"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "darktable-2.6.3/po/sl.po" (20 Oct 2019, 344681 Bytes) of package /linux/misc/darktable-2.6.3.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Slovenian translation for Darktable
  2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
  3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
  4 #
  5 # opombe ob prevodu Darktable ver 1 in 2
  6 # prvi osnutek slovenskega prevoda
  7 # nisem prepričan o najboljših terminih za naslednje angleške pojme
  8 #
  9 # Seznam prevodov terminov:
  10 # aperture
  11 # artifacts = artefakti
  12 # aspect ratio = razmerje proporcev xxx
  13 # blending = mešanje
  14 # blur = zameglitev
  15 # bracketing = kadriranje (uporabljeno v Nikon D610 Navodilo za uporabo
  16 # buffer = medpomnilnik
  17 # cache = vmesni pomnilnik
  18 # chroma = barvitost
  19 # chrominance = barvitost xxx
  20 # color dodge = barvna slabitev
  21 # crop factor = faktor obrezave xxx
  22 # cusp = stikališče koncev krivulj
  23 # darkroom mode = način temnice
  24 # deflicking = xxx  https://en.wikipedia.org/wiki/Deflicking
  25 # defringe = odstranjevanje barvnih napak robov
  26 #  http://smallbusiness.chron.com/defringe-photoshop-47337.html
  27 #  https://www.youtube.com/watch?v=jBoUxF_NbGc
  28 # demosaicing = odstranjevanje mozaičnosti
  29 # equisolid angle = enakomerni kot xxx https://en.wikipedia.org/wiki/Fisheye_lens
  30 # exposure = ekspozicija
  31 # feathering
  32 # focal range
  33 # fringe = barvna napaka roba
  34 # fuze = varovalka
  35 # gamut = barvni razpon
  36 # highlight = bleščava
  37 # hinter = glajenje robov črk https://en.wikipedia.org/wiki/Font_hinting
  38 # hue = odtenek
  39 # lighttable = svetlobna podlaga
  40 # luma = luma  kaj je luminiscenca?
  41 # luminance = svetlost
  42 # lut = spajkanje, spoj
  43 # patch = zaplata
  44 # posemeter = svetlomer
  45 # shear = ostriči
  46 # softproof = preizkusni odtis, xxx krtačni odtis ?
  47 # tethering = upravljanje s kamero
  48 # tiling = prekrivanje
  49 # warp = zvitek, izkrivljenje, popačenje, osnova (pri tkanju)
  50 #
  51 # Matjaž Jeran <matjaz.jeran@amis.net>, 2015-2018, 2019.
  52 msgid ""
  53 msgstr ""
  54 "Project-Id-Version: Darktable 2.6.1\n"
  55 "Report-Msgid-Bugs-To: matjaz.jeran@amis.net\n"
  56 "POT-Creation-Date: 2019-02-15 08:31+0100\n"
  57 "PO-Revision-Date: 2019-02-15 22:50+0100\n"
  58 "Last-Translator: Matjaž Jeran <matjaz.jeran@amis.net>\n"
  59 "Language-Team: Slovenian <lugos-slo@lugos.si>\n"
  60 "Language: sl\n"
  61 "MIME-Version: 1.0\n"
  62 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  63 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  64 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n"
  65 "%100==4 ? 2 : 3);\n"
  66 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
  67 
  68 #: ../build/src/preferences_gen.h:1789
  69 msgid "GUI options"
  70 msgstr "Možnosti grafičnega vmesnika"
  71 
  72 #: ../build/src/preferences_gen.h:1792 ../src/libs/import.c:106
  73 msgid "import"
  74 msgstr "uvozi"
  75 
  76 #: ../build/src/preferences_gen.h:1803
  77 msgid "ignore JPEG images when importing film rolls"
  78 msgstr "izpusti slike v formatu JPEG kadar uvažaš zvitke filmov"
  79 
  80 #: ../build/src/preferences_gen.h:1812 ../build/src/preferences_gen.h:1832
  81 #: ../build/src/preferences_gen.h:1855 ../build/src/preferences_gen.h:1878
  82 #: ../build/src/preferences_gen.h:1901 ../build/src/preferences_gen.h:1924
  83 #: ../build/src/preferences_gen.h:1983 ../build/src/preferences_gen.h:2060
  84 #: ../build/src/preferences_gen.h:2080 ../build/src/preferences_gen.h:2100
  85 #: ../build/src/preferences_gen.h:2120 ../build/src/preferences_gen.h:2140
  86 #: ../build/src/preferences_gen.h:2160 ../build/src/preferences_gen.h:2233
  87 #: ../build/src/preferences_gen.h:2280 ../build/src/preferences_gen.h:2322
  88 #: ../build/src/preferences_gen.h:2342 ../build/src/preferences_gen.h:2362
  89 #: ../build/src/preferences_gen.h:2420 ../build/src/preferences_gen.h:2467
  90 #: ../build/src/preferences_gen.h:2498 ../build/src/preferences_gen.h:2518
  91 #: ../build/src/preferences_gen.h:2538 ../build/src/preferences_gen.h:2558
  92 #: ../build/src/preferences_gen.h:2578 ../build/src/preferences_gen.h:2598
  93 #: ../build/src/preferences_gen.h:2618 ../build/src/preferences_gen.h:2637
  94 #: ../build/src/preferences_gen.h:2747 ../build/src/preferences_gen.h:2767
  95 #: ../build/src/preferences_gen.h:2814 ../build/src/preferences_gen.h:2861
  96 #: ../build/src/preferences_gen.h:2921 ../build/src/preferences_gen.h:2941
  97 #: ../build/src/preferences_gen.h:2961 ../build/src/preferences_gen.h:2981
  98 #: ../build/src/preferences_gen.h:3028 ../build/src/preferences_gen.h:3080
  99 #: ../build/src/preferences_gen.h:3100 ../build/src/preferences_gen.h:3120
 100 #: ../build/src/preferences_gen.h:3140 ../build/src/preferences_gen.h:3171
 101 #: ../build/src/preferences_gen.h:3218 ../build/src/preferences_gen.h:3238
 102 #: ../build/src/preferences_gen.h:3277 ../build/src/preferences_gen.h:3297
 103 #: ../build/src/preferences_gen.h:3427 ../build/src/preferences_gen.h:3466
 104 #: ../build/src/preferences_gen.h:3520 ../build/src/preferences_gen.h:3544
 105 #: ../build/src/preferences_gen.h:3597 ../build/src/preferences_gen.h:3621
 106 #: ../build/src/preferences_gen.h:3645 ../src/lua/preferences.c:580
 107 #: ../src/lua/preferences.c:595 ../src/lua/preferences.c:607
 108 #: ../src/lua/preferences.c:619 ../src/lua/preferences.c:635
 109 #: ../src/lua/preferences.c:699
 110 #, c-format
 111 msgid "double click to reset to `%s'"
 112 msgstr "dvokliknite da bi ponovno nastavili na '%s'"
 113 
 114 #: ../build/src/preferences_gen.h:1812 ../build/src/preferences_gen.h:1832
 115 #: ../build/src/preferences_gen.h:1983 ../build/src/preferences_gen.h:2080
 116 #: ../build/src/preferences_gen.h:2100 ../build/src/preferences_gen.h:2120
 117 #: ../build/src/preferences_gen.h:2140 ../build/src/preferences_gen.h:2160
 118 #: ../build/src/preferences_gen.h:2420 ../build/src/preferences_gen.h:2598
 119 #: ../build/src/preferences_gen.h:2767 ../build/src/preferences_gen.h:2941
 120 #: ../build/src/preferences_gen.h:2981 ../build/src/preferences_gen.h:3120
 121 #: ../build/src/preferences_gen.h:3140 ../build/src/preferences_gen.h:3238
 122 #: ../build/src/preferences_gen.h:3466
 123 msgctxt "preferences"
 124 msgid "FALSE"
 125 msgstr "onemogočeno"
 126 
 127 #: ../build/src/preferences_gen.h:1815
 128 msgid ""
 129 "when having raw+JPEG images together in one directory it makes no sense to import "
 130 "both. with this flag one can ignore all JPEGs found."
 131 msgstr ""
 132 "kadar imate surove in JPEG slike skupaj v eni mapi, nima smisla uvažati obeh. s tem "
 133 "stikalom preskočite uvoz slik v JPEG."
 134 
 135 #: ../build/src/preferences_gen.h:1823
 136 msgid "recursive directory traversal when importing filmrolls"
 137 msgstr "rekurzivni sprehod po mapah kadar uvažam zvitke filmov"
 138 
 139 #: ../build/src/preferences_gen.h:1842
 140 msgid "creator to be applied when importing"
 141 msgstr "tvorec slik, ki naj bo označen po uvažanju"
 142 
 143 #: ../build/src/preferences_gen.h:1865
 144 msgid "publisher to be applied when importing"
 145 msgstr "izdajatelj slik, ki naj bo označen po uvažanju"
 146 
 147 #: ../build/src/preferences_gen.h:1888
 148 msgid "rights to be applied when importing"
 149 msgstr "avtorske pravice slik, ki naj bo označene po uvažanju"
 150 
 151 #: ../build/src/preferences_gen.h:1911
 152 msgid "comma separated tags to be applied when importing"
 153 msgstr "značke ločene s presledki na slikah, ki naj bodo označene po uvažanju"
 154 
 155 #: ../build/src/preferences_gen.h:1934
 156 msgid "initial import rating"
 157 msgstr "začetna ocena uvoženih slik"
 158 
 159 #: ../build/src/preferences_gen.h:1952 ../build/src/preferences_gen.h:2389
 160 #: ../build/src/preferences_gen.h:2447 ../build/src/preferences_gen.h:2674
 161 #: ../build/src/preferences_gen.h:2701 ../build/src/preferences_gen.h:2727
 162 #: ../build/src/preferences_gen.h:3324 ../build/src/preferences_gen.h:3351
 163 #: ../build/src/preferences_gen.h:3380 ../src/lua/preferences.c:658
 164 #, c-format
 165 msgid "double click to reset to `%d'"
 166 msgstr "dvokliknite za ponovno nastavitev na '%d' "
 167 
 168 #: ../build/src/preferences_gen.h:1955
 169 msgid "initial star rating for all images when importing a filmroll"
 170 msgstr "začetna ocena slik v zvezdicah po uvozu zvitka filma"
 171 
 172 #: ../build/src/preferences_gen.h:1963 ../src/libs/tools/lighttable.c:74
 173 #: ../src/views/lighttable.c:200
 174 msgid "lighttable"
 175 msgstr "osvetljena podlaga"
 176 
 177 #: ../build/src/preferences_gen.h:1974
 178 msgid "don't use embedded preview JPEG but half-size raw"
 179 msgstr "ne uporabljajte vgrajenega predogleda JPEG ampak polovico velikosti surovega"
 180 
 181 #: ../build/src/preferences_gen.h:1986
 182 msgid ""
 183 "check this option to not use the embedded JPEG from the raw file but process the raw "
 184 "data. this is slower but gives you color managed thumbnails."
 185 msgstr ""
 186 "odkljukajte to možnost, da se ne uporabi vgrajena JPEG sličica surove slike ampak se "
 187 "obdela slika v surovem formatu. To je počasnejše, a rezultat je predogledna sličica v "
 188 "kontroliranih barvah."
 189 
 190 #: ../build/src/preferences_gen.h:1994
 191 msgid "high quality thumb processing from size"
 192 msgstr "visoko kakovostna obdelava predoglednih sličic"
 193 
 194 #: ../build/src/preferences_gen.h:2005 ../build/src/preferences_gen.h:3198
 195 msgctxt "preferences"
 196 msgid "always"
 197 msgstr "vedno"
 198 
 199 #: ../build/src/preferences_gen.h:2010
 200 msgctxt "preferences"
 201 msgid "small"
 202 msgstr "majhno"
 203 
 204 #: ../build/src/preferences_gen.h:2015
 205 msgctxt "preferences"
 206 msgid "VGA"
 207 msgstr "VGA"
 208 
 209 #: ../build/src/preferences_gen.h:2020 ../build/src/preferences_gen.h:2060
 210 msgctxt "preferences"
 211 msgid "720p"
 212 msgstr "720p"
 213 
 214 #: ../build/src/preferences_gen.h:2025
 215 msgctxt "preferences"
 216 msgid "1080p"
 217 msgstr "1080p"
 218 
 219 #: ../build/src/preferences_gen.h:2030
 220 msgctxt "preferences"
 221 msgid "WQXGA"
 222 msgstr "WQXGA"
 223 
 224 #: ../build/src/preferences_gen.h:2035
 225 msgctxt "preferences"
 226 msgid "4K"
 227 msgstr "4K"
 228 
 229 #: ../build/src/preferences_gen.h:2040
 230 msgctxt "preferences"
 231 msgid "5K"
 232 msgstr "5K"
 233 
 234 #: ../build/src/preferences_gen.h:2045 ../build/src/preferences_gen.h:3193
 235 msgctxt "preferences"
 236 msgid "never"
 237 msgstr "nikoli"
 238 
 239 #: ../build/src/preferences_gen.h:2063
 240 msgid ""
 241 "if the thumbnail size is greater than this value, it will be processed using the full "
 242 "quality rendering path (better but slower)."
 243 msgstr ""
 244 "če je velikost predogledne sličice večja od te vrednosti, bi sličica izdelana mape, "
 245 "kjer so iz najkakovostnejši originali (bolje a počasnejše)."
 246 
 247 #: ../build/src/preferences_gen.h:2071
 248 msgid "enable extended thumb overlay"
 249 msgstr "omogoči razširjeno plast predogledne sličice"
 250 
 251 #: ../build/src/preferences_gen.h:2083
 252 msgid "if set to true, thumb overlay shows filename and some exif data."
 253 msgstr ""
 254 "če je vklopljeno, predogledna plast prikazuje ime datoteke in nekaj podatkov exifa."
 255 
 256 #: ../build/src/preferences_gen.h:2091
 257 msgid "use single-click in the collect panel"
 258 msgstr "uporabite enojni klik v panoju zbirke"
 259 
 260 #: ../build/src/preferences_gen.h:2103
 261 msgid ""
 262 "check this option to use single-click to select items in the collect panel. this will "
 263 "allow you to do range selections for date-time and numeric values."
 264 msgstr ""
 265 "preverite to opcijo za uporabo enojnega klika za izbiro slik v panoju zbirk. ta "
 266 "omogoča izbiro datumsko-časovnega intervala za izbiro."
 267 
 268 #: ../build/src/preferences_gen.h:2111
 269 msgid "expand a single lighttable module at a time"
 270 msgstr "razširi po en modul osvetljene podlage naenkrat"
 271 
 272 #: ../build/src/preferences_gen.h:2123
 273 msgid "this option toggles the behavior of shift clicking in lighttable mode"
 274 msgstr "ta možnost preklaplja obnašanje tipke <VELIKA> v načinu osvetljene podlage"
 275 
 276 #: ../build/src/preferences_gen.h:2131
 277 msgid "scroll to lighttable modules when expanded/collapsed"
 278 msgstr "premakni v način osvetljene podlage, kadar razširimo ali zožimo"
 279 
 280 #: ../build/src/preferences_gen.h:2143 ../build/src/preferences_gen.h:2365
 281 msgid ""
 282 "when this option is enabled then darktable will try to scroll the module to the top "
 283 "of the visible list"
 284 msgstr ""
 285 "kadar je ta možnost omogočena, potem bo darktable poskusil premakniti ta modul na vrh "
 286 "vidnega seznama"
 287 
 288 #: ../build/src/preferences_gen.h:2151
 289 msgid "rating an image one star twice will not zero out the rating"
 290 msgstr "določanje ocene slike z dvojnim klikom na prvo zvezdico ne ugasne ocene"
 291 
 292 #: ../build/src/preferences_gen.h:2163
 293 msgid ""
 294 "do not have the rating of one star behave as documented in the manual--an image rated "
 295 "one star twice will result in a zero star rating."
 296 msgstr ""
 297 "ocena ene zvezdice se ne obnaša kot v priročniku - sliko z eno zvezdico obravnavamo "
 298 "kot sliko brez zvezdic"
 299 
 300 #: ../build/src/preferences_gen.h:2171 ../src/views/darkroom.c:93
 301 msgid "darkroom"
 302 msgstr "temnica"
 303 
 304 #: ../build/src/preferences_gen.h:2182
 305 msgid "pen pressure control for brush masks"
 306 msgstr "nastavitev pritiska peresa za maske čopičev"
 307 
 308 #: ../build/src/preferences_gen.h:2193 ../build/src/preferences_gen.h:2233
 309 msgctxt "preferences"
 310 msgid "off"
 311 msgstr "izključeno"
 312 
 313 #: ../build/src/preferences_gen.h:2198
 314 msgctxt "preferences"
 315 msgid "hardness (relative)"
 316 msgstr "trdota (relativna)"
 317 
 318 #: ../build/src/preferences_gen.h:2203
 319 msgctxt "preferences"
 320 msgid "hardness (absolute)"
 321 msgstr "trdota (absolutna)"
 322 
 323 #: ../build/src/preferences_gen.h:2208
 324 msgctxt "preferences"
 325 msgid "opacity (relative)"
 326 msgstr "neprosojnost (relativna)"
 327 
 328 #: ../build/src/preferences_gen.h:2213
 329 msgctxt "preferences"
 330 msgid "opacity (absolute)"
 331 msgstr "neprosojnost (absolutna)"
 332 
 333 #: ../build/src/preferences_gen.h:2218
 334 msgctxt "preferences"
 335 msgid "brush size (relative)"
 336 msgstr "velikost čopiča (relativna)"
 337 
 338 #: ../build/src/preferences_gen.h:2236
 339 msgid ""
 340 "off - pressure reading ignored, hardness/opacity/brush size - pressure reading "
 341 "controls specified attribute, absolute/relative - pressure reading is taken directly "
 342 "as attribute value or multiplied with pre-defined setting."
 343 msgstr ""
 344 "izključena - merjenje pritiska izpuščeno, trdota/prosojnost/velikost čopiča - branje "
 345 "pritiska določene lastnosti, absolutne/relativne - detekcija pritiska prebrana "
 346 "direktno kot vrednost atributa ali pomnoženo s prej določeno vrednostjo."
 347 
 348 #: ../build/src/preferences_gen.h:2244
 349 msgid "smoothing of brush strokes"
 350 msgstr "glajenje potez s čopičem"
 351 
 352 #: ../build/src/preferences_gen.h:2255
 353 msgctxt "preferences"
 354 msgid "low"
 355 msgstr "nizka"
 356 
 357 #: ../build/src/preferences_gen.h:2260 ../build/src/preferences_gen.h:2280
 358 msgctxt "preferences"
 359 msgid "medium"
 360 msgstr "srednja"
 361 
 362 #: ../build/src/preferences_gen.h:2265
 363 msgctxt "preferences"
 364 msgid "high"
 365 msgstr "visoka"
 366 
 367 #: ../build/src/preferences_gen.h:2283
 368 msgid ""
 369 "sets level for smoothing of brush strokes. stronger smoothing leads to less nodes and "
 370 "easier editing but with lower control of accuracy."
 371 msgstr ""
 372 "nastavitev ravni glajenja potez s čopičem, močnejše glajenje pomeni manj vozlišč in "
 373 "enostavnejše urejanje krivulj, a manjšo natančnost."
 374 
 375 #: ../build/src/preferences_gen.h:2291
 376 msgid "display of individual color channels"
 377 msgstr "prikaži posamezne barvne kanale"
 378 
 379 #: ../build/src/preferences_gen.h:2302 ../build/src/preferences_gen.h:2322
 380 msgctxt "preferences"
 381 msgid "false color"
 382 msgstr "napačna barva"
 383 
 384 #: ../build/src/preferences_gen.h:2307
 385 msgctxt "preferences"
 386 msgid "grey scale"
 387 msgstr "lestvica sivin"
 388 
 389 #: ../build/src/preferences_gen.h:2325
 390 msgid ""
 391 "defines how color channels are displayed when activated in the parametric masks "
 392 "feature."
 393 msgstr ""
 394 "določa, kako so prikazani barvni kanali, kadar so aktivirani v parametrski maski"
 395 
 396 #: ../build/src/preferences_gen.h:2333
 397 msgid "expand a single darkroom module at a time"
 398 msgstr "razširi po en modul temnice naenkrat"
 399 
 400 #: ../build/src/preferences_gen.h:2342 ../build/src/preferences_gen.h:2362
 401 #: ../build/src/preferences_gen.h:2467 ../build/src/preferences_gen.h:2498
 402 #: ../build/src/preferences_gen.h:2518 ../build/src/preferences_gen.h:2538
 403 #: ../build/src/preferences_gen.h:2558 ../build/src/preferences_gen.h:2578
 404 #: ../build/src/preferences_gen.h:2618 ../build/src/preferences_gen.h:2637
 405 #: ../build/src/preferences_gen.h:2747 ../build/src/preferences_gen.h:2921
 406 #: ../build/src/preferences_gen.h:2961 ../build/src/preferences_gen.h:3100
 407 #: ../build/src/preferences_gen.h:3171 ../build/src/preferences_gen.h:3297
 408 msgctxt "preferences"
 409 msgid "TRUE"
 410 msgstr "omogočeno"
 411 
 412 #: ../build/src/preferences_gen.h:2345
 413 msgid "this option toggles the behavior of shift clicking in darkroom mode"
 414 msgstr ""
 415 "ta možnost preklaplja obnašanje klikanja ob pritisku tipke <VELIKA> v načinu temnice"
 416 
 417 #: ../build/src/preferences_gen.h:2353
 418 msgid "scroll to darkroom modules when expanded/collapsed"
 419 msgstr "premakni se v način temnice kadar razširi ali zoži"
 420 
 421 #: ../build/src/preferences_gen.h:2373
 422 msgid "border around image in darkroom mode"
 423 msgstr "rob okrog slike v načinu temnice"
 424 
 425 #: ../build/src/preferences_gen.h:2392
 426 msgid ""
 427 "process the image in darkroom mode with a small border. set to 0 if you don't want "
 428 "any border."
 429 msgstr ""
 430 "obdelaj sliko v načinu temnice s tankim robom. Postavite na 0, če roba ne želite."
 431 
 432 #: ../build/src/preferences_gen.h:2400
 433 msgid "map / geolocalisation"
 434 msgstr "zemljevid / geolociranje"
 435 
 436 #: ../build/src/preferences_gen.h:2411
 437 msgid "only draw images on map that are currently collected and filtered"
 438 msgstr "riši slike samo v mapi, kjer so trenutno zbrane in prečiščene slike"
 439 
 440 #: ../build/src/preferences_gen.h:2423
 441 msgid ""
 442 "use the current filter settings to select the geotagged images drawn on the map, i.e. "
 443 "limit the images drawn to the current filmstrip. this limits the number of images "
 444 "drawn and thus reduces the time needed to draw the images."
 445 msgstr ""
 446 "uporabi trenutne nastavitve izbire geokodiranih slik, ki so narisane na karti, npr. "
 447 "omeji samo na trenutni kos filma. To omeji število prikazanih slik in zmanjša "
 448 "potreben čas za prikaz slik."
 449 
 450 #: ../build/src/preferences_gen.h:2431
 451 msgid "maximum number of images drawn on map"
 452 msgstr "največje število slik narisanih v mapi"
 453 
 454 #: ../build/src/preferences_gen.h:2450
 455 msgid ""
 456 "the maximum number of geotagged images drawn on the map. increasing this number can "
 457 "slow drawing of the map down."
 458 msgstr ""
 459 "največje število geokodiranih slik narisanih v mapi. povečanje tega števila upočasni "
 460 "prikaz vsebine map."
 461 
 462 #: ../build/src/preferences_gen.h:2458
 463 msgid "pretty print the image location"
 464 msgstr "prijazno tiskaj lokacijo slike"
 465 
 466 #: ../build/src/preferences_gen.h:2470
 467 msgid ""
 468 "show a more readable representation of the location in the image information module"
 469 msgstr "prikaži bolj berljivo obliko lokacije v modulu podatkov o sliki"
 470 
 471 #: ../build/src/preferences_gen.h:2478
 472 msgid "security"
 473 msgstr "varnost"
 474 
 475 #: ../build/src/preferences_gen.h:2489
 476 msgid "ask before removing images from database"
 477 msgstr "vprašaj pred odstranjevanjem slike iz baze slik"
 478 
 479 #: ../build/src/preferences_gen.h:2501
 480 msgid "always ask the user before any image is removed from DB."
 481 msgstr "vedno vprašaj pred odstranjevanjem slike iz baze slik."
 482 
 483 #: ../build/src/preferences_gen.h:2509
 484 msgid "ask before erasing images from disk / discarding history stack"
 485 msgstr "vprašaj pred brisanjem slik z diska / odstranjevanjem sklada zgodovine"
 486 
 487 #: ../build/src/preferences_gen.h:2521
 488 msgid ""
 489 "always ask the user before any image file is deleted / history stack is discarded."
 490 msgstr ""
 491 "vedno vprašaj uporabnika pred brisanjem datoteke s sliko / pred odstranjevanjem "
 492 "sklada zgodovine"
 493 
 494 #: ../build/src/preferences_gen.h:2529
 495 msgid "send files to trash when erasing images"
 496 msgstr "ob brisanju datotek, jih prestavite v koš za smeti"
 497 
 498 #: ../build/src/preferences_gen.h:2541
 499 msgid ""
 500 "send files to trash instead of permanently deleting files on system that supports it"
 501 msgstr ""
 502 "prestavite datoteke v koš za smeti namesto nepreklicnega brisanja na operacijskih "
 503 "sistemih, ki to dopuščajo"
 504 
 505 #: ../build/src/preferences_gen.h:2549
 506 msgid "ask before moving images from film roll folder"
 507 msgstr "vprašaj pred prenosom slik iz mape z zvitki filmov"
 508 
 509 #: ../build/src/preferences_gen.h:2561
 510 msgid "always ask the user before any image file is moved."
 511 msgstr "vedno vprašaj pred kakršnimkoli prenosom datoteke s sliko."
 512 
 513 #: ../build/src/preferences_gen.h:2569
 514 msgid "ask before copying images to new film roll folder"
 515 msgstr "vprašaj pred kopiranjem slik iz mape s filmi"
 516 
 517 #: ../build/src/preferences_gen.h:2581
 518 msgid "always ask the user before any image file is copied."
 519 msgstr "vedno vprašaj pred kakršnimkoli kopiranjem slik."
 520 
 521 #: ../build/src/preferences_gen.h:2589
 522 msgid "ask before removing empty folders"
 523 msgstr "vprašaj pred odstranjevanjem praznih map"
 524 
 525 #: ../build/src/preferences_gen.h:2601
 526 msgid ""
 527 "always ask the user before removing any empty folder. this can happen after moving or "
 528 "deleting images."
 529 msgstr ""
 530 "vedno vprašaj uporabnika pred brisanjem prazne mape. to se lahko zgodi po prenosu ali "
 531 "brisanjem slik."
 532 
 533 #: ../build/src/preferences_gen.h:2609
 534 msgid "ask before deleting a tag"
 535 msgstr "vprašaj pred brisanjem značke"
 536 
 537 #: ../build/src/preferences_gen.h:2628
 538 msgid "ask before deleting a style"
 539 msgstr "vprašaj pred brisanjem sloga"
 540 
 541 #: ../build/src/preferences_gen.h:2647 ../build/src/preferences_gen.h:3446
 542 msgid "miscellaneous"
 543 msgstr "razno"
 544 
 545 #: ../build/src/preferences_gen.h:2658
 546 msgid "width of the side panels in pixels"
 547 msgstr "širina bočnih panojev v pikslih"
 548 
 549 #: ../build/src/preferences_gen.h:2677
 550 msgid "(needs a restart)"
 551 msgstr "(potrebuje ponovni zagon)"
 552 
 553 #: ../build/src/preferences_gen.h:2685
 554 msgid "waiting time between each picture in slideshow"
 555 msgstr "čas prikaza posamezne slike v diaprojekciji"
 556 
 557 #: ../build/src/preferences_gen.h:2711
 558 msgid "number of folder levels to show in lists"
 559 msgstr "število ravni map prikazanih v seznamih"
 560 
 561 #: ../build/src/preferences_gen.h:2730
 562 msgid "the number of folder levels to show in film roll names, starting from the right"
 563 msgstr "število ravni map prikazanih v seznamu map s filmi, začeto z desne"
 564 
 565 #: ../build/src/preferences_gen.h:2738
 566 msgid "enable filmstrip"
 567 msgstr "omogoči kos filma"
 568 
 569 #: ../build/src/preferences_gen.h:2750
 570 msgid "enable the filmstrip in darkroom, tethering and map modes."
 571 msgstr "omogoči kos filma v temnici, odd. upravljanju ter pri vpogledu v mape."
 572 
 573 #: ../build/src/preferences_gen.h:2758
 574 msgid "overlay txt sidecar over zoomed images"
 575 msgstr "prekrij besedilne priklopne datoteke prek zumiranih slik"
 576 
 577 #: ../build/src/preferences_gen.h:2770
 578 msgid ""
 579 "when there is a txt file next to an image it can be shown as an overlay over zoomed "
 580 "images on the lighttable. the txt file either has to be there at import time or the "
 581 "crawler has to be enabled"
 582 msgstr ""
 583 "kadar je besedilna datoteka ob sliki, je lahko prikazana kot plast nad pomanjšanimi "
 584 "slikami na osvetljeni podlagi. besedilna datoteka je bila tam ob uvozu ali pa je "
 585 "potrebno aktivirati robotka"
 586 
 587 #: ../build/src/preferences_gen.h:2778
 588 msgid "show scrollbars for center view"
 589 msgstr "prikaži drsnike za centralni pogled"
 590 
 591 #: ../build/src/preferences_gen.h:2789
 592 msgctxt "preferences"
 593 msgid "no scrollbars"
 594 msgstr "brez drsnikov"
 595 
 596 #: ../build/src/preferences_gen.h:2794 ../build/src/preferences_gen.h:2814
 597 msgctxt "preferences"
 598 msgid "lighttable"
 599 msgstr "osvetljena podlaga"
 600 
 601 #: ../build/src/preferences_gen.h:2799
 602 msgctxt "preferences"
 603 msgid "lighttable + darkroom"
 604 msgstr "osvetljena podlaga + temnica"
 605 
 606 #: ../build/src/preferences_gen.h:2817
 607 msgid "defines where scrollbars should be displayed"
 608 msgstr "določa, kje naj bodo prikazani drsniki"
 609 
 610 #: ../build/src/preferences_gen.h:2825
 611 msgid "method to use for getting the display profile"
 612 msgstr "metoda za pridobitev profila zaslona"
 613 
 614 #: ../build/src/preferences_gen.h:2836 ../build/src/preferences_gen.h:2861
 615 msgctxt "preferences"
 616 msgid "all"
 617 msgstr "vse"
 618 
 619 #: ../build/src/preferences_gen.h:2841
 620 msgctxt "preferences"
 621 msgid "xatom"
 622 msgstr "xatom"
 623 
 624 #: ../build/src/preferences_gen.h:2846
 625 msgctxt "preferences"
 626 msgid "colord"
 627 msgstr "colord"
 628 
 629 #: ../build/src/preferences_gen.h:2864
 630 msgid ""
 631 "this option allows to force a specific means of getting the current display profile. "
 632 "this is useful when one alternative gives wrong results"
 633 msgstr ""
 634 "ta možnost dovoljuje poseben način pridobitve trenutni profil zaslona. Uporabno, "
 635 "kadar drug način daje napačen rezultat"
 636 
 637 #: ../build/src/preferences_gen.h:2898
 638 msgid "core options"
 639 msgstr "osnovne možnosti"
 640 
 641 #: ../build/src/preferences_gen.h:2901 ../src/imageio/format/j2k.c:652
 642 #: ../src/imageio/format/jpeg.c:594 ../src/imageio/format/webp.c:326
 643 #: ../src/libs/camera.c:603
 644 msgid "quality"
 645 msgstr "kakovost"
 646 
 647 #: ../build/src/preferences_gen.h:2912
 648 msgid "color manage cached thumbnails"
 649 msgstr "upravljanje barv predoglednih sličic v zalogovniku"
 650 
 651 #: ../build/src/preferences_gen.h:2924
 652 msgid ""
 653 "if enabled, cached thumbnails will be color managed so that lighttable and filmstrip "
 654 "can show correct colors. otherwise the results may look wrong once the display "
 655 "profile gets changed."
 656 msgstr ""
 657 "če je omogočeno bodo predogledne sličice imele upravljanje barv, tako da bodo na "
 658 "osvetljeni podlagi in kot kos filma kazale pravilne barve, če ne, so lahko rezultati "
 659 "napačnih barv, kadar se spremeni profil zaslona."
 660 
 661 #: ../build/src/preferences_gen.h:2932
 662 msgid "always use LittleCMS 2 to apply output color profile"
 663 msgstr "vedno uporabi LittleCMS 2 za kontrolo izhodnega barvnega profila"
 664 
 665 #: ../build/src/preferences_gen.h:2944
 666 msgid "this is slower than the default."
 667 msgstr "to je počasnejše od privzete možnosti."
 668 
 669 #: ../build/src/preferences_gen.h:2952
 670 msgid "do high quality processing for slideshow"
 671 msgstr "izvedi visoko kakovostno obdelavo za diaprojekcijo"
 672 
 673 #: ../build/src/preferences_gen.h:2964
 674 msgid "same option as for export, but applies to slideshow."
 675 msgstr "enake možnosti za izvoz toda na diaprojekciji."
 676 
 677 #: ../build/src/preferences_gen.h:2972
 678 msgid "do high quality resampling during export"
 679 msgstr "uporabi visoko kakovostno ponovno vzorčenje ob izvozu."
 680 
 681 #: ../build/src/preferences_gen.h:2984
 682 msgid ""
 683 "the image will first be processed in full resolution, and downscaled at the very end. "
 684 "this can result in better quality sometimes, but will always be slower."
 685 msgstr ""
 686 "ta slika bo najprej obdelana v polni ločljivosti in nato zmanjšana. Včasih to pomaga "
 687 "k boljši kakovosti, ampak bo vedno počasnejša."
 688 
 689 #: ../build/src/preferences_gen.h:2992
 690 msgid "demosaicing for zoomed out darkroom mode"
 691 msgstr "odstranjevanje mozaičnosti izven načina temnice"
 692 
 693 #: ../build/src/preferences_gen.h:3003
 694 msgctxt "preferences"
 695 msgid "always bilinear (fast)"
 696 msgstr "vedno bilinearna (hitra)"
 697 
 698 #: ../build/src/preferences_gen.h:3008 ../build/src/preferences_gen.h:3028
 699 msgctxt "preferences"
 700 msgid "at most PPG (reasonable)"
 701 msgstr "največ PPG (primerno)"
 702 
 703 #: ../build/src/preferences_gen.h:3013
 704 msgctxt "preferences"
 705 msgid "full (possibly slow)"
 706 msgstr "polna (možno da počasno)"
 707 
 708 #: ../build/src/preferences_gen.h:3031
 709 msgid ""
 710 "interpolation when not viewing 1:1 in darkroom mode: bilinear is fastest, but not as "
 711 "sharp. middle ground is using PPG + interpolation modes specified below, full will "
 712 "use exactly the settings for full-size export. X-Trans sensors use VNG rather than "
 713 "PPG as middle ground."
 714 msgstr ""
 715 "interpolacija, kadar prikazana slika v temnici ni v razmerju 1:1: bilinearni način je "
 716 "najhitrejši, a ne daje tako ostrih rezultatov. kompromisna rešitev je uporaba PPG in "
 717 "načinov interpolacije opisane spodaj, polni način bo uporabil enake nastavitve kot za "
 718 "polni izvoz, X-Trans senzorji uporabljajo VNG namesto PPG na osrednjih tonih."
 719 
 720 #: ../build/src/preferences_gen.h:3039
 721 msgid "pixel interpolator"
 722 msgstr "interpolacija pikslov"
 723 
 724 #: ../build/src/preferences_gen.h:3050
 725 msgctxt "preferences"
 726 msgid "bilinear"
 727 msgstr "bilinearni"
 728 
 729 #: ../build/src/preferences_gen.h:3055
 730 msgctxt "preferences"
 731 msgid "bicubic"
 732 msgstr "bikubični"
 733 
 734 #: ../build/src/preferences_gen.h:3060
 735 msgctxt "preferences"
 736 msgid "lanczos2"
 737 msgstr "lanczos2"
 738 
 739 #: ../build/src/preferences_gen.h:3065 ../build/src/preferences_gen.h:3080
 740 msgctxt "preferences"
 741 msgid "lanczos3"
 742 msgstr "lanczos3"
 743 
 744 #: ../build/src/preferences_gen.h:3083
 745 msgid ""
 746 "pixel interpolator used in rotation and lens correction (bilinear, bicubic, lanczos2, "
 747 "lanczos3)."
 748 msgstr ""
 749 "uporabljena interpolacija pikslov in rotacij ter popravkov leč (bilinearna, "
 750 "bikubična, anczos2, lanczos3)."
 751 
 752 #: ../build/src/preferences_gen.h:3091
 753 msgid "auto-apply basecurve"
 754 msgstr "avtomatično uporabi osnovno krivuljo"
 755 
 756 #: ../build/src/preferences_gen.h:3103
 757 msgid "use a basecurve by default (needs a restart)"
 758 msgstr "privzeto uporabi osnovno krivuljo (zahteva ponovni zagon)"
 759 
 760 #: ../build/src/preferences_gen.h:3111
 761 msgid "auto-apply per camera basecurve presets"
 762 msgstr "avtomatsko uporabi nastavitve osnovne krivulje"
 763 
 764 #: ../build/src/preferences_gen.h:3123
 765 msgid ""
 766 "use the per-camera basecurve by default instead of the generic manufacturer one if "
 767 "there is one available (needs a restart)"
 768 msgstr ""
 769 "uporabi privzeto krivuljo kamere namesto splošne krivulje proizvajalca, če obstaja "
 770 "(potreben je ponovni zagon)"
 771 
 772 #: ../build/src/preferences_gen.h:3131
 773 msgid "auto-apply sharpen"
 774 msgstr "avtomatično uporabi ostrenje"
 775 
 776 #: ../build/src/preferences_gen.h:3143
 777 msgid ""
 778 "this added sharpen is not recommended on cameras without a low-pass filter. the "
 779 "default is to not add any sharpening automatically as most recent cameras have no low-"
 780 "pass filter. (need a restart)"
 781 msgstr ""
 782 "dodajanje ostrenje ni priporočeno pri kamerah brez filtra nizkih prehodov. privzeta "
 783 "nastavitev programa je brez dodajanja avtomatskega ostrenja, ker najnovejše kamere "
 784 "nimajo filtra. (potreben je ponovni zagon)"
 785 
 786 #: ../build/src/preferences_gen.h:3151
 787 msgid "xmp"
 788 msgstr "xmp"
 789 
 790 #: ../build/src/preferences_gen.h:3162
 791 msgid "write sidecar file for each image"
 792 msgstr "napiši priklopno datoteko za vsako sliko"
 793 
 794 #: ../build/src/preferences_gen.h:3174
 795 msgid ""
 796 "these redundant files can later be re-imported into a different database, preserving "
 797 "your changes to the image."
 798 msgstr ""
 799 "te redundantne datoteke lahko kasneje ponovno uvozimo v druga bazo slik, tako da "
 800 "ohranimo vaše spremembe slik."
