"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "dpkg-1.19.7/po/da.po" (3 Jun 2019, 214290 Bytes) of package /linux/misc/dpkg_1.19.7.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Danish translation of dpkg.
  2 # Copyright (C) 2014 dpkg og nedenstående oversættere.
  3 # This file is distributed under the same license as the dpkg package.
  4 # Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2002, 2004, 2005, 2006.
  5 # reviewed by Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2002.
  6 # Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2006, 2007.
  7 # Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2010.
  8 # Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2012, 2014.
  9 #
  10 # Konventioner:
  11 # diversion -< omdirigering
  12 # garbage -> skrald
  13 # junk-> affald (skrammel, skrald)
  14 # stat -> (normalt) tilgå el. finde (om en fil)
  15 # master (alternative) -> hoved-
  16 # purge -> udrense (måske bedre med renser ud i (lav sætning om))
  17 # trigger interests -> udløser-interesser? wth?
  18 # triggers deferred file: tror det skal læses som 'triggers deferred' file,
  19 # altså en fil for hvilke udløsere der er udsat.
  20 #
  21 msgid ""
  22 msgstr ""
  23 "Project-Id-Version: dpkg 1.17.22\n"
  24 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-dpkg@lists.debian.org\n"
  25 "POT-Creation-Date: 2019-06-03 23:21+0200\n"
  26 "PO-Revision-Date: 2015-04-07 09:48+0200\n"
  27 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
  28 "Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
  29 "Language: da\n"
  30 "MIME-Version: 1.0\n"
  31 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  32 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  33 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  34 
  35 #: lib/dpkg/ar.c
  36 msgid "failed to fstat archive"
  37 msgstr "kunne ikke køre 'fstat' på arkivet"
  38 
  39 #: lib/dpkg/ar.c
  40 #, c-format
  41 msgid "failed to read archive '%.255s'"
  42 msgstr "kunne ikke læse arkivet '%.255s'"
  43 
  44 #: lib/dpkg/ar.c lib/dpkg/dbmodify.c
  45 #, c-format
  46 msgid "unable to create '%.255s'"
  47 msgstr "kunne ikke oprette '%.255s'"
  48 
  49 #: lib/dpkg/ar.c lib/dpkg/dir.c src/divertcmd.c dpkg-split/join.c
  50 #: dpkg-split/queue.c utils/update-alternatives.c
  51 #, c-format
  52 msgid "unable to close file '%s'"
  53 msgstr "kan ikke lukke filen '%s'"
  54 
  55 #: lib/dpkg/ar.c
  56 #, c-format
  57 msgid "invalid character '%c' in archive '%.250s' member '%.16s' size"
  58 msgstr "ugyldigt tegn '%c' i arkiv '%.250s' medlem '%.16s' størrelse"
  59 
  60 #: lib/dpkg/ar.c utils/update-alternatives.c
  61 #, c-format
  62 msgid "unable to write file '%s'"
  63 msgstr "kan ikke skrive filen '%s'"
  64 
  65 #: lib/dpkg/ar.c
  66 #, c-format
  67 msgid "ar member name '%s' length too long"
  68 msgstr "ar-medlemsnavn '%s' er for langt"
  69 
  70 #: lib/dpkg/ar.c
  71 #, c-format
  72 msgid "ar member size %jd too large"
  73 msgstr "ar-medlemsstørrelse %jd er for stort"
  74 
  75 #: lib/dpkg/ar.c
  76 #, c-format
  77 msgid "generated corrupt ar header for '%s'"
  78 msgstr "genererede ødelagt ar-hoved for '%s'"
  79 
  80 #: lib/dpkg/ar.c
  81 #, c-format
  82 msgid "failed to fstat ar member file (%s)"
  83 msgstr "kunne ikke køre fstat på ar-medlemsfil (%s)"
  84 
  85 #: lib/dpkg/ar.c
  86 #, c-format
  87 msgid "cannot append ar member file (%s) to '%s': %s"
  88 msgstr "kan ikke tilføje ar-medlemsfil (%s) til '%s': %s"
  89 
  90 #: lib/dpkg/arch.c lib/dpkg/parsehelp.c lib/dpkg/pkg-format.c
  91 msgid "may not be empty string"
  92 msgstr "må ikke være en tom streng"
  93 
  94 #: lib/dpkg/arch.c
  95 msgid "must start with an alphanumeric"
  96 msgstr "skal starte med alfanumerisk tegn"
  97 
  98 #: lib/dpkg/arch.c lib/dpkg/parsehelp.c
  99 #, c-format
 100 msgid "character '%c' not allowed (only letters, digits and characters '%s')"
 101 msgstr ""
 102 "tegnet '%c' tillades ikke (kun bogstaver, tal og tegnene '%s' tillades)"
 103 
 104 #: lib/dpkg/arch.c
 105 msgctxt "architecture"
 106 msgid "<none>"
 107 msgstr "<ingen>"
 108 
 109 #: lib/dpkg/arch.c
 110 msgctxt "architecture"
 111 msgid "<empty>"
 112 msgstr "<tom>"
 113 
 114 #: lib/dpkg/arch.c
 115 msgid "error writing to architecture list"
 116 msgstr "fejl under skrivning til arkitekturliste"
 117 
 118 #: lib/dpkg/atomic-file.c
 119 #, c-format
 120 msgid "unable to create new file '%.250s'"
 121 msgstr "kan ikke oprette ny fil '%.250s'"
 122 
 123 #: lib/dpkg/atomic-file.c
 124 #, c-format
 125 msgid "unable to write new file '%.250s'"
 126 msgstr "kan ikke skrive ny fil '%.250s'"
 127 
 128 # bemærk at flush normalt dækker over at tømme en buffer (her til en fil)
 129 #: lib/dpkg/atomic-file.c
 130 #, c-format
 131 msgid "unable to flush new file '%.250s'"
 132 msgstr "kan ikke tømme ny fil '%s.250s'"
 133 
 134 #: lib/dpkg/atomic-file.c
 135 #, c-format
 136 msgid "unable to sync new file '%.250s'"
 137 msgstr "kan ikke synkronisere ny fil '%.255s'"
 138 
 139 #: lib/dpkg/atomic-file.c
 140 #, c-format
 141 msgid "unable to close new file '%.250s'"
 142 msgstr "kan ikke lukke ny fil '%.250s'"
 143 
 144 #: lib/dpkg/atomic-file.c
 145 #, c-format
 146 msgid "error removing old backup file '%s'"
 147 msgstr "fejl ved fjernelse af gammel sikkerhedskopifil '%s'"
 148 
 149 #: lib/dpkg/atomic-file.c
 150 #, c-format
 151 msgid "error creating new backup file '%s'"
 152 msgstr "fejl under oprettelse af ny sikkerhedskopifil '%.s'"
 153 
 154 #: lib/dpkg/atomic-file.c lib/dpkg/db-ctrl-upgrade.c lib/dpkg/triglib.c
 155 #: src/remove.c
 156 #, c-format
 157 msgid "cannot remove '%.250s'"
 158 msgstr "kan ikke afinstallere '%.250s'"
 159 
 160 #: lib/dpkg/atomic-file.c
 161 #, c-format
 162 msgid "error installing new file '%s'"
 163 msgstr "fejl under installation af ny fil '%s'"
 164 
 165 #: lib/dpkg/buffer.c
 166 msgid "failed to write"
 167 msgstr "kunne ikke skrive"
 168 
 169 #: lib/dpkg/buffer.c
 170 msgid "failed to read"
 171 msgstr "kunne ikke læse"
 172 
 173 #: lib/dpkg/buffer.c
 174 msgid "unexpected end of file or stream"
 175 msgstr "uventet filafslutning eller strøm"
 176 
 177 #: lib/dpkg/buffer.c
 178 msgid "failed to seek"
 179 msgstr "kunne ikke seek"
 180 
 181 #: lib/dpkg/command.c lib/dpkg/path-remove.c src/unpack.c dpkg-split/split.c
 182 #: utils/update-alternatives.c
 183 #, c-format
 184 msgid "unable to execute %s (%s)"
 185 msgstr "kunne ikke køre %s (%s)"
 186 
 187 #: lib/dpkg/compress.c
 188 #, c-format
 189 msgid "%s: pass-through copy error: %s"
 190 msgstr "%s: kopifejl for gennemløb: %s"
 191 
 192 #: lib/dpkg/compress.c
 193 #, c-format
 194 msgid "%s: error binding input to gzip stream"
 195 msgstr "%s: fejl ved binding af inddata til gzip-strøm"
 196 
 197 #: lib/dpkg/compress.c
 198 #, c-format
 199 msgid "%s: internal gzip read error: '%s'"
 200 msgstr "%s: intern gzip-læsefejl: '%s'"
 201 
 202 #: lib/dpkg/compress.c
 203 #, c-format
 204 msgid "%s: internal gzip write error"
 205 msgstr "%s: intern gzip-skrivefejl"
 206 
 207 #: lib/dpkg/compress.c
 208 #, c-format
 209 msgid "%s: error binding output to gzip stream"
 210 msgstr "%s: fejl ved binding af uddata til gzip-strøm"
 211 
 212 #: lib/dpkg/compress.c
 213 #, c-format
 214 msgid "%s: internal gzip read error"
 215 msgstr "%s: intern gzip-læsefejl"
 216 
 217 #: lib/dpkg/compress.c
 218 #, c-format
 219 msgid "%s: internal gzip write error: '%s'"
 220 msgstr "%s: intern gzip-skrivefejl: '%s'"
 221 
 222 #: lib/dpkg/compress.c
 223 #, c-format
 224 msgid "%s: internal gzip write error: %s"
 225 msgstr "%s: intern gzip-skrivefejl: %s"
 226 
 227 #: lib/dpkg/compress.c
 228 #, c-format
 229 msgid "%s: error binding input to bzip2 stream"
 230 msgstr "%s: fejl ved binding af inddata til bzip2-strøm"
 231 
 232 #: lib/dpkg/compress.c
 233 #, c-format
 234 msgid "%s: internal bzip2 read error: '%s'"
 235 msgstr "%s: intern bzip2-læsefejl: '%s'"
 236 
 237 #: lib/dpkg/compress.c
 238 #, c-format
 239 msgid "%s: internal bzip2 write error"
 240 msgstr "%s: intern bzip2-skrivefejl"
 241 
 242 #: lib/dpkg/compress.c
 243 #, c-format
 244 msgid "%s: error binding output to bzip2 stream"
 245 msgstr "%s: fejl ved binding af uddata til bzip2-strøm"
 246 
 247 #: lib/dpkg/compress.c
 248 #, c-format
 249 msgid "%s: internal bzip2 read error"
 250 msgstr "%s: intern bzip2-læsefejl"
 251 
 252 #: lib/dpkg/compress.c
 253 #, c-format
 254 msgid "%s: internal bzip2 write error: '%s'"
 255 msgstr "%s: intern bzip2-skrivefejl: '%s'"
 256 
 257 #: lib/dpkg/compress.c
 258 msgid "unexpected bzip2 error"
 259 msgstr "uventet bzip2-fejl"
 260 
 261 #: lib/dpkg/compress.c
 262 msgid "internal error (bug)"
 263 msgstr "intern fejl (fejl)"
 264 
 265 #: lib/dpkg/compress.c
 266 msgid "memory usage limit reached"
 267 msgstr "grænse for hukommelsesforbrug nået"
 268 
 269 #: lib/dpkg/compress.c
 270 msgid "unsupported compression preset"
 271 msgstr "ikke understøttet forhåndsindstilling for komprimering"
 272 
 273 #: lib/dpkg/compress.c
 274 msgid "unsupported options in file header"
 275 msgstr "ikke understøttede indstillinger i filhoved"
 276 
 277 #: lib/dpkg/compress.c
 278 msgid "compressed data is corrupt"
 279 msgstr "komprimerede data er ødelagte"
 280 
 281 #: lib/dpkg/compress.c
 282 msgid "unexpected end of input"
 283 msgstr "uventet inddataafslutning"
 284 
 285 #: lib/dpkg/compress.c
 286 msgid "file format not recognized"
 287 msgstr "filformatet er ikke genkendt"
 288 
 289 #: lib/dpkg/compress.c
 290 msgid "unsupported type of integrity check"
 291 msgstr "ikke understøttet type for integritetskontrol"
 292 
 293 #: lib/dpkg/compress.c
 294 #, c-format
 295 msgid "%s: lzma read error"
 296 msgstr "%s: lzma-læsefejl"
 297 
 298 #: lib/dpkg/compress.c
 299 #, c-format
 300 msgid "%s: lzma write error"
 301 msgstr "%s: lzma-skrivefejl"
 302 
 303 #: lib/dpkg/compress.c
 304 #, c-format
 305 msgid "%s: lzma close error"
 306 msgstr "%s: lzma-lukkefejl"
 307 
 308 #: lib/dpkg/compress.c
 309 #, c-format
 310 msgid "%s: lzma error: %s"
 311 msgstr "%s: lzma-fejl: %s"
 312 
 313 #: lib/dpkg/compress.c
 314 msgid "unknown compression strategy"
 315 msgstr "ukendt komprimeringsstrategi"
 316 
 317 #: lib/dpkg/dbmodify.c
 318 #, c-format
 319 msgid ""
 320 "updates directory contains file '%.250s' whose name is too long (length=%d, "
 321 "max=%d)"
 322 msgstr ""
 323 "opdateringskataloget indeholder filen '%.250s', hvis navn er for langt "
 324 "(længde=%d, max=%d)"
 325 
 326 #: lib/dpkg/dbmodify.c
 327 #, c-format
 328 msgid ""
 329 "updates directory contains files with different length names (both %d and %d)"
 330 msgstr ""
 331 "opdateringskataloget indeholder filer med forskellige navnelængder (både %d "
 332 "og %d)"
 333 
 334 #: lib/dpkg/dbmodify.c
 335 #, c-format
 336 msgid "cannot scan updates directory '%.255s'"
 337 msgstr "kan ikke gennemsøge opdateringskataloget '%.255s'"
 338 
 339 #: lib/dpkg/dbmodify.c
 340 #, c-format
 341 msgid "failed to remove incorporated update file %.255s"
 342 msgstr "kunne ikke slette indlemmet opdateringsfil %.255s"
 343 
 344 #: lib/dpkg/dbmodify.c
 345 #, c-format
 346 msgid "unable to fill %.250s with padding"
 347 msgstr "kunne ikke efterfylde %.250s"
 348 
 349 #: lib/dpkg/dbmodify.c
 350 #, c-format
 351 msgid "unable to flush %.250s after padding"
 352 msgstr "kunne ikke tømme %.250s efter efterfyldningen"
 353 
 354 #: lib/dpkg/dbmodify.c
 355 #, c-format
 356 msgid "unable to seek to start of %.250s after padding"
 357 msgstr "kunne ikke søge til starten af %.250s efter efterfyldningen"
 358 
 359 #: lib/dpkg/dbmodify.c
 360 #, fuzzy, c-format
 361 #| msgid "unable to get file descriptor for directory '%s'"
 362 msgid "unable to check lock file for dpkg database directory %s"
 363 msgstr "kunne ikke indhente fildeskriptor for mappe '%s'"
 364 
 365 #: lib/dpkg/dbmodify.c
 366 #, fuzzy, c-format
 367 #| msgid "unable to open/create status database lockfile"
 368 msgid "unable to open/create dpkg frontend lock for directory %s"
 369 msgstr "kunne ikke åbne/oprette statusdatabasens låsefil"
 370 
 371 #: lib/dpkg/dbmodify.c
 372 #, fuzzy, c-format
 373 #| msgid "unable to open/create status database lockfile"
 374 msgid "unable to open/create dpkg database lock file for directory %s"
 375 msgstr "kunne ikke åbne/oprette statusdatabasens låsefil"
 376 
 377 #: lib/dpkg/dbmodify.c
 378 #, fuzzy, c-format
 379 #| msgid "you do not have permission to lock the dpkg status database"
 380 msgid "you do not have permission to lock the dpkg database directory %s"
 381 msgstr "du har ikke rettigheder til at låse dpkg's statusdatabase"
 382 
 383 #: lib/dpkg/dbmodify.c
 384 msgid "dpkg frontend lock"
 385 msgstr ""
 386 
 387 #: lib/dpkg/dbmodify.c
 388 #, fuzzy
 389 #| msgid "dpkg status database"
 390 msgid "dpkg database lock"
 391 msgstr "dpkg's statusdatabase"
 392 
 393 #: lib/dpkg/dbmodify.c
 394 msgid "requested operation requires superuser privilege"
 395 msgstr "den ønskede handling kræver superbrugerrettigheder"
 396 
 397 #: lib/dpkg/dbmodify.c
 398 #, fuzzy, c-format
 399 #| msgid "unable to access dpkg status area"
 400 msgid "unable to access the dpkg database directory %s"
 401 msgstr "kunne ikke tilgå dpkg-statusområdet"
 402 
 403 #: lib/dpkg/dbmodify.c
 404 #, fuzzy, c-format
 405 #| msgid "operation requires read/write access to dpkg status area"
 406 msgid "required read/write access to the dpkg database directory %s"
 407 msgstr "handling kræver læse/skriveadgang til dpkg-statusområdet"
 408 
 409 #: lib/dpkg/dbmodify.c
 410 #, c-format
 411 msgid "failed to remove my own update file %.255s"
 412 msgstr "kunne ikke slette min egen opdateringsfil %.255s"
 413 
 414 #: lib/dpkg/dbmodify.c
 415 #, c-format
 416 msgid "unable to write updated status of '%.250s'"
 417 msgstr "kunne ikke skrive opdateret status for '%.250s'"
 418 
 419 #: lib/dpkg/dbmodify.c
 420 #, c-format
 421 msgid "unable to flush updated status of '%.250s'"
 422 msgstr "kunne ikke tømme opdateret status for '%.250s'"
 423 
 424 #: lib/dpkg/dbmodify.c
 425 #, c-format
 426 msgid "unable to truncate for updated status of '%.250s'"
 427 msgstr "kunne ikke klippe for opdateret status for '%.250s'"
 428 
 429 #: lib/dpkg/dbmodify.c
 430 #, c-format
 431 msgid "unable to fsync updated status of '%.250s'"
 432 msgstr "kunne ikke synkronisere opdateret status for '%.250s'"
 433 
 434 #: lib/dpkg/dbmodify.c
 435 #, c-format
 436 msgid "unable to close updated status of '%.250s'"
 437 msgstr "kunne ikke lukke opdateret status for '%.250s'"
 438 
 439 #: lib/dpkg/dbmodify.c
 440 #, c-format
 441 msgid "unable to install updated status of '%.250s'"
 442 msgstr "kunne ikke installere opdateret status for '%.250s'"
 443 
 444 #: lib/dpkg/db-ctrl-access.c
 445 #, c-format
 446 msgid "unable to check existence of '%.250s'"
 447 msgstr "kunne ikke kontrollere eksistensen af '%.250s'"
 448 
 449 #: lib/dpkg/db-ctrl-access.c lib/dpkg/db-ctrl-upgrade.c
 450 msgid "cannot read info directory"
 451 msgstr "kan ikke læse info-katalog"
 452 
 453 #: lib/dpkg/db-ctrl-format.c src/unpack.c
 454 #, c-format
 455 msgid "error trying to open %.250s"
 456 msgstr "fejl ved forsøg på at åbne %.250s"
 457 
 458 #: lib/dpkg/db-ctrl-format.c
 459 #, c-format
 460 msgid "corrupt info database format file '%s'"
 461 msgstr "ødelagt formatfil for informationsdatabase '%s'"
 462 
 463 #: lib/dpkg/db-ctrl-format.c
 464 #, c-format
 465 msgid "info database format (%d) is bogus or too new; try getting a newer dpkg"
 466 msgstr ""
 467 "format for informationsdatabasen (%d) er fejlbehæftet eller for ny; prøv at "
 468 "få fat i en nyere dpkg"
 469 
 470 #: lib/dpkg/db-ctrl-upgrade.c
 471 #, c-format
 472 msgid "info file %s/%s not associated to any package"
 473 msgstr "informationsfilen %s/%s er ikke associeret til nogen pakke"
 474 
 475 #: lib/dpkg/db-ctrl-upgrade.c src/archives.c
 476 #, c-format
 477 msgid "error creating hard link '%.255s'"
 478 msgstr "fejl under oprettelse af hård lænke '%.255s'"
 479 
 480 #: lib/dpkg/db-ctrl-upgrade.c
 481 #, c-format
 482 msgid "error while writing '%s'"
 483 msgstr "fejl under skrivning af '%s'"
 484 
 485 #: lib/dpkg/db-fsys-digest.c
 486 #, c-format
 487 msgid "control file '%s' for package '%s' is missing final newline"
 488 msgstr "kontrolfil '%s' for pakke '%s' mangler afsluttende linjeskift"
 489 
 490 #: lib/dpkg/db-fsys-digest.c
 491 #, fuzzy, c-format
 492 #| msgid "control file '%s' for package '%s' is missing final newline"
 493 msgid "control file '%s' for package '%s' is missing value"
 494 msgstr "kontrolfil '%s' for pakke '%s' mangler afsluttende linjeskift"
 495 
 496 #: lib/dpkg/db-fsys-digest.c
 497 #, fuzzy, c-format
 498 #| msgid "control file '%s' for package '%s' is missing final newline"
 499 msgid "control file '%s' for package '%s' is missing value separator"
 500 msgstr "kontrolfil '%s' for pakke '%s' mangler afsluttende linjeskift"
 501 
 502 #: lib/dpkg/db-fsys-digest.c
 503 #, c-format
 504 msgid "control file '%s' for package '%s' contains empty filename"
 505 msgstr "kontrolfilen '%s' for pakke '%s' indeholder et tomt filnavn"
 506 
 507 #: lib/dpkg/db-fsys-digest.c
 508 #, fuzzy, c-format
 509 #| msgid "cannot read '%s' control file for package '%s'"
 510 msgid "loading control file '%s' for package '%s'"
 511 msgstr "kan ikke læse kontrolfilen '%s' for pakke '%s'"
 512 
 513 #: lib/dpkg/db-fsys-divert.c
 514 msgid "failed to open diversions file"
 515 msgstr "kunne ikke åbne omdirigeringsfil"
 516 
 517 #: lib/dpkg/db-fsys-divert.c
 518 msgid "failed to fstat diversions file"
 519 msgstr "kunne ikke køre 'fstat' på omdirigeringsfil"
 520 
 521 #: lib/dpkg/db-fsys-divert.c
 522 #, c-format
 523 msgid "conflicting diversions involving '%.250s' or '%.250s'"
 524 msgstr "modstridende omdirigeringer, der involverer '%.250s' eller '%.250s'"
 525 
 526 #: lib/dpkg/db-fsys-files.c
 527 #, fuzzy, c-format
 528 #| msgid "error closing files list file for package '%.250s'"
 529 msgid "loading files list file for package '%s'"
 530 msgstr "fejl under lukning af fillistefil for pakken '%.250s'"
 531 
 532 #: lib/dpkg/db-fsys-files.c
 533 #, c-format
 534 msgid ""
 535 "files list file for package '%.250s' missing; assuming package has no files "
 536 "currently installed"
 537 msgstr ""
 538 "fillistefilen for pakken '%.250s' mangler; antager at pakken ikke har nogen "
 539 "filer installeret"
 540 
 541 #: lib/dpkg/db-fsys-files.c
 542 #, c-format
 543 msgid "files list file for package '%.250s' is missing final newline"
 544 msgstr "fillistefilen for pakken '%.250s' mangler afsluttende linjeskift"
 545 
 546 #: lib/dpkg/db-fsys-files.c
 547 #, c-format
 548 msgid "files list file for package '%.250s' contains empty filename"
 549 msgstr "fillistefilen for pakken '%.250s' indeholder tomt filnavn"
 550 
 551 #: lib/dpkg/db-fsys-files.c
 552 msgid "(Reading database ... "
 553 msgstr "(Læser database ... "
 554 
 555 #: lib/dpkg/db-fsys-files.c
 556 #, c-format
 557 msgid "%d file or directory currently installed.)\n"
 558 msgid_plural "%d files and directories currently installed.)\n"
 559 msgstr[0] "%d fil eller katalog installeret i øjeblikket.)\n"
 560 msgstr[1] "%d filer og kataloger installeret i øjeblikket.)\n"
 561 
 562 #: lib/dpkg/db-fsys-override.c
 563 #, fuzzy, c-format
 564 #| msgid "invalid status"
 565 msgid "invalid statoverride uid %s"
 566 msgstr "ugyldig status"
 567 
 568 #: lib/dpkg/db-fsys-override.c
 569 #, fuzzy, c-format
 570 #| msgid "reading statoverride file '%.250s'"
 571 msgid "invalid statoverride gid %s"
 572 msgstr "læser statoverride-fil '%.250s'"
 573 
 574 #: lib/dpkg/db-fsys-override.c
 575 #, fuzzy, c-format
 576 #| msgid "reading statoverride file '%.250s'"
 577 msgid "invalid statoverride mode %s"
 578 msgstr "læser statoverride-fil '%.250s'"
 579 
 580 #: lib/dpkg/db-fsys-override.c
 581 msgid "failed to open statoverride file"
 582 msgstr "kunne ikke åbne statoverride-fil"
 583 
 584 #: lib/dpkg/db-fsys-override.c
 585 msgid "failed to fstat statoverride file"
 586 msgstr "kunne ikke køre 'fstat' på 'statoverride'-fil"
 587 
 588 #: lib/dpkg/db-fsys-override.c
 589 #, c-format
 590 msgid "reading statoverride file '%.250s'"
 591 msgstr "læser statoverride-fil '%.250s'"
 592 
 593 #: lib/dpkg/db-fsys-override.c
 594 msgid "statoverride file is missing final newline"
 595 msgstr "statoverride-fil mangler afsluttende linjeskift"
 596 
 597 #: lib/dpkg/db-fsys-override.c
 598 msgid "statoverride file contains empty line"
 599 msgstr "statoverride-fil indeholder en tom linje"
 600 
 601 #: lib/dpkg/db-fsys-override.c
 602 msgid "syntax error in statoverride file"
 603 msgstr "syntaksfejl i statoverride-fil"
 604 
 605 #: lib/dpkg/db-fsys-override.c
 606 #, c-format
 607 msgid ""
 608 "unknown system user '%s' in statoverride file; the system user got removed\n"
 609 "before the override, which is most probably a packaging bug, to recover you\n"
 610 "can remove the override manually with %s"
 611 msgstr ""
 612 
 613 #: lib/dpkg/db-fsys-override.c
 614 msgid "unexpected end of line in statoverride file"
 615 msgstr "uventet linjeafslutning i statoverride-fil"
 616 
 617 #: lib/dpkg/db-fsys-override.c
 618 #, c-format
 619 msgid ""
 620 "unknown system group '%s' in statoverride file; the system group got "
 621 "removed\n"
 622 "before the override, which is most probably a packaging bug, to recover you\n"
 623 "can remove the override manually with %s"
 624 msgstr ""
 625 
 626 #: lib/dpkg/db-fsys-override.c
 627 #, c-format
 628 msgid "multiple statoverrides present for file '%.250s'"
 629 msgstr "der er flere statusomgåelser til stede for filen '%.250s'"
 630 
 631 #: lib/dpkg/deb-version.c
 632 #, fuzzy
 633 #| msgid "format version with empty major component"
 634 msgid "format version with too big major component"
 635 msgstr "formatversion med tom hovedkomponent"
 636 
 637 #: lib/dpkg/deb-version.c
 638 msgid "format version with empty major component"
 639 msgstr "formatversion med tom hovedkomponent"
 640 
 641 #: lib/dpkg/deb-version.c
 642 msgid "format version has no dot"
 643 msgstr "formatversion har intet punktum"
 644 
 645 #: lib/dpkg/deb-version.c
 646 #, fuzzy
 647 #| msgid "format version with empty minor component"
 648 msgid "format version with too big minor component"
 649 msgstr "formatversion med tom mindre komponent"
 650 
 651 #: lib/dpkg/deb-version.c
 652 msgid "format version with empty minor component"
 653 msgstr "formatversion med tom mindre komponent"
 654 
 655 #: lib/dpkg/deb-version.c
 656 msgid "format version followed by junk"
 657 msgstr "formatversion efterfulgt af affald"
 658 
 659 #: lib/dpkg/dir.c
 660 #, c-format
 661 msgid "unable to get file descriptor for directory '%s'"
 662 msgstr "kunne ikke indhente fildeskriptor for mappe '%s'"
 663 
 664 #: lib/dpkg/dir.c
 665 #, c-format
 666 msgid "unable to sync directory '%s'"
 667 msgstr "kan ikke synkronisere mappe '%s'"
 668 
 669 #: lib/dpkg/dir.c
 670 #, c-format
 671 msgid "unable to open directory '%s'"
 672 msgstr "kan ikke åbne mappe '%s'"
 673 
 674 #: lib/dpkg/dir.c src/divertcmd.c utils/update-alternatives.c
 675 #, c-format
 676 msgid "unable to open file '%s'"
 677 msgstr "kan ikke åbne filen '%s'"
 678 
 679 #: lib/dpkg/dir.c src/divertcmd.c dpkg-deb/build.c dpkg-split/join.c
 680 #: dpkg-split/queue.c utils/update-alternatives.c
 681 #, c-format
 682 msgid "unable to sync file '%s'"
 683 msgstr "kan ikke synkronisere filen '%s'"
 684 
 685 #: lib/dpkg/dump.c
 686 #, c-format
 687 msgid "failed to write details of '%.50s' to '%.250s'"
 688 msgstr "kunne ikke skrive detaljerne om '%.50s' til '%.250s'"
 689 
 690 #: lib/dpkg/dump.c
 691 #, c-format
 692 msgid "unable to set buffering on %s database file"
 693 msgstr "kunne ikke aktivere mellemlagring for %s-databasefil"
 694 
 695 #: lib/dpkg/dump.c
 696 #, c-format
 697 msgid "failed to write %s database record about '%.50s' to '%.250s'"
 698 msgstr "kunne ikke skrive %s-indgang om '%.50s' til '%.250s'"
 699 
 700 #: lib/dpkg/ehandle.c utils/update-alternatives.c
 701 msgid "error"
 702 msgstr "fejl"
 703 
 704 #: lib/dpkg/ehandle.c
 705 #, c-format
 706 msgid ""
 707 "%s%s%s: %s%s:%s\n"
 708 " %s\n"
 709 msgstr ""
 710 
 711 #: lib/dpkg/ehandle.c
 712 msgid "out of memory for new error context"
 713 msgstr "løb tør for hukommelse til ny fejlkontekst"
 714 
 715 #: lib/dpkg/ehandle.c
 716 #, fuzzy
 717 #| msgid ""
 718 #| "%s: error while cleaning up:\n"
 719 #| " %s\n"
 720 msgid "error while cleaning up"
 721 msgstr ""
 722 "%s: fejl under oprydning:\n"
 723 " %s\n"
 724 
 725 #: lib/dpkg/ehandle.c
 726 #, fuzzy
 727 #| msgid "%s: too many nested errors during error recovery!!\n"
 728 msgid "too many nested errors during error recovery"
 729 msgstr "%s: for mange sammenflettede fejl under fejlopretning!!\n"
 730 
 731 #: lib/dpkg/ehandle.c
 732 msgid "out of memory for new cleanup entry"
 733 msgstr "løb tør for hukommelse til ny oprydningsindgang"
 734 
 735 #: lib/dpkg/ehandle.c
 736 msgid "out of memory for new cleanup entry with many arguments"
 737 msgstr "løb tør for hukommelse til ny oprydningsindgang med mange argumenter"
 738 
 739 #: lib/dpkg/ehandle.c
 740 #, fuzzy
 741 #| msgid ""
 742 #| "%s: unrecoverable fatal error, aborting:\n"
 743 #| " %s\n"
 744 msgid "unrecoverable fatal error, aborting"
 745 msgstr ""
 746 "%s: uløselig fatal fejl - afbryder:\n"
 747 " %s\n"
 748 
 749 #: lib/dpkg/ehandle.c
 750 #, fuzzy
 751 #| msgid ""
 752 #| "%s: outside error context, aborting:\n"
 753 #| " %s\n"
 754 msgid "outside error context, aborting"
 755 msgstr ""
 756 "%s: omkringliggende fejlkontekst - afbryder:\n"
 757 " %s\n"
 758 
 759 #: lib/dpkg/ehandle.c
 760 #, fuzzy
 761 #| msgid "internal error (bug)"
 762 msgid "internal error"
 763 msgstr "intern fejl (fejl)"
 764 
 765 #: lib/dpkg/fields.c
 766 #, fuzzy
 767 #| msgid "control file '%s' missing value"
 768 msgid "is missing a value"
 769 msgstr "kontrolfilen '%s' mangler en værdi"
 770 
 771 #: lib/dpkg/fields.c
 772 #, fuzzy, c-format
 773 #| msgid "Skip invalid line: %s"
 774 msgid "has invalid value '%.50s'"
 775 msgstr "Spring ugyldig linje over: %s"
 776 
 777 #: lib/dpkg/fields.c
 778 msgid "has trailing junk"
 779 msgstr ""
 780 
 781 #: lib/dpkg/fields.c
 782 #, fuzzy, c-format
 783 #| msgid "package '%s' is not installed"
 784 msgid "invalid package name in '%s' field: %s"
 785 msgstr "pakken '%s' er ikke installeret"
 786 
 787 #: lib/dpkg/fields.c
 788 #, fuzzy, c-format
 789 #| msgid "empty file details field '%s'"
 790 msgid "empty archive details '%s' field"
 791 msgstr "tomt fildetaljefelt '%s'"
 792 
 793 #: lib/dpkg/fields.c
 794 #, fuzzy, c-format
 795 #| msgid "file details field '%s' not allowed in status file"
 796 msgid "archive details '%s' field not allowed in status file"
 797 msgstr "fildetaljefelt '%s' ikke tilladt i statusfil"
 798 
 799 #: lib/dpkg/fields.c
 800 #, fuzzy, c-format
 801 #| msgid "too many values in file details field '%s' (compared to others)"
 802 msgid "too many values in archive details '%s' field (compared to others)"
 803 msgstr "for mange værdier i fildetaljefelt '%s' (sammenlignet med andre)"
 804 
 805 #: lib/dpkg/fields.c
 806 #, fuzzy, c-format
 807 #| msgid "too few values in file details field '%s' (compared to others)"
 808 msgid "too few values in archive details '%s' field (compared to others)"
 809 msgstr "for få værdier i fildetaljefelt '%s' (sammenlignet med andre)"
 810 
 811 #: lib/dpkg/fields.c
 812 #, fuzzy, c-format
 813 #| msgid "obsolete '%s' or '%s' field used"
 814 msgid "boolean (yes/no) '%s' field: %s"
 815 msgstr "forældet '%s'- eller '%s'-felt blev brugt"
 816 
 817 #: lib/dpkg/fields.c
 818 #, fuzzy, c-format
 819 #| msgid "foreign/allowed/same/no in quadstate field"
 820 msgid "quadstate (foreign/allowed/same/no) '%s' field: %s"
 821 msgstr "fremmed/tilladt/samme/nej i quadstate-felt"
 822 
 823 #: lib/dpkg/fields.c
 824 #, fuzzy, c-format
 825 #| msgid "'%s' is not a valid architecture name: %s"
 826 msgid "'%s' is not a valid architecture name in '%s' field: %s"
 827 msgstr "'%s' er ikke et gyldigt arkitekturnavn :%s"
 828 
 829 #: lib/dpkg/fields.c
 830 #, fuzzy, c-format
 831 #| msgid "word in 'Priority' field"
 832 msgid "word in '%s' field: %s"
 833 msgstr "ord i 'Priority'-felt"
 834 
 835 #: lib/dpkg/fields.c
 836 #, c-format
 837 msgid "value for '%s' field not allowed in this context"
 838 msgstr "værdi i feltet '%s' er ikke tilladt i denne sammenhæng"
 839 
 840 #: lib/dpkg/fields.c
 841 #, fuzzy, c-format
 842 #| msgid "first (want) word in 'Status' field"
 843 msgid "first (want) word in '%s' field: %s"
 844 msgstr "første (ønske) ord i 'Status'-feltet"
 845 
 846 #: lib/dpkg/fields.c
 847 #, fuzzy, c-format
 848 #| msgid "second (error) word in 'Status' field"
 849 msgid "second (error) word in '%s' field: %s"
 850 msgstr "andet (fejl) ord i 'Status'-feltet"
 851 
 852 #: lib/dpkg/fields.c
 853 #, fuzzy, c-format
 854 #| msgid "third (status) word in 'Status' field"
 855 msgid "third (status) word in '%s' field: %s"
 856 msgstr "tredje (status) ord i 'Status'-feltet"
 857 
 858 #: lib/dpkg/fields.c
 859 #, fuzzy, c-format
 860 #| msgid "error in '%s' field string '%.250s'"
 861 msgid "'%s' field value '%.250s'"
 862 msgstr "fejl i '%s'-feltstrengen '%.250s'"
 863 
 864 #: lib/dpkg/fields.c
 865 #, fuzzy, c-format
 866 #| msgid "obsolete '%s' or '%s' field used"
 867 msgid "obsolete '%s' field used"
 868 msgstr "forældet '%s'- eller '%s'-felt blev brugt"
 869 
 870 #: lib/dpkg/fields.c
 871 #, c-format
 872 msgid "value for '%s' field has malformed line '%.*s'"
 873 msgstr "værdien for '%s'-feltet har en linje med ugyldigt format '%.*s'"
 874 
 875 #: lib/dpkg/fields.c
 876 #, fuzzy, c-format
 877 #| msgid "value for '%s' has line starting with non-space '%c'"
 878 msgid "value for '%s' field has line starting with non-space '%c'"
 879 msgstr "værdien for '%s' har en linje, der starter uden mellemrum '%c'"
 880 
 881 #: lib/dpkg/fields.c
 882 #, fuzzy, c-format
 883 #| msgid "root or null directory is listed as a conffile"
 884 msgid "root or empty directory listed as a conffile in '%s' field"
 885 msgstr "root- eller null-kataloget er nævnt i konfigurationsfil"
 886 
 887 #: lib/dpkg/fields.c
 888 #, c-format
 889 msgid ""
 890 "'%s' field, missing package name, or garbage where package name expected"
 891 msgstr ""
 892 "'%s'-felt, manglende pakkenavn eller skrald, hvor pakkenavnet var forventet"
 893 
 894 #: lib/dpkg/fields.c
 895 #, c-format
 896 msgid "'%s' field, invalid package name '%.255s': %s"
 897 msgstr "'%s'-felt, ugyldigt pakkenavn '%.255s': %s"
 898 
 899 #: lib/dpkg/fields.c
 900 #, c-format
 901 msgid ""
 902 "'%s' field, missing architecture name, or garbage where architecture name "
 903 "expected"
 904 msgstr ""
 905 "'%s'-felt, manglende arkitekturnavn eller skrald hvor pakkenavnet var "
 906 "forventet"
 907 
 908 #: lib/dpkg/fields.c
 909 #, c-format
 910 msgid ""
 911 "'%s' field, reference to '%.255s': invalid architecture name '%.255s': %s"
 912 msgstr ""
 913 "feltet '%s', henvisning til '%.255s': ugyldigt arkitekturnavn '%.255s': %s"
 914 
 915 #: lib/dpkg/fields.c
 916 #, c-format
 917 msgid ""
 918 "'%s' field, reference to '%.255s':\n"
 919 " bad version relationship %c%c"
 920 msgstr ""
 921 "'%s'-felt, henvisning til '%.255s':\n"
 922 " ugyldig versionsrelation %c%c"
 923 
 924 #: lib/dpkg/fields.c
 925 #, c-format
 926 msgid ""
 927 "'%s' field, reference to '%.255s':\n"
 928 " '%c' is obsolete, use '%c=' or '%c%c' instead"
 929 msgstr ""
 930 "'%s'-felt, henvisning til '%.255s':\n"
 931 " '%c' er forældet, brug '%c=' eller '%c%c' i stedet"
 932 
 933 #: lib/dpkg/fields.c
 934 #, c-format
 935 msgid ""
 936 "'%s' field, reference to '%.255s':\n"
 937 " implicit exact match on version number, suggest using '=' instead"
 938 msgstr ""
 939 "'%s'-felt, henvisning til '%.255s':\n"
 940 " implicit nøjagtig match på versionsnummer, foreslår brug af '=' i stedet"
 941 
 942 #: lib/dpkg/fields.c
 943 #, c-format
 944 msgid "only exact versions may be used for '%s' field"
 945 msgstr "kun eksakte versioner må benyttes til '%s'-feltet"
 946 
 947 #: lib/dpkg/fields.c
 948 #, c-format
 949 msgid ""
 950 "'%s' field, reference to '%.255s':\n"
 951 " version value starts with non-alphanumeric, suggest adding a space"
 952 msgstr ""
 953 "'%s'-felt, henviser til '%.255s':\n"
 954 " versionsværdien starter med ikke-alfanumerisk tegn, foreslår at tilføje et "
 955 "mellemrum"
 956 
 957 #: lib/dpkg/fields.c
 958 #, c-format
 959 msgid "'%s' field, reference to '%.255s': version contains '%c'"
 960 msgstr "Feltet '%s', henvisning til '%.255s': version indeholder '%c'"
 961 
 962 #: lib/dpkg/fields.c
 963 #, c-format
 964 msgid "'%s' field, reference to '%.255s': version unterminated"
 965 msgstr "Feltet '%s', henvisning til '%.255s': version uafsluttet"
 966 
 967 #: lib/dpkg/fields.c
 968 #, fuzzy, c-format
 969 #| msgid "'%s' field, reference to '%.255s': version contains '%c'"
 970 msgid "'%s' field, reference to '%.255s': version '%s'"
 971 msgstr "Feltet '%s', henvisning til '%.255s': version indeholder '%c'"
 972 
 973 #: lib/dpkg/fields.c
 974 #, c-format
 975 msgid "'%s' field, syntax error after reference to package '%.255s'"
 976 msgstr "Feltet '%s', syntaksfejl efter henvisning til pakken '%.255s'"
 977 
 978 #: lib/dpkg/fields.c
 979 #, fuzzy, c-format
 980 #| msgid "alternatives ('|') not allowed in %s field"
 981 msgid "alternatives ('|') not allowed in '%s' field"
 982 msgstr "alternativer ('|') tillades ikke i %s-feltet"
 983 
 984 #: lib/dpkg/fields.c
 985 #, c-format
 986 msgid "illegal pending trigger name '%.255s': %s"
 987 msgstr "ugyldigt navn på ventende udløser '%.255s': %s"
 988 
 989 #: lib/dpkg/fields.c
 990 #, c-format
 991 msgid "duplicate pending trigger '%.255s'"
 992 msgstr "gentaget forestående udløser '%.255s'"
 993 
 994 #: lib/dpkg/fields.c
 995 #, c-format
 996 msgid "illegal package name in awaited trigger '%.255s': %s"
 997 msgstr "ugyldigt pakkenavn i ventet udløser '%.255s': %s"
 998 
 999 # ???
