"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "dnotify-0.18.0/po/sv.po" (18 Oct 2004, 8882 Bytes) of package /linux/privat/old/dnotify-0.18.0.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Swedish translation for dnotify package.
  2 # Copyright (C) 2002-2004 Oskar Liljeblad
  3 # This file is distributed under the same license as the dnotify package.
  4 # Oskar Liljeblad <oskar@osk.mine.nu>, 2004.
  5 #
  6 msgid ""
  7 msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: dnotify 0.16.0\n"
  9 "Report-Msgid-Bugs-To: oskar@osk.mine.nu\n"
  10 "POT-Creation-Date: 2004-10-18 18:05+0200\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2004-04-13 11:09+0200\n"
  12 "Last-Translator: Oskar Liljeblad <oskar@osk.mine.nu>\n"
  13 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
  14 "MIME-Version: 1.0\n"
  15 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
  16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  17 
  18 #: src/main.c:129 src/main.c:153
  19 #, c-format
  20 msgid "cannot open directory `%s' - %s"
  21 msgstr "kan inte öppna katalogen \"%s\" - %s"
  22 
  23 #: src/main.c:167
  24 #, c-format
  25 msgid "cannot stat file `%s' - %s"
  26 msgstr "kan inte kontrollera status för \"%s\" - %s"
  27 
  28 #: src/main.c:183 src/main.c:185
  29 #, c-format
  30 msgid "cannot read directory `%s' - %s"
  31 msgstr "kan inte läsa katalogen \"%s\" - %s"
  32 
  33 #: src/main.c:198
  34 #, c-format
  35 msgid "waitpid on child failed - %s"
  36 msgstr "waitpid misslyckades - %s"
  37 
  38 #: src/main.c:201
  39 msgid "child terminated abnormally"
  40 msgstr "processen avslutades onormalt"
  41 
  42 #: src/main.c:203
  43 msgid "child terminated with non-zero status"
  44 msgstr "processen avslutades med felstatus"
  45 
  46 #: src/main.c:217
  47 #, c-format
  48 msgid "cannot fork child - %s"
  49 msgstr "kan inte skapa process - %s"
  50 
  51 #: src/main.c:252
  52 #, c-format
  53 msgid "cannot execute `%s' - %s"
  54 msgstr "kan inte exekvera \"%s\" - %s"
  55 
  56 #: src/main.c:366
  57 #, c-format
  58 msgid "invalid processes value: %s"
  59 msgstr "felaktigt värde för processes: %s"
  60 
  61 #: src/main.c:372
  62 #, c-format
  63 msgid "invalid queue value: %s"
  64 msgstr "felaktigt värde för queue: %s"
  65 
  66 #: src/main.c:376
  67 #, c-format
  68 msgid "invalid times value: %s"
  69 msgstr "felaktigt värde för times: %s"
  70 
  71 #: src/main.c:385
  72 #, c-format
  73 msgid "Written by %s.\n"
  74 msgstr "Skrivet av %s.\n"
  75 
  76 #: src/main.c:387
  77 msgid ""
  78 "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
  79 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE."
  80 msgstr ""
  81 "Detta är fri programvara. Se källkoden för kopieringsvillkor. Det\n"
  82 "finns INGEN garanti, även underförstådd garanti vid KÖP, eller\n"
  83 "LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL."
  84 
  85 #: src/main.c:392
  86 #, c-format
  87 msgid "Usage: %s [OPTION]... DIRECTORY... [-e COMMAND...]\n"
  88 msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... KATALOG... [-e KOMMAND...]\n"
  89 
  90 #: src/main.c:393
  91 msgid "Execute a command every time the contents of a directory change."
  92 msgstr "Kör ett kommand varje gång innehållet av en katalog ändras."
