"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "cryptsetup-2.4.3/po/fi.po" (13 Jan 2022, 128193 Bytes) of package /linux/misc/cryptsetup-2.4.3.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Finnish messages for cryptsetup.
  2 # Copyright © 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc.
  3 # This file is put in the public domain.
  4 # This file is distributed under the same license as the cryptsetup package.
  5 # Jorma Karvonen <karvonen.jorma@gmail.com>, 2011-2015.
  6 #
  7 msgid ""
  8 msgstr ""
  9 "Project-Id-Version: cryptsetup 1.7.0\n"
  10 "Report-Msgid-Bugs-To: dm-crypt@saout.de\n"
  11 "POT-Creation-Date: 2022-01-13 10:24+0100\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2015-11-08 12:48+0200\n"
  13 "Last-Translator: Jorma Karvonen <karvonen.jorma@gmail.com>\n"
  14 "Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
  15 "Language: fi\n"
  16 "MIME-Version: 1.0\n"
  17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
  20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  21 
  22 #: lib/libdevmapper.c:396
  23 #, fuzzy
  24 msgid "Cannot initialize device-mapper, running as non-root user."
  25 msgstr "Laitekuvaimen alustus epäonnistui, suoritetaan ei-root-käyttäjänä.\n"
  26 
  27 #: lib/libdevmapper.c:399
  28 #, fuzzy
  29 msgid "Cannot initialize device-mapper. Is dm_mod kernel module loaded?"
  30 msgstr "Laitekuvaimen alustus epäonnistui. Onko dm_mod-käyttöjärjestelmäydinmoduuli ladattu?\n"
  31 
  32 #: lib/libdevmapper.c:1170
  33 #, fuzzy
  34 msgid "Requested deferred flag is not supported."
  35 msgstr "Pyydetty LUKS-tiiviste %s ei ole tuettu.\n"
  36 
  37 #: lib/libdevmapper.c:1239
  38 #, fuzzy, c-format
  39 msgid "DM-UUID for device %s was truncated."
  40 msgstr "DM-UUID laitteelle %s typistettiin.\n"
  41 
  42 #: lib/libdevmapper.c:1570
  43 msgid "Unknown dm target type."
  44 msgstr ""
  45 
  46 #: lib/libdevmapper.c:1691 lib/libdevmapper.c:1696 lib/libdevmapper.c:1760
  47 #: lib/libdevmapper.c:1763
  48 #, fuzzy
  49 msgid "Requested dm-crypt performance options are not supported."
  50 msgstr "Pyydetyt dmcrypt-suorituskykyvalitsimet eivät ole tuettuja.\n"
  51 
  52 #: lib/libdevmapper.c:1703 lib/libdevmapper.c:1707
  53 #, fuzzy
  54 msgid "Requested dm-verity data corruption handling options are not supported."
  55 msgstr "Pyydetyt dmcrypt-suorituskykyvalitsimet eivät ole tuettuja.\n"
  56 
  57 #: lib/libdevmapper.c:1711
  58 #, fuzzy
  59 msgid "Requested dm-verity FEC options are not supported."
  60 msgstr "Pyydetyt dmcrypt-suorituskykyvalitsimet eivät ole tuettuja.\n"
  61 
  62 #: lib/libdevmapper.c:1715
  63 #, fuzzy
  64 msgid "Requested data integrity options are not supported."
  65 msgstr "Pyydetyt dmcrypt-suorituskykyvalitsimet eivät ole tuettuja.\n"
  66 
  67 #: lib/libdevmapper.c:1717
  68 #, fuzzy
  69 msgid "Requested sector_size option is not supported."
  70 msgstr "Pyydetyt dmcrypt-suorituskykyvalitsimet eivät ole tuettuja.\n"
  71 
  72 #: lib/libdevmapper.c:1722 lib/libdevmapper.c:1726
  73 msgid "Requested automatic recalculation of integrity tags is not supported."
  74 msgstr ""
  75 
  76 #: lib/libdevmapper.c:1730 lib/libdevmapper.c:1766 lib/libdevmapper.c:1769
  77 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2366
  78 #, fuzzy
  79 msgid "Discard/TRIM is not supported."
