"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "bed-3.1.1/BUGS" (19 May 2021, 10182 Bytes) of package /linux/misc/bed-3.1.1.src.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. See also the latest Fossies "Diffs" side-by-side code changes report for "BUGS": 3.1.0_vs_3.1.1.

  1 Open van 0 length files, geeft zeer grootte file
  2 mingw64:
  3 	- cmd.com niet aangepast aan scherm grootte
  4 	- verandere scherm grootte in andere terminal wordt niet verwerkt
  5 	- cntr-break ends program, contr-C doet niets
  6 	
  7 
  8 
  9 in Memory::saveto etc moet afhankelijk van soort fout anders gehandeld worden: geen andere manier saven als disk full etc.
  10 
  11 
  12 Floats worden zo 000004.722222 weergegeven
  13 /proc/kcore heeft problemen aan het eind
  14 
  15 Als in eerst twee velden in een duplicate heb, en een derde veld toevoegd wordt het aan de duplicaat toegevoegd
  16 
  17 Hoe het directory verandere waarin het programmma uiteindelijk geinstalleerd wordt?
  18 Zodat met make install prefix=dir dir een ander directory kan zijn waarin alleen tijdelijk in geinstalleerd wordt.
  19 
  20 regex replace .*\b of .*\> stopt niet bij 0
  21 
  22 Als een file niet geopend kan worden, is de file op een heel onhandige manier geselecteerd in filemanager.
  23 
  24 arm64 reageert traag op toetsen
  25 zegt: can't open .bedrc-bin for reading, DEBUG?
  26 list zoeken niet in background. hoort zo # en x.
  27 s onderbreekt niet altijd
  28 termux package installeert niet
  29 android arm32:
  30 rpath?
  31 	libc++shared.so nodig
  32 termux zonder -D__ANDROID_API__=26 
  33 
  34 
  35 
  36 linux: zonder bedrc werken home en end niet
  37 android: m5: shell doesn't work
  38 font set doesn't work with rxvt
  39 title shows jka instead of root.
  40 Plasma ziet enkel eerste letter selection.
  41 opensuse konsole zonder bedrc: backspace
  42 problemen met titleset. Niet gezet, fout melding bij root
  43 searchclip niet goed, vind some data niet
  44 showmarks 
  45 dynamic libraries Windows
  46 
  47 twee keer: Adjustable data format binary editor in deb
  48 record niet goed
  49 juiste opties android
  50 debug messages moeten weg.
  51 titleset?
  52 verkeerde plaats
  53 subtrace liep vastn
  54 
  55 
  56 GetProcessTimes
  57 in showmarks e.d. semaphores goed?
  58 eindigd traag
  59 na truncate marks over grens file
  60 regex search in numbers matches spaties
  61 re_search_2 overall goed?
  62 searchinterrupt in backwards normal search is slow
  63 unit wordt niet gesaved
  64 meet opstart snelheid en gebruik dat voor:
  65 	- verschillende showmarks
  66 	- begin intervallen search
  67 Delegating Constructors
  68 help ander WINDOW?
  69 Waarom vind ik copybuffer niet?
  70 edit geen problemen?
  71 Eerst keer replace regex geen reg selected
  72 in dse.nl download niet directory
  73 not searched bijhouden?
  74 search begint soms niet direct
  75 unit backwarch hyperscan show 2 units
  76 na list search springen naar hit
  77 Unit?
  78 align springt terug
  79 list aanzetten geeft eerste
  80 list type fout bij /dev/sda
  81 
  82 
  83 gat in edit menu
  84 	voor next gebruikt enkel in bytesearch
  85 
  86 Align instelling veranderd in single byte search
  87 
  88 verwijder *.c* testfiles
  89 
  90 
  91 align op sectorgrootte, niet blocksize
  92 
  93 doe iets met overbodige argumenten offset e.d.
  94 
  95 ascii search traag, ergens mis?
  96 alle plugins aangepast op alignment?
  97 is bytes het aantal bytes ook met filters?
  98 
  99  -zoeken schrijfbaar bestand? Android, Win, Linux
 100 doesn't replace multiple hit in one unit
 101 re2: formre2replace niet zo goed: bij grotere insert opschuiven oude data, in volgende veld. Zonder plakken oude gegevens.
 102 e.g. ABC-> FFF\0. Oplossingen:
 103 - Op element grote afsnijden, uitvergroten?
 104 - grotere data:
 105 - wat doet gnu?
 106 
 107 options kommen niet goed uit wanneer niet all regexes gecompileerd
 108 subtractmarks doesn't delete all instances at a certain position
 109 
 110 searchpos en interrupt
 111 gnusearch voegt 1 2 3 4 5 niet goed in. plakt deel input aan 5 voor veranderen halve getallen
 112 gnureplace werkt niet goed in formdata:
 113 	- \1\1\1\1\1& niet goed
 114 	- springt te ver door
 115 re2 assumes [A-F][A-F]* gnu matches empty
 116 hoe ver in anders geshifte stream zoeken na hit in andere stream?
