"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "evolution-mapi-3.46.1/po/pl.po" (2 Dec 2022, 38023 Bytes) of package /linux/misc/evolution-mapi-3.46.1.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Polish translation for evolution-mapi.
  2 # Copyright © 2009-2018 the evolution-mapi authors.
  3 # This file is distributed under the same license as the evolution-mapi package.
  4 # Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2009.
  5 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2018.
  6 # Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2009.
  7 # Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2009-2018.
  8 #
  9 msgid ""
  10 msgstr ""
  11 "Project-Id-Version: evolution-mapi\n"
  12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2018-11-18 12:44+0100\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2018-11-18 12:45+0100\n"
  15 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
  16 "Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
  17 "Language: pl\n"
  18 "MIME-Version: 1.0\n"
  19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  21 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
  22 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
  23 
  24 #: ../org.gnome.Evolution-mapi.metainfo.xml.in.h:1
  25 msgid "Exchange MAPI"
  26 msgstr "Exchange MAPI"
  27 
  28 #: ../org.gnome.Evolution-mapi.metainfo.xml.in.h:2
  29 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:72
  30 msgid "For accessing Microsoft Exchange 2007/OpenChange servers via MAPI"
  31 msgstr ""
  32 "Dostęp do serwerów Microsoft Exchange 2007/OpenChange przez protokół MAPI"
  33 
  34 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:92
  35 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:100
  36 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1859 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1943
  37 msgid "Unknown error"
  38 msgstr "Nieznany błąd"
  39 
  40 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:496
  41 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:680
  42 msgid "Failed to fetch GAL entries"
  43 msgstr "Pobranie wpisów GAL się nie powiodło"
  44 
  45 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:502
  46 msgid "Failed to transfer contacts from a server"
  47 msgstr "Przesłanie kontaktów z serwera się nie powiodło"
  48 
  49 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:687
  50 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1105
  51 msgid "Failed to list items from a server"
  52 msgstr "Wyświetlenie listy elementów z serwera się nie powiodło"
  53 
  54 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:862
  55 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1332
  56 msgid "Failed to modify item on a server"
  57 msgstr "Zmodyfikowanie elementu na serwerze się nie powiodło"
  58 
  59 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:862
  60 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1332
  61 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1626
  62 msgid "Failed to create item on a server"
  63 msgstr "Utworzenie elementu na serwerze się nie powiodło"
  64 
  65 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:923
  66 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1400
  67 msgid "Failed to remove item from a server"
  68 msgstr "Usunięcie elementu z serwera się nie powiodło"
  69 
  70 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:881
  71 msgid "Failed to transfer objects from a server"
  72 msgstr "Przesłanie obiektów z serwera się nie powiodło"
  73 
  74 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1249
  75 msgid ""
  76 "Support for modifying single instances of a recurring appointment is not yet "
  77 "implemented. No change was made to the appointment on the server."
  78 msgstr ""
  79 "Obsługa modyfikowania pojedynczych instancji powtarzającego się spotkania "
  80 "nie jest zaimplementowana. Nie dokonano żadnych zmian spotkania na serwerze."
  81 
  82 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1676
  83 msgid "Failed to get Free/Busy data"
  84 msgstr "Pobranie informacji o zajętości się nie powiodło"
  85 
  86 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:776
  87 #, c-format
  88 msgid "Refreshing folder “%s”"
  89 msgstr "Odświeżanie katalogu „%s”"
  90 
  91 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:844
  92 #, c-format
  93 msgid "Downloading messages in folder “%s”"
  94 msgstr "Pobieranie wiadomości w katalogu „%s”"
  95 
  96 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:932 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1492
  97 #, c-format
  98 msgid "This message is not available in offline mode."
  99 msgstr "Ta wiadomość nie jest dostępna w trybie offline."
 100 
 101 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:942 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:960
 102 #, c-format
 103 msgid "Fetching items failed: %s"
 104 msgstr "Pobranie elementów się nie powiodło: %s"
 105 
 106 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:947 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:965
 107 msgid "Fetching items failed"
 108 msgstr "Pobranie elementów się nie powiodło"
 109 
 110 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1170
 111 #, c-format
 112 msgid "Cannot append message to folder “%s”"
 113 msgstr "Nie można dodać wiadomości do katalogu „%s”"
 114 
 115 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1179 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1209
 116 #, c-format
 117 msgid "Offline."
 118 msgstr "Offline."
