"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "evolution-mapi-3.46.1/po/hu.po" (2 Dec 2022, 38010 Bytes) of package /linux/misc/evolution-mapi-3.46.1.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Hungarian translation for evolution-mapi.
  2 # Copyright (C) 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Free Software Foundation, Inc.
  3 # This file is distributed under the same license as the evolution-mapi package.
  4 #
  5 # Gábor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017.
  6 # Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
  7 msgid ""
  8 msgstr ""
  9 "Project-Id-Version: evolution-mapi master\n"
  10 "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/evolution-mapi/issues\n"
  11 "POT-Creation-Date: 2019-01-16 16:31+0000\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2019-01-26 21:36+0100\n"
  13 "Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
  14 "Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
  15 "Language: hu\n"
  16 "MIME-Version: 1.0\n"
  17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
  20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  21 
  22 #: ../org.gnome.Evolution-mapi.metainfo.xml.in.h:1
  23 msgid "Exchange MAPI"
  24 msgstr "Exchange MAPI"
  25 
  26 #: ../org.gnome.Evolution-mapi.metainfo.xml.in.h:2
  27 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:72
  28 msgid "For accessing Microsoft Exchange 2007/OpenChange servers via MAPI"
  29 msgstr ""
  30 "Microsoft Exchange 2007/OpenChange kiszolgálók elérése MAPI használatával"
  31 
  32 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:92
  33 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:104
  34 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1859 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1943
  35 msgid "Unknown error"
  36 msgstr "Ismeretlen hiba"
  37 
  38 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:502
  39 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:686
  40 msgid "Failed to fetch GAL entries"
  41 msgstr "A GAL-bejegyzések letöltése meghiúsult"
  42 
  43 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:508
  44 msgid "Failed to transfer contacts from a server"
  45 msgstr "Nem sikerült átvinni a névjegyeket a kiszolgálóról"
  46 
  47 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:693
  48 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1115
  49 msgid "Failed to list items from a server"
  50 msgstr "Nem sikerült felsorolni az elemeket a kiszolgálóról"
  51 
  52 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:868
  53 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1342
  54 msgid "Failed to modify item on a server"
  55 msgstr "Nem sikerült módosítani az elemet a kiszolgálón"
  56 
  57 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:868
  58 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1342
  59 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1636
  60 msgid "Failed to create item on a server"
  61 msgstr "Nem sikerült létrehozni az elemet a kiszolgálón"
  62 
  63 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:929
  64 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1410
  65 msgid "Failed to remove item from a server"
  66 msgstr "Nem sikerült eltávolítani az elemet a kiszolgálóról"
  67 
  68 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:891
  69 msgid "Failed to transfer objects from a server"
  70 msgstr "Nem sikerült letölteni az objektumokat a kiszolgálóról"
  71 
  72 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1259
  73 msgid ""
  74 "Support for modifying single instances of a recurring appointment is not yet "
  75 "implemented. No change was made to the appointment on the server."
  76 msgstr ""
  77 "Ismétlődő értekezlet egyedi példányainak módosítása még nem támogatott. Az "
  78 "értekezlet nem módosult a kiszolgálón."
  79 
  80 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1686
  81 msgid "Failed to get Free/Busy data"
  82 msgstr "Nem sikerült lekérni a szabad/elfoglalt adatokat"
  83 
  84 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:776
  85 #, c-format
  86 msgid "Refreshing folder “%s”"
  87 msgstr "„%s” mappa frissítése"
  88 
  89 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:844
  90 #, c-format
  91 msgid "Downloading messages in folder “%s”"
  92 msgstr "Üzenetek letöltése a(z) „%s” mappából"
  93 
  94 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:932 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1492
  95 #, c-format
  96 msgid "This message is not available in offline mode."
  97 msgstr "Ez az üzenet nem érhető el kapcsolat nélküli módban."
  98 
  99 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:942 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:960
 100 #, c-format
 101 msgid "Fetching items failed: %s"
 102 msgstr "Az elemek letöltése meghiúsult: %s"
 103 
 104 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:947 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:965
 105 msgid "Fetching items failed"
 106 msgstr "Az elemek letöltése meghiúsult"
 107 
 108 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1170
 109 #, c-format
 110 msgid "Cannot append message to folder “%s”"
 111 msgstr "Nem fűzhető az üzenet a következő mappához: „%s”"
 112 
 113 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1179 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1209
 114 #, c-format
 115 msgid "Offline."
 116 msgstr "Kapcsolat nélkül."
