"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "dpkg-1.19.7/dselect/po/ro.po" (3 Jun 2019, 58029 Bytes) of package /linux/misc/dpkg_1.19.7.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # translation of ro.po to Romanian
  2 # Romanian translations for the dpkg package.
  3 # This file is distributed under the same license as the dpkg package.
  4 #
  5 # Explicații legate de modul de traducere:
  6 # - la mesajele emise în urma acțiunilor programului se folosește forma impersonală,
  7 #  folosită și în versiunea în engleză
  8 # - se păstrează denumirile în engleză pentru:
  9 #  - numele funcților și a argumentelor acestora
  10 #  - numele și opțiunile programelor
  11 #
  12 # Copyright © 2005-2008 Dpkg Developers
  13 #
  14 # Rușeț Zeno <rzeno@cwazy.co.uk>, 2005.
  15 # Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com>, 2005, 2006, 2007, 2008.
  16 # Sorin Batariuc <sorin@bonbon.net>, 2005.
  17 msgid ""
  18 msgstr ""
  19 "Project-Id-Version: dselect 1.17.0\n"
  20 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-dpkg@lists.debian.org\n"
  21 "POT-Creation-Date: 2019-06-03 23:21+0200\n"
  22 "PO-Revision-Date: 2008-06-28 19:11+0300\n"
  23 "Last-Translator: Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com>\n"
  24 "Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
  25 "Language: ro\n"
  26 "MIME-Version: 1.0\n"
  27 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  28 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  29 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
  30 "20)) ? 1 : 2;\n"
  31 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
  32 
  33 # spațiile sunt necesare!!
  34 #: dselect/basecmds.cc
  35 msgid "Search for ? "
  36 msgstr "Ce căutați ? "
  37 
  38 #: dselect/basecmds.cc
  39 msgid "Error: "
  40 msgstr "Eroare: "
  41 
  42 #: dselect/basecmds.cc
  43 msgid "Help: "
  44 msgstr "Ajutor: "
  45 
  46 #: dselect/basecmds.cc
  47 msgid "Press ? for help menu, . for next topic, <space> to exit help."
  48 msgstr ""
  49 "Apăsați ? pentru meniul ajutor, . pentru următorul subiect, <spațiu> pentru "
  50 "ieșire."
  51 
  52 #: dselect/basecmds.cc
  53 msgid "Help information is available under the following topics:"
  54 msgstr "Informații ajutătoare sunt disponibile pentru următoarele subiecte:"
  55 
  56 #: dselect/basecmds.cc
  57 msgid ""
  58 "Press a key from the list above, <space> or 'q' to exit help,\n"
  59 " or '.' (full stop) to read each help page in turn. "
  60 msgstr ""
  61 "Apăsați o tastă din lista care urmează, <spațiu> sau „q” pentru ieșire din "
  62 "ajutor,\n"
  63 " sau „.” (oprire totală) pentru a citi fiecare pagină de ajutor. "
  64 
  65 #: dselect/basecmds.cc
  66 msgid "error reading keyboard in help"
  67 msgstr "eroare citire tastatură în ajutor"
  68 
  69 #: dselect/baselist.cc
  70 msgid "ioctl(TIOCGWINSZ) failed"
  71 msgstr "eșec ioctl(TIOCGWINSZ)"
  72 
  73 #: dselect/baselist.cc
  74 msgid "doupdate in SIGWINCH handler failed"
  75 msgstr "eșec doupdate în descriptorul SIGWINCH"
  76 
  77 #: dselect/baselist.cc
  78 msgid "failed to restore old SIGWINCH sigact"
  79 msgstr "eșec la restaurarea vechiului sigact pentru SIGWINCH"
  80 
  81 #: dselect/baselist.cc
  82 msgid "failed to restore old signal mask"
  83 msgstr "eșec la restaurarea vechii măști de semnal"
  84 
  85 #: dselect/baselist.cc
  86 msgid "failed to unblock SIGWINCH"
  87 msgstr "eșec la deblocarea lui SIGWINCH"
  88 
  89 #: dselect/baselist.cc
  90 msgid "failed to block SIGWINCH"
  91 msgstr "eșec la blocarea lui SIGWINCH"
  92 
  93 #: dselect/baselist.cc
  94 msgid "failed to get old signal mask"
  95 msgstr "eșec la preluarea vechii măști de semnal"
  96 
  97 #: dselect/baselist.cc
  98 msgid "failed to get old SIGWINCH sigact"
  99 msgstr "eșec la preluarea vechiului sigact pentru SIGWINCH"
 100 
 101 #: dselect/baselist.cc
 102 msgid "failed to set new SIGWINCH sigact"
 103 msgstr "eșec la inițializarea noului sigact pentru SIGWINCH"
 104 
 105 #: dselect/baselist.cc
 106 msgid "failed to allocate colour pair"
 107 msgstr "eșec la alocarea perechii de culori"
 108 
 109 #: dselect/baselist.cc
 110 msgid "failed to create title window"
 111 msgstr "eșec la crearea titlului ferestrei"
 112 
 113 #: dselect/baselist.cc
 114 msgid "failed to create whatinfo window"
 115 msgstr "eșec la crearea ferestrei de informații"
 116 
 117 #: dselect/baselist.cc
 118 msgid "failed to create baselist pad"
 119 msgstr "eșec la crearea zonei listei de bază"
 120 
 121 #: dselect/baselist.cc
 122 msgid "failed to create heading pad"
 123 msgstr "eșec la crearea zonei pentru titlul"
 124 
 125 #: dselect/baselist.cc
 126 msgid "failed to create thisstate pad"
 127 msgstr "eșec la crearea zonei despre starea curentă"
 128 
 129 #: dselect/baselist.cc
 130 msgid "failed to create info pad"
 131 msgstr "eșec la crearea zonei de informare"
 132 
 133 #: dselect/baselist.cc
 134 msgid "failed to create query window"
 135 msgstr "eșec la crearea ferestrei de interogare"
 136 
 137 #: dselect/baselist.cc
 138 msgid "Keybindings"
 139 msgstr "Combinații de taste"
 140 
 141 #: dselect/baselist.cc
 142 #, c-format
 143 msgid " -- %d%%, press "
 144 msgstr " -- %d%%, apăsați "
 145 
 146 #: dselect/baselist.cc
 147 #, c-format
 148 msgid "%s for more"
 149 msgstr "%s pentru mai mult"
 150 
 151 #: dselect/baselist.cc
 152 #, c-format
 153 msgid "%s to go back"
 154 msgstr "%s pentru a merge înapoi"
 155 
 156 #: dselect/bindings.cc
 157 msgid "[not bound]"
 158 msgstr "[neasignată]"
 159 
 160 #: dselect/bindings.cc
 161 #, c-format
 162 msgid "[unk: %d]"
 163 msgstr "[necunoscut: %d]"
 164 
 165 #: dselect/bindings.cc
 166 msgid "Scroll onwards through help/information"
 167 msgstr "Derulare înainte prin ajutor/informații"
 168 
 169 #: dselect/bindings.cc
 170 msgid "Scroll backwards through help/information"
 171 msgstr "Derulare înapoi prin ajutor/informații"
 172 
 173 #: dselect/bindings.cc
 174 msgid "Move up"
 175 msgstr "Deplasare în sus"
 176 
 177 #: dselect/bindings.cc
 178 msgid "Move down"
 179 msgstr "Deplasare în jos"
 180 
 181 #: dselect/bindings.cc
 182 msgid "Go to top of list"
 183 msgstr "Mergi la începutul listei"
 184 
 185 #: dselect/bindings.cc
 186 msgid "Go to end of list"
 187 msgstr "Mergi la sfârșitul listei"
 188 
 189 #: dselect/bindings.cc
 190 msgid "Request help (cycle through help screens)"
 191 msgstr "Cerere de ajutor (ciclu printre ecranele de ajutor)"
 192 
 193 #: dselect/bindings.cc
 194 msgid "Cycle through information displays"
 195 msgstr "Ciclu printre informațiile afișate"
 196 
 197 #: dselect/bindings.cc
 198 msgid "Redraw display"
 199 msgstr "Redesenare ecran"
 200 
 201 #: dselect/bindings.cc
 202 msgid "Scroll onwards through list by 1 line"
 203 msgstr "Derulare înainte prin listă cu 1 rând"
 204 
 205 #: dselect/bindings.cc
 206 msgid "Scroll backwards through list by 1 line"
 207 msgstr "Derulare înapoi prin listă cu 1 rând"
 208 
 209 #: dselect/bindings.cc
 210 msgid "Scroll onwards through help/information by 1 line"
 211 msgstr "Derulare înainte prin ajutor/informații cu 1 rând"
 212 
 213 #: dselect/bindings.cc
 214 msgid "Scroll backwards through help/information by 1 line"
 215 msgstr "Derulare înapoi prin ajutor/informații cu 1 rând"
 216 
 217 #: dselect/bindings.cc
 218 msgid "Scroll onwards through list"
 219 msgstr "Derulare înainte prin listă"
 220 
 221 #: dselect/bindings.cc
 222 msgid "Scroll backwards through list"
 223 msgstr "Derulare înapoi prin listă"
 224 
 225 #: dselect/bindings.cc
 226 msgid "Mark package(s) for installation"
 227 msgstr "Marchează pachet(ul/ele) pentru instalare"
 228 
 229 #: dselect/bindings.cc
 230 msgid "Mark package(s) for deinstallation"
 231 msgstr "Marchează pachet(ul/ele) pentru dezinstalare"
 232 
 233 #: dselect/bindings.cc
 234 msgid "Mark package(s) for deinstall and purge"
 235 msgstr "Marchează pachet(ul/ele) pentru dezinstalare și curățare"
 236 
 237 #: dselect/bindings.cc
 238 msgid "Make highlight more specific"
 239 msgstr "Evidențierea este mai specifică"
 240 
 241 #: dselect/bindings.cc
 242 msgid "Make highlight less specific"
 243 msgstr "Evidențierea este mai generică"
 244 
 245 #: dselect/bindings.cc
 246 msgid "Search for a package whose name contains a string"
 247 msgstr "Caută pachetul al cărui nume conține un șir de caractere"
 248 
 249 #: dselect/bindings.cc
 250 #, fuzzy
 251 #| msgid "Repeat last search."