 119 
 120 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1293
 121 #, c-format
 122 msgid "Failed to empty Trash: %s"
 123 msgstr "Opróżnienie kosza się nie powiodło: %s"
 124 
 125 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1299
 126 msgid "Failed to empty Trash"
 127 msgstr "Opróżnienie kosza się nie powiodło"
 128 
 129 #. Translators: The first %s is replaced with a message ID,
 130 #. the second %s is replaced with a detailed error string
 131 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1477
 132 #, c-format
 133 msgid "Cannot get message %s: %s"
 134 msgstr "Nie można pobrać wiadomości %s: %s"
 135 
 136 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1478
 137 msgid "No such message"
 138 msgstr "Nie ma takiej wiadomości"
 139 
 140 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1503 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1537
 141 #, c-format
 142 msgid "Could not get message: %s"
 143 msgstr "Nie można pobrać wiadomości: %s"
 144 
 145 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1509 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1544
 146 #, c-format
 147 msgid "Could not get message"
 148 msgstr "Nie można pobrać wiadomości"
 149 
 150 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1920
 151 msgid "Receive quota"
 152 msgstr "Odbierz przydział"
 153 
 154 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1926
 155 msgid "Send quota"
 156 msgstr "Wyślij przydział"
 157 
 158 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1948
 159 msgid "No quota information available"
 160 msgstr "Brak dostępnych informacji o przydziale"
 161 
 162 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:2055
 163 #, c-format
 164 msgid "Could not load summary for %s"
 165 msgstr "Nie można wczytać podsumowania dla %s"
 166 
 167 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:43
 168 msgid "Checking for new mail"
 169 msgstr "Sprawdzanie nowej poczty"
 170 
 171 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:45
 172 msgid "C_heck for new messages in all folders"
 173 msgstr "_Sprawdzanie nowych wiadomości we wszystkich katalogach"
 174 
 175 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:47
 176 msgid "Lis_ten for server change notifications"
 177 msgstr "_Nasłuchiwanie powiadomień o zmianach na serwerze"
 178 
 179 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:51
 180 msgid "Options"
 181 msgstr "Opcje"
 182 
 183 #. i18n: copy from evolution:camel-imap-provider.c
 184 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:54
 185 msgid "_Apply filters to new messages in Inbox on this server"
 186 msgstr "_Filtrowanie nowych wiadomości przychodzących na tym serwerze"
 187 
 188 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:56
 189 msgid "Check new messages for _Junk contents"
 190 msgstr "Sz_ukanie niechcianych treści w nowych wiadomościach"
 191 
 192 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:58
 193 msgid "Only check for Junk messag_es in the Inbox folder"
 194 msgstr "S_zukanie niechcianych treści tylko w katalogu przychodzących"
 195 
 196 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:60
 197 msgid "Synchroni_ze remote mail locally in all folders"
 198 msgstr "_Synchronizacja zdalnej poczty lokalnie we wszystkich katalogach"
 199 
 200 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:87
 201 msgid "Password"
 202 msgstr "Hasło"
 203 
 204 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:88
 205 msgid ""
 206 "This option will connect to the OpenChange server using a plaintext password."
 207 msgstr ""
 208 "Ta opcja umożliwia połączenie z serwerem OpenChange za pomocą "
 209 "nieszyfrowanego hasła."
 210 
 211 #: ../src/camel/camel-mapi-sasl-krb.c:26
 212 msgid "Kerberos"
 213 msgstr "Kerberos"
 214 
 215 #: ../src/camel/camel-mapi-sasl-krb.c:28
 216 msgid "This option will connect to the server using kerberos key."
 217 msgstr "Ta opcja umożliwia połączenie z serwerem za pomocą klucza Kerberos."
 218 
 219 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:132 ../src/camel/camel-mapi-store.c:174
 220 msgid "Cannot find folder in a local cache"
 221 msgstr "Nie można odnaleźć katalogu w lokalnej pamięci podręcznej"
 222 
 223 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:489 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1182
 224 msgid "Folder list is not available in offline mode"
 225 msgstr "Lista katalogów nie jest dostępna w trybie offline"
 226 
 227 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:879
 228 msgid "No public folder found"
 229 msgstr "Nie odnaleziono publicznego katalogu"
 230 
 231 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:879
 232 msgid "No folder found"
 233 msgstr "Nie odnaleziono katalogu"
 234 
 235 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1204 ../src/camel/camel-mapi-store.c:2272
 236 #, c-format
 237 msgid "Connecting to “%s”"
 238 msgstr "Łączenie z „%s”"
 239 
 240 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1263
 241 msgid "Cannot create MAPI folders in offline mode"
 242 msgstr "Nie można utworzyć katalogów MAPI w trybie offline"
 243 
 244 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1270
 245 #, c-format
 246 msgid "Cannot create new folder “%s”"
 247 msgstr "Nie można utworzyć nowego katalogu „%s”"
 248 
 249 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1279
 250 #, c-format
 251 msgid "Authentication failed"
 252 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
 253 
 254 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1289
 255 msgid "MAPI folders can be created only within mailbox of the logged in user"
 256 msgstr ""
 257 "Katalogi MAPI mogą być tworzone tylko w skrzynce pocztowej zalogowanego "
 258 "użytkownika"
 259 
 260 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1302 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1415
 261 #, c-format
 262 msgid "Cannot find folder “%s”"
 263 msgstr "Nie można odnaleźć katalogu „%s”"
 264 
 265 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1357
 266 #, c-format
 267 msgid "Cannot create folder “%s”: %s"
 268 msgstr "Nie można utworzyć katalogu „%s”: %s"
 269 
 270 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1363
 271 #, c-format
 272 msgid "Cannot create folder “%s”"
 273 msgstr "Nie można utworzyć katalogu „%s”"
 274 
 275 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1393 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1405
 276 msgid "Cannot delete MAPI folders in offline mode"
 277 msgstr "Nie można usunąć katalogów MAPI w trybie offline"
 278 
 279 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1461
 280 #, c-format
 281 msgid "Cannot remove folder “%s”: %s"
 282 msgstr "Nie można usunąć katalogu „%s”: %s"
 283 
 284 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1469
 285 #, c-format
 286 msgid "Cannot remove folder “%s”"
 287 msgstr "Nie można usunąć katalogu „%s”"
 288 
 289 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1499 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1514
 290 msgid "Cannot rename MAPI folders in offline mode"
 291 msgstr "Nie można zmienić nazwy katalogów MAPI w trybie offline"
 292 
 293 #. Translators: “%s” is current name of the folder
 294 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1525
 295 #, c-format
 296 msgid "Cannot rename MAPI folder “%s”. Folder does not exist"
 297 msgstr "Nie można zmienić nazwy katalogu MAPI „%s”. Katalog nie istnieje"
 298 
 299 #. Translators: “%s to %s” is current name of the folder and
 300 #. new name of the folder.
