"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "evolution-mapi-3.46.1/po/sk.po" (2 Dec 2022, 39213 Bytes) of package /linux/misc/evolution-mapi-3.46.1.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Slovak translation for evolution-mapi.
  2 # Copyright (C) 2009-2013 Free Software Foundation, Inc.
  3 # This file is distributed under the same license as the evolution-mapi package.
  4 # Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2009, 2010.
  5 # Pavol Klačanský <pavol@klacansky.com>, 2011.
  6 # Marián Čavojský <cavo+gnomel10n@cavo.sk>, 2012-2013.
  7 #
  8 msgid ""
  9 msgstr ""
  10 "Project-Id-Version: evolution-mapi\n"
  11 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
  12 "product=evolution-mapi&keywords=I18N+L10N&component=miscellaneous\n"
  13 "POT-Creation-Date: 2017-09-11 07:44+0000\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2017-09-15 20:48+0200\n"
  15 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
  16 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
  17 "Language: sk\n"
  18 "MIME-Version: 1.0\n"
  19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  21 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
  22 "X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
  23 
  24 #: ../evolution-mapi.metainfo.xml.in.h:1
  25 msgid "Exchange MAPI"
  26 msgstr "Exchange MAPI"
  27 
  28 #: ../evolution-mapi.metainfo.xml.in.h:2 ../src/camel/camel-mapi-provider.c:72
  29 msgid "For accessing Microsoft Exchange 2007/OpenChange servers via MAPI"
  30 msgstr "Na prístup k serverom Microsoft Exchange 2007/OpenChange pomocou MAPI"
  31 
  32 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:92
  33 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:100
  34 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1859 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1943
  35 msgid "Unknown error"
  36 msgstr "Neznáma chyba"
  37 
  38 # PK: poloziek zo zoznamu GAL
  39 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:496
  40 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:680
  41 msgid "Failed to fetch GAL entries"
  42 msgstr "Zlyhalo získanie položiek z GAL"
  43 
  44 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:502
  45 msgid "Failed to transfer contacts from a server"
  46 msgstr "Zlyhalo presúvanie kontaktov zo servera"
  47 
  48 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:687
  49 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1105
  50 msgid "Failed to list items from a server"
  51 msgstr "Zlyhalo získavanie zoznamu položiek zo servera"
  52 
  53 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:862
  54 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1332
  55 msgid "Failed to modify item on a server"
  56 msgstr "Zlyhalo upravenie položky na serveri"
  57 
  58 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:862
  59 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1332
  60 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1625
  61 msgid "Failed to create item on a server"
  62 msgstr "Zlyhalo vytvorenie položky na serveri"
  63 
  64 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:923
  65 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1400
  66 msgid "Failed to remove item from a server"
  67 msgstr "Zlyhalo odstránenie položky zo servera"
  68 
  69 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:881
  70 msgid "Failed to transfer objects from a server"
  71 msgstr "Zlyhalo presúvanie objektov zo servera"
  72 
  73 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1249
  74 msgid ""
  75 "Support for modifying single instances of a recurring appointment is not yet "
  76 "implemented. No change was made to the appointment on the server."
  77 msgstr ""
  78 "Podpora pre úpravu jednotlivých inštancií opakujúceho sa stretnutia nie je "
  79 "ešte implementovaná. Na serveri nebola vykonaná žiadna zmena v stretnutí."
  80 
  81 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1675
  82 msgid "Failed to get Free/Busy data"
  83 msgstr "Zlyhalo získavanie údajov diára"
  84 
  85 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:776
  86 #, c-format
  87 msgid "Refreshing folder “%s”"
  88 msgstr "Obnovuje sa priečinok „%s“"
  89 
  90 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:844
  91 #, c-format
  92 msgid "Downloading messages in folder “%s”"
  93 msgstr "Preberajú sa správy v priečinku „%s“"
  94 
  95 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:932 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1492
  96 #, c-format
  97 msgid "This message is not available in offline mode."
  98 msgstr "Táto správa nie je dostupná v odpojenom režime."
  99 
 100 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:942 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:960
 101 #, c-format
 102 msgid "Fetching items failed: %s"
 103 msgstr "Získavanie položiek zlyhalo: %s"
 104 
 105 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:947 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:965
 106 msgid "Fetching items failed"
 107 msgstr "Získavanie položiek zlyhalo"
 108 
 109 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1170
 110 #, c-format
 111 msgid "Cannot append message to folder “%s”"
 112 msgstr "Nedá sa pridať správa do priečinka „%s“"
 113 
 114 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1179 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1209
 115 #, c-format
 116 msgid "Offline."
 117 msgstr "Odpojený."
 118 
 119 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1293
 120 #, c-format
 121 msgid "Failed to empty Trash: %s"
 122 msgstr "Zlyhalo vyprázdnenie Koša: %s"
 123 
 124 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1299
 125 msgid "Failed to empty Trash"
 126 msgstr "Zlyhalo vyprázdnenie Koša"
 127 
 128 #. Translators: The first %s is replaced with a message ID,
 129 #. the second %s is replaced with a detailed error string
 130 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1477
 131 #, c-format
 132 msgid "Cannot get message %s: %s"
 133 msgstr "Nedá sa získať správa %s: %s"
 134 
 135 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1478
 136 msgid "No such message"
 137 msgstr "Taká správa neexistuje"
 138 
 139 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1503 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1537
 140 #, c-format
 141 msgid "Could not get message: %s"
 142 msgstr "Nepodarilo sa získať správu: %s"
 143 
 144 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1509 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1544
 145 #, c-format
 146 msgid "Could not get message"
 147 msgstr "Nepodarilo sa získať správu"
 148 
 149 # názov kvóty.