 117 
 118 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1293
 119 #, c-format
 120 msgid "Failed to empty Trash: %s"
 121 msgstr "Nem sikerült a Kukát üríteni: %s"
 122 
 123 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1299
 124 msgid "Failed to empty Trash"
 125 msgstr "Nem sikerült a Kukát üríteni"
 126 
 127 #. Translators: The first %s is replaced with a message ID,
 128 #. the second %s is replaced with a detailed error string
 129 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1477
 130 #, c-format
 131 msgid "Cannot get message %s: %s"
 132 msgstr "Nem sikerült betölteni a levelet: %s: %s"
 133 
 134 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1478
 135 msgid "No such message"
 136 msgstr "Nincs ilyen üzenet"
 137 
 138 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1503 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1537
 139 #, c-format
 140 msgid "Could not get message: %s"
 141 msgstr "Nem sikerült az üzenetet letölteni: %s"
 142 
 143 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1509 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1544
 144 #, c-format
 145 msgid "Could not get message"
 146 msgstr "Nem sikerült az üzenetet letölteni"
 147 
 148 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1920
 149 msgid "Receive quota"
 150 msgstr "Fogadási kvóta"
 151 
 152 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1926
 153 msgid "Send quota"
 154 msgstr "Küldési kvóta"
 155 
 156 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1948
 157 msgid "No quota information available"
 158 msgstr "Nem érhetők el kvótainformációk"
 159 
 160 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:2055
 161 #, c-format
 162 msgid "Could not load summary for %s"
 163 msgstr "Nem sikerült betölteni %s összefoglalóját"
 164 
 165 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:43
 166 msgid "Checking for new mail"
 167 msgstr "Új levelek keresése"
 168 
 169 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:45
 170 msgid "C_heck for new messages in all folders"
 171 msgstr "Új levelek _keresése az összes mappában"
 172 
 173 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:47
 174 msgid "Lis_ten for server change notifications"
 175 msgstr "_Kiszolgáló változtatási értesítéseinek figyelése"
 176 
 177 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:51
 178 msgid "Options"
 179 msgstr "Beállítások"
 180 
 181 #. i18n: copy from evolution:camel-imap-provider.c
 182 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:54
 183 msgid "_Apply filters to new messages in Inbox on this server"
 184 msgstr ""
 185 "_Szűrők alkalmazása az új levelekre ezen kiszolgáló Beérkezett üzenetek "
 186 "mappájában"
 187 
 188 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:56
 189 msgid "Check new messages for _Junk contents"
 190 msgstr "_Levélszemét keresése az új levelek között"
 191 
 192 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:58
 193 msgid "Only check for Junk messag_es in the Inbox folder"
 194 msgstr "Levélszemét keresése _csak a Beérkezett üzenetek mappában"
 195 
 196 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:60
 197 msgid "Synchroni_ze remote mail locally in all folders"
 198 msgstr "Távoli levelek s_zinkronizálása a helyiekkel minden mappában"
 199 
 200 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:87
 201 msgid "Password"
 202 msgstr "Jelszó"
 203 
 204 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:88
 205 msgid ""
 206 "This option will connect to the OpenChange server using a plaintext password."
 207 msgstr ""
 208 "Ez a lehetőség az OpenChange kiszolgálóhoz egyszerű szöveges jelszóval "
 209 "csatlakozik."
 210 
 211 #: ../src/camel/camel-mapi-sasl-krb.c:26
 212 msgid "Kerberos"
 213 msgstr "Kerberos"
 214 
 215 #: ../src/camel/camel-mapi-sasl-krb.c:28
 216 msgid "This option will connect to the server using kerberos key."
 217 msgstr "Kapcsolódás a kiszolgálóhoz Kerberos kulcs használatával."
 218 
 219 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:132 ../src/camel/camel-mapi-store.c:174
 220 msgid "Cannot find folder in a local cache"
 221 msgstr "A mappa nem található meg helyi gyorsítótárban"
 222 
 223 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:489 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1182
 224 msgid "Folder list is not available in offline mode"
 225 msgstr "A mappalista nem érhető el kapcsolat nélküli módban"
 226 
 227 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:879
 228 msgid "No public folder found"
 229 msgstr "Nem található nyilvános mappa"
 230 
 231 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:879
 232 msgid "No folder found"
 233 msgstr "Nem található mappa"
 234 
 235 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1204 ../src/camel/camel-mapi-store.c:2272
 236 #, c-format
 237 msgid "Connecting to “%s”"
 238 msgstr "Kapcsolódás a következőhöz: „%s”"
 239 
 240 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1263
 241 msgid "Cannot create MAPI folders in offline mode"
 242 msgstr "Nem lehet MAPI mappákat létrehozni kapcsolat nélküli módban"
 243 
 244 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1270
 245 #, c-format
 246 msgid "Cannot create new folder “%s”"
 247 msgstr "Nem hozható létre az új „%s” mappa"
 248 
 249 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1279
 250 #, c-format
 251 msgid "Authentication failed"
 252 msgstr "Hitelesítés sikertelen"
 253 
 254 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1289
 255 msgid "MAPI folders can be created only within mailbox of the logged in user"
 256 msgstr ""
 257 "MAPI mappák csak a bejelentkezett felhasználó postafiókján belül hozhatók "
 258 "létre"
 259 
 260 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1302 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1415
 261 #, c-format
 262 msgid "Cannot find folder “%s”"
 263 msgstr "Nem található a(z) „%s” mappa"
 264 
 265 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1357
 266 #, c-format
 267 msgid "Cannot create folder “%s”: %s"
 268 msgstr "Nem lehet létrehozni a(z) „%s” mappát: %s"
 269 
 270 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1363
 271 #, c-format
 272 msgid "Cannot create folder “%s”"
 273 msgstr "Nem lehet létrehozni a(z) „%s” mappát"
 274 
 275 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1393 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1405
 276 msgid "Cannot delete MAPI folders in offline mode"
 277 msgstr "Nem lehet MAPI mappákat törölni kapcsolat nélküli módban"
 278 
 279 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1461
 280 #, c-format
 281 msgid "Cannot remove folder “%s”: %s"
 282 msgstr "Nem távolítható el a(z) „%s” mappa: %s"
 283 
 284 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1469
 285 #, c-format
 286 msgid "Cannot remove folder “%s”"
 287 msgstr "Nem távolítható el a(z) „%s” mappa"
 288 
 289 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1499 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1514
 290 msgid "Cannot rename MAPI folders in offline mode"
 291 msgstr "Nem lehet MAPI mappákat átnevezni kapcsolat nélküli módban"
 292 
 293 #. Translators: “%s” is current name of the folder
 294 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1525
 295 #, c-format
 296 msgid "Cannot rename MAPI folder “%s”. Folder does not exist"
 297 msgstr "Nem nevezhető át a nem létező „%s” MAPI mappa"
 298 
 299 #. Translators: “%s to %s” is current name of the folder and
 300 #. new name of the folder.
