"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "fonts/hrgks.gsf" (25 Aug 1994, 7036 Bytes) of package /linux/misc/old/ghost/fonts/ghostscript-fonts-other-6.0.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 %!
  2 systemdict begin
  3 % Common definitions for the Hershey fonts.
  4 
  5 /makeHersheyFontGS993 where
  6 { pop 80 string
  7   { currentfile 1 index readline pop
  8    (%END) eq { exit } if
  9   } loop pop
  10 } if
  11 
  12 userdict begin
  13 /HersheyBuildDict 10 dict def
  14 
  15 /BuildHersheyChar {
  16 	exch begin
  17 		PenWidth setlinewidth
  18 		Encoding exch get
  19 		dup CharData exch known not { pop /.notdef } if
  20 		CharData exch get
  21 	end
  22 	/cd exch def
  23 
  24 	/llx 99 def /lly 99 def /urx -99 def /ury -99 def
  25 	true
  26 
  27 	cd 2 get {
  28 		exch {
  29 			dup 32 eq {
  30 				pop true
  31 			} {
  32 				82 sub cd 0 get sub
  33 
  34 				dup llx lt {
  35 					dup /llx exch def
  36 				} if
  37 				dup urx gt {
  38 					dup /urx exch def
  39 				} if
  40 				pop false
  41 			} ifelse
  42 		} {
  43 			neg 91 add
  44 
  45 			dup lly lt {
  46 				dup /lly exch def
  47 			} if
  48 			dup ury gt {
  49 				dup /ury exch def
  50 			} if
  51 			pop true
  52 		} ifelse
  53 	} forall pop
  54 
  55 	cd 1 get cd 0 get sub 0 llx 1 sub lly 1 sub urx 1 add ury 1 add
  56 	setcachedevice
  57 
  58 	/domove true def
  59 	true
  60 
  61 	cd 2 get {
  62 		exch {
  63 			dup 32 eq {
  64 				pop true
  65 				/domove true def
  66 			} {
  67 				82 sub cd 0 get sub
  68 				false
  69 			} ifelse
  70 		} {
  71 			neg 91 add
  72 			domove {
  73 				moveto
  74 				/domove false def
  75 			} {
  76 				lineto
  77 			} ifelse
  78 			true
  79 		} ifelse
  80 	} forall pop
  81 
  82 	1 setmiterlimit 1 setlinejoin 1 setlinecap
  83 	stroke
  84 } bind def
  85 
  86 /makeHersheyFontGS993 {
  87 	10 dict begin
  88 	/Encoding exch def
  89 	/ItalicAngle exch def
  90 	/PenWidth exch def
  91 	/XUID exch def
  92 	/UniqueID exch def
  93 	/FontName exch def
  94 	/CharData exch def
  95 
  96 	/FontType 3 def
  97 	/FontMatrix 
  98 		[1 33 div
  99 		0
 100 		ItalicAngle neg dup sin exch cos div 33 div
 101 		1 33 div
 102 		0 0] def
 103 	/BuildChar {HersheyBuildDict begin BuildHersheyChar end} def
 104 	/FontBBox {-10 -10 30 30} def
 105 
 106 	FontName currentdict end definefont pop
 107 } bind def
 108 end		% userdict
 109 %END
 110 
 111 150 dict dup begin
 112 /A [-10 11 (RFJ[ RFZ[ MTWT)] def
 113 /B [-10 10 (KFK[ KFTFWGXHYJYLXNWOTP KPTPWQXRYTYWXYWZT[K[)] def
 114 /C [-10 8 (LFL[ LFXF)] def
 115 /D [-10 11 (RFJ[ RFZ[ J[Z[)] def
 116 /E [-10 10 (LFL[ LFYF LPTP L[Y[)] def
 117 /F [-10 10 (YFK[ KFYF K[Y[)] def
 118 /G [-11 11 (KFK[ YFY[ KPYP)] def