 252 msgid "Repeat last search"
 253 msgstr "Repetă ultima căutare."
 254 
 255 #: dselect/bindings.cc
 256 msgid "Swap sort order priority/section"
 257 msgstr "Comută ordinea de sortare prioritate/secțiune"
 258 
 259 #: dselect/bindings.cc
 260 msgid "Quit, confirming, and checking dependencies"
 261 msgstr "Ieșire, confirmare, și verificare dependențe"
 262 
 263 #: dselect/bindings.cc
 264 msgid "Quit, confirming without check"
 265 msgstr "Terminare, confirmare fără verificare"
 266 
 267 #: dselect/bindings.cc
 268 msgid "Quit, rejecting conflict/dependency suggestions"
 269 msgstr "Terminare, se refuză sugestiile legate de conflicte/dependențe"
 270 
 271 #: dselect/bindings.cc
 272 msgid "Abort - quit without making changes"
 273 msgstr "Abandon - terminare fără a face schimbări"
 274 
 275 #: dselect/bindings.cc
 276 msgid "Revert to old state for all packages"
 277 msgstr "Revenire la vechile stări pentru toate pachetele"
 278 
 279 #: dselect/bindings.cc
 280 msgid "Revert to suggested state for all packages"
 281 msgstr "Revenire la stările sugerate pentru toate pachetele"
 282 
 283 #: dselect/bindings.cc
 284 msgid "Revert to directly requested state for all packages"
 285 msgstr "Revenire direct la stările cerute pentru toate pachetele"
 286 
 287 #: dselect/bindings.cc
 288 msgid "Revert to currently installed state for all packages"
 289 msgstr "Revenire la starea instalată acum pentru toate pachetele"
 290 
 291 #: dselect/bindings.cc
 292 msgid "Select currently-highlighted access method"
 293 msgstr "Selctează metoda care este evidențiată acum"
 294 
 295 #: dselect/bindings.cc
 296 msgid "Quit without changing selected access method"
 297 msgstr "Abandonează fără schimbarea metodei de acces selectate"
 298 
 299 #: dselect/helpmsgs.cc
 300 msgid "Keystrokes"
 301 msgstr "Combinații taste"
 302 
 303 #: dselect/helpmsgs.cc
 304 #, fuzzy
 305 #| msgid ""
 306 #| "Motion keys: Next/Previous, Top/End, Up/Down, Backwards/Forwards:\n"
 307 #| " j, Down-arrow     k, Up-arrow       move highlight\n"
 308 #| " N, Page-down, Space  P, Page-up, Backspace  scroll list by 1 page\n"
 309 #| " ^n          ^p           scroll list by 1 line\n"
 310 #| " t, Home        e, End         jump to top/end of list\n"
 311 #| " u           d            scroll info by 1 page\n"
 312 #| " ^u          ^d           scroll info by 1 line\n"
 313 #| " B, Left-arrow     F, Right-arrow     pan display by 1/3 "
 314 #| "screen\n"
 315 #| " ^b          ^f           pan display by 1 "
 316 #| "character\n"
 317 #| "\n"
 318 #| "Mark packages for later processing:\n"
 319 #| " +, Insert install or upgrade   =, H hold in present state\n"
 320 #| " -, Delete remove         :, G unhold: upgrade or leave "
 321 #| "uninstalled\n"
 322 #| " _     remove & purge config\n"
 323 #| "                       Miscellaneous:\n"
 324 #| "Quit, exit, overwrite (note capitals!):    ?, F1 request help (also "
 325 #| "Help)\n"
 326 #| " Return Confirm, quit (check dependencies)  i, I toggle/cycle info "
 327 #| "displays\n"
 328 #| "  Q   Confirm, quit (override dep.s)    o, O cycle through sort "
 329 #| "options\n"
 330 #| " X, Esc eXit, abandoning any changes made  v, V change status display "
 331 #| "opts\n"
 332 #| "  R   Revert to state before this list   ^l  redraw display\n"
 333 #| "  U   set all to sUggested state       /  search (Return to "
 334 #| "cancel)\n"
 335 #| "  D   set all to Directly requested state n, \\ repeat last search\n"
 336 msgid ""
 337 "Motion keys: Next/Previous, Top/End, Up/Down, Backwards/Forwards:\n"
 338 " j, Down-arrow     k, Up-arrow       move highlight\n"
 339 " N, Page-down, Space  P, Page-up, Backspace  scroll list by 1 page\n"
 340 " ^n          ^p           scroll list by 1 line\n"
 341 " t, Home        e, End         jump to top/end of list\n"
 342 " u           d            scroll info by 1 page\n"
 343 " ^u          ^d           scroll info by 1 line\n"
 344 " B, Left-arrow     F, Right-arrow     pan display by 1/3 screen\n"
 345 " ^b          ^f           pan display by 1 character\n"
 346 "\n"
 347 "Mark packages for later processing:\n"
 348 " +, Insert install or upgrade   =, H hold in present state\n"
 349 " -, Delete remove         :, G unhold: upgrade or leave "
 350 "uninstalled\n"
 351 " _     remove & purge config\n"
 352 "                       Miscellaneous:\n"
 353 "Quit, exit, overwrite (note capitals!):    ?, F1 request help (also "
 354 "Help)\n"
 355 " Return Confirm, quit (check dependencies)  i, I toggle/cycle info "
 356 "displays\n"
 357 "  Q   Confirm, quit (override dep.s)    o, O cycle through sort "
 358 "options\n"
 359 " X, Esc eXit, abandoning any changes made  v, A, V change status display "
 360 "opts\n"
 361 "  R   Revert to state before this list   ^l  redraw display\n"
 362 "  U   set all to sUggested state       /  search (Return to "
 363 "cancel)\n"
 364 "  D   set all to Directly requested state n, \\ repeat last search\n"
 365 msgstr ""
 366 "Taste de deplasare: Următor/Anterior, Cap/Coadă, Sus/Jos, Înainte/Înapoi:\n"
 367 " j, Săgeată-jos    k, Săgeată-sus     mută cursorul\n"
 368 " N, Page-down, Space  P, Page-up, Backspace  derulează lista cu 1 pagină\n"
 369 " ^n          ^p           derulează lista cu 1 linie\n"
 370 " t, Home        e, End         sari la capul/coada listei\n"
 371 " u           d            derulează info cu 1 pagină\n"
 372 " ^u          ^d           derulează info cu 1 linie\n"
 373 " B, Săgeată-stânga   F, Săgeată-dreapta   mută afișajul cu 1/3 de "
 374 "ecran\n"
 375 " ^b          ^f           mută afișajul cu 1 caracter\n"
 376 "\n"
 377 "Marchează pachetele pentru prelucrare ulterioară:\n"
 378 " +, Insert instalare/actualizare   =, H păstrare în starea prezentă\n"
 379 " -, Delete șterge          :, G eliberare: actualizare sau "
 380 "păstrare neinstalat\n"
 381 " _     dezinstalare și ștergere configurație\n"
 382 "                         Diverse:\n"
 383 "Termină, ieși, rescriere (litere mari/mici!):   ?, F1 cerere de ajutor "
 384 "(la fel și Ajutor)\n"
 385 " Return Confirmă, termină (verifică dependențe)  i, I comută/ciclează "
 386 "ecranele info\n"
 387 "  Q   Confirmă, termină (suprascriere dep.)   o, O ciclează între "
 388 "opțiunile de sortare\n"
 389 " X, Esc ieșire, abandonează schimbările făcute  v, V schimbă starea "
 390 "opțiunilor de afișare\n"
 391 "  R   Revenire la starea anterioară listei    ^l  redesenare ecran\n"
 392 "  U   plasează tot în starea sUgerată       /  caută (Return "
 393 "pentru renunțare)\n"
 394 "  D   plasează tot, Direct în starea cerută   n, \\ repetă ultima "
 395 "căutare\n"
 396 
 397 #: dselect/helpmsgs.cc
 398 msgid "Introduction to package selections"
 399 msgstr "Introducere în selecția pachetelor"
 400 
 401 #: dselect/helpmsgs.cc
 402 msgid ""
 403 "Welcome to dselect's main package listing.\n"
 404 "\n"
 405 "You will be presented with a list of packages which are installed or "
 406 "available\n"
 407 "for installation. You can navigate around the list using the cursor keys,\n"
 408 "mark packages for installation (using '+') or deinstallation (using '-').\n"
 409 "Packages can be marked either singly or in groups; initially you will see "
 410 "that\n"
 411 "the line 'All packages' is selected. '+', '-' and so on will affect all "
 412 "the\n"
 413 "packages described by the highlighted line.\n"
 414 "\n"
 415 "Some of your choices will cause conflicts or dependency problems; you will "
 416 "be\n"
 417 "given a sub-list of the relevant packages, so that you can solve the "
 418 "problems.\n"
 419 "\n"
 420 "You should read the list of keys and the explanations of the display.\n"
 421 "Much on-line help is available, please make use of it - press '?' at\n"
 422 "any time for help.\n"
 423 "\n"
 424 "When you have finished selecting packages, press <enter> to confirm "
 425 "changes,\n"
 426 "or 'X' to quit without saving changes. A final check on conflicts and\n"
 427 "dependencies will be done - here too you may see a sublist.\n"
 428 "\n"
 429 "Press <space> to leave help and enter the list now.\n"
 430 msgstr ""
 431 "Bine ați venit la listarea principală a pachetelor lui dselect.\n"
 432 "\n"
 433 "Vă va fi arătată o listă de pachete care sunt instalate sau disponibile\n"
 434 "pentru instalare. Puteți naviga prin listă folosind tastele cursorului,\n"
 435 "puteți marca pachetele pentru instalare (folosind „+”) sau dezinstalare "
 436 "(folosind „-”).\n"
 437 "Pachetele pot fi marcate fie individual fie în grupuri, inițial veți vedea "
 438 "că\n"
 439 "linia „Toate pachetele” este selectată. „+”, „-” și toate celelalte vor "
