 822 #: option.c:735
 823 #, c-format
 824 msgid "Valid options are:\n"
 825 msgstr "Dostępne opcje:\n"
 826 
 827 #: option.c:782 option.c:890
 828 msgid "bad address"
 829 msgstr "zły adres"
 830 
 831 #: option.c:805 option.c:809
 832 msgid "bad port"
 833 msgstr "nieprawidłowy numer portu"
 834 
 835 #: option.c:821 option.c:850 option.c:884
 836 msgid "interface binding not supported"
 837 msgstr "nie ma możliwości dowiązywania do interfejsu"
 838 
 839 #: option.c:845 option.c:879
 840 msgid "interface can only be specified once"
 841 msgstr ""
 842 
 843 #: option.c:858 option.c:4139
 844 msgid "bad interface name"
 845 msgstr "nieprawidłowa nazwa interfejsu"
 846 
 847 #: option.c:1190
 848 msgid "unsupported encapsulation for IPv6 option"
 849 msgstr "nieobsługiwany rodzaj enkapsulacji opcji IPv6"
 850 
 851 #: option.c:1204
 852 msgid "bad dhcp-option"
 853 msgstr "błąd w dhcp-option"
 854 
 855 #: option.c:1282
 856 msgid "bad IP address"
 857 msgstr "zły adres IP"
 858 
 859 #: option.c:1285 option.c:1424 option.c:3330
 860 msgid "bad IPv6 address"
 861 msgstr "zły adres IPv6"
 862 
 863 #: option.c:1378
 864 msgid "bad IPv4 address"
 865 msgstr "nieprawidłowy adres IPv4"
 866 
 867 #: option.c:1451 option.c:1546
 868 msgid "bad domain in dhcp-option"
 869 msgstr "nieprawidłowa nazwa domeny w dhcp-option"
 870 
 871 #: option.c:1590
 872 msgid "dhcp-option too long"
 873 msgstr "zbyt długa dhcp-option (>255 znaków)"
 874 
 875 #: option.c:1597
 876 msgid "illegal dhcp-match"
 877 msgstr "niedopuszczalne dhcp-match"
 878 
 879 #: option.c:1666
 880 msgid "illegal repeated flag"
 881 msgstr "wielokrotne użycie opcji niedozwolone (pojawiła się wcześniej w linii poleceń)"
 882 
 883 #: option.c:1674
 884 msgid "illegal repeated keyword"
 885 msgstr "wielokrotne użycie opcji niedozwolone (pojawiła się wsześniej w pliku konfiguracyjnym)"
 886 
 887 #: option.c:1745 option.c:4840
 888 #, c-format
 889 msgid "cannot access directory %s: %s"
 890 msgstr "brak dostępu do katalogu %s: %s"
 891 
 892 #: option.c:1791 tftp.c:565 dump.c:68
 893 #, c-format
 894 msgid "cannot access %s: %s"
 895 msgstr "brak dostępu do %s: %s"
 896 
 897 #: option.c:1906
 898 msgid "setting log facility is not possible under Android"
 899 msgstr "zmiana log-facility w systemie Android nie jest możliwa"
 900 
 901 #: option.c:1915
 902 msgid "bad log facility"
 903 msgstr "nierozpoznany znacznik logów"
 904 
 905 #: option.c:1968
 906 msgid "bad MX preference"
 907 msgstr "nieprawidłowa wartość preferencji MX"
 908 
 909 #: option.c:1973
 910 msgid "bad MX name"
 911 msgstr "nieprawidłowa nazwa MX"
 912 
 913 #: option.c:1987
 914 msgid "bad MX target"
 915 msgstr "nieprawidłowa wartość celu MX"
 916 
 917 #: option.c:2007
 918 msgid "recompile with HAVE_SCRIPT defined to enable lease-change scripts"
 919 msgstr "żeby mieć możliwość używania skryptów wywoływanych przy zmianie dzierżawy, przekompiluj dnsmasq-a z włączoną flagą HAVE_SCRIPT"
 920 
 921 #: option.c:2011
 922 msgid "recompile with HAVE_LUASCRIPT defined to enable Lua scripts"
 923 msgstr "używanie skryptów Lua, wymaga skompilowania dnsmasq-a z flagą HAVE_LUASCRIPT"
 924 
 925 #: option.c:2271 option.c:2282 option.c:2318 option.c:2371 option.c:2665
 926 msgid "bad prefix"
 927 msgstr "zła maska"
 928 
 929 #: option.c:2685
 930 msgid "recompile with HAVE_IPSET defined to enable ipset directives"
 931 msgstr "chcąc korzystać z ipsets przekompiluj dnsmasq-a z HAVE_IPSET"
 932 
 933 #: option.c:2898
 934 msgid "bad port range"
 935 msgstr "nieprawidłowy zakres numerów portów"
 936 
 937 #: option.c:2924
 938 msgid "bad bridge-interface"
 939 msgstr "nieprawidłowa nazwa urządzenia w bridge-interface"
 940 
 941 #: option.c:2968
 942 msgid "bad shared-network"
 943 msgstr ""
 944 
 945 #: option.c:3022
 946 msgid "only one tag allowed"
 947 msgstr "można wskazać tylko jeden znacznik sieci"
 948 
 949 #: option.c:3043 option.c:3059 option.c:3185 option.c:3193 option.c:3236
 950 msgid "bad dhcp-range"
 951 msgstr "nieprawidłowy zakres dhcp-range"
 952 
 953 #: option.c:3077
 954 msgid "inconsistent DHCP range"
 955 msgstr "niespójny zakres adresów DHCP"
 956 
 957 #: option.c:3143
 958 msgid "prefix length must be exactly 64 for RA subnets"
 959 msgstr "długość prefiksu musi wynosić dokładnie 64 dla podsieci RA"
 960 
 961 #: option.c:3145
 962 msgid "prefix length must be exactly 64 for subnet constructors"
 963 msgstr "długość prefiksu musi wynosić dokładnie 64 dla konstruktorów podsieci"
 964 
 965 #: option.c:3148
 966 msgid "prefix length must be at least 64"
 967 msgstr "długość prefiksu musi wynosić co najmniej 64"
 968 
 969 #: option.c:3151
 970 msgid "inconsistent DHCPv6 range"
 971 msgstr "niespójny zakres adresów DHCPv6"
 972 
 973 #: option.c:3170
 974 msgid "prefix must be zero with \"constructor:\" argument"
 975 msgstr "prefiks musi wynosić zero z argumentem \"constructor:\""
 976 
 977 #: option.c:3295 option.c:3373
 978 msgid "bad hex constant"
 979 msgstr "zapis niezgodny z formatem szesnastkowym"
 980 
 981 #: option.c:3348
 982 #, fuzzy
 983 msgid "bad IPv6 prefix"
 984 msgstr "zła maska"
 985 
 986 #: option.c:3395
 987 #, c-format
 988 msgid "duplicate dhcp-host IP address %s"
 989 msgstr "powtórzony adres IP %s w specyfikacji dhcp-host"
 990 
 991 #: option.c:3455
 992 msgid "bad DHCP host name"
 993 msgstr "niedopuszczalna nazwa komputera w dhcp-host"
 994 
 995 #: option.c:3541
 996 msgid "bad tag-if"
 997 msgstr "nieprawidłowa składnia 'tag-if'"
 998 
 999 #: option.c:3884 option.c:4400
 1000 msgid "invalid port number"
 1001 msgstr "nieprawidłowy numer portu"
 1002 
 1003 #: option.c:3940
 1004 msgid "bad dhcp-proxy address"
 1005 msgstr "zły adres dhcp-proxy"
 1006 
 1007 #: option.c:3981
 1008 msgid "Bad dhcp-relay"
 1009 msgstr "zły dhcp-relay"
 1010 
 1011 #: option.c:4025
 1012 msgid "bad RA-params"
 1013 msgstr "nieprawidłowe argumenty RA"
 1014 
 1015 #: option.c:4035
 1016 msgid "bad DUID"
 1017 msgstr "zły DUID"
 1018 
 1019 #: option.c:4069
 1020 #, fuzzy
 1021 msgid "missing address in alias"
 1022 msgstr "niepoprawny adres"
 1023 
 1024 #: option.c:4075
 1025 msgid "invalid alias range"
 1026 msgstr "nieprawidłowy zakres adresów w --alias"
 1027 
 1028 #: option.c:4124
 1029 #, fuzzy
 1030 msgid "missing address in dynamic host"
 1031 msgstr "niepoprawny adres"
 1032 
 1033 #: option.c:4139