  93 
  94 #: src/main.c:394
  95 msgid ""
  96 "\n"
  97 "Events:"
  98 msgstr ""
  99 "\n"
 100 "Händelser:"
 101 
 102 #: src/main.c:395
 103 msgid ""
 104 " -A, --access       trigger when a file in the directory was accessed"
 105 msgstr ""
 106 " -A, --access       aktivera när en fil i katalogen försöktes kommas "
 107 "åt"
 108 
 109 #: src/main.c:396
 110 msgid ""
 111 " -M, --modify       trigger when a file in the directory was modified"
 112 msgstr ""
 113 " -M, --modify       aktivera när en fil i katalogen modifierades"
 114 
 115 #: src/main.c:397
 116 msgid ""
 117 " -C, --create       trigger when a file was created in the directory"
 118 msgstr " -C, --create       aktivera när en fil skapades i katalogen"
 119 
 120 #: src/main.c:398
 121 msgid ""
 122 " -D, --delete       trigger whan a file was unlinked from the "
 123 "directory"
 124 msgstr ""
 125 " -D, --delete       aktivera när en fil togs bort från katalogen"
 126 
 127 #: src/main.c:399
 128 msgid ""
 129 " -R, --rename       trigger when a file in the directory was renamed"
 130 msgstr ""
 131 " -R, --rename       aktivera när en fil i katalogen byttes namn på"
 132 
 133 #: src/main.c:400
 134 msgid ""
 135 " -B, --attrib       trigger when the directory had its attributes\n"
 136 "              changed (after chmod, chown)"
 137 msgstr ""
 138 " -B, --attrib       aktivera när en fil i katalogen fick sina\n"
 139 "              attribut ändrade (efter chmod, chown)"
 140 
 141 #: src/main.c:403
 142 msgid " -a, --all        all of the above"
 143 msgstr " -a, --all        alla händelser ovan"
 144 
 145 #: src/main.c:404
 146 msgid ""
 147 "\n"
 148 "General:"
 149 msgstr ""
 150 "\n"
 151 "Generellt:"
 152 
 153 #: src/main.c:405
 154 msgid ""
 155 " -e, --execute=COMMAND.. command to execute when an event is triggered\n"
 156 "              (all remaining args are treated as command args)"
 157 msgstr ""
 158 " -e, --execute=KOMMAND.. kommand att exekvera när en händelse inträffar\n"
 159 "              (alla återstående argument skickas till kommandot)"
 160 
 161 #: src/main.c:408
 162 msgid ""
 163 " -f, --file=FILE     read directories to monitor from FILE, one per "
 164 "line"
 165 msgstr ""
 166 " -f, --file=FIL      läs kataloger att övervaka från FIL, en per rad"
 167 
 168 #: src/main.c:409
 169 msgid " -p, --processes=COUNT  max number of commands to run at a time"
 170 msgstr " -p, --processes=ANTAL  maximalt antal kommand att köra samtidigt"
 171 
 172 #: src/main.c:410
 173 msgid ""
 174 " -q, --queue=DEPTH    max depth of queue holding commands to be run"
 175 msgstr " -q, --queue=LÄNGD    maximal längd på kön för kommand att köra"
 176 
 177 #: src/main.c:411
 178 msgid " -t, --times=COUNT    exit after running the command COUNT times"
 179 msgstr ""
 180 " -t, --times=ANTAL    avsluta efter att ha kört kommand ANTAL gånger"
 181 
 182 #: src/main.c:412
 183 msgid " -o, --once        same as `--times 1'"
 184 msgstr " -o, --once        samma som `--times 1'"
 185 
 186 #: src/main.c:413
 187 msgid " -r, --recursive     monitor subdirectories too (recursively)"
 188 msgstr " -r, --recursive     övervaka även underkataloger (rekursivt)"
 189 
 190 #: src/main.c:414
 191 msgid " -b, --background     run in background (detach)"
 192 msgstr " -b, --background     kör i bakgrunden (koppla från)"
 193 
 194 #: src/main.c:415
 195 msgid ""
 196 " -s, --silent       don't print warnings about non-zero child exits"
 197 msgstr ""
 198 " -s, --silent       skriv inte ut varningar om kommand som avslutas\n"
