"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "Celestia-1.6.2.2/po/sk.po" (12 Jan 2021, 116058 Bytes) of package /linux/misc/Celestia-1.6.2.2.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
  2 # Copyright (C) YEAR Chris Laurel
  3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
  4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
  5 #
  6 msgid ""
  7 msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: Celestia-SK\n"
  9 "Report-Msgid-Bugs-To: chris@teyssier.org\n"
  10 "POT-Creation-Date: 2020-05-26 23:04+0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2010-04-13 22:31+0100\n"
  12 "Last-Translator: aceman <acelists@atlas.sk>\n"
  13 "Language-Team: Slovak <acelists@atlas.sk>\n"
  14 "Language: sk\n"
  15 "MIME-Version: 1.0\n"
  16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  18 "X-Poedit-Language: Slovak\n"
  19 "X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
  20 
  21 #: src/celengine/astro.cpp:830
  22 msgid "DST"
  23 msgstr "Letný čas"
  24 
  25 # Čas, ktorý sa používa mimo letného času. U nás je to stredoeurópsky čas
  26 #: src/celengine/astro.cpp:830
  27 msgid "STD"
  28 msgstr "Štandardný čas"
  29 
  30 #: src/celengine/dsodb.cpp:388
  31 msgid "Loaded "
  32 msgstr "Načítané "
  33 
  34 # Objekty tmavej nočnej oblohy - hmloviny, galaxie, hviezdokopy...
  35 #: src/celengine/dsodb.cpp:388
  36 msgid " deep space objects"
  37 msgstr " telesá hlbokého vesmíru"
  38 
  39 #: src/celengine/fragmentprog.cpp:94
  40 msgid "Loading NV fragment program: "
  41 msgstr "Načítava sa NV fragment program: "
  42 
  43 #: src/celengine/fragmentprog.cpp:99
  44 msgid "Error loading NV fragment program: "
  45 msgstr "Chyba pri načítaní NV fragment programu: "
  46 
  47 #: src/celengine/fragmentprog.cpp:116
  48 msgid "Error in fragment program "
  49 msgstr "Chyba vo fragment programe"
  50 
  51 #: src/celengine/fragmentprog.cpp:127
  52 msgid "Initializing NV fragment programs . . .\n"
  53 msgstr "Inicializujú sa NV fragment programy . . .\n"
  54 
  55 #: src/celengine/fragmentprog.cpp:143
  56 msgid "All NV fragment programs loaded successfully.\n"
  57 msgstr "Všetky NV fragment programy načítané úspešne. \n"
  58 
  59 #: src/celengine/fragmentprog.cpp:151
  60 msgid "Initializing ARB fragment programs . . .\n"
  61 msgstr "Inicializujú sa ARB fragment programy . . .\n"
  62 
  63 #: src/celengine/galaxy.cpp:199
  64 #, c-format
  65 msgid "Galaxy (Hubble type: %s)"
  66 msgstr "Galaxia (Hubblov typ: %s)"
  67 
  68 #: src/celengine/globular.cpp:257
  69 #, c-format
  70 msgid "Globular (core radius: %4.2f', King concentration: %4.2f)"
  71 msgstr ""
  72 "Guľová hviezdokopa (polomer jadra: %4.2f', Kingova koncentrácia: %4.2f)"
  73 
  74 #: src/celengine/image.cpp:369
  75 msgid "Loading image from file "
  76 msgstr "Načítava sa obrázok zo súboru "
  77 
  78 #: src/celengine/image.cpp:387
  79 msgid ": unrecognized or unsupported image file type.\n"
  80 msgstr ": neznámy alebo nepodporovaný formát obrázku.\n"
  81 
  82 #: src/celengine/image.cpp:584
  83 msgid "Error opening image file "
  84 msgstr "Chyba pri otváraní obrázku "
  85 
  86 #: src/celengine/image.cpp:591
  87 msgid "Error: "
  88 msgstr "Chyba: "
  89 
  90 #: src/celengine/image.cpp:591
  91 msgid " is not a PNG file.\n"
  92 msgstr " nie je súbor typu PNG.\n"
  93 
  94 #: src/celengine/image.cpp:618
  95 msgid "Error reading PNG image file "
  96 msgstr "Chyba pri čítaní súboru typu PNG "
  97 
  98 #: src/celengine/meshmanager.cpp:85
  99 msgid "Loading model: "
 100 msgstr "Načítava sa model: "
 101 
 102 #: src/celengine/meshmanager.cpp:163
 103 msgid "  Model statistics: "
 104 msgstr "  Štatistiky modelu: "
 105 
 106 #: src/celengine/meshmanager.cpp:164
 107 msgid " vertices, "
 108 msgstr " uzly, "
 109 
 110 #: src/celengine/meshmanager.cpp:165
 111 msgid " primitives, "
 112 msgstr " primitívy, "
 113 
 114 #: src/celengine/meshmanager.cpp:166
 115 msgid " materials "
 116 msgstr " materiály "
 117 
 118 #: src/celengine/meshmanager.cpp:167
 119 msgid " unique)\n"
 120 msgstr " jedinečný)\n"
 121 
 122 #: src/celengine/meshmanager.cpp:171
 123 msgid "Error loading model '"
 124 msgstr "Chyba pri čítaní modelu '"
 125 
 126 #: src/celengine/nebula.cpp:48
 127 msgid "Nebula"
 128 msgstr "Hmlovina"
 129 
 130 #: src/celengine/opencluster.cpp:45
 131 msgid "Open cluster"
 132 msgstr "Otvorená hviezdokopa"
 133 
 134 #: src/celengine/solarsys.cpp:95
 135 msgid "Error in .ssc file (line "
 136 msgstr "Chyba v .ssc súbore (riadok "
 137 
 138 #: src/celengine/solarsys.cpp:1202 src/celengine/solarsys.cpp:1269
 139 msgid "parent body '"
 140 msgstr "materské teleso '"
 141 
 142 #: src/celengine/solarsys.cpp:1202 src/celengine/solarsys.cpp:1269
 143 msgid "' of '"
 144 msgstr "' z '"
 145 
 146 #: src/celengine/solarsys.cpp:1202
 147 msgid "' not found."
 148 msgstr "' sa nenašlo."
 149 
 150 #: src/celengine/solarsys.cpp:1213
 151 msgid "warning duplicate definition of "
 152 msgstr "upozornenie viacnásobná definícia "
 153 
 154 #: src/celengine/solarsys.cpp:1249
 155 msgid "bad alternate surface"
 156 msgstr "zlý alternatívny povrch"
 157 
 158 #: src/celengine/solarsys.cpp:1263
 159 msgid "bad location"
 160 msgstr "zlé umiestnenie"
 161 
 162 #: src/celengine/solarsys.cpp:1269
 163 msgid "' not found.\n"
 164 msgstr "' sa nenašiel\n"
 165 
 166 #: src/celengine/stardb.cpp:584
 167 msgid "Bad header for cross index\n"
 168 msgstr "Zlá hlavička v krížovom indexe\n"
 169 
 170 #: src/celengine/stardb.cpp:597
 171 msgid "Bad version for cross index\n"
 172 msgstr "Zlá verzia pre krížový index\n"
 173 
 174 #: src/celengine/stardb.cpp:619
 175 msgid "Loading cross index failed at record "
 176 msgstr "Načítanie krížového indexu sa nepodarilo pri zázname "
 177 
 178 #: src/celengine/stardb.cpp:701
 179 msgid "Bad spectral type in star database, star #"
 180 msgstr "Zlý spektrálny typ v hviezdnom katalógu, hviezda #"
 181 
 182 #: src/celengine/stardb.cpp:716
 183 msgid " stars in binary database\n"
 184 msgstr " hviezdy v katalógu dvojhviezd\n"
 185 
 186 #: src/celengine/stardb.cpp:740
 187 msgid "Total star count: "
 188 msgstr "Celkový počet hviezd: "
 189 
 190 #: src/celengine/stardb.cpp:774
 191 msgid "Error in .stc file (line "
 192 msgstr "Chyba v .stc súbore (riadok "
 193 
 194 #: src/celengine/stardb.cpp:811
 195 msgid "Invalid star: bad spectral type.\n"
 196 msgstr "Neplatná hviezda: zlý spektrálny typ.\n"
 197 
 198 #: src/celengine/stardb.cpp:820
 199 msgid "Invalid star: missing spectral type.\n"
 200 msgstr "Neplatná hviezda: chýba spektrálny typ.\n"
 201 
 202 #: src/celengine/stardb.cpp:967
 203 msgid "Barycenter "
 204 msgstr "Barycentrum (ťažisko)"
 205 
 206 #: src/celengine/stardb.cpp:967
 207 msgid " does not exist.\n"
 208 msgstr " neexistuje.\n"
 209 
 210 #: src/celengine/stardb.cpp:1013
 211 msgid "Invalid star: missing right ascension\n"
 212 msgstr "Neplatná hviezda: chýba rektascenzia\n"
 213 
 214 #: src/celengine/stardb.cpp:1026
 215 msgid "Invalid star: missing declination.\n"
 216 msgstr "Neplatná hviezda: chýba deklinácia.\n"
 217 
 218 #: src/celengine/stardb.cpp:1039
 219 msgid "Invalid star: missing distance.\n"
 220 msgstr "Neplatná hviezda: chýba vzdialenosť.\n"
 221 
 222 #: src/celengine/stardb.cpp:1075
 223 msgid "Invalid star: missing magnitude.\n"
 224 msgstr "Neplatná hviezda: chýba jasnosť.\n"
 225 
 226 #: src/celengine/stardb.cpp:1092
 227 msgid ""
 228 "Invalid star: absolute (not apparent) magnitude must be specified for star "
 229 "near origin\n"
 230 msgstr ""
 231 "Neplatná hviezda: je potrebné špecifikovať absolútnu (nie zdanlivú) jasnosť "
 232 "hviezdy krátko po jej vzniku\n"
 233 
 234 #: src/celengine/texture.cpp:1015
 235 msgid "Creating tiled texture. Width="
 236 msgstr "Vytvára sa dlaždicová textúra. Šírka="
 237 
 238 #: src/celengine/texture.cpp:1015
 239 msgid ", max="
 240 msgstr ", max="
 241 
 242 #: src/celengine/texture.cpp:1020
 243 msgid "Creating ordinary texture: "
 244 msgstr "Vytvára sa jednoduchá textúra: "
 245 
 246 #: src/celengine/vertexprog.cpp:122
 247 msgid "Loading NV vertex program: "
 248 msgstr "Načítava sa NV vertex program: "
 249 
 250 #: src/celengine/vertexprog.cpp:127
 251 msgid "Error loading NV vertex program: "
 252 msgstr "Chyba pri načítaní NV vertex programu: "
 253 
 254 #: src/celengine/vertexprog.cpp:144 src/celengine/vertexprog.cpp:203
 255 msgid "Error in vertex program "
 256 msgstr "Chyba vo vertex programe "
 257 
 258 #: src/celengine/vertexprog.cpp:171
 259 msgid "Loading ARB vertex program: "
 260 msgstr "Načítava sa ARB vertex program: "
 261 
 262 #: src/celengine/vertexprog.cpp:176
 263 msgid "Error loading ARB vertex program: "
 264 msgstr "Chyba pri načítaní ARB vertex programu: "
 265 
 266 #: src/celengine/vertexprog.cpp:204
 267 msgid ", line "
 268 msgstr ", riadok "
 269 
 270 #: src/celengine/vertexprog.cpp:216
 271 msgid "Initializing NV vertex programs . . .\n"
 272 msgstr "Inicializujú sa NV vertex programy . . .\n"
 273 
 274 #: src/celengine/vertexprog.cpp:248
 275 msgid "All NV vertex programs loaded successfully.\n"
 276 msgstr "Všetky NV vertex programy načítané úspešne.\n"
 277 
 278 #: src/celengine/vertexprog.cpp:261
 279 msgid "Initializing ARB vertex programs . . .\n"
 280 msgstr "Inicializujú sa ARB vertex programy . . .\n"
 281 
 282 #: src/celengine/vertexprog.cpp:322
 283 msgid "All ARB vertex programs loaded successfully.\n"
 284 msgstr "Všetky ARB vertex programy načítané úspešne.\n"
 285 
 286 #: src/celestia/celestiacore.cpp:437
 287 msgid "Error reading favorites file."
 288 msgstr "Chyba pri čítaní súboru s obľúbenými položkami."
 289 
 290 #: src/celestia/celestiacore.cpp:458
 291 msgid "Failed to create a directory for favorites file "
 292 msgstr ""
 293 
 294 #: src/celestia/celestiacore.cpp:555
 295 msgid "Orientation: "
 296 msgstr "Orientácia: "
 297 
 298 #: src/celestia/celestiacore.cpp:602 src/celestia/celestiacore.cpp:604
 299 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:1029
 300 msgid "Error opening script file."
 301 msgstr "Chyba pri otváraní skriptového súboru."
 302 
 303 #: src/celestia/celestiacore.cpp:635
 304 #, c-format
 305 msgid "Error opening script '%s'"
 306 msgstr "Chyba pri otváraní skriptu '%s'"
 307 
 308 #: src/celestia/celestiacore.cpp:653
 309 msgid "Unknown error opening script"
 310 msgstr "Neznáma chyba pri otváraní skriptu"
 311 
 312 #: src/celestia/celestiacore.cpp:665
 313 msgid "Script coroutine initialization failed"
 314 msgstr "Chyba pri inicializácii skriptu podprogramu"
 315 
 316 #: src/celestia/celestiacore.cpp:681 src/celestia/celestiacore.cpp:683
 317 msgid "Invalid filetype"
 318 msgstr "Neplatný typ súboru"
 319 
 320 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1028 src/celestia/celestiacore.cpp:1826
 321 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1844 src/celestia/celestiacore.cpp:2085
 322 #: src/celestia/celestiacore.cpp:2116
 323 #, c-format
 324 msgid "Magnitude limit: %.2f"
 325 msgstr "Medzná hviezdna veľkosť-jasnosť: %.2f"
 326 
 327 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1462
 328 msgid "Markers enabled"
 329 msgstr "Značky zapnuté"
 330 
 331 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1464
 332 msgid "Markers disabled"
 333 msgstr "Značky vypnuté"
 334 
 335 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1474
 336 msgid "Goto surface"
 337 msgstr "Prejsť na povrch"
 338 
 339 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1487
 340 msgid "Alt-azimuth mode enabled"
 341 msgstr "Alt-Azimut režim zapnutý"
 342 
 343 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1490
 344 msgid "Alt-azimuth mode disabled"
 345 msgstr "Alt-Azimut režim vypnutý"
 346 
 347 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1546
 348 msgid "Star style: fuzzy points"
 349 msgstr "Tvar hviezd: neostré body"
 350 
 351 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1549
 352 msgid "Star style: points"
 353 msgstr "Tvar hviezd: body"
 354 
 355 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1552
 356 msgid "Star style: scaled discs"
 357 msgstr "Zobrazenie hviezd: kotúče v mierke"
 358 
 359 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1564
 360 msgid "Comet tails enabled"
 361 msgstr "Chvosty komét zapnuté"
 362 
 363 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1566
 364 msgid "Comet tails disabled"
 365 msgstr "Chvosty komét vypnuté"
 366 
 367 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1581
 368 msgid "Render path: Basic"
 369 msgstr "Spôsob vykresľovania: Základný"
 370 
 371 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1584
 372 msgid "Render path: Multitexture"
 373 msgstr "Spôsob vykresľovania: Multitextúrový"
 374 
 375 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1587
 376 msgid "Render path: NVIDIA combiners"
 377 msgstr "Spôsob vykresľovania: NVIDIA combiners"
 378 
 379 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1590
 380 msgid "Render path: OpenGL vertex program"
 381 msgstr "Spôsob vykresľovania: OpenGL vertex program"
 382 
 383 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1593
 384 msgid "Render path: NVIDIA vertex program and combiners"
 385 msgstr "Spôsob vykresľovania: NVIDIA vertex program and combiners"
 386 
 387 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1596
 388 msgid "Render path: OpenGL vertex program/NVIDIA combiners"
 389 msgstr "Spôsob vykresľovania: OpenGL vertex program/NVIDIA combiners"
 390 
 391 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1599
 392 msgid "Render path: OpenGL 1.5 vertex/fragment program"
 393 msgstr "Spôsob vykresľovania: OpenGL 1.5 vertex/fragment program"
 394 
 395 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1602
 396 msgid "Render path: NVIDIA GeForce FX"
 397 msgstr "Spôsob vykresľovania: NVIDIA GeForce FX"
 398 
 399 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1605
 400 msgid "Render path: OpenGL 2.0"
 401 msgstr "Spôsob vykresľovania: OpenGL 2.0"
 402 
 403 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1628
 404 msgid "Auto-magnitude enabled"
 405 msgstr "Automatická hviezdna jasnosť zapnutá"
 406 
 407 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1633
 408 msgid "Auto-magnitude disabled"
 409 msgstr "Automatická hviezdna jasnosť vypnutá"
 410 
 411 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1655 src/celestia/res/resource_strings.cpp:91
 412 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:105
 413 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:109
 414 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:137
 415 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:147
 416 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:197
 417 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:211
 418 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:216
 419 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:220
 420 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:226
 421 msgid "Cancel"
 422 msgstr "Zrušiť"
 423 
 424 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1691
 425 msgid "Time and script are paused"
 426 msgstr "Čas a skript sú pozastavené"
 427 
 428 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1693
 429 msgid "Time is paused"
 430 msgstr "Čas je pozastavený"
 431 
 432 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1697
 433 msgid "Resume"
 434 msgstr "Pokračovať"
 435 
 436 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1772
 437 #, c-format
 438 msgid "Light travel time: %.4f yr "
 439 msgstr "Čas putovania svetla: %.4f rokov "
 440 
 441 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1780
 442 #, c-format
 443 msgid "Light travel time: %d min %.1f s"
 444 msgstr "Čas putovania svetla: %d min. %.1f s"
 445 
 446 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1782
 447 #, c-format
 448 msgid "Light travel time: %d h %d min %.1f s"
 449 msgstr "Čas putovania svetla: %d hod. %d min. %.1f s"
 450 
 451 # ??? lepší názov?
 452 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1800
 453 msgid "Light travel delay included"
 454 msgstr "Počíta sa so spomalením cesty svetla"
 455 
 456 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1805
 457 msgid "Light travel delay switched off"
 458 msgstr "Spomalenie cesty svetla vypnuté"
 459 
 460 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1811
 461 msgid "Light travel delay ignored"
 462 msgstr "Nepočíta sa so spomalením cesty svetla"
 463 
 464 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1856
 465 msgid "Using normal surface textures."
 466 msgstr "Používajú sa normálne povrchové textúry."
 467 
 468 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1861
 469 msgid "Using limit of knowledge surface textures."
 470 msgstr "Používajú sa textúry podľa dostupných vedomostí."
