"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "firestarter-1.0.3/po/cs.po" (29 Jan 2005, 47749 Bytes) of package /linux/misc/old/firestarter-1.0.3.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Translation of cs.po to Czech
  2 # Czech translation of firestarter
  3 # Copyright (C) 2003, 2004, 2005 firestarter'S COPYRIGHT HOLDER
  4 # Copyright (C) 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
  5 # This file is distributed under the same license as the firestarter package.
  6 # Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004, 2005.
  7 # Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2003, 2004.
  8 #
  9 msgid ""
  10 msgstr ""
  11 "Project-Id-Version: firestarter VERSION\n"
  12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-01-29 14:33+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2005-01-09 15:02+0100\n"
  15 "Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
  16 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
  17 "MIME-Version: 1.0\n"
  18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  20 
  21 # "Desktop"?
  22 #: firestarter.desktop.in.h:1
  23 msgid "Desktop Firewall Tool"
  24 msgstr "Nástroj pro firewall"
  25 
  26 #: firestarter.desktop.in.h:2 src/firestarter.c:297
  27 msgid "Firestarter"
  28 msgstr "Firestarter"
  29 
  30 #: firestarter.schemas.in.h:1
  31 msgid ""
  32 "Apply changes made to policy immediately, the alternative is for the user to "
  33 "confirm the changes in advance."
  34 msgstr ""
  35 "Provádět změny strategie okamžitě, druhá možnost je, že uživatel změny "
  36 "napřed potvrdí."
  37 
  38 #: firestarter.schemas.in.h:2
  39 msgid "Apply the ICMP settings, as configured in the wizard."
  40 msgstr "Použít nastavení ICMP zvolená v průvodci."
  41 
  42 #: firestarter.schemas.in.h:3
  43 msgid "Apply the settings of Type of Service, as configured in the wizard."
  44 msgstr "Použít nastavení typu služby zvolená v průvodci."
  45 
  46 #: firestarter.schemas.in.h:4 src/preferences.glade.h:29
  47 msgid "Block broadcasts from external network"
  48 msgstr "Blokovat broadcasty z externí sítě"
  49 
  50 #: firestarter.schemas.in.h:5
  51 msgid "Block broadcasts from external network."
  52 msgstr "Blokovat broadcasty z externí sítě."
  53 
  54 #: firestarter.schemas.in.h:6 src/preferences.glade.h:30
  55 msgid "Block broadcasts from internal network"
  56 msgstr "Blokovat broadcasty z interní sítě"
  57 
  58 #: firestarter.schemas.in.h:7
  59 msgid "Block broadcasts from internal network."
  60 msgstr "Blokovat broadcasty z interní sítě."
  61 
  62 #: firestarter.schemas.in.h:8
  63 msgid ""
  64 "Block potentially spoofed traffic claiming to come from IANA reserved "
  65 "address space on the external interface."
  66 msgstr ""
  67 "Blokovat potenciálně podvodný provoz, který prý přichází z prostoru adres "
  68 "rezervovaných IANA na externím rozhraní."
  69 
  70 #: firestarter.schemas.in.h:9
  71 msgid "Block traffic from reserved address space on the public interface"
  72 msgstr "Blokovat provoz z rezervovaného prostoru adres na veřejném rozhraní"
  73 
  74 #: firestarter.schemas.in.h:10
  75 msgid "Deny packets"
  76 msgstr "Odmítnout pakety"
  77 
  78 #: firestarter.schemas.in.h:11
  79 msgid "Drop denied packets without sending an error packet back."
  80 msgstr "Zahodit odmítnuté pakety bez odeslání paketu s chybou zpět."
  81 
  82 #: firestarter.schemas.in.h:12
  83 msgid "Enable DHCP server for connection sharing"
  84 msgstr "Povolit server DHCP pro sdílení připojení"
  85 
  86 #: firestarter.schemas.in.h:13
  87 msgid "Enable NAT"
  88 msgstr "Povolit NAT"
  89 
  90 #: firestarter.schemas.in.h:14
  91 msgid "Enable Network Address Translation, or Internet connection sharing."
  92 msgstr "Povolit překlad síťových adres neboli sdílení připojení k Internetu."
  93 
  94 #: firestarter.schemas.in.h:15
  95 msgid "Enable the configuration of ICMP"
  96 msgstr "Povolit nastavení ICMP"
  97 
  98 #: firestarter.schemas.in.h:16
  99 msgid "Enable the configuration of tos"
 100 msgstr "Povolit nastavení TOS"
 101 
 102 #: firestarter.schemas.in.h:17 src/preferences.glade.h:41
 103 msgid "Enable tray icon"
 104 msgstr "Povolit ikonu v oznamovací oblasti"
 105 
 106 #: firestarter.schemas.in.h:18
 107 msgid "Filter out hits not targeted at the firewall"
 108 msgstr "Odfiltrovat zásahy nemířené na firewall"
 109 
 110 #: firestarter.schemas.in.h:19
 111 msgid ""
 112 "Filter out hits that have an destination IP that does not match the firewall "
 113 "host."
 114 msgstr ""
 115 "Odfiltrovat zásahy, které mají cílovou IP, která neodpovídá počítači s "
 116 "firewallem."
 117 
 118 #: firestarter.schemas.in.h:20
 119 msgid "Filter out redundant hits"
 120 msgstr "Odfiltrovat redundantní zásahy"
 121 
 122 #: firestarter.schemas.in.h:21
 123 msgid "Filter out sequences of identical hits."
 124 msgstr "Odfiltrovat sekvence identických zásahů."
 125 
 126 #: firestarter.schemas.in.h:22
 127 msgid "Highest IP in the range to serve to DHCP clients"
 128 msgstr "Nejvyšší IP v rozsahu, který nabízet klientům DHCP"
 129 
 130 #: firestarter.schemas.in.h:23
 131 msgid "Is it the first time the user is running the program"
 132 msgstr "Je to poprvé, kdy uživatel spouští tento program"
 133 
 134 #: firestarter.schemas.in.h:24
 135 msgid "Lowest IP in the range to serve to DHCP clients"
 136 msgstr "Nejnižší IP v rozsahu, který nabízet klientům DHCP"
 137 
 138 #: firestarter.schemas.in.h:25
 139 msgid "Minimize to tray"
 140 msgstr "Minimalizovat do oznamovací oblasti"
 141 
 142 #: firestarter.schemas.in.h:26
 143 msgid "Nameserver DHCP clients should use"
 144 msgstr "Nameserver, který mají používat klienti DHCP"
 145 
 146 #: firestarter.schemas.in.h:27
 147 msgid "Policy auto apply"
 148 msgstr "Automatické provádění strategií"
 149 
 150 #: firestarter.schemas.in.h:28
 151 msgid ""
 152 "Restrict outbound traffic by default, only allowing whitelisted outgoing "
 153 "connections."
 154 msgstr ""
 155 "Implicitně omezit odchozí provoz, povolit jen explicitně povolená odchozí "
 156 "spojení."
 157 
 158 #: firestarter.schemas.in.h:29
 159 msgid "Restrictive outbound policy mode"
 160 msgstr "Režim omezující odchozí strategie"
 161 
 162 #: firestarter.schemas.in.h:30
 163 msgid ""
 164 "Run the system dhcpd server in conjunction with Firestarter Internet "
 165 "connection sharing."
 166 msgstr ""
 167 "Spustit systémový server dhcpd spolu se sdílením připojení k Internetu "
 168 "Firestarteru."
 169 
 170 #: firestarter.schemas.in.h:31
 171 msgid "Show the Firestarter icon in the notification area."
 172 msgstr "Zobrazovat ikonu Firestarteru v oznamovací oblasti."
 173 
 174 #: firestarter.schemas.in.h:32
 175 msgid "Show the Type of Service column in the Hit View."
 176 msgstr "Zobrazovat sloupec Typ služby v Pohledu zásahů."
 177 
 178 #: firestarter.schemas.in.h:33
 179 msgid "Show the destination column in the Hit View"
 180 msgstr "Zobrazovat sloupec cíle v Pohledu zásahů"
 181 
 182 #: firestarter.schemas.in.h:34
 183 msgid "Show the destination column in the Hit View."
 184 msgstr "Zobrazovat sloupec cíle v Pohledu zásahů."
 185 
 186 #: firestarter.schemas.in.h:35
 187 msgid "Show the device the hit was received from in the Hit View."
 188 msgstr "Zobrazovat zařízení, odkud byl přijat zásah, v Pohledu zásahů."
 189 
 190 #: firestarter.schemas.in.h:36
 191 msgid "Show the device the hit was routed to in the Hit View."
 192 msgstr "Zobrazovat zařízení, kam byl předán zásah, v Pohledu zásahů."
 193 
 194 #: firestarter.schemas.in.h:37
 195 msgid "Show the direction column in the Hit View"
 196 msgstr "Zobrazovat sloupec směru v Pohledu zásahů"
 197 
 198 #: firestarter.schemas.in.h:38
 199 msgid "Show the direction column in the Hit View."
