"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "evolution-mapi-3.46.1/po/nb.po" (2 Dec 2022, 35421 Bytes) of package /linux/misc/evolution-mapi-3.46.1.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Norwegian bokmål translation of evolution-data-server.
  2 # Copyright (C) 1998-2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
  3 #
  4 # Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 1998-2016.
  5 # Terance Edward Sola <terance@lyse.net>, 2005.
  6 # Torstein Adolf Winterseth <kvikende@fsfe.org>, 2010.
  7 msgid ""
  8 msgstr ""
  9 "Project-Id-Version: evolution-mapi 3.22.x\n"
  10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2016-10-17 18:40+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2016-10-17 18:43+0200\n"
  13 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
  14 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
  15 "Language: nb\n"
  16 "MIME-Version: 1.0\n"
  17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  18 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
  19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  20 
  21 #: ../evolution-mapi.metainfo.xml.in.h:1
  22 msgid "Exchange MAPI"
  23 msgstr "Exchange MAPI"
  24 
  25 #: ../evolution-mapi.metainfo.xml.in.h:2 ../src/camel/camel-mapi-provider.c:71
  26 msgid "For accessing Microsoft Exchange 2007/OpenChange servers via MAPI"
  27 msgstr "Tilgang til Microsoft Exchange 2007/OpenChange tjenere via MAPI"
  28 
  29 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:737
  30 msgid "Searching"
  31 msgstr "Søker"
  32 
  33 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:1739
  34 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:187
  35 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:486
  36 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1920 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:2000
  37 msgid "Unknown error"
  38 msgstr "Ukjent feil"
  39 
  40 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi-contacts.c:430
  41 msgid "Failed to remove public folder"
  42 msgstr "Klarte ikke å fjerne offentlig mappe"
  43 
  44 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi-contacts.c:466
  45 msgid "The backend does not support bulk additions"
  46 msgstr ""
  47 
  48 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi-contacts.c:508
  49 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1717
  50 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:2228
  51 msgid "Failed to create item on a server"
  52 msgstr "Klarte ikke å opprette en oppføring på en tjener"
  53 
  54 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi-contacts.c:625
  55 msgid "The backend does not support bulk modifications"
  56 msgstr ""
  57 
  58 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi-contacts.c:670
  59 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1930
  60 msgid "Failed to modify item on a server"
  61 msgstr "Klarte ikke å endre oppføring på en tjener"
  62 
  63 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi-contacts.c:846
  64 msgid "Failed to fetch items from a server"
  65 msgstr "Klarte ikke å hente oppføringer fra en tjener"
  66 
  67 #. Translators : This is used to cache the downloaded contacts from a server.
  68 #. %d is an index of the contact.
  69 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi-contacts.c:864
  70 #, c-format
  71 msgid "Caching contact %d"
  72 msgstr "Mellomlagrer kontakt %d"
  73 
  74 #. Translators : This is used to cache the downloaded contacts from a server.
  75 #. The first %d is an index of the contact,
  76 #. the second %d is total count of conacts on the server.
  77 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi-contacts.c:870
  78 #, c-format
  79 msgid "Caching contact %d/%d"
  80 msgstr "Mellomlagrer kontakt %d/%d"
  81 
  82 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi-contacts.c:924
  83 msgid "Failed to count server contacts"
  84 msgstr "Klarte ikke å telle kontakter på tjeneren"
  85 
  86 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi-contacts.c:982
  87 msgid "Failed to list items from a server"
  88 msgstr "Klarte ikke å vise oppføringer fra en tjener"
  89 
  90 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi-contacts.c:1063
  91 msgid "Failed to transfer contacts from a server"
  92 msgstr "Klarte ikke å overføre kontakter fra en tjener"
  93 
  94 #. Translators : This is used to cache the downloaded contacts from GAL.
  95 #. %d is an index of the GAL entry.
  96 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi-gal.c:151
  97 #, c-format
  98 msgid "Caching GAL contact %d"
  99 msgstr "Mellomlagrer GAL-kontakt %d"
 100 
 101 #. Translators : This is used to cache the downloaded contacts from GAL.
 102 #. The first %d is an index of the GAL entry,
 103 #. the second %d is total count of entries in GAL.
 104 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi-gal.c:157
 105 #, c-format
 106 msgid "Caching GAL contact %d/%d"
 107 msgstr "Mellomlagrer GAL-kontakt %d/%d"
 108 
 109 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi-gal.c:228
 110 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi-gal.c:312
 111 msgid "Failed to fetch GAL entries"
 112 msgstr "Klarte ikke å hente GAL-oppføringer"
 113 
 114 #. To translators: This message is displayed on the status bar when calendar/tasks/memo items are being fetched from the server.