 301 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1536
 302 #, c-format
 303 msgid "Cannot rename MAPI default folder “%s” to “%s”"
 304 msgstr "Nem nevezhető át az alapértelmezett „%s” MAPI mappa erre: „%s”"
 305 
 306 #. Translators: “%s to %s” is current name of the folder and new name of the folder.
 307 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1562 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1605
 308 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1685
 309 #, c-format
 310 msgid "Cannot rename MAPI folder “%s” to “%s”"
 311 msgstr "Nem nevezhető át a(z) „%s” MAPI mappa erre: „%s”"
 312 
 313 #. Translators: “%s to %s” is current name of the folder and new name of the folder.
 314 #. The last “%s” is a detailed error message.
 315 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1597 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1678
 316 #, c-format
 317 msgid "Cannot rename MAPI folder “%s” to “%s”: %s"
 318 msgstr "Nem nevezhető át a(z) „%s” MAPI mappa erre: „%s”: %s"
 319 
 320 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1775
 321 msgid "Cannot subscribe MAPI folders in offline mode"
 322 msgstr "Nem lehet MAPI mappákra feliratkozni kapcsolat nélküli módban"
 323 
 324 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1792
 325 #, c-format
 326 msgid "Folder “%s” not found"
 327 msgstr "A(z) „%s” mappa nem található"
 328 
 329 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1917
 330 msgid "Cannot unsubscribe MAPI folders in offline mode"
 331 msgstr "Nem lehet MAPI mappákról leiratkozni kapcsolat nélküli módban"
 332 
 333 #. Translators: The %s is replaced with a server's host name
 334 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2219 ../src/camel/camel-mapi-transport.c:194
 335 #, c-format
 336 msgid "Exchange MAPI server %s"
 337 msgstr "Exchange MAPI kiszolgáló %s"
 338 
 339 #. To translators : Example string : Exchange MAPI service for
 340 #. _username_ on _server host name__
 341 #. Translators: The first %s is replaced with a user name, the second with a server's host name
 342 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2223 ../src/camel/camel-mapi-transport.c:197
 343 #, c-format
 344 msgid "Exchange MAPI service for %s on %s"
 345 msgstr "Exchange MAPI szolgáltatás %s számára ezen: %s"
 346 
 347 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2254
 348 msgid "Cannot connect to MAPI store in offline mode"
 349 msgstr "Nem lehet a MAPI tárolóhoz kapcsolódni kapcsolat nélküli módban"
 350 
 351 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2307
 352 #, c-format
 353 msgid "Mailbox “%s” is full, no new messages will be received or sent."
 354 msgstr ""
 355 "A(z) „%s” postafiók tele van, nem lesznek új levelek fogadva vagy küldve."
 356 
 357 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2309
 358 #, c-format
 359 msgid ""
 360 "Mailbox “%s” is near its size limit, message send will be disabled soon."
 361 msgstr ""
 362 "A(z) „%s” postafiók közelít a méretkorlátjához, az üzenetküldés hamarosan "
 363 "kikapcsolásra kerül."
 364 
 365 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2313
 366 #, c-format
 367 msgid "Mailbox “%s” is full, no new messages will be received."
 368 msgstr "A(z) „%s” postafiók tele van, nem lesznek új levelek fogadva."
 369 
 370 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2315
 371 #, c-format
 372 msgid "Mailbox “%s” is near its size limit."
 373 msgstr "A(z) „%s” postafiók közelít a méretkorlátjához."
 374 
 375 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2733
 376 #, c-format
 377 msgid "Cannot add folder “%s”, failed to add to store’s summary"
 378 msgstr ""
 379 "Nem lehet hozzáadni a(z) „%s” mappát, nem sikerült hozzáadni a tároló "
 380 "összegzéséhez"
 381 
 382 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:3016
 383 msgid "Authentication password not available"
 384 msgstr "A hitelesítési jelszó nem érhető el"
 385 
 386 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:3052 ../src/camel/camel-mapi-store.c:3468
 387 msgid "Updating foreign folders"
 388 msgstr "Idegen mappák frissítése"
 389 
 390 #. Translators: the first '%s' is replaced with a generic error message,
 391 #. the second '%s' is replaced with additional error information.
