"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "kydpdict-0.9.5/TODO" (28 Jul 2007, 3237 Bytes) of package /linux/privat/old/kydpdict-0.9.5.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 - jeśli zrobić koszernie tj. w main.cpp wstawić 'delete kydpdict;' zamiast flushConfig,
  2  a flushConfig w destruktor kydpdict to wpada w nieskończoną pętlę jeżeli rozmiar w pionie
  3  zmienił się na mniejszy i widoczna lista została skrócona
  4 - dzielenie listy haseł na grupy (np. 'run across', 'run away' itd. w grupie
  5  'run' wizualnie oddzielonej aż do 'runabout' które jest nową grupą
  6  (do zrobienia przy wpisywaniu nowych w ListRefresh jeżeli poprzedni zawierał jedną spację,
  7  to... co? jak to miałoby wyglądać?)
  8 - mozliwosc zmiany ikony/ustawiania jej z poziomu aplikacji (to co kiedys AP wywalil)
  9 - konfigurowalne klawisze z --with-kde
  10 - wczytywanie wszystkich slow, ze slownikow (wybranych) do jednej listy
  11   - trzeba trzymać w strukturze - z którego słownika
  12   - trzeba sortować przy wczytywaniu - TRUDNE! (małe/duże, specjalne znaki jak z pwn etc.)
  13 - pojawianie sie po zmianie pulpitu, autostick? (zawsze widoczne/przypnij/whatever)
  14   - bah - minimalizacja<=>znikanie (dla kpwndict tez) (jak?)
  15 - skróty klawiaturowe opisane w dymkach nad toolbarem
  16   - obecnie niewykonalne, te same skróty rozrzucone w kilku miejscach - trudno utrzymać
  17 - ydpFuzzySearch
  18   - chyba powinno jakoś fonty ustawiać (wtedy geometria listy i dialogu musi być zmienna)
  19   - poprawic układ geometryczny dialogu?
  20   - niskie podobieństwo chyba jest zbyt niskie (10 zmian łapie chyba cały słownik)
  21   - zrezygnować z dialogu, przenieść ustawianie distance do menu, zrobić jak w BSAP
  22 - stałe 'przerysowywanie' ikonki w tray'u we fluxboksie, porównać z kadu
  23   - pojawiło się w kolejnych raportach!
  24 - uprościć funkcje List* z ydpdictionary, zawsze odświeżać całość, pilnować tylko offsetów
  25 - pomysł na trzymanie i dialog prywatnych konfiguracji modułów
  26   - przekazywać QSettings do modułów? niech ustawią sobie własną podścieżkę
  27 - w tray/zminimalizowany (gdy nie używany tray) - wyłącza timer -> nie dostaje info o zmianie
  28 - WAŻNE! sterowanie opcjami z linii komend (lub wskazywanie alternatywnego pliku konf.), pozwala
  29  opcje: engine,ścieżka
  30 - uporządkowanie kodu i zachowania tray/minimalizacja/śledzenie
  31 - popup do wprowadzania polskich znaków
  32 
  33 MODUŁY
  34 - moduł słownika korzystający z bazy SQL, słowników online...
  35 
  36 DICT
  37 - konfiguracja, pliki
  38 
  39 PWN
  40 - usuwać całkowicie <sup>\d</sup> z wielokrotnych haseł?
  41 
  42 PWN2004
  43 - sprawdzic na nowo konwersje niby-html na qtml
  44 - sprawdzic na nowo uzupelnienia znaczkami ipa i innymi
  45 - tipsy w slowniku pl-en?
  46 - informacja o samplu/ach jest w tresci hasla; odgrywac tylko pierwszy??
  47 - zawartosc tabel/dodatkowych stron jest ukryta (typ==0x49), co niby z nimi zrobić?
  48 - contrib - dźwięki!
  49 - 'europejskość' - IPA182... jaki jest właściwy znak unicode? brak obrazka!
  50 
  51 YDP
  52 - w starej tablicy: 0x83 to '3' (f3), ale nie chodzi o '3' jak w 'bird' (bo w słowniku YDP jest
  53  tam schwa) tylko o 'ż' (jak w pleasure), na obrazku inny ogonek; ten z kpwndict jest zbyt brzydki
  54 - podpowiedzi niemieckie
  55 
  56 SAP:
  57 - kolory w SAP nie są zbyt dobrze robione, cały parsing kuleje...
  58 - określenia z SAP mogą być tipsami...
  59 - łapie czasem dwa wyrazy, to samo robi oryginał; jeśli to wywalić przez warunek (*c)!='\n' we
  60  wiadomym miejscu, to usuwa dodatkowe określenia np. przykłady do 'a' z pl->en
  61  przenieść warunek do BSAP?