 115 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:411
 116 #, c-format
 117 msgid "Loading items in folder %s"
 118 msgstr "Laster oppføring i mappe %s"
 119 
 120 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:778
 121 #, c-format
 122 msgid "Failed to open folder: %s"
 123 msgstr "Klarte ikke å åpne mappe: %s"
 124 
 125 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:786
 126 #, fuzzy, c-format
 127 msgid "Failed to get folder properties: %s"
 128 msgstr "Klarte ikke å lage kalender «%s»: %s"
 129 
 130 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:827
 131 #, fuzzy, c-format
 132 msgid "Failed to list objects: %s"
 133 msgstr "Klarte ikke å tømme papirkurven: %s"
 134 
 135 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:853
 136 #, fuzzy, c-format
 137 msgid "Failed to transfer objects: %s"
 138 msgstr "Klarte ikke å tømme papirkurven: %s"
 139 
 140 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:872
 141 #, c-format
 142 msgid "Failed to close folder: %s"
 143 msgstr "Klarte ikke å lukke mappe: %s"
 144 
 145 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1381
 146 msgid "Could not create cache file"
 147 msgstr "Kunne ikke opprette bufferfil"
 148 
 149 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1838
 150 msgid ""
 151 "Support for modifying single instances of a recurring appointment is not yet "
 152 "implemented. No change was made to the appointment on the server."
 153 msgstr ""
 154 "Støtte for å endre enkeltinstanser av gjentakende avtaler er ikke "
 155 "implementert ennå. Ingen endring ble gjort i avtalen på tjeneren."
 156 
 157 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:2043
 158 msgid "Cannot remove items from a server"
 159 msgstr "Kan ikke fjerne oppføringer fra en tjener"
 160 
 161 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:2474
 162 msgid "Failed to get Free/Busy data"
 163 msgstr "Klarte ikke å hente ledig-/opptatt-data"
 164 
 165 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:791
 166 #, c-format
 167 msgid "Refreshing folder '%s'"
 168 msgstr "Oppdaterer mappe «%s»"
 169 
 170 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:859
 171 #, c-format
 172 msgid "Downloading messages in folder '%s'"
 173 msgstr "Laster ned meldinger i mappe «%s»"
 174 
 175 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:947 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1555
 176 #, c-format
 177 msgid "This message is not available in offline mode."
 178 msgstr "Denne meldingen er ikke tilgjengelig i frakoblet modus."
 179 
 180 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:957 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:975
 181 #, c-format
 182 msgid "Fetching items failed: %s"
 183 msgstr "Henting av oppføringer feilet: %s"
 184 
 185 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:962 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:980
 186 msgid "Fetching items failed"
 187 msgstr "Henting av oppføringer feilet"
 188 
 189 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1234
 190 #, c-format
 191 msgid "Cannot append message to folder '%s'"
 192 msgstr "Kan legge til melding i mappe «%s»"
 193 
 194 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1243 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1273
 195 #, c-format
 196 msgid "Offline."
 197 msgstr "Frakoblet."
 198 
 199 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1356
 200 #, c-format
 201 msgid "Failed to empty Trash: %s"
 202 msgstr "Klarte ikke å tømme papirkurven: %s"
 203 
 204 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1362
 205 msgid "Failed to empty Trash"
 206 msgstr "Klarte ikke å tømme papirkurven"
 207 
 208 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1540
 209 #, c-format
 210 msgid "Cannot get message %s: %s"
 211 msgstr "Kan ikke hente melding %s: %s"
 212 
 213 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1541
 214 msgid "No such message"
 215 msgstr "Ingen slik melding"
 216 
 217 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1566 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1598
 218 #, c-format
 219 msgid "Could not get message: %s"
 220 msgstr "Kunne ikke hente melding: %s"
 221 
 222 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1572 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1605
 223 #, c-format
 224 msgid "Could not get message"
 225 msgstr "Kunne ikke hente melding"
 226 
 227 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1977
 228 msgid "Receive quota"
 229 msgstr "Kvote for mottak"
 230 
 231 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1983
 232 msgid "Send quota"
 233 msgstr "Kvote for sending"
 234 
 235 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:2005
 236 msgid "No quota information available"
 237 msgstr "Ingen kvoteinformasjon tilgjengelig"
 238 
 239 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:2107
 240 #, c-format
 241 msgid "Could not load summary for %s"
 242 msgstr "Kunne ikke laste sammendrag for %s"
 243 
 244 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:43
 245 msgid "Checking for new mail"
 246 msgstr "Ser etter ny e-post"
 247 
 248 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:45
 249 msgid "C_heck for new messages in all folders"
 250 msgstr "_Se etter nye meldinger i alle mapper"
 251 
 252 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:49
 253 msgid "Options"
 254 msgstr "Alternativer"
 255 
 256 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:51
 257 msgid "Automatically synchroni_ze account locally"
 258 msgstr "S_ynkroniser konto lokalt automatisk"
 259 
 260 #. i18n: copy from evolution:camel-imap-provider.c
 261 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:54
 262 msgid "_Apply filters to new messages in Inbox on this server"
 263 msgstr "_Bruk filtre for nye meldinger i Innboks på denne tjeneren"
 264 
 265 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:56
 266 msgid "Check new messages for _Junk contents"
 267 msgstr "Se etter _søppelinnhold i nye meldinger"
 268 
 269 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:58
 270 msgid "Only check for Junk messag_es in the Inbox folder"
 271 msgstr "Se kun etter søppelinnhold i nye m_eldinger i innboksen"
 272 
 273 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:60
 274 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1602
 275 msgid "Lis_ten for server notifications"
 276 msgstr "Ly_tt etter varsling fra tjener"
 277 
 278 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:86
 279 msgid "Password"
 280 msgstr "Passord"
 281 
 282 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:87
 283 msgid ""
 284 "This option will connect to the OpenChange server using a plaintext password."