 150 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1920
 151 msgid "Receive quota"
 152 msgstr "Kvóta na príjem"
 153 
 154 # názov kvóty
 155 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1926
 156 msgid "Send quota"
 157 msgstr "Kvóta na odosielanie"
 158 
 159 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1948
 160 msgid "No quota information available"
 161 msgstr "Nie sú dostupné informácie o kvóte"
 162 
 163 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:2055
 164 #, c-format
 165 msgid "Could not load summary for %s"
 166 msgstr "Nepodarilo sa načítať súhrn pre %s"
 167 
 168 # PK: toto mi evokuje ze sa kontroluje ta posta a nie ci je nova posta
 169 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:43
 170 msgid "Checking for new mail"
 171 msgstr "Kontroluje sa na nové správy"
 172 
 173 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:45
 174 msgid "C_heck for new messages in all folders"
 175 msgstr "_Kontrolovať na nové správy vo všetkých priečinkoch"
 176 
 177 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:49
 178 msgid "Options"
 179 msgstr "Voľby"
 180 
 181 #. i18n: copy from evolution:camel-imap-provider.c
 182 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:52
 183 msgid "_Apply filters to new messages in Inbox on this server"
 184 msgstr ""
 185 "_Aplikovať filtre na nové správy v priečinku Doručená pošta na tomto serveri"
 186 
 187 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:54
 188 msgid "Check new messages for _Junk contents"
 189 msgstr "Kontrolovať nové správy, či neobsahujú _nevyžiadanú poštu"
 190 
 191 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:56
 192 msgid "Only check for Junk messag_es in the Inbox folder"
 193 msgstr ""
 194 "Kontrolovať nevyžiad_anú poštu v správach iba v priečinku Doručená pošta"
 195 
 196 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:58
 197 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1602
 198 msgid "Lis_ten for server notifications"
 199 msgstr "Očakávať upo_zornenia zo servera"
 200 
 201 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:60
 202 msgid "Synchroni_ze remote mail locally in all folders"
 203 msgstr "Synchroni_zovať vzdialenú poštu miestne vo všetkých priečinkoch"
 204 
 205 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:87
 206 msgid "Password"
 207 msgstr "Heslo"
 208 
 209 #  serveru OpenChange
 210 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:88
 211 msgid ""
 212 "This option will connect to the OpenChange server using a plaintext password."
 213 msgstr ""
 214 "Táto voľba vás pripojí k serveru OpenChange pomocou nezašifrovaného hesla."
 215 
 216 #: ../src/camel/camel-mapi-sasl-krb.c:26
 217 msgid "Kerberos"
 218 msgstr "Kerberos"
 219 
 220 #: ../src/camel/camel-mapi-sasl-krb.c:28
 221 msgid "This option will connect to the server using kerberos key."
 222 msgstr ""
 223 "Táto voľba vás pripojí k serveru OpenChange pomocou kľúča systému Kerberos."
 224 
 225 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:132 ../src/camel/camel-mapi-store.c:174
 226 msgid "Cannot find folder in a local cache"
 227 msgstr "Nedá sa nájsť priečinok v lokálnej vyrovnávacej pamäti"
 228 
 229 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:490 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1178
 230 msgid "Folder list is not available in offline mode"
 231 msgstr "Zoznam priečinkov je nedostupný v odpojenom režime."
 232 
 233 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:872
 234 msgid "No public folder found"
 235 msgstr "Nenašli sa žiadne verejné priečinky"
 236 
 237 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:872
 238 msgid "No folder found"
 239 msgstr "Nenašli sa žiadne priečinky"
 240 
 241 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1200 ../src/camel/camel-mapi-store.c:2170
 242 #, c-format
 243 msgid "Connecting to “%s”"
 244 msgstr "Pripája sa k „%s“"
 245 
 246 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1259
 247 msgid "Cannot create MAPI folders in offline mode"
 248 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinky MAPI v odpojenom režime"
 249 
 250 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1266
 251 #, c-format
 252 msgid "Cannot create new folder “%s”"
 253 msgstr "Nedá sa vytvoriť nový priečinok „%s“"
 254 
 255 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1275
 256 #, c-format
 257 msgid "Authentication failed"
 258 msgstr "Overenie totožnosti zlyhalo"
 259 
 260 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1285
 261 msgid "MAPI folders can be created only within mailbox of the logged in user"
 262 msgstr ""
 263 "Priečinky MAPI môžu byť vytvorené len vo vnútri poštového priečinka "
 264 "prihláseného používateľa"
 265 
 266 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1298 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1411
 267 #, c-format
 268 msgid "Cannot find folder “%s”"
 269 msgstr "Nedá sa nájsť priečinok „%s“"
 270 
 271 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1353
 272 #, c-format
 273 msgid "Cannot create folder “%s”: %s"
 274 msgstr "Nedá sa vytvoriť priečinok „%s“: %s"
 275 
 276 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1359
 277 #, c-format
 278 msgid "Cannot create folder “%s”"
 279 msgstr "Nedá sa vytvoriť priečinok „%s“"
 280 
 281 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1389 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1401
 282 msgid "Cannot delete MAPI folders in offline mode"
 283 msgstr "Nedajú sa odstrániť priečinky MAPI v odpojenom režime"
 284 
 285 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1457
 286 #, c-format
 287 msgid "Cannot remove folder “%s”: %s"
 288 msgstr "Nedá sa odstrániť priečinok „%s“: %s"
 289 
 290 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1465
 291 #, c-format
 292 msgid "Cannot remove folder “%s”"
 293 msgstr "Nedá sa odstrániť priečinok „%s“"
 294 
 295 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1495 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1510
 296 msgid "Cannot rename MAPI folders in offline mode"
 297 msgstr "Nedajú sa premenovať priečinky MAPI v odpojenom režime"
 298 
 299 #. Translators: “%s” is current name of the folder
 300 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1521
 301 #, c-format
 302 msgid "Cannot rename MAPI folder “%s”. Folder does not exist"
 303 msgstr "Nedá sa premenovať priečinok MAPI „%s“. Priečinok neexistuje"
 304 
 305 #. Translators: “%s to %s” is current name of the folder and
 306 #. new name of the folder.
