"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "evolution-mapi-3.46.1/po/cs.po" (2 Dec 2022, 37475 Bytes) of package /linux/misc/evolution-mapi-3.46.1.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Czech translation of evolution-mapi.
  2 # Copyright (C) 2009, 2010, 2011 the author(s) of evolution-mapi.
  3 # This file is distributed under the same license as the evolution-mapi package.
  4 #
  5 # Andre Klapper <ak-47@gmx.net>, 2009.
  6 # Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2009.
  7 # Jiri Eischmann <jiri@eischmann.cz>, 2009, 2010, 2011, 2012.
  8 # Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019.
  9 #
  10 msgid ""
  11 msgstr ""
  12 "Project-Id-Version: evolution-mapi\n"
  13 "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/evolution-mapi/issues\n"
  14 "POT-Creation-Date: 2019-01-15 17:10+0000\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2019-01-16 17:30+0100\n"
  16 "Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
  17 "Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
  18 "Language: cs\n"
  19 "MIME-Version: 1.0\n"
  20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  22 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
  23 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
  24 
  25 #: ../org.gnome.Evolution-mapi.metainfo.xml.in.h:1
  26 msgid "Exchange MAPI"
  27 msgstr "Exchange MAPI"
  28 
  29 #: ../org.gnome.Evolution-mapi.metainfo.xml.in.h:2
  30 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:72
  31 msgid "For accessing Microsoft Exchange 2007/OpenChange servers via MAPI"
  32 msgstr "Přístup k serverům Microsoft Exchange 2007/OpenChange pomocí MAPI"
  33 
  34 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:92
  35 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:104
  36 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1859 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1943
  37 msgid "Unknown error"
  38 msgstr "Neznámá chyba"
  39 
  40 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:502
  41 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:686
  42 msgid "Failed to fetch GAL entries"
  43 msgstr "Selhalo stahování záznamů GAL"
  44 
  45 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:508
  46 msgid "Failed to transfer contacts from a server"
  47 msgstr "Selhal přenos kontaktů ze serveru"
  48 
  49 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:693
  50 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1115
  51 msgid "Failed to list items from a server"
  52 msgstr "Selhalo vypsání položek ze serveru"
  53 
  54 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:868
  55 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1342
  56 msgid "Failed to modify item on a server"
  57 msgstr "Selhala úprava složky na serveru"
  58 
  59 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:868
  60 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1342
  61 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1636
  62 msgid "Failed to create item on a server"
  63 msgstr "Selhalo vytvoření složky na serveru"
  64 
  65 #: ../src/addressbook/e-book-backend-mapi.c:929
  66 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1410
  67 msgid "Failed to remove item from a server"
  68 msgstr "Selhalo odstranění položky ze serveru"
  69 
  70 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:891
  71 msgid "Failed to transfer objects from a server"
  72 msgstr "Selhal přenos objektů ze serveru"
  73 
  74 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1259
  75 msgid ""
  76 "Support for modifying single instances of a recurring appointment is not yet "
  77 "implemented. No change was made to the appointment on the server."
  78 msgstr ""
  79 "Podpora pro úpravu jednotlivých výskytů opakujících se událostí není dosud "
  80 "implementována. Změna události na serveru nebyla provedena."
  81 
  82 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1686
  83 msgid "Failed to get Free/Busy data"
  84 msgstr "Selhalo získání údajů o volných/obsazených termínech"
  85 
  86 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:776
  87 #, c-format
  88 msgid "Refreshing folder “%s”"
  89 msgstr "Aktualizuje se složka „%s“"
  90 
  91 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:844
  92 #, c-format
  93 msgid "Downloading messages in folder “%s”"
  94 msgstr "Stahují se zprávy ve složce „%s“"
  95 
  96 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:932 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1492
  97 #, c-format
  98 msgid "This message is not available in offline mode."
  99 msgstr "Tato zpráva není k dispozici v režimu odpojení."
 100 
 101 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:942 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:960
 102 #, c-format
 103 msgid "Fetching items failed: %s"
 104 msgstr "Stahování položek selhalo: %s"
 105 
 106 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:947 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:965
 107 msgid "Fetching items failed"
 108 msgstr "Stahování položek selhalo"
 109 
 110 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1170
 111 #, c-format
 112 msgid "Cannot append message to folder “%s”"
 113 msgstr "Nezdařilo se připojit zprávu ke složce „%s“"
 114 
 115 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1179 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1209
 116 #, c-format
 117 msgid "Offline."
 118 msgstr "Off-line."