 301 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1536
 302 #, c-format
 303 msgid "Cannot rename MAPI default folder “%s” to “%s”"
 304 msgstr "Nie można zmienić nazwy domyślnego katalogu MAPI „%s” na „%s”"
 305 
 306 #. Translators: “%s to %s” is current name of the folder and new name of the folder.
 307 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1562 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1605
 308 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1685
 309 #, c-format
 310 msgid "Cannot rename MAPI folder “%s” to “%s”"
 311 msgstr "Nie można zmienić nazwy katalogu MAPI z „%s” na „%s”"
 312 
 313 #. Translators: “%s to %s” is current name of the folder and new name of the folder.
 314 #. The last “%s” is a detailed error message.
 315 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1597 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1678
 316 #, c-format
 317 msgid "Cannot rename MAPI folder “%s” to “%s”: %s"
 318 msgstr "Nie można zmienić nazwy katalogu MAPI z „%s” na „%s”: %s"
 319 
 320 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1775
 321 msgid "Cannot subscribe MAPI folders in offline mode"
 322 msgstr "Nie można subskrybować katalogów MAPI w trybie offline"
 323 
 324 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1792
 325 #, c-format
 326 msgid "Folder “%s” not found"
 327 msgstr "Nie odnaleziono katalogu „%s”"
 328 
 329 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1917
 330 msgid "Cannot unsubscribe MAPI folders in offline mode"
 331 msgstr "Nie można usunąć subskrypcji katalogów MAPI w trybie offline"
 332 
 333 #. Translators: The %s is replaced with a server's host name
 334 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2219 ../src/camel/camel-mapi-transport.c:194
 335 #, c-format
 336 msgid "Exchange MAPI server %s"
 337 msgstr "Serwer Exchange MAPI %s"
 338 
 339 #. To translators : Example string : Exchange MAPI service for
 340 #. _username_ on _server host name__
 341 #. Translators: The first %s is replaced with a user name, the second with a server's host name
 342 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2223 ../src/camel/camel-mapi-transport.c:197
 343 #, c-format
 344 msgid "Exchange MAPI service for %s on %s"
 345 msgstr "Usługa Exchange MAPI dla %s na serwerze %s"
 346 
 347 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2254
 348 msgid "Cannot connect to MAPI store in offline mode"
 349 msgstr "Nie można połączyć z przechowalnią MAPI w trybie offline"
 350 
 351 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2307
 352 #, c-format
 353 msgid "Mailbox “%s” is full, no new messages will be received or sent."
 354 msgstr ""
 355 "Skrzynka pocztowa „%s” jest pełna. Żadne nowe wiadomości nie zostaną pobrane "
 356 "ani wysłane."
 357 
 358 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2309
 359 #, c-format
 360 msgid ""
 361 "Mailbox “%s” is near its size limit, message send will be disabled soon."
 362 msgstr ""
 363 "Skrzynka pocztowa „%s” jest blisko ograniczenia rozmiaru. Wysyłanie "
 364 "wiadomości zostanie niedługo wyłączone."
 365 
 366 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2313
 367 #, c-format
 368 msgid "Mailbox “%s” is full, no new messages will be received."
 369 msgstr ""
 370 "Skrzynka pocztowa „%s” jest pełna. Żadne nowe wiadomości nie zostaną pobrane."
 371 
 372 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2315
 373 #, c-format
 374 msgid "Mailbox “%s” is near its size limit."
 375 msgstr "Skrzynka pocztowa „%s” jest blisko ograniczenia rozmiaru."
 376 
 377 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2733
 378 #, c-format
 379 msgid "Cannot add folder “%s”, failed to add to store’s summary"
 380 msgstr ""
 381 "Nie można dodać katalogu „%s”, dodanie do podsumowania przechowalni się nie "
 382 "powiodło"
 383 
 384 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:3016
 385 msgid "Authentication password not available"
 386 msgstr "Hasło uwierzytelniania jest niedostępne"
 387 
 388 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:3052 ../src/camel/camel-mapi-store.c:3468
 389 msgid "Updating foreign folders"
 390 msgstr "Aktualizowanie obcych katalogów"
 391 
 392 #. Translators: the first '%s' is replaced with a generic error message,
 393 #. the second '%s' is replaced with additional error information.
