"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "dpkg-1.19.7/man/nl/deb-override.man" (3 Jun 2019, 2641 Bytes) of package /linux/misc/dpkg_1.19.7.tar.xz:


Caution: As a special service "Fossies" has tried to format the requested manual source page into HTML format but links to other man pages may be missing or even errorneous. Alternatively you can here view or download the uninterpreted manual source code. A member file download can also be achieved by clicking within a package contents listing on the according byte size field.

deb−override

NAAM
OVERZICHT
BESCHRIJVING
ZIE OOK

NAAM

deb−override − override−bestand van het Debian−archief

OVERZICHT

override

BESCHRIJVING

Terwijl de meeste informatie over een pakket in het bestand control gevonden kan worden, wordt sommige informatie centraal beheerd door de distributie−tsaren in plaats van door de onderhouder om een zekere globale consistentie te bieden. Deze informatie is te vinden in het bestand override.

Het override−bestand heeft een eenvoudige indeling waarbij de elementen door witruimte van elkaar gescheiden worden. Commentaar is toegestaan (aangegeven met een #).

pakket prioriteit sectie [onderhouder−info]

pakket is de naam van het pakket. Items in het override−bestand voor pakketten die niet te vinden zijn in de boomstructuur van binaire pakketten, worden genegeerd.

prioriteit en sectie komen overeen met de respectieve controlevelden uit het .deb−bestand. Welke waarden mogelijk zijn, is specifiek voor het archief van elke distributie.

[onderhouder−info], als het vermeld wordt, kan ofwel de naam van een onderhouder zijn voor een onvoorwaardelijke vervanging, of anders oude−onderhouder => nieuwe−onderhouder om een plaatsvervanging uit te voeren.

De override−bestanden die gebruikt worden om de officiële Packages−lijsten te maken kunnen op elke Debian spiegelserver gevonden worden in de map indices.

ZIE OOK

dpkg−scanpackages(1), dpkg−scansources(1), apt−ftparchive(1).