 471 
 472 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1928
 473 msgid "Follow"
 474 msgstr "Nasledovať"
 475 
 476 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1953
 477 msgid "Time: Forward"
 478 msgstr "Čas: Dopredu"
 479 
 480 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1955
 481 msgid "Time: Backward"
 482 msgstr "Čas: Dozadu"
 483 
 484 # časomiera, chod času
 485 #: src/celestia/celestiacore.cpp:1968 src/celestia/celestiacore.cpp:1984
 486 msgid "Time rate"
 487 msgstr "Rýchlosť času"
 488 
 489 #: src/celestia/celestiacore.cpp:2057
 490 msgid "Sync Orbit"
 491 msgstr "Synchronizovať obežnú dráhu"
 492 
 493 #: src/celestia/celestiacore.cpp:2063
 494 msgid "Lock"
 495 msgstr "Zamknúť"
 496 
 497 #: src/celestia/celestiacore.cpp:2069
 498 msgid "Chase"
 499 msgstr "Prenasledovať"
 500 
 501 #: src/celestia/celestiacore.cpp:2096 src/celestia/celestiacore.cpp:2127
 502 #, c-format
 503 msgid "Auto magnitude limit at 45 degrees: %.2f"
 504 msgstr "Medzná hviezdna veľkosť pri 45 stupňoch: %.2f"
 505 
 506 #: src/celestia/celestiacore.cpp:2146 src/celestia/celestiacore.cpp:2161
 507 #, c-format
 508 msgid "Ambient light level: %.2f"
 509 msgstr "Úroveň rozptýleného svetla: %.2f"
 510 
 511 #: src/celestia/celestiacore.cpp:2172 src/celestia/celestiacore.cpp:2184
 512 msgid "Light gain"
 513 msgstr "Zosilnenie svetla"
 514 
 515 #: src/celestia/celestiacore.cpp:2204
 516 msgid "Bloom enabled"
 517 msgstr "Presvetlenie zapnuté"
 518 
 519 #: src/celestia/celestiacore.cpp:2206
 520 msgid "Bloom disabled"
 521 msgstr "Presvetlenie vypnuté"
 522 
 523 #: src/celestia/celestiacore.cpp:2212 src/celestia/celestiacore.cpp:2220
 524 msgid "Exposure"
 525 msgstr "Expozícia"
 526 
 527 #: src/celestia/celestiacore.cpp:2570
 528 msgid "GL error: "
 529 msgstr "Chyba GL: "
 530 
 531 #: src/celestia/celestiacore.cpp:2670
 532 msgid "View too small to be split"
 533 msgstr "Pohľad je príliš malý na rozdelenie"
 534 
 535 #: src/celestia/celestiacore.cpp:2673
 536 msgid "Added view"
 537 msgstr "Pohľad pridaný"
 538 
 539 #: src/celestia/celestiacore.cpp:2919
 540 msgid "Mpc"
 541 msgstr ""
 542 
 543 #: src/celestia/celestiacore.cpp:2924
 544 msgid "kpc"
 545 msgstr ""
 546 
 547 #: src/celestia/celestiacore.cpp:2929 src/celestia/kde/celestialbrowser.cpp:133
 548 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:80
 549 msgid "ly"
 550 msgstr "ly"
 551 
 552 #: src/celestia/celestiacore.cpp:2933 src/celestia/gtk/dialog-goto.h:43
 553 #: src/celestia/kde/celestialbrowser.cpp:162
 554 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:82
 555 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:135
 556 msgid "au"
 557 msgstr "AU"
 558 
 559 #: src/celestia/celestiacore.cpp:2938 src/celestia/celestiacore.cpp:3134
 560 #: src/celestia/gtk/dialog-goto.h:41 src/celestia/kde/kdeapp.cpp:1620
 561 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:133
 562 msgid "km"
 563 msgstr "km"
 564 
 565 #: src/celestia/celestiacore.cpp:2943
 566 #, fuzzy
 567 msgid "m"
 568 msgstr "km"
 569 
 570 #: src/celestia/celestiacore.cpp:2954
 571 msgid " days"
 572 msgstr " dní"
 573 
 574 #: src/celestia/celestiacore.cpp:2956
 575 msgid " hours"
 576 msgstr " hodín"
 577 
 578 #: src/celestia/celestiacore.cpp:2958
 579 msgid " minutes"
 580 msgstr " minút"
 581 
 582 #: src/celestia/celestiacore.cpp:2960
 583 msgid " seconds"
 584 msgstr " sekúnd"
 585 
 586 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3025
 587 msgid "Apparent diameter: "
 588 msgstr "Zdanlivý priemer: "
 589 
 590 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3040
 591 msgid "Apparent magnitude: "
 592 msgstr "Zdanlivá hviezdna jasnosť: "
 593 
 594 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3044
 595 msgid "Absolute magnitude: "
 596 msgstr "Absolútna hviezdna jasnosť: "
 597 
 598 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3066
 599 msgid "RA: "
 600 msgstr "RA=rektascenzia: "
 601 
 602 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3070
 603 msgid "Dec: "
 604 msgstr "Dec=deklinácia: "
 605 
 606 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3163 src/celestia/celestiacore.cpp:3237
 607 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3269 src/celestia/celestiacore.cpp:3370
 608 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:88
 609 msgid "Distance: "
 610 msgstr "Vzdialenosť: "
 611 
 612 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3169
 613 msgid "Star system barycenter\n"
 614 msgstr "Barycentrum (ťažisko) hviezdneho systému\n"
 615 
 616 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3173
 617 #, c-format
 618 msgid "Abs (app) mag: %.2f (%.2f)\n"
 619 msgstr "Abs. (zdan.) jasnosť: %.2f (%.2f)\n"
 620 
 621 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3179
 622 msgid "Luminosity: "
 623 msgstr "Svietivosť: "
 624 
 625 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3179
 626 msgid "x Sun"
 627 msgstr "x Slnko"
 628 
 629 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3180 src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:98
 630 msgid "Class: "
 631 msgstr "Trieda: "
 632 
 633 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3182
 634 msgid "Neutron star"
 635 msgstr "Neutrónová hviezda"
 636 
 637 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3184
 638 msgid "Black hole"
 639 msgstr "Čierna diera"
 640 
 641 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3194
 642 msgid "Surface temp: "
 643 msgstr "Povrchová teplota: "
 644 
 645 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3197 src/celestia/celestiacore.cpp:3246
 646 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3279 src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:106
 647 msgid "Radius: "
 648 msgstr "Polomer: "
 649 
 650 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3200 src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:107
 651 msgid "Rsun"
 652 msgstr "Polomerov Slnka"
 653 
 654 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3201 src/celestia/celestiacore.cpp:3205
 655 #, fuzzy
 656 msgid " km"
 657 msgstr "km"
 658 
 659 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3210 src/celestia/celestiacore.cpp:3331
 660 msgid "Rotation period: "
 661 msgstr "Doba rotácie: "
 662 
 663 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3224
 664 msgid "Planetary companions present\n"
 665 msgstr "Existujú planetárni súputníci\n"
 666 
 667 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3242
 668 msgid "Distance from center: "
 669 msgstr "Vzdialenosť od stredu: "
 670 
 671 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3323
 672 #, c-format
 673 msgid "Phase angle: %.1f%s\n"
 674 msgstr "Fázový uhol: %.1f%s\n"
 675 
 676 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3347
 677 msgid "Temperature: "
 678 msgstr "Teplota: "
 679 
 680 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3359
 681 #, c-format
 682 msgid "Apparent mag: %.2f\n"
 683 msgstr "Zdanlivá jasnosť: %.2f\n"
 684 
 685 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3516
 686 msgid " LT"
 687 msgstr " Miestny čas"
 688 
 689 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3525
 690 msgid "Real time"
 691 msgstr "Skutočný čas"
 692 
 693 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3527
 694 msgid "-Real time"
 695 msgstr "-Skutočný čas"
 696 
 697 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3531
 698 msgid "Time stopped"
 699 msgstr "Čas zastavený"
 700 
 701 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3536
 702 msgid " faster"
 703 msgstr " rýchlejšie"
 704 
 705 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3541
 706 msgid " slower"
 707 msgstr " pomalšie"
 708 
 709 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3547
 710 msgid " (Paused)"
 711 msgstr " (Pozastavený)"
 712 
 713 # počet snímok za sekundu
 714 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3565
 715 msgid "FPS: "
 716 msgstr "FPS: "
 717 
 718 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3567
 719 msgid ""
 720 "\n"
 721 "Speed: "
 722 msgstr ""
 723 "\n"
 724 "Rýchlosť: "
 725 
 726 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3571
 727 msgid " m/s"
 728 msgstr " m/s"
 729 
 730 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3573
 731 msgid " km/s"
 732 msgstr " km/s"
 733 
 734 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3577
 735 msgid " AU/s"
 736 msgstr " AU/s"
 737 
 738 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3579
 739 msgid " ly/s"
 740 msgstr " ly/s"
 741 
 742 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3596
 743 msgid "Travelling "
 744 msgstr "Cestovanie "
 745 
 746 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3609
 747 msgid "Track "
 748 msgstr "Sleduje sa "
 749 
 750 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3623
 751 msgid "Follow "
 752 msgstr "Nasleduje sa "
 753 
 754 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3628
 755 msgid "Sync Orbit "
 756 msgstr "Synchr. obeh nad "
 757 
 758 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3633
 759 msgid "Lock "
 760 msgstr "Uzamknuté na "
 761 
 762 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3642
 763 msgid "Chase "
 764 msgstr "Prenasleduje sa "
 765 
 766 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3658
 767 msgid "FOV: "
 768 msgstr "Zor.pole:"
 769 
 770 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3688 src/celestia/celestiacore.cpp:3691
 771 msgid "Sun"
 772 msgstr "Slnko"
 773 
 774 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3865
 775 msgid "Target name: "
 776 msgstr "Názov cieľa: "
 777 
 778 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3947
 779 msgid " at "
 780 msgstr " pri "
 781 
 782 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3948
 783 msgid " fps"
 784 msgstr " fps"
 785 
 786 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3950 src/celestia/kde/videocapturedlg.cpp:283
 787 msgid " Recording"
 788 msgstr " Nahrávanie"
 789 
 790 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3952 src/celestia/kde/videocapturedlg.cpp:66
 791 #: src/celestia/kde/videocapturedlg.cpp:283
 792 msgid " Paused"
 793 msgstr " Pozastavené"
 794 
 795 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3971
 796 msgid "F11 Start/Pause  F12 Stop"
 797 msgstr "F11 Spustiť/Pozastaviť  F12 Ukončiť"
 798 
 799 #: src/celestia/celestiacore.cpp:3980 src/celestia/celestiacore.cpp:3983
 800 msgid "Edit Mode"
 801 msgstr "Režim zmien"
 802 
 803 #: src/celestia/celestiacore.cpp:4049
 804 msgid "Loading solar system catalog: "
 805 msgstr "Načítava sa katalóg slnečnej sústavy: "
 806 
 807 #: src/celestia/celestiacore.cpp:4090
 808 msgid "Loading "
 809 msgstr "Načítava sa "
 810 
 811 #: src/celestia/celestiacore.cpp:4125
 812 msgid "License file 'License.txt' is missing!"
 813 msgstr "Chýba licenčný súbor 'License.txt'!"
 814 
 815 #: src/celestia/celestiacore.cpp:4146
 816 msgid "Error reading configuration file."
 817 msgstr "Chyba pri čítaní konfiguračného súboru."
 818 
 819 #: src/celestia/celestiacore.cpp:4157
 820 msgid "Initialization of SPICE library failed."
 821 msgstr "Inicializácia knižnice SPICE sa nepodarila."
 822 
 823 #: src/celestia/celestiacore.cpp:4204
 824 msgid "Cannot read star database."
 825 msgstr "Nedá sa čítať databáza hviezd."
 826 
 827 #: src/celestia/celestiacore.cpp:4226
 828 msgid "Error opening deepsky catalog file."
 829 msgstr "Chyba pri otváraní katalógu deepsky objektov."
 830 
 831 #: src/celestia/celestiacore.cpp:4278
 832 msgid "Error opening solar system catalog.\n"
 833 msgstr "Chyba pri otváraní katalógu Slnečnej sústavy.\n"
 834 
 835 #: src/celestia/celestiacore.cpp:4311
 836 msgid "Error opening asterisms file."
 837 msgstr "Chyba pri otváraní súboru asterizmov."
 838 
 839 #: src/celestia/celestiacore.cpp:4326
 840 msgid "Error opening constellation boundaries files."
 841 msgstr "Chyba pri otváraní súboru hraníc súhvezdí."
 842 
 843 #: src/celestia/celestiacore.cpp:4393
 844 msgid "render path: "
 845 msgstr "spôsob vykresľovania: "
 846 
 847 #: src/celestia/celestiacore.cpp:4404
 848 msgid "Failed to initialize renderer"
 849 msgstr "Inicializácia vykresľovania neúspešná"
 850 
 851 #: src/celestia/celestiacore.cpp:4420
 852 msgid "Error loading font; text will not be visible.\n"
 853 msgstr "Chyba pri načítaní fontu; text nebude viditeľný.\n"
 854 
 855 #: src/celestia/celestiacore.cpp:4477
 856 msgid "Error reading cross index "
 857 msgstr "Chyba pri načítaní krížového indexu "
 858 
 859 #: src/celestia/celestiacore.cpp:4479
 860 msgid "Loaded cross index "
 861 msgstr "Krížový index načítaný "
 862 
 863 #: src/celestia/celestiacore.cpp:4494 src/celestia/celestiacore.cpp:4516
 864 msgid "Error opening "
 865 msgstr "Chyba pri otváraní "
 866 
 867 #: src/celestia/celestiacore.cpp:4501
 868 msgid "Error reading star names file\n"
 869 msgstr "Chyba pri načítaní súboru s názvami hviezd\n"
 870 
 871 #: src/celestia/celestiacore.cpp:4524
 872 msgid "Error reading stars file\n"
 873 msgstr "Chyba pri čítaní súboru hviezd\n"
 874 
 875 #: src/celestia/celestiacore.cpp:4553
 876 msgid "Error opening star catalog "
 877 msgstr "Chyba pri otváraní hviezdneho katalógu "
 878 
 879 #: src/celestia/celestiacore.cpp:4838
 880 msgid "Invalid URL"
 881 msgstr ""
 882 
 883 #: src/celestia/oggtheoracapture.cpp:162
 884 #, c-format
 885 msgid "Error in creating ogg file %s for capture.\n"
 886 msgstr "Chyba pri vytváraní ogg súboru %s na záznam videa.\n"
 887 
 888 #: src/celestia/oggtheoracapture.cpp:256 src/celestia/oggtheoracapture.cpp:276
 889 msgid "Internal Ogg library error."
 890 msgstr "Chyba internej knižnice Ogg."
 891 
 892 #: src/celestia/oggtheoracapture.cpp:311
 893 #, c-format
 894 msgid ""
 895 "OggTheoraCapture::start() - Theora video: %s %.2f(%d/%d) fps quality %d %dx"
 896 "%d offset (%dx%d)\n"
 897 msgstr ""
 898 "OggTheoraCapture::start() - Theora video: %s %.2f(%d/%d) snímok za sekundu, "
 899 "kvalita %d %dx%d posun (%dx%d)\n"
 900 
 901 #: src/celestia/oggtheoracapture.cpp:426
 902 #, c-format
 903 msgid "OggTheoraCapture::cleanup() - wrote %d frames\n"
 904 msgstr "OggTheoraCapture::cleanup() - %d snímok zapísaných\n"
 905 
 906 #: src/celestia/url.cpp:667
 907 msgid "Settings"
 908 msgstr "Nastavenia"
 909 
 910 #: src/celestia/winmain.cpp:629 src/celestia/gtk/actions.cpp:662
 911 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:955
 912 msgid "Vendor: "
 913 msgstr "Dodávateľ: "
 914 
 915 #: src/celestia/winmain.cpp:634 src/celestia/gtk/actions.cpp:667
 916 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:960
 917 msgid "Renderer: "
 918 msgstr "Vykresľovací systém: "
 919 
 920 #: src/celestia/winmain.cpp:639 src/celestia/gtk/actions.cpp:672
 921 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:965
 922 msgid "Version: "
 923 msgstr "Verzia: "
 924 
 925 #: src/celestia/winmain.cpp:649
 926 msgid "GLSL version: "
 927 msgstr "Verzia GLSL: "
 928 
 929 #: src/celestia/winmain.cpp:660 src/celestia/kde/kdeapp.cpp:974
 930 msgid "Max simultaneous textures: "
 931 msgstr "Max. počet simultánnych textúr: "
 932 
 933 #: src/celestia/winmain.cpp:667 src/celestia/kde/kdeapp.cpp:979
 934 msgid "Max texture size: "
 935 msgstr "Max. veľkosť textúry: "
 936 
 937 #: src/celestia/winmain.cpp:676
 938 msgid "Max cube map size: "
 939 msgstr "Maximálna veľkosť priestorovej mapy: "
 940 
 941 #: src/celestia/winmain.cpp:684 src/celestia/kde/kdeapp.cpp:985
 942 msgid "Point size range: "
 943 msgstr "Rozsah veľkostí bodov: "
 944 
 945 #: src/celestia/winmain.cpp:689 src/celestia/kde/kdeapp.cpp:989
 946 msgid "Supported Extensions:"
 947 msgstr "Podporované rozšírenia:"
 948 
 949 #: src/celestia/winmain.cpp:1390
 950 msgid "Windowed Mode"
 951 msgstr "Režim v okne"
 952 
 953 #: src/celestia/winmain.cpp:1512 src/celestia/gtk/menu-context.cpp:333
 954 #: src/celestia/gtk/ui.h:160 src/celestia/gtk/ui.h:169
 955 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:236
 956 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:415
 957 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:177
 958 msgid "Asteroids"
 959 msgstr "Asteroidy"
 960 
 961 #: src/celestia/winmain.cpp:1514 src/celestia/gtk/menu-context.cpp:335
 962 #: src/celestia/gtk/ui.h:161 src/celestia/gtk/ui.h:170
 963 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:202
 964 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:417
 965 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:178
 966 msgid "Comets"
 967 msgstr "Kométy"
 968 
 969 #: src/celestia/winmain.cpp:1516 src/celestia/gtk/menu-context.cpp:337
 970 msgid "Invisibles"
 971 msgstr "Neviditeľné objekty"
 972 
 973 #: src/celestia/winmain.cpp:1518 src/celestia/gtk/menu-context.cpp:339
 974 #: src/celestia/gtk/ui.h:162 src/celestia/gtk/ui.h:175
 975 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:193
 976 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:419
 977 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:175
 978 msgid "Moons"
 979 msgstr "Mesiace"
 980 
 981 #: src/celestia/winmain.cpp:1520 src/celestia/winmain.cpp:1555
 982 #: src/celestia/winmain.cpp:1672 src/celestia/gtk/menu-context.cpp:341
 983 #: src/celestia/gtk/menu-context.cpp:377 src/celestia/gtk/ui.h:152
 984 #: src/celestia/gtk/ui.h:163 src/celestia/gtk/ui.h:178
 985 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:82
 986 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:184
 987 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:421
 988 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:499
 989 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:155
 990 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:173
 991 msgid "Planets"
 992 msgstr "Planéty"
 993 
 994 #: src/celestia/winmain.cpp:1522 src/celestia/gtk/dialog-solar.cpp:169
 995 #: src/celestia/gtk/menu-context.cpp:343 src/celestia/gtk/ui.h:164
 996 #: src/celestia/gtk/ui.h:179 src/celestia/kde/celestialbrowser.cpp:194
 997 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:423
 998 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:179
 999 msgid "Spacecraft"
 1000 msgstr "Kozmická loď"
 1001 
 1002 #: src/celestia/winmain.cpp:1612 src/celestia/winmain.cpp:1660
 1003 #: src/celestia/winmain.cpp:1683 src/celestia/kde/eclipsefinderdlg.cpp:118
 1004 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:301
 1005 msgid "&Goto"
 1006 msgstr "&Prejsť na"
 1007 
 1008 #: src/celestia/winmain.cpp:1613 src/celestia/winmain.cpp:1684
 1009 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:302
 1010 msgid "&Follow"
 1011 msgstr "&Nasledovať"
 1012 
 1013 #: src/celestia/winmain.cpp:1614
 1014 msgid "S&ync Orbit"
 1015 msgstr "S&ynchronizovať obežnú dráhu"
 1016 
 1017 #: src/celestia/winmain.cpp:1615 src/celestia/winmain.cpp:1661
 1018 #: src/celestia/winmain.cpp:1685 src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:305
 1019 msgid "&Info"
 1020 msgstr "&Informácie"
 1021 
 1022 #: src/celestia/winmain.cpp:1617 src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:334
 1023 msgid "&Reference Marks"
 1024 msgstr "&Referenčné značky"
 1025 
 1026 #: src/celestia/winmain.cpp:1618 src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:335
 1027 msgid "Show Body Axes"
 1028 msgstr "Zobraziť osi telesa"
 1029 
 1030 #: src/celestia/winmain.cpp:1619 src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:337
 1031 msgid "Show Frame Axes"
 1032 msgstr "Zobraziť osi pohľadu"
 1033 
 1034 # k lokálnemu slnku (hviezde) telesa
 1035 #: src/celestia/winmain.cpp:1620 src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:339
 1036 msgid "Show Sun Direction"
 1037 msgstr "Zobraziť smer k slnku"
 1038 
 1039 #: src/celestia/winmain.cpp:1621 src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:341
 1040 msgid "Show Velocity Vector"
 1041 msgstr "Zobraziť vektor rýchlosti"
 1042 
 1043 #: src/celestia/winmain.cpp:1622 src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:343
 1044 msgid "Show Planetographic Grid"
 1045 msgstr "Zobraziť planetografickú súradnicovú sieť"
 1046 
 1047 #: src/celestia/winmain.cpp:1623 src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:345
 1048 msgid "Show Terminator"
 1049 msgstr "Zobraziť terminátor"
 1050 
 1051 #: src/celestia/winmain.cpp:1637
 1052 msgid "&Satellites"
 1053 msgstr "&Satelity"
 1054 
 1055 #: src/celestia/winmain.cpp:1647 src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:367
 1056 msgid "&Alternate Surfaces"
 1057 msgstr "&Alternatívne povrchy"
 1058 
 1059 #: src/celestia/winmain.cpp:1670 src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:478
 1060 msgid "Orbiting Bodies"
 1061 msgstr "Obiehajúce telesá"
 1062 
 1063 #: src/celestia/winmain.cpp:1697 src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:311
 1064 msgid "&Unmark"
 1065 msgstr "&Zrušiť označenie"
 1066 
 1067 #: src/celestia/winmain.cpp:1699 src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:328
 1068 msgid "&Mark"
 1069 msgstr "&Označiť"
 1070 
 1071 #: src/celestia/winmain.cpp:3153
 1072 msgid "Loading: "
 1073 msgstr "Načítava sa: "
 1074 
 1075 #: src/celestia/winmain.cpp:3327 src/celutil/util.cpp:73
 1076 #: src/celutil/util.cpp:77
 1077 msgid "LANGUAGE"
 1078 msgstr "sk"
 1079 
 1080 #: src/celestia/winmain.cpp:3329 src/celestia/res/resource_strings.cpp:238
 1081 msgid "WinLangID"
 1082 msgstr "41b"
 1083 
 1084 #: src/celestia/winmain.cpp:3400
 1085 msgid ""
 1086 "Old favorites file detected.\n"
 1087 "Copy to the new location?"
 1088 msgstr ""
 1089 
 1090 #: src/celestia/winmain.cpp:3401
 1091 msgid "Copy favorites?"
 1092 msgstr ""
 1093 
 1094 #: src/celestia/winmain.cpp:3864
 1095 msgid "Copied URL"
 1096 msgstr "URL skopírované"
 1097 
 1098 #: src/celestia/winmain.cpp:3958
 1099 msgid "Loading URL"
 1100 msgstr "Načítava sa URL"
 1101 
 1102 #: src/celestia/winmain.cpp:3970
 1103 msgid "Error opening script"
 1104 msgstr "Chyba pri otváraní skriptu"
 1105 
 1106 #: src/celestia/winmain.cpp:3989
 1107 msgid "Error loading script"
 1108 msgstr "Chyba pri čítaní skriptu"
 1109 
 1110 #: src/celestia/winmain.cpp:3994
 1111 msgid "Running script"
 1112 msgstr "Spúšťa sa skript"
 1113 
 1114 #: src/celestia/wineclipses.cpp:58 src/celestia/gtk/dialog-eclipse.h:58
 1115 #: src/celestia/gtk/dialog-solar.cpp:157
 1116 #: src/celestia/kde/celestialbrowser.cpp:182
 1117 msgid "Planet"
 1118 msgstr "Planéta"
 1119 
 1120 #: src/celestia/wineclipses.cpp:60 src/celestia/gtk/dialog-eclipse.h:59
 1121 msgid "Satellite"
 1122 msgstr "Satelit"
 1123 
 1124 #: src/celestia/wineclipses.cpp:62 src/celestia/gtk/dialog-eclipse.h:60
 1125 #: src/celestia/gtk/dialog-time.cpp:84
 1126 msgid "Date"
 1127 msgstr "Dátum"
 1128 
 1129 #: src/celestia/wineclipses.cpp:64 src/celestia/gtk/dialog-eclipse.h:61
 1130 msgid "Start"
 1131 msgstr "Začiatok"
 1132 
 1133 #: src/celestia/wineclipses.cpp:66
 1134 msgid "Duration"
 1135 msgstr "Trvanie"
 1136 
 1137 #: src/celestia/wineclipses.cpp:318 src/celestia/gtk/dialog-eclipse.h:75
 1138 #: data/data.cpp:3
 1139 msgid "Earth"
 1140 msgstr "Zem"
 1141 
 1142 #: src/celestia/wineclipses.cpp:319 src/celestia/gtk/dialog-eclipse.h:76
 1143 #: data/data.cpp:8
 1144 msgid "Jupiter"
 1145 msgstr "Jupiter"
 1146 
 1147 #: src/celestia/wineclipses.cpp:320 src/celestia/gtk/dialog-eclipse.h:77
 1148 #: data/data.cpp:14
 1149 msgid "Saturn"
 1150 msgstr "Saturn"
 1151 
 1152 #: src/celestia/wineclipses.cpp:321 src/celestia/gtk/dialog-eclipse.h:78
 1153 #: data/data.cpp:28
 1154 msgid "Uranus"
 1155 msgstr "Urán"
 1156 
 1157 #: src/celestia/wineclipses.cpp:322 src/celestia/gtk/dialog-eclipse.h:79
 1158 #: data/data.cpp:34
 1159 msgid "Neptune"
 1160 msgstr "Neptún"
 1161 
 1162 #: src/celestia/wineclipses.cpp:323 src/celestia/gtk/dialog-eclipse.h:80
 1163 #: data/data.cpp:40
 1164 msgid "Pluto"
 1165 msgstr "Pluto"
 1166 
 1167 #: src/celestia/winstarbrowser.cpp:70 src/celestia/gtk/dialog-solar.h:30
 1168 #: src/celestia/gtk/dialog-star.h:44 src/celestia/res/resource_strings.cpp:107
 1169 msgid "Name"
 1170 msgstr "Názov"
 1171 
 1172 #: src/celestia/winstarbrowser.cpp:72
 1173 msgid "Distance (ly)"
 1174 msgstr "Vzdialenosť (ly-svet.roky)"
 1175 
 1176 #: src/celestia/winstarbrowser.cpp:75
 1177 msgid "App. mag"
 1178 msgstr "Zdan. jasnosť"
 1179 
 1180 #: src/celestia/winstarbrowser.cpp:77
 1181 msgid "Abs. mag"
 1182 msgstr "Abs. jasnosť"
 1183 
 1184 #: src/celestia/winstarbrowser.cpp:79 src/celestia/gtk/dialog-solar.h:31
 1185 #: src/celestia/gtk/dialog-star.h:48
 1186 msgid "Type"
 1187 msgstr "Typ"
 1188 
 1189 #: src/celestia/wintime.cpp:95
 1190 msgid "Universal Time"
 1191 msgstr "Svetový čas"
 1192 
 1193 #: src/celestia/wintime.cpp:96 src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:377
 1194 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:398
 1195 msgid "Local Time"
 1196 msgstr "Miestny čas"
 1197 
 1198 #: src/celestia/wintime.cpp:97
 1199 msgid "Time Zone Name"
 1200 msgstr "Názov časového pásma"
 1201 
 1202 #: src/celestia/wintime.cpp:98
 1203 msgid "UTC Offset"
 1204 msgstr "Posun voči svetovému času"
 1205 
 1206 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:82
 1207 #, fuzzy
 1208 msgid "Enter cel:// URL"
 1209 msgstr "Zadať URL:"
 1210 
 1211 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:109
 1212 #, fuzzy
 1213 msgid "Open Script."