 801 
 802 #: ../build/src/preferences_gen.h:3182
 803 msgid "store xmp tags in compressed format"
 804 msgstr "shrani značke xmp v stisnjenem formatu"
 805 
 806 #: ../build/src/preferences_gen.h:3203 ../build/src/preferences_gen.h:3218
 807 msgctxt "preferences"
 808 msgid "only large entries"
 809 msgstr "samo veliki vnosi"
 810 
 811 #: ../build/src/preferences_gen.h:3221
 812 msgid ""
 813 "entries in xmp tags can get rather large and may exceed the available space to store "
 814 "the history stack in output files. this option allows xmp tags to be compressed and "
 815 "save space."
 816 msgstr ""
 817 "vnosi značk xmp lahko zavzamejo kar veliko pomnilnika in lahko narastejo prek "
 818 "prostega prostora za sklad zgodovine na izhodni datoteki. Ta možnost omogoča "
 819 "stiskanje značk xmp in varčevanje s prostorom."
 820 
 821 #: ../build/src/preferences_gen.h:3229
 822 msgid "look for updated xmp files on startup"
 823 msgstr "preglej osvežene datoteke xmp ob zagonu"
 824 
 825 #: ../build/src/preferences_gen.h:3241
 826 msgid ""
 827 "check file modification times of all xmp files on startup to check if any got updated "
 828 "in the meantime"
 829 msgstr ""
 830 "preveri spremenjene čase vseh datotek xmp ob zagonu, da bi ugotovili ali se je katera "
 831 "od njih medtem spremenila"
 832 
 833 #: ../build/src/preferences_gen.h:3249
 834 msgid "cpu / gpu / memory"
 835 msgstr "cpe / gpe / pomnilnik"
 836 
 837 #: ../build/src/preferences_gen.h:3260
 838 msgid "memory in megabytes to use for thumbnail cache"
 839 msgstr "pomnilnik v megabytih za zalogovnik predoglednih sličic"
 840 
 841 #: ../build/src/preferences_gen.h:3280
 842 msgid ""
 843 "this controls how much memory is going to be used for thumbnails and other buffers "
 844 "(needs a restart)."
 845 msgstr ""
 846 "to nadzoruje koliko pomnilnika naj porabimo za predogledne sličice in ostale vmesnike "
 847 "(potreben ponovni zagon)."
 848 
 849 #: ../build/src/preferences_gen.h:3288
 850 msgid "enable disk backend for thumbnail cache"
 851 msgstr "omogoči diskovni prostor za zalogovnik predoglednih sličic"
 852 
 853 #: ../build/src/preferences_gen.h:3300
 854 msgid ""
 855 "if enabled, write thumbnails to disk (.cache/darktable/) when evicted from the memory "
 856 "cache. note that this can take a lot of memory (several gigabytes for 20k images) and "
 857 "will never delete cached thumbnails again. it's safe though to delete these manually, "
 858 "if you want. light table performance will be increased greatly when browsing a lot. "
 859 "to generate all thumbnails of your entire collection offline, run 'darktable-generate-"
 860 "cache'."
 861 msgstr ""
 862 "če je to omogočeno, bo program pisal predogledne sličice na disk (.cache/darktable/), "
 863 "kadar bi moral slike pospraviti iz medpomnilnika. Vedite, da to lahko zahteva veliko "
 864 "pomnilnika (nekaj GB za 20 tisoč slik) in ne bo nikoli več zbrisalo shranjene "
 865 "predogledne sličice. Lahko jih sicer čisto varno zbrišete ročno, če želite. "
 866 "Zmogljivost osvetljene mize s tem zelo povečamo, če veliko brskamo po slikah. če "
 867 "želite generirati vse predogledne sličice off line, poženemo 'darktable-generate-"
 868 "cache'."
 869 
 870 #: ../build/src/preferences_gen.h:3308
 871 msgid "number of background threads"
 872 msgstr "število procesnih niti v ozadju"
 873 
 874 #: ../build/src/preferences_gen.h:3327
 875 msgid ""
 876 "this controls for example how many threads are used to create thumbnails during "
 877 "import. the cache will grow to a maximum of twice this number of full resolution "
 878 "image buffers (needs a restart)."
 879 msgstr ""
 880 "to nadzoruje npr. koliko niti uporabi za tvorjenje predoglednih sličic pri uvozu. "
 881 "Zalogovnik bo narasel največ za dvakratnik tega števila slik v polni ločljivosti "
 882 "(potrebuje ponovni zagon programa)."
 883 
 884 #: ../build/src/preferences_gen.h:3335
 885 msgid "host memory limit (in MB) for tiling"
 886 msgstr "omejitev porabe pomnilnika (v MB) za prekritje slike"
 887 
 888 #: ../build/src/preferences_gen.h:3354
 889 msgid ""
 890 "this variable controls the maximum amount of memory (in MB) a module may use during "
 891 "image processing. lower values will force memory hungry modules to process image with "
 892 "increasing number of tiles. setting this to 0 will omit any limit. values below 500 "
 893 "will be treated as 500 (needs a restart)."
 894 msgstr ""
 895 "ta spremenljivka določa največjo količino pomnilnika (v MB), ki ga modul lahko "
 896 "uporabi za obdelavo. nižje vrednosti bodo prisilile module, ki zahtevajo več "
 897 "pomnilnika, da bodo obdelali sliko iz več zaplat. postavljanje na 0 pomeni brez "
 898 "omejitve pomnilnika. vse vrednosti pod 500 bodo pomenili 500MB. (potreben je ponovni "
 899 "zagon programa)."
 900 
 901 #: ../build/src/preferences_gen.h:3362
 902 msgid "minimum amount of memory (in MB) for a single buffer in tiling"
 903 msgstr "najmanjša količina pomnilnika (v MB) za en vmesnik za prekrivanje"
 904 
 905 #: ../build/src/preferences_gen.h:3383
 906 msgid ""
 907 "if set to a positive, non-zero value this variable defines the minimum amount of "
 908 "memory (in MB) that tiling should take for a single image buffer. has precedence over "
 909 "heuristics based on host_memory_limit (needs a restart)."
 910 msgstr ""
 911 "če je postavljena na pozitivno vrednost, le-ta določa najmanjšo količino pomnilnika "
 912 "(v MB) kolikor ga sestavljanje slik potrebuje za medpomnilnik za eno samo sliko in ta "
 913 "vrednost ima prednost pred hevristično nastavitvijo, ki ga določa host_memory_limit "
 914 "(zahteva ponovni zagon)."
 915 
 916 #: ../build/src/preferences_gen.h:3391
 917 msgid "OpenCL scheduling profile"
 918 msgstr "profil časovnega planiranja OpenCL"
 919 
 920 #. Adding the restore defaults button
 921 #: ../build/src/preferences_gen.h:3402 ../build/src/preferences_gen.h:3427
 922 #: ../src/gui/preferences.c:625
 923 msgctxt "preferences"
 924 msgid "default"
 925 msgstr "privzeto"
 926 
 927 #: ../build/src/preferences_gen.h:3407
 928 msgctxt "preferences"
 929 msgid "multiple GPUs"
 930 msgstr "več grafičnih procesorjev"
 931 
 932 #: ../build/src/preferences_gen.h:3412
 933 msgctxt "preferences"
 934 msgid "very fast GPU"
 935 msgstr "zelo hiter grafični procesor"
 936 
 937 #: ../build/src/preferences_gen.h:3430
 938 msgid ""
 939 "defines how preview and full pixelpipe tasks are scheduled on OpenCL enabled systems. "
 940 "default - GPU processes full and CPU processes preview pipe (adaptable by config "
 941 "parameters); multiple GPUs - process both pixelpipes in parallel on two different "
 942 "GPUs; very fast GPU - process both pixelipes sequentially on the GPU."
 943 msgstr ""
 944 "določa kako se časovno planirajo predogledi in procesi pretokov pikslov na sistemih z "
 945 "omogočenim OpenCL-om. privzeto se procesi grafičnih procesorjev in centralnih "
 946 "procesorjev dopolnjujejo (glede na parametre config); več grafićnih procesorjev "
 947 "paralelno procesirajo oba pretoka pikslov na dveh grafičnih procesorjih: zelo hiter "
 948 "grafični procesor zaporedno obdela oba pretoka pikslov."
 949 
 950 #: ../build/src/preferences_gen.h:3431
 951 msgid "not available"
 952 msgstr "ni na voljo"
 953 
 954 #: ../build/src/preferences_gen.h:3434 ../build/src/preferences_gen.h:3438
 955 msgid "not available on this system"
 956 msgstr "ni na voljo na tem sistemu"
 957 
 958 #: ../build/src/preferences_gen.h:3457
 959 msgid "omit hierarchy in simple tag lists"
 960 msgstr "opusti hierarhijo pri enostavnih seznamih oznak"
 961 
 962 #: ../build/src/preferences_gen.h:3469
 963 msgid ""
 964 "when exporting images the hierarchical tags are also added as a simple list of non-"
 965 "hierarchical ones to make them visible to some other programs. when this option is "
 966 "checked darktable will only include their last part and ignore the rest. so 'foo|bar|"
 967 "baz' will only add 'baz'."
 968 msgstr ""
 969 "ob izvažanju slik se hierarhične oznake dodajajo kot enostavne sezname oznak, ki jih "
 970 "lahko uporabijo drugi programi. če je izbrana ta možnost, bo darktable v preprosti "
 971 "seznam dodal samo zadnjo oznako in izpustil ostale. tko bo 'foo|bar|baz' dodal samo "
 972 "'baz'."
 973 
 974 #: ../build/src/preferences_gen.h:3477
 975 msgid "password storage backend to use"
 976 msgstr "uporaba gesla za shranjevanje v ozadju"
 977 
 978 #: ../build/src/preferences_gen.h:3488 ../build/src/preferences_gen.h:3520
 979 msgctxt "preferences"
 980 msgid "auto"
 981 msgstr "avto"
 982 
 983 #: ../build/src/preferences_gen.h:3493
 984 msgctxt "preferences"
 985 msgid "none"
 986 msgstr "noben"
 987 
 988 #: ../build/src/preferences_gen.h:3498
 989 msgctxt "preferences"
 990 msgid "libsecret"
 991 msgstr "libsecret"
 992 
 993 #: ../build/src/preferences_gen.h:3504
 994 msgctxt "preferences"
 995 msgid "kwallet"
 996 msgstr "kwallet"
 997 
 998 #: ../build/src/preferences_gen.h:3523
 999 msgid "the storage backend for password storage: auto, none, libsecret, kwallet"
 1000 msgstr "shramba gesel: auto, nič, libsecret, kwallet"
 1001 
 1002 #: ../build/src/preferences_gen.h:3531
 1003 msgid "executable for playing audio files"
 1004 msgstr "program za predvajanje avdio datotek"
 1005 
 1006 #: ../build/src/preferences_gen.h:3547
 1007 msgid ""
 1008 "this external program is used to play audio files some cameras record to keep notes "
 1009 "for images"
 1010 msgstr ""
 1011 "ta zunanji program uporabim za predvajanje avdio datotek, kjer nekatere kamere "
 1012 "shranjujejo opombe k slikam"
 1013 
 1014 #: ../build/src/preferences_gen.h:3581
 1015 msgid "session options"
 1016 msgstr "možnosti seje"
 1017 
 1018 #: ../build/src/preferences_gen.h:3584
 1019 msgid "base directory naming pattern"
 1020 msgstr "vzorec poimenovanja osnovnih map"
 1021 
 1022 #: ../build/src/preferences_gen.h:3600 ../build/src/preferences_gen.h:3624
 1023 msgid "part of full import path for an import session"
 1024 msgstr "del polne poti za uvažanje"
 1025 
 1026 #: ../build/src/preferences_gen.h:3608
 1027 msgid "sub directory naming pattern"
 1028 msgstr "vzorec poimenovanja podmap"
 1029 
 1030 #: ../build/src/preferences_gen.h:3632
 1031 msgid "file naming pattern"
 1032 msgstr "vzorec poimenovanja datotek"
 1033 
 1034 #: ../build/src/preferences_gen.h:3648
 1035 msgid "file naming pattern used for a import session"
 1036 msgstr "vzorec poimenovanja datotek za uvažanje"
 1037 
 1038 #: ../data/darktable.appdata.xml.in.h:1 ../data/darktable.desktop.in.h:2
 1039 msgid "Organize and develop images from digital cameras"
 1040 msgstr "Organizira in razvija slike digitalnih kamer"
 1041 
 1042 #: ../data/darktable.appdata.xml.in.h:2
 1043 msgid ""
 1044 "darktable manages your digital negatives in a database and lets you view them through "
 1045 "a lighttable. It also enables you to develop raw images and enhance them in a "
 1046 "darkroom."
 1047 msgstr ""
 1048 "darktable upravlja z vašimi digitalnimi negativi v podatkovni bazi in vam jih kaže na "
 1049 "osvetljeni podlagi. Omogoča tudi razvijanje in izboljševanje surovih fotografij v "
 1050 "temnici."
 1051 
 1052 #: ../data/darktable.appdata.xml.in.h:3
 1053 msgid ""
 1054 "Other modes besides lighttable and darkroom are a map for geotagging, tethering, "
 1055 "print and a slideshow."
 1056 msgstr ""
 1057 "Ostali načini uporabe programa razen osvetljene podlage in temnice so še dodajanje "
 1058 "geografskih oznak, odd. upravljanje, tisk slik in časovno prikazovanje slik."
 1059 
 1060 #: ../data/darktable.appdata.xml.in.h:4
 1061 msgid ""
 1062 "darktable supports most modern cameras' raw formats, and does all of its processing "
 1063 "at very high precision."
 1064 msgstr ""
 1065 "darktable podpira večino surovih formatov sodobnih kamer in nudi obdelavo z visoko "
 1066 "natančnostjo."
 1067 
 1068 #: ../data/darktable.appdata.xml.in.h:5
 1069 msgid "Virtual light table, showing a collection"
 1070 msgstr "virtualna svetlobna podlaga prikazuje zbirko"
 1071 
 1072 #: ../data/darktable.appdata.xml.in.h:6
 1073 msgid "Virtual dark room with an opened image"
 1074 msgstr "Virtualna temnica z odprto sliko"
 1075 
 1076 #: ../data/darktable.appdata.xml.in.h:7
 1077 msgid "Virtual dark room, sharpening an image"
 1078 msgstr "Virtualna temnica ostri sliko"
 1079 
 1080 #: ../data/darktable.appdata.xml.in.h:8
 1081 msgid "Show images on a map"
 1082 msgstr "Prikaži slike na karti"
 1083 
 1084 #: ../data/darktable.appdata.xml.in.h:9
 1085 msgid "Print your images"
 1086 msgstr "Natisni svoje slike"
 1087 
 1088 #: ../data/darktable.desktop.in.h:1
 1089 msgid "Virtual Lighttable and Darkroom"
 1090 msgstr "Virtualna osvetljena podlaga in temnica"
 1091 
 1092 #. TRANSLATORS: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
 1093 #: ../data/darktable.desktop.in.h:4
 1094 msgid "graphics;photography;raw;"
 1095 msgstr "grafika;fotografije;surove;"
 1096 
 1097 #: ../src/chart/main.c:459 ../src/control/jobs/control_jobs.c:1486
 1098 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1546 ../src/gui/hist_dialog.c:140
 1099 #: ../src/gui/preferences.c:1099 ../src/gui/preferences.c:1125
 1100 #: ../src/gui/preferences.c:1209 ../src/gui/preferences.c:1331
 1101 #: ../src/gui/preferences.c:1563 ../src/gui/presets.c:387 ../src/gui/styles_dialog.c:283
 1102 #: ../src/imageio/storage/disk.c:95 ../src/imageio/storage/gallery.c:107
 1103 #: ../src/imageio/storage/latex.c:106 ../src/libs/collect.c:242
 1104 #: ../src/libs/copy_history.c:77 ../src/libs/geotagging.c:476 ../src/libs/import.c:775
 1105 #: ../src/libs/import.c:882 ../src/libs/lib.c:218 ../src/libs/styles.c:300
 1106 #: ../src/libs/styles.c:323 ../src/libs/tagging.c:377 ../src/libs/tagging.c:417
 1107 msgid "_cancel"
 1108 msgstr "_prekliči"
 1109 
 1110 #: ../src/chart/main.c:459 ../src/gui/preferences.c:1099 ../src/gui/preferences.c:1330
 1111 #: ../src/gui/styles_dialog.c:284 ../src/libs/styles.c:301
 1112 msgid "_save"
 1113 msgstr "_shrani"
 1114 
 1115 #. TODO: is the rank interesting, too?
 1116 #: ../src/chart/main.c:963
 1117 #, c-format
 1118 msgid ""
 1119 "average dE: %.02f\n"
 1120 "max dE: %.02f"
 1121 msgstr ""
 1122 "povprečje dE: %.02f\n"
 1123 "max dE: %.02f"
 1124 
 1125 #: ../src/cli/main.c:110
 1126 msgid "TODO: sorry, due to API restrictions we currently cannot set the BPP to"
 1127 msgstr "ŠE NAREDITI: se opravičujemo, zaradi omejitev vmesnika na moremo nastaviti BPP"
 1128 
 1129 #: ../src/cli/main.c:122
 1130 msgid "unknown option for --hq"
 1131 msgstr "neznana možnost --hq"
 1132 
 1133 #: ../src/cli/main.c:138
 1134 msgid "unknown option for --upscale"
 1135 msgstr "neznana možnost --povečanje merila"
 1136 
 1137 #: ../src/cli/main.c:201
 1138 #, c-format
 1139 msgid "error: output file is a directory. please specify file name"
 1140 msgstr "napaka: izhodna datoteka je mapa. prosim navedite ime datoteke"
 1141 
 1142 #: ../src/cli/main.c:210
 1143 msgid "output file already exists, it will get renamed"
 1144 msgstr "izhodna datoteka že obstaja, jo bom preimenoval"
 1145 
 1146 #: ../src/cli/main.c:227
 1147 #, c-format
 1148 msgid "error: can't open folder %s"
 1149 msgstr "napaka: ne morem odpreti mape %s"
 1150 
 1151 #: ../src/cli/main.c:245
 1152 #, c-format
 1153 msgid "error: can't open file %s"
 1154 msgstr "napaka: ne morem odpreti datoteke %s"
 1155 
 1156 #: ../src/cli/main.c:259
 1157 #, c-format
 1158 msgid "no images to export, aborting\n"
 1159 msgstr "ni slik za izvoz, prekinjam\n"
 1160 
 1161 #: ../src/cli/main.c:273
 1162 #, c-format
 1163 msgid "error: can't open xmp file %s"
 1164 msgstr "napaka: ne morem odpreti datoteke xmp %s"
 1165 
 1166 #: ../src/cli/main.c:291
 1167 msgid "empty history stack"
 1168 msgstr "prazen sklad zgodovine"
 1169 
 1170 #: ../src/cli/main.c:314
 1171 msgid ""
 1172 "cannot find disk storage module. please check your installation, something seems to "
 1173 "be broken."
 1174 msgstr ""
 1175 "ne morem urediti modula za shranjevanje na disk. Prosimo preverite vašo namestitev, "
 1176 "nekaj je verjetno narobe."
 1177 
 1178 #: ../src/cli/main.c:322
 1179 msgid "failed to get parameters from storage module, aborting export ..."
 1180 msgstr "nisem uspel dobiti parametrov iz modula za shranjevanje, prekinjam izvoz ...."
 1181 
 1182 #: ../src/cli/main.c:335
 1183 #, c-format
 1184 msgid "unknown extension '.%s'"
 1185 msgstr "neznan podaljšek '.%s'"
 1186 
 1187 #: ../src/cli/main.c:344
 1188 msgid "failed to get parameters from format module, aborting export ..."
 1189 msgstr "nisem uspel dobiti parametrov iz modula za formatiranje, prekinjam izvoz ..."
 1190 
 1191 #: ../src/common/collection.c:441
 1192 msgid "too much time to update aspect ratio for the collection"
 1193 msgstr "preveč časa za osvežitev razmerja proporcev za celotno zbirko"
 1194 
 1195 #: ../src/common/collection.c:1090 ../src/develop/lightroom.c:822
 1196 #: ../src/iop/bilateral.cc:363 ../src/iop/channelmixer.c:452
 1197 #: ../src/iop/channelmixer.c:463 ../src/iop/colorbalance.c:2483
 1198 #: ../src/iop/temperature.c:1359 ../src/libs/collect.c:1288
 1199 msgid "red"
 1200 msgstr "rdeča"
 1201 
 1202 #: ../src/common/collection.c:1092 ../src/develop/lightroom.c:824
 1203 #: ../src/iop/temperature.c:1350 ../src/libs/collect.c:1288
 1204 msgid "yellow"
 1205 msgstr "rumena"
 1206 
 1207 #: ../src/common/collection.c:1094 ../src/develop/lightroom.c:826
 1208 #: ../src/iop/bilateral.cc:364 ../src/iop/channelmixer.c:453
 1209 #: ../src/iop/channelmixer.c:469 ../src/iop/colorbalance.c:2490
 1210 #: ../src/iop/temperature.c:1347 ../src/iop/temperature.c:1360
 1211 #: ../src/libs/collect.c:1288
 1212 msgid "green"
 1213 msgstr "zelena"
 1214 
 1215 #: ../src/common/collection.c:1096 ../src/develop/lightroom.c:828
 1216 #: ../src/iop/bilateral.cc:365 ../src/iop/channelmixer.c:454
 1217 #: ../src/iop/channelmixer.c:475 ../src/iop/colorbalance.c:2497
 1218 #: ../src/iop/temperature.c:1361 ../src/libs/collect.c:1288
 1219 msgid "blue"
 1220 msgstr "modra"
 1221 
 1222 #: ../src/common/collection.c:1098 ../src/libs/collect.c:1288
 1223 msgid "purple"
 1224 msgstr "škrlaten"
 1225 
 1226 #: ../src/common/collection.c:1107 ../src/libs/collect.c:1255
 1227 msgid "altered"
 1228 msgstr "spremenjeno"
 1229 
 1230 #: ../src/common/collection.c:1113 ../src/libs/collect.c:1264
 1231 msgid "tagged"
 1232 msgstr "označeno"
 1233 
 1234 #: ../src/common/collection.c:1119 ../src/libs/collect.c:1273
 1235 msgid "not copied locally"
 1236 msgstr "ni bilo lokalno prekopirano"
 1237 
 1238 #. grouping
 1239 #: ../src/common/collection.c:1332 ../src/libs/collect.c:1377
 1240 msgid "group leaders"
 1241 msgstr "voditelji grup"
 1242 
 1243 #: ../src/common/collection.c:1530
 1244 #, c-format
 1245 msgid "%d image of %d (#%d) in current collection is selected"
 1246 msgstr "Izbrana je %d slika od %d (#%d) trenutne zbirke"
 1247 
 1248 #: ../src/common/collection.c:1536
 1249 #, c-format
 1250 msgid "%d image of %d in current collection is selected"
 1251 msgid_plural "%d images of %d in current collection are selected"
 1252 msgstr[0] "izbrana je %d slika od %d v trenutni zbirki"
 1253 msgstr[1] "izbrani sta %d sliki od %d v trenutni zbirki"
 1254 msgstr[2] "izbrane so %d slike od %d v trenutni zbirki"
 1255 msgstr[3] "izbrane so %d slike od %d v trenutni zbirki"
 1256 
 1257 #. 0th entry is a dummy for DT_COLORSPACE_FILE and not used
 1258 #: ../src/common/colorspaces.c:935 ../src/iop/colorin.c:1866
 1259 msgid "sRGB"
 1260 msgstr "sRGB"
 1261 
 1262 #. this is only used in error messages, no need for the (...) description
 1263 #: ../src/common/colorspaces.c:936 ../src/common/colorspaces.c:1158
 1264 #: ../src/iop/colorin.c:1867 ../src/libs/print_settings.c:1038
 1265 msgid "Adobe RGB (compatible)"
 1266 msgstr "Adobe RGB (kompatibilno)"
 1267 
 1268 #: ../src/common/colorspaces.c:937 ../src/common/colorspaces.c:1163
 1269 #: ../src/iop/colorin.c:1868
 1270 msgid "linear Rec709 RGB"
 1271 msgstr "linearni Rec709 RGB"
 1272 
 1273 #: ../src/common/colorspaces.c:938 ../src/common/colorspaces.c:1168
 1274 #: ../src/iop/colorin.c:1869
 1275 msgid "linear Rec2020 RGB"
 1276 msgstr "linearni Rec2020 RGB"
 1277 
 1278 #: ../src/common/colorspaces.c:939 ../src/common/colorspaces.c:1173
 1279 msgid "linear XYZ"
 1280 msgstr "linearni XYZ"
 1281 
 1282 #: ../src/common/colorspaces.c:940 ../src/common/colorspaces.c:1179
 1283 #: ../src/libs/colorpicker.c:555 ../src/libs/colorpicker.c:592
 1284 msgid "Lab"
 1285 msgstr "Lab"
 1286 
 1287 #: ../src/common/colorspaces.c:941 ../src/common/colorspaces.c:1185
 1288 msgid "linear infrared BGR"
 1289 msgstr "linearni infrardeči BGR"
 1290 
 1291 #: ../src/common/colorspaces.c:942 ../src/common/colorspaces.c:1142
 1292 msgid "system display profile"
 1293 msgstr "sistemski profil zaslona"
 1294 
 1295 #: ../src/common/colorspaces.c:943
 1296 msgid "embedded ICC profile"
 1297 msgstr "vgrajeni ICC profil"
 1298 
 1299 #: ../src/common/colorspaces.c:944
 1300 msgid "embedded matrix"
 1301 msgstr "vgrajena matrika"
 1302 
 1303 #: ../src/common/colorspaces.c:945
 1304 msgid "standard color matrix"
 1305 msgstr "standardna barvna matrika"
 1306 
 1307 #: ../src/common/colorspaces.c:946
 1308 msgid "enhanced color matrix"
 1309 msgstr "izboljšana barvna matrika"
 1310 
 1311 #: ../src/common/colorspaces.c:947
 1312 msgid "vendor color matrix"
 1313 msgstr "barvna matrika proizvajalca"
 1314 
 1315 #: ../src/common/colorspaces.c:948
 1316 msgid "alternate color matrix"
 1317 msgstr "alternativna barvna matrika"
 1318 
 1319 #: ../src/common/colorspaces.c:1148
 1320 msgid "sRGB (e.g. JPG)"
 1321 msgstr "sRGB (npr. JPG)"
 1322 
 1323 #: ../src/common/colorspaces.c:1153 ../src/libs/print_settings.c:1031
 1324 msgid "sRGB (web-safe)"
 1325 msgstr "sRGB (za splet)"
 1326 
 1327 #: ../src/common/colorspaces.c:1190
 1328 msgid "BRG (for testing)"
 1329 msgstr "BRG (za preizkus)"
 1330 
 1331 #: ../src/common/cups_print.c:407
 1332 #, c-format
 1333 msgid "file `%s' to print not found for image %d on `%s'"
 1334 msgstr "datoteke `%s' za tisk slike %d nisem našel na `%s'"
 1335 
 1336 #: ../src/common/cups_print.c:426
 1337 msgid "failed to create temporary file for printing options"
 1338 msgstr "nisem uspel ustvariti začasne datoteke za nastavitve tiskanja"
 1339 
 1340 #: ../src/common/cups_print.c:494
 1341 #, c-format
 1342 msgid "printing on `%s' cancelled"
 1343 msgstr "tiskanje na `%s' preklicano"
 1344 
 1345 #: ../src/common/cups_print.c:557
 1346 #, c-format
 1347 msgid "error while printing `%s' on `%s'"
 1348 msgstr "napaka pri tiskanju `%s' na `%s'"
 1349 
 1350 #: ../src/common/cups_print.c:559
 1351 #, c-format
 1352 msgid "printing `%s' on `%s'"
 1353 msgstr "tiskanje `%s' na `%s'"
 1354 
 1355 #: ../src/common/darktable.c:225
 1356 #, c-format
 1357 msgid "found strange path `%s'"
 1358 msgstr "našel sem čudno pot `%s'"
 1359 
 1360 #: ../src/common/darktable.c:242
 1361 #, c-format
 1362 msgid "error loading directory `%s'"
 1363 msgstr "napaka pri nalaganju mape `%s'"
 1364 
 1365 #: ../src/common/darktable.c:265
 1366 #, c-format
 1367 msgid "file `%s' has unknown format!"
 1368 msgstr "datoteka `%s' ima neznan format!"
 1369 
 1370 #: ../src/common/darktable.c:278 ../src/libs/import.c:841
 1371 #, c-format
 1372 msgid "error loading file `%s'"
 1373 msgstr "napaka pri nalaganju datoteke '%s'"
 1374 
 1375 #: ../src/common/darktable.c:782
 1376 msgid "darktable - run performance configuration?"
 1377 msgstr "darktable - naj izvedem nastavitve zmogljivosti?"
 1378 
 1379 #: ../src/common/darktable.c:783
 1380 msgid ""
 1381 "we have an updated performance configuration logic - executing that might improve the "
 1382 "performance of darktable.\n"
 1383 "this will potentially overwrite some of your existing settings - especially in case "
 1384 "you have manually modified them to custom values.\n"
 1385 "would you like to execute this update of the performance configuration?\n"
 1386 msgstr ""
 1387 "recept za nastavitve zmogljivosti predvideva izboljšavo zmogljivosti programa "
 1388 "darktable.\n"
 1389 "to pa bo potencialno spremenilo vaše trenutne nastavitve, morda tudi vaše ročne "
 1390 "nastavitve s svojimi.\n"
 1391 "ali želite izvesti to strojno osvežitev nastavitev?\n"
 1392 
 1393 #: ../src/common/darktable.c:787 ../src/imageio/format/pdf.c:666
 1394 #: ../src/imageio/format/pdf.c:691 ../src/imageio/storage/flickr.c:497
 1395 #: ../src/imageio/storage/piwigo.c:822 ../src/iop/clipping.c:1960
 1396 #: ../src/libs/export.c:595 ../src/libs/metadata_view.c:270
 1397 msgid "no"
 1398 msgstr "ne"
 1399 
 1400 #: ../src/common/darktable.c:787 ../src/imageio/format/pdf.c:667
 1401 #: ../src/imageio/format/pdf.c:692 ../src/imageio/storage/flickr.c:496
 1402 #: ../src/imageio/storage/piwigo.c:821 ../src/iop/clipping.c:1961
 1403 #: ../src/libs/export.c:596 ../src/libs/metadata_view.c:270
 1404 msgid "yes"
 1405 msgstr "da"
 1406 
 1407 #: ../src/common/database.c:1378
 1408 #, c-format
 1409 msgid ""
 1410 "an error has occurred while trying to open the database from\n"
 1411 "\n"
 1412 "<span style=\"italic\">%s</span>\n"
 1413 "\n"
 1414 "%s\n"
 1415 msgstr ""
 1416 "prišlo je do napake pri poskusu odpiranja podatkovne baze\n"
 1417 "\n"
 1418 "<span style=\"italic\">%s</span>\n"
 1419 "\n"
 1420 "%s\n"
 1421 
 1422 #: ../src/common/database.c:1385
 1423 msgid "darktable - error locking database"
 1424 msgstr "darktable - napaka blokira podatkovno bazo"
 1425 
 1426 #: ../src/common/database.c:1385 ../src/common/database.c:1712
 1427 #: ../src/common/database.c:1788
 1428 msgid "close darktable"
 1429 msgstr "zapri darktable"
 1430 
 1431 #: ../src/common/database.c:1496
 1432 #, c-format
 1433 msgid "the database lock file contains a pid that seems to be alive in your system: %d"
 1434 msgstr ""
 1435 "datoteka, ki zaklepa podatkovno bazo vsebuje pid, ki je aktiven v vašem sistemu: %d"
 1436 
 1437 #: ../src/common/database.c:1502
 1438 #, c-format
 1439 msgid "the database lock file seems to be empty"
 1440 msgstr "izgleda, da je datoteka zaklepanja prazna"
 1441 
 1442 #: ../src/common/database.c:1510
 1443 #, c-format
 1444 msgid "error opening the database lock file for reading: %s"
 1445 msgstr "napaka pri odpiranju datoteke zaklepanja podatkovne baze za branje: %s"
 1446 
 1447 #. oh, bad situation. the database is corrupt and can't be read!
 1448 #. we inform the user here and let him decide what to do: exit or delete and try again.
 1449 #: ../src/common/database.c:1701 ../src/common/database.c:1777
 1450 #, c-format
 1451 msgid ""
 1452 "an error has occurred while trying to open the database from\n"
 1453 "\n"
 1454 "<span style=\"italic\">%s</span>\n"
 1455 "\n"
 1456 "it seems that the database is corrupt.\n"
 1457 "do you want to close darktable now to manually restore\n"
 1458 "the database from a backup or start with a new one?"
 1459 msgstr ""
 1460 "prišlo je do napake pri poskusu odpiranje podatkovne baze\n"
 1461 "\n"
 1462 "<span style=\"italic\">%s</span>\n"
 1463 "\n"
 1464 "izgleda, da je podatkovna baza pokvarjena.\n"
 1465 "ali želite zdaj zapreti darktable in ročno obnoviti\n"
 1466 "podatkovno baze iz varovalne kopije ali tvoriti novo?"
 1467 
 1468 #: ../src/common/database.c:1711 ../src/common/database.c:1787
 1469 msgid "darktable - error opening database"
 1470 msgstr "darktable - napaka pri odpiranju podatkovne baze"
 1471 
 1472 #: ../src/common/database.c:1712 ../src/common/database.c:1788
 1473 msgid "delete database"
 1474 msgstr "zbriši podatkovno bazo"
 1475 
 1476 #: ../src/common/film.c:313
 1477 msgid "do you want to remove this empty directory?"
 1478 msgid_plural "do you want to remove these empty directories?"
 1479 msgstr[0] "ali želite odstraniti to prazno mapo?"
 1480 msgstr[1] "ali želite odstraniti ti prazni mapi?"
 1481 msgstr[2] "ali želite odstraniti te prazne mape?"
 1482 msgstr[3] "ali želite odstraniti te prazne mape?"
 1483 
 1484 #: ../src/common/film.c:320
 1485 msgid "remove empty directory?"
 1486 msgid_plural "remove empty directories?"
 1487 msgstr[0] "naj odstranim prazno mapo?"
 1488 msgstr[1] "naj odstranim prazni mapi?"
 1489 msgstr[2] "naj odstranim prazne mape?"
 1490 msgstr[3] "naj odstranim prazne mape?"
 1491 
 1492 #: ../src/common/film.c:343 ../src/gui/preferences.c:493
 1493 msgid "name"
 1494 msgstr "ime"
 1495 
 1496 #: ../src/common/film.c:441
 1497 msgid "cannot remove film roll having local copies with non accessible originals"
 1498 msgstr "ne morem odstraniti filma, če imam lokalne kopije in nedostopne izvirnike"
 1499 
 1500 #: ../src/common/history.c:420 ../src/common/history.c:1086
 1501 msgid "you need to copy history from an image before you paste it onto another"
 1502 msgstr ""
 1503 "najprej morate prekopirati zgodovino slike in šele potem jo lahko nalepite na drugo"
 1504 
 1505 #: ../src/common/history.c:1158 ../src/common/history.c:1161
 1506 #: ../src/common/history.c:1177 ../src/common/styles.c:728 ../src/common/styles.c:732
 1507 #: ../src/develop/blend_gui.c:2373 ../src/develop/develop.c:1385
 1508 #: ../src/iop/ashift.c:4774 ../src/libs/live_view.c:437
 1509 msgid "on"
 1510 msgstr "vklopljeno"
 1511 
 1512 #: ../src/common/history.c:1158 ../src/common/history.c:1161
 1513 #: ../src/common/history.c:1177 ../src/common/styles.c:728 ../src/common/styles.c:732
 1514 #: ../src/develop/blend_gui.c:2124 ../src/develop/blend_gui.c:2370
 1515 #: ../src/develop/develop.c:1385 ../src/imageio/format/exr.cc:357
 1516 #: ../src/imageio/format/j2k.c:660 ../src/iop/ashift.c:4773 ../src/iop/ashift.c:4779
 1517 #: ../src/iop/colorin.c:1865 ../src/iop/demosaic.c:5088 ../src/iop/vignette.c:1142
 1518 #: ../src/libs/history.c:164 ../src/libs/live_view.c:436
 1519 msgid "off"
 1520 msgstr "izklopljeno"
 1521 
 1522 #: ../src/common/http_server.c:95
 1523 #, c-format
 1524 msgid "darktable » %s"
 1525 msgstr "darktable » %s"
 1526 
 1527 #: ../src/common/http_server.c:97
 1528 msgid "<h1>Sorry,</h1><p>something went wrong. Please try again.</p>"
 1529 msgstr "<h1>Oprostite,</h1><p>nekaj je šlo narobe. Prosim, poskusite znova.</p>"
 1530 
 1531 #: ../src/common/http_server.c:102
 1532 msgid ""
 1533 "<h1>Thank you,</h1><p>everything should have worked, you can <b>close</b> your "
 1534 "browser now and <b>go back</b> to darktable.</p>"
 1535 msgstr ""
 1536 "<h1>Hvala,</h1><p>vse bi moralo biti opravljeno. Lahko <b>zaprete</b> vaš brskalnik "
 1537 "in <b>se vrnete</b> na darktable.</p>"
 1538 
 1539 #: ../src/common/image.c:197
 1540 msgid "orphaned image"
 1541 msgstr "osirotela slika"
 1542 
 1543 #: ../src/common/image.c:1547
 1544 msgid "cannot create local copy when the original file is not accessible."
 1545 msgstr "ne morem ustvariti lokalne kopije, če izvorna datoteka ni dostopna."
 1546 
 1547 #: ../src/common/image.c:1561
 1548 msgid "cannot create local copy."
 1549 msgstr "ne morem ustvariti lokalne kopije."
 1550 
 1551 #: ../src/common/image.c:1627 ../src/control/jobs/control_jobs.c:646
 1552 msgid "cannot remove local copy when the original file is not accessible."
 1553 msgstr "ne morem odstraniti lokalne kopije, če izvirnik ni dostopen."
 1554 
 1555 #: ../src/common/image.c:1793
 1556 #, c-format
 1557 msgid "%d local copy has been synchronized"
 1558 msgid_plural "%d local copies have been synchronized"
 1559 msgstr[0] "%d lokalna kopija je sinhronizirana"
 1560 msgstr[1] "%d lokalni kopiji sta sinhronizirani"
 1561 msgstr[2] "%d lokalne kopije so sinhronizirane"
 1562 msgstr[3] "%d lokalne kopije so sinhronizirane"
 1563 
 1564 #: ../src/common/imageio.c:609 ../src/common/mipmap_cache.c:1038
 1565 #, c-format
 1566 msgid "image `%s' is not available!"
 1567 msgstr "slike '%s' ni na voljo!"
 1568 
 1569 #: ../src/common/imageio.c:627
 1570 #, c-format
 1571 msgid ""
 1572 "failed to allocate memory for %s, please lower the threads used for export or buy "
 1573 "more memory."
 1574 msgstr ""
 1575 "nisem mogel dobiti pomnilnika za %s, prosím, znižajte število niti za izvoz ali pa "
 1576 "kupite še nekaj pomnilnika."
 1577 
 1578 #: ../src/common/imageio.c:628
 1579 msgctxt "noun"
 1580 msgid "thumbnail export"
 1581 msgstr "izvoz predogledne sličice"
 1582 
 1583 #: ../src/common/imageio.c:628
 1584 msgctxt "noun"
 1585 msgid "export"
 1586 msgstr "izvoz"
 1587 
 1588 #: ../src/common/imageio.c:638
 1589 #, c-format
 1590 msgid "cannot find the style '%s' to apply during export."