 119 
 120 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1293
 121 #, c-format
 122 msgid "Failed to empty Trash: %s"
 123 msgstr "Selhalo vyprázdnění koše: %s"
 124 
 125 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1299
 126 msgid "Failed to empty Trash"
 127 msgstr "Selhalo vyprázdnění koše"
 128 
 129 #. Translators: The first %s is replaced with a message ID,
 130 #. the second %s is replaced with a detailed error string
 131 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1477
 132 #, c-format
 133 msgid "Cannot get message %s: %s"
 134 msgstr "Nelze získat zprávu %s: %s"
 135 
 136 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1478
 137 msgid "No such message"
 138 msgstr "Taková zpráva neexistuje"
 139 
 140 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1503 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1537
 141 #, c-format
 142 msgid "Could not get message: %s"
 143 msgstr "Nelze získat zprávu: %s"
 144 
 145 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1509 ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1544
 146 #, c-format
 147 msgid "Could not get message"
 148 msgstr "Nelze získat zprávu"
 149 
 150 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1920
 151 msgid "Receive quota"
 152 msgstr "Přijmout kvótu"
 153 
 154 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1926
 155 msgid "Send quota"
 156 msgstr "Odeslat kvótu"
 157 
 158 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1948
 159 msgid "No quota information available"
 160 msgstr "Informace o kvótě nejsou k dispozici"
 161 
 162 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:2055
 163 #, c-format
 164 msgid "Could not load summary for %s"
 165 msgstr "Nelze načíst souhrn pro %s"
 166 
 167 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:43
 168 msgid "Checking for new mail"
 169 msgstr "Kontroluje se nová pošta"
 170 
 171 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:45
 172 msgid "C_heck for new messages in all folders"
 173 msgstr "_Kontrolovat nové zprávy ve všech složkách"
 174 
 175 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:47
 176 msgid "Lis_ten for server change notifications"
 177 msgstr "Nasloucha_t oznámením o změnách od serveru"
 178 
 179 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:51
 180 msgid "Options"
 181 msgstr "Volby"
 182 
 183 #. i18n: copy from evolution:camel-imap-provider.c
 184 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:54
 185 msgid "_Apply filters to new messages in Inbox on this server"
 186 msgstr "_Použít filtry na nové zprávy ve složce Přijatá na tomto serveru"
 187 
 188 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:56
 189 msgid "Check new messages for _Junk contents"
 190 msgstr "_Hledat nevyžádanou poštu mezi novými zprávami"
 191 
 192 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:58
 193 msgid "Only check for Junk messag_es in the Inbox folder"
 194 msgstr "Hledat nevyžádanou poštu jen ve složce _Přijatá"
 195 
 196 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:60
 197 msgid "Synchroni_ze remote mail locally in all folders"
 198 msgstr "Synchroni_zovat vzdálenou poštu na místní počítač ve všech složkách"
 199 
 200 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:87
 201 msgid "Password"
 202 msgstr "Heslo"
 203 
 204 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:88
 205 msgid ""
 206 "This option will connect to the OpenChange server using a plaintext password."
 207 msgstr ""
 208 "Touto volbou se připojíte k serveru OpenChange pomocí hesla v podobě čistého "
 209 "textu."
 210 
 211 #: ../src/camel/camel-mapi-sasl-krb.c:26
 212 msgid "Kerberos"
 213 msgstr "Kerberos"
 214 
 215 #: ../src/camel/camel-mapi-sasl-krb.c:28
 216 msgid "This option will connect to the server using kerberos key."
 217 msgstr "Touto volbou se připojíte k serveru pomocí klíče kerberos."
 218 
 219 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:132 ../src/camel/camel-mapi-store.c:174
 220 msgid "Cannot find folder in a local cache"
 221 msgstr "Nelze najít složku v místní mezipaměti"
 222 
 223 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:489 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1182
 224 msgid "Folder list is not available in offline mode"
 225 msgstr "Seznam složek není k dispozici v režimu odpojení"
 226 
 227 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:879
 228 msgid "No public folder found"
 229 msgstr "Nenalezena žádná veřejná složka"
 230 
 231 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:879
 232 msgid "No folder found"
 233 msgstr "Nenalezena žádná složka"
 234 
 235 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1204 ../src/camel/camel-mapi-store.c:2272
 236 #, c-format
 237 msgid "Connecting to “%s”"
 238 msgstr "Připojuje se k „%s“"
 239 
 240 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1263
 241 msgid "Cannot create MAPI folders in offline mode"
 242 msgstr "Nelze vytvořit složky MAPI v režimu odpojení"
 243 
 244 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1270
 245 #, c-format
 246 msgid "Cannot create new folder “%s”"
 247 msgstr "Nezdařilo se vytvořit novou složku „%s“"
 248 
 249 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1279
 250 #, c-format
 251 msgid "Authentication failed"
 252 msgstr "Ověření totožnosti selhalo"
 253 
 254 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1289
 255 msgid "MAPI folders can be created only within mailbox of the logged in user"
 256 msgstr ""
 257 "Složky MAPI mohou být vytvořeny pouze v poštovní schránce přihlášeného "
 258 "uživatele"
 259 
 260 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1302 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1415
 261 #, c-format
 262 msgid "Cannot find folder “%s”"
 263 msgstr "Nelze najít složku „%s“"
 264 
 265 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1357
 266 #, c-format
 267 msgid "Cannot create folder “%s”: %s"
 268 msgstr "Nelze vytvořit složku „%s“: %s"
 269 
 270 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1363
 271 #, c-format
 272 msgid "Cannot create folder “%s”"
 273 msgstr "Nelze vytvořit složku „%s“"
 274 
 275 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1393 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1405
 276 msgid "Cannot delete MAPI folders in offline mode"
 277 msgstr "Nelze odstranit složky MAPI v režimu odpojení"
 278 
 279 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1461
 280 #, c-format
 281 msgid "Cannot remove folder “%s”: %s"
 282 msgstr "Nelze odstranit složku „%s“: %s"
 283 
 284 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1469
 285 #, c-format
 286 msgid "Cannot remove folder “%s”"
 287 msgstr "Nelze odstranit složku „%s“"
 288 
 289 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1499 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1514
 290 msgid "Cannot rename MAPI folders in offline mode"
 291 msgstr "Nelze přejmenovat složky MAPI v režimu odpojení"
 292 
 293 #. Translators: “%s” is current name of the folder
 294 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1525
 295 #, c-format
 296 msgid "Cannot rename MAPI folder “%s”. Folder does not exist"
 297 msgstr "Nelze přejmenovat složku MAPI „%s“. Složka neexistuje"
 298 
 299 #. Translators: “%s to %s” is current name of the folder and
 300 #. new name of the folder.