 392 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:3075 ../src/collection/e-mapi-backend.c:899
 393 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:406
 394 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:341
 395 #, c-format
 396 msgctxt "gssapi_error"
 397 msgid "%s (%s)"
 398 msgstr "%s (%s)"
 399 
 400 #: ../src/camel/camel-mapi-store.h:53
 401 msgid "Favorites"
 402 msgstr "Kedvencek"
 403 
 404 #: ../src/camel/camel-mapi-store.h:54
 405 msgid "Foreign folders"
 406 msgstr "Idegen mappák"
 407 
 408 #: ../src/camel/camel-mapi-transport.c:145
 409 #: ../src/camel/camel-mapi-transport.c:167
 410 #, c-format
 411 msgid "Could not send message."
 412 msgstr "Az üzenet nem küldhető el."
 413 
 414 #: ../src/camel/camel-mapi-transport.c:162
 415 #, c-format
 416 msgid "Could not send message: %s"
 417 msgstr "Nem sikerült elküldeni a levelet: %s"
 418 
 419 #: ../src/collection/e-mapi-backend.c:76
 420 msgid "Cannot connect, no credentials provided"
 421 msgstr "Nem lehet kapcsolódni, nincsenek hitelesítési adatok megadva"
 422 
 423 #: ../src/collection/e-mapi-backend.c:373
 424 msgid "Global Address List"
 425 msgstr "Globális címlista"
 426 
 427 #: ../src/collection/e-mapi-backend.c:728
 428 #: ../src/collection/e-mapi-backend.c:825
 429 #, c-format
 430 msgid "Data source “%s” does not represent a MAPI folder"
 431 msgstr "A(z) „%s” adatforrás nem egy MAPI mappát képvisel"
 432 
 433 #: ../src/configuration/e-book-config-mapigal.c:59
 434 msgid "Allow _partial search results"
 435 msgstr "_Részleges találatok engedélyezése"
 436 
 437 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:123
 438 msgid "Select username"
 439 msgstr "Válasszon felhasználónevet"
 440 
 441 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:133
 442 msgid "Full name"
 443 msgstr "Teljes név"
 444 
 445 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:138
 446 msgid "Username"
 447 msgstr "Felhasználónév"
 448 
 449 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:165
 450 msgid ""
 451 "There are more users with similar user name on a server.\n"
 452 "Please select that you would like to use from the below list."
 453 msgstr ""
 454 "Több felhasználó van a kiszolgálón hasonló felhasználónévvel.\n"
 455 "Válassza ki a lenti listából a használni kívántat."
 456 
 457 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:361
 458 msgid "Authentication finished successfully."
 459 msgstr "A hitelesítés sikeres."
 460 
 461 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:363
 462 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:501
 463 msgid "Authentication failed."
 464 msgstr "A hitelesítés meghiúsult."
 465 
 466 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:444
 467 msgid "Cannot authenticate MAPI accounts in offline mode"
 468 msgstr "Nem lehet MAPI mappákat hitelesíteni kapcsolat nélküli módban"
 469 
 470 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:473
 471 msgid ""
 472 "Server, username and domain name cannot be empty. Please fill them with "
 473 "correct values."
 474 msgstr ""
 475 "A kiszolgáló, felhasználónév és tartomány nem lehet üres. Töltse ki ezeket "
 476 "helyes értékekkel."
 477 
 478 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:476
 479 msgid ""
 480 "Realm name cannot be empty when kerberos is selected. Please fill them with "
 481 "correct values."
 482 msgstr ""
 483 "A tartomány nem lehet üres Kerberos kiválasztásakor. Töltse ki ezeket helyes "
 484 "értékekkel."
 485 
 486 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:495
 487 msgid "Connecting to the server, please wait…"
 488 msgstr "Kapcsolódás a kiszolgálóhoz, kis türelmet…"
 489 
 490 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:697
 491 msgid "Configuration"
 492 msgstr "Beállítás"
 493 
 494 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:706
 495 msgid "_Server:"
 496 msgstr "_Kiszolgáló:"
 497 
 498 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:723
 499 msgid "User_name:"
 500 msgstr "_Felhasználónév:"
 501 
 502 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:748
 503 msgid "_Domain name:"
 504 msgstr "_Tartománynév:"
 505 
 506 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:761
 507 msgid "_Authenticate"
 508 msgstr "_Hitelesítés"
 509 
 510 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:769
 511 msgid "_Use secure connection"
 512 msgstr "Bi_ztonságos kapcsolat használata"
 513 
 514 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:784
 515 msgid "_Kerberos authentication"
 516 msgstr "_Kerberos hitelesítés"
 517 
 518 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:796
 519 msgid "_Realm name:"
 520 msgstr "_Tartománynév:"
 521 
 522 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-page.c:189
 523 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-page.c:252
 524 msgid "MAPI Settings"
 525 msgstr "MAPI beállításai"
 526 
 527 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-page.c:195
 528 msgid "View the size of all Exchange folders"
 529 msgstr "Az összes Exchange mappa méretének megjelenítése"
 530 
 531 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-page.c:199
 532 msgid "Folder _Size"
 533 msgstr "Mappa mé_rete"
 534 
 535 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:432
 536 msgid "Folder"
 537 msgstr "Mappa"
 538 
 539 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:437
 540 msgid "Size"
 541 msgstr "Méret"
 542 
 543 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:460
 544 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:464
 545 msgid "Unable to retrieve folder size information"
 546 msgstr "A mappaméret-információk nem kérhetők le"
 547 
 548 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:531
 549 msgid "Folder Size"
 550 msgstr "Mappa mérete"
 551 
 552 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:545
 553 msgid "Fetching folder list…"
 554 msgstr "Mappalista letöltése…"
 555 
 556 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:612
 557 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:752
 558 msgid "Subscribe to folder of other MAPI user…"
 559 msgstr "Feliratkozás más MAPI felhasználó mappájára…"
 560 
 561 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:810
 562 #, c-format
 563 msgid "Cannot edit permissions of folder “%s”, choose other folder."