 307 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1532
 308 #, c-format
 309 msgid "Cannot rename MAPI default folder “%s” to “%s”"
 310 msgstr "Nedá sa premenovať predvolený MAPI priečinok „%s“ na „%s“"
 311 
 312 #. Translators: “%s to %s” is current name of the folder and new name of the folder.
 313 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1558 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1601
 314 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1681
 315 #, c-format
 316 msgid "Cannot rename MAPI folder “%s” to “%s”"
 317 msgstr "Nedá sa premenovať priečinok MAPI „%s“ na „%s“"
 318 
 319 #. Translators: “%s to %s” is current name of the folder and new name of the folder.
 320 #. The last “%s” is a detailed error message.
 321 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1593 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1674
 322 #, c-format
 323 msgid "Cannot rename MAPI folder “%s” to “%s”: %s"
 324 msgstr "Nedá sa premenovať priečinok MAPI „%s“ na „%s“: %s"
 325 
 326 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1771
 327 msgid "Cannot subscribe MAPI folders in offline mode"
 328 msgstr "Nedá sa prihlásiť k odberu priečinkov MAPI v odpojenom režime"
 329 
 330 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1788
 331 #, c-format
 332 msgid "Folder “%s” not found"
 333 msgstr "Priečinok „%s“ nebol nájdený"
 334 
 335 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1906
 336 msgid "Cannot unsubscribe MAPI folders in offline mode"
 337 msgstr "Nedá sa odhlásiť z odberu priečinkov MAPI v odpojenom režime"
 338 
 339 #. Translators: The %s is replaced with a server's host name
 340 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2117 ../src/camel/camel-mapi-transport.c:194
 341 #, c-format
 342 msgid "Exchange MAPI server %s"
 343 msgstr "Server Exchange MAPI %s"
 344 
 345 #. To translators : Example string : Exchange MAPI service for
 346 #. _username_ on _server host name__
 347 #. Translators: The first %s is replaced with a user name, the second with a server's host name
 348 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2121 ../src/camel/camel-mapi-transport.c:197
 349 #, c-format
 350 msgid "Exchange MAPI service for %s on %s"
 351 msgstr "Služba Exchange MAPI pre používateľa %s na serveri %s"
 352 
 353 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2152
 354 msgid "Cannot connect to MAPI store in offline mode"
 355 msgstr "Nedá sa pripojiť k úložisku MAPI v odpojenom režime"
 356 
 357 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2205
 358 #, c-format
 359 msgid "Mailbox “%s” is full, no new messages will be received or sent."
 360 msgstr ""
 361 "Poštová schránka „%s“ je plná, žiadne správy nebudú môcť byť prijaté ani "
 362 "odoslané."
 363 
 364 # PK: peti toto rozhodni, moc mi to nesedi
 365 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2207
 366 #, c-format
 367 msgid ""
 368 "Mailbox “%s” is near its size limit, message send will be disabled soon."
 369 msgstr ""
 370 "Veľkosť poštovej schránky „%s“ sa blíži k stanovenej hranici. Odosielanie "
 371 "správ bude v blízkej budúcnosti zakázané."
 372 
 373 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2211
 374 #, c-format
 375 msgid "Mailbox “%s” is full, no new messages will be received."
 376 msgstr "Poštová schránka „%s“ je plná, žiadne správy nebudú prijaté."
 377 
 378 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2213
 379 #, c-format
 380 msgid "Mailbox “%s” is near its size limit."
 381 msgstr "Veľkosť poštovej schránky „%s“ sa blíži k stanovenej hranici."
 382 
 383 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2634
 384 msgid "Authentication password not available"
 385 msgstr "Overenie totožnosti heslom nie je dostupné"
 386 
 387 #: ../src/camel/camel-mapi-transport.c:145
 388 #: ../src/camel/camel-mapi-transport.c:167
 389 #, c-format
 390 msgid "Could not send message."
 391 msgstr "Nepodarilo sa odoslať správu."