  80 msgstr "Tiivistealgoritmia %s ei tueta.\n"
  81 
  82 #: lib/libdevmapper.c:1734
  83 #, fuzzy
  84 msgid "Requested dm-integrity bitmap mode is not supported."
  85 msgstr "Pyydetty LUKS-tiiviste %s ei ole tuettu.\n"
  86 
  87 #: lib/libdevmapper.c:2708
  88 #, c-format
  89 msgid "Failed to query dm-%s segment."
  90 msgstr ""
  91 
  92 # Entropy viittaa tässä ilmeisesti tiivistettävän tekstin satunnaisuuteen. Mitä satunnaisempi se on, sitä vähemmän sitä voi tiivistää.
  93 #: lib/random.c:75
  94 msgid ""
  95 "System is out of entropy while generating volume key.\n"
  96 "Please move mouse or type some text in another window to gather some random events.\n"
  97 msgstr ""
  98 "Järjestelmässä ei ole satunnaisuutta taltioavainta tuotettaessa.\n"
  99 "Siirrä hiirtä tai kirjoita jotain tekstiä toiseen ikkunaan joidenkin satunnaistapahtumien keräämiseksi.\n"
 100 
 101 #: lib/random.c:79
 102 #, c-format
 103 msgid "Generating key (%d%% done).\n"
 104 msgstr "Avainta tuotetaan (%d%% valmis).\n"
 105 
 106 #: lib/random.c:165
 107 #, fuzzy
 108 msgid "Running in FIPS mode."
 109 msgstr "Suoritetaan FIPS-tilassa.\n"
 110 
 111 #: lib/random.c:171
 112 #, fuzzy
 113 msgid "Fatal error during RNG initialisation."
 114 msgstr "Kohtalokas virhe RNG-alustuksen aikana.\n"
 115 
 116 #: lib/random.c:208
 117 #, fuzzy
 118 msgid "Unknown RNG quality requested."
 119 msgstr "Tuntematonta RNG-laatua pyydetty.\n"
 120 
 121 #: lib/random.c:213
 122 #, fuzzy
 123 msgid "Error reading from RNG."
 124 msgstr "Virhe %d luettaessa kohteesta RNG: %s\n"
 125 
 126 #: lib/setup.c:226
 127 #, fuzzy
 128 msgid "Cannot initialize crypto RNG backend."
 129 msgstr "RNG-salaustaustaohjelman alustus epäonnistui.\n"
 130 
 131 #: lib/setup.c:232
 132 #, fuzzy
 133 msgid "Cannot initialize crypto backend."
 134 msgstr "Salaustaustaohjelman alustus epäonnistui.\n"
 135 
 136 #: lib/setup.c:263 lib/setup.c:2079 lib/verity/verity.c:119
 137 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1028
 138 #, fuzzy, c-format
 139 msgid "Hash algorithm %s not supported."
 140 msgstr "Tiivistealgoritmia %s ei tueta.\n"
 141 
 142 #: lib/setup.c:266 lib/loopaes/loopaes.c:90
 143 #, fuzzy, c-format
 144 msgid "Key processing error (using hash %s)."
 145 msgstr "Avainkäsittelyvirhe (käytetään tiivistealgoritmia %s).\n"
 146 
 147 #: lib/setup.c:332 lib/setup.c:359
 148 #, fuzzy
 149 msgid "Cannot determine device type. Incompatible activation of device?"
 150 msgstr "Laitetyypin määritteleminen epäonnistui. Laitteen yhteensopimaton aktivointi?\n"
 151 
 152 #: lib/setup.c:338 lib/setup.c:3142
 153 #, fuzzy
 154 msgid "This operation is supported only for LUKS device."
 155 msgstr "Tätä toimintoa tuetaan vain LUKS-laitteelle.\n"
 156 
 157 #: lib/setup.c:365
 158 #, fuzzy
 159 msgid "This operation is supported only for LUKS2 device."