 394 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:3075 ../src/collection/e-mapi-backend.c:894
 395 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:406
 396 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:341
 397 #, c-format
 398 msgctxt "gssapi_error"
 399 msgid "%s (%s)"
 400 msgstr "%s (%s)"
 401 
 402 #: ../src/camel/camel-mapi-store.h:53
 403 msgid "Favorites"
 404 msgstr "Ulubione"
 405 
 406 #: ../src/camel/camel-mapi-store.h:54
 407 msgid "Foreign folders"
 408 msgstr "Obce katalogi"
 409 
 410 #: ../src/camel/camel-mapi-transport.c:145
 411 #: ../src/camel/camel-mapi-transport.c:167
 412 #, c-format
 413 msgid "Could not send message."
 414 msgstr "Nie można wysłać wiadomości."
 415 
 416 #: ../src/camel/camel-mapi-transport.c:162
 417 #, c-format
 418 msgid "Could not send message: %s"
 419 msgstr "Nie można wysłać wiadomości: %s"
 420 
 421 #: ../src/collection/e-mapi-backend.c:76
 422 msgid "Cannot connect, no credentials provided"
 423 msgstr "Nie można połączyć. Nie podano żadnych danych uwierzytelniających"
 424 
 425 #: ../src/collection/e-mapi-backend.c:373
 426 msgid "Global Address List"
 427 msgstr "Ogólna lista adresowa"
 428 
 429 #: ../src/collection/e-mapi-backend.c:728
 430 #: ../src/collection/e-mapi-backend.c:825
 431 #, c-format
 432 msgid "Data source “%s” does not represent a MAPI folder"
 433 msgstr "Źródło danych „%s” nie odpowiada katalogowi MAPI"
 434 
 435 #: ../src/configuration/e-book-config-mapigal.c:59
 436 msgid "Allow _partial search results"
 437 msgstr "Umożliwienie _częściowych wyników wyszukiwania"
 438 
 439 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:123
 440 msgid "Select username"
 441 msgstr "Proszę wybrać nazwę użytkownika"
 442 
 443 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:133
 444 msgid "Full name"
 445 msgstr "Imię i nazwisko"
 446 
 447 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:138
 448 msgid "Username"
 449 msgstr "Nazwa użytkownika"
 450 
 451 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:165
 452 msgid ""
 453 "There are more users with similar user name on a server.\n"
 454 "Please select that you would like to use from the below list."
 455 msgstr ""
 456 "Na serwerze jest więcej użytkowników o podobnej nazwie.\n"
 457 "Proszę wybrać jedną z poniższej listy."
 458 
 459 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:361
 460 msgid "Authentication finished successfully."
 461 msgstr "Pomyślnie uwierzytelniono."
 462 
 463 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:363
 464 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:501
 465 msgid "Authentication failed."
 466 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło."
 467 
 468 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:444
 469 msgid "Cannot authenticate MAPI accounts in offline mode"
 470 msgstr "Nie można uwierzytelnić katalogów MAPI w trybie offline"
 471 
 472 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:473
 473 msgid ""
 474 "Server, username and domain name cannot be empty. Please fill them with "
 475 "correct values."
 476 msgstr ""
 477 "Nazwy serwera, użytkownika i domeny nie mogą być puste. Proszę wprowadzić "
 478 "poprawne wartości."
 479 
 480 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:476
 481 msgid ""
 482 "Realm name cannot be empty when kerberos is selected. Please fill them with "
 483 "correct values."
 484 msgstr ""
 485 "Nazwa obszaru nie może być pusta, jeśli wybrano Kerberos. Proszę wprowadzić "
 486 "poprawne wartości."
 487 
 488 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:495
 489 msgid "Connecting to the server, please wait…"
 490 msgstr "Łączenie z serwerem, proszę czekać…"
 491 
 492 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:697
 493 msgid "Configuration"
 494 msgstr "Konfiguracja"
 495 
 496 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:706
 497 msgid "_Server:"
 498 msgstr "_Serwer:"
 499 
 500 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:723
 501 msgid "User_name:"
 502 msgstr "_Nazwa użytkownika:"
 503 
 504 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:748
 505 msgid "_Domain name:"
 506 msgstr "_Nazwa domeny:"
 507 
 508 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:761
 509 msgid "_Authenticate"
 510 msgstr "_Uwierzytelnienie"
 511 
 512 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:769
 513 msgid "_Use secure connection"
 514 msgstr "_Bezpieczne połączenie"
 515 
 516 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:784
 517 msgid "_Kerberos authentication"
 518 msgstr "Uwierzytelnianie _Kerberos"
 519 
 520 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:796
 521 msgid "_Realm name:"
 522 msgstr "Nazwa _obszaru:"
 523 
 524 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-page.c:189
 525 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-page.c:252
 526 msgid "MAPI Settings"
 527 msgstr "Ustawienia MAPI"
 528 
 529 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-page.c:195
 530 msgid "View the size of all Exchange folders"
 531 msgstr "Wyświetla rozmiar wszystkich katalogów programu Exchange"
 532 
 533 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-page.c:199
 534 msgid "Folder _Size"
 535 msgstr "_Rozmiar katalogu"
 536 
 537 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:432
 538 msgid "Folder"
 539 msgstr "Katalog"
 540 
 541 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:437
 542 msgid "Size"
 543 msgstr "Rozmiar"
 544 
 545 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:460
 546 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:464
 547 msgid "Unable to retrieve folder size information"
 548 msgstr "Nie można pobrać informacji o rozmiarze katalogu"
 549 
 550 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:531
 551 msgid "Folder Size"
 552 msgstr "Rozmiar katalogu"
 553 
 554 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:545
 555 msgid "Fetching folder list…"
 556 msgstr "Pobieranie listy katalogów…"
 557 
 558 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:612
 559 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:752
 560 msgid "Subscribe to folder of other MAPI user…"
 561 msgstr "Subskrybuj katalog innego użytkownika MAPI…"
 562 
 563 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:810
 564 #, c-format
 565 msgid "Cannot edit permissions of folder “%s”, choose other folder."