 117 re2 en gnu finden verschillende uitkomsten met (FF){3,4}, hyperscan 5 meer dan gnu
 118 re2 list search zeer traag
 119 Andere ook eindes in list?
 120 re2 meer overlap geven
 121 Profile program
 122 gnuerror: In gnu geeft \b8([^ ]* [^ ]*){3,4}25\b te korte hits
 123 als regexcompile faalt is er geen regexexp, maar nextsearch wordt uitgevoerd
 124 
 125 
 126 Viewbuf has different uses and functions that can't be intermixed.
 127 
 128 altijd bs Stallman, other shift
 129 
 130 test getblock return value
 131 sectoralloc etc
 132 
 133 
 134 wat met interrupt
 135 regex search moet ook binnen eenheid tonen
 136 
 137 geen error boodschap bij onleesbaar nummer
 138 
 139 insert past gives error message about size and pasts I don't know what
 140 
 141 rekening houden met filesize in Viewbuf
 142 viewbuf nog niet goed view.view() aangeroepen start nog niet gezet?
 143 
 144 Resize terminal while writing searchstr, removes it.
 145 shift ook staat boundaries aan. pos+1?
 146 Moet op boundaries blijven. Eerder stoppen in block als file groter?
 147 OOk fout in niet regex?
 148 
 149 aan te veel libraries gelinked?
 150 bij digit niet-regex search: regex wordt vertaald in iets anders gezocht en gevonden
 151 re2search
 152 	- in contain: bij next blijft bij op positie
 153 	word begin etc klopt niet aan begin: tekens voor cursor tellen niet mee in match. 
 154 	bij next search starten vanaf cursor of volgende match nemen?, in config?
 155 	Linux:
 156 		replace segmentation violation
 157 		replace moet niet searchregs ander lib gebruiken
 158 		int matchlen=searchregs->end[0]-searchregs->start[0];
 159 
 160 replace: wat als replacestr kleiner is?
 161 remove debug statements
 162 
 163 Restrict to physical drive?
 164 i686-pc-cygwin-g++ programs generen geen output
 165 after switch to other tty, no sleep possible
 166 wordt steeds *.bedda toegevoegd, verandere van dir gaat niet work with glob
 167 
 168 lange namen worden niet volledig getoond. Toon in titel?
 169 androidterminal: problemen bij niet root
 170 
 171 for filters: file command
 172 
 173 Mogelijkheden:
 174 	-use disassembler lib
 175 
 176 plaats files: bedrc etc
 177 Contrl-Z gaat goed 
 178 
 179 addmagic doesn't work
 180 
 181 
 182 pdcurses: problem doesn't work with large sceen: e.g. font size 5 and maximal cmd.com window. Example programs supplied with pdcurses3.4 have the same problem
 183 
 184 nbed doesn't work with cygwin1.dll in other place then /bin
 185 
 186 
 187 iets met maximaal aantal drive/partitions doen.
 188 export CYGWIN="$CYGWIN error_start=gdb -nw %1 %2"
 189 
 190 export CYGWIN="$CYGWIN error_start=dumper -d %1 %2"
 191 
 192 na mountvol d: /P wordt kan volume wel geopend worden,maar wordt vreemd
 193 weergegeven
 194 
 195 
 196 
 197 Als save niet lukt en men eindigd met save yes krijgt men als antwoord Cancelled!
 198 
 199 
 200 Linux:
 201 lijnen bij lopen door menubar. Bij gebruik TERM=xterm. Niet bij TERM=rxvt of TERM=xterm-color
 202 
 203 Windows:
 204 	FSCTL_ALLOW_EXTENDED_DASD_IO wordt ook toegepast op niet partitions
 205 	schrijven aan end drive werkt niet bij kleine harddrive
 206 	
 207 Geen error checking op toepassingen Editor::fromfile ("editor.cpp"). Worden lees fouten goed behandeld?
 208 
 209 linux:
 210 	to grootte -d optie bij lijdt tot slechte weergaven ook op punten in device
 211 	coredump
 212 	Wat met bestanden die constant van grootte veranderen?
 213 
 214 
 215 FreeBSD:	
 216 	dd -conv
 217 	time: strlen?, geen negatief jaar
 218 
 219 Solaris: 
 220 	27 79 80 =F1
 221 	END en HOME don't work
 222 	iets met disks tonen
 223 
 224 
 225 Ubuntu: rare weergaven elf64 op gegeven moment	
 226 	record keys met gecancelde end, lijkt toch te eindigen.