 440 "afecta toate\n"
 441 "pachetele descrise de linia evidențiată.\n"
 442 "\n"
 443 "Unele din alegerile dvs. vor determina conflicte sau probleme de dependențe, "
 444 "vi se\n"
 445 "va da o sub-listă de pachete relevante, care vor rezolva problemele.\n"
 446 "\n"
 447 "Ar trebui să citiți lista de taste și explicațiile de pe ecran.\n"
 448 "Este disponibil mult ajutor imediat, sunteți rugat să vă folosiți de el - "
 449 "apăsați când doriți\n"
 450 "„?” pentru a primi ajutor.\n"
 451 "\n"
 452 "Când ați terminat de selectat pachetele, apăsați <enter> pentru a confirma "
 453 "schimbările,\n"
 454 "sau „X” pentru a ieși fără să salvați schimbările. O verificare finală la "
 455 "conflicte și\n"
 456 "dependențe va fi făcută - aici și dvs veți putea vedea o sublistă.\n"
 457 "\n"
 458 "Apăsați <spațiu> pentru a părăsi ajutorul și a intra în listă.\n"
 459 
 460 #: dselect/helpmsgs.cc
 461 msgid "Introduction to read-only package list browser"
 462 msgstr "Introducere a navigatorului listei de pachete, în mod strict citire"
 463 
 464 #: dselect/helpmsgs.cc
 465 msgid ""
 466 "Welcome to dselect's main package listing.\n"
 467 "\n"
 468 "You will be presented with a list of packages which are installed or "
 469 "available\n"
 470 "for installation. Since you do not have the privilege necessary to update\n"
 471 "package states, you are in a read-only mode. You can navigate around the\n"
 472 "list using the cursor keys (please see the 'Keystrokes' help screen), "
 473 "observe\n"
 474 "the status of the packages and read information about them.\n"
 475 "\n"
 476 "You should read the list of keys and the explanations of the display.\n"
 477 "Much on-line help is available, please make use of it - press '?' at\n"
 478 "any time for help.\n"
 479 "\n"
 480 "When you have finished browsing, press 'Q' or <enter> to quit.\n"
 481 "\n"
 482 "Press <space> to leave help and enter the list now.\n"
 483 msgstr ""
 484 "Bine ați venit la lista principală de pachete a lui dselect.\n"
 485 "\n"
 486 "Vă va fi arătată o listă de pachete care sunt instalate sau disponibile\n"
 487 "pentru instalare. Din moment ce nu aveți privilegiile necesare pentru a \n"
 488 "actualiza starea pachetelor, sunteți în modul doar-citire. Puteți naviga \n"
 489 "prin listă folosind tastele pentru cursor (vă rog, vedeți ecranul de ajutor\n"
 490 "„Combinații taste”), observa starea pachetelor și citi informațiile despre "
 491 "ele.\n"
 492 "\n"
 493 "Ar trebui să citiți lista de taste și explicațiile de pe ecran.\n"
 494 "Este disponibil mult ajutor imediat, sunteți rugat să vă folosiți de el - "
 495 "apăsați oricând doriți\n"
 496 " „?” pentru a primi ajutor.\n"
 497 "\n"
 498 "Când ați terminat de selectat pachetele, apăsați „Q” sau <enter> pentru a "
 499 "ieși.\n"
 500 "\n"
 501 "Apăsați <spațiu> pentru a părăsi ajutorul și a intra în listă.\n"
 502 
 503 #: dselect/helpmsgs.cc
 504 msgid "Introduction to conflict/dependency resolution sub-list"
 505 msgstr "Introducere a sublistei de rezolvare a conflictelor/dependențelor"
 506 
 507 #: dselect/helpmsgs.cc
 508 msgid ""
 509 "Dependency/conflict resolution - introduction.\n"
 510 "\n"
 511 "One or more of your choices have raised a conflict or dependency problem -\n"
 512 "some packages should only be installed in conjunction with certain others, "
 513 "and\n"
 514 "some combinations of packages may not be installed together.\n"
 515 "\n"
 516 "You will see a sub-list containing the packages involved. The bottom half "
 517 "of\n"
 518 "the display shows relevant conflicts and dependencies; use 'i' to cycle "
 519 "between\n"
 520 "that, the package descriptions and the internal control information.\n"
 521 "\n"
 522 "A set of 'suggested' packages has been calculated, and the initial markings "
 523 "in\n"
 524 "this sub-list have been set to match those, so you can just hit Return to\n"
 525 "accept the suggestions if you wish. You may abort the change(s) which "
 526 "caused\n"
 527 "the problem(s), and go back to the main list, by pressing capital 'X'.\n"
 528 "\n"
 529 "You can also move around the list and change the markings so that they are "
 530 "more\n"
 531 "like what you want, and you can 'reject' my suggestions by using the "
 532 "capital\n"
 533 "'D' or 'R' keys (see the keybindings help screen). You can use capital 'Q' "
 534 "to\n"
 535 "force me to accept the situation currently displayed, in case you want to\n"
 536 "override a recommendation or think that the program is mistaken.\n"
 537 "\n"
 538 "Press <space> to leave help and enter the sub-list; remember: press '?' for "
 539 "help.\n"
 540 msgstr ""
 541 "Rezoluție de dependențe/conflicte - introducere.\n"
 542 "\n"
 543 "Una sau mai multe dintre alegerile dvs. vor determina conflicte sau probleme "
 544 "de dependențe -\n"
 545 "unele pachete ar trebui instalate doar împreună cu anumite altele, și\n"
 546 "unele combinații de pachete nu pot fi instalate împreună.\n"
 547 "\n"
 548 "Veți vedea o sub-listă conținând pachetele implicate. Jumătatea inferioară "
 549 "a\n"
 550 "afișajului arată conflictele și dependențele relevante; folosiți „i” pentru "
 551 "a circula între\n"
 552 "acestea, descrierile pachetelor și informația internă de control.\n"
 553 "\n"
 554 "Au fost calculate un set de pachete „sugerate”, și selecțiile inițiale în\n"
 555 "această sub-listă au fost aranjate să se potrivească cu acelea, astfel încât "
 556 "doar apăsați Enter\n"
 557 "pentru a accepta sugestiile, dacă doriți. Puteți anula schimbările care "
 558 "determină\n"
 559 "probleme, și vă duceți înapoi la lista principală, apăsând majuscula „X”.\n"
 560 "\n"
 561 "Puteți de asemenea să navigați prin listă și schimba selecțiile după "
 562 "dorință,\n"
 563 "și puteți anula sugestiile folosind majusculele „D” ori „R”\n"
 564 "(vedeți ecranul de ajutor cu combinațiile de taste). Puteți folosi "
 565 "majuscula\n"
 566 "„Q” pentru a forța acceptul în situația curent afișată, în caz că vreți să\n"
 567 "treceți peste o recomandare sau vă gândiți că programul se înșeală.\n"
 568 "\n"
 569 "Apasați <spațiu> pentru a părăsi ajutorul și a intra în sub-listă; nu "
 570 "uitați: apăsați „?” pentru ajutor.\n"
 571 
 572 #: dselect/helpmsgs.cc
 573 msgid "Display, part 1: package listing and status chars"
 574 msgstr "Afișare, partea 1: lista de pachete și caracterele de stare"
 575 
 576 #: dselect/helpmsgs.cc
 577 msgid ""
 578 "The top half of the screen shows a list of packages. For each package you "
 579 "see\n"
 580 "four columns for its current status on the system and mark. In terse mode "
 581 "(use\n"
 582 "'v' to toggle verbose display) these are single characters, from left to "
 583 "right:\n"
 584 "\n"
 585 " Error flag: Space - no error (but package may be in broken state - see "
 586 "below)\n"
 587 "       'R' - serious error during installation, needs "
 588 "reinstallation;\n"
 589 " Installed state:   Space  - not installed;\n"
 590 "            '*'   - installed;\n"
 591 "            '-'   - not installed but config files remain;\n"
 592 "  packages in these { 'U'   - unpacked but not yet configured;\n"
 593 "  states are not  { 'C'   - half-configured (an error happened);\n"
 594 "  (quite) properly { 'I'   - half-installed (an error happened);\n"
 595 "  installed     { 'W','t' - triggers are awaited resp. pending.\n"
 596 " Old mark: what was requested for this package before presenting this list;\n"
 597 " Mark: what is requested for this package:\n"
 598 " '*': marked for installation or upgrade;\n"
 599 " '-': marked for removal, but any configuration files will remain;\n"
 600 " '=': on hold: package will not be processed at all;\n"
 601 " '_': marked for purge completely - even remove configuration;\n"
 602 " 'n': package is new and has yet to be marked for install/remove/&c.\n"
 603 "\n"
 604 "Also displayed are each package's Priority, Section, name, installed and\n"
 605 "available version numbers (shift-V to display/hide) and summary "
 606 "description.\n"
 607 msgstr ""
 608 "Jumătatea superioară a ecranului arată o listă de pachete. La fiecare pachet "
 609 "veți vedea\n"
 610 "patru coloane pentru starea curentă în sistem și marcajul. În modul concis "
 611 "(folosiți „v”\n"
 612 "pentru a comuta la afișajul detaliat) acestea sunt caractere individuale, de "
 613 "la stânga la dreapta:\n"
 614 "\n"
 615 " Fanion de eroare:  Spațiu - fără eroare (dar pachetul ar putea fi\n"
 616 "               deteriorat - vedeți mai jos)\n"
 617 "            „R” - eroare gravă în timpul instalării, are\n"
 618 "               nevoie de reinstalare;\n"