 1591 msgstr "na morem najti sloga '%s', da bi ga uporabil ob izvozu."
 1592 
 1593 #: ../src/common/import_session.c:272
 1594 msgid ""
 1595 "couldn't expand to a unique filename for session, please check your import session "
 1596 "settings."
 1597 msgstr ""
 1598 "ne morem razširiti v enolično ime datoteke te seje, prosim, preverite nastavitve "
 1599 "uvoza."
 1600 
 1601 #: ../src/common/noiseprofiles.c:27
 1602 msgid "generic poissonian"
 1603 msgstr "splošna Poissonova"
 1604 
 1605 #: ../src/common/noiseprofiles.c:62
 1606 #, c-format
 1607 msgid "noiseprofile file `%s' is not valid"
 1608 msgstr "profil šuma `%s' ni veljaven"
 1609 
 1610 #: ../src/common/opencl.c:760
 1611 msgid "due to a slow GPU hardware acceleration via opencl has been de-activated."
 1612 msgstr "zaradi počasnega grafičnega pospeševanja funkcij opencl sem ga izklopil."
 1613 
 1614 #: ../src/common/opencl.c:767
 1615 msgid "multiple GPUs detected - opencl scheduling profile has been set accordingly."
 1616 msgstr ""
 1617 "zaznano je več grafičnih procesorjev - časovni plan opencl je ustrezno prilagojen."
 1618 
 1619 #: ../src/common/opencl.c:774
 1620 msgid "very fast GPU detected - opencl scheduling profile has been set accordingly."
 1621 msgstr ""
 1622 "zaznan zelo hiter grafični procesor - časovni plan opencl je ustrezno prilagojen."
 1623 
 1624 #: ../src/common/opencl.c:781
 1625 msgid "opencl scheduling profile set to default."
 1626 msgstr "privzeti časovni plan opencl."
 1627 
 1628 #: ../src/common/pdf.h:88 ../src/iop/lens.c:1810 ../src/libs/print_settings.c:1290
 1629 msgid "mm"
 1630 msgstr "mm"
 1631 
 1632 #: ../src/common/pdf.h:89 ../src/libs/print_settings.c:1291
 1633 msgid "cm"
 1634 msgstr "cm"
 1635 
 1636 #: ../src/common/pdf.h:90 ../src/libs/print_settings.c:1292
 1637 msgid "inch"
 1638 msgstr "palec"
 1639 
 1640 #: ../src/common/pdf.h:91
 1641 msgid "\""
 1642 msgstr "\""
 1643 
 1644 #: ../src/common/pdf.h:104
 1645 msgid "a4"
 1646 msgstr "a4"
 1647 
 1648 #: ../src/common/pdf.h:105
 1649 msgid "a3"
 1650 msgstr "a3"
 1651 
 1652 #: ../src/common/pdf.h:106
 1653 msgid "letter"
 1654 msgstr "ameriško pismo"
 1655 
 1656 #: ../src/common/pdf.h:107
 1657 msgid "legal"
 1658 msgstr "ameriški pravni format"
 1659 
 1660 #: ../src/common/pwstorage/pwstorage.c:83
 1661 msgid "GNOME Keyring backend is no longer supported. configure a different one"
 1662 msgstr "GNOME Keyring ni več podprt, izberite kaj drugega."
 1663 
 1664 #: ../src/common/ratings.c:82 ../src/common/ratings.c:101
 1665 #, c-format
 1666 msgid "rejecting %d image"
 1667 msgid_plural "rejecting %d images"
 1668 msgstr[0] "zavračam sliko %d"
 1669 msgstr[1] "zavračam sliki %d"
 1670 msgstr[2] "zavračam slike %d"
 1671 msgstr[3] "zavračam slike %d"
 1672 
 1673 #: ../src/common/ratings.c:84 ../src/common/ratings.c:103
 1674 #, c-format
 1675 msgid "applying rating %d to %d image"
 1676 msgid_plural "applying rating %d to %d images"
 1677 msgstr[0] "dodajam oceno %d na %d sliko"
 1678 msgstr[1] "dodajam oceno %d na %d sliki"
 1679 msgstr[2] "dodajam oceno %d na %d slike"
 1680 msgstr[3] "dodajam oceno %d na %d slik"
 1681 
 1682 #: ../src/common/ratings.c:143
 1683 msgid "no images selected to apply rating"
 1684 msgstr "ni izbrane slike, ki bi ji dodal oceno"
 1685 
 1686 #: ../src/common/styles.c:181
 1687 #, c-format
 1688 msgid "style with name '%s' already exists"
 1689 msgstr "slog z imenom '%s' že obstaja"
 1690 
 1691 #. freed by _destroy_style_shortcut_callback
 1692 #: ../src/common/styles.c:307 ../src/common/styles.c:311 ../src/common/styles.c:391
 1693 #: ../src/common/styles.c:460 ../src/common/styles.c:635 ../src/common/styles.c:1160
 1694 #: ../src/common/styles.c:1179
 1695 #, c-format
 1696 msgctxt "accel"
 1697 msgid "styles/apply %s"
 1698 msgstr "uveljavi slog %s"
 1699 
 1700 #: ../src/common/styles.c:397 ../src/gui/styles_dialog.c:144
 1701 #, c-format
 1702 msgid "style named '%s' successfully created"
 1703 msgstr "uspešno ustvarjen slog z imenom '%s'"
 1704 
 1705 #. fail :(
 1706 #: ../src/common/styles.c:494 ../src/common/styles.c:512 ../src/views/darkroom.c:467
 1707 #: ../src/views/print.c:249
 1708 msgid "no image selected!"
 1709 msgstr "ni izbrane slike!"
 1710 
 1711 #: ../src/common/styles.c:816
 1712 #, c-format
 1713 msgid "failed to overwrite style file for %s"
 1714 msgstr "nisem mogel prepisati sloga za %s"
 1715 
 1716 #: ../src/common/styles.c:822
 1717 #, c-format
 1718 msgid "style file for %s exists"
 1719 msgstr "datoteka s slogom %s že obstaja"
 1720 
 1721 #: ../src/common/styles.c:1050
 1722 #, c-format
 1723 msgid "style %s was successfully imported"
 1724 msgstr "slog %s je bil uspešno uvožen"
 1725 
 1726 #: ../src/common/utility.c:456
 1727 msgid "above sea level"
 1728 msgstr "nad morjem"
 1729 
 1730 #: ../src/common/utility.c:457
 1731 msgid "below sea level"
 1732 msgstr "pod morjem"
 1733 
 1734 #: ../src/common/utility.c:508 ../src/iop/watermark.c:764
 1735 #: ../src/libs/metadata_view.c:569
 1736 msgid "m"
 1737 msgstr "m"
 1738 
 1739 #: ../src/control/control.c:317
 1740 msgid "working.."
 1741 msgstr "delam.."
 1742 
 1743 #: ../src/control/crawler.c:342 ../src/libs/select.c:40
 1744 msgid "select"
 1745 msgstr "izberi"
 1746 
 1747 #: ../src/control/crawler.c:346
 1748 msgid "path"
 1749 msgstr "pot"
 1750 
 1751 #: ../src/control/crawler.c:350
 1752 msgid "xmp timestamp"
 1753 msgstr "časovna oznaka xmp"
 1754 
 1755 #: ../src/control/crawler.c:354
 1756 msgid "database timestamp"
 1757 msgstr "časovna oznaka v bazi"
 1758 
 1759 #: ../src/control/crawler.c:363
 1760 msgid "updated xmp sidecar files found"
 1761 msgstr "našel sem osveženo priklopno datoteko xmp"
 1762 
 1763 #: ../src/control/crawler.c:365
 1764 msgid "_close"
 1765 msgstr "_zapri"
 1766 
 1767 #: ../src/control/crawler.c:384 ../src/libs/select.c:102
 1768 msgid "select all"
 1769 msgstr "izberi vse"
 1770 
 1771 #: ../src/control/crawler.c:391
 1772 msgid "reload selected xmp files"
 1773 msgstr "ponovno naloži izbrane datoteke xmp"
 1774 
 1775 #: ../src/control/crawler.c:392
 1776 msgid "overwrite selected xmp files"
 1777 msgstr "prepiši izbrane datoteke xmp"
 1778 
 1779 #: ../src/control/jobs/camera_jobs.c:86
 1780 #, c-format
 1781 msgid "capturing %d image"
 1782 msgid_plural "capturing %d images"
 1783 msgstr[0] "zajemam %d slika"
 1784 msgstr[1] "zajemam %d sliki"
 1785 msgstr[2] "zajemam %d slike"
 1786 msgstr[3] "zajemam %d slik"
 1787 
 1788 #: ../src/control/jobs/camera_jobs.c:120
 1789 msgid "please set your camera to manual mode first!"
 1790 msgstr "prosim, najprej nastavite vašo kamero v ročni režim!"
 1791 
 1792 #: ../src/control/jobs/camera_jobs.c:210
 1793 msgid "capture images"
 1794 msgstr "zajem slik"
 1795 
 1796 #: ../src/control/jobs/camera_jobs.c:281
 1797 #, c-format
 1798 msgid "%d/%d imported to %s"
 1799 msgid_plural "%d/%d imported to %s"
 1800 msgstr[0] "%d/%d uvožen do %s"
 1801 msgstr[1] "%d/%d uvoženi do %s"
 1802 msgstr[2] "%d/%d uvožene do %s"
 1803 msgstr[3] "%d/%d uvožene do %s"
 1804 
 1805 #: ../src/control/jobs/camera_jobs.c:323
 1806 msgid "starting to import images from camera"
 1807 msgstr "začenjam uvažati slike iz kamere"
 1808 
 1809 #: ../src/control/jobs/camera_jobs.c:334
 1810 #, c-format
 1811 msgid "importing %d image from camera"
 1812 msgid_plural "importing %d images from camera"
 1813 msgstr[0] "uvažam %d sliko iz kamere"
 1814 msgstr[1] "uvažam %d sliki iz kamere"
 1815 msgstr[2] "uvažam %d slik iz kamere"
 1816 msgstr[3] "uvažam %d slik iz kamere"
 1817 
 1818 #: ../src/control/jobs/camera_jobs.c:391 ../src/gui/camera_import_dialog.c:211
 1819 msgid "import images from camera"
 1820 msgstr "uvozi slike iz kamere"
 1821 
 1822 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:140
 1823 msgid "failed to create film roll for destination directory, aborting move.."
 1824 msgstr "ni uspela tvorba filma v ciljni mapi, prekinjam prenos.."
 1825 
 1826 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:334
 1827 msgid "exposure bracketing only works on raw images."
 1828 msgstr "kadriranje ekspozicije deluje samo na surovih slikah."
 1829 
 1830 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:341
 1831 msgid "images have to be of same size and orientation!"
 1832 msgstr "slike morajo biti enake velikosti in orientacije!"
 1833 
 1834 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:433
 1835 #, c-format
 1836 msgid "merging %d image"
 1837 msgid_plural "merging %d images"
 1838 msgstr[0] "sestavljam %d sliko"
 1839 msgstr[1] "sestavljam %d sliki"
 1840 msgstr[2] "sestavljam %d slike"
 1841 msgstr[3] "sestavljam %d slik"
 1842 
 1843 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:495
 1844 #, c-format
 1845 msgid "wrote merged HDR `%s'"
 1846 msgstr "napisana zložena HDR slika `%s'"
 1847 
 1848 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:521
 1849 #, c-format
 1850 msgid "duplicating %d image"
 1851 msgid_plural "duplicating %d images"
 1852 msgstr[0] "podvajam %d sliko"
 1853 msgstr[1] "podvajam %d sliki"
 1854 msgstr[2] "podvajam %d slike"
 1855 msgstr[3] "podvajam %d slik"
 1856 
 1857 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:547
 1858 #, c-format
 1859 msgid "flipping %d image"
 1860 msgid_plural "flipping %d images"
 1861 msgstr[0] "prezrcalim %d sliko"
 1862 msgstr[1] "prezrcalim %d sliki"
 1863 msgstr[2] "prezrcalim %d slike"
 1864 msgstr[3] "prezrcalim %d slik"
 1865 
 1866 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:622
 1867 #, c-format
 1868 msgid "removing %d image"
 1869 msgid_plural "removing %d images"
 1870 msgstr[0] "odstranjujem %d sliko"
 1871 msgstr[1] "odstranjujem %d sliki"
 1872 msgstr[2] "odstranjujem %d slike"
 1873 msgstr[3] "odstranjujem %d slik"
 1874 
 1875 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:723
 1876 #, c-format
 1877 msgid "could not send %s to trash%s%s"
 1878 msgstr "ne morem prenesti %s do koša%s%s"
 1879 
 1880 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:724
 1881 #, c-format
 1882 msgid "could not physically delete %s%s%s"
 1883 msgstr "ne morem fizično odstranit %s%s%s"
 1884 
 1885 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:733
 1886 msgid "physically delete"
 1887 msgstr "fizično odstraniti"
 1888 
 1889 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:734
 1890 msgid "only remove from the collection"
 1891 msgstr "samo izloči iz zbirke"
 1892 
 1893 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:735
 1894 msgid "skip to next file"
 1895 msgstr "preskoči na naslednjo datoteko"
 1896 
 1897 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:736
 1898 msgid "stop process"
 1899 msgstr "zaustavi postopek"
 1900 
 1901 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:741
 1902 msgid "trashing error"
 1903 msgstr "napaka pri prenosu v smeti"
 1904 
 1905 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:742
 1906 msgid "deletion error"
 1907 msgstr "napaka pri brisanju"
 1908 
 1909 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:871
 1910 #, c-format
 1911 msgid "trashing %d image"
 1912 msgid_plural "trashing %d images"
 1913 msgstr[0] "mečem v smeti %d sliko"
 1914 msgstr[1] "mečem v smeti %d sliki"
 1915 msgstr[2] "mečem v smeti %d slike"
 1916 msgstr[3] "mečem v smeti %d slik"
 1917 
 1918 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:873
 1919 #, c-format
 1920 msgid "deleting %d image"
 1921 msgid_plural "deleting %d images"
 1922 msgstr[0] "brišem %d sliko"
 1923 msgstr[1] "brišem %d sliki"
 1924 msgstr[2] "brišem %d slike"
 1925 msgstr[3] "brišem %d slik"
 1926 
 1927 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1047
 1928 msgid "failed to parse GPX file"
 1929 msgstr "razpoznavanje datoteke GPX ni uspelo"
 1930 
 1931 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1107
 1932 #, c-format
 1933 msgid "applied matched GPX location onto %d image"
 1934 msgid_plural "applied matched GPX location onto %d images"
 1935 msgstr[0] "uveljavljam ustrezno lokacijo GPX na %d sliko"
 1936 msgstr[1] "uveljavljam ustrezno lokacijo GPX na %d sliki"
 1937 msgstr[2] "uveljavljam ustrezno lokacijo GPX na %d slike"
 1938 msgstr[3] "uveljavljam ustrezno lokacijo GPX na %d slik"
 1939 
 1940 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1122
 1941 #, c-format
 1942 msgid "moving %d image"
 1943 msgstr "prenašam sliko %d"
 1944 
 1945 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1123
 1946 #, c-format
 1947 msgid "moving %d images"
 1948 msgstr "prenašam slike %d"
 1949 
 1950 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1128
 1951 #, c-format
 1952 msgid "copying %d image"
 1953 msgstr "kopiram sliko %d"
 1954 
 1955 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1129
 1956 #, c-format
 1957 msgid "copying %d images"
 1958 msgstr "kopiram slike %d"
 1959 
 1960 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1145
 1961 #, c-format
 1962 msgid "creating local copy of %d image"
 1963 msgid_plural "creating local copies of %d images"
 1964 msgstr[0] "tvorim lokalno kopijo %d slike"
 1965 msgstr[1] "tvorim lokalno kopijo %d sliki"
 1966 msgstr[2] "tvorim lokalno kopijo %d slik"
 1967 msgstr[3] "tvorim lokalno kopijo %d slik"
 1968 
 1969 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1148
 1970 #, c-format
 1971 msgid "removing local copy of %d image"
 1972 msgid_plural "removing local copies of %d images"
 1973 msgstr[0] "odstranjujem lokalno kopijo %d slike"
 1974 msgstr[1] "odstranjujem lokalni kopiji %d slik"
 1975 msgstr[2] "odstranjujem lokalne kopije %d slik"
 1976 msgstr[3] "odstranjujem lokalne kopije %d slik"
 1977 
 1978 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1222
 1979 #, c-format
 1980 msgid "exporting %d image.."
 1981 msgid_plural "exporting %d images.."
 1982 msgstr[0] "izvažam %d sliko.."
 1983 msgstr[1] "izvažam %d sliki.."
 1984 msgstr[2] "izvažam %d slike.."
 1985 msgstr[3] "izvažam %d slik.."
 1986 
 1987 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1224
 1988 #, c-format
 1989 msgid "exporting %d image to %s"
 1990 msgid_plural "exporting %d images to %s"
 1991 msgstr[0] "izvažam %d sliko na %s"
 1992 msgstr[1] "izvažam %d sliki na %s"
 1993 msgstr[2] "izvažam %d slike na %s"
 1994 msgstr[3] "izvažam %d slik na %s"
 1995 
 1996 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1267 ../src/views/darkroom.c:480
 1997 #: ../src/views/print.c:262
 1998 #, c-format
 1999 msgid "image `%s' is currently unavailable"
 2000 msgstr "slika '%s' je trenutno nedostopna"
 2001 
 2002 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1355
 2003 msgid "merge hdr image"
 2004 msgstr "sestavi hdr sliko"
 2005 
 2006 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1369
 2007 msgid "duplicate images"
 2008 msgstr "podvoji slike"
 2009 
 2010 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1376
 2011 msgid "flip images"
 2012 msgstr "prevrni sliko"
 2013 
 2014 #. get all selected images now, to avoid the set changing during ui interaction
 2015 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1383
 2016 msgid "remove images"
 2017 msgstr "odstrani slike"
 2018 
 2019 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1405
 2020 #, c-format
 2021 msgid "do you really want to remove %d selected image from the collection?"
 2022 msgid_plural "do you really want to remove %d selected images from the collection?"
 2023 msgstr[0] "ali res želite odstraniti %d izbrano sliko iz zbirke?"
 2024 msgstr[1] "ali res želite odstraniti %d izbrani sliki iz zbirke?"
 2025 msgstr[2] "ali res želite odstraniti %d izbrane slike iz zbirke?"
 2026 msgstr[3] "ali res želite odstraniti %d izbranih slik iz zbirke?"
 2027 
 2028 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1412
 2029 msgid "remove images?"
 2030 msgstr "odstraniti slike?"
 2031 
 2032 #. first get all selected images, to avoid the set changing during ui interaction
 2033 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1428
 2034 msgid "delete images"
 2035 msgstr "zbriši slike"
 2036 
 2037 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1452
 2038 #, c-format
 2039 msgid "do you really want to send %d selected image to trash?"
 2040 msgid_plural "do you really want to send %d selected images to trash?"
 2041 msgstr[0] "ali res želite vreči %d izbrano sliko v smeti?"
 2042 msgstr[1] "ali res želite vreči %d izbrani sliki v smeti?"
 2043 msgstr[2] "ali res želite vreči %d izbrane slike v smeti?"
 2044 msgstr[3] "ali res želite vreči %d izbranih slik v smeti?"
 2045 
 2046 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1454
 2047 #, c-format
 2048 msgid "do you really want to physically delete %d selected image from disk?"
 2049 msgid_plural "do you really want to physically delete %d selected images from disk?"
 2050 msgstr[0] "ali res želite fizično odstraniti %d izbrano sliko z diska?"
 2051 msgstr[1] "ali res želite fizično odstraniti %d izbrani sliki z diska?"
 2052 msgstr[2] "ali res želite fizično odstraniti %d izbrane slike z diska?"
 2053 msgstr[3] "ali res želite fizično odstraniti %d izbranih slik z diska?"
 2054 
 2055 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1461
 2056 msgid "trash images?"
 2057 msgstr "slike v smeti?"
 2058 
 2059 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1461
 2060 msgid "delete images?"
 2061 msgstr "odstraniti slike?"
 2062 
 2063 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1482
 2064 msgid "move images"
 2065 msgstr "prenesi slike"
 2066 
 2067 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1486 ../src/control/jobs/control_jobs.c:1546
 2068 #: ../src/gui/preferences.c:1563 ../src/imageio/storage/disk.c:95
 2069 #: ../src/imageio/storage/disk.c:169 ../src/imageio/storage/gallery.c:107
 2070 #: ../src/imageio/storage/gallery.c:178 ../src/imageio/storage/latex.c:106
 2071 #: ../src/imageio/storage/latex.c:177 ../src/libs/styles.c:300
 2072 #: ../src/lua/preferences.c:592
 2073 msgid "select directory"
 2074 msgstr "izberi mapo"
 2075 
 2076 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1487 ../src/control/jobs/control_jobs.c:1547
 2077 msgid "_select as destination"
 2078 msgstr "_izberi kot cilj"
 2079 
 2080 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1508
 2081 #, c-format
 2082 msgid ""
 2083 "do you really want to physically move the %d selected image to %s?\n"
 2084 "(all unselected duplicates will be moved along)"
 2085 msgid_plural ""
 2086 "do you really want to physically move %d selected images to %s?\n"
 2087 "(all unselected duplicates will be moved along)"
 2088 msgstr[0] ""
 2089 "ali res želite fizično preseliti %d izbrano sliko na %s\n"
 2090 "(vse neizbrane dvojnice bodo tudi preseljene)"
 2091 msgstr[1] ""
 2092 "ali res želite fizično preseliti %d izbrani sliki na %s\n"
 2093 "(vse neizbrane dvojnice bodo tudi preseljene)"
 2094 msgstr[2] ""
 2095 "ali res želite fizično preseliti %d izbranih slik na %s\n"
 2096 "(vse neizbrane dvojnice bodo tudi preseljene)"
 2097 msgstr[3] ""
 2098 "ali res želite fizično preseliti %d izbranih slik na %s\n"
 2099 "(vse neizbrane dvojnice bodo tudi preseljene)"
 2100 
 2101 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1517
 2102 msgid "move image?"
 2103 msgid_plural "move images?"
 2104 msgstr[0] "prenesem sliko?"
 2105 msgstr[1] "prenesem sliki?"
 2106 msgstr[2] "prenesem slike?"
 2107 msgstr[3] "prenesem slike?"
 2108 
 2109 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1542
 2110 msgid "copy images"
 2111 msgstr "kopiraj slike"
 2112 
 2113 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1568
 2114 #, c-format
 2115 msgid "do you really want to physically copy the %d selected image to %s?"
 2116 msgid_plural "do you really want to physically copy %d selected images to %s?"
 2117 msgstr[0] "ali res želite fizično kopirati %d izbrano sliko na %s?"
 2118 msgstr[1] "ali res želite fizično kopirati %d izbrani sliki na %s?"
 2119 msgstr[2] "ali res želite fizično kopirati %d izbrane slike na %s?"
 2120 msgstr[3] "ali res želite fizično kopirati %d izbranih slik na %s?"
 2121 
 2122 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1574
 2123 msgid "copy image?"
 2124 msgid_plural "copy images?"
 2125 msgstr[0] "kopiram sliko?"
 2126 msgstr[1] "kopiram sliki?"
 2127 msgstr[2] "kopiram slike?"
 2128 msgstr[3] "kopiram slike?"
 2129 
 2130 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1594 ../src/control/jobs/control_jobs.c:1601
 2131 msgid "local copy images"
 2132 msgstr "lokalne kopije slik"
 2133 
 2134 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1663
 2135 #, c-format
 2136 msgid "failed to get parameters from storage module `%s', aborting export.."
 2137 msgstr ""
 2138 "izpadlo je pridobivanje parametrov iz shranjevalnega modula '%s', prekinjam izvoz.."
 2139 
 2140 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1677
 2141 msgid "export images"
 2142 msgstr "izvozi slike"
 2143 
 2144 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1702
 2145 #, c-format
 2146 msgid "adding time offset to %d image"
 2147 msgid_plural "adding time offset to %d images"
 2148 msgstr[0] "dodajam časovni zamik na %d sliko"
 2149 msgstr[1] "dodajam časovni zamik na %d sliki"
 2150 msgstr[2] "dodajam časovni zamik na %d slike"
 2151 msgstr[3] "dodajam časovni zamik na %d slik"
 2152 
 2153 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1717
 2154 #, c-format
 2155 msgid "added time offset to %d image"
 2156 msgid_plural "added time offset to %d images"
 2157 msgstr[0] "dodan časovni zamik na %d sliko"
 2158 msgstr[1] "dodan časovni zamik na %d sliki"
 2159 msgstr[2] "dodan časovni zamik na %d slike"
 2160 msgstr[3] "dodan časovni zamik na %d slik"
 2161 
 2162 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1756 ../src/libs/geotagging.c:784
 2163 msgid "time offset"
 2164 msgstr "časovni zamik"
 2165 
 2166 #: ../src/control/jobs/control_jobs.c:1780 ../src/libs/copy_history.c:338
 2167 msgid "write sidecar files"
 2168 msgstr "zapiši priklopne datoteke"
 2169 
 2170 #: ../src/control/jobs/film_jobs.c:71
 2171 msgid "import images"
 2172 msgstr "uvozi slike"
 2173 
 2174 #: ../src/control/jobs/film_jobs.c:145
 2175 msgid "no supported images were found to be imported"
 2176 msgstr "našel nisem nobene slike v znanem formatu za uvoz"
 2177 
 2178 #: ../src/control/jobs/film_jobs.c:199
 2179 #, c-format
 2180 msgid "importing %d image"
 2181 msgid_plural "importing %d images"
 2182 msgstr[0] "uvažam sliko %d"
 2183 msgstr[1] "uvažam sliki %d"
 2184 msgstr[2] "uvažam slike %d"
 2185 msgstr[3] "uvažam slike %d"
 2186 
 2187 #: ../src/control/jobs/image_jobs.c:76
 2188 #, c-format
 2189 msgid "importing image %s"
 2190 msgstr "uvažam sliko %s"
 2191 
 2192 #: ../src/control/jobs/image_jobs.c:110 ../src/libs/import.c:775
 2193 msgid "import image"
 2194 msgstr "uvoz slike"
 2195 
 2196 #: ../src/develop/blend.c:2860 ../src/develop/blend.c:3158
 2197 #, c-format
 2198 msgid "skipped blending in module '%s': roi's do not match"
 2199 msgstr "preskakujem mešanje v modulu '%s', ker se vrednosti 'roi' xx ne ujemata"
 2200 
 2201 #: ../src/develop/blend.c:2895 ../src/develop/blend.c:3193
 2202 msgid "could not allocate buffer for blending"
 2203 msgstr "ne morem dobiti dovolj medpomnilnika za mešanje"
 2204 
 2205 #: ../src/develop/blend_gui.c:594
 2206 msgid "display mask is currently disabled by another module"
 2207 msgstr "prikaz maske je trenutno onemogočeno zaradi drugega modula"
 2208 
 2209 #: ../src/develop/blend_gui.c:1213
 2210 msgid "sliders for L channel"
 2211 msgstr "drsniki za kanal L"
 2212 
 2213 #: ../src/develop/blend_gui.c:1213
 2214 msgid "sliders for a channel"
 2215 msgstr "drsniki za kanal a"
 2216 
 2217 #: ../src/develop/blend_gui.c:1213
 2218 msgid "sliders for b channel"
 2219 msgstr "drsniki za kanal b"
 2220 
 2221 #: ../src/develop/blend_gui.c:1214
 2222 msgid "sliders for chroma channel (of LCh)"
 2223 msgstr "drsniki za kanal barvitosti (LCh)"
 2224 
 2225 #: ../src/develop/blend_gui.c:1214
 2226 msgid "sliders for hue channel (of LCh)"
 2227 msgstr "drsniki za kanal odtenka (LCh)"
 2228 
 2229 #: ../src/develop/blend_gui.c:1215
 2230 msgid " g "
 2231 msgstr "g"
 2232 
 2233 #: ../src/develop/blend_gui.c:1215
 2234 msgid " R "
 2235 msgstr "R"
 2236 
 2237 #: ../src/develop/blend_gui.c:1215
 2238 msgid " G "
 2239 msgstr "G"
 2240 
 2241 #: ../src/develop/blend_gui.c:1215
 2242 msgid " B "
 2243 msgstr "B"
 2244 
 2245 #: ../src/develop/blend_gui.c:1215
 2246 msgid " H "
 2247 msgstr "H"
 2248 
 2249 #: ../src/develop/blend_gui.c:1215
 2250 msgid " S "
 2251 msgstr "S"
 2252 
 2253 #: ../src/develop/blend_gui.c:1215
 2254 msgid " L "
 2255 msgstr "L"
 2256 
 2257 #: ../src/develop/blend_gui.c:1217
 2258 msgid "sliders for gray value"
 2259 msgstr "drsniki za sivine"
 2260 
 2261 #: ../src/develop/blend_gui.c:1217
 2262 msgid "sliders for red channel"
 2263 msgstr "drsniki za rdeči kanal"
 2264 
 2265 #: ../src/develop/blend_gui.c:1217
 2266 msgid "sliders for green channel"
 2267 msgstr "drsniki za zeleni kanal"
 2268 
 2269 #: ../src/develop/blend_gui.c:1218
 2270 msgid "sliders for blue channel"
 2271 msgstr "drsniki za modri kanal"
 2272 
 2273 #: ../src/develop/blend_gui.c:1218
 2274 msgid "sliders for hue channel (of HSL)"
 2275 msgstr "drsniki za kanal odtenkov (HSL)"
 2276 
 2277 #: ../src/develop/blend_gui.c:1219
 2278 msgid "sliders for chroma channel (of HSL)"
 2279 msgstr "drsniki za kanal barvitosti (HSL)"
 2280 
 2281 #: ../src/develop/blend_gui.c:1219
 2282 msgid "sliders for value channel (of HSL)"
 2283 msgstr "drsniki za kanal vrednosti (HSL)"
 2284 
 2285 #: ../src/develop/blend_gui.c:1221
 2286 msgid ""
 2287 "adjustment based on input received by this module:\n"
 2288 "* range defined by upper markers: blend fully\n"
 2289 "* range defined by lower markers: do not blend at all\n"
 2290 "* range between adjacent upper/lower markers: blend gradually"
 2291 msgstr ""
 2292 "prilagoditve glede na dobljeni vhod v ta modul:\n"
 2293 "* obseg je določen z zgornjimi mejami: popolno mešanje\n"
 2294 "* obseg določen s spodnjimi mejami: nič mešanja\n"
 2295 "* obseg med sosednjimi spodnjimi in zgornjimi mejami: delno mešanje"
 2296 
 2297 #: ../src/develop/blend_gui.c:1225
 2298 msgid ""
 2299 "adjustment based on unblended output of this module:\n"
 2300 "* range defined by upper markers: blend fully\n"
 2301 "* range defined by lower markers: do not blend at all\n"
 2302 "* range between adjacent upper/lower markers: blend gradually"
 2303 msgstr ""
 2304 "prilagoditve glede na nezmešan izhod iz tega modula:\n"
 2305 "* obseg je določen z zgornjimi mejami: popolno mešanje\n"
 2306 "* obseg določen s spodnjimi mejami: nič mešanja\n"
 2307 "* obseg med sosednjimi spodnjimi in zgornjimi mejami: delno mešanje"
 2308 
 2309 #: ../src/develop/blend_gui.c:1376 ../src/iop/colorzones.c:1092
 2310 #: ../src/iop/tonecurve.c:1208
 2311 msgid "pick GUI color from image"
 2312 msgstr "izberite barvo s slike"
 2313 
 2314 #: ../src/develop/blend_gui.c:1380
 2315 msgid "reset blend mask settings"
 2316 msgstr "ponovno nastavite masko mešanja"
 2317 
 2318 #: ../src/develop/blend_gui.c:1384
 2319 msgid "invert all channel's polarities"
 2320 msgstr "invertirajte vse pole kanala"
 2321 
 2322 #: ../src/develop/blend_gui.c:1397 ../src/develop/blend_gui.c:1401
 2323 msgid "toggle polarity. best seen by enabling 'display mask'"
 2324 msgstr "zamenjate pole. najbolje se vidi z omogočeno 'masko prikaza'"
 2325 
 2326 #: ../src/develop/blend_gui.c:1410
 2327 msgid "output"
 2328 msgstr "izhod"
 2329 
 2330 #: ../src/develop/blend_gui.c:1421
 2331 msgid "input"
 2332 msgstr "vhod"
 2333 
 2334 #: ../src/develop/blend_gui.c:1432 ../src/develop/blend_gui.c:1433
 2335 msgid "double click to reset"
 2336 msgstr "dvojni klik za začetno nastavitev"
 2337 
 2338 #: ../src/develop/blend_gui.c:1469 ../src/develop/blend_gui.c:2148
 2339 msgid "parametric mask"
 2340 msgstr "parametrska maska"
 2341 
 2342 #: ../src/develop/blend_gui.c:1496
 2343 #, c-format
 2344 msgid "%d shape used"
 2345 msgid_plural "%d shapes used"
 2346 msgstr[0] "uporabljena %d oblika"
 2347 msgstr[1] "uporabljeni %d obliki"
 2348 msgstr[2] "uporabljene %d oblike"
 2349 msgstr[3] "uporabljeno %d oblik"
 2350 
 2351 #: ../src/develop/blend_gui.c:1501 ../src/develop/blend_gui.c:1558
 2352 #: ../src/develop/blend_gui.c:1654 ../src/develop/blend_gui.c:1767
 2353 msgid "no mask used"
 2354 msgstr "nobene maske ni v rabi"
 2355 
 2356 #: ../src/develop/blend_gui.c:1557 ../src/develop/blend_gui.c:1766
 2357 #: ../src/develop/blend_gui.c:2181 ../src/develop/blend_gui.c:2338
 2358 #: ../src/develop/blend_gui.c:2346 ../src/develop/blend_gui.c:2368
 2359 #: ../src/develop/blend_gui.c:2401 ../src/develop/blend_gui.c:2409
 2360 #: ../src/develop/blend_gui.c:2417 ../src/develop/blend_gui.c:2427
 2361 msgid "blend"
 2362 msgstr "zmešaj"
 2363 
 2364 #: ../src/develop/blend_gui.c:1557 ../src/develop/blend_gui.c:1629
 2365 #: ../src/develop/blend_gui.c:2139
 2366 msgid "drawn mask"
 2367 msgstr "narisana maska"
 2368 
 2369 #: ../src/develop/blend_gui.c:1569
 2370 msgid "show and edit mask elements"
 2371 msgstr "prikaži in uredi elemente maske"
 2372 
 2373 #: ../src/develop/blend_gui.c:1576
 2374 msgid "toggle polarity of drawn mask"
 2375 msgstr "preklopi polarnost narisane maske"
 2376 
 2377 #: ../src/develop/blend_gui.c:1587 ../src/libs/masks.c:995 ../src/libs/masks.c:1034
 2378 #: ../src/libs/masks.c:1641
 2379 msgid "add gradient"