 200 msgstr "Zobrazovat sloupec směru v Pohledu zásahů."
 201 
 202 #: firestarter.schemas.in.h:39
 203 msgid "Show the in column in the Hit View"
 204 msgstr "Zobrazovat sloupec vstupu v Pohledu zásahů"
 205 
 206 #: firestarter.schemas.in.h:40
 207 msgid "Show the length column in the Hit View"
 208 msgstr "Zobrazovat sloupec délky v Pohledu zásahů"
 209 
 210 #: firestarter.schemas.in.h:41
 211 msgid "Show the out column in the Hit View"
 212 msgstr "Zobrazovat sloupec výstupu v Pohledu zásahů"
 213 
 214 #: firestarter.schemas.in.h:42
 215 msgid "Show the packet length column in the Hit View."
 216 msgstr "Zobrazovat sloupec délky paketu v Pohledu zásahů."
 217 
 218 #: firestarter.schemas.in.h:43
 219 msgid "Show the port column in the Hit View"
 220 msgstr "Zobrazovat sloupec portu v Pohledu zásahů"
 221 
 222 #: firestarter.schemas.in.h:44
 223 msgid "Show the port column in the Hit View."
 224 msgstr "Zobrazovat sloupec portu v Pohledu zásahů."
 225 
 226 #: firestarter.schemas.in.h:45
 227 msgid "Show the protocol column in the Hit View"
 228 msgstr "Zobrazovat sloupec protokolu v Pohledu zásahů"
 229 
 230 #: firestarter.schemas.in.h:46
 231 msgid "Show the protocol column in the Hit View."
 232 msgstr "Zobrazovat sloupec protokolu v Pohledu zásahů."
 233 
 234 #: firestarter.schemas.in.h:47
 235 msgid "Show the service column in the Hit View"
 236 msgstr "Zobrazovat sloupec služby v Pohledu zásahů"
 237 
 238 #: firestarter.schemas.in.h:48
 239 msgid "Show the service column in the Hit View."
 240 msgstr "Zobrazovat sloupec služby v Pohledu zásahů."
 241 
 242 #: firestarter.schemas.in.h:49
 243 msgid "Show the source column in the Hit View"
 244 msgstr "Zobrazovat sloupec zdroje v Pohledu zásahů"
 245 
 246 #: firestarter.schemas.in.h:50
 247 msgid "Show the source column in the Hit View."
 248 msgstr "Zobrazovat sloupec zdroje v Pohledu zásahů."
 249 
 250 #: firestarter.schemas.in.h:51
 251 msgid "Show the time column in the Hit View"
 252 msgstr "Zobrazovat sloupec času v Pohledu zásahů"
 253 
 254 #: firestarter.schemas.in.h:52
 255 msgid "Show the time column in the Hit View."
 256 msgstr "Zobrazovat sloupec času v Pohledu zásahů."
 257 
 258 #: firestarter.schemas.in.h:53
 259 msgid "Show the tos column in the Hit View"
 260 msgstr "Zobrazovat sloupec TOS v Pohledu zásahů"
 261 
 262 #: firestarter.schemas.in.h:54
 263 msgid "Specifies the higher limit of the IP space to use for DHCP leases."
 264 msgstr "Určuje horní limit rozsahu IP, který používat pro pronájmy DHCP."
 265 
 266 #: firestarter.schemas.in.h:55
 267 msgid "Specifies the lower limit of the IP space to use for DHCP leases."
 268 msgstr "Určuje spodní limit rozsahu IP, který používat pro pronájmy DHCP."
 269 
 270 #: firestarter.schemas.in.h:56
 271 msgid "Start the firewall on a DHCP lease renewal"
 272 msgstr "Spustit firewall při obnovení přidělení DHCP"
 273 
 274 #: firestarter.schemas.in.h:57
 275 msgid "Start the firewall when the program loads"
 276 msgstr "Spustit firewall, když se spouští program"
 277 
 278 #: firestarter.schemas.in.h:58
 279 msgid "Start the firewall when the program loads."
 280 msgstr "Spustit firewall, když se spouští program."
 281 
 282 #: firestarter.schemas.in.h:59
 283 msgid "Start the firewall when the system boots"
 284 msgstr "Spustit firewall při spouštění systému"
 285 
 286 #: firestarter.schemas.in.h:60
 287 msgid "Start the firewall when the system boots."
 288 msgstr "Spustit firewall při spouštění systému."
 289 
 290 #: firestarter.schemas.in.h:61
 291 msgid "Start the firewall when the system dials out"
 292 msgstr "Spustit firewall, když systém volá ven"
 293 
 294 #: firestarter.schemas.in.h:62
 295 msgid "Start the firewall when the system establishes a PPP connection."
 296 msgstr "Spustit firewall, když systém naváže spojení PPP."
 297 
 298 #: firestarter.schemas.in.h:63
 299 msgid "Start the firewall when the system receives a new DHCP lease."
 300 msgstr "Spustit firewall, když systém přijme nové přidělení DHCP."
 301 
 302 #: firestarter.schemas.in.h:64
 303 msgid "The Internet connected network interface. For example, ppp0 or eth0."
 304 msgstr "Síťové rozhraní připojené k Internetu. Například ppp0 nebo eth0."
 305 
 306 #: firestarter.schemas.in.h:65
 307 msgid "The LAN connected network interface. For example, eth0 or eth1."
 308 msgstr "Síťové rozhraní připojené k LAN. Například eth0 nebo eth1."
 309 
 310 #: firestarter.schemas.in.h:66
 311 msgid "The external interface"
 312 msgstr "Externí rozhraní"
 313 
 314 #: firestarter.schemas.in.h:67
 315 msgid "The first time Firestarter starts several special actions are taken."
 316 msgstr ""
 317 "Když Firestarter startuje poprvé, je vykonáno několik speciálních akcí."
 318 
 319 #: firestarter.schemas.in.h:68
 320 msgid "The internal interface"
 321 msgstr "Interní rozhraní"
 322 
 323 #: firestarter.schemas.in.h:69
 324 msgid "The location of the file the system logging daemon writes to."
 325 msgstr "Umístění souboru, do kterého zapisuje systémový zaznamenávací démon."
 326 
 327 #: firestarter.schemas.in.h:70
 328 msgid ""
 329 "The nameserver clients should use. You can specify multiple nameserver in a "
 330 "space separated list. A value of &lt;dynamic&gt; causes the nameservers to "
 331 "be determined at run time."
 332 msgstr ""
 333 "Nameserver, který mají používat klienti. Můžete zadat seznam více "
 334 "nameserverů oddělených mezerami. Hodnota &lt;dynamic&gt; způsobí, že "
 335 "nameservery budou určeny za běhu."
 336 
 337 #: firestarter.schemas.in.h:71
 338 msgid "The system log file"
 339 msgstr "Soubor systémového záznamu"
 340 
 341 #: firestarter.schemas.in.h:72
 342 msgid "When closing the program window, instead of exiting, hide the window."
 343 msgstr "Při zavření okna programu skrýt okno místo ukončení."
 344 
 345 #: src/dhcp-server.c:124
 346 msgid "Failed to open DHCP server configuration file for writing: "
 347 msgstr "Nemohu otevřít soubor nastavení serveru DHCP pro zápis: "
 348 
 349 #: src/dhcp-server.c:131
 350 msgid "Failed to write to DHCP server configuration file: "
 351 msgstr "Nemohu zapisovat do souboru nastavení serveru DHCP: "
 352 
 353 #: src/firestarter.c:83 src/firestarter.c:85 src/firestarter.c:86
 354 msgid "Failed to stop the firewall"
 355 msgstr "Nemohu zastavit firewall"
 356 
 357 #: src/firestarter.c:87
 358 msgid "There was an undetermined error when trying to stop the firewall."
 359 msgstr "Při pokusu zastavit firewall došlo k nerozpoznané chybě."
 360 
 361 #: src/firestarter.c:126 src/firestarter.c:130
 362 #, c-format
 363 msgid "The device %s is not ready."
 364 msgstr "Zařízení %s není připraveno."
 365 
 366 #: src/firestarter.c:133
 367 msgid "Your kernel does not support iptables."
 368 msgstr "Vaše jádro nepodporuje iptables."
 369 
 370 #: src/firestarter.c:135
 371 msgid "An unknown error occurred."
 372 msgstr "Došlo k neznámé chybě."
 373 
 374 #: src/firestarter.c:139
 375 msgid ""
 376 "Please check your network device settings and make sure your\n"
 377 "Internet connection is active."
 378 msgstr ""
 379 "Zkontrolujte prosím nastavení svých síťových zařízení\n"
 380 "a zkontrolujte, že je vaše připojení k Internetu aktivní."