 619 " Starea instalării:  Spațiu  - neinstalat;\n"
 620 "             „*”   - instalat;\n"
 621 "             „-”   - neinstalat dar fișierele de configurare\n"
 622 "                   rămân;\n"
 623 "  pachetele în aceste { „U”   - despachetat dar încă neconfigurat;\n"
 624 "  stări nu sunt    { „C”   - semi-configurat (s-a întâlnit eroare);\n"
 625 "  (chiar) bine    { „I”   - semi-instalat (s-a întâlnit eroare).\n"
 626 "  instalate      { „W”,„t” - declanșatorii sunt așteptați, respectiv\n"
 627 "                   în așteptare. Vechiul marcaj: ceea ce s-"
 628 "a cerut de la acest pachet înainte de a afișa\n"
 629 "          această listă;\n"
 630 " Marcaj: ceea ce se cere pentru acest pachet:\n"
 631 " „*”: marcat pentru instalare sau înnoire;\n"
 632 " „-”: marcat pentru ștergere, dar fișierele de configurare rămân;\n"
 633 " „=”: în așteptare: pachetul nu va fi procesat deloc;\n"
 634 " „_”: marcat pentru ștergere completă - inclusiv configurarea;\n"
 635 " „n”: pachetul este nou și poate încă fi marcat pentru\n"
 636 "     instalare/ștergere/&c.\n"
 637 "\n"
 638 "De asemenea, pentru fiecare pachet, sunt afișate Prioritatea, Secțiunea,\n"
 639 "numele, versiunea instalată și cea disponibilă (shift-V pentru a\n"
 640 "afișa/ascunde) și descrierea pe scurt.\n"
 641 
 642 #: dselect/helpmsgs.cc
 643 msgid "Display, part 2: list highlight; information display"
 644 msgstr "Afișare, partea a 2-a: evidențierea în listă; afișarea informației"
 645 
 646 #: dselect/helpmsgs.cc
 647 msgid ""
 648 "* Highlight: One line in the package list will be highlighted. It "
 649 "indicates\n"
 650 " which package(s) will be affected by presses of '+', '-' and '_'.\n"
 651 "\n"
 652 "* The dividing line in the middle of the screen shows a brief explanation "
 653 "of\n"
 654 " the status of the currently-highlighted package, or a description of "
 655 "which\n"
 656 " group is highlighted if a group line is. If you don't understand the\n"
 657 " meaning of some of the status characters displayed, go to the relevant\n"
 658 " package and look at this divider line, or use the 'v' key for a verbose\n"
 659 " display (press 'v' again to go back to the terse display).\n"
 660 "\n"
 661 "* The bottom of the screen shows more information about the\n"
 662 " currently-highlighted package (if there is only one).\n"
 663 "\n"
 664 " It can show an extended description of the package, the internal package\n"
 665 " control details (either for the installed or available version of the\n"
 666 " package), or information about conflicts and dependencies involving the\n"
 667 " current package (in conflict/dependency resolution sublists).\n"
 668 "\n"
 669 " Use the 'i' key to cycle through the displays, and 'I' to hide the\n"
 670 " information display or expand it to use almost all of the screen.\n"
 671 msgstr ""
 672 "* Evidențierea: O linie din lista de pachete va fi evidențiată. Semnifică "
 673 "ce\n"
 674 " pachete sunt afectate de tastele „+”, „-” și „_”.\n"
 675 "\n"
 676 "* Linia despărțitoare din mijlocul ecranului arată o scurtă descriere a\n"
 677 " stării pachetului curent evidențiat, sau o descriere a grupului care "
 678 "este \n"
 679 " evidențiat dacă este o linie de grupuri. Dacă nu înțelegeți sensul\n"
 680 " unora dintre caracterele de stare afișate, duceți-vă la pachetul\n"
 681 " respectiv și uitați-vă la linia despărțitoare, sau folosiți tasta „v” "
 682 "pentru afișaj\n"
 683 " detaliat (apăsați din nou „v” pentru a vă reîntoarce la afișarea "
 684 "concisă).\n"
 685 "\n"
 686 "* Partea inferioară a ecranului arată mai multe informații despre\n"
 687 " pachetul curent evidențiat (dacă este vreunul).\n"
 688 "\n"
 689 " Poate arăta descrierea extinsă a pachetului, detalii interne de control\n"
 690 " ale pachetului (fie pentru versiunea instalată fie pentru cea "
 691 "disponibilă),\n"
 692 " sau informații despre conflicte și dependențe implicate de pachetul "
 693 "curent\n"
 694 " (în sublista de rezoluții de conflicte/dependențe).\n"
 695 "\n"
 696 " Folosiți tasta „i” pentru a circula printre afișaje, și „I” pentru a "
 697 "ascunde\n"
 698 " afișajul de informații sau a-l mări până la a utiliza aproape tot "
 699 "ecranul.\n"
 700 
 701 #: dselect/helpmsgs.cc
 702 msgid "Introduction to method selection display"
 703 msgstr "Introducere a afișării selecției metodei"
 704 
 705 #: dselect/helpmsgs.cc
 706 msgid ""
 707 "dselect and dpkg can do automatic installation, loading the package files to "
 708 "be\n"
 709 "installed from one of a number of different possible places.\n"
 710 "\n"
 711 "This list allows you to select one of these installation methods.\n"
 712 "\n"
 713 "Move the highlight to the method you wish to use, and hit Enter. You will "
 714 "then\n"
 715 "be prompted for the information required to do the installation.\n"
 716 "\n"
 717 "As you move the highlight a description of each method, where available, is\n"
 718 "displayed in the bottom half of the screen.\n"
 719 "\n"
 720 "If you wish to quit without changing anything use the 'x' key while in the "
 721 "list\n"
 722 "of installation methods.\n"
 723 "\n"
 724 "A full list of keystrokes is available by pressing 'k' now, or from the "
 725 "help\n"
 726 "menu reachable by pressing '?'.\n"
 727 msgstr ""
 728 "dselect și dpkg pot face o instalare automată, încărcând fișierele "
 729 "pachetelor de\n"
 730 "instalat dintr-un număr de diferite posibile locuri.\n"
 731 "\n"
 732 "Această listă vă permite să selectați una din aceste metode de instalare.\n"
 733 "\n"
 734 "Deplasați evidențierea către metoda pe care doriți s-o folosiți, și apăsați "
 735 "Enter. Veți fi\n"
 736 "chestionat pentru informațiile necesare pentru instalare.\n"
 737 "\n"
 738 "Cum deplasați evidențierea, este afișată în jumătatea inferioară a ecranului "
 739 "o\n"
 740 "descriere a fiecărei metode, dacă este disponibilă.\n"
 741 "\n"
 742 "Dacă doriți să ieșiți fără a modifica nimic folosiți tasta „x” în timp ce\n"
 743 "sunteți în lista metodelor de instalare.\n"
 744 "\n"
 745 "O listă completă de taste este disponibilă apăsând acum „k”, sau din meniul "
 746 "de\n"
 747 "ajutor, accesibilă apăsând „?”.\n"
 748 
 749 #: dselect/helpmsgs.cc
 750 msgid "Keystrokes for method selection"
 751 msgstr "Combinații de taste pentru selectarea metodei"
 752 
 753 #: dselect/helpmsgs.cc
 754 msgid ""
 755 "Motion keys: Next/Previous, Top/End, Up/Down, Backwards/Forwards:\n"
 756 " j, Down-arrow     k, Up-arrow       move highlight\n"
 757 " N, Page-down, Space  P, Page-up, Backspace  scroll list by 1 page\n"
 758 " ^n          ^p           scroll list by 1 line\n"
 759 " t, Home        e, End         jump to top/end of list\n"
 760 " u           d            scroll info by 1 page\n"
 761 " ^u          ^d           scroll info by 1 line\n"
 762 " B, Left-arrow     F, Right-arrow     pan display by 1/3 screen\n"
 763 " ^b          ^f           pan display by 1 character\n"
 764 "(These are the same motion keys as in the package list display.)\n"
 765 "\n"
 766 "Quit:\n"
 767 " Return, Enter  select this method and go to its configuration dialogue\n"
 768 " x, X       exit without changing or setting up the installation "
 769 "method\n"
 770 "\n"
 771 "Miscellaneous:\n"
 772 " ?, Help, F1   request help\n"
 773 " ^l        redraw display\n"
 774 " /        search (just return to cancel)\n"
 775 " \\        repeat last search\n"
 776 msgstr ""
 777 "Taste de deplasare: Următor/Anterior, Început/Sfârșit, Sus/Jos, Înapoi/"
 778 "Înainte:\n"
 779 " j, Down-arrow     k, Up-arrow       mută selecția\n"
 780 " N, Page-down, Space  P, Page-up, Backspace  derulează lista cu 1 pagină\n"
 781 " ^n          ^p           derulează lista cu 1 linie\n"
 782 " t, Home        e, End         sari la începutul/sfârșitul "
 783 "listei\n"
 784 " u           d            derulează info cu 1 pagină\n"
 785 " ^u          ^d           derulează info cu 1 linie\n"
 786 " B, Left-arrow     F, Right-arrow     mută afișarea cu 1/3 de "
 787 "ecran\n"
 788 " ^b          ^f           mută afișarea cu 1 caracter\n"
 789 "(Acestea sunt aceleași taste de deplasare ca în afișarea listei de "
 790 "pachete.)\n"
 791 "\n"
 792 "Termină:\n"
 793 " Return, Enter  selectează această metodă și treci la dialogul ei de "
 794 "configurare\n"
 795 " x, X       termină fară schimbări sau setarea metodei de instalare\n"
 796 "\n"
 797 "Diverse:\n"
 798 " ?, Help, F1   cerere de ajutor\n"
 799 " ^l        reafișare ecran\n"
 800 " /        căutare (enter pentru renunțare)\n"
 801 " \\        repetă ultima căutare\n"
 802 
 803 #: dselect/main.cc
 804 msgid "Type dselect --help for help."