 564 msgstr ""
 565 "Nem szerkeszthetők a(z) „%s” mappa jogosultságai, válasszon másik mappát."
 566 
 567 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:873
 568 msgid "Folder size…"
 569 msgstr "Mappa mérete…"
 570 
 571 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:880
 572 msgid "Subscribe to folder of other user…"
 573 msgstr "Feliratkozás más felhasználó mappájára…"
 574 
 575 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:889
 576 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1203
 577 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1240
 578 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1277
 579 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1314
 580 msgid "Permissions…"
 581 msgstr "Jogosultságok…"
 582 
 583 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:891
 584 msgid "Edit MAPI folder permissions"
 585 msgstr "MAPI mappajogosultságok szerkesztése"
 586 
 587 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1205
 588 msgid "Edit MAPI calendar permissions"
 589 msgstr "MAPI naptárjogosultságok szerkesztése"
 590 
 591 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1242
 592 msgid "Edit MAPI tasks permissions"
 593 msgstr "MAPI feladatjogosultságok szerkesztése"
 594 
 595 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1279
 596 msgid "Edit MAPI memos permissions"
 597 msgstr "MAPI feljegyzésjogosultságok szerkesztése"
 598 
 599 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1316
 600 msgid "Edit MAPI contacts permissions"
 601 msgstr "MAPI névjegyjogosultságok szerkesztése"
 602 
 603 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1496
 604 msgid "Personal Folders"
 605 msgstr "Személyes mappák"
 606 
 607 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1727
 608 msgid "Searching remote MAPI folder structure, please wait…"
 609 msgstr "Távoli MAPI mappaszerkezet keresése, kis türelmet…"
 610 
 611 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1774
 612 msgid "Lis_ten for server notifications"
 613 msgstr "_Kiszolgáló értesítéseinek figyelése"
 614 
 615 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1795
 616 msgid "Cannot create MAPI calendar in offline mode"
 617 msgstr "Nem lehet MAPI naptárat létrehozni kapcsolat nélküli módban"
 618 
 619 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1798
 620 msgid "Cannot create MAPI task list in offline mode"
 621 msgstr "Nem lehet MAPI feladatlistát létrehozni kapcsolat nélküli módban"
 622 
 623 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1801
 624 msgid "Cannot create MAPI memo list in offline mode"
 625 msgstr "Nem lehet MAPI feljegyzéslistát létrehozni kapcsolat nélküli módban"
 626 
 627 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1804
 628 msgid "Cannot create MAPI address book in offline mode"
 629 msgstr "Nem lehet MAPI címjegyzéket létrehozni kapcsolat nélküli módban"
 630 
 631 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1809
 632 msgid "Cannot create MAPI source in offline mode"
 633 msgstr "Nem lehet MAPI forrást létrehozni kapcsolat nélküli módban"
 634 
 635 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1829
 636 msgid "_Location:"
 637 msgstr "He_ly:"
 638 
 639 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:87
 640 msgctxt "PermissionsLevel"
 641 msgid "None"
 642 msgstr "Nincs"
 643 
 644 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:88
 645 msgctxt "PermissionsLevel"
 646 msgid "Owner"
 647 msgstr "Tulajdonos"
 648 
 649 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:98
 650 msgctxt "PermissionsLevel"
 651 msgid "Publishing Editor"
 652 msgstr "Kiadványszerkesztő"
 653 
 654 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:107
 655 msgctxt "PermissionsLevel"
 656 msgid "Editor"
 657 msgstr "Szerkesztő"
 658 
 659 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:115
 660 msgctxt "PermissionsLevel"
 661 msgid "Publishing Author"
 662 msgstr "Kiadványszerző"
 663 
 664 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:122
 665 msgctxt "PermissionsLevel"
 666 msgid "Author"
 667 msgstr "Szerző"
 668 
 669 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:128
 670 msgctxt "PermissionsLevel"
 671 msgid "Nonediting Author"
 672 msgstr "Nem szerkesztő szerző"
 673 
 674 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:133
 675 msgctxt "PermissionsLevel"
 676 msgid "Reviewer"
 677 msgstr "Véleményező"
 678 
 679 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:136
 680 msgctxt "PermissionsLevel"
 681 msgid "Contributor"
 682 msgstr "Hozzájáruló"
 683 
 684 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:139
 685 msgctxt "PermissionsLevel"
 686 msgid "Custom"
 687 msgstr "Egyéni"
 688 
 689 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:272
 690 msgid "Writing folder permissions, please wait…"
 691 msgstr "Mappajogosultságok írása, kis türelmet…"
 692 
 693 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:782
 694 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:525
 695 msgctxt "User"
 696 msgid "Anonymous"
 697 msgstr "Anonymous"
 698 
 699 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:784
 700 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:522
 701 msgctxt "User"
 702 msgid "Default"
 703 msgstr "Alapértelmezett"
 704 
 705 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:786
 706 msgctxt "User"
 707 msgid "Unknown"
 708 msgstr "Ismeretlen"
 709 
 710 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:880