 381 
 382 #: src/firestarter.c:143
 383 msgid "Failed to start the firewall\n"
 384 msgstr "Nemohu spustit firewall\n"
 385 
 386 #: src/firestarter.c:147 src/firestarter.c:148
 387 msgid "Failed to start the firewall"
 388 msgstr "Nemohu spustit firewall"
 389 
 390 #: src/firestarter.c:200 src/firestarter.c:202 src/firestarter.c:203
 391 msgid "Failed to lock the firewall"
 392 msgstr "Nemohu zamknout firewall"
 393 
 394 #: src/firestarter.c:204
 395 msgid "There was an undetermined error when trying to lock the firewall."
 396 msgstr "Při pokusu zamknout firewall došlo k nerozpoznané chybě."
 397 
 398 #: src/firestarter.c:298
 399 msgid ""
 400 " -s, --start      Start the firewall\n"
 401 " -p, --stop       Stop the firewall\n"
 402 "   --lock       Lock the firewall, blocking all traffic\n"
 403 "   --generate-scripts Generate firewall scripts from current "
 404 "configuration\n"
 405 "   --start-hidden   Start Firestarter with the GUI not visible\n"
 406 " -v, --version     Prints Firestarter's version number\n"
 407 " -h, --help       You're looking at it\n"
 408 msgstr ""
 409 " -s, --start      Spustit firewall\n"
 410 " -p, --stop       Zastavit firewall\n"
 411 "   --lock       Zamknout firewall, blokovat všechen provoz\n"
 412 "   --generate-scripts Vygenerovat z aktuálního nastavení skripty "
 413 "firewallu\n"
 414 "   --start-hidden   Spustit Firestarter bez viditelného GUI\n"
 415 " -v, --version     Vypíše číslo verze Firestarteru\n"
 416 " -h, --help       Díváte se na ni\n"
 417 
 418 #: src/firestarter.c:316 src/firestarter.c:318 src/firestarter.c:319
 419 msgid "Insufficient privileges"
 420 msgstr "Nedostatečná oprávnění"
 421 
 422 #: src/firestarter.c:320
 423 msgid "You must have root user privileges to use Firestarter."
 424 msgstr "Pro použití Firestarteru musíte mít oprávnění uživatele root."
 425 
 426 #: src/firestarter.c:423
 427 #, c-format
 428 msgid "Updating firewall to new version...\n"
 429 msgstr "Aktualizuji firewall na novou verzi...\n"
 430 
 431 #: src/firestarter.c:425
 432 #, c-format
 433 msgid "Firewall update complete\n"
 434 msgstr "Aktualizace firewallu hotova\n"
 435 
 436 #: src/gui.c:157
 437 msgid "An all-in-one Linux firewall utility for GNOME.\n"
 438 msgstr "Nástroj firewallu vše v jednom pro GNOME.\n"
 439 
 440 #: src/gui.c:269 src/statusview.c:962
 441 msgid "Status"
 442 msgstr "Stav"
 443 
 444 #: src/gui.c:274 src/preferences.c:240 src/preferences.glade.h:42
 445 #: src/statusview.c:968
 446 msgid "Events"
 447 msgstr "Události"
 448 
 449 #: src/gui.c:279 src/preferences.c:245 src/preferences.glade.h:60
 450 msgid "Policy"
 451 msgstr "Strategie"
 452 
 453 #: src/hitview.c:264 src/statusview.c:999
 454 msgid "Outbound"
 455 msgstr "Odchozí"
 456 
 457 #: src/hitview.c:268 src/statusview.c:992
 458 msgid "Inbound"
 459 msgstr "Příchozí"
 460 
 461 #: src/hitview.c:271 src/service.c:176 src/service.c:209 src/service.c:244
 462 #: src/util.c:300
 463 msgid "Unknown"
 464 msgstr "Neznámé"
 465 
 466 #. column for time
 467 #: src/hitview.c:444 src/menus.c:91
 468 msgid "Time"
 469 msgstr "Čas"
 470 
 471 #. column for direction
 472 #: src/hitview.c:451 src/menus.c:92
 473 msgid "Direction"
 474 msgstr "Směr"
 475 
 476 #. column for in device
 477 #: src/hitview.c:458 src/menus.c:93
 478 msgid "In"
 479 msgstr "Vstup"
 480 
 481 #. column for out device
 482 #: src/hitview.c:465 src/menus.c:94
 483 msgid "Out"
 484 msgstr "Výstup"
 485 
 486 #. column for port
 487 #: src/hitview.c:472 src/menus.c:95 src/policyview.c:598 src/policyview.c:689
 488 #: src/policyview.c:1210 src/policyview.c:1219 src/policyview.c:1279
 489 #: src/policyview.c:1297 src/preferences.glade.h:61 src/statusview.c:937
 490 msgid "Port"
 491 msgstr "Port"
 492 
 493 #. column for source
 494 #: src/hitview.c:479 src/menus.c:96 src/statusview.c:935
 495 msgid "Source"
 496 msgstr "Zdroj"
 497 
 498 #. column for destination
 499 #: src/hitview.c:486 src/menus.c:97 src/statusview.c:936
 500 msgid "Destination"
 501 msgstr "Cíl"
 502 
 503 #. column for packet length
 504 #: src/hitview.c:493 src/menus.c:98
 505 msgid "Length"
 506 msgstr "Délka"
 507 
 508 #. column for ToS
 509 #: src/hitview.c:500
 510 msgid "TOS"
 511 msgstr "TOS"
 512 
 513 #. column for protocol
 514 #: src/hitview.c:507 src/menus.c:100
 515 msgid "Protocol"
 516 msgstr "Protokol"
 517 
 518 #. column for service
 519 #: src/hitview.c:514 src/menus.c:101 src/statusview.c:938
 520 msgid "Service"
 521 msgstr "Služba"
 522 
 523 #: src/hitview.c:968
 524 msgid "Blocked Connections"
 525 msgstr "Blokovaná spojení"
 526 
 527 #: src/menus.c:43
 528 msgid "_Firewall"
 529 msgstr "_Firewall"
 530 
 531 #: src/menus.c:44
 532 msgid "_Edit"
 533 msgstr "_Upravit"
 534 
 535 #: src/menus.c:45
 536 msgid "E_vents"
 537 msgstr "U_dálosti"
 538 
 539 #: src/menus.c:46
 540 msgid "_Show Column"
 541 msgstr "_Zobrazit sloupec"
 542 
 543 #: src/menus.c:47
 544 msgid "_Policy"
 545 msgstr "_Strategie"
 546 
 547 #: src/menus.c:48
 548 msgid "_Help"
 549 msgstr "_Nápověda"
 550 
 551 #. Q
 552 #: src/menus.c:50
 553 msgid "_Quit"
 554 msgstr "U_končit"
 555 
 556 #: src/menus.c:50
 557 msgid "Quit the program"
 558 msgstr "Ukončit program"
 559 
 560 #: src/menus.c:51
 561 msgid "Run _Wizard"
 562 msgstr "Spustit _průvodce"
 563 
 564 #: src/menus.c:51
 565 msgid "Run the firewall wizard"
 566 msgstr "Spustit průvodce firewallem"
 567 
 568 #. S
 569 #: src/menus.c:52
 570 msgid "_Start Firewall"
 571 msgstr "_Spustit firewall"
 572 
 573 #: src/menus.c:52
 574 msgid "Start the firewall"
 575 msgstr "Spustit firewall"
 576 
 577 #. P
 578 #: src/menus.c:53
 579 msgid "Sto_p Firewall"
 580 msgstr "Za_stavit firewall"
 581 
 582 #: src/menus.c:53
 583 msgid "Stop the firewall"
 584 msgstr "Zastavit firewall"
 585 
 586 #: src/menus.c:54
 587 msgid "_Lock Firewall"
 588 msgstr "Za_mknout firewall"
 589 
 590 #: src/menus.c:54
 591 msgid "Lock the firewall"
 592 msgstr "Zamknout firewall"
 593 
 594 #: src/menus.c:55
 595 msgid "_Unlock Firewall"
 596 msgstr "Ode_mknout firewall"
 597 
 598 #: src/menus.c:55
 599 msgid "Unlock the firewall"
 600 msgstr "Odemknout firewall"
 601 
 602 #. C
 603 #: src/menus.c:57
 604 msgid "_Copy description"
 605 msgstr "_Kopírovat popis"
 606 
 607 #: src/menus.c:57
 608 msgid "Copy event description"
 609 msgstr "Kopírovat popis události"
 610 
 611 #: src/menus.c:58
 612 msgid "_Preferences"
 613 msgstr "_Nastavení"
 614 
 615 #: src/menus.c:58
 616 msgid "Program preferences"