 566 msgstr "Nie można modyfikować uprawnień katalogu „%s”, proszę wybrać inny."
 567 
 568 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:873
 569 msgid "Folder size…"
 570 msgstr "Rozmiar katalogu…"
 571 
 572 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:880
 573 msgid "Subscribe to folder of other user…"
 574 msgstr "Subskrybuj katalog innego użytkownika…"
 575 
 576 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:889
 577 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1203
 578 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1240
 579 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1277
 580 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1314
 581 msgid "Permissions…"
 582 msgstr "Uprawnienia…"
 583 
 584 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:891
 585 msgid "Edit MAPI folder permissions"
 586 msgstr "Modyfikacja uprawnień katalogu MAPI"
 587 
 588 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1205
 589 msgid "Edit MAPI calendar permissions"
 590 msgstr "Modyfikacja uprawnień kalendarza MAPI"
 591 
 592 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1242
 593 msgid "Edit MAPI tasks permissions"
 594 msgstr "Modyfikacja uprawnień zadań MAPI"
 595 
 596 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1279
 597 msgid "Edit MAPI memos permissions"
 598 msgstr "Modyfikacja uprawnień notatek MAPI"
 599 
 600 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1316
 601 msgid "Edit MAPI contacts permissions"
 602 msgstr "Modyfikacja uprawnień kontaktów MAPI"
 603 
 604 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1496
 605 msgid "Personal Folders"
 606 msgstr "Katalogi osobiste"
 607 
 608 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1727
 609 msgid "Searching remote MAPI folder structure, please wait…"
 610 msgstr "Wyszukiwanie zdalnej struktury katalogów MAPI, proszę czekać…"
 611 
 612 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1774
 613 msgid "Lis_ten for server notifications"
 614 msgstr "_Nasłuchiwanie powiadomień serwera"
 615 
 616 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1795
 617 msgid "Cannot create MAPI calendar in offline mode"
 618 msgstr "Nie można utworzyć kalendarza MAPI w trybie offline"
 619 
 620 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1798
 621 msgid "Cannot create MAPI task list in offline mode"
 622 msgstr "Nie można utworzyć listy zadań MAPI w trybie offline"
 623 
 624 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1801
 625 msgid "Cannot create MAPI memo list in offline mode"
 626 msgstr "Nie można utworzyć listy notatek MAPI w trybie offline"
 627 
 628 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1804
 629 msgid "Cannot create MAPI address book in offline mode"
 630 msgstr "Nie można utworzyć książki adresowej MAPI w trybie offline"
 631 
 632 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1809
 633 msgid "Cannot create MAPI source in offline mode"
 634 msgstr "Nie można utworzyć źródła MAPI w trybie offline"
 635 
 636 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1829
 637 msgid "_Location:"
 638 msgstr "_Położenie:"
 639 
 640 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:87
 641 msgctxt "PermissionsLevel"
 642 msgid "None"
 643 msgstr "Brak"
 644 
 645 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:88
 646 msgctxt "PermissionsLevel"
 647 msgid "Owner"
 648 msgstr "Właściciel"
 649 
 650 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:98
 651 msgctxt "PermissionsLevel"
 652 msgid "Publishing Editor"
 653 msgstr "Publikujący redaktor"
 654 
 655 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:107
 656 msgctxt "PermissionsLevel"
 657 msgid "Editor"
 658 msgstr "Redaktor"
 659 
 660 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:115
 661 msgctxt "PermissionsLevel"
 662 msgid "Publishing Author"
 663 msgstr "Publikujący autor"
 664 
 665 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:122
 666 msgctxt "PermissionsLevel"
 667 msgid "Author"
 668 msgstr "Autor"
 669 
 670 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:128
 671 msgctxt "PermissionsLevel"
 672 msgid "Nonediting Author"
 673 msgstr "Nieredagujący autor"
 674 
 675 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:133
 676 msgctxt "PermissionsLevel"
 677 msgid "Reviewer"
 678 msgstr "Recenzent"
 679 
 680 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:136
 681 msgctxt "PermissionsLevel"
 682 msgid "Contributor"
 683 msgstr "Współtwórca"
 684 
 685 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:139
 686 msgctxt "PermissionsLevel"
 687 msgid "Custom"
 688 msgstr "Niestandardowy"
 689 
 690 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:272
 691 msgid "Writing folder permissions, please wait…"
 692 msgstr "Zapisywanie uprawnień katalogu, proszę czekać…"
 693 
 694 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:782
 695 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:525
 696 msgctxt "User"
 697 msgid "Anonymous"
 698 msgstr "Anonimowy"
 699 
 700 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:784
 701 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:522
 702 msgctxt "User"
 703 msgid "Default"
 704 msgstr "Domyślny"
 705 
 706 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:786
 707 msgctxt "User"
 708 msgid "Unknown"
 709 msgstr "Nieznany"
 710 
 711 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:880
 712 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:600
 713 msgid "Name"
 714 msgstr "Nazwa"
 715 
 716 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:886