 392 
 393 #: ../src/camel/camel-mapi-transport.c:162
 394 #, c-format
 395 msgid "Could not send message: %s"
 396 msgstr "Nepodarilo sa odoslať správu: %s"
 397 
 398 #: ../src/collection/e-mapi-backend.c:76
 399 msgid "Cannot connect, no credentials provided"
 400 msgstr "Nedá sa pripojiť, pretože neboli poskytnuté poverenia"
 401 
 402 #: ../src/collection/e-mapi-backend.c:373
 403 msgid "Global Address List"
 404 msgstr "Globálny zoznam adries (GAL)"
 405 
 406 #: ../src/collection/e-mapi-backend.c:728
 407 #: ../src/collection/e-mapi-backend.c:825
 408 #, c-format
 409 msgid "Data source “%s” does not represent a MAPI folder"
 410 msgstr "Zdroj údajov „%s“ nemá význam priečinka MAPI"
 411 
 412 #: ../src/configuration/e-book-config-mapigal.c:59
 413 msgid "Allow _partial search results"
 414 msgstr "Povoliť čiastočné _výsledky hľadania"
 415 
 416 # window title
 417 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:123
 418 msgid "Select username"
 419 msgstr "Výber používateľského mena"
 420 
 421 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:133
 422 msgid "Full name"
 423 msgstr "Celé meno"
 424 
 425 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:138
 426 msgid "Username"
 427 msgstr "Používateľské meno"
 428 
 429 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:165
 430 msgid ""
 431 "There are more users with similar user name on a server.\n"
 432 "Please select that you would like to use from the below list."
 433 msgstr ""
 434 "Na serveri existuje viac používateľov s podobným menom.\n"
 435 "Prosím, vyberte si z nasledujúceho zoznamu to, ktoré chcete použiť."
 436 
 437 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:361
 438 msgid "Authentication finished successfully."
 439 msgstr "Overenie totožnosti skončilo úspešne."
 440 
 441 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:363
 442 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:483
 443 msgid "Authentication failed."
 444 msgstr "Overenie totožnosti zlyhalo."
 445 
 446 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:426
 447 msgid "Cannot authenticate MAPI accounts in offline mode"
 448 msgstr "Nedá sa overiť totožnosť účtov MAPI v odpojenom režime."
 449 
 450 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:455
 451 msgid ""
 452 "Server, username and domain name cannot be empty. Please fill them with "
 453 "correct values."
 454 msgstr ""
 455 "Server, používateľské meno a názov domény nemôžu byť prázdne. Prosím, "
 456 "vyplňte ich správnymi hodnotami."
 457 
 458 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:458
 459 msgid ""
 460 "Realm name cannot be empty when kerberos is selected. Please fill them with "
 461 "correct values."
 462 msgstr ""
 463 "Názov domény nemôže byť prázdny, keď je vybraný protokol kerberos. Prosím, "
 464 "vyplňte ho správnymi hodnotami."
 465 
 466 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:477
 467 msgid "Connecting to the server, please wait..."
 468 msgstr "Pripája sa k serveru, čakajte, prosím…"
 469 
 470 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:679
 471 msgid "Configuration"
 472 msgstr "Konfigurácia"
 473 
 474 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:688
 475 msgid "_Server:"
 476 msgstr "_Server:"
 477 
 478 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:705
 479 msgid "User_name:"
 480 msgstr "Používateľské _meno"
 481 
 482 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:730
 483 msgid "_Domain name:"
 484 msgstr "Názov _domény:"
 485 
 486 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:743
 487 msgid "_Authenticate"
 488 msgstr "_Overiť totožnosť"
 489 
 490 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:751
 491 msgid "_Use secure connection"
 492 msgstr "_Použiť zabezpečené pripojenie"
 493 
 494 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:766
 495 msgid "_Kerberos authentication"
 496 msgstr "Overenie totožnosti pomocou _Kerberos"
 497 
 498 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:778
 499 msgid "_Realm name:"
 500 msgstr "Názov pôso_biska:"
 501 
 502 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-page.c:189
 503 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-page.c:252
 504 msgid "MAPI Settings"
 505 msgstr "Nastavenia MAPI"
 506 
 507 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-page.c:195
 508 msgid "View the size of all Exchange folders"
 509 msgstr "Zobraziť veľkosť všetkých priečinkov Exchange"
 510 
 511 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-page.c:199
 512 msgid "Folder _Size"
 513 msgstr "_Veľkosť priečinka"
 514 
 515 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:415
 516 msgid "Folder"
 517 msgstr "Priečinok"
 518 
 519 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:420
 520 msgid "Size"
 521 msgstr "Veľkosť"
 522 
 523 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:443
 524 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:447
 525 msgid "Unable to retrieve folder size information"
 526 msgstr "Nepodarilo sa získať informácie o veľkosti priečinka"
 527 
 528 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:514
 529 msgid "Folder Size"
 530 msgstr "Veľkosť priečinka"
 531 
 532 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:528
 533 msgid "Fetching folder list…"
 534 msgstr "Získava sa zoznam priečinkov…"
 535 
 536 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:702
 537 #, c-format
 538 msgid "Cannot edit permissions of folder “%s”, choose other folder."
 539 msgstr "Nedajú sa upraviť práva k priečinku „%s“, zvoľte iný priečinok."
 540 
 541 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:765
 542 msgid "Folder size..."
 543 msgstr "Veľkosť priečinka…"
 544 
 545 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:772
 546 msgid "Subscribe to folder of other user..."
 547 msgstr "Prihlásiť sa k odberu priečinka iného používateľa…"
 548 
 549 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:781
 550 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1059
 551 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1089
 552 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1119
 553 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1149
 554 msgid "Permissions..."