 617 msgstr "Nastavení programu"
 618 
 619 #. F12
 620 #: src/menus.c:60
 621 msgid "_Save List"
 622 msgstr "_Uložit seznam"
 623 
 624 #: src/menus.c:60
 625 msgid "Save the events to a file"
 626 msgstr "Uložit události do souboru"
 627 
 628 #. L
 629 #: src/menus.c:61
 630 msgid "_Clear"
 631 msgstr "Vy_mazat"
 632 
 633 #: src/menus.c:61
 634 msgid "Clear the events"
 635 msgstr "Vymazat události"
 636 
 637 #: src/menus.c:62
 638 msgid "_Reload"
 639 msgstr "_Obnovit"
 640 
 641 #: src/menus.c:62
 642 msgid "Reload the events"
 643 msgstr "Obnovit události"
 644 
 645 #: src/menus.c:63
 646 msgid "_Cancel"
 647 msgstr "_Zrušit"
 648 
 649 #: src/menus.c:63
 650 msgid "Cancel reloading the events"
 651 msgstr "Zrušit obnovování událostí"
 652 
 653 #: src/menus.c:65
 654 msgid "_Remove Rule"
 655 msgstr "_Odstranit pravidlo"
 656 
 657 #: src/menus.c:65
 658 msgid "Remove the selected rule"
 659 msgstr "Odstranit vybrané pravidlo"
 660 
 661 #: src/menus.c:66
 662 msgid "_Add Rule"
 663 msgstr "_Přidat pravidlo"
 664 
 665 #: src/menus.c:66
 666 msgid "Add a rule to the selected policy group"
 667 msgstr "Přidat pravidlo do vybrané skupiny strategií"
 668 
 669 #: src/menus.c:67
 670 msgid "_Edit Rule"
 671 msgstr "_Upravit pravidlo"
 672 
 673 #: src/menus.c:67
 674 msgid "Edit the selected rule"
 675 msgstr "Upravit vybrané pravidlo"
 676 
 677 #: src/menus.c:68
 678 msgid "A_pply Policy"
 679 msgstr "_Použít strategii"
 680 
 681 #: src/menus.c:68
 682 msgid "Apply the changes made the policy"
 683 msgstr "Provést změny strategie"
 684 
 685 #: src/menus.c:70
 686 msgid "Online Users' _Manual"
 687 msgstr "_Příručka uživatele online"
 688 
 689 #: src/menus.c:70
 690 msgid "Open the online users' manual in a browser"
 691 msgstr "Otevřít příručku uživatele online v prohlížeči"
 692 
 693 #: src/menus.c:71
 694 msgid "Firestarter _Homepage"
 695 msgstr "_Domovská stránka Firestarteru"
 696 
 697 #: src/menus.c:71
 698 msgid "Open the Firestarter homepage in a browser"
 699 msgstr "Otevřít domovskou stránku Firestarteru v prohlížeči"
 700 
 701 #: src/menus.c:72
 702 msgid "_About"
 703 msgstr "O _aplikaci"
 704 
 705 #: src/menus.c:72
 706 msgid "About Firestarter"
 707 msgstr "O Firestarteru"
 708 
 709 #: src/menus.c:74
 710 msgid "Allow Connections From Source"
 711 msgstr "Povolit spojení ze zdroje"
 712 
 713 #: src/menus.c:74
 714 msgid "Allow all connections from this source"
 715 msgstr "Povolit všechna spojení z tohoto zdroje"
 716 
 717 #: src/menus.c:75
 718 msgid "Allow Inbound Service for Everyone"
 719 msgstr "Povolit příchozí službu pro všechny"
 720 
 721 #: src/menus.c:75
 722 msgid "Allow inbound service for everyone"
 723 msgstr "Povolit příchozí službu pro všechny"
 724 
 725 #: src/menus.c:76
 726 msgid "Allow Inbound Service for Source"
 727 msgstr "Povolit příchozí službu pro zdroj"
 728 
 729 #: src/menus.c:76
 730 msgid "Allow inbound service for source"
 731 msgstr "Povolit příchozí službu pro zdroj"
 732 
 733 #: src/menus.c:77
 734 msgid "Allow Connections to Destination"
 735 msgstr "Povolit spojení k cíli"
 736 
 737 #: src/menus.c:77
 738 msgid "Allow connections to destination"
 739 msgstr "Povolit spojení k cíli"
 740 
 741 #: src/menus.c:78
 742 msgid "Allow Outbound Service for Everyone"
 743 msgstr "Povolit odchozí službu pro všechny"
 744 
 745 #: src/menus.c:78
 746 msgid "Allow outbound service for everyone"
 747 msgstr "Povolit odchozí službu pro všechny"
 748 
 749 #: src/menus.c:79
 750 msgid "Allow Outbound Service for Source"
 751 msgstr "Povolit odchozí službu pro zdroj"
 752 
 753 #: src/menus.c:79
 754 msgid "Allow outbound service for source"
 755 msgstr "Povolit odchozí službu pro zdroj"
 756 
 757 #: src/menus.c:80
 758 msgid "Disable Events from Source"
 759 msgstr "Zakázat události ze zdroje"
 760 
 761 #: src/menus.c:80
 762 msgid "Do not show future events from this source"
 763 msgstr "Nezobrazovat budoucí události z tohoto zdroje"
 764 
 765 #: src/menus.c:81
 766 msgid "Disable Events on Port"
 767 msgstr "Zakázat události na portu"
 768 
 769 # FIXME: s/from //
 770 #: src/menus.c:81
 771 msgid "Do not show future events from on this port"
 772 msgstr "Nezobrazovat budoucí události na tomto portu"
 773 
 774 #. R
 775 #: src/menus.c:82 src/menus.c:85
 776 msgid "_Lookup Hostnames"
 777 msgstr "_Vyhledat jména počítačů"
 778 
 779 #: src/menus.c:82
 780 msgid "Look up the hostnames of the selected hit"
 781 msgstr "Vyhledat jména počítačů zvoleného zásahu"
 782 
 783 #: src/menus.c:84
 784 msgid "_Terminate Connection"
 785 msgstr "_Přerušit spojení"
 786 
 787 #: src/menus.c:84
 788 msgid "Terminate the selected connection"
 789 msgstr "Přerušit zvolené spojení"
 790 
 791 #: src/menus.c:85
 792 msgid "Look up the hostnames of the selected connection"
 793 msgstr "Vyhledat jména počítačů zvoleného spojení"
 794 
 795 #: src/menus.c:91
 796 msgid "Show time column"
 797 msgstr "Zobrazovat sloupec času"
 798 
 799 #: src/menus.c:92
 800 msgid "Show direction column"
 801 msgstr "Zobrazovat sloupec směru"
 802 
 803 #: src/menus.c:93
 804 msgid "Show in column"
 805 msgstr "Zobrazovat sloupec vstupu"
 806 
 807 #: src/menus.c:94
 808 msgid "Show out column"
 809 msgstr "Zobrazovat sloupec výstupu"
 810 
 811 #: src/menus.c:95 src/menus.c:96 src/menus.c:97 src/menus.c:98 src/menus.c:99
 812 #: src/menus.c:100 src/menus.c:101
 813 msgid "Show port column"
 814 msgstr "Zobrazovat sloupec portu"
 815 
 816 #: src/menus.c:99 src/preferences.glade.h:77
 817 msgid "ToS"
 818 msgstr "ToS"
 819 
 820 #: src/netfilter-script.c:803
 821 #, c-format
 822 msgid "Firewall script saved as %s\n"
 823 msgstr "Skript firewallu uložen jako %s\n"
 824 
 825 #: src/policyview.c:233 src/policyview.c:234 src/policyview.c:259
 826 #: src/policyview.c:260
 827 msgid "Invalid host"
 828 msgstr "Neplatný počítač"
 829 
 830 #: src/policyview.c:235 src/policyview.c:261 src/policyview.c:273
 831 msgid ""
 832 "The host you have specified is not a valid host,\n"
 833 "please review your choice."
 834 msgstr ""
 835 "Počítač, který jste zadali, není platný,\n"
 836 "zkontrolujte prosím svou volbu."
 837 
 838 #: src/policyview.c:245 src/policyview.c:246
 839 msgid "Invalid port"
 840 msgstr "Neplatný port"
 841 
 842 #: src/policyview.c:247 src/policyview.c:282
 843 msgid ""
 844 "The port you have specified is not a valid port,\n"
 845 "please review your choice."
 846 msgstr ""
 847 "Port, který jste zadali, není platný,\n"
 848 "zkontrolujte prosím svou volbu."