 199 "              med felstatus"
 200 
 201 #: src/main.c:416
 202 msgid "   --quiet       same as `--silent'"
 203 msgstr "   --quiet       samma som `--silent'"
 204 
 205 #: src/main.c:417
 206 msgid "   --help        display this help and exit"
 207 msgstr "   --help        visa denna hjälptext och avsluta"
 208 
 209 #: src/main.c:418
 210 msgid "   --version      output version information and exit"
 211 msgstr "   --version      visa versionsinformation och avsluta"
 212 
 213 #: src/main.c:419
 214 msgid ""
 215 "\n"
 216 "Unless events have been specified, the events are set to create and delete.\n"
 217 msgstr ""
 218 "\n"
 219 "Om inte några händelser specifierats så antas create och delete.\n"
 220 
 221 #: src/main.c:420
 222 msgid ""
 223 "Specifying -1 for queue means unlimited depth. The default value for --"
 224 "queue\n"
 225 "is -1, and 1 for --processes.\n"
 226 msgstr ""
 227 "Värdet -1 för queue betyder obegränsad längd av kön. Standardvärdet för\n"
 228 "--queue är -1, och 1 för --processes.\n"
 229 
 230 #: src/main.c:423
 231 msgid ""
 232 "The default command (unless specified with -e) is to print the name of the\n"
 233 "of the directory updated. The string `{}' in the command specification is\n"
 234 "replaced by the name of the directory that was updated.\n"
 235 msgstr ""
 236 "Standardkommandot (om inte specifierad med -e) är att skriva ut namnet på\n"
 237 "katalogen som uppdaterades. Strängen \"{}\" i kommandspecifikationen\n"
 238 "ersätts med namnet på katalogen som uppdaterades.\n"
 239 
 240 #: src/main.c:427
 241 #, c-format
 242 msgid "Report bugs to <%s>.\n"
 243 msgstr ""
 244 "Rapportera fel till <%s>.\n"
 245 "Rapportera kommentarer om översättningen till samma adress.\n"
 246 
 247 #: src/main.c:435
 248 #, c-format
 249 msgid ""
 250 "missing directory argument\n"
 251 "Try `%s --help' for more information."
 252 msgstr ""
 253 "katalogargument saknas\n"
 254 "Försök med \"%s --help\" för mer information."
 255 
 256 #: src/main.c:445
 257 #, c-format
 258 msgid "cannot get current directory name: %s"
 259 msgstr "kan inte hämta namn på nuvarande katalog: %s"
 260 
 261 #: src/main.c:449
 262 #, c-format
 263 msgid "fork failed: %s"
 264 msgstr "fork misslyckades - %s"
 265 
 266 #: src/main.c:454
 267 #, c-format
 268 msgid "setsid failed: %s"
 269 msgstr "setsid misslyckades - %s"
 270 
 271 #: src/main.c:467 src/main.c:483
 272 #, c-format
 273 msgid "sigprocmask failed - %s"
 274 msgstr "sigprocmask misslyckades - %s"
 275 
 276 #: src/main.c:474 src/main.c:479
 277 #, c-format
 278 msgid "sigaction failed - %s"
 279 msgstr "sigaction misslyckades - %s"
 280 
 281 #: src/main.c:491
 282 #, c-format
 283 msgid "%s: cannot open for reading - %s"
 284 msgstr "kan inte öppna \"%s\" för läsning - %s"
 285 
 286 #: src/main.c:500
 287 #, c-format
 288 msgid "%s: cannot read - %s"
 289 msgstr "%s: kan inte öppna - %s"
 290 
 291 #: src/main.c:508
 292 #, c-format
 293 msgid "fcntl F_SETSIG on `%s' failed - %s"
 294 msgstr "fcntl F_SETSIG på \"%s\" misslyckades - %s"
 295 
 296 #: src/main.c:510
 297 #, c-format
 298 msgid "fcntl F_NOTIFY on `%s' failed - %s"
 299 msgstr "fcntl F_NOTIFY på \"%s\" misslyckades - %s"
 300 
 301 #: src/main.c:514
 302 #, c-format
 303 msgid "cannot change current directory to `/': %s"
 304 msgstr "kan inte ändra nuvarande katalog till \"/\": %s"
 305 
 306 #: src/main.c:522
 307 #, c-format
 308 msgid "sigwaitinfo failed - %s"
 309 msgstr "sigwaitinfo misslyckades - %s"