 717 msgid "Permission level"
 718 msgstr "Poziom uprawnień"
 719 
 720 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:939
 721 msgid "Edit MAPI folder permissions…"
 722 msgstr "Modyfikuj uprawnienia katalogu MAPI…"
 723 
 724 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:964
 725 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:773
 726 msgid "Account:"
 727 msgstr "Konto:"
 728 
 729 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:990
 730 msgid "Folder name:"
 731 msgstr "Nazwa katalogu:"
 732 
 733 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1011
 734 msgid "Folder ID:"
 735 msgstr "Identyfikator katalogu:"
 736 
 737 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1070
 738 msgid "Permissions"
 739 msgstr "Uprawnienia"
 740 
 741 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1091
 742 msgid "Permi_ssion level:"
 743 msgstr "_Poziom uprawnień:"
 744 
 745 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1119
 746 msgctxt "Permissions"
 747 msgid "Read"
 748 msgstr "Odczyt"
 749 
 750 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1130
 751 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1193
 752 msgctxt "Permissions"
 753 msgid "None"
 754 msgstr "Brak"
 755 
 756 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1135
 757 msgctxt "Permissions"
 758 msgid "Full Details"
 759 msgstr "Pełne informacje"
 760 
 761 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1140
 762 msgctxt "Permissions"
 763 msgid "Simple Free/Busy"
 764 msgstr "Proste informacje o zajętości"
 765 
 766 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1144
 767 msgctxt "Permissions"
 768 msgid "Detailed Free/Busy"
 769 msgstr "Szczegółowe informacje o zajętości"
 770 
 771 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1151
 772 msgctxt "Permissions"
 773 msgid "Write"
 774 msgstr "Zapis"
 775 
 776 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1162
 777 msgctxt "Permissions"
 778 msgid "Create items"
 779 msgstr "Tworzenie elementów"
 780 
 781 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1166
 782 msgctxt "Permissions"
 783 msgid "Create subfolders"
 784 msgstr "Tworzenie podkatalogów"
 785 
 786 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1170
 787 msgctxt "Permissions"
 788 msgid "Edit own"
 789 msgstr "Modyfikowanie własnych"
 790 
 791 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1174
 792 msgctxt "Permissions"
 793 msgid "Edit all"
 794 msgstr "Modyfikowanie wszystkich"
 795 
 796 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1182
 797 msgctxt "Permissions"
 798 msgid "Delete items"
 799 msgstr "Usuwanie elementów"
 800 
 801 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1198
 802 msgctxt "Permissions"
 803 msgid "Own"
 804 msgstr "Własne"
 805 
 806 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1203
 807 msgctxt "Permissions"
 808 msgid "All"
 809 msgstr "Wszystkie"
 810 
 811 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1209
 812 msgctxt "Permissions"
 813 msgid "Other"
 814 msgstr "Inne"
 815 
 816 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1220
 817 msgctxt "Permissions"
 818 msgid "Folder owner"
 819 msgstr "Właściciel katalogu"
 820 
 821 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1224
 822 msgctxt "Permissions"
 823 msgid "Folder contact"
 824 msgstr "Kontakt katalogu"
 825 
 826 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1228
 827 msgctxt "Permissions"
 828 msgid "Folder visible"
 829 msgstr "Widoczność katalogu"
 830 
 831 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1283
 832 msgid "Reading folder permissions, please wait…"
 833 msgstr "Odczytywanie uprawnień katalogu, proszę czekać…"
 834 
 835 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:221
 836 msgid "No users found"
 837 msgstr "Nie odnaleziono użytkowników"
 838 
 839 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:224
 840 #, c-format
 841 msgid "Found one user"
 842 msgid_plural "Found %d users"
 843 msgstr[0] "Odnaleziono jednego użytkownika"
 844 msgstr[1] "Odnaleziono %d użytkowników"
 845 msgstr[2] "Odnaleziono %d użytkowników"
 846 
 847 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:229
 848 #, c-format
 849 msgid "Found %d user, but showing only first %d"
 850 msgid_plural "Found %d users, but showing only first %d"
 851 msgstr[0] "Odnaleziono %d użytkownika, ale wyświetlanie tylko pierwszych %d"
 852 msgstr[1] "Odnaleziono %d użytkowników, ale wyświetlanie tylko pierwszych %d"
 853 msgstr[2] "Odnaleziono %d użytkowników, ale wyświetlanie tylko pierwszych %d"
 854 
 855 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:517
 856 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:710
 857 msgid "Search for a user"
 858 msgstr "Wyszukiwanie użytkownika"
 859 
 860 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:533
 861 msgid "Searching…"
 862 msgstr "Wyszukiwanie…"
 863 
 864 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:606
 865 msgid "E-mail"
 866 msgstr "E-mail"
 867 
 868 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:647
 869 msgid "Choose MAPI user…"
 870 msgstr "Wybierz użytkownika MAPI…"
 871 
 872 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:670
 873 msgid "_Search:"
 874 msgstr "Wy_szukiwanie:"
 875 
 876 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:95
 877 #, c-format
 878 msgid "Cannot add folder, folder already exists as “%s”"
 879 msgstr "Nie można dodać katalogu. Katalog już istnieje jako „%s”"
 880 
 881 #. Translators: The '%s' is replaced with user name, to whom the foreign mailbox belongs.