 555 msgstr "Práva…"
 556 
 557 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:783
 558 msgid "Edit MAPI folder permissions"
 559 msgstr "Upraviť práva priečinka MAPI"
 560 
 561 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1061
 562 msgid "Edit MAPI calendar permissions"
 563 msgstr "Upraviť práva kalendára MAPI"
 564 
 565 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1091
 566 msgid "Edit MAPI tasks permissions"
 567 msgstr "Upraviť práva úloh MAPI"
 568 
 569 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1121
 570 msgid "Edit MAPI memos permissions"
 571 msgstr "Upraviť práva poznámok MAPI"
 572 
 573 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1151
 574 msgid "Edit MAPI contacts permissions"
 575 msgstr "Upraviť práva kontaktov MAPI"
 576 
 577 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1324
 578 msgid "Personal Folders"
 579 msgstr "Osobné priečinky"
 580 
 581 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1555
 582 msgid "Searching remote MAPI folder structure, please wait..."
 583 msgstr "Prehľadávanie štruktúry vzdialeného MAPI priečinka, čakajte, prosím…"
 584 
 585 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1623
 586 msgid "Cannot create MAPI calendar in offline mode"
 587 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť kalendár MAPI v odpojenom režime."
 588 
 589 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1626
 590 msgid "Cannot create MAPI task list in offline mode"
 591 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť úlohy MAPI v odpojenom režime."
 592 
 593 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1629
 594 msgid "Cannot create MAPI memo list in offline mode"
 595 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť poznámky MAPI v odpojenom režime."
 596 
 597 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1632
 598 msgid "Cannot create MAPI address book in offline mode"
 599 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár kontaktov MAPI v odpojenom režime."
 600 
 601 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1637
 602 msgid "Cannot create MAPI source in offline mode"
 603 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť zdroj MAPI v odpojenom režime."
 604 
 605 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1657
 606 msgid "_Location:"
 607 msgstr "_Umiestnenie:"
 608 
 609 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:87
 610 msgctxt "PermissionsLevel"
 611 msgid "None"
 612 msgstr "Žiadna"
 613 
 614 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:88
 615 msgctxt "PermissionsLevel"
 616 msgid "Owner"
 617 msgstr "Vlastník"
 618 
 619 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:98
 620 msgctxt "PermissionsLevel"
 621 msgid "Publishing Editor"
 622 msgstr "Publikujúci redaktor"
 623 
 624 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:107
 625 msgctxt "PermissionsLevel"
 626 msgid "Editor"
 627 msgstr "Redaktor"
 628 
 629 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:115
 630 msgctxt "PermissionsLevel"
 631 msgid "Publishing Author"
 632 msgstr "Publikujúci autor"
 633 
 634 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:122
 635 msgctxt "PermissionsLevel"
 636 msgid "Author"
 637 msgstr "Autor"
 638 
 639 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:128
 640 msgctxt "PermissionsLevel"
 641 msgid "Nonediting Author"
 642 msgstr "Neupravujúci autor"
 643 
 644 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:133
 645 msgctxt "PermissionsLevel"
 646 msgid "Reviewer"
 647 msgstr "Kontrolór"
 648 
 649 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:136
 650 msgctxt "PermissionsLevel"
 651 msgid "Contributor"
 652 msgstr "Prispievateľ"
 653 
 654 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:139
 655 msgctxt "PermissionsLevel"
 656 msgid "Custom"
 657 msgstr "Vlastná"
 658 
 659 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:272
 660 msgid "Writing folder permissions, please wait..."
 661 msgstr "Zapisujú sa práva k priečinku, čakajte, prosím…"
 662 
 663 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:782
 664 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:525
 665 msgctxt "User"
 666 msgid "Anonymous"
 667 msgstr "Anonymný"
 668 
 669 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:784
 670 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:522
 671 msgctxt "User"
 672 msgid "Default"
 673 msgstr "Predvolený"
 674 
 675 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:786
 676 msgctxt "User"
 677 msgid "Unknown"
 678 msgstr "Neznámy"
 679 
 680 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:878
 681 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:598
 682 msgid "Name"
 683 msgstr "Meno"
 684 
 685 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:884
 686 msgid "Permission level"
 687 msgstr "Úroveň práv"
 688 
 689 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:937
 690 msgid "Edit MAPI folder permissions..."
 691 msgstr "Upraviť práva k priečinku MAPI…"
 692 
 693 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:962
 694 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:624
 695 msgid "Account:"
 696 msgstr "Účet:"
 697 
 698 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:988
 699 msgid "Folder name:"
 700 msgstr "Názov priečinka:"
 701 
 702 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1009
 703 msgid "Folder ID:"
 704 msgstr "Identifikátor priečinka:"
 705 
 706 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1068
 707 msgid "Permissions"
 708 msgstr "Práva"
 709 
 710 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1089
 711 msgid "Permi_ssion level:"
 712 msgstr "Úroveň _práv:"
 713 
 714 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1117
 715 msgctxt "Permissions"
 716 msgid "Read"
 717 msgstr "Na čítanie"
 718 
 719 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1128
 720 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1191
 721 msgctxt "Permissions"
 722 msgid "None"
 723 msgstr "Žiadne"
 724 
 725 # PK: podrobnosti
 726 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1133
 727 msgctxt "Permissions"
 728 msgid "Full Details"
 729 msgstr "Všetky podrobnosti"
 730 
 731 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1138
 732 msgctxt "Permissions"
 733 msgid "Simple Free/Busy"
 734 msgstr "Jednoduchý diár"
 735 
 736 # PK: Podrobny
 737 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1142
 738 msgctxt "Permissions"
 739 msgid "Detailed Free/Busy"
 740 msgstr "Podrobný diár"
 741 
 742 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1149
 743 msgctxt "Permissions"
 744 msgid "Write"
 745 msgstr "Na zápis"
 746 
 747 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1160
 748 msgctxt "Permissions"
 749 msgid "Create items"
 750 msgstr "Vytváranie položiek"
 751 
 752 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1164
 753 msgctxt "Permissions"
 754 msgid "Create subfolders"
 755 msgstr "Vytváranie podpriečinkov"
 756 
 757 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1168
 758 msgctxt "Permissions"
 759 msgid "Edit own"
 760 msgstr "Úprava vlastných"
 761 
 762 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1172
 763 msgctxt "Permissions"
 764 msgid "Edit all"
 765 msgstr "Úprava všetkých"
 766 
 767 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1180
 768 msgctxt "Permissions"
 769 msgid "Delete items"
 770 msgstr "Odstraňovanie položiek"
 771 
 772 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1196
 773 msgctxt "Permissions"
 774 msgid "Own"
 775 msgstr "Vlastné"
 776 
 777 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1201
 778 msgctxt "Permissions"
 779 msgid "All"
 780 msgstr "Všetky"
 781 
 782 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1207
 783 msgctxt "Permissions"
 784 msgid "Other"
 785 msgstr "Ostatné"
 786 
 787 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1218
 788 msgctxt "Permissions"
 789 msgid "Folder owner"
 790 msgstr "Vlastník priečinka"
 791 
 792 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1222
 793 msgctxt "Permissions"
 794 msgid "Folder contact"
 795 msgstr "Kontakt priečinka"
 796 
 797 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1226
 798 msgctxt "Permissions"
 799 msgid "Folder visible"
 800 msgstr "Viditeľnosť priečinka"
 801 
 802 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1281
 803 msgid "Reading folder permissions, please wait..."