 285 msgstr ""
 286 "Dette valget vil la deg koble til en OpenChange-tjener ved å bruke et "
 287 "klartekst-passord."
 288 
 289 #: ../src/camel/camel-mapi-sasl-krb.c:26
 290 msgid "Kerberos"
 291 msgstr "Kerberos"
 292 
 293 #: ../src/camel/camel-mapi-sasl-krb.c:28
 294 msgid "This option will connect to the server using kerberos key."
 295 msgstr "Dette valget vil la deg koble til tjeneren med et kerberos-passord."
 296 
 297 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:132 ../src/camel/camel-mapi-store.c:174
 298 msgid "Cannot find folder in a local cache"
 299 msgstr "Kan ikke finne mappe i en lokal buffer"
 300 
 301 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:490 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1178
 302 msgid "Folder list is not available in offline mode"
 303 msgstr "Mappelisten er ikke tilgjengelig i frakoblet modus"
 304 
 305 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:872
 306 msgid "No public folder found"
 307 msgstr "Fant ingen offentlig mappe"
 308 
 309 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:872
 310 msgid "No folder found"
 311 msgstr "Fant ingen mappe"
 312 
 313 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1200 ../src/camel/camel-mapi-store.c:2171
 314 #, c-format
 315 msgid "Connecting to '%s'"
 316 msgstr "Kobler til «%s»"
 317 
 318 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1259
 319 msgid "Cannot create MAPI folders in offline mode"
 320 msgstr "Kan ikke lage MAPI-mapper i frakoblet modus"
 321 
 322 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1266
 323 #, c-format
 324 msgid "Cannot create new folder '%s'"
 325 msgstr "Kan ikke opprette ny mappe «%s»"
 326 
 327 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1275
 328 #, c-format
 329 msgid "Authentication failed"
 330 msgstr "Autentisering feilet"
 331 
 332 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1285
 333 msgid "MAPI folders can be created only within mailbox of the logged in user"
 334 msgstr ""
 335 
 336 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1298 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1411
 337 #, c-format
 338 msgid "Cannot find folder '%s'"
 339 msgstr "Kan ikke finne mappe «%s»"
 340 
 341 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1353
 342 #, c-format
 343 msgid "Cannot create folder '%s': %s"
 344 msgstr "Kan ikke opprette mappe «%s»: %s"
 345 
 346 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1359
 347 #, c-format
 348 msgid "Cannot create folder '%s'"
 349 msgstr "Kan ikke opprette mappe «%s»"
 350 
 351 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1389 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1401
 352 msgid "Cannot delete MAPI folders in offline mode"
 353 msgstr "Kan ikke slette MAPI-mapper i frakoblet modus"
 354 
 355 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1457
 356 #, c-format
 357 msgid "Cannot remove folder '%s': %s"
 358 msgstr "Kan ikke fjerne mappe «%s»: %s"
 359 
 360 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1465
 361 #, c-format
 362 msgid "Cannot remove folder '%s'"
 363 msgstr "Kan ikke fjerne mappe «%s»"
 364 
 365 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1495 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1510
 366 msgid "Cannot rename MAPI folders in offline mode"
 367 msgstr "Kan ikke endre navn på MAPI-mapper i frakoblet modus"
 368 
 369 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1521
 370 #, c-format
 371 msgid "Cannot rename MAPI folder '%s'. Folder does not exist"
 372 msgstr "Kan ikke endre navn på MAPI-mappe «%s». Mappen eksisterer ikke"
 373 
 374 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1532
 375 #, c-format
 376 msgid "Cannot rename MAPI default folder '%s' to '%s'"
 377 msgstr "Kan ikke endre navn på forvalgt MAPI-mappe «%s» til «%s»"
 378 
 379 #. Translators: '%s to %s' is current name of the folder and new name of the folder.
 380 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1558 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1601
 381 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1681
 382 #, c-format
 383 msgid "Cannot rename MAPI folder '%s' to '%s'"
 384 msgstr "Kan ikke endre navn på MAPI-mappe «%s» til «%s»"
 385 
 386 #. Translators: '%s to %s' is current name of the folder and new name of the folder.
 387 #. The last '%s' is a detailed error message.