 160 msgstr "Tätä toimintoa tuetaan vain LUKS-laitteelle.\n"
 161 
 162 #: lib/setup.c:420 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2444
 163 #, fuzzy
 164 msgid "All key slots full."
 165 msgstr "Kaikki avainvälit ovat täynnä.\n"
 166 
 167 #: lib/setup.c:431
 168 #, fuzzy, c-format
 169 msgid "Key slot %d is invalid, please select between 0 and %d."
 170 msgstr "Avainväli %d on virheellinen, valitse väliltä 0 ... %d.\n"
 171 
 172 #: lib/setup.c:437
 173 #, fuzzy, c-format
 174 msgid "Key slot %d is full, please select another one."
 175 msgstr "Avainväli %d on täynnä, valitse joku toinen.\n"
 176 
 177 #: lib/setup.c:522 lib/setup.c:2900
 178 #, fuzzy
 179 msgid "Device size is not aligned to device logical block size."
 180 msgstr "Laite %s ei ole kelvollinen LUKS-laite.\n"
 181 
 182 #: lib/setup.c:620
 183 #, fuzzy, c-format
 184 msgid "Header detected but device %s is too small."
 185 msgstr "Otsake havaittu, mutta laite %s on liian pieni.\n"
 186 
 187 #: lib/setup.c:661 lib/setup.c:2845 lib/setup.c:4212
 188 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3141 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3511
 189 #, fuzzy
 190 msgid "This operation is not supported for this device type."
 191 msgstr "Tätä toimintoa ei tueta tälle laitetyypille.\n"
 192 
 193 #: lib/setup.c:666
 194 msgid "Illegal operation with reencryption in-progress."
 195 msgstr ""
 196 
 197 #: lib/setup.c:834 lib/luks1/keymanage.c:527
 198 #, fuzzy, c-format
 199 msgid "Unsupported LUKS version %d."
 200 msgstr "Tukematon LUKS-versio %d.\n"
 201 
 202 #: lib/setup.c:1430 lib/setup.c:2610 lib/setup.c:2683 lib/setup.c:2695
 203 #: lib/setup.c:2853 lib/setup.c:4681
 204 #, fuzzy, c-format
 205 msgid "Device %s is not active."
 206 msgstr "Laite %s ei ole aktiivinen.\n"
 207 
 208 #: lib/setup.c:1447
 209 #, fuzzy, c-format
 210 msgid "Underlying device for crypt device %s disappeared."
 211 msgstr "Salauslaitteen %s perustana oleva laite hävisi.\n"
 212 
 213 #: lib/setup.c:1527
 214 #, fuzzy
 215 msgid "Invalid plain crypt parameters."
 216 msgstr "Virheelliset tavalliset salausparametrit.\n"
 217 
 218 #: lib/setup.c:1532 lib/setup.c:1982
 219 #, fuzzy
 220 msgid "Invalid key size."
 221 msgstr "Virheellinen avainkoko.\n"
 222 
 223 #: lib/setup.c:1537 lib/setup.c:1987 lib/setup.c:2190
 224 #, fuzzy
 225 msgid "UUID is not supported for this crypt type."
 226 msgstr "UUID ei ole tuettu tälle laitetyypille.\n"
 227 
 228 #: lib/setup.c:1542 lib/setup.c:1992
 229 #, fuzzy
 230 msgid "Detached metadata device is not supported for this crypt type."
 231 msgstr "UUID ei ole tuettu tälle laitetyypille.\n"
 232 
 233 #: lib/setup.c:1552 lib/setup.c:1754 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2405
 234 #: src/cryptsetup.c:1407 src/cryptsetup.c:3772
 235 #, fuzzy
 236 msgid "Unsupported encryption sector size."
 237 msgstr "Uudelleensalauslokitiedoston lukeminen epäonnistui.\n"
 238 
 239 #: lib/setup.c:1560 lib/setup.c:1895 lib/setup.c:2894
 240 #, fuzzy
 241 msgid "Device size is not aligned to requested sector size."
 242 msgstr "Laite %s ei ole kelvollinen LUKS-laite.\n"
 243 
 244 #: lib/setup.c:1612 lib/setup.c:1732
 245 #, fuzzy
 246 msgid "Can't format LUKS without device."