 804 msgstr "Čítajú sa práva k priečinku, čakajte, prosím…"
 805 
 806 # MČ: pridanýchje 0. Ak niečo našiel, tak v tom žiadny používatelia neboli
 807 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:221
 808 msgid "No users found"
 809 msgstr "Žiadni používatelia nenájdení"
 810 
 811 # MČ: Nájdených a pridaných je rovnaký počet (určite nie 0)
 812 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:224
 813 #, c-format
 814 msgid "Found one user"
 815 msgid_plural "Found %d users"
 816 msgstr[0] "Nájdených %d používateľov"
 817 msgstr[1] "Nájdený %d používateľ"
 818 msgstr[2] "Nájdení %d používatelia"
 819 
 820 # MČ: Pridaných je menší počer ako nájdených objektov.
 821 # MČ: Prvé číslo je vždy väčšie ako druhé a žiadne nesmie obsahovať 0.
 822 # MČ: msgstr sa počíta podľa prvého čísla.
 823 # MČ: Čiže msgstr[1] sa nikdy nezobrazí.
 824 # PK: ale zobrazuju sa len
 825 # MČ: v tomto formáte nastáva problém so skloňovaním. Môže byť „zobrazuje sa len jeden“, alebo „zobrazujú sa len dvaja“, ...
 826 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:229
 827 #, c-format
 828 msgid "Found %d user, but showing only first %d"
 829 msgid_plural "Found %d users, but showing only first %d"
 830 msgstr[0] "Nájdených %d používateľov, ale k zobrazeniu len %d"
 831 msgstr[1] "Nájdený %d používateľ, ale k zobrazeniu len %d"
 832 msgstr[2] "Nájdení %d používatelia, ale k zobrazeniu len %d"
 833 
 834 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:517
 835 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:708
 836 msgid "Search for a user"
 837 msgstr "Hľadať používateľa"
 838 
 839 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:533
 840 msgid "Searching..."
 841 msgstr "Hľadá sa…"
 842 
 843 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:604
 844 msgid "E-mail"
 845 msgstr "Email"
 846 
 847 # window title
 848 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:645
 849 msgid "Choose MAPI user..."
 850 msgstr "Voľba MAPI používateľa MAPI…"
 851 
 852 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:668
 853 msgid "_Search:"
 854 msgstr "_Hľadať:"
 855 
 856 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:87
 857 #, c-format
 858 msgid "Cannot add folder, folder already exists as “%s”"
 859 msgstr "Nedá sa pridať priečinok, už existuje ako „%s“"
 860 
 861 #. Translators: The '%s' is replaced with user name, to whom the foreign mailbox belongs.
 862 #. Example result: "Mailbox — John Smith"
 863 #.
 864 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:112
 865 #, c-format
 866 #| msgctxt "ForeignFolder"
 867 #| msgid "Mailbox - %s"
 868 msgctxt "ForeignFolder"
 869 msgid "Mailbox — %s"
 870 msgstr "Poštová schránka — %s"
 871 
 872 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:141
 873 #, c-format
 874 msgid "Cannot add folder, failed to add to store’s summary"
 875 msgstr "Nedá sa pridať priečinok, chyba pri pridávaní do súhrnu úložiska"
 876 
 877 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:327
 878 #, c-format
 879 msgid ""
 880 "Folder “%s” not found. Either it does not exist or you do not have "
 881 "permission to access it."
 882 msgstr ""
 883 "Priečinok „%s“ nenájdený. Buď vôbec neexistuje, alebo nemáte práva k nemu "
 884 "pristupovať."
 885 
 886 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:362
 887 msgid "Cannot add folder, cannot determine folder’s type"
 888 msgstr "Nedá sa pridať priečinok, nedá sa určiť jeho typ"
 889 
 890 #. Translators: This is used to name foreign folder.
 891 #. The first '%s' is replaced with user name to whom the folder belongs,
 892 #. the second '%s' is replaced with folder name.