 1214 msgstr "&Otvoriť skript..."
 1215 
 1216 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:124
 1217 #, fuzzy
 1218 msgid "Celestia Scripts"
 1219 msgstr "Ovládanie Celestie"
 1220 
 1221 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:149
 1222 msgid "Save Image to File"
 1223 msgstr ""
 1224 
 1225 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:157
 1226 msgid "PNG and JPEG Images"
 1227 msgstr ""
 1228 
 1229 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:199
 1230 msgid "Stop current movie capture before starting another one."
 1231 msgstr ""
 1232 
 1233 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:205
 1234 msgid "Save Ogg Theora Movie to File"
 1235 msgstr ""
 1236 
 1237 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:213
 1238 msgid "Ogg Files"
 1239 msgstr ""
 1240 
 1241 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:227
 1242 msgid "Aspect Ratio:"
 1243 msgstr "Pomer strán:"
 1244 
 1245 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:231
 1246 msgid "1:1"
 1247 msgstr ""
 1248 
 1249 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:232
 1250 msgid "4:3"
 1251 msgstr "4:3"
 1252 
 1253 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:233
 1254 msgid "16:9"
 1255 msgstr "16:9"
 1256 
 1257 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:234
 1258 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:372
 1259 msgid "Display"
 1260 msgstr "Zobrazenie"
 1261 
 1262 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:238
 1263 msgid "Frame Rate:"
 1264 msgstr "Snímok za sekundu:"
 1265 
 1266 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:246
 1267 msgid "Video Quality:"
 1268 msgstr "Kvalita videa:"
 1269 
 1270 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:278
 1271 msgid "Movie support was not included. To use re-build with --enable-theora."
 1272 msgstr ""
 1273 
 1274 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:311 src/celestia/res/resource_strings.cpp:89
 1275 msgid "Select Object"
 1276 msgstr "Vybrať objekt"
 1277 
 1278 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:322
 1279 #, fuzzy
 1280 msgid "Object name"
 1281 msgstr "Názov objektu"
 1282 
 1283 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:457
 1284 #, fuzzy
 1285 msgid "Set Viewer Size..."
 1286 msgstr "Nastaviť čas..."
 1287 
 1288 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:467
 1289 msgid "Dimensions for Main Window:"
 1290 msgstr ""
 1291 
 1292 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:479
 1293 #, c-format
 1294 msgid "%d x %d (current)"
 1295 msgstr ""
 1296 
 1297 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:484
 1298 #, c-format
 1299 msgid "%d x %d"
 1300 msgstr ""
 1301 
 1302 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:648
 1303 msgid "Mouse and Keyboard Controls"
 1304 msgstr ""
 1305 
 1306 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:681
 1307 #, fuzzy, c-format
 1308 msgid "Max simultaneous textures: %d\n"
 1309 msgstr "Max. počet simultánnych textúr: "
 1310 
 1311 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:686
 1312 #, fuzzy, c-format
 1313 msgid ""
 1314 "Max texture size: %d\n"
 1315 "\n"
 1316 msgstr "Max. veľkosť textúry: "
 1317 
 1318 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:689
 1319 #, fuzzy
 1320 msgid ""
 1321 "Supported Extensions:\n"
 1322 "  "
 1323 msgstr "Podporované rozšírenia:"
 1324 
 1325 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:702
 1326 #, fuzzy
 1327 msgid "Open GL Info"
 1328 msgstr "Informácie o OpenGL"
 1329 
 1330 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:728
 1331 #, fuzzy
 1332 msgid "Copyright © 2001-2021 Celestia Development Team"
 1333 msgstr "Copyright (C) 2001-2009, Vývojový tím Celestie"
 1334 
 1335 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:1046
 1336 #, c-format
 1337 msgid "%s"
 1338 msgstr ""
 1339 
 1340 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:1065
 1341 msgid "Bad File Type. Use *.(cel|celx|clx)."
 1342 msgstr ""
 1343 
 1344 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:1088
 1345 msgid ""
 1346 "Unable to determine image file type from name, please use a name ending in '."
 1347 "jpg' or '.png'."
 1348 msgstr ""
 1349 
 1350 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:1111
 1351 msgid "Currently screen capturing to only JPEG or PNG files is supported."
 1352 msgstr ""
 1353 
 1354 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:1123
 1355 #, fuzzy
 1356 msgid "Error writing captured image."
 1357 msgstr "Chyba pri inicializácii nahrávania videa."
 1358 
 1359 #: src/celestia/gtk/actions.cpp:1166 src/celestia/kde/videocapturedlg.cpp:260
 1360 msgid "Error initializing movie capture."
 1361 msgstr "Chyba pri inicializácii nahrávania videa."
 1362 
 1363 #: src/celestia/gtk/common.cpp:96
 1364 msgid "Unable to open file '"
 1365 msgstr ""
 1366 
 1367 #: src/celestia/gtk/common.cpp:98
 1368 msgid "', probably due to improper installation !\n"
 1369 msgstr ""
 1370 
 1371 #: src/celestia/gtk/common.h:108
 1372 #, fuzzy
 1373 msgid "January"
 1374 msgstr "Janus"
 1375 
 1376 #: src/celestia/gtk/common.h:109
 1377 msgid "February"
 1378 msgstr ""
 1379 
 1380 #: src/celestia/gtk/common.h:110
 1381 #, fuzzy
 1382 msgid "March"
 1383 msgstr "Hľadať"
 1384 
 1385 #: src/celestia/gtk/common.h:111
 1386 msgid "April"
 1387 msgstr ""
 1388 
 1389 #: src/celestia/gtk/common.h:112 src/celestia/res/resource_strings.cpp:239
 1390 msgid "May"
 1391 msgstr "Máj"
 1392 
 1393 #: src/celestia/gtk/common.h:113
 1394 msgid "June"
 1395 msgstr ""
 1396 
 1397 #: src/celestia/gtk/common.h:114
 1398 msgid "July"
 1399 msgstr ""
 1400 
 1401 #: src/celestia/gtk/common.h:115
 1402 msgid "August"
 1403 msgstr ""
 1404 
 1405 #: src/celestia/gtk/common.h:116
 1406 msgid "September"
 1407 msgstr ""
 1408 
 1409 #: src/celestia/gtk/common.h:117
 1410 msgid "October"
 1411 msgstr ""
 1412 
 1413 #: src/celestia/gtk/common.h:118
 1414 msgid "November"
 1415 msgstr ""
 1416 
 1417 #: src/celestia/gtk/common.h:119
 1418 msgid "December"
 1419 msgstr ""
 1420 
 1421 #: src/celestia/gtk/dialog-eclipse.cpp:53
 1422 #: src/celestia/kde/eclipsefinderdlg.cpp:21 src/celestia/kde/kdeapp.cpp:507
 1423 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:228
 1424 msgid "Eclipse Finder"
 1425 msgstr "Vyhľadávač zatmení..."
 1426 
 1427 #: src/celestia/gtk/dialog-eclipse.cpp:115
 1428 msgid "Find"
 1429 msgstr ""
 1430 
 1431 #: src/celestia/gtk/dialog-eclipse.cpp:131
 1432 #, fuzzy
 1433 msgid "From"
 1434 msgstr "Od:"
 1435 
 1436 #: src/celestia/gtk/dialog-eclipse.cpp:152
 1437 msgid "to"
 1438 msgstr ""
 1439 
 1440 #: src/celestia/gtk/dialog-eclipse.cpp:165
 1441 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:229
 1442 msgid "Compute"
 1443 msgstr "Vypočítať"
 1444 
 1445 #: src/celestia/gtk/dialog-eclipse.cpp:167
 1446 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:230
 1447 msgid "Set Date and Go to Planet"
 1448 msgstr "Nastaviť dátum a prejsť k planéte"
 1449 
 1450 #: src/celestia/gtk/dialog-eclipse.h:62
 1451 msgid "End"
 1452 msgstr "Koniec"
 1453 
 1454 #: src/celestia/gtk/dialog-eclipse.h:68
 1455 msgid "solar"
 1456 msgstr ""
 1457 
 1458 #: src/celestia/gtk/dialog-eclipse.h:69
 1459 msgid "moon"
 1460 msgstr ""
 1461 
 1462 #: src/celestia/gtk/dialog-goto.cpp:38
 1463 #, fuzzy
 1464 msgid "Goto Object"
 1465 msgstr "Prejsť k objektu"
 1466 
 1467 #: src/celestia/gtk/dialog-goto.cpp:41 src/celestia/gtk/dialog-solar.cpp:91
 1468 #: src/celestia/gtk/dialog-star.cpp:146 src/celestia/gtk/dialog-tour.cpp:51
 1469 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:130
 1470 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:136
 1471 msgid "Go To"
 1472 msgstr "Prejsť"
 1473 
 1474 #: src/celestia/gtk/dialog-goto.cpp:90
 1475 #, fuzzy
 1476 msgid "Object name:"
 1477 msgstr "Názov objektu"
 1478 
 1479 #: src/celestia/gtk/dialog-goto.cpp:99
 1480 #, fuzzy
 1481 msgid "Latitude:"
 1482 msgstr "Zemepisná šírka: "
 1483 
 1484 #: src/celestia/gtk/dialog-goto.cpp:107
 1485 #, fuzzy
 1486 msgid "Longitude:"
 1487 msgstr "Zemepisná dĺžka: "
 1488 
 1489 #: src/celestia/gtk/dialog-goto.cpp:116
 1490 #, fuzzy
 1491 msgid "Distance:"
 1492 msgstr "Vzdialenosť: "
 1493 
 1494 #: src/celestia/gtk/dialog-goto.h:42 src/celestia/res/resource_strings.cpp:134
 1495 msgid "radii"
 1496 msgstr "polomerov"
 1497 
 1498 #: src/celestia/gtk/dialog-options.cpp:48
 1499 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:148
 1500 msgid "View Options"
 1501 msgstr "Možnosti zobrazenia"
 1502 
 1503 #: src/celestia/gtk/dialog-options.cpp:61
 1504 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:72
 1505 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:149
 1506 msgid "Show"
 1507 msgstr "Zobraziť"
 1508 
 1509 #: src/celestia/gtk/dialog-options.cpp:62 src/celestia/gtk/ui.h:151
 1510 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:122
 1511 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:165
 1512 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:164
 1513 msgid "Orbits"
 1514 msgstr "Obežné dráhy"
 1515 
 1516 #: src/celestia/gtk/dialog-options.cpp:63
 1517 #, fuzzy
 1518 msgid "Label"
 1519 msgstr "Názvy"
 1520 
 1521 #: src/celestia/gtk/dialog-options.cpp:64
 1522 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:194
 1523 msgid "Filter Stars"
 1524 msgstr "Filtrovať hviezdy"
 1525 
 1526 #: src/celestia/gtk/dialog-options.cpp:65
 1527 #, fuzzy
 1528 msgid "Texture Detail"
 1529 msgstr "Rozlíšenie &textúr"
 1530 
 1531 #: src/celestia/gtk/dialog-options.cpp:66 src/celestia/gtk/ui.h:62
 1532 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:279
 1533 msgid "Info Text"
 1534 msgstr "Informačný text"
 1535 
 1536 #: src/celestia/gtk/dialog-options.cpp:67
 1537 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:259
 1538 msgid "Ambient Light"
 1539 msgstr "Rozptýlené svetlo"
 1540 
 1541 #. TRANSLATORS: use short form (`ly' NOT `light years') here
 1542 #: src/celestia/gtk/dialog-options.cpp:172
 1543 #, c-format
 1544 msgid "%ld ly"
 1545 msgstr ""
 1546 
 1547 #: src/celestia/gtk/dialog-options.cpp:201 src/celestia/gtk/dialog-options.h:26
 1548 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:292
 1549 msgid "Low"
 1550 msgstr "Nízke"
 1551 
 1552 #: src/celestia/gtk/dialog-options.cpp:202 src/celestia/gtk/dialog-options.h:27
 1553 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:293
 1554 msgid "Medium"
 1555 msgstr "Stredné"
 1556 
 1557 #: src/celestia/gtk/dialog-options.cpp:203
 1558 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:294
 1559 msgid "High"
 1560 msgstr "Vysoké"
 1561 
 1562 #: src/celestia/gtk/dialog-options.cpp:204
 1563 #, fuzzy
 1564 msgid "Error"
 1565 msgstr "Chyba: "
 1566 
 1567 #: src/celestia/gtk/dialog-options.h:25 src/celestia/gtk/dialog-options.h:33
 1568 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:282
 1569 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:191
 1570 msgid "None"
 1571 msgstr "Žiadny"
 1572 
 1573 #: src/celestia/gtk/dialog-options.h:34
 1574 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:283
 1575 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:192
 1576 msgid "Terse"
 1577 msgstr "Stručný"
 1578 
 1579 #: src/celestia/gtk/dialog-options.h:35
 1580 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:284
 1581 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:193
 1582 msgid "Verbose"
 1583 msgstr "Podrobný"
 1584 
 1585 #: src/celestia/gtk/dialog-solar.cpp:44
 1586 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:112
 1587 msgid "Solar System Browser"
 1588 msgstr "Katalóg Slnečnej sústavy"
 1589 
 1590 #: src/celestia/gtk/dialog-solar.cpp:89 src/celestia/gtk/dialog-star.cpp:144
 1591 #, fuzzy
 1592 msgid "Center"
 1593 msgstr "&Centrovať"
 1594 
 1595 #: src/celestia/gtk/dialog-solar.cpp:135
 1596 msgid "Unexpected selection type selected."
 1597 msgstr ""
 1598 
 1599 #: src/celestia/gtk/dialog-solar.cpp:160
 1600 #: src/celestia/kde/celestialbrowser.cpp:185 data/data.cpp:4
 1601 msgid "Moon"
 1602 msgstr "Mesiac"
 1603 
 1604 #: src/celestia/gtk/dialog-solar.cpp:163
 1605 #: src/celestia/kde/celestialbrowser.cpp:188
 1606 msgid "Asteroid"
 1607 msgstr "Asteroid"
 1608 
 1609 #: src/celestia/gtk/dialog-solar.cpp:166
 1610 #: src/celestia/kde/celestialbrowser.cpp:191
 1611 msgid "Comet"
 1612 msgstr "Kométa"
 1613 
 1614 #: src/celestia/gtk/dialog-solar.cpp:173
 1615 #: src/celestia/kde/celestialbrowser.cpp:210
 1616 msgid "-"
 1617 msgstr "-"
 1618 
 1619 #: src/celestia/gtk/dialog-solar.cpp:218
 1620 #, fuzzy, c-format
 1621 msgid "%s Star"
 1622 msgstr "Začiatok"
 1623 
 1624 #: src/celestia/gtk/dialog-solar.cpp:237
 1625 msgid "No Planetary Bodies"
 1626 msgstr ""
 1627 
 1628 #: src/celestia/gtk/dialog-star.cpp:49
 1629 #, fuzzy
 1630 msgid "Star System Browser"
 1631 msgstr "Katalóg Slnečnej sústavy"
 1632 
 1633 #: src/celestia/gtk/dialog-star.cpp:104
 1634 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:126
 1635 msgid "Star Search Criteria"
 1636 msgstr "Kritériá vyhľadávania hviezd"
 1637 
 1638 #: src/celestia/gtk/dialog-star.cpp:114
 1639 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:127
 1640 msgid "Maximum Stars Displayed in List"
 1641 msgstr "Maximum hviezd v zozname"
 1642 
 1643 #: src/celestia/gtk/dialog-star.cpp:148
 1644 msgid "Refresh"
 1645 msgstr "Obnoviť"
 1646 
 1647 #: src/celestia/gtk/dialog-star.h:45
 1648 #, fuzzy
 1649 msgid "Distance(LY)"
 1650 msgstr "Vzdialenosť (ly-svet.roky)"
 1651 
 1652 #: src/celestia/gtk/dialog-star.h:46
 1653 #, fuzzy
 1654 msgid "App. Mag"
 1655 msgstr "Zdan. jas."
 1656 
 1657 #: src/celestia/gtk/dialog-star.h:47
 1658 #, fuzzy
 1659 msgid "Abs. Mag"
 1660 msgstr "Abs. jas."
 1661 
 1662 #: src/celestia/gtk/dialog-star.h:53 src/celestia/res/resource_strings.cpp:119
 1663 msgid "Nearest"
 1664 msgstr "Najbližšie"
 1665 
 1666 #: src/celestia/gtk/dialog-star.h:54
 1667 msgid "Brightest (App.)"
 1668 msgstr "Najjasnejšie (Zdan.)"
 1669 
 1670 #: src/celestia/gtk/dialog-star.h:55
 1671 msgid "Brightest (Abs.)"
 1672 msgstr "Najjasnejšie (Abs.)"
 1673 
 1674 #: src/celestia/gtk/dialog-star.h:56
 1675 msgid "With Planets"
 1676 msgstr "S planétami"
 1677 
 1678 #: src/celestia/gtk/dialog-time.cpp:24 src/celestia/kde/kdeapp.cpp:1369
 1679 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:376
 1680 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:397
 1681 msgid "UTC"
 1682 msgstr "UTC (svetový čas)"
 1683 
 1684 #: src/celestia/gtk/dialog-time.cpp:24
 1685 #, fuzzy
 1686 msgid "Local"
 1687 msgstr "Miestny čas"
 1688 
 1689 #: src/celestia/gtk/dialog-time.cpp:43
 1690 #, fuzzy
 1691 msgid "Set Time"
 1692 msgstr "Nastaviť čas..."
 1693 
 1694 #: src/celestia/gtk/dialog-time.cpp:48
 1695 #, fuzzy
 1696 msgid "Set Current Time"
 1697 msgstr "Nastaviť na aktuálny čas"
 1698 
 1699 #: src/celestia/gtk/dialog-time.cpp:58
 1700 msgid "Time"
 1701 msgstr "Čas"
 1702 
 1703 #: src/celestia/gtk/dialog-time.cpp:72
 1704 msgid "Hour"
 1705 msgstr ""
 1706 
 1707 #: src/celestia/gtk/dialog-time.cpp:72 src/celestia/gtk/dialog-time.cpp:73
 1708 msgid ":"
 1709 msgstr ""
 1710 
 1711 #: src/celestia/gtk/dialog-time.cpp:73
 1712 #, fuzzy
 1713 msgid "Minute"
 1714 msgstr " minút"
 1715 
 1716 #: src/celestia/gtk/dialog-time.cpp:74
 1717 #, fuzzy
 1718 msgid "Second"
 1719 msgstr " sekúnd"
 1720 
 1721 #: src/celestia/gtk/dialog-time.cpp:74
 1722 #, fuzzy
 1723 msgid " "
 1724 msgstr " Miestny čas"
 1725 
 1726 #: src/celestia/gtk/dialog-time.cpp:77
 1727 #, fuzzy
 1728 msgid "Timezone"
 1729 msgstr "Časové pásmo: "
 1730 
 1731 #: src/celestia/gtk/dialog-time.cpp:89
 1732 msgid "Month"
 1733 msgstr ""
 1734 
 1735 #: src/celestia/gtk/dialog-time.cpp:95
 1736 #, fuzzy
 1737 msgid "Day"
 1738 msgstr "Máj"
 1739 
 1740 #: src/celestia/gtk/dialog-time.cpp:95
 1741 msgid ","
 1742 msgstr ""
 1743 
 1744 #: src/celestia/gtk/dialog-time.cpp:96
 1745 msgid "Year"
 1746 msgstr ""
 1747 
 1748 #: src/celestia/gtk/dialog-time.cpp:96
 1749 msgid " "
 1750 msgstr ""
 1751 
 1752 #: src/celestia/gtk/dialog-tour.cpp:35
 1753 #, fuzzy
 1754 msgid "Tour Guide..."
 1755 msgstr "Sprievodca..."