 1034 #, fuzzy
 1035 msgid "bad dynamic host"
 1036 msgstr "zły katalog dynamiczny %s: %s"
 1037 
 1038 #: option.c:4157 option.c:4173
 1039 msgid "bad CNAME"
 1040 msgstr "zła CNAME"
 1041 
 1042 #: option.c:4181
 1043 msgid "duplicate CNAME"
 1044 msgstr "powtórzona CNAME"
 1045 
 1046 #: option.c:4208
 1047 msgid "bad PTR record"
 1048 msgstr "nieprawidłowy zapis rekordu PTR"
 1049 
 1050 #: option.c:4243
 1051 msgid "bad NAPTR record"
 1052 msgstr "nieprawidłowy zapis rekordu NAPTR"
 1053 
 1054 #: option.c:4279
 1055 msgid "bad RR record"
 1056 msgstr "nieprawidłowy zapis rekordu RR"
 1057 
 1058 #: option.c:4312
 1059 #, fuzzy
 1060 msgid "bad CAA record"
 1061 msgstr "nieprawidłowy zapis rekordu RR"
 1062 
 1063 #: option.c:4341
 1064 msgid "bad TXT record"
 1065 msgstr "nieprawidłowy zapis rekordu TXT"
 1066 
 1067 #: option.c:4384
 1068 msgid "bad SRV record"
 1069 msgstr "nieprawidłowy zapis rekordu SRV"
 1070 
 1071 #: option.c:4391
 1072 msgid "bad SRV target"
 1073 msgstr "nieprawidłowa wartość celu SRV"
 1074 
 1075 #: option.c:4410
 1076 msgid "invalid priority"
 1077 msgstr "nieprawidłowy priorytet"
 1078 
 1079 #: option.c:4415
 1080 msgid "invalid weight"
 1081 msgstr "nieprawidłowa waga"
 1082 
 1083 #: option.c:4438
 1084 msgid "Bad host-record"
 1085 msgstr "nieprawidłowy zapis host-record"
 1086 
 1087 #: option.c:4478
 1088 msgid "Bad name in host-record"
 1089 msgstr "niedopuszczalna nazwa w host-record"
 1090 
 1091 #: option.c:4520
 1092 msgid "bad value for dnssec-check-unsigned"
 1093 msgstr ""
 1094 
 1095 #: option.c:4556
 1096 msgid "bad trust anchor"
 1097 msgstr "nieprawidłowa specyfikacja punktu zaufania"
 1098 
 1099 #: option.c:4572
 1100 msgid "bad HEX in trust anchor"
 1101 msgstr "zły zapis szesnastkowy"
 1102 
 1103 #: option.c:4583
 1104 msgid "unsupported option (check that dnsmasq was compiled with DHCP/TFTP/DNSSEC/DBus support)"
 1105 msgstr "nieobsługiwana opcja (sprawdź, czy obsługa DHCP/TFTP/DNSSEC/DBus została wkompilowana)"
 1106 
 1107 #: option.c:4643
 1108 msgid "missing \""
 1109 msgstr "brakuje \""
 1110 
 1111 #: option.c:4700
 1112 msgid "bad option"
 1113 msgstr "nieprawidłowa opcja"
 1114 
 1115 #: option.c:4702
 1116 msgid "extraneous parameter"
 1117 msgstr "nadwyżkowy parametr"
 1118 
 1119 #: option.c:4704
 1120 msgid "missing parameter"
 1121 msgstr "brak parametru"
 1122 
 1123 #: option.c:4706
 1124 msgid "illegal option"
 1125 msgstr "niedopuszczalna opcja"
 1126 
 1127 #: option.c:4713
 1128 msgid "error"
 1129 msgstr "błąd"
 1130 
 1131 #: option.c:4715
 1132 #, c-format
 1133 msgid " at line %d of %s"
 1134 msgstr " w linii %d pliku %s"
 1135 
 1136 #: option.c:4730 option.c:5015 option.c:5026
 1137 #, c-format
 1138 msgid "read %s"
 1139 msgstr "przeczytałem %s"
 1140 
 1141 #: option.c:4793 option.c:4916 tftp.c:755
 1142 #, c-format
 1143 msgid "cannot read %s: %s"
 1144 msgstr "błąd odczytu z pliku %s: %s"
 1145 
 1146 #: option.c:5103
 1147 msgid "junk found in command line"
 1148 msgstr "jakieś śmieci w linii poleceń"
 1149 
 1150 #: option.c:5143
 1151 #, c-format
 1152 msgid "Dnsmasq version %s %s\n"
 1153 msgstr "Dnsmasq, wersja %s %s\n"
 1154 
 1155 #: option.c:5144
 1156 #, c-format
 1157 msgid ""
 1158 "Compile time options: %s\n"
 1159 "\n"
 1160 msgstr ""
 1161 "Wkompilowane opcje %s\n"
 1162 "\n"
 1163 
 1164 #: option.c:5145
 1165 #, c-format
 1166 msgid "This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.\n"
 1167 msgstr "Autor nie daje ŻADNYCH GWARANCJI egzekwowalnych prawnie.\n"
 1168 
 1169 #: option.c:5146
 1170 #, c-format
 1171 msgid "Dnsmasq is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
 1172 msgstr "Dnsmasq jest wolnym oprogramowaniem, możesz go rozprowadzać\n"
 1173 
 1174 #: option.c:5147
 1175 #, c-format
 1176 msgid "under the terms of the GNU General Public License, version 2 or 3.\n"
 1177 msgstr "na warunkach określonych w GNU General Public Licence, w wersji 2 lub 3.\n"
 1178 
 1179 #: option.c:5164
 1180 msgid "try --help"
 1181 msgstr "spróbuj: --help"
 1182 
 1183 #: option.c:5166
 1184 msgid "try -w"
 1185 msgstr "spróbuj: -w"
 1186 
 1187 #: option.c:5168
 1188 #, c-format
 1189 msgid "bad command line options: %s"
 1190 msgstr "nieprawidłowa opcja w linii poleceń %s"
 1191 
 1192 #: option.c:5237
 1193 #, c-format
 1194 msgid "CNAME loop involving %s"
 1195 msgstr ""
 1196 
 1197 #: option.c:5278
 1198 #, c-format
 1199 msgid "cannot get host-name: %s"
 1200 msgstr "nie można pobrać nazwy hosta: %s"
 1201 
 1202 #: option.c:5306
 1203 msgid "only one resolv.conf file allowed in no-poll mode."
 1204 msgstr "w trybie no-poll można wskazać najwyżej jeden plik resolv.conf."
 1205 
 1206 #: option.c:5316
 1207 msgid "must have exactly one resolv.conf to read domain from."
 1208 msgstr "musisz mieć dokładnie jeden plik resolv.conf do odczytu domen."
 1209 
 1210 #: option.c:5319 network.c:1811 dhcp.c:876
 1211 #, c-format
 1212 msgid "failed to read %s: %s"
 1213 msgstr "nie udało się odczytać %s: %s"
 1214 
 1215 #: option.c:5336
 1216 #, c-format
 1217 msgid "no search directive found in %s"
 1218 msgstr "brak wytycznych wyszukiwania w %s"
 1219 
 1220 #: option.c:5357
 1221 msgid "there must be a default domain when --dhcp-fqdn is set"
 1222 msgstr "w przypadku używania --dhcp-fqdn trzeba wskazać domyślną domenę"
 1223 
 1224 #: option.c:5366
 1225 msgid "syntax check OK"
 1226 msgstr "składnia sprawdzona, jest prawidłowa"
 1227 
 1228 #: forward.c:100
 1229 #, c-format
 1230 msgid "failed to send packet: %s"
 1231 msgstr "wysyłanie pakietu nie powiodło się: %s"
 1232 
 1233 #: forward.c:672
 1234 msgid "discarding DNS reply: subnet option mismatch"
 1235 msgstr "odrzucam odpowiedź DNS: nie zgadza się specyfikacja podsieci"
 1236 
 1237 #: forward.c:735
 1238 #, c-format
 1239 msgid "nameserver %s refused to do a recursive query"
 1240 msgstr "serwer nazw %s odmawia wykonania zapytania rekurencyjnego"
 1241 
 1242 #: forward.c:767
 1243 #, c-format
 1244 msgid "possible DNS-rebind attack detected: %s"
 1245 msgstr "prawdopodobnie wykryto atak DNS-rebind: %s"
 1246 
 1247 #: forward.c:1014
 1248 #, c-format
 1249 msgid "reducing DNS packet size for nameserver %s to %d"
 1250 msgstr ""
 1251 
 1252 #: forward.c:1446 forward.c:1906
 1253 msgid "Ignoring query from non-local network"
 1254 msgstr "Ignorowanie zapytań z sieci pozalokalnych."