 849 
 850 #: src/policyview.c:271 src/policyview.c:272
 851 msgid "Invalid internal host"
 852 msgstr "Neplatný vnitřní počítač"
 853 
 854 #: src/policyview.c:280 src/policyview.c:281
 855 msgid "Invalid internal port"
 856 msgstr "Neplatný vnitřní port"
 857 
 858 #: src/policyview.c:510 src/policyview.c:632
 859 msgid "IP, host or network"
 860 msgstr "IP, počítač nebo síť"
 861 
 862 #: src/policyview.c:583
 863 msgid "Name"
 864 msgstr "Název"
 865 
 866 #: src/policyview.c:626
 867 msgid "Anyone"
 868 msgstr "Kdokoli"
 869 
 870 #: src/policyview.c:628
 871 msgid "Firewall host"
 872 msgstr "Počítač firewallu"
 873 
 874 #: src/policyview.c:630
 875 msgid "LAN clients"
 876 msgstr "Klienti LAN"
 877 
 878 #: src/policyview.c:675
 879 msgid "IP or host"
 880 msgstr "IP nebo počítač"
 881 
 882 #: src/policyview.c:1027 src/policyview.c:1059
 883 msgid "Failed to apply policy"
 884 msgstr "Nemohu použít strategii"
 885 
 886 #: src/policyview.c:1028
 887 msgid "Failed to apply inbound policy"
 888 msgstr "Nemohu použít strategii pro příchozí"
 889 
 890 #: src/policyview.c:1029
 891 msgid "There was an error when applying the inbound policy:"
 892 msgstr "Při pokusu použít strategii pro příchozí došlo k chybě:"
 893 
 894 #: src/policyview.c:1060
 895 msgid "Failed to apply outbound policy"
 896 msgstr "Nemohu použít strategii pro odchozí"
 897 
 898 #: src/policyview.c:1061
 899 msgid "There was an error when applying the outbound policy:"
 900 msgstr "Při pokusu použít strategii pro odchozí došlo k chybě:"
 901 
 902 #: src/policyview.c:1204
 903 msgid "Allow connections from host"
 904 msgstr "Povolit spojení z počítače"
 905 
 906 #: src/policyview.c:1205 src/policyview.c:1212 src/policyview.c:1220
 907 #: src/policyview.c:1229 src/policyview.c:1238 src/policyview.c:1247
 908 #: src/policyview.c:1269 src/policyview.c:1274 src/policyview.c:1281
 909 #: src/policyview.c:1287 src/policyview.c:1292 src/policyview.c:1299
 910 #: src/policyview.c:1335 src/policyview.c:1343 src/policyview.c:1352
 911 #: src/policyview.c:1363 src/policyview.c:1371 src/policyview.c:1380
 912 msgid "Comment"
 913 msgstr "Poznámka"
 914 
 915 #: src/policyview.c:1209 src/policyview.c:1236 src/policyview.c:1296
 916 #: src/policyview.c:1378
 917 msgid "Allow service"
 918 msgstr "Povolit službu"
 919 
 920 #: src/policyview.c:1211 src/policyview.c:1280 src/policyview.c:1298
 921 msgid "For"
 922 msgstr "Pro"
 923 
 924 #: src/policyview.c:1216
 925 msgid "Forward service"
 926 msgstr "Přesměrovat službu"
 927 
 928 #: src/policyview.c:1217
 929 msgid "Firewall Port"
 930 msgstr "Port firewallu"
 931 
 932 #: src/policyview.c:1218
 933 msgid "To"
 934 msgstr "Do"
 935 
 936 #: src/policyview.c:1227 src/policyview.c:1235 src/policyview.c:1244
 937 msgid "Add new inbound rule"
 938 msgstr "Přidat nové příchozí pravidlo"
 939 
 940 #: src/policyview.c:1228 src/policyview.c:1370
 941 msgid "Allow connections from"
 942 msgstr "Povolit spojení z"
 943 
 944 #: src/policyview.c:1237 src/policyview.c:1351 src/policyview.c:1379
 945 msgid "When the source is"
 946 msgstr "Když zdroj je"
 947 
 948 #: src/policyview.c:1245
 949 msgid "Forward service from firewall"
 950 msgstr "Přesměrovat službu z firewallu"
 951 
 952 #: src/policyview.c:1246
 953 msgid "To internal host"
 954 msgstr "Na vnitřní počítač"
 955 
 956 #: src/policyview.c:1268
 957 msgid "Deny connections to host"
 958 msgstr "Odmítnout spojení k počítači"
 959 
 960 #: src/policyview.c:1273
 961 msgid "Deny connections from LAN host"
 962 msgstr "Odmítnout spojení z počítače v LAN"
 963 
 964 #: src/policyview.c:1278 src/policyview.c:1350
 965 msgid "Deny service"
 966 msgstr "Odmítnout službu"
 967 
 968 #: src/policyview.c:1286
 969 msgid "Allow connections to host"
 970 msgstr "Povolit spojení k počítači"
 971 
 972 #: src/policyview.c:1291
 973 msgid "Allow connections from LAN host"
 974 msgstr "Povolit spojení z počítače v LAN"
 975 
 976 #: src/policyview.c:1307
 977 msgid "_Outbound traffic"
 978 msgstr "_Odchozí provoz"
 979 
 980 #: src/policyview.c:1314
 981 msgid "Permissive by default, blacklist traffic"
 982 msgstr "Implicitně povolující, zakazovat provoz"
 983 
 984 #: src/policyview.c:1320
 985 msgid "Restrictive by default, whitelist traffic"
 986 msgstr "Implicitně omezující, povolovat provoz"
 987 
 988 #: src/policyview.c:1333 src/policyview.c:1341 src/policyview.c:1349
 989 #: src/policyview.c:1361 src/policyview.c:1369 src/policyview.c:1377
 990 msgid "Add new outbound rule"
 991 msgstr "Přidat nové odchozí pravidlo"
 992 
 993 #: src/policyview.c:1334
 994 msgid "Deny connections to"
 995 msgstr "Odmítnout spojení k"
 996 
 997 #: src/policyview.c:1342
 998 msgid "Deny connections from"
 999 msgstr "Odmítnout spojení z"
 1000 
 1001 #: src/policyview.c:1362
 1002 msgid "Allow connections to"
 1003 msgstr "Povolit spojení k"
 1004 
 1005 #: src/policyview.c:1441
 1006 msgid "Inbound traffic policy"
 1007 msgstr "Strategie pro příchozí provoz"
 1008 
 1009 #: src/policyview.c:1446
 1010 msgid "Outbound traffic policy"
 1011 msgstr "Strategie pro odchozí provoz"
 1012 
 1013 #: src/policyview.c:1454
 1014 msgid "Editing"
 1015 msgstr "Úpravy"
 1016 
 1017 #: src/preferences.c:155
 1018 msgid ""
 1019 "A proper configuration for Firestarter was not found. If you are running "
 1020 "Firestarter from the directory you built it in, run 'make install-data-"
 1021 "local' to install a configuration, or simply 'make install' to install the "
 1022 "whole program.\n"
 1023 "\n"
 1024 "Firestarter will now close."
 1025 msgstr ""
 1026 "Nebylo nalezeno správné nastavení Firestarteru. Pokud Firestarter spouštíte "
 1027 "z adresáře, ve kterém jste ho přeložili, nainstalujte nastavení spuštěním "
 1028 "'make install-data-local' nebo prostě nainstalujte celý program pomocí 'make "
 1029 "install'.\n"
 1030 "\n"
 1031 "Firestarter nyní skončí."
 1032 
 1033 #: src/preferences.c:235 src/preferences.glade.h:53
 1034 msgid "Interface"
 1035 msgstr "Rozhraní"
 1036 
 1037 #: src/preferences.c:253 src/preferences.glade.h:45 src/statusview.c:950
 1038 msgid "Firewall"
 1039 msgstr "Firewall"
 1040 
 1041 #: src/preferences.c:258 src/preferences.glade.h:59
 1042 msgid "Network Settings"
 1043 msgstr "Nastavení sítě"
 1044 
 1045 #: src/preferences.c:263
 1046 msgid "ICMP Filtering"
 1047 msgstr "Filtrování ICMP"
 1048 
 1049 #: src/preferences.c:268
 1050 msgid "ToS Filtering"
 1051 msgstr "Filtrování ToS"
 1052 
 1053 #: src/preferences.c:273
 1054 msgid "Advanced Options"
 1055 msgstr "Pokročilé možnosti"
 1056 
 1057 #: src/preferences.c:505
 1058 msgid "Hosts"
 1059 msgstr "Počítače"
 1060 
 1061 #: src/preferences.c:509
 1062 msgid "Ports"
 1063 msgstr "Porty"
 1064 
 1065 #: src/preferences.c:672 src/wizard.c:534 src/wizard.c:551
 1066 msgid "Please review your choices"
 1067 msgstr "Zkontrolujte prosím svá nastavení"
 1068 
 1069 #: src/preferences.c:673
 1070 msgid "Invalid DHCP configuration"
 1071 msgstr "Neplatné nastavení DHCP"
 1072 
 1073 #: src/preferences.c:674
 1074 msgid ""
 1075 "Please review your DHCP settings, the configuration\n"
 1076 "you specified is not valid."
 1077 msgstr ""
 1078 "Zkontrolujte prosím vaše nastavení DHCP, nastavení,\n"
 1079 "které jste zadali, není platné."
 1080 
 1081 #: src/preferences.c:909
 1082 msgid "Missing file"
 1083 msgstr "Chybí soubor"
 1084 
 1085 #: src/preferences.c:910
 1086 msgid "Firestarter interface file not found"
 1087 msgstr "Soubor rozhraním Firestarteru nenalezen"
 1088 
 1089 #: src/preferences.c:911
 1090 msgid "The interface markup file preferences.glade could not be found."
 1091 msgstr "Soubor s rozhraním preferences.glade nelze najít."