 711 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:600
 712 msgid "Name"
 713 msgstr "Név"
 714 
 715 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:886
 716 msgid "Permission level"
 717 msgstr "Jogosultsági szint"
 718 
 719 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:939
 720 msgid "Edit MAPI folder permissions…"
 721 msgstr "MAPI mappajogosultságok szerkesztése…"
 722 
 723 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:964
 724 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:773
 725 msgid "Account:"
 726 msgstr "Fiók:"
 727 
 728 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:990
 729 msgid "Folder name:"
 730 msgstr "Mappa neve:"
 731 
 732 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1011
 733 msgid "Folder ID:"
 734 msgstr "Mappaazonosító:"
 735 
 736 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1070
 737 msgid "Permissions"
 738 msgstr "Jogosultságok"
 739 
 740 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1091
 741 msgid "Permi_ssion level:"
 742 msgstr "J_ogosultsági szint:"
 743 
 744 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1119
 745 msgctxt "Permissions"
 746 msgid "Read"
 747 msgstr "Olvasás"
 748 
 749 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1130
 750 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1193
 751 msgctxt "Permissions"
 752 msgid "None"
 753 msgstr "Nincs"
 754 
 755 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1135
 756 msgctxt "Permissions"
 757 msgid "Full Details"
 758 msgstr "Minden részlet"
 759 
 760 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1140
 761 msgctxt "Permissions"
 762 msgid "Simple Free/Busy"
 763 msgstr "Egyszerű időbeosztás"
 764 
 765 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1144
 766 msgctxt "Permissions"
 767 msgid "Detailed Free/Busy"
 768 msgstr "Részletes időbeosztás"
 769 
 770 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1151
 771 msgctxt "Permissions"
 772 msgid "Write"
 773 msgstr "Írás"
 774 
 775 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1162
 776 msgctxt "Permissions"
 777 msgid "Create items"
 778 msgstr "Elemek létrehozása"
 779 
 780 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1166
 781 msgctxt "Permissions"
 782 msgid "Create subfolders"
 783 msgstr "Almappák létrehozása"
 784 
 785 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1170
 786 msgctxt "Permissions"
 787 msgid "Edit own"
 788 msgstr "Saját szerkesztése"
 789 
 790 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1174
 791 msgctxt "Permissions"
 792 msgid "Edit all"
 793 msgstr "Összes szerkesztése"
 794 
 795 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1182
 796 msgctxt "Permissions"
 797 msgid "Delete items"
 798 msgstr "Elemek törlése"
 799 
 800 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1198
 801 msgctxt "Permissions"
 802 msgid "Own"
 803 msgstr "Saját"
 804 
 805 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1203
 806 msgctxt "Permissions"
 807 msgid "All"
 808 msgstr "Összes"
 809 
 810 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1209
 811 msgctxt "Permissions"
 812 msgid "Other"
 813 msgstr "Egyéb"
 814 
 815 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1220
 816 msgctxt "Permissions"
 817 msgid "Folder owner"
 818 msgstr "Mappa tulajdonosa"
 819 
 820 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1224
 821 msgctxt "Permissions"
 822 msgid "Folder contact"
 823 msgstr "Mappakapcsolat"
 824 
 825 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1228
 826 msgctxt "Permissions"
 827 msgid "Folder visible"
 828 msgstr "Látható mappa"
 829 
 830 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1283
 831 msgid "Reading folder permissions, please wait…"
 832 msgstr "Mappajogosultságok olvasása, kis türelmet…"
 833 
 834 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:221
 835 msgid "No users found"
 836 msgstr "Nem találhatók felhasználók"
 837 
 838 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:224
 839 #, c-format
 840 msgid "Found one user"
 841 msgid_plural "Found %d users"
 842 msgstr[0] "Egy felhasználó található"
 843 msgstr[1] "%d felhasználó található"
 844 
 845 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:229
 846 #, c-format
 847 msgid "Found %d user, but showing only first %d"
 848 msgid_plural "Found %d users, but showing only first %d"
 849 msgstr[0] "%d felhasználó található, de csak az első %d jelenik meg"
 850 msgstr[1] "%d felhasználó található, de csak az első %d jelenik meg"
 851 
 852 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:517
 853 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:710
 854 msgid "Search for a user"
 855 msgstr "Felhasználó keresése"
 856 
 857 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:533
 858 msgid "Searching…"
 859 msgstr "Keresés…"
 860 
 861 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:606
 862 msgid "E-mail"
 863 msgstr "E-mail"
 864 
 865 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:647
 866 msgid "Choose MAPI user…"
 867 msgstr "Válasszon MAPI felhasználót…"
 868 
 869 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:670
 870 msgid "_Search:"
 871 msgstr "_Keresés:"
 872 
 873 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:95
 874 #, c-format
 875 msgid "Cannot add folder, folder already exists as “%s”"
 876 msgstr "A mappa nem vehető fel, mert már létezik „%s” néven"
 877 
 878 #. Translators: The '%s' is replaced with user name, to whom the foreign mailbox belongs.