 301 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1536
 302 #, c-format
 303 msgid "Cannot rename MAPI default folder “%s” to “%s”"
 304 msgstr "Nelze přejmenovat výchozí složku MAPI „%s“ na „%s“"
 305 
 306 #. Translators: “%s to %s” is current name of the folder and new name of the folder.
 307 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1562 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1605
 308 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1685
 309 #, c-format
 310 msgid "Cannot rename MAPI folder “%s” to “%s”"
 311 msgstr "Nelze přejmenovat složku MAPI „%s“ na „%s“"
 312 
 313 #. Translators: “%s to %s” is current name of the folder and new name of the folder.
 314 #. The last “%s” is a detailed error message.
 315 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1597 ../src/camel/camel-mapi-store.c:1678
 316 #, c-format
 317 msgid "Cannot rename MAPI folder “%s” to “%s”: %s"
 318 msgstr "Nelze přejmenovat složku MAPI „%s“ na „%s“: %s"
 319 
 320 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1775
 321 msgid "Cannot subscribe MAPI folders in offline mode"
 322 msgstr "Nelze se přihlašovat ke složkám MAPI v režimu odpojení"
 323 
 324 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1792
 325 #, c-format
 326 msgid "Folder “%s” not found"
 327 msgstr "Složka „%s“ nebyla nalezena"
 328 
 329 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1917
 330 msgid "Cannot unsubscribe MAPI folders in offline mode"
 331 msgstr "Nelze se odhlašovat od složek MAPI v režimu odpojení"
 332 
 333 #. Translators: The %s is replaced with a server's host name
 334 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2219 ../src/camel/camel-mapi-transport.c:194
 335 #, c-format
 336 msgid "Exchange MAPI server %s"
 337 msgstr "Server Exchange MAPI %s"
 338 
 339 #. To translators : Example string : Exchange MAPI service for
 340 #. _username_ on _server host name__
 341 #. Translators: The first %s is replaced with a user name, the second with a server's host name
 342 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2223 ../src/camel/camel-mapi-transport.c:197
 343 #, c-format
 344 msgid "Exchange MAPI service for %s on %s"
 345 msgstr "Služba Exchange MAPI pro %s na %s"
 346 
 347 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2254
 348 msgid "Cannot connect to MAPI store in offline mode"
 349 msgstr "Nelze připojit úložiště MAPI v režimu odpojení"
 350 
 351 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2307
 352 #, c-format
 353 msgid "Mailbox “%s” is full, no new messages will be received or sent."
 354 msgstr ""
 355 "Poštovní schránka „%s“ je plná, žádné nové zprávy nebudou přijímány nebo "
 356 "odesílány."
 357 
 358 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2309
 359 #, c-format
 360 msgid ""
 361 "Mailbox “%s” is near its size limit, message send will be disabled soon."
 362 msgstr ""
 363 "Poštovní schránka „%s“ je blízko limitu své velikosti, odesílání zpráv bude "
 364 "brzo zakázáno."
 365 
 366 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2313
 367 #, c-format
 368 msgid "Mailbox “%s” is full, no new messages will be received."
 369 msgstr "Poštovní schránka „%s“ je plná, žádné nové zprávy nebudou přijímány."
 370 
 371 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2315
 372 #, c-format
 373 msgid "Mailbox “%s” is near its size limit."
 374 msgstr "Poštovní schránka „%s“ je blízko limitu své velikosti."
 375 
 376 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:2733
 377 #, c-format
 378 msgid "Cannot add folder “%s”, failed to add to store’s summary"
 379 msgstr ""
 380 "Nezdařilo se přidat složku „%s“, selhalo přidání do souhrnného úložiště"
 381 
 382 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:3016
 383 msgid "Authentication password not available"
 384 msgstr "Autentizační heslo není k dispozici"
 385 
 386 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:3052 ../src/camel/camel-mapi-store.c:3468
 387 msgid "Updating foreign folders"
 388 msgstr "Aktualizují se vzdálené složky"
 389 
 390 #. Translators: the first '%s' is replaced with a generic error message,
 391 #. the second '%s' is replaced with additional error information.