 388 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1593 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1674
 389 #, c-format
 390 msgid "Cannot rename MAPI folder '%s' to '%s': %s"
 391 msgstr "Kan ikke endre navn på MAPI-mappe «%s» til «%s»: %s"
 392 
 393 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1771
 394 msgid "Cannot subscribe MAPI folders in offline mode"
 395 msgstr "Kan ikke abonnere på MAPI-mapper i frakoblet modus"
 396 
 397 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1788
 398 #, c-format
 399 msgid "Folder '%s' not found"
 400 msgstr "Mappe «%s» ble ikke funnet"
 401 
 402 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1906
 403 msgid "Cannot unsubscribe MAPI folders in offline mode"
 404 msgstr "Kan ikke fjerne abonnement på MAPI-mapper i frakoblet modus"
 405 
 406 #. Translators: The %s is replaced with a server's host name
 407 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2118 ../src/camel/camel-mapi-transport.c:194
 408 #, c-format
 409 msgid "Exchange MAPI server %s"
 410 msgstr "Exchange MAPI-tjener %s"
 411 
 412 #. To translators : Example string : Exchange MAPI service for
 413 #. _username_ on _server host name__
 414 #. Translators: The first %s is replaced with a user name, the second with a server's host name
 415 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2122 ../src/camel/camel-mapi-transport.c:197
 416 #, c-format
 417 msgid "Exchange MAPI service for %s on %s"
 418 msgstr "Exchange MAPI-tjeneste for %s %s"
 419 
 420 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2153
 421 #, fuzzy
 422 msgid "Cannot connect to MAPI store in offline mode"
 423 msgstr "Kan ikke koble til MAPI-lager i frakoblet modus"
 424 
 425 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2206
 426 #, c-format
 427 msgid "Mailbox '%s' is full, no new messages will be received or sent."
 428 msgstr ""
 429 
 430 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2208
 431 #, c-format
 432 msgid ""
 433 "Mailbox '%s' is near its size limit, message send will be disabled soon."
 434 msgstr ""
 435 
 436 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2212
 437 #, c-format
 438 msgid "Mailbox '%s' is full, no new messages will be received."
 439 msgstr ""
 440 
 441 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2214
 442 #, c-format
 443 msgid "Mailbox '%s' is near its size limit."
 444 msgstr ""
 445 
 446 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2635
 447 msgid "Authentication password not available"
 448 msgstr "Passord for autentisering er ikke tilgjengelig"
 449 
 450 #: ../src/camel/camel-mapi-transport.c:145
 451 #: ../src/camel/camel-mapi-transport.c:167
 452 #, c-format
 453 msgid "Could not send message."
 454 msgstr "Kunne ikke sende meldingen."
 455 
 456 #: ../src/camel/camel-mapi-transport.c:162
 457 #, c-format
 458 msgid "Could not send message: %s"
 459 msgstr "Kunne ikke sende melding: %s"
 460 
 461 #: ../src/collection/e-mapi-backend.c:76
 462 #, fuzzy
 463 msgid "Cannot connect, no credentials provided"
 464 msgstr "Kan ikke koble til MAPI-lager i frakoblet modus"
 465 
 466 #: ../src/collection/e-mapi-backend.c:341
 467 msgid "Global Address List"
 468 msgstr "Global adresseliste"
 469 
 470 #: ../src/collection/e-mapi-backend.c:696
 471 #: ../src/collection/e-mapi-backend.c:793
 472 #, c-format
 473 msgid "Data source '%s' does not represent a MAPI folder"
 474 msgstr ""
 475 
 476 #: ../src/configuration/e-book-config-mapigal.c:59
 477 msgid "Allow _partial search results"
 478 msgstr "Tillat _delvise søkeresultater"
 479 
 480 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:123
 481 msgid "Select username"
 482 msgstr "Velg brukernavn"
 483 
 484 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:133
 485 msgid "Full name"
 486 msgstr "Fullt navn"
 487 
 488 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:138
 489 msgid "Username"
 490 msgstr "Brukernavn"
 491 
 492 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:165
 493 msgid ""
 494 "There are more users with similar user name on a server.\n"
 495 "Please select that you would like to use from the below list."
 496 msgstr ""
 497 
 498 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:361
 499 msgid "Authentication finished successfully."
 500 msgstr "Autentisering fullført."
 501 
 502 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:363
 503 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:483
 504 msgid "Authentication failed."
 505 msgstr "Autentisering feilet."
 506 
 507 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:426
 508 msgid "Cannot authenticate MAPI accounts in offline mode"
 509 msgstr "Kan ikke autentisere MAPI-kontoer i frakoblet modus"
 510 
 511 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:455
 512 msgid ""
 513 "Server, username and domain name cannot be empty. Please fill them with "
 514 "correct values."
 515 msgstr ""
 516 "Tjener, brukernavn og domenenavn kan ikke være tom. Vennligst fyll ut med "
 517 "korrekte verdier."