 1255 
 1256 #: forward.c:2399
 1257 #, c-format
 1258 msgid "Maximum number of concurrent DNS queries reached (max: %d)"
 1259 msgstr "Osiągnięto graniczną ilość jednocześnie obsługiwanych zapytań DNS (maks: %d)"
 1260 
 1261 #: network.c:670
 1262 #, c-format
 1263 msgid "stopped listening on %s(#%d): %s port %d"
 1264 msgstr ""
 1265 
 1266 #: network.c:848
 1267 #, c-format
 1268 msgid "failed to create listening socket for %s: %s"
 1269 msgstr "nie udało się otworzyć gniazda %s: %s"
 1270 
 1271 #: network.c:1129
 1272 #, c-format
 1273 msgid "listening on %s(#%d): %s port %d"
 1274 msgstr ""
 1275 
 1276 #: network.c:1156
 1277 #, fuzzy, c-format
 1278 msgid "listening on %s port %d"
 1279 msgstr "błąd wysyłania pliku %s do komputera %s"
 1280 
 1281 #: network.c:1189
 1282 #, c-format
 1283 msgid "LOUD WARNING: listening on %s may accept requests via interfaces other than %s"
 1284 msgstr "UWAGA: nasłuchiwanie na %s może przyjmować żądania przychodzące przez interfejsy inne niż %s"
 1285 
 1286 #: network.c:1196
 1287 msgid "LOUD WARNING: use --bind-dynamic rather than --bind-interfaces to avoid DNS amplification attacks via these interface(s)"
 1288 msgstr "UWAGA: zastosowanie --bind-dynamic zamiast --bind-interfaces daje ochronę przed atakami wzmocnienia DNS"
 1289 
 1290 #: network.c:1205
 1291 #, fuzzy, c-format
 1292 msgid "warning: using interface %s instead"
 1293 msgstr "uwaga: %s niedostępny"
 1294 
 1295 #: network.c:1214
 1296 #, c-format
 1297 msgid "warning: no addresses found for interface %s"
 1298 msgstr "uwaga: nie znaleziono adresu interfejsu %s"
 1299 
 1300 #: network.c:1272
 1301 #, c-format
 1302 msgid "interface %s failed to join DHCPv6 multicast group: %s"
 1303 msgstr "interfejs %s nie pozwolił się przyłączyć do grupy rozgłoszeniowej DHCPv6: %s"
 1304 
 1305 #: network.c:1277
 1306 msgid "try increasing /proc/sys/net/core/optmem_max"
 1307 msgstr "spróbuj podwyższyć /proc/sys/net/core/optmem_max"
 1308 
 1309 #: network.c:1524
 1310 #, c-format
 1311 msgid "failed to bind server socket for %s: %s"
 1312 msgstr "błąd przy przyznawaniu nazwy gniazdu serwera %s: %s"
 1313 
 1314 #: network.c:1716
 1315 #, c-format
 1316 msgid "ignoring nameserver %s - local interface"
 1317 msgstr "ignorowanie serwera nazw %s - interfejs lokalny"
 1318 
 1319 #: network.c:1727
 1320 #, c-format
 1321 msgid "ignoring nameserver %s - cannot make/bind socket: %s"
 1322 msgstr "ignorowanie serwera nazw %s - nie można utworzyć/dowiązać gniazda: %s"
 1323 
 1324 #: network.c:1747
 1325 msgid "(no DNSSEC)"
 1326 msgstr "(brak obsługi DNSSEC)"
 1327 
 1328 #: network.c:1750
 1329 msgid "unqualified"
 1330 msgstr "niekwalifikowane(-a)"
 1331 
 1332 #: network.c:1750
 1333 msgid "names"
 1334 msgstr "nazwy"
 1335 
 1336 #: network.c:1752
 1337 msgid "default"
 1338 msgstr "domyślne"
 1339 
 1340 #: network.c:1754
 1341 msgid "domain"
 1342 msgstr "domeny"
 1343 
 1344 #: network.c:1760
 1345 #, fuzzy, c-format
 1346 msgid "using only locally-known addresses for %s %s"
 1347 msgstr "używam adresów lokalnych tylko dla %s %s"
 1348 
 1349 #: network.c:1763
 1350 #, c-format
 1351 msgid "using standard nameservers for %s %s"
 1352 msgstr "używam standardowych serwerów nazw dla %s %s"
 1353 
 1354 #: network.c:1765
 1355 #, c-format
 1356 msgid "using nameserver %s#%d for %s %s %s"
 1357 msgstr "używam serwera nazw %s#%d dla %s %s %s"
 1358 
 1359 #: network.c:1769
 1360 #, c-format
 1361 msgid "NOT using nameserver %s#%d - query loop detected"
 1362 msgstr "NIE używam serwera nazw %s#%d - wykryto pętlę zapytań"
 1363 
 1364 #: network.c:1772
 1365 #, c-format
 1366 msgid "using nameserver %s#%d(via %s)"
 1367 msgstr "używam serwera nazw %s#%d (przez %s)"
 1368 
 1369 #: network.c:1774
 1370 #, c-format
 1371 msgid "using nameserver %s#%d"
 1372 msgstr "używam serwera nazw %s#%d"
 1373 
 1374 #: network.c:1779
 1375 #, fuzzy, c-format
 1376 msgid "using %d more local addresses"
 1377 msgstr "używam o %d serwerów nazw więcej"
 1378 
 1379 #: network.c:1781
 1380 #, c-format
 1381 msgid "using %d more nameservers"
 1382 msgstr "używam o %d serwerów nazw więcej"
 1383 
 1384 #: dnsmasq.c:178
 1385 msgid "dhcp-hostsdir, dhcp-optsdir and hostsdir are not supported on this platform"
 1386 msgstr "dhcp-hostsdir, dhcp-optsdir i hostsdir nie znajdują zastosowania na tej platformie"
 1387 
 1388 #: dnsmasq.c:193
 1389 msgid "no root trust anchor provided for DNSSEC"
 1390 msgstr "nie wskazano punktów zaufania dla DNSSEC"
 1391 
 1392 #: dnsmasq.c:196
 1393 msgid "cannot reduce cache size from default when DNSSEC enabled"
 1394 msgstr "brak możliwości zmniejszenia pamięci podręcznej poniżej wielkości domyślnej w przypadku używania DNSSEC"
 1395 
 1396 #: dnsmasq.c:198
 1397 msgid "DNSSEC not available: set HAVE_DNSSEC in src/config.h"
 1398 msgstr "obsługa DNSSEC niedostępna - ustaw HAVE_DNSSEC w src/config.h"
 1399 
 1400 #: dnsmasq.c:204
 1401 msgid "TFTP server not available: set HAVE_TFTP in src/config.h"
 1402 msgstr "Serwer TFTP nie został wkompilowany -- ustaw HAVE_TFTP w src/config.h"
 1403 
 1404 #: dnsmasq.c:209
 1405 msgid "cannot use --conntrack AND --query-port"
 1406 msgstr "--conntrack i --query-port wzajemnie się wykluczają"
 1407 
 1408 #: dnsmasq.c:212
 1409 msgid "conntrack support not available: set HAVE_CONNTRACK in src/config.h"
 1410 msgstr "wsparcie przekazywania znaczników połączeń (conntrack) nie zostało wkompilowane - ustaw HAVE_CONNTRACK w src/config.h"
 1411 
 1412 #: dnsmasq.c:217
 1413 msgid "asynchronous logging is not available under Solaris"
 1414 msgstr "zapis do logów w trybie asynchronicznym nie jest dostępny w Solarisie"
 1415 
 1416 #: dnsmasq.c:222
 1417 msgid "asynchronous logging is not available under Android"
 1418 msgstr "zapis do logów w trybie asynchronicznym nie jest dostępny w Androidzie"
 1419 
 1420 #: dnsmasq.c:227
 1421 msgid "authoritative DNS not available: set HAVE_AUTH in src/config.h"
 1422 msgstr "tryb autorytatywny DNS-a niedostępny - ustaw HAVE_AUTH w src/config.h"
 1423 
 1424 #: dnsmasq.c:232
 1425 msgid "loop detection not available: set HAVE_LOOP in src/config.h"
 1426 msgstr "wykrywanie pętli zapytań nie zostało wkompilowane - ustaw HAVE_LOOP w src/config.h"
 1427 
 1428 #: dnsmasq.c:237
 1429 #, fuzzy
 1430 msgid "Ubus not available: set HAVE_UBUS in src/config.h"
 1431 msgstr "Obsługa DBus nie została wkompilowana -- ustaw HAVE_DBUS w src/config.h"
 1432 
 1433 #: dnsmasq.c:241
 1434 msgid "max_port cannot be smaller than min_port"
 1435 msgstr "max_port nie może być niższy niż min_port"
 1436 
 1437 #: dnsmasq.c:248
 1438 msgid "--auth-server required when an auth zone is defined."