 805 msgstr "Tastați dselect --help pentru ajutor."
 806 
 807 #: dselect/main.cc
 808 msgid "a"
 809 msgstr "a"
 810 
 811 #: dselect/main.cc
 812 msgid "[A]ccess"
 813 msgstr "[A]cces"
 814 
 815 #: dselect/main.cc
 816 msgid "Choose the access method to use."
 817 msgstr "Alegeți metoda de acces folosită."
 818 
 819 #: dselect/main.cc
 820 msgid "u"
 821 msgstr "u"
 822 
 823 #: dselect/main.cc
 824 msgid "[U]pdate"
 825 msgstr "Act[u]alizare"
 826 
 827 #: dselect/main.cc
 828 msgid "Update list of available packages, if possible."
 829 msgstr "Actualizează lista pachetelor disponibile, dacă este posibil."
 830 
 831 #: dselect/main.cc
 832 msgid "s"
 833 msgstr "s"
 834 
 835 #: dselect/main.cc
 836 msgid "[S]elect"
 837 msgstr "[S]elecție"
 838 
 839 #: dselect/main.cc
 840 msgid "Request which packages you want on your system."
 841 msgstr "Cereți pachetele pe care le doriți în sistemul dvs."
 842 
 843 #: dselect/main.cc
 844 msgid "i"
 845 msgstr "i"
 846 
 847 #: dselect/main.cc
 848 msgid "[I]nstall"
 849 msgstr "[I]nstalare"
 850 
 851 #: dselect/main.cc
 852 msgid "Install and upgrade wanted packages."
 853 msgstr "Instalează și actualizează pachetele dorite."
 854 
 855 #: dselect/main.cc
 856 msgid "c"
 857 msgstr "c"
 858 
 859 #: dselect/main.cc
 860 msgid "[C]onfig"
 861 msgstr "[C]onfigurare"
 862 
 863 #: dselect/main.cc
 864 msgid "Configure any packages that are unconfigured."
 865 msgstr "Configurează orice pachet neconfigurat."
 866 
 867 #: dselect/main.cc
 868 msgid "r"
 869 msgstr "r"
 870 
 871 #: dselect/main.cc
 872 msgid "[R]emove"
 873 msgstr "Îndepă[R]tare"
 874 
 875 #: dselect/main.cc
 876 msgid "Remove unwanted software."
 877 msgstr "Îndepărtează programele nedorite."
 878 
 879 # semnifică tasta care trebuie apăsată, poate fi schimbată dar trebuie să verificăm conflictele
 880 #: dselect/main.cc
 881 msgid "q"
 882 msgstr "q"
 883 
 884 #: dselect/main.cc
 885 msgid "[Q]uit"
 886 msgstr "Ieșire [q]"
 887 
 888 #: dselect/main.cc
 889 msgid "Quit dselect."
 890 msgstr "Ieșire din dselect."
 891 
 892 #: dselect/main.cc
 893 msgid "menu"
 894 msgstr "meniu"
 895 
 896 #: dselect/main.cc
 897 #, c-format
 898 msgid "Debian '%s' package handling frontend version %s.\n"
 899 msgstr "Interfață de manipulare a pachetelor Debian „%s”, versiunea %s.\n"
 900 
 901 #: dselect/main.cc
 902 #, fuzzy
 903 msgid ""
 904 "This is free software; see the GNU General Public License version 2 or\n"
 905 "later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
 906 msgstr ""
 907 "Acesta este soft liber; vezi GNU General Public License versiunea 2 sau\n"
 908 "ulterioară pentru condițiile de copiere. NU există NICI o garanție.\n"
 909 "Vezi %s --licence pentru detalii de licențiere și condiții de copiere.\n"
 910 
 911 #: dselect/main.cc
 912 msgid "<standard output>"
 913 msgstr ""
 914 
 915 #: dselect/main.cc
 916 #, fuzzy, c-format
 917 #| msgid ""
 918 #| "Usage: %s [<option> ...] [<action> ...]\n"
 919 #| "\n"
 920 msgid ""
 921 "Usage: %s [<option>...] [<command>...]\n"
 922 "\n"
 923 msgstr ""
 924 "Utilizare: %s [<opțiune> ...] [<acțiune> ...]\n"
 925 "\n"
 926 
 927 #: dselect/main.cc
 928 #, c-format
 929 msgid "Commands:\n"
 930 msgstr ""
 931 
 932 #: dselect/main.cc
 933 #, fuzzy, c-format
 934 #| msgid ""
 935 #| "Options:\n"
 936 #| " --admindir <directory>   Use <directory> instead of %s.\n"
 937 #| " --expert          Turn on expert mode.\n"
 938 #| " --debug <file> | -D<file> Turn on debugging, sending output to "
 939 #| "<file>.\n"
 940 #| " --colour | --color screenpart:[foreground],[background][:attr[+attr"
 941 #| "+..]]\n"
 942 #| "               Configure screen colours.\n"
 943 #| "\n"
 944 msgid ""
 945 "Options:\n"
 946 "   --admindir <directory>    Use <directory> instead of %s.\n"
 947 "   --expert           Turn on expert mode.\n"
 948 " -D, --debug <file>        Turn on debugging, send output to "
 949 "<file>.\n"
 950 "   --color <color-spec>     Configure screen colors.\n"
 951 "   --colour <color-spec>    Ditto.\n"
 952 msgstr ""
 953 "Opțiuni:\n"
 954 " --admindir <director>   Folosește <director> în loc de %s.\n"
 955 " --expert          Pornește modul expert.\n"
 956 " --debug <file> | -D<file> Pornește depanarea, trimițând ieșirea în "
 957 "<file>.\n"
 958 " --colour | --color parteecran:[prim plan],[fundal][:atrib[+atrib+..]]\n"
 959 "               Configurează culorile ecranului.\n"
 960 
 961 #: dselect/main.cc
 962 #, fuzzy, c-format
 963 msgid ""
 964 " -?, --help            Show this help message.\n"
 965 "   --version          Show the version.\n"
 966 "\n"
 967 msgstr ""
 968 " --help           Afișează acest mesaj de ajutor.\n"
 969 " --version         Afișează versiunea.\n"
 970 " --license | --licence   Afișează licența.\n"
 971 "\n"
 972 
 973 #: dselect/main.cc
 974 #, c-format
 975 msgid ""
 976 "<color-spec> is <screen-part>:[<foreground>],[<background>][:"
 977 "<attr>[+<attr>]...]\n"
 978 msgstr ""
 979 
 980 #: dselect/main.cc
 981 #, fuzzy, c-format
 982 #| msgid "Screenparts:\n"
 983 msgid "<screen-part> is:"
 984 msgstr "Componente ecran:\n"
 985 
 986 #: dselect/main.cc
 987 #, c-format
 988 msgid "<color> is:"
 989 msgstr ""
 990 
 991 #: dselect/main.cc
 992 #, c-format
 993 msgid "<attr> is:"
 994 msgstr ""
 995 
 996 #: dselect/main.cc
 997 #, c-format
 998 msgid "couldn't open debug file '%.255s'\n"
 999 msgstr "nu pot deschide fișierul de depanare „%.255s”\n"
 1000 
 1001 #: dselect/main.cc
 1002 #, fuzzy, c-format
 1003 #| msgid "Invalid %s `%s'\n"
 1004 msgid "invalid %s '%s'"
 1005 msgstr "Invalid %s %s\n"
 1006 
 1007 #: dselect/main.cc
 1008 msgid "screen part"
 1009 msgstr "parte ecran"
 1010 
 1011 #: dselect/main.cc
 1012 #, fuzzy
 1013 #| msgid "Null colour specification\n"
 1014 msgid "null colour specification"
 1015 msgstr "Lipsă specificație de culoare\n"
 1016 
 1017 #: dselect/main.cc
 1018 msgid "colour"
 1019 msgstr "culoare"
 1020 
 1021 #: dselect/main.cc
 1022 msgid "colour attribute"
 1023 msgstr "atribut culoare"
 1024 
 1025 #: dselect/main.cc
 1026 msgid "Terminal does not appear to support cursor addressing.\n"
 1027 msgstr "Terminalul nu pare să suporte adresare la nivel de cursor.\n"
 1028 
 1029 #: dselect/main.cc
 1030 msgid "Terminal does not appear to support highlighting.\n"
 1031 msgstr "Terminalul nu pare să suporte evidențiere.\n"
 1032 
 1033 #: dselect/main.cc
 1034 #, c-format
 1035 msgid ""
 1036 "Set your TERM variable correctly, use a better terminal,\n"
 1037 "or make do with the per-package management tool %s.\n"
 1038 msgstr ""
 1039 "Inițializați corect variabila de mediu TERM, folosiți un terminal mai bun,\n"
 1040 "sau faceți asta cu programul de management per pachet %s.\n"
 1041 
 1042 #: dselect/main.cc
 1043 msgid "terminal lacks necessary features, giving up"
 1044 msgstr "terminalul nu suportă cerințele necesare, abandonez"
 1045 
 1046 #: dselect/main.cc
 1047 msgid ""
 1048 "\n"
 1049 "\n"
 1050 "Move around with ^P and ^N, cursor keys, initial letters, or digits;\n"
 1051 "Press <enter> to confirm selection.  ^L redraws screen.\n"
 1052 "\n"
 1053 msgstr ""
 1054 "\n"
 1055 "\n"
 1056 "Deplasare cu ^P și ^N, tastele cursor, literele inițiale, sau cifre;\n"
 1057 "Apăsați <enter> pentru confirmarea selecției. ^L redesenează ecranul.\n"
 1058 "\n"
 1059 
 1060 #: dselect/main.cc
 1061 msgid ""
 1062 "Copyright (C) 1994-1996 Ian Jackson.\n"
 1063 "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman.\n"
 1064 msgstr ""
 1065 "Drepturi de autor (C) 1994-1996 Ian Jackson.\n"
 1066 "Drepturi de autor (C) 2000,2001 Wichert Akkerman.\n"
 1067 
 1068 #: dselect/main.cc
 1069 msgid ""
 1070 "\n"
 1071 "\n"
 1072 "Read-only access: only preview of selections is available!"