 392 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:3075 ../src/collection/e-mapi-backend.c:899
 393 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:406
 394 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:341
 395 #, c-format
 396 msgctxt "gssapi_error"
 397 msgid "%s (%s)"
 398 msgstr "%s (%s)"
 399 
 400 #: ../src/camel/camel-mapi-store.h:53
 401 msgid "Favorites"
 402 msgstr "Oblíbené"
 403 
 404 #: ../src/camel/camel-mapi-store.h:54
 405 msgid "Foreign folders"
 406 msgstr "Vzdálené složky"
 407 
 408 #: ../src/camel/camel-mapi-transport.c:145
 409 #: ../src/camel/camel-mapi-transport.c:167
 410 #, c-format
 411 msgid "Could not send message."
 412 msgstr "Nelze odeslat zprávu."
 413 
 414 #: ../src/camel/camel-mapi-transport.c:162
 415 #, c-format
 416 msgid "Could not send message: %s"
 417 msgstr "Nelze odeslat zprávu: %s"
 418 
 419 #: ../src/collection/e-mapi-backend.c:76
 420 msgid "Cannot connect, no credentials provided"
 421 msgstr "Nelze připojit, nejsou poskytnuta žádná pověření"
 422 
 423 #: ../src/collection/e-mapi-backend.c:373
 424 msgid "Global Address List"
 425 msgstr "Globální seznam adres"
 426 
 427 #: ../src/collection/e-mapi-backend.c:728
 428 #: ../src/collection/e-mapi-backend.c:825
 429 #, c-format
 430 msgid "Data source “%s” does not represent a MAPI folder"
 431 msgstr "Zdroj dat „%s“ se ve složce MAPI nenachází"
 432 
 433 #: ../src/configuration/e-book-config-mapigal.c:59
 434 msgid "Allow _partial search results"
 435 msgstr "_Povolit částečné výsledky hledání"
 436 
 437 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:123
 438 msgid "Select username"
 439 msgstr "Vyberte jméno uživatele"
 440 
 441 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:133
 442 msgid "Full name"
 443 msgstr "Celé jméno"
 444 
 445 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:138
 446 msgid "Username"
 447 msgstr "Jméno uživatele"
 448 
 449 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:165
 450 msgid ""
 451 "There are more users with similar user name on a server.\n"
 452 "Please select that you would like to use from the below list."
 453 msgstr ""
 454 "Na serveru existuje více uživatelů s podobným uživatelským jménem.\n"
 455 "Vyberte prosím v následujícím seznamu, které jméno chcete použít."
 456 
 457 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:361
 458 msgid "Authentication finished successfully."
 459 msgstr "Ověření totožnosti úspěšně dokončeno."
 460 
 461 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:363
 462 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:501
 463 msgid "Authentication failed."
 464 msgstr "Ověření totožnosti selhalo."
 465 
 466 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:444
 467 msgid "Cannot authenticate MAPI accounts in offline mode"
 468 msgstr "Nelze ověřit totožnost u účtů MAPI v režimu odpojení"
 469 
 470 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:473
 471 msgid ""
 472 "Server, username and domain name cannot be empty. Please fill them with "
 473 "correct values."
 474 msgstr ""
 475 "Server, jméno uživatele a název domény nemohou být prázdné. Vyplňte do nich "
 476 "prosím správné údaje."
 477 
 478 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:476
 479 msgid ""
 480 "Realm name cannot be empty when kerberos is selected. Please fill them with "
 481 "correct values."
 482 msgstr ""
 483 "Pokud je vybrán kerberos, nemůže být název sféry prázdný. Vyplňte prosím "
 484 "správné údaje."
 485 
 486 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:495
 487 msgid "Connecting to the server, please wait…"
 488 msgstr "Připojuje se k serveru, čekejte prosím…"
 489 
 490 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:697
 491 msgid "Configuration"
 492 msgstr "Nastavení"
 493 
 494 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:706
 495 msgid "_Server:"
 496 msgstr "_Server:"
 497 
 498 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:723
 499 msgid "User_name:"
 500 msgstr "Jmé_no uživatele:"
 501 
 502 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:748
 503 msgid "_Domain name:"
 504 msgstr "Název _domény:"
 505 
 506 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:761
 507 msgid "_Authenticate"
 508 msgstr "_Ověřit totožnost"
 509 
 510 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:769
 511 msgid "_Use secure connection"
 512 msgstr "Po_užít zabezpečené spojení"
 513 
 514 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:784
 515 msgid "_Kerberos authentication"
 516 msgstr "Ověření totožnosti _Kerberos"
 517 
 518 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-backend.c:796
 519 msgid "_Realm name:"
 520 msgstr "Název sfé_ry:"
 521 
 522 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-page.c:189
 523 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-page.c:252
 524 msgid "MAPI Settings"
 525 msgstr "Nastavení MAPI"
 526 
 527 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-page.c:195
 528 msgid "View the size of all Exchange folders"
 529 msgstr "Zobrazit velikost všech složek Exchange"
 530 
 531 #: ../src/configuration/e-mail-config-mapi-page.c:199
 532 msgid "Folder _Size"
 533 msgstr "Velikost _složky"
 534 
 535 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:432
 536 msgid "Folder"
 537 msgstr "Složka"
 538 
 539 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:437
 540 msgid "Size"
 541 msgstr "Velikost"
 542 
 543 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:460
 544 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:464
 545 msgid "Unable to retrieve folder size information"
 546 msgstr "Nelze získat informace o velikosti složky"
 547 
 548 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:531
 549 msgid "Folder Size"
 550 msgstr "Velikost složky"
 551 
 552 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:545
 553 msgid "Fetching folder list…"
 554 msgstr "Probíhá stahování seznamu složek…"
 555 
 556 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:612
 557 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:752
 558 msgid "Subscribe to folder of other MAPI user…"
 559 msgstr "Číst složky jiného uživatele MAPI…"
 560 
 561 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:810
 562 #, c-format
 563 msgid "Cannot edit permissions of folder “%s”, choose other folder."