 1756 
 1757 #: src/celestia/gtk/dialog-tour.cpp:45
 1758 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:131
 1759 msgid "Select your destination:"
 1760 msgstr "Vybrať cieľ:"
 1761 
 1762 #: src/celestia/gtk/main.cpp:86
 1763 #, fuzzy
 1764 msgid "Alternate configuration file"
 1765 msgstr "Použiť alternatívny konfiguračný súbor"
 1766 
 1767 #: src/celestia/gtk/main.cpp:86
 1768 msgid "file"
 1769 msgstr ""
 1770 
 1771 #: src/celestia/gtk/main.cpp:87
 1772 #, fuzzy
 1773 msgid "Alternate installation directory"
 1774 msgstr "Použiť alternatívny inštalačný priečinok"
 1775 
 1776 #: src/celestia/gtk/main.cpp:87 src/celestia/gtk/main.cpp:88
 1777 msgid "directory"
 1778 msgstr ""
 1779 
 1780 #: src/celestia/gtk/main.cpp:88
 1781 #, fuzzy
 1782 msgid "Additional \"extras\" directory"
 1783 msgstr "Použiť ako prídavný priečinok \"extras\""
 1784 
 1785 #: src/celestia/gtk/main.cpp:89
 1786 #, fuzzy
 1787 msgid "Start full-screen"
 1788 msgstr "Spustiť na celú obrazovku"
 1789 
 1790 #: src/celestia/gtk/main.cpp:90 src/celestia/kde/kdemain.cpp:36
 1791 msgid "Disable splash screen"
 1792 msgstr "Vypnúť úvodnú obrazovku"
 1793 
 1794 #: src/celestia/gtk/main.cpp:142
 1795 #, c-format
 1796 msgid "Building menus failed: %s"
 1797 msgstr ""
 1798 
 1799 #: src/celestia/gtk/main.cpp:233
 1800 #, fuzzy
 1801 msgid "Failed to initialize renderer.\n"
 1802 msgstr "Inicializácia vykresľovania neúspešná"
 1803 
 1804 #: src/celestia/gtk/main.cpp:317
 1805 msgid "Error in command line options. Use --help for full list.\n"
 1806 msgstr ""
 1807 
 1808 #: src/celestia/gtk/main.cpp:334
 1809 msgid "Cannot chdir to '"
 1810 msgstr ""
 1811 
 1812 #: src/celestia/gtk/main.cpp:334
 1813 msgid "', probably due to improper installation.\n"
 1814 msgstr ""
 1815 
 1816 #: src/celestia/gtk/main.cpp:348
 1817 msgid "Initializing..."
 1818 msgstr ""
 1819 
 1820 #: src/celestia/gtk/main.cpp:355
 1821 #, fuzzy
 1822 msgid "Failed to initialize Celestia core.\n"
 1823 msgstr "Inicializácia vykresľovania neúspešná"
 1824 
 1825 #: src/celestia/gtk/main.cpp:416
 1826 msgid "*** Cannot find the double-buffered visual.\n"
 1827 msgstr ""
 1828 
 1829 #: src/celestia/gtk/main.cpp:417
 1830 msgid "*** Trying single-buffered visual.\n"
 1831 msgstr ""
 1832 
 1833 #: src/celestia/gtk/main.cpp:424
 1834 msgid "*** No appropriate OpenGL-capable visual found.\n"
 1835 msgstr ""
 1836 
 1837 #: src/celestia/gtk/menu-context.cpp:64 src/celestia/gtk/menu-context.cpp:96
 1838 #: src/celestia/gtk/menu-context.cpp:118
 1839 #, fuzzy
 1840 msgid "_Goto"
 1841 msgstr "&Prejsť na"
 1842 
 1843 #: src/celestia/gtk/menu-context.cpp:65 src/celestia/gtk/menu-context.cpp:119
 1844 #, fuzzy
 1845 msgid "_Follow"
 1846 msgstr "Nasledovať"
 1847 
 1848 #: src/celestia/gtk/menu-context.cpp:66
 1849 #, fuzzy
 1850 msgid "S_ync Orbit"
 1851 msgstr "Synchronizovať obežnú dráhu"
 1852 
 1853 #: src/celestia/gtk/menu-context.cpp:74
 1854 #, fuzzy
 1855 msgid "_Satellites"
 1856 msgstr "&Satelity"
 1857 
 1858 #: src/celestia/gtk/menu-context.cpp:83
 1859 #, fuzzy
 1860 msgid "_Alternate Surfaces"
 1861 msgstr "&Alternatívne povrchy"
 1862 
 1863 #: src/celestia/gtk/menu-context.cpp:133
 1864 #, fuzzy
 1865 msgid "_Unmark"
 1866 msgstr "&Zrušiť označenie"
 1867 
 1868 #: src/celestia/gtk/menu-context.cpp:135
 1869 #, fuzzy
 1870 msgid "_Mark"
 1871 msgstr "&Označiť"
 1872 
 1873 #: src/celestia/gtk/menu-context.cpp:377
 1874 msgid "Sol"
 1875 msgstr "Slnko"
 1876 
 1877 #: src/celestia/gtk/menu-context.cpp:410
 1878 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:359
 1879 msgid "Normal"
 1880 msgstr "Normálne"
 1881 
 1882 #: src/celestia/gtk/settings-file.cpp:41
 1883 #, fuzzy, c-format
 1884 msgid "Error reading '%s': %s.\n"
 1885 msgstr "Chyba pri čítaní súboru hviezd\n"
 1886 
 1887 #: src/celestia/gtk/settings-file.cpp:303
 1888 #, fuzzy, c-format
 1889 msgid "Error writing '%s'.\n"
 1890 msgstr "Chyba pri otváraní skriptu '%s'"
 1891 
 1892 #: src/celestia/gtk/splash.cpp:128
 1893 #, fuzzy, c-format
 1894 msgid "Version "
 1895 msgstr "Verzia: "
 1896 
 1897 #: src/celestia/gtk/ui.h:25
 1898 #, fuzzy
 1899 msgid "_File"
 1900 msgstr "Súbor"
 1901 
 1902 #: src/celestia/gtk/ui.h:26
 1903 #, fuzzy
 1904 msgid "Copy _URL"
 1905 msgstr "Kopírovať URL"
 1906 
 1907 #: src/celestia/gtk/ui.h:27
 1908 #, fuzzy
 1909 msgid "Open UR_L"
 1910 msgstr "OpenGL"
 1911 
 1912 #: src/celestia/gtk/ui.h:28
 1913 #, fuzzy
 1914 msgid "_Open Script..."
 1915 msgstr "&Otvoriť skript..."
 1916 
 1917 #: src/celestia/gtk/ui.h:29
 1918 #, fuzzy
 1919 msgid "_Capture Image..."
 1920 msgstr "Snímok obrazovky...\tF10"
 1921 
 1922 #: src/celestia/gtk/ui.h:30
 1923 #, fuzzy
 1924 msgid "Capture _Movie..."
 1925 msgstr "Nahrať video...\tShift+F10"
 1926 
 1927 #: src/celestia/gtk/ui.h:31
 1928 #, fuzzy
 1929 msgid "_Quit"
 1930 msgstr "Quito"
 1931 
 1932 #: src/celestia/gtk/ui.h:33
 1933 #, fuzzy
 1934 msgid "_Navigation"
 1935 msgstr "&Navigácia"
 1936 
 1937 #: src/celestia/gtk/ui.h:34
 1938 #, fuzzy
 1939 msgid "Select _Sol"
 1940 msgstr "Vybrať &Slnko\tH"
 1941 
 1942 #: src/celestia/gtk/ui.h:35
 1943 #, fuzzy
 1944 msgid "Tour G_uide..."
 1945 msgstr "Sprievodca..."
 1946 
 1947 #: src/celestia/gtk/ui.h:36
 1948 #, fuzzy
 1949 msgid "Search for _Object..."
 1950 msgstr "Vybrať &objekt..."
 1951 
 1952 #: src/celestia/gtk/ui.h:37
 1953 #, fuzzy
 1954 msgid "Go to Object..."
 1955 msgstr "Prejsť k objektu..."
 1956 
 1957 #: src/celestia/gtk/ui.h:38
 1958 #, fuzzy
 1959 msgid "_Center Selection"
 1960 msgstr "&Vycentrovať na výber\tC"
 1961 
 1962 #: src/celestia/gtk/ui.h:39
 1963 #, fuzzy
 1964 msgid "_Go to Selection"
 1965 msgstr "&Prejsť k výberu\tG"
 1966 
 1967 #: src/celestia/gtk/ui.h:40
 1968 #, fuzzy
 1969 msgid "_Follow Selection"
 1970 msgstr "&Nasledovať výber\tF"
 1971 
 1972 #: src/celestia/gtk/ui.h:41
 1973 #, fuzzy
 1974 msgid "S_ync Orbit Selection"
 1975 msgstr "S&ynchronizovať obežnú dráhu s výberom\tY"
 1976 
 1977 #: src/celestia/gtk/ui.h:42
 1978 #, fuzzy
 1979 msgid "_Track Selection"
 1980 msgstr "&Sledovať výber\tT"
 1981 
 1982 #: src/celestia/gtk/ui.h:43
 1983 #, fuzzy
 1984 msgid "Solar System _Browser..."
 1985 msgstr "Katalóg Slnečnej sústavy..."
 1986 
 1987 #: src/celestia/gtk/ui.h:44
 1988 #, fuzzy
 1989 msgid "Star B_rowser..."
 1990 msgstr "Hviezdny katalóg..."
 1991 
 1992 #: src/celestia/gtk/ui.h:45
 1993 #, fuzzy
 1994 msgid "_Eclipse Finder..."
 1995 msgstr "Vyhľadávač zatmení..."
 1996 
 1997 #: src/celestia/gtk/ui.h:47
 1998 #, fuzzy
 1999 msgid "_Time"
 2000 msgstr "Čas"
 2001 
 2002 #: src/celestia/gtk/ui.h:48
 2003 #, fuzzy
 2004 msgid "2x _Faster"
 2005 msgstr "10x Rýchlejšie\tL"
 2006 
 2007 #: src/celestia/gtk/ui.h:49
 2008 #, fuzzy
 2009 msgid "2x _Slower"
 2010 msgstr "10x Pomalšie\tK"
 2011 
 2012 #: src/celestia/gtk/ui.h:50
 2013 #, fuzzy
 2014 msgid "Free_ze"
 2015 msgstr "Pozastaviť\tMedzera"
 2016 
 2017 #: src/celestia/gtk/ui.h:51
 2018 #, fuzzy
 2019 msgid "_Real Time"
 2020 msgstr "Skutočný čas"
 2021 
 2022 #: src/celestia/gtk/ui.h:52
 2023 #, fuzzy
 2024 msgid "Re_verse Time"
 2025 msgstr "Spätný chod času"
 2026 
 2027 #: src/celestia/gtk/ui.h:53
 2028 #, fuzzy
 2029 msgid "Set _Time..."
 2030 msgstr "Nastaviť čas..."
 2031 
 2032 #: src/celestia/gtk/ui.h:56
 2033 #, fuzzy
 2034 msgid "_Options"
 2035 msgstr "Možnosti"
 2036 
 2037 #: src/celestia/gtk/ui.h:57
 2038 #, fuzzy
 2039 msgid "View _Options..."
 2040 msgstr "Možnosti zobrazenia..."
 2041 
 2042 #: src/celestia/gtk/ui.h:58
 2043 #, fuzzy
 2044 msgid "Show Objects"
 2045 msgstr "Zobraziť dráhy"
 2046 
 2047 #: src/celestia/gtk/ui.h:59
 2048 #, fuzzy
 2049 msgid "Show Grids"
 2050 msgstr "Zobraziť dráhy"
 2051 
 2052 #: src/celestia/gtk/ui.h:60
 2053 #, fuzzy
 2054 msgid "Show Labels"
 2055 msgstr "Zobraziť názvy hviezd"
 2056 
 2057 #: src/celestia/gtk/ui.h:61 src/celestia/kde/kdeapp.cpp:581
 2058 msgid "Show Orbits"
 2059 msgstr "Zobraziť dráhy"
 2060 
 2061 #: src/celestia/gtk/ui.h:64
 2062 #, fuzzy
 2063 msgid "Star St_yle"
 2064 msgstr "Tvar &hviezd"
 2065 
 2066 #: src/celestia/gtk/ui.h:66
 2067 #, fuzzy
 2068 msgid "_Ambient Light"
 2069 msgstr "Rozptýlené svetlo"
 2070 
 2071 #: src/celestia/gtk/ui.h:68
 2072 #, fuzzy
 2073 msgid "_More Stars Visible"
 2074 msgstr "Zobraziť viac hviezd\t]"
 2075 
 2076 #: src/celestia/gtk/ui.h:69
 2077 #, fuzzy
 2078 msgid "_Fewer Stars Visible"
 2079 msgstr "Zobraziť menej hviezd\t["
 2080 
 2081 #: src/celestia/gtk/ui.h:72
 2082 #, fuzzy
 2083 msgid "_Window"
 2084 msgstr "Windhoek"
 2085 
 2086 #: src/celestia/gtk/ui.h:73
 2087 #, fuzzy
 2088 msgid "Set Window Size..."
 2089 msgstr "Nastaviť čas..."
 2090 
 2091 #: src/celestia/gtk/ui.h:75
 2092 #, fuzzy
 2093 msgid "Split _Horizontally"
 2094 msgstr "Rozdeliť pohľad vodorovne"
 2095 
 2096 #: src/celestia/gtk/ui.h:76
 2097 #, fuzzy
 2098 msgid "Split _Vertically"
 2099 msgstr "Rozdeliť pohľad zvislo"
 2100 
 2101 # KDE GUI
 2102 #: src/celestia/gtk/ui.h:77 src/celestia/kde/kdeapp.cpp:463
 2103 msgid "Cycle View"
 2104 msgstr "Prepnúť na ďalší pohľad"
 2105 
 2106 #: src/celestia/gtk/ui.h:78
 2107 #, fuzzy
 2108 msgid "_Delete Active View"
 2109 msgstr "Zmazať aktívny pohľa&d\tDEL"
 2110 
 2111 #: src/celestia/gtk/ui.h:79
 2112 #, fuzzy
 2113 msgid "_Single View"
 2114 msgstr "Jediný pohľad"
 2115 
 2116 #: src/celestia/gtk/ui.h:83
 2117 #, fuzzy
 2118 msgid "_Help"
 2119 msgstr "Pomoc"
 2120 
 2121 #: src/celestia/gtk/ui.h:84
 2122 #, fuzzy
 2123 msgid "Run _Demo"
 2124 msgstr "Spustiť &Demo"
 2125 
 2126 #: src/celestia/gtk/ui.h:85
 2127 #, fuzzy
 2128 msgid "_Controls"
 2129 msgstr "&Ovládanie"
 2130 
 2131 #: src/celestia/gtk/ui.h:87 src/celestia/gtk/ui.h:89
 2132 #, fuzzy
 2133 msgid "OpenGL _Info"
 2134 msgstr "Informácie o OpenGL"
 2135 
 2136 #: src/celestia/gtk/ui.h:91
 2137 msgid "_About"
 2138 msgstr ""
 2139 
 2140 #: src/celestia/gtk/ui.h:97
 2141 #, fuzzy
 2142 msgid "Show _Local Time"
 2143 msgstr "Zobraziť miestny čas"
 2144 
 2145 #: src/celestia/gtk/ui.h:99 src/celestia/gtk/ui.h:101
 2146 #, fuzzy
 2147 msgid "_Full Screen"
 2148 msgstr "Celá obrazovka"
 2149 
 2150 #: src/celestia/gtk/ui.h:103
 2151 msgid "_Menu Bar"
 2152 msgstr ""
 2153 
 2154 #: src/celestia/gtk/ui.h:104
 2155 #, fuzzy
 2156 msgid "Show _Frames"
 2157 msgstr "Zobraziť ohraničenia pohľadov"
 2158 
 2159 #: src/celestia/gtk/ui.h:105
 2160 #, fuzzy
 2161 msgid "Active Frame Highlighted"
 2162 msgstr "Aktívny pohľad zvýraznený"
 2163 
 2164 #: src/celestia/gtk/ui.h:106
 2165 #, fuzzy
 2166 msgid "Synchronize _Time"
 2167 msgstr "Synchronizovať čas"
 2168 
 2169 #: src/celestia/gtk/ui.h:107
 2170 #, fuzzy
 2171 msgid "_Limit Frame Rate"
 2172 msgstr "Snímok za sekundu:"
 2173 
 2174 #: src/celestia/gtk/ui.h:113 src/celestia/gtk/ui.h:125
 2175 #, fuzzy
 2176 msgid "_None"
 2177 msgstr "Žiadny"
 2178 
 2179 #: src/celestia/gtk/ui.h:114
 2180 #, fuzzy
 2181 msgid "_Terse"
 2182 msgstr "Stručný"
 2183 
 2184 #: src/celestia/gtk/ui.h:115
 2185 #, fuzzy
 2186 msgid "_Verbose"
 2187 msgstr "Podrobný"
 2188 
 2189 #: src/celestia/gtk/ui.h:119
 2190 #, fuzzy
 2191 msgid "_Fuzzy Points"
 2192 msgstr "N&eostré body"
 2193 
 2194 #: src/celestia/gtk/ui.h:120
 2195 #, fuzzy
 2196 msgid "_Points"
 2197 msgstr "&Body"
 2198 
 2199 #: src/celestia/gtk/ui.h:121
 2200 #, fuzzy
 2201 msgid "Scaled _Discs"
 2202 msgstr "&Kotúče v mierke"
 2203 
 2204 #: src/celestia/gtk/ui.h:126
 2205 msgid "_Low"
 2206 msgstr ""
 2207 
 2208 #: src/celestia/gtk/ui.h:127
 2209 #, fuzzy
 2210 msgid "_Medium"
 2211 msgstr "Stredné"
 2212 
 2213 #: src/celestia/gtk/ui.h:133
 2214 #, fuzzy
 2215 msgid "Antialiasing"
 2216 msgstr "Vyhladzovanie\tCtrl+X"
 2217 
 2218 #: src/celestia/gtk/ui.h:134 src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:98
 2219 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:156
 2220 msgid "Atmospheres"
 2221 msgstr "Atmosféry"
 2222 
 2223 #: src/celestia/gtk/ui.h:135
 2224 #, fuzzy
 2225 msgid "Auto Magnitude"
 2226 msgstr "Automatické hviezdne jasnosti"
 2227 
 2228 #: src/celestia/gtk/ui.h:136 src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:102
 2229 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:157
 2230 msgid "Clouds"
 2231 msgstr "Oblaky"
 2232 
 2233 #: src/celestia/gtk/ui.h:137 src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:118
 2234 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:162
 2235 msgid "Comet Tails"
 2236 msgstr "Chvosty komét"
 2237 
 2238 #: src/celestia/gtk/ui.h:138 src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:150
 2239 msgid "Constellation Boundaries"
 2240 msgstr "Hranice súhvezdí"
 2241 
 2242 #: src/celestia/gtk/ui.h:139 src/celestia/gtk/ui.h:171
 2243 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:138
 2244 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:207
 2245 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:185
 2246 msgid "Constellations"
 2247 msgstr "Súhvezdia"
 2248 
 2249 #: src/celestia/gtk/ui.h:140 src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:114
 2250 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:160
 2251 msgid "Eclipse Shadows"
 2252 msgstr "Tiene zatmení"
 2253 
 2254 #: src/celestia/gtk/ui.h:141 src/celestia/gtk/ui.h:172
 2255 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:86
 2256 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:217
 2257 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:150
 2258 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:181
 2259 msgid "Galaxies"
 2260 msgstr "Galaxie"
 2261 
 2262 #: src/celestia/gtk/ui.h:142 src/celestia/gtk/ui.h:173
 2263 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:151
 2264 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:182
 2265 msgid "Globulars"
 2266 msgstr "Guľové hviezdokopy"
 2267 
 2268 #: src/celestia/gtk/ui.h:143
 2269 #, fuzzy
 2270 msgid "Grid: Celestial"
 2271 msgstr "Hviezdny"
 2272 
 2273 #: src/celestia/gtk/ui.h:144
 2274 #, fuzzy
 2275 msgid "Grid: Ecliptic"
 2276 msgstr "Ekliptická"
 2277 
 2278 #: src/celestia/gtk/ui.h:145
 2279 #, fuzzy
 2280 msgid "Grid: Galactic"
 2281 msgstr "Galaktická"
 2282 
 2283 #: src/celestia/gtk/ui.h:146
 2284 #, fuzzy
 2285 msgid "Grid: Horizontal"
 2286 msgstr "Horizontálna"
 2287 
 2288 #: src/celestia/gtk/ui.h:147 src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:142
 2289 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:163
 2290 msgid "Markers"
 2291 msgstr "Značky"
 2292 
 2293 #: src/celestia/gtk/ui.h:148 src/celestia/gtk/ui.h:176
 2294 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:90
 2295 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:222
 2296 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:153
 2297 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:184
 2298 msgid "Nebulae"
 2299 msgstr "Hmloviny"
 2300 
 2301 #: src/celestia/gtk/ui.h:149 src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:110
 2302 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:161
 2303 msgid "Night Side Lights"
 2304 msgstr "Svetlá na nočnej strane"
 2305 
 2306 #: src/celestia/gtk/ui.h:150 src/celestia/gtk/ui.h:177
 2307 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:94
 2308 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:227
 2309 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:152
 2310 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:183
 2311 msgid "Open Clusters"
 2312 msgstr "Otvorené hviezdokopy"
 2313 
 2314 #: src/celestia/gtk/ui.h:153 src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:146
 2315 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:159
 2316 msgid "Ring Shadows"
 2317 msgstr "Tiene prstencov"
 2318 
 2319 #: src/celestia/gtk/ui.h:154 src/celestia/gtk/ui.h:180
 2320 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:74
 2321 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:174
 2322 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:154
 2323 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:172
 2324 msgid "Stars"
 2325 msgstr "Hviezdy"
 2326 
 2327 #: src/celestia/gtk/ui.h:174 src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:250
 2328 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:312
 2329 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:198
 2330 msgid "Locations"
 2331 msgstr "Lokality"
 2332 
 2333 # KDE GUI menu, lepsie je to s '...' aj ked v originali nie su
 2334 #: src/celestia/kde/celestialbrowser.cpp:29 src/celestia/kde/kdeapp.cpp:506
 2335 msgid "Celestial Browser"
 2336 msgstr "Hviezdny katalóg..."