 1073 msgstr ""
 1074 "\n"
 1075 "\n"
 1076 "Acces doar în citire: este disponibilă doar vizualizarea selecțiilor!"
 1077 
 1078 #: dselect/main.cc
 1079 msgid "failed to getch in main menu"
 1080 msgstr "eșec în getch în meniul principal"
 1081 
 1082 #: dselect/main.cc
 1083 #, c-format
 1084 msgid "unknown action string '%.50s'"
 1085 msgstr "șir acțiune necunoscut „%.50s”"
 1086 
 1087 #: dselect/methlist.cc
 1088 msgid "Abbrev."
 1089 msgstr "Presc."
 1090 
 1091 #: dselect/methlist.cc dselect/pkgdisplay.cc dselect/pkginfo.cc
 1092 msgid "Description"
 1093 msgstr "Descriere"
 1094 
 1095 #: dselect/methlist.cc
 1096 msgid "dselect - list of access methods"
 1097 msgstr "dselect - lista metodelor de acces"
 1098 
 1099 #: dselect/methlist.cc
 1100 #, c-format
 1101 msgid "Access method '%s'."
 1102 msgstr "Metoda de acces „%s”."
 1103 
 1104 #: dselect/methlist.cc dselect/pkglist.cc
 1105 msgid "doupdate failed"
 1106 msgstr "doupdate a eșuat"
 1107 
 1108 #: dselect/methlist.cc dselect/pkglist.cc
 1109 msgid "getch failed"
 1110 msgstr "eșec getch"
 1111 
 1112 #: dselect/methlist.cc
 1113 msgid "Explanation"
 1114 msgstr "Explicație"
 1115 
 1116 #: dselect/methlist.cc
 1117 msgid "No explanation available."
 1118 msgstr "Nici o explicație disponibilă."
 1119 
 1120 #: dselect/method.cc
 1121 msgid ""
 1122 "\n"
 1123 "Press <enter> to continue."
 1124 msgstr ""
 1125 "\n"
 1126 "Apăsați <enter> pentru a continua."
 1127 
 1128 #: dselect/method.cc
 1129 msgid "cannot unlock access method area"
 1130 msgstr ""
 1131 
 1132 #: dselect/method.cc
 1133 #, fuzzy
 1134 #| msgid " does not appear to be available\n"
 1135 msgid "no access methods are available"
 1136 msgstr "nu pare să fie disponibilă\n"
 1137 
 1138 #: dselect/method.cc
 1139 msgid "requested operation requires superuser privilege"
 1140 msgstr ""
 1141 
 1142 #: dselect/method.cc
 1143 #, fuzzy
 1144 #| msgid "Choose the access method to use."
 1145 msgid "cannot open or create access method lockfile"
 1146 msgstr "Alegeți metoda de acces folosită."
 1147 
 1148 #: dselect/method.cc
 1149 msgid "the access method area is already locked"
 1150 msgstr ""
 1151 
 1152 #: dselect/method.cc
 1153 #, fuzzy
 1154 #| msgid "dselect - list of access methods"
 1155 msgid "cannot lock access method area"
 1156 msgstr "dselect - lista metodelor de acces"
 1157 
 1158 #: dselect/method.cc
 1159 #, c-format
 1160 msgid "Press <enter> to continue.\n"
 1161 msgstr "Apăsați <enter> pentru a continua.\n"
 1162 
 1163 #: dselect/method.cc
 1164 #, fuzzy
 1165 msgid "<standard error>"
 1166 msgstr "eroare de scriere la ieșirea standard de erroare"
 1167 
 1168 #: dselect/method.cc
 1169 msgid "error reading acknowledgement of program failure message"
 1170 msgstr "eroare la citirea confirmării mesajului de eșec al programului"
 1171 
 1172 #: dselect/method.cc
 1173 msgid "no access method is selected or configured"
 1174 msgstr ""
 1175 
 1176 #: dselect/method.cc
 1177 msgid "update available list script"
 1178 msgstr "actualizează scriptul de listare/cu liste disponibil"
 1179 
 1180 #: dselect/method.cc
 1181 msgid "installation script"
 1182 msgstr "script de instalare"
 1183 
 1184 #: dselect/method.cc
 1185 msgid "query/setup script"
 1186 msgstr "script de interogare/pregătire"
 1187 
 1188 #: dselect/methparse.cc
 1189 #, c-format
 1190 msgid "syntax error in method options file '%.250s' -- %s"
 1191 msgstr "eroare de sintaxă în fișierul de opțiuni pentru metode „%.250s” -- %s"
 1192 
 1193 #: dselect/methparse.cc
 1194 #, c-format
 1195 msgid "error reading options file '%.250s'"
 1196 msgstr "eroare la citirea fișierului de opțiuni „%.250s”"
 1197 
 1198 #: dselect/methparse.cc
 1199 #, c-format
 1200 msgid "unable to read '%.250s' directory for reading methods"
 1201 msgstr "nu pot să citesc directorul „%.250s” pentru metodele de citire"
 1202 
 1203 #: dselect/methparse.cc
 1204 #, c-format
 1205 msgid "method '%.250s' has name that is too long (%d > %d characters)"
 1206 msgstr "metoda „%.250s” are un nume prea lung (%d > %d caractere)"
 1207 
 1208 #: dselect/methparse.cc
 1209 #, c-format
 1210 msgid "unable to access method script '%.250s'"
 1211 msgstr "imposibilitate de acces la scriptul de metode de acces „%.250s”"
 1212 
 1213 #: dselect/methparse.cc
 1214 #, c-format
 1215 msgid "unable to read method options file '%.250s'"
 1216 msgstr "citire imposibilă a fișierului de opțiuni pentru metode „%.250s”"
 1217 
 1218 #: dselect/methparse.cc
 1219 msgid "non-digit where digit wanted"
 1220 msgstr "non-numeric unde se cere numeric"
 1221 
 1222 #: dselect/methparse.cc
 1223 #, fuzzy
 1224 #| msgid "EOF in index string"
 1225 msgid "end of file in index string"
 1226 msgstr "EOF în șirul index"
 1227 
 1228 #: dselect/methparse.cc
 1229 msgid "index string too long"
 1230 msgstr "șir index prea lung"
 1231 
 1232 #: dselect/methparse.cc
 1233 msgid "newline before option name start"
 1234 msgstr "linie nouă înainte de începerea numelui opțiunii"
 1235 
 1236 #: dselect/methparse.cc
 1237 #, fuzzy
 1238 #| msgid "newline before option name start"
 1239 msgid "end of file before option name start"
 1240 msgstr "linie nouă înainte de începerea numelui opțiunii"
 1241 
 1242 #: dselect/methparse.cc
 1243 msgid "nonalpha where option name start wanted"
 1244 msgstr "nu este literă unde trebuie să înceapă numele opțiunii"
 1245 
 1246 #: dselect/methparse.cc
 1247 msgid "non-alphanum in option name"
 1248 msgstr "non-alfanumeric în numele opțiunii"
 1249 
 1250 #: dselect/methparse.cc
 1251 #, fuzzy
 1252 #| msgid "EOF in option name"
 1253 msgid "end of file in option name"
 1254 msgstr "EOF în numele opțiunii"
 1255 
 1256 #: dselect/methparse.cc
 1257 msgid "newline before summary"
 1258 msgstr "linie nouă înainte de sumar"
 1259 
 1260 #: dselect/methparse.cc
 1261 #, fuzzy
 1262 #| msgid "newline before summary"
 1263 msgid "end of file before summary"
 1264 msgstr "linie nouă înainte de sumar"
 1265 
 1266 #: dselect/methparse.cc
 1267 #, fuzzy
 1268 #| msgid "EOF in summary - missing newline"
 1269 msgid "end of file in summary - missing newline"
 1270 msgstr "EOF în sumar - lipsește linie nouă"
 1271 
 1272 #: dselect/methparse.cc
 1273 #, c-format
 1274 msgid "unable to open option description file '%.250s'"
 1275 msgstr "nu pot să deschid fișierul de descriere a opțiunilor „%.250s”"
 1276 
 1277 #: dselect/methparse.cc
 1278 #, c-format
 1279 msgid "unable to stat option description file '%.250s'"
 1280 msgstr "nu pot să citesc fișierul de descriere a opțiunilor „%.250s”"
 1281 
 1282 #: dselect/methparse.cc
 1283 #, c-format
 1284 msgid "failed to read option description file '%.250s'"
 1285 msgstr "eșec la citirea fișierul de descriere a opțiunilor „%.250s”"
 1286 
 1287 #: dselect/methparse.cc
 1288 #, c-format
 1289 msgid "error during read of option description file '%.250s'"
 1290 msgstr "eroare în timpul citirii fișierului cu descrierile opțiunilor „%.250s”"
 1291 
 1292 #: dselect/methparse.cc
 1293 #, c-format
 1294 msgid "error during read of method options file '%.250s'"
 1295 msgstr "eroare în timpul citirii fișierului cu opțiuni pentru metode „%.250s”"
 1296 
 1297 #: dselect/methparse.cc
 1298 #, c-format
 1299 msgid "unable to open current option file '%.250s'"
 1300 msgstr "imposibil a deschide fișierulu curent de opțiuni „%.250s”"
 1301 
 1302 #: dselect/methparse.cc
 1303 #, c-format
 1304 msgid "unable to write new option to '%.250s'"
 1305 msgstr "imposibil a scrie noua opțiune în „%.250s”"
 1306 
 1307 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1308 msgid "new package"
 1309 msgstr "pachet nou"
 1310 
 1311 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1312 msgid "install"
 1313 msgstr "instalează"
 1314 
 1315 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1316 msgid "hold"
 1317 msgstr "păstrează"
 1318 
 1319 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1320 msgid "remove"
 1321 msgstr "elimină"
 1322 
 1323 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1324 msgid "purge"
 1325 msgstr "curăță"
 1326 
 1327 #. TRANSLATORS: The space is a trick to work around gettext which uses
 1328 #. * the empty string to store information about the translation. DO NOT
 1329 #. * CHANGE THAT IN A TRANSLATION! The code really relies on that being
 1330 #. * a single space.