 564 msgstr "Nelze upravovat oprávnění složky „%s“, zvolte jinou složku."
 565 
 566 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:873
 567 msgid "Folder size…"
 568 msgstr "Velikost složky…"
 569 
 570 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:880
 571 msgid "Subscribe to folder of other user…"
 572 msgstr "Číst složky jiného uživatele…"
 573 
 574 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:889
 575 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1203
 576 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1240
 577 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1277
 578 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1314
 579 msgid "Permissions…"
 580 msgstr "Oprávnění…"
 581 
 582 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:891
 583 msgid "Edit MAPI folder permissions"
 584 msgstr "Upravit oprávnění složky MAPI"
 585 
 586 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1205
 587 msgid "Edit MAPI calendar permissions"
 588 msgstr "Upravit oprávnění kalendáře MAPI"
 589 
 590 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1242
 591 msgid "Edit MAPI tasks permissions"
 592 msgstr "Upravit oprávnění úkolů MAPI"
 593 
 594 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1279
 595 msgid "Edit MAPI memos permissions"
 596 msgstr "Upravit oprávnění poznámek MAPI"
 597 
 598 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1316
 599 msgid "Edit MAPI contacts permissions"
 600 msgstr "Upravit oprávnění kontaktů MAPI"
 601 
 602 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1496
 603 msgid "Personal Folders"
 604 msgstr "Osobní složky"
 605 
 606 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1727
 607 msgid "Searching remote MAPI folder structure, please wait…"
 608 msgstr "Prohledávání struktury vzdálených složek MAPI, prosím čekejte…"
 609 
 610 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1774
 611 msgid "Lis_ten for server notifications"
 612 msgstr "Nasloucha_t oznámením od serveru"
 613 
 614 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1795
 615 msgid "Cannot create MAPI calendar in offline mode"
 616 msgstr "Nelze vytvořit kalendář MAPI v režimu odpojení"
 617 
 618 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1798
 619 msgid "Cannot create MAPI task list in offline mode"
 620 msgstr "Nelze vytvořit seznam úkolů MAPI v režimu odpojení"
 621 
 622 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1801
 623 msgid "Cannot create MAPI memo list in offline mode"
 624 msgstr "Nelze vytvořit seznam poznámek MAPI v režimu odpojení"
 625 
 626 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1804
 627 msgid "Cannot create MAPI address book in offline mode"
 628 msgstr "Nelze vytvořit adresář MAPI v režimu odpojení"
 629 
 630 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1809
 631 msgid "Cannot create MAPI source in offline mode"
 632 msgstr "Nelze vytvořit zdroj MAPI v režimu odpojení"
 633 
 634 #: ../src/configuration/e-mapi-config-utils.c:1829
 635 msgid "_Location:"
 636 msgstr "_Místo:"
 637 
 638 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:87
 639 msgctxt "PermissionsLevel"
 640 msgid "None"
 641 msgstr "Žádné"
 642 
 643 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:88
 644 msgctxt "PermissionsLevel"
 645 msgid "Owner"
 646 msgstr "Vlastník"
 647 
 648 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:98
 649 msgctxt "PermissionsLevel"
 650 msgid "Publishing Editor"
 651 msgstr "Šéfredaktor - vydavatel"
 652 
 653 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:107
 654 msgctxt "PermissionsLevel"
 655 msgid "Editor"
 656 msgstr "Editor"
 657 
 658 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:115
 659 msgctxt "PermissionsLevel"
 660 msgid "Publishing Author"
 661 msgstr "Redaktor - vydavatel"
 662 
 663 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:122
 664 msgctxt "PermissionsLevel"
 665 msgid "Author"
 666 msgstr "Autor"
 667 
 668 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:128
 669 msgctxt "PermissionsLevel"
 670 msgid "Nonediting Author"
 671 msgstr "Redaktor – konzultant"
 672 
 673 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:133
 674 msgctxt "PermissionsLevel"
 675 msgid "Reviewer"
 676 msgstr "Recenzent"
 677 
 678 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:136
 679 msgctxt "PermissionsLevel"
 680 msgid "Contributor"
 681 msgstr "Přispěvatel"
 682 
 683 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:139
 684 msgctxt "PermissionsLevel"
 685 msgid "Custom"
 686 msgstr "Vlastní"
 687 
 688 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:272
 689 msgid "Writing folder permissions, please wait…"
 690 msgstr "Zapisuje se oprávnění ke složce, prosím čekejte…"
 691 
 692 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:782
 693 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:525
 694 msgctxt "User"
 695 msgid "Anonymous"
 696 msgstr "Anonymní"
 697 
 698 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:784
 699 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:522
 700 msgctxt "User"
 701 msgid "Default"
 702 msgstr "Výchozí"
 703 
 704 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:786
 705 msgctxt "User"
 706 msgid "Unknown"
 707 msgstr "Neznámý"
 708 
 709 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:880
 710 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:600
 711 msgid "Name"
 712 msgstr "Jméno"
 713 