 879 #. Example result: "Mailbox — John Smith"
 880 #.
 881 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:120
 882 #, c-format
 883 msgctxt "ForeignFolder"
 884 msgid "Mailbox — %s"
 885 msgstr "%s postafiókja"
 886 
 887 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:150
 888 #, c-format
 889 msgid "Cannot add folder, failed to add to store’s summary"
 890 msgstr "Nem vehető fel mappa, nem sikerült hozzáadni a tároló összegzéséhez"
 891 
 892 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:373
 893 #, c-format
 894 msgid ""
 895 "Folder “%s” not found. Either it does not exist or you do not have "
 896 "permission to access it."
 897 msgstr ""
 898 "A mappa („%s”) nem található. Vagy nem létezik, vagy nincs jogosultsága "
 899 "elérni."
 900 
 901 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:408
 902 msgid "Cannot add folder, cannot determine folder’s type"
 903 msgstr "Nem vehető fel a mappa, nem határozható meg a mappa típusa"
 904 
 905 #. Translators: This is used to name foreign folder.
 906 #. The first '%s' is replaced with user name to whom the folder belongs,
 907 #. the second '%s' is replaced with folder name.
 908 #. Example result: "John Smith — Calendar"
 909 #.
 910 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:449
 911 #, c-format
 912 msgctxt "ForeignFolder"
 913 msgid "%s %s"
 914 msgstr "%s %s"
 915 
 916 #. convert well-known names to their non-localized form
 917 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:568
 918 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:846
 919 msgid "Inbox"
 920 msgstr "Beérkezett üzenetek"
 921 
 922 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:570
 923 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:847
 924 msgid "Contacts"
 925 msgstr "Névjegyek"
 926 
 927 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:572
 928 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:848
 929 msgid "Calendar"
 930 msgstr "Naptár"
 931 
 932 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:574
 933 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:849
 934 msgid "Memos"
 935 msgstr "Feljegyzések"
 936 
 937 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:576
 938 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:850
 939 msgid "Tasks"
 940 msgstr "Feladatok"
 941 
 942 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:590
 943 #, c-format
 944 msgid "Testing availability of folder “%s” of user “%s”, please wait…"
 945 msgstr ""
 946 "„%2$s” felhasználó „%1$s” mappájának elérhetőségének tesztelése, kis "
 947 "türelmet…"
 948 
 949 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:628
 950 msgid "Cannot search for user when the account is offline"
 951 msgstr "Nem lehet felhasználót keresni, amikor a fiók nincs kapcsolódva"
 952 
 953 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:796
 954 msgid "User"
 955 msgstr "Felhasználó"
 956 
 957 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:803
 958 msgid "_User:"
 959 msgstr "_Felhasználó:"
 960 
 961 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:816
 962 msgid "C_hoose…"
 963 msgstr "_Válasszon…"
 964 
 965 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:831
 966 msgid "_Folder name:"
 967 msgstr "_Mappa neve:"
 968 
 969 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:859
 970 msgid "Include _subfolders"
 971 msgstr "Tartalmazzon _almappákat"
 972 
 973 #. Translators: This is a meeting response prefix which will be shown in a message Subject
 974 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-cal-utils.c:2065
 975 msgctxt "MeetingResp"
 976 msgid "Accepted:"
 977 msgstr "Elfogadva:"
 978 
 979 #. Translators: This is a meeting response prefix which will be shown in a message Subject
 980 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-cal-utils.c:2070
 981 msgctxt "MeetingResp"
 982 msgid "Tentative:"
 983 msgstr "Feltételes:"
 984 
 985 #. Translators: This is a meeting response prefix which will be shown in a message Subject
 986 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-cal-utils.c:2075
 987 msgctxt "MeetingResp"
 988 msgid "Declined:"
 989 msgstr "Elutasítva:"
 990 
 991 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:139
 992 msgid "Failed to login into the server"
 993 msgstr "Nem sikerült bejelentkezni a kiszolgálóra"
 994 
 995 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:140
 996 msgid "Cannot create more sessions, session limit was reached"
 997 msgstr "Nem hozható létre több munkamenet, a munkamenetkorlát elérve"
 998 
 999 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:141
 1000 msgid "User cancelled operation"
 1001 msgstr "A felhasználó megszakította a műveletet"
 1002 
 1003 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:142
 1004 msgid "Unable to abort"
 1005 msgstr "Nem szakítható meg"
 1006 
 1007 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:143
 1008 msgid "Network error"
 1009 msgstr "Hálózati hiba"
 1010 