 518 
 519 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:458
 520 msgid ""
 521 "Realm name cannot be empty when kerberos is selected. Please fill them with "
 522 "correct values."
 523 msgstr ""
 524 " Områdenavn kan ikke være tomt når kerberos er valgt. Vennligst fyll ut med "
 525 "korrekte verdier."
 526 
 527 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:477
 528 msgid "Connecting to the server, please wait..."
 529 msgstr "Kobler til tjener. Vennligst vent …"
 530 
 531 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:679
 532 msgid "Configuration"
 533 msgstr "Konfigurasjon"
 534 
 535 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:688
 536 msgid "_Server:"
 537 msgstr "_Tjener:"
 538 
 539 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:705
 540 msgid "User_name:"
 541 msgstr "Bruker_navn:"
 542 
 543 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:730
 544 msgid "_Domain name:"
 545 msgstr "_Domenenavn:"
 546 
 547 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:743
 548 msgid "_Authenticate"
 549 msgstr "_Autentiser"
 550 
 551 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:751
 552 msgid "_Use secure connection"
 553 msgstr "Br_uk sikker tilkobling"
 554 
 555 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:766
 556 msgid "_Kerberos authentication"
 557 msgstr "_Kerberos-autentisering"
 558 
 559 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:778
 560 msgid "_Realm name:"
 561 msgstr "_Områdenavn:"
 562 
 563 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-page.c:189
 564 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-page.c:250
 565 msgid "MAPI Settings"
 566 msgstr "Innstillinger for MAPI"
 567 
 568 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-page.c:195
 569 msgid "View the size of all Exchange folders"
 570 msgstr "Vis størrelse på alle Exchange-mapper"
 571 
 572 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-page.c:199
 573 msgid "Folder _Size"
 574 msgstr "Mappe_størrelse"
 575 
 576 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:415
 577 msgid "Folder"
 578 msgstr "Mappe"
 579 
 580 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:420
 581 msgid "Size"
 582 msgstr "Størrelse"
 583 
 584 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:443
 585 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:447
 586 msgid "Unable to retrieve folder size information"
 587 msgstr "Kan ikke hente informasjon om mappestørrelse"
 588 
 589 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:514
 590 msgid "Folder Size"
 591 msgstr "Mappestørrelse"
 592 
 593 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:528
 594 msgid "Fetching folder list…"
 595 msgstr "Henter mappeliste …"
 596 
 597 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:702
 598 #, c-format
 599 msgid "Cannot edit permissions of folder '%s', choose other folder."
 600 msgstr ""
 601 
 602 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:765
 603 msgid "Folder size..."
 604 msgstr "Mappestørrelse …"
 605 
 606 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:772
 607 #, fuzzy
 608 msgid "Subscribe to folder of other user..."
 609 msgstr "Abonner på en annen brukers mappe …"
 610 
 611 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:781
 612 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1059
 613 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1089
 614 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1119
 615 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1149
 616 msgid "Permissions..."
 617 msgstr "Rettigheter …"
 618 
 619 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:783
 620 msgid "Edit MAPI folder permissions"
 621 msgstr "Rediger rettigheter for MAPI-mappe"
 622 
 623 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1061
 624 msgid "Edit MAPI calendar permissions"
 625 msgstr "Rediger rettigheter for MAPI-kalender"
 626 
 627 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1091
 628 msgid "Edit MAPI tasks permissions"
 629 msgstr "Rediger rettigheter for MAPI-oppgaver"
 630 
 631 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1121
 632 msgid "Edit MAPI memos permissions"
 633 msgstr "Rediger rettigheter for MAPI-notater"
 634 
 635 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1151
 636 msgid "Edit MAPI contacts permissions"
 637 msgstr "Rediger rettigheter for MAPI-kontakter"
 638 
 639 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1324
 640 msgid "Personal Folders"
 641 msgstr "Personlige mapper"
 642 
 643 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1555
 644 msgid "Searching remote MAPI folder structure, please wait..."