 1092 
 1093 #: src/preferences.glade.h:1
 1094 msgid "  "
 1095 msgstr "  "
 1096 
 1097 #: src/preferences.glade.h:2
 1098 msgid "*"
 1099 msgstr "*"
 1100 
 1101 #: src/preferences.glade.h:3
 1102 msgid "<b>Allow the following ICMP packet types</b>"
 1103 msgstr "<b>Povolit následující typy paketů ICMP</b>"
 1104 
 1105 #: src/preferences.glade.h:4
 1106 msgid "<b>Blocked connections</b>"
 1107 msgstr "<b>Blokovaná spojení</b>"
 1108 
 1109 #: src/preferences.glade.h:5
 1110 msgid "<b>Broadcast traffic</b>"
 1111 msgstr "<b>Broadcasty</b>"
 1112 
 1113 #: src/preferences.glade.h:6
 1114 msgid "<b>DHCP server details</b>"
 1115 msgstr "<b>Podrobnosti o serveru DHCP</b>"
 1116 
 1117 #: src/preferences.glade.h:7
 1118 msgid "<b>Do not log events for the following</b>"
 1119 msgstr "<b>Nezaznamenávat události pro následující</b>"
 1120 
 1121 #: src/preferences.glade.h:8
 1122 msgid "<b>Do not log events from</b>"
 1123 msgstr "<b>Nezaznamenávat události od</b>"
 1124 
 1125 #: src/preferences.glade.h:9
 1126 msgid "<b>Internet connected network device</b>"
 1127 msgstr "<b>Síťové zařízení připojené k Internetu</b>"
 1128 
 1129 #: src/preferences.glade.h:10
 1130 msgid "<b>Local network connected device</b>"
 1131 msgstr "<b>Síťové zařízení připojené k místní síti</b>"
 1132 
 1133 #: src/preferences.glade.h:11
 1134 msgid "<b>Prefered packet rejection method</b>"
 1135 msgstr "<b>Preferovaná metoda odmítnutí paketu</b>"
 1136 
 1137 #: src/preferences.glade.h:12
 1138 msgid "<b>Prioritize by maximizing the</b>"
 1139 msgstr "<b>Prioritizovat maximalizací</b>"
 1140 
 1141 #: src/preferences.glade.h:13
 1142 msgid "<b>Prioritize services commonly used by</b>"
 1143 msgstr "<b>Prioritizovat služby často používané</b>"
 1144 
 1145 #: src/preferences.glade.h:14
 1146 msgid "<b>Rule editing</b>"
 1147 msgstr "<b>Úpravy pravidel</b>"
 1148 
 1149 #: src/preferences.glade.h:15
 1150 msgid "<b>Startup and persistence</b>"
 1151 msgstr "<b>Spouštění a perzistence</b>"
 1152 
 1153 #: src/preferences.glade.h:16
 1154 msgid "<b>System tray icon</b>"
 1155 msgstr "<b>Ikona v oznamovací oblasti</b>"
 1156 
 1157 #: src/preferences.glade.h:17
 1158 msgid "<b>Traffic validation</b>"
 1159 msgstr "<b>Ověřování platnosti provozu</b>"
 1160 
 1161 #: src/preferences.glade.h:18
 1162 msgid "<span size=\"x-large\" weight=\"bold\">Advanced Firewall Options</span>"
 1163 msgstr ""
 1164 "<span size=\"x-large\" weight=\"bold\">Pokročilé možnosti firewallu</span>"
 1165 
 1166 #: src/preferences.glade.h:19
 1167 msgid "<span size=\"x-large\" weight=\"bold\">Events List</span>"
 1168 msgstr "<span size=\"x-large\" weight=\"bold\">Seznam událostí</span>"
 1169 
 1170 #: src/preferences.glade.h:20
 1171 msgid "<span size=\"x-large\" weight=\"bold\">Firewall</span>"
 1172 msgstr "<span size=\"x-large\" weight=\"bold\">Firewall</span>"
 1173 
 1174 #: src/preferences.glade.h:21
 1175 msgid "<span size=\"x-large\" weight=\"bold\">ICMP Filtering</span>"
 1176 msgstr "<span size=\"x-large\" weight=\"bold\">Filtrování ICMP</span>"
 1177 
 1178 #: src/preferences.glade.h:22
 1179 msgid "<span size=\"x-large\" weight=\"bold\">Network Settings</span>"
 1180 msgstr "<span size=\"x-large\" weight=\"bold\">Nastavení sítě</span>"
 1181 
 1182 #: src/preferences.glade.h:23
 1183 msgid "<span size=\"x-large\" weight=\"bold\">Policy Editor</span>"
 1184 msgstr "<span size=\"x-large\" weight=\"bold\">Editor strategie</span>"
 1185 
 1186 #: src/preferences.glade.h:24
 1187 msgid "<span size=\"x-large\" weight=\"bold\">Type of Service Filtering</span>"
 1188 msgstr "<span size=\"x-large\" weight=\"bold\">Filtrování typu služby</span>"
 1189 
 1190 #: src/preferences.glade.h:25
 1191 msgid "<span size=\"x-large\" weight=\"bold\">User Interface</span>"
 1192 msgstr "<span size=\"x-large\" weight=\"bold\">Uživatelské rozhraní</span>"
 1193 
 1194 #: src/preferences.glade.h:26
 1195 msgid "Address Masking"
 1196 msgstr "Maska adres"
 1197 
 1198 #: src/preferences.glade.h:27
 1199 msgid "Advanced"
 1200 msgstr "Pokročilé"
 1201 
 1202 #: src/preferences.glade.h:28
 1203 msgid "Apply policy changes immediately"
 1204 msgstr "Provádět změny strategie okamžitě"
 1205 
 1206 #: src/preferences.glade.h:31
 1207 msgid "Block traffic from reserved addresses on public interfaces"
 1208 msgstr "Blokovat provoz z rezervovaných adres na veřejných rozhraních"
 1209 
 1210 #: src/preferences.glade.h:32
 1211 msgid "Create new DHCP configuration"
 1212 msgstr "Vytvořit nové nastavení DHCP"
 1213 
 1214 #: src/preferences.glade.h:33 src/wizard.c:117
 1215 msgid "Detected device(s):"
 1216 msgstr "Detekovaná zařízení:"
 1217 
 1218 #: src/preferences.glade.h:34
 1219 msgid "Drop silently"
 1220 msgstr "Tiše zahodit"
 1221 
 1222 #: src/preferences.glade.h:35
 1223 msgid "Echo reply (pong)"
 1224 msgstr "Odpověď echo (ping)"
 1225 
 1226 #: src/preferences.glade.h:36
 1227 msgid "Echo request (ping)"
 1228 msgstr "Požadavek na echo (ping)"
 1229 
 1230 #: src/preferences.glade.h:37
 1231 msgid "Enable DHCP for the local network"
 1232 msgstr "Povolit DHCP pro místní síť"
 1233 
 1234 #: src/preferences.glade.h:38
 1235 msgid "Enable ICMP filtering"
 1236 msgstr "Povolit filtrování ICMP"
 1237 
 1238 #: src/preferences.glade.h:39 src/wizard.c:245
 1239 msgid "Enable Internet connection sharing"
 1240 msgstr "Povolit sdílení připojení k Internetu"
 1241 
 1242 #: src/preferences.glade.h:40
 1243 msgid "Enable Type of Service filtering"
 1244 msgstr "Povolit filtrování typu služby"
 1245 
 1246 #: src/preferences.glade.h:43
 1247 msgid "Filter host"
 1248 msgstr "Počítač filtru"
 1249 
 1250 #: src/preferences.glade.h:44
 1251 msgid "Filter port"
 1252 msgstr "Port filtru"
 1253 
 1254 #: src/preferences.glade.h:46 src/wizard.c:344
 1255 msgid "Highest IP address to assign:"
 1256 msgstr "Nejvyšší přiřazovaná IP adresa:"
 1257 
 1258 #: src/preferences.glade.h:47
 1259 msgid "Host"
 1260 msgstr "Počítač"
 1261 
 1262 #: src/preferences.glade.h:48
 1263 msgid "ICMP"
 1264 msgstr "ICMP"
 1265 
 1266 #: src/preferences.glade.h:49
 1267 msgid ""
 1268 "ICMP filtering allows you to restrict control packet creation and\n"
 1269 "reception by the firewall, potentially preventing <i>Denial of Service</i>\n"
 1270 "attacks, but also disabling many common network tools."
 1271 msgstr ""
 1272 "Filtrování ICMP vám umožňuje omezit tvorbu a příjem řídicích paketů "
 1273 "firewallem, což může zabránit útokům <i>Denial of Service</i>, ale také "
 1274 "zakázat mnoho běžných sítových nástrojů."