 1000 #: lib/dpkg/fields.c
 1001 #, c-format
 1002 msgid "duplicate awaited trigger package '%.255s'"
 1003 msgstr "gentaget ventet udløserpakke '%.255s'"
 1004 
 1005 #: lib/dpkg/file.c
 1006 #, c-format
 1007 msgid "unable to stat source file '%.250s'"
 1008 msgstr "kan ikke tilgå kildefil '%.250s'"
 1009 
 1010 #: lib/dpkg/file.c
 1011 #, c-format
 1012 msgid "unable to change ownership of target file '%.250s'"
 1013 msgstr "kan ikke ændre ejerskab af målfilen '%.250s'"
 1014 
 1015 #: lib/dpkg/file.c
 1016 #, c-format
 1017 msgid "unable to set mode of target file '%.250s'"
 1018 msgstr "kan ikke ændre tilstand for målfilen '%.250s'"
 1019 
 1020 #: lib/dpkg/file.c
 1021 #, fuzzy, c-format
 1022 #| msgid "cannot stat file '%s'"
 1023 msgid "cannot stat %s"
 1024 msgstr "kan ikke tilgå filen '%s'"
 1025 
 1026 #: lib/dpkg/file.c
 1027 #, fuzzy, c-format
 1028 #| msgid "conffile '%s' is not a plain file"
 1029 msgid "%s is not a regular file"
 1030 msgstr "konfigurationsfil '%s' er ikke en almindelig fil"
 1031 
 1032 #: lib/dpkg/file.c
 1033 #, fuzzy, c-format
 1034 #| msgid "cannot append to '%s'"
 1035 msgid "cannot read %s"
 1036 msgstr "kan ikke føje til '%s'"
 1037 
 1038 #: lib/dpkg/file.c
 1039 #, fuzzy, c-format
 1040 #| msgid "cannot append to '%s'"
 1041 msgid "cannot open %s"
 1042 msgstr "kan ikke føje til '%s'"
 1043 
 1044 #: lib/dpkg/file.c
 1045 #, c-format
 1046 msgid "unable to unlock %s"
 1047 msgstr "kunne ikke låse %s op"
 1048 
 1049 #: lib/dpkg/file.c
 1050 #, c-format
 1051 msgid "unable to check file '%s' lock status"
 1052 msgstr "kan ikke kontrollere låsestatus for filen '%s'"
 1053 
 1054 #: lib/dpkg/file.c
 1055 #, c-format
 1056 msgid "%s is locked by another process"
 1057 msgstr "%s er låst af en anden proces"
 1058 
 1059 #: lib/dpkg/file.c
 1060 #, c-format
 1061 msgid "unable to lock %s"
 1062 msgstr "kan ikke låse %s"
 1063 
 1064 #: lib/dpkg/file.c
 1065 #, fuzzy, c-format
 1066 #| msgid "cannot append to '%s'"
 1067 msgid "cannot open file %s"
 1068 msgstr "kan ikke føje til '%s'"
 1069 
 1070 # bemærk at flush normalt dækker over at tømme en buffer (her til en fil)
 1071 #: lib/dpkg/file.c
 1072 #, fuzzy
 1073 #| msgid "unable to flush file '%s'"
 1074 msgid "pager to show file"
 1075 msgstr "kan ikke tømme til filen '%s'"
 1076 
 1077 #: lib/dpkg/file.c
 1078 #, fuzzy, c-format
 1079 #| msgid "cannot divert file '%s' to itself"
 1080 msgid "cannot write file %s into the pager"
 1081 msgstr "kan ikke omdirigere filen '%s' til sig selv"
 1082 
 1083 #: lib/dpkg/log.c
 1084 #, c-format
 1085 msgid "could not open log '%s': %s"
 1086 msgstr "kunne ikke åbne loggen '%s': %s"
 1087 
 1088 #: lib/dpkg/log.c
 1089 msgid "<package status and progress file descriptor>"
 1090 msgstr "<pakkestatus og fremgangsfildeskriptor>"
 1091 
 1092 #: lib/dpkg/log.c
 1093 #, c-format
 1094 msgid "unable to write to status fd %d"
 1095 msgstr "kan ikke skrive til status-fd %d"
 1096 
 1097 #: lib/dpkg/mlib.c utils/update-alternatives.c
 1098 msgid "failed to allocate memory"
 1099 msgstr "kan ikke allokere hukommelse"
 1100 
 1101 #: lib/dpkg/mlib.c
 1102 #, c-format
 1103 msgid "failed to dup for fd %d"
 1104 msgstr "kunne ikke 'dup' for fd %d"
 1105 
 1106 #: lib/dpkg/mlib.c
 1107 #, c-format
 1108 msgid "failed to dup for std%s"
 1109 msgstr "kunne ikke udføre 'dup' for std%s"
 1110 
 1111 #: lib/dpkg/mlib.c
 1112 msgid "failed to create pipe"
 1113 msgstr "kunne ikke oprette datakanal (pipe)"
 1114 
 1115 #: lib/dpkg/mlib.c
 1116 #, c-format
 1117 msgid "error writing to '%s'"
 1118 msgstr "fejl under skrivning til '%s'"
 1119 
 1120 #: lib/dpkg/mlib.c
 1121 #, c-format
 1122 msgid "unable to read filedescriptor flags for %.250s"
 1123 msgstr "kunne ikke læse fildeskriptor-flag for %.250s"
 1124 
 1125 #: lib/dpkg/mlib.c
 1126 #, c-format
 1127 msgid "unable to set close-on-exec flag for %.250s"
 1128 msgstr "kan ikke sætte flaget 'close-on-exec' for %.250s"
 1129 
 1130 #: lib/dpkg/options-parsers.c
 1131 #, c-format
 1132 msgid "--%s needs a valid package name but '%.250s' is not: %s"
 1133 msgstr "--%s kræver et gyldigt pakkenavn men det er '%.250s' ikke: %s"
 1134 
 1135 #: lib/dpkg/options.c
 1136 #, c-format
 1137 msgid "configuration error: %s:%d: %s"
 1138 msgstr "konfigurationsfejl: %s:%d: %s"
 1139 
 1140 #: lib/dpkg/options.c
 1141 #, c-format
 1142 msgid "failed to open configuration file '%.255s' for reading: %s"
 1143 msgstr "kunne ikke åbne konfigurationsfil '%.255s' til læsning: %s"
 1144 
 1145 #: lib/dpkg/options.c
 1146 #, c-format
 1147 msgid "unbalanced quotes in '%s'"
 1148 msgstr "ubalancerede anførselstegn i '%s'"
 1149 
 1150 #: lib/dpkg/options.c utils/update-alternatives.c
 1151 #, c-format
 1152 msgid "unknown option '%s'"
 1153 msgstr "ukendt tilvalg '%s'"
 1154 
 1155 #: lib/dpkg/options.c
 1156 #, c-format
 1157 msgid "'%s' needs a value"
 1158 msgstr "'%s' kræver en værdi"
 1159 
 1160 #: lib/dpkg/options.c
 1161 #, c-format
 1162 msgid "'%s' does not take a value"
 1163 msgstr "'%s' kan ikke have en værdi"
 1164 
 1165 #: lib/dpkg/options.c
 1166 #, c-format
 1167 msgid "read error in configuration file '%.255s'"
 1168 msgstr "læsefejl i konfigurationsfil '%.255s'"
 1169 
 1170 #: lib/dpkg/options.c
 1171 #, c-format
 1172 msgid "error closing configuration file '%.255s'"
 1173 msgstr "fejl ved lukning af konfigurationsfil '%.255s'"
 1174 
 1175 #: lib/dpkg/options.c
 1176 #, c-format
 1177 msgid "error opening configuration directory '%s'"
 1178 msgstr "fejl ved åbning af konfigurationskatalog '%s'"
 1179 
 1180 #: lib/dpkg/options.c
 1181 #, c-format
 1182 msgid "unknown option --%s"
 1183 msgstr "ukendt tilvalg --%s"
 1184 
 1185 #: lib/dpkg/options.c
 1186 #, c-format
 1187 msgid "--%s option takes a value"
 1188 msgstr "tilvalget --%s kræver en værdi"
 1189 
 1190 #: lib/dpkg/options.c
 1191 #, c-format
 1192 msgid "--%s option does not take a value"
 1193 msgstr "--%s tager ikke imod en værdi"
 1194 
 1195 #: lib/dpkg/options.c
 1196 #, c-format
 1197 msgid "unknown option -%c"
 1198 msgstr "ukendt tilvalg -%c"
 1199 
 1200 #: lib/dpkg/options.c
 1201 #, c-format
 1202 msgid "-%c option takes a value"
 1203 msgstr "tilvalget -%c kræver en værdi"
 1204 
 1205 #: lib/dpkg/options.c
 1206 #, c-format
 1207 msgid "-%c option does not take a value"
 1208 msgstr "tilvalget -%c tager ikke imod en værdi"
 1209 
 1210 #: lib/dpkg/options.c dpkg-split/main.c
 1211 #, c-format
 1212 msgid "invalid integer for --%s: '%.250s'"
 1213 msgstr "ugyldigt heltal for --%s: '%.250s'"
 1214 
 1215 #: lib/dpkg/options.c
 1216 #, fuzzy, c-format
 1217 #| msgid "invalid integer for --%s: '%.250s'"
 1218 msgid "invalid integer for -%c: '%.250s'"
 1219 msgstr "ugyldigt heltal for --%s: '%.250s'"
 1220 
 1221 #: lib/dpkg/options.c
 1222 #, fuzzy, c-format
 1223 #| msgid "obsolete option '--%s'\n"
 1224 msgid "obsolete option '--%s'"
 1225 msgstr "forældet tilvalg '--%s'\n"
 1226 
 1227 #: lib/dpkg/options.c
 1228 #, c-format
 1229 msgid "conflicting actions -%c (--%s) and -%c (--%s)"
 1230 msgstr "modstridende handlinger -%c (--%s) and -%c (--%s)"
 1231 
 1232 #: lib/dpkg/parse.c
 1233 #, c-format
 1234 msgid "duplicate value for '%s' field"
 1235 msgstr "værdi for '%s'-feltet optræder mere end én gang"
 1236 
 1237 #: lib/dpkg/parse.c
 1238 #, c-format
 1239 msgid "user-defined field name '%.*s' too short"
 1240 msgstr "for kort brugerbestemt feltnavn '%.*s'"
 1241 
 1242 #: lib/dpkg/parse.c
 1243 #, c-format
 1244 msgid "duplicate value for user-defined field '%.*s'"
 1245 msgstr "værdi for brugerdefineret felt '%.*s' optræder mere end én gang"
 1246 
 1247 #: lib/dpkg/parse.c lib/dpkg/parsehelp.c
 1248 #, fuzzy, c-format
 1249 #| msgid "missing %s"
 1250 msgid "missing '%s' field"
 1251 msgstr "manglende %s"
 1252 
 1253 #: lib/dpkg/parse.c lib/dpkg/parsehelp.c
 1254 #, fuzzy, c-format
 1255 #| msgid "duplicate value for '%s' field"
 1256 msgid "empty value for '%s' field"
 1257 msgstr "værdi for '%s'-feltet optræder mere end én gang"
 1258 
 1259 #: lib/dpkg/parse.c
 1260 #, fuzzy, c-format
 1261 #| msgid "package has field '%s' but is missing architecture"
 1262 msgid "package has '%s' field but is missing architecture"
 1263 msgstr "pakke har felt '%s' men mangler arkitektur"
 1264 
 1265 #: lib/dpkg/parse.c
 1266 #, fuzzy, c-format
 1267 #| msgid "package has field '%s' but is architecture all"
 1268 msgid "package has '%s' field but is architecture '%s'"
 1269 msgstr "pakke har felt '%s', men er arkitektur alle"
 1270 
 1271 #: lib/dpkg/parse.c
 1272 #, fuzzy, c-format
 1273 #| msgid "Config-Version for package with inappropriate Status"
 1274 msgid "'%s' field present for package with inappropriate '%s' field"
 1275 msgstr "Config-Version for pakke med upassende Status"
 1276 
 1277 #: lib/dpkg/parse.c
 1278 #, c-format
 1279 msgid "package has status %s but triggers are awaited"
 1280 msgstr "pakke har status %s, men der afventes udløsere"
 1281 
 1282 #: lib/dpkg/parse.c
 1283 #, fuzzy, c-format
 1284 #| msgid "package has status %s but triggers are awaited"
 1285 msgid "package has status %s but no triggers awaited"
 1286 msgstr "pakke har status %s, men der afventes udløsere"
 1287 
 1288 #: lib/dpkg/parse.c
 1289 #, c-format
 1290 msgid "package has status %s but triggers are pending"
 1291 msgstr "pakke har status %s, men der er ventende udløsere"
 1292 
 1293 #: lib/dpkg/parse.c
 1294 #, fuzzy, c-format
 1295 #| msgid "package has status %s but triggers are pending"
 1296 msgid "package has status %s but no triggers pending"
 1297 msgstr "pakke har status %s, men der er ventende udløsere"
 1298 
 1299 #: lib/dpkg/parse.c
 1300 #, fuzzy, c-format
 1301 #| msgid "Package which in state not-installed has conffiles, forgetting them"
 1302 msgid "package has status %s and has conffiles, forgetting them"
 1303 msgstr ""
 1304 "Pakke, der har status \"ikke-installeret\", har konfigurationsfiler. Glemmer "
 1305 "disse"
 1306 
 1307 #: lib/dpkg/parse.c
 1308 msgid ""
 1309 "multiple non-coinstallable package instances present; most probably due to "
 1310 "an upgrade from an unofficial dpkg"
 1311 msgstr ""
 1312 "flere ikkesamtidige installerbare pakkeinstanser er til stede; højst "
 1313 "sandsynlig på grund af en opgradering fra en uofficiel dpkg"
 1314 
 1315 #: lib/dpkg/parse.c
 1316 msgid ""
 1317 "mixed non-coinstallable and coinstallable package instances present; most "
 1318 "probably due to an upgrade from an unofficial dpkg"
 1319 msgstr ""
 1320 "blandede ikkesamtidige og samtidige installerbare pakkeinstanser er til "
 1321 "stede; højst sandsynlig på grund af en opgradering fra en uofficiel dpkg"
 1322 
 1323 #: lib/dpkg/parse.c
 1324 #, fuzzy, c-format
 1325 #| msgid ""
 1326 #| "%s %s (Multi-Arch: %s) is not co-installable with %s which has multiple "
 1327 #| "installed instances"
 1328 msgid ""
 1329 "package %s (%s) with field '%s: %s' is not co-installable with %s which has "
 1330 "multiple installed instances"
 1331 msgstr ""
 1332 "%s %s (flerarkitektur: %s) er ikkesamtidig installerbar med %s, som har "
 1333 "flere installerede instanser"
 1334 
 1335 #: lib/dpkg/parse.c
 1336 #, c-format
 1337 msgid "failed to open package info file '%.255s' for reading"
 1338 msgstr "kunne ikke åbne pakkeinformationsfil '%.255s' for læsning"
 1339 
 1340 #: lib/dpkg/parse.c
 1341 #, c-format
 1342 msgid "can't stat package info file '%.255s'"
 1343 msgstr "kunne ikke finde pakkeinformationsfil '%.255s'"
 1344 
 1345 #: lib/dpkg/parse.c
 1346 #, c-format
 1347 msgid "reading package info file '%s': %s"
 1348 msgstr "læser pakkeinformationsfil '%s': %s"
 1349 
 1350 #: lib/dpkg/parse.c
 1351 #, c-format
 1352 msgid "can't mmap package info file '%.255s'"
 1353 msgstr "kunne ikke køre 'mmap' på pakkeinformationsfil '%.255s'"
 1354 
 1355 #: lib/dpkg/parse.c
 1356 #, c-format
 1357 msgid "reading package info file '%.255s'"
 1358 msgstr "læser pakkeinformationsfil '%.255s'"
 1359 
 1360 #: lib/dpkg/parse.c
 1361 msgid "empty field name"
 1362 msgstr "tomt feltnavn"
 1363 
 1364 #: lib/dpkg/parse.c
 1365 #, c-format
 1366 msgid "field name '%.*s' cannot start with hyphen"
 1367 msgstr "feltnavn '%.*s' kan ikke starte med bindestreg"
 1368 
 1369 #: lib/dpkg/parse.c
 1370 #, fuzzy, c-format
 1371 #| msgid "EOF after field name `%.*s'"
 1372 msgid "end of file after field name '%.*s'"
 1373 msgstr "slut-på-fil efter feltnavn '%.*s'"
 1374 
 1375 #: lib/dpkg/parse.c
 1376 #, c-format
 1377 msgid "newline in field name '%.*s'"
 1378 msgstr "linjeskift i feltnavn '%.*s'"
 1379 
 1380 #: lib/dpkg/parse.c
 1381 #, fuzzy, c-format
 1382 #| msgid "MSDOS EOF (^Z) in field name `%.*s'"
 1383 msgid "MSDOS end of file (^Z) in field name '%.*s'"
 1384 msgstr "MSDOS slut-på-fil (^Z) i feltnavn '%.*s'"
 1385 
 1386 #: lib/dpkg/parse.c
 1387 #, c-format
 1388 msgid "field name '%.*s' must be followed by colon"
 1389 msgstr "feltnavn '%.*s' skal efterfølges af et kolon"
 1390 
 1391 #: lib/dpkg/parse.c
 1392 #, fuzzy, c-format
 1393 #| msgid "EOF before value of field `%.*s' (missing final newline)"
 1394 msgid "end of file before value of field '%.*s' (missing final newline)"
 1395 msgstr ""
 1396 "Slut-på-fil før værdien af felt '%.*s' (afsluttende linjeskift mangler)"
 1397 
 1398 #: lib/dpkg/parse.c
 1399 #, fuzzy, c-format
 1400 #| msgid "MSDOS EOF char in value of field `%.*s' (missing newline?)"
 1401 msgid "MSDOS end of file (^Z) in value of field '%.*s' (missing newline?)"
 1402 msgstr ""
 1403 "MSDOS-slut-på-fil-tegn i værdien for felt '%.*s' (manglende linjeskift?)"
 1404 
 1405 #: lib/dpkg/parse.c
 1406 #, c-format
 1407 msgid "blank line in value of field '%.*s'"
 1408 msgstr "tom linje i værdi for feltet '%.*s'"
 1409 
 1410 #: lib/dpkg/parse.c
 1411 #, fuzzy, c-format
 1412 #| msgid "EOF during value of field `%.*s' (missing final newline)"
 1413 msgid "end of file during value of field '%.*s' (missing final newline)"
 1414 msgstr "slut-på-fil i værdien for felt '%.*s' (afsluttende linjeskift mangler)"
 1415 
 1416 #: lib/dpkg/parse.c
 1417 #, c-format
 1418 msgid "failed to close after read: '%.255s'"
 1419 msgstr "kunne ikke lukke efter læsning: '%.255s'"
 1420 
 1421 #: lib/dpkg/parse.c
 1422 msgid "several package info entries found, only one allowed"
 1423 msgstr "flere pakkeinformations-indgange fundet, kun én er tilladt"
 1424 
 1425 #: lib/dpkg/parse.c
 1426 #, c-format
 1427 msgid "no package information in '%.255s'"
 1428 msgstr "ingen pakkeinformation i '%.255s'"
 1429 
 1430 #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1431 #, c-format
 1432 msgid ""
 1433 "parsing file '%.255s' near line %d package '%.255s':\n"
 1434 " %.255s"
 1435 msgstr ""
 1436 "fortolker fil '%.255s' nær linje %d, pakke '%.255s':\n"
 1437 " %.255s"
 1438 
 1439 #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1440 #, c-format
 1441 msgid ""
 1442 "parsing file '%.255s' near line %d:\n"
 1443 " %.255s"
 1444 msgstr ""
 1445 "fortolker filen '%.255s' nær linje %d:\n"
 1446 " %.255s"
 1447 
 1448 #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1449 msgid "must start with an alphanumeric character"
 1450 msgstr "skal starte med et alfanumerisk tegn"
 1451 
 1452 #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1453 msgctxt "version"
 1454 msgid "<none>"
 1455 msgstr "<ingen>"
 1456 
 1457 #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1458 msgid "version string is empty"
 1459 msgstr "versionsstreng er tom"
 1460 
 1461 #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1462 msgid "version string has embedded spaces"
 1463 msgstr "versionsstreng indeholder mellemrum"
 1464 
 1465 #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1466 #, fuzzy
 1467 #| msgid "epoch in version is negative"
 1468 msgid "epoch in version is empty"
 1469 msgstr "epoke i version er negativ"
 1470 
 1471 #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1472 msgid "epoch in version is not number"
 1473 msgstr "epoke i version er ikke et tal"
 1474 
 1475 #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1476 msgid "epoch in version is negative"
 1477 msgstr "epoke i version er negativ"
 1478 
 1479 #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1480 msgid "epoch in version is too big"
 1481 msgstr "epoke i version er for stor"
 1482 
 1483 #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1484 msgid "nothing after colon in version number"
 1485 msgstr "intet efter kolon i versionsnummer"
 1486 
 1487 #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1488 #, fuzzy
 1489 #| msgid "version string is empty"
 1490 msgid "revision number is empty"
 1491 msgstr "versionsstreng er tom"
 1492 
 1493 #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1494 #, fuzzy
 1495 #| msgid "version string is empty"
 1496 msgid "version number is empty"
 1497 msgstr "versionsstreng er tom"
 1498 
 1499 #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1500 msgid "version number does not start with digit"
 1501 msgstr "versionsnummer starter ikke med ciffer"
 1502 
 1503 #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1504 msgid "invalid character in version number"
 1505 msgstr "ugyldigt tegn i versionsnummer"
 1506 
 1507 #: lib/dpkg/parsehelp.c
 1508 msgid "invalid character in revision number"
 1509 msgstr "ugyldigt tegn i revisionsnummer"
 1510 
 1511 #: lib/dpkg/path-remove.c
 1512 #, c-format
 1513 msgid "unable to securely remove '%.255s'"
 1514 msgstr "kan ikke på sikker vis fjerne '%.255s'"
 1515 
 1516 #: lib/dpkg/path-remove.c
 1517 msgid "rm command for cleanup"
 1518 msgstr "rm-kommando for oprydning"
 1519 
 1520 #: lib/dpkg/pkg-format.c
 1521 #, c-format
 1522 msgid "invalid character '%c' in field width"
 1523 msgstr "ugyldigt tegn '%c' i feltbredden"
 1524 
 1525 #: lib/dpkg/pkg-format.c
 1526 msgid "field width is out of range"
 1527 msgstr "feltbredde er uden for interval"
 1528 
 1529 #: lib/dpkg/pkg-format.c
 1530 msgid "missing closing brace"
 1531 msgstr "manglende slutkantparentes"
 1532 
 1533 #: lib/dpkg/pkg-format.c
 1534 #, c-format
 1535 msgid "cannot get package %s filesystem last modification time"
 1536 msgstr ""
 1537 
 1538 #: lib/dpkg/pkg-hash.c lib/dpkg/pkg-spec.c
 1539 #, c-format
 1540 msgid "ambiguous package name '%s' with more than one installed instance"
 1541 msgstr "tvetydigt pakkenavn '%s' med mere end en installeret instans"
 1542 
 1543 #: lib/dpkg/pkg-show.c
 1544 msgid "(no description available)"
 1545 msgstr "(ingen tilgængelig beskrivelse)"
 1546 
 1547 #: lib/dpkg/pkg-show.c
 1548 #, fuzzy, c-format
 1549 #| msgid "version '%s' has bad syntax: %s"
 1550 msgid "version '%s' has bad syntax: %s"
 1551 msgstr "versionen '%s' har en ugyldig syntaks: %s"
 1552 
 1553 #: lib/dpkg/pkg-spec.c
 1554 #, c-format
 1555 msgid "illegal package name in specifier '%s%s%s': %s"
 1556 msgstr "ugyldigt pakkenavn i specifikation udløser '%s%s%s': %s"
 1557 
 1558 #: lib/dpkg/pkg-spec.c
 1559 #, c-format
 1560 msgid "illegal architecture name in specifier '%s:%s': %s"
 1561 msgstr "ugyldigt arkitekturnavn i specifikation '%s:%s': %s"
 1562 
 1563 #: lib/dpkg/report.c utils/update-alternatives.c
 1564 msgid "warning"
 1565 msgstr "advarsel"
 1566 
 1567 #: lib/dpkg/strwide.c
 1568 #, c-format
 1569 msgid "cannot convert multibyte string '%s' to a wide-character string"
 1570 msgstr "kan ikke konvertere multibyte-streng '%s' til en bred-tegnstreng"
 1571 
 1572 #: lib/dpkg/strwide.c
 1573 #, c-format
 1574 msgid "cannot convert multibyte sequence '%s' to a wide character"
 1575 msgstr "kan ikke konvertere multibye sekvens '%s' til et bredt tegn"
 1576 
 1577 #: lib/dpkg/subproc.c
 1578 #, c-format
 1579 msgid "error un-catching signal %s: %s\n"
 1580 msgstr "fejl ved blokering af signal %s: %s\n"
 1581 
 1582 #: lib/dpkg/subproc.c
 1583 #, c-format
 1584 msgid "unable to ignore signal %s before running %.250s"
 1585 msgstr "kan ikke ignorere signal %s før kørsel af %.250s"
 1586 
 1587 #: lib/dpkg/subproc.c
 1588 #, c-format
 1589 msgid "%s (subprocess): %s\n"
 1590 msgstr "%s (underproces): %s\n"
 1591 
 1592 #: lib/dpkg/subproc.c utils/update-alternatives.c
 1593 msgid "fork failed"
 1594 msgstr "processpaltning mislykkedes"
 1595 
 1596 #: lib/dpkg/subproc.c
 1597 #, fuzzy, c-format
 1598 #| msgid "subprocess %s returned error exit status %d"
 1599 msgid "%s subprocess returned error exit status %d"
 1600 msgstr "underproces %s returnerede afslutningsstatus %d"
 1601 
 1602 #: lib/dpkg/subproc.c
 1603 #, fuzzy, c-format
 1604 #| msgid "subprocess %s was interrupted"
 1605 msgid "%s subprocess was interrupted"
 1606 msgstr "underproces %s blev afbrudt"
 1607 
 1608 #: lib/dpkg/subproc.c
 1609 #, fuzzy, c-format
 1610 #| msgid "subprocess %s was killed by signal (%s)%s"
 1611 msgid "%s subprocess was killed by signal (%s)%s"
 1612 msgstr "underproces %s blev dræbt af signal (%s)%s"
 1613 
 1614 #: lib/dpkg/subproc.c
 1615 msgid ", core dumped"
 1616 msgstr ", core efterladt"
 1617 
 1618 #: lib/dpkg/subproc.c
 1619 #, fuzzy, c-format
 1620 #| msgid "subprocess %s failed with wait status code %d"
 1621 msgid "%s subprocess failed with wait status code %d"
 1622 msgstr "underproces %s mislykkedes med ventestatuskode %d"
 1623 
 1624 #: lib/dpkg/subproc.c
 1625 #, fuzzy, c-format
 1626 #| msgid "wait for subprocess %s failed"
 1627 msgid "wait for %s subprocess failed"
 1628 msgstr "afventning af underprocessen %s mislykkedes"
 1629 
 1630 #: lib/dpkg/tarfn.c
 1631 #, fuzzy
 1632 #| msgid "invalid character '%c' in field width"
 1633 msgid "invalid tar header size field"
 1634 msgstr "ugyldigt tegn '%c' i feltbredden"
 1635 
 1636 #: lib/dpkg/tarfn.c
 1637 #, fuzzy
 1638 #| msgid "invalid character '%c' in field width"
 1639 msgid "invalid tar header mtime field"
 1640 msgstr "ugyldigt tegn '%c' i feltbredden"
 1641 
 1642 #: lib/dpkg/tarfn.c
 1643 #, fuzzy
 1644 #| msgid "invalid status"
 1645 msgid "invalid tar header uid field"
 1646 msgstr "ugyldig status"
 1647 
 1648 #: lib/dpkg/tarfn.c
 1649 #, fuzzy
 1650 #| msgid "reading statoverride file '%.250s'"
 1651 msgid "invalid tar header gid field"
 1652 msgstr "læser statoverride-fil '%.250s'"
 1653 
 1654 #: lib/dpkg/tarfn.c
 1655 #, fuzzy
 1656 #| msgid "invalid character '%c' in field width"
 1657 msgid "invalid tar header checksum field"
 1658 msgstr "ugyldigt tegn '%c' i feltbredden"
 1659 
 1660 #: lib/dpkg/tarfn.c
 1661 msgid "invalid tar header checksum"
 1662 msgstr ""
 1663 
 1664 #: lib/dpkg/tarfn.c
 1665 msgid "partially read tar header"
 1666 msgstr ""
 1667 
 1668 #: lib/dpkg/tarfn.c
 1669 msgid "invalid tar header with empty name field"
 1670 msgstr ""
 1671 
 1672 #: lib/dpkg/tarfn.c
 1673 #, c-format
 1674 msgid "unsupported GNU tar header type '%c'"
 1675 msgstr ""
 1676 
 1677 #: lib/dpkg/tarfn.c
 1678 #, fuzzy, c-format
 1679 #| msgid "unsupported options in file header"
 1680 msgid "unsupported Solaris tar header type '%c'"
 1681 msgstr "ikke understøttede indstillinger i filhoved"
 1682 
 1683 #: lib/dpkg/tarfn.c
 1684 #, c-format
 1685 msgid "unsupported PAX tar header type '%c'"
 1686 msgstr ""
 1687 
 1688 #: lib/dpkg/tarfn.c
 1689 #, fuzzy, c-format
 1690 #| msgid "unknown compression type '%s'!"