 645 msgstr "Søker i ekstern MAPI-mappestruktur. Vennligst vent …"
 646 
 647 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1623
 648 msgid "Cannot create MAPI calendar in offline mode"
 649 msgstr "Kan ikke lage MAPI-kalender i frakoblet modus"
 650 
 651 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1626
 652 msgid "Cannot create MAPI task list in offline mode"
 653 msgstr "Kan ikke lage MAPI-oppgaveliste i frakoblet modus"
 654 
 655 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1629
 656 msgid "Cannot create MAPI memo list in offline mode"
 657 msgstr "Kan ikke lage MAPI-notatliste i frakoblet modus"
 658 
 659 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1632
 660 msgid "Cannot create MAPI address book in offline mode"
 661 msgstr "Kan ikke lage MAPI-adressebok i frakoblet modus"
 662 
 663 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1637
 664 msgid "Cannot create MAPI source in offline mode"
 665 msgstr "Kan ikke lage MAPI-kilde i frakoblet modus"
 666 
 667 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1657
 668 msgid "_Location:"
 669 msgstr "_Adresse:"
 670 
 671 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:87
 672 msgctxt "PermissionsLevel"
 673 msgid "None"
 674 msgstr "Ingen"
 675 
 676 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:88
 677 msgctxt "PermissionsLevel"
 678 msgid "Owner"
 679 msgstr "Eier"
 680 
 681 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:98
 682 msgctxt "PermissionsLevel"
 683 msgid "Publishing Editor"
 684 msgstr "Publiserende redaktør"
 685 
 686 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:107
 687 msgctxt "PermissionsLevel"
 688 msgid "Editor"
 689 msgstr "Redaktør"
 690 
 691 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:115
 692 msgctxt "PermissionsLevel"
 693 msgid "Publishing Author"
 694 msgstr "Publiserende forfatter"
 695 
 696 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:122
 697 msgctxt "PermissionsLevel"
 698 msgid "Author"
 699 msgstr "Forfatter"
 700 
 701 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:128
 702 msgctxt "PermissionsLevel"
 703 msgid "Nonediting Author"
 704 msgstr "Ikke-redigerende forfatter"
 705 
 706 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:133
 707 msgctxt "PermissionsLevel"
 708 msgid "Reviewer"
 709 msgstr ""
 710 
 711 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:136
 712 msgctxt "PermissionsLevel"
 713 msgid "Contributor"
 714 msgstr "Bidragsyter"
 715 
 716 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:139
 717 msgctxt "PermissionsLevel"
 718 msgid "Custom"
 719 msgstr "Egendefinert"
 720 
 721 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:272
 722 msgid "Writing folder permissions, please wait..."
 723 msgstr "Skriver mapperettigheter. Vennligst vent …"
 724 
 725 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:778
 726 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:525
 727 msgctxt "User"
 728 msgid "Anonymous"
 729 msgstr "Anonym"
 730 
 731 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:780
 732 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:522
 733 msgctxt "User"
 734 msgid "Default"
 735 msgstr "Forvalgt"
 736 
 737 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:782
 738 msgctxt "User"
 739 msgid "Unknown"
 740 msgstr "Ukjent"
 741 
 742 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:874
 743 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:598
 744 msgid "Name"
 745 msgstr "Navn"
 746 
 747 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:880
 748 msgid "Permission level"
 749 msgstr "Rettighetsnivå"
 750 
 751 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:933
 752 msgid "Edit MAPI folder permissions..."
 753 msgstr ""
 754 
 755 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:958
 756 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:624
 757 msgid "Account:"
 758 msgstr "Konto:"
 759 
 760 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:984
 761 msgid "Folder name:"
 762 msgstr "Mappenavn:"
 763 
 764 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1005
 765 msgid "Folder ID:"
 766 msgstr "Mappe-ID."
 767 
 768 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1064
 769 msgid "Permissions"
 770 msgstr "Rettigheter"
 771 
 772 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1085
 773 msgid "Permi_ssion level:"
 774 msgstr "Rettighet_snivå:"
 775 
 776 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1113
 777 msgctxt "Permissions"
 778 msgid "Read"
 779 msgstr "Les"
 780 
 781 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1124
 782 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1187
 783 msgctxt "Permissions"
 784 msgid "None"
 785 msgstr "Ingen"
 786 
 787 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1129
 788 msgctxt "Permissions"
 789 msgid "Full Details"
 790 msgstr "Alle detaljer"
 791 
 792 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1134
 793 msgctxt "Permissions"
 794 msgid "Simple Free/Busy"
 795 msgstr "Enkel ledig/opptatt"
 796 
 797 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1138
 798 msgctxt "Permissions"
 799 msgid "Detailed Free/Busy"
 800 msgstr "Detaljert ledig/opptatt"
 801 
 802 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1145
 803 msgctxt "Permissions"
 804 msgid "Write"
 805 msgstr "Skriv"
 806 
 807 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1156
 808 msgctxt "Permissions"
 809 msgid "Create items"
 810 msgstr "Lag oppføringer"
 811 
 812 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1160
 813 msgctxt "Permissions"
 814 msgid "Create subfolders"
 815 msgstr "Lag undermapper"
 816 
 817 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1164
 818 msgctxt "Permissions"
 819 msgid "Edit own"
 820 msgstr "Rediger egen"
 821 
 822 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1168
 823 msgctxt "Permissions"
 824 msgid "Edit all"
 825 msgstr "Rediger alle"
 826 
 827 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1176
 828 msgctxt "Permissions"
 829 msgid "Delete items"
 830 msgstr "Slett oppføringer"
 831 
 832 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1192
 833 msgctxt "Permissions"
 834 msgid "Own"
 835 msgstr "Egne"
 836 
 837 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1197
 838 msgctxt "Permissions"
 839 msgid "All"
 840 msgstr "Alle"
 841 
 842 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1203
 843 msgctxt "Permissions"
 844 msgid "Other"
 845 msgstr "Andre"
 846 
 847 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1214
 848 msgctxt "Permissions"
 849 msgid "Folder owner"
 850 msgstr "Mappeeier"
 851 
 852 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1218
 853 msgctxt "Permissions"
 854 msgid "Folder contact"
 855 msgstr "Mappekontakt"
 856 
 857 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1222
 858 msgctxt "Permissions"
 859 msgid "Folder visible"
 860 msgstr "Mappe synlig"
 861 
 862 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1277
 863 msgid "Reading folder permissions, please wait..."