 882 #. Example result: "Mailbox — John Smith"
 883 #.
 884 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:120
 885 #, c-format
 886 msgctxt "ForeignFolder"
 887 msgid "Mailbox — %s"
 888 msgstr "Skrzynka pocztowa — %s"
 889 
 890 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:150
 891 #, c-format
 892 msgid "Cannot add folder, failed to add to store’s summary"
 893 msgstr ""
 894 "Nie można dodać katalogu, dodanie do podsumowania przechowalni się nie "
 895 "powiodło"
 896 
 897 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:373
 898 #, c-format
 899 msgid ""
 900 "Folder “%s” not found. Either it does not exist or you do not have "
 901 "permission to access it."
 902 msgstr ""
 903 "Nie odnaleziono katalogu „%s”. Nie istnieje lub brak uprawnień do jego "
 904 "dostępu."
 905 
 906 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:408
 907 msgid "Cannot add folder, cannot determine folder’s type"
 908 msgstr "Nie można dodać katalogu, nie można ustalić jego typu"
 909 
 910 #. Translators: This is used to name foreign folder.
 911 #. The first '%s' is replaced with user name to whom the folder belongs,
 912 #. the second '%s' is replaced with folder name.
 913 #. Example result: "John Smith — Calendar"
 914 #.
 915 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:449
 916 #, c-format
 917 msgctxt "ForeignFolder"
 918 msgid "%s %s"
 919 msgstr "%s %s"
 920 
 921 #. convert well-known names to their non-localized form
 922 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:568
 923 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:846
 924 msgid "Inbox"
 925 msgstr "Odebrane"
 926 
 927 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:570
 928 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:847
 929 msgid "Contacts"
 930 msgstr "Kontakty"
 931 
 932 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:572
 933 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:848
 934 msgid "Calendar"
 935 msgstr "Kalendarz"
 936 
 937 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:574
 938 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:849
 939 msgid "Memos"
 940 msgstr "Notatki"
 941 
 942 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:576
 943 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:850
 944 msgid "Tasks"
 945 msgstr "Zadania"
 946 
 947 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:590
 948 #, c-format
 949 msgid "Testing availability of folder “%s” of user “%s”, please wait…"
 950 msgstr "Testowanie dostępności katalogu „%s” użytkownika „%s”, proszę czekać…"
 951 
 952 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:628
 953 msgid "Cannot search for user when the account is offline"
 954 msgstr "Nie można wyszukać użytkownika, kiedy konto jest w trybie offline"
 955 
 956 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:796
 957 msgid "User"
 958 msgstr "Użytkownik"
 959 
 960 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:803
 961 msgid "_User:"
 962 msgstr "_Użytkownik:"
 963 
 964 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:816
 965 msgid "C_hoose…"
 966 msgstr "_Wybierz…"
 967 
 968 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:831
 969 msgid "_Folder name:"
 970 msgstr "Nazwa _katalogu:"
 971 
 972 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:859
 973 msgid "Include _subfolders"
 974 msgstr "_Dołączenie podkatalogów"
 975 
 976 #. Translators: This is a meeting response prefix which will be shown in a message Subject
 977 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-cal-utils.c:2060
 978 msgctxt "MeetingResp"
 979 msgid "Accepted:"
 980 msgstr "Zaakceptowano:"
 981 
 982 #. Translators: This is a meeting response prefix which will be shown in a message Subject
 983 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-cal-utils.c:2065
 984 msgctxt "MeetingResp"
 985 msgid "Tentative:"
 986 msgstr "Wstępnie:"
 987 
 988 #. Translators: This is a meeting response prefix which will be shown in a message Subject
 989 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-cal-utils.c:2070
 990 msgctxt "MeetingResp"
 991 msgid "Declined:"
 992 msgstr "Odmówiono:"
 993 
 994 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:139
 995 msgid "Failed to login into the server"
 996 msgstr "Zalogowanie do serwera się nie powiodło"
 997 
 998 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:140
 999 msgid "Cannot create more sessions, session limit was reached"
 1000 msgstr "Nie można utworzyć więcej sesji, osiągnięto ograniczenie sesji"
 1001 
 1002 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:141
 1003 msgid "User cancelled operation"
 1004 msgstr "Użytkownik anulował działanie"
 1005 
 1006 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:142
 1007 msgid "Unable to abort"
 1008 msgstr "Nie można przerwać"
 1009 
 1010 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:143
 1011 msgid "Network error"
 1012 msgstr "Błąd sieci"
 1013 