 2337 
 2338 #: src/celestia/kde/celestialbrowser.cpp:197
 2339 msgid "Invisible"
 2340 msgstr "Neviditeľný objekt"
 2341 
 2342 #: src/celestia/kde/celestialbrowser.cpp:200
 2343 msgid "Barycenter"
 2344 msgstr "Barycentrum (ťažisko)"
 2345 
 2346 #: src/celestia/kde/celestialbrowser.cpp:203
 2347 msgid "Small Body"
 2348 msgstr "Malé teleso"
 2349 
 2350 #: src/celestia/kde/celestialbrowser.cpp:206
 2351 msgid "Dwarf Planet"
 2352 msgstr "Trpasličia planéta"
 2353 
 2354 #: src/celestia/kde/kcelbookmarkmenu.cpp:164
 2355 msgid "&Add Bookmark"
 2356 msgstr "&Pridať záložku"
 2357 
 2358 #: src/celestia/kde/kcelbookmarkmenu.cpp:171
 2359 msgid "Add a bookmark for the current document"
 2360 msgstr "Pridať záložku pre aktuálny dokument"
 2361 
 2362 #: src/celestia/kde/kcelbookmarkmenu.cpp:181
 2363 msgid "Add &Relative Bookmark"
 2364 msgstr "Pridať &relatívnu záložku"
 2365 
 2366 #: src/celestia/kde/kcelbookmarkmenu.cpp:188
 2367 msgid "Add a relative bookmark for the current document"
 2368 msgstr "Pridať relatívnu záložku pre aktuálny dokument"
 2369 
 2370 #: src/celestia/kde/kcelbookmarkmenu.cpp:196
 2371 msgid "Add &Settings Bookmark"
 2372 msgstr "Pridať záložku nastavení"
 2373 
 2374 #: src/celestia/kde/kcelbookmarkmenu.cpp:203
 2375 msgid "Add a settings bookmark for the current document"
 2376 msgstr "Pridať záložku nastavení pre aktuálny dokument"
 2377 
 2378 #: src/celestia/kde/kcelbookmarkmenu.cpp:214
 2379 msgid "Edit your bookmark collection in a separate window"
 2380 msgstr "Upraviť súhrn záložiek v samostatnom okne"
 2381 
 2382 #: src/celestia/kde/kcelbookmarkmenu.cpp:220
 2383 msgid "&New Folder..."
 2384 msgstr "&Nový priečinok..."
 2385 
 2386 #: src/celestia/kde/kcelbookmarkmenu.cpp:227
 2387 msgid "Create a new bookmark folder in this menu"
 2388 msgstr "Vytvoriť nový priečinok záložiek v tomto menu"
 2389 
 2390 #: src/celestia/kde/kcelbookmarkmenu.cpp:307
 2391 #: src/celestia/kde/kcelbookmarkmenu.cpp:354
 2392 #: src/celestia/kde/kcelbookmarkmenu.cpp:401
 2393 msgid "Can't add bookmark with empty URL"
 2394 msgstr "Nedá sa pridať záložka s prázdnou URL"
 2395 
 2396 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:130
 2397 msgid ""
 2398 "Something seems to be wrong with your installation of Celestia. The splash "
 2399 "screen directory couldn't be found. \n"
 2400 "Start-up will continue, but Celestia will probably be missing some data "
 2401 "files and may not work correctly, please check your installation."
 2402 msgstr ""
 2403 "Pri inštalácii Celestie zrejme došlo k chybe. Nedá sa nájsť priečinok "
 2404 "úvodného loga.\n"
 2405 "Spustenie bude pokračovať, ale pravdepodobne budú chýbať niektoré súbory a "
 2406 "Celestia nebude môcť pracovať správne.\n"
 2407 "Prosím, skontrolujte svoju inštaláciu."
 2408 
 2409 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:413
 2410 msgid "Go to &URL..."
 2411 msgstr "Prejsť na &URL..."
 2412 
 2413 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:414
 2414 msgid "Go to &Long/Lat..."
 2415 msgstr "Prejsť na zem.dĺžku/šírku..."
 2416 
 2417 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:416
 2418 msgid "&Back"
 2419 msgstr "&Späť"
 2420 
 2421 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:419
 2422 msgid "&Forward"
 2423 msgstr "&Dopredu"
 2424 
 2425 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:426
 2426 msgid "Home"
 2427 msgstr "Domov"
 2428 
 2429 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:433
 2430 msgid "Bookmarks"
 2431 msgstr "Záložky"
 2432 
 2433 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:445
 2434 msgid "Full Screen"
 2435 msgstr "Celá obrazovka"
 2436 
 2437 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:449
 2438 msgid "Copy URL"
 2439 msgstr "Kopírovať URL"
 2440 
 2441 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:452
 2442 msgid "Set Time..."
 2443 msgstr "Nastaviť čas..."
 2444 
 2445 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:453
 2446 msgid "Set Time to Now"
 2447 msgstr "Nastaviť čas na aktuálny"
 2448 
 2449 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:454
 2450 msgid "Accelerate Time"
 2451 msgstr "Zrýchliť čas"
 2452 
 2453 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:455
 2454 msgid "Decelerate Time"
 2455 msgstr "Spomaliť čas"
 2456 
 2457 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:456
 2458 msgid "Accelerate Time (x2)"
 2459 msgstr "Zrýchliť čas (x2)"
 2460 
 2461 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:457
 2462 msgid "Decelerate Time (/2)"
 2463 msgstr "Spomaliť čas (/2)"
 2464 
 2465 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:458
 2466 msgid "Pause Time"
 2467 msgstr "Pozastaviť čas"
 2468 
 2469 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:459
 2470 msgid "Reverse Time"
 2471 msgstr "Spätný chod času"
 2472 
 2473 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:461
 2474 msgid "Split View Vertically"
 2475 msgstr "Rozdeliť pohľad zvislo"
 2476 
 2477 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:462
 2478 msgid "Split View Horizontally"
 2479 msgstr "Rozdeliť pohľad vodorovne"
 2480 
 2481 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:464
 2482 msgid "Single View"
 2483 msgstr "Jediný pohľad"
 2484 
 2485 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:465
 2486 msgid "Delete View"
 2487 msgstr "Zrušiť pohľad"
 2488 
 2489 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:466
 2490 msgid "Frames Visible"
 2491 msgstr "Ohraničenia pohľadov zobrazené"
 2492 
 2493 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:479
 2494 msgid "Active Frame Visible"
 2495 msgstr "Aktívny pohľad zvýraznený"
 2496 
 2497 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:491
 2498 msgid "Synchronize Time"
 2499 msgstr "Synchronizovať čas"
 2500 
 2501 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:503
 2502 msgid "Alt-Azimuth Mode"
 2503 msgstr "Alt-Azimut režim"
 2504 
 2505 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:504
 2506 msgid "Go To Surface"
 2507 msgstr "Prejsť na povrch"
 2508 
 2509 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:551
 2510 msgid "Show Stars"
 2511 msgstr "Zobraziť hviezdy"
 2512 
 2513 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:554
 2514 msgid "Show Planets"
 2515 msgstr "Zobraziť planéty"
 2516 
 2517 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:557
 2518 msgid "Show Galaxies"
 2519 msgstr "Zobraziť galaxie"
 2520 
 2521 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:560
 2522 msgid "Show Globulars"
 2523 msgstr "Zobraziť guľové hviezdokopy"
 2524 
 2525 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:563
 2526 msgid "Show Partial Trajectories"
 2527 msgstr "Zobraziť čiastočné dráhy"
 2528 
 2529 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:566
 2530 msgid "Show Nebulae"
 2531 msgstr "Zobraziť hmloviny"
 2532 
 2533 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:569
 2534 msgid "Show Open Clusters"
 2535 msgstr "Zobraziť otvorené hviezdokopy"
 2536 
 2537 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:572
 2538 msgid "Show Constellations"
 2539 msgstr "Zobraziť súhvezdia"
 2540 
 2541 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:575
 2542 msgid "Show CloudMaps"
 2543 msgstr "Zobraziť oblaky"
 2544 
 2545 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:578
 2546 msgid "Show Cloud Shadows"
 2547 msgstr "Zobraziť tiene oblakov"
 2548 
 2549 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:584
 2550 msgid "Show Asteroid Orbits"
 2551 msgstr "Zobraziť dráhy asteroidov"
 2552 
 2553 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:587
 2554 msgid "Show Comet Orbits"
 2555 msgstr "Zobraziť dráhy komét"
 2556 
 2557 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:590
 2558 msgid "Show Moon Orbits"
 2559 msgstr "Zobraziť dráhy mesiacov"
 2560 
 2561 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:593
 2562 msgid "Show Star Orbits"
 2563 msgstr "Zobraziť dráhy hviezd"
 2564 
 2565 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:596
 2566 msgid "Show Planet Orbits"
 2567 msgstr "Zobraziť dráhy planét"
 2568 
 2569 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:599
 2570 msgid "Show Spacecraft Orbits"
 2571 msgstr "Zobraziť dráhy kozmických lodí"
 2572 
 2573 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:602
 2574 msgid "Show Equatorial Grid"
 2575 msgstr "Zobraziť rovníkovú súradnicová sieť"
 2576 
 2577 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:605
 2578 msgid "Show Night Side Lights"
 2579 msgstr "Zobraziť svetlá na nočnej strane"
 2580 
 2581 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:608
 2582 msgid "Show Markers"
 2583 msgstr "Zobraziť značky"
 2584 
 2585 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:611
 2586 msgid "Show Atmospheres"
 2587 msgstr "Zobraziť atmosféry"
 2588 
 2589 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:614
 2590 msgid "Show Smooth Orbit Lines"
 2591 msgstr "Zobraziť vyhladené čiary dráh"
 2592 
 2593 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:617
 2594 msgid "Show Eclipse Shadows"
 2595 msgstr "Zobraziť tiene zatmení"
 2596 
 2597 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:620
 2598 msgid "Cycle Star Mode"
 2599 msgstr "Prepínať režim hviezd"
 2600 
 2601 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:622
 2602 msgid "Show Ring Shadows"
 2603 msgstr "Zobraziť tiene prstencov"
 2604 
 2605 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:625
 2606 msgid "Show Boundaries"
 2607 msgstr "Zobraziť hranice súhvezdí"
 2608 
 2609 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:628 src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:78
 2610 msgid "Auto Magnitudes"
 2611 msgstr "Automatické hviezdne jasnosti"
 2612 
 2613 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:631
 2614 msgid "Show Comet Tails"
 2615 msgstr "Zobraziť chvosty komét"
 2616 
 2617 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:634
 2618 msgid "Show Star Labels"
 2619 msgstr "Zobraziť názvy hviezd"
 2620 
 2621 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:639
 2622 msgid "Show Planet Labels"
 2623 msgstr "Zobraziť názvy planét"
 2624 
 2625 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:642
 2626 msgid "Show Moon Labels"
 2627 msgstr "Zobraziť názvy mesiacov"
 2628 
 2629 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:645
 2630 msgid "Show Comet Labels"
 2631 msgstr "Zobraziť názvy komét"
 2632 
 2633 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:648
 2634 msgid "Show Constellation Labels"
 2635 msgstr "Zobraziť názvy súhvezdí"
 2636 
 2637 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:651
 2638 msgid "Constellation Labels in Latin"
 2639 msgstr "Názvy súhvezdí po latinsky"
 2640 
 2641 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:654
 2642 msgid "Show Galaxy Labels"
 2643 msgstr "Zobraziť názvy galaxií"
 2644 
 2645 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:657
 2646 msgid "Show Globular Labels"
 2647 msgstr "Zobraziť názvy guľových hviezdokôp"
 2648 
 2649 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:660
 2650 msgid "Show Nebula Labels"
 2651 msgstr "Zobraziť názvy hmlovín"
 2652 
 2653 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:663
 2654 msgid "Show Open Cluster Labels"
 2655 msgstr "Zobraziť názvy otvorených hviezdokôp"
 2656 
 2657 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:666
 2658 msgid "Show Asteroid Labels"
 2659 msgstr "Zobraziť názvy asteroidov"
 2660 
 2661 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:669
 2662 msgid "Show Spacecraft Labels"
 2663 msgstr "Zobraziť názvy kozmických lodí"
 2664 
 2665 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:672
 2666 msgid "Show Location Labels"
 2667 msgstr "Zobraziť názvy lokalít"
 2668 
 2669 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:675
 2670 msgid "Display Local Time"
 2671 msgstr "Zobraziť miestny čas"
 2672 
 2673 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:680
 2674 msgid "Show City Locations"
 2675 msgstr "Zobraziť polohy miest"
 2676 
 2677 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:683
 2678 msgid "Show Observatory Locations"
 2679 msgstr "Zobraziť polohy observatórií"
 2680 
 2681 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:686
 2682 msgid "Show Landing Sites Locations"
 2683 msgstr "Zobraziť polohy miest pristátia"
 2684 
 2685 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:689
 2686 msgid "Show Crater Locations"
 2687 msgstr "Zobraziť polohy kráterov"
 2688 
 2689 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:692
 2690 msgid "Show Mons Locations"
 2691 msgstr "Zobraziť polohy hôr"
 2692 
 2693 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:695
 2694 msgid "Show Terra Locations"
 2695 msgstr "Zobraziť polohy pevnín"
 2696 
 2697 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:698
 2698 msgid "Show Vallis Locations"
 2699 msgstr "Zobraziť polohy údolí"
 2700 
 2701 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:701
 2702 msgid "Show Mare Locations"
 2703 msgstr "Zobraziť polohy morí"
 2704 
 2705 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:704
 2706 msgid "Show Other Locations"
 2707 msgstr "Zobraziť iné lokality"
 2708 
 2709 # drôtovaná mriežka
 2710 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:708
 2711 msgid "Wireframe Mode"
 2712 msgstr "Obrysový režim"
 2713 
 2714 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:710
 2715 msgid "Center on Orbit"
 2716 msgstr "Vycentrovať na obežnú dráhu"
 2717 
 2718 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:714
 2719 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:500
 2720 msgid "Basic"
 2721 msgstr "Jednoduchý"
 2722 
 2723 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:716
 2724 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:502
 2725 msgid "Multitexture"
 2726 msgstr "Viactextúrový"
 2727 
 2728 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:718
 2729 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:504
 2730 msgid "NvCombiners"
 2731 msgstr "NvCombiners"
 2732 
 2733 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:720
 2734 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:506
 2735 msgid "DOT3 ARBVP"
 2736 msgstr "DOT3 ARBVP"
 2737 
 2738 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:722
 2739 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:508
 2740 msgid "NvCombiner NvVP"
 2741 msgstr "NvCombiner NvVP"
 2742 
 2743 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:724
 2744 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:510
 2745 msgid "NvCombiner ARBVP"
 2746 msgstr "NvCombiner ARBVP"
 2747 
 2748 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:726
 2749 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:512
 2750 msgid "ARBFP ARBVP"
 2751 msgstr "ARBFP ARBVP"
 2752 
 2753 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:728
 2754 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:514
 2755 msgid "NV30"
 2756 msgstr "NV30"
 2757 
 2758 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:730
 2759 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:516
 2760 msgid "OpenGL 2.0"
 2761 msgstr "OpenGL 2.0"
 2762 
 2763 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:732
 2764 msgid "Cycle OpenGL Render Path"
 2765 msgstr "Prepínať spôsoby vykresľovania OpenGL"
 2766 
 2767 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:734
 2768 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:535
 2769 msgid "Sync framerate to video refresh rate"
 2770 msgstr "Synchronizovať frekvenciu snímok s frekvenciou obrazovky"
 2771 
 2772 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:739
 2773 msgid "Grab Image"
 2774 msgstr "Snímok obrazovky"
 2775 
 2776 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:740
 2777 msgid "Capture Video"
 2778 msgstr "Nahrať video"
 2779 
 2780 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:742
 2781 msgid "OpenGL info"
 2782 msgstr "Informácie o OpenGL"
 2783 
 2784 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:750
 2785 msgid "Show Bookmark Toolbar"
 2786 msgstr "Zobraziť panel záložiek"
 2787 
 2788 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:1006
 2789 msgid "OpenGL Info"
 2790 msgstr "Informácie o OpenGL"
 2791 
 2792 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:1468
 2793 msgid ""
 2794 "This version of Celestia was not built with support for movie recording."
 2795 msgstr "Táto verzia Celestie nebola zostavená s podporou nahrávania videa."
 2796 
 2797 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:1496
 2798 msgid "Go to URL"
 2799 msgstr "Prejsť na URL"
 2800 
 2801 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:1496
 2802 msgid "Enter URL"
 2803 msgstr "Zadať URL:"
 2804 
 2805 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:1592
 2806 msgid "Object: "
 2807 msgstr "Objekt: "
 2808 
 2809 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:1597
 2810 msgid "Longitude: "
 2811 msgstr "Zemepisná dĺžka: "
 2812 
 2813 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:1603
 2814 msgid "East"
 2815 msgstr "Východ"
 2816 
 2817 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:1604
 2818 msgid "West"
 2819 msgstr "Západ"
 2820 
 2821 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:1606
 2822 msgid "Latitude: "
 2823 msgstr "Zemepisná šírka: "
 2824 
 2825 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:1612
 2826 msgid "North"
 2827 msgstr "Sever"
 2828 
 2829 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:1613
 2830 msgid "South"
 2831 msgstr "Juh"
 2832 
 2833 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:1615
 2834 msgid "Altitude: "
 2835 msgstr "Nadmorská výška: "
 2836 
 2837 #: src/celestia/kde/kdeapp.cpp:1690
 2838 msgid "Celestia encountered an error while processing your script"
 2839 msgstr "Počas spracovania Vášho skriptu došlo k chybe"
 2840 
 2841 #: src/celestia/kde/kdemain.cpp:25 src/celestia/kde/kdemain.cpp:43
 2842 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:69
 2843 msgid "Celestia"
 2844 msgstr "Celestia"
 2845 
 2846 #: src/celestia/kde/kdemain.cpp:31
 2847 msgid "Use alternate configuration file"
 2848 msgstr "Použiť alternatívny konfiguračný súbor"
 2849 
 2850 #: src/celestia/kde/kdemain.cpp:32
 2851 msgid "Use alternate installation directory"
 2852 msgstr "Použiť alternatívny inštalačný priečinok"