 227 Bij veranderen naar ander scherm door kill soms twee processes actief
 228 
 229 Field komen steeds voor datatype
 230 64 int Program::giveselection(XSelectionRequestEvent *req) { only odd members
 231 
 232 
 233 vervang alle long voor int en remove what doesn't work
 234 Kan enkel geheel compose datatype selecteren. Probleem: herordenende filters
 235 Moeilijk binnen composed verplaatsen
 236 
 237 bitflags niet echt gemakkelijk te editen. Input moet op precieze plaats bit.
 238 
 239 searchclip cursor staat in vorige unit in multibyte datatype
 240 Bij gebruik -d optie tot te grote grootte, coredump bij exploreren niet bestaande ruimte.
 241 tomode goed?
 242 
 243 ga all %ld om te zien of het bij int gebruikt wordt on
 244 kijk naar L bij ints
 245 
 246 Waarom niet kopieren bij enkel selectie?
 247 title verandert niet bij terug uit shell
 248 
 249 Windows:
 250 
 251 	Uittesten op USB sticks zonder filesysteem
 252 	bij *** No mountpoints *** ook minder andere gegevens
 253 	isfloppy integreren met andere CreateFile
 254 	Wanneer er geen filesysteem op disk staat krijg ik warning "THe Parameter is incorrect"
 255 	Program Files\bed werkt niet bij andere drive letter.
 256 	Adm: wordt getoond in Windows XP, goed?
 257 	Test op floppy voor snelheid
 258 	Ergens na filedata liep xp versie vast, INCDSE etc?
 259 	tmp paden niet alleen maar in c: zoeken
 260 	SHELL variable zetten gaat niet goed
 261 	EDITOR gaat ook slecht
 262 	vim.exe gaat niet, edit.com wel
 263 	write zeurt over vinden file, ik kan file ook niet vinden. Notepad heeft geen problemen.
 264 
 265 	uittesten zonder rest cygwin: hernoem c:\cygwin en andere computer
 266 
 267 
 268 	bed loopt vast met cygwin1.dll in c:/windows als alle andere /bin/cygwin1.dll gebruiken.
 269 
 270 	something wrong with: "Redirection is not supported." before "bed failed, execute c:/Program Files/bed/bedn.exe ..." ?
 271 
 272 
 273 	"Why edit zero sized files?" when trying editing non-existing DVD 
 274 	win32: 
 275 
 276 INCDES overall? getfiles mvtakefile, arraysort glob etc?
 277 mallocs goed?
 278 
 279 
 280 
 281 
 282 
 283 Waarom worden files in in TEMP of tmp gevormd
 284 
 285 
 286 Geeft Unknown error bij saven file, maar is wel gesaved?
 287 Error doorgeven?
 288 
 289 
 290 pdcurses black-white isn't always black and white
 291 tmp file readonly geopend in vim
 292 win95: bedrecord wordt niet verwijderd
 293 
 294 
 295 	
 296 Wat als in p*/ex*/title.cc GetProcAddress(advapi32,"CheckTokenMembership")) faalt?
 297 
 298 Got "System Error: no child", can't replicate it.
 299 install mv bed bed.bak lukt niet als bed.bak en bed.bak/bed bestaan
 300 overwrites without warning? Testen op geopend? Shared?
 301 cygwin namen tmpfiles, moeten win namen worden?
 302 
 303 wordt directory corrent gekozen voor macro, marks, datatype etc?
 304 
 305 Add dontdesturbes around new code?
 306 	DONTINTCURSES goed?
 307 
 308 
 309 
 310 Cdrom device wordt na mislukte poging tot saven kleiner, volgens
 311 nieuw opgestarte bed en errors aan einde file.
 312 3580690432
 313 Error message by pkg_delete
 314 rpmbuild ends in error 'getOutputFrom(): Broken pipe' under redhat 9
 315 Error message by pkg_delete
 316 
 317 
 318 Windows:
 319 Win95: als file.exe niet bestaat loopt bed past bij uitvoeren via filetype. Can het onder Vista niet reproduceren.
 320 
 321 Als een nieuw dos window of xterm gestart wordt met start uit een shell vanuit bed blijft de boodschap "exit to return to bed" staan (PS1, PROMPT); Verschillende type environmental variables?
 322 
 323 Prompt bij shell?
 324 
 325 Wat doen met verwisselen USB stick
 326 SL_FORCE_DIRECT_WRITE only from kernel mode
 327 
 328 Lock before save doesn't work with disks.
 329 
 330 Altijd dezelfde default 1 bytes file gebruiken leidt tot mogelijk access permission and Sharing probleem.
 331 
 332 
 333 ** misplaatsen realloc's? Geen behoefte aan behoud inhoud.
 334 ** Frees afgaan en kijken of altijd malloc vooraf ging
 335