 714 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:886
 715 msgid "Permission level"
 716 msgstr "Úroveň oprávnění"
 717 
 718 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:939
 719 msgid "Edit MAPI folder permissions…"
 720 msgstr "Upravit oprávnění složky MAPI…"
 721 
 722 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:964
 723 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:773
 724 msgid "Account:"
 725 msgstr "Účet:"
 726 
 727 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:990
 728 msgid "Folder name:"
 729 msgstr "Název složky:"
 730 
 731 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1011
 732 msgid "Folder ID:"
 733 msgstr "ID složky:"
 734 
 735 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1070
 736 msgid "Permissions"
 737 msgstr "Oprávnění"
 738 
 739 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1091
 740 msgid "Permi_ssion level:"
 741 msgstr "Úro_veň oprávnění:"
 742 
 743 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1119
 744 msgctxt "Permissions"
 745 msgid "Read"
 746 msgstr "Čtení"
 747 
 748 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1130
 749 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1193
 750 msgctxt "Permissions"
 751 msgid "None"
 752 msgstr "Žádná"
 753 
 754 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1135
 755 msgctxt "Permissions"
 756 msgid "Full Details"
 757 msgstr "Úplné podrobnosti"
 758 
 759 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1140
 760 msgctxt "Permissions"
 761 msgid "Simple Free/Busy"
 762 msgstr "Zjednodušeně volno/obsazeno"
 763 
 764 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1144
 765 msgctxt "Permissions"
 766 msgid "Detailed Free/Busy"
 767 msgstr "Podrobně volno/obsazeno"
 768 
 769 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1151
 770 msgctxt "Permissions"
 771 msgid "Write"
 772 msgstr "Zápis"
 773 
 774 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1162
 775 msgctxt "Permissions"
 776 msgid "Create items"
 777 msgstr "Vytvořit položky"
 778 
 779 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1166
 780 msgctxt "Permissions"
 781 msgid "Create subfolders"
 782 msgstr "Vytvořit podsložky"
 783 
 784 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1170
 785 msgctxt "Permissions"
 786 msgid "Edit own"
 787 msgstr "Upravit vlastní"
 788 
 789 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1174
 790 msgctxt "Permissions"
 791 msgid "Edit all"
 792 msgstr "Upravit všechny"
 793 
 794 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1182
 795 msgctxt "Permissions"
 796 msgid "Delete items"
 797 msgstr "Odstranit položky"
 798 
 799 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1198
 800 msgctxt "Permissions"
 801 msgid "Own"
 802 msgstr "Vlastní"
 803 
 804 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1203
 805 msgctxt "Permissions"
 806 msgid "All"
 807 msgstr "Všechna"
 808 
 809 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1209
 810 msgctxt "Permissions"
 811 msgid "Other"
 812 msgstr "Ostatní"
 813 
 814 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1220
 815 msgctxt "Permissions"
 816 msgid "Folder owner"
 817 msgstr "Vlastník složky"
 818 
 819 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1224
 820 msgctxt "Permissions"
 821 msgid "Folder contact"
 822 msgstr "Kontakt složky"
 823 
 824 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1228
 825 msgctxt "Permissions"
 826 msgid "Folder visible"
 827 msgstr "Viditelná složka"
 828 
 829 #: ../src/configuration/e-mapi-edit-folder-permissions.c:1283
 830 msgid "Reading folder permissions, please wait…"
 831 msgstr "Čtou se oprávnění ke složce, prosím čekejte…"
 832 
 833 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:221
 834 msgid "No users found"
 835 msgstr "Žádní uživatelé nenalezeni"
 836 
 837 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:224
 838 #, c-format
 839 msgid "Found one user"
 840 msgid_plural "Found %d users"
 841 msgstr[0] "Nalezen jeden uživatel"
 842 msgstr[1] "Nalezeni %d uživatelé"
 843 msgstr[2] "Nalezelo %d uživatelů"
 844 
 845 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:229
 846 #, c-format
 847 msgid "Found %d user, but showing only first %d"
 848 msgid_plural "Found %d users, but showing only first %d"
 849 msgstr[0] "Nalezen %d uživatel, ale zobrazeno je pouze prvních %d"
 850 msgstr[1] "Nalezeni %d uživatelé, ale zobrazeno je pouze prvních %d"
 851 msgstr[2] "Nalezeno %d uživatelů, ale zobrazeno je pouze prvních %d"
 852 
 853 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:517
 854 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:710
 855 msgid "Search for a user"
 856 msgstr "Hledat uživatele"
 857 
 858 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:533
 859 msgid "Searching…"
 860 msgstr "Hledá se…"
 861 
 862 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:606
 863 msgid "E-mail"
 864 msgstr "E-mail"
 865 
 866 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:647
 867 msgid "Choose MAPI user…"
 868 msgstr "Zvolit uživatele MAPI…"
 869 
 870 #: ../src/configuration/e-mapi-search-gal-user.c:670
 871 msgid "_Search:"
 872 msgstr "_Hledat:"
 873 
 874 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:95
 875 #, c-format
 876 msgid "Cannot add folder, folder already exists as “%s”"
 877 msgstr "Nelze přidat složku, složka již existuje jako „%s“"
 878 
 879 #. Translators: The '%s' is replaced with user name, to whom the foreign mailbox belongs.