 2853 
 2854 #: src/celestia/kde/kdemain.cpp:33
 2855 msgid "Use as additional \"extras\" directory"
 2856 msgstr "Použiť ako prídavný priečinok \"extras\""
 2857 
 2858 #: src/celestia/kde/kdemain.cpp:34
 2859 msgid "Start fullscreen"
 2860 msgstr "Spustiť na celú obrazovku"
 2861 
 2862 #: src/celestia/kde/kdemain.cpp:37
 2863 msgid "Start and go to url"
 2864 msgstr "Spustiť a prejsť na URL"
 2865 
 2866 #: src/celestia/kde/kdemain.cpp:71
 2867 msgid "_: NAME OF TRANSLATORS\\nYour names"
 2868 msgstr "Aceman, Ľuboš Balážovič"
 2869 
 2870 #: src/celestia/kde/kdemain.cpp:71
 2871 msgid "_: EMAIL OF TRANSLATORS\\nYour emails"
 2872 msgstr "acelists@atlas.sk, lubos.balazovic@gmail.com"
 2873 
 2874 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:58
 2875 msgid "Celestia Preferences"
 2876 msgstr "Nastavenia Celestie"
 2877 
 2878 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:64
 2879 msgid "Rendering"
 2880 msgstr "Vykresľovanie"
 2881 
 2882 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:106
 2883 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:158
 2884 msgid "Cloud Shadows"
 2885 msgstr "Tiene oblakov"
 2886 
 2887 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:126
 2888 msgid "Partial Trajectories"
 2889 msgstr "Čiastočné trajektórie"
 2890 
 2891 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:130
 2892 msgid "Smooth Orbit Lines"
 2893 msgstr "Vyhladené čiary dráh"
 2894 
 2895 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:134
 2896 msgid "Equatorial Grid"
 2897 msgstr "Rovníková súradnicová sieť"
 2898 
 2899 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:161
 2900 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:171
 2901 msgid "Orbits / Labels"
 2902 msgstr "Dráhy / Názvy"
 2903 
 2904 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:167
 2905 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:188
 2906 msgid "Labels"
 2907 msgstr "Názvy"
 2908 
 2909 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:212
 2910 msgid "Constellations in Latin"
 2911 msgstr "Súhvezdia v latinčine"
 2912 
 2913 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:245
 2914 msgid "Spacecrafts"
 2915 msgstr "Kozmické lode"
 2916 
 2917 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:270
 2918 msgid "Limiting Magnitude"
 2919 msgstr "Medzná hviezdna veľkosť/jasnosť"
 2920 
 2921 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:280
 2922 msgid "Level: "
 2923 msgstr "Úroveň: "
 2924 
 2925 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:289
 2926 msgid "Textures"
 2927 msgstr "Textúry"
 2928 
 2929 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:290
 2930 msgid "Resolution: "
 2931 msgstr "Rozlíšenie: "
 2932 
 2933 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:299
 2934 msgid "Automatic FOV"
 2935 msgstr "Automatické zorné pole"
 2936 
 2937 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:300
 2938 msgid "Screen DPI: "
 2939 msgstr "DPI obrazovky: "
 2940 
 2941 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:302
 2942 msgid "Viewing Distance (cm): "
 2943 msgstr "Pozorovacia vzdialenosť (cm)"
 2944 
 2945 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:318
 2946 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:199
 2947 msgid "Cities"
 2948 msgstr "Mestá"
 2949 
 2950 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:322
 2951 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:200
 2952 msgid "Observatories"
 2953 msgstr "Observatóriá"
 2954 
 2955 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:326
 2956 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:201
 2957 msgid "Landing Sites"
 2958 msgstr "Miesta pristátí"
 2959 
 2960 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:330
 2961 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:204
 2962 msgid "Craters"
 2963 msgstr "Krátery"
 2964 
 2965 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:334
 2966 msgid "Mons"
 2967 msgstr "Mons (Hory)"
 2968 
 2969 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:338
 2970 msgid "Terra"
 2971 msgstr "Terra (Pevniny)"
 2972 
 2973 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:342
 2974 msgid "Vallis"
 2975 msgstr "Vallis (Údolia)"
 2976 
 2977 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:346
 2978 msgid "Mare"
 2979 msgstr "Mare (Moria)"
 2980 
 2981 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:350
 2982 msgid "Other"
 2983 msgstr "Iné"
 2984 
 2985 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:354
 2986 msgid "Minimum Feature Size"
 2987 msgstr "Minimálna veľkosť útvaru"
 2988 
 2989 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:368
 2990 msgid "Date/Time"
 2991 msgstr "Dátum/Čas"
 2992 
 2993 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:374
 2994 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:395
 2995 msgid "Timezone: "
 2996 msgstr "Časové pásmo: "
 2997 
 2998 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:383
 2999 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:101
 3000 msgid "Format: "
 3001 msgstr "Formát:"
 3002 
 3003 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:385
 3004 msgid "Local Format"
 3005 msgstr "Miestny formát"
 3006 
 3007 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:392
 3008 msgid "Set"
 3009 msgstr "Nastaviť"
 3010 
 3011 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:393
 3012 msgid "Local Time is only supported for dates between 1902 and 2037.\n"
 3013 msgstr "Lokálny čas je podporovaný len pre dátumy medzi rokmi 1902 a 2037.\n"
 3014 
 3015 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:438
 3016 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:102
 3017 msgid "Julian Date: "
 3018 msgstr "Juliánsky dátum: "
 3019 
 3020 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:456
 3021 msgid "Now"
 3022 msgstr "Teraz"
 3023 
 3024 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:477
 3025 msgid ""
 3026 "\n"
 3027 "Selection: "
 3028 msgstr ""
 3029 "\n"
 3030 "Výber: "
 3031 
 3032 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:484
 3033 msgid "Include Light Travel Time"
 3034 msgstr "Zahrnúť čas putovania svetla"
 3035 
 3036 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:486
 3037 msgid "Ignore Light Travel Time "
 3038 msgstr "Ignorovať čas putovania svetla"
 3039 
 3040 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:493
 3041 msgid "OpenGL"
 3042 msgstr "OpenGL"
 3043 
 3044 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:548
 3045 msgid "Key Bindings"
 3046 msgstr "Klávesové skratky"
 3047 
 3048 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:788
 3049 msgid "<b>Unextended OpenGL 1.1</b>"
 3050 msgstr "<b>OpenGL 1.1 bez rozšírení</b>"
 3051 
 3052 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:791
 3053 msgid "<b>Multiple textures and the ARB_texenv_combine extension</b>"
 3054 msgstr "<b>Viaceré textúry a rozšírenie ARB_texenv_combine</b>"
 3055 
 3056 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:794
 3057 msgid "<b>NVIDIA combiners, no vertex programs</b>"
 3058 msgstr "<b>NVIDIA combiners, žiadne vertex programy</b>"
 3059 
 3060 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:797
 3061 msgid "<b>ARB_texenv_DOT3 extension, ARB_vertex_program extension</b>"
 3062 msgstr "<b>Rozšírenie ARB_texenv_DOT3, rozšírenie ARB_vertex_program</b>"
 3063 
 3064 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:800
 3065 msgid ""
 3066 "<b>NVIDIA Combiners, NV_vertex_program extension</b><br> provide bump "
 3067 "mapping, ring shadows, and specular highlights on any Geforce or ATI Radeon "
 3068 "graphics card, though NvCombiner ARBVP is a slightly better option for "
 3069 "Geforce users"
 3070 msgstr ""
 3071 "<b>NVIDIA Combiners a rozšírenie NV_vertex_program </b><br> zabezpečujú bump "
 3072 "mapping, tiene prstencov a zrkadlové odrazy na ľubovoľnej grafickej karte "
 3073 "Geforce alebo ATI Radeon, kým NvCombiner ARBVP je lepšou voľbou pre "
 3074 "používateľov kariet Geforce"
 3075 
 3076 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:806
 3077 msgid "<b>NVIDIA Combiners, ARB_vertex_program extension</b>"
 3078 msgstr "<b>NVIDIA Combiners, rozšírenie ARB_vertex_program</b>"
 3079 
 3080 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:809
 3081 msgid ""
 3082 "<b>ARB_fragment_program and ARB_vertex_program extensions</b><br>provide "
 3083 "advanced effects on Geforce FX and Radeon 9700 cards"
 3084 msgstr ""
 3085 "<b>Rozšírenia ARB_fragment_program a ARB_vertex_program</b><br>zabezpečujú "
 3086 "pokročilé efekty na kartách Geforce FX a Radeon 9700"
 3087 
 3088 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:813
 3089 msgid "<b>NV_fragment_program and ARB_vertex_program extensions</b>"
 3090 msgstr "<b>Rozšírenia NV_fragment_program a ARB_vertex_program</b>"
 3091 
 3092 #: src/celestia/kde/kdepreferencesdialog.cpp:816
 3093 msgid "<b>OpenGL 2.0 Shading Language</b>"
 3094 msgstr "<b>OpenGL 2.0 Shading Language</b>"
 3095 
 3096 #: src/celestia/kde/kdeuniquecelestia.cpp:45
 3097 msgid ""
 3098 "File %1 does not exist, using default configuration file %2/celestia.cfg"
 3099 msgstr ""
 3100 "Súbor %1 neexistuje, použije sa predvolený konfiguračný súbor %2/celestia.cfg"
 3101 
 3102 #: src/celestia/kde/kdeuniquecelestia.cpp:55
 3103 msgid "Directory %1 does not exist, using default %2"
 3104 msgstr "Priečinok %1 neexistuje, použije sa predvolený %2"
 3105 
 3106 #: src/celestia/kde/kdeuniquecelestia.cpp:67
 3107 msgid "Extras directory %1 does not exist"
 3108 msgstr "Priečinok s doplnkami %1 neexistuje"
 3109 
 3110 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:90
 3111 msgid "Abs (app) mag: "
 3112 msgstr "Abs. (zdan.) jasnosť: "
 3113 
 3114 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:102
 3115 msgid "Surface Temp: "
 3116 msgstr "Povrchová teplota: "
 3117 
 3118 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:141
 3119 msgid "Marked objects"
 3120 msgstr "Označené objekty"
 3121 
 3122 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:299
 3123 msgid "&Select"
 3124 msgstr "Vybrať"
 3125 
 3126 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:300
 3127 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:115
 3128 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:122
 3129 msgid "&Center"
 3130 msgstr "&Centrovať"
 3131 
 3132 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:304
 3133 msgid "S&ynch Orbit"
 3134 msgstr "S&ynchronizovať obežnú dráhu"
 3135 
 3136 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:307
 3137 msgid "Unmark &All"
 3138 msgstr "Odznačiť &všetko"
 3139 
 3140 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:316
 3141 msgid "Diamond"
 3142 msgstr "Kosoštvorec"
 3143 
 3144 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:317
 3145 msgid "Triangle"
 3146 msgstr "Trojuholník"
 3147 
 3148 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:318
 3149 msgid "Square"
 3150 msgstr "Štvorec"
 3151 
 3152 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:319
 3153 msgid "Filled Square"
 3154 msgstr "Vyplnený štvorec"
 3155 
 3156 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:320
 3157 msgid "Plus"
 3158 msgstr "Plus"
 3159 
 3160 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:321
 3161 msgid "X"
 3162 msgstr "X"
 3163 
 3164 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:322
 3165 msgid "Left Arrow"
 3166 msgstr "Šípka doľava"
 3167 
 3168 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:323
 3169 msgid "Right Arrow"
 3170 msgstr "Šípka doprava"
 3171 
 3172 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:324
 3173 msgid "Up Arrow"
 3174 msgstr "Šípka hore"
 3175 
 3176 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:325
 3177 msgid "Down Arrow"
 3178 msgstr "Šípka dole"
 3179 
 3180 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:326
 3181 msgid "Circle"
 3182 msgstr "Kruh"
 3183 
 3184 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:327
 3185 msgid "Disk"
 3186 msgstr "Kotúč/disk"
 3187 
 3188 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:425
 3189 msgid "Small Bodies"
 3190 msgstr "Malé telesá"
 3191 
 3192 #: src/celestia/kde/selectionpopup.cpp:427
 3193 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:174
 3194 msgid "Dwarf Planets"
 3195 msgstr "Trpasličie planéty"
 3196 
 3197 #: src/celestia/kde/videocapturedlg.cpp:64
 3198 #: src/celestia/kde/videocapturedlg.cpp:276
 3199 msgid "Duration: %1"
 3200 msgstr "Trvanie: %1"
 3201 
 3202 #: src/celestia/kde/videocapturedlg.cpp:65
 3203 #: src/celestia/kde/videocapturedlg.cpp:278
 3204 msgid "Size: %1 MB"
 3205 msgstr "Veľkosť: %1 MB"
 3206 
 3207 # 'veľkosť' sa už nezmestí kvôli rozmerom zoznamu
 3208 #: src/celestia/kde/videocapturedlg.cpp:95
 3209 msgid "Current size: %1 x %2"
 3210 msgstr "Súčasná: %1 x %2"
 3211 
 3212 #: src/celestia/kde/videocapturedlg.cpp:101
 3213 #: src/celestia/kde/videocapturedlg.cpp:133
 3214 #: src/celestia/kde/videocapturedlg.cpp:185
 3215 msgid "Current width: %1 x %2"
 3216 msgstr "Súčasná šírka: %1 x %2"
 3217 
 3218 #: src/celestia/kde/videocapturedlg.cpp:106
 3219 #: src/celestia/kde/videocapturedlg.cpp:138
 3220 #: src/celestia/kde/videocapturedlg.cpp:190
 3221 msgid "Current height: %1 x %2"
 3222 msgstr "Súčasná výška: %1 x %2"
 3223 
 3224 #: src/celestia/kde/videocapturedlg.cpp:233
 3225 msgid "You must specify a file name."
 3226 msgstr "Musíte zadať názov súboru."
 3227 
 3228 #: data/data.cpp:1
 3229 msgid "Mercury"
 3230 msgstr "Merkúr"
 3231 
 3232 #: data/data.cpp:2
 3233 msgid "Venus"
 3234 msgstr "Venuša"
 3235 
 3236 #: data/data.cpp:5
 3237 msgid "Mars"
 3238 msgstr "Mars"
 3239 
 3240 #: data/data.cpp:6
 3241 msgid "Phobos"
 3242 msgstr "Phobos"
 3243 
 3244 #: data/data.cpp:7
 3245 msgid "Deimos"
 3246 msgstr "Deimos"
 3247 
 3248 #: data/data.cpp:9
 3249 msgid "Amalthea"
 3250 msgstr "Amalthea"
 3251 
 3252 #: data/data.cpp:10
 3253 msgid "Io"
 3254 msgstr "Io"
 3255 
 3256 #: data/data.cpp:11
 3257 msgid "Europa"
 3258 msgstr "Europa"
 3259 
 3260 #: data/data.cpp:12
 3261 msgid "Ganymede"
 3262 msgstr "Ganymedes"
 3263 
 3264 #: data/data.cpp:13
 3265 msgid "Callisto"
 3266 msgstr "Callisto"
 3267 
 3268 #: data/data.cpp:15
 3269 msgid "Prometheus"
 3270 msgstr "Prometheus"
 3271 
 3272 #: data/data.cpp:16
 3273 msgid "Pandora"
 3274 msgstr "Pandora"
 3275 
 3276 #: data/data.cpp:17
 3277 msgid "Epimetheus"
 3278 msgstr "Epimetheus"
 3279 
 3280 #: data/data.cpp:18
 3281 msgid "Janus"
 3282 msgstr "Janus"
 3283 
 3284 #: data/data.cpp:19
 3285 msgid "Mimas"
 3286 msgstr "Mimas"
 3287 
 3288 #: data/data.cpp:20
 3289 msgid "Enceladus"
 3290 msgstr "Enceladus"
 3291 
 3292 #: data/data.cpp:21
 3293 msgid "Tethys"
 3294 msgstr "Tetys"
 3295 
 3296 #: data/data.cpp:22
 3297 msgid "Dione"
 3298 msgstr "Dione"
 3299 
 3300 #: data/data.cpp:23
 3301 msgid "Rhea"
 3302 msgstr "Rhea"
 3303 
 3304 #: data/data.cpp:24
 3305 msgid "Titan"
 3306 msgstr "Titan"
 3307 
 3308 #: data/data.cpp:25
 3309 msgid "Hyperion"
 3310 msgstr "Hyperion"
 3311 
 3312 #: data/data.cpp:26
 3313 msgid "Iapetus"
 3314 msgstr "Iapetus"
 3315 
 3316 #: data/data.cpp:27
 3317 msgid "Phoebe"
 3318 msgstr "Phoebe"
 3319 
 3320 #: data/data.cpp:29
 3321 msgid "Miranda"
 3322 msgstr "Miranda"
 3323 
 3324 #: data/data.cpp:30
 3325 msgid "Ariel"
 3326 msgstr "Ariel"
 3327 
 3328 #: data/data.cpp:31
 3329 msgid "Umbriel"
 3330 msgstr "Umbriel"
 3331 
 3332 #: data/data.cpp:32
 3333 msgid "Titania"
 3334 msgstr "Titania"
 3335 
 3336 #: data/data.cpp:33
 3337 msgid "Oberon"
 3338 msgstr "Oberon"
 3339 
 3340 #: data/data.cpp:35
 3341 msgid "Larissa"
 3342 msgstr "Larissa"
 3343 
 3344 #: data/data.cpp:36
 3345 msgid "Proteus"
 3346 msgstr "Proteus"
 3347 
 3348 #: data/data.cpp:37
 3349 msgid "Triton"
 3350 msgstr "Triton"
 3351 
 3352 #: data/data.cpp:38
 3353 msgid "Nereid"
 3354 msgstr "Nereida"
 3355 
 3356 #: data/data.cpp:39
 3357 msgid "Pluto-Charon"
 3358 msgstr "Pluto-Cháron"
 3359 
 3360 #: data/data.cpp:41
 3361 msgid "Charon"
 3362 msgstr "Cháron"
 3363 
 3364 #: data/data.cpp:42
 3365 msgid "NORTH AMERICA"
 3366 msgstr "SEVERNÁ AMERIKA"
 3367 
 3368 #: data/data.cpp:43
 3369 msgid "SOUTH AMERICA"
 3370 msgstr "JUŽNÁ AMERIKA"
 3371 
 3372 #: data/data.cpp:44
 3373 msgid "EURASIA"
 3374 msgstr "EURÁZIA"
 3375 
 3376 #: data/data.cpp:45
 3377 msgid "AFRICA"
 3378 msgstr "AFRIKA"
 3379 
 3380 #: data/data.cpp:46
 3381 msgid "AUSTRALIA"
 3382 msgstr "AUSTRÁLIA"
 3383 
 3384 #: data/data.cpp:47
 3385 msgid "ANTARCTICA"
 3386 msgstr "ANTARKTÍDA"
 3387 
 3388 #: data/data.cpp:48
 3389 msgid "NORTH ATLANTIC OCEAN"
 3390 msgstr "SEVERNÝ ATLANTICKÝ OCEÁN"
 3391 
 3392 #: data/data.cpp:49
 3393 msgid "SOUTH ATLANTIC OCEAN"
 3394 msgstr "JUŽNÝ ATLANTICKÝ OCEÁN"
 3395 
 3396 #: data/data.cpp:50
 3397 msgid "NORTH PACIFIC OCEAN"
 3398 msgstr "SEVERNÝ TICHÝ OCEÁN"
 3399 
 3400 #: data/data.cpp:51
 3401 msgid "SOUTH PACIFIC OCEAN"
 3402 msgstr "JUŽNÝ TICHÝ OCEÁN"
 3403 
 3404 #: data/data.cpp:52
 3405 msgid "INDIAN OCEAN"
 3406 msgstr "INDICKÝ OCEÁN"
 3407 
 3408 #: data/data.cpp:53
 3409 msgid "ARCTIC OCEAN"
 3410 msgstr "SEVERNÝ ĽADOVÝ OCEÁN"
 3411 
 3412 #: data/data.cpp:54
 3413 msgid "Abu Dhabi"
 3414 msgstr "Abú Dabí"
 3415 
 3416 #: data/data.cpp:55
 3417 msgid "Abuja"
 3418 msgstr "Abuja"
 3419 
 3420 #: data/data.cpp:56
 3421 msgid "Accra"
 3422 msgstr "Accra"
 3423 
 3424 #: data/data.cpp:57
 3425 msgid "Adamstown"
 3426 msgstr "Adamstown"
 3427 
 3428 #: data/data.cpp:58
 3429 msgid "Addis Ababa"
 3430 msgstr "Addis Abeba"
 3431 
 3432 #: data/data.cpp:59
 3433 msgid "Algiers"
 3434 msgstr "Alžír"
 3435 
 3436 #: data/data.cpp:60
 3437 msgid "Alofi"
 3438 msgstr "Alofi"
 3439 
 3440 #: data/data.cpp:61
 3441 msgid "Amman"
 3442 msgstr "Amman"
 3443 
 3444 #: data/data.cpp:62
 3445 msgid "Amsterdam"
 3446 msgstr "Amsterdam"
 3447 
 3448 #: data/data.cpp:63
 3449 msgid "Andorra la Vella"
 3450 msgstr "Andorra la Vella"
 3451 
 3452 #: data/data.cpp:64
 3453 msgid "Ankara"
 3454 msgstr "Ankara"
 3455 
 3456 #: data/data.cpp:65
 3457 msgid "Antananarivo"
 3458 msgstr "Antananarivo"
 3459 
 3460 #: data/data.cpp:66
 3461 msgid "Apia"
 3462 msgstr "Apia"
 3463 
 3464 #: data/data.cpp:67
 3465 msgid "Ashgabat"
 3466 msgstr "Ashgabat"
 3467 
 3468 #: data/data.cpp:68
 3469 msgid "Asmara"
 3470 msgstr "Asmara"
 3471 
 3472 #: data/data.cpp:69
 3473 msgid "Astana"
 3474 msgstr "Astana"