 247 msgstr "Kohteen LUKS pohjustus ilman laitetta epäonnistui.\n"
 248 
 249 #: lib/setup.c:1618 lib/setup.c:1738
 250 msgid "Requested data alignment is not compatible with data offset."
 251 msgstr ""
 252 
 253 #: lib/setup.c:1686 lib/setup.c:1882
 254 msgid "WARNING: Data offset is outside of currently available data device.\n"
 255 msgstr ""
 256 
 257 #: lib/setup.c:1696 lib/setup.c:1912 lib/setup.c:1933 lib/setup.c:2202
 258 #, fuzzy, c-format
 259 msgid "Cannot wipe header on device %s."
 260 msgstr "Otsakkeen pyyhkiminen pois laitteesta %s epäonnistui.\n"
 261 
 262 #: lib/setup.c:1763
 263 msgid "WARNING: The device activation will fail, dm-crypt is missing support for requested encryption sector size.\n"
 264 msgstr ""
 265 
 266 #: lib/setup.c:1786
 267 msgid "Volume key is too small for encryption with integrity extensions."
 268 msgstr ""
 269 
 270 #: lib/setup.c:1856
 271 #, fuzzy, c-format
 272 msgid "Cipher %s-%s (key size %zd bits) is not available."
 273 msgstr "Salaus %s ei ole käytettävissä.\n"
 274 
 275 #: lib/setup.c:1885
 276 #, c-format
 277 msgid "WARNING: LUKS2 metadata size changed to %<PRIu64> bytes.\n"
 278 msgstr ""
 279 
 280 #: lib/setup.c:1889
 281 #, c-format
 282 msgid "WARNING: LUKS2 keyslots area size changed to %<PRIu64> bytes.\n"
 283 msgstr ""
 284 
 285 #: lib/setup.c:1915 lib/utils_device.c:909 lib/luks1/keyencryption.c:255
 286 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2455 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3606
 287 #, fuzzy, c-format
 288 msgid "Device %s is too small."
 289 msgstr "Laite %s on liian pieni.\n"
 290 
 291 #: lib/setup.c:1926 lib/setup.c:1952
 292 #, fuzzy, c-format
 293 msgid "Cannot format device %s in use."
 294 msgstr "Laitteen %s pohjustus epäonnistui, koska se on yhä käytössä.\n"
 295 
 296 #: lib/setup.c:1929 lib/setup.c:1955
 297 #, fuzzy, c-format
 298 msgid "Cannot format device %s, permission denied."
 299 msgstr "Laitteen %s pohjustus epäonnistui, koska pääsy laitteeseen on kielletty.\n"
 300 
 301 #: lib/setup.c:1941 lib/setup.c:2262
 302 #, fuzzy, c-format
 303 msgid "Cannot format integrity for device %s."
 304 msgstr "Laitteelle %s kirjoittaminen epäonnistui.\n"
 305 
 306 #: lib/setup.c:1959
 307 #, fuzzy, c-format
 308 msgid "Cannot format device %s."
 309 msgstr "Laitteen %s lukeminen epäonnistui.\n"
 310 
 311 #: lib/setup.c:1977
 312 #, fuzzy
 313 msgid "Can't format LOOPAES without device."
 314 msgstr "Kohteen LOOPAES pohjustus ilman laitetta epäonnistui.\n"
 315 
 316 #: lib/setup.c:2022
 317 #, fuzzy
 318 msgid "Can't format VERITY without device."
 319 msgstr "Kohteen VERITY pohjustus ilman laitetta epäonnistui.\n"
 320 
 321 #: lib/setup.c:2033 lib/verity/verity.c:102
 322 #, fuzzy, c-format
 323 msgid "Unsupported VERITY hash type %d."
 324 msgstr "Tukematon VERITY-tiivistetyyppi %d.\n"
 325 
 326 #: lib/setup.c:2039 lib/verity/verity.c:110
 327 #, fuzzy
 328 msgid "Unsupported VERITY block size."