 119 /H [-11 11 (PFNGLIKKJNJSKVLXNZP[T[VZXXYVZSZNYKXIVGTFPF OPUP)] def
 120 /I [-4 4 (RFR[)] def
 121 /J [-11 10 (KFK[ YFKT POY[)] def
 122 /K [-10 11 (RFJ[ RFZ[)] def
 123 /L [-12 12 (JFJ[ JFR[ ZFR[ ZFZ[)] def
 124 /M [-11 11 (KFK[ KFY[ YFY[)] def
 125 /N [-9 9 (KFYF OPUP K[Y[)] def
 126 /O [-11 11 (PFNGLIKKJNJSKVLXNZP[T[VZXXYVZSZNYKXIVGTFPF)] def
 127 /P [-11 11 (KFK[ YFY[ KFYF)] def
 128 /Q [-11 10 (KFK[ KFTFWGXHYJYMXOWPTQKQ)] def
 129 /R [-10 10 (KFRPK[ KFYF K[Y[)] def
 130 /S [-10 10 (RFR[ KFYF)] def
 131 /T [-10 10 (KKKILGMFOFPGQIRMR[ YKYIXGWFUFTGSIRM)] def
 132 /U [-10 10 (RFR[ PKMLLMKOKRLTMUPVTVWUXTYRYOXMWLTKPK)] def
 133 /V [-10 10 (KFY[ K[YF)] def
 134 /W [-12 12 (RFR[ ILJLKMLQMSNTQUSUVTWSXQYMZL[L)] def
 135 /X [-10 10 (K[O[LTKPKLLINGQFSFVGXIYLYPXTU[Y[)] def
 136 /a [-10 11 (QMONMPLRKUKXLZN[P[RZUWWTYPZM QMSMTNUPWXXZY[Z[)] def
 137 /b [-9 10 (UFSGQIOMNPMTLZKb UFWFYHYKXMWNUORO ROTPVRWTWWVYUZS[Q[OZNYMV)] def
 138 /c [-10 10 (JPLNNMOMQNROSRSVR[ ZMYPXRR[P_Ob)] def
 139 /d [-9 9 (TMQMONMPLSLVMYNZP[R[TZVXWUWRVOTMRKQIQGRFTFVGXI)] def
 140 /e [-8 8 (WOVNTMQMONOPPRSS SSOTMVMXNZP[S[UZWX)] def
 141 /f [-8 8 (TFRGQHQIRJUKXK XKTMQONRMUMWNYP[S]T_TaSbQbP`)] def
 142 /g [-10 10 (IQJOLMNMONOPNTL[ NTPPRNTMVMXOXRWWTb)] def
 143 /h [-12 11 (HQIOKMMMNNNPMUMXNZO[Q[SZUWVUWRXMXJWGUFSFRHRJSMUPWRZT)] def
 144 /i [-7 5 (RMPTOXOZP[R[TYUW)] def
 145 /j [-10 9 (OMK[ YNXMWMUNQROSNS NSPTQUSZT[U[VZ)] def
 146 /k [-10 8 (KFMFOGPHX[ RML[)] def
 147 /l [-12 11 (OMIb NQMVMYO[Q[SZUXWT YMWTVXVZW[Y[[Y\\W)] def
 148 /m [-10 9 (LMOMNSMXL[ YMXPWRUURXOZL[)] def
 149 /n [-8 8 (TFRGQHQIRJUKXK UKRLPMOOOQQSTTVT TTPUNVMXMZO\\S^T_TaRbPb)] def
 150 /o [-8 10 (RMPNNPMSMVNYOZQ[S[UZWXXUXRWOVNTMRM)] def
 151 /p [-11 11 (PML[ UMVSWXX[ IPKNNM[M)] def
 152 /q [-10 9 (MSMVNYOZQ[S[UZWXXUXRWOVNTMRMPNNPMSIb)] def
 153 /r [-9 11 ([MQMONMPLSLVMYNZP[R[TZVXWUWRVOUNSM)] def
 154 /s [-11 10 (SMP[ JPLNOMZM)] def
 155 /t [-11 10 (IQJOLMNMONOPMVMYO[Q[TZVXXTYPYM)] def
 156 /u [-11 11 (ONMOKQJTJWKYLZN[Q[TZWXYUZRZOXMVMTORSPXMb)] def
 157 /v [-10 10 (KMMMOOU`WbYb ZMYOWRM]K`Jb)] def
 158 /w [-14 12 (VFNb GQHOJMLMMNMPLULXMZO[Q[TZVXXUZP[M)] def
 159 /x [-12 11 (NMLNJQITIWJZK[M[OZQW RSQWRZS[U[WZYWZTZQYNXM)] def
 160 /space [-8 8 ()] def
 161 /Y [-8 8 ()] def
 162 /Z [-8 8 ()] def
 163 /y [-8 8 ()] def
 164 /z [-8 8 ()] def
 165 /zero [-10 10 (QFNGLJKOKRLWNZQ[S[VZXWYRYOXJVGSFQF)] def
 166 /one [-10 10 (NJPISFS[)] def
 167 /two [-10 10 (LKLJMHNGPFTFVGWHXJXLWNUQK[Y[)] def
 168 /three [-10 10 (MFXFRNUNWOXPYSYUXXVZS[P[MZLYKW)] def
 169 /four [-10 10 (UFKTZT UFU[)] def
 170 /five [-10 10 (WFMFLOMNPMSMVNXPYSYUXXVZS[P[MZLYKW)] def
 171 /six [-10 10 (XIWGTFRFOGMJLOLTMXOZR[S[VZXXYUYTXQVOSNRNOOMQLT)] def
 172 /seven [-10 10 (YFO[ KFYF)] def
 173 /eight [-10 10 (PFMGLILKMMONSOVPXRYTYWXYWZT[P[MZLYKWKTLRNPQOUNWMXKXIWGTFPF)] def