 880 #. Example result: "Mailbox — John Smith"
 881 #.
 882 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:120
 883 #, c-format
 884 msgctxt "ForeignFolder"
 885 msgid "Mailbox — %s"
 886 msgstr "Poštovní schránka – %s"
 887 
 888 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:150
 889 #, c-format
 890 msgid "Cannot add folder, failed to add to store’s summary"
 891 msgstr "Nelze přidat složku, selhalo přidání do souhrnného úložiště"
 892 
 893 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:373
 894 #, c-format
 895 msgid ""
 896 "Folder “%s” not found. Either it does not exist or you do not have "
 897 "permission to access it."
 898 msgstr ""
 899 "Složka „%s“ nebyla nalezena. Buď neexistuje, nebo k ní nemáte oprávnění pro "
 900 "přístup."
 901 
 902 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:408
 903 msgid "Cannot add folder, cannot determine folder’s type"
 904 msgstr "Nelze přidat složku, nelze určit typ složky"
 905 
 906 #. Translators: This is used to name foreign folder.
 907 #. The first '%s' is replaced with user name to whom the folder belongs,
 908 #. the second '%s' is replaced with folder name.
 909 #. Example result: "John Smith — Calendar"
 910 #.
 911 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:449
 912 #, c-format
 913 msgctxt "ForeignFolder"
 914 msgid "%s %s"
 915 msgstr "%s %s"
 916 
 917 #. convert well-known names to their non-localized form
 918 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:568
 919 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:846
 920 msgid "Inbox"
 921 msgstr "Doručená pošta"
 922 
 923 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:570
 924 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:847
 925 msgid "Contacts"
 926 msgstr "Kontakty"
 927 
 928 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:572
 929 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:848
 930 msgid "Calendar"
 931 msgstr "Kalendář"
 932 
 933 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:574
 934 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:849
 935 msgid "Memos"
 936 msgstr "Poznámky"
 937 
 938 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:576
 939 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:850
 940 msgid "Tasks"
 941 msgstr "Úkoly"
 942 
 943 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:590
 944 #, c-format
 945 msgid "Testing availability of folder “%s” of user “%s”, please wait…"
 946 msgstr "Testuje se dostupnost složky „%s“ uživatele „%s“, čekejte prosím…"
 947 
 948 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:628
 949 msgid "Cannot search for user when the account is offline"
 950 msgstr "Nelze hledat uživatele, když je účet v režimu odpojení"
 951 
 952 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:796
 953 msgid "User"
 954 msgstr "Uživatel"
 955 
 956 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:803
 957 msgid "_User:"
 958 msgstr "_Uživatel:"
 959 
 960 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:816
 961 msgid "C_hoose…"
 962 msgstr "V_ybrat…"
 963 
 964 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:831
 965 msgid "_Folder name:"
 966 msgstr "Název _složky:"
 967 
 968 #: ../src/configuration/e-mapi-subscribe-foreign-folder.c:859
 969 msgid "Include _subfolders"
 970 msgstr "Včetně pod_složek"
 971 
 972 #. Translators: This is a meeting response prefix which will be shown in a message Subject
 973 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-cal-utils.c:2065
 974 msgctxt "MeetingResp"
 975 msgid "Accepted:"
 976 msgstr "Schválené:"
 977 
 978 #. Translators: This is a meeting response prefix which will be shown in a message Subject
 979 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-cal-utils.c:2070
 980 msgctxt "MeetingResp"
 981 msgid "Tentative:"
 982 msgstr "Předběžné:"
 983 
 984 #. Translators: This is a meeting response prefix which will be shown in a message Subject
 985 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-cal-utils.c:2075
 986 msgctxt "MeetingResp"
 987 msgid "Declined:"
 988 msgstr "Zamítnuté:"
 989 
 990 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:139
 991 msgid "Failed to login into the server"
 992 msgstr "Selhalo přihlášení k serveru."