 1439 msgstr ""
 1440 
 1441 #: dnsmasq.c:253
 1442 msgid "zone serial must be configured in --auth-soa"
 1443 msgstr "za pomocą --auth-soa musi zostać ustawiony numer seryjny strefy"
 1444 
 1445 #: dnsmasq.c:273
 1446 msgid "dhcp-range constructor not available on this platform"
 1447 msgstr "konstrukcja dhcp-range nie jest dostępna w tym systemie"
 1448 
 1449 #: dnsmasq.c:337
 1450 msgid "cannot set --bind-interfaces and --bind-dynamic"
 1451 msgstr "--bind-interfaces i --bind-dynamic wzajemnie się wykluczają"
 1452 
 1453 #: dnsmasq.c:340
 1454 #, c-format
 1455 msgid "failed to find list of interfaces: %s"
 1456 msgstr "błąd podczas tworzenia listy interfejsów sieciowych: %s"
 1457 
 1458 #: dnsmasq.c:349
 1459 #, c-format
 1460 msgid "unknown interface %s"
 1461 msgstr "nieznany interfejs %s"
 1462 
 1463 #: dnsmasq.c:411
 1464 #, fuzzy
 1465 msgid "Packet dumps not available: set HAVE_DUMP in src/config.h"
 1466 msgstr "Obsługa DBus nie została wkompilowana -- ustaw HAVE_DBUS w src/config.h"
 1467 
 1468 #: dnsmasq.c:421 dnsmasq.c:1179
 1469 #, c-format
 1470 msgid "DBus error: %s"
 1471 msgstr "błąd DBus: %s"
 1472 
 1473 #: dnsmasq.c:424
 1474 msgid "DBus not available: set HAVE_DBUS in src/config.h"
 1475 msgstr "Obsługa DBus nie została wkompilowana -- ustaw HAVE_DBUS w src/config.h"
 1476 
 1477 #: dnsmasq.c:434
 1478 #, fuzzy
 1479 msgid "UBus not available: set HAVE_UBUS in src/config.h"
 1480 msgstr "Obsługa DBus nie została wkompilowana -- ustaw HAVE_DBUS w src/config.h"
 1481 
 1482 #: dnsmasq.c:464
 1483 #, c-format
 1484 msgid "unknown user or group: %s"
 1485 msgstr "nieznany użytkownik lub grupa: %s"
 1486 
 1487 #: dnsmasq.c:540
 1488 #, c-format
 1489 msgid "process is missing required capability %s"
 1490 msgstr ""
 1491 
 1492 #: dnsmasq.c:572
 1493 #, c-format
 1494 msgid "cannot chdir to filesystem root: %s"
 1495 msgstr "nie potrafię wejść do głównego katalogu: %s"
 1496 
 1497 #: dnsmasq.c:820
 1498 #, c-format
 1499 msgid "started, version %s DNS disabled"
 1500 msgstr "uruchomiony, wersja %s, DNS wyłączony"
 1501 
 1502 #: dnsmasq.c:825
 1503 #, c-format
 1504 msgid "started, version %s cachesize %d"
 1505 msgstr "uruchomiony, wersja %s, %d miejsc w pamięci podręcznej"
 1506 
 1507 #: dnsmasq.c:827
 1508 msgid "cache size greater than 10000 may cause performance issues, and is unlikely to be useful."
 1509 msgstr ""
 1510 
 1511 #: dnsmasq.c:830
 1512 #, c-format
 1513 msgid "started, version %s cache disabled"
 1514 msgstr "uruchomiony, wersja %s, pamięć podręczna wyłączona"
 1515 
 1516 #: dnsmasq.c:833
 1517 msgid "DNS service limited to local subnets"
 1518 msgstr "usługa DNS ograniczona do lokalnych podsieci"
 1519 
 1520 #: dnsmasq.c:836
 1521 #, c-format
 1522 msgid "compile time options: %s"
 1523 msgstr "opcje kompilacji: %s"
 1524 
 1525 #: dnsmasq.c:845
 1526 msgid "DBus support enabled: connected to system bus"
 1527 msgstr "obsługa DBus włączona, podłączono do serwera DBus"
 1528 
 1529 #: dnsmasq.c:847
 1530 msgid "DBus support enabled: bus connection pending"
 1531 msgstr "obsługa DBus włączona, trwa podłączanie do serwera DBus"
 1532 
 1533 #: dnsmasq.c:855
 1534 #, fuzzy
 1535 msgid "UBus support enabled: connected to system bus"
 1536 msgstr "obsługa DBus włączona, podłączono do serwera DBus"
 1537 
 1538 #: dnsmasq.c:857
 1539 #, fuzzy
 1540 msgid "UBus support enabled: bus connection pending"
 1541 msgstr "obsługa DBus włączona, trwa podłączanie do serwera DBus"
 1542 
 1543 #: dnsmasq.c:877
 1544 msgid "DNSSEC validation enabled but all unsigned answers are trusted"
 1545 msgstr ""
 1546 
 1547 #: dnsmasq.c:879
 1548 msgid "DNSSEC validation enabled"
 1549 msgstr "walidacja DNSSEC włączona"
 1550 
 1551 #: dnsmasq.c:883
 1552 #, fuzzy
 1553 msgid "DNSSEC signature timestamps not checked until receipt of SIGINT"
 1554 msgstr "sprawdzanie sygnatur czasowych DNSSEC wyłączone do czasu przeładowania pamięci podręcznej"
 1555 
 1556 #: dnsmasq.c:886
 1557 msgid "DNSSEC signature timestamps not checked until system time valid"
 1558 msgstr "sprawdzanie sygnatur czasowych DNSSEC wyłączone do czasu zsynchronizowania się zegara systemowego"
 1559 
 1560 #: dnsmasq.c:889
 1561 #, c-format
 1562 msgid "configured with trust anchor for %s keytag %u"
 1563 msgstr ""
 1564 
 1565 #: dnsmasq.c:895
 1566 #, c-format
 1567 msgid "warning: failed to change owner of %s: %s"
 1568 msgstr "uwaga: nie udało się zmienić użytkownika pliku %s: %s"
 1569 
 1570 #: dnsmasq.c:899
 1571 msgid "setting --bind-interfaces option because of OS limitations"
 1572 msgstr "ustawiam --bind-interfaces z powodu ograniczeń systemu operacyjnego"
 1573 
 1574 #: dnsmasq.c:911
 1575 #, c-format
 1576 msgid "warning: interface %s does not currently exist"
 1577 msgstr "uwaga: interfejs %s nie jest włączony"
 1578 
 1579 #: dnsmasq.c:916
 1580 msgid "warning: ignoring resolv-file flag because no-resolv is set"
 1581 msgstr "uwaga: ignoruję opcję resolv-file, ponieważ wybrano tryb no-resolv"
 1582 
 1583 #: dnsmasq.c:919
 1584 msgid "warning: no upstream servers configured"
 1585 msgstr "uwaga: nie wskazano nadrzędnych serwerów DNS"
 1586 
 1587 #: dnsmasq.c:923
 1588 #, c-format
 1589 msgid "asynchronous logging enabled, queue limit is %d messages"
 1590 msgstr "włączono asynchroniczny tryb zapisu do logów z kolejką na %d komunikatów"
 1591 
 1592 #: dnsmasq.c:944
 1593 msgid "IPv6 router advertisement enabled"
 1594 msgstr "anonsowanie rutera IPv6 włączone"
 1595 
 1596 #: dnsmasq.c:949
 1597 #, c-format
 1598 msgid "DHCP, sockets bound exclusively to interface %s"
 1599 msgstr "DHCP, gniazda dowiązane na wyłączność interfejsowi %s"
 1600 
 1601 #: dnsmasq.c:966
 1602 msgid "root is "
 1603 msgstr "z głównym katalogiem w "
 1604 
 1605 #: dnsmasq.c:966
 1606 msgid "enabled"
 1607 msgstr "włączony"
 1608 
 1609 #: dnsmasq.c:968
 1610 msgid "secure mode"
 1611 msgstr "w trybie bezpiecznym"
 1612 
 1613 #: dnsmasq.c:969
 1614 #, fuzzy
 1615 msgid "single port mode"
 1616 msgstr "nieprawidłowy numer portu"
 1617 
 1618 #: dnsmasq.c:972
 1619 #, c-format
 1620 msgid "warning: %s inaccessible"
 1621 msgstr "uwaga: %s niedostępny"
 1622 
 1623 #: dnsmasq.c:976
 1624 #, c-format
 1625 msgid "warning: TFTP directory %s inaccessible"
 1626 msgstr "uwaga: katalog TFTP %s nie jest dostępny"
 1627 
 1628 #: dnsmasq.c:1002
 1629 #, c-format
 1630 msgid "restricting maximum simultaneous TFTP transfers to %d"
 1631 msgstr "ograniczam ilość jednoczesnych przesłań TFTP do %d"
 1632 
 1633 #: dnsmasq.c:1181
 1634 msgid "connected to system DBus"