 2380 msgstr "dodaj gradient"
 2381 
 2382 #: ../src/develop/blend_gui.c:1596 ../src/iop/retouch.c:2601 ../src/iop/spots.c:659
 2383 #: ../src/libs/masks.c:991 ../src/libs/masks.c:1030 ../src/libs/masks.c:1648
 2384 msgid "add path"
 2385 msgstr "dodaj pot"
 2386 
 2387 #: ../src/develop/blend_gui.c:1605 ../src/iop/retouch.c:2609 ../src/iop/spots.c:667
 2388 #: ../src/libs/masks.c:987 ../src/libs/masks.c:1026 ../src/libs/masks.c:1656
 2389 msgid "add ellipse"
 2390 msgstr "dodaj elipso"
 2391 
 2392 #: ../src/develop/blend_gui.c:1614 ../src/iop/retouch.c:2617 ../src/iop/spots.c:675
 2393 #: ../src/libs/masks.c:983 ../src/libs/masks.c:1022 ../src/libs/masks.c:1664
 2394 msgid "add circle"
 2395 msgstr "dodaj krog"
 2396 
 2397 #: ../src/develop/blend_gui.c:1623 ../src/iop/retouch.c:2625 ../src/libs/masks.c:1018
 2398 #: ../src/libs/masks.c:1671
 2399 msgid "add brush"
 2400 msgstr "dodaj čopič"
 2401 
 2402 #: ../src/develop/blend_gui.c:1766 ../src/develop/blend_gui.c:2169
 2403 msgid "raster mask"
 2404 msgstr "rastrska maska"
 2405 
 2406 #: ../src/develop/blend_gui.c:1776
 2407 msgid "toggle polarity of raster mask"
 2408 msgstr "preklopi polarnost rastrske maske"
 2409 
 2410 #. * generate a list of all available blend modes
 2411 #: ../src/develop/blend_gui.c:2069 ../src/libs/live_view.c:408
 2412 msgctxt "blendmode"
 2413 msgid "normal"
 2414 msgstr "normalno"
 2415 
 2416 #: ../src/develop/blend_gui.c:2070
 2417 msgctxt "blendmode"
 2418 msgid "normal bounded"
 2419 msgstr "normalno omejeno"
 2420 
 2421 #: ../src/develop/blend_gui.c:2071 ../src/libs/live_view.c:417
 2422 msgctxt "blendmode"
 2423 msgid "lighten"
 2424 msgstr "posvetljeno"
 2425 
 2426 #: ../src/develop/blend_gui.c:2072 ../src/libs/live_view.c:416
 2427 msgctxt "blendmode"
 2428 msgid "darken"
 2429 msgstr "potemnjeno"
 2430 
 2431 #: ../src/develop/blend_gui.c:2073 ../src/libs/live_view.c:413
 2432 msgctxt "blendmode"
 2433 msgid "multiply"
 2434 msgstr "množi"
 2435 
 2436 #: ../src/develop/blend_gui.c:2074
 2437 msgctxt "blendmode"
 2438 msgid "average"
 2439 msgstr "povprečje"
 2440 
 2441 #: ../src/develop/blend_gui.c:2075
 2442 msgctxt "blendmode"
 2443 msgid "addition"
 2444 msgstr "prištevanje"
 2445 
 2446 #: ../src/develop/blend_gui.c:2076
 2447 msgctxt "blendmode"
 2448 msgid "subtract"
 2449 msgstr "odštevanje"
 2450 
 2451 #: ../src/develop/blend_gui.c:2077 ../src/libs/live_view.c:422
 2452 msgctxt "blendmode"
 2453 msgid "difference"
 2454 msgstr "razlika"
 2455 
 2456 #: ../src/develop/blend_gui.c:2078 ../src/libs/live_view.c:414
 2457 msgctxt "blendmode"
 2458 msgid "screen"
 2459 msgstr "zaslon"
 2460 
 2461 #: ../src/develop/blend_gui.c:2079 ../src/libs/live_view.c:415
 2462 msgctxt "blendmode"
 2463 msgid "overlay"
 2464 msgstr "plast"
 2465 
 2466 #: ../src/develop/blend_gui.c:2080
 2467 msgctxt "blendmode"
 2468 msgid "softlight"
 2469 msgstr "mehka svetloba"
 2470 
 2471 #: ../src/develop/blend_gui.c:2081
 2472 msgctxt "blendmode"
 2473 msgid "hardlight"
 2474 msgstr "trda svetloba"
 2475 
 2476 #: ../src/develop/blend_gui.c:2082
 2477 msgctxt "blendmode"
 2478 msgid "vividlight"
 2479 msgstr "živa svetloba"
 2480 
 2481 #: ../src/develop/blend_gui.c:2083
 2482 msgctxt "blendmode"
 2483 msgid "linearlight"
 2484 msgstr "linearna svetloba"
 2485 
 2486 #: ../src/develop/blend_gui.c:2084
 2487 msgctxt "blendmode"
 2488 msgid "pinlight"
 2489 msgstr "točkovna svetloba"
 2490 
 2491 #: ../src/develop/blend_gui.c:2085
 2492 msgctxt "blendmode"
 2493 msgid "lightness"
 2494 msgstr "svetlost"
 2495 
 2496 #: ../src/develop/blend_gui.c:2086
 2497 msgctxt "blendmode"
 2498 msgid "chroma"
 2499 msgstr "barvitost"
 2500 
 2501 #: ../src/develop/blend_gui.c:2087
 2502 msgctxt "blendmode"
 2503 msgid "hue"
 2504 msgstr "odtenek"
 2505 
 2506 #: ../src/develop/blend_gui.c:2088
 2507 msgctxt "blendmode"
 2508 msgid "color"
 2509 msgstr "barva"
 2510 
 2511 #: ../src/develop/blend_gui.c:2089
 2512 msgctxt "blendmode"
 2513 msgid "coloradjustment"
 2514 msgstr "prilagoditev barv"
 2515 
 2516 #: ../src/develop/blend_gui.c:2091
 2517 msgctxt "blendmode"
 2518 msgid "Lab lightness"
 2519 msgstr "Lab svetlost"
 2520 
 2521 #: ../src/develop/blend_gui.c:2093
 2522 msgctxt "blendmode"
 2523 msgid "Lab color"
 2524 msgstr "Lab barva"
 2525 
 2526 #: ../src/develop/blend_gui.c:2094
 2527 msgctxt "blendmode"
 2528 msgid "Lab L-channel"
 2529 msgstr "Kanal Lab L"
 2530 
 2531 #: ../src/develop/blend_gui.c:2096
 2532 msgctxt "blendmode"
 2533 msgid "Lab a-channel"
 2534 msgstr "Kanal Lab a"
 2535 
 2536 #: ../src/develop/blend_gui.c:2098
 2537 msgctxt "blendmode"
 2538 msgid "Lab b-channel"
 2539 msgstr "Kanal Lab b"
 2540 
 2541 #: ../src/develop/blend_gui.c:2100
 2542 msgctxt "blendmode"
 2543 msgid "HSV lightness"
 2544 msgstr "HSV svetlost"
 2545 
 2546 #: ../src/develop/blend_gui.c:2102
 2547 msgctxt "blendmode"
 2548 msgid "HSV color"
 2549 msgstr "HSV barva"
 2550 
 2551 #: ../src/develop/blend_gui.c:2103
 2552 msgctxt "blendmode"
 2553 msgid "RGB red channel"
 2554 msgstr "Rdeči kanal RGB"
 2555 
 2556 #: ../src/develop/blend_gui.c:2105
 2557 msgctxt "blendmode"
 2558 msgid "RGB green channel"
 2559 msgstr "Zeleni RGB kanal"
 2560 
 2561 #: ../src/develop/blend_gui.c:2107
 2562 msgctxt "blendmode"
 2563 msgid "RGB blue channel"
 2564 msgstr "Modri RGB kanal"
 2565 
 2566 #. * deprecated blend modes: make them available as legacy history stacks might want them
 2567 #: ../src/develop/blend_gui.c:2111
 2568 msgctxt "blendmode"
 2569 msgid "difference (deprecated)"
 2570 msgstr "razlika (zastarelo)"
 2571 
 2572 #: ../src/develop/blend_gui.c:2113
 2573 msgctxt "blendmode"
 2574 msgid "inverse (deprecated)"
 2575 msgstr "inverzno (zastarelo)"
 2576 
 2577 #: ../src/develop/blend_gui.c:2115
 2578 msgctxt "blendmode"
 2579 msgid "normal (deprecated)"
 2580 msgstr "normalno (zastarelo)"
 2581 
 2582 #: ../src/develop/blend_gui.c:2116
 2583 msgctxt "blendmode"
 2584 msgid "unbounded (deprecated)"
 2585 msgstr "neomejeno (zastarelo)"
 2586 
 2587 #: ../src/develop/blend_gui.c:2131
 2588 msgid "uniformly"
 2589 msgstr "enakomerno"
 2590 
 2591 #. overlays and
 2592 #: ../src/develop/blend_gui.c:2159
 2593 msgid "drawn & parametric mask"
 2594 msgstr "narisana in parametrska maska"
 2595 
 2596 #: ../src/develop/blend_gui.c:2181
 2597 msgid "blend mode"
 2598 msgstr "način mešanja"
 2599 
 2600 #: ../src/develop/blend_gui.c:2182
 2601 msgid "choose blending mode"
 2602 msgstr "izberi način mešanja"
 2603 
 2604 #: ../src/develop/blend_gui.c:2338 ../src/iop/watermark.c:1424
 2605 msgid "opacity"
 2606 msgstr "neprosojnost"
 2607 
 2608 #: ../src/develop/blend_gui.c:2341
 2609 msgid "set the opacity of the blending"
 2610 msgstr "nastavi neprosojnost mešanja"
 2611 
 2612 #: ../src/develop/blend_gui.c:2346
 2613 msgid "combine masks"
 2614 msgstr "sestavi maske"
 2615 
 2616 #: ../src/develop/blend_gui.c:2348
 2617 msgid "exclusive"
 2618 msgstr "eksluzivno"
 2619 
 2620 #: ../src/develop/blend_gui.c:2351
 2621 msgid "inclusive"
 2622 msgstr "inkluzivno"
 2623 
 2624 #: ../src/develop/blend_gui.c:2354
 2625 msgid "exclusive & inverted"
 2626 msgstr "ekskluzivno in inverzno"
 2627 
 2628 #: ../src/develop/blend_gui.c:2357
 2629 msgid "inclusive & inverted"
 2630 msgstr "inkluzivno in inverzno"
 2631 
 2632 #: ../src/develop/blend_gui.c:2362
 2633 msgid "how to combine individual drawn mask and different channels of parametric mask"
 2634 msgstr "kako sestaviti posamično narisano masko in različne kanale parametrske maske"
 2635 
 2636 #: ../src/develop/blend_gui.c:2368
 2637 msgid "invert mask"
 2638 msgstr "preobrni masko"
 2639 
 2640 #: ../src/develop/blend_gui.c:2377
 2641 msgid "apply mask in normal or inverted mode"
 2642 msgstr "uveljavi masko v normalnem ali preobrnjenem načinu"
 2643 
 2644 #: ../src/develop/blend_gui.c:2383
 2645 msgid "feathering guide"
 2646 msgstr "vodilo glajenja"
 2647 
 2648 #: ../src/develop/blend_gui.c:2385
 2649 msgid "output image"
 2650 msgstr "izhodna slika"
 2651 
 2652 #: ../src/develop/blend_gui.c:2389
 2653 msgid "input image"
 2654 msgstr "vhodna slika"
 2655 
 2656 #: ../src/develop/blend_gui.c:2395
 2657 msgid "choose to guide mask by input or output image"
 2658 msgstr "izberite vodilno masko vhodne ali izhodne slike"
 2659 
 2660 #: ../src/develop/blend_gui.c:2401
 2661 msgid "feathering radius"
 2662 msgstr "radij glajenja"
 2663 
 2664 #: ../src/develop/blend_gui.c:2403
 2665 msgid "spatial radius of feathering"
 2666 msgstr "prostorski krog glajenja"
 2667 
 2668 #: ../src/develop/blend_gui.c:2409
 2669 msgid "mask blur"
 2670 msgstr "maska zameglevanja"
 2671 
 2672 #: ../src/develop/blend_gui.c:2411
 2673 msgid "radius for gaussian blur of blend mask"
 2674 msgstr "polmer gaussove maske zameglevalnega mešanja"
 2675 
 2676 #: ../src/develop/blend_gui.c:2417 ../src/iop/retouch.c:2887
 2677 msgid "mask opacity"
 2678 msgstr "neprosojnost maske"
 2679 
 2680 #: ../src/develop/blend_gui.c:2419
 2681 msgid ""
 2682 "shifts and tilts the tone curve of the blend mask to adjust its brightness without "
 2683 "affecting fully transparent/fully opaque regions"
 2684 msgstr ""
 2685 "pomakne in nagne krivuljo tonov mešalne maske tako da prilagodi njeno svetlost ne da "
 2686 "bi vplivala na dele, ki so popolnoma prosojni ali popolnoma neprosojni"
 2687 
 2688 #: ../src/develop/blend_gui.c:2427
 2689 msgid "mask contrast"
 2690 msgstr "kontrast maske"
 2691 
 2692 #: ../src/develop/blend_gui.c:2429
 2693 msgid "gives the tone curve of the blend mask an s-like shape to adjust its contrast"
 2694 msgstr "nudi krivuljo tonov mešalne maske v obliki S krivulje za prilagoditev kontrasta"
 2695 
 2696 #: ../src/develop/blend_gui.c:2436
 2697 msgid ""
 2698 "display mask and/or color channel. ctrl-click to display mask, shift-click to display "
 2699 "channel. hover over parametric mask slider to select channel for display"
 2700 msgstr ""
 2701 "prikaži masko in/ali barvni kanal. ctrl-klik za prikaz maske, shift-klik za prikaz "
 2702 "kanala. miška nad drsnikom parametrske maske izbere kanal prikaza"
 2703 
 2704 #: ../src/develop/blend_gui.c:2445
 2705 msgid "temporarily switch off blend mask. only for module in focus"
 2706 msgstr "začasno ugasni masko mešanja. samo za modul v centru obdelave"
 2707 
 2708 #: ../src/develop/blend_gui.c:2452
 2709 msgid "blend options"
 2710 msgstr "opcije mešanja"
 2711 
 2712 #: ../src/develop/blend_gui.c:2454
 2713 msgid ""
 2714 "activate blending: uniformly, with drawn mask, with parametric mask, or combination "
 2715 "of both"
 2716 msgstr ""
 2717 "aktiviranje mešanja: enakomerno, z narisano masko, s parametrsko masko ali "
 2718 "skombinacijo obojih"
 2719 
 2720 #: ../src/develop/blend_gui.c:2480
 2721 msgid "mask refinement"
 2722 msgstr "izboljšanje maske"
 2723 
 2724 #: ../src/develop/develop.c:1185
 2725 #, c-format
 2726 msgid "%s: module `%s' version mismatch: %d != %d"
 2727 msgstr "%s: modul `%s' neusklajenost verzije: %d != %d"
 2728 
 2729 #: ../src/develop/imageop.c:943
 2730 msgid "new instance"
 2731 msgstr "nova instanca"
 2732 
 2733 #: ../src/develop/imageop.c:948
 2734 msgid "duplicate instance"
 2735 msgstr "podvojena instanca"
 2736 
 2737 #: ../src/develop/imageop.c:953 ../src/libs/masks.c:1155
 2738 msgid "move up"
 2739 msgstr "pomakni navzgor"
 2740 
 2741 #: ../src/develop/imageop.c:959 ../src/libs/masks.c:1158
 2742 msgid "move down"
 2743 msgstr "pomakni navzdol"
 2744 
 2745 #. delete
 2746 #: ../src/develop/imageop.c:965 ../src/libs/image.c:142 ../src/libs/styles.c:458
 2747 #: ../src/libs/tagging.c:578
 2748 msgid "delete"
 2749 msgstr "briši"
 2750 
 2751 #: ../src/develop/imageop.c:972
 2752 msgid "rename"
 2753 msgstr "preimenuj"
 2754 
 2755 #: ../src/develop/imageop.c:1002 ../src/develop/imageop.c:2048
 2756 #, c-format
 2757 msgid "%s is switched on"
 2758 msgstr "modul %s je omogočen"
 2759 
 2760 #: ../src/develop/imageop.c:1002 ../src/develop/imageop.c:2048
 2761 #, c-format
 2762 msgid "%s is switched off"
 2763 msgstr "modul %s je onemogočen"
 2764 
 2765 #: ../src/develop/imageop.c:1326 ../src/gui/accelerators.c:628
 2766 #: ../src/gui/accelerators.c:713 ../src/gui/accelerators.c:878
 2767 #: ../src/gui/accelerators.c:904 ../src/gui/presets.c:190 ../src/gui/presets.c:303
 2768 #: ../src/gui/presets.c:648 ../src/iop/temperature.c:1442 ../src/libs/import.c:576
 2769 #: ../src/libs/lib.c:314 ../src/libs/lib.c:342 ../src/libs/lib.c:1167
 2770 msgid "preset"
 2771 msgstr "začetna nastavitev"
 2772 
 2773 #: ../src/develop/imageop.c:1346
 2774 msgctxt "accel"
 2775 msgid "fusion"
 2776 msgstr "zlivanje"
 2777 
 2778 #. Adding the optional show accelerator to the table (blank)
 2779 #: ../src/develop/imageop.c:1351
 2780 msgctxt "accel"
 2781 msgid "show module"
 2782 msgstr "prikaži modul"
 2783 
 2784 #: ../src/develop/imageop.c:1352
 2785 msgctxt "accel"
 2786 msgid "enable module"
 2787 msgstr "omogoči modul"
 2788 
 2789 #: ../src/develop/imageop.c:1354 ../src/libs/lib.c:608
 2790 msgctxt "accel"
 2791 msgid "reset module parameters"
 2792 msgstr "postavi začetne parametre modula"
 2793 
 2794 #: ../src/develop/imageop.c:1355 ../src/libs/lib.c:612
 2795 msgctxt "accel"
 2796 msgid "show preset menu"
 2797 msgstr "prikaži začetni menu"
 2798 
 2799 #: ../src/develop/imageop.c:2013
 2800 msgid ""
 2801 "multiple instances actions\n"
 2802 "middle-click creates new instance"
 2803 msgstr ""
 2804 "aktivnosti večih instanc\n"
 2805 "srednji klik tvori novo instanco"
 2806 
 2807 #: ../src/develop/imageop.c:2024 ../src/libs/lib.c:1007
 2808 msgid "reset parameters"
 2809 msgstr "ponastavi začetne parametre"
 2810 
 2811 #: ../src/develop/imageop.c:2033 ../src/gui/preferences.c:475 ../src/libs/lib.c:1019
 2812 msgid "presets"
 2813 msgstr "začetne vrednosti"
 2814 
 2815 #: ../src/develop/imageop.c:2035
 2816 msgid ""
 2817 "presets\n"
 2818 "middle-click to apply on new instance"
 2819 msgstr ""
 2820 "začetne vrednosti\n"
 2821 "srednji klik za uporabo pri novem pojavku"
 2822 
 2823 #: ../src/develop/lightroom.c:1032
 2824 msgid "cannot find lightroom XMP!"
 2825 msgstr "ne morem najti lightroomov XMP!"
 2826 
 2827 #: ../src/develop/lightroom.c:1064 ../src/develop/lightroom.c:1086
 2828 #: ../src/develop/lightroom.c:1106
 2829 #, c-format
 2830 msgid "`%s' not a lightroom XMP!"
 2831 msgstr "'%s' ni lightroomov XMP!"
 2832 
 2833 #: ../src/develop/lightroom.c:1566 ../src/libs/import.c:596
 2834 msgid "tags"
 2835 msgstr "značke"
 2836 
 2837 #. DT_COLLECTION_SORT_DATETIME
 2838 #: ../src/develop/lightroom.c:1575 ../src/libs/tools/filter.c:141
 2839 msgid "rating"
 2840 msgstr "ocena"
 2841 
 2842 #: ../src/develop/lightroom.c:1584 ../src/libs/collect.h:38 ../src/libs/geotagging.c:62
 2843 msgid "geotagging"
 2844 msgstr "geokode"
 2845 
 2846 #. DT_COLLECTION_SORT_ID
 2847 #: ../src/develop/lightroom.c:1593 ../src/libs/collect.h:34
 2848 #: ../src/libs/tools/filter.c:143
 2849 msgid "color label"
 2850 msgstr "oznaka barve"
 2851 
 2852 #: ../src/develop/lightroom.c:1599
 2853 #, c-format
 2854 msgid "%s has been imported"
 2855 msgid_plural "%s have been imported"
 2856 msgstr[0] "%s je bila uvožena"
 2857 msgstr[1] "%s sta bili uvoženi"
 2858 msgstr[2] "%s so bile uvožene"
 2859 msgstr[3] "%s je bilo uvoženih"
 2860 
 2861 #: ../src/develop/masks/masks.c:202
 2862 msgid "ctrl+click to add a sharp node"
 2863 msgstr "ctrl+klik za dodajanje ostrega vozlišča"
 2864 
 2865 #: ../src/develop/masks/masks.c:204
 2866 msgid "ctrl+click to switch between smooth/sharp node"
 2867 msgstr "ctrl+klik za preklop med mehkim in ostrim vozliščem"
 2868 
 2869 #: ../src/develop/masks/masks.c:206
 2870 msgid "right-click to reset curvature"
 2871 msgstr "desni klik za ponastavitev krivulje"
 2872 
 2873 #: ../src/develop/masks/masks.c:208
 2874 msgid "ctrl+click to add a node"
 2875 msgstr "ctrl+klik za dodajanje vozlišča"
 2876 
 2877 #: ../src/develop/masks/masks.c:210 ../src/develop/masks/masks.c:248
 2878 #, c-format
 2879 msgid "shift+scroll to set feather size, ctrl+scroll to set shape opacity (%d%%)"
 2880 msgstr ""
 2881 "shift+scroll za določanje velikosti peresa, ctrl+scroll za določanje neprosojnosti "
 2882 "oblike (%d%%)"
 2883 
 2884 #: ../src/develop/masks/masks.c:215
 2885 #, c-format
 2886 msgid "ctrl+scroll to set shape opacity (%d%%)"
 2887 msgstr "ctrl+scroll za določanje neprosojnosti oblike (%d%%)"
 2888 
 2889 #: ../src/develop/masks/masks.c:217
 2890 msgid "move to rotate shape"
 2891 msgstr "premakni za sukanje oblike"
 2892 
 2893 #: ../src/develop/masks/masks.c:223 ../src/develop/masks/masks.c:245
 2894 #, c-format
 2895 msgid ""
 2896 "scroll to set size, shift+scroll to set feather size\n"
 2897 "ctrl+scroll to set shape opacity (%d%%)"
 2898 msgstr ""
 2899 "scroll za določanje velikosti, shift+scroll za določanje velikosti peresa\n"
 2900 "ctrl+scroll za določanje neprosojnosti oblike (%d%%)"
 2901 
 2902 #: ../src/develop/masks/masks.c:225
 2903 msgid "ctrl+click to rotate"
 2904 msgstr "ctrl+klik za sukanje"
 2905 
 2906 #: ../src/develop/masks/masks.c:228
 2907 #, c-format
 2908 msgid ""
 2909 "shift+click to switch feathering mode, ctrl+click to rotate\n"
 2910 "shift+scroll to set feather size, ctrl+scroll to set shape opacity (%d%%),"
 2911 msgstr ""
 2912 "shift+klik za preklop rabe peresa, ctrl+klik za rotacijo\n"
 2913 "shift+scroll za določanje velikosti peresa, ctrl+scroll za določanje neprosojnosti "
 2914 "oblike (%d%%)."
 2915 
 2916 #: ../src/develop/masks/masks.c:234
 2917 #, c-format
 2918 msgid ""
 2919 "scroll to set brush size, shift+scroll to set hardness,\n"
 2920 "ctrl+scroll to set opacity (%d%%)"
 2921 msgstr ""
 2922 "scroll za določanje velikosti čopiča, shift+scroll za določanje trdote,\n"
 2923 "ctrl+scroll za določanje neprosojnosti (%d%%)"
 2924 
 2925 #: ../src/develop/masks/masks.c:237
 2926 #, c-format
 2927 msgid "scroll to set hardness, ctrl+scroll to set shape opacity (%d%%)"
 2928 msgstr ""
 2929 "scroll za določanje trdote, ctrl+scroll za določanje neprosojnosti oblike (%d%%)"
 2930 
 2931 #: ../src/develop/masks/masks.c:239
 2932 msgid "scroll to set brush size"
 2933 msgstr "scroll za nastavitev velikosti čopiča"
 2934 
 2935 #: ../src/develop/masks/masks.c:401
 2936 #, c-format
 2937 msgid "circle #%d"
 2938 msgstr "krog #%d"
 2939 
 2940 #: ../src/develop/masks/masks.c:403
 2941 #, c-format
 2942 msgid "path #%d"
 2943 msgstr "pot #%d"
 2944 
 2945 #: ../src/develop/masks/masks.c:405
 2946 #, c-format
 2947 msgid "gradient #%d"
 2948 msgstr "gradient #%d"
 2949 
 2950 #: ../src/develop/masks/masks.c:407
 2951 #, c-format
 2952 msgid "ellipse #%d"
 2953 msgstr "elipsa #%d"
 2954 
 2955 #: ../src/develop/masks/masks.c:409
 2956 #, c-format
 2957 msgid "brush #%d"
 2958 msgstr "čopič #%d"
 2959 
 2960 #: ../src/develop/masks/masks.c:478
 2961 #, c-format
 2962 msgid "copy of %s"
 2963 msgstr "kopija %s"
 2964 
 2965 #: ../src/develop/masks/masks.c:1167
 2966 #, c-format
 2967 msgid "%s: mask version mismatch: %d != %d"
 2968 msgstr "%s: neusklajeni verziji mask: %d != %d"
 2969 
 2970 #: ../src/develop/masks/masks.c:1934 ../src/libs/masks.c:1038
 2971 msgid "add existing shape"
 2972 msgstr "dodaj obstoječo obliko"
 2973 
 2974 #: ../src/develop/masks/masks.c:1959
 2975 msgid "use same shapes as"
 2976 msgstr "uporabi enake oblike kot"
 2977 
 2978 #: ../src/develop/masks/masks.c:2271
 2979 msgid "masks can not contain themselves"
 2980 msgstr "maske ne morejo vsebovati mask"
 2981 
 2982 #: ../src/develop/pixelpipe_hb.c:2330
 2983 msgid ""
 2984 "darktable discovered problems with your OpenCL setup; disabling OpenCL for this "
 2985 "session!"
 2986 msgstr ""
 2987 "darktable je zaznal težavo z vašo nastavitvijo OpenCL; onemogočam OpenCL za to sejo!"
 2988 
 2989 #: ../src/develop/tiling.c:814 ../src/develop/tiling.c:1149
 2990 #, c-format
 2991 msgid "tiling failed for module '%s'. output might be garbled."
 2992 msgstr "prekrivanje slike za modul '%s' je izpadlo. izhod je verjetno zmečkan."
 2993 
 2994 #: ../src/dtgtk/resetlabel.c:58
 2995 msgid "double-click to reset"
 2996 msgstr "dvojni klik za ponastavitev"
 2997 
 2998 #. Column 1 - "make" of the camera.
 2999 #. * Column 2 - "model" (use the "make" and "model" as provided by DCRaw).
 3000 #. * Column 3 - WB name.
 3001 #. * Column 4 - Fine tuning. MUST be in increasing order. 0 for no fine tuning.
 3002 #. *     It is enough to give only the extreme values, the other values
 3003 #. *     will be interpolated.
 3004 #. * Column 5 - Channel multipliers.
 3005 #. *
 3006 #. * Minolta's ALPHA and MAXXUM models are treated as the Dynax model.
 3007 #. *
 3008 #. * WB name is standardized to one of the following:
 3009 #. "Sunlight" and other variation should be switched to this:
 3010 #: ../src/external/wb_presets.c:45 ../src/iop/lowlight.c:329
 3011 msgid "daylight"
 3012 msgstr "dnevna svetloba"
 3013 
 3014 #. Probably same as above:
 3015 #: ../src/external/wb_presets.c:47
 3016 msgid "direct sunlight"
 3017 msgstr "neposredna sončna svetloba"
 3018 
 3019 #: ../src/external/wb_presets.c:48
 3020 msgid "cloudy"
 3021 msgstr "oblačno"
 3022 
 3023 #. "Shadows" should be switched to this:
 3024 #: ../src/external/wb_presets.c:50
 3025 msgid "shade"
 3026 msgstr "senca"
 3027 
 3028 #: ../src/external/wb_presets.c:51
 3029 msgid "incandescent"
 3030 msgstr "svetloba žarnice"
 3031 
 3032 #: ../src/external/wb_presets.c:52
 3033 msgid "incandescent warm"
 3034 msgstr "topla svetloba žarnice"
 3035 
 3036 #. Same as "Incandescent":
 3037 #: ../src/external/wb_presets.c:54
 3038 msgid "tungsten"
 3039 msgstr "volframova"
 3040 
 3041 #: ../src/external/wb_presets.c:55
 3042 msgid "fluorescent"
 3043 msgstr "fluorescentna"
 3044 
 3045 #. In Canon cameras and some newer Nikon cameras:
 3046 #: ../src/external/wb_presets.c:57
 3047 msgid "fluorescent high"
 3048 msgstr "visokofrekvenčna fluorescentna"
 3049 
 3050 #: ../src/external/wb_presets.c:58
 3051 msgid "cool white fluorescent"
 3052 msgstr "hladna bela fluorescentna"
 3053 
 3054 #: ../src/external/wb_presets.c:59
 3055 msgid "warm white fluorescent"
 3056 msgstr "topla bela fluorescentna"
 3057 
 3058 #: ../src/external/wb_presets.c:60
 3059 msgid "daylight fluorescent"
 3060 msgstr "dnevna fluorescentna"
 3061 
 3062 #: ../src/external/wb_presets.c:61
 3063 msgid "neutral fluorescent"
 3064 msgstr "nevtralna fluorescentna"
 3065 
 3066 #: ../src/external/wb_presets.c:62
 3067 msgid "white fluorescent"
 3068 msgstr "bela fluorescentna"
 3069 
 3070 #. In some newer Nikon cameras:
 3071 #: ../src/external/wb_presets.c:64
 3072 msgid "sodium-vapor fluorescent"
 3073 msgstr "natrijeva"
 3074 
 3075 #: ../src/external/wb_presets.c:65
 3076 msgid "day white fluorescent"
 3077 msgstr "dnevno bela fluorescentna"
 3078 
 3079 #: ../src/external/wb_presets.c:66
 3080 msgid "high temp. mercury-vapor fluorescent"
 3081 msgstr "visoko temperaturna živosrebrna"
 3082 
 3083 #: ../src/external/wb_presets.c:68
 3084 msgid "flash"
 3085 msgstr "bliskavica"
 3086 
 3087 #. For Olympus with no real "Flash" preset:
 3088 #: ../src/external/wb_presets.c:70
 3089 msgid "flash (auto mode)"
 3090 msgstr "bliskavica (avtomatski režim)"
 3091 
 3092 #: ../src/external/wb_presets.c:71
 3093 msgid "evening sun"
 3094 msgstr "večerno sonce"
 3095 
 3096 #: ../src/external/wb_presets.c:72
 3097 msgid "underwater"
 3098 msgstr "pod vodo"
 3099 
 3100 #: ../src/external/wb_presets.c:73 ../src/views/darkroom.c:1595
 3101 msgid "black & white"
 3102 msgstr "črno-belo"
 3103 
 3104 #: ../src/external/wb_presets.c:75
 3105 msgid "spot WB"
 3106 msgstr "točkovna ČB"
 3107 
 3108 #: ../src/external/wb_presets.c:76
 3109 msgid "manual WB"
 3110 msgstr "ročna ČB"
 3111 
 3112 #: ../src/external/wb_presets.c:77
 3113 msgid "camera WB"
 3114 msgstr "kamera ČB"
 3115 
 3116 #: ../src/external/wb_presets.c:78
 3117 msgid "auto WB"
 3118 msgstr "avto ČB"
 3119 
 3120 #: ../src/generate-cache/main.c:45
 3121 #, c-format
 3122 msgid "creating cache directories\n"
 3123 msgstr "ustvarjam mape za medpomnilnik\n"
 3124 
 3125 #: ../src/generate-cache/main.c:51
 3126 #, c-format
 3127 msgid "creating cache directory '%s'\n"
 3128 msgstr "ustvarjam mape za medpomnilnik '%s'\n"
 3129 
 3130 #: ../src/generate-cache/main.c:54
 3131 #, c-format
 3132 msgid "could not create directory '%s'!\n"
 3133 msgstr "nisem mogel ustvariti mape '%s'!\n"
 3134 
 3135 #: ../src/generate-cache/main.c:78
 3136 #, c-format
 3137 msgid "warning: no images are matching the requested image id range\n"
 3138 msgstr "opozorilo: nobena slika ne ustreza zahtevanemu intervalu id slik\n"
 3139 
 3140 #: ../src/generate-cache/main.c:81
 3141 #, c-format
 3142 msgid "warning: did you want to swap these boundaries?\n"
 3143 msgstr "opozorilo: ali želite zamenjati te mejne vrednosti?\n"
 3144 
 3145 #: ../src/generate-cache/main.c:211
 3146 #, c-format
 3147 msgid ""
 3148 "warning: disk backend for thumbnail cache is disabled (cache_disk_backend)\n"
 3149 "if you want to pre-generate thumbnails and for darktable to use them, you need to "
 3150 "enable disk backend for thumbnail cache\n"
 3151 "no thumbnails to be generated, done."
 3152 msgstr ""
 3153 "opozorilo: diskovno zaledje za predogledne sličice je onemogočeno "
 3154 "(cache_disk_backend)\n"
 3155 "če želite vnaprej pripraviti predogledne sličice za rabo programu darktable, morate "
 3156 "omogočiti diskovno zaledje za predogledne sličice\n"
 3157 "nobenih predoglednih sličic ni pripravljenih, končano."
 3158 
 3159 #: ../src/generate-cache/main.c:221
 3160 #, c-format
 3161 msgid "error: ensure that min_mip <= max_mip\n"
 3162 msgstr "napaka: zagotovite da bo min_mip <= max_mip\n"
 3163 
 3164 #: ../src/generate-cache/main.c:226
 3165 #, c-format
 3166 msgid "creating complete lighttable thumbnail cache\n"
 3167 msgstr "ustvarjam vmesni pomnilnik popolno osvetljeno podlago predoglednih sličic\n"
 3168 
 3169 #: ../src/gui/accelerators.c:32 ../src/gui/accelerators.c:69
 3170 msgctxt "accel"
 3171 msgid "global"
 3172 msgstr "globalni"
 3173 
 3174 #: ../src/gui/accelerators.c:37 ../src/gui/accelerators.c:74
 3175 msgctxt "accel"
 3176 msgid "views"
 3177 msgstr "pogledi"
 3178 
 3179 #: ../src/gui/accelerators.c:42 ../src/gui/accelerators.c:52
 3180 #: ../src/gui/accelerators.c:54 ../src/gui/accelerators.c:56
 3181 #: ../src/gui/accelerators.c:58 ../src/gui/accelerators.c:80
 3182 #: ../src/gui/accelerators.c:93 ../src/gui/accelerators.c:95
 3183 #: ../src/gui/accelerators.c:97 ../src/gui/accelerators.c:99
 3184 msgctxt "accel"
 3185 msgid "image operations"
 3186 msgstr "operacije nad slikami"
 3187 
 3188 #: ../src/gui/accelerators.c:47 ../src/gui/accelerators.c:86
 3189 msgctxt "accel"
 3190 msgid "modules"
 3191 msgstr "moduli"
 3192 
 3193 #: ../src/gui/accelerators.c:53 ../src/gui/accelerators.c:94
 3194 msgctxt "accel"
 3195 msgid "increase"
 3196 msgstr "povečaj"
 3197 
 3198 #: ../src/gui/accelerators.c:55 ../src/gui/accelerators.c:96
 3199 msgctxt "accel"
 3200 msgid "decrease"
 3201 msgstr "zmanjšaj"
 3202 
 3203 #: ../src/gui/accelerators.c:57 ../src/gui/accelerators.c:98
 3204 msgctxt "accel"
 3205 msgid "reset"
 3206 msgstr "ponastavi"
 3207 
 3208 #: ../src/gui/accelerators.c:59 ../src/gui/accelerators.c:100 ../src/libs/styles.c:73
 3209 msgctxt "accel"
 3210 msgid "edit"
 3211 msgstr "uredi"
 3212 
 3213 #: ../src/gui/accelerators.c:64 ../src/gui/accelerators.c:105
 3214 msgctxt "accel"
 3215 msgid "lua"
 3216 msgstr "lua"
 3217 
 3218 #: ../src/gui/accelerators.c:695 ../src/libs/lib.c:397
 3219 msgid "deleting preset for obsolete module"
 3220 msgstr "brisanje začetnih nastavitev zastarelega modula"
 3221 
 3222 #: ../src/gui/camera_import_dialog.c:182
 3223 msgid "store value as default"
 3224 msgstr "shrani vrednost kot privzeto"
 3225 
 3226 #: ../src/gui/camera_import_dialog.c:188
 3227 msgid "reset value to default"
 3228 msgstr "ponastavi na privzeto vrednost"
 3229 
 3230 #: ../src/gui/camera_import_dialog.c:212 ../src/libs/geotagging.c:422
 3231 msgid "cancel"
 3232 msgstr "prekliči"
 3233 
 3234 #: ../src/gui/camera_import_dialog.c:212
 3235 msgctxt "camera import"
 3236 msgid "import"
 3237 msgstr "uvozi"
 3238 
 3239 #. Top info
 3240 #: ../src/gui/camera_import_dialog.c:229
 3241 msgid "please wait while prefetching thumbnails of images from camera..."
 3242 msgstr "prosim počakajte dokler ne pridobim predoglednih sličic iz kamere..."
 3243 
 3244 #: ../src/gui/camera_import_dialog.c:236 ../src/libs/session.c:100
 3245 msgid "jobcode"
 3246 msgstr "številka posla"
 3247 
 3248 #: ../src/gui/camera_import_dialog.c:250
 3249 msgid "thumbnail"
 3250 msgstr "predogledna sličica"
 3251 
 3252 #: ../src/gui/camera_import_dialog.c:254
 3253 msgid "storage file"
 3254 msgstr "datoteka shrambe"
 3255 
 3256 #. general settings
 3257 #: ../src/gui/camera_import_dialog.c:273
 3258 msgid "general"
 3259 msgstr "splošno"
 3260 
 3261 #. ignoring of jpegs. hack while we don't handle raw+jpeg in the same directories.
 3262 #: ../src/gui/camera_import_dialog.c:276 ../src/libs/import.c:466
 3263 msgid "ignore JPEG files"
 3264 msgstr "preskoči slike v JPEG"
 3265 
 3266 #: ../src/gui/camera_import_dialog.c:278 ../src/libs/import.c:467
 3267 msgid ""
 3268 "do not load files with an extension of .jpg or .jpeg. this can be useful when there "
 3269 "are raw+JPEG in a directory."
 3270 msgstr ""
 3271 "ne nalagaj datotek s podaljškom .jpg ali .jpeg. uporabno, kadar so v mapi tako surove "
 3272 "slike kot slike v formatu JPEG."