 1014 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:144
 1015 msgid "Disk error"
 1016 msgstr "Błąd dysku"
 1017 
 1018 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:145
 1019 msgid "Password change required"
 1020 msgstr "Wymagana jest zmiana hasła"
 1021 
 1022 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:146
 1023 msgid "Password expired"
 1024 msgstr "Hasło wygasło"
 1025 
 1026 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:147
 1027 msgid "Invalid workstation account"
 1028 msgstr "Nieprawidłowe konto stacji roboczej"
 1029 
 1030 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:148
 1031 msgid "Invalid access time"
 1032 msgstr "Nieprawidłowy czas dostępu"
 1033 
 1034 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:149
 1035 msgid "Account is disabled"
 1036 msgstr "Konto jest wyłączone"
 1037 
 1038 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:150
 1039 msgid "End of session"
 1040 msgstr "Koniec sesji"
 1041 
 1042 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:151
 1043 msgid "MAPI is not initialized or connected"
 1044 msgstr "MAPI nie jest zainicjowane lub połączone"
 1045 
 1046 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:152
 1047 msgid "Permission denied"
 1048 msgstr "Odmowa dostępu"
 1049 
 1050 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:153
 1051 msgid "Mailbox quota exceeded"
 1052 msgstr "Przekroczono przydział skrzynki pocztowej"
 1053 
 1054 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:161
 1055 #, c-format
 1056 msgid "MAPI error %s (0x%x) occurred"
 1057 msgstr "Wystąpił błąd MAPI %s (0x%x)"
 1058 
 1059 #. Translators: The first '%s' is replaced with an error context,
 1060 #. aka where the error occurred, the second '%s' is replaced with
 1061 #. the error message.
 1062 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:179
 1063 #, c-format
 1064 msgctxt "EXCHANGEMAPI_ERROR"
 1065 msgid "%s: %s"
 1066 msgstr "%s: %s"
 1067 
 1068 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:744
 1069 #, c-format
 1070 msgid "Server “%s” cannot be reached"
 1071 msgstr "Nie można połączyć z serwerem „%s”"
 1072 
 1073 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:872
 1074 #, c-format
 1075 msgid "Folder name “%s” is not a known default folder name, nor folder ID."
 1076 msgstr ""
 1077 "Nazwa katalogu „%s” nie jest znaną domyślną nazwą ani identyfikatorem "
 1078 "katalogu."
 1079 
 1080 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:1203
 1081 #, c-format
 1082 msgid "Failed to open store for user “%s”"
 1083 msgstr "Otwarcie przechowalni dla użytkownika „%s” się nie powiodło"
 1084 
 1085 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:1211
 1086 #, c-format
 1087 msgid "Folder of user “%s” not found"
 1088 msgstr "Nie odnaleziono katalogu użytkownika „%s”"
 1089 
 1090 #. Translators: %s is replaced with an email address which was found ambiguous on a remote server
 1091 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:3863
 1092 #, c-format
 1093 msgid "Recipient “%s” is ambiguous"
 1094 msgstr "Odbiorca „%s” jest niejednoznaczny"
 1095 
 1096 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:4955
 1097 #, c-format
 1098 msgid ""
 1099 "Search result exceeded allowed size limit. Use more specific search term, "
 1100 "please"
 1101 msgstr ""
 1102 "Wyniki wyszukiwania przekraczają dozwolone ograniczenie rozmiaru. Proszę "
 1103 "użyć bardziej konkretnego terminu wyszukiwania"
 1104 
 1105 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:6577
 1106 msgid "All Public Folders"
 1107 msgstr "Wszystkie katalogi publiczne"
 1108 
 1109 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:6885
 1110 #, c-format
 1111 msgid "User name “%s” is ambiguous"
 1112 msgstr "Nazwa użytkownika „%s” jest niejednoznaczna"
 1113 
 1114 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:6888
 1115 #, c-format
 1116 msgid "User name “%s” not found"
 1117 msgstr "Nie odnaleziono nazwy użytkownika „%s”"
 1118 
 1119 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-folder.c:330
 1120 msgid "Cannot add folder, unsupported folder type"
 1121 msgstr "Nie można dodać katalogu. Nieobsługiwany typ katalogu"
 1122 
 1123 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-folder.c:333
 1124 msgid "Cannot add folder, master source not found"
 1125 msgstr "Nie można dodać katalogu. Nie odnaleziono głównego źródła"
 1126 
 1127 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-utils.c:854
 1128 #, c-format
 1129 msgid ""
 1130 "Cannot ask for Kerberos ticket. Obtain the ticket manually, like on command "
 1131 "line with “kinit” or open “Online Accounts” in “Settings” and add the "
 1132 "Kerberos account there. Reported error was: %s"
 1133 msgstr ""
 1134 "Nie można poprosić o bilet Kerberos. Proszę uzyskać go ręcznie, na przykład "
 1135 "w wierszu poleceń za pomocą „kinit” lub otworzyć „Konta online” "
 1136 "w Ustawieniach i tam dodać konto Kerberos. Zgłoszony błąd: %s"