 174 /nine [-10 10 (XMWPURRSQSNRLPKMKLLINGQFRFUGWIXMXRWWUZR[P[MZLX)] def
 175 /period [-5 5 (RYQZR[SZRY)] def
 176 /comma [-5 5 (SZR[QZRYSZS\\R^Q_)] def
 177 /colon [-5 5 (RMQNROSNRM RYQZR[SZRY)] def
 178 /semicolon [-5 5 (RMQNROSNRM SZR[QZRYSZS\\R^Q_)] def
 179 /exclam [-5 5 (RFRT RYQZR[SZRY)] def
 180 /question [-9 9 (LKLJMHNGPFTFVGWHXJXLWNVORQRT RYQZR[SZRY)] def
 181 /quotedbl [-8 8 (NFNM VFVM)] def
 182 /ring [-7 7 (QFOGNINKOMQNSNUMVKVIUGSFQF)] def
 183 /dollar [-10 10 (PBP_ TBT_ YIWGTFPFMGKIKKLMMNOOUQWRXSYUYXWZT[P[MZKX)] def
 184 /slash [-11 11 ([BIb)] def
 185 /fraction [-11 11 ([BIb)] def
 186 /parenleft [-7 5 (VBTDRGPKOPOTPYR]T`Vb)] def
 187 /parenright [-5 7 (NBPDRGTKUPUTTYR]P`Nb)] def
 188 /bar [-4 4 (RBRb)] def
 189 /hyphen [-13 13 (IR[R)] def
 190 /plus [-13 13 (RIR[ IR[R)] def
 191 /equal [-13 13 (IO[O IU[U)] def
 192 /periodcentered [-5 5 (RQQRRSSRRQ)] def
 193 /quoteleft [-5 5 (SFRGQIQKRLSKRJ)] def
 194 /quoteright [-5 5 (RHQGRFSGSIRKQL)] def
 195 /numbersign [-10 11 (SBLb YBRb LOZO KUYU)] def
 196 /ampersand [-13 13 (\\O\\N[MZMYNXPVUTXRZP[L[JZIYHWHUISJRQNRMSKSIRGPFNGMIMKNNPQUXWZY[[[\\Z\\Y)] def
 197 /currency [-11 11 (IIJKKOKUJYI[ [IZKYOYUZY[[ IIKJOKUKYJ[I I[KZOYUYYZ[[)] def
 198 /breve [-2 1 (SRRSQSPRPQQPRPSQSSRUQV QQQRRRRQQQ)] def
 199 /bullet [-2 2 (QPPQPSQTSTTSTQSPQP RQQRRSSRRQ)] def
 200 /backslash [-7 7 (KFY^)] def
 201 /underscore [-8 8 (J]Z])] def
 202 /tilde [-8 8 (LTLRMPOPUSWSXR LRMQOQUTWTXRXP)] def
 203 /asterisk [-8 8 (RFRR MIWO WIMO)] def
 204 /bracketleft [-7 7 (OBOb PBPb OBVB ObVb)] def
 205 /bracketright [-7 7 (TBTb UBUb NBUB NbUb)] def
 206 /braceleft [-7 7 (TBRCQDPFPHQJRKSMSOQQ RCQEQGRISJTLTNSPORSTTVTXSZR[Q]Q_Ra QSSUSWRYQZP\\P^Q`RaTb)] def
 207 /braceright [-7 7 (PBRCSDTFTHSJRKQMQOSQ RCSESGRIQJPLPNQPURQTPVPXQZR[S]S_Ra SSQUQWRYSZT\\T^S`RaPb)] def
 208 /less [-12 12 (ZIJRZ[)] def
 209 /greater [-12 12 (JIZRJ[)] def
 210 /asciitilde [-12 12 (IUISJPLONOPPTSVTXTZS[Q ISJQLPNPPQTTVUXUZT[Q[O)] def
 211 /quotesingle [-5 5 (RHQGRFSGSIRKQL)] def
 212 /asciicircum [-8 8 (PLRITL MORJWO RJR[)] def
 213 /percent [-12 12 ([FI[ NFPHPJOLMMKMIKIIJGLFNFPGSHVHYG[F WTUUTWTYV[X[ZZ[X[VYTWT)] def
 214 /at [-13 14 (WNVLTKQKOLNMMPMSNUPVSVUUVS QKOMNPNSOUPV WKVSVUXVZV\\T]Q]O\\L[JYHWGTFQFNGLHJJILHOHRIUJWLYNZQ[T[WZYYZX XKWSWUXV)] def
 215 /section [-8 8 (UITJUKVJVIUGSFQFOGNINKOMQOVR OMTPVRWTWVVXTZ PNNPMRMTNVPXU[ NVSYU[V]V_UaSbQbOaN_N^O]P^O_)] def
 216 /dagger [-8 8 (RFQHRJSHRF RFRb RQQTRbSTRQ LMNNPMNLLM LMXM TMVNXMVLTM)] def
 217 /daggerdbl [-8 8 (RFQHRJSHRF RFRT RPQRSVRXQVSRRP RTRb R^Q`RbS`R^ LMNNPMNLLM LMXM TMVNXMVLTM L[N\\P[NZL[ L[X[ T[V\\X[VZT[)] def
 218 /.notdef [ 0 0 () ] def		% not defined
 219 end
 220 /Hershey-Greek-Simplex 5066558 [107 0 5066558]
 221  0.6 0 StandardEncoding makeHersheyFontGS993
 222 end