 1331 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1332 msgid " "
 1333 msgstr " "
 1334 
 1335 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1336 msgid "REINSTALL"
 1337 msgstr "REINSTALEAZĂ"
 1338 
 1339 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1340 msgid "not installed"
 1341 msgstr "neinstalat"
 1342 
 1343 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1344 msgid "removed (configs remain)"
 1345 msgstr "îndepărtate (configurările rămân)"
 1346 
 1347 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1348 msgid "half installed"
 1349 msgstr "jumătate instalate"
 1350 
 1351 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1352 msgid "unpacked (not set up)"
 1353 msgstr "despachetate (nepregătite)"
 1354 
 1355 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1356 msgid "half configured (config failed)"
 1357 msgstr ""
 1358 
 1359 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1360 msgid "awaiting trigger processing"
 1361 msgstr "așteaptă procesarea declanșatorilor"
 1362 
 1363 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1364 msgid "triggered"
 1365 msgstr "declanșat"
 1366 
 1367 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1368 msgid "installed"
 1369 msgstr "instalat"
 1370 
 1371 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1372 msgid "Required"
 1373 msgstr "Necesare"
 1374 
 1375 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1376 msgid "Important"
 1377 msgstr "Important"
 1378 
 1379 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1380 msgid "Standard"
 1381 msgstr "Standard"
 1382 
 1383 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1384 msgid "Optional"
 1385 msgstr "Opțional"
 1386 
 1387 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1388 msgid "Extra"
 1389 msgstr "Extra"
 1390 
 1391 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1392 msgid "Unclassified"
 1393 msgstr "Neclasificat"
 1394 
 1395 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1396 msgid "suggests"
 1397 msgstr "sugerează"
 1398 
 1399 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1400 msgid "recommends"
 1401 msgstr "recomandă"
 1402 
 1403 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1404 msgid "depends on"
 1405 msgstr "depinde de"
 1406 
 1407 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1408 msgid "pre-depends on"
 1409 msgstr "ante-dependență de"
 1410 
 1411 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1412 msgid "breaks"
 1413 msgstr "corupe"
 1414 
 1415 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1416 msgid "conflicts with"
 1417 msgstr "în conflict cu"
 1418 
 1419 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1420 msgid "provides"
 1421 msgstr "furnizează"
 1422 
 1423 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1424 msgid "replaces"
 1425 msgstr "înlocuiește"
 1426 
 1427 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1428 msgid "enhances"
 1429 msgstr "îmbunătățește"
 1430 
 1431 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1432 msgid "Req"
 1433 msgstr "Ncs"
 1434 
 1435 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1436 msgid "Imp"
 1437 msgstr "Imp"
 1438 
 1439 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1440 msgid "Std"
 1441 msgstr "Std"
 1442 
 1443 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1444 msgid "Opt"
 1445 msgstr "Opț"
 1446 
 1447 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1448 msgid "Xtr"
 1449 msgstr "Sup"
 1450 
 1451 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1452 msgid "bUG"
 1453 msgstr "dFT"
 1454 
 1455 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1456 msgid "?"
 1457 msgstr "?"
 1458 
 1459 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1460 msgid "Broken"
 1461 msgstr "Deteriorat"
 1462 
 1463 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1464 msgid "New"
 1465 msgstr "Nou"
 1466 
 1467 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1468 msgid "Upgradable"
 1469 msgstr ""
 1470 
 1471 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1472 msgid "Obsolete/local"
 1473 msgstr "Învechit/local"
 1474 
 1475 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1476 msgid "Installed"
 1477 msgstr "Instalate"
 1478 
 1479 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1480 msgid "Available"
 1481 msgstr "Disponibil"
 1482 
 1483 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1484 msgid "Removed"
 1485 msgstr "Îndepărtat"
 1486 
 1487 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1488 msgid "Brokenly installed packages"
 1489 msgstr "Pachete instalate defectuos"
 1490 
 1491 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1492 msgid "Newly available packages"
 1493 msgstr "Pachete noi disponibile"
 1494 
 1495 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1496 #, fuzzy
 1497 #| msgid "Newly available packages"
 1498 msgid "Upgradable packages"
 1499 msgstr "Pachete noi disponibile"
 1500 
 1501 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1502 #, fuzzy
 1503 #| msgid "Obsolete and local packages present on system"
 1504 msgid "Obsolete and locally created packages"
 1505 msgstr "Pachete învechite și locale existente pe sistem"
 1506 
 1507 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1508 msgid "Installed packages"
 1509 msgstr "Pachete instalate"
 1510 
 1511 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1512 #, fuzzy
 1513 #| msgid "Up to date installed packages"
 1514 msgid "Available not installed packages"
 1515 msgstr "Pachete instalate aduse la zi"
 1516 
 1517 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1518 msgid "Removed and no longer available packages"
 1519 msgstr "Pachete îndepărtate sau indisponibile"
 1520 
 1521 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1522 msgid "Removed packages (configuration still present)"
 1523 msgstr "Pachete îndepărtate (configurarea încă prezentă)"
 1524 
 1525 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1526 msgid "Purged packages and those never installed"
 1527 msgstr "Pachete curățate și cele care nu au fost niciodată instalate"
 1528 
 1529 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1530 msgid "Purged"
 1531 msgstr "Curățate"
 1532 
 1533 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1534 msgid "Error"
 1535 msgstr "Eroare"
 1536 
 1537 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1538 msgid "Installed?"
 1539 msgstr "Instalat?"
 1540 
 1541 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1542 msgid "Old mark"
 1543 msgstr "Marcaj vechi"
 1544 
 1545 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1546 msgid "Marked for"
 1547 msgstr "Marcat pentru"
 1548 
 1549 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1550 msgid "EIOM"
 1551 msgstr "EIOM"
 1552 
 1553 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1554 msgid "Section"
 1555 msgstr "Secțiune"
 1556 
 1557 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1558 msgid "Priority"
 1559 msgstr "Prioritate"
 1560 
 1561 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1562 msgid "Package"
 1563 msgstr "Pachet"
 1564 
 1565 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1566 #, fuzzy
 1567 #| msgid "Avail.ver"
 1568 msgid "Avail.arch"
 1569 msgstr "Ver.disp"
 1570 
 1571 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1572 #, fuzzy
 1573 #| msgid "Inst.ver"
 1574 msgid "Inst.arch"
 1575 msgstr "Ver. Inst"
 1576 
 1577 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1578 msgid "Avail.ver"
 1579 msgstr "Ver.disp"
 1580 
 1581 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1582 msgid "Inst.ver"
 1583 msgstr "Ver. Inst"
 1584 
 1585 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1586 msgid "dselect - recursive package listing"
 1587 msgstr "dselect - afișare recursivă a pachetelor"
 1588 
 1589 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1590 msgid "dselect - inspection of package states"
 1591 msgstr "dselect - inspecția stării pachetelor"
 1592 
 1593 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1594 msgid "dselect - main package listing"
 1595 msgstr "dselect - lista principală a pachetelor"
 1596 
 1597 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1598 msgid " (by section)"
 1599 msgstr " (după secțiune)"
 1600 
 1601 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1602 msgid " (avail., section)"
 1603 msgstr " (disponibil, secțiune)"
 1604 
 1605 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1606 msgid " (status, section)"
 1607 msgstr " (stare, secțiune)"
 1608 
 1609 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1610 msgid " (by priority)"
 1611 msgstr " (după prioritate)"
 1612 
 1613 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1614 msgid " (avail., priority)"
 1615 msgstr " (disponibil, prioritate)"
 1616 
 1617 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1618 msgid " (status, priority)"
 1619 msgstr " (stare, prioritate)"
 1620 
 1621 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1622 msgid " (alphabetically)"
 1623 msgstr " (alfabetic)"
 1624 
 1625 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1626 msgid " (by availability)"
 1627 msgstr " (după disponibilitate)"
 1628 
 1629 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1630 msgid " (by status)"
 1631 msgstr " (după stare)"
 1632 
 1633 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1634 msgid " mark:+/=/- terse:v help:?"
 1635 msgstr " marchează:+/=/- concis:v ajutor:?"
 1636 
 1637 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1638 msgid " mark:+/=/- verbose:v help:?"
 1639 msgstr " marchează:+/=/- detaliat:v ajutor:?"
 1640 
 1641 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1642 msgid " terse:v help:?"
 1643 msgstr " concis:v ajutor:?"
 1644 
 1645 #: dselect/pkgdisplay.cc
 1646 msgid " verbose:v help:?"
 1647 msgstr " detaliat:v ajutor:?"
 1648 
 1649 #: dselect/pkginfo.cc
 1650 msgid ""
 1651 "The line you have highlighted represents many packages; if you ask to "
 1652 "install, remove, hold, etc. it you will affect all the packages which match "
 1653 "the criterion shown.\n"
 1654 "\n"
 1655 "If you move the highlight to a line for a particular package you will see "
 1656 "information about that package displayed here.\n"
 1657 "You can use 'o' and 'O' to change the sort order and give yourself the "
 1658 "opportunity to mark packages in different kinds of groups."
 1659 msgstr ""
 1660 "Rândul evidențiat reprezintă mai multe pachete; dacă cereți instalare, "
 1661 "îndepărtare, păstrare, etc. va afecta toate pachete care respectă criteriul "
 1662 "arătat.\n"
 1663 "\n"
 1664 "Dacă mutați cursorul pe un rând cu un pachet anume, veți vedea aici "
 1665 "informații despre acel pachet.\n"
 1666 "Puteți folosi „o” și „O” pentru schimbarea ordinii de sortare dându-vă "
 1667 "posibilitatea să marcați pachetele în diferite moduri de grupare."