 1691 msgid "unknown tar header type '%c'"
 1692 msgstr "ukendt komprimeringstype '%s'!"
 1693 
 1694 #: lib/dpkg/treewalk.c
 1695 #, fuzzy, c-format
 1696 #| msgid "cannot stat file '%s'"
 1697 msgid "cannot stat pathname '%s'"
 1698 msgstr "kan ikke tilgå filen '%s'"
 1699 
 1700 #: lib/dpkg/treewalk.c
 1701 #, fuzzy, c-format
 1702 #| msgid "cannot scan directory '%.255s'"
 1703 msgid "cannot open directory '%s'"
 1704 msgstr "kunne ikke gennemsøge kataloget '%.255s'"
 1705 
 1706 #: lib/dpkg/treewalk.c
 1707 #, fuzzy, c-format
 1708 #| msgid "control directory is not a directory"
 1709 msgid "treewalk root %s is not a directory"
 1710 msgstr "kontrolkatalog er ikke et katalog"
 1711 
 1712 #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1713 #, fuzzy, c-format
 1714 #| msgid "unable to open/create triggers lockfile '%.250s'"
 1715 msgid "unable to open/create triggers lock file '%.250s'"
 1716 msgstr "kan ikke åbne/oprette låsefilen '%.250s' til udløsere"
 1717 
 1718 #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1719 #, fuzzy
 1720 #| msgid "triggers area"
 1721 msgid "triggers database lock"
 1722 msgstr "udløserområde"
 1723 
 1724 #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1725 #, c-format
 1726 msgid "unable to open triggers deferred file '%.250s'"
 1727 msgstr "kan ikke åbne udløserudsættelsesfilen '%.250s'"
 1728 
 1729 #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1730 #, c-format
 1731 msgid "unable to stat triggers deferred file '%.250s'"
 1732 msgstr "kan ikke tilgå udløserudsættelsesfilen '%.250s'"
 1733 
 1734 #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1735 #, c-format
 1736 msgid "unable to open/create new triggers deferred file '%.250s'"
 1737 msgstr "kan ikke åbne/oprette ny udløserudsættelsesfil '%.250s'"
 1738 
 1739 #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1740 #, fuzzy, c-format
 1741 #| msgid "syntax error in triggers deferred file '%.250s' at character '%s'%s"
 1742 msgid ""
 1743 "syntax error in triggers deferred file '%.250s' at line %d character %zd '%s'"
 1744 msgstr "syntaksfejl i udløserudsættelsesfilen '%.250s' ved tegn '%s'%s"
 1745 
 1746 # ???
 1747 #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1748 #, c-format
 1749 msgid "invalid package name '%.250s' in triggers deferred file '%.250s'"
 1750 msgstr "ugyldigt pakkenavn '%.250s' i udløserudsættelsesfilen '%.250s'"
 1751 
 1752 #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1753 #, c-format
 1754 msgid "error reading triggers deferred file '%.250s'"
 1755 msgstr "fejl ved læsning af udløserudsættelsesfilen '%.250s'"
 1756 
 1757 #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1758 #, c-format
 1759 msgid "unable to write new triggers deferred file '%.250s'"
 1760 msgstr "kan ikke skrive ny udløserudsættelsesfil '%.250s'"
 1761 
 1762 #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1763 #, c-format
 1764 msgid "unable to close new triggers deferred file '%.250s'"
 1765 msgstr "kan ikke lukke ny udløserudsættelsesfil '%.250s'"
 1766 
 1767 #: lib/dpkg/trigdeferred.c
 1768 #, c-format
 1769 msgid "unable to install new triggers deferred file '%.250s'"
 1770 msgstr "kan ikke installere ny udløserudsættelsesfil '%.250s'"
 1771 
 1772 #: lib/dpkg/triglib.c
 1773 #, c-format
 1774 msgid ""
 1775 "invalid or unknown syntax in trigger name '%.250s' (in trigger interests for "
 1776 "package '%.250s')"
 1777 msgstr ""
 1778 "ugyldig eller ukendt syntaks i udløsernavn '%.250s' (i udløser-interesser "
 1779 "for pakken '%.250s')"
 1780 
 1781 #: lib/dpkg/triglib.c
 1782 #, c-format
 1783 msgid "failed to open trigger interest list file '%.250s'"
 1784 msgstr "kunne ikke åbne udløser-interesselistefil '%.250s'"
 1785 
 1786 #: lib/dpkg/triglib.c
 1787 #, c-format
 1788 msgid "failed to rewind trigger interest file '%.250s'"
 1789 msgstr "kunne ikke spole udløser-interessefil '%.250s' tilbage"
 1790 
 1791 #: lib/dpkg/triglib.c
 1792 #, c-format
 1793 msgid ""
 1794 "trigger interest file '%.250s' syntax error; illegal package name '%.250s': "
 1795 "%.250s"
 1796 msgstr ""
 1797 "syntaksfejl i udløser-interessefil '%.250s'; ugyldigt pakkenavn '%.250s': "
 1798 "%.250s"
 1799 
 1800 #: lib/dpkg/triglib.c
 1801 #, c-format
 1802 msgid ""
 1803 "duplicate file trigger interest for filename '%.250s' and package '%.250s'"
 1804 msgstr ""
 1805 "gentaget fil-udløser-interesse for filnavnet '%.250s' og pakken '%.250s'"
 1806 
 1807 #: lib/dpkg/triglib.c
 1808 #, c-format
 1809 msgid "unable to read file triggers file '%.250s'"
 1810 msgstr "kan ikke læse filudløserfil '%.250s'"
 1811 
 1812 #: lib/dpkg/triglib.c
 1813 #, c-format
 1814 msgid "syntax error in file triggers file '%.250s'"
 1815 msgstr "syntaksfejl i filudløserfil '%.250s'"
 1816 
 1817 #: lib/dpkg/triglib.c
 1818 #, c-format
 1819 msgid ""
 1820 "file triggers record mentions illegal package name '%.250s' (for interest in "
 1821 "file '%.250s'): %.250s"
 1822 msgstr ""
 1823 "fortegnelsen af filudløsere nævner ugyldigt pakkenavn '%.250s' (til "
 1824 "interesse i filen '%.250s'): %.250s"
 1825 
 1826 #: lib/dpkg/triglib.c
 1827 #, c-format
 1828 msgid ""
 1829 "triggers ci file '%.250s' contains illegal trigger syntax in trigger name "
 1830 "'%.250s': %.250s"
 1831 msgstr ""
 1832 "udløser-ci-fil '%.250s' indeholder ulovlig udløsersyntaks i udløsernavn "
 1833 "'%.250s': %.250s"
 1834 
 1835 #: lib/dpkg/triglib.c
 1836 #, c-format
 1837 msgid "unable to open triggers ci file '%.250s'"
 1838 msgstr "kan ikke åbne udløser-ci-fil '%.250s'"
 1839 
 1840 #: lib/dpkg/triglib.c
 1841 msgid "triggers ci file contains unknown directive syntax"
 1842 msgstr "udløser-ci-fil indeholder ukendt direktivsyntaks"
 1843 
 1844 #: lib/dpkg/triglib.c
 1845 #, c-format
 1846 msgid "triggers ci file contains unknown directive '%.250s'"
 1847 msgstr "udløser-ci-fil indeholder ukendt direktiv '%.250s'"
 1848 
 1849 #: lib/dpkg/triglib.c
 1850 #, c-format
 1851 msgid "unable to create triggers state directory '%.250s'"
 1852 msgstr "kan ikke oprette udløsertilstandskatalog '%.250s'"
 1853 
 1854 #: lib/dpkg/triglib.c
 1855 #, c-format
 1856 msgid "unable to set ownership of triggers state directory '%.250s'"
 1857 msgstr "kan ikke ændre ejerskab for udløsertilstandskatalog '%.250s'"
 1858 
 1859 #: lib/dpkg/trigname.c
 1860 msgid "empty trigger names are not permitted"
 1861 msgstr "tomme udløsernavne er ikke tilladt"
 1862 
 1863 #: lib/dpkg/trigname.c
 1864 msgid "trigger name contains invalid character"
 1865 msgstr "udløsernavn indeholder ugyldigt tegn"
 1866 
 1867 #: lib/dpkg/utils.c
 1868 #, c-format
 1869 msgid "read error in '%.250s'"
 1870 msgstr "læsefejl i '%.250s'"
 1871 
 1872 #: lib/dpkg/utils.c
 1873 #, c-format
 1874 msgid "fgets gave an empty string from '%.250s'"
 1875 msgstr "fgets gav en tom streng fra '%.250s'"
 1876 
 1877 #: lib/dpkg/utils.c
 1878 #, c-format
 1879 msgid "too-long line or missing newline in '%.250s'"
 1880 msgstr "for lang linje eller manglende linjeskift i '%.250s'"
 1881 
 1882 #: lib/dpkg/utils.c
 1883 #, fuzzy, c-format
 1884 #| msgid "unexpected end of file in %.250s"
 1885 msgid "unexpected end of file reading '%.250s'"
 1886 msgstr "uventet filafslutning i %.250s"
 1887 
 1888 #: lib/dpkg/varbuf.c
 1889 msgid "error formatting string into varbuf variable"
 1890 msgstr "fejl ved formatering af streng ind i varbuf-variabel"
 1891 
 1892 #: src/archives.c
 1893 msgid "error reading from dpkg-deb pipe"
 1894 msgstr "fejl ved læsning fra datakanal for dpkg-deb"
 1895 
 1896 #: src/archives.c
 1897 #, c-format
 1898 msgid "cannot skip padding for file '%.255s': %s"
 1899 msgstr "kan ikke udelade fyld for fil '%.255s': %s"
 1900 
 1901 #: src/archives.c
 1902 #, c-format
 1903 msgid "cannot skip file '%.255s' (replaced or excluded?) from pipe: %s"
 1904 msgstr ""
 1905 "kan ikke udelade fil '%.255s' (erstattet eller udeladt?) fra datakanal: %s"
 1906 
 1907 #: src/archives.c
 1908 #, c-format
 1909 msgid "unable to create '%.255s' (while processing '%.255s')"
 1910 msgstr "kan ikke oprette '%.255s' (under behandling af '%.255s')"
 1911 
 1912 #: src/archives.c
 1913 #, c-format
 1914 msgid "cannot copy extracted data for '%.255s' to '%.255s': %s"
 1915 msgstr "kan ikke kopiere udtrukket data for '%.255s' til '%.255s': %s"
 1916 
 1917 #: src/archives.c src/statcmd.c
 1918 #, c-format
 1919 msgid "error setting ownership of '%.255s'"
 1920 msgstr "fejl ved indstilling af ejerskab for '%.255s'"
 1921 
 1922 #: src/archives.c src/statcmd.c
 1923 #, c-format
 1924 msgid "error setting permissions of '%.255s'"
 1925 msgstr "fejl ved indstilling af filrettigheder for '%.255s'"
 1926 
 1927 #: src/archives.c
 1928 #, c-format
 1929 msgid "error closing/writing '%.255s'"
 1930 msgstr "fejl under lukning/skrivning '%.255s'"
 1931 
 1932 #: src/archives.c
 1933 #, c-format
 1934 msgid "error creating pipe '%.255s'"
 1935 msgstr "fejl under oprettelse af datakanal '%.255s'"
 1936 
 1937 #: src/archives.c
 1938 #, c-format
 1939 msgid "error creating device '%.255s'"
 1940 msgstr "fejl under oprettelse af enhed '%.255s'"
 1941 
 1942 #: src/archives.c utils/update-alternatives.c
 1943 #, c-format
 1944 msgid "error creating symbolic link '%.255s'"
 1945 msgstr "fejl under oprettelse af symbolsk lænke '%.255s'"
 1946 
 1947 #: src/archives.c
 1948 #, c-format
 1949 msgid "error creating directory '%.255s'"
 1950 msgstr "kunne ikke oprette kataloget '%.255s'"
 1951 
 1952 #: src/archives.c
 1953 #, c-format
 1954 msgid "cannot compute MD5 hash for tar file '%.255s': %s"
 1955 msgstr "kan ikke beregne MD5-hash for tar-fil '%.255s': %s"
 1956 
 1957 #: src/archives.c
 1958 #, c-format
 1959 msgid "error setting timestamps of '%.255s'"
 1960 msgstr "fejl ved indstilling af tidsmærker for '%.255s'"
 1961 
 1962 #: src/archives.c
 1963 #, c-format
 1964 msgid "error setting ownership of symlink '%.255s'"
 1965 msgstr "fejl under indstilling af ejerskab af symbolsk lænke '%.255s'"
 1966 
 1967 #: src/archives.c utils/update-alternatives.c
 1968 #, c-format
 1969 msgid "unable to read link '%.255s'"
 1970 msgstr "kunne ikke læse lænken '%.255s'"
 1971 
 1972 #: src/archives.c src/configure.c
 1973 #, c-format
 1974 msgid "symbolic link '%.250s' size has changed from %jd to %zd"
 1975 msgstr "størrelse for symbolsk lænke '%.250s' ændret fra %jd til %zd"
 1976 
 1977 #: src/archives.c
 1978 #, c-format
 1979 msgid ""
 1980 "trying to overwrite shared '%.250s', which is different from other instances "
 1981 "of package %.250s"
 1982 msgstr ""
 1983 "forsøger at overskrive delt '%.250s', som er forskellig fra andre instanser "
 1984 "af pakken %.250s"
 1985 
 1986 #: src/archives.c
 1987 #, c-format
 1988 msgid "failed to stat (dereference) existing symlink '%.250s'"
 1989 msgstr "kunne ikke følge den eksisterende symbolske lænke '%.250s'"
 1990 
 1991 #: src/archives.c
 1992 #, c-format
 1993 msgid ""
 1994 "failed to stat (dereference) proposed new symlink target '%.250s' for "
 1995 "symlink '%.250s'"
 1996 msgstr ""
 1997 "kunne ikke følge det foreslåede mål `%.250s' for den symbolske lænke `%.250s'"
 1998 
 1999 #: src/archives.c
 2000 #, fuzzy, c-format
 2001 #| msgid "cannot open archive part file '%.250s'"
 2002 msgid "newline not allowed in archive object name '%.255s'"
 2003 msgstr "kan ikke åbne arkivdelfilen '%.250s'"
 2004 
 2005 #: src/archives.c
 2006 #, c-format
 2007 msgid ""
 2008 "trying to overwrite '%.250s', which is the diverted version of "
 2009 "'%.250s' (package: %.100s)"
 2010 msgstr ""
 2011 "forsøger at overskrive '%.250s', som er den omdirigerede version af "
 2012 "'%.250s'(pakke: %.100s)"
 2013 
 2014 #: src/archives.c
 2015 #, c-format
 2016 msgid "trying to overwrite '%.250s', which is the diverted version of '%.250s'"
 2017 msgstr ""
 2018 "forsøger at overskrive '%.250s', som er den omdirigerede version af `%.250s'"
 2019 
 2020 #: src/archives.c
 2021 #, c-format
 2022 msgid "unable to stat '%.255s' (which I was about to install)"
 2023 msgstr "kan ikke tilgå '%.255s' (som jeg skulle til at installere)"
 2024 
 2025 #: src/archives.c
 2026 #, c-format
 2027 msgid ""
 2028 "unable to clean up mess surrounding '%.255s' before installing another "
 2029 "version"
 2030 msgstr ""
 2031 "kunne ikke rydde op i rodet omkring '%.255s', inden jeg installerede en "
 2032 "anden version"
 2033 
 2034 #: src/archives.c
 2035 #, c-format
 2036 msgid "unable to stat restored '%.255s' before installing another version"
 2037 msgstr ""
 2038 "kan ikke tilgå genskabt '%.255s', inden jeg installerede en anden version"
 2039 
 2040 #: src/archives.c
 2041 #, c-format
 2042 msgid "archive contained object '%.255s' of unknown type 0x%x"
 2043 msgstr "arkivet indeholdt objektet '%.255s' med ukendt type 0x%x"
 2044 
 2045 #: src/archives.c
 2046 #, c-format
 2047 msgid "Replacing files in old package %s (%s) ...\n"
 2048 msgstr "Erstatter filer i den gamle pakke %s (%s) ...\n"
 2049 
 2050 #: src/archives.c
 2051 #, c-format
 2052 msgid "Replaced by files in installed package %s (%s) ...\n"
 2053 msgstr "Erstattet af filer i den installerede pakke %s (%s) ...\n"
 2054 
 2055 #: src/archives.c
 2056 #, c-format
 2057 msgid ""
 2058 "trying to overwrite directory '%.250s' in package %.250s %.250s with "
 2059 "nondirectory"
 2060 msgstr ""
 2061 "forsøger at overskrive kataloget '%.250s' i pakken %.250s %.250s med ikke-"
 2062 "katalog"
 2063 
 2064 #: src/archives.c
 2065 #, c-format
 2066 msgid "trying to overwrite '%.250s', which is also in package %.250s %.250s"
 2067 msgstr "forsøger at overskrive '%.250s', som også er i pakken %.250s %.250s"
 2068 
 2069 #: src/archives.c
 2070 #, c-format
 2071 msgid "unable to move aside '%.255s' to install new version"
 2072 msgstr "kunne ikke flytte '%.255s' væk for at installere en ny version"
 2073 
 2074 #: src/archives.c
 2075 #, c-format
 2076 msgid "unable to make backup symlink for '%.255s'"
 2077 msgstr "kunne ikke oprette sikkerhedskopi af symbolsk lænke for '%.255s'"
 2078 
 2079 #: src/archives.c
 2080 #, c-format
 2081 msgid "unable to chown backup symlink for '%.255s'"
 2082 msgstr "kunne ikke ændre ejerskab af symbolsk lænke for '%.255s'"
 2083 
 2084 #: src/archives.c
 2085 #, c-format
 2086 msgid "unable to make backup link of '%.255s' before installing new version"
 2087 msgstr ""
 2088 "kunne ikke oprette sikkerhedskopi af lænke til '%.255s' inden installationen "
 2089 "af en ny version"
 2090 
 2091 #: src/archives.c
 2092 #, c-format
 2093 msgid "unable to install new version of '%.255s'"
 2094 msgstr "kunne ikke installere ny version af '%.255s'"
 2095 
 2096 #: src/archives.c
 2097 #, c-format
 2098 msgid "unable to open '%.255s'"
 2099 msgstr "kan ikke åbne '%.255s'"
 2100 
 2101 #: src/archives.c
 2102 #, c-format
 2103 msgid "unable to sync file '%.255s'"
 2104 msgstr "kan ikke synkronisere fil '%.255s'"
 2105 
 2106 #: src/archives.c
 2107 #, c-format
 2108 msgid ""
 2109 "ignoring dependency problem with %s:\n"
 2110 "%s"
 2111 msgstr ""
 2112 "ignorerer afhængighedsproblem med %s:\n"
 2113 "%s"
 2114 
 2115 #: src/archives.c
 2116 #, c-format
 2117 msgid ""
 2118 "considering deconfiguration of essential\n"
 2119 " package %s, to enable %s"
 2120 msgstr ""
 2121 "overvejer afkonfigurering af den essentielle\n"
 2122 " pakke %s for at muliggøre %s"
 2123 
 2124 #: src/archives.c
 2125 #, c-format
 2126 msgid ""
 2127 "no, %s is essential, will not deconfigure\n"
 2128 " it in order to enable %s"
 2129 msgstr ""
 2130 "nej, %s er essentiel, vil ikke afkonfigurere\n"
 2131 " den for at muliggøre %s"
 2132 
 2133 #: src/archives.c
 2134 #, c-format
 2135 msgid ""
 2136 "no, cannot proceed with %s (--auto-deconfigure will help):\n"
 2137 "%s"
 2138 msgstr ""
 2139 "nej, kan ikke fortsætte med %s (--auto-deconfigure vil hjælpe):\n"
 2140 "%s"
 2141 
 2142 #: src/archives.c
 2143 #, c-format
 2144 msgid "removal of %.250s"
 2145 msgstr "afinstallation af %.250s"
 2146 
 2147 #: src/archives.c
 2148 #, c-format
 2149 msgid "installation of %.250s"
 2150 msgstr "installation af %.255s"
 2151 
 2152 #: src/archives.c
 2153 #, c-format
 2154 msgid "considering deconfiguration of %s, which would be broken by %s ..."
 2155 msgstr "overvejer at afkonfigurere %s, som ville være i konflikt med %s ..."
 2156 
 2157 #: src/archives.c
 2158 #, c-format
 2159 msgid "yes, will deconfigure %s (broken by %s)"
 2160 msgstr "ja, vil afkonfigurere %s (ødelagt af %s)"
 2161 
 2162 #: src/archives.c
 2163 #, c-format
 2164 msgid ""
 2165 "regarding %s containing %s:\n"
 2166 "%s"
 2167 msgstr ""
 2168 "vedrørende %s, der indeholder %s:\n"
 2169 "%s"
 2170 
 2171 #: src/archives.c
 2172 msgid "ignoring breakage, may proceed anyway!"
 2173 msgstr "ignorerer skade, kan fortsætte alligevel!"
 2174 
 2175 #: src/archives.c
 2176 #, c-format
 2177 msgid ""
 2178 "installing %.250s would break %.250s, and\n"
 2179 " deconfiguration is not permitted (--auto-deconfigure might help)"
 2180 msgstr ""
 2181 "installation af %.250s ville være i konflikt med %.250s, og\n"
 2182 " dekonfiguration er ikke tilladt (--auto-deconfigure kan hjælpe)"
 2183 
 2184 #: src/archives.c
 2185 #, c-format
 2186 msgid "installing %.250s would break existing software"
 2187 msgstr ""
 2188 "installation af %.250s ville være i konflikt med eksisterende programmer"
 2189 
 2190 #: src/archives.c
 2191 #, c-format
 2192 msgid "considering removing %s in favour of %s ..."
 2193 msgstr "overvejer at afinstallere %s til fordel for %s ..."
 2194 
 2195 #: src/archives.c
 2196 #, c-format
 2197 msgid "%s is not properly installed; ignoring any dependencies on it"
 2198 msgstr "%s er ikke ordentligt installeret; ignorerer afhængigheder af den"
 2199 
 2200 #: src/archives.c
 2201 #, c-format
 2202 msgid "may have trouble removing %s, as it provides %s ..."
 2203 msgstr "kan få problemer med at afinstallere %s, da den giver %s ..."
 2204 
 2205 #: src/archives.c
 2206 #, c-format
 2207 msgid ""
 2208 "package %s requires reinstallation, but will remove anyway as you requested"
 2209 msgstr ""
 2210 "pakken %s kræver geninstallation, men afinstalleres efter dit ønske alligevel"
 2211 
 2212 #: src/archives.c
 2213 #, c-format
 2214 msgid "package %s requires reinstallation, will not remove"
 2215 msgstr "pakken %s kræver geninstallation, afinstalleres ikke"
 2216 
 2217 #: src/archives.c
 2218 #, c-format
 2219 msgid "yes, will remove %s in favour of %s"
 2220 msgstr "ja, vil afinstallere %s til fordel for %s"
 2221 
 2222 #: src/archives.c
 2223 #, c-format
 2224 msgid "conflicting packages - not installing %.250s"
 2225 msgstr "modstridende pakker - installerer ikke %.250s"
 2226 
 2227 #: src/archives.c
 2228 msgid "ignoring conflict, may proceed anyway!"
 2229 msgstr "ignorerer konflikt, kan fortsætte alligevel!"
 2230 
 2231 #: src/archives.c
 2232 #, c-format
 2233 msgid "--%s --recursive needs at least one path argument"
 2234 msgstr "--%s --recursive kræver mindst ét stiargument"
 2235 
 2236 #: src/archives.c
 2237 msgid "searched, but found no packages (files matching *.deb)"
 2238 msgstr "søgte, men fandt ingen pakker (filer, der matcher *.deb)"
 2239 
 2240 #: src/archives.c
 2241 #, c-format
 2242 msgid "--%s needs at least one package archive file argument"
 2243 msgstr "--%s kræver mindst én pakkearkivfil som argument"
 2244 
 2245 #: src/archives.c src/unpack.c
 2246 #, fuzzy, c-format
 2247 #| msgid "cannot access archive"
 2248 msgid "cannot access archive '%s'"
 2249 msgstr "kan ikke tilgå arkivet"
 2250 
 2251 #: src/archives.c
 2252 #, fuzzy, c-format
 2253 #| msgid "conffile '%s' is not a plain file"
 2254 msgid "archive '%s' is not a regular file"
 2255 msgstr "konfigurationsfil '%s' er ikke en almindelig fil"
 2256 
 2257 #: src/archives.c src/divertcmd.c src/enquiry.c src/force.c src/main.c
 2258 #: src/packages.c src/querycmd.c src/select.c src/statcmd.c src/trigcmd.c
 2259 #: src/verify.c dpkg-deb/build.c dpkg-deb/extract.c dpkg-deb/info.c
 2260 #: dpkg-deb/main.c dpkg-split/info.c dpkg-split/main.c dpkg-split/queue.c
 2261 msgid "<standard output>"
 2262 msgstr "<standard-uddata>"
 2263 
 2264 #: src/archives.c src/packages.c src/querycmd.c src/select.c dpkg-split/main.c
 2265 #: dpkg-split/queue.c
 2266 msgid "<standard error>"
 2267 msgstr "<standard-fejl>"
 2268 
 2269 #: src/archives.c
 2270 #, c-format
 2271 msgid "Selecting previously unselected package %s.\n"
 2272 msgstr "Vælger tidligere fravalgt pakke %s.\n"
 2273 
 2274 #: src/archives.c
 2275 #, c-format
 2276 msgid "Skipping unselected package %s.\n"
 2277 msgstr "Udelader tidligere fravalgt pakke %s.\n"
 2278 
 2279 #: src/archives.c
 2280 #, c-format
 2281 msgid "version %.250s of %.250s already installed, skipping"
 2282 msgstr "version %.250s af %.250s er allerede installeret, springer over"
 2283 
 2284 #: src/archives.c
 2285 #, c-format
 2286 msgid "downgrading %.250s from %.250s to %.250s"
 2287 msgstr "nedgraderer %.250s fra %.250s til %.250s"
 2288 
 2289 #: src/archives.c
 2290 #, c-format
 2291 msgid "will not downgrade %.250s from %.250s to %.250s, skipping"
 2292 msgstr ""
 2293 "vil ikke nedgradere %.250s fra version %.250s til %.250s, springer over"
 2294 
 2295 #: src/cleanup.c
 2296 #, c-format
 2297 msgid ""
 2298 "unable to remove newly-installed version of '%.250s' to allow reinstallation "
 2299 "of backup copy"
 2300 msgstr ""
 2301 "kunne ikke slette nyinstalleret version af '%.250s' for at tillade "
 2302 "geninstallation af sikkerhedskopi"
 2303 
 2304 #: src/cleanup.c
 2305 #, c-format
 2306 msgid "unable to restore backup version of '%.250s'"
 2307 msgstr "kunne ikke genskabe sikkerhedskopi-version af '%.250s'"
 2308 
 2309 #: src/cleanup.c
 2310 #, c-format
 2311 msgid "unable to remove backup copy of '%.250s'"
 2312 msgstr "kan ikke fjerne sikkerhedskopi af '%.250s'"
 2313 
 2314 #: src/cleanup.c
 2315 #, c-format
 2316 msgid "unable to remove newly-installed version of '%.250s'"
 2317 msgstr "kan ikke slette nyinstalleret version af '%.250s'"
 2318 
 2319 #: src/cleanup.c
 2320 #, c-format
 2321 msgid "unable to remove newly-extracted version of '%.250s'"
 2322 msgstr "kan ikke slette nyudpakket version af '%.250s'"
 2323 
 2324 #: src/configure.c
 2325 #, c-format
 2326 msgid "Configuration file '%s'\n"
 2327 msgstr "Konfigurationsfil '%s'\n"
 2328 
 2329 #: src/configure.c
 2330 #, c-format
 2331 msgid "Configuration file '%s' (actually '%s')\n"
 2332 msgstr "Konfigurationsfil '%s' (faktisk '%s')\n"
 2333 
 2334 #: src/configure.c
 2335 #, c-format
 2336 msgid ""
 2337 " ==> File on system created by you or by a script.\n"
 2338 " ==> File also in package provided by package maintainer.\n"
 2339 msgstr ""
 2340 " ==> Filen på systemet er oprettet af dig eller af et script.\n"
 2341 " ==> Filen er også i pakken fra pakkeadministratoren.\n"
 2342 
 2343 #: src/configure.c
 2344 #, c-format
 2345 msgid "   Not modified since installation.\n"
 2346 msgstr "   Uændret siden installationen.\n"
 2347 
 2348 #: src/configure.c
 2349 #, c-format
 2350 msgid " ==> Modified (by you or by a script) since installation.\n"
 2351 msgstr " ==> Ændret (af dig eller af et script) siden installationen.\n"
 2352 
 2353 #: src/configure.c
 2354 #, c-format
 2355 msgid " ==> Deleted (by you or by a script) since installation.\n"
 2356 msgstr " ==> Ændret (af dig eller af et script) siden installationen.\n"
 2357 
 2358 #: src/configure.c
 2359 #, c-format
 2360 msgid " ==> Package distributor has shipped an updated version.\n"
 2361 msgstr " ==> Pakkedistributør har frigivet en opdateret version.\n"
 2362 
 2363 #: src/configure.c
 2364 #, c-format
 2365 msgid "   Version in package is the same as at last installation.\n"
 2366 msgstr "   Versionen i pakken er den samme som ved sidste installation.\n"
 2367 
 2368 #: src/configure.c
 2369 #, c-format
 2370 msgid " ==> Using new file as you requested.\n"
 2371 msgstr " ==> Benytter ny fil efter dit ønske.\n"
 2372 
 2373 #: src/configure.c
 2374 #, c-format
 2375 msgid " ==> Using current old file as you requested.\n"
 2376 msgstr " ==> Benytter eksisterende gammel fil efter dit ønske.\n"
 2377 
 2378 #: src/configure.c
 2379 #, c-format
 2380 msgid " ==> Keeping old config file as default.\n"
 2381 msgstr " ==> Beholder gammel konfigurationsfil som standard.\n"
 2382 
 2383 #: src/configure.c
 2384 #, c-format
 2385 msgid " ==> Using new config file as default.\n"
 2386 msgstr " ==> Benytter ny konfigurationsfil som standard.\n"
 2387 
 2388 #: src/configure.c
 2389 #, c-format
 2390 msgid ""
 2391 "  What would you like to do about it ? Your options are:\n"
 2392 "  Y or I : install the package maintainer's version\n"
 2393 "  N or O : keep your currently-installed version\n"
 2394 "   D   : show the differences between the versions\n"
 2395 "   Z   : start a shell to examine the situation\n"
 2396 msgstr ""
 2397 "  Hvad vil du gøre ved det? Dine muligheder er:\n"
 2398 "  Y eller I : installér pakkeadministratorens version\n"
 2399 "  N eller O : behold den nuværende version\n"
 2400 "    D   : vis forskellen mellem versionerne\n"
 2401 "    Z   : start en skal for at undersøge situationen\n"
 2402 
 2403 #: src/configure.c
 2404 #, c-format
 2405 msgid " The default action is to keep your current version.\n"
 2406 msgstr " Den forvalgte handling er at beholde den eksisterende version.\n"
 2407 
 2408 #: src/configure.c
 2409 #, c-format
 2410 msgid " The default action is to install the new version.\n"
 2411 msgstr " Den forvalgte handling er at installere en ny version.\n"
 2412 
 2413 #: src/configure.c
 2414 msgid "[default=N]"
 2415 msgstr "[forvalgt=N]"
 2416 
 2417 #: src/configure.c
 2418 msgid "[default=Y]"
 2419 msgstr "[forvalgt=Y]"
 2420 
 2421 #: src/configure.c
 2422 msgid "[no default]"
 2423 msgstr "[ingen forvalgt handling]"
 2424 
 2425 #: src/configure.c
 2426 msgid "error writing to stderr, discovered before conffile prompt"
 2427 msgstr ""
 2428 "fejl ved skrivning til standardfejl, opdaget inden konfigurationsfil-prompt"
 2429 
 2430 #: src/configure.c
 2431 msgid "read error on stdin at conffile prompt"
 2432 msgstr "læsefejl på standard-ind ved konfigurationsfil-prompt"
 2433 
 2434 #: src/configure.c
 2435 #, fuzzy
 2436 #| msgid "read error on stdin at conffile prompt"
 2437 msgid "end of file on stdin at conffile prompt"
 2438 msgstr "læsefejl på standard-ind ved konfigurationsfil-prompt"
 2439 
 2440 #: src/configure.c
 2441 msgid "conffile difference visualizer"
 2442 msgstr "visualiseringsprogram for forskel i konfigurationsfil (conffile)"
 2443 
 2444 #: src/configure.c
 2445 msgid "Useful environment variables:\n"
 2446 msgstr ""
 2447 
 2448 #: src/configure.c
 2449 msgid "Type 'exit' when you're done.\n"
 2450 msgstr "Skriv 'exit', når du er færdig.\n"
 2451 
 2452 #: src/configure.c
 2453 msgid "conffile shell"
 2454 msgstr "skal for konfigurationsfil (conffile)"
 2455 
 2456 #: src/configure.c
 2457 #, c-format
 2458 msgid "unable to stat new distributed conffile '%.250s'"
 2459 msgstr "kan ikke tilgå ny distribueret konfigurationsfil '%.250s'"
 2460 
 2461 #: src/configure.c
 2462 #, c-format
 2463 msgid "unable to stat current installed conffile '%.250s'"
 2464 msgstr "kan ikke tilgå den installerede medsendte konfigurationsfil '%.250s'"
 2465 
 2466 #: src/configure.c
 2467 #, c-format
 2468 msgid ""
 2469 "\n"
 2470 "Configuration file '%s', does not exist on system.\n"
 2471 "Installing new config file as you requested.\n"
 2472 msgstr ""
 2473 "\n"
 2474 "Konfigurationsfilen '%s' eksisterer ikke på systemet.\n"
 2475 "Installerer ny konfigurationsfil efter dit ønske.\n"
 2476 
 2477 #: src/configure.c
 2478 #, c-format
 2479 msgid "%s: failed to remove old backup '%.250s': %s"
 2480 msgstr "%s: kunne ikke fjerne gammel sikkerhedskopi '%.250s': %s"
 2481 
 2482 #: src/configure.c
 2483 #, c-format
 2484 msgid "%s: failed to rename '%.250s' to '%.250s': %s"
 2485 msgstr "%s: kunne ikke omdøbe '%.250s' til '%.250s': %s"
 2486 
 2487 #: src/configure.c
 2488 #, c-format
 2489 msgid "%s: failed to remove '%.250s': %s"
 2490 msgstr "%s: kunne ikke fjerne '%.250s': %s"
 2491 
 2492 #: src/configure.c
 2493 #, c-format
 2494 msgid "%s: failed to remove old distributed version '%.250s': %s"
 2495 msgstr "%s: kunne ikke fjerne tidligere distribueret version '%.250s': %s"
 2496 
 2497 #: src/configure.c
 2498 #, c-format
 2499 msgid "%s: failed to remove '%.250s' (before overwrite): %s"
 2500 msgstr "%s: kunne ikke fjerne '%.250s' (inden overskrivning): %s"
 2501 
 2502 #: src/configure.c
 2503 #, c-format
 2504 msgid "%s: failed to link '%.250s' to '%.250s': %s"
 2505 msgstr "%s: kunne ikke lænke '%.250s' til '%.250s': %s"
 2506 
 2507 #: src/configure.c
 2508 #, c-format
 2509 msgid "Installing new version of config file %s ...\n"
 2510 msgstr "Installerer ny version af konfigurationsfil %s ...\n"
 2511 
 2512 #: src/configure.c utils/update-alternatives.c
 2513 #, c-format
 2514 msgid "unable to install '%.250s' as '%.250s'"
 2515 msgstr "kunne ikke installere '%.250s' som '%.250s'"
 2516 
 2517 #: src/configure.c
 2518 #, c-format
 2519 msgid "no package named '%s' is installed, cannot configure"
 2520 msgstr "ingen pakke med navnet '%s' installeret, kan ikke konfigurere"
 2521 
 2522 #: src/configure.c
 2523 #, c-format
 2524 msgid "package %.250s is already installed and configured"
 2525 msgstr "pakken %.250s er allerede installeret og konfigureret"
 2526 
 2527 #: src/configure.c
 2528 #, c-format
 2529 msgid ""
 2530 "package %.250s is not ready for configuration\n"
 2531 " cannot configure (current status '%.250s')"
 2532 msgstr ""
 2533 "pakken %.250s ikke klar til konfiguration\n"
 2534 " kan ikke konfigurere (nuværende status '%.250s')"
 2535 
 2536 #: src/configure.c
 2537 #, c-format
 2538 msgid ""
 2539 "package %s cannot be configured because %s is not ready (current status '%s')"
 2540 msgstr ""
 2541 "pakken %s kan ikke konfigureres, da %s ikke er klar (nuværende status '%s')"
 2542 
 2543 #: src/configure.c
 2544 #, c-format
 2545 msgid ""
 2546 "package %s %s cannot be configured because %s is at a different version (%s)"
 2547 msgstr "pakken %s %s kan ikke konfigureres, da %s er på en anden version (%s)"
 2548 
 2549 #: src/configure.c
 2550 #, c-format
 2551 msgid ""
 2552 "dependency problems prevent configuration of %s:\n"
 2553 "%s"
 2554 msgstr ""
 2555 "afhængighedsproblemer forhindrer konfiguration af %s:\n"
 2556 "%s"
 2557 
 2558 #: src/configure.c
 2559 msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
 2560 msgstr "afhængighedsproblemer - efterlader den ukonfigureret"
 2561 
 2562 #: src/configure.c
 2563 #, c-format
 2564 msgid ""
 2565 "%s: dependency problems, but configuring anyway as you requested:\n"
 2566 "%s"
 2567 msgstr ""
 2568 "%s: afhængighedsproblemer, men konfigurerer alligevel, som du ønskede:\n"
 2569 "%s"
 2570 
 2571 #: src/configure.c
 2572 msgid ""
 2573 "package is in a very bad inconsistent state; you should\n"
 2574 " reinstall it before attempting configuration"
 2575 msgstr ""
 2576 "Pakke er i en meget inkonsistent tilstand - du burde\n"
 2577 " geninstallere den, før du forsøger konfiguration."