 3273 
 3274 #: ../src/gui/camera_import_dialog.c:287
 3275 msgid "override today's date"
 3276 msgstr "razveljavi današnji datum"
 3277 
 3278 #: ../src/gui/camera_import_dialog.c:290
 3279 msgid ""
 3280 "check this, if you want to override the timestamp used when expanding variables:\n"
 3281 "$(YEAR), $(MONTH), $(DAY),\n"
 3282 "$(HOUR), $(MINUTE), $(SECONDS)"
 3283 msgstr ""
 3284 "preverite to, če želite posebno vrednost časov ob razširjanju spremenljivk:\n"
 3285 "$(YEAR), $(MONTH), $(DAY),\n"
 3286 "$(HOUR), $(MINUTE), $(SECOND)"
 3287 
 3288 #: ../src/gui/camera_import_dialog.c:306
 3289 msgid "images"
 3290 msgstr "slike"
 3291 
 3292 #: ../src/gui/camera_import_dialog.c:307
 3293 msgid "settings"
 3294 msgstr "nastavitve"
 3295 
 3296 #: ../src/gui/camera_import_dialog.c:501
 3297 msgid ""
 3298 "select the images from the list below that you want to import into a new filmroll"
 3299 msgstr ""
 3300 "izberite slike iz spodnjega seznama, ki jih želite uvoziti v naslednji zvitek filma"
 3301 
 3302 #: ../src/gui/camera_import_dialog.c:552
 3303 msgid "please use YYYY-MM-DD format for date override"
 3304 msgstr "prosim uporabljajte format YYYY-MM-DD za razveljavitev datuma"
 3305 
 3306 #. register keys for view switching
 3307 #: ../src/gui/gtk.c:1087
 3308 msgctxt "accel"
 3309 msgid "tethering view"
 3310 msgstr "upravljavski pogled"
 3311 
 3312 #: ../src/gui/gtk.c:1088
 3313 msgctxt "accel"
 3314 msgid "lighttable view"
 3315 msgstr "pogled osvetljene podlage"
 3316 
 3317 #: ../src/gui/gtk.c:1089
 3318 msgctxt "accel"
 3319 msgid "darkroom view"
 3320 msgstr "pogled temnice"
 3321 
 3322 #: ../src/gui/gtk.c:1090
 3323 msgctxt "accel"
 3324 msgid "map view"
 3325 msgstr "pogled mape"
 3326 
 3327 #: ../src/gui/gtk.c:1091
 3328 msgctxt "accel"
 3329 msgid "slideshow view"
 3330 msgstr "pogled diaprojekcije"
 3331 
 3332 #: ../src/gui/gtk.c:1092
 3333 msgctxt "accel"
 3334 msgid "print view"
 3335 msgstr "pogled tiskanja"
 3336 
 3337 #. register ctrl-q to quit:
 3338 #: ../src/gui/gtk.c:1115
 3339 msgctxt "accel"
 3340 msgid "quit"
 3341 msgstr "zapusti"
 3342 
 3343 #. Full-screen accelerators
 3344 #: ../src/gui/gtk.c:1120
 3345 msgctxt "accel"
 3346 msgid "toggle fullscreen"
 3347 msgstr "preklopi na celoten zaslon"
 3348 
 3349 #: ../src/gui/gtk.c:1121
 3350 msgctxt "accel"
 3351 msgid "leave fullscreen"
 3352 msgstr "zapusti celoten zaslon"
 3353 
 3354 #. Side-border hide/show
 3355 #: ../src/gui/gtk.c:1129
 3356 msgctxt "accel"
 3357 msgid "toggle side borders"
 3358 msgstr "preklopi stranske robove"
 3359 
 3360 #. toggle view of header
 3361 #: ../src/gui/gtk.c:1132
 3362 msgctxt "accel"
 3363 msgid "toggle header"
 3364 msgstr "preklopi glavo"
 3365 
 3366 #. View-switch
 3367 #: ../src/gui/gtk.c:1135
 3368 msgctxt "accel"
 3369 msgid "switch view"
 3370 msgstr "preklopi pogled"
 3371 
 3372 #. Global zoom in & zoom out
 3373 #: ../src/gui/gtk.c:1141 ../src/libs/tools/lighttable.c:160
 3374 msgctxt "accel"
 3375 msgid "zoom in"
 3376 msgstr "povečaj"
 3377 
 3378 #: ../src/gui/gtk.c:1142 ../src/libs/tools/lighttable.c:161
 3379 msgctxt "accel"
 3380 msgid "zoom out"
 3381 msgstr "oddalji"
 3382 
 3383 #: ../src/gui/gtkentry.c:186
 3384 msgid "$(ROLL_NAME) - roll of the input image"
 3385 msgstr "$(ROLL_NAME) - zvitek filma vhodnih slik"
 3386 
 3387 #: ../src/gui/gtkentry.c:187
 3388 msgid "$(FILE_FOLDER) - folder containing the input image"
 3389 msgstr "$(FILE_FOLDER) - mapa, ki vsebuje vhodno sliko"
 3390 
 3391 #: ../src/gui/gtkentry.c:188
 3392 msgid "$(FILE_NAME) - basename of the input image"
 3393 msgstr "$(FILE_NAME) - osnovno ime za vhodne slike"
 3394 
 3395 #: ../src/gui/gtkentry.c:189
 3396 msgid "$(FILE_EXTENSION) - extension of the input image"
 3397 msgstr "$(FILE_EXTENSION) - podaljšek vhodne slike"
 3398 
 3399 #: ../src/gui/gtkentry.c:190
 3400 msgid "$(VERSION) - duplicate version"
 3401 msgstr "$(VERSION) - verzija duplikata"
 3402 
 3403 #: ../src/gui/gtkentry.c:191
 3404 msgid "$(SEQUENCE) - sequence number"
 3405 msgstr "$(SEQUENCE) - številka zaporedja"
 3406 
 3407 #: ../src/gui/gtkentry.c:192
 3408 msgid "$(YEAR) - year"
 3409 msgstr "$(YEAR) - leto"
 3410 
 3411 #: ../src/gui/gtkentry.c:193
 3412 msgid "$(MONTH) - month"
 3413 msgstr "$(MONTH) - mesec"
 3414 
 3415 #: ../src/gui/gtkentry.c:194
 3416 msgid "$(DAY) - day"
 3417 msgstr "$(DAY) - dan"
 3418 
 3419 #: ../src/gui/gtkentry.c:195
 3420 msgid "$(HOUR) - hour"
 3421 msgstr "$(HOUR) - ura"
 3422 
 3423 #: ../src/gui/gtkentry.c:196
 3424 msgid "$(MINUTE) - minute"
 3425 msgstr "$(MINUTE) - minuta"
 3426 
 3427 #: ../src/gui/gtkentry.c:197
 3428 msgid "$(SECOND) - second"
 3429 msgstr "$(SECOND) - sekunda"
 3430 
 3431 #: ../src/gui/gtkentry.c:198
 3432 msgid "$(EXIF_YEAR) - EXIF year"
 3433 msgstr "$(EXIF_YEAR) - leto iz EXIF"
 3434 
 3435 #: ../src/gui/gtkentry.c:199
 3436 msgid "$(EXIF_MONTH) - EXIF month"
 3437 msgstr "$(EXIF_MONTH) - mesec iz EXIF"
 3438 
 3439 #: ../src/gui/gtkentry.c:200
 3440 msgid "$(EXIF_DAY) - EXIF day"
 3441 msgstr "$(EXIF_DAY) - dan iz EXIF"
 3442 
 3443 #: ../src/gui/gtkentry.c:201
 3444 msgid "$(EXIF_HOUR) - EXIF hour"
 3445 msgstr "$(EXIF_HOUR) - ura iz EXIF"
 3446 
 3447 #: ../src/gui/gtkentry.c:202
 3448 msgid "$(EXIF_MINUTE) - EXIF minute"
 3449 msgstr "$(EXIF_MINUTE) - minuta iz EXIF"
 3450 
 3451 #: ../src/gui/gtkentry.c:203
 3452 msgid "$(EXIF_SECOND) - EXIF second"
 3453 msgstr "$(EXIF_SECOND) - sekunda iz EXIF"
 3454 
 3455 #: ../src/gui/gtkentry.c:204
 3456 msgid "$(EXIF_ISO) - ISO value"
 3457 msgstr "$(EXIF_ISO) - občutljivost ISO"
 3458 
 3459 #: ../src/gui/gtkentry.c:205
 3460 msgid "$(MAKER) - camera maker"
 3461 msgstr "$(MAKER) - izdelovalec kamere"
 3462 
 3463 #: ../src/gui/gtkentry.c:206
 3464 msgid "$(MODEL) - camera model"
 3465 msgstr "$(MODEL) - model kamere"
 3466 
 3467 #: ../src/gui/gtkentry.c:207
 3468 msgid "$(STARS) - star rating"
 3469 msgstr "$(STARS) - ocene z zvezdicami"
 3470 
 3471 #: ../src/gui/gtkentry.c:208
 3472 msgid "$(LABELS) - colorlabels"
 3473 msgstr "$(LABELS) - barvne oznake"
 3474 
 3475 #: ../src/gui/gtkentry.c:209
 3476 msgid "$(PICTURES_FOLDER) - pictures folder"
 3477 msgstr "$(PICTURES_FOLDER) - mapa s slikami"
 3478 
 3479 #: ../src/gui/gtkentry.c:210
 3480 msgid "$(HOME) - home folder"
 3481 msgstr "$(HOME) - izhodiščna mapa"
 3482 
 3483 #: ../src/gui/gtkentry.c:211
 3484 msgid "$(DESKTOP) - desktop folder"
 3485 msgstr "$(DESKTOP) - mapa namizja"
 3486 
 3487 #: ../src/gui/gtkentry.c:212
 3488 msgid "$(TITLE) - title from metadata"
 3489 msgstr "$(TITLE) - naslov iz metapodatkov"
 3490 
 3491 #: ../src/gui/gtkentry.c:213
 3492 msgid "$(CREATOR) - creator from metadata"
 3493 msgstr "$(CREATOR) - avtor iz metapodatkov"
 3494 
 3495 #: ../src/gui/gtkentry.c:214
 3496 msgid "$(PUBLISHER) - publisher from metadata"
 3497 msgstr "$(PUBLISHER) - izdajatelj iz metapodatkov"
 3498 
 3499 #: ../src/gui/gtkentry.c:215
 3500 msgid "$(RIGHTS) - rights from metadata"
 3501 msgstr "$(RIGHTS) - pravice iz metapodatkov"
 3502 
 3503 #: ../src/gui/guides.c:370
 3504 msgid "extra"
 3505 msgstr "dodatno"
 3506 
 3507 #: ../src/gui/guides.c:371
 3508 msgid "golden sections"
 3509 msgstr "zlati rez"
 3510 
 3511 #: ../src/gui/guides.c:372
 3512 msgid "golden spiral sections"
 3513 msgstr "špiralni zlati rez"
 3514 
 3515 #: ../src/gui/guides.c:373
 3516 msgid "golden spiral"
 3517 msgstr "zlata spirala"
 3518 
 3519 #: ../src/gui/guides.c:374 ../src/imageio/format/pdf.c:678
 3520 #: ../src/iop/denoiseprofile.c:2733 ../src/iop/lens.c:2156 ../src/iop/rawdenoise.c:952
 3521 #: ../src/libs/tools/filter.c:117
 3522 msgid "all"
 3523 msgstr "vse"
 3524 
 3525 #: ../src/gui/guides.c:375
 3526 msgid "show some extra guides"
 3527 msgstr "prikaži nekaj dodatnih vodil"
 3528 
 3529 #: ../src/gui/guides.c:407
 3530 msgid "grid"
 3531 msgstr "mreža"
 3532 
 3533 #. TODO: make the number of lines configurable with a slider?
 3534 #: ../src/gui/guides.c:408
 3535 msgid "rules of thirds"
 3536 msgstr "pravilo tretjin"
 3537 
 3538 #: ../src/gui/guides.c:409
 3539 msgid "metering"
 3540 msgstr "merjenje"
 3541 
 3542 #: ../src/gui/guides.c:410
 3543 msgid "perspective"
 3544 msgstr "perspektiva"
 3545 
 3546 #. TODO: make the number of lines configurable with a slider?
 3547 #: ../src/gui/guides.c:411
 3548 msgid "diagonal method"
 3549 msgstr "diagonalna metoda"
 3550 
 3551 #: ../src/gui/guides.c:412
 3552 msgid "harmonious triangles"
 3553 msgstr "harmonični trikotniki"
 3554 
 3555 #: ../src/gui/guides.c:416
 3556 msgid "golden mean"
 3557 msgstr "zlato povprečje"
 3558 
 3559 #: ../src/gui/hist_dialog.c:140
 3560 msgid "select parts"
 3561 msgstr "izberi dele"
 3562 
 3563 #: ../src/gui/hist_dialog.c:141
 3564 msgid "select _all"
 3565 msgstr "izberi _vse"
 3566 
 3567 #: ../src/gui/hist_dialog.c:141
 3568 msgid "select _none"
 3569 msgstr "ne izberi _nič"
 3570 
 3571 #: ../src/gui/hist_dialog.c:141 ../src/gui/preferences.c:1332 ../src/gui/presets.c:386
 3572 #: ../src/libs/lib.c:217
 3573 msgid "_ok"
 3574 msgstr "_ok"
 3575 
 3576 #: ../src/gui/hist_dialog.c:174 ../src/gui/styles_dialog.c:355
 3577 #: ../src/gui/styles_dialog.c:364
 3578 msgid "include"
 3579 msgstr "vključi"
 3580 
 3581 #: ../src/gui/hist_dialog.c:181 ../src/gui/styles_dialog.c:384
 3582 #: ../src/gui/styles_dialog.c:387
 3583 msgid "item"
 3584 msgstr "postavka"
 3585 
 3586 #: ../src/gui/hist_dialog.c:207
 3587 msgid "can't copy history out of unaltered image"
 3588 msgstr "ne morem kopirati zgodovine slike, ki še ni bila spremenjena"
 3589 
 3590 #. format string and corresponding flag stored into the database
 3591 #: ../src/gui/preferences.c:79 ../src/gui/presets.c:56
 3592 msgid "normal images"
 3593 msgstr "normalne slike"
 3594 
 3595 #: ../src/gui/preferences.c:80 ../src/gui/presets.c:57 ../src/libs/metadata_view.c:286
 3596 msgid "raw"
 3597 msgstr "surove"
 3598 
 3599 #: ../src/gui/preferences.c:81 ../src/gui/presets.c:58
 3600 msgid "HDR"
 3601 msgstr "HDR"
 3602 
 3603 #. language
 3604 #: ../src/gui/preferences.c:215
 3605 msgid "interface language"
 3606 msgstr "jezik vmesnika"
 3607 
 3608 #: ../src/gui/preferences.c:230
 3609 msgid "double click to reset to the system language"
 3610 msgstr "dvojni klik za ponastavitev jezika operacijskega sistema"
 3611 
 3612 #: ../src/gui/preferences.c:232
 3613 msgid ""
 3614 "set the language of the user interface. the system default is marked with an * (needs "
 3615 "a restart)"
 3616 msgstr ""
 3617 "določi jezik uporabniškega vmesnika. sistemska privzeta nastavitev je označena z * "
 3618 "(potreben je ponovni zagon)"
 3619 
 3620 #: ../src/gui/preferences.c:241
 3621 msgid "theme"
 3622 msgstr "tema"
 3623 
 3624 #: ../src/gui/preferences.c:265
 3625 msgid "set the theme for the user interface"
 3626 msgstr "določi temo uporabniškega vmesnika"
 3627 
 3628 #: ../src/gui/preferences.c:276
 3629 msgid "darktable preferences"
 3630 msgstr "nastavitve programa darktable"
 3631 
 3632 #: ../src/gui/preferences.c:278
 3633 msgid "close"
 3634 msgstr "zapri"
 3635 
 3636 #: ../src/gui/preferences.c:485
 3637 msgid "module"
 3638 msgstr "modul"
 3639 
 3640 #. exif
 3641 #: ../src/gui/preferences.c:497 ../src/gui/preferences.c:1377 ../src/gui/presets.c:435
 3642 #: ../src/libs/metadata_view.c:106
 3643 msgid "model"
 3644 msgstr "model"
 3645 
 3646 #: ../src/gui/preferences.c:501 ../src/gui/preferences.c:1385 ../src/gui/presets.c:442
 3647 #: ../src/libs/metadata_view.c:107
 3648 msgid "maker"
 3649 msgstr "izdelovalec"
 3650 
 3651 #: ../src/gui/preferences.c:505 ../src/gui/preferences.c:1393 ../src/gui/presets.c:449
 3652 #: ../src/libs/collect.h:36 ../src/libs/metadata_view.c:108
 3653 msgid "lens"
 3654 msgstr "leče"
 3655 
 3656 #. iso
 3657 #: ../src/gui/preferences.c:509 ../src/gui/preferences.c:1399 ../src/gui/presets.c:455
 3658 #: ../src/libs/camera.c:597 ../src/libs/collect.h:37 ../src/libs/metadata_view.c:113
 3659 msgid "ISO"
 3660 msgstr "ISO"
 3661 
 3662 #. exposure
 3663 #: ../src/gui/preferences.c:513 ../src/gui/preferences.c:1412 ../src/gui/presets.c:468
 3664 #: ../src/iop/exposure.c:105 ../src/iop/exposure.c:884 ../src/iop/relight.c:333
 3665 #: ../src/libs/collect.h:37 ../src/libs/metadata_view.c:110
 3666 msgid "exposure"
 3667 msgstr "ekspozicija"
 3668 
 3669 #. aperture
 3670 #: ../src/gui/preferences.c:517 ../src/gui/preferences.c:1427 ../src/gui/presets.c:483
 3671 #: ../src/libs/camera.c:584 ../src/libs/camera.c:586 ../src/libs/collect.h:37
 3672 #: ../src/libs/metadata_view.c:109
 3673 msgid "aperture"
 3674 msgstr "zaslonka"
 3675 
 3676 #. focal length
 3677 #: ../src/gui/preferences.c:521 ../src/gui/preferences.c:1442 ../src/gui/presets.c:498
 3678 #: ../src/iop/ashift.c:4791 ../src/libs/camera.c:589 ../src/libs/collect.h:36
 3679 #: ../src/libs/metadata_view.c:111
 3680 msgid "focal length"
 3681 msgstr "goriščna razdalja"
 3682 
 3683 #: ../src/gui/preferences.c:526 ../src/iop/borders.c:1023 ../src/iop/levels.c:698
 3684 msgid "auto"
 3685 msgstr "avto"
 3686 
 3687 #. Adding the import/export buttons
 3688 #: ../src/gui/preferences.c:535 ../src/gui/preferences.c:632
 3689 msgctxt "preferences"
 3690 msgid "import"
 3691 msgstr "uvoz"
 3692 
 3693 #: ../src/gui/preferences.c:579
 3694 msgid "shortcuts"
 3695 msgstr "bližnjice"
 3696 
 3697 #: ../src/gui/preferences.c:590
 3698 msgid "shortcut"
 3699 msgstr "bližnjica"
 3700 
 3701 #: ../src/gui/preferences.c:594
 3702 msgid "binding"
 3703 msgstr "povezovanje"
 3704 
 3705 #. Export button
 3706 #. export button
 3707 #: ../src/gui/preferences.c:637 ../src/libs/export.c:673 ../src/libs/styles.c:472
 3708 msgid "export"
 3709 msgstr "izvoz"
 3710 
 3711 #. Setting the notification text
 3712 #: ../src/gui/preferences.c:913
 3713 msgid "press key combination to remap..."
 3714 msgstr "pritisnite kombinacijo tipk za ponovno preslikavo..."
 3715 
 3716 #: ../src/gui/preferences.c:1058 ../src/gui/presets.c:182 ../src/libs/lib.c:334
 3717 #, c-format
 3718 msgid "do you really want to delete the preset `%s'?"
 3719 msgstr "ali res želite brisati nastavitve '%s'?"
 3720 
 3721 #: ../src/gui/preferences.c:1062 ../src/gui/presets.c:186 ../src/libs/lib.c:338
 3722 msgid "delete preset?"
 3723 msgstr "brišem nastavitve?"
 3724 
 3725 #. Non-zero value indicates export
 3726 #: ../src/gui/preferences.c:1098
 3727 msgid "select file to export"
 3728 msgstr "izberi datoteko za izvoz"
 3729 
 3730 #. Zero value indicates import
 3731 #: ../src/gui/preferences.c:1124
 3732 msgid "select file to import"
 3733 msgstr "izberi datoteko za uvoz"
 3734 
 3735 #: ../src/gui/preferences.c:1125 ../src/gui/preferences.c:1209 ../src/libs/collect.c:243
 3736 #: ../src/libs/copy_history.c:78 ../src/libs/geotagging.c:477 ../src/libs/import.c:776
 3737 #: ../src/libs/import.c:883 ../src/libs/styles.c:324
 3738 msgid "_open"
 3739 msgstr "_odpri"
 3740 
 3741 #: ../src/gui/preferences.c:1168
 3742 msgid ""
 3743 "are you sure you want to restore the default keybindings? this will erase any "
 3744 "modifications you have made."
 3745 msgstr ""
 3746 "ali ste prepričani, da želite obnoviti privzete nastavitve tipk. to bo zbrisalo vse "
 3747 "spremembe, ki ste jih naredili."
 3748 
 3749 #. Zero value indicates import
 3750 #: ../src/gui/preferences.c:1208
 3751 msgid "select preset to import"
 3752 msgstr "izberi prednastavitve za uvoz"
 3753 
 3754 #: ../src/gui/preferences.c:1227
 3755 msgid "failed to import preset"
 3756 msgstr "izpad uvoza prednastavitev"
 3757 
 3758 #: ../src/gui/preferences.c:1327 ../src/gui/presets.c:385
 3759 #, c-format
 3760 msgid "edit `%s' for module `%s'"
 3761 msgstr "uredi '%s' za modul '%s'"
 3762 
 3763 #: ../src/gui/preferences.c:1354 ../src/gui/presets.c:412 ../src/libs/lib.c:246
 3764 msgid "description or further information"
 3765 msgstr "opis ali nadaljnja informacija"
 3766 
 3767 #: ../src/gui/preferences.c:1357 ../src/gui/presets.c:415
 3768 msgid "auto apply this preset to matching images"
 3769 msgstr "avtomatsko uporabi te nastavitve za ustrezne slike"
 3770 
 3771 #: ../src/gui/preferences.c:1360 ../src/gui/presets.c:418
 3772 msgid "only show this preset for matching images"
 3773 msgstr "samo pokaži te nastavitve za ustrezne slike"
 3774 
 3775 #: ../src/gui/preferences.c:1362 ../src/gui/presets.c:419
 3776 msgid ""
 3777 "be very careful with this option. this might be the last time you see your preset."
 3778 msgstr "bodite previdni s to nastavitvijo. lahko je zadnjič, da vidite te nastavitve."
 3779 
 3780 #: ../src/gui/preferences.c:1376 ../src/gui/presets.c:434
 3781 #, no-c-format
 3782 msgid "string to match model (use % as wildcard)"
 3783 msgstr "šablona za model ustreznosti (uporabi % kot splošni model)"
 3784 
 3785 #: ../src/gui/preferences.c:1384 ../src/gui/presets.c:441
 3786 #, no-c-format
 3787 msgid "string to match maker (use % as wildcard)"
 3788 msgstr "šablona, da bi našli ustreznega izdelovalca (uporabi % kot splošni model)"
 3789 
 3790 #: ../src/gui/preferences.c:1392 ../src/gui/presets.c:448
 3791 #, no-c-format
 3792 msgid "string to match lens (use % as wildcard)"
 3793 msgstr "šablona za iskanje leče (uporabi % kot splošni model)"
 3794 
 3795 #: ../src/gui/preferences.c:1402 ../src/gui/presets.c:458
 3796 msgid "minimum ISO value"
 3797 msgstr "najmanjša občutljivost ISO"
 3798 
 3799 #: ../src/gui/preferences.c:1405 ../src/gui/presets.c:461
 3800 msgid "maximum ISO value"
 3801 msgstr "največja občutljivost ISO"
 3802 
 3803 #: ../src/gui/preferences.c:1416 ../src/gui/presets.c:472
 3804 msgid "minimum exposure time"
 3805 msgstr "najkrajša ekspozicija"
 3806 
 3807 #: ../src/gui/preferences.c:1417 ../src/gui/presets.c:473
 3808 msgid "maximum exposure time"
 3809 msgstr "najdaljša ekspozicija"
 3810 
 3811 #: ../src/gui/preferences.c:1431 ../src/gui/presets.c:487
 3812 msgid "minimum aperture value"
 3813 msgstr "najmanjša vrednost zaslonke"
 3814 
 3815 #: ../src/gui/preferences.c:1432 ../src/gui/presets.c:488
 3816 msgid "maximum aperture value"
 3817 msgstr "največja vrednost zaslonke"
 3818 
 3819 #: ../src/gui/preferences.c:1447 ../src/gui/presets.c:504
 3820 msgid "minimum focal length"
 3821 msgstr "najkrajša goriščna razdalja"
 3822 
 3823 #: ../src/gui/preferences.c:1448 ../src/gui/presets.c:505
 3824 msgid "maximum focal length"
 3825 msgstr "najdaljša goriščna razdalja"
 3826 
 3827 #. raw/hdr/ldr
 3828 #: ../src/gui/preferences.c:1457 ../src/gui/presets.c:511
 3829 #: ../src/imageio/format/j2k.c:644
 3830 msgid "format"
 3831 msgstr "format"
 3832 
 3833 #: ../src/gui/preferences.c:1564 ../src/imageio/storage/disk.c:96
 3834 #: ../src/imageio/storage/gallery.c:108 ../src/imageio/storage/latex.c:107
 3835 msgid "_select as output destination"
 3836 msgstr "_izberi kot cilj izhoda"
 3837 
 3838 #: ../src/gui/preferences.c:1575
 3839 #, c-format
 3840 msgid "preset %s was successfully saved"
 3841 msgstr "prednastavitev %s je bila uspešno shranjena"
 3842 
 3843 #. then show edit dialog
 3844 #: ../src/gui/presets.c:218 ../src/gui/presets.c:641 ../src/gui/presets.c:648
 3845 #: ../src/gui/presets.c:650 ../src/gui/presets.c:652 ../src/libs/lib.c:292
 3846 #: ../src/libs/lib.c:306 ../src/libs/lib.c:314 ../src/libs/lib.c:316
 3847 #: ../src/libs/lib.c:318
 3848 msgid "new preset"
 3849 msgstr "nova nastavitev"
 3850 
 3851 #: ../src/gui/presets.c:224
 3852 msgid "please give preset a name"
 3853 msgstr "prosim, dajte nastavitvi ime"
 3854 
 3855 #: ../src/gui/presets.c:229
 3856 msgid "unnamed preset"
 3857 msgstr "neimenovana nastavitev"
 3858 
 3859 #: ../src/gui/presets.c:254 ../src/libs/lib.c:140
 3860 #, c-format
 3861 msgid ""
 3862 "preset `%s' already exists.\n"
 3863 "do you want to overwrite?"
 3864 msgstr ""
 3865 "nastavitev `%s' že obstaja.\n"
 3866 "ali jo želite prepisati?"
 3867 
 3868 #: ../src/gui/presets.c:259 ../src/libs/lib.c:144
 3869 msgid "overwrite preset?"
 3870 msgstr "prepišem nastavitev?"
 3871 
 3872 #: ../src/gui/presets.c:408 ../src/libs/lib.c:242
 3873 msgid "name of the preset"
 3874 msgstr "ime nastavitve"
 3875 
 3876 #: ../src/gui/presets.c:884 ../src/gui/presets.c:897
 3877 msgid "(default)"
 3878 msgstr "(privzeto)"
 3879 
 3880 #: ../src/gui/presets.c:908
 3881 msgid "disabled: wrong module version"
 3882 msgstr "onemogočeno: napačna verzija modula"
 3883 
 3884 #: ../src/gui/presets.c:932 ../src/libs/lib.c:483
 3885 msgid "edit this preset.."
 3886 msgstr "uredi to nastavitev.."
 3887 
 3888 #: ../src/gui/presets.c:936 ../src/libs/lib.c:487
 3889 msgid "delete this preset"
 3890 msgstr "briši to nastavitev"
 3891 
 3892 #: ../src/gui/presets.c:942 ../src/libs/lib.c:494
 3893 msgid "store new preset.."
 3894 msgstr "shrani novo nastavitev.."
 3895 
 3896 #: ../src/gui/presets.c:948 ../src/libs/lib.c:506
 3897 msgid "update preset"
 3898 msgstr "osveži nastavitev"
 3899 
 3900 #: ../src/gui/presets.c:961
 3901 msgid "favourite"
 3902 msgstr "priljubljena"
 3903 
 3904 #: ../src/gui/styles_dialog.c:168 ../src/gui/styles_dialog.c:174
 3905 #: ../src/libs/styles.c:311
 3906 #, c-format
 3907 msgid "style %s was successfully saved"
 3908 msgstr "slog %s je bil uspešno shranjen"
 3909 
 3910 #: ../src/gui/styles_dialog.c:272
 3911 msgid "edit style"
 3912 msgstr "uredi slog"
 3913 
 3914 #: ../src/gui/styles_dialog.c:273
 3915 msgid "duplicate style"
 3916 msgstr "dupliciraj slog"
 3917 
 3918 #: ../src/gui/styles_dialog.c:274
 3919 msgid "creates a duplicate of the style before applying changes"
 3920 msgstr "ustvari duplikat sloga pred uveljavljanjem sprememb"
 3921 
 3922 #: ../src/gui/styles_dialog.c:278
 3923 msgid "create new style"
 3924 msgstr "ustvari nov slog"
 3925 
 3926 #: ../src/gui/styles_dialog.c:317
 3927 msgid "enter a name for the new style"
 3928 msgstr "vnesite ime novega sloga"
 3929 
 3930 #: ../src/gui/styles_dialog.c:321
 3931 msgid "enter a description for the new style, this description is searchable"
 3932 msgstr "vnesite opis novega sloga, po teh opisih lahko preiskujete"
 3933 
 3934 #: ../src/gui/styles_dialog.c:376
 3935 msgid "update"
 3936 msgstr "osveži"
 3937 
 3938 #: ../src/gui/styles_dialog.c:471
 3939 msgid "can't create style out of unaltered image"
 3940 msgstr "ne morem ustvariti sloga iz nespremenjene slike"
 3941 
 3942 #: ../src/imageio/format/copy.c:124 ../src/libs/copy_history.c:284
 3943 #: ../src/libs/image.c:204
 3944 msgid "copy"
 3945 msgstr "kopiraj"
 3946 
 3947 #: ../src/imageio/format/copy.c:140
 3948 msgid ""
 3949 "do a 1:1 copy of the selected files.\n"
 3950 "the global options below do not apply!"
 3951 msgstr ""
 3952 "izvedi kopijo 1:1 izbranih datotek.\n"
 3953 "globalne nastavitve pri tem ne veljajo!"
 3954 
 3955 #: ../src/imageio/format/exr.cc:189
 3956 msgid "the selected output profile doesn't work well with exr"
 3957 msgstr "izbrani izhodni profil ne deluje dobro z exr"
 3958 
 3959 #: ../src/imageio/format/exr.cc:336
 3960 msgid "OpenEXR (float)"
 3961 msgstr "OpenEXR (plavajoča veijca)"
 3962 
 3963 #: ../src/imageio/format/exr.cc:355
 3964 msgid "compression mode"
 3965 msgstr "način stiskanja"
 3966 
 3967 #: ../src/imageio/format/exr.cc:358
 3968 msgid "RLE"
 3969 msgstr "RLE"
 3970 
 3971 #: ../src/imageio/format/exr.cc:359
 3972 msgid "ZIPS"
 3973 msgstr "ZIPS"
 3974 
 3975 #: ../src/imageio/format/exr.cc:360
 3976 msgid "ZIP"
 3977 msgstr "ZIP"
 3978 
 3979 #: ../src/imageio/format/exr.cc:361
 3980 msgid "PIZ (default)"
 3981 msgstr "PIZ (privzeto)"
 3982 
 3983 #: ../src/imageio/format/exr.cc:362
 3984 msgid "PXR24 (lossy)"
 3985 msgstr "PXR24 (približen)"
 3986 
 3987 #: ../src/imageio/format/exr.cc:363
 3988 msgid "B44 (lossy)"
 3989 msgstr "B44 (približen)"
 3990 
 3991 #: ../src/imageio/format/exr.cc:364
 3992 msgid "B44A (lossy)"
 3993 msgstr "B44A (približen)"
 3994 
 3995 #: ../src/imageio/format/j2k.c:611
 3996 msgid "JPEG 2000 (12-bit)"
 3997 msgstr "JPEG 2000 (12-bitov)"
 3998 
 3999 #: ../src/imageio/format/j2k.c:645
 4000 msgid "J2K"
 4001 msgstr "J2K"
 4002 
 4003 #: ../src/imageio/format/j2k.c:646
 4004 msgid "jp2"
 4005 msgstr "jp2"
 4006 
 4007 #: ../src/imageio/format/j2k.c:659
 4008 msgid "DCP mode"
 4009 msgstr "DCP režim"
 4010 
 4011 #: ../src/imageio/format/j2k.c:661
 4012 msgid "Cinema2K, 24FPS"
 4013 msgstr "Cinema2K, 24FPS"
 4014 
 4015 #: ../src/imageio/format/j2k.c:662
 4016 msgid "Cinema2K, 48FPS"
 4017 msgstr "Cinema2K, 48FPS"
 4018 
 4019 #: ../src/imageio/format/j2k.c:663
 4020 msgid "Cinema4K, 24FPS"
 4021 msgstr "Cinema4K, 24FPS"
 4022 
 4023 #: ../src/imageio/format/jpeg.c:576
 4024 msgid "JPEG (8-bit)"
 4025 msgstr "JPEG (8-bitov)"
 4026 
 4027 #: ../src/imageio/format/pdf.c:77 ../src/imageio/format/png.c:527
 4028 #: ../src/imageio/format/tiff.c:467
 4029 msgid "8 bit"
 4030 msgstr "8 bit"
 4031 
 4032 #: ../src/imageio/format/pdf.c:78 ../src/imageio/format/png.c:528
 4033 #: ../src/imageio/format/tiff.c:468
 4034 msgid "16 bit"
 4035 msgstr "16 bit"
 4036 
 4037 #: ../src/imageio/format/pdf.c:200 ../src/imageio/format/pdf.c:485
 4038 msgid "invalid paper size"
 4039 msgstr "neveljavna velikost papirja"
 4040 
 4041 #: ../src/imageio/format/pdf.c:207
 4042 msgid "invalid border size, using 0"
 4043 msgstr "neveljavna velikost roba, privzemam 0"
 4044 
 4045 #: ../src/imageio/format/pdf.c:256 ../src/imageio/storage/disk.c:294
 4046 #: ../src/imageio/storage/email.c:135 ../src/imageio/storage/facebook.c:1306
 4047 #: ../src/imageio/storage/flickr.c:654 ../src/imageio/storage/gallery.c:345
 4048 #: ../src/imageio/storage/gallery.c:383 ../src/imageio/storage/picasa.c:1302
 4049 #: ../src/imageio/storage/piwigo.c:974
 4050 #, c-format
 4051 msgid "could not export to file `%s'!"
 4052 msgstr "nisem mogel izvoziti v datoteko `%s'!"
 4053 
 4054 #: ../src/imageio/format/pdf.c:410
 4055 msgid "PDF"
 4056 msgstr "PDF"
 4057 
 4058 #. title
 4059 #. create labels
 4060 #. clang-format off
 4061 #. xmp
 4062 #. DT_COLLECTION_SORT_CUSTOM_ORDER
 4063 #: ../src/imageio/format/pdf.c:580 ../src/imageio/storage/facebook.c:1118
 4064 #: ../src/imageio/storage/flickr.c:538 ../src/imageio/storage/gallery.c:184
 4065 #: ../src/imageio/storage/latex.c:184 ../src/imageio/storage/piwigo.c:864
 4066 #: ../src/libs/collect.h:34 ../src/libs/metadata.c:336 ../src/libs/metadata_view.c:122
 4067 #: ../src/libs/tools/filter.c:147
 4068 msgid "title"
 4069 msgstr "naslov"
 4070 
 4071 #: ../src/imageio/format/pdf.c:590
 4072 msgid "enter the title of the pdf"
 4073 msgstr "vnesite naslov pdf dokumenta"
 4074 
 4075 #. // papers
 4076 #: ../src/imageio/format/pdf.c:603 ../src/libs/print_settings.c:1275
 4077 msgid "paper size"
 4078 msgstr "velikost papirja"
 4079 
 4080 #: ../src/imageio/format/pdf.c:608
 4081 msgid ""
 4082 "paper size of the pdf\n"
 4083 "either one from the list or \"<width> [unit] x <height> <unit>\n"
 4084 "example: 210 mm x 2.97 cm"
 4085 msgstr ""
 4086 "velikost papirja za pdf\n"
 4087 "bodisi iz seznama ali \"<širina> [enota] x <višina> <enota>\n"
 4088 "npr.: 210 mm x 2.97 cm"
 4089 
 4090 #: ../src/imageio/format/pdf.c:618
 4091 msgid "page orientation"
 4092 msgstr "orientacija strani"
 4093 
 4094 #: ../src/imageio/format/pdf.c:619 ../src/iop/borders.c:1024
 4095 #: ../src/libs/print_settings.c:1284
 4096 msgid "portrait"
 4097 msgstr "pokončno"
 4098 
 4099 #: ../src/imageio/format/pdf.c:620 ../src/iop/borders.c:1025
 4100 #: ../src/libs/print_settings.c:1285
 4101 msgid "landscape"
 4102 msgstr "ležeče"
 4103 
 4104 #: ../src/imageio/format/pdf.c:623
 4105 msgid "paper orientation of the pdf"
 4106 msgstr "orientacija papirja za pdf"
 4107 
 4108 #. border
 4109 #: ../src/imageio/format/pdf.c:628
 4110 msgid "border"
 4111 msgstr "rob"
 4112 
 4113 #: ../src/imageio/format/pdf.c:638
 4114 msgid ""
 4115 "empty space around the pdf\n"
 4116 "format: size + unit\n"
 4117 "examples: 10 mm, 1 inch"
 4118 msgstr ""
 4119 "praznen prosto okrog pdf\n"
 4120 "format: velikost + enota\n"
 4121 "npr.: 10 mm, 1 inch"
 4122 
 4123 #. dpi
 4124 #: ../src/imageio/format/pdf.c:650
 4125 msgid "dpi"
 4126 msgstr "dpi"
 4127 
 4128 #: ../src/imageio/format/pdf.c:658
 4129 msgid "dpi of the images inside the pdf"
 4130 msgstr "dpi za slike znotraj pdf"
 4131 
 4132 #: ../src/imageio/format/pdf.c:665
 4133 msgid "rotate images"
 4134 msgstr "zasukaj slike"
 4135 
 4136 #: ../src/imageio/format/pdf.c:670
 4137 msgid ""
 4138 "images can be rotated to match the pdf orientation to waste less space when printing"
 4139 msgstr ""
 4140 "slike so lahko zasukane v skladu z orientacijo pdf \n"
 4141 "tako da se bolje izkoristi prostor pri tisku"
 4142 
 4143 #: ../src/imageio/format/pdf.c:677
 4144 msgid "TODO: pages"
 4145 msgstr "še narediti: strani"
 4146 
 4147 #: ../src/imageio/format/pdf.c:679
 4148 msgid "single images"
 4149 msgstr "posamične slike"
 4150 
 4151 #: ../src/imageio/format/pdf.c:680
 4152 msgid "contact sheet"
 4153 msgstr "stran kontaktov"
 4154 
 4155 #. gtk_grid_attach(grid, GTK_WIDGET(d->pages), 0, ++line, 2, 1);
 4156 #. g_signal_connect(G_OBJECT(d->pages), "value-changed", G_CALLBACK(pages_toggle_callback), self);
 4157 #: ../src/imageio/format/pdf.c:683
 4158 msgid "what pages should be added to the pdf"
 4159 msgstr "katere strani naj bi bile dodane pdf-u"
 4160 
 4161 #: ../src/imageio/format/pdf.c:690
 4162 msgid "embed icc profiles"
 4163 msgstr "vgradi icc profil"
 4164 
 4165 #: ../src/imageio/format/pdf.c:695
 4166 msgid "images can be tagged with their icc profile"
 4167 msgstr "slike so lahko označene z njihovim icc profilom"
 4168 
 4169 #: ../src/imageio/format/pdf.c:701 ../src/imageio/format/png.c:526
 4170 #: ../src/imageio/format/tiff.c:466
 4171 msgid "bit depth"
 4172 msgstr "bitna globina"
 4173 
 4174 #: ../src/imageio/format/pdf.c:711
 4175 msgid "bits per channel of the embedded images"
 4176 msgstr "bitov na kanal vgrajenih slik"
 4177 
 4178 #: ../src/imageio/format/pdf.c:717 ../src/imageio/format/png.c:540
 4179 #: ../src/imageio/format/tiff.c:481 ../src/iop/graduatednd.c:1207
 4180 msgid "compression"
 4181 msgstr "stiskanje"
 4182 
 4183 #: ../src/imageio/format/pdf.c:718 ../src/imageio/format/tiff.c:482
 4184 msgid "uncompressed"
 4185 msgstr "nestisnjeno"
 4186 
 4187 #: ../src/imageio/format/pdf.c:719 ../src/imageio/format/tiff.c:483
 4188 msgid "deflate"
 4189 msgstr "skrči"
 4190 
 4191 #: ../src/imageio/format/pdf.c:722
 4192 msgid ""
 4193 "method used for image compression\n"
 4194 "uncompressed -- fast but big files\n"
 4195 "deflate -- smaller files but slower"
 4196 msgstr ""
 4197 "metoda za uporabljena za stiskanje slik\n"
 4198 "nestisnjen -- hitro a velike datoteke\n"
 4199 "stisnjen - majhne datoteke a počasno"
 4200 
 4201 #: ../src/imageio/format/pdf.c:730
 4202 msgid "image mode"
 4203 msgstr "slikovni način"
 4204 
 4205 #: ../src/imageio/format/pdf.c:731
 4206 msgid "normal"
 4207 msgstr "normalni"
 4208 
 4209 #: ../src/imageio/format/pdf.c:732
 4210 msgid "draft"
 4211 msgstr "osnutek"
 4212 
 4213 #: ../src/imageio/format/pdf.c:733
 4214 msgid "debug"
 4215 msgstr "išči napake"
 4216 
 4217 #: ../src/imageio/format/pdf.c:736
 4218 msgid ""
 4219 "normal -- just put the images into the pdf\n"
 4220 "draft -- images are replaced with boxes\n"
 4221 "debug -- only show the outlines and bounding boxen"
 4222 msgstr ""
 4223 "normal -- samo vstavi sliko v pdf\n"
 4224 "osnutek -- slike so označene z okvirji\n"
 4225 "iskanje napak -- samo pokaži obrise in okvirje"
 4226 
 4227 #: ../src/imageio/format/pfm.c:119
 4228 msgid "PFM (float)"
 4229 msgstr "PFM (plavajoča vejica)"
 4230 
 4231 #: ../src/imageio/format/png.c:485
 4232 msgid "PNG (8/16-bit)"
 4233 msgstr "PNG (8/16-bitov)"
 4234 
 4235 #: ../src/imageio/format/ppm.c:108
 4236 msgid "PPM (16-bit)"
 4237 msgstr "PPM (16-bitov)"
 4238 
 4239 #: ../src/imageio/format/tiff.c:411
 4240 msgid "TIFF (8/16/32-bit)"
 4241 msgstr "TIFF (8/16/32-bitov)"
 4242 
 4243 #: ../src/imageio/format/tiff.c:469
 4244 msgid "32 bit (float)"
 4245 msgstr "32 bit (plavajoča vejica)"
 4246 
 4247 #: ../src/imageio/format/tiff.c:484
 4248 msgid "deflate with predictor"
 4249 msgstr "skrči s prediktorjem"
 4250 
 4251 #: ../src/imageio/format/tiff.c:485
 4252 msgid "deflate with predictor (float)"
 4253 msgstr "skrči s prediktorjem (tekoče)"
 4254 
 4255 #: ../src/imageio/format/tiff.c:492
 4256 msgid "compression level"
 4257 msgstr "nivo kompresije"
 4258 
 4259 #: ../src/imageio/format/webp.c:286
 4260 msgid "WebP (8-bit)"
 4261 msgstr "WebP (8-bitov)"
 4262 
 4263 #: ../src/imageio/format/webp.c:318
 4264 msgid "compression type"
 4265 msgstr "vrsta stiskanja"
 4266 
 4267 #: ../src/imageio/format/webp.c:319
 4268 msgid "lossy"
 4269 msgstr "aproksimativen"
 4270 
 4271 #: ../src/imageio/format/webp.c:320
 4272 msgid "lossless"
 4273 msgstr "brez izgub"
 4274 
 4275 #: ../src/imageio/format/webp.c:329
 4276 msgid "applies only to lossy setting"
 4277 msgstr "se nanaša samo na aproksimativno nastavitev"
 4278 
 4279 #: ../src/imageio/format/webp.c:336
 4280 msgid "image hint"
 4281 msgstr "namig za sliko"
 4282 
 4283 #: ../src/imageio/format/webp.c:338
 4284 msgid ""
 4285 "image characteristics hint for the underlying encoder.\n"
 4286 "picture : digital picture, like portrait, inner shot\n"
 4287 "photo  : outdoor photograph, with natural lighting\n"
 4288 "graphic : discrete tone image (graph, map-tile etc)"
 4289 msgstr ""
 4290 "osnovne značilnosti slike za kodiranje.\n"
 4291 "slika: digitalna slika kot npr. portret posneta v notranjosti\n"
 4292 "fotografija: zunanja fotografija z naravno svetlobo\n"
 4293 "grafika: slika v diskretnih tonih (grafikon, zemljevid itd.)"