 1635 msgstr "podłączono do DBus-a"
 1636 
 1637 #: dnsmasq.c:1353
 1638 #, c-format
 1639 msgid "cannot fork into background: %s"
 1640 msgstr "nie potrafię przełączyć się do pracy w tle: %s"
 1641 
 1642 #: dnsmasq.c:1357
 1643 #, c-format
 1644 msgid "failed to create helper: %s"
 1645 msgstr "nie udało się utworzyć procesu pomocniczego: %s"
 1646 
 1647 #: dnsmasq.c:1361
 1648 #, c-format
 1649 msgid "setting capabilities failed: %s"
 1650 msgstr "nie powiodło się ustawianie ograniczeń (capabilities): %s"
 1651 
 1652 #: dnsmasq.c:1365
 1653 #, c-format
 1654 msgid "failed to change user-id to %s: %s"
 1655 msgstr "nie udało się zmienić użytkownika procesu na %s: %s"
 1656 
 1657 #: dnsmasq.c:1369
 1658 #, c-format
 1659 msgid "failed to change group-id to %s: %s"
 1660 msgstr "nie udało się zmienić grupy procesu na %s: %s"
 1661 
 1662 #: dnsmasq.c:1373
 1663 #, c-format
 1664 msgid "failed to open pidfile %s: %s"
 1665 msgstr "nie udało się otworzyć pliku z PID-em %s: %s"
 1666 
 1667 #: dnsmasq.c:1377
 1668 #, c-format
 1669 msgid "cannot open log %s: %s"
 1670 msgstr "nie udało się otworzyć logu %s: %s"
 1671 
 1672 #: dnsmasq.c:1381
 1673 #, c-format
 1674 msgid "failed to load Lua script: %s"
 1675 msgstr "nie udało się wczytać skryptu Lua: %s"
 1676 
 1677 #: dnsmasq.c:1385
 1678 #, c-format
 1679 msgid "TFTP directory %s inaccessible: %s"
 1680 msgstr "katalog TFTP %s nie jest dostępny: %s"
 1681 
 1682 #: dnsmasq.c:1389
 1683 #, c-format
 1684 msgid "cannot create timestamp file %s: %s"
 1685 msgstr "nie potrafię utworzyć pliku znacznika czasu %s: %s"
 1686 
 1687 #: dnsmasq.c:1473
 1688 #, c-format
 1689 msgid "script process killed by signal %d"
 1690 msgstr "skrypt został zabity sygnałem %d"
 1691 
 1692 #: dnsmasq.c:1477
 1693 #, c-format
 1694 msgid "script process exited with status %d"
 1695 msgstr "skrypt zakończył się z kodem powrotu %d"
 1696 
 1697 #: dnsmasq.c:1481
 1698 #, c-format
 1699 msgid "failed to execute %s: %s"
 1700 msgstr "nie udało się uruchomić %s: %s"
 1701 
 1702 #: dnsmasq.c:1521
 1703 msgid "now checking DNSSEC signature timestamps"
 1704 msgstr "trwa sprawdzanie sygnatur czasowych podpisów DNSSEC"
 1705 
 1706 #: dnsmasq.c:1556 dnssec.c:160 dnssec.c:204
 1707 #, c-format
 1708 msgid "failed to update mtime on %s: %s"
 1709 msgstr "nie udało się uaktualnić znacznika czasu pliku %s: %s"
 1710 
 1711 #: dnsmasq.c:1568
 1712 msgid "exiting on receipt of SIGTERM"
 1713 msgstr "zakończyłem działanie z powodu odebrania SIGTERM"
 1714 
 1715 #: dnsmasq.c:1596
 1716 #, c-format
 1717 msgid "failed to access %s: %s"
 1718 msgstr "brak dostępu do %s: %s"
 1719 
 1720 #: dnsmasq.c:1626
 1721 #, c-format
 1722 msgid "reading %s"
 1723 msgstr "czytanie %s"
 1724 
 1725 #: dnsmasq.c:1637
 1726 #, c-format
 1727 msgid "no servers found in %s, will retry"
 1728 msgstr "w %s nie znalazłem serwerów, spróbuję ponownie później"
 1729 
 1730 #: dhcp.c:53
 1731 #, c-format
 1732 msgid "cannot create DHCP socket: %s"
 1733 msgstr "nie udało się utworzyć gniazda dla DHCP: %s"
 1734 
 1735 #: dhcp.c:68
 1736 #, c-format
 1737 msgid "failed to set options on DHCP socket: %s"
 1738 msgstr "błąd podczas ustawiania opcji gniazda DHCP: %s"
 1739 
 1740 #: dhcp.c:89
 1741 #, c-format
 1742 msgid "failed to set SO_REUSE{ADDR|PORT} on DHCP socket: %s"
 1743 msgstr "nie udało się ustawić SO_REUSE{ADDR|PORT} gniazda DHCP: %s"
 1744 
 1745 #: dhcp.c:101
 1746 #, c-format
 1747 msgid "failed to bind DHCP server socket: %s"
 1748 msgstr "błąd przy przyznawaniu nazwy gniazdu serwera DHCP: %s"
 1749 
 1750 #: dhcp.c:127
 1751 #, c-format
 1752 msgid "cannot create ICMP raw socket: %s."
 1753 msgstr "nie udało się utworzyć surowego gniazda ICMP: %s."
 1754 
 1755 #: dhcp.c:252 dhcp6.c:180
 1756 #, c-format
 1757 msgid "unknown interface %s in bridge-interface"
 1758 msgstr "nieznany interfejs %s w bridge-u"
 1759 
 1760 #: dhcp.c:293
 1761 #, c-format
 1762 msgid "DHCP packet received on %s which has no address"
 1763 msgstr "żądanie DHCP odebrano na interfejsie %s, który nie ma adresu"
 1764 
 1765 #: dhcp.c:428
 1766 #, c-format
 1767 msgid "ARP-cache injection failed: %s"
 1768 msgstr "uzupełnienie pamięci podręcznej ARP nie powiodło się: %s"
 1769 
 1770 #: dhcp.c:471
 1771 #, c-format
 1772 msgid "Error sending DHCP packet to %s: %s"
 1773 msgstr "Błąd wysyłania pakietu DHCP do %s: %s"
 1774 
 1775 #: dhcp.c:526
 1776 #, c-format
 1777 msgid "DHCP range %s -- %s is not consistent with netmask %s"
 1778 msgstr "zakres adresów DHCP %s -- %s jest niespójny z maską sieci %s"
 1779 
 1780 #: dhcp.c:914
 1781 #, c-format
 1782 msgid "bad line at %s line %d"
 1783 msgstr "zła zawartość pliku %s, w linii %d"
 1784 
 1785 #: dhcp.c:957
 1786 #, c-format
 1787 msgid "ignoring %s line %d, duplicate name or IP address"
 1788 msgstr "w %s pomijam linię %d -- powtórzona nazwa lub adres IP"
 1789 
 1790 #: dhcp.c:1100 rfc3315.c:2158
 1791 #, c-format
 1792 msgid "DHCP relay %s -> %s"
 1793 msgstr "przekazywanie DHCP %s -> %s"
 1794 
 1795 #: lease.c:64
 1796 #, c-format
 1797 msgid "ignoring invalid line in lease database: %s %s %s %s ..."
 1798 msgstr ""
 1799 
 1800 #: lease.c:101
 1801 #, c-format
 1802 msgid "ignoring invalid line in lease database, bad address: %s"
 1803 msgstr ""
 1804 
 1805 #: lease.c:108
 1806 msgid "too many stored leases"
 1807 msgstr "zbyt duża ilość zapisanych dzierżaw"
 1808 
 1809 #: lease.c:176
 1810 #, c-format
 1811 msgid "cannot open or create lease file %s: %s"
 1812 msgstr "nie potrafię otworzyć albo utworzyć pliku dzierżaw %s: %s"
 1813 
 1814 #: lease.c:185
 1815 #, fuzzy
 1816 msgid "failed to parse lease database cleanly"
 1817 msgstr "nie udało się odczytać %s: %s"
 1818 
 1819 #: lease.c:188
 1820 #, fuzzy, c-format
 1821 msgid "failed to read lease file %s: %s"
 1822 msgstr "nie udało się odczytać %s: %s"
 1823 
 1824 #: lease.c:204
 1825 #, c-format
 1826 msgid "cannot run lease-init script %s: %s"
 1827 msgstr "nie potrafię uruchomić skryptu %s: %s"
 1828 
 1829 #: lease.c:210
 1830 #, c-format
 1831 msgid "lease-init script returned exit code %s"
 1832 msgstr "skrypt zakończył się z kodem powrotu %s"
 1833 
 1834 #: lease.c:381
 1835 #, c-format
 1836 msgid "failed to write %s: %s (retry in %us)"
 1837 msgstr "błąd zapisu do %s: %s (spróbuję ponownie za %us)"
 1838 
 1839 #: lease.c:955
 1840 #, c-format
 1841 msgid "Ignoring domain %s for DHCP host name %s"
 1842 msgstr "Nie uwzględniam części domenowej (%s) dla komputera %s"
 1843 
 1844 #: rfc2131.c:375
 1845 #, c-format
 1846 msgid "no address range available for DHCP request %s %s"