 864 msgstr ""
 865 
 866 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:221
 867 msgid "No users found"
 868 msgstr "Ingen brukere funnet"
 869 
 870 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:224
 871 #, c-format
 872 msgid "Found one user"
 873 msgid_plural "Found %d users"
 874 msgstr[0] "Fant en bruker"
 875 msgstr[1] "Fant %d brukere"
 876 
 877 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:229
 878 #, c-format
 879 msgid "Found %d user, but showing only first %d"
 880 msgid_plural "Found %d users, but showing only first %d"
 881 msgstr[0] ""
 882 msgstr[1] ""
 883 
 884 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:517
 885 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:708
 886 msgid "Search for a user"
 887 msgstr "Søk etter en bruker"
 888 
 889 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:533
 890 msgid "Searching..."
 891 msgstr "Søker …"
 892 
 893 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:604
 894 msgid "E-mail"
 895 msgstr "E-post"
 896 
 897 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:645
 898 msgid "Choose MAPI user..."
 899 msgstr "Velg MAPI-bruker …"
 900 
 901 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:668
 902 msgid "_Search:"
 903 msgstr "_Søk:"
 904 
 905 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:87
 906 #, c-format
 907 msgid "Cannot add folder, folder already exists as '%s'"
 908 msgstr ""
 909 
 910 #. Translators: The '%s' is replaced with user name, to whom the foreign mailbox belongs.
 911 #. Example result: "Mailbox - John Smith"
 912 #.
 913 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:112
 914 #, c-format
 915 msgctxt "ForeignFolder"
 916 msgid "Mailbox - %s"
 917 msgstr "Postboks - %s"
 918 
 919 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:141
 920 #, c-format
 921 msgid "Cannot add folder, failed to add to store's summary"
 922 msgstr ""
 923 "Kan ikke legge til mappe. Klarte ikke å legge til i lagerets sammendrag"
 924 
 925 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:327
 926 #, c-format
 927 msgid ""
 928 "Folder '%s' not found. Either it does not exist or you do not have "
 929 "permission to access it."
 930 msgstr ""
 931 
 932 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:362
 933 msgid "Cannot add folder, cannot determine folder's type"
 934 msgstr ""
 935 
 936 #. Translators: This is used to name foreign folder.
 937 #. The first '%s' is replaced with user name to whom the folder belongs,
 938 #. the second '%s' is replaced with folder name.
 939 #. Example result: "John Smith - Calendar"
 940 #.
 941 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:403
 942 #, c-format
 943 msgctxt "ForeignFolder"
 944 msgid "%s - %s"
 945 msgstr "%s - %s"
 946 
 947 #. convert well-known names to their non-localized form
 948 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:500
 949 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:702
 950 msgid "Inbox"
 951 msgstr "Innboks"
 952 
 953 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:502
 954 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:703
 955 msgid "Contacts"
 956 msgstr "Kontakter"
 957 
 958 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:504
 959 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:704
 960 msgid "Calendar"
 961 msgstr "Kalender"
 962 
 963 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:506
 964 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:705
 965 msgid "Memos"
 966 msgstr "Notater"
 967 
 968 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:508
 969 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:706
 970 msgid "Tasks"
 971 msgstr "Oppgaver"
 972 
 973 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:521
 974 #, c-format
 975 msgid "Testing availability of folder '%s' of user '%s', please wait..."
 976 msgstr ""
 977 
 978 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:603
 979 #, fuzzy
 980 msgid "Subscribe to folder of other MAPI user..."
 981 msgstr "Abonner på en annen brukers mappe …"
 982 
 983 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:652
 984 msgid "User"
 985 msgstr "Bruker"
 986 
 987 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:659
 988 msgid "_User:"
 989 msgstr "Br_uker:"
 990 
 991 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:672
 992 msgid "C_hoose..."