 4294 
 4295 #: ../src/imageio/format/webp.c:342
 4296 msgid "default"
 4297 msgstr "privzeto"
 4298 
 4299 #: ../src/imageio/format/webp.c:343
 4300 msgid "picture"
 4301 msgstr "slika"
 4302 
 4303 #: ../src/imageio/format/webp.c:344
 4304 msgid "photo"
 4305 msgstr "fotografija"
 4306 
 4307 #: ../src/imageio/format/webp.c:345
 4308 msgid "graphic"
 4309 msgstr "grafika"
 4310 
 4311 #: ../src/imageio/storage/disk.c:63
 4312 msgid "file on disk"
 4313 msgstr "datoteka na disku"
 4314 
 4315 #: ../src/imageio/storage/disk.c:157 ../src/imageio/storage/gallery.c:170
 4316 #: ../src/imageio/storage/latex.c:169
 4317 msgid ""
 4318 "enter the path where to put exported images\n"
 4319 "variables support bash like string manipulation\n"
 4320 "recognized variables:"
 4321 msgstr ""
 4322 "vnesite pot kamor naj se shranijo izvožene slike\n"
 4323 "spremenljivke podpirajo bash-eve manipulacije z besedili\n"
 4324 "prepoznane spremenljivke:"
 4325 
 4326 #: ../src/imageio/storage/disk.c:174
 4327 msgid "on conflict"
 4328 msgstr "pri konfliktu"
 4329 
 4330 #: ../src/imageio/storage/disk.c:175
 4331 msgid "create unique filename"
 4332 msgstr "ustvari enolično ime datoteke"
 4333 
 4334 #: ../src/imageio/storage/disk.c:176 ../src/libs/copy_history.c:324
 4335 msgid "overwrite"
 4336 msgstr "prepiši"
 4337 
 4338 #: ../src/imageio/storage/disk.c:255 ../src/imageio/storage/gallery.c:273
 4339 #: ../src/imageio/storage/latex.c:272
 4340 #, c-format
 4341 msgid "could not create directory `%s'!"
 4342 msgstr "nisem mogel ustvariti mape `%s'!"
 4343 
 4344 #: ../src/imageio/storage/disk.c:262
 4345 #, c-format
 4346 msgid "could not write to directory `%s'!"
 4347 msgstr "nisem mogel pisati v mapo `%s'!"
 4348 
 4349 #: ../src/imageio/storage/disk.c:299 ../src/imageio/storage/email.c:142
 4350 #: ../src/imageio/storage/gallery.c:391 ../src/imageio/storage/latex.c:361
 4351 #, c-format
 4352 msgid "%d/%d exported to `%s'"
 4353 msgid_plural "%d/%d exported to `%s'"
 4354 msgstr[0] "%d/%d izvožen v `%s'"
 4355 msgstr[1] "%d/%d izvožena v `%s'"
 4356 msgstr[2] "%d/%d izvoženi v `%s'"
 4357 msgstr[3] "%d/%d izvoženih v `%s'"
 4358 
 4359 #: ../src/imageio/storage/email.c:51
 4360 msgid "send as email"
 4361 msgstr "poslano po elektronski pošti"
 4362 
 4363 #: ../src/imageio/storage/email.c:196
 4364 msgid "images exported from darktable"
 4365 msgstr "slike izvožene iz programa darktable"
 4366 
 4367 #: ../src/imageio/storage/email.c:249
 4368 msgid "could not launch email client!"
 4369 msgstr "nisem mogel aktivirati poštnega odjemalca!"
 4370 
 4371 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:255
 4372 #, c-format
 4373 msgid "[facebook] unexpected URL format\n"
 4374 msgstr "[facebook] nepričakovan format spletnega naslova\n"
 4375 
 4376 #. //////////// build & show the validation dialog
 4377 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:619
 4378 msgid ""
 4379 "step 1: a new window or tab of your browser should have been loaded. you have to "
 4380 "login into your facebook account there and authorize darktable to upload photos "
 4381 "before continuing."
 4382 msgstr ""
 4383 "korak 1: novo okno ali nov zavihek vašega brskalnika mora biti naložen. prijavljeni "
 4384 "ste na vaš račun v facebooku in pred nadaljevanjem ste dovolili programu darktable, "
 4385 "da prenese fotografije."
 4386 
 4387 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:622
 4388 msgid "step 2: paste your browser URL and click the OK button once you are done."
 4389 msgstr ""
 4390 "korak 2: prilepite vaš spletni naslov iz brskalnika v darktable in kliknite gumb "
 4391 "<OK>, ko ste opravili."
 4392 
 4393 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:628 ../src/imageio/storage/facebook.c:723
 4394 msgid "facebook authentication"
 4395 msgstr "overovljenje na facebooku"
 4396 
 4397 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:636
 4398 msgid "URL:"
 4399 msgstr "URL:"
 4400 
 4401 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:658
 4402 msgid "please enter the validation URL"
 4403 msgstr "prosim vnesite spletni naslov za potrditev"
 4404 
 4405 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:668
 4406 msgid "the given URL is not valid, it should look like: "
 4407 msgstr "vnesen spletni naslov ni veljaven, mora biti podoben: "
 4408 
 4409 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:699
 4410 msgid "authentication successful"
 4411 msgstr "uspešna overovitev"
 4412 
 4413 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:703
 4414 msgid "authentication failed"
 4415 msgstr "overovitev je spodletela"
 4416 
 4417 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:716
 4418 msgid ""
 4419 "a new window or tab of your browser should have been loaded. you have to login into "
 4420 "your facebook account there and authorize darktable to upload photos before "
 4421 "continuing."
 4422 msgstr ""
 4423 "novo okno ali nov zavihek vašega brskalnika bi moral biti naložen. morate se "
 4424 "prijaviti ste na vaš račun v facebooku in pred nadaljevanjem morate dovoliti programu "
 4425 "darktable, da prenese fotografije."
 4426 
 4427 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:849 ../src/imageio/storage/picasa.c:907
 4428 msgid "new account"
 4429 msgstr "novi račun"
 4430 
 4431 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:854 ../src/imageio/storage/picasa.c:912
 4432 msgid "other account"
 4433 msgstr "drugi račun"
 4434 
 4435 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:883 ../src/imageio/storage/picasa.c:941
 4436 msgid "unable to retrieve the album list"
 4437 msgstr "ne morem pridobiti seznama albumov"
 4438 
 4439 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:891 ../src/imageio/storage/flickr.c:392
 4440 #: ../src/imageio/storage/flickr.c:419 ../src/imageio/storage/piwigo.c:523
 4441 #: ../src/imageio/storage/piwigo.c:587
 4442 msgid "create new album"
 4443 msgstr "ustvari nov album"
 4444 
 4445 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:963 ../src/imageio/storage/picasa.c:992
 4446 #: ../src/imageio/storage/picasa.c:1136
 4447 msgid "logout"
 4448 msgstr "odjava"
 4449 
 4450 #. Set default permission to private
 4451 #. login button
 4452 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:969 ../src/imageio/storage/facebook.c:989
 4453 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:1036 ../src/imageio/storage/facebook.c:1062
 4454 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:1181 ../src/imageio/storage/flickr.c:480
 4455 #: ../src/imageio/storage/picasa.c:998 ../src/imageio/storage/picasa.c:1140
 4456 #: ../src/imageio/storage/picasa.c:1153 ../src/imageio/storage/picasa.c:1211
 4457 #: ../src/imageio/storage/piwigo.c:809
 4458 msgid "login"
 4459 msgstr "prijava"
 4460 
 4461 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:1097
 4462 msgid "facebook webalbum"
 4463 msgstr "facebookov spletni album"
 4464 
 4465 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:1119 ../src/imageio/storage/flickr.c:553
 4466 msgid "summary"
 4467 msgstr "povzetek"
 4468 
 4469 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:1120
 4470 msgid "privacy"
 4471 msgstr "zasebnost"
 4472 
 4473 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:1166
 4474 msgid "only me"
 4475 msgstr "samo jaz"
 4476 
 4477 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:1169 ../src/imageio/storage/flickr.c:506
 4478 #: ../src/imageio/storage/piwigo.c:835
 4479 msgid "friends"
 4480 msgstr "prijatelji"
 4481 
 4482 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:1172
 4483 msgid "public"
 4484 msgstr "javnost"
 4485 
 4486 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:1175
 4487 msgid "friends of friends"
 4488 msgstr "prijatelji prijateljev"
 4489 
 4490 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:1315
 4491 msgid "unable to create album, no title provided"
 4492 msgstr "ne morem ustvariti albuma, nimam naslova"
 4493 
 4494 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:1324
 4495 msgid "unable to create album"
 4496 msgstr "ne morem ustvariti albuma"
 4497 
 4498 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:1334
 4499 msgid "unable to export photo to webalbum"
 4500 msgstr "ne morem izvoziti fotografije v spletni album"
 4501 
 4502 #. this makes sense only if the export was successful
 4503 #: ../src/imageio/storage/facebook.c:1346
 4504 #, c-format
 4505 msgid "%d/%d exported to facebook webalbum"
 4506 msgid_plural "%d/%d exported to facebook webalbum"
 4507 msgstr[0] "%d/%d izvožena v spletni album na facebook"
 4508 msgstr[1] "%d/%d izvoženi v spletni album na facebook"
 4509 msgstr[2] "%d/%d izvožene v spletni album na facebook"
 4510 msgstr[3] "%d/%d izvoženo v spletni album na facebook"
 4511 
 4512 #: ../src/imageio/storage/flickr.c:116
 4513 #, c-format
 4514 msgid "flickr authentication: %s"
 4515 msgstr "overovitev flickr: %s"
 4516 
 4517 #: ../src/imageio/storage/flickr.c:196
 4518 msgid ""
 4519 "step 1: a new window or tab of your browser should have been loaded. you have to "
 4520 "login into your flickr account there and authorize darktable to upload photos before "
 4521 "continuing."
 4522 msgstr ""
 4523 "korak1: novo okno ali nov zavihek vašega brskalnika mora biti naložen. prijavljeni "
 4524 "ste na vaš račun v flickrju in pred nadaljevanjem ste dovolili programu darktable, da "
 4525 "prenese fotografije."
 4526 
 4527 #: ../src/imageio/storage/flickr.c:198
 4528 msgid "step 2: click the OK button once you are done."
 4529 msgstr "korak 2: kliknite gumb <OK>, ko ste opravili."
 4530 
 4531 #: ../src/imageio/storage/flickr.c:203
 4532 msgid "flickr authentication"
 4533 msgstr "overovitev flickr"
 4534 
 4535 #: ../src/imageio/storage/flickr.c:316
 4536 msgid "flickr webalbum"
 4537 msgstr "spletni album na flickr"
 4538 
 4539 #: ../src/imageio/storage/flickr.c:337 ../src/imageio/storage/flickr.c:377
 4540 #: ../src/imageio/storage/flickr.c:831 ../src/imageio/storage/flickr.c:837
 4541 #: ../src/imageio/storage/piwigo.c:471 ../src/imageio/storage/piwigo.c:486
 4542 #: ../src/imageio/storage/piwigo.c:498
 4543 msgid "not authenticated"
 4544 msgstr "ni overjeno"
 4545 
 4546 #: ../src/imageio/storage/flickr.c:373 ../src/imageio/storage/flickr.c:827
 4547 #: ../src/imageio/storage/piwigo.c:463
 4548 msgid "authenticated"
 4549 msgstr "overjeno"
 4550 
 4551 #. Add standard action
 4552 #: ../src/imageio/storage/flickr.c:391
 4553 msgid "without album"
 4554 msgstr "brez albuma"
 4555 
 4556 #: ../src/imageio/storage/flickr.c:467
 4557 msgid "flickr user"
 4558 msgstr "uporabnik flickr"
 4559 
 4560 #: ../src/imageio/storage/flickr.c:481
 4561 msgid "flickr login"
 4562 msgstr "prijava na flickr"
 4563 
 4564 #: ../src/imageio/storage/flickr.c:495 ../src/imageio/storage/piwigo.c:820
 4565 msgid "export tags"
 4566 msgstr "izvozi značke"
 4567 
 4568 #: ../src/imageio/storage/flickr.c:504 ../src/imageio/storage/piwigo.c:832
 4569 msgid "visible to"
 4570 msgstr "vidno"
 4571 
 4572 #: ../src/imageio/storage/flickr.c:505 ../src/imageio/storage/piwigo.c:837
 4573 msgid "you"
 4574 msgstr "vi"
 4575 
 4576 #: ../src/imageio/storage/flickr.c:507 ../src/imageio/storage/piwigo.c:836
 4577 msgid "family"
 4578 msgstr "družina"
 4579 
 4580 #: ../src/imageio/storage/flickr.c:508
 4581 msgid "friends + family"
 4582 msgstr "prijatelji + družina"
 4583 
 4584 #: ../src/imageio/storage/flickr.c:509 ../src/imageio/storage/piwigo.c:833
 4585 msgid "everyone"
 4586 msgstr "vsak"
 4587 
 4588 #. Available albums
 4589 #: ../src/imageio/storage/flickr.c:517
 4590 msgid "photosets"
 4591 msgstr "zbirke fotografij"
 4592 
 4593 #: ../src/imageio/storage/flickr.c:523 ../src/imageio/storage/piwigo.c:851
 4594 msgid "refresh album list"
 4595 msgstr "osvežen seznam albumov"
 4596 
 4597 #: ../src/imageio/storage/flickr.c:544
 4598 msgid "my new photoset"
 4599 msgstr "moja nova zbirka fotografij"
 4600 
 4601 #: ../src/imageio/storage/flickr.c:559
 4602 msgid "exported from darktable"
 4603 msgstr "izvoženo iz programa darktable"
 4604 
 4605 #: ../src/imageio/storage/flickr.c:566 ../src/imageio/storage/piwigo.c:882
 4606 msgid "click login button to start"
 4607 msgstr "za začetek kliknite na gumb login"
 4608 
 4609 #: ../src/imageio/storage/flickr.c:674
 4610 msgid "could not upload to flickr!"
 4611 msgstr "nisem mogel prenesti na flickr!"
 4612 
 4613 #. this makes sense only if the export was successful
 4614 #: ../src/imageio/storage/flickr.c:725
 4615 #, c-format
 4616 msgid "%d/%d exported to flickr webalbum"
 4617 msgid_plural "%d/%d exported to flickr webalbum"
 4618 msgstr[0] "%d/%d izvoženo v spletni album flickr"
 4619 msgstr[1] "%d/%d izvoženi v spletni album flickr"
 4620 msgstr[2] "%d/%d izvožene v spletni album flickr"
 4621 msgstr[3] "%d/%d izvoženo v spletni album flickr"
 4622 
 4623 #: ../src/imageio/storage/gallery.c:71
 4624 msgid "website gallery"
 4625 msgstr "spletna galerija"
 4626 
 4627 #: ../src/imageio/storage/gallery.c:190
 4628 msgid "enter the title of the website"
 4629 msgstr "vnestite naslov spletne strani"
 4630 
 4631 #: ../src/imageio/storage/latex.c:70
 4632 msgid "LaTeX book template"
 4633 msgstr "knjižna šablona za LaTeX"
 4634 
 4635 #. TODO: support title, author, subject, keywords (collect tags?)
 4636 #: ../src/imageio/storage/latex.c:193
 4637 msgid "enter the title of the book"
 4638 msgstr "vnesite naslov knjige"
 4639 
 4640 #. //////////// build & show the validation dialog
 4641 #: ../src/imageio/storage/picasa.c:727
 4642 msgid ""
 4643 "step 1: a new window or tab of your browser should have been loaded. you have to "
 4644 "login into your google account there and authorize darktable to upload photos before "
 4645 "continuing."
 4646 msgstr ""
 4647 "korak 1: v novem oknu ali zavihku vašega brskalnika, ki ste ga pognali, se morate "
 4648 "prijaviti v vaš uporabniški račun v googlu in s tem omogočite programu darktable, da "
 4649 "tja naloži slike pred nadaljevanjem."
 4650 
 4651 #: ../src/imageio/storage/picasa.c:730
 4652 msgid ""
 4653 "step 2: paste the verification code shown to you in the browser and click the OK "
 4654 "button once you are done."
 4655 msgstr ""
 4656 "korak 2: prilepite vaš verifikacijsko kodo iz brskalnika v darktable in kliknite gumb "
 4657 "<OK>, ko ste opravili."
 4658 
 4659 #: ../src/imageio/storage/picasa.c:736
 4660 msgid "google authentication"
 4661 msgstr "googlova avtentikacija"
 4662 
 4663 #: ../src/imageio/storage/picasa.c:744
 4664 msgid "verification code:"
 4665 msgstr "koda verifikacije:"
 4666 
 4667 #: ../src/imageio/storage/picasa.c:767
 4668 msgid "please enter the verification code"
 4669 msgstr "prosim vnesite kodo verifikacije"
 4670 
 4671 #: ../src/imageio/storage/picasa.c:951
 4672 msgid "drop box"
 4673 msgstr "drop box"
 4674 
 4675 #: ../src/imageio/storage/picasa.c:1168
 4676 msgid "google photos"
 4677 msgstr "googlove slike"
 4678 
 4679 #: ../src/imageio/storage/picasa.c:1310
 4680 msgid "unable to export to google photos album"
 4681 msgstr "ne morem izvoziti slik v googlov album"
 4682 
 4683 #. this makes sense only if the export was successful
 4684 #: ../src/imageio/storage/picasa.c:1323
 4685 #, c-format
 4686 msgid "%d/%d exported to google photos album"
 4687 msgid_plural "%d/%d exported to google photos album"
 4688 msgstr[0] "%d/%d izvoženo v googlov album"
 4689 msgstr[1] "%d/%d izvoženih v googlov album"
 4690 msgstr[2] "%d/%d izvoženo v googlov album"
 4691 msgstr[3] "%d/%d izvoženo v googlov album"
 4692 
 4693 #: ../src/imageio/storage/piwigo.c:477
 4694 msgid "not authenticated, cannot reach server"
 4695 msgstr "ni avtenticirano, strežnika ne morem uporabiti"
 4696 
 4697 #: ../src/imageio/storage/piwigo.c:588
 4698 msgid "---"
 4699 msgstr "---"
 4700 
 4701 #: ../src/imageio/storage/piwigo.c:629
 4702 msgid "cannot refresh albums"
 4703 msgstr "ne morem osvežiti albumov"
 4704 
 4705 #: ../src/imageio/storage/piwigo.c:722
 4706 msgid "piwigo"
 4707 msgstr "piwigo"
 4708 
 4709 #: ../src/imageio/storage/piwigo.c:747
 4710 msgid "accounts"
 4711 msgstr "računi"
 4712 
 4713 #: ../src/imageio/storage/piwigo.c:764
 4714 msgid "server"
 4715 msgstr "strežnik"
 4716 
 4717 #: ../src/imageio/storage/piwigo.c:768
 4718 msgid ""
 4719 "the server name\n"
 4720 "default protocol is https\n"
 4721 "specify http:// if non secure server"
 4722 msgstr ""
 4723 "ime strežnika\\ privzet protokol je https\n"
 4724 "določite http:// če je kriptografsko nezavarovan strežnik"
 4725 
 4726 #: ../src/imageio/storage/piwigo.c:781
 4727 msgid "user"
 4728 msgstr "uporabnik"
 4729 
 4730 #: ../src/imageio/storage/piwigo.c:795
 4731 msgid "password"
 4732 msgstr "geslo"
 4733 
 4734 #: ../src/imageio/storage/piwigo.c:810
 4735 msgid "piwigo login"
 4736 msgstr "prijava za piwigo"
 4737 
 4738 #: ../src/imageio/storage/piwigo.c:834
 4739 msgid "contacts"
 4740 msgstr "kontakti"
 4741 
 4742 #. Available albums
 4743 #: ../src/imageio/storage/piwigo.c:845
 4744 msgid "albums"
 4745 msgstr "albumi"
 4746 
 4747 #: ../src/imageio/storage/piwigo.c:870
 4748 msgid "new album"
 4749 msgstr "novi album"
 4750 
 4751 #. parent album list
 4752 #. Available albums
 4753 #: ../src/imageio/storage/piwigo.c:878
 4754 msgid "parent album"
 4755 msgstr "nadrejeni album"
 4756 
 4757 #: ../src/imageio/storage/piwigo.c:995
 4758 msgid "cannot create a new piwigo album!"
 4759 msgstr "ne morem tvoriti novega albuma v piwigo!"
 4760 
 4761 #: ../src/imageio/storage/piwigo.c:1004
 4762 msgid "could not upload to piwigo!"
 4763 msgstr "ne morem naložiti v piwigo!"
 4764 
 4765 #. this makes sense only if the export was successful
 4766 #: ../src/imageio/storage/piwigo.c:1028
 4767 #, c-format
 4768 msgid "%d/%d exported to piwigo webalbum"
 4769 msgid_plural "%d/%d exported to piwigo webalbum"
 4770 msgstr[0] "%d/%d izvoženo v spletni album piwigo"
 4771 msgstr[1] "%d/%d izvoženo v spletni album piwigo"
 4772 msgstr[2] "%d/%d izvoženo v spletni album piwigo"
 4773 msgstr[3] "%d/%d izvoženo v spletni album piwigo"
 4774 
 4775 #: ../src/iop/ashift.c:112
 4776 msgid "perspective correction"
 4777 msgstr "popravek perspektive"
 4778 
 4779 #: ../src/iop/ashift.c:514 ../src/iop/watermark.c:260
 4780 msgctxt "accel"
 4781 msgid "rotation"
 4782 msgstr "vrtenje"
 4783 
 4784 #: ../src/iop/ashift.c:515
 4785 msgctxt "accel"
 4786 msgid "lens shift (v)"
 4787 msgstr "pomik lečja (v)"
 4788 
 4789 #: ../src/iop/ashift.c:516
 4790 msgctxt "accel"
 4791 msgid "lens shift (h)"
 4792 msgstr "pomik lečja (h)"
 4793 
 4794 #: ../src/iop/ashift.c:517
 4795 msgctxt "accel"
 4796 msgid "shear"
 4797 msgstr "ostriži"
 4798 
 4799 #: ../src/iop/ashift.c:2567
 4800 msgid "automatic cropping failed"
 4801 msgstr "avtomatična obrezava je spodletela"
 4802 
 4803 #: ../src/iop/ashift.c:2711
 4804 msgid "data pending - please repeat"
 4805 msgstr "podatki v dobavljanju - prosim ponovite"
 4806 
 4807 #: ../src/iop/ashift.c:2717
 4808 msgid "could not detect structural data in image"
 4809 msgstr "nisem uspel razbrati strukturnih podatkov v sliki"
 4810 
 4811 #: ../src/iop/ashift.c:2728
 4812 msgid "could not run outlier removal"
 4813 msgstr "nisem uspel odstraniti osamelcev"
 4814 
 4815 #: ../src/iop/ashift.c:2782
 4816 msgid "not enough structure for automatic correction"
 4817 msgstr "ni dovolj strukture za avtomatični popravek"
 4818 
 4819 #: ../src/iop/ashift.c:2787
 4820 msgid "automatic correction failed, please correct manually"
 4821 msgstr "avtomatično popravljanje je spodletelo, prosim popravite ročno"
 4822 
 4823 #: ../src/iop/ashift.c:4542 ../src/iop/ashift.c:4543 ../src/iop/ashift.c:4646
 4824 #: ../src/iop/ashift.c:4647
 4825 #, c-format
 4826 msgid "lens shift (%s)"
 4827 msgstr "pomik lečja (%s)"
 4828 
 4829 #: ../src/iop/ashift.c:4542 ../src/iop/ashift.c:4543 ../src/iop/ashift.c:4646
 4830 #: ../src/iop/ashift.c:4647 ../src/iop/clipping.c:1643 ../src/iop/clipping.c:1933
 4831 #: ../src/iop/clipping.c:1952
 4832 msgid "horizontal"
 4833 msgstr "vodoravno"
 4834 
 4835 #: ../src/iop/ashift.c:4542 ../src/iop/ashift.c:4543 ../src/iop/ashift.c:4646
 4836 #: ../src/iop/ashift.c:4647 ../src/iop/clipping.c:1642 ../src/iop/clipping.c:1934
 4837 #: ../src/iop/clipping.c:1951
 4838 msgid "vertical"
 4839 msgstr "navpično"
 4840 
 4841 #: ../src/iop/ashift.c:4751 ../src/iop/graduatednd.c:1214 ../src/iop/watermark.c:1431
 4842 msgid "rotation"
 4843 msgstr "vrtenje"
 4844 
 4845 #: ../src/iop/ashift.c:4757
 4846 msgid "lens shift (vertical)"
 4847 msgstr "pomik lečja (vertikalno)"
 4848 
 4849 #: ../src/iop/ashift.c:4762
 4850 msgid "lens shift (horizontal)"
 4851 msgstr "pomik lečja (horizontalno)"
 4852 
 4853 #: ../src/iop/ashift.c:4767
 4854 msgid "shear"
 4855 msgstr "ostriži"
 4856 
 4857 #: ../src/iop/ashift.c:4772 ../src/iop/clipping.c:2083 ../src/libs/live_view.c:343
 4858 msgid "guides"
 4859 msgstr "vodila"
 4860 
 4861 #: ../src/iop/ashift.c:4778 ../src/iop/clipping.c:1959
 4862 msgid "automatic cropping"
 4863 msgstr "avtomatična obrezava"
 4864 
 4865 #: ../src/iop/ashift.c:4780
 4866 msgid "largest area"
 4867 msgstr "največja površina"
 4868 
 4869 #: ../src/iop/ashift.c:4781
 4870 msgid "original format"
 4871 msgstr "izvorni format"
 4872 
 4873 #: ../src/iop/ashift.c:4785
 4874 msgid "lens model"
 4875 msgstr "model objektiva"
 4876 
 4877 #: ../src/iop/ashift.c:4786
 4878 msgid "generic"
 4879 msgstr "splošni"
 4880 
 4881 #: ../src/iop/ashift.c:4787
 4882 msgid "specific"
 4883 msgstr "posebni"
 4884 
 4885 #: ../src/iop/ashift.c:4800
 4886 msgid "crop factor"
 4887 msgstr "faktor izreza"
 4888 
 4889 #: ../src/iop/ashift.c:4805
 4890 msgid "lens dependence"
 4891 msgstr "odvisnost objektiva"
 4892 
 4893 #: ../src/iop/ashift.c:4815
 4894 msgid "aspect adjust"
 4895 msgstr "prilagoditev razmerja proporcev"
 4896 
 4897 #: ../src/iop/ashift.c:4825
 4898 msgid "automatic fit"
 4899 msgstr "avtomatično prileganje"
 4900 
 4901 #: ../src/iop/ashift.c:4844
 4902 msgid "get structure"
 4903 msgstr "pridobi strukturo"
 4904 
 4905 #: ../src/iop/ashift.c:4889
 4906 msgid "rotate image"
 4907 msgstr "zasukaj sliko"
 4908 
 4909 #: ../src/iop/ashift.c:4890 ../src/iop/ashift.c:4891
 4910 msgid "apply lens shift correction in one direction"
 4911 msgstr "uporabi popravek pomika lečja v eni smeri"
 4912 
 4913 #: ../src/iop/ashift.c:4892
 4914 msgid "shear the image along one diagonal"
 4915 msgstr "ostriži sliko ob eni diagonali"
 4916 
 4917 #: ../src/iop/ashift.c:4893
 4918 msgid "display guide lines overlay"
 4919 msgstr "prikaži plast z mrežo vodil"
 4920 
 4921 #: ../src/iop/ashift.c:4894 ../src/iop/clipping.c:1962
 4922 msgid "automatically crop to avoid black edges"
 4923 msgstr "avtomatična obrezava v izogib črnim robovom"
 4924 
 4925 #: ../src/iop/ashift.c:4895
 4926 msgid ""
 4927 "lens model of the perspective correction: generic or according to the focal length"
 4928 msgstr ""
 4929 "model popravkov perspektive objektiva: generični ali odvisen od goriščne razdalje"
 4930 
 4931 #: ../src/iop/ashift.c:4897
 4932 msgid "focal length of the lens, default value set from exif data if available"
 4933 msgstr "goriščna razdalja objektiva, privzeta vrednost iz podatkov v exifu, če obstaja"
 4934 
 4935 #: ../src/iop/ashift.c:4899
 4936 msgid ""
 4937 "crop factor of the camera sensor, default value set from exif data if available, "
 4938 "manual setting is often required"
 4939 msgstr ""
 4940 "faktor obrezave senzorja, privzeta vrednost iz podatkov v exifu, če obstaja, pogosto "
 4941 "potrebna ročna nastavitev"
 4942 
 4943 #: ../src/iop/ashift.c:4902
 4944 msgid ""
 4945 "the level of lens dependent correction, set to maximum for full lens dependency, set "
 4946 "to zero for the generic case"
 4947 msgstr ""
 4948 "nivo popravkov, ki so odvisni od objektiva, postavljeno na max za popolno odvisnost "
 4949 "od objektiva, postavljeno na 0 za generični primer"
 4950 
 4951 #: ../src/iop/ashift.c:4904
 4952 msgid "adjust aspect ratio of image by horizontal and vertical scaling"
 4953 msgstr ""
 4954 "prilagoditev razmerja proporcev slike s spremembo meril v horizontalni in vertikalni "
 4955 "smeri"
 4956 
 4957 #: ../src/iop/ashift.c:4905
 4958 msgid ""
 4959 "automatically correct for vertical perspective distortion\n"
 4960 "ctrl-click to only fit rotation\n"
 4961 "shift-click to only fit lens shift"
 4962 msgstr ""
 4963 "avtomatično popravi popačenja vertikalne perspektive\n"
 4964 "ctrl-click samo za prilagajanje rotacije\n"
 4965 "shift-click samo za prilagajanje zamika lečja"
 4966 
 4967 #: ../src/iop/ashift.c:4908
 4968 msgid ""
 4969 "automatically correct for horizontal perspective distortion\n"
 4970 "ctrl-click to only fit rotation\n"
 4971 "shift-click to only fit lens shift"
 4972 msgstr ""
 4973 "avtomatično popravljanje popačenja horizontalne perspektive\n"
 4974 "ctrl-click samo za prilagajanje rotacije\n"
 4975 "shift-click samo za prilagajanje zamika lečja"
 4976 
 4977 #: ../src/iop/ashift.c:4911
 4978 msgid ""
 4979 "automatically correct for vertical and horizontal perspective distortions; fitting "
 4980 "rotation,lens shift in both directions, and shear\n"
 4981 "ctrl-click to only fit rotation\n"
 4982 "shift-click to only fit lens shift\n"
 4983 "ctrl-shift-click to only fit rotation and lens shift"
 4984 msgstr ""
 4985 "avtomatično popravljanje popačenj vertikalne in horizontalne perspektive; "
 4986 "prilagajanje rotacije, zamika lečja v obeh smereh in striženja\n"
 4987 "ctrl-click samo za prilagajanje rotacije\n"
 4988 "shift-click samo za prilagajanje zamika lečja ctrl-shift-click samo za prilagajanje "
 4989 "rotacije in zamika lečja"
 4990 
 4991 #: ../src/iop/ashift.c:4917
 4992 msgid ""
 4993 "analyse line structure in image\n"
 4994 "ctrl-click for an additional edge enhancement\n"
 4995 "shift-click for an additional detail enhancement\n"
 4996 "ctrl-shift-click for a combination of both methods"
 4997 msgstr ""
 4998 "analiza strukture linij slike\n"
 4999 "ctrl-click za dodatne izboljšave robov\n"
 5000 "shift-click za odatne izboljšave podrobnosti\n"
 5001 "ctrl-shift-click za kombinacijo obeh metod"
 5002 
 5003 #: ../src/iop/ashift.c:4921
 5004 msgid "remove line structure information"
 5005 msgstr "odstrani informacije o strukturi linij"
 5006 
 5007 #: ../src/iop/ashift.c:4922
 5008 msgid "toggle visibility of structure lines"
 5009 msgstr "preklopi vidnost strukture linij"
 5010 
 5011 #: ../src/iop/atrous.c:117
 5012 msgid "equalizer"
 5013 msgstr "uravnalnik"
 5014 
 5015 #: ../src/iop/atrous.c:132 ../src/iop/soften.c:103
 5016 msgctxt "accel"
 5017 msgid "mix"
 5018 msgstr "mešalnik"
 5019 
 5020 #: ../src/iop/atrous.c:1045
 5021 msgctxt "eq_preset"
 5022 msgid "coarse"
 5023 msgstr "grobo"
 5024 
 5025 #: ../src/iop/atrous.c:1059
 5026 msgid "denoise & sharpen"
 5027 msgstr "odstranjevanje šuma & ostrenje"
 5028 
 5029 #: ../src/iop/atrous.c:1073
 5030 msgctxt "atrous"
 5031 msgid "sharpen"
 5032 msgstr "ostrenje"
 5033 
 5034 #: ../src/iop/atrous.c:1087
 5035 msgid "denoise chroma"
 5036 msgstr "odstranjevanje barvnega šuma"
 5037 
 5038 #: ../src/iop/atrous.c:1101 ../src/iop/equalizer.c:331
 5039 msgid "denoise"
 5040 msgstr "odstranjevanje šuma"
 5041 
 5042 #: ../src/iop/atrous.c:1116 ../src/iop/bloom.c:77
 5043 msgid "bloom"
 5044 msgstr "doosvetlitev"
 5045 
 5046 #: ../src/iop/atrous.c:1130
 5047 msgid "clarity"
 5048 msgstr "jasnost"
 5049 
 5050 #: ../src/iop/atrous.c:1148
 5051 msgid "deblur: large blur, strength 4"
 5052 msgstr "odstranitev zamegljenosti: velika zamegljenost, moč 4"
 5053 
 5054 #: ../src/iop/atrous.c:1164
 5055 msgid "deblur: large blur, strength 3"
 5056 msgstr "odstranitev zamegljenosti: velika zamegljenost, moč 4"
 5057 
 5058 #: ../src/iop/atrous.c:1178
 5059 msgid "deblur: medium blur, strength 3"
 5060 msgstr "odstranitev zamegljenosti: srednja zamegljenost, moč 3"
 5061 
 5062 #: ../src/iop/atrous.c:1191
 5063 msgid "deblur: fine blur, strength 3"
 5064 msgstr "odstranitev zamegljenosti: fina zamegljenost, moč 3"
 5065 
 5066 #: ../src/iop/atrous.c:1208
 5067 msgid "deblur: large blur, strength 2"
 5068 msgstr "odstranitev zamegljenosti: velika zamegljenost, moč 2"
 5069 
 5070 #: ../src/iop/atrous.c:1222
 5071 msgid "deblur: medium blur, strength 2"
 5072 msgstr "odstranitev zamegljenosti: srednja zamegljenost, moč 2"
 5073 
 5074 #: ../src/iop/atrous.c:1235
 5075 msgid "deblur: fine blur, strength 2"
 5076 msgstr "odstranitev zamegljenosti: fina zamegljenost, moč 2"
 5077 
 5078 #: ../src/iop/atrous.c:1252
 5079 msgid "deblur: large blur, strength 1"
 5080 msgstr "odstranitev zamegljenosti: velika zamegljenost, moč 1"
 5081 
 5082 #: ../src/iop/atrous.c:1266
 5083 msgid "deblur: medium blur, strength 1"
 5084 msgstr "odstranitev zamegljenosti: srednja zamegljenost, moč 1"
 5085 
 5086 #: ../src/iop/atrous.c:1279
 5087 msgid "deblur: fine blur, strength 1"
 5088 msgstr "odstranitev zamegljenosti: fina zamegljenost, moč 1"
 5089 
 5090 #: ../src/iop/atrous.c:1576 ../src/iop/denoiseprofile.c:2545 ../src/iop/rawdenoise.c:781
 5091 msgid "coarse"
 5092 msgstr "grobo"
 5093 
 5094 #: ../src/iop/atrous.c:1583 ../src/iop/denoiseprofile.c:2553 ../src/iop/rawdenoise.c:789
 5095 msgid "fine"
 5096 msgstr "fino"
 5097 
 5098 #: ../src/iop/atrous.c:1595
 5099 msgid "contrasty"
 5100 msgstr "kontrastno"
 5101 
 5102 #: ../src/iop/atrous.c:1596 ../src/iop/atrous.c:1600 ../src/iop/denoiseprofile.c:2562
 5103 #: ../src/iop/rawdenoise.c:798
 5104 msgid "smooth"
 5105 msgstr "gladko"
 5106 
 5107 #: ../src/iop/atrous.c:1601 ../src/iop/denoiseprofile.c:2567 ../src/iop/rawdenoise.c:803
 5108 msgid "noisy"
 5109 msgstr "šumno"
 5110 
 5111 #. case atrous_s:
 5112 #: ../src/iop/atrous.c:1604
 5113 msgid "bold"
 5114 msgstr "krepko"
 5115 
 5116 #: ../src/iop/atrous.c:1605
 5117 msgid "dull"
 5118 msgstr "zamegljeno"
 5119 
 5120 #: ../src/iop/atrous.c:1818 ../src/iop/equalizer.c:389 ../src/iop/nlmeans.c:829
 5121 msgid "luma"
 5122 msgstr "luma"
 5123 
 5124 #: ../src/iop/atrous.c:1820
 5125 msgid "change lightness at each feature size"
 5126 msgstr "zamenjaj osvetljenost za vsako lastnost"
 5127 
 5128 #: ../src/iop/atrous.c:1823 ../src/iop/equalizer.c:390 ../src/iop/nlmeans.c:831
 5129 msgid "chroma"
 5130 msgstr "barvitost"
 5131 
 5132 #: ../src/iop/atrous.c:1825
 5133 msgid "change color saturation at each feature size"
 5134 msgstr "spremeni nasičenost barv pri vsaki možnosti"
 5135 
 5136 #: ../src/iop/atrous.c:1827
 5137 msgid "edges"
 5138 msgstr "robovi"
 5139 
 5140 #: ../src/iop/atrous.c:1829
 5141 msgid ""
 5142 "change edge halos at each feature size\n"
 5143 "only changes results of luma and chroma tabs"
 5144 msgstr ""
 5145 "spremeni robne sije pri vsaki velikosti efekta\n"
 5146 "edine spremembe so posledica zavihkov luma in barvitosti"
 5147 
 5148 #: ../src/iop/atrous.c:1855 ../src/iop/colorzones.c:1106 ../src/iop/soften.c:730
 5149 msgid "mix"
 5150 msgstr "mešano"
 5151 
 5152 #: ../src/iop/atrous.c:1856 ../src/iop/colorzones.c:1108
 5153 msgid "make effect stronger or weaker"
 5154 msgstr "povečaj ali zmanjšaj učinek"
 5155 
 5156 #: ../src/iop/basecurve.c:151
 5157 msgid "neutral"
 5158 msgstr "nevtralno"
 5159 
 5160 #: ../src/iop/basecurve.c:152
 5161 msgid "canon eos like"
 5162 msgstr "kot canon eos"
 5163 
 5164 #: ../src/iop/basecurve.c:153
 5165 msgid "canon eos like alternate"
 5166 msgstr "kot canon eos (alternativni)"
 5167 
 5168 #: ../src/iop/basecurve.c:154
 5169 msgid "nikon like"
 5170 msgstr "kot nikon"
 5171 
 5172 #: ../src/iop/basecurve.c:155
 5173 msgid "nikon like alternate"
 5174 msgstr "kot nikon (alternativni)"
 5175 
 5176 #: ../src/iop/basecurve.c:156
 5177 msgid "sony alpha like"
 5178 msgstr "kot sony alpha"
 5179 
 5180 #: ../src/iop/basecurve.c:157
 5181 msgid "pentax like"
 5182 msgstr "kot pentax"
 5183 
 5184 #: ../src/iop/basecurve.c:158
 5185 msgid "ricoh like"
 5186 msgstr "kot ricoh"
 5187 
 5188 #: ../src/iop/basecurve.c:159
 5189 msgid "olympus like"
 5190 msgstr "kot olympus"
 5191 
 5192 #: ../src/iop/basecurve.c:160
 5193 msgid "olympus like alternate"
 5194 msgstr "kot olympus (alternativni)"
 5195 
 5196 #: ../src/iop/basecurve.c:161
 5197 msgid "panasonic like"
 5198 msgstr "kot panasonic"
 5199 
 5200 #: ../src/iop/basecurve.c:162
 5201 msgid "leica like"
 5202 msgstr "kot leica"
 5203 
 5204 #: ../src/iop/basecurve.c:163
 5205 msgid "kodak easyshare like"
 5206 msgstr "kot kodak easyshare"
 5207 
 5208 #: ../src/iop/basecurve.c:164
 5209 msgid "konica minolta like"
 5210 msgstr "kot konica minolta"
 5211 
 5212 #: ../src/iop/basecurve.c:165
 5213 msgid "samsung like"
 5214 msgstr "kot samsung"
 5215 
 5216 #: ../src/iop/basecurve.c:166
 5217 msgid "fujifilm like"
 5218 msgstr "kot fujifilm"
 5219 
 5220 #: ../src/iop/basecurve.c:167
 5221 msgid "nokia like"
 5222 msgstr "kot nokia"
 5223 
 5224 #. clang-format off
 5225 #. smoother cubic spline curve
 5226 #: ../src/iop/basecurve.c:223 ../src/iop/tonecurve.c:1249
 5227 msgid "cubic spline"
 5228 msgstr "kubični zlepek"
 5229 
 5230 #: ../src/iop/basecurve.c:297
 5231 msgid "base curve"
 5232 msgstr "osnovna krivulja"
 5233 
 5234 #: ../src/iop/basecurve.c:1933
 5235 msgid "abscissa: input, ordinate: output. works on RGB channels"
 5236 msgstr "abscisa: vhod, ordinata: izhod - deluje na kanalih RGB"
 5237 
 5238 #: ../src/iop/basecurve.c:1938 ../src/iop/lens.c:2291 ../src/iop/tonecurve.c:1260
 5239 #: ../src/iop/vignette.c:1148 ../src/iop/watermark.c:1428
 5240 msgid "scale"
 5241 msgstr "merilo"
 5242 
 5243 #. centripetal spline
 5244 #: ../src/iop/basecurve.c:1939 ../src/iop/filmic.c:1798 ../src/iop/profile_gamma.c:859
 5245 #: ../src/iop/tonecurve.c:1261
 5246 msgid "linear"
 5247 msgstr "linearno"
 5248 
 5249 #: ../src/iop/basecurve.c:1940 ../src/iop/profile_gamma.c:843
 5250 msgid "logarithmic"
 5251 msgstr "logaritmično"
 5252 
 5253 #: ../src/iop/basecurve.c:1941 ../src/iop/tonecurve.c:1265
 5254 msgid ""
 5255 "scale to use in the graph. use logarithmic scale for more precise control near the "
 5256 "blacks"
 5257 msgstr ""
 5258 "merilo pri grafih. uporabljajte logaritmično merilo za natančnejše upravljanje črnin"
 5259 
 5260 #: ../src/iop/basecurve.c:1947
 5261 msgid "fusion"
 5262 msgstr "zlivanje"
 5263 
 5264 #: ../src/iop/basecurve.c:1948 ../src/iop/clipping.c:1641 ../src/iop/clipping.c:1932
 5265 #: ../src/iop/clipping.c:1950 ../src/iop/clipping.c:2090 ../src/iop/clipping.c:2117
 5266 #: ../src/iop/colorreconstruction.c:1368 ../src/iop/lens.c:2150 ../src/iop/retouch.c:577
 5267 #: ../src/libs/export.c:492 ../src/libs/live_view.c:350 ../src/libs/live_view.c:375
 5268 #: ../src/libs/live_view.c:384 ../src/libs/print_settings.c:1473
 5269 msgid "none"
 5270 msgstr "noben"
 5271 
 5272 #: ../src/iop/basecurve.c:1949
 5273 msgid "two exposures"
 5274 msgstr "dvojna ekspozicija"
 5275 
 5276 #: ../src/iop/basecurve.c:1950
 5277 msgid "three exposures"
 5278 msgstr "tri ekspozicije"
 5279 
 5280 #: ../src/iop/basecurve.c:1951
 5281 msgid ""
 5282 "fuse this image stopped up/down a couple of times with itself, to compress high "
 5283 "dynamic range. expose for the highlights before use."