 1847 msgstr "nie zdefiniowano zakresu adresów odpowiedniego dla żądania %s %s"
 1848 
 1849 #: rfc2131.c:376
 1850 msgid "with subnet selector"
 1851 msgstr "z wyborem podsieci"
 1852 
 1853 #: rfc2131.c:376
 1854 msgid "via"
 1855 msgstr "przez"
 1856 
 1857 #: rfc2131.c:388
 1858 #, c-format
 1859 msgid "%u available DHCP subnet: %s/%s"
 1860 msgstr "%u dostępna podsieć DHCP: %s/%s"
 1861 
 1862 #: rfc2131.c:391 rfc3315.c:319
 1863 #, c-format
 1864 msgid "%u available DHCP range: %s -- %s"
 1865 msgstr "%u dostępny zakres adresów DHCP: %s -- %s"
 1866 
 1867 #: rfc2131.c:502
 1868 #, c-format
 1869 msgid "%u vendor class: %s"
 1870 msgstr "%u klasa dostawcy: %s"
 1871 
 1872 #: rfc2131.c:504
 1873 #, c-format
 1874 msgid "%u user class: %s"
 1875 msgstr "%u klasa użytkownika: %s"
 1876 
 1877 #: rfc2131.c:538
 1878 msgid "disabled"
 1879 msgstr "wyłączony(a)"
 1880 
 1881 #: rfc2131.c:579 rfc2131.c:1067 rfc2131.c:1511 rfc3315.c:632 rfc3315.c:815
 1882 #: rfc3315.c:1097
 1883 msgid "ignored"
 1884 msgstr "ignoruję"
 1885 
 1886 #: rfc2131.c:594 rfc2131.c:1312 rfc3315.c:867
 1887 msgid "address in use"
 1888 msgstr "adres jest w użyciu"
 1889 
 1890 #: rfc2131.c:608 rfc2131.c:1121
 1891 msgid "no address available"
 1892 msgstr "brak dostępnego adresu"
 1893 
 1894 #: rfc2131.c:615 rfc2131.c:1275
 1895 msgid "wrong network"
 1896 msgstr "nieprawidłowa sieć"
 1897 
 1898 #: rfc2131.c:630
 1899 msgid "no address configured"
 1900 msgstr "brak skonfigurowanego adresu"
 1901 
 1902 #: rfc2131.c:636 rfc2131.c:1325
 1903 msgid "no leases left"
 1904 msgstr "brak wolnych dzierżaw"
 1905 
 1906 #: rfc2131.c:737 rfc3315.c:499
 1907 #, c-format
 1908 msgid "%u client provides name: %s"
 1909 msgstr "klient %u przedstawia się jako %s"
 1910 
 1911 #: rfc2131.c:866
 1912 msgid "PXE BIS not supported"
 1913 msgstr "PXE BIS nie jest obsługiwane"
 1914 
 1915 #: rfc2131.c:1034 rfc3315.c:1198
 1916 #, c-format
 1917 msgid "disabling DHCP static address %s for %s"
 1918 msgstr "wyłączam statyczne przypisanie adresu %s dla %s"
 1919 
 1920 #: rfc2131.c:1055
 1921 msgid "unknown lease"
 1922 msgstr "nieznana dzierżawa"
 1923 
 1924 #: rfc2131.c:1090
 1925 #, c-format
 1926 msgid "not using configured address %s because it is leased to %s"
 1927 msgstr "nie proponuję zakładanego w konfiguracji adresu %s, bo jest on już wydzierżawiony komputerowi %s"
 1928 
 1929 #: rfc2131.c:1100
 1930 #, c-format
 1931 msgid "not using configured address %s because it is in use by the server or relay"
 1932 msgstr "nie proponuję zakładanego w konfiguracji adresu %s, bo używa go któryś z serwerów"
 1933 
 1934 #: rfc2131.c:1103
 1935 #, c-format
 1936 msgid "not using configured address %s because it was previously declined"
 1937 msgstr "nie proponuję zakładanego w konfiguracji adresu %s, bo już poprzednio został odrzucony"
 1938 
 1939 #: rfc2131.c:1119 rfc2131.c:1318
 1940 msgid "no unique-id"
 1941 msgstr "brak unikalnego id"
 1942 
 1943 #: rfc2131.c:1211
 1944 msgid "wrong server-ID"
 1945 msgstr "nieprawidłowy identyfikator serwera (server-ID)"
 1946 
 1947 #: rfc2131.c:1230
 1948 msgid "wrong address"
 1949 msgstr "błędny adres"
 1950 
 1951 #: rfc2131.c:1248 rfc3315.c:961
 1952 msgid "lease not found"
 1953 msgstr "dzierżawa nieznaleziona"
 1954 
 1955 #: rfc2131.c:1283
 1956 msgid "address not available"
 1957 msgstr "adres niedostępny"
 1958 
 1959 #: rfc2131.c:1294
 1960 msgid "static lease available"
 1961 msgstr "dostępna statyczna dzierżawa"
 1962 
 1963 #: rfc2131.c:1298
 1964 msgid "address reserved"
 1965 msgstr "adres zarezerwowany"
 1966 
 1967 #: rfc2131.c:1306
 1968 #, c-format
 1969 msgid "abandoning lease to %s of %s"
 1970 msgstr "porzucam przypisanie do %s nazwy %s"
 1971 
 1972 #: rfc2131.c:1847
 1973 #, c-format
 1974 msgid "%u bootfile name: %s"
 1975 msgstr "%u nazwa pliku bootowania: %s"
 1976 
 1977 #: rfc2131.c:1856
 1978 #, c-format
 1979 msgid "%u server name: %s"
 1980 msgstr "%u nazwa serwera: %s"
 1981 
 1982 #: rfc2131.c:1864
 1983 #, c-format
 1984 msgid "%u next server: %s"
 1985 msgstr "%u następny serwer: %s"
 1986 
 1987 #: rfc2131.c:1867
 1988 #, c-format
 1989 msgid "%u broadcast response"
 1990 msgstr "%u odpowiedź rozgłoszeniowa"
 1991 
 1992 #: rfc2131.c:1930
 1993 #, c-format
 1994 msgid "cannot send DHCP/BOOTP option %d: no space left in packet"
 1995 msgstr "nie mam możliwości wysłania opcji %d DHCP/BOOTP: niedostateczna ilość miejsca w pakiecie"
 1996 
 1997 #: rfc2131.c:2240
 1998 msgid "PXE menu too large"
 1999 msgstr "menu PXE zbyt duże"
 2000 
 2001 #: rfc2131.c:2403 rfc3315.c:1487
 2002 #, c-format
 2003 msgid "%u requested options: %s"
 2004 msgstr "%u zażądano: %s"
 2005 
 2006 #: rfc2131.c:2720
 2007 #, c-format
 2008 msgid "cannot send RFC3925 option: too many options for enterprise number %d"
 2009 msgstr "nie mogę wysłać opcji RFC3925: za długi łańcuch opcji przy numerze %d"
 2010 
 2011 #: rfc2131.c:2783
 2012 #, c-format
 2013 msgid "%u reply delay: %d"
 2014 msgstr ""
 2015 
 2016 #: netlink.c:93
 2017 #, c-format
 2018 msgid "cannot create netlink socket: %s"
 2019 msgstr "nie potrafię utworzyć połączenia netlink %s"
 2020 
 2021 #: netlink.c:377
 2022 #, c-format
 2023 msgid "netlink returns error: %s"
 2024 msgstr "wystąpił błąd w połączeniu netlink %s"
 2025 
 2026 #: dbus.c:438
 2027 #, c-format
 2028 msgid "Enabling --%s option from D-Bus"
 2029 msgstr "opcja --%s została właśnie aktywowana za pomocą D-Bus"
 2030 
 2031 #: dbus.c:443
 2032 #, c-format
 2033 msgid "Disabling --%s option from D-Bus"
 2034 msgstr "opcja --%s została właśnie dezaktywowana za pomocą D-Bus"
 2035 
 2036 #: dbus.c:717
 2037 msgid "setting upstream servers from DBus"
 2038 msgstr "ustawiam adresy serwerów nadrzędnych na podstawie informacji odebranych z DBus"
 2039 
 2040 #: dbus.c:764
 2041 msgid "could not register a DBus message handler"
 2042 msgstr "nie można zarejestrować uchwytu DBus"
 2043 
 2044 #: bpf.c:261
 2045 #, c-format
 2046 msgid "cannot create DHCP BPF socket: %s"
 2047 msgstr "nie potrafię utworzyć gniazda DHCP BPF: %s"
 2048 
 2049 #: bpf.c:289
 2050 #, c-format
 2051 msgid "DHCP request for unsupported hardware type (%d) received on %s"
 2052 msgstr "żądanie DHCP od urządzenia nieobsługiwanego typu (%d) odebrano na %s"
 2053 
 2054 #: bpf.c:374
 2055 #, c-format
 2056 msgid "cannot create PF_ROUTE socket: %s"
 2057 msgstr "nie udało się utworzyć gniazda PF_ROUTE: %s"
 2058 
 2059 #: bpf.c:395
 2060 msgid "Unknown protocol version from route socket"
 2061 msgstr "Nieznana wersja protokołu."