 993 msgstr "Vel_g …"
 994 
 995 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:687
 996 msgid "_Folder name:"
 997 msgstr "_Mappenavn:"
 998 
 999 #. Translators: This is a meeting response prefix which will be shown in a message Subject
 1000 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-cal-utils.c:2067
 1001 msgctxt "MeetingResp"
 1002 msgid "Accepted:"
 1003 msgstr ""
 1004 
 1005 #. Translators: This is a meeting response prefix which will be shown in a message Subject
 1006 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-cal-utils.c:2072
 1007 msgctxt "MeetingResp"
 1008 msgid "Tentative:"
 1009 msgstr ""
 1010 
 1011 #. Translators: This is a meeting response prefix which will be shown in a message Subject
 1012 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-cal-utils.c:2077
 1013 msgctxt "MeetingResp"
 1014 msgid "Declined:"
 1015 msgstr ""
 1016 
 1017 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:139
 1018 msgid "Failed to login into the server"
 1019 msgstr "Klarte ikke å logge inn på tjeneren"
 1020 
 1021 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:140
 1022 msgid "Cannot create more sessions, session limit was reached"
 1023 msgstr "Kan ikke opprette flere økter. Grensen for antall sesjoner ble nådd"
 1024 
 1025 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:141
 1026 msgid "User cancelled operation"
 1027 msgstr "Bruker avbrøt operasjonen"
 1028 
 1029 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:142
 1030 msgid "Unable to abort"
 1031 msgstr "Kan ikke avbryte"
 1032 
 1033 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:143
 1034 msgid "Network error"
 1035 msgstr "Nettverksfeil"
 1036 
 1037 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:144
 1038 msgid "Disk error"
 1039 msgstr "Diskfeil"
 1040 
 1041 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:145
 1042 msgid "Password change required"
 1043 msgstr "Bytte av passord kreves"
 1044 
 1045 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:146
 1046 msgid "Password expired"
 1047 msgstr "Passord utløpt"
 1048 
 1049 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:147
 1050 msgid "Invalid workstation account"
 1051 msgstr "Ugyldig arbeidsstasjonskonto"
 1052 
 1053 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:148
 1054 msgid "Invalid access time"
 1055 msgstr "Ugyldig aksesstid"
 1056 
 1057 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:149
 1058 msgid "Account is disabled"
 1059 msgstr "Kontoen er deaktivert"
 1060 
 1061 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:150
 1062 msgid "End of session"
 1063 msgstr "Slutt på økten"
 1064 
 1065 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:151
 1066 msgid "MAPI is not initialized or connected"
 1067 msgstr ""
 1068 
 1069 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:152
 1070 msgid "Permission denied"
 1071 msgstr "Tilgang nektet"
 1072 
 1073 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:153
 1074 msgid "Mailbox quota exceeded"
 1075 msgstr "Postbokskvote oversteget"
 1076 
 1077 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:161
 1078 #, c-format
 1079 msgid "MAPI error %s (0x%x) occurred"
 1080 msgstr "MAPI-feil %s (0x%x) oppsto"
 1081 
 1082 #. Translators: The first '%s' is replaced with an error context,
 1083 #. aka where the error occurred, the second '%s' is replaced with
 1084 #. the error message.
 1085 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:179
 1086 #, c-format
 1087 msgctxt "EXCHANGEMAPI_ERROR"
 1088 msgid "%s: %s"
 1089 msgstr "%s: %s"
 1090 
 1091 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:744
 1092 #, c-format
 1093 msgid "Server '%s' cannot be reached"
 1094 msgstr ""
 1095 
 1096 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:872
 1097 #, c-format
 1098 msgid "Folder name '%s' is not a known default folder name, nor folder ID."
 1099 msgstr ""
 1100 
 1101 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:1203
 1102 #, fuzzy, c-format
 1103 msgid "Failed to open store for user '%s'"
 1104 msgstr "Kan ikke å lage kalender «%s»"
 1105 
 1106 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:1211
 1107 #, c-format
 1108 msgid "Folder of user '%s' not found"
 1109 msgstr "Mappe for bruker «%s» ble ikke funnet"
 1110 
 1111 #. Translators: %s is replaced with an email address which was found ambiguous on a remote server
 1112 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:3863
 1113 #, c-format
 1114 msgid "Recipient '%s' is ambiguous"
 1115 msgstr "Mottaker «%s» er tvetydig"
 1116 
 1117 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:4955
 1118 #, c-format
 1119 msgid ""
 1120 "Search result exceeded allowed size limit. Use more specific search term, "
 1121 "please"
 1122 msgstr ""
 1123 
 1124 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:6556
 1125 msgid "All Public Folders"
 1126 msgstr "Alle offentlige mapper"
 1127 
 1128 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:6823
 1129 #, c-format
 1130 msgid "User name '%s' is ambiguous"
 1131 msgstr "Brukernavn «%s» er tvetydig"
 1132 
 1133 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:6826
 1134 #, c-format
 1135 msgid "User name '%s' not found"
 1136 msgstr "Brukernavn «%s» ble ikke funnet"
 1137 
 1138 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-folder.c:330
 1139 msgid "Cannot add folder, unsupported folder type"
 1140 msgstr ""
 1141 
 1142 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-folder.c:333
 1143 msgid "Cannot add folder, master source not found"
 1144 msgstr "Kan ikke legge til mappe. Hovedkilde ble ikke funnet"