 3475 
 3476 #: data/data.cpp:70
 3477 msgid "Asuncion"
 3478 msgstr "Asuncion"
 3479 
 3480 #: data/data.cpp:71
 3481 msgid "Athens"
 3482 msgstr "Atény"
 3483 
 3484 #: data/data.cpp:72
 3485 msgid "Avarua"
 3486 msgstr "Avarua"
 3487 
 3488 #: data/data.cpp:73
 3489 msgid "Baghdad"
 3490 msgstr "Bagdad"
 3491 
 3492 #: data/data.cpp:74
 3493 msgid "Baku"
 3494 msgstr "Baku"
 3495 
 3496 #: data/data.cpp:75
 3497 msgid "Bamako"
 3498 msgstr "Bamako"
 3499 
 3500 #: data/data.cpp:76
 3501 msgid "Bandar Seri Begawan"
 3502 msgstr "Bandar Seri Begawan"
 3503 
 3504 #: data/data.cpp:77
 3505 msgid "Bangkok"
 3506 msgstr "Bangkok"
 3507 
 3508 #: data/data.cpp:78
 3509 msgid "Bangui"
 3510 msgstr "Bangui"
 3511 
 3512 #: data/data.cpp:79
 3513 msgid "Banjul"
 3514 msgstr "Banjul"
 3515 
 3516 #: data/data.cpp:80
 3517 msgid "Basse-Terre"
 3518 msgstr "Basse-Terre"
 3519 
 3520 #: data/data.cpp:81
 3521 msgid "Basseterre"
 3522 msgstr "Basseterre"
 3523 
 3524 #: data/data.cpp:82
 3525 msgid "Beijing"
 3526 msgstr "Peking"
 3527 
 3528 #: data/data.cpp:83
 3529 msgid "Beirut"
 3530 msgstr "Bejrut"
 3531 
 3532 #: data/data.cpp:84
 3533 msgid "Belgrade"
 3534 msgstr "Belehrad"
 3535 
 3536 #: data/data.cpp:85
 3537 msgid "Belmopan"
 3538 msgstr "Belmopan"
 3539 
 3540 #: data/data.cpp:86
 3541 msgid "Berlin"
 3542 msgstr "Berlín"
 3543 
 3544 #: data/data.cpp:87
 3545 msgid "Bern"
 3546 msgstr "Bern"
 3547 
 3548 #: data/data.cpp:88
 3549 msgid "Bishkek"
 3550 msgstr "Bishkek"
 3551 
 3552 #: data/data.cpp:89
 3553 msgid "Bissau"
 3554 msgstr "Bissau"
 3555 
 3556 #: data/data.cpp:90
 3557 msgid "Bloemfontein"
 3558 msgstr "Bloemfontein"
 3559 
 3560 #: data/data.cpp:91
 3561 msgid "Bogota"
 3562 msgstr "Bogota"
 3563 
 3564 #: data/data.cpp:92
 3565 msgid "Brasilia"
 3566 msgstr "Brasilia"
 3567 
 3568 #: data/data.cpp:93
 3569 msgid "Bratislava"
 3570 msgstr "Bratislava"
 3571 
 3572 #: data/data.cpp:94
 3573 msgid "Brazzaville"
 3574 msgstr "Brazzaville"
 3575 
 3576 #: data/data.cpp:95
 3577 msgid "Bridgetown"
 3578 msgstr "Bridgetown"
 3579 
 3580 #: data/data.cpp:96
 3581 msgid "Brussels"
 3582 msgstr "Brusel"
 3583 
 3584 #: data/data.cpp:97
 3585 msgid "Bucharest"
 3586 msgstr "Bukurešť"
 3587 
 3588 #: data/data.cpp:98
 3589 msgid "Budapest"
 3590 msgstr "Budapešť"
 3591 
 3592 #: data/data.cpp:99
 3593 msgid "Buenos Aires"
 3594 msgstr "Buenos Aires"
 3595 
 3596 #: data/data.cpp:100
 3597 msgid "Bujumbura"
 3598 msgstr "Bujumbura"
 3599 
 3600 #: data/data.cpp:101
 3601 msgid "Cairo"
 3602 msgstr "Káhira"
 3603 
 3604 #: data/data.cpp:102
 3605 msgid "Canberra"
 3606 msgstr "Canberra"
 3607 
 3608 #: data/data.cpp:103
 3609 msgid "Cape Town"
 3610 msgstr "Kapské Mesto"
 3611 
 3612 #: data/data.cpp:104
 3613 msgid "Caracas"
 3614 msgstr "Caracas"
 3615 
 3616 #: data/data.cpp:105
 3617 msgid "Castries"
 3618 msgstr "Castries"
 3619 
 3620 #: data/data.cpp:106
 3621 msgid "Cayenne"
 3622 msgstr "Cayenne"
 3623 
 3624 #: data/data.cpp:107
 3625 msgid "Charlotte Amalie"
 3626 msgstr "Charlotte Amalie"
 3627 
 3628 #: data/data.cpp:108
 3629 msgid "Chisinau"
 3630 msgstr "Kišinev"
 3631 
 3632 #: data/data.cpp:109
 3633 msgid "Colombo"
 3634 msgstr "Colombo"
 3635 
 3636 #: data/data.cpp:110
 3637 msgid "Conakry"
 3638 msgstr "Konakry"
 3639 
 3640 #: data/data.cpp:111
 3641 msgid "Copenhagen"
 3642 msgstr "Kodaň"
 3643 
 3644 #: data/data.cpp:112
 3645 msgid "Cotonou"
 3646 msgstr "Cotonou"
 3647 
 3648 #: data/data.cpp:113
 3649 msgid "Dakar"
 3650 msgstr "Dakar"
 3651 
 3652 #: data/data.cpp:114
 3653 msgid "Damascus"
 3654 msgstr "Damask"
 3655 
 3656 #: data/data.cpp:115
 3657 msgid "Dar es Salaam"
 3658 msgstr "Dar es Salaam"
 3659 
 3660 #: data/data.cpp:116
 3661 msgid "Dhaka"
 3662 msgstr "Dhaka"
 3663 
 3664 #: data/data.cpp:117
 3665 msgid "Dili"
 3666 msgstr "Dili"
 3667 
 3668 #: data/data.cpp:118
 3669 msgid "Djibouti"
 3670 msgstr "Džibuti"
 3671 
 3672 #: data/data.cpp:119
 3673 msgid "Doha"
 3674 msgstr "Doha"
 3675 
 3676 #: data/data.cpp:120
 3677 msgid "Douglas"
 3678 msgstr "Douglas"
 3679 
 3680 #: data/data.cpp:121
 3681 msgid "Dublin"
 3682 msgstr "Dublin"
 3683 
 3684 #: data/data.cpp:122
 3685 msgid "Dushanbe"
 3686 msgstr "Dušanbe"
 3687 
 3688 #: data/data.cpp:123
 3689 msgid "Fongafale"
 3690 msgstr "Fongafale"
 3691 
 3692 #: data/data.cpp:124
 3693 msgid "Fort-de-France"
 3694 msgstr "Fort-de-France"
 3695 
 3696 #: data/data.cpp:125
 3697 msgid "Freetown"
 3698 msgstr "Freetown"
 3699 
 3700 #: data/data.cpp:126
 3701 msgid "Gaborone"
 3702 msgstr "Gaborone"
 3703 
 3704 #: data/data.cpp:127
 3705 msgid "George Town"
 3706 msgstr "George Town"
 3707 
 3708 #: data/data.cpp:128
 3709 msgid "Georgetown"
 3710 msgstr "Georgetown"
 3711 
 3712 #: data/data.cpp:129
 3713 msgid "Gibraltar"
 3714 msgstr "Gibraltár"
 3715 
 3716 #: data/data.cpp:130
 3717 msgid "Grand Turk"
 3718 msgstr "Grand Turk"
 3719 
 3720 #: data/data.cpp:131
 3721 msgid "Guatemala"
 3722 msgstr "Guatemala"
 3723 
 3724 #: data/data.cpp:132
 3725 msgid "Hagatna"
 3726 msgstr "Hagatna"
 3727 
 3728 #: data/data.cpp:133
 3729 msgid "The Hague"
 3730 msgstr "Haag"
 3731 
 3732 #: data/data.cpp:134
 3733 msgid "Hamilton"
 3734 msgstr "Hamilton"
 3735 
 3736 #: data/data.cpp:135
 3737 msgid "Hanoi"
 3738 msgstr "Hanoj"
 3739 
 3740 #: data/data.cpp:136
 3741 msgid "Harare"
 3742 msgstr "Harare"
 3743 
 3744 #: data/data.cpp:137
 3745 msgid "Havana"
 3746 msgstr "Havana"
 3747 
 3748 #: data/data.cpp:138
 3749 msgid "Helsinki"
 3750 msgstr "Helsinki"
 3751 
 3752 #: data/data.cpp:139
 3753 msgid "Honiara"
 3754 msgstr "Honiara"
 3755 
 3756 #: data/data.cpp:140
 3757 msgid "Islamabad"
 3758 msgstr "Islamabad"
 3759 
 3760 #: data/data.cpp:141
 3761 msgid "Jakarta"
 3762 msgstr "Džakarta"
 3763 
 3764 #: data/data.cpp:142
 3765 msgid "Jamestown"
 3766 msgstr "Jamestown"
 3767 
 3768 #: data/data.cpp:143
 3769 msgid "Jerusalem"
 3770 msgstr "Jeruzalem"
 3771 
 3772 #: data/data.cpp:144
 3773 msgid "Kabul"
 3774 msgstr "Kábul"
 3775 
 3776 #: data/data.cpp:145
 3777 msgid "Kampala"
 3778 msgstr "Kampala"
 3779 
 3780 #: data/data.cpp:146
 3781 msgid "Kathmandu"
 3782 msgstr "Katmandu"
 3783 
 3784 #: data/data.cpp:147
 3785 msgid "Khartoum"
 3786 msgstr "Kartum"
 3787 
 3788 #: data/data.cpp:148
 3789 msgid "Kiev"
 3790 msgstr "Kijev"
 3791 
 3792 #: data/data.cpp:149
 3793 msgid "Kigali"
 3794 msgstr "Kigali"
 3795 
 3796 #: data/data.cpp:150 data/data.cpp:151
 3797 msgid "Kingston"
 3798 msgstr "Kingston"
 3799 
 3800 #: data/data.cpp:152
 3801 msgid "Kingstown"
 3802 msgstr "Kingstown"
 3803 
 3804 #: data/data.cpp:153
 3805 msgid "Kinshasa"
 3806 msgstr "Kinshasa"
 3807 
 3808 #: data/data.cpp:154
 3809 msgid "Koror"
 3810 msgstr "Koror"
 3811 
 3812 #: data/data.cpp:155
 3813 msgid "Kuala Lumpur"
 3814 msgstr "Kuala Lumpur"
 3815 
 3816 #: data/data.cpp:156
 3817 msgid "Kuwait"
 3818 msgstr "Kuvajt"
 3819 
 3820 #: data/data.cpp:157
 3821 msgid "La'youn"
 3822 msgstr "La'youn"
 3823 
 3824 #: data/data.cpp:158
 3825 msgid "La Paz"
 3826 msgstr "La Paz"
 3827 
 3828 #: data/data.cpp:159
 3829 msgid "Libreville"
 3830 msgstr "Libreville"
 3831 
 3832 #: data/data.cpp:160
 3833 msgid "Lilongwe"
 3834 msgstr "Lilongwe"
 3835 
 3836 #: data/data.cpp:161
 3837 msgid "Lima"
 3838 msgstr "Lima"
 3839 
 3840 #: data/data.cpp:162
 3841 msgid "Lisbon"
 3842 msgstr "Lisabon"
 3843 
 3844 #: data/data.cpp:163
 3845 msgid "Ljubljana"
 3846 msgstr "Ljubljana"
 3847 
 3848 #: data/data.cpp:164
 3849 msgid "Lobamba"
 3850 msgstr "Lobamba"
 3851 
 3852 #: data/data.cpp:165
 3853 msgid "Lome"
 3854 msgstr "Lome"
 3855 
 3856 #: data/data.cpp:166
 3857 msgid "London"
 3858 msgstr "Londýn"
 3859 
 3860 #: data/data.cpp:167
 3861 msgid "Longyearbyen"
 3862 msgstr "Longyearbyen"
 3863 
 3864 #: data/data.cpp:168
 3865 msgid "Luanda"
 3866 msgstr "Luanda"
 3867 
 3868 #: data/data.cpp:169
 3869 msgid "Lusaka"
 3870 msgstr "Lusaka"
 3871 
 3872 #: data/data.cpp:170
 3873 msgid "Luxembourg"
 3874 msgstr "Luxemburg"
 3875 
 3876 #: data/data.cpp:171
 3877 msgid "Madrid"
 3878 msgstr "Madrid"
 3879 
 3880 #: data/data.cpp:172
 3881 msgid "Majuro"
 3882 msgstr "Majuro"
 3883 
 3884 #: data/data.cpp:173
 3885 msgid "Malabo"
 3886 msgstr "Malabo"
 3887 
 3888 #: data/data.cpp:174
 3889 msgid "Male"
 3890 msgstr "Male"
 3891 
 3892 #: data/data.cpp:175
 3893 msgid "Mamoutzou"
 3894 msgstr "Mamoutzou"
 3895 
 3896 #: data/data.cpp:176
 3897 msgid "Managua"
 3898 msgstr "Managua"
 3899 
 3900 #: data/data.cpp:177
 3901 msgid "Manama"
 3902 msgstr "Manama"
 3903 
 3904 #: data/data.cpp:178
 3905 msgid "Manila"
 3906 msgstr "Manila"
 3907 
 3908 #: data/data.cpp:179
 3909 msgid "Maputo"
 3910 msgstr "Maputo"
 3911 
 3912 #: data/data.cpp:180
 3913 msgid "Maseru"
 3914 msgstr "Maseru"
 3915 
 3916 #: data/data.cpp:181
 3917 msgid "Mata-Utu"
 3918 msgstr "Mata-Utu"
 3919 
 3920 #: data/data.cpp:182
 3921 msgid "Mbabane"
 3922 msgstr "Mbabane"
 3923 
 3924 #: data/data.cpp:183
 3925 msgid "Mexico City"
 3926 msgstr "Mexico City"
 3927 
 3928 #: data/data.cpp:184
 3929 msgid "Minsk"
 3930 msgstr "Minsk"
 3931 
 3932 #: data/data.cpp:185
 3933 msgid "Mogadishu"
 3934 msgstr "Mogadišo"
 3935 
 3936 #: data/data.cpp:186
 3937 msgid "Monaco"
 3938 msgstr "Monako"
 3939 
 3940 #: data/data.cpp:187
 3941 msgid "Monrovia"
 3942 msgstr "Monrovia"
 3943 
 3944 #: data/data.cpp:188
 3945 msgid "Montevideo"
 3946 msgstr "Montevideo"
 3947 
 3948 #: data/data.cpp:189
 3949 msgid "Moroni"
 3950 msgstr "Moroni"
 3951 
 3952 #: data/data.cpp:190
 3953 msgid "Moscow"
 3954 msgstr "Moskva"
 3955 
 3956 #: data/data.cpp:191
 3957 msgid "Muscat"
 3958 msgstr "Muškat"
 3959 
 3960 #: data/data.cpp:192
 3961 msgid "Nairobi"
 3962 msgstr "Nairobi"
 3963 
 3964 #: data/data.cpp:193
 3965 msgid "Nassau"
 3966 msgstr "Nassau"
 3967 
 3968 #: data/data.cpp:194
 3969 msgid "N'Djamena"
 3970 msgstr "N'Djamena"
 3971 
 3972 #: data/data.cpp:195
 3973 msgid "New Delhi"
 3974 msgstr "New Delhi"
 3975 
 3976 #: data/data.cpp:196
 3977 msgid "Niamey"
 3978 msgstr "Niamey"
 3979 
 3980 #: data/data.cpp:197
 3981 msgid "Nicosia"
 3982 msgstr "Nicosia"
 3983 
 3984 #: data/data.cpp:198
 3985 msgid "Nouakchott"
 3986 msgstr "Nouakchott"
 3987 
 3988 #: data/data.cpp:199
 3989 msgid "Noumea"
 3990 msgstr "Nouméa"
 3991 
 3992 #: data/data.cpp:200
 3993 msgid "Nuku'alofa"
 3994 msgstr "Nuku'alofa"
 3995 
 3996 #: data/data.cpp:201
 3997 msgid "Nuuk"
 3998 msgstr "Nuuk"
 3999 
 4000 #: data/data.cpp:202
 4001 msgid "Oranjestad"
 4002 msgstr "Oranjestad"
 4003 
 4004 #: data/data.cpp:203
 4005 msgid "Oslo"
 4006 msgstr "Oslo"
 4007 
 4008 #: data/data.cpp:204
 4009 msgid "Ottawa"
 4010 msgstr "Ottawa"
 4011 
 4012 #: data/data.cpp:205
 4013 msgid "Ouagadougou"
 4014 msgstr "Ouagadougou"
 4015 
 4016 #: data/data.cpp:206
 4017 msgid "Pago Pago"
 4018 msgstr "Pago Pago"
 4019 
 4020 #: data/data.cpp:207
 4021 msgid "Palikir"
 4022 msgstr "Palikir"
 4023 
 4024 #: data/data.cpp:208
 4025 msgid "Panama"
 4026 msgstr "Panama"
 4027 
 4028 #: data/data.cpp:209
 4029 msgid "Papeete"
 4030 msgstr "Papeete"
 4031 
 4032 #: data/data.cpp:210
 4033 msgid "Paramaribo"
 4034 msgstr "Paramaribo"
 4035 
 4036 #: data/data.cpp:211
 4037 msgid "Paris"
 4038 msgstr "Paríž"
 4039 
 4040 #: data/data.cpp:212
 4041 msgid "Phnom Penh"
 4042 msgstr "Phnom Pénh"
 4043 
 4044 #: data/data.cpp:213
 4045 msgid "Plymouth"
 4046 msgstr "Plymouth"
 4047 
 4048 #: data/data.cpp:214
 4049 msgid "Port Louis"
 4050 msgstr "Port Louis"
 4051 
 4052 #: data/data.cpp:215
 4053 msgid "Port Moresby"
 4054 msgstr "Port Moresby"
 4055 
 4056 #: data/data.cpp:216
 4057 msgid "Port-au-Prince"
 4058 msgstr "Port-au-Prince"
 4059 
 4060 #: data/data.cpp:217
 4061 msgid "Port-of-Spain"
 4062 msgstr "Port-of-Spain"
 4063 
 4064 #: data/data.cpp:218
 4065 msgid "Porto-Novo"
 4066 msgstr "Porto-Novo"
 4067 
 4068 #: data/data.cpp:219
 4069 msgid "Port-Vila"
 4070 msgstr "Port-Vila"
 4071 
 4072 #: data/data.cpp:220
 4073 msgid "Prague"
 4074 msgstr "Praha"
 4075 
 4076 #: data/data.cpp:221
 4077 msgid "Praia"
 4078 msgstr "Praia"
 4079 
 4080 #: data/data.cpp:222
 4081 msgid "Pretoria"
 4082 msgstr "Pretoria"
 4083 
 4084 #: data/data.cpp:223
 4085 msgid "P'yongyang"
 4086 msgstr "P'yongyang"
 4087 
 4088 #: data/data.cpp:224
 4089 msgid "Quito"
 4090 msgstr "Quito"
 4091 
 4092 #: data/data.cpp:225
 4093 msgid "Rabat"
 4094 msgstr "Rabat"
 4095 
 4096 #: data/data.cpp:226
 4097 msgid "Rangoon"
 4098 msgstr "Rangún"
 4099 
 4100 #: data/data.cpp:227
 4101 msgid "Reykjavik"
 4102 msgstr "Reykjavik"
 4103 
 4104 #: data/data.cpp:228
 4105 msgid "Riga"
 4106 msgstr "Riga"
 4107 
 4108 #: data/data.cpp:229
 4109 msgid "Riyadh"
 4110 msgstr "Rijad"
 4111 
 4112 #: data/data.cpp:230
 4113 msgid "Road Town"
 4114 msgstr "Road Town"
 4115 
 4116 #: data/data.cpp:231
 4117 msgid "Rome"
 4118 msgstr "Rím"
 4119 
 4120 #: data/data.cpp:232
 4121 msgid "Roseau"
 4122 msgstr "Roseau"
 4123 
 4124 #: data/data.cpp:233
 4125 msgid "Saint George's"
 4126 msgstr "Saint George's"
 4127 
 4128 #: data/data.cpp:234
 4129 msgid "Saint Helier"
 4130 msgstr "Saint Helier"
 4131 
 4132 #: data/data.cpp:235
 4133 msgid "Saint John's"
 4134 msgstr "Saint John's"
 4135 
 4136 #: data/data.cpp:236
 4137 msgid "Saint Peter Port"
 4138 msgstr "Saint Peter Port"
 4139 
 4140 #: data/data.cpp:237
 4141 msgid "Saint-Denis"
 4142 msgstr "Saint-Denis"
 4143 
 4144 #: data/data.cpp:238
 4145 msgid "Saint-Pierre"
 4146 msgstr "Saint-Pierre"
 4147 
 4148 #: data/data.cpp:239
 4149 msgid "Saipan"
 4150 msgstr "Saipan"
 4151 
 4152 #: data/data.cpp:240
 4153 msgid "San Jose"
 4154 msgstr "San Jose"
 4155 
 4156 #: data/data.cpp:241
 4157 msgid "San Juan"
 4158 msgstr "San Juan"
 4159 
 4160 #: data/data.cpp:242
 4161 msgid "San Marino"
 4162 msgstr "San Maríno"
 4163 
 4164 #: data/data.cpp:243
 4165 msgid "San Salvador"
 4166 msgstr "San Salvador"
 4167 
 4168 #: data/data.cpp:244
 4169 msgid "Sanaa"
 4170 msgstr "Sanaa"
 4171 
 4172 #: data/data.cpp:245
 4173 msgid "Santiago"
 4174 msgstr "Santiago"
 4175 
 4176 #: data/data.cpp:246
 4177 msgid "Santo Domingo"
 4178 msgstr "Santo Domingo"
 4179 
 4180 #: data/data.cpp:247
 4181 msgid "Sao Tome"
 4182 msgstr "Sao Tome"
 4183 
 4184 #: data/data.cpp:248
 4185 msgid "Sarajevo"
 4186 msgstr "Sarajevo"
 4187 
 4188 #: data/data.cpp:249
 4189 msgid "Seoul"
 4190 msgstr "Soul"
 4191 
 4192 #: data/data.cpp:250
 4193 msgid "The Settlement"
 4194 msgstr "The Settlement"
 4195 
 4196 #: data/data.cpp:251
 4197 msgid "Singapore"
 4198 msgstr "Singapur"
 4199 
 4200 #: data/data.cpp:252
 4201 msgid "Skopje"
 4202 msgstr "Skopje"
 4203 
 4204 #: data/data.cpp:253
 4205 msgid "Sofia"
 4206 msgstr "Sofia"
 4207 
 4208 #: data/data.cpp:254
 4209 msgid "Sri Jayewardenepura Kotte"
 4210 msgstr "Srí Jayewardenepura Kotte"
 4211 
 4212 #: data/data.cpp:255
 4213 msgid "Stanley"
 4214 msgstr "Stanley"
 4215 
 4216 #: data/data.cpp:256
 4217 msgid "Stockholm"
 4218 msgstr "Stockholm"
 4219 
 4220 #: data/data.cpp:257
 4221 msgid "Sucre"
 4222 msgstr "Sucre"
 4223 
 4224 #: data/data.cpp:258
 4225 msgid "Suva"
 4226 msgstr "Suva"
 4227 
 4228 #: data/data.cpp:259
 4229 msgid "Taipei"
 4230 msgstr "Tchaj-pej"
 4231 
 4232 #: data/data.cpp:260
 4233 msgid "Tallinn"
 4234 msgstr "Tallinn"
 4235 
 4236 #: data/data.cpp:261
 4237 msgid "Tarawa"
 4238 msgstr "Tarawa"
 4239 
 4240 #: data/data.cpp:262
 4241 msgid "Tashkent"
 4242 msgstr "Taškent"
 4243 
 4244 #: data/data.cpp:263
 4245 msgid "T'bilisi"
 4246 msgstr "T'bilisi"
 4247 
 4248 #: data/data.cpp:264
 4249 msgid "Tegucigalpa"
 4250 msgstr "Tegucigalpa"
 4251 
 4252 #: data/data.cpp:265
 4253 msgid "Tehran"
 4254 msgstr "Teherán"
 4255 
 4256 #: data/data.cpp:266
 4257 msgid "Tel Aviv"
 4258 msgstr "Tel Aviv"
 4259 
 4260 #: data/data.cpp:267
 4261 msgid "Thimphu"
 4262 msgstr "Thimphu"
 4263 
 4264 #: data/data.cpp:268
 4265 msgid "Tirana"
 4266 msgstr "Tirana"
 4267 
 4268 #: data/data.cpp:269
 4269 msgid "Tokyo"
 4270 msgstr "Tokyo"
 4271 
 4272 #: data/data.cpp:270
 4273 msgid "Torshavn"
 4274 msgstr "Torshavn"
 4275 
 4276 #: data/data.cpp:271
 4277 msgid "Tripoli"
 4278 msgstr "Tripolis"
 4279 
 4280 #: data/data.cpp:272
 4281 msgid "Tunis"
 4282 msgstr "Tunis"
 4283 
 4284 #: data/data.cpp:273
 4285 msgid "Ulaanbaatar"
 4286 msgstr "Ulanbátar"
 4287 
 4288 #: data/data.cpp:274
 4289 msgid "Vaduz"
 4290 msgstr "Vaduz"
 4291 
 4292 #: data/data.cpp:275
 4293 msgid "Valletta"
 4294 msgstr "Valletta"
 4295 
 4296 #: data/data.cpp:276
 4297 msgid "The Valley"
 4298 msgstr "The Valley"
 4299 
 4300 #: data/data.cpp:277
 4301 msgid "Vatican City"
 4302 msgstr "Vatikán"
 4303 
 4304 #: data/data.cpp:278 data/data.cpp:279
 4305 msgid "Victoria"
 4306 msgstr "Victoria"
 4307 
 4308 #: data/data.cpp:280
 4309 msgid "Vienna"
 4310 msgstr "Viedeň"
 4311 
 4312 #: data/data.cpp:281
 4313 msgid "Vientiane"
 4314 msgstr "Vientiane"
 4315 
 4316 #: data/data.cpp:282
 4317 msgid "Vilnius"
 4318 msgstr "Vilnius"
 4319 
 4320 #: data/data.cpp:283
 4321 msgid "Warsaw"
 4322 msgstr "Varšava"
 4323 
 4324 #: data/data.cpp:284
 4325 msgid "Washington D.C."
 4326 msgstr "Washington D.C."
 4327 
 4328 #: data/data.cpp:285
 4329 msgid "Wellington"
 4330 msgstr "Wellington"
 4331 
 4332 #: data/data.cpp:286
 4333 msgid "West Island"
 4334 msgstr "West Island"
 4335 
 4336 #: data/data.cpp:287
 4337 msgid "Willemstad"
 4338 msgstr "Willemstad"
 4339 
 4340 #: data/data.cpp:288
 4341 msgid "Windhoek"
 4342 msgstr "Windhoek"
 4343 
 4344 #: data/data.cpp:289
 4345 msgid "Yamoussoukro"
 4346 msgstr "Yamoussoukro"
 4347 
 4348 #: data/data.cpp:290
 4349 msgid "Yaounde"
 4350 msgstr "Yaounde"
 4351 
 4352 #: data/data.cpp:291
 4353 msgid "Yaren District"
 4354 msgstr "Yaren District"
 4355 
 4356 #: data/data.cpp:292
 4357 msgid "Yerevan"
 4358 msgstr "Jerevan"
 4359 
 4360 #: data/data.cpp:293
 4361 msgid "Zagreb"
 4362 msgstr "Záhreb"
 4363 
 4364 #: data/data.cpp:294
 4365 msgid "Milky Way"
 4366 msgstr "Mliečna cesta"
 4367 
 4368 #: data/data.cpp:295
 4369 msgid "SMC"
 4370 msgstr "MMM"
 4371 
 4372 #: data/data.cpp:296
 4373 msgid "LMC"
 4374 msgstr "VMM"
 4375 
 4376 #: data/data.cpp:297
 4377 msgid "Solar System Barycenter"
 4378 msgstr "Barycentrum Slnečnej sústavy"
 4379 
 4380 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:1
 4381 msgid "&File"
 4382 msgstr "Súbor"
 4383 
 4384 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:2
 4385 msgid "&Open Script..."