 2062 
 2063 #: helper.c:150
 2064 msgid "lease() function missing in Lua script"
 2065 msgstr "w skrypcie Lua brak funkcji lease()"
 2066 
 2067 #: tftp.c:348
 2068 msgid "unable to get free port for TFTP"
 2069 msgstr "brak wolnego portu dla usługi TFTP"
 2070 
 2071 #: tftp.c:364
 2072 #, c-format
 2073 msgid "unsupported request from %s"
 2074 msgstr "nieobsługiwane żądanie od komputera %s"
 2075 
 2076 #: tftp.c:511
 2077 #, c-format
 2078 msgid "file %s not found"
 2079 msgstr "plik %s nie został znaleziony"
 2080 
 2081 #: tftp.c:629
 2082 #, c-format
 2083 msgid "failed sending %s to %s"
 2084 msgstr "błąd wysyłania pliku %s do komputera %s"
 2085 
 2086 #: tftp.c:629
 2087 #, c-format
 2088 msgid "sent %s to %s"
 2089 msgstr "plik %s przesłano do %s"
 2090 
 2091 #: tftp.c:679
 2092 #, c-format
 2093 msgid "error %d %s received from %s"
 2094 msgstr "błąd %d %s odebrano od %s"
 2095 
 2096 #: log.c:190
 2097 #, c-format
 2098 msgid "overflow: %d log entries lost"
 2099 msgstr "przepełnienie: stracono %d wpisów do logów"
 2100 
 2101 #: log.c:268
 2102 #, c-format
 2103 msgid "log failed: %s"
 2104 msgstr "nie udało się zapisać komunikatów do %s"
 2105 
 2106 #: log.c:471
 2107 msgid "FAILED to start up"
 2108 msgstr "BŁĄD: nie udało się uruchomić dnsmasq-a"
 2109 
 2110 #: conntrack.c:63
 2111 #, c-format
 2112 msgid "Conntrack connection mark retrieval failed: %s"
 2113 msgstr "Nie udało się odcztać znacznika połączenia (conntrack): %s"
 2114 
 2115 #: dhcp6.c:52
 2116 #, c-format
 2117 msgid "cannot create DHCPv6 socket: %s"
 2118 msgstr "nie udało się utworzyć gniazda dla DHCPv6: %s"
 2119 
 2120 #: dhcp6.c:73
 2121 #, c-format
 2122 msgid "failed to set SO_REUSE{ADDR|PORT} on DHCPv6 socket: %s"
 2123 msgstr "nie udało się ustawić SO_REUSE{ADDR|PORT} gniazda DHCPv6: %s"
 2124 
 2125 #: dhcp6.c:85
 2126 #, c-format
 2127 msgid "failed to bind DHCPv6 server socket: %s"
 2128 msgstr "dowiązywanie gniazda serwera DHCPv6 zakończone niepowodzeniem: %s"
 2129 
 2130 #: rfc3315.c:173
 2131 #, c-format
 2132 msgid "no address range available for DHCPv6 request from relay at %s"
 2133 msgstr "nie zdefiniowano zakresu adresów odpowiedniego dla żądania DHCPv6 przekazanego przez %s"
 2134 
 2135 #: rfc3315.c:182
 2136 #, c-format
 2137 msgid "no address range available for DHCPv6 request via %s"
 2138 msgstr "nie zdefiniowano zakresu adresów odpowiedniego dla żądania DHCPv6 od %s"
 2139 
 2140 #: rfc3315.c:316
 2141 #, c-format
 2142 msgid "%u available DHCPv6 subnet: %s/%d"
 2143 msgstr "%u dostępna podsieć DHCPv6: %s/%d"
 2144 
 2145 #: rfc3315.c:399
 2146 #, c-format
 2147 msgid "%u vendor class: %u"
 2148 msgstr "%u klasa dostawcy: %u"
 2149 
 2150 #: rfc3315.c:447
 2151 #, c-format
 2152 msgid "%u client MAC address: %s"
 2153 msgstr "adres MAC klienta %u: %s"
 2154 
 2155 #: rfc3315.c:762 rfc3315.c:859
 2156 msgid "address unavailable"
 2157 msgstr "adres niedostępny"
 2158 
 2159 #: rfc3315.c:774 rfc3315.c:903 rfc3315.c:1248
 2160 msgid "success"
 2161 msgstr "udane"
 2162 
 2163 #: rfc3315.c:789 rfc3315.c:798 rfc3315.c:911 rfc3315.c:913
 2164 msgid "no addresses available"
 2165 msgstr "brak wolnych adresów"
 2166 
 2167 #: rfc3315.c:890
 2168 msgid "not on link"
 2169 msgstr "poza zasięgiem"
 2170 
 2171 #: rfc3315.c:965 rfc3315.c:1156 rfc3315.c:1237
 2172 msgid "no binding found"
 2173 msgstr "brak powiązania"
 2174 
 2175 #: rfc3315.c:1002
 2176 msgid "deprecated"
 2177 msgstr "przestarzały"
 2178 
 2179 #: rfc3315.c:1007
 2180 msgid "address invalid"
 2181 msgstr "niepoprawny adres"
 2182 
 2183 #: rfc3315.c:1057 rfc3315.c:1059
 2184 msgid "confirm failed"
 2185 msgstr "brak potwierdzenia"
 2186 
 2187 #: rfc3315.c:1074
 2188 msgid "all addresses still on link"
 2189 msgstr "wszystkie adresy ciągle w użyciu"
 2190 
 2191 #: rfc3315.c:1165
 2192 msgid "release received"
 2193 msgstr "adres został zwolniony"
 2194 
 2195 #: rfc3315.c:2149
 2196 msgid "Cannot multicast to DHCPv6 server without correct interface"
 2197 msgstr "Nie mogę rozesłać do serwerów DHCPv6 nie mając prawidłowego interfejsu"
 2198 
 2199 #: dhcp-common.c:154
 2200 #, c-format
 2201 msgid "Ignoring duplicate dhcp-option %d"
 2202 msgstr "Pomijam powtórzoną dhcp-option %d"
 2203 
 2204 #: dhcp-common.c:231
 2205 #, c-format
 2206 msgid "%u tags: %s"
 2207 msgstr "%u cechy: %s"
 2208 
 2209 #: dhcp-common.c:451
 2210 #, c-format
 2211 msgid "%s has more than one address in hostsfile, using %s for DHCP"
 2212 msgstr "do komputera o nazwie %s pasuje więcej niż jeden adres, w odpowiedzi DHCP wysyłam %s"
 2213 
 2214 #: dhcp-common.c:485
 2215 #, c-format
 2216 msgid "duplicate IP address %s (%s) in dhcp-config directive"
 2217 msgstr "powtórzenie adresu IP %s (%s) w opcji dhcp-config"
 2218 
 2219 #: dhcp-common.c:549
 2220 #, c-format
 2221 msgid "failed to set SO_BINDTODEVICE on DHCP socket: %s"
 2222 msgstr "nie udało się ustawić SO_BINDTODEVICE gniazda DHCP: %s"
 2223 
 2224 #: dhcp-common.c:672
 2225 #, c-format
 2226 msgid "Known DHCP options:\n"
 2227 msgstr "Znane opcje DHCP:\n"
 2228 
 2229 #: dhcp-common.c:683
 2230 #, c-format
 2231 msgid "Known DHCPv6 options:\n"
 2232 msgstr "Rozpoznawane opcje DHCPv6:\n"
 2233 
 2234 #: dhcp-common.c:880
 2235 msgid ", prefix deprecated"
 2236 msgstr ", przestarzały prefiks"
 2237 
 2238 #: dhcp-common.c:883
 2239 #, c-format
 2240 msgid ", lease time "
 2241 msgstr ", czas dzierżawy "
 2242 
 2243 #: dhcp-common.c:925
 2244 #, c-format
 2245 msgid "%s stateless on %s%.0s%.0s%s"
 2246 msgstr "%s bezstanowy na %s%.0s%.0s%s"
 2247 
 2248 #: dhcp-common.c:927
 2249 #, c-format
 2250 msgid "%s, static leases only on %.0s%s%s%.0s"
 2251 msgstr "%s, wyłącznie statyczne dzierżawy na %.0s%s%s%.0s"
 2252 
 2253 #: dhcp-common.c:929
 2254 #, c-format
 2255 msgid "%s, proxy on subnet %.0s%s%.0s%.0s"
 2256 msgstr "%s, wykryto pośrednika na podsieci %.0s%s%.0s%.0s"
 2257 
 2258 #: dhcp-common.c:930
 2259 #, c-format
 2260 msgid "%s, IP range %s -- %s%s%.0s"
 2261 msgstr "%s, zakres IP %s -- %s%s%.0s"
 2262 
 2263 #: dhcp-common.c:943
 2264 #, c-format
 2265 msgid "DHCPv4-derived IPv6 names on %s%s"
 2266 msgstr "pochodzące z DHCPv4 nazwy IPv6 na %s%s"
 2267 
 2268 #: dhcp-common.c:946
 2269 #, c-format
 2270 msgid "router advertisement on %s%s"
 2271 msgstr "anonsowanie rutera na %s%s"
 2272 
 2273 #: dhcp-common.c:957
 2274 #, c-format
 2275 msgid "DHCP relay from %s to %s via %s"
 2276 msgstr "przekazywanie DHCP z %s do %s za pomocą %s"
 2277 
 2278 #: dhcp-common.c:959
 2279 #, c-format
 2280 msgid "DHCP relay from %s to %s"
 2281 msgstr "przekazywanie DHCP z %s do %s"
 2282 
 2283 #: radv.c:110
 2284 #, c-format
 2285 msgid "cannot create ICMPv6 socket: %s"
 2286 msgstr "nie udało się utworzyć gniazda dla ICMPv6: %s"
 2287 
 2288 #: auth.c:439
 2289 #, c-format
 2290 msgid "ignoring zone transfer request from %s"
 2291 msgstr "ignoruję żądanie transferu strefy od %s"
 2292 
 2293 #: ipset.c:99
 2294 #, c-format
 2295 msgid "failed to create IPset control socket: %s"
 2296 msgstr "nie powiodło się otwieranie gniazda sterującego IPset: %s"
 2297 
 2298 #: ipset.c:211
 2299 #, fuzzy, c-format
 2300 msgid "failed to update ipset %s: %s"
 2301 msgstr "nie udało się uaktualnić znacznika czasu pliku %s: %s"
 2302 
 2303 #: dnssec.c:206
 2304 #, fuzzy
 2305 msgid "system time considered valid, now checking DNSSEC signature timestamps."