 1275 
 1276 #: src/preferences.glade.h:52
 1277 msgid "Interactivity"
 1278 msgstr "Interaktivita"
 1279 
 1280 #: src/preferences.glade.h:54 src/wizard.c:313
 1281 msgid "Keep existing DHCP configuration"
 1282 msgstr "Ponechat existující nastavení DHCP"
 1283 
 1284 #: src/preferences.glade.h:55 src/wizard.c:334
 1285 msgid "Lowest IP address to assign:"
 1286 msgstr "Nejnižší přiřazovaná IP adresa:"
 1287 
 1288 #: src/preferences.glade.h:56
 1289 msgid "MS Traceroute"
 1290 msgstr "MS Traceroute"
 1291 
 1292 #: src/preferences.glade.h:57
 1293 msgid "Minimize to tray on window close"
 1294 msgstr "Minimalizovat do oznamovací oblasti při zavření okna"
 1295 
 1296 #: src/preferences.glade.h:58 src/wizard.c:354
 1297 msgid "Name server:"
 1298 msgstr "Nameserver:"
 1299 
 1300 #: src/preferences.glade.h:62
 1301 msgid "Preferences"
 1302 msgstr "Nastavení"
 1303 
 1304 #: src/preferences.glade.h:63
 1305 msgid "Redirection"
 1306 msgstr "Přesměrování"
 1307 
 1308 #: src/preferences.glade.h:64
 1309 msgid "Reject with error packet"
 1310 msgstr "Odmítnout s paketem o chybě"
 1311 
 1312 #: src/preferences.glade.h:65
 1313 msgid "Reliability"
 1314 msgstr "Spolehlivost"
 1315 
 1316 #: src/preferences.glade.h:66
 1317 msgid "Servers"
 1318 msgstr "Servery"
 1319 
 1320 #: src/preferences.glade.h:67
 1321 msgid "Skip entries where the destination is not the firewall"
 1322 msgstr "Přeskočit položky, kde cíl není firewall"
 1323 
 1324 #: src/preferences.glade.h:68
 1325 msgid "Skip redundant entries"
 1326 msgstr "Přeskočit redundantní položky"
 1327 
 1328 #: src/preferences.glade.h:69
 1329 msgid "Source Quenching"
 1330 msgstr "Utlumení zdroje"
 1331 
 1332 #: src/preferences.glade.h:70
 1333 msgid "Start firewall on system boot"
 1334 msgstr "Spustit firewall při zavádění systému"
 1335 
 1336 #: src/preferences.glade.h:71
 1337 msgid "Start/restart firewall on DHCP lease renewal"
 1338 msgstr "Spustit/restartovat firewall při obnovení přidělení DHCP"
 1339 
 1340 #: src/preferences.glade.h:72
 1341 msgid "Start/restart firewall on dial-out"
 1342 msgstr "Spustit/restartovat firewall při zavolání"
 1343 
 1344 #: src/preferences.glade.h:73
 1345 msgid "Start/restart firewall on program startup"
 1346 msgstr "Spustit/restartovat firewall při spuštění programu"
 1347 
 1348 #: src/preferences.glade.h:74
 1349 msgid "The X Window System"
 1350 msgstr "X Window System"
 1351 
 1352 #: src/preferences.glade.h:75
 1353 msgid "Throughput"
 1354 msgstr "Propustnost"
 1355 
 1356 #: src/preferences.glade.h:76
 1357 msgid "Timestamping"
 1358 msgstr "Časová značka"
 1359 
 1360 #: src/preferences.glade.h:78
 1361 msgid "Traceroute"
 1362 msgstr "Traceroute"
 1363 
 1364 #: src/preferences.glade.h:79
 1365 msgid ""
 1366 "Type of Service filtering allows you to prioritize network traffic in order\n"
 1367 "for certain applications to recieve higher troughput rates or better\n"
 1368 "interactivity."
 1369 msgstr ""
 1370 "Filtrování typu služby vám umožňuje změnit priority síťového provozu pro\n"
 1371 "zvýšení propustnosti nebo lepší interaktivitu určitých aplikací."
 1372 
 1373 #: src/preferences.glade.h:82
 1374 msgid "Unreachable"
 1375 msgstr "Nedostupný"
 1376 
 1377 #: src/preferences.glade.h:83
 1378 msgid "Workstations"
 1379 msgstr "Pracovní stanice"
 1380 
 1381 #: src/preferences.glade.h:84
 1382 msgid "_Accept"
 1383 msgstr "_Přijmout"
 1384 
 1385 #: src/savelog.c:67
 1386 #, c-format
 1387 msgid ""
 1388 "Error writing to file %s\n"
 1389 "\n"
 1390 "%s"
 1391 msgstr ""
 1392 "Chyba při zápisu do souboru %s\n"
 1393 "\n"
 1394 "%s"
 1395 
 1396 #: src/savelog.c:92
 1397 msgid "Save Events To File"
 1398 msgstr "Uložit události do souboru"
 1399 
 1400 #: src/statusview.c:485 src/statusview.c:1034
 1401 msgid "Active"
 1402 msgstr "Aktivní"
 1403 
 1404 #: src/statusview.c:487
 1405 msgid "Disabled"
 1406 msgstr "Zakázáno"
 1407 
 1408 #: src/statusview.c:489
 1409 msgid "Locked"
 1410 msgstr "Zamčeno"
 1411 
 1412 #: src/statusview.c:681
 1413 msgid "Internet"
 1414 msgstr "Internet"
 1415 
 1416 #: src/statusview.c:684
 1417 msgid "Local"
 1418 msgstr "Místní"
 1419 
 1420 #: src/statusview.c:939
 1421 msgid "Program"
 1422 msgstr "Program"
 1423 
 1424 #: src/statusview.c:940
 1425 msgid "Color"
 1426 msgstr "Barva"
 1427 
 1428 #: src/statusview.c:980
 1429 msgid "Total"
 1430 msgstr "Celkem"
 1431 
 1432 #: src/statusview.c:986
 1433 msgid "Serious"
 1434 msgstr "Vážné"
 1435 
 1436 #: src/statusview.c:1046
 1437 msgid "Network"
 1438 msgstr "Síť"
 1439 
 1440 #: src/statusview.c:1058
 1441 msgid "Device"
 1442 msgstr "Zařízení"
 1443 
 1444 #: src/statusview.c:1064
 1445 msgid "Type"
 1446 msgstr "Typ"
 1447 
 1448 #: src/statusview.c:1070
 1449 msgid "Received"
 1450 msgstr "Přijato"
 1451 
 1452 #: src/statusview.c:1076
 1453 msgid "Sent"
 1454 msgstr "Odesláno"
 1455 
 1456 #: src/statusview.c:1082
 1457 msgid "Activity"
 1458 msgstr "Aktivita"
 1459 
 1460 #: src/statusview.c:1089
 1461 msgid "Active connections"
 1462 msgstr "Aktivní spojení"
 1463 
 1464 #: src/tray.c:144
 1465 msgid "Firewall stopped"
 1466 msgstr "Firewall zastaven"
 1467 
 1468 #: src/tray.c:147
 1469 msgid "Firewall running"
 1470 msgstr "Firewall běží"
 1471 
 1472 #: src/tray.c:150
 1473 msgid "Firewall locked"
 1474 msgstr "Firewall zamčen"
 1475 
 1476 #: src/tray.c:204
 1477 msgid "_Show Firestarter"
 1478 msgstr "_Zobrazit Firestarter"
 1479 
 1480 #: src/tray.c:214
 1481 msgid "_Exit"
 1482 msgstr "U_končit"
 1483 
 1484 #: src/util.c:109
 1485 msgid "Firestarter error"
 1486 msgstr "Chyba Firestarteru"
 1487 
 1488 #: src/util.c:138
 1489 msgid ""
 1490 "Failed to open the system log\n"
 1491 "\n"
 1492 msgstr ""
 1493 "Nemohu otevřít záznam systému\n"
 1494 "\n"
 1495 
 1496 #: src/util.c:140
 1497 msgid "No event information will be available."
 1498 msgstr "Nebudou k dispozici informace o událostech."
 1499 
 1500 #: src/util.c:236
 1501 msgid "Failed to open /proc/net/dev for reading: "
 1502 msgstr "Nemohu otevřít /proc/net/dev pro čtení: "
 1503 
 1504 #: src/util.c:277
 1505 msgid "Ethernet device"
 1506 msgstr "Ethernetové zařízení"
 1507 
 1508 #: src/util.c:279
 1509 msgid "Ethernet"
 1510 msgstr "Ethernet"
 1511 
 1512 #: src/util.c:282
 1513 msgid "Dialup device"
 1514 msgstr "Vytáčené zařízení"
 1515 
 1516 #: src/util.c:284
 1517 msgid "Dialup"
 1518 msgstr "Vytáčené připojení"
 1519 
 1520 #: src/util.c:287
 1521 msgid "Wireless device"
 1522 msgstr "Bezdrátové zařízení"
 1523 
 1524 #: src/util.c:289
 1525 msgid "Wireless"
 1526 msgstr "Bezdrátové"
 1527 
 1528 #: src/util.c:291
 1529 msgid "IPv6 Tunnel"
 1530 msgstr "Tunel IPv6"
 1531 
 1532 #: src/util.c:293
 1533 msgid "VPN Tunnel"
 1534 msgstr "Tunel VPN"
 1535 
 1536 #: src/util.c:295
 1537 msgid "Routed IP Tunnel"
 1538 msgstr "Směrovaný tunel IP"
 1539 
 1540 #: src/util.c:298
 1541 msgid "Unknown device"
 1542 msgstr "Neznámé zařízení"
 1543 
 1544 #: src/wizard.c:106
 1545 msgid ""
 1546 "Please select your Internet connected network device from the drop-down\n"
 1547 "list of available devices."