 2578 
 2579 #: src/configure.c
 2580 #, c-format
 2581 msgid "Setting up %s (%s) ...\n"
 2582 msgstr "Sætter %s (%s) op ...\n"
 2583 
 2584 #: src/configure.c
 2585 #, c-format
 2586 msgid ""
 2587 "%s: unable to stat config file '%s'\n"
 2588 " (= '%s'): %s"
 2589 msgstr ""
 2590 "%s: kan ikke tilgå konfigurationsfil '%s'\n"
 2591 " (= '%s'): %s"
 2592 
 2593 #: src/configure.c
 2594 #, c-format
 2595 msgid ""
 2596 "%s: config file '%s' is a circular link\n"
 2597 " (= '%s')"
 2598 msgstr ""
 2599 "%s: konfigurationsfil '%s' er en selvrefererende lænke\n"
 2600 " (= '%s')"
 2601 
 2602 #: src/configure.c
 2603 #, c-format
 2604 msgid ""
 2605 "%s: unable to readlink conffile '%s'\n"
 2606 " (= '%s'): %s"
 2607 msgstr ""
 2608 "%s: kan ikke læse lænken for konfigurationsfil '%s'\n"
 2609 " (= '%s'): %s"
 2610 
 2611 #: src/configure.c
 2612 #, c-format
 2613 msgid ""
 2614 "%s: conffile '%.250s' resolves to degenerate filename\n"
 2615 " ('%s' is a symlink to '%s')"
 2616 msgstr ""
 2617 "%s: konfigurationsfil '%.250s' bliver til et degenereret filnavn\n"
 2618 " ('%s' er symbolsk lænke til '%s')"
 2619 
 2620 #: src/configure.c
 2621 #, c-format
 2622 msgid "%s: conffile '%.250s' is not a plain file or symlink (= '%s')"
 2623 msgstr ""
 2624 "%s: konfigurationsfil '%.250s' er hverken en almindelig fil eller symbolsk "
 2625 "lænke (= '%s')"
 2626 
 2627 #: src/configure.c dpkg-split/split.c
 2628 #, c-format
 2629 msgid "cannot compute MD5 hash for file '%s': %s"
 2630 msgstr "kan ikke beregne MD5-hash for filen '%s': %s"
 2631 
 2632 #: src/configure.c
 2633 #, c-format
 2634 msgid "%s: unable to open %s for hash: %s"
 2635 msgstr "%s: kan ikke åbne %s til hashning: %s"
 2636 
 2637 #: src/depcon.c
 2638 #, c-format
 2639 msgid "%s depends on %s"
 2640 msgstr "%s afhænger af %s"
 2641 
 2642 #: src/depcon.c
 2643 #, c-format
 2644 msgid "%s pre-depends on %s"
 2645 msgstr "%s afhænger i forvejen af %s"
 2646 
 2647 #: src/depcon.c
 2648 #, c-format
 2649 msgid "%s recommends %s"
 2650 msgstr "%s anbefaler %s"
 2651 
 2652 #: src/depcon.c
 2653 #, c-format
 2654 msgid "%s suggests %s"
 2655 msgstr "%s foreslår %s"
 2656 
 2657 #: src/depcon.c
 2658 #, c-format
 2659 msgid "%s breaks %s"
 2660 msgstr "%s er i konflikt med %s"
 2661 
 2662 #: src/depcon.c
 2663 #, c-format
 2664 msgid "%s conflicts with %s"
 2665 msgstr "%s er i konflikt med %s"
 2666 
 2667 #: src/depcon.c
 2668 #, c-format
 2669 msgid "%s enhances %s"
 2670 msgstr "%s forbedrer %s"
 2671 
 2672 #: src/depcon.c
 2673 #, c-format
 2674 msgid " %.250s is to be removed.\n"
 2675 msgstr " %.250s vil blive slettet.\n"
 2676 
 2677 #: src/depcon.c
 2678 #, c-format
 2679 msgid " %.250s is to be deconfigured.\n"
 2680 msgstr " %.250s vil blive afkonfigureret.\n"
 2681 
 2682 #: src/depcon.c
 2683 #, c-format
 2684 msgid " %.250s is to be installed, but is version %.250s.\n"
 2685 msgstr " %.250s vil blive installeret, men versionen er %.250s.\n"
 2686 
 2687 #: src/depcon.c
 2688 #, c-format
 2689 msgid " %.250s is installed, but is version %.250s.\n"
 2690 msgstr " %.250s er installeret, men versionen er %.250s.\n"
 2691 
 2692 #: src/depcon.c
 2693 #, c-format
 2694 msgid " %.250s is unpacked, but has never been configured.\n"
 2695 msgstr " %.250s er udpakket, men blev aldrig konfigureret.\n"
 2696 
 2697 #: src/depcon.c
 2698 #, c-format
 2699 msgid " %.250s is unpacked, but is version %.250s.\n"
 2700 msgstr " %.250s er udpakket, men versionen er %.250s.\n"
 2701 
 2702 #: src/depcon.c
 2703 #, c-format
 2704 msgid " %.250s latest configured version is %.250s.\n"
 2705 msgstr " %.250s sidst konfigurerede version er %.250s.\n"
 2706 
 2707 #: src/depcon.c
 2708 #, c-format
 2709 msgid " %.250s is %s.\n"
 2710 msgstr " %.250s er %s.\n"
 2711 
 2712 #: src/depcon.c
 2713 #, c-format
 2714 msgid " %.250s provides %.250s but is to be removed.\n"
 2715 msgstr " %.250s giver %.250s, men planlægges afinstalleret.\n"
 2716 
 2717 #: src/depcon.c
 2718 #, c-format
 2719 msgid " %.250s provides %.250s but is to be deconfigured.\n"
 2720 msgstr " %.250s giver %.250s, men planlægges afkonfigureret.\n"
 2721 
 2722 #: src/depcon.c
 2723 #, c-format
 2724 msgid " %.250s provides %.250s but is %s.\n"
 2725 msgstr " %.250s giver %.250s, men er %s.\n"
 2726 
 2727 #: src/depcon.c
 2728 #, c-format
 2729 msgid " %.250s is not installed.\n"
 2730 msgstr " %.250s er ikke installeret.\n"
 2731 
 2732 #: src/depcon.c
 2733 #, c-format
 2734 msgid " %.250s (version %.250s) is to be installed.\n"
 2735 msgstr " %.250s (version %.250s) vil blive installeret.\n"
 2736 
 2737 #: src/depcon.c
 2738 #, c-format
 2739 msgid " %.250s (version %.250s) is present and %s.\n"
 2740 msgstr " %.250s (version %.250s) er til stede og %s.\n"
 2741 
 2742 #: src/depcon.c
 2743 #, c-format
 2744 msgid " %.250s provides %.250s and is to be installed.\n"
 2745 msgstr " %.250s giver %.250s og vil blive installeret.\n"
 2746 
 2747 #: src/depcon.c
 2748 #, c-format
 2749 msgid " %.250s provides %.250s and is present and %s.\n"
 2750 msgstr " %.250s giver %.250s og er til stede og %s.\n"
 2751 
 2752 #: src/divertcmd.c
 2753 msgid "Use --help for help about diverting files."
 2754 msgstr "Brug --help for at få hjælp om omdirigerede filer."
 2755 
 2756 #: src/divertcmd.c src/statcmd.c utils/update-alternatives.c
 2757 #, c-format
 2758 msgid "Debian %s version %s.\n"
 2759 msgstr "Debian %s version %s.\n"
 2760 
 2761 #: src/divertcmd.c src/main.c src/querycmd.c src/statcmd.c src/trigcmd.c
 2762 #: dpkg-deb/main.c dpkg-split/main.c utils/update-alternatives.c
 2763 #, c-format
 2764 msgid ""
 2765 "This is free software; see the GNU General Public License version 2 or\n"
 2766 "later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
 2767 msgstr ""
 2768 "Dette er frit programmel; se GNU General Public License version 2 eller\n"
 2769 "senere for kopieringsbetingelserne. Der er INGEN garanti.\n"
 2770 
 2771 #: src/divertcmd.c src/main.c src/querycmd.c src/statcmd.c dpkg-deb/main.c
 2772 #: dpkg-split/main.c utils/update-alternatives.c
 2773 #, c-format
 2774 msgid ""
 2775 "Usage: %s [<option> ...] <command>\n"
 2776 "\n"
 2777 msgstr ""
 2778 "Brug: %s [<tilvalg> ...] <kommando>\n"
 2779 "\n"
 2780 
 2781 #: src/divertcmd.c
 2782 #, c-format
 2783 msgid ""
 2784 "Commands:\n"
 2785 " [--add] <file>      add a diversion.\n"
 2786 " --remove <file>     remove the diversion.\n"
 2787 " --list [<glob-pattern>] show file diversions.\n"
 2788 " --listpackage <file>   show what package diverts the file.\n"
 2789 " --truename <file>    return the diverted file.\n"
 2790 "\n"
 2791 msgstr ""
 2792 "Kommandoer:\n"
 2793 " [--add] <fil>      tilføj en omdirigering.\n"
 2794 " --remove <fil>      fjern omdirigeringen.\n"
 2795 " --list [<glob-mønster>] vis omdirigeringer for fil.\n"
 2796 " --listpackage <fil>   vis pakken, der omdirigerer filen.\n"
 2797 " --truename <fil>     returnér den omdirigerede fil.\n"
 2798 "\n"
 2799 
 2800 #: src/divertcmd.c
 2801 #, fuzzy, c-format
 2802 #| msgid ""
 2803 #| "Options:\n"
 2804 #| " --package <package>   name of the package whose copy of <file> will "
 2805 #| "not\n"
 2806 #| "               be diverted.\n"
 2807 #| " --local         all packages' versions are diverted.\n"
 2808 #| " --divert <divert-to>   the name used by other packages' versions.\n"
 2809 #| " --rename         actually move the file aside (or back).\n"
 2810 #| " --admindir <directory>  set the directory with the diversions file.\n"
 2811 #| " --test          don't do anything, just demonstrate.\n"
 2812 #| " --quiet         quiet operation, minimal output.\n"
 2813 #| " --help          show this help message.\n"
 2814 #| " --version        show the version.\n"
 2815 #| "\n"
 2816 msgid ""
 2817 "Options:\n"
 2818 " --package <package>   name of the package whose copy of <file> will "
 2819 "not\n"
 2820 "               be diverted.\n"
 2821 " --local         all packages' versions are diverted.\n"
 2822 " --divert <divert-to>   the name used by other packages' versions.\n"
 2823 " --rename         actually move the file aside (or back).\n"
 2824 " --no-rename       do not move the file aside (or back) (default).\n"
 2825 " --admindir <directory>  set the directory with the diversions file.\n"
 2826 " --instdir <directory>  set the root directory, but not the admin dir.\n"
 2827 " --root <directory>    set the directory of the root filesystem.\n"
 2828 " --test          don't do anything, just demonstrate.\n"
 2829 " --quiet         quiet operation, minimal output.\n"
 2830 " --help          show this help message.\n"
 2831 " --version        show the version.\n"
 2832 "\n"
 2833 msgstr ""
 2834 "Tilvalg:\n"
 2835 " --package <pakke>    navn på pakken, hvis kopi af <fil> ikke vil\n"
 2836 "               blive omdirigeret.\n"
 2837 " --local         alle pakkeversioner omdirigeres.\n"
 2838 " --divert <omdirigér-til> navnet, der benyttes af andre pakkers "
 2839 "versioner.\n"
 2840 " --rename         flyt filen til side (eller tilbage).\n"
 2841 " --admindir <katalog>   sæt kataloget med omdirigeringsfil.\n"
 2842 " --test          gør intet. Demonstrér blot.\n"
 2843 " --quiet         stille bearbejdning, minimale uddata.\n"
 2844 " --help          vis denne hjælpebesked.\n"
 2845 " --version        vis versionen.\n"
 2846 
 2847 #: src/divertcmd.c
 2848 #, c-format
 2849 msgid ""
 2850 "When adding, default is --local and --divert <original>.distrib.\n"
 2851 "When removing, --package or --local and --divert must match if specified.\n"
 2852 "Package preinst/postrm scripts should always specify --package and --"
 2853 "divert.\n"
 2854 msgstr ""
 2855 "Ved tilføjelse er standarden --local og --divert <original>.distrib.\n"
 2856 "Ved fjernelse skal --package eller --local og --divert stemme hvis givet.\n"
 2857 "Pakkepræinstallations- eller -postinstallationsscripter skal altid angive \n"
 2858 "--package og --divert.\n"
 2859 
 2860 #: src/divertcmd.c
 2861 msgid ""
 2862 "please specify --no-rename explicitly, the default will change to --rename "
 2863 "in 1.20.x"
 2864 msgstr ""
 2865 
 2866 #: src/divertcmd.c utils/update-alternatives.c
 2867 #, c-format
 2868 msgid "cannot stat file '%s'"
 2869 msgstr "kan ikke tilgå filen '%s'"
 2870 
 2871 #: src/divertcmd.c
 2872 #, c-format
 2873 msgid "error checking '%s'"
 2874 msgstr "fejl under tjek af '%s'"
 2875 
 2876 #: src/divertcmd.c
 2877 #, c-format
 2878 msgid ""
 2879 "rename involves overwriting '%s' with\n"
 2880 " different file '%s', not allowed"
 2881 msgstr ""
 2882 "omdøbning medfører overskrivning af '%s' med\n"
 2883 " anden fil `%s', ikke tilladt"
 2884 
 2885 #: src/divertcmd.c utils/update-alternatives.c
 2886 #, c-format
 2887 msgid "unable to create file '%s'"
 2888 msgstr "kan ikke oprette filen '%s'"
 2889 
 2890 #: src/divertcmd.c
 2891 #, c-format
 2892 msgid "cannot copy '%s' to '%s': %s"
 2893 msgstr "kan ikke kopiere '%s' til '%s': %s"
 2894 
 2895 #: src/divertcmd.c
 2896 #, c-format
 2897 msgid "cannot rename '%s' to '%s'"
 2898 msgstr "kan ikke omdøbe '%s' til '%s'"
 2899 
 2900 #: src/divertcmd.c
 2901 #, c-format
 2902 msgid "rename: remove duplicate old link '%s'"
 2903 msgstr "omdøb: fjern identisk gammel lænke '%s'"
 2904 
 2905 #: src/divertcmd.c
 2906 #, c-format
 2907 msgid "unable to remove copied source file '%s'"
 2908 msgstr "kan ikke fjerne kopieret kildefil '%s'"
 2909 
 2910 #: src/divertcmd.c
 2911 #, c-format
 2912 msgid "filename \"%s\" is not absolute"
 2913 msgstr "filenavnet \"%s\" er ikke absolut"
 2914 
 2915 #: src/divertcmd.c
 2916 msgid "file may not contain newlines"
 2917 msgstr "filen må ikke indeholde linjeskift"
 2918 
 2919 #: src/divertcmd.c
 2920 #, c-format
 2921 msgid "local diversion of %s"
 2922 msgstr "lokal omdirigering af %s"
 2923 
 2924 #: src/divertcmd.c
 2925 #, c-format
 2926 msgid "local diversion of %s to %s"
 2927 msgstr "lokal omdirigering af %s til %s"
 2928 
 2929 #: src/divertcmd.c
 2930 #, c-format
 2931 msgid "diversion of %s by %s"
 2932 msgstr "omdirigering af %s gennem %s"
 2933 
 2934 #: src/divertcmd.c
 2935 #, c-format
 2936 msgid "diversion of %s to %s by %s"
 2937 msgstr "omdirigeret af %s til %s gennem %s"
 2938 
 2939 #: src/divertcmd.c
 2940 #, c-format
 2941 msgid "any diversion of %s"
 2942 msgstr "enhver omdirigering af %s"
 2943 
 2944 #: src/divertcmd.c
 2945 #, c-format
 2946 msgid "any diversion of %s to %s"
 2947 msgstr "enhver omdirigering af %s til %s"
 2948 
 2949 #: src/divertcmd.c src/statcmd.c
 2950 #, c-format
 2951 msgid "--%s needs a single argument"
 2952 msgstr "--%s kræver et enkelt parameter"
 2953 
 2954 #: src/divertcmd.c
 2955 msgid "cannot divert directories"
 2956 msgstr "kan ikke omdirigere kataloger"
 2957 
 2958 #: src/divertcmd.c
 2959 #, c-format
 2960 msgid "cannot divert file '%s' to itself"
 2961 msgstr "kan ikke omdirigere filen '%s' til sig selv"
 2962 
 2963 #: src/divertcmd.c
 2964 #, c-format
 2965 msgid "Leaving '%s'\n"
 2966 msgstr "Forlader '%s'\n"
 2967 
 2968 #: src/divertcmd.c
 2969 #, c-format
 2970 msgid "'%s' clashes with '%s'"
 2971 msgstr "'%s' er i modstrid med '%s'"
 2972 
 2973 #: src/divertcmd.c
 2974 #, c-format
 2975 msgid "Adding '%s'\n"
 2976 msgstr "Tilføjer '%s'\n"
 2977 
 2978 #: src/divertcmd.c
 2979 #, c-format
 2980 msgid "Ignoring request to rename file '%s' owned by diverting package '%s'\n"
 2981 msgstr ""
 2982 "Ignorerer ønsket om at omdøbe filen '%s', ejet af omdirigeret pakke '%s'\n"
 2983 
 2984 #: src/divertcmd.c
 2985 #, c-format
 2986 msgid ""
 2987 "diverting file '%s' from an Essential package with rename is dangerous, use "
 2988 "--no-rename"
 2989 msgstr ""
 2990 
 2991 #: src/divertcmd.c
 2992 #, c-format
 2993 msgid "No diversion '%s', none removed.\n"
 2994 msgstr "Ingen omdirigering '%s', ingen fjernet.\n"
 2995 
 2996 #: src/divertcmd.c
 2997 #, c-format
 2998 msgid ""
 2999 "mismatch on divert-to\n"
 3000 " when removing '%s'\n"
 3001 " found '%s'"
 3002 msgstr ""
 3003 "modstrid i omrokér-til\n"
 3004 " under afinstallation af '%s'\n"
 3005 " fandt '%s'"
 3006 
 3007 #: src/divertcmd.c
 3008 #, c-format
 3009 msgid ""
 3010 "mismatch on package\n"
 3011 " when removing '%s'\n"
 3012 " found '%s'"
 3013 msgstr ""
 3014 "modstrid i pakke\n"
 3015 " under afinstallation af '%s'\n"
 3016 " fandt '%s'"
 3017 
 3018 #: src/divertcmd.c
 3019 #, c-format
 3020 msgid "Ignoring request to remove shared diversion '%s'.\n"
 3021 msgstr "Ignorerer anmodning om at fjerne delt omdirigering '%s'.\n"
 3022 
 3023 #: src/divertcmd.c
 3024 #, c-format
 3025 msgid "Removing '%s'\n"
 3026 msgstr "Fjerner '%s'\n"
 3027 
 3028 #: src/divertcmd.c
 3029 msgid "package may not contain newlines"
 3030 msgstr "pakke må ikke indeholde linjeskift"
 3031 
 3032 #: src/divertcmd.c
 3033 msgid "divert-to may not contain newlines"
 3034 msgstr "omrokér-til må ikke indeholde linjeskift"
 3035 
 3036 #: src/enquiry.c
 3037 msgid ""
 3038 "The following packages are in a mess due to serious problems during\n"
 3039 "installation. They must be reinstalled for them (and any packages\n"
 3040 "that depend on them) to function properly:\n"
 3041 msgstr ""
 3042 "De følgende pakker er i uorden p.g.a. alvorlige problemer under\n"
 3043 "installationen. De skal geninstalleres for at de (og eventuelle pakker,\n"
 3044 "der afhænger af dem) skal virke ordentligt:\n"
 3045 
 3046 #: src/enquiry.c
 3047 msgid ""
 3048 "The following packages have been unpacked but not yet configured.\n"
 3049 "They must be configured using dpkg --configure or the configure\n"
 3050 "menu option in dselect for them to work:\n"
 3051 msgstr ""
 3052 "Du følgende pakker er blevet udpakket, men endnu ikke konfigurerede.\n"
 3053 "De skal konfigureres med \"dpkg --configure\" eller fra "
 3054 "konfigurationsmenuen\n"
 3055 "i dselect, for at virke:\n"
 3056 
 3057 #: src/enquiry.c
 3058 msgid ""
 3059 "The following packages are only half configured, probably due to problems\n"
 3060 "configuring them the first time. The configuration should be retried using\n"
 3061 "dpkg --configure <package> or the configure menu option in dselect:\n"
 3062 msgstr ""
 3063 "De følgende pakker er kun halvt konfigurerede, sikkert p.g.a. problemer med\n"
 3064 "at konfigurere dem i første omgang. Konfigurationen bør forsøges igen med\n"
 3065 "\"dpkg --configure <pakke>\" eller konfigurationsmenuen i dselect:\n"
 3066 
 3067 #: src/enquiry.c
 3068 msgid ""
 3069 "The following packages are only half installed, due to problems during\n"
 3070 "installation. The installation can probably be completed by retrying it;\n"
 3071 "the packages can be removed using dselect or dpkg --remove:\n"
 3072 msgstr ""
 3073 "De følgende pakker er kun halvt installerede p.g.a. problemer under\n"
 3074 "installationen. Installationen kan sandsynligvis gennemføres ved at forsøge\n"
 3075 "igen. Pakkerne kan afinstalleres med dselect eller \"dpkg --remove\":\n"
 3076 
 3077 #: src/enquiry.c
 3078 msgid ""
 3079 "The following packages are awaiting processing of triggers that they\n"
 3080 "have activated in other packages. This processing can be requested using\n"
 3081 "dselect or dpkg --configure --pending (or dpkg --triggers-only):\n"
 3082 msgstr ""
 3083 "Følgende pakker afventer behandling af udløsere, som de har aktiveret i\n"
 3084 "andre pakker. Der kan anmodes om denne behandling ved brug af dselect\n"
 3085 "eller dpkg --configure --pending (eller dpkg --triggers-only):\n"
 3086 
 3087 #: src/enquiry.c
 3088 msgid ""
 3089 "The following packages have been triggered, but the trigger processing\n"
 3090 "has not yet been done. Trigger processing can be requested using\n"
 3091 "dselect or dpkg --configure --pending (or dpkg --triggers-only):\n"
 3092 msgstr ""
 3093 "Følgende pakker er blevet udløst, men udløserbehandlingen er ikke udført\n"
 3094 "endnu. Der kan anmodes om udløserbehandling ved brug af dselect\n"
 3095 "eller dpkg --configure --pending (eller dpkg --triggers-only):\n"
 3096 
 3097 #: src/enquiry.c
 3098 msgid ""
 3099 "The following packages are missing the list control file in the\n"
 3100 "database, they need to be reinstalled:\n"
 3101 msgstr ""
 3102 "De følgende pakker mangler i listekontrolfilen i databasen,\n"
 3103 "de skal geninstalleres:\n"
 3104 
 3105 #: src/enquiry.c
 3106 msgid ""
 3107 "The following packages are missing the md5sums control file in the\n"
 3108 "database, they need to be reinstalled:\n"
 3109 msgstr ""
 3110 "De følgende pakker mangler i md5sums-kontrolfilen i databasen,\n"
 3111 "de skal geninstalleres:\n"
 3112 
 3113 #: src/enquiry.c
 3114 msgid "The following packages do not have an architecture:\n"
 3115 msgstr "De følgende pakker har ikke en arkitektur:\n"
 3116 
 3117 #: src/enquiry.c
 3118 msgid "The following packages have an illegal architecture:\n"
 3119 msgstr "De følgende pakker har en ugyldig arkitektur:\n"
 3120 
 3121 #: src/enquiry.c
 3122 msgid ""
 3123 "The following packages have an unknown foreign architecture, which will\n"
 3124 "cause dependency issues on front-ends. This can be fixed by registering\n"
 3125 "the foreign architecture with dpkg --add-architecture:\n"
 3126 msgstr ""
 3127 "De følgende pakker har en ukendt fremmed arkitektur, som vil medføre\n"
 3128 "afhængighedsproblemer på brugerflader. Dette kan rettes ved at registrere\n"
 3129 "den fremmede arkitektur med dpkg --add-architecture:\n"
 3130 
 3131 #: src/enquiry.c src/querycmd.c src/verify.c
 3132 #, c-format
 3133 msgid "package '%s' is not installed"
 3134 msgstr "pakken '%s' er ikke installeret"
 3135 
 3136 #: src/enquiry.c
 3137 msgid ""
 3138 "Another process has locked the database for writing, and might currently be\n"
 3139 "modifying it, some of the following problems might just be due to that.\n"
 3140 msgstr ""
 3141 "En anden proces har skrivebeskyttet databasen, og er måske i færd med at\n"
 3142 "ændre den - nogle af følgende problemer kan være forårsaget af netop dette.\n"
 3143 
 3144 #: src/enquiry.c
 3145 msgctxt "section"
 3146 msgid "<unknown>"
 3147 msgstr "<ukendt>"
 3148 
 3149 #: src/enquiry.c src/select.c src/trigcmd.c src/update.c dpkg-split/queue.c
 3150 #, c-format
 3151 msgid "--%s takes no arguments"
 3152 msgstr "--%s tager ingen parametre"
 3153 
 3154 #: src/enquiry.c
 3155 #, c-format
 3156 msgid " %d in %s: "
 3157 msgstr " %d i %s: "
 3158 
 3159 #: src/enquiry.c
 3160 #, c-format
 3161 msgid " %d package, from the following section:"
 3162 msgid_plural " %d packages, from the following sections:"
 3163 msgstr[0] " %d pakke fra følgende gruppe:"
 3164 msgstr[1] " %d pakker fra følgende grupper:"
 3165 
 3166 #: src/enquiry.c
 3167 #, c-format
 3168 msgid ""
 3169 "Version of dpkg with working %s support not yet configured.\n"
 3170 " Please use 'dpkg --configure dpkg', and then try again.\n"
 3171 msgstr ""
 3172 "Version af dpkg med fungerende %s-understøttelse er endnu ikke "
 3173 "konfigureret.\n"
 3174 " Kør venligst 'dpkg --configure dpkg', og prøv igen.\n"
 3175 
 3176 #: src/enquiry.c
 3177 #, c-format
 3178 msgid "dpkg not recorded as installed, cannot check for %s support!\n"
 3179 msgstr ""
 3180 "dpkg ikke registreret som installeret. Kan ikke kontrollere for %s-"
 3181 "understøttelse!\n"
 3182 
 3183 #: src/enquiry.c
 3184 msgid "Pre-Depends field"
 3185 msgstr "Feltet Pre-Depends"
 3186 
 3187 #: src/enquiry.c
 3188 msgid "epoch"
 3189 msgstr "epoken"
 3190 
 3191 #: src/enquiry.c
 3192 msgid "long filenames"
 3193 msgstr "lange filnavne"
 3194 
 3195 # conflicts og replaces er navne på felter
 3196 #: src/enquiry.c
 3197 msgid "multiple Conflicts and Replaces"
 3198 msgstr "flere Conflicts og Replaces"
 3199 
 3200 #: src/enquiry.c
 3201 msgid "multi-arch"
 3202 msgstr "flerarkitektur"
 3203 
 3204 #: src/enquiry.c
 3205 msgid "versioned Provides"
 3206 msgstr "versioneret Provides"
 3207 
 3208 #: src/enquiry.c
 3209 #, c-format
 3210 msgid ""
 3211 "cannot see how to satisfy pre-dependency:\n"
 3212 " %s"
 3213 msgstr ""
 3214 "kan ikke se hvordan man kan tilfredsstille forhåndsafhængighed:\n"
 3215 " %s"
 3216 
 3217 #: src/enquiry.c
 3218 #, c-format
 3219 msgid "cannot satisfy pre-dependencies for %.250s (wanted due to %.250s)"
 3220 msgstr ""
 3221 "kan ikke tilfredsstille forhåndsafhængigheder for %.250s (ønsket grundet "
 3222 "%.250s)"
 3223 
 3224 #: src/enquiry.c
 3225 #, fuzzy, c-format
 3226 #| msgid "--%s takes one package name argument"
 3227 msgid "--%s takes one <pkgname> argument"
 3228 msgstr "--%s tager et pakkenavn som parameter"
 3229 
 3230 #: src/enquiry.c
 3231 #, fuzzy, c-format
 3232 #| msgid "package '%s' is not installed"
 3233 msgid "package name '%s' is invalid: %s"
 3234 msgstr "pakken '%s' er ikke installeret"
 3235 
 3236 #: src/enquiry.c
 3237 #, fuzzy, c-format
 3238 #| msgid "--%s takes one package name argument"
 3239 msgid "--%s takes one <trigname> argument"
 3240 msgstr "--%s tager et pakkenavn som parameter"
 3241 
 3242 #: src/enquiry.c
 3243 #, fuzzy, c-format
 3244 #| msgid "trigger name contains invalid character"
 3245 msgid "trigger name '%s' is invalid: %s"
 3246 msgstr "udløsernavn indeholder ugyldigt tegn"
 3247 
 3248 #: src/enquiry.c
 3249 #, fuzzy, c-format
 3250 #| msgid "--%s takes one package name argument"
 3251 msgid "--%s takes one <archname> argument"
 3252 msgstr "--%s tager et pakkenavn som parameter"
 3253 
 3254 #: src/enquiry.c
 3255 #, fuzzy, c-format
 3256 #| msgid "architecture '%s' is illegal: %s"
 3257 msgid "architecture name '%s' is invalid: %s"
 3258 msgstr "arkitektur '%s' er ulovlig: %s"
 3259 
 3260 #: src/enquiry.c
 3261 #, fuzzy, c-format
 3262 #| msgid "--%s takes no arguments"
 3263 msgid "--%s takes one <version> argument"
 3264 msgstr "--%s tager ingen parametre"
 3265 
 3266 #: src/enquiry.c
 3267 #, fuzzy, c-format
 3268 #| msgid "version '%s' has bad syntax: %s"
 3269 msgid "version '%s' has bad syntax"
 3270 msgstr "versionen '%s' har en ugyldig syntaks: %s"
 3271 
 3272 #: src/enquiry.c
 3273 msgid ""
 3274 "--compare-versions takes three arguments: <version> <relation> <version>"
 3275 msgstr ""
 3276 "--compare-versions kræver tre parametre: <version> <relation> <version>"
 3277 
 3278 #: src/enquiry.c
 3279 msgid "--compare-versions bad relation"
 3280 msgstr "--compare-versions ugyldig relation"
 3281 
 3282 #: src/enquiry.c
 3283 #, c-format