 2306 msgstr "trwa sprawdzanie sygnatur czasowych podpisów DNSSEC"
 2307 
 2308 #: dnssec.c:976
 2309 #, c-format
 2310 msgid "Insecure DS reply received for %s, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support"
 2311 msgstr ""
 2312 
 2313 #: blockdata.c:55
 2314 #, fuzzy, c-format
 2315 msgid "pool memory in use %u, max %u, allocated %u"
 2316 msgstr "DNSSEC: zużycie pamięci %u, maks. %u, przydzielona %u"
 2317 
 2318 #: tables.c:61
 2319 #, c-format
 2320 msgid "failed to access pf devices: %s"
 2321 msgstr "brak dostępu do /dev/pf (filtra pakietów): %s"
 2322 
 2323 #: tables.c:74
 2324 #, c-format
 2325 msgid "warning: no opened pf devices %s"
 2326 msgstr "uwaga: brak otwartych filtrów pakietów %s"
 2327 
 2328 #: tables.c:82
 2329 #, c-format
 2330 msgid "error: cannot use table name %s"
 2331 msgstr "błąd: nie potrafię użyć nazwy tablicy %s"
 2332 
 2333 #: tables.c:90
 2334 #, c-format
 2335 msgid "error: cannot strlcpy table name %s"
 2336 msgstr "błąd: nie potrafię strlcpy nazwy tablicy %s"
 2337 
 2338 #: tables.c:101
 2339 #, fuzzy, c-format
 2340 msgid "IPset: error:%s"
 2341 msgstr "błąd DBus: %s"
 2342 
 2343 #: tables.c:108
 2344 msgid "info: table created"
 2345 msgstr "info: tablica utworzona"
 2346 
 2347 #: tables.c:133
 2348 #, c-format
 2349 msgid "warning: DIOCR%sADDRS: %s"
 2350 msgstr "uwaga: DIOCR%sADDRS: %s"
 2351 
 2352 #: tables.c:137
 2353 #, c-format
 2354 msgid "%d addresses %s"
 2355 msgstr "%d adresów %s"
 2356 
 2357 #: inotify.c:62
 2358 #, c-format
 2359 msgid "cannot access path %s: %s"
 2360 msgstr "brak dostępu do katalogu %s: %s"
 2361 
 2362 #: inotify.c:95
 2363 #, c-format
 2364 msgid "failed to create inotify: %s"
 2365 msgstr "nie udało się uruchomić powiadamiania inotify: %s"
 2366 
 2367 #: inotify.c:111
 2368 #, c-format
 2369 msgid "too many symlinks following %s"
 2370 msgstr "zbyt wiele odniesień począwszy od %s"
 2371 
 2372 #: inotify.c:127
 2373 #, c-format
 2374 msgid "directory %s for resolv-file is missing, cannot poll"
 2375 msgstr "katalog %s z resolv-file nie istnieje - nie ma czego odpytywać"
 2376 
 2377 #: inotify.c:131 inotify.c:168
 2378 #, c-format
 2379 msgid "failed to create inotify for %s: %s"
 2380 msgstr "nie udało się utworzyć powiadamiania dla %s: %s"
 2381 
 2382 #: inotify.c:153
 2383 #, c-format
 2384 msgid "bad dynamic directory %s: %s"
 2385 msgstr "zły katalog dynamiczny %s: %s"
 2386 
 2387 #: inotify.c:257
 2388 #, c-format
 2389 msgid "inotify, new or changed file %s"
 2390 msgstr "inotify: pojawił się lub uległ zmianie plik %s"
 2391 
 2392 #: dump.c:64
 2393 #, fuzzy, c-format
 2394 msgid "cannot create %s: %s"
 2395 msgstr "błąd odczytu z pliku %s: %s"
 2396 
 2397 #: dump.c:70
 2398 #, fuzzy, c-format
 2399 msgid "bad header in %s"
 2400 msgstr "adres jest w użyciu"
 2401 
 2402 #: dump.c:205
 2403 #, fuzzy
 2404 msgid "failed to write packet dump"
 2405 msgstr "wysyłanie pakietu nie powiodło się: %s"
 2406 
 2407 #: dump.c:207
 2408 #, c-format
 2409 msgid "dumping UDP packet %u mask 0x%04x"
 2410 msgstr ""
 2411 
 2412 #: ubus.c:52
 2413 #, c-format
 2414 msgid "UBus subscription callback: %s subscriber(s)"
 2415 msgstr ""
 2416 
 2417 #: ubus.c:73
 2418 #, fuzzy, c-format
 2419 msgid "Cannot reconnect to UBus: %s"
 2420 msgstr "nie udało się otworzyć logu %s: %s"
 2421 
 2422 #: ubus.c:89
 2423 msgid "Cannot initialize UBus: connection failed"
 2424 msgstr ""
 2425 
 2426 #: ubus.c:103
 2427 #, fuzzy, c-format
 2428 msgid "Cannot add object to UBus: %s"
 2429 msgstr "nie udało się otworzyć logu %s: %s"
 2430 
 2431 #: ubus.c:114
 2432 #, fuzzy
 2433 msgid "Connected to system UBus"
 2434 msgstr "podłączono do DBus-a"
 2435 
 2436 #: ubus.c:124
 2437 msgid "Cannot set UBus listeners: no connection"
 2438 msgstr ""
 2439 
 2440 #: ubus.c:144
 2441 msgid "Cannot poll UBus listeners: no connection"
 2442 msgstr ""
 2443 
 2444 #: ubus.c:157
 2445 msgid "Disconnecting from UBus"
 2446 msgstr ""
 2447 
 2448 #: ubus.c:201
 2449 #, fuzzy, c-format
 2450 msgid "Failed to send UBus event: %s"
 2451 msgstr "wysyłanie pakietu nie powiodło się: %s"
 2452 
 2453 #: hash_questions.c:40
 2454 msgid "Failed to create SHA-256 hash object"
 2455 msgstr ""
 2456 
 2457 #~ msgid "Specify DHCPv6 prefix class"
 2458 #~ msgstr "Określenie prefiksu klasy DHCPv6"
 2459 
 2460 #~ msgid "cannot run scripts under uClinux"
 2461 #~ msgstr "w uClinuksie nie ma możliwości uruchamiania skryptów"
 2462 
 2463 #~ msgid "cannot match tags in --dhcp-host"
 2464 #~ msgstr "--dhcp-host nie dopuszcza dopasowywania na podstawie znaczników"
 2465 
 2466 #~ msgid "attempt to set an IPv6 server address via DBus - no IPv6 support"
 2467 #~ msgstr "próba ustawienia adresu IPv6 serwera przez DBus, ale brak obsługi IPv6"
 2468 
 2469 #~ msgid "unknown prefix-class %d"
 2470 #~ msgstr "nieznana klasa sieci %d"
 2471 
 2472 #~ msgid "bad TTL"
 2473 #~ msgstr "zły TTL"
 2474 
 2475 #~ msgid "error: fill_addr missused"
 2476 #~ msgstr "błąd: niepoprawnie użyty fill_addr"
 2477 
 2478 #~ msgid "warning: pfr_add_tables: %s(%d)"
 2479 #~ msgstr "uwaga: pfr_add_tables: %s(%d)"
 2480 
 2481 #, fuzzy
 2482 #~ msgid "cannot cannonicalise resolv-file %s: %s"
 2483 #~ msgstr "nie potrafię otworzyć albo utworzyć pliku dzierżaw %s: %s"
 2484 
 2485 #~ msgid "Always send frequent router-advertisements"
 2486 #~ msgstr "Rozsyłanie wielokrotne anonsów rutera (RA)"
 2487 
 2488 #~ msgid "no interface with address %s"
 2489 #~ msgstr "brak interfejsu z adresem %s"
 2490 
 2491 #~ msgid "duplicate IP address %s in dhcp-config directive."
 2492 #~ msgstr "powtórzony adres IP (%s) w parametrze dhcp-config"
 2493 
 2494 #, fuzzy
 2495 #~ msgid "Specify path to Lua script (no default)."
 2496 #~ msgstr "Określenie ścieżki do pliku PID (domyślnie: %s)."
 2497 
 2498 #~ msgid "only one dhcp-hostsfile allowed"
 2499 #~ msgstr "można wskazać tylko jeden plik dhcp-hostsfile"
 2500 
 2501 #~ msgid "only one dhcp-optsfile allowed"
 2502 #~ msgstr "można wskazać tylko jeden plik dhcp-optsfile"
 2503 
 2504 #~ msgid "files nested too deep in %s"
 2505 #~ msgstr "zbyt duże zagłębienie plików w %s"
 2506 
 2507 #~ msgid "TXT record string too long"
 2508 #~ msgstr "zbyt długi rekord TXT"
 2509 
 2510 #~ msgid "failed to set IPV6 options on listening socket: %s"
 2511 #~ msgstr "błąd ustawiania opcji IPV6 na nasłuchującym gnieździe: %s"
 2512 
 2513 #~ msgid "failed to bind listening socket for %s: %s"
 2514 #~ msgstr "błąd przy przyznawaniu nazwy gniazdu %s: %s"