 893 #. Example result: "John Smith — Calendar"
 894 #.
 895 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:403
 896 #, c-format
 897 msgctxt "ForeignFolder"
 898 msgid "%s %s"
 899 msgstr "%s %s"
 900 
 901 #. convert well-known names to their non-localized form
 902 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:500
 903 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:702
 904 msgid "Inbox"
 905 msgstr "Doručená pošta"
 906 
 907 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:502
 908 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:703
 909 msgid "Contacts"
 910 msgstr "Kontakty"
 911 
 912 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:504
 913 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:704
 914 msgid "Calendar"
 915 msgstr "Kalendár"
 916 
 917 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:506
 918 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:705
 919 msgid "Memos"
 920 msgstr "Poznámky"
 921 
 922 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:508
 923 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:706
 924 msgid "Tasks"
 925 msgstr "Úlohy"
 926 
 927 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:521
 928 #, c-format
 929 msgid "Testing availability of folder “%s” of user “%s”, please wait..."
 930 msgstr ""
 931 "Testovanie dostupnosti priečinka „%s“ používateľom „%s“, čakajte, prosím…"
 932 
 933 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:603
 934 msgid "Subscribe to folder of other MAPI user..."
 935 msgstr "Prihlásenie k odberu priečinka iného používateľa MAPI…"
 936 
 937 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:652
 938 msgid "User"
 939 msgstr "Používateľ"
 940 
 941 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:659
 942 msgid "_User:"
 943 msgstr "_Používateľ:"
 944 
 945 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:672
 946 msgid "C_hoose..."
 947 msgstr "_Zvoliť…"
 948 
 949 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:687
 950 msgid "_Folder name:"
 951 msgstr "Názov priečinka:"
 952 
 953 #. Translators: This is a meeting response prefix which will be shown in a message Subject
 954 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-cal-utils.c:2060
 955 msgctxt "MeetingResp"
 956 msgid "Accepted:"
 957 msgstr "Akceptované:"
 958 
 959 #. Translators: This is a meeting response prefix which will be shown in a message Subject
 960 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-cal-utils.c:2065
 961 msgctxt "MeetingResp"
 962 msgid "Tentative:"
 963 msgstr "Predbežné:"
 964 
 965 #. Translators: This is a meeting response prefix which will be shown in a message Subject
 966 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-cal-utils.c:2070
 967 msgctxt "MeetingResp"
 968 msgid "Declined:"
 969 msgstr "Odmietnuté:"
 970 
 971 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:139
 972 msgid "Failed to login into the server"
 973 msgstr "Zlyhalo prihlásenie na server"
 974 
 975 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:140
 976 msgid "Cannot create more sessions, session limit was reached"
 977 msgstr "Nedá sa vytvoriť viac relácií, bol dosiahnutý limit"
 978 
 979 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:141
 980 msgid "User cancelled operation"
 981 msgstr "Používateľ zrušil operáciu"
 982 
 983 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:142
 984 msgid "Unable to abort"
 985 msgstr "Nepodarilo sa prerušiť"
 986 
 987 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:143
 988 msgid "Network error"
 989 msgstr "Chyba siete"
 990 
 991 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:144
 992 msgid "Disk error"
 993 msgstr "Chyba disku"
 994 
 995 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:145
 996 msgid "Password change required"
 997 msgstr "Vyžadovaná zmena hesla"
 998 
 999 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:146
 1000 msgid "Password expired"
 1001 msgstr "Platnosť hesla vypršala"
 1002 
 1003 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:147
 1004 msgid "Invalid workstation account"
 1005 msgstr "Neplatný účet pracovnej stanice"
 1006 
 1007 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:148
 1008 msgid "Invalid access time"
 1009 msgstr "Neplatný čas prístupu"
 1010 
 1011 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:149
 1012 msgid "Account is disabled"
 1013 msgstr "Účet je zakázaný"
 1014 
 1015 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:150
 1016 msgid "End of session"
 1017 msgstr "Koniec relácie"
 1018 
 1019 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:151
 1020 msgid "MAPI is not initialized or connected"
 1021 msgstr "MAPI nie je inicializované alebo pripojené"
 1022 
 1023 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:152
 1024 msgid "Permission denied"
 1025 msgstr "Odmietnutý prístup"
 1026 
 1027 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:153
 1028 msgid "Mailbox quota exceeded"
 1029 msgstr "Prekročená kvóta poštovej schránky"
 1030 
 1031 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:161
 1032 #, c-format
 1033 msgid "MAPI error %s (0x%x) occurred"
 1034 msgstr "Vyskytla sa chyba MAPI %s (0x%x)"
 1035 
 1036 #. Translators: The first '%s' is replaced with an error context,
 1037 #. aka where the error occurred, the second '%s' is replaced with
 1038 #. the error message.
 1039 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:179
 1040 #, c-format
 1041 msgctxt "EXCHANGEMAPI_ERROR"
 1042 msgid "%s: %s"
 1043 msgstr "%s: %s"
 1044 
 1045 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:744
 1046 #, c-format
 1047 msgid "Server “%s” cannot be reached"
 1048 msgstr "Server „%s“ nemôže byť dosiahnutý"
 1049 
 1050 # PM: nepozdáva sa mi preklad known default folder name čo to je?
 1051 # MČ: Má nejaký zoznam prednastavených názvov priečinkov a tento nie je z toho zoznamu
 1052 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:872
 1053 #, c-format
 1054 msgid "Folder name “%s” is not a known default folder name, nor folder ID."