 3284 msgid "--%s used with obsolete relation operator '%s'"
 3285 msgstr ""
 3286 
 3287 #: src/errors.c
 3288 #, c-format
 3289 msgid "failed to allocate memory for new entry in list of failed packages: %s"
 3290 msgstr ""
 3291 "kunne ikke frigøre hukommelse til ny indgang i listen over mislykkede "
 3292 "pakker: %s"
 3293 
 3294 #: src/errors.c
 3295 msgid "too many errors, stopping"
 3296 msgstr "for mange fejl, stopper"
 3297 
 3298 #: src/errors.c
 3299 #, c-format
 3300 msgid ""
 3301 "error processing package %s (--%s):\n"
 3302 " %s"
 3303 msgstr ""
 3304 "fejl under behandling af pakken %s (--%s):\n"
 3305 " %s"
 3306 
 3307 #: src/errors.c
 3308 #, c-format
 3309 msgid ""
 3310 "error processing archive %s (--%s):\n"
 3311 " %s"
 3312 msgstr ""
 3313 "fejl under behandling af arkivet %s (--%s):\n"
 3314 " %s"
 3315 
 3316 #: src/errors.c
 3317 msgid "Errors were encountered while processing:\n"
 3318 msgstr "Der opstod fejl under behandlingen:\n"
 3319 
 3320 #: src/errors.c
 3321 msgid "Processing was halted because there were too many errors.\n"
 3322 msgstr "Behandlingen blev stoppet fordi der var for mange fejl.\n"
 3323 
 3324 #: src/errors.c
 3325 #, c-format
 3326 msgid "package %s was on hold, processing it anyway as you requested"
 3327 msgstr "pakken %s var tilbageholdt, behandler den alligevel, efter dit ønske"
 3328 
 3329 #: src/errors.c
 3330 #, c-format
 3331 msgid ""
 3332 "Package %s is on hold, not touching it. Use --force-hold to override.\n"
 3333 msgstr ""
 3334 "Pakken %s er tilbageholdt, rører den ikke. Brug --force-hold for at "
 3335 "gennemtvinge.\n"
 3336 
 3337 #: src/force.c
 3338 msgid "Set all force options"
 3339 msgstr "Angiv alle tvungne tilvalg"
 3340 
 3341 #: src/force.c
 3342 msgid "Use MAC based security if available"
 3343 msgstr ""
 3344 
 3345 #: src/force.c
 3346 msgid "Replace a package with a lower version"
 3347 msgstr "Erstat en pakke med en lavere version"
 3348 
 3349 #: src/force.c
 3350 msgid "Configure any package which may help this one"
 3351 msgstr "Konfigurer alle pakker som kan hjælpe denne pakke"
 3352 
 3353 #: src/force.c
 3354 msgid "Process incidental packages even when on hold"
 3355 msgstr "Behandl trinvis øgende pakker selv på tilbagehold"
 3356 
 3357 #: src/force.c
 3358 msgid "Try to (de)install things even when not root"
 3359 msgstr "Forsøg at (af)installere ting selv når ikke administrator (root)"
 3360 
 3361 #: src/force.c
 3362 msgid "PATH is missing important programs, problems likely"
 3363 msgstr "PATH mangler vigtige programmer, problemer er sandsynlige"
 3364 
 3365 #: src/force.c
 3366 msgid "Install a package even if it fails authenticity check"
 3367 msgstr "Installer en pakke selv hvis den fejler godkendelseskontrol"
 3368 
 3369 #: src/force.c
 3370 msgid "Process even packages with wrong versions"
 3371 msgstr "Behandl også pakker med forkerte versioner"
 3372 
 3373 #: src/force.c
 3374 msgid "Overwrite an existing stat override when adding it"
 3375 msgstr ""
 3376 
 3377 #: src/force.c
 3378 msgid "Ignore a missing stat override when removing it"
 3379 msgstr ""
 3380 
 3381 #: src/force.c
 3382 msgid "Overwrite a file from one package with another"
 3383 msgstr "Overskriv en fil fra en pakke med en anden"
 3384 
 3385 #: src/force.c
 3386 msgid "Overwrite a diverted file with an undiverted version"
 3387 msgstr "Overskriv en omdirigeret fil med en ikke omdirigeret version"
 3388 
 3389 #: src/force.c
 3390 msgid "Overwrite one package's directory with another's file"
 3391 msgstr "Overskriv en pakkes mappe med en andens fil"
 3392 
 3393 #: src/force.c
 3394 msgid "Do not perform safe I/O operations when unpacking"
 3395 msgstr "Udfør ikke sikre I/O-handlinger under udpakning"
 3396 
 3397 #: src/force.c
 3398 msgid "Do not chroot into maintainer script environment"
 3399 msgstr ""
 3400 
 3401 #: src/force.c
 3402 msgid "Always use the new config files, don't prompt"
 3403 msgstr "Brug altid de nye konfigurationsfiler, spørg ikke"
 3404 
 3405 #: src/force.c
 3406 msgid "Always use the old config files, don't prompt"
 3407 msgstr "Brug altid de gamle konfigurationsfiler, spørg ikke"
 3408 
 3409 #: src/force.c
 3410 msgid ""
 3411 "Use the default option for new config files if one\n"
 3412 "is available, don't prompt. If no default can be found,\n"
 3413 "you will be prompted unless one of the confold or\n"
 3414 "confnew options is also given"
 3415 msgstr ""
 3416 "Brug standardindstillingen for nye konfigurationsfiler\n"
 3417 "hvis en sådan er tilgængelig, spørg ikke. Hvis ingen\n"
 3418 "standard kan findes, vil du blive spurgt med mindre\n"
 3419 "en af tilvalgene confold eller confnew også er angivet"
 3420 
 3421 #: src/force.c
 3422 msgid "Always install missing config files"
 3423 msgstr "Installer altid manglende konfigurationsfiler"
 3424 
 3425 #: src/force.c
 3426 msgid "Offer to replace config files with no new versions"
 3427 msgstr "Tilbyd at erstatte konfigurationsfiler med ingen nye versioner"
 3428 
 3429 #: src/force.c
 3430 msgid "Process even packages with wrong or no architecture"
 3431 msgstr "Behandl selv pakker med forkert eller ingen arkitektur"
 3432 
 3433 #: src/force.c
 3434 msgid "Install even if it would break another package"
 3435 msgstr "Installer selv om det ødelægger en anden pakke"
 3436 
 3437 #: src/force.c
 3438 msgid "Allow installation of conflicting packages"
 3439 msgstr "Tillad installation af pakker i konflikt"
 3440 
 3441 #: src/force.c
 3442 msgid "Turn all dependency problems into warnings"
 3443 msgstr "Omdan alle afhængighedsproblemer til advarsler"
 3444 
 3445 #: src/force.c
 3446 msgid "Turn dependency version problems into warnings"
 3447 msgstr "Omdan afhængighedsversionsproblemer til advarsler"
 3448 
 3449 #: src/force.c
 3450 msgid "Remove packages which require installation"
 3451 msgstr "Fjern pakker som kræver installation"
 3452 
 3453 #: src/force.c
 3454 msgid "Remove an essential package"
 3455 msgstr "Fjern en essentiel pakke"
 3456 
 3457 #: src/force.c
 3458 #, c-format
 3459 msgid ""
 3460 "%s forcing options - control behaviour when problems found:\n"
 3461 " warn but continue: --force-<thing>,<thing>,...\n"
 3462 " stop with error:  --refuse-<thing>,<thing>,... | --no-force-<thing>,...\n"
 3463 " Forcing things:\n"
 3464 msgstr ""
 3465 "%s fremtvinger tilvalg - kontroller opførsel når der opstår problemer:\n"
 3466 " advar men fortsæt:  --force<ting>,<ting>,...\n"
 3467 " stop med fejl:    --refuse-<ting>,<ting>,... | --no-force-<ting>,...\n"
 3468 " Fremtvinger ting:\n"
 3469 
 3470 #: src/force.c
 3471 #, c-format
 3472 msgid ""
 3473 "\n"
 3474 "WARNING - use of options marked [!] can seriously damage your installation.\n"
 3475 "Forcing options marked [*] are enabled by default.\n"
 3476 msgstr ""
 3477 "\n"
 3478 "ADVARSEL - brug af tilvalg markeret [!] kan i alvorlig grad skade din "
 3479 "installation.\n"
 3480 "Fremtvingelse af tilvalg markeret med [*] er aktiveret som standard.\n"
 3481 
 3482 #: src/force.c
 3483 #, c-format
 3484 msgid ""
 3485 "\n"
 3486 "Currently enabled options:\n"
 3487 " %s\n"
 3488 msgstr ""
 3489 
 3490 #: src/force.c
 3491 #, c-format
 3492 msgid "unknown force/refuse option '%.*s'"
 3493 msgstr "ukendt gennemtvingnings/afvisnings-tilvalg '%.*s'"
 3494 
 3495 #: src/force.c
 3496 #, fuzzy, c-format
 3497 #| msgid "obsolete force/refuse option '%s'\n"
 3498 msgid "obsolete force/refuse option '%s'"
 3499 msgstr "forældet gennemtvangs/afvisnings-tilvalg '%s'\n"
 3500 
 3501 #: src/force.c
 3502 msgid "overriding problem because --force enabled:"
 3503 msgstr "undertrykker problemet, fordi --force er givet:"
 3504 
 3505 #: src/help.c
 3506 msgid "not installed"
 3507 msgstr "ikke installeret"
 3508 
 3509 #: src/help.c
 3510 msgid "not installed but configs remain"
 3511 msgstr "ikke installeret, men konfigurationen består"
 3512 
 3513 #: src/help.c
 3514 msgid "broken due to failed removal or installation"
 3515 msgstr "ødelagt på grund af mislykket fjernelse eller installation"
 3516 
 3517 #: src/help.c
 3518 msgid "unpacked but not configured"
 3519 msgstr "udpakket, men ikke konfigureret"
 3520 
 3521 #: src/help.c
 3522 msgid "broken due to postinst failure"
 3523 msgstr "ødelagt grundet efterinstallations-fejl"
 3524 
 3525 #: src/help.c
 3526 msgid "awaiting trigger processing by another package"
 3527 msgstr "afventer udløserbehandling af en anden pakke"
 3528 
 3529 #: src/help.c
 3530 msgid "triggered"
 3531 msgstr "udløst"
 3532 
 3533 #: src/help.c
 3534 msgid "installed"
 3535 msgstr "installeret"
 3536 
 3537 #: src/help.c
 3538 msgid "PATH is not set"
 3539 msgstr "PATH er ikke defineret"
 3540 
 3541 #: src/help.c
 3542 #, c-format
 3543 msgid "'%s' not found in PATH or not executable"
 3544 msgstr "'%s' ikke fundet i PATH, eller er ikke eksekverbar"
 3545 
 3546 #: src/help.c
 3547 #, c-format
 3548 msgid ""
 3549 "%d expected program not found in PATH or not executable\n"
 3550 "%s"
 3551 msgid_plural ""
 3552 "%d expected programs not found in PATH or not executable\n"
 3553 "%s"
 3554 msgstr[0] ""
 3555 "%d forventet program er ikke fundet i PATH eller er ikke eksekverbar %s"
 3556 msgstr[1] ""
 3557 "%d forventede programmer er ikke fundet i PATH eller er ikke eksekverbar %s"
 3558 
 3559 #: src/help.c
 3560 msgid ""
 3561 "Note: root's PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /sbin"
 3562 msgstr ""
 3563 "Bemærk: PATH for root bør normalt indeholde /usr/local/sbin, /usr/sbin og /"
 3564 "sbin"
 3565 
 3566 #: src/main.c
 3567 #, c-format
 3568 msgid "Debian '%s' package management program version %s.\n"
 3569 msgstr "Debian '%s' pakkehåndteringsprogram version %s.\n"
 3570 
 3571 #: src/main.c
 3572 #, fuzzy, c-format
 3573 #| msgid ""
 3574 #| "Commands:\n"
 3575 #| " -i|--install    <.deb file name> ... | -R|--recursive "
 3576 #| "<directory> ...\n"
 3577 #| " --unpack      <.deb file name> ... | -R|--recursive "
 3578 #| "<directory> ...\n"
 3579 #| " -A|--record-avail <.deb file name> ... | -R|--recursive "
 3580 #| "<directory> ...\n"
 3581 #| " --configure    <package> ... | -a|--pending\n"
 3582 #| " --triggers-only  <package> ... | -a|--pending\n"
 3583 #| " -r|--remove    <package> ... | -a|--pending\n"
 3584 #| " -P|--purge     <package> ... | -a|--pending\n"
 3585 #| " -V|--verify <package> ...    Verify the integrity of package(s).\n"
 3586 #| " --get-selections [<pattern> ...] Get list of selections to stdout.\n"
 3587 #| " --set-selections         Set package selections from stdin.\n"
 3588 #| " --clear-selections        Deselect every non-essential package.\n"
 3589 #| " --update-avail [<Packages-file>] Replace available packages info.\n"
 3590 #| " --merge-avail [<Packages-file>] Merge with info from file.\n"
 3591 #| " --clear-avail          Erase existing available info.\n"
 3592 #| " --forget-old-unavail       Forget uninstalled unavailable pkgs.\n"
 3593 #| " -s|--status <package> ...    Display package status details.\n"
 3594 #| " -p|--print-avail <package> ...  Display available version details.\n"
 3595 #| " -L|--listfiles <package> ...   List files 'owned' by package(s).\n"
 3596 #| " -l|--list [<pattern> ...]    List packages concisely.\n"
 3597 #| " -S|--search <pattern> ...    Find package(s) owning file(s).\n"
 3598 #| " -C|--audit [<package> ...]    Check for broken package(s).\n"
 3599 #| " --add-architecture <arch>    Add <arch> to the list of "
 3600 #| "architectures.\n"
 3601 #| " --remove-architecture <arch>   Remove <arch> from the list of "
 3602 #| "architectures.\n"
 3603 #| " --print-architecture       Print dpkg architecture.\n"
 3604 #| " --print-foreign-architectures  Print allowed foreign architectures.\n"
 3605 #| " --compare-versions <a> <op> <b> Compare version numbers - see below.\n"
 3606 #| " --force-help           Show help on forcing.\n"
 3607 #| " -Dh|--debug=help         Show help on debugging.\n"
 3608 #| "\n"
 3609 msgid ""
 3610 "Commands:\n"
 3611 " -i|--install    <.deb file name>... | -R|--recursive <directory>...\n"
 3612 " --unpack      <.deb file name>... | -R|--recursive <directory>...\n"
 3613 " -A|--record-avail <.deb file name>... | -R|--recursive <directory>...\n"
 3614 " --configure    <package>... | -a|--pending\n"
 3615 " --triggers-only  <package>... | -a|--pending\n"
 3616 " -r|--remove    <package>... | -a|--pending\n"
 3617 " -P|--purge     <package>... | -a|--pending\n"
 3618 " -V|--verify [<package>...]    Verify the integrity of package(s).\n"
 3619 " --get-selections [<pattern>...] Get list of selections to stdout.\n"
 3620 " --set-selections         Set package selections from stdin.\n"
 3621 " --clear-selections        Deselect every non-essential package.\n"
 3622 " --update-avail [<Packages-file>] Replace available packages info.\n"
 3623 " --merge-avail [<Packages-file>] Merge with info from file.\n"
 3624 " --clear-avail          Erase existing available info.\n"
 3625 " --forget-old-unavail       Forget uninstalled unavailable pkgs.\n"
 3626 " -s|--status [<package>...]    Display package status details.\n"
 3627 " -p|--print-avail [<package>...] Display available version details.\n"
 3628 " -L|--listfiles <package>...   List files 'owned' by package(s).\n"
 3629 " -l|--list [<pattern>...]     List packages concisely.\n"
 3630 " -S|--search <pattern>...     Find package(s) owning file(s).\n"
 3631 " -C|--audit [<package>...]    Check for broken package(s).\n"
 3632 " --yet-to-unpack         Print packages selected for "
 3633 "installation.\n"
 3634 " --predep-package         Print pre-dependencies to unpack.\n"
 3635 " --add-architecture <arch>    Add <arch> to the list of architectures.\n"
 3636 " --remove-architecture <arch>   Remove <arch> from the list of "
 3637 "architectures.\n"
 3638 " --print-architecture       Print dpkg architecture.\n"
 3639 " --print-foreign-architectures  Print allowed foreign architectures.\n"
 3640 " --assert-<feature>        Assert support for the specified "
 3641 "feature.\n"
 3642 " --validate-<thing> <string>   Validate a <thing>'s <string>.\n"
 3643 " --compare-versions <a> <op> <b> Compare version numbers - see below.\n"
 3644 " --force-help           Show help on forcing.\n"
 3645 " -Dh|--debug=help         Show help on debugging.\n"
 3646 "\n"
 3647 msgstr ""
 3648 "Kommandoer:\n"
 3649 " -i|--install    <.deb-filnavn> ... | -R|--recursive <katalog> ...\n"
 3650 " --unpack      <.deb-filnavn> ... | -R|--recursive <katalog> ...\n"
 3651 " -A|--record-avail  <.deb-filnavn> ... | -R|--recursive <katalog> ...\n"
 3652 " --configure     <pakke> ... | -a|--pending\n"
 3653 " --triggers-only   <pakke> ... | -a|--pending\n"
 3654 " -r|--remove     <pakke> ... | -a|--pending\n"
 3655 " -P|--purge     <pakke> ... | -a|--pending\n"
 3656 " -V|--verify <pakke> ...     Verificer pakkernes integritet.\n"
 3657 " --get-selections [<mønster> ...] Skriv liste over valgene til standard-"
 3658 "ud.\n"
 3659 " --set-selections         Angiv pakkevalgene fra standard-ind.\n"
 3660 " --clear-selections        Fravælg alle ikke-essentielle pakker.\n"
 3661 " --update-avail <Packages-fil>  Erstat information om tilgængelige "
 3662 "pakker.\n"
 3663 " --merge-avail <Packages-fil>   Flet med information fra fil.\n"
 3664 " --clear-avail          Slet aktuelle "
 3665 "tilgængelighedsinformationer.\n"
 3666 " --forget-old-unavail       Glem uinstallerede, utilgængelige "
 3667 "pakker.\n"
 3668 " -s|--status <pakke> ...     Vis detaljer om pakkestatus.\n"
 3669 " -p|--print-avail <pakke> ...   Vis detaljer om tilgængelige versioner.\n"
 3670 " -L|--listfiles <pakke> ...    Vis de filer, der 'ejes' af pakkerne.\n"
 3671 " -l|--list [<mønster> ...]    Vis kortfattet pakkeliste.\n"
 3672 " -S|--search <mønster> ...    Find pakker, der 'ejer' filer.\n"
 3673 " -C|--audit            Tjek for ødelagte pakker.\n"
 3674 " --add-architecture <arkitektur> Tilføj <arkitektur> til "
 3675 "arkitekturlisten.\n"
 3676 " --remove-architecture <arkitek.> Fjern <arkitektur> fra listen over "
 3677 "arkitekturer.\n"
 3678 " --print-architecture       Vis dpkg-arkitektur.\n"
 3679 " --print-foreign-architectures  Vis tilladte fremmede arkitekturer.\n"
 3680 " --compare-versions <a> <op> <b> Sammenlign versionsnumre - se nedenfor.\n"
 3681 " --force-help           Vis hjælp til gennemtvingning.\n"
 3682 " -Dh|--debug=help         Vis hjælp til fejlsøgning.\n"
 3683 "\n"
 3684 
 3685 #: src/main.c src/querycmd.c src/trigcmd.c dpkg-deb/main.c dpkg-split/main.c
 3686 #, c-format
 3687 msgid ""
 3688 " -?, --help            Show this help message.\n"
 3689 "   --version          Show the version.\n"
 3690 "\n"
 3691 msgstr ""
 3692 " -?, --help            Vis denne hjælpetekst.\n"
 3693 "   --version          Vis versionen.\n"
 3694 "\n"
 3695 
 3696 #: src/main.c
 3697 #, fuzzy, c-format
 3698 #| msgid ""
 3699 #| "For internal use: dpkg --assert-support-predepends | --predep-package |\n"
 3700 #| " --assert-working-epoch | --assert-long-filenames | --assert-multi-"
 3701 #| "conrep |\n"
 3702 #| " --assert-multi-arch | --assert-versioned-provides.\n"
 3703 #| "\n"
 3704 msgid ""
 3705 "Assertable features: support-predepends, working-epoch, long-filenames,\n"
 3706 " multi-conrep, multi-arch, versioned-provides.\n"
 3707 "\n"
 3708 msgstr ""
 3709 "Til internt brug: dpkg --assert-support-predepends | --predep-package |\n"
 3710 " --assert-working-epoch | --assert-long-filenames | --assert-multi-conrep "
 3711 "|\n"
 3712 " --assert-multi-arch | --assert-versioned-provides..\n"
 3713 "\n"
 3714 
 3715 #: src/main.c
 3716 #, c-format
 3717 msgid ""
 3718 "Validatable things: pkgname, archname, trigname, version.\n"
 3719 "\n"
 3720 msgstr ""
 3721 
 3722 #: src/main.c
 3723 #, fuzzy, c-format
 3724 #| msgid ""
 3725 #| "Use dpkg -b|--build|-c|--contents|-e|--control|-I|--info|-f|--field|\n"
 3726 #| " -x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile on archives (type %s --"
 3727 #| "help).\n"
 3728 #| "\n"
 3729 msgid ""
 3730 "Use dpkg with -b, --build, -c, --contents, -e, --control, -I, --info,\n"
 3731 " -f, --field, -x, --extract, -X, --vextract, --ctrl-tarfile, --fsys-"
 3732 "tarfile\n"
 3733 "on archives (type %s --help).\n"
 3734 "\n"
 3735 msgstr ""
 3736 "Brug dpkg -b|--build|-c|--contents|-e|--control|-I|--info|-f|--field|\n"
 3737 " -x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile på arkiver (skriv %s --help).\n"
 3738 "\n"
 3739 
 3740 #: src/main.c
 3741 #, c-format
 3742 msgid ""
 3743 "Options:\n"
 3744 " --admindir=<directory>   Use <directory> instead of %s.\n"
 3745 " --root=<directory>     Install on a different root directory.\n"
 3746 " --instdir=<directory>   Change installation dir without changing admin "
 3747 "dir.\n"
 3748 " --path-exclude=<pattern>  Do not install paths which match a shell "
 3749 "pattern.\n"
 3750 " --path-include=<pattern>  Re-include a pattern after a previous "
 3751 "exclusion.\n"
 3752 " -O|--selected-only     Skip packages not selected for install/"
 3753 "upgrade.\n"
 3754 " -E|--skip-same-version   Skip packages whose same version is installed.\n"
 3755 " -G|--refuse-downgrade   Skip packages with earlier version than "
 3756 "installed.\n"
 3757 " -B|--auto-deconfigure   Install even if it would break some other "
 3758 "package.\n"
 3759 " --[no-]triggers      Skip or force consequential trigger "
 3760 "processing.\n"
 3761 " --verify-format=<format>  Verify output format (supported: 'rpm').\n"
 3762 " --no-debsig        Do not try to verify package signatures.\n"
 3763 " --no-act|--dry-run|--simulate\n"
 3764 "               Just say what we would do - don't do it.\n"
 3765 " -D|--debug=<octal>     Enable debugging (see -Dhelp or --debug=help).\n"
 3766 " --status-fd <n>      Send status change updates to file descriptor "
 3767 "<n>.\n"
 3768 " --status-logger=<command> Send status change updates to <command>'s "
 3769 "stdin.\n"
 3770 " --log=<filename>      Log status changes and actions to <filename>.\n"
 3771 " --ignore-depends=<package>,...\n"
 3772 "               Ignore dependencies involving <package>.\n"
 3773 " --force-...        Override problems (see --force-help).\n"
 3774 " --no-force-...|--refuse-...\n"
 3775 "               Stop when problems encountered.\n"
 3776 " --abort-after <n>     Abort after encountering <n> errors.\n"
 3777 "\n"
 3778 msgstr ""
 3779 "Tilvalg:\n"
 3780 " --admindir=<katalog>    Benyt <katalog> i stedet for %s.\n"
 3781 " --root=<katalog>      Installér i et andet rodkatalog.\n"
 3782 " --instdir=<katalog>    Skift installationskatalog uden at skifte\n"
 3783 "                administrationskatalog.\n"
 3784 " --path-exclude=<mønster>  Installér ikke stier som matcher et "
 3785 "skalmønster.\n"
 3786 " --path-include=<møsnter>  Geninkludér mønster efter tidligere "
 3787 "eksklusion.\n"
 3788 " -O|--selected-only     Spring over pakker, der ikke er valgt til\n"
 3789 "                installation/opgradering.\n"
 3790 " -E|--skip-same-version   Spring over pakker, hvis version i forvejen er\n"
 3791 "                installeret.\n"
 3792 " -G|--refuse-downgrade   Spring over pakker med tidligere version end "
 3793 "den\n"
 3794 "                installerede.\n"
 3795 " -B|--auto-deconfigure   Installér selvom dette ødelægger andre pakker.\n"
 3796 " --[no-]triggers      Overspring eller kør efterfølgende udløsere.\n"
 3797 " --verify-format=<format>  Verificer uddataformat (understøttet: 'rpm').\n"
 3798 " --no-debsig        Forsøg ikke at verificere pakkesignaturer.\n"
 3799 " --no-act|--dry-run|--simulate\n"
 3800 "               Vis kun hvad der ville ske, uden at gøre det.\n"
 3801 " -D|--debug=<oktal>     Kør fejlsøgning (se -Dhelp eller --"
 3802 "debug=help).\n"
 3803 " --status-fd <n>      Send statusopdateringer til fildeskriptor <n>.\n"
 3804 " --status-logger=<command> Send opdateringer om statusændring til "
 3805 "<command>'s standardind.\n"
 3806 " --log=<filnavn>      Log statusændringer og handlinger til "
 3807 "<filnavn>.\n"
 3808 " --ignore-depends=<pakke>,...\n"
 3809 "               Ignorér afhængigheder, der vedrører <pakke>.\n"
 3810 " --force-...        Gennemtving (se --force-help).\n"
 3811 " --no-force-...|--refuse-...\n"
 3812 "               Stop, når der opstår problemer.\n"
 3813 " --abort-after <n>     Afbryd efter <n> fejl.\n"
 3814 "\n"
 3815 
 3816 #: src/main.c
 3817 #, c-format
 3818 msgid ""
 3819 "Comparison operators for --compare-versions are:\n"
 3820 " lt le eq ne ge gt    (treat empty version as earlier than any "
 3821 "version);\n"
 3822 " lt-nl le-nl ge-nl gt-nl (treat empty version as later than any version);\n"
 3823 " < << <= = >= >> >    (only for compatibility with control file "
 3824 "syntax).\n"
 3825 "\n"
 3826 msgstr ""
 3827 "Sammenligningsoperatorer til --compare-versions er:\n"
 3828 " lt le eq ne ge gt    (betragt tom version som tidligere end andre "
 3829 "versioner);\n"
 3830 " lt-nl le-nl ge-nl gt-nl (betragt tom version som senere end andre "
 3831 "versioner);\n"
 3832 " < << <= = >= >> >    (kun for kompatibilitet med kontrolfilens "
 3833 "syntaks).\n"
 3834 "\n"
 3835 
 3836 #: src/main.c
 3837 #, c-format
 3838 msgid "Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management.\n"
 3839 msgstr ""
 3840 "Brug 'apt' eller 'aptitude' for en mere brugervenlig pakkehåndtering.\n"
 3841 
 3842 #: src/main.c
 3843 msgid ""
 3844 "Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];\n"
 3845 "Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management;\n"
 3846 "Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;\n"
 3847 "Type dpkg --force-help for a list of forcing options;\n"
 3848 "Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;\n"
 3849 "\n"
 3850 "Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through 'less' or "
 3851 "'more' !"
 3852 msgstr ""
 3853 "Skriv dpkg --help for hjælp om installation og afinstallation af pakker "
 3854 "[*];\n"
 3855 "Brug 'apt' eller 'aptitude' for en mere brugervenlig pakkehåndtering;\n"
 3856 "Skriv dpkg -Dhelp for en liste over værdierne i dpkg's fejlsøgningsflag;\n"
 3857 "Skriv dpkg --force-help for en liste over gennemtvingningstilvalg;\n"
 3858 "Skriv dpkg-deb --help for hjælp vedrørende manipulation af *.deb-filer;\n"
 3859 "\n"
 3860 "Tilvalg med [*] giver mange uddata - led dem gennem 'less' eller 'more'!"
