"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "dmd2/src/druntime/src/core/sys/dragonflybsd/sys/socket.d" (20 Nov 2020, 2531 Bytes) of package /linux/misc/dmd.2.094.2.linux.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) D source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers and code folding option. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 /**
  2 * D header file for DragonFlyBSD
  3 *
  4 * License:  $(LINK2 http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt, Boost License 1.0)
  5 */
  6 module core.sys.dragonflybsd.sys.socket;
  7 
  8 public import core.sys.posix.sys.socket;
  9 
  10 version (DragonFlyBSD):
  11 extern(C):
  12 @nogc:
  13 nothrow:
  14 
  15 enum
  16 {
  17   AF_IMPLINK     = 3,
  18   AF_PUP       = 4,
  19   AF_CHAOS      = 5,
  20   AF_NETBIOS     = 6,
  21   AF_ISO       = 7,
  22   AF_OSI       = AF_ISO,
  23   AF_ECMA       = 8,
  24   AF_DATAKIT     = 9,
  25   AF_CCITT      = 10,
  26   AF_SNA       = 11,
  27   AF_DECnet      = 12,
  28   AF_DLI       = 13,
  29   AF_LAT       = 14,
  30   AF_HYLINK      = 15,
  31   AF_ROUTE      = 17,
  32   AF_LINK       = 18,
  33   pseudo_AF_XTP    = 19,
  34   AF_COIP       = 20,
  35   AF_CNT       = 21,
  36   pseudo_AF_RTIP   = 22,
  37   AF_SIP       = 24,
  38   pseudo_AF_PIP    = 25,
  39   AF_ISDN       = 26,
  40   AF_E164       = AF_ISDN,
  41   pseudo_AF_KEY    = 27,
  42   AF_NATM       = 29,
  43   AF_ATM       = 30,
  44   pseudo_AF_HDRCMPLT = 31,
  45   AF_NETGRAPH     = 32,
  46   AF_BLUETOOTH    = 33,
  47   AF_MPLS       = 34,
  48   AF_IEEE80211    = 35,
  49 }
  50 
  51 /* protocol families */
  52 enum PF_UNSPEC     = AF_UNSPEC;
  53 enum PF_LOCAL      = AF_LOCAL;
  54 enum PF_UNIX      = PF_LOCAL;
  55 enum PF_INET      = AF_INET;
  56 enum PF_IMPLINK     = AF_IMPLINK;
  57 enum PF_PUP       = AF_PUP;
  58 enum PF_CHAOS      = AF_CHAOS;
  59 enum PF_NETBIOS     = AF_NETBIOS;
  60 enum PF_ISO       = AF_ISO;
  61 enum PF_OSI       = AF_ISO;
  62 enum PF_ECMA      = AF_ECMA;
  63 enum PF_DATAKIT     = AF_DATAKIT;
  64 enum PF_CCITT      = AF_CCITT;
  65 enum PF_SNA       = AF_SNA;
  66 enum PF_DECnet     = AF_DECnet;
  67 enum PF_DLI       = AF_DLI;
  68 enum PF_LAT       = AF_LAT;
  69 enum PF_HYLINK     = AF_HYLINK;
  70 enum PF_APPLETALK    = AF_APPLETALK;
  71 enum PF_ROUTE      = AF_ROUTE;
  72 enum PF_LINK      = AF_LINK;
  73 enum PF_XTP       = pseudo_AF_XTP;
  74 enum PF_COIP      = AF_COIP;
  75 enum PF_CNT       = AF_CNT;
  76 enum PF_SIP       = AF_SIP;
  77 enum PF_IPX       = AF_IPX;
  78 enum PF_RTIP      = pseudo_AF_RTIP;
  79 enum PF_PIP       = pseudo_AF_PIP;
  80 enum PF_ISDN      = AF_ISDN;
  81 enum PF_KEY       = pseudo_AF_KEY;
  82 enum PF_INET6      = AF_INET6;
  83 enum PF_NATM      = AF_NATM;
  84 enum PF_ATM       = AF_ATM;
  85 enum PF_NETGRAPH    = AF_NETGRAPH;
  86 enum PF_BLUETOOTH    = AF_BLUETOOTH;