 329 msgstr "Tukematon VERITY-lohkokoko.\n"
 330 
 331 #: lib/setup.c:2044 lib/verity/verity.c:74
 332 #, fuzzy
 333 msgid "Unsupported VERITY hash offset."
 334 msgstr "Tukematon VERITY-tiivistesiirros.\n"
 335 
 336 #: lib/setup.c:2049
 337 #, fuzzy
 338 msgid "Unsupported VERITY FEC offset."
 339 msgstr "Tukematon VERITY-tiivistesiirros.\n"
 340 
 341 #: lib/setup.c:2073
 342 msgid "Data area overlaps with hash area."
 343 msgstr ""
 344 
 345 #: lib/setup.c:2098
 346 msgid "Hash area overlaps with FEC area."
 347 msgstr ""
 348 
 349 #: lib/setup.c:2105
 350 msgid "Data area overlaps with FEC area."
 351 msgstr ""
 352 
 353 #: lib/setup.c:2241
 354 #, c-format
 355 msgid "WARNING: Requested tag size %d bytes differs from %s size output (%d bytes).\n"
 356 msgstr ""
 357 
 358 #: lib/setup.c:2320
 359 #, fuzzy, c-format
 360 msgid "Unknown crypt device type %s requested."
 361 msgstr "Tuntematon salauslaitetyyppi %s pyydetty.\n"
 362 
 363 #: lib/setup.c:2616 lib/setup.c:2688 lib/setup.c:2701
 364 #, fuzzy, c-format
 365 msgid "Unsupported parameters on device %s."
 366 msgstr "Otsakkeen pyyhkiminen pois laitteesta %s epäonnistui.\n"
 367 
 368 #: lib/setup.c:2622 lib/setup.c:2708 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2511
 369 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2863
 370 #, fuzzy, c-format
 371 msgid "Mismatching parameters on device %s."
 372 msgstr "Otsakkeen pyyhkiminen pois laitteesta %s epäonnistui.\n"
 373 
 374 #: lib/setup.c:2728
 375 msgid "Crypt devices mismatch."
 376 msgstr ""
 377 
 378 #: lib/setup.c:2765 lib/setup.c:2770 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2154
 379 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3353
 380 #, fuzzy, c-format
 381 msgid "Failed to reload device %s."
 382 msgstr "Laitteen %s lukeminen epäonnistui.\n"
 383 
 384 #: lib/setup.c:2776 lib/setup.c:2782 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2125
 385 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2132
 386 #, fuzzy, c-format
 387 msgid "Failed to suspend device %s."
 388 msgstr "Avaintiedoston avaus epäonnistui.\n"
 389 
 390 #: lib/setup.c:2788 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2139
 391 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3288 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3357
 392 #, fuzzy, c-format
 393 msgid "Failed to resume device %s."
 394 msgstr "Laitteen %s lukeminen epäonnistui.\n"
 395 
 396 #: lib/setup.c:2803
 397 #, c-format
 398 msgid "Fatal error while reloading device %s (on top of device %s)."
 399 msgstr ""
 400 
 401 #: lib/setup.c:2806 lib/setup.c:2808
 402 #, fuzzy, c-format
 403 msgid "Failed to switch device %s to dm-error."
 404 msgstr "Laitekuvaajahakemiston hankkiminen epäonnistui."
 405 
 406 #: lib/setup.c:2885
 407 #, fuzzy
 408 msgid "Cannot resize loop device."
 409 msgstr "Silmukkalaitteen koon muuttaminen epäonnistui.\n"
 410 
 411 #: lib/setup.c:2958
 412 msgid "Do you really want to change UUID of device?"
 413 msgstr "Haluatko todella vaihtaa laitteen UUID-tunnistetta?"
 414 
 415 #: lib/setup.c:3034
 416 #, fuzzy
 417 msgid "Header backup file does not contain compatible LUKS header."
 418 msgstr "Varmuuskopiotiedosto ei sisällä kelvollista LUKS-otsaketta.\n"
 419 
 420 #: lib/setup.c:3150
 421 #, fuzzy, c-format
 422 msgid "Volume %s is not active."