 993 
 994 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:140
 995 msgid "Cannot create more sessions, session limit was reached"
 996 msgstr "Nelze vytvořit více sezení, byl dosažen limit sezení"
 997 
 998 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:141
 999 msgid "User cancelled operation"
 1000 msgstr "Uživatel zrušil operaci"
 1001 
 1002 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:142
 1003 msgid "Unable to abort"
 1004 msgstr "Nelze přerušit"
 1005 
 1006 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:143
 1007 msgid "Network error"
 1008 msgstr "Síťová chyba"
 1009 
 1010 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:144
 1011 msgid "Disk error"
 1012 msgstr "Disková chyba"
 1013 
 1014 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:145
 1015 msgid "Password change required"
 1016 msgstr "Požadována změna hesla"
 1017 
 1018 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:146
 1019 msgid "Password expired"
 1020 msgstr "Heslo vypršelo"
 1021 
 1022 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:147
 1023 msgid "Invalid workstation account"
 1024 msgstr "Neplatný účet pracovní stanice"
 1025 
 1026 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:148
 1027 msgid "Invalid access time"
 1028 msgstr "Neplatný čas přístupu"
 1029 
 1030 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:149
 1031 msgid "Account is disabled"
 1032 msgstr "Účet je zakázaný"
 1033 
 1034 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:150
 1035 msgid "End of session"
 1036 msgstr "Konec sezení"
 1037 
 1038 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:151
 1039 msgid "MAPI is not initialized or connected"
 1040 msgstr "MAPI není inicializováno nebo připojeno"
 1041 
 1042 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:152
 1043 msgid "Permission denied"
 1044 msgstr "Přístup odepřen"
 1045 
 1046 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:153
 1047 msgid "Mailbox quota exceeded"
 1048 msgstr "Kvóta poštovní schránky překročena"
 1049 
 1050 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:161
 1051 #, c-format
 1052 msgid "MAPI error %s (0x%x) occurred"
 1053 msgstr "Vyskytla se chyba MAPI %s (0x%x)"
 1054 
 1055 #. Translators: The first '%s' is replaced with an error context,
 1056 #. aka where the error occurred, the second '%s' is replaced with
 1057 #. the error message.
 1058 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:179
 1059 #, c-format
 1060 msgctxt "EXCHANGEMAPI_ERROR"
 1061 msgid "%s: %s"
 1062 msgstr "%s: %s"
 1063 
 1064 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:744
 1065 #, c-format
 1066 msgid "Server “%s” cannot be reached"
 1067 msgstr "Server „%s“ je nedosažitelný"
 1068 
 1069 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:872
 1070 #, c-format
 1071 msgid "Folder name “%s” is not a known default folder name, nor folder ID."
 1072 msgstr "Název složky „%s“ není ani obvyklý výchozí název složky ani ID složky."
 1073 
 1074 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:1203
 1075 #, c-format
 1076 msgid "Failed to open store for user “%s”"
 1077 msgstr "Selhalo otevření úložiště pro uživatele „%s“"
 1078 
 1079 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:1211
 1080 #, c-format
 1081 msgid "Folder of user “%s” not found"
 1082 msgstr "Složka uživatele „%s“ nebyla nalezena"
 1083 
 1084 #. Translators: %s is replaced with an email address which was found ambiguous on a remote server
 1085 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:3863
 1086 #, c-format
 1087 msgid "Recipient “%s” is ambiguous"
 1088 msgstr "Příjemce „%s“ je nejednoznačný"
 1089 
 1090 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:4955
 1091 #, c-format
 1092 msgid ""
 1093 "Search result exceeded allowed size limit. Use more specific search term, "
 1094 "please"
 1095 msgstr ""
 1096 "Výsledky hledání překročily povolený limit. Použijte prosím konkrétnější "
 1097 "termín."
 1098 
 1099 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:6577
 1100 msgid "All Public Folders"
 1101 msgstr "Všechny veřejné složky"
 1102 
 1103 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:6885
 1104 #, c-format
 1105 msgid "User name “%s” is ambiguous"
 1106 msgstr "Uživatelské jméno „%s“ je nejednoznačné"
 1107 
 1108 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-connection.c:6888
 1109 #, c-format
 1110 msgid "User name “%s” not found"
 1111 msgstr "Uživatelské jméno „%s“ nebylo nalezeno"
 1112 
 1113 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-folder.c:330
 1114 msgid "Cannot add folder, unsupported folder type"
 1115 msgstr "Nelze přidat složku, nepodporovaný typ složky"
 1116 
 1117 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-folder.c:333
 1118 msgid "Cannot add folder, master source not found"
 1119 msgstr "Nelze přidat složku, hlavní zdroj nebyl nalezen"
 1120 
 1121 #: ../src/libexchangemapi/e-mapi-utils.c:854
 1122 #, c-format
 1123 msgid ""
 1124 "Cannot ask for Kerberos ticket. Obtain the ticket manually, like on command "
 1125 "line with “kinit” or open “Online Accounts” in “Settings” and add the "
 1126 "Kerberos account there. Reported error was: %s"
 1127 msgstr ""
 1128 "Nezdařilo se požádat o tiket Kerberos. Získejte tiket ručně, například z "
 1129 "příkazové řádky pomocí „kinit“, nebo otevřením „Účtů on-line“ v "
 1130 "„Nastaveních“, ve kterých přidejte účet Kerberos. Nahlášená chyby byla: %s"