 1011 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:144
 1012 msgid "Disk error"
 1013 msgstr "Lemezhiba"
 1014 
 1015 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:145
 1016 msgid "Password change required"
 1017 msgstr "Jelszómódosítás szükséges"
 1018 
 1019 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:146
 1020 msgid "Password expired"
 1021 msgstr "A jelszó lejárt"
 1022 
 1023 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:147
 1024 msgid "Invalid workstation account"
 1025 msgstr "Érvénytelen munkaállomás-fiók"
 1026 
 1027 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:148
 1028 msgid "Invalid access time"
 1029 msgstr "Érvénytelen hozzáférési idő"
 1030 
 1031 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:149
 1032 msgid "Account is disabled"
 1033 msgstr "A fiók letiltva"
 1034 
 1035 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:150
 1036 msgid "End of session"
 1037 msgstr "Vége a munkamenetnek"
 1038 
 1039 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:151
 1040 msgid "MAPI is not initialized or connected"
 1041 msgstr "A MAPI nincs előkészítve vagy csatlakoztatva"
 1042 
 1043 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:152
 1044 msgid "Permission denied"
 1045 msgstr "Hozzáférés megtagadva"
 1046 
 1047 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:153
 1048 msgid "Mailbox quota exceeded"
 1049 msgstr "Túllépte a postafiókkvótát"
 1050 
 1051 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:161
 1052 #, c-format
 1053 msgid "MAPI error %s (0x%x) occurred"
 1054 msgstr "%s (0x%x) MAPI hiba történt"
 1055 
 1056 #. Translators: The first '%s' is replaced with an error context,
 1057 #. aka where the error occurred, the second '%s' is replaced with
 1058 #. the error message.
 1059 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:179
 1060 #, c-format
 1061 msgctxt "EXCHANGEMAPI_ERROR"
 1062 msgid "%s: %s"
 1063 msgstr "%s: %s"
 1064 
 1065 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:744
 1066 #, c-format
 1067 msgid "Server “%s” cannot be reached"
 1068 msgstr "A kiszolgáló („%s”) nem érhető el"
 1069 
 1070 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:872
 1071 #, c-format
 1072 msgid "Folder name “%s” is not a known default folder name, nor folder ID."
 1073 msgstr ""
 1074 "A mappanév („%s”) nem egy ismert alapértelmezett mappanév vagy "
 1075 "mappaazonosító."
 1076 
 1077 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:1203
 1078 #, c-format
 1079 msgid "Failed to open store for user “%s”"
 1080 msgstr "A(z) „%s” felhasználó tárolójának megnyitása meghiúsult"
 1081 
 1082 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:1211
 1083 #, c-format
 1084 msgid "Folder of user “%s” not found"
 1085 msgstr "A(z) „%s” felhasználó mappája nem található"
 1086 
 1087 #. Translators: %s is replaced with an email address which was found ambiguous on a remote server
 1088 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:3863
 1089 #, c-format
 1090 msgid "Recipient “%s” is ambiguous"
 1091 msgstr "A(z) „%s” címzett nem egyértelmű"
 1092 
 1093 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:4955
 1094 #, c-format
 1095 msgid ""
 1096 "Search result exceeded allowed size limit. Use more specific search term, "
 1097 "please"
 1098 msgstr ""
 1099 "A találatlista túllépte az engedélyezett méretkorlátot. Használjon "
 1100 "konkrétabb keresőkifejezést."
 1101 
 1102 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:6577
 1103 msgid "All Public Folders"
 1104 msgstr "Minden nyilvános mappa"
 1105 
 1106 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:6885
 1107 #, c-format
 1108 msgid "User name “%s” is ambiguous"
 1109 msgstr "A felhasználónév („%s”) nem egyértelmű"
 1110 
 1111 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:6888
 1112 #, c-format
 1113 msgid "User name “%s” not found"
 1114 msgstr "A felhasználónév („%s”) nem található"
 1115 
 1116 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-folder.c:330
 1117 msgid "Cannot add folder, unsupported folder type"
 1118 msgstr "Nem vehető fel a mappa, nem támogatott a mappa típusa"
 1119 
 1120 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-folder.c:333
 1121 msgid "Cannot add folder, master source not found"
 1122 msgstr "Nem vehető fel a mappa, nem található az elsődleges forrás"
 1123 
 1124 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-utils.c:854
 1125 #, c-format
 1126 msgid ""
 1127 "Cannot ask for Kerberos ticket. Obtain the ticket manually, like on command "
 1128 "line with “kinit” or open “Online Accounts” in “Settings” and add the "
 1129 "Kerberos account there. Reported error was: %s"
 1130 msgstr ""
 1131 "Nem lehet kérni Kerberos jegyet. Szerezze meg a jegyet kézzel, például "
 1132 "parancssorból a „kinit” paranccsal vagy nyissa meg az „Online fiókokat” a "
 1133 "„Beállításokban” és adja hozzá a Kerberos fiókot ott. A jelentett hiba ez "
 1134 "volt: %s"
 1135