 3861 
 3862 #: src/main.c
 3863 msgid "Generally helpful progress information"
 3864 msgstr "Generelt nyttig information om forløbet"
 3865 
 3866 #: src/main.c
 3867 msgid "Invocation and status of maintainer scripts"
 3868 msgstr "Kald og status for vedligeholdelsesskripter"
 3869 
 3870 #: src/main.c
 3871 msgid "Output for each file processed"
 3872 msgstr "Uddata for hver behandlet fil"
 3873 
 3874 #: src/main.c
 3875 msgid "Lots of output for each file processed"
 3876 msgstr "Masser af uddata for hver behandlet fil"
 3877 
 3878 #: src/main.c
 3879 msgid "Output for each configuration file"
 3880 msgstr "Uddata for hver konfigurationsfil"
 3881 
 3882 #: src/main.c
 3883 msgid "Lots of output for each configuration file"
 3884 msgstr "Masser af uddat for hver konfigurationsfil"
 3885 
 3886 #: src/main.c
 3887 msgid "Dependencies and conflicts"
 3888 msgstr "Afhængigheder og konflikter"
 3889 
 3890 #: src/main.c
 3891 msgid "Lots of dependencies/conflicts output"
 3892 msgstr "Masser af uddata for afhængigheder/konflikter"
 3893 
 3894 #: src/main.c
 3895 msgid "Trigger activation and processing"
 3896 msgstr "Udløseraktivitet og behandling"
 3897 
 3898 #: src/main.c
 3899 msgid "Lots of output regarding triggers"
 3900 msgstr "Masse af uddata vedrørende udløsere"
 3901 
 3902 #: src/main.c
 3903 msgid "Silly amounts of output regarding triggers"
 3904 msgstr "Tåbelig mængde af uddata vedrørende udløsere"
 3905 
 3906 #: src/main.c
 3907 msgid "Lots of drivel about eg the dpkg/info directory"
 3908 msgstr "Masser af nonsens om f.eks. dpkg/info-mappen"
 3909 
 3910 #: src/main.c
 3911 msgid "Insane amounts of drivel"
 3912 msgstr "Ufattelig mængde af nonsens"
 3913 
 3914 #: src/main.c
 3915 #, c-format
 3916 msgid ""
 3917 "%s debugging option, --debug=<octal> or -D<octal>:\n"
 3918 "\n"
 3919 " Number Ref. in source  Description\n"
 3920 msgstr ""
 3921 "%s fejlsøgningstilvalg, --debug=<octal> eller -D<octal>:\n"
 3922 "\n"
 3923 " Antal  Ref. i kilde   Beskrivelse\n"
 3924 
 3925 #: src/main.c
 3926 #, c-format
 3927 msgid ""
 3928 "\n"
 3929 "Debugging options can be mixed using bitwise-or.\n"
 3930 "Note that the meanings and values are subject to change.\n"
 3931 msgstr ""
 3932 "\n"
 3933 "Fejlsøgningstilvalg kan blandes med bitwise-or.\n"
 3934 "Bemærk at meningerne og værdierne kan ændre sig.\n"
 3935 
 3936 #: src/main.c
 3937 #, c-format
 3938 msgid "--%s requires a positive octal argument"
 3939 msgstr "--%s kræver en positiv oktal parameter"
 3940 
 3941 #: src/main.c
 3942 #, c-format
 3943 msgid "unknown verify output format '%s'"
 3944 msgstr "Verifikationsuddataformatet '%s' er ukendt"
 3945 
 3946 #: src/main.c
 3947 #, c-format
 3948 msgid "null package name in --%s comma-separated list '%.250s'"
 3949 msgstr "null-pakkenavn i --%s kommaadskilt liste '%.250s'"
 3950 
 3951 #: src/main.c
 3952 #, c-format
 3953 msgid "error executing hook '%s', exit code %d"
 3954 msgstr "fejl ved tilbagekaldet '%s', fejlkode %d"
 3955 
 3956 #: src/main.c
 3957 msgid "status logger"
 3958 msgstr "statuslogger"
 3959 
 3960 #: src/main.c dpkg-deb/info.c
 3961 #, c-format
 3962 msgid "--%s takes exactly one argument"
 3963 msgstr "--%s tager nøjagtig en parameter"
 3964 
 3965 #: src/main.c
 3966 #, c-format
 3967 msgid "architecture '%s' is illegal: %s"
 3968 msgstr "arkitektur '%s' er ulovlig: %s"
 3969 
 3970 #: src/main.c
 3971 #, c-format
 3972 msgid "architecture '%s' is reserved and cannot be added"
 3973 msgstr "arkitektur '%s' er reserveret og kan ikke tilføjes"
 3974 
 3975 #: src/main.c
 3976 #, c-format
 3977 msgid "cannot remove non-foreign architecture '%s'"
 3978 msgstr "kan ikke fjerne ikkefremmed arkitektur '%s'"
 3979 
 3980 #: src/main.c
 3981 #, c-format
 3982 msgid "removing architecture '%s' currently in use by database"
 3983 msgstr "fjerner arkitektur '%s' aktuelt i brug af database"
 3984 
 3985 #: src/main.c
 3986 #, c-format
 3987 msgid "cannot remove architecture '%s' currently in use by the database"
 3988 msgstr "kan ikke fjerne arkitektur '%s' aktuelt i brug af databasen"
 3989 
 3990 #: src/main.c
 3991 #, c-format
 3992 msgid "couldn't open '%i' for stream"
 3993 msgstr "kunne ikke åbne '%i' for strøm"
 3994 
 3995 #: src/main.c
 3996 #, fuzzy, c-format
 3997 #| msgid "unexpected eof before end of line %d"
 3998 msgid "unexpected end of file before end of line %d"
 3999 msgstr "uventet slut-på-fil før afslutningen af linje %d"
 4000 
 4001 #: src/main.c src/querycmd.c src/statcmd.c dpkg-deb/main.c dpkg-split/main.c
 4002 msgid "need an action option"
 4003 msgstr "kræver et handlingstilvalg"
 4004 
 4005 #: src/main.c
 4006 msgid "cannot set primary group ID to root"
 4007 msgstr ""
 4008 
 4009 #: src/main.c src/script.c
 4010 msgid "unable to setenv for subprocesses"
 4011 msgstr "kan ikke setenv for underprocesser"
 4012 
 4013 #: src/packages.c
 4014 msgid ""
 4015 "you must specify packages by their own names, not by quoting the names of "
 4016 "the files they come in"
 4017 msgstr ""
 4018 "du skal angive pakker ved deres egne navne, ikke ved de filnavne, de ligger i"
 4019 
 4020 #: src/packages.c
 4021 #, c-format
 4022 msgid "--%s --pending does not take any non-option arguments"
 4023 msgstr "--%s --pending tager ingen ikke-tilvalgs-parametre"
 4024 
 4025 #: src/packages.c src/querycmd.c
 4026 #, c-format
 4027 msgid "--%s needs at least one package name argument"
 4028 msgstr "--%s kræver mindst ét pakkenavn som parameter"
 4029 
 4030 #: src/packages.c
 4031 #, c-format
 4032 msgid "Package %s listed more than once, only processing once.\n"
 4033 msgstr "Pakken %s nævnes flere gange, behandles kun én gang.\n"
 4034 
 4035 #: src/packages.c
 4036 #, c-format
 4037 msgid ""
 4038 "More than one copy of package %s has been unpacked\n"
 4039 " in this run ! Only configuring it once.\n"
 4040 msgstr ""
 4041 "Flere kopier af pakken %s er blevet udpakket under\n"
 4042 " denne kørsel! Konfigurerer den kun én gang.\n"
 4043 
 4044 #: src/packages.c
 4045 #, c-format
 4046 msgid ""
 4047 "package %.250s is not ready for trigger processing\n"
 4048 " (current status '%.250s' with no pending triggers)"
 4049 msgstr ""
 4050 "pakken %.250s ikke klar til udløserbehandling\n"
 4051 " (nuværende status '%.250s' uden ventende udløsere)"
 4052 
 4053 #: src/packages.c
 4054 #, c-format
 4055 msgid " Package %s which provides %s is to be removed.\n"
 4056 msgstr " Pakken %s, som giver %s, skal til at blive afinstalleret.\n"
 4057 
 4058 #: src/packages.c
 4059 #, c-format
 4060 msgid " Package %s is to be removed.\n"
 4061 msgstr " Pakken %s skal til at blive afinstalleret.\n"
 4062 
 4063 #: src/packages.c
 4064 #, c-format
 4065 msgid " Version of %s on system, provided by %s, is %s.\n"
 4066 msgstr " Version af %s på systemet, leveret af %s, er %s.\n"
 4067 
 4068 #: src/packages.c
 4069 #, c-format
 4070 msgid " Version of %s on system is %s.\n"
 4071 msgstr " Version af %s på systemet er %s.\n"
 4072 
 4073 #: src/packages.c
 4074 #, c-format
 4075 msgid " Package %s which provides %s awaits trigger processing.\n"
 4076 msgstr " Pakken %s, som giver %s, afventer behandling af udløsere.\n"
 4077 
 4078 #: src/packages.c
 4079 #, c-format
 4080 msgid " Package %s awaits trigger processing.\n"
 4081 msgstr " Pakken %s afventer behandling af udløsere.\n"
 4082 
 4083 #: src/packages.c
 4084 #, c-format
 4085 msgid "also configuring '%s' (required by '%s')"
 4086 msgstr "konfigurerer også '%s' (krævet af '%s')"
 4087 
 4088 #: src/packages.c
 4089 #, c-format
 4090 msgid " Package %s which provides %s is not configured yet.\n"
 4091 msgstr " Pakken %s, som giver %s, er ikke sat op endnu.\n"
 4092 
 4093 #: src/packages.c
 4094 #, c-format
 4095 msgid " Package %s is not configured yet.\n"
 4096 msgstr " Pakken %s er ikke sat op endnu.\n"
 4097 
 4098 #: src/packages.c
 4099 #, c-format
 4100 msgid " Package %s which provides %s is not installed.\n"
 4101 msgstr " Pakken '%s, som giver %s,' er ikke installeret.\n"
 4102 
 4103 #: src/packages.c
 4104 #, c-format
 4105 msgid " Package %s is not installed.\n"
 4106 msgstr " Pakken '%s' er ikke installeret.\n"
 4107 
 4108 #: src/packages.c
 4109 #, c-format
 4110 msgid " %s (%s) breaks %s and is %s.\n"
 4111 msgstr " %s (%s) ødelægger %s og er %s.\n"
 4112 
 4113 #: src/packages.c
 4114 #, c-format
 4115 msgid " %s (%s) provides %s.\n"
 4116 msgstr " %s (%s) tilbyder %s.\n"
 4117 
 4118 #: src/packages.c
 4119 #, c-format
 4120 msgid " Version of %s to be configured is %s.\n"
 4121 msgstr " Versionen af %s, der skal sætte op, er %s.\n"
 4122 
 4123 #: src/packages.c
 4124 msgid " depends on "
 4125 msgstr " afhænger af "
 4126 
 4127 #: src/packages.c
 4128 msgid "; however:\n"
 4129 msgstr "; men:\n"
 4130 
 4131 #: src/querycmd.c src/select.c
 4132 #, c-format
 4133 msgid "no packages found matching %s"
 4134 msgstr "ingen pakker fundet der matcher %s"
 4135 
 4136 # Satans! Det her er overskriften i en tabel på formen nedenfor.
 4137 #
 4138 # Der er umuligt plads til at skrive det hele inden for 80 kolonner (bl.a. fordi 'hold' hedder 'tilbagehold'), så jeg har indrykket to ekstra linjer blandt overskrifterne. Dette ødelægger det "pile-agtige" arrangement af bindestreger og skråstreger til venstre, på nær den (forhåbentlig) snedige detalje at "Err?"-linjen er indrykket en ekstra gang, så "tegningen" burde komme ud sammenhængende. -Ask
 4139 #
 4140 # Her er et eksempel på en sådan tabel:
 4141 #
 4142 # Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
 4143 # | Status=Not/Inst/Cfg-files/Unpacked/Failed-cfg/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
 4144 # |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
 4145 # ||/ Navn      Version    Beskrivelse
 4146 # +++-==============-==============-============================================
 4147 # un a2ps      <ingen>    (ingen tilgængelig beskrivelse)
 4148 # un aalib1     <ingen>    (ingen tilgængelig beskrivelse)
 4149 # un abrowser    <ingen>    (ingen tilgængelig beskrivelse)
 4150 # un abrowser-3.5  <ingen>    (ingen tilgængelig beskrivelse)
 4151 # un abrowser-3.5-b <ingen>    (ingen tilgængelig beskrivelse)
 4152 # un abrowser-3.6-b <ingen>    (ingen tilgængelig beskrivelse)
 4153 # un abrowser-brand <ingen>    (ingen tilgængelig beskrivelse)
 4154 # un abrowser-ubufo <ingen>    (ingen tilgængelig beskrivelse)
 4155 # un acl      <ingen>    (ingen tilgængelig beskrivelse)
 4156 # ii acpi-support  0.136.1    scripts for handling many ACPI events
 4157 # ii acpid     1.0.10-5ubuntu Advanced Configuration and Power Interface e
 4158 # un adbbs     <ingen>    (ingen tilgængelig beskrivelse)
 4159 # ...
 4160 #. TRANSLATORS: This is the header that appears on 'dpkg-query -l'. The
 4161 #. * string should remain under 80 characters. The uppercase letters in
 4162 #. * the state values denote the abbreviated letter that will appear on
 4163 #. * the first three columns, which should ideally match the English one
 4164 #. * (e.g. Remove → supRimeix), see dpkg-query(1) for further details. The
 4165 #. * translated message can use additional lines if needed.
 4166 #: src/querycmd.c
 4167 msgid ""
 4168 "Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold\n"
 4169 "| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-"
 4170 "pend\n"
 4171 "|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)\n"
 4172 msgstr ""
 4173 "Ønsket=Ukendt/Installér/(R)fjern/(P)udrens/tilbageHold\n"
 4174 "| Status=(N)ikke/Installeret/(C)Konfigfiler/Udpakket/(F)halvkonfig./\n"
 4175 "|/    Halvt-installeret/(W)afventer-udløser/(T)udløser-afventer\n"
 4176 "|| Fejl?=(ingen)/tilbilbageHoldt/geninstallation-kRæves/X=begge-problemer\n"
 4177 "|| /   (Status, Fejl: store bogstaver=alvorligt)\n"
 4178 
 4179 #: src/querycmd.c
 4180 msgid "Name"
 4181 msgstr "Navn"
 4182 
 4183 #: src/querycmd.c
 4184 msgid "Version"
 4185 msgstr "Version"
 4186 
 4187 #: src/querycmd.c
 4188 msgid "Architecture"
 4189 msgstr "Arkitektur"
 4190 
 4191 #: src/querycmd.c
 4192 msgid "Description"
 4193 msgstr "Beskrivelse"
 4194 
 4195 #: src/querycmd.c
 4196 #, fuzzy
 4197 #| msgid "showing file on pager"
 4198 msgid "showing package list on pager"
 4199 msgstr "viser fil på tekstsøger"
 4200 
 4201 #: src/querycmd.c
 4202 #, c-format
 4203 msgid "diversion by %s from: %s\n"
 4204 msgstr "omdirigeret af %s fra: %s\n"
 4205 
 4206 #: src/querycmd.c
 4207 #, c-format
 4208 msgid "diversion by %s to: %s\n"
 4209 msgstr "omdirigeret af %s til: %s\n"
 4210 
 4211 #: src/querycmd.c
 4212 #, c-format
 4213 msgid "local diversion from: %s\n"
 4214 msgstr "lokal omrokering fra: %s\n"
 4215 
 4216 #: src/querycmd.c
 4217 #, c-format
 4218 msgid "local diversion to: %s\n"
 4219 msgstr "lokal omdirigering til: %s\n"
 4220 
 4221 #: src/querycmd.c
 4222 msgid "--search needs at least one file name pattern argument"
 4223 msgstr "--search kræver mindst ét filnavnsmønster som parameter"
 4224 
 4225 #: src/querycmd.c
 4226 #, c-format
 4227 msgid "no path found matching pattern %s"
 4228 msgstr "ingen pakker fundet der matcher mønster %s"
 4229 
 4230 #: src/querycmd.c
 4231 #, c-format
 4232 msgid "package '%s' is not installed and no information is available"
 4233 msgstr ""
 4234 "pakken '%s' er ikke installeret og der er ingen tilgængelig information"
 4235 
 4236 #: src/querycmd.c
 4237 #, fuzzy
 4238 #| msgid ""
 4239 #| "Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files,\n"
 4240 #| "and dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list their contents.\n"
 4241 msgid "Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files.\n"
 4242 msgstr ""
 4243 "Brug dpkg --info (= dpkg-deb --info) til at undersøge arkivfiler,\n"
 4244 "og dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) til at vise deres indhold.\n"
 4245 
 4246 #: src/querycmd.c
 4247 #, c-format
 4248 msgid "package '%s' is not available"
 4249 msgstr "pakken '%s' er ikke tilgængelig"
 4250 
 4251 #: src/querycmd.c
 4252 #, c-format
 4253 msgid "Package '%s' does not contain any files (!)\n"
 4254 msgstr "Pakken '%s' indeholder ingen filer (!)\n"
 4255 
 4256 #: src/querycmd.c
 4257 #, c-format
 4258 msgid "locally diverted to: %s\n"
 4259 msgstr "lokalt omdirigeret til: %s\n"
 4260 
 4261 #: src/querycmd.c
 4262 #, c-format
 4263 msgid "package diverts others to: %s\n"
 4264 msgstr "pakke omdirigerer andre til: %s\n"
 4265 
 4266 #: src/querycmd.c
 4267 #, c-format
 4268 msgid "diverted by %s to: %s\n"
 4269 msgstr "omdirigeret af %s til %s\n"
 4270 
 4271 #: src/querycmd.c
 4272 #, fuzzy
 4273 #| msgid ""
 4274 #| "Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files,\n"
 4275 #| "and dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list their contents.\n"
 4276 msgid ""
 4277 "Use dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list archive files contents.\n"
 4278 msgstr ""
 4279 "Brug dpkg --info (= dpkg-deb --info) til at undersøge arkivfiler,\n"
 4280 "og dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) til at vise deres indhold.\n"
 4281 
 4282 #: src/querycmd.c dpkg-deb/info.c
 4283 #, c-format
 4284 msgid "error in show format: %s"
 4285 msgstr "fejl i show-format: %s"
 4286 
 4287 #: src/querycmd.c
 4288 #, c-format
 4289 msgid "control file contains %c"
 4290 msgstr "kontrolfilen indeholder %c"
 4291 
 4292 #: src/querycmd.c dpkg-deb/build.c
 4293 #, c-format
 4294 msgid "--%s takes at most two arguments"
 4295 msgstr "--%s kan højest tage to argumenter"
 4296 
 4297 #: src/querycmd.c
 4298 #, c-format
 4299 msgid "--%s takes one package name argument"
 4300 msgstr "--%s tager et pakkenavn som parameter"
 4301 
 4302 #: src/querycmd.c
 4303 #, c-format
 4304 msgid "--%s takes exactly two arguments"
 4305 msgstr "--%s tager præcist to parametre"
 4306 
 4307 #: src/querycmd.c
 4308 #, c-format
 4309 msgid "control file '%s' does not exist"
 4310 msgstr "kontrolfil '%s' findes ikke"
 4311 
 4312 # Debian-%s-pakkehåndteringsprogramforespørgselsværktøj version %s.
 4313 #: src/querycmd.c
 4314 #, c-format
 4315 msgid "Debian %s package management program query tool version %s.\n"
 4316 msgstr ""
 4317 "Programforespørgselsværktøjet %s version %s til Debianpakkehåndtering.\n"
 4318 
 4319 #: src/querycmd.c
 4320 #, fuzzy, c-format
 4321 #| msgid ""
 4322 #| "Commands:\n"
 4323 #| " -s|--status <package> ...    Display package status details.\n"
 4324 #| " -p|--print-avail <package> ...  Display available version details.\n"
 4325 #| " -L|--listfiles <package> ...   List files 'owned' by package(s).\n"
 4326 #| " -l|--list [<pattern> ...]    List packages concisely.\n"
 4327 #| " -W|--show [<pattern> ...]    Show information on package(s).\n"
 4328 #| " -S|--search <pattern> ...    Find package(s) owning file(s).\n"
 4329 #| "   --control-list <package>   Print the package control file list.\n"
 4330 #| "   --control-show <package> <file>\n"
 4331 #| "                  Show the package control file.\n"
 4332 #| " -c|--control-path <package> [<file>]\n"
 4333 #| "                  Print path for package control file.\n"
 4334 #| "\n"
 4335 msgid ""
 4336 "Commands:\n"
 4337 " -s, --status [<package>...]   Display package status details.\n"
 4338 " -p, --print-avail [<package>...] Display available version details.\n"
 4339 " -L, --listfiles <package>...   List files 'owned' by package(s).\n"
 4340 " -l, --list [<pattern>...]    List packages concisely.\n"
 4341 " -W, --show [<pattern>...]    Show information on package(s).\n"
 4342 " -S, --search <pattern>...    Find package(s) owning file(s).\n"
 4343 "   --control-list <package>   Print the package control file list.\n"
 4344 "   --control-show <package> <file>\n"
 4345 "                  Show the package control file.\n"
 4346 " -c, --control-path <package> [<file>]\n"
 4347 "                  Print path for package control file.\n"
 4348 "\n"
 4349 msgstr ""
 4350 "Kommandoer:\n"
 4351 " -s|--status <pakke> ...     viser detaljer om pakkestatus.\n"
 4352 " -p|--print-avail <pakke> ...   vis detaljer om tilgængelig version.\n"
 4353 " -L|--listfiles <pakke> ...    vis filer, der 'ejes' af pakker.\n"
 4354 " -l|--list [<mønster> ...]    vis pakker koncist.\n"
 4355 " -W|--show <mønster> ...     vis oplysninger om pakker.\n"
 4356 " -S|--search <mønster> ...    find pakker, der ejer filer.\n"
 4357 "   --control-list <pakke>    vis fillisten for pakkekontrol.\n"
 4358 "   --control-show <pakke> <fil>\n"
 4359 "                  vis filen for pakkekontrol.\n"
 4360 " -c|--control-path <pakke> [<fil>]\n"
 4361 "                  Vis sti for filen til pakkekontrol.\n"
 4362 "\n"
 4363 
 4364 #: src/querycmd.c
 4365 #, c-format
 4366 msgid ""
 4367 "Options:\n"
 4368 " --admindir=<directory>      Use <directory> instead of %s.\n"
 4369 " --load-avail           Use available file on --show and --list.\n"
 4370 " -f|--showformat=<format>     Use alternative format for --show.\n"
 4371 "\n"
 4372 msgstr ""
 4373 "Tilvalg:\n"
 4374 " --admindir=<katalog>       Brug <katalog> i stedet for %s\n"
 4375 " --load-avail           Brug tilgængelig fil på --show og --"
 4376 "list.\n"
 4377 " -f|--showformat=<format>     Brug alternativt format til --show\n"
 4378 
 4379 #: src/querycmd.c dpkg-deb/main.c
 4380 #, c-format
 4381 msgid ""
 4382 "Format syntax:\n"
 4383 " A format is a string that will be output for each package. The format\n"
 4384 " can include the standard escape sequences \\n (newline), \\r (carriage\n"
 4385 " return) or \\\\ (plain backslash). Package information can be included\n"
 4386 " by inserting variable references to package fields using the ${var[;"
 4387 "width]}\n"
 4388 " syntax. Fields will be right-aligned unless the width is negative in "
 4389 "which\n"
 4390 " case left alignment will be used.\n"
 4391 msgstr ""
 4392 "Format-syntaks:\n"
 4393 " Et format er en streng, der udlæses for hver pakke. Formatet kan omfatte\n"
 4394 " standard-escapesekvensen \\n (linjeskift), \\r (vognretur) eller \\\\\n"
 4395 " (ren backslash). Pakkeoplysninger kan medtages ved at indsætte variabel-\n"
 4396 " referencer til pakkefelter med syntaksen ${var[;bredde]}. Felterne bliver\n"
 4397 " højrejusteret, medmindre bredden er negativ. I så fald benyttes\n"
 4398 " venstrejustering.\n"
 4399 
 4400 #: src/querycmd.c
 4401 msgid "Use --help for help about querying packages."
 4402 msgstr "Brug --help for at få hjælp om pakkeforespørgsel."
 4403 
 4404 #: src/remove.c
 4405 #, c-format
 4406 msgid "ignoring request to remove %.250s which isn't installed"
 4407 msgstr "ignorerer ønsket om at fjerne %.250s, som ikke er installeret"
 4408 
 4409 #: src/remove.c
 4410 #, c-format
 4411 msgid ""
 4412 "ignoring request to remove %.250s, only the config\n"
 4413 " files of which are on the system; use --purge to remove them too"
 4414 msgstr ""
 4415 "ignorerer ønsket om at fjerne %.250s. Kun konfigurations-\n"
 4416 "filerne er på systemet; brug --purge for også at fjerne disse"
 4417 
 4418 #: src/remove.c
 4419 msgid "this is an essential package; it should not be removed"
 4420 msgstr "dette er en essentiel pakke; den bør ikke afinstalleres"
 4421 
 4422 #: src/remove.c
 4423 #, c-format
 4424 msgid ""
 4425 "dependency problems prevent removal of %s:\n"
 4426 "%s"
 4427 msgstr ""
 4428 "afhængighedsproblemer forhindrer afinstallation af %s:\n"
 4429 "%s"
 4430 
 4431 #: src/remove.c
 4432 msgid "dependency problems - not removing"
 4433 msgstr "afhængighedsproblemer - afinstallerer ikke"
 4434 
 4435 #: src/remove.c
 4436 #, c-format
 4437 msgid ""
 4438 "%s: dependency problems, but removing anyway as you requested:\n"
 4439 "%s"
 4440 msgstr ""
 4441 "%s: afhængighedsproblemer, men afinstallerer efter dit ønske alligevel:\n"
 4442 "%s"
 4443 
 4444 #: src/remove.c
 4445 msgid ""
 4446 "package is in a very bad inconsistent state; you should\n"
 4447 " reinstall it before attempting a removal"
 4448 msgstr ""
 4449 "Pakken er i en meget dårlig, inkonsistent tilstand; du bør\n"
 4450 " geninstallere den inden du forsøger at afinstallere den."
 4451 
 4452 #: src/remove.c
 4453 #, c-format
 4454 msgid "Would remove or purge %s (%s) ...\n"
 4455 msgstr "Ville afinstallere eller udrense %s (%s) ...\n"
 4456 
 4457 #: src/remove.c
 4458 #, c-format
 4459 msgid "Removing %s (%s) ...\n"
 4460 msgstr "Afinstallerer %s (%s) ...\n"
 4461 
 4462 #: src/remove.c src/unpack.c
 4463 #, c-format
 4464 msgid "unable to delete control info file '%.250s'"
 4465 msgstr "kunne ikke slette kontrolinformationsfilen '%.250s'"
 4466 
 4467 #: src/remove.c
 4468 #, c-format
 4469 msgid ""
 4470 "while removing %.250s, unable to remove directory '%.250s': %s - directory "
 4471 "may be a mount point?"
 4472 msgstr ""
 4473 "kunne ved afinstallation af %.250s ikke fjerne kataloget '%.250s': %s - kan "
 4474 "kataloget være et monteringspunkt?"
 4475 
 4476 #: src/remove.c
 4477 #, c-format
 4478 msgid "unable to securely remove '%.250s'"
 4479 msgstr "kan ikke på sikker vis fjerne '%.250s'"
 4480 
 4481 #: src/remove.c
 4482 #, c-format
 4483 msgid "while removing %.250s, directory '%.250s' not empty so not removed"
 4484 msgstr ""
 4485 "ved fjernelse af %.250s var kataloget '%.250s' ikke tomt - fjernes ikke"
 4486 
 4487 #: src/remove.c
 4488 #, c-format
 4489 msgid "Purging configuration files for %s (%s) ...\n"
 4490 msgstr "Renser ud i konfigurationsfilerne for %s (%s)...\n"
 4491 
 4492 #: src/remove.c
 4493 #, c-format
 4494 msgid "cannot remove old config file '%.250s' (= '%.250s')"
 4495 msgstr "kan ikke slette gammel konfigurationsfil '%.250s' (= '%.250s')"
 4496 
 4497 #: src/remove.c
 4498 #, fuzzy, c-format
 4499 #| msgid "cannot read config file dir `%.250s' (from `%.250s')"
 4500 msgid "cannot read config file directory '%.250s' (from '%.250s')"
 4501 msgstr "kan ikke læse konfigurationsfils-kataloget %.250s' (fra '%.250s')"
 4502 
 4503 #: src/remove.c
 4504 #, c-format
 4505 msgid "cannot remove old backup config file '%.250s' (of '%.250s')"
 4506 msgstr ""
 4507 "kan ikke slette gammel sikkerhedskopi af konfigurationsfilen '%.250s' (fra "
 4508 "'%.250s')"
 4509 
 4510 #: src/remove.c
 4511 msgid "cannot remove old files list"
 4512 msgstr "kan ikke slette gammel filliste"
 4513 
 4514 #: src/remove.c
 4515 msgid "can't remove old postrm script"
 4516 msgstr "kan ikke slette gammelt 'postrm'-script"
 4517 
 4518 #: src/script.c
 4519 #, c-format
 4520 msgid "unable to set execute permissions on '%.250s'"
 4521 msgstr "kunne ikke sætte eksekveringsrettigheder for '%.250s'"
 4522 
 4523 #: src/script.c
 4524 msgid "admindir must be inside instdir for dpkg to work properly"
 4525 msgstr "admindir skal være inden i instdir for at dpkg virker korrekt"
 4526 
 4527 #: src/script.c
 4528 msgid ""
 4529 "not enough privileges to change root directory with --force-not-root, "
 4530 "consider using --force-script-chrootless?"
 4531 msgstr ""
 4532 
 4533 #: src/script.c
 4534 #, c-format
 4535 msgid "failed to chroot to '%.250s'"
 4536 msgstr "kunne ikke skifte filrod til '%.250s'"
 4537 
 4538 #: src/script.c dpkg-deb/build.c
 4539 #, c-format
 4540 msgid "failed to chdir to '%.255s'"
 4541 msgstr "kunne ikke skifte katalog til '%.255s'"
 4542 
 4543 #: src/script.c
 4544 msgid "unable to setenv for maintainer script"
 4545 msgstr "kan ikke setenv til vedligeholderscript"
 4546 
 4547 #: src/script.c
 4548 msgid "cannot set security execution context for maintainer script"
 4549 msgstr ""
 4550 "kan ikke angive konteksten til sikkerhedskørsel for vedligeholderscriptet"
 4551 
 4552 #: src/script.c
 4553 #, fuzzy, c-format
 4554 #| msgid "installed %s script"
 4555 msgid "installed %s package %s script"
 4556 msgstr "installerede %s-script"
 4557 
 4558 #: src/script.c
 4559 #, c-format
 4560 msgid "unable to stat %s '%.250s'"
 4561 msgstr "kunne ikke finde %s '%.250s'"
 4562 
 4563 #: src/script.c
 4564 #, fuzzy, c-format
 4565 #| msgid "new %s script"
 4566 msgid "new %s package %s script"
 4567 msgstr "nyt %s-script"
 4568 
 4569 #: src/script.c
 4570 #, fuzzy, c-format
 4571 #| msgid "old %s script"
 4572 msgid "old %s package %s script"
 4573 msgstr "gammelt %s-script"
 4574 
 4575 #: src/script.c
 4576 #, c-format
 4577 msgid "unable to stat %s '%.250s': %s"
 4578 msgstr "kunne ikke tilgå %s '%.250s': %s"
 4579 
 4580 #: src/script.c
 4581 msgid "trying script from the new package instead ..."
 4582 msgstr "forsøger i stedet script fra ny pakke ..."
 4583 
 4584 #: src/script.c
 4585 msgid "there is no script in the new version of the package - giving up"
 4586 msgstr "der er intet script i den nye version af pakken - giver op"
 4587 
 4588 #: src/script.c
 4589 msgid "... it looks like that went OK"
 4590 msgstr "... det ser ud til, at alt gik o.k."
 4591 
 4592 #: src/select.c
 4593 #, fuzzy, c-format
 4594 #| msgid "unexpected end of line in package name at line %d"
 4595 msgid "unexpected end of file in package name at line %d"
 4596 msgstr "uventet linjeafslutning i pakkenavn på linje %d"
 4597 
 4598 #: src/select.c
 4599 #, c-format
 4600 msgid "unexpected end of line in package name at line %d"
 4601 msgstr "uventet linjeafslutning i pakkenavn på linje %d"
 4602 
 4603 #: src/select.c
 4604 #, fuzzy, c-format
 4605 #| msgid "unexpected end of line after package name at line %d"
 4606 msgid "unexpected end of file after package name at line %d"
 4607 msgstr "uventet linjeafslutning efter pakkenavn på linje %d"
 4608 
 4609 #: src/select.c
 4610 #, c-format
 4611 msgid "unexpected end of line after package name at line %d"
 4612 msgstr "uventet linjeafslutning efter pakkenavn på linje %d"
 4613 
 4614 #: src/select.c
 4615 #, c-format
 4616 msgid "unexpected data after package and selection at line %d"
 4617 msgstr "uventede data efter pakke og valg på linje %d"
 4618 
 4619 #: src/select.c
 4620 #, c-format
 4621 msgid "illegal package name at line %d: %.250s"
 4622 msgstr "ugyldigt pakkenavn på linje %d: %.250s"
 4623 
 4624 #: src/select.c
 4625 #, fuzzy, c-format
 4626 #| msgid "package not in database at line %d: %.250s"
 4627 msgid "package not in status nor available database at line %d: %.250s"
 4628 msgstr "pakke ikke i database på linje %d: %.250s"
 4629 
 4630 #: src/select.c
 4631 #, c-format
 4632 msgid "unknown wanted status at line %d: %.250s"
 4633 msgstr "ukendt ønsket status på linje %d: %.250s"
 4634 
 4635 #: src/select.c
 4636 msgid "read error on standard input"
 4637 msgstr "læsefejl fra standard-inddata"
 4638 
 4639 #: src/select.c
 4640 #, fuzzy
 4641 #| msgid ""
 4642 #| "found unknown packages; this might mean the available database\n"
 4643 #| "is outdated, and needs to be updated through a frontend method"
 4644 msgid ""
 4645 "found unknown packages; this might mean the available database\n"
 4646 "is outdated, and needs to be updated through a frontend method;\n"
 4647 "please see the FAQ <https://wiki.debian.org/Teams/Dpkg/FAQ>"
 4648 msgstr ""
 4649 "fandt ukendte pakker; dette kan betyde at den tilgængelige database\n"
 4650 "er forældet, og skal opdateres via en brugerflademetode"
 4651 
 4652 #: src/selinux.c
 4653 msgid "cannot open security status notification channel"
 4654 msgstr "kan ikke åbne påmindelseskanal for sikkerhedsstatus"
 4655 
 4656 #: src/selinux.c
 4657 msgid "cannot get security labeling handle"
 4658 msgstr "kan ikke indhente håndtag for sikkerhedsetikettering"
 4659 
 4660 #: src/selinux.c
 4661 #, c-format
 4662 msgid "cannot set security context for file object '%s'"
 4663 msgstr "kan ikke angive sikkerhedskontekst for filobjekt '%s'"
 4664 
 4665 #: src/statcmd.c
 4666 msgid "Use --help for help about overriding file stat information."
 4667 msgstr "Brug --help for at få hjælp om overskrivning af filstatusinformation."
 4668 
 4669 #: src/statcmd.c
 4670 #, c-format
 4671 msgid ""
 4672 "Commands:\n"
 4673 " --add <owner> <group> <mode> <path>\n"
 4674 "              add a new <path> entry into the database.\n"
 4675 " --remove <path>     remove <path> from the database.\n"
 4676 " --list [<glob-pattern>] list current overrides in the database.\n"
 4677 "\n"
 4678 msgstr ""
 4679 "Kommandoer:\n"
 4680 " --add <ejer> <gruppe> <tilstand> <fil>\n"
 4681 "              tilføj en ny <sti>-post i databasen.\n"
 4682 " --remove <fil>      fjern <sti> fra databasen.\n"
 4683 " --list [<glob-mønster>] vis nuværende tilsidesættelser i databasen.\n"
 4684 "\n"
 4685 
 4686 #: src/statcmd.c
 4687 #, fuzzy, c-format
 4688 #| msgid ""
 4689 #| "Options:\n"
 4690 #| " --admindir <directory>  set the directory with the statoverride file.\n"
 4691 #| " --update         immediately update <path> permissions.\n"
 4692 #| " --force         force an action even if a sanity check fails.\n"
 4693 #| " --quiet         quiet operation, minimal output.\n"
 4694 #| " --help          show this help message.\n"
 4695 #| " --version        show the version.\n"
 4696 #| "\n"
 4697 msgid ""
 4698 "Options:\n"
 4699 " --admindir <directory>  set the directory with the statoverride file.\n"
 4700 " --instdir <directory>  set the root directory, but not the admin dir.\n"
 4701 " --root <directory>    set the directory of the root filesystem.\n"
 4702 " --update         immediately update <path> permissions.\n"
 4703 " --force         deprecated alias for --force-all.\n"
 4704 " --force-...       override problems (see --force-help).\n"
 4705 " --no-force-...      stop when problems encountered.\n"
 4706 " --refuse-...       ditto.\n"
 4707 " --quiet         quiet operation, minimal output.\n"
 4708 " --help          show this help message.\n"
 4709 " --version        show the version.\n"
 4710 "\n"
 4711 msgstr ""
 4712 "Tilvalg:\n"
 4713 " --admindir <katalog>   sæt kataloget med statoverride-filen.\n"
 4714 " --update         opdatér øjeblikkeligt <sti>-rettigheder.\n"
 4715 " --force         gennemtving handling trods fejlet "
 4716 "validitetstjek.\n"
 4717 " --quiet         stille bearbejdning, minimale uddata.\n"
 4718 " --help          vis denne hjælpebesked.\n"
 4719 " --version        vis versionen.\n"
 4720 
 4721 #: src/statcmd.c
 4722 msgid "stripping trailing /"
 4723 msgstr "fjerner afsluttende /"
 4724 
 4725 #: src/statcmd.c
 4726 #, fuzzy, c-format
 4727 #| msgid "control file '%s' does not exist"
 4728 msgid "user '%s' does not exist"
 4729 msgstr "kontrolfil '%s' findes ikke"
 4730 
 4731 #: src/statcmd.c
 4732 #, fuzzy, c-format
 4733 #| msgid "control file '%s' does not exist"
 4734 msgid "group '%s' does not exist"
 4735 msgstr "kontrolfil '%s' findes ikke"
 4736 
 4737 #: src/statcmd.c
 4738 #, c-format
 4739 msgid "--%s needs four arguments"
 4740 msgstr "--%s kræver fire parametre"
 4741 
 4742 #: src/statcmd.c
 4743 msgid "path may not contain newlines"
 4744 msgstr "sti må ikke indeholde linjeskift"
 4745 
 4746 #: src/statcmd.c
 4747 #, c-format
 4748 msgid ""
 4749 "an override for '%s' already exists, but --force specified so will be ignored"
 4750 msgstr ""
 4751 "der findes allerede en omgåelse for '%s', men denne ignoreres givet --force"
 4752 
 4753 #: src/statcmd.c
 4754 #, c-format
 4755 msgid "an override for '%s' already exists; aborting"
 4756 msgstr "der findes allerede en omgåelse for '%s'; afbryder"
 4757 
 4758 #: src/statcmd.c
 4759 #, c-format
 4760 msgid "--update given but %s does not exist"
 4761 msgstr "--update er givet, men %s findes ikke"
 4762 
 4763 #: src/statcmd.c
 4764 msgid "no override present"
 4765 msgstr "der er ingen omgåelser"
 4766 
 4767 #: src/statcmd.c
 4768 msgid "--update is useless for --remove"
 4769 msgstr "--update er nytteløs med --remove"
 4770 
 4771 #: src/statcmd.c
 4772 #, fuzzy, c-format
 4773 #| msgid "obsolete option '--%s'; please use '--%s' instead"
 4774 msgid "deprecated --%s option; use --%s instead"
 4775 msgstr "forældet tilvalg '--%s'; brug venligst '--%s' i stedet"
 4776 
 4777 #: src/trigcmd.c
 4778 msgid "Type dpkg-trigger --help for help about this utility."