 423 msgstr "Taltio %s ei ole käytössä.\n"
 424 
 425 #: lib/setup.c:3161
 426 #, fuzzy, c-format
 427 msgid "Volume %s is already suspended."
 428 msgstr "Taltio %s on jo keskeytetty.\n"
 429 
 430 #: lib/setup.c:3174
 431 #, fuzzy, c-format
 432 msgid "Suspend is not supported for device %s."
 433 msgstr "Keskeyttämistä ei tueta laitetyypille %s.\n"
 434 
 435 #: lib/setup.c:3176
 436 #, fuzzy, c-format
 437 msgid "Error during suspending device %s."
 438 msgstr "Virhe keskeytettäessä laitetta %s.\n"
 439 
 440 #: lib/setup.c:3212
 441 #, fuzzy, c-format
 442 msgid "Resume is not supported for device %s."
 443 msgstr "Jatkamista ei tueta laiteelle %s.\n"
 444 
 445 #: lib/setup.c:3214
 446 #, fuzzy, c-format
 447 msgid "Error during resuming device %s."
 448 msgstr "Virhe jatkettaessa laitteella %s.\n"
 449 
 450 #: lib/setup.c:3248 lib/setup.c:3296 lib/setup.c:3366
 451 #, fuzzy, c-format
 452 msgid "Volume %s is not suspended."
 453 msgstr "Taltiota %s ei ole keskeytetty.\n"
 454 
 455 #: lib/setup.c:3381 lib/setup.c:3750 lib/setup.c:4461 lib/setup.c:4474
 456 #: lib/setup.c:4482 lib/setup.c:4495 lib/setup.c:4864 lib/setup.c:6046
 457 #, fuzzy
 458 msgid "Volume key does not match the volume."
 459 msgstr "Taltioavain ei täsmää taltion kanssa.\n"
 460 
 461 # Volume key tarkoittaa yleensä äänenvoimakkuussäädintä, ei välttämättä tässä.
 462 #: lib/setup.c:3428 lib/setup.c:3633
 463 #, fuzzy
 464 msgid "Cannot add key slot, all slots disabled and no volume key provided."
 465 msgstr "Avainvälin lisäys epäonnistui, kaikki välit on otettu pois käytöstä ja yhtään taltioavainta ei ole tarjottu.\n"
 466 
 467 #: lib/setup.c:3585
 468 #, fuzzy
 469 msgid "Failed to swap new key slot."
 470 msgstr "Uuden avainvälin vaihtaminen epäonnistui.\n"
 471 
 472 #: lib/setup.c:3771
 473 #, fuzzy, c-format
 474 msgid "Key slot %d is invalid."
 475 msgstr "Avainväli %d on virheellinen.\n"
 476 
 477 #: lib/setup.c:3777 src/cryptsetup.c:1750 src/cryptsetup.c:2090
 478 #: src/cryptsetup.c:2681 src/cryptsetup.c:2738
 479 #, fuzzy, c-format
 480 msgid "Keyslot %d is not active."
 481 msgstr "Avainväli %d ei ole käytössä.\n"
 482 
 483 #: lib/setup.c:3796
 484 #, fuzzy
 485 msgid "Device header overlaps with data area."
 486 msgstr "Tälle salasanalauseelle ei ole saatavissa laiteotsaketta.\n"
 487 
 488 #: lib/setup.c:4090
 489 msgid "Reencryption in-progress. Cannot activate device."
 490 msgstr ""
 491 
 492 #: lib/setup.c:4092 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2449
 493 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2962
 494 #, fuzzy
 495 msgid "Failed to get reencryption lock."
 496 msgstr "Uudelleensalauslokitiedoston lukeminen epäonnistui.\n"
 497 
 498 #: lib/setup.c:4105 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2981
 499 #, fuzzy
 500 msgid "LUKS2 reencryption recovery failed."
 501 msgstr "Uudelleensalauslokitiedoston avaus epäonnistui.\n"
 502 
 503 #: lib/setup.c:4273 lib/setup.c:4538
 504 #, fuzzy
 505 msgid "Device type is