 1548 msgstr ""
 1549 "Vyberte prosím ze seznamu dostupných zařízení své síťové zařízení připojené "
 1550 "k Internetu."
 1551 
 1552 #: src/wizard.c:137
 1553 msgid ""
 1554 "Tip: If you use a modem the device name is likely ppp0. If you have a cable "
 1555 "modem or a\n"
 1556 "DSL connection, choose eth0. Choose ppp0 if you know your cable or DSL "
 1557 "operator uses\n"
 1558 "the PPPoE protocol."
 1559 msgstr ""
 1560 "Tip: Pokud používáte modem, název zařízení je pravděpodobně ppp0. Pokud máte "
 1561 "kabelový\n"
 1562 "modem nebo připojení DSL, zvolte eth0. Zvolte ppp0, pokud víte, že váš "
 1563 "kabelový\n"
 1564 "nebo DSL operátor používá protokol PPPoE."
 1565 
 1566 #: src/wizard.c:147
 1567 msgid "Start the firewall on dial-out"
 1568 msgstr "Spustit firewall při zavolání"
 1569 
 1570 #: src/wizard.c:149
 1571 msgid ""
 1572 "Check this option and the firewall will start when you dial your Internet "
 1573 "Service Provider."
 1574 msgstr ""
 1575 "Zaškrtněte tuto volbu a firewall bude spuštěn, když zavoláte svému "
 1576 "poskytovateli připojení k Internetu."
 1577 
 1578 #: src/wizard.c:155
 1579 msgid "IP address is assigned via DHCP"
 1580 msgstr "IP adresa je přiřazována pomocí DHCP"
 1581 
 1582 #: src/wizard.c:157
 1583 msgid ""
 1584 "Check this option if you need to connect to a DHCP server. Cable modem and "
 1585 "DSL users should check this."
 1586 msgstr ""
 1587 "Zaškrtněte tuto volbu, pokud se musíte připojit k DHCP serveru. Měli by ji "
 1588 "zaškrtnout uživatelé kabelových modemů a DSL."
 1589 
 1590 #: src/wizard.c:237
 1591 msgid ""
 1592 "Firestarter can share your Internet connection with the computers on your "
 1593 "local network\n"
 1594 "using a single public IP address and a method called Network Address "
 1595 "Translation."
 1596 msgstr ""
 1597 "Firestarter může sdílet vaše připojení k Internetu s počítači na vaší místní "
 1598 "síti\n"
 1599 "pomocí jedné veřejné IP adresy a metody zvané Network Address Translation."
 1600 
 1601 #: src/wizard.c:263
 1602 msgid "Local area network device:"
 1603 msgstr "Zařízení místní sítě:"
 1604 
 1605 #: src/wizard.c:283
 1606 msgid "Enable DHCP for local network"
 1607 msgstr "Povolit DHCP pro místní síť"
 1608 
 1609 #: src/wizard.c:287
 1610 msgid "Explain the DHCP function..."
 1611 msgstr "Vysvětlit funkci DHCP..."
 1612 
 1613 #: src/wizard.c:293
 1614 msgid "DHCP server details"
 1615 msgstr "Podrobnosti o serveru DHCP"
 1616 
 1617 #: src/wizard.c:317
 1618 msgid "Create new DHCP configuration:"
 1619 msgstr "Vytvořit nové nastavení DHCP:"
 1620 
 1621 #: src/wizard.c:399
 1622 msgid ""
 1623 "This wizard will help you to set up a firewall for your\n"
 1624 "Linux machine. You will be asked some questions\n"
 1625 "about your network setup in order to customize the\n"
 1626 "firewall for your system.\n"
 1627 "\n"
 1628 msgstr ""
 1629 "Tento průvodce vám pomůže nastavit firewall pro váš\n"
 1630 "počítač s Linuxem. Bude vám položeno několik otázek\n"
 1631 "o vašem nastavení sítě, aby byl firewall upraven\n"
 1632 "pro váš systém.\n"
 1633 "\n"
 1634 
 1635 #: src/wizard.c:404
 1636 msgid ""
 1637 "Tip: If you are uncertain of how to answer a question it is\n"
 1638 "best to use the default value supplied.\n"
 1639 "\n"
 1640 msgstr ""
 1641 "Tip: Pokud si nejste jisti, jak odpovědět na otázku, je\n"
 1642 "nejlepší použít implicitní hodnoty.\n"
 1643 "\n"
 1644 
 1645 #: src/wizard.c:407
 1646 msgid "Please press the forward button to continue.\n"
 1647 msgstr "Pokračujte prosím stisknutím tlačítka Vpřed.\n"
 1648 
 1649 #: src/wizard.c:430
 1650 msgid "The wizard is now ready to start your firewall."
 1651 msgstr "Průvoodce je nyní připraven spustit váš firewall"
 1652 
 1653 #: src/wizard.c:431
 1654 msgid ""
 1655 "Press the save button to continue, or the back button to review your choices."
 1656 msgstr ""
 1657 "Pokračujte stisknutím tlačítka Uložit nebo zkontrolujte svá nastavení "
 1658 "stisknutím tlačítka Zpět."
 1659 
 1660 #: src/wizard.c:437
 1661 msgid "Start firewall now"
 1662 msgstr "Spustit firewall teď"
 1663 
 1664 #: src/wizard.c:443
 1665 msgid ""
 1666 "Tip: If you are connecting to the firewall host remotely you might want to\n"
 1667 "defer starting the firewall until you have created additional policy."
 1668 msgstr ""
 1669 "Tip: Pokud se připojujete k počítači s firewallem vzdáleně, možná budete "
 1670 "chtít\n"
 1671 "odložit spuštění firewallu, dokud nevytvoříte další pravidla."
 1672 
 1673 #: src/wizard.c:535
 1674 msgid "The local area and the Internet connected devices can not be the same."
 1675 msgstr "Zařízení připojená k místní síti a Internetu nesmí být stejné."
 1676 
 1677 #: src/wizard.c:552
 1678 msgid "The supplied DHCP configuration is not valid."
 1679 msgstr "Zadané nastavení DHCP není platné."
 1680 
 1681 #: src/wizard.c:618
 1682 msgid "Firewall Wizard"
 1683 msgstr "Průvodce firewallem"
 1684 
 1685 #: src/wizard.c:643
 1686 msgid "Welcome to Firestarter"
 1687 msgstr "Vítejte ve Firestarteru"
 1688 
 1689 #: src/wizard.c:649
 1690 msgid "Network device setup"
 1691 msgstr "Nastavení síťových zařízení"
 1692 
 1693 #: src/wizard.c:655
 1694 msgid "Internet connection sharing setup"
 1695 msgstr "Nastavení sdílení připojení k Internetu"
 1696 
 1697 #. Final page
 1698 #: src/wizard.c:662
 1699 msgid "Ready to start your firewall"
 1700 msgstr "Připraveno spustit váš firewall"
 1701 
 1702 #~ msgid ""
 1703 #~ "No DHCP client configuration found\n"
 1704 #~ "\n"
 1705 #~ "The firewall will not be loaded automatically on a lease renewal. Please "
 1706 #~ "make sure the external device is configured properly or disable the DHCP "
 1707 #~ "option if you are using static settings.\n"
 1708 #~ msgstr ""
 1709 #~ "Nenalezena konfigurace klienta DHCP\n"
 1710 #~ "\n"
 1711 #~ "Firewall nebude automaticky načten při obnovení přidělení. Přesvědčte se "
 1712 #~ "prosím, že externí zařízení je správně nakonfigurováno, nebo zakažte "
 1713 #~ "volbu DHCP, pokud používáte statické nastavení.\n"
 1714 
 1715 #~ msgid "Firewall stopped, network traffic is now flowing freely\n"
 1716 #~ msgstr "Firewall zastaven, data po síti volně procházejí\n"
 1717 
 1718 #~ msgid "There was an undetermined error when trying to stop your firewall."
 1719 #~ msgstr "Při pokusu zastavit váš firewall došlo k nerozpoznané chybě."
 1720 
 1721 #~ msgid "Firewall started\n"
 1722 #~ msgstr "Firewall spuštěn\n"
 1723 
 1724 #~ msgid "All traffic blocked\n"
 1725 #~ msgstr "Všechen provoz zablokován\n"
 1726 
 1727 #~ msgid ""
 1728 #~ "Failed to lock down firewall\n"
 1729 #~ "\n"
 1730 #~ msgstr ""
 1731 #~ "Nemohu zamknout firewall\n"
 1732 #~ "\n"