 5284 msgstr ""
 5285 "zlij to sliko nekajkrat samo s seboj, da bi stisnili dinamični razpon. pred uporabo "
 5286 "izpostavi bleščave."
 5287 
 5288 #: ../src/iop/basecurve.c:1957
 5289 msgid "how many stops to shift the individual exposures apart"
 5290 msgstr "koliko stopenj naj zamaknem vsako ekspozicijo"
 5291 
 5292 #: ../src/iop/basecurve.c:1958
 5293 msgid "exposure shift"
 5294 msgstr "pomik ekspozicije"
 5295 
 5296 #: ../src/iop/basecurve.c:1968
 5297 msgid "whether to shift exposure up or down (-1: reduce highlight, +1: reduce shadows)"
 5298 msgstr ""
 5299 "spremeniti ekspozicijo na več ali manj (-1: potemni osvetljene dele, +1 osvetli sence)"
 5300 
 5301 #: ../src/iop/basecurve.c:1970
 5302 msgid "exposure bias"
 5303 msgstr "strmina ekspozicije"
 5304 
 5305 #: ../src/iop/bilat.c:95 ../src/iop/clahe.c:66
 5306 msgid "local contrast"
 5307 msgstr "lokalni kontrast"
 5308 
 5309 #. TODO: remove this debug output at some point:
 5310 #: ../src/iop/bilat.c:309
 5311 msgid "local laplacian: inconsistent output"
 5312 msgstr "lokalna Laplacova transformacija: nekonsistenten izhod"
 5313 
 5314 #: ../src/iop/bilat.c:521 ../src/iop/colorbalance.c:2323
 5315 #: ../src/iop/denoiseprofile.c:2785 ../src/iop/exposure.c:852 ../src/iop/lens.c:2299
 5316 #: ../src/iop/levels.c:665 ../src/iop/profile_gamma.c:842 ../src/libs/copy_history.c:322
 5317 #: ../src/libs/export.c:648 ../src/libs/print_settings.c:1514
 5318 #: ../src/views/darkroom.c:1525
 5319 msgid "mode"
 5320 msgstr "način"
 5321 
 5322 #: ../src/iop/bilat.c:523
 5323 msgid "bilateral grid"
 5324 msgstr "dvojna mreža"
 5325 
 5326 #: ../src/iop/bilat.c:524
 5327 msgid "local laplacian filter"
 5328 msgstr "lokalni Laplacov filter"
 5329 
 5330 #: ../src/iop/bilat.c:527
 5331 msgid ""
 5332 "the filter used for local contrast enhancement. bilateral is faster but can lead to "
 5333 "artifacts around edges for extreme settings."
 5334 msgstr ""
 5335 "filter uporabmljamo za izboljšanje lokalnega kontrasta. bilateralni je hitrejši, a "
 5336 "ima lahko za posledico umetne pojave okrog robov pri skrajnih vrednostih-"
 5337 
 5338 #: ../src/iop/bilat.c:531 ../src/iop/globaltonemap.c:725
 5339 msgid "detail"
 5340 msgstr "podrobnost"
 5341 
 5342 #: ../src/iop/bilat.c:533
 5343 msgid "changes the local contrast"
 5344 msgstr "sprememba lokalnega kontrasta"
 5345 
 5346 #: ../src/iop/bilat.c:536 ../src/iop/grain.c:621
 5347 msgid "coarseness"
 5348 msgstr "zrnatost"
 5349 
 5350 #: ../src/iop/bilat.c:538
 5351 msgid "feature size of local details (spatial sigma of bilateral filter)"
 5352 msgstr "določa velikost lokalnih podrobnosti (prostorska sigma ali bilateralni filter)"
 5353 
 5354 #: ../src/iop/bilat.c:542 ../src/iop/colisa.c:366 ../src/iop/colorbalance.c:2377
 5355 #: ../src/iop/colorbalance.c:2379 ../src/iop/filmic.c:1743 ../src/iop/lowpass.c:672
 5356 msgid "contrast"
 5357 msgstr "kontrast"
 5358 
 5359 #: ../src/iop/bilat.c:543
 5360 msgid "L difference to detect edges (range sigma of bilateral filter)"
 5361 msgstr "razlika L za določanje robov (sigma obsega bilateralnega filtra)"
 5362 
 5363 #: ../src/iop/bilat.c:547 ../src/iop/monochrome.c:602 ../src/iop/shadhi.c:828
 5364 #: ../src/iop/splittoning.c:632
 5365 msgid "highlights"
 5366 msgstr "bleščave"
 5367 
 5368 #: ../src/iop/bilat.c:549
 5369 msgid "changes the local contrast of highlights"
 5370 msgstr "spremembe lokalnih kontrastov bleščav"
 5371 
 5372 #: ../src/iop/bilat.c:553 ../src/iop/shadhi.c:827 ../src/iop/splittoning.c:627
 5373 msgid "shadows"
 5374 msgstr "sence"
 5375 
 5376 #: ../src/iop/bilat.c:554
 5377 msgid "changes the local contrast of shadows"
 5378 msgstr "spremembe lokalnih kontrastov senc"
 5379 
 5380 #: ../src/iop/bilat.c:559
 5381 msgid "midtone range"
 5382 msgstr "obseg srednjih tonov"
 5383 
 5384 #: ../src/iop/bilat.c:560
 5385 msgid ""
 5386 "defines what counts as midtones. lower for better dynamic range compression (reduce "
 5387 "shadow and highlight contrast), increase for more powerful local contrast"
 5388 msgstr ""
 5389 "določa, kaj štejemo kot srednje tone. spodnje za boljšo dinamično kompresijo obsega "
 5390 "(zmanjšamo kontraste senc in bleščav), povečamo za več lokalnih kontrastov"
 5391 
 5392 #: ../src/iop/bilateral.cc:69
 5393 msgid "denoise (bilateral filter)"
 5394 msgstr "odstranjevanje šuma (bilateralni filter)"
 5395 
 5396 #: ../src/iop/bilateral.cc:84 ../src/iop/lowpass.c:191 ../src/iop/shadhi.c:274
 5397 #: ../src/iop/sharpen.c:100
 5398 msgctxt "accel"
 5399 msgid "radius"
 5400 msgstr "polmer"
 5401 
 5402 #: ../src/iop/bilateral.cc:85 ../src/iop/channelmixer.c:130 ../src/iop/temperature.c:204
 5403 msgctxt "accel"
 5404 msgid "red"
 5405 msgstr "rdeča"
 5406 
 5407 #: ../src/iop/bilateral.cc:86 ../src/iop/channelmixer.c:131 ../src/iop/temperature.c:205
 5408 msgctxt "accel"
 5409 msgid "green"
 5410 msgstr "zelena"
 5411 
 5412 #: ../src/iop/bilateral.cc:87 ../src/iop/channelmixer.c:132 ../src/iop/temperature.c:206
 5413 msgctxt "accel"
 5414 msgid "blue"
 5415 msgstr "modra"
 5416 
 5417 #: ../src/iop/bilateral.cc:357
 5418 msgid "spatial extent of the gaussian"
 5419 msgstr "prostorski podaljšek Gaussove"
 5420 
 5421 #: ../src/iop/bilateral.cc:358
 5422 msgid "how much to blur red"
 5423 msgstr "koliko zamegliti rdečo"
 5424 
 5425 #: ../src/iop/bilateral.cc:359
 5426 msgid "how much to blur green"
 5427 msgstr "koliko zamegliti zeleno"
 5428 
 5429 #: ../src/iop/bilateral.cc:360
 5430 msgid "how much to blur blue"
 5431 msgstr "koliko zamegliti modro"
 5432 
 5433 #: ../src/iop/bilateral.cc:362 ../src/iop/clahe.c:324 ../src/iop/dither.c:796
 5434 #: ../src/iop/lowpass.c:671 ../src/iop/shadhi.c:830 ../src/iop/sharpen.c:762
 5435 msgid "radius"
 5436 msgstr "polmer"
 5437 
 5438 #: ../src/iop/bloom.c:92 ../src/iop/soften.c:100
 5439 msgctxt "accel"
 5440 msgid "size"
 5441 msgstr "velikost"
 5442 
 5443 #: ../src/iop/bloom.c:93 ../src/iop/colorreconstruction.c:173 ../src/iop/hotpixels.c:86
 5444 #: ../src/iop/sharpen.c:102
 5445 msgctxt "accel"
 5446 msgid "threshold"
 5447 msgstr "prag"
 5448 
 5449 #: ../src/iop/bloom.c:94 ../src/iop/grain.c:435 ../src/iop/hotpixels.c:87
 5450 msgctxt "accel"
 5451 msgid "strength"
 5452 msgstr "moč"
 5453 
 5454 #: ../src/iop/bloom.c:514 ../src/iop/soften.c:708 ../src/libs/camera.c:606
 5455 msgid "size"
 5456 msgstr "velikost"
 5457 
 5458 #: ../src/iop/bloom.c:515
 5459 msgid "the size of bloom"
 5460 msgstr "velikost doosvetlitve"
 5461 
 5462 #: ../src/iop/bloom.c:520 ../src/iop/colorreconstruction.c:1362
 5463 #: ../src/iop/defringe.c:463 ../src/iop/hotpixels.c:454 ../src/iop/sharpen.c:769
 5464 msgid "threshold"
 5465 msgstr "prag"
 5466 
 5467 #: ../src/iop/bloom.c:521
 5468 msgid "the threshold of light"
 5469 msgstr "prag svetlobe"
 5470 
 5471 #: ../src/iop/bloom.c:526 ../src/iop/denoiseprofile.c:2791 ../src/iop/grain.c:629
 5472 #: ../src/iop/hazeremoval.c:188 ../src/iop/hotpixels.c:462 ../src/iop/nlmeans.c:827
 5473 #: ../src/iop/velvia.c:380
 5474 msgid "strength"
 5475 msgstr "moč"
 5476 
 5477 #: ../src/iop/bloom.c:527
 5478 msgid "the strength of bloom"
 5479 msgstr "moč doosvetlitve"
 5480 
 5481 #: ../src/iop/borders.c:169
 5482 msgid "framing"
 5483 msgstr "okvirjanje"
 5484 
 5485 #: ../src/iop/borders.c:189
 5486 msgctxt "accel"
 5487 msgid "border size"
 5488 msgstr "velikost roba"
 5489 
 5490 #: ../src/iop/borders.c:190
 5491 msgctxt "accel"
 5492 msgid "pick border color from image"
 5493 msgstr "izberite barvo roba iz slike"
 5494 
 5495 #: ../src/iop/borders.c:191
 5496 msgctxt "accel"
 5497 msgid "frame line size"
 5498 msgstr "širina črte okvirja"
 5499 
 5500 #: ../src/iop/borders.c:192
 5501 msgctxt "accel"
 5502 msgid "pick frame line color from image"
 5503 msgstr "izberite barvo črte okvirja iz slike"
 5504 
 5505 #: ../src/iop/borders.c:586
 5506 msgid "15:10 postcard white"
 5507 msgstr "15:10 bela poštna razglednica"
 5508 
 5509 #: ../src/iop/borders.c:589
 5510 msgid "15:10 postcard black"
 5511 msgstr "15:10 črna poštna razglednica"
 5512 
 5513 #. add import single image buttons
 5514 #: ../src/iop/borders.c:940 ../src/libs/import.c:997
 5515 msgid "image"
 5516 msgstr "slika"
 5517 
 5518 #: ../src/iop/borders.c:941
 5519 msgid "3:1"
 5520 msgstr "3:1"
 5521 
 5522 #: ../src/iop/borders.c:942
 5523 msgid "95:33"
 5524 msgstr "95:33"
 5525 
 5526 #: ../src/iop/borders.c:943
 5527 msgid "2:1"
 5528 msgstr "2:1"
 5529 
 5530 #: ../src/iop/borders.c:944
 5531 msgid "16:9"
 5532 msgstr "16:9"
 5533 
 5534 #: ../src/iop/borders.c:945 ../src/iop/clipping.c:1978
 5535 msgid "golden cut"
 5536 msgstr "zlati rez"
 5537 
 5538 #: ../src/iop/borders.c:946
 5539 msgid "3:2"
 5540 msgstr "3:2"
 5541 
 5542 #: ../src/iop/borders.c:947
 5543 msgid "A4"
 5544 msgstr "A4"
 5545 
 5546 #: ../src/iop/borders.c:948
 5547 msgid "DIN"
 5548 msgstr "DIN"
 5549 
 5550 #: ../src/iop/borders.c:949
 5551 msgid "4:3"
 5552 msgstr "4:3"
 5553 
 5554 #: ../src/iop/borders.c:950 ../src/iop/clipping.c:1968
 5555 msgid "square"
 5556 msgstr "kvadrat"
 5557 
 5558 #: ../src/iop/borders.c:951
 5559 msgid "constant border"
 5560 msgstr "stalni rob"
 5561 
 5562 #: ../src/iop/borders.c:972 ../src/iop/borders.c:977
 5563 msgid "center"
 5564 msgstr "sredina"
 5565 
 5566 #: ../src/iop/borders.c:973 ../src/iop/borders.c:978
 5567 msgid "1/3"
 5568 msgstr "1/3"
 5569 
 5570 #: ../src/iop/borders.c:974 ../src/iop/borders.c:979
 5571 msgid "3/8"
 5572 msgstr "3/8"
 5573 
 5574 #: ../src/iop/borders.c:975 ../src/iop/borders.c:980
 5575 msgid "5/8"
 5576 msgstr "5/8"
 5577 
 5578 #: ../src/iop/borders.c:976 ../src/iop/borders.c:981
 5579 msgid "2/3"
 5580 msgstr "2/3"
 5581 
 5582 #: ../src/iop/borders.c:1007
 5583 msgid "border size"
 5584 msgstr "debelina roba"
 5585 
 5586 #: ../src/iop/borders.c:1010
 5587 msgid "size of the border in percent of the full image"
 5588 msgstr "debelina roba v odstotkih od celotne slike"
 5589 
 5590 #: ../src/iop/borders.c:1015 ../src/iop/clipping.c:2065
 5591 msgid "aspect"
 5592 msgstr "razmerje proporcev"
 5593 
 5594 #: ../src/iop/borders.c:1019
 5595 msgid "select the aspect ratio or right click and type your own (w:h)"
 5596 msgstr "izberite razmerje proporcev ali z desnim klikom vnesite vašega (širina:višina)"
 5597 
 5598 #: ../src/iop/borders.c:1022 ../src/iop/flip.c:75 ../src/libs/print_settings.c:1283
 5599 msgid "orientation"
 5600 msgstr "orientacija"
 5601 
 5602 #: ../src/iop/borders.c:1026
 5603 msgid "aspect ratio orientation of the image with border"
 5604 msgstr "razmerje proporcev slike z robom"
 5605 
 5606 #: ../src/iop/borders.c:1032
 5607 msgid "horizontal position"
 5608 msgstr "vodoravna pozicija"
 5609 
 5610 #: ../src/iop/borders.c:1035
 5611 msgid ""
 5612 "select the horizontal position ratio relative to top or right click and type your own "
 5613 "(y:h)"
 5614 msgstr ""
 5615 "izberite razmerje spodnje vodoravne lege glede na vrh ali z desnim klikom izberite "
 5616 "vaše razmerje (y:h)"
 5617 
 5618 #: ../src/iop/borders.c:1039
 5619 msgid "vertical position"
 5620 msgstr "vertikalna pozicija"
 5621 
 5622 #: ../src/iop/borders.c:1042
 5623 msgid ""
 5624 "select the vertical position ratio relative to left or right click and type your own "
 5625 "(x:w)"
 5626 msgstr ""
 5627 "izberite razmerje navpične lege glede na levi rob ali z desnim klikom izberite vašega "
 5628 "(x:w)"
 5629 
 5630 #: ../src/iop/borders.c:1047
 5631 msgid "frame line size"
 5632 msgstr "debelina črte roba"
 5633 
 5634 #: ../src/iop/borders.c:1050
 5635 msgid "size of the frame line in percent of min border width"
 5636 msgstr "velikost črte okvirja v odstotkih najmanjše širine roba"
 5637 
 5638 #: ../src/iop/borders.c:1054
 5639 msgid "frame line offset"
 5640 msgstr "zamik črte okvirja"
 5641 
 5642 #: ../src/iop/borders.c:1057
 5643 msgid "offset of the frame line beginning on picture side"
 5644 msgstr "odmik črte okvirja od roba slike"
 5645 
 5646 #: ../src/iop/borders.c:1066
 5647 msgid "select border color"
 5648 msgstr "izberite barvo roba"
 5649 
 5650 #: ../src/iop/borders.c:1067
 5651 msgid "border color"
 5652 msgstr "barva roba"
 5653 
 5654 #: ../src/iop/borders.c:1071
 5655 msgid "pick border color from image"
 5656 msgstr "izberite barvo roba iz slike"
 5657 
 5658 #: ../src/iop/borders.c:1083
 5659 msgid "select frame line color"
 5660 msgstr "izberite barvo črte okvirja"
 5661 
 5662 #: ../src/iop/borders.c:1085
 5663 msgid "frame line color"
 5664 msgstr "barva črte okvirja"
 5665 
 5666 #: ../src/iop/borders.c:1089
 5667 msgid "pick frame line color from image"
 5668 msgstr "izberite barvo črte okvirja iz slike"
 5669 
 5670 #. make sure you put all your translatable strings into _() !
 5671 #: ../src/iop/cacorrect.c:55
 5672 msgid "chromatic aberrations"
 5673 msgstr "barvni odklon"
 5674 
 5675 #: ../src/iop/cacorrect.c:1559
 5676 msgid "automatic chromatic aberration correction"
 5677 msgstr "avtomatična korekcija barvnega odklona"
 5678 
 5679 #: ../src/iop/cacorrect.c:1562
 5680 msgid ""
 5681 "automatic chromatic aberration correction\n"
 5682 "disabled for non-Bayer sensors"
 5683 msgstr ""
 5684 "avtomatična korekcija barvnega odklona\n"
 5685 "onemogočena za ne-Bayerjeve senzorje"
 5686 
 5687 #: ../src/iop/cacorrect.c:1565
 5688 msgid ""
 5689 "automatic chromatic aberration correction\n"
 5690 "only works for raw images."
 5691 msgstr ""
 5692 "avtomatična korekcija barvnega odklona\n"
 5693 "deluje samo na slikah v surovem formatu"
 5694 
 5695 #: ../src/iop/channelmixer.c:114
 5696 msgid "channel mixer"
 5697 msgstr "mešalnik kanalov"
 5698 
 5699 #: ../src/iop/channelmixer.c:448
 5700 msgid "destination"
 5701 msgstr "cilj"
 5702 
 5703 #. dt_bauhaus_slider_set_format(g->gslider1, "");
 5704 #: ../src/iop/channelmixer.c:449 ../src/iop/colorbalance.c:2462
 5705 #: ../src/iop/colorbalance.c:2512 ../src/iop/colorbalance.c:2561
 5706 #: ../src/iop/colorize.c:412 ../src/iop/colorreconstruction.c:1365
 5707 #: ../src/iop/colorreconstruction.c:1370 ../src/iop/colorzones.c:1084
 5708 #: ../src/iop/colorzones.c:1115 ../src/iop/graduatednd.c:1228
 5709 #: ../src/iop/splittoning.c:579
 5710 msgid "hue"
 5711 msgstr "odtenek"
 5712 
 5713 #. dt_bauhaus_slider_set_format(g->gslider2, "");
 5714 #: ../src/iop/channelmixer.c:450 ../src/iop/colisa.c:368 ../src/iop/colorbalance.c:2475
 5715 #: ../src/iop/colorbalance.c:2525 ../src/iop/colorbalance.c:2574
 5716 #: ../src/iop/colorchecker.c:1377 ../src/iop/colorcorrection.c:288
 5717 #: ../src/iop/colorize.c:427 ../src/iop/colorzones.c:1082 ../src/iop/colorzones.c:1116
 5718 #: ../src/iop/graduatednd.c:1243 ../src/iop/lowpass.c:674 ../src/iop/soften.c:715
 5719 #: ../src/iop/splittoning.c:594 ../src/iop/vignette.c:1151
 5720 msgid "saturation"
 5721 msgstr "zasičenost"
 5722 
 5723 #: ../src/iop/channelmixer.c:451 ../src/iop/colorchecker.c:1359
 5724 #: ../src/iop/colorize.c:438 ../src/iop/colorzones.c:1079 ../src/iop/colorzones.c:1117
 5725 msgid "lightness"
 5726 msgstr "svetlost"
 5727 
 5728 #: ../src/iop/channelmixer.c:455
 5729 msgctxt "channelmixer"
 5730 msgid "gray"
 5731 msgstr "siva"
 5732 
 5733 #: ../src/iop/channelmixer.c:462
 5734 msgid "amount of red channel in the output channel"
 5735 msgstr "količina rdečega kanala v izhodnem kanalu"
 5736 
 5737 #: ../src/iop/channelmixer.c:468
 5738 msgid "amount of green channel in the output channel"
 5739 msgstr "količina zelenega kanala v izhodnem kanalu"
 5740 
 5741 #: ../src/iop/channelmixer.c:474
 5742 msgid "amount of blue channel in the output channel"
 5743 msgstr "količina modrega kanala v izhodnem kanalu"
 5744 
 5745 #: ../src/iop/channelmixer.c:490
 5746 msgid "swap R and B"
 5747 msgstr "zamenjaj R in B"
 5748 
 5749 #: ../src/iop/channelmixer.c:495
 5750 msgid "swap G and B"
 5751 msgstr "zamenjaj G in B"
 5752 
 5753 #: ../src/iop/channelmixer.c:500
 5754 msgid "color contrast boost"
 5755 msgstr "porast barvnih kontrastov"
 5756 
 5757 #: ../src/iop/channelmixer.c:505
 5758 msgid "color details boost"
 5759 msgstr "porast barvnih podrobnosti"
 5760 
 5761 #: ../src/iop/channelmixer.c:510
 5762 msgid "color artifacts boost"
 5763 msgstr "porast barvnih artefaktov"
 5764 
 5765 #: ../src/iop/channelmixer.c:515
 5766 msgid "B/W luminance-based"
 5767 msgstr "črno-belo na osnovi svetlosti"
 5768 
 5769 #: ../src/iop/channelmixer.c:520
 5770 msgid "B/W artifacts boost"
 5771 msgstr "porast črno-belih artefaktov"
 5772 
 5773 #: ../src/iop/channelmixer.c:525
 5774 msgid "B/W smooth skin"
 5775 msgstr "črno-belo glajenje kože"
 5776 
 5777 #: ../src/iop/channelmixer.c:530
 5778 msgid "B/W blue artifacts reduce"
 5779 msgstr "Č/B reduciranje modrih artefaktov"
 5780 
 5781 #: ../src/iop/channelmixer.c:536
 5782 msgid "B/W Ilford Delta 100-400"
 5783 msgstr "Č/B Ilford Delta 100-400"
 5784 
 5785 #: ../src/iop/channelmixer.c:542
 5786 msgid "B/W Ilford Delta 3200"
 5787 msgstr "Č/B Ilford Delta 3200"
 5788 
 5789 #: ../src/iop/channelmixer.c:548
 5790 msgid "B/W Ilford FP4"
 5791 msgstr "Č/B Ilford FP4"
 5792 
 5793 #: ../src/iop/channelmixer.c:554
 5794 msgid "B/W Ilford HP5"
 5795 msgstr "Č/B Ilford FP5"
 5796 
 5797 #: ../src/iop/channelmixer.c:560
 5798 msgid "B/W Ilford SFX"
 5799 msgstr "Č/B Ilford SFX"
 5800 
 5801 #: ../src/iop/channelmixer.c:566
 5802 msgid "B/W Kodak T-Max 100"
 5803 msgstr "Č/B Kodak T-Max 100"
 5804 
 5805 #: ../src/iop/channelmixer.c:572
 5806 msgid "B/W Kodak T-max 400"
 5807 msgstr "Č/B Kodak T-max 400"
 5808 
 5809 #: ../src/iop/channelmixer.c:578
 5810 msgid "B/W Kodak Tri-X 400"
 5811 msgstr "Č/B Kodak Tri-X 400"
 5812 
 5813 #: ../src/iop/clahe.c:326 ../src/iop/sharpen.c:766
 5814 msgid "amount"
 5815 msgstr "količina"
 5816 
 5817 #: ../src/iop/clahe.c:337
 5818 msgid "size of features to preserve"
 5819 msgstr "velikost shranjenih dodatkov"
 5820 
 5821 #: ../src/iop/clahe.c:338 ../src/iop/nlmeans.c:834
 5822 msgid "strength of the effect"
 5823 msgstr "moč učinka"
 5824 
 5825 #: ../src/iop/clipping.c:296
 5826 msgid "crop and rotate"
 5827 msgstr "obreži in zasukaj"
 5828 
 5829 #: ../src/iop/clipping.c:1540
 5830 msgid "invalid ratio format. it should be \"number:number\""
 5831 msgstr "neveljavno razmerje. mora biti 'število:število'"
 5832 
 5833 #: ../src/iop/clipping.c:1644 ../src/iop/clipping.c:1953
 5834 msgid "full"
 5835 msgstr "polno"
 5836 
 5837 #: ../src/iop/clipping.c:1645
 5838 msgid "old system"
 5839 msgstr "stari sistem"
 5840 
 5841 #: ../src/iop/clipping.c:1646
 5842 msgid "correction applied"
 5843 msgstr "popravek izveden"
 5844 
 5845 #: ../src/iop/clipping.c:1931 ../src/libs/live_view.c:374
 5846 msgid "flip"
 5847 msgstr "prezrcali"
 5848 
 5849 #: ../src/iop/clipping.c:1935 ../src/iop/clipping.c:2120 ../src/iop/colorbalance.c:2336
 5850 #: ../src/libs/live_view.c:378
 5851 msgid "both"
 5852 msgstr "oboje"
 5853 
 5854 #: ../src/iop/clipping.c:1937
 5855 msgid "mirror image horizontally and/or vertically"
 5856 msgstr "prezrcaljenje slike vodoravno in/ali navpično"
 5857 
 5858 #: ../src/iop/clipping.c:1942
 5859 msgid "angle"
 5860 msgstr "kot"
 5861 
 5862 #: ../src/iop/clipping.c:1945
 5863 msgid "right-click and drag a line on the image to drag a straight line"
 5864 msgstr ""
 5865 "kliknite z desno tipko in povlecite črto na sliki da se poravna z ravno črto na sliki"
 5866 
 5867 #: ../src/iop/clipping.c:1949
 5868 msgid "keystone"
 5869 msgstr "perspektiva"
 5870 
 5871 #: ../src/iop/clipping.c:1954
 5872 msgid "set perspective correction for your image"
 5873 msgstr "nastavi popravek perspektive za vašo sliko"
 5874 
 5875 #: ../src/iop/clipping.c:1966
 5876 msgid "freehand"
 5877 msgstr "prostoročno"
 5878 
 5879 #: ../src/iop/clipping.c:1967
 5880 msgid "original image"
 5881 msgstr "izvorna slika"
 5882 
 5883 #: ../src/iop/clipping.c:1969
 5884 msgid "10:8 in print"
 5885 msgstr "10:8 za tisk"
 5886 
 5887 #: ../src/iop/clipping.c:1970
 5888 msgid "5:4, 4x5, 8x10"
 5889 msgstr "5:4, 4x5, 8x10"
 5890 
 5891 #: ../src/iop/clipping.c:1971
 5892 msgid "11x14"
 5893 msgstr "11x14"
 5894 
 5895 #: ../src/iop/clipping.c:1972
 5896 msgid "8.5x11, letter"
 5897 msgstr "8.5x11, ameriško pismo"
 5898 
 5899 #: ../src/iop/clipping.c:1973
 5900 msgid "4:3, VGA, TV"
 5901 msgstr "4:3, VGA, TV"
 5902 
 5903 #: ../src/iop/clipping.c:1974
 5904 msgid "5x7"
 5905 msgstr "5x7"
 5906 
 5907 #: ../src/iop/clipping.c:1975
 5908 msgid "ISO 216, DIN 476, A4"
 5909 msgstr "ISO 216, DIN 476, A4"
 5910 
 5911 #: ../src/iop/clipping.c:1976
 5912 msgid "3:2, 4x6, 35mm"
 5913 msgstr "3:2, 4x6, 35mm"
 5914 
 5915 #: ../src/iop/clipping.c:1977
 5916 msgid "16:10, 8x5"
 5917 msgstr "16:10, 8x5"
 5918 
 5919 #: ../src/iop/clipping.c:1979
 5920 msgid "16:9, HDTV"
 5921 msgstr "16:9, HDTV"
 5922 
 5923 #: ../src/iop/clipping.c:1980
 5924 msgid "widescreen"
 5925 msgstr "širok zaslon"
 5926 
 5927 #: ../src/iop/clipping.c:1981
 5928 msgid "2:1, univisium"
 5929 msgstr "2:1, univisium"
 5930 
 5931 #: ../src/iop/clipping.c:1982
 5932 msgid "cinemascope"
 5933 msgstr "cinemascope filmsko platno"
 5934 
 5935 #: ../src/iop/clipping.c:1983
 5936 msgid "21:9"
 5937 msgstr "21:9"
 5938 
 5939 #: ../src/iop/clipping.c:1984
 5940 msgid "anamorphic"
 5941 msgstr "anamorfno"
 5942 
 5943 #: ../src/iop/clipping.c:1985
 5944 msgid "3:1, panorama"
 5945 msgstr "3:1 panorama"
 5946 
 5947 #: ../src/iop/clipping.c:2017 ../src/iop/clipping.c:2029
 5948 #, c-format
 5949 msgid "invalid ratio format for `%s'. it should be \"number:number\""
 5950 msgstr "napačen format za razmerje`%s'. mora biti 'število:število'"
 5951 
 5952 #: ../src/iop/clipping.c:2076
 5953 msgid ""
 5954 "set the aspect ratio\n"
 5955 "the list is sorted: from most square to least square"
 5956 msgstr ""
 5957 "nastavite razmerje proporcev\n"
 5958 "seznam je urejen od skoraj kvadratnih do najmanj kvadratnih"
 5959 
 5960 #: ../src/iop/clipping.c:2112 ../src/libs/live_view.c:370
 5961 msgid "display guide lines to help compose your photograph"
 5962 msgstr "prikaži vodila v pomoč pri kompoziciji vaše slike"
 5963 
 5964 #: ../src/iop/clipping.c:2116 ../src/iop/clipping.c:2121 ../src/libs/live_view.c:379
 5965 msgid "flip guides"
 5966 msgstr "prezrcali vodila"
 5967 
 5968 #: ../src/iop/clipping.c:2118 ../src/libs/live_view.c:376
 5969 msgid "horizontally"
 5970 msgstr "vodoravno"
 5971 
 5972 #: ../src/iop/clipping.c:2119 ../src/libs/live_view.c:377
 5973 msgid "vertically"
 5974 msgstr "navpično"
 5975 
 5976 #: ../src/iop/clipping.c:3183
 5977 msgctxt "accel"
 5978 msgid "commit"
 5979 msgstr "potrdi"
 5980 
 5981 #: ../src/iop/clipping.c:3184
 5982 msgctxt "accel"
 5983 msgid "angle"
 5984 msgstr "kot"
 5985 
 5986 #: ../src/iop/colisa.c:78
 5987 msgid "contrast brightness saturation"
 5988 msgstr "kontrast svetlost nasičenje"
 5989 
 5990 #: ../src/iop/colisa.c:94 ../src/iop/lowpass.c:192
 5991 msgctxt "accel"
 5992 msgid "contrast"
 5993 msgstr "kontrast"
 5994 
 5995 #: ../src/iop/colisa.c:95 ../src/iop/lowpass.c:193 ../src/iop/soften.c:102
 5996 #: ../src/iop/vignette.c:171
 5997 msgctxt "accel"
 5998 msgid "brightness"
 5999 msgstr "svetlost"
 6000 
 6001 #: ../src/iop/colisa.c:96 ../src/iop/colorcorrection.c:110 ../src/iop/lowpass.c:194
 6002 #: ../src/iop/soften.c:101 ../src/iop/vignette.c:172
 6003 msgctxt "accel"
 6004 msgid "saturation"
 6005 msgstr "nasičenje"
 6006 
 6007 #: ../src/iop/colisa.c:367 ../src/iop/retouch.c:2854 ../src/iop/soften.c:722
 6008 #: ../src/iop/vignette.c:1150
 6009 msgid "brightness"
 6010 msgstr "svetlost"
 6011 
 6012 #: ../src/iop/colisa.c:374
 6013 msgid "contrast adjustment"
 6014 msgstr "nastavitev kontrasta"
 6015 
 6016 #: ../src/iop/colisa.c:375
 6017 msgid "brightness adjustment"
 6018 msgstr "nastavitev svetlosti"
 6019 
 6020 #: ../src/iop/colisa.c:376
 6021 msgid "color saturation adjustment"
 6022 msgstr "nastavitev nasičenja barv"
 6023 
 6024 #: ../src/iop/colorbalance.c:159
 6025 msgid "color balance"
 6026 msgstr "uravnoteženost barv"
 6027 
 6028 #: ../src/iop/colorbalance.c:164
 6029 msgid "lift/gamma/gain controls as seen in video editors"
 6030 msgstr "nadzor lift/gamma/gain kot ga uporabljajo urejevalniki videov"
 6031 
 6032 #. these blobs were exported as dtstyle and copied from there:
 6033 #: ../src/iop/colorbalance.c:270
 6034 msgid "split-toning teal-orange (2nd instance)"
 6035 msgstr "razcepitev tonov teal-oranžna (drugi pojavek)"
 6036 
 6037 #: ../src/iop/colorbalance.c:273
 6038 msgid "split-toning teal-orange (1st instance)"
 6039 msgstr "razcepitev tonov teal-oranžna (prvi pojavek)"
 6040 
 6041 #: ../src/iop/colorbalance.c:277
 6042 msgid "generic film"
 6043 msgstr "generični film"
 6044 
 6045 #: ../src/iop/colorbalance.c:281
 6046 msgid "similar to Kodak Portra"
 6047 msgstr "podobno Kodaku Portra"
 6048 
 6049 #: ../src/iop/colorbalance.c:285
 6050 msgid "similar to Kodak Ektar"
 6051 msgstr "podobno Kodaku Ektar"
 6052 
 6053 #: ../src/iop/colorbalance.c:289
 6054 msgid "similar to Kodachrome"
 6055 msgstr "podobno kot Kodachrome"
 6056 
 6057 #: ../src/iop/colorbalance.c:296 ../src/iop/exposure.c:120
 6058 #: ../src/iop/profile_gamma.c:121
 6059 msgctxt "accel"
 6060 msgid "mode"
 6061 msgstr "način"
 6062 
 6063 #: ../src/iop/colorbalance.c:297
 6064 msgctxt "accel"
 6065 msgid "controls"
 6066 msgstr "kontrole"
 6067 
 6068 #: ../src/iop/colorbalance.c:927
 6069 msgid "optimize luma from patches"
 6070 msgstr "optimiziraj lumo iz krp"
 6071 
 6072 #: ../src/iop/colorbalance.c:929 ../src/iop/colorbalance.c:2609
 6073 msgid "optimize luma"
 6074 msgstr "optimiziraj lumo"
 6075 
 6076 #: ../src/iop/colorbalance.c:933
 6077 msgid "neutralize colors from patches"
 6078 msgstr "nevtraliziraj barve iz krp"
 6079 
 6080 #: ../src/iop/colorbalance.c:935 ../src/iop/colorbalance.c:2618
 6081 msgid "neutralize colors"
 6082 msgstr "nevtraliziraj barve"
 6083 
 6084 #: ../src/iop/colorbalance.c:2324
 6085 msgid "lift, gamma, gain (ProPhotoRGB)"
 6086 msgstr "dvig, gama, prirast (ProPhotoRGB)"
 6087 
 6088 #: ../src/iop/colorbalance.c:2325
 6089 msgid "slope, offset, power (ProPhotoRGB)"
 6090 msgstr "naklon, odmik, moč (ProPhotoRGB)"
 6091 
 6092 #: ../src/iop/colorbalance.c:2326
 6093 msgid "lift, gamma, gain (sRGB)"
 6094 msgstr "dvig, gama, prirast (sRGB)"
 6095 
 6096 #: ../src/iop/colorbalance.c:2328 ../src/iop/colorbalance.c:2339
 6097 msgid "color-grading mapping method"
 6098 msgstr "metoda preslikav barv"
 6099 
 6100 #: ../src/iop/colorbalance.c:2333
 6101 msgid "color control sliders"
 6102 msgstr "drsniki kontrole barv"