 4779 msgstr "Skriv dpkg-tigger --help for at få hjælp om dette værktøj."
 4780 
 4781 #: src/trigcmd.c
 4782 #, c-format
 4783 msgid "Debian %s package trigger utility version %s.\n"
 4784 msgstr "Pakkeudløserværktøjet %s version %s til Debian.\n"
 4785 
 4786 #: src/trigcmd.c
 4787 #, c-format
 4788 msgid ""
 4789 "Usage: %s [<options> ...] <trigger-name>\n"
 4790 "    %s [<options> ...] <command>\n"
 4791 "\n"
 4792 msgstr ""
 4793 "Brug: %s [<tilvalg> ...] <udløsernavn>\n"
 4794 "   %s [<tilvalg> ...] <kommando>\n"
 4795 "\n"
 4796 
 4797 #: src/trigcmd.c
 4798 #, c-format
 4799 msgid ""
 4800 "Commands:\n"
 4801 " --check-supported        Check if the running dpkg supports "
 4802 "triggers.\n"
 4803 "\n"
 4804 msgstr ""
 4805 "Kommandoer:\n"
 4806 " --check-supported        Tjek om kørende dpkg understøtter "
 4807 "udløsere.\n"
 4808 "\n"
 4809 
 4810 #: src/trigcmd.c
 4811 #, c-format
 4812 msgid ""
 4813 "Options:\n"
 4814 " --admindir=<directory>      Use <directory> instead of %s.\n"
 4815 " --by-package=<package>      Override trigger awaiter (normally set\n"
 4816 "                   by dpkg).\n"
 4817 " --await             Package needs to await the processing.\n"
 4818 " --no-await            No package needs to await the "
 4819 "processing.\n"
 4820 " --no-act             Just test - don't actually change "
 4821 "anything.\n"
 4822 "\n"
 4823 msgstr ""
 4824 "Tilvalg:\n"
 4825 " --admindir=<katalog>       Brug <katalog> frem for %s.\n"
 4826 " --by-package=<pakke>       Tilsidesæt udløser-afventer (sættes\n"
 4827 "                   normalt af dpkg).\n"
 4828 " --await             Pakke skal afvente behandlingen.\n"
 4829 " --no-await            Ingen pakke behøver afvente behandling.\n"
 4830 " --no-act             Test kun - lav ingen faktiske ændringer.\n"
 4831 "\n"
 4832 
 4833 #: src/trigcmd.c
 4834 msgid "must be called from a maintainer script (or with a --by-package option)"
 4835 msgstr ""
 4836 "skal kaldes fra et vedligeholderscript (eller med tilvalget --by-package)"
 4837 
 4838 #: src/trigcmd.c
 4839 msgid "triggers data directory not yet created"
 4840 msgstr "datakatalog for udløsere endnu ikke oprettet"
 4841 
 4842 #: src/trigcmd.c
 4843 msgid "trigger records not yet in existence"
 4844 msgstr "udløserfortegnelser findes endnu ikke"
 4845 
 4846 #: src/trigcmd.c
 4847 msgid "takes one argument, the trigger name"
 4848 msgstr "kræver et argument, udløsernavnet"
 4849 
 4850 #: src/trigcmd.c
 4851 #, c-format
 4852 msgid "illegal awaited package name '%.250s': %.250s"
 4853 msgstr "ugyldigt afventet pakkenavn '%.250s': %.250s"
 4854 
 4855 #: src/trigcmd.c
 4856 #, c-format
 4857 msgid "invalid trigger name '%.250s': %.250s"
 4858 msgstr "ugyldigt udløsernavn '%.250s': %.250s"
 4859 
 4860 #: src/trigproc.c
 4861 msgid ""
 4862 "cycle found while processing triggers:\n"
 4863 " chain of packages whose triggers are or may be responsible:"
 4864 msgstr ""
 4865 "der blev fundet en cyklus ved udløserbehandling:\n"
 4866 " kæde af pakker, hvis udløsere kan have forårsaget den:"
 4867 
 4868 #: src/trigproc.c
 4869 #, c-format
 4870 msgid ""
 4871 "\n"
 4872 " packages' pending triggers which are or may be unresolvable:\n"
 4873 msgstr ""
 4874 "\n"
 4875 " pakker hvis forestående udløsere er eller kan være uløselige:\n"
 4876 
 4877 #: src/trigproc.c
 4878 msgid "triggers looping, abandoned"
 4879 msgstr "udløsere er cyklisk afhængige, afbrudt"
 4880 
 4881 #: src/trigproc.c
 4882 #, c-format
 4883 msgid ""
 4884 "dependency problems prevent processing triggers for %s:\n"
 4885 "%s"
 4886 msgstr ""
 4887 "afhængighedsproblemer forhindrer behandlingsudløsere for %s:\n"
 4888 "%s"
 4889 
 4890 #: src/trigproc.c
 4891 msgid "dependency problems - leaving triggers unprocessed"
 4892 msgstr "afhængighedsproblemer - efterlader udløsere ubehandlet"
 4893 
 4894 #: src/trigproc.c
 4895 #, c-format
 4896 msgid ""
 4897 "%s: dependency problems, but processing triggers anyway as you requested:\n"
 4898 "%s"
 4899 msgstr ""
 4900 "%s: afhængighedsproblemer, men behandler udløsere alligevel efter dit "
 4901 "ønske:\n"
 4902 "%s"
 4903 
 4904 #: src/trigproc.c
 4905 #, c-format
 4906 msgid "Processing triggers for %s (%s) ...\n"
 4907 msgstr "Behandler udløsere for %s (%s) ...\n"
 4908 
 4909 #: src/unpack.c
 4910 #, c-format
 4911 msgid ".../%s"
 4912 msgstr ".../%s"
 4913 
 4914 #: src/unpack.c
 4915 #, c-format
 4916 msgid "error ensuring '%.250s' doesn't exist"
 4917 msgstr "kunne ikke sikre, at '%.250s' ikke eksisteret"
 4918 
 4919 #: src/unpack.c
 4920 msgid "split package reassembly"
 4921 msgstr "gensamling af opdelt pakke"
 4922 
 4923 #: src/unpack.c
 4924 msgid "reassembled package file"
 4925 msgstr "genskabte pakkefilen"
 4926 
 4927 #: src/unpack.c
 4928 #, c-format
 4929 msgid "subprocess %s returned error exit status %d"
 4930 msgstr "underproces %s returnerede afslutningsstatus %d"
 4931 
 4932 #: src/unpack.c
 4933 #, c-format
 4934 msgid "Authenticating %s ...\n"
 4935 msgstr "Godkender %s ...\n"
 4936 
 4937 #: src/unpack.c
 4938 msgid "package signature verification"
 4939 msgstr "verificering af pakkeunderskrift"
 4940 
 4941 #: src/unpack.c
 4942 #, c-format
 4943 msgid "verification on package %s failed!"
 4944 msgstr "verifikation af pakke %s mislykkedes!"
 4945 
 4946 #: src/unpack.c
 4947 #, c-format
 4948 msgid ""
 4949 "verification on package %s failed; but installing anyway as you requested"
 4950 msgstr ""
 4951 "verifikation af %s mislykkedes; men installerer alligevel, efter dit ønske"
 4952 
 4953 #: src/unpack.c
 4954 #, c-format
 4955 msgid "passed\n"
 4956 msgstr "godkendt\n"
 4957 
 4958 #: src/unpack.c dpkg-deb/info.c
 4959 msgid "unable to create temporary directory"
 4960 msgstr "kan ikke oprette midlertidigt katalog"
 4961 
 4962 #: src/unpack.c
 4963 #, c-format
 4964 msgid ""
 4965 "regarding %s containing %s, pre-dependency problem:\n"
 4966 "%s"
 4967 msgstr ""
 4968 "vedrørende %s, der indeholder %s, forhåndsafhængighedsproblem:\n"
 4969 "%s"
 4970 
 4971 #: src/unpack.c
 4972 #, c-format
 4973 msgid "pre-dependency problem - not installing %.250s"
 4974 msgstr "forhåndsafhængighedsproblem - installerer ikke %.250s"
 4975 
 4976 #: src/unpack.c
 4977 msgid "ignoring pre-dependency problem!"
 4978 msgstr "ignorerer forhåndsafhængighedsproblem!"
 4979 
 4980 #: src/unpack.c
 4981 #, c-format
 4982 msgid "De-configuring %s (%s), to allow removal of %s (%s) ...\n"
 4983 msgstr "Afkonfigurerer %s (%s), så %s (%s) kan afinstalleres ...\n"
 4984 
 4985 #: src/unpack.c
 4986 #, c-format
 4987 msgid "De-configuring %s (%s) ...\n"
 4988 msgstr "Afkonfigurerer %s (%s) ...\n"
 4989 
 4990 #: src/unpack.c
 4991 #, fuzzy
 4992 #| msgid "statoverride file contains empty line"
 4993 msgid "conffile file contains an empty line"
 4994 msgstr "statoverride-fil indeholder en tom linje"
 4995 
 4996 #: src/unpack.c dpkg-deb/build.c
 4997 #, c-format
 4998 msgid "conffile name '%s' is too long, or missing final newline"
 4999 msgstr ""
 5000 "konfigurationsfilnavn '%s' er for langt eller mangler afsluttende linjeskift"
 5001 
 5002 #: src/unpack.c utils/update-alternatives.c
 5003 #, c-format
 5004 msgid "read error in %.250s"
 5005 msgstr "læsefejl i %.250s"
 5006 
 5007 #: src/unpack.c
 5008 #, c-format
 5009 msgid "error closing %.250s"
 5010 msgstr "fejl under lukning af %.250s"
 5011 
 5012 #: src/unpack.c
 5013 #, c-format
 5014 msgid "old version of package has overly-long info file name starting '%.250s'"
 5015 msgstr ""
 5016 "den gamle version af pakken har et overdrevet langt filnavn, der starter med "
 5017 "'%.250s'"
 5018 
 5019 #: src/unpack.c
 5020 #, c-format
 5021 msgid "unable to remove obsolete info file '%.250s'"
 5022 msgstr "kunne ikke slette forældet informationsfil '%.250s'"
 5023 
 5024 #: src/unpack.c
 5025 #, c-format
 5026 msgid "unable to install (supposed) new info file '%.250s'"
 5027 msgstr "kunne ikke installere (antaget) ny informationsfil '%.250s'"
 5028 
 5029 #: src/unpack.c
 5030 msgid "unable to open temp control directory"
 5031 msgstr "kunne ikke åbne midlertidigt kontrolkatalog"
 5032 
 5033 #: src/unpack.c
 5034 #, c-format
 5035 msgid "package contains overly-long control info file name (starting '%.50s')"
 5036 msgstr ""
 5037 "pakken indeholder et overdrevet langt informationsfilnavn (starter med "
 5038 "'%.50s')"
 5039 
 5040 #: src/unpack.c
 5041 #, c-format
 5042 msgid "package control info contained directory '%.250s'"
 5043 msgstr "pakkekontrolinformation indeholdt kataloget '%.250s'"
 5044 
 5045 #: src/unpack.c
 5046 #, c-format
 5047 msgid "package control info rmdir of '%.250s' didn't say not a dir"
 5048 msgstr ""
 5049 "pakkekontrolinformation 'rmdir' af '%.250s' påstod, det ikke er et katalog"
 5050 
 5051 #: src/unpack.c
 5052 #, c-format
 5053 msgid "package %s contained list as info file"
 5054 msgstr "pakken %s indeholdt en liste som informationsfil"
 5055 
 5056 #: src/unpack.c
 5057 #, c-format
 5058 msgid "unable to install new info file '%.250s' as '%.250s'"
 5059 msgstr "kunne ikke installere ny informationsfil '%.250s' som '%.250s'"
 5060 
 5061 #: src/unpack.c
 5062 #, c-format
 5063 msgid "could not stat old file '%.250s' so not deleting it: %s"
 5064 msgstr "kunne ikke tilgå den gamle fil '%.250s', så den slettes ikke: %s"
 5065 
 5066 #: src/unpack.c
 5067 #, c-format
 5068 msgid "unable to delete old directory '%.250s': %s"
 5069 msgstr "kan ikke slette gammelt katalog '%.250s': %s"
 5070 
 5071 #: src/unpack.c
 5072 #, c-format
 5073 msgid "old conffile '%.250s' was an empty directory (and has now been deleted)"
 5074 msgstr ""
 5075 "gammel konfigurationsfil '%.250s' var et tomt katalog (og er nu blevet "
 5076 "slettet)"
 5077 
 5078 #: src/unpack.c
 5079 #, c-format
 5080 msgid "unable to stat other new file '%.250s'"
 5081 msgstr "kunne ikke tilgå den anden ny fil '%.250s'"
 5082 
 5083 #: src/unpack.c
 5084 #, c-format
 5085 msgid ""
 5086 "old file '%.250s' is the same as several new files! (both '%.250s' and "
 5087 "'%.250s')"
 5088 msgstr ""
 5089 "den gamle fil '%.250s' er den samme som adskillige nye filer! (både %.250s' "
 5090 "og'%.250s')"
 5091 
 5092 #: src/unpack.c
 5093 #, c-format
 5094 msgid "unable to securely remove old file '%.250s': %s"
 5095 msgstr "kan ikke på sikker vis fjerne den gamle fil '%.250s': %s"
 5096 
 5097 #: src/unpack.c
 5098 #, c-format
 5099 msgid "(Noting disappearance of %s, which has been completely replaced.)\n"
 5100 msgstr ""
 5101 "(Bemærker forsvindingen af %s, der er blevet fuldstændigt erstattet.)\n"
 5102 
 5103 #: src/unpack.c
 5104 msgid "package control information extraction"
 5105 msgstr "udtræk af pakkekontrolinformation"
 5106 
 5107 #: src/unpack.c
 5108 #, c-format
 5109 msgid "Recorded info about %s from %s.\n"
 5110 msgstr "Gemte information om %s fra %s.\n"
 5111 
 5112 #: src/unpack.c
 5113 #, c-format
 5114 msgid "package architecture (%s) does not match system (%s)"
 5115 msgstr "pakkearkitekturen (%s) passer ikke til systemet (%s)"
 5116 
 5117 #: src/unpack.c
 5118 #, c-format
 5119 msgid "Preparing to unpack %s ...\n"
 5120 msgstr "Gør klar til at udpakke %s ...\n"
 5121 
 5122 #: src/unpack.c
 5123 #, c-format
 5124 msgid "Unpacking %s (%s) ...\n"
 5125 msgstr "Udpakker %s (%s) ...\n"
 5126 
 5127 #: src/unpack.c
 5128 #, c-format
 5129 msgid "Unpacking %s (%s) over (%s) ...\n"
 5130 msgstr "Udpakker %s (%s) over (%s) ...\n"
 5131 
 5132 #: src/unpack.c
 5133 msgid "package filesystem archive extraction"
 5134 msgstr "arkivudtrækning for pakkefilsystem"
 5135 
 5136 #: src/unpack.c
 5137 #, fuzzy
 5138 #| msgid "corrupted filesystem tarfile - corrupted package archive"
 5139 msgid "corrupted filesystem tarfile in package archive"
 5140 msgstr "ødelagt filsystem-tarfil - ødelagt pakkearkiv"
 5141 
 5142 #: src/unpack.c
 5143 #, c-format
 5144 msgid "cannot zap possible trailing zeros from dpkg-deb: %s"
 5145 msgstr "kan ikke zappe mulige afsluttende nuller fra dpkg-deb: %s"
 5146 
 5147 #: src/update.c
 5148 #, c-format
 5149 msgid "--%s takes at most one Packages-file argument"
 5150 msgstr "--%s skal bruge højst én 'Packages'-fil som parameter"
 5151 
 5152 #: src/update.c
 5153 #, fuzzy, c-format
 5154 #| msgid "unable to access dpkg status area for bulk available update"
 5155 msgid "unable to access dpkg database directory '%s' for bulk available update"
 5156 msgstr "kunne ikke tilgå dpkg's statusområde for rå tilgængelighedsopdatering"
 5157 
 5158 #: src/update.c
 5159 #, fuzzy, c-format
 5160 #| msgid "unable to access dpkg status area for bulk available update"
 5161 msgid ""
 5162 "required write access to dpkg database directory '%s' for bulk available "
 5163 "update"
 5164 msgstr "kunne ikke tilgå dpkg's statusområde for rå tilgængelighedsopdatering"
 5165 
 5166 #: src/update.c
 5167 #, c-format
 5168 msgid "Replacing available packages info, using %s.\n"
 5169 msgstr "Erstatter oplysninger om tilgængelige pakker via %s.\n"
 5170 
 5171 #: src/update.c
 5172 #, c-format
 5173 msgid "Updating available packages info, using %s.\n"
 5174 msgstr "Opdaterer oplysninger om tilgængelige pakker via %s.\n"
 5175 
 5176 #: src/update.c
 5177 #, c-format
 5178 msgid "Information about %d package was updated.\n"
 5179 msgid_plural "Information about %d packages was updated.\n"
 5180 msgstr[0] "Informationer om %d pakke blev opdateret.\n"
 5181 msgstr[1] "Informationer om %d pakker blev opdateret.\n"
 5182 
 5183 #: src/update.c
 5184 #, c-format
 5185 msgid ""
 5186 "obsolete '--%s' option; unavailable packages are automatically cleaned up"
 5187 msgstr "forældet tilvalg '--%s'; utilgængelige pakker ryddes automatisk"
 5188 
 5189 #: dpkg-deb/build.c
 5190 #, c-format
 5191 msgid "failed to write filename to tar pipe (%s)"
 5192 msgstr "kunne ikke skrive filnavn til tar-datakanal (%s)"
 5193 
 5194 #: dpkg-deb/build.c
 5195 msgid "control member"
 5196 msgstr "kontrolmedlem"
 5197 
 5198 #: dpkg-deb/build.c
 5199 #, fuzzy, c-format
 5200 #| msgid "newline in field name '%.*s'"
 5201 msgid "newline not allowed in pathname '%s'"
 5202 msgstr "linjeskift i feltnavn '%.*s'"
 5203 
 5204 #: dpkg-deb/build.c
 5205 msgid "data member"
 5206 msgstr "datamedlem"
 5207 
 5208 #: dpkg-deb/build.c
 5209 msgid "unable to stat control directory"
 5210 msgstr "kan ikke tilgå kontrolkatalog"
 5211 
 5212 #: dpkg-deb/build.c
 5213 msgid "control directory is not a directory"
 5214 msgstr "kontrolkatalog er ikke et katalog"
 5215 
 5216 #: dpkg-deb/build.c
 5217 #, c-format
 5218 msgid "control directory has bad permissions %03lo (must be >=0755 and <=0775)"
 5219 msgstr ""
 5220 "kontrolkataloget har forkerte rettigheder %03lo (skal være >=0755 og <=0775)"
 5221 
 5222 #: dpkg-deb/build.c
 5223 #, c-format
 5224 msgid "maintainer script '%.50s' is not a plain file or symlink"
 5225 msgstr ""
 5226 "den pakkeansvarliges script '%.50s' er hverken en almindelig fil eller "
 5227 "symbolsk lænke"
 5228 
 5229 #: dpkg-deb/build.c
 5230 #, c-format
 5231 msgid ""
 5232 "maintainer script '%.50s' has bad permissions %03lo (must be >=0555 and "
 5233 "<=0775)"
 5234 msgstr ""
 5235 "den pakkeansvarliges script '%.50s' har dårlige filrettigheder %03lo (skal "
 5236 "være >=0555 og <=0775)"
 5237 
 5238 #: dpkg-deb/build.c
 5239 #, c-format
 5240 msgid "maintainer script '%.50s' is not stattable"
 5241 msgstr "den pakkeansvarliges script '%.50s' kan ikke tilgås"
 5242 
 5243 #: dpkg-deb/build.c
 5244 msgid "error opening conffiles file"
 5245 msgstr "fejl ved åbning af filen conffiles"
 5246 
 5247 #: dpkg-deb/build.c
 5248 msgid "empty string from fgets reading conffiles"
 5249 msgstr "tom streng fra 'fgets' under læsning af konfigurationsfiler"
 5250 
 5251 #: dpkg-deb/build.c
 5252 #, c-format
 5253 msgid "conffile filename '%s' contains trailing white spaces"
 5254 msgstr "konfigurationsfilnavnet '%s' afsluttes med mellemrum"
 5255 
 5256 #: dpkg-deb/build.c
 5257 #, c-format
 5258 msgid "conffile '%.250s' does not appear in package"
 5259 msgstr "konfigurationsfil '%.250s' optræder ikke i pakken"
 5260 
 5261 #: dpkg-deb/build.c
 5262 #, c-format
 5263 msgid "conffile '%.250s' is not stattable"
 5264 msgstr "konfigurationsfil '%.250s' kan ikke tilgås"
 5265 
 5266 #: dpkg-deb/build.c
 5267 #, c-format
 5268 msgid "conffile '%s' is not a plain file"
 5269 msgstr "konfigurationsfil '%s' er ikke en almindelig fil"
 5270 
 5271 #: dpkg-deb/build.c
 5272 #, c-format
 5273 msgid "conffile name '%s' is duplicated"
 5274 msgstr "konfigurationsfilnavnet '%s' findes flere gange"
 5275 
 5276 #: dpkg-deb/build.c
 5277 msgid "error reading conffiles file"
 5278 msgstr "fejl ved læsning af filen conffiles"
 5279 
 5280 #: dpkg-deb/build.c
 5281 msgid "package name has characters that aren't lowercase alphanums or '-+.'"
 5282 msgstr "pakkenavnet har tegn, der hverken er små bogstaver, tal eller '-+.'"
 5283 
 5284 #: dpkg-deb/build.c
 5285 #, fuzzy
 5286 #| msgid "package architecture"
 5287 msgid "package architecture is missing or empty"
 5288 msgstr "pakkearkitektur"
 5289 
 5290 #: dpkg-deb/build.c
 5291 #, c-format
 5292 msgid "'%s' contains user-defined Priority value '%s'"
 5293 msgstr "'%s' indeholder brugerangivet prioritetsværdi '%s'"
 5294 
 5295 #: dpkg-deb/build.c
 5296 #, c-format
 5297 msgid "ignoring %d warning about the control file(s)"
 5298 msgid_plural "ignoring %d warnings about the control file(s)"
 5299 msgstr[0] "ignorerer %d advarsel om kontrolfiler"
 5300 msgstr[1] "ignorerer %d advarsler om kontrolfiler"
 5301 
 5302 #: dpkg-deb/build.c
 5303 #, c-format
 5304 msgid "unable to check for existence of archive '%.250s'"
 5305 msgstr "kunne ikke kontrollere eksistensen af arkivet '%.250s'"
 5306 
 5307 #: dpkg-deb/build.c
 5308 #, fuzzy
 5309 #| msgid "compressing data member"
 5310 msgid "compressing tar member"
 5311 msgstr "komprimerer datamedlem"
 5312 
 5313 # er ikke sikker på om compress kan oversættes her
 5314 #: dpkg-deb/build.c
 5315 msgid "<compress> from tar -cf"
 5316 msgstr "<komprimér> fra tar -cf"
 5317 
 5318 #: dpkg-deb/build.c dpkg-split/split.c
 5319 #, fuzzy, c-format
 5320 #| msgid "unable to create '%.255s'"
 5321 msgid "unable to parse timestamp '%.255s'"
 5322 msgstr "kunne ikke oprette '%.255s'"
 5323 
 5324 #: dpkg-deb/build.c utils/update-alternatives.c
 5325 #, c-format
 5326 msgid "--%s needs a <directory> argument"
 5327 msgstr "--%s kræver en <katalog>-parameter"
 5328 
 5329 #: dpkg-deb/build.c
 5330 msgid "target is directory - cannot skip control file check"
 5331 msgstr "målet er et katalog - kan ikke overspringe kontrolfil-tjek"
 5332 
 5333 #: dpkg-deb/build.c
 5334 msgid "not checking contents of control area"
 5335 msgstr "kontrollerer ikke indhold af kontrolområde"
 5336 
 5337 #: dpkg-deb/build.c
 5338 #, fuzzy, c-format
 5339 #| msgid "dpkg-deb: building an unknown package in '%s'.\n"
 5340 msgid "building an unknown package in '%s'."
 5341 msgstr "dpkg-deb: opbygger en ukendt pakke i '%s'.\n"
 5342 
 5343 #: dpkg-deb/build.c
 5344 #, fuzzy, c-format
 5345 #| msgid "dpkg-deb: building package '%s' in '%s'.\n"
 5346 msgid "building package '%s' in '%s'."
 5347 msgstr "dpkg-deb: opbygger pakken '%s' i '%s'.\n"
 5348 
 5349 #: dpkg-deb/build.c
 5350 #, c-format
 5351 msgid "failed to make temporary file (%s)"
 5352 msgstr "kunne ikke oprette midlertidig fil (%s)"
 5353 
 5354 #: dpkg-deb/build.c
 5355 #, c-format
 5356 msgid "failed to unlink temporary file (%s), %s"
 5357 msgstr "kunne ikke slette lænke til midlertidig fil (%s), %s"
 5358 
 5359 #: dpkg-deb/build.c
 5360 #, c-format
 5361 msgid "failed to rewind temporary file (%s)"
 5362 msgstr "kunne ikke hoppe tilbage i midlertidig fil (%s)"
 5363 
 5364 #: dpkg-deb/build.c
 5365 #, c-format
 5366 msgid "failed to stat temporary file (%s)"
 5367 msgstr "kunne ikke køre (stat) midlertidig fil (%s)"
 5368 
 5369 #: dpkg-deb/build.c
 5370 #, c-format
 5371 msgid "error writing '%s'"
 5372 msgstr "fejl under skrivning af '%s'"
 5373 
 5374 #: dpkg-deb/build.c
 5375 #, c-format
 5376 msgid "cannot copy '%s' into archive '%s': %s"
 5377 msgstr "kan ikke kopiere '%s' til arkiv '%s': %s"
 5378 
 5379 #: dpkg-deb/extract.c
 5380 msgid "shell command to move files"
 5381 msgstr "skalkommando til at flytte filer"
 5382 
 5383 #: dpkg-deb/extract.c dpkg-split/main.c
 5384 #, c-format
 5385 msgid "unexpected end of file in %s in %.255s"
 5386 msgstr "uventet slut-på-fil i %s i %.255s"
 5387 
 5388 #: dpkg-deb/extract.c dpkg-split/main.c
 5389 #, c-format
 5390 msgid "error reading %s from file %.255s"
 5391 msgstr "kunne ikke læse %s fra filen %.255s"
 5392 
 5393 #: dpkg-deb/extract.c
 5394 msgid "archive magic version number"
 5395 msgstr "magisk versionsnummer for arkiv"
 5396 
 5397 #: dpkg-deb/extract.c
 5398 msgid "archive member header"
 5399 msgstr "hoved for arkivmedlem"
 5400 
 5401 #: dpkg-deb/extract.c
 5402 #, c-format
 5403 msgid "file '%.250s' is corrupt - bad archive header magic"
 5404 msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - ugyldig arkivhovedmagi"
 5405 
 5406 #: dpkg-deb/extract.c
 5407 #, fuzzy, c-format
 5408 #| msgid "file '%.250s' is not a debian binary archive (try dpkg-split?)"
 5409 msgid "file '%.250s' is not a Debian binary archive (try dpkg-split?)"
 5410 msgstr "filen '%.250s' er ikke et binært debianarkiv (prøv dpkg-split?)"
 5411 
 5412 #: dpkg-deb/extract.c
 5413 msgid "archive information header member"
 5414 msgstr "hovedmedlem for arkivinformation"
 5415 
 5416 #: dpkg-deb/extract.c
 5417 msgid "archive has no newlines in header"
 5418 msgstr "arkivet har ingen linjeskift i hovedet"
 5419 
 5420 #: dpkg-deb/extract.c
 5421 #, c-format
 5422 msgid "archive has invalid format version: %s"
 5423 msgstr "arkivet har ugyldig formatversion: %s"
 5424 
 5425 #: dpkg-deb/extract.c
 5426 #, c-format
 5427 msgid "archive is format version %d.%d; get a newer dpkg-deb"
 5428 msgstr "arkivet er i formatversion %d.%d; hent en nyere dpkg-deb"
 5429 
 5430 #: dpkg-deb/extract.c
 5431 #, c-format
 5432 msgid "cannot skip archive member from '%s': %s"
 5433 msgstr "kan ikke udelade arkivmedlem fra '%s': %s"
 5434 
 5435 #: dpkg-deb/extract.c
 5436 #, c-format
 5437 msgid "archive '%s' uses unknown compression for member '%.*s', giving up"
 5438 msgstr "arkivet '%s' indeholder ukendt komprimering for medlem '%.*s', opgiver"
 5439 
 5440 #: dpkg-deb/extract.c
 5441 #, c-format
 5442 msgid "archive '%s' has premature member '%.*s' before '%s', giving up"
 5443 msgstr "arkivet '%s' indeholder et for tidligt medlem '%.*s' før '%s', opgiver"
 5444 
 5445 #: dpkg-deb/extract.c
 5446 #, c-format
 5447 msgid "archive '%.250s' contains two control members, giving up"
 5448 msgstr "arkivet '%.250s' indeholder to kontrolmedlemmer, opgiver"
 5449 
 5450 #: dpkg-deb/extract.c
 5451 #, fuzzy, c-format
 5452 #| msgid ""
 5453 #| " new debian package, version %d.%d.\n"
 5454 #| " size %jd bytes: control archive=%jd bytes.\n"
 5455 msgid ""
 5456 " new Debian package, version %d.%d.\n"
 5457 " size %jd bytes: control archive=%jd bytes.\n"
 5458 msgstr ""
 5459 " ny debianpakke, version %d.%d.\n"
 5460 " størrelse %jd byte: kontrolarkiv=%jd byte.\n"
 5461 
 5462 #: dpkg-deb/extract.c
 5463 msgid "archive control member size"
 5464 msgstr "medlemstørrelse for arkivkontrol"
 5465 
 5466 #: dpkg-deb/extract.c
 5467 #, c-format
 5468 msgid "archive has malformed control member size '%s'"
 5469 msgstr "arkivet har forkert udformet størrelse for kontrolmedlem '%s'"
 5470 
 5471 #: dpkg-deb/extract.c
 5472 #, c-format
 5473 msgid "cannot skip archive control member from '%s': %s"
 5474 msgstr "kan ikke udelade arkivkontrolmedlem fra '%s': %s"
 5475 
 5476 #: dpkg-deb/extract.c
 5477 #, fuzzy, c-format
 5478 #| msgid ""
 5479 #| " old debian package, version %d.%d.\n"
 5480 #| " size %jd bytes: control archive=%jd, main archive=%jd.\n"
 5481 msgid ""
 5482 " old Debian package, version %d.%d.\n"
 5483 " size %jd bytes: control archive=%jd, main archive=%jd.\n"
 5484 msgstr ""
 5485 " gammel debianpakke, version %d.%d.\n"
 5486 " størrelse %jd byte: kontrolarkiv=%jd, hovedarkiv= %jd.\n"
 5487 
 5488 #: dpkg-deb/extract.c
 5489 msgid ""
 5490 "file looks like it might be an archive which has been\n"
 5491 " corrupted by being downloaded in ASCII mode"
 5492 msgstr ""
 5493 "filen ser ud til at være et arkiv, der er blevet\n"
 5494 " ødelagt af at blive hentet i ASCII-tilstand"
 5495 
 5496 #: dpkg-deb/extract.c
 5497 #, fuzzy, c-format
 5498 #| msgid "'%.255s' is not a debian format archive"
 5499 msgid "'%.255s' is not a Debian format archive"
 5500 msgstr "'%.255s' er ikke et arkiv i debianformat"
 5501 
 5502 #: dpkg-deb/extract.c
 5503 #, c-format
 5504 msgid "cannot copy archive member from '%s' to decompressor pipe: %s"
 5505 msgstr "kan ikke kopiere arkivmedlem fra '%s' til udpakningsdatakanal: %s"
 5506 
 5507 #: dpkg-deb/extract.c
 5508 msgid "cannot close decompressor pipe"
 5509 msgstr "kan ikke lukke udpakningsdatakanal"
 5510 
 5511 #: dpkg-deb/extract.c
 5512 msgid "decompressing archive member"
 5513 msgstr "udpakker arkivmedlem"
 5514 
 5515 #: dpkg-deb/extract.c
 5516 msgid "failed to create directory"
 5517 msgstr "kunne ikke oprette katalog"
 5518 
 5519 #: dpkg-deb/extract.c
 5520 #, fuzzy, c-format
 5521 #| msgid "unexpected eof in package name at line %d"
 5522 msgid "unexpected pre-existing pathname %s"
 5523 msgstr "uventet slut-på-fil i pakkenavn på linje %d"
 5524 
 5525 #: dpkg-deb/extract.c
 5526 msgid "failed to chdir to directory"
 5527 msgstr "kunne ikke skifte til katalog"
 5528 
 5529 #: dpkg-deb/extract.c
 5530 msgid "<decompress>"
 5531 msgstr "<dekomprimér>"
 5532 
 5533 #: dpkg-deb/extract.c
 5534 msgid "paste"
 5535 msgstr "indsæt"
 5536 
 5537 #: dpkg-deb/extract.c dpkg-deb/info.c
 5538 #, c-format
 5539 msgid "--%s needs a .deb filename argument"
 5540 msgstr "--%s kræver et .deb-filnavn som parameter"
 5541 
 5542 #: dpkg-deb/extract.c
 5543 #, c-format
 5544 msgid "--%s takes only one argument (.deb filename)"
 5545 msgstr "--%s tager kun ét parameter(.deb-filnavn)"
 5546 
 5547 #: dpkg-deb/extract.c
 5548 #, c-format
 5549 msgid "--%s takes at most two arguments (.deb and directory)"
 5550 msgstr "--%s tager højst to parametre (.deb og katalog)"
 5551 
 5552 #: dpkg-deb/extract.c
 5553 #, c-format
 5554 msgid "--%s needs .deb filename and directory arguments"
 5555 msgstr "--%s kræver et .deb-filnavn og mappe som parameter"
 5556 
 5557 #: dpkg-deb/extract.c
 5558 #, c-format
 5559 msgid ""
 5560 "--%s needs a target directory.\n"
 5561 "Perhaps you should be using dpkg --install ?"