 4386 msgstr "&Otvoriť skript..."
 4387 
 4388 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:3
 4389 msgid "Scripts"
 4390 msgstr "Skripty"
 4391 
 4392 # "Placeholder" is displayed in the File > Scripts Menu when no script
 4393 # is available in the "scripts/" folder. You don't really have to translate it.
 4394 # E.g., we decided to keep it untranslated in the French version.
 4395 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:4
 4396 msgid "Placeholder"
 4397 msgstr "Placeholder"
 4398 
 4399 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:5
 4400 msgid "Capture &Image...\tF10"
 4401 msgstr "Snímok obrazovky...\tF10"
 4402 
 4403 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:6
 4404 msgid "Capture &Movie...\tShift+F10"
 4405 msgstr "Nahrať video...\tShift+F10"
 4406 
 4407 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:7
 4408 msgid "E&xit"
 4409 msgstr "Ukončiť"
 4410 
 4411 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:8
 4412 msgid "&Navigation"
 4413 msgstr "&Navigácia"
 4414 
 4415 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:9
 4416 msgid "Select &Sol\tH"
 4417 msgstr "Vybrať &Slnko\tH"
 4418 
 4419 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:10
 4420 msgid "Tour G&uide..."
 4421 msgstr "Sprievodca..."
 4422 
 4423 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:11
 4424 msgid "Select &Object..."
 4425 msgstr "Vybrať &objekt..."
 4426 
 4427 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:12
 4428 msgid "Goto Object..."
 4429 msgstr "Prejsť k objektu..."
 4430 
 4431 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:13
 4432 msgid "&Center Selection\tC"
 4433 msgstr "&Vycentrovať na výber\tC"
 4434 
 4435 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:14
 4436 msgid "&Go to Selection\tG"
 4437 msgstr "&Prejsť k výberu\tG"
 4438 
 4439 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:15
 4440 msgid "&Follow Selection\tF"
 4441 msgstr "&Nasledovať výber\tF"
 4442 
 4443 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:16
 4444 msgid "S&ync Orbit Selection\tY"
 4445 msgstr "S&ynchronizovať obežnú dráhu s výberom\tY"
 4446 
 4447 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:17
 4448 msgid "&Track Selection\tT"
 4449 msgstr "&Sledovať výber\tT"
 4450 
 4451 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:18
 4452 msgid "Solar System &Browser..."
 4453 msgstr "Katalóg Slnečnej sústavy..."
 4454 
 4455 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:19
 4456 msgid "Star B&rowser..."
 4457 msgstr "Hviezdny katalóg..."
 4458 
 4459 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:20
 4460 msgid "&Eclipse Finder"
 4461 msgstr "Vyhľadávač zatmení"
 4462 
 4463 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:21
 4464 msgid "&Time"
 4465 msgstr "Čas"
 4466 
 4467 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:22
 4468 msgid "10x &Faster\tL"
 4469 msgstr "10x Rýchlejšie\tL"
 4470 
 4471 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:23
 4472 msgid "10x &Slower\tK"
 4473 msgstr "10x Pomalšie\tK"
 4474 
 4475 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:24
 4476 msgid "Free&ze\tSpace"
 4477 msgstr "Pozastaviť\tMedzera"
 4478 
 4479 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:25
 4480 msgid "&Real Time\t\\"
 4481 msgstr "&Skutočný čas\t\\"
 4482 
 4483 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:26
 4484 msgid "Re&verse Time\tJ"
 4485 msgstr "Otočiť čas\tJ"
 4486 
 4487 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:27
 4488 msgid "Set &Time..."
 4489 msgstr "Nastaviť čas..."
 4490 
 4491 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:28
 4492 msgid "Show Local Time"
 4493 msgstr "Zobraziť miestny čas"
 4494 
 4495 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:29
 4496 msgid "&Render"
 4497 msgstr "Vykresliť"
 4498 
 4499 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:30
 4500 msgid "Select Display Mode..."
 4501 msgstr "Zvoliť režim zobrazenia..."
 4502 
 4503 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:31
 4504 msgid "Toggle Full Screen\tAlt+Enter"
 4505 msgstr "Prepnúť režim celej obrazovky\tAlt+Enter"
 4506 
 4507 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:32
 4508 msgid "View Options..."
 4509 msgstr "Možnosti zobrazenia..."
 4510 
 4511 # miesta
 4512 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:33
 4513 msgid "Locations..."
 4514 msgstr "Lokality..."
 4515 
 4516 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:34
 4517 msgid "More Stars Visible\t]"
 4518 msgstr "Zobraziť viac hviezd\t]"
 4519 
 4520 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:35
 4521 msgid "Fewer Stars Visible\t["
 4522 msgstr "Zobraziť menej hviezd\t["
 4523 
 4524 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:36
 4525 msgid "Auto Magnitude\tCtrl+Y"
 4526 msgstr "Automatická hviezdna jasnosť\tCtrl+Y"
 4527 
 4528 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:37
 4529 msgid "Star St&yle"
 4530 msgstr "Tvar &hviezd"
 4531 
 4532 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:38
 4533 msgid "&Fuzzy Points"
 4534 msgstr "N&eostré body"
 4535 
 4536 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:39
 4537 msgid "&Points"
 4538 msgstr "&Body"
 4539 
 4540 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:40
 4541 msgid "Scaled &Discs"
 4542 msgstr "&Kotúče v mierke"
 4543 
 4544 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:41
 4545 msgid "&Ambient Light"
 4546 msgstr "&Rozptýlené svetlo"
 4547 
 4548 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:42
 4549 msgid "&None"
 4550 msgstr "&Žiadne"
 4551 
 4552 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:43
 4553 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:46
 4554 msgid "&Low"
 4555 msgstr "&Nízke"
 4556 
 4557 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:44
 4558 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:47
 4559 msgid "&Medium"
 4560 msgstr "&Stredné"
 4561 
 4562 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:45
 4563 msgid "&Texture Resolution"
 4564 msgstr "Rozlíšenie &textúr"
 4565 
 4566 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:48
 4567 msgid "&High"
 4568 msgstr "&Vysoké"
 4569 
 4570 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:49
 4571 msgid "Antialiasing\tCtrl+X"
 4572 msgstr "Vyhladzovanie\tCtrl+X"
 4573 
 4574 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:50
 4575 msgid "&View"
 4576 msgstr "Pohľad"
 4577 
 4578 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:51
 4579 msgid "Split &Horizontally\tCtrl+R"
 4580 msgstr "Rozdeliť vodorovne\tCtrl+R"
 4581 
 4582 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:52
 4583 msgid "Split &Vertically\tCtrl+U"
 4584 msgstr "Rozdeliť zvislo\tCtrl+U"
 4585 
 4586 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:53
 4587 msgid "&Delete Active View\tDEL"
 4588 msgstr "Zmazať aktívny pohľa&d\tDEL"
 4589 
 4590 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:54
 4591 msgid "&Single View\tCtrl+D"
 4592 msgstr "Jediný pohľad\tCtrl+D"
 4593 
 4594 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:55
 4595 msgid "Show &Frames"
 4596 msgstr "Zobraziť ohraničenia pohľadov"
 4597 
 4598 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:56
 4599 msgid "Synchronize &Time"
 4600 msgstr "Synchronizovať čas"
 4601 
 4602 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:57
 4603 msgid "&Bookmarks"
 4604 msgstr "Záložky"
 4605 
 4606 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:58
 4607 msgid "&Add Bookmarks..."
 4608 msgstr "Prid&ať záložku"
 4609 
 4610 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:59
 4611 msgid "&Organize Bookmarks..."
 4612 msgstr "&Organizovať záložky"
 4613 
 4614 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:60
 4615 msgid "&Help"
 4616 msgstr "Pomoc"
 4617 
 4618 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:61
 4619 msgid "Run &Demo"
 4620 msgstr "Spustiť &Demo"
 4621 
 4622 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:62
 4623 msgid "User &Guide"
 4624 msgstr "Sprievodca"
 4625 
 4626 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:63
 4627 msgid "&Controls"
 4628 msgstr "&Ovládanie"
 4629 
 4630 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:64
 4631 msgid "&OpenGL Info"
 4632 msgstr "Informácie o Open&GL"
 4633 
 4634 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:65
 4635 msgid "&License"
 4636 msgstr "&Licencia"
 4637 
 4638 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:66
 4639 msgid "&About Celestia"
 4640 msgstr "&O Celestii"
 4641 
 4642 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:67
 4643 msgid "About Celestia"
 4644 msgstr "O Celestii"
 4645 
 4646 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:68
 4647 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:90
 4648 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:94
 4649 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:96
 4650 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:98
 4651 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:104
 4652 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:108
 4653 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:113
 4654 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:125
 4655 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:129
 4656 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:146
 4657 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:196
 4658 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:210
 4659 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:215
 4660 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:219
 4661 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:225
 4662 msgid "OK"
 4663 msgstr "OK"
 4664 
 4665 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:70
 4666 #, fuzzy
 4667 msgid "Copyright (C) 2001-2021, Celestia Development Team"
 4668 msgstr "Copyright (C) 2001-2009, Vývojový tím Celestie"
 4669 
 4670 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:71
 4671 msgid "https://celestia.space"
 4672 msgstr ""
 4673 
 4674 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:72
 4675 msgid "Celestia is free software and comes with absolutely no warranty."
 4676 msgstr "Celestia je voľne šíriteľný softvér a je úplne bez záruky."
 4677 
 4678 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:73
 4679 msgid "Authors"
 4680 msgstr "Autori"
 4681 
 4682 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:74
 4683 msgid "Chris Laurel"
 4684 msgstr "Chris Laurel"
 4685 
 4686 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:75
 4687 msgid "Clint Weisbrod"
 4688 msgstr "Clint Weisbrod"
 4689 
 4690 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:76
 4691 msgid "Fridger Schrempp"
 4692 msgstr "Fridger Schrempp"
 4693 
 4694 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:77
 4695 msgid "Christophe Teyssier"
 4696 msgstr "Christophe Teyssier"
 4697 
 4698 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:78
 4699 msgid "Grant Hutchison"
 4700 msgstr "Grant Hutchison"
 4701 
 4702 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:79
 4703 msgid "Pat Suwalski"
 4704 msgstr "Pat Suwalski"
 4705 
 4706 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:80
 4707 msgid "Toti"
 4708 msgstr "Toti"
 4709 
 4710 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:81
 4711 msgid "Da Woon Jung"
 4712 msgstr "Da Woon Jung"
 4713 
 4714 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:82
 4715 msgid "Hank Ramsey"
 4716 msgstr "Hank Ramsey"
 4717 
 4718 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:83
 4719 msgid "Bob Ippolito"
 4720 msgstr "Bob Ippolito"
 4721 
 4722 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:84
 4723 msgid "Vincent Giangiulio"
 4724 msgstr "Vincent Giangiulio"
 4725 
 4726 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:85
 4727 msgid "Andrew Tribick"
 4728 msgstr "Andrew Tribick"
 4729 
 4730 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:86
 4731 msgid "Hleb Valoshka"
 4732 msgstr ""
 4733 
 4734 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:87
 4735 msgid "Li Linfeng"
 4736 msgstr ""
 4737 
 4738 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:88
 4739 msgid "Dmitry Brant"
 4740 msgstr ""
 4741 
 4742 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:92
 4743 msgid "Object Name"
 4744 msgstr "Názov objektu"
 4745 
 4746 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:93
 4747 msgid "License"
 4748 msgstr "Licencia"
 4749 
 4750 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:95
 4751 msgid "Celestia Controls"
 4752 msgstr "Ovládanie Celestie"
 4753 
 4754 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:97
 4755 msgid "OpenGL Driver Info"
 4756 msgstr "Informácie o ovládači OpenGL"
 4757 
 4758 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:99
 4759 msgid "Set Simulation Time"
 4760 msgstr "Nastaviť čas simulácie"
 4761 
 4762 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:100
 4763 msgid "Time Zone: "
 4764 msgstr "Časové pásmo: "
 4765 
 4766 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:103
 4767 msgid "Set To Current Time"
 4768 msgstr "Nastaviť na aktuálny čas"
 4769 
 4770 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:106
 4771 msgid "Add Bookmark"
 4772 msgstr "Pridať záložku"
 4773 
 4774 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:110
 4775 msgid "Create in >>"
 4776 msgstr "Vytvoriť v >>"
 4777 
 4778 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:111
 4779 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:221
 4780 msgid "New Folder..."
 4781 msgstr "Nový priečinok..."
 4782 
 4783 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:114
 4784 msgid "Solar System"
 4785 msgstr "Slnečná sústava"
 4786 
 4787 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:116
 4788 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:123
 4789 msgid "&Go To"
 4790 msgstr "Prejsť"
 4791 
 4792 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:117
 4793 msgid "Solar System Objects"
 4794 msgstr "Objekty Slnečnej sústavy"
 4795 
 4796 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:118
 4797 msgid "Star Browser"
 4798 msgstr "Hviezdny katalóg"
 4799 
 4800 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:120
 4801 msgid "Brightest"
 4802 msgstr "Najjasnejšie"
 4803 
 4804 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:121
 4805 msgid "With planets"
 4806 msgstr "S planétami"
 4807 
 4808 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:124
 4809 msgid "&Refresh"
 4810 msgstr "&Obnoviť"
 4811 
 4812 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:128
 4813 msgid "Tour Guide"
 4814 msgstr "Sprievodca"
 4815 
 4816 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:132
 4817 msgid "Go to Object"
 4818 msgstr "Prejsť k objektu"
 4819 
 4820 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:138
 4821 msgid "Object"
 4822 msgstr "Objekt"
 4823 
 4824 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:139
 4825 msgid "Long."
 4826 msgstr "Zem. dĺžka"
 4827 
 4828 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:140
 4829 msgid "Lat."
 4830 msgstr "Zem. šírka"
 4831 
 4832 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:141
 4833 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:195
 4834 msgid "Distance"
 4835 msgstr "Vzdialenosť"
 4836 
 4837 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:142
 4838 msgid "Size:"
 4839 msgstr "Veľkosť:"
 4840 
 4841 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:143
 4842 msgid "Frame rate:"
 4843 msgstr "Snímok za sekundu:"
 4844 
 4845 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:144
 4846 msgid "Select Display Mode"
 4847 msgstr "Zvoliť režim zobrazenia"
 4848 
 4849 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:145
 4850 msgid "Resolution"
 4851 msgstr "Rozlíšenie"
 4852 
 4853 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:165
 4854 msgid "Ecliptic Line"
 4855 msgstr "Čiara ekliptiky"
 4856 
 4857 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:166
 4858 msgid "Grids"
 4859 msgstr "Súradnicové siete"
 4860 
 4861 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:167
 4862 msgid "Equatorial"
 4863 msgstr "Rovníková"
 4864 
 4865 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:168
 4866 msgid "Horizontal"
 4867 msgstr "Horizontálna"
 4868 
 4869 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:169
 4870 msgid "Galactic"
 4871 msgstr "Galaktická"
 4872 
 4873 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:170
 4874 msgid "Ecliptic"
 4875 msgstr "Ekliptická"
 4876 
 4877 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:176
 4878 msgid "Minor Moons"
 4879 msgstr "Malé mesiace"
 4880 
 4881 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:180
 4882 msgid "DSO Labels"
 4883 msgstr "Názvy DSO"
 4884 
 4885 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:186
 4886 msgid "Diagrams"
 4887 msgstr "Diagramy"
 4888 
 4889 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:187
 4890 msgid "Boundaries"
 4891 msgstr "Hranice súhvezdí"
 4892 
 4893 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:189
 4894 msgid "Latin Names"
 4895 msgstr "Latinské názvy"
 4896 
 4897 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:190
 4898 msgid "Information Text"
 4899 msgstr "Informačný text"
 4900 
 4901 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:202
 4902 msgid "Montes (Mountains)"
 4903 msgstr "Montes (Hory)"
 4904 
 4905 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:203
 4906 msgid "Maria (Seas)"
 4907 msgstr "Maria (Moria)"
 4908 
 4909 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:205
 4910 msgid "Valles (Valleys)"
 4911 msgstr "Valles (Údolia)"
 4912 
 4913 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:206
 4914 msgid "Terrae (Land masses)"
 4915 msgstr "Terrae (Pevniny)"
 4916 
 4917 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:207
 4918 msgid "Volcanoes"
 4919 msgstr "Sopky"
 4920 
 4921 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:208
 4922 msgid "Other features"
 4923 msgstr "Iné útvary"
 4924 
 4925 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:209
 4926 msgid "Label Features"
 4927 msgstr "Pomenovať útvary"
 4928 
 4929 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:212
 4930 msgid "Show Features"
 4931 msgstr "Zobraziť útvary"
 4932 
 4933 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:213
 4934 msgid "Minimum Labeled Feature Size"
 4935 msgstr "Minimálna veľkosť útvaru s názvom"
 4936 
 4937 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:214
 4938 msgid "Add New Bookmark Folder"
 4939 msgstr "Pridať nový priečinok záložiek"
 4940 
 4941 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:217
 4942 msgid "Folder Name"
 4943 msgstr "Názov priečinka"
 4944 
 4945 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:218
 4946 msgid "Organize Bookmarks"
 4947 msgstr "Organizovať záložky"
 4948 
 4949 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:222
 4950 msgid "Rename..."
 4951 msgstr "Premenovať..."
 4952 
 4953 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:223
 4954 msgid "Delete"
 4955 msgstr "Vymazať"
 4956 
 4957 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:224
 4958 msgid "Rename Bookmark or Folder"
 4959 msgstr "Premenovať záložku alebo priečinok"
 4960 
 4961 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:227
 4962 msgid "New Name"
 4963 msgstr "Nový názov"
 4964 
 4965 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:231
 4966 msgid "Close"
 4967 msgstr "Zavrieť"
 4968 
 4969 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:232
 4970 msgid "From:"
 4971 msgstr "Od:"
 4972 
 4973 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:233
 4974 msgid "To:"
 4975 msgstr "Do:"
 4976 
 4977 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:234
 4978 msgid "On:"
 4979 msgstr "Na:"
 4980 
 4981 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:235
 4982 msgid "Search parameters"
 4983 msgstr "Parametre vyhľadávania"
 4984 
 4985 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:236
 4986 msgid "Solar Eclipses"
 4987 msgstr "Zatmenia Slnka"
 4988 
 4989 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:237
 4990 msgid "Lunar Eclipses"
 4991 msgstr "Zatmenia Mesiaca"
 4992 
 4993 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:239
 4994 msgid "Jan"
 4995 msgstr "Jan"
 4996 
 4997 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:239
 4998 msgid "Feb"
 4999 msgstr "Feb"
 5000 
 5001 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:239
 5002 msgid "Mar"
 5003 msgstr "Mar"
 5004 
 5005 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:239
 5006 msgid "Apr"
 5007 msgstr "Apr"
 5008 
 5009 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:239
 5010 msgid "Jun"
 5011 msgstr "Jún"
 5012 
 5013 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:240
 5014 msgid "Jul"
 5015 msgstr "Júl"
 5016 
 5017 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:240
 5018 msgid "Aug"
 5019 msgstr "Aug"
 5020 
 5021 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:240
 5022 msgid "Sep"
 5023 msgstr "Sep"
 5024 
 5025 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:240
 5026 msgid "Oct"
 5027 msgstr "Okt"
 5028 
 5029 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:240
 5030 msgid "Nov"
 5031 msgstr "Nov"
 5032 
 5033 #: src/celestia/res/resource_strings.cpp:240
 5034 msgid "Dec"
 5035 msgstr "Dec"
 5036 
 5037 #, fuzzy
 5038 #~ msgid "Copyright © 2001-2019 Celestia Development Team"
 5039 #~ msgstr "Copyright (C) 2001-2009, Vývojový tím Celestie"
 5040 
 5041 #~ msgid "http://www.shatters.net/celestia"
 5042 #~ msgstr "http://www.shatters.net/celestia"
 5043 
 5044 #~ msgid "Objects"
 5045 #~ msgstr "Objekty"
 5046 
 5047 #~ msgid "OpenGL Render Path"
 5048 #~ msgstr "Vykresľovanie OpenGL"
 5049 
 5050 #~ msgid "MultiView"
 5051 #~ msgstr "Pohľady"
 5052 
 5053 #~ msgid "Main Toolbar"
 5054 #~ msgstr "Hlavný panel nástrojov"
 5055 
 5056 #~ msgid "Dist."
 5057 #~ msgstr "Vzdial."
 5058 
 5059 #~ msgid "&Close"
 5060 #~ msgstr "&Zavrieť"
 5061 
 5062 #~ msgid "Alt+C"
 5063 #~ msgstr "Alt+C"
 5064 
 5065 #~ msgid "Moon Eclipses"
 5066 #~ msgstr "Zatmenia mesiacov"
 5067 
 5068 #~ msgid "Video Capture"
 5069 #~ msgstr "Nahrať video"
 5070 
 5071 #~ msgid "Save As:"
 5072 #~ msgstr "Uložiť ako:"
 5073 
 5074 #~ msgid "*.ogg"
 5075 #~ msgstr "*.ogg"
 5076 
 5077 #~ msgid "Current"
 5078 #~ msgstr "Súčasný"
 5079 
 5080 #~ msgid "11:9"
 5081 #~ msgstr "11:9"
 5082 
 5083 #~ msgid "Image Size:"
 5084 #~ msgstr "Veľkosť obrázku: "
 5085 
 5086 #~ msgid "Play Video when capture is done"
 5087 #~ msgstr "Prehrať video po skončení nahrávania"
 5088 
 5089 #~ msgid "Usage"
 5090 #~ msgstr "Použitie"
 5091 
 5092 #~ msgid ""
 5093 #~ "<p>Press <b>F11</b> to start/pause recording<br>\n"
 5094 #~ "Press <b>F12</b> to stop</p>\n"
 5095 #~ "\n"
 5096 #~ "<p>Note that resizing the main window will not be possible until the end "
 5097 #~ "of the capture</p>"
 5098 #~ msgstr ""
 5099 #~ "<p>Stlačte <b>F11</b> pre začatie/pozastavenie nahrávania.<br>\n"
 5100 #~ "Stlač <b>F12</b> pre jeho ukončenie.</p>\n"
 5101 #~ "\n"
 5102 #~ "<p>Zmeny veľkosti hlavného okna nie sú počas nahrávania možné.</p>"
 5103 
 5104 #~ msgid "&OK"
 5105 #~ msgstr "&OK"
 5106 
 5107 #~ msgid "&Cancel"
 5108 #~ msgstr "&Zrušiť"