 6103 
 6104 #: ../src/iop/colorbalance.c:2334
 6105 msgid "HSL"
 6106 msgstr "HSL"
 6107 
 6108 #: ../src/iop/colorbalance.c:2335
 6109 msgid "RGBL"
 6110 msgstr "RGBL"
 6111 
 6112 #: ../src/iop/colorbalance.c:2346
 6113 msgid "master"
 6114 msgstr "matični"
 6115 
 6116 #: ../src/iop/colorbalance.c:2351
 6117 msgid "input saturation"
 6118 msgstr "vhodna zasičenost"
 6119 
 6120 #: ../src/iop/colorbalance.c:2353
 6121 msgid "saturation correction before the color balance"
 6122 msgstr "popravek nasičenosti pred barvnim uravnoteženjem"
 6123 
 6124 #: ../src/iop/colorbalance.c:2359
 6125 msgid "output saturation"
 6126 msgstr "izhodna nasičenost"
 6127 
 6128 #: ../src/iop/colorbalance.c:2361
 6129 msgid "saturation correction after the color balance"
 6130 msgstr "popravek nasičenosti po barvnem uravnoteženju"
 6131 
 6132 #: ../src/iop/colorbalance.c:2365
 6133 msgid "contrast fulcrum"
 6134 msgstr "fulcrum kontrasta"
 6135 
 6136 #: ../src/iop/colorbalance.c:2368
 6137 msgid "adjust to match a neutral tone"
 6138 msgstr "prilagodi, da ustreza nevtralnemu tonu"
 6139 
 6140 #: ../src/iop/colorbalance.c:2437 ../src/iop/colorbalance.c:2449
 6141 msgid "factor of "
 6142 msgstr "faktor"
 6143 
 6144 #: ../src/iop/colorbalance.c:2438
 6145 msgid "factor"
 6146 msgstr "faktor"
 6147 
 6148 #. lift
 6149 #: ../src/iop/colorbalance.c:2455
 6150 msgid "shadows : lift / offset"
 6151 msgstr "sence : dvig /odmik"
 6152 
 6153 #: ../src/iop/colorbalance.c:2457
 6154 msgid "factor of lift"
 6155 msgstr "faktor poudarjanja"
 6156 
 6157 #: ../src/iop/colorbalance.c:2457
 6158 msgid "lift"
 6159 msgstr "dvigni"
 6160 
 6161 #: ../src/iop/colorbalance.c:2465 ../src/iop/colorbalance.c:2515
 6162 #: ../src/iop/colorbalance.c:2564
 6163 msgid "select the hue"
 6164 msgstr "izberi hue odtenek"
 6165 
 6166 #: ../src/iop/colorbalance.c:2478 ../src/iop/colorbalance.c:2528
 6167 #: ../src/iop/colorbalance.c:2577
 6168 msgid "select the saturation"
 6169 msgstr "izberi nasičenost"
 6170 
 6171 #: ../src/iop/colorbalance.c:2483
 6172 msgid "factor of red for lift"
 6173 msgstr "faktor poudarjanja rdeče"
 6174 
 6175 #: ../src/iop/colorbalance.c:2490
 6176 msgid "factor of green for lift"
 6177 msgstr "faktor poudarjanja zelene"
 6178 
 6179 #: ../src/iop/colorbalance.c:2497
 6180 msgid "factor of blue for lift"
 6181 msgstr "faktor poudarjanja modre"
 6182 
 6183 #. gamma
 6184 #: ../src/iop/colorbalance.c:2505
 6185 msgid "mid-tones : gamma / power"
 6186 msgstr "srednji toni : gama / moč"
 6187 
 6188 #: ../src/iop/colorbalance.c:2507
 6189 msgid "factor of gamma"
 6190 msgstr "faktor game"
 6191 
 6192 #: ../src/iop/colorbalance.c:2507 ../src/iop/profile_gamma.c:844
 6193 #: ../src/iop/profile_gamma.c:866
 6194 msgid "gamma"
 6195 msgstr "gama"
 6196 
 6197 #: ../src/iop/colorbalance.c:2532
 6198 msgid "factor of red for gamma"
 6199 msgstr "faktor rdeče v gami"
 6200 
 6201 #: ../src/iop/colorbalance.c:2539
 6202 msgid "factor of green for gamma"
 6203 msgstr "faktor zelene v gami"
 6204 
 6205 #: ../src/iop/colorbalance.c:2546
 6206 msgid "factor of blue for gamma"
 6207 msgstr "faktor modre v gami"
 6208 
 6209 #. gain
 6210 #: ../src/iop/colorbalance.c:2554
 6211 msgid "highlights : gain / slope"
 6212 msgstr "bleščave : prirast / naklon"
 6213 
 6214 #: ../src/iop/colorbalance.c:2556
 6215 msgid "factor of gain"
 6216 msgstr "faktor ojačanja"
 6217 
 6218 #: ../src/iop/colorbalance.c:2556
 6219 msgid "gain"
 6220 msgstr "prirastek"
 6221 
 6222 #: ../src/iop/colorbalance.c:2581
 6223 msgid "factor of red for gain"
 6224 msgstr "faktor ojačanja rdeče"
 6225 
 6226 #: ../src/iop/colorbalance.c:2588
 6227 msgid "factor of green for gain"
 6228 msgstr "faktor ojačanja zelene"
 6229 
 6230 #: ../src/iop/colorbalance.c:2595
 6231 msgid "factor of blue for gain"
 6232 msgstr "faktor ojačanja modre"
 6233 
 6234 #: ../src/iop/colorbalance.c:2602
 6235 msgid "auto optimizers"
 6236 msgstr "avto optimizatorji"
 6237 
 6238 #: ../src/iop/colorbalance.c:2614
 6239 msgid "fit the whole histogram and center the average luma"
 6240 msgstr "prilagodi celotni histogram in osredotoči na povprečno lumo"
 6241 
 6242 #: ../src/iop/colorbalance.c:2623
 6243 msgid "optimize the RGB curves to remove color casts"
 6244 msgstr "optimiraj krivulje RGB, da odstrani barvni pridih"
 6245 
 6246 #: ../src/iop/colorchecker.c:115
 6247 msgid "color look up table"
 6248 msgstr "pregledna tabela barv"
 6249 
 6250 #: ../src/iop/colorchecker.c:266
 6251 msgid "it8 skin tones"
 6252 msgstr "it8 odtenkov kože"
 6253 
 6254 #: ../src/iop/colorchecker.c:279
 6255 msgid "helmholtz/kohlrausch monochrome"
 6256 msgstr "helmholtz/kohlrausch enobarvno"
 6257 
 6258 #: ../src/iop/colorchecker.c:294
 6259 msgid "Fuji Astia emulation"
 6260 msgstr "kot Fuji Astia"
 6261 
 6262 #: ../src/iop/colorchecker.c:306
 6263 msgid "Fuji Classic Chrome emulation"
 6264 msgstr "kot Fuji Classic Chrome"
 6265 
 6266 #: ../src/iop/colorchecker.c:318
 6267 msgid "Fuji Monochrome emulation"
 6268 msgstr "kot Fuji Monochrome"
 6269 
 6270 #: ../src/iop/colorchecker.c:330
 6271 msgid "Fuji Provia emulation"
 6272 msgstr "kot Fuji Provia"
 6273 
 6274 #: ../src/iop/colorchecker.c:342
 6275 msgid "Fuji Velvia emulation"
 6276 msgstr "kot Fuji Velvia"
 6277 
 6278 #: ../src/iop/colorchecker.c:837 ../src/iop/colorchecker.c:1351
 6279 #, c-format
 6280 msgid "patch #%d"
 6281 msgstr "popravek #%d"
 6282 
 6283 #: ../src/iop/colorchecker.c:1221
 6284 #, c-format
 6285 msgid ""
 6286 "(%2.2f %2.2f %2.2f)\n"
 6287 "altered patches are marked with an outline\n"
 6288 "click to select\n"
 6289 "double click to reset\n"
 6290 "right click to delete patch\n"
 6291 "shift-click while color picking to replace patch"
 6292 msgstr ""
 6293 "(%2.2f %2.2f %2.2f)\n"
 6294 "spremenjene krpe so označene z obrisom\n"
 6295 "klik za izbiro\n"
 6296 "dvojni klik za ponastavitev\n"
 6297 "desni klik za brisanje krpe\n"
 6298 "shift-click ob izbiri barve za zamenjavo krpe"
 6299 
 6300 #: ../src/iop/colorchecker.c:1346
 6301 msgid "patch"
 6302 msgstr "krpa"
 6303 
 6304 #: ../src/iop/colorchecker.c:1347
 6305 msgid "color checker patch"
 6306 msgstr "krpa preverjalnika barv"
 6307 
 6308 #: ../src/iop/colorchecker.c:1358
 6309 msgid "lightness offset"
 6310 msgstr "odmik svetlosti"
 6311 
 6312 #: ../src/iop/colorchecker.c:1362
 6313 msgid "chroma offset green/red"
 6314 msgstr "odmik krome zeleno/rdeča"
 6315 
 6316 #: ../src/iop/colorchecker.c:1363
 6317 msgid "green/red"
 6318 msgstr "zeleno/rdeča"
 6319 
 6320 #: ../src/iop/colorchecker.c:1369
 6321 msgid "chroma offset blue/yellow"
 6322 msgstr "kroma odmik modro/rumeno"
 6323 
 6324 #: ../src/iop/colorchecker.c:1370
 6325 msgid "blue/yellow"
 6326 msgstr "modro/rumeno"
 6327 
 6328 #: ../src/iop/colorchecker.c:1376
 6329 msgid "saturation offset"
 6330 msgstr "odmik zasičenja"
 6331 
 6332 #: ../src/iop/colorchecker.c:1381
 6333 msgid "target color"
 6334 msgstr "ciljna barva"
 6335 
 6336 #: ../src/iop/colorchecker.c:1382
 6337 msgid ""
 6338 "control target color of the patches via relative offsets or via absolute Lab values"
 6339 msgstr ""
 6340 "nadzira cilno barvo popravkov prek relativnh sprememb ali prek absolutnih Lab "
 6341 "vrednosti"
 6342 
 6343 #: ../src/iop/colorchecker.c:1383
 6344 msgid "relative"
 6345 msgstr "relativno"
 6346 
 6347 #: ../src/iop/colorchecker.c:1384
 6348 msgid "absolute"
 6349 msgstr "absolutno"
 6350 
 6351 #: ../src/iop/colorcontrast.c:90
 6352 msgid "color contrast"
 6353 msgstr "barvni kontrast"
 6354 
 6355 #: ../src/iop/colorcontrast.c:123
 6356 msgctxt "accel"
 6357 msgid "green vs magenta"
 6358 msgstr "zelena proti vijolični"
 6359 
 6360 #: ../src/iop/colorcontrast.c:124
 6361 msgctxt "accel"
 6362 msgid "blue vs yellow"
 6363 msgstr "modra proti rumeni"
 6364 
 6365 #: ../src/iop/colorcontrast.c:394
 6366 msgid "green vs magenta"
 6367 msgstr "zelena proti vijolični"
 6368 
 6369 #: ../src/iop/colorcontrast.c:396
 6370 msgid "steepness of the a* curve in Lab"
 6371 msgstr "strmina krivulje a* (Lab)"
 6372 
 6373 #: ../src/iop/colorcontrast.c:402
 6374 msgid "blue vs yellow"
 6375 msgstr "modra proti rumeni"
 6376 
 6377 #: ../src/iop/colorcontrast.c:404
 6378 msgid "steepness of the b* curve in Lab"
 6379 msgstr "strmina krivulje b* (Lab)"
 6380 
 6381 #: ../src/iop/colorcorrection.c:69
 6382 msgid "color correction"
 6383 msgstr "popravek barv"
 6384 
 6385 #: ../src/iop/colorcorrection.c:91
 6386 msgid "warm tone"
 6387 msgstr "topli toni"
 6388 
 6389 #: ../src/iop/colorcorrection.c:98
 6390 msgid "warming filter"
 6391 msgstr "topli filter"
 6392 
 6393 #: ../src/iop/colorcorrection.c:105
 6394 msgid "cooling filter"
 6395 msgstr "hladni filter"
 6396 
 6397 #: ../src/iop/colorcorrection.c:266
 6398 msgid ""
 6399 "drag the line for split toning. bright means highlights, dark means shadows. use "
 6400 "mouse wheel to change saturation."
 6401 msgstr ""
 6402 "povlecite črto za toniranje. svetlo pomeni bleščave, temno pomeni senčne dele. "
 6403 "uporabite miškin kolešček za spremembo nasičenja."
 6404 
 6405 #: ../src/iop/colorcorrection.c:287
 6406 msgid "set the global saturation"
 6407 msgstr "nastavi globalno zasičenost barv"
 6408 
 6409 #: ../src/iop/colorin.c:112
 6410 msgid "input color profile"
 6411 msgstr "vhodni barvni profil"
 6412 
 6413 #: ../src/iop/colorin.c:1394
 6414 #, c-format
 6415 msgid "`%s' color matrix not found!"
 6416 msgstr "`%s' barvne tabele ne najdem!"
 6417 
 6418 #: ../src/iop/colorin.c:1428
 6419 msgid "input profile could not be generated!"
 6420 msgstr "vhodni profil ni bil izdelan!"
 6421 
 6422 #: ../src/iop/colorin.c:1506
 6423 msgid "unsupported input profile has been replaced by linear Rec709 RGB!"
 6424 msgstr "nepodprt vhodni profil sem zamenjal za linearnega RGB Rec709!"
 6425 
 6426 #: ../src/iop/colorin.c:1844 ../src/iop/denoiseprofile.c:2784 ../src/libs/export.c:607
 6427 #: ../src/libs/print_settings.c:1187 ../src/libs/print_settings.c:1407
 6428 msgid "profile"
 6429 msgstr "profil"
 6430 
 6431 #: ../src/iop/colorin.c:1854 ../src/iop/colorout.c:803
 6432 #, c-format
 6433 msgid "ICC profiles in %s or %s"
 6434 msgstr "profili ICC v %s ali %s"
 6435 
 6436 #: ../src/iop/colorin.c:1863
 6437 msgid "gamut clipping"
 6438 msgstr "pridobivanje barvnega razpona"
 6439 
 6440 #: ../src/iop/colorin.c:1871
 6441 msgid "confine Lab values to gamut of RGB color space"
 6442 msgstr "omeji vrednosti Lab na razpon barvnega prostora RGB"
 6443 
 6444 #: ../src/iop/colorize.c:88
 6445 msgid "colorize"
 6446 msgstr "obarvaj"
 6447 
 6448 #: ../src/iop/colorize.c:122
 6449 msgctxt "accel"
 6450 msgid "lightness"
 6451 msgstr "svetlost"
 6452 
 6453 #: ../src/iop/colorize.c:123
 6454 msgctxt "accel"
 6455 msgid "source mix"
 6456 msgstr "mešanje vhodov"
 6457 
 6458 #: ../src/iop/colorize.c:419 ../src/iop/splittoning.c:586
 6459 msgid "select the hue tone"
 6460 msgstr "izberi odtenek barve"
 6461 
 6462 #: ../src/iop/colorize.c:430
 6463 msgid "select the saturation shadow tone"
 6464 msgstr "izberi nasičenost tona v senci"
 6465 
 6466 #: ../src/iop/colorize.c:443
 6467 msgid "source mix"
 6468 msgstr "mešanje vhodov"
 6469 
 6470 #: ../src/iop/colorize.c:447
 6471 msgid "lightness of color"
 6472 msgstr "svetlost barve"
 6473 
 6474 #: ../src/iop/colorize.c:448
 6475 msgid "mix value of source lightness"
 6476 msgstr "mešanje vrednosti vhodne svetlosti"
 6477 
 6478 #: ../src/iop/colormapping.c:143
 6479 msgid "color mapping"
 6480 msgstr "preslikava barv"
 6481 
 6482 #: ../src/iop/colormapping.c:159
 6483 msgctxt "accel"
 6484 msgid "acquire as source"
 6485 msgstr "pridobi kot vhod"
 6486 
 6487 #: ../src/iop/colormapping.c:160
 6488 msgctxt "accel"
 6489 msgid "acquire as target"
 6490 msgstr "pridobi kot cilj"
 6491 
 6492 #: ../src/iop/colormapping.c:1096
 6493 msgid "source clusters:"
 6494 msgstr "izvorne grupe:"
 6495 
 6496 #: ../src/iop/colormapping.c:1105
 6497 msgid "target clusters:"
 6498 msgstr "ciljne grupe:"
 6499 
 6500 #: ../src/iop/colormapping.c:1118
 6501 msgid "acquire as source"
 6502 msgstr "pridobi kot vhod"
 6503 
 6504 #: ../src/iop/colormapping.c:1120
 6505 msgid "analyze this image as a source image"
 6506 msgstr "analiziraj to sliko kot izvirno sliko"
 6507 
 6508 #: ../src/iop/colormapping.c:1124
 6509 msgid "acquire as target"
 6510 msgstr "pridobi kot cilj"
 6511 
 6512 #: ../src/iop/colormapping.c:1126
 6513 msgid "analyze this image as a target image"
 6514 msgstr "analiziraj to sliko kot ciljno sliko"
 6515 
 6516 #: ../src/iop/colormapping.c:1131
 6517 msgid "number of clusters"
 6518 msgstr "število grup"
 6519 
 6520 #: ../src/iop/colormapping.c:1133
 6521 msgid "number of clusters to find in image. value change resets all clusters"
 6522 msgstr "število grup za iskanje po sliki. sprememba števila spremeni vse grupe"
 6523 
 6524 #: ../src/iop/colormapping.c:1138
 6525 msgid "color dominance"
 6526 msgstr "barvna nadvlada"
 6527 
 6528 #: ../src/iop/colormapping.c:1139
 6529 msgid ""
 6530 "how clusters are mapped. low values: based on color proximity, high values: based on "
 6531 "color dominance"
 6532 msgstr ""
 6533 "kako so preslikane grupe: temni deli na sorodnosti barv, svetli deli na barvni "
 6534 "nadvladi"
 6535 
 6536 #: ../src/iop/colormapping.c:1146
 6537 msgid "histogram equalization"
 6538 msgstr "uravnavanje histograma"
 6539 
 6540 #: ../src/iop/colormapping.c:1147
 6541 msgid "level of histogram equalization"
 6542 msgstr "raven uravnavanja histograma"
 6543 
 6544 #: ../src/iop/colorout.c:79
 6545 msgid "output color profile"
 6546 msgstr "izhodni barvni profil"
 6547 
 6548 #: ../src/iop/colorout.c:580
 6549 msgid "missing output profile has been replaced by sRGB!"
 6550 msgstr "manjkajoči izhodni profil je bil zamenjan z sRGB!"
 6551 
 6552 #: ../src/iop/colorout.c:597
 6553 msgid "missing softproof profile has been replaced by sRGB!"
 6554 msgstr "manjkajoči mehki profil je bil zamenjan za sRGB!"
 6555 
 6556 #: ../src/iop/colorout.c:640
 6557 msgid "unsupported output profile has been replaced by sRGB!"
 6558 msgstr "nepodprt izhodni profil sem zamenjal za sRGB!"
 6559 
 6560 #: ../src/iop/colorout.c:779
 6561 msgid "output intent"
 6562 msgstr "namen izhoda"
 6563 
 6564 #: ../src/iop/colorout.c:780 ../src/libs/export.c:631 ../src/libs/print_settings.c:1243
 6565 #: ../src/libs/print_settings.c:1458 ../src/views/darkroom.c:1678
 6566 #: ../src/views/lighttable.c:3133
 6567 msgid "perceptual"
 6568 msgstr "videz"
 6569 
 6570 #: ../src/iop/colorout.c:781 ../src/libs/export.c:632 ../src/libs/print_settings.c:1244
 6571 #: ../src/libs/print_settings.c:1459 ../src/views/darkroom.c:1679
 6572 #: ../src/views/lighttable.c:3134
 6573 msgid "relative colorimetric"
 6574 msgstr "relativni kolorimetrični"
 6575 
 6576 #: ../src/iop/colorout.c:782 ../src/libs/export.c:633 ../src/libs/print_settings.c:1245
 6577 #: ../src/libs/print_settings.c:1460 ../src/views/darkroom.c:1680
 6578 #: ../src/views/lighttable.c:3135
 6579 msgctxt "rendering intent"
 6580 msgid "saturation"
 6581 msgstr "nasičenost"
 6582 
 6583 #: ../src/iop/colorout.c:783 ../src/libs/export.c:634 ../src/libs/print_settings.c:1246
 6584 #: ../src/libs/print_settings.c:1461 ../src/views/darkroom.c:1681
 6585 #: ../src/views/lighttable.c:3136
 6586 msgid "absolute colorimetric"
 6587 msgstr "absolutno kolorimetričen"
 6588 
 6589 #: ../src/iop/colorout.c:792
 6590 msgid "output profile"
 6591 msgstr "izhodni profil"
 6592 
 6593 #: ../src/iop/colorout.c:800
 6594 msgid "rendering intent"
 6595 msgstr "namen upodabljanja"
 6596 
 6597 #: ../src/iop/colorreconstruction.c:128
 6598 msgid "color reconstruction"
 6599 msgstr "rekonstrukcija barv"
 6600 
 6601 #: ../src/iop/colorreconstruction.c:174 ../src/iop/tonemap.cc:90
 6602 msgctxt "accel"
 6603 msgid "spatial extent"
 6604 msgstr "prostorsko razširjenje"
 6605 
 6606 #: ../src/iop/colorreconstruction.c:175
 6607 msgctxt "accel"
 6608 msgid "range extent"
 6609 msgstr "raz"
 6610 
 6611 #: ../src/iop/colorreconstruction.c:176
 6612 msgctxt "accel"
 6613 msgid "hue"
 6614 msgstr "odtenek"
 6615 
 6616 #: ../src/iop/colorreconstruction.c:625 ../src/iop/colorreconstruction.c:1078
 6617 #: ../src/iop/globaltonemap.c:182 ../src/iop/globaltonemap.c:343
 6618 #: ../src/iop/hazeremoval.c:847 ../src/iop/levels.c:356
 6619 msgid "inconsistent output"
 6620 msgstr "nekonsistenten izhod"
 6621 
 6622 #: ../src/iop/colorreconstruction.c:663
 6623 msgid "module `color reconstruction' failed"
 6624 msgstr "delo modula 'rekonstrukcija barve' ni uspelo"
 6625 
 6626 #: ../src/iop/colorreconstruction.c:1363 ../src/iop/shadhi.c:854
 6627 #: ../src/iop/tonemap.cc:299
 6628 msgid "spatial extent"
 6629 msgstr "prostorska razširitev"
 6630 
 6631 #: ../src/iop/colorreconstruction.c:1364
 6632 msgid "range extent"
 6633 msgstr "razširitev obsega"
 6634 
 6635 #: ../src/iop/colorreconstruction.c:1367
 6636 msgid "precedence"
 6637 msgstr "prednost"
 6638 
 6639 #: ../src/iop/colorreconstruction.c:1369
 6640 msgid "saturated colors"
 6641 msgstr "nasičene barve"
 6642 
 6643 #: ../src/iop/colorreconstruction.c:1399
 6644 msgid "pixels with lightness values above this threshold are corrected"
 6645 msgstr "piksli s svetlostjo nad tem pragom so popravljeni"
 6646 
 6647 #: ../src/iop/colorreconstruction.c:1400
 6648 msgid "how far to look for replacement colors in spatial dimensions"
 6649 msgstr "kako daleč naj gre iskanje nadomestnih barv v prostorskih dimenzijah"
 6650 
 6651 #: ../src/iop/colorreconstruction.c:1401
 6652 msgid "how far to look for replacement colors in the luminance dimension"
 6653 msgstr "kako daleč naj gre iskanje nadomestnih barv v prostoru svetlosti"
 6654 
 6655 #: ../src/iop/colorreconstruction.c:1402
 6656 msgid "if and how to give precedence to specific replacement colors"
 6657 msgstr "če in kako dati prednost določenim nadomestnim barvam"
 6658 
 6659 #: ../src/iop/colorreconstruction.c:1403
 6660 msgid "the hue tone which should be given precedence over other hue tones"
 6661 msgstr "barvni odtenek, ki naj bi imel prednost pred drugimi odtenki"
 6662 
 6663 #: ../src/iop/colortransfer.c:100
 6664 msgid "color transfer"
 6665 msgstr "prenos barv"
 6666 
 6667 #: ../src/iop/colortransfer.c:116
 6668 msgctxt "accel"
 6669 msgid "acquire"
 6670 msgstr "pridobi"
 6671 
 6672 #: ../src/iop/colortransfer.c:117 ../src/libs/metadata.c:299
 6673 msgctxt "accel"
 6674 msgid "apply"
 6675 msgstr "izvedi"
 6676 
 6677 #: ../src/iop/colortransfer.c:646
 6678 msgid ""
 6679 "this module will be removed in the future\n"
 6680 "and is only here so you can switch it off\n"
 6681 "and move to the new color mapping module."
 6682 msgstr ""
 6683 "ta modul bo v bodoče odstranjen\n"
 6684 "je samo tu in ga lahko onemogočite\n"
 6685 "in preselite v novi modul preslikave barv."
 6686 
 6687 #: ../src/iop/colortransfer.c:673
 6688 msgid "number of clusters to find in image"
 6689 msgstr "število grup, ki jih lahko najdete v sliki"
 6690 
 6691 #: ../src/iop/colortransfer.c:677
 6692 msgid "acquire"
 6693 msgstr "pridobi"
 6694 
 6695 #: ../src/iop/colortransfer.c:679
 6696 msgid "analyze this image"
 6697 msgstr "analiziraj to sliko"
 6698 
 6699 #: ../src/iop/colortransfer.c:683 ../src/libs/metadata.c:381
 6700 msgid "apply"
 6701 msgstr "izvedi"
 6702 
 6703 #: ../src/iop/colortransfer.c:684
 6704 msgid "apply previously analyzed image look to this image"
 6705 msgstr "uporabi izgled prej obdelane slike na to sliko"
 6706 
 6707 #: ../src/iop/colorzones.c:118
 6708 msgid "color zones"
 6709 msgstr "barvne cone"
 6710 
 6711 #: ../src/iop/colorzones.c:442
 6712 msgid "red black white"
 6713 msgstr "rdeča črna bela"
 6714 
 6715 #: ../src/iop/colorzones.c:461
 6716 msgid "black white and skin tones"
 6717 msgstr "črna bela in kožni odtenki"
 6718 
 6719 #: ../src/iop/colorzones.c:479
 6720 msgid "polarizing filter"
 6721 msgstr "polarizacijski filter"
 6722 
 6723 #: ../src/iop/colorzones.c:507
 6724 msgid "natural skin tones"
 6725 msgstr "odtenki naravne kože"
 6726 
 6727 #: ../src/iop/colorzones.c:535
 6728 msgid "black & white film"
 6729 msgstr "črno beli film"
 6730 
 6731 #: ../src/iop/colorzones.c:1113
 6732 msgid "select by"
 6733 msgstr "izberi po"
 6734 
 6735 #: ../src/iop/colorzones.c:1114
 6736 msgid "choose selection criterion, will be the abscissa in the graph"
 6737 msgstr "izberite kriterij izbire, v grafu bo abscisa"
 6738 
 6739 #: ../src/iop/defringe.c:68
 6740 msgid "defringe"
 6741 msgstr "odstrani barvne napake robov"
 6742 
 6743 #: ../src/iop/defringe.c:446
 6744 msgid "operation mode"
 6745 msgstr "način operacij"
 6746 
 6747 #: ../src/iop/defringe.c:447
 6748 msgid "global average (fast)"
 6749 msgstr "globalno povprečje (hitro)"
 6750 
 6751 #. 0
 6752 #: ../src/iop/defringe.c:448
 6753 msgid "local average (slow)"
 6754 msgstr "lokalno povprečje (počasno)"
 6755 
 6756 #. 1
 6757 #: ../src/iop/defringe.c:449
 6758 msgid "static threshold (fast)"
 6759 msgstr "statični prag (hitro)"
 6760 
 6761 #: ../src/iop/defringe.c:451
 6762 msgid ""
 6763 "method for color protection:\n"
 6764 " - global average: fast, might show slightly wrong previews in high magnification; "
 6765 "might sometimes protect saturation too much or too low in comparison to local "
 6766 "average\n"
 6767 " - local average: slower, might protect saturation better than global average by "
 6768 "using near pixels as color reference, so it can still allow for more desaturation "
 6769 "where required\n"
 6770 " - static: fast, only uses the threshold as a static limit"
 6771 msgstr ""
 6772 "metoda za zavarovanja barv:\n"
 6773 "- globalno povprečje: hitro, lahko prikaže rahlo napačne predoglede pri velikih "
 6774 "povečavah;lahko včasih preveč zavaruje nasičenost preveč ali premalo glede na "
 6775 "globalno povprečje\n"
 6776 "- lokalno povprečje: počasnejše, lahko zavaruje nasičenost bolje kot globalno "
 6777 "povprečje,\n"
 6778 "ker uporablja bližnje piksle kot reference za barve in tako dovoljuje še zmanjšanje\n"
 6779 "nasičenosti, kjer je potrebno\n"
 6780 "- statično: hitro, uporablja samo prag kot statično omejitev"
 6781 
 6782 #: ../src/iop/defringe.c:460
 6783 msgid "edge detection radius"
 6784 msgstr "polmer zaznavanja robov"
 6785 
 6786 #: ../src/iop/defringe.c:468
 6787 msgid "radius for detecting fringe"
 6788 msgstr "polmer zaznavanja barvnih napak robov"
 6789 
 6790 #: ../src/iop/defringe.c:469
 6791 msgid "threshold for defringe, higher values mean less defringing"
 6792 msgstr ""
 6793 "prag za odstranitev barvnih napak robov, višje vrednosti pomenijo manj odstranjevanja "
 6794 "napak"
 6795 
 6796 #: ../src/iop/demosaic.c:162
 6797 msgid "demosaic"
 6798 msgstr "odstrani mozaičnost"
 6799 
 6800 #: ../src/iop/demosaic.c:177
 6801 msgctxt "accel"
 6802 msgid "edge threshold"
 6803 msgstr "prag roba"
 6804 
 6805 #: ../src/iop/demosaic.c:4857
 6806 #, c-format
 6807 msgid "`%s' color matrix not found for 4bayer image!"
 6808 msgstr "matrike barv `%s' ne najdem za sliko 4bayer!"
 6809 
 6810 #: ../src/iop/demosaic.c:5061 ../src/iop/demosaic.c:5070 ../src/iop/dither.c:791
 6811 #: ../src/iop/highlights.c:1050
 6812 msgid "method"
 6813 msgstr "metoda"
 6814 
 6815 #: ../src/iop/demosaic.c:5063
 6816 msgid "PPG (fast)"
 6817 msgstr "PPG (hitro)"
 6818 
 6819 #: ../src/iop/demosaic.c:5064
 6820 msgid "AMaZE (slow)"
 6821 msgstr "AMaZE (počasi)"
 6822 
 6823 #: ../src/iop/demosaic.c:5065
 6824 msgid "VNG4"
 6825 msgstr "VNG4"
 6826 
 6827 #: ../src/iop/demosaic.c:5066 ../src/iop/demosaic.c:5075
 6828 msgid "passthrough (monochrome) (experimental)"
 6829 msgstr "prenos (enobarvno) (eksperimentalno)"
 6830 
 6831 #: ../src/iop/demosaic.c:5067 ../src/iop/demosaic.c:5077
 6832 msgid "demosaicing raw data method"
 6833 msgstr "metoda za odstranjevanje mozaičnosti iz surovih slik"
 6834 
 6835 #: ../src/iop/demosaic.c:5072
 6836 msgid "VNG"
 6837 msgstr "VNG"
 6838 
 6839 #: ../src/iop/demosaic.c:5073
 6840 msgid "Markesteijn 1-pass"
 6841 msgstr "Markesteijn 1-prehodni"
 6842 
 6843 #: ../src/iop/demosaic.c:5074
 6844 msgid "Markesteijn 3-pass (slow)"
 6845 msgstr "Markesteijn 3-prehodi (počasi)"
 6846 
 6847 #: ../src/iop/demosaic.c:5076
 6848 msgid "frequency domain chroma (slow)"
 6849 msgstr "frekvenčna domena barvitosti (počasno)"
 6850 
 6851 #: ../src/iop/demosaic.c:5080
 6852 msgid ""
 6853 "threshold for edge-aware median.\n"
 6854 "set to 0.0 to switch off.\n"
 6855 "set to 1.0 to ignore edges."
 6856 msgstr ""
 6857 "prag za mediano roba.\n"
 6858 "nastavite na 0.0 za izklop.\n"
 6859 "nastavite na 1.0 za izklop robov."
 6860 
 6861 #: ../src/iop/demosaic.c:5082
 6862 msgid "edge threshold"
 6863 msgstr "prag roba"
 6864 
 6865 #: ../src/iop/demosaic.c:5086
 6866 msgid "color smoothing"
 6867 msgstr "barvno glajenje"
 6868 
 6869 #: ../src/iop/demosaic.c:5089
 6870 msgid "one time"
 6871 msgstr "enkratno"
 6872 
 6873 #: ../src/iop/demosaic.c:5090
 6874 msgid "two times"
 6875 msgstr "dvakratno"
 6876 
 6877 #: ../src/iop/demosaic.c:5091
 6878 msgid "three times"
 6879 msgstr "trikratno"
 6880 
 6881 #: ../src/iop/demosaic.c:5092
 6882 msgid "four times"
 6883 msgstr "štirikratno"
 6884 
 6885 #: ../src/iop/demosaic.c:5093
 6886 msgid "five times"
 6887 msgstr "petkratno"
 6888 
 6889 #: ../src/iop/demosaic.c:5094
 6890 msgid "how many color smoothing median steps after demosaicing"
 6891 msgstr "koliko korakov mediane barvnega glajenja po odstranjevanju mozaičnosti"
 6892 
 6893 #: ../src/iop/demosaic.c:5098
 6894 msgid "match greens"
 6895 msgstr "ustrezni zeleni"
 6896 
 6897 #: ../src/iop/demosaic.c:5099
 6898 msgid "disabled"
 6899 msgstr "izklopljeno"
 6900 
 6901 #: ../src/iop/demosaic.c:5100
 6902 msgid "local average"
 6903 msgstr "lokalno povprečje"
 6904 
 6905 #: ../src/iop/demosaic.c:5101
 6906 msgid "full average"
 6907 msgstr "polno povprečje"
 6908 
 6909 #: ../src/iop/demosaic.c:5102
 6910 msgid "full and local average"
 6911 msgstr "polno in lokalno povprečje"
 6912 
 6913 #: ../src/iop/demosaic.c:5103
 6914 msgid "green channels matching method"
 6915 msgstr "metoda usklajevanja z zelenimi kanali"
 6916 
 6917 #: ../src/iop/demosaic.c:5115
 6918 msgid ""
 6919 "demosaicing\n"
 6920 "only needed for raw images."
 6921 msgstr ""
 6922 "odstranjevanje mozaičnosti\n"
 6923 "potrebno samo za surove slike."
 6924 
 6925 #: ../src/iop/denoiseprofile.c:287
 6926 msgid "denoise (profiled)"
 6927 msgstr "odstranjevanje šuma (profilirano)"