 5562 msgstr ""
 5563 "--%s kræver et målkatalog.\n"
 5564 "Måske skulle du bruge dpkg --install?"
 5565 
 5566 #: dpkg-deb/extract.c
 5567 #, c-format
 5568 msgid "--%s does not support (yet) reading the .deb from standard input"
 5569 msgstr ""
 5570 
 5571 #: dpkg-deb/info.c
 5572 #, c-format
 5573 msgid "cannot extract control file '%s' from '%s': %s"
 5574 msgstr "kan ikke udtrække kontrolfil '%s' fra '%s': %s"
 5575 
 5576 #: dpkg-deb/info.c
 5577 #, c-format
 5578 msgid "'%.255s' contains no control component '%.255s'"
 5579 msgstr "'%.255s' indeholder ikke kontrolkomponenten '%.255s'"
 5580 
 5581 #: dpkg-deb/info.c
 5582 #, c-format
 5583 msgid "open component '%.255s' (in %.255s) failed in an unexpected way"
 5584 msgstr "åbning af komponent '%.255s' (i %.255s) mislykkedes på en uventet måde"
 5585 
 5586 #: dpkg-deb/info.c
 5587 #, c-format
 5588 msgid "%d requested control component is missing"
 5589 msgid_plural "%d requested control components are missing"
 5590 msgstr[0] "%d ønsket kontrolkomponent mangler"
 5591 msgstr[1] "%d ønskede kontrolkomponenter mangler"
 5592 
 5593 #: dpkg-deb/info.c utils/update-alternatives.c
 5594 #, c-format
 5595 msgid "cannot scan directory '%.255s'"
 5596 msgstr "kunne ikke gennemsøge kataloget '%.255s'"
 5597 
 5598 #: dpkg-deb/info.c
 5599 #, c-format
 5600 msgid "cannot stat '%.255s' (in '%.255s')"
 5601 msgstr "kunne ikke finde '%.255s' (i '%.255s')"
 5602 
 5603 #: dpkg-deb/info.c
 5604 #, c-format
 5605 msgid "cannot open '%.255s' (in '%.255s')"
 5606 msgstr "kunne ikke åbne '%.255s' (i '%.255s')"
 5607 
 5608 #: dpkg-deb/info.c
 5609 #, c-format
 5610 msgid "failed to read '%.255s' (in '%.255s')"
 5611 msgstr "kunne ikke læse '%.255s' (i '%.255s')"
 5612 
 5613 #: dpkg-deb/info.c
 5614 #, c-format
 5615 msgid " %7jd bytes, %5d lines  %c %-20.127s %.127s\n"
 5616 msgstr " %7jd byte, %5d linjer  %c %-20.127s %.127s\n"
 5617 
 5618 #: dpkg-deb/info.c
 5619 #, c-format
 5620 msgid "   not a plain file     %.255s\n"
 5621 msgstr "   ikke almindelig fil    %.255s\n"
 5622 
 5623 #: dpkg-deb/info.c
 5624 #, fuzzy
 5625 #| msgid "(no 'control' file in control archive!)\n"
 5626 msgid "no 'control' file in control archive!"
 5627 msgstr "(ingen 'control'-fil i kontrolarkivet!)\n"
 5628 
 5629 #: dpkg-deb/main.c
 5630 #, c-format
 5631 msgid "Debian '%s' package archive backend version %s.\n"
 5632 msgstr "Debian '%s' pakkearkivshåndteringsversion %s.\n"
 5633 
 5634 #: dpkg-deb/main.c
 5635 #, c-format
 5636 msgid ""
 5637 "Commands:\n"
 5638 " -b|--build <directory> [<deb>]  Build an archive.\n"
 5639 " -c|--contents <deb>       List contents.\n"
 5640 " -I|--info <deb> [<cfile> ...]  Show info to stdout.\n"
 5641 " -W|--show <deb>         Show information on package(s)\n"
 5642 " -f|--field <deb> [<cfield> ...] Show field(s) to stdout.\n"
 5643 " -e|--control <deb> [<directory>] Extract control info.\n"
 5644 " -x|--extract <deb> <directory>  Extract files.\n"
 5645 " -X|--vextract <deb> <directory> Extract & list files.\n"
 5646 " -R|--raw-extract <deb> <directory>\n"
 5647 "                  Extract control info and files.\n"
 5648 " --ctrl-tarfile <deb>       Output control tarfile.\n"
 5649 " --fsys-tarfile <deb>       Output filesystem tarfile.\n"
 5650 "\n"
 5651 msgstr ""
 5652 "Kommandoer:\n"
 5653 " -b|--build <katalog> [<deb>]   Opbyg et arkiv.\n"
 5654 " -c|--contents <deb>        Vis indhold.\n"
 5655 " -I|--info <deb> [<cfil>...]    Information til standard-ud.\n"
 5656 " -W|--show <deb>          Vis oplysninger om pakke(r).\n"
 5657 " -f|--field <deb> [<cfelt>...]   Vis felter til standard-ud.\n"
 5658 " -e|--control <deb> [<katalog>]  Uddrag kontroloplysninger.\n"
 5659 " -x|--extract <deb> <katalog>   Uddrag filer.\n"
 5660 " -X|--vextract <deb> <katalog>   Uddrag og vis filer.\n"
 5661 " -R|--raw-extract <deb> <katalog>\n"
 5662 "                  Udtræk kontrolinfo og filer.\n"
 5663 " --ctrl-tarfile <deb>       Skriv kontrol-tarfil.\n"
 5664 " --fsys-tarfile <deb>       Skriv filsystems-tar-fil.\n"
 5665 
 5666 #: dpkg-deb/main.c
 5667 #, c-format
 5668 msgid ""
 5669 "<deb> is the filename of a Debian format archive.\n"
 5670 "<cfile> is the name of an administrative file component.\n"
 5671 "<cfield> is the name of a field in the main 'control' file.\n"
 5672 "\n"
 5673 msgstr ""
 5674 "<deb> er filnavnet på et arikv i Debianformat.\n"
 5675 "<cfil> er navnet på en administrativ filkomponent.\n"
 5676 "<cfelt> er navnet på et felt i hovedkontrolfilen.\n"
 5677 "\n"
 5678 
 5679 #: dpkg-deb/main.c
 5680 #, fuzzy, c-format
 5681 #| msgid ""
 5682 #| "Options:\n"
 5683 #| " -v, --verbose          Enable verbose output.\n"
 5684 #| " -D, --debug           Enable debugging output.\n"
 5685 #| "   --showformat=<format>    Use alternative format for --show.\n"
 5686 #| "   --deb-format=<format>    Select archive format.\n"
 5687 #| "                   Allowed values: 0.939000, 2.0 "
 5688 #| "(default).\n"
 5689 #| "   --old            Legacy alias for '--deb-"
 5690 #| "format=0.939000'.\n"
 5691 #| "   --new            Legacy alias for '--deb-format=2.0'.\n"
 5692 #| "   --nocheck          Suppress control file check (build "
 5693 #| "bad\n"
 5694 #| "                   packages).\n"
 5695 #| "   --uniform-compression    Use the compression params on all "
 5696 #| "members.\n"
 5697 #| " -z#               Set the compression level when "
 5698 #| "building.\n"
 5699 #| " -Z<type>             Set the compression type used when "
 5700 #| "building.\n"
 5701 #| "                   Allowed types: gzip, xz, bzip2, "
 5702 #| "none.\n"
 5703 #| " -S<strategy>           Set the compression strategy when "
 5704 #| "building.\n"
 5705 #| "                   Allowed values: none; extreme (xz);\n"
 5706 #| "                   filtered, huffman, rle, fixed "
 5707 #| "(gzip).\n"
 5708 #| "\n"
 5709 msgid ""
 5710 "Options:\n"
 5711 " -v, --verbose          Enable verbose output.\n"
 5712 " -D, --debug           Enable debugging output.\n"
 5713 "   --showformat=<format>    Use alternative format for --show.\n"
 5714 "   --deb-format=<format>    Select archive format.\n"
 5715 "                   Allowed values: 0.939000, 2.0 "
 5716 "(default).\n"
 5717 "   --nocheck          Suppress control file check (build bad\n"
 5718 "                   packages).\n"
 5719 "   --root-owner-group      Forces the owner and groups to root.\n"
 5720 "   --[no-]uniform-compression  Use the compression params on all "
 5721 "members.\n"
 5722 " -z#               Set the compression level when building.\n"
 5723 " -Z<type>             Set the compression type used when "
 5724 "building.\n"
 5725 "                   Allowed types: gzip, xz, none.\n"
 5726 " -S<strategy>           Set the compression strategy when "
 5727 "building.\n"
 5728 "                   Allowed values: none; extreme (xz);\n"
 5729 "                   filtered, huffman, rle, fixed (gzip).\n"
 5730 "\n"
 5731 msgstr ""
 5732 "Tilvalg:\n"
 5733 " -v, --verbose          Aktiver uddybende uddata.\n"
 5734 " -D, --debug           Aktiver fejlsøgningsinformation.\n"
 5735 "   --showformat=<format>    Brug alternativt format til --show\n"
 5736 "   --deb-format=<format>    Vælg arkivformat.\n"
 5737 "                   Mulige værdier: 0.939000, 2.0 "
 5738 "(standard).\n"
 5739 "   --old            Forældet alias for '--deb-"
 5740 "format=0.939000'.\n"
 5741 "   --new            Forældet alias for '--deb-format=2.0'.\n"
 5742 "   --nocheck          Undertryk kontrolfiltjek (byg ugyldige\n"
 5743 "                   pakker).\n"
 5744 "   --uniform-compression    Brug komprimeringsparametrene på alle "
 5745 "medlemmer.\n"
 5746 " -z#               Angiv komprimeringsniveau ved bygning.\n"
 5747 " -Z<type>             Angiv komprimeringstypen ved bygning.\n"
 5748 "                   Mulige typer: gzip, xz, bzip2, none.\n"
 5749 " -S<strategy>           Angiv komprimeringsstrategi ved bygning.\n"
 5750 "                   Tilladte værdier: none, extreme (xz);\n"
 5751 "                   filtered, huffman, rle, fixed (gzip).\n"
 5752 "\n"
 5753 
 5754 #: dpkg-deb/main.c
 5755 #, c-format
 5756 msgid ""
 5757 "\n"
 5758 "Use 'dpkg' to install and remove packages from your system, or\n"
 5759 "'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management. Packages\n"
 5760 "unpacked using 'dpkg-deb --extract' will be incorrectly installed !\n"
 5761 msgstr ""
 5762 "\n"
 5763 "Brug 'dpkg' til at installere og afinstallere pakker fra dit system, eller\n"
 5764 "'apt' eller 'aptitude' for en brugervenlig pakkehåndtering. Pakker, der\n"
 5765 "pakkes ud med 'dpkg-deb --extract' bliver ikke installeret korrekt!\n"
 5766 
 5767 #: dpkg-deb/main.c
 5768 msgid ""
 5769 "Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;\n"
 5770 "Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages."
 5771 msgstr ""
 5772 "Skriv dpkg-deb --help for hjælp med manipulation med *.deb-filer\n"
 5773 "Skriv dpkg --help for hjælp med installation og afinstallation af pakker."
 5774 
 5775 #: dpkg-deb/main.c
 5776 #, c-format
 5777 msgid "invalid deb format version: %s"
 5778 msgstr "ugyldig formatversion for deb: %s"
 5779 
 5780 #: dpkg-deb/main.c
 5781 #, c-format
 5782 msgid "unknown deb format version: %s"
 5783 msgstr "ukendt formatversion for deb: %s"
 5784 
 5785 #: dpkg-deb/main.c
 5786 #, c-format
 5787 msgid "invalid compression level for -%c: %ld"
 5788 msgstr "ugyldigt komprimeringsniveau for -%c: '%ld'"
 5789 
 5790 #: dpkg-deb/main.c
 5791 #, c-format
 5792 msgid "unknown compression strategy '%s'!"
 5793 msgstr "ukendt komprimeringsstrategi '%s'!"
 5794 
 5795 #: dpkg-deb/main.c
 5796 #, c-format
 5797 msgid "unknown compression type '%s'!"
 5798 msgstr "ukendt komprimeringstype '%s'!"
 5799 
 5800 #: dpkg-deb/main.c
 5801 #, fuzzy, c-format
 5802 #| msgid "deprecated compression type '%s'; use xz instead"
 5803 msgid "obsolete compression type '%s'; use xz instead"
 5804 msgstr "forældet komprimeringstype '%s'; brug xz i stedet for"
 5805 
 5806 #: dpkg-deb/main.c
 5807 #, fuzzy, c-format
 5808 #| msgid "deprecated compression type '%s'; use xz or gzip instead"
 5809 msgid "obsolete compression type '%s'; use xz or gzip instead"
 5810 msgstr "forældet komprimeringstype '%s'; brug xz eller gzip i stedet for"
 5811 
 5812 #: dpkg-deb/main.c
 5813 #, c-format
 5814 msgid "invalid compressor parameters: %s"
 5815 msgstr "ugyldig komprimeringsparameter: %s"
 5816 
 5817 #: dpkg-deb/main.c
 5818 #, c-format
 5819 msgid "unsupported compression type '%s' with uniform compression"
 5820 msgstr "ikke understøttet komprimeringstype '%s' med ensartet komprimering"
 5821 
 5822 #: dpkg-split/info.c
 5823 #, c-format
 5824 msgid "file '%.250s' is corrupt - bad digit (code %d) in %s"
 5825 msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - ugyldigt ciffer (kode %d) i %s"
 5826 
 5827 #: dpkg-split/info.c
 5828 #, c-format
 5829 msgid "file '%s' is corrupt; out of range integer in %s"
 5830 msgstr "filen '%s' er ødelagt; heltal uden for interval i %s"
 5831 
 5832 #: dpkg-split/info.c
 5833 #, c-format
 5834 msgid "file '%.250s' is corrupt - %.250s missing"
 5835 msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - %.250s mangler"
 5836 
 5837 #: dpkg-split/info.c
 5838 #, c-format
 5839 msgid "file '%.250s' is corrupt - missing newline after %.250s"
 5840 msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - manglende linjeskift efter %.250s"
 5841 
 5842 #: dpkg-split/info.c
 5843 #, c-format
 5844 msgid "error reading %.250s"
 5845 msgstr "fejl ved læsning af %.250s"
 5846 
 5847 #: dpkg-split/info.c
 5848 #, c-format
 5849 msgid "file '%.250s' is corrupt - bad magic at end of first header"
 5850 msgstr ""
 5851 "filen '%.250s' er ødelagt - ugyldigt magisk nummer i slutningen af første "
 5852 "hoved"
 5853 
 5854 #: dpkg-split/info.c
 5855 #, c-format
 5856 msgid "file '%.250s' is corrupt - bad padding character (code %d)"
 5857 msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - ugyldigt udfyldningstegn (kode %d)"
 5858 
 5859 #: dpkg-split/info.c
 5860 #, c-format
 5861 msgid "file '%.250s' is corrupt - nulls in info section"
 5862 msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - nuller i informationsafsnittet"
 5863 
 5864 #: dpkg-split/info.c
 5865 msgid "format version number"
 5866 msgstr "versionsnummer for format"
 5867 
 5868 #: dpkg-split/info.c
 5869 #, c-format
 5870 msgid "file '%.250s' has invalid format version: %s"
 5871 msgstr "filen '%.250s' har ugyldig formatversion: %s"
 5872 
 5873 #: dpkg-split/info.c
 5874 #, c-format
 5875 msgid "file '%.250s' is format version %d.%d; get a newer dpkg-split"
 5876 msgstr "filen '%.250s' har formatversion %d.%d; hent en nyere dpkg-split"
 5877 
 5878 #: dpkg-split/info.c
 5879 msgid "package name"
 5880 msgstr "pakkenavn"
 5881 
 5882 #: dpkg-split/info.c
 5883 msgid "package version number"
 5884 msgstr "versionsnummer for pakke"
 5885 
 5886 #: dpkg-split/info.c
 5887 msgid "package file MD5 checksum"
 5888 msgstr "pakkefils MD5-tjeksum"
 5889 
 5890 #: dpkg-split/info.c
 5891 #, c-format
 5892 msgid "file '%.250s' is corrupt - bad MD5 checksum '%.250s'"
 5893 msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - ugyldig MD5-checksum '%.250s'"
 5894 
 5895 #: dpkg-split/info.c
 5896 msgid "archive total size"
 5897 msgstr "samlet størrelse for arkiv"
 5898 
 5899 #: dpkg-split/info.c
 5900 msgid "archive part offset"
 5901 msgstr "forskydning for arkivdel"
 5902 
 5903 #: dpkg-split/info.c
 5904 msgid "archive part numbers"
 5905 msgstr "numre for arkivdel"
 5906 
 5907 #: dpkg-split/info.c
 5908 #, c-format
 5909 msgid "file '%.250s' is corrupt - no slash between archive part numbers"
 5910 msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - ingen skråstreg mellem arkivdelnumre"
 5911 
 5912 #: dpkg-split/info.c
 5913 msgid "number of archive parts"
 5914 msgstr "antal arkivdele"
 5915 
 5916 #: dpkg-split/info.c
 5917 #, c-format
 5918 msgid "file '%.250s' is corrupt - bad number of archive parts"
 5919 msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - ugyldigt antal arkivdele"
 5920 
 5921 #: dpkg-split/info.c
 5922 msgid "archive parts number"
 5923 msgstr "arkivdelnummer"
 5924 
 5925 #: dpkg-split/info.c
 5926 #, c-format
 5927 msgid "file '%.250s' is corrupt - bad archive part number"
 5928 msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - ugyldigt arkivdelnummer"
 5929 
 5930 #: dpkg-split/info.c
 5931 msgid "package architecture"
 5932 msgstr "pakkearkitektur"
 5933 
 5934 #: dpkg-split/info.c
 5935 #, c-format
 5936 msgid "file '%.250s' is corrupt - bad magic at end of second header"
 5937 msgstr ""
 5938 "filen '%.250s' er ødelagt - ugyldigt magisk nummer i slutningen af andet "
 5939 "hoved"
 5940 
 5941 #: dpkg-split/info.c
 5942 #, c-format
 5943 msgid "file '%.250s' is corrupt - second member is not data member"
 5944 msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - andet medlem er ikke datamedlem"
 5945 
 5946 #: dpkg-split/info.c
 5947 #, c-format
 5948 msgid "file '%.250s' is corrupt - wrong number of parts for quoted sizes"
 5949 msgstr ""
 5950 "filen '%.250s' er ødelagt - forkert antal dele for de oplyste størrelser"
 5951 
 5952 #: dpkg-split/info.c
 5953 #, c-format
 5954 msgid "file '%.250s' is corrupt - size is wrong for quoted part number"
 5955 msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - størrelsen er forkert for nævnt delnummer"
 5956 
 5957 #: dpkg-split/info.c
 5958 #, c-format
 5959 msgid "file '%.250s' is corrupt - too short"
 5960 msgstr "filen '%.250s' er ødelagt - for kort"
 5961 
 5962 #: dpkg-split/info.c
 5963 #, c-format
 5964 msgid "cannot open archive part file '%.250s'"
 5965 msgstr "kan ikke åbne arkivdelfilen '%.250s'"
 5966 
 5967 #: dpkg-split/info.c
 5968 #, c-format
 5969 msgid "file '%.250s' is not an archive part"
 5970 msgstr "filen '%.250s' er ikke en arkivdel"
 5971 
 5972 #: dpkg-split/info.c
 5973 #, c-format
 5974 msgid ""
 5975 "%s:\n"
 5976 "  Part format version:      %d.%d\n"
 5977 "  Part of package:        %s\n"
 5978 "    ... version:        %s\n"
 5979 "    ... architecture:      %s\n"
 5980 "    ... MD5 checksum:      %s\n"
 5981 "    ... length:         %jd bytes\n"
 5982 "    ... split every:      %jd bytes\n"
 5983 "  Part number:          %d/%d\n"
 5984 "  Part length:          %jd bytes\n"
 5985 "  Part offset:          %jd bytes\n"
 5986 "  Part file size (used portion): %jd bytes\n"
 5987 "\n"
 5988 msgstr ""
 5989 "%s:\n"
 5990 "  Delformatversion:        %d.%d\n"
 5991 "  Del i pakke:          %s\n"
 5992 "    ... version:        %s\n"
 5993 "    ... arkitektur:       %s\n"
 5994 "    ... MD5-checksum:      %s\n"
 5995 "    ... længde:         %jd byte\n"
 5996 "    ... opdel for hver:     %jd byte\n"
 5997 "  Del-antal:           %d/%d\n"
 5998 "  Del-længde:           %jd byte\n"
 5999 "  Del-forskydning:        %jd byte\n"
 6000 "  Delfilstørrelse (brugt andel): %jd byte\n"
 6001 "\n"
 6002 
 6003 #: dpkg-split/info.c
 6004 msgctxt "architecture"
 6005 msgid "<unknown>"
 6006 msgstr "<ukendt>"
 6007 
 6008 #: dpkg-split/info.c dpkg-split/join.c
 6009 #, c-format
 6010 msgid "--%s requires one or more part file arguments"
 6011 msgstr "--%s kræver ét eller flere delfilargumenter"
 6012 
 6013 #: dpkg-split/info.c
 6014 #, c-format
 6015 msgid "file '%s' is not an archive part\n"
 6016 msgstr "filen '%s' er ingen arkivdel\n"
 6017 
 6018 #: dpkg-split/join.c
 6019 #, c-format
 6020 msgid "Putting package %s together from %d part: "
 6021 msgid_plural "Putting package %s together from %d parts: "
 6022 msgstr[0] "Samler pakken %s ud af %d del: "
 6023 msgstr[1] "Samler pakken %s ud af %d dele: "
 6024 
 6025 #: dpkg-split/join.c
 6026 #, c-format
 6027 msgid "unable to open output file '%.250s'"
 6028 msgstr "kunne ikke åbne uddata-fil '%.250s'"
 6029 
 6030 #: dpkg-split/join.c
 6031 #, c-format
 6032 msgid "unable to (re)open input part file '%.250s'"
 6033 msgstr "kunne ikke (gen)åbne inddata-delfil '%.250s'"
 6034 
 6035 #: dpkg-split/join.c
 6036 #, c-format
 6037 msgid "cannot skip split package header for '%s': %s"
 6038 msgstr "kan ikke udelade opdelt pakkehoved for '%s': %s"
 6039 
 6040 #: dpkg-split/join.c
 6041 #, c-format
 6042 msgid "cannot append split package part '%s' to '%s': %s"
 6043 msgstr "kan ikke tilføje opdelt pakkedel '%s' til '%s': %s"
 6044 
 6045 #: dpkg-split/join.c dpkg-split/split.c
 6046 #, c-format
 6047 msgid "done\n"
 6048 msgstr "færdig\n"
 6049 
 6050 #: dpkg-split/join.c
 6051 #, c-format
 6052 msgid "files '%.250s' and '%.250s' are not parts of the same file"
 6053 msgstr "filerne '%.250s' og '%.250s' er ikke dele af samme fil"
 6054 
 6055 #: dpkg-split/join.c
 6056 #, c-format
 6057 msgid "there are several versions of part %d - at least '%.250s' and '%.250s'"
 6058 msgstr ""
 6059 "der er flere versioner af del %d - i hvert tilfælde '%.250s' og '%.250s'"
 6060 
 6061 #: dpkg-split/join.c
 6062 #, c-format
 6063 msgid "part %d is missing"
 6064 msgstr "del %d mangler"
 6065 
 6066 #: dpkg-split/main.c
 6067 #, c-format
 6068 msgid "Debian '%s' package split/join tool; version %s.\n"
 6069 msgstr "Debian '%s' pakke-opsplitnings/sammensmeltnings-værktøj; version %s.\n"
 6070 
 6071 #: dpkg-split/main.c
 6072 #, c-format
 6073 msgid ""
 6074 "Commands:\n"
 6075 " -s|--split <file> [<prefix>]   Split an archive.\n"
 6076 " -j|--join <part> <part> ...   Join parts together.\n"
 6077 " -I|--info <part> ...       Display info about a part.\n"
 6078 " -a|--auto -o <complete> <part>  Auto-accumulate parts.\n"
 6079 " -l|--listq            List unmatched pieces.\n"
 6080 " -d|--discard [<filename> ...]  Discard unmatched pieces.\n"
 6081 "\n"
 6082 msgstr ""
 6083 "Kommandoer:\n"
 6084 " -s|--split <fil> [<præfiks>]  Opdel et arkiv.\n"
 6085 " -j|--join <del> <del> ...    Splejs dele sammen.\n"
 6086 " -I|--info <del> ...       Vis oplysninger om en del.\n"
 6087 " -a|--auto -o <komplet> <del>  Auto-akkumulér dele.\n"
 6088 " -l|--listq           Vis dele, der ikke passer.\n"
 6089 " -d|--discard [<filnavn> ...]  Slet dele, der ikke passer.\n"
 6090 "\n"
 6091 
 6092 #: dpkg-split/main.c
 6093 #, c-format
 6094 msgid ""
 6095 "Options:\n"
 6096 " --depotdir <directory>      Use <directory> instead of %s/%s.\n"
 6097 " -S|--partsize <size>       In KiB, for -s (default is 450).\n"
 6098 " -o|--output <file>        Filename, for -j (default is\n"
 6099 "                   <package>_<version>_<arch>.deb).\n"
 6100 " -Q|--npquiet           Be quiet when -a is not a part.\n"
 6101 " --msdos             Generate 8.3 filenames.\n"
 6102 "\n"
 6103 msgstr ""
 6104 "Tilvalg:\n"
 6105 " --depotdir <katalog>      Brug <katalog> i stedet for %s/%s.\n"
 6106 " -S|--partsize <størrelse>    Delstørrelse i KiB, for -s (standard er "
 6107 "450).\n"
 6108 " -o|--output <fil>        Til -j (standard er <pakke>-<version>."
 6109 "deb).\n"
 6110 " -Q|--npquiet          Ti stille når -a ikke er en del.\n"
 6111 " --msdos             Generér 8.3-filnavne.\n"
 6112 "\n"
 6113 
 6114 #: dpkg-split/main.c
 6115 #, c-format
 6116 msgid ""
 6117 "Exit status:\n"
 6118 " 0 = ok\n"
 6119 " 1 = with --auto, file is not a part\n"
 6120 " 2 = trouble\n"
 6121 msgstr ""
 6122 "Afslutningsstatus:\n"
 6123 " 0 = o.k.\n"
 6124 " 1 = med --auto, fil er ikke en del\n"
 6125 " 2 = problemer\n"
 6126 
 6127 #: dpkg-split/main.c
 6128 msgid "Type dpkg-split --help for help."
 6129 msgstr "Skriv \"dpkg-split --help\" for hjælp."
 6130 
 6131 #: dpkg-split/main.c
 6132 msgid "part size is far too large or is not positive"
 6133 msgstr "delen er alt for stor, eller størrelsen er ikke positiv"
 6134 
 6135 #: dpkg-split/main.c
 6136 #, c-format
 6137 msgid "part size must be at least %d KiB (to allow for header)"
 6138 msgstr "delstørrelsen skal mindst være på %d KiB (for at få plads til hoved)"
 6139 
 6140 #: dpkg-split/queue.c
 6141 #, c-format
 6142 msgid "unable to read depot directory '%.250s'"
 6143 msgstr "kunne ikke læse depot-katalog '%.250s'"
 6144 
 6145 #: dpkg-split/queue.c
 6146 msgid "--auto requires the use of the --output option"
 6147 msgstr "--auto kræver brugen af tilvalget --output"
 6148 
 6149 #: dpkg-split/queue.c
 6150 msgid "--auto requires exactly one part file argument"
 6151 msgstr "--auto kræver nøjagtig ét delfils-parameter"
 6152 
 6153 #: dpkg-split/queue.c
 6154 #, c-format
 6155 msgid "unable to read part file '%.250s'"
 6156 msgstr "kunne ikke læse delfil '%.250s'"
 6157 
 6158 #: dpkg-split/queue.c
 6159 #, c-format
 6160 msgid "File '%.250s' is not part of a multipart archive.\n"
 6161 msgstr "Filen '%.250s' er ikke en del af et opdelt arkiv.\n"
 6162 
 6163 #: dpkg-split/queue.c
 6164 #, c-format
 6165 msgid "unable to reopen part file '%.250s'"
 6166 msgstr "kunne ikke genåbne delfilen '%.250s'"
 6167 
 6168 #: dpkg-split/queue.c
 6169 #, c-format
 6170 msgid "unable to open new depot file '%.250s'"
 6171 msgstr "kunne ikke åbne ny depotfil '%.250s'"
 6172 
 6173 #: dpkg-split/queue.c
 6174 #, c-format
 6175 msgid "cannot extract split package part '%s': %s"
 6176 msgstr "kan ikke udtrække opdelt pakkedel '%s': %s"
 6177 
 6178 #: dpkg-split/queue.c
 6179 #, c-format
 6180 msgid "unable to rename new depot file '%.250s' to '%.250s'"
 6181 msgstr "kunne ikke omdøbe den ny depotfil '%.250s' til '%.250s'"
 6182 
 6183 #: dpkg-split/queue.c
 6184 #, c-format
 6185 msgid "Part %d of package %s filed (still want "
 6186 msgstr "Del %d fra pakken %s gemt (ønsker stadig "
 6187 
 6188 #: dpkg-split/queue.c
 6189 msgid " and "
 6190 msgstr " og "
 6191 
 6192 #: dpkg-split/queue.c
 6193 #, c-format
 6194 msgid "unable to delete used-up depot file '%.250s'"
 6195 msgstr "kunne ikke slette opbrugt depotfil '%.250s'"
 6196 
 6197 #: dpkg-split/queue.c
 6198 msgid "Junk files left around in the depot directory:\n"
 6199 msgstr "Affaldsfiler efterladt i depotkataloget:\n"
 6200 
 6201 #: dpkg-split/queue.c
 6202 #, c-format
 6203 msgid "unable to stat '%.250s'"
 6204 msgstr "kunne ikke finde '%.250s'"
 6205 
 6206 #: dpkg-split/queue.c
 6207 #, c-format
 6208 msgid " %s (%jd bytes)\n"
 6209 msgstr " %s (%jd byte)\n"
 6210 
 6211 #: dpkg-split/queue.c
 6212 #, c-format
 6213 msgid " %s (not a plain file)\n"
 6214 msgstr " %s (ikke en almindelig fil)\n"
 6215 
 6216 #: dpkg-split/queue.c
 6217 msgid "Packages not yet reassembled:\n"
 6218 msgstr "Pakker, der endnu ikke er sammenføjet:\n"
 6219 
 6220 #: dpkg-split/queue.c
 6221 #, c-format
 6222 msgid " Package %s: part(s) "
 6223 msgstr " Pakke %s: dele "
 6224 
 6225 #: dpkg-split/queue.c
 6226 #, c-format
 6227 msgid "part file '%.250s' is not a plain file"
 6228 msgstr "delfilen '%.250s' er ikke en almindelig fil"
 6229 
 6230 #: dpkg-split/queue.c
 6231 #, c-format
 6232 msgid "(total %jd bytes)\n"
 6233 msgstr "(total %jd byte)\n"
 6234 
 6235 #: dpkg-split/queue.c
 6236 #, c-format
 6237 msgid "unable to discard '%.250s'"
 6238 msgstr "kunne ikke slette '%.250s'"
 6239 
 6240 #: dpkg-split/queue.c
 6241 #, c-format
 6242 msgid "Deleted %s.\n"
 6243 msgstr "Slettede %s.\n"
 6244 
 6245 #: dpkg-split/split.c
 6246 msgid "package field value extraction"
 6247 msgstr "værdiudtrækning for pakkefelt"
 6248 
 6249 #: dpkg-split/split.c
 6250 msgid "<dpkg-deb --info pipe>"
 6251 msgstr ""
 6252 
 6253 #: dpkg-split/split.c
 6254 #, c-format
 6255 msgid "unable to open source file '%.250s'"
 6256 msgstr "kunne ikke åbne kildefil '%.250s'"
 6257 
 6258 #: dpkg-split/split.c
 6259 msgid "unable to fstat source file"
 6260 msgstr "kunne ikke køre 'fstat' på kildefil"
 6261 
 6262 #: dpkg-split/split.c
 6263 #, c-format
 6264 msgid "source file '%.250s' not a plain file"
 6265 msgstr "kildefil '%.250s' ikke en almindelig fil"
 6266 
 6267 #: dpkg-split/split.c
 6268 #, c-format
 6269 msgid "Splitting package %s into %d part: "
 6270 msgid_plural "Splitting package %s into %d parts: "
 6271 msgstr[0] "Opdeler pakken %s i %d del: "
 6272 msgstr[1] "Opdeler pakken %s i %d dele: "
 6273 
 6274 #: dpkg-split/split.c
 6275 msgid ""
 6276 "header is too long, making part too long; the package name or version\n"
 6277 "numbers must be extraordinarily long, or something; giving up"
 6278 msgstr ""
 6279 "hoved er for langt, hvilket gør delen for lang; pakkenavnet eller\n"
 6280 "versionsnumrene må være ekstraordinære lange, eller noget andet; giver op"
 6281 
 6282 #: dpkg-split/split.c
 6283 msgid "--split needs a source filename argument"
 6284 msgstr "--split kræver et kildefilnavns-parameter"
 6285 
 6286 #: dpkg-split/split.c
 6287 msgid "--split takes at most a source filename and destination prefix"
 6288 msgstr "--split tager højst ét kildefilnavn og målpræfiks"
 6289 
 6290 #: utils/update-alternatives.c
 6291 #, c-format
 6292 msgid ""
 6293 "Commands:\n"
 6294 " --install <link> <name> <path> <priority>\n"
 6295 "  [--slave <link> <name> <path>] ...\n"
 6296 "              add a group of alternatives to the system.\n"
 6297 " --remove <name> <path>  remove <path> from the <name> group alternative.\n"
 6298 " --remove-all <name>   remove <name> group from the alternatives "
 6299 "system.\n"
 6300 " --auto <name>      switch the master link <name> to automatic mode.\n"
 6301 " --display <name>     display information about the <name> group.\n"
 6302 " --query <name>      machine parseable version of --display <name>.\n"
 6303 " --list <name>      display all targets of the <name> group.\n"
 6304 " --get-selections     list master alternative names and their status.\n"
 6305 " --set-selections     read alternative status from standard input.\n"
 6306 " --config <name>     show alternatives for the <name> group and ask "
 6307 "the\n"
 6308 "              user to select which one to use.\n"
 6309 " --set <name> <path>   set <path> as alternative for <name>.\n"
 6310 " --all          call --config on all alternatives.\n"
 6311 "\n"
 6312 msgstr ""
 6313 "Kommandoer:\n"
 6314 " --install <lænke> <navn> <sti> <prioritet>\n"
 6315 "  [--slave <lænke> <navn> <sti>] ...\n"
 6316 "              tilføj en gruppe af alternativer til systemet.