 1055 msgstr ""
 1056 "Názov priečinka „%s“ nie je žiadny známy prednastavený názov priečinka, ani "
 1057 "identifikátor priečinka."
 1058 
 1059 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:1203
 1060 #, c-format
 1061 msgid "Failed to open store for user “%s”"
 1062 msgstr "Zlyhalo otvorenie úložiska používateľa „%s“"
 1063 
 1064 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:1211
 1065 #, c-format
 1066 msgid "Folder of user “%s” not found"
 1067 msgstr "Priečinok používateľa „%s“ nebol nájdený"
 1068 
 1069 #. Translators: %s is replaced with an email address which was found ambiguous on a remote server
 1070 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:3863
 1071 #, c-format
 1072 msgid "Recipient “%s” is ambiguous"
 1073 msgstr "Príjemca „%s“ nie je jednoznačný"
 1074 
 1075 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:4955
 1076 #, c-format
 1077 msgid ""
 1078 "Search result exceeded allowed size limit. Use more specific search term, "
 1079 "please"
 1080 msgstr ""
 1081 "Výsledky hľadania prekročili povolenú veľkosť. Použite, prosím, presnejší "
 1082 "vyhľadávací reťazec"
 1083 
 1084 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:6556
 1085 msgid "All Public Folders"
 1086 msgstr "Všetky verejné priečinky"
 1087 
 1088 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:6823
 1089 #, c-format
 1090 msgid "User name “%s” is ambiguous"
 1091 msgstr "Používateľské meno „%s“ nie je jednoznačné"
 1092 
 1093 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:6826
 1094 #, c-format
 1095 msgid "User name “%s” not found"
 1096 msgstr "Používateľské meno „%s“ nebolo nájdené"
 1097 
 1098 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-folder.c:330
 1099 msgid "Cannot add folder, unsupported folder type"
 1100 msgstr "Nedá sa pridať priečinok, nepodporovaný typ priečinka"
 1101 
 1102 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-folder.c:333
 1103 msgid "Cannot add folder, master source not found"
 1104 msgstr "Nedá sa pridať priečinok, hlavný zdroj nebol nájdený"
 1105 
 1106 #~ msgid "Searching"
 1107 #~ msgstr "Hľadá sa"
 1108 
 1109 #~ msgid "Failed to remove public folder"
 1110 #~ msgstr "Zlyhalo odstránenie verejného priečinka"
 1111 
 1112 #~ msgid "The backend does not support bulk additions"
 1113 #~ msgstr "Obslužný softvér nepodporuje hromadné pridávanie"
 1114 
 1115 #~ msgid "The backend does not support bulk modifications"
 1116 #~ msgstr "Obslužný softvér nepodporuje hromadné úpravy"
 1117 
 1118 #~ msgid "Caching contact %d"
 1119 #~ msgstr "%d. kontakt sa načítava do vyrovnávacej pamäte"
 1120 
 1121 #~ msgid "Caching contact %d/%d"
 1122 #~ msgstr "%d. kontakt z %d sa načítava do vyrovnávacej pamäte"
 1123 
 1124 #~ msgid "Failed to count server contacts"
 1125 #~ msgstr "Zlyhalo spočítanie kontaktov na serveri"
 1126 
 1127 # PK: nevim ci to neni moc dlhe a GAL = global address list takze to tez nevim
 1128 # PM: dal by som Kontak zoznamu / kontakt GAL zoznamu - nechám na paľa
 1129 # PŠ: nedarí sa mi to uspokojivo zladiť s tým %d :-(
 1130 # PK: %d. kontakt zo zoznamu GAL sa...
 1131 #~ msgid "Caching GAL contact %d"
 1132 #~ msgstr "%d. kontakt z GAL sa načítava do vyrovnávacej pamäte"
 1133 
 1134 #~ msgid "Caching GAL contact %d/%d"
 1135 #~ msgstr "%d. kontakt (z GAL) z %d sa načítava do vyrovnávacej pamäte"
 1136 
 1137 #~ msgid "Loading items in folder %s"
 1138 #~ msgstr "Načítavajú sa položky v priečinku %s"
 1139 
 1140 #~ msgid "Failed to open folder: %s"
 1141 #~ msgstr "Zlyhalo otvorenie priečinka: %s"
 1142 
 1143 #~ msgid "Failed to get folder properties: %s"
 1144 #~ msgstr "Zlyhalo získanie vlastností priečinka: %s"
 1145 
 1146 #~ msgid "Failed to list objects: %s"
 1147 #~ msgstr "Zlyhalo získanie zoznamu objektov: %s"
 1148 
 1149 #~ msgid "Failed to transfer objects: %s"
 1150 #~ msgstr "Zlyhalo presúvanie objektov: %s"
 1151 
 1152 #~ msgid "Failed to close folder: %s"
 1153 #~ msgstr "Zlyhalo zatvorenie priečinka: „%s“"
 1154 
 1155 #~ msgid "Could not create cache file"
 1156 #~ msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť súbor vyrovnávacej pamäte"
 1157 
 1158 #~ msgid "Cannot remove items from a server"
 1159 #~ msgstr "Nedajú sa odstrániť položky zo servera"
 1160 
 1161 #~ msgid "Automatically synchroni_ze account locally"
 1162 #~ msgstr "Automaticky synchroni_zovať účet lokálne"
 1163 
 1164 #~ msgctxt "ForeignFolder"
 1165 #~ msgid "%s - %s"
 1166 #~ msgstr "%s - %s"