 1668 
 1669 #: dselect/pkginfo.cc
 1670 msgid "Interrelationships"
 1671 msgstr "Inter-relații"
 1672 
 1673 #: dselect/pkginfo.cc
 1674 msgid "No description available."
 1675 msgstr "Nici o descriere disponibilă."
 1676 
 1677 #: dselect/pkginfo.cc
 1678 msgid "Installed control file information"
 1679 msgstr "Informația de control instalată"
 1680 
 1681 #: dselect/pkginfo.cc
 1682 msgid "Available control file information"
 1683 msgstr "Informația de control disponibilă"
 1684 
 1685 #: dselect/pkglist.cc
 1686 #, fuzzy
 1687 #| msgid "Installed packages"
 1688 msgid "there are no packages"
 1689 msgstr "Pachete instalate"
 1690 
 1691 #: dselect/pkglist.cc
 1692 msgid "invalid search option given"
 1693 msgstr "opțiunea de căutare dată este invalidă"
 1694 
 1695 #: dselect/pkglist.cc
 1696 msgid "error in regular expression"
 1697 msgstr "eroare în expresia regulată"
 1698 
 1699 #: dselect/pkgsublist.cc
 1700 msgid " does not appear to be available\n"
 1701 msgstr "nu pare să fie disponibilă\n"
 1702 
 1703 #: dselect/pkgsublist.cc
 1704 msgid " or "
 1705 msgstr " sau "
 1706 
 1707 #: dselect/pkgtop.cc
 1708 msgid "All"
 1709 msgstr "Tot"
 1710 
 1711 #: dselect/pkgtop.cc
 1712 msgid "All packages"
 1713 msgstr "Toate pachetele"
 1714 
 1715 #: dselect/pkgtop.cc
 1716 #, c-format
 1717 msgid "%s packages without a section"
 1718 msgstr "%s pachete fără o secțiune"
 1719 
 1720 #: dselect/pkgtop.cc
 1721 #, c-format
 1722 msgid "%s packages in section %s"
 1723 msgstr "%s pachete în secțiunea %s"
 1724 
 1725 #: dselect/pkgtop.cc
 1726 #, c-format
 1727 msgid "%s %s packages"
 1728 msgstr "%s %s pachete"
 1729 
 1730 #: dselect/pkgtop.cc
 1731 #, c-format
 1732 msgid "%s %s packages without a section"
 1733 msgstr "%s %s pachete fără o secțiune"
 1734 
 1735 #: dselect/pkgtop.cc
 1736 #, c-format
 1737 msgid "%s %s packages in section %s"
 1738 msgstr "%s %s pachete în secțiunea %s"
 1739 
 1740 #: dselect/pkgtop.cc
 1741 #, c-format
 1742 msgid "%-*s %s%s%s; %s (was: %s). %s"
 1743 msgstr "%-*s %s%s%s; %s (a fost: %s). %s"
 1744 
 1745 #~ msgid ""
 1746 #~ "\n"
 1747 #~ "\n"
 1748 #~ "%s: %s\n"
 1749 #~ msgstr ""
 1750 #~ "\n"
 1751 #~ "\n"
 1752 #~ "%s: %s\n"
 1753 
 1754 #~ msgid "failed to re-block SIGWINCH"
 1755 #~ msgstr "eșec la reblocarea lui SIGWINCH"
 1756 
 1757 #, fuzzy
 1758 #~| msgid "Section"
 1759 #~ msgid "Actions:\n"
 1760 #~ msgstr "Secțiune"
 1761 
 1762 #~ msgid "Colours:\n"
 1763 #~ msgstr "Culori:\n"
 1764 
 1765 #~ msgid "Attributes:\n"
 1766 #~ msgstr "Atribute:\n"
 1767 
 1768 #~ msgid "EOF before option name start"
 1769 #~ msgstr "EOF înainte de începerea numelui opțiunii"
 1770 
 1771 #~ msgid "EOF before summary"
 1772 #~ msgstr "EOF înainte de sumar"
 1773 
 1774 #~ msgid "!Bug!"
 1775 #~ msgstr "!Defect!"
 1776 
 1777 #~ msgid "Updated"
 1778 #~ msgstr "Actualizat"
 1779 
 1780 #~ msgid "Up-to-date"
 1781 #~ msgstr "La-zi"
 1782 
 1783 #~ msgid "Updated packages (newer version is available)"
 1784 #~ msgstr "Pachete actualizate (este disponibilă o versiune mai nouă)"
 1785 
 1786 #~ msgid "Available packages (not currently installed)"
 1787 #~ msgstr "Pachete disponibile (neinstalate încă)"
 1788 
 1789 #~ msgid ""
 1790 #~ "Actions:\n"
 1791 #~ " access update select install config remove quit\n"
 1792 #~ "\n"
 1793 #~ msgstr ""
 1794 #~ "Acțiuni:\n"
 1795 #~ " access update select install config remove quit\n"
 1796 #~ "\n"
 1797 
 1798 #~ msgid "unable to open new option file `%.250s'"
 1799 #~ msgstr "imposibil a deschide fișierulu nou de opțiuni „%.250s”"
 1800 
 1801 #~ msgid "unable to close new option file `%.250s'"
 1802 #~ msgstr "imposibil a închide fișierul nou de opțiuni „%.250s”"
 1803 
 1804 #~ msgid "unable to install new option as `%.250s'"
 1805 #~ msgstr "imposibil a instala noile opțiuni ca „%.250s”"
 1806 
 1807 #~ msgid "returned error exit status %d.\n"
 1808 #~ msgstr "s-a returnat stare de ieșire eronată %d.\n"
 1809 
 1810 #~ msgid "was interrupted.\n"
 1811 #~ msgstr "a fost întrerupt.\n"
 1812 
 1813 #~ msgid "was terminated by a signal: %s.\n"
 1814 #~ msgstr "a fost terminat de un semnal: %s.\n"
 1815 
 1816 #~ msgid "(It left a coredump.)\n"
 1817 #~ msgstr "(A părăsit o stare coredump.)\n"
 1818 
 1819 #~ msgid "failed with an unknown wait return code %d.\n"
 1820 #~ msgstr "eșuat cu returnarea unui cod de așteptare necunoscut %d.\n"
 1821 
 1822 # sirul de la process e cale de acces la executabil
 1823 #~ msgid "unable to run %.250s process `%.250s'"
 1824 #~ msgstr "nu pot rula %.250s proces „%.250s”"
 1825 
 1826 #~ msgid "failed config"
 1827 #~ msgstr "configurare eșuată"
 1828 
 1829 #~ msgid "unable to wait for %.250s"
 1830 #~ msgstr "nu pot aștepta după %.250s"
 1831 
 1832 #~ msgid "got wrong child's status - asked for %ld, got %ld"
 1833 #~ msgstr ""
 1834 #~ "am recepționat o stare greșită a procesului-fiu - cerut %ld, recepționat "
 1835 #~ "%ld"
 1836 
 1837 #~ msgid "Recommended"
 1838 #~ msgstr "Recomandat"
 1839 
 1840 #~ msgid "Contrib"
 1841 #~ msgstr "Contrib"
 1842 
 1843 #~ msgid "Rec"
 1844 #~ msgstr "Nec"
 1845 
 1846 #~ msgid "Ctb"
 1847 #~ msgstr "Ctb"
 1848 
 1849 #~ msgid ""
 1850 #~ "baselist::startdisplay() done ...\n"
 1851 #~ "\n"
 1852 #~ " xmax=%d, ymax=%d;\n"
 1853 #~ "\n"
 1854 #~ " title_height=%d, colheads_height=%d, list_height=%d;\n"
 1855 #~ " thisstate_height=%d, info_height=%d, whatinfo_height=%d;\n"
 1856 #~ "\n"
 1857 #~ " colheads_row=%d, thisstate_row=%d, info_row=%d;\n"
 1858 #~ " whatinfo_row=%d, list_row=%d;\n"
 1859 #~ "\n"
 1860 #~ msgstr ""
 1861 #~ "baselist::startdisplay() terminat ...\n"
 1862 #~ "\n"
 1863 #~ " xmax=%d, ymax=%d;\n"
 1864 #~ "\n"
 1865 #~ " title_height=%d, colheads_height=%d, list_height=%d;\n"
 1866 #~ " thisstate_height=%d, info_height=%d, whatinfo_height=%d;\n"
 1867 #~ "\n"
 1868 #~ " colheads_row=%d, thisstate_row=%d, info_row=%d;\n"
 1869 #~ " whatinfo_row=%d, list_row=%d;\n"
 1870 #~ "\n"
 1871 
 1872 #~ msgid "[none]"
 1873 #~ msgstr "[niciuna]"
 1874 
 1875 #~ msgid "error un-catching signal %d: %s\n"
 1876 #~ msgstr "eroare semnal necapturat %d: %s\n"
 1877 
 1878 #~ msgid "unable to ignore signal %d before running %.250s"
 1879 #~ msgstr "nu pot ignora semnalul %d înainte de a rula %.250s"
 1880 
 1881 #~ msgid "(no clientdata)"
 1882 #~ msgstr "(date client lipsă)"
 1883 
 1884 #~ msgid "<null>"
 1885 #~ msgstr "<null>"
 1886 
 1887 #~ msgid "interrelationships affecting "
 1888 #~ msgstr "relații interne care afectează "
 1889 
 1890 #~ msgid "description of "
 1891 #~ msgstr "descriere a "
 1892 
 1893 #~ msgid "description"
 1894 #~ msgstr "descriere"
 1895 
 1896 #~ msgid "currently installed control info"
 1897 #~ msgstr "informația de control instalată în prezent"
 1898 
 1899 #~ msgid "available version of control info for "
 1900 #~ msgstr "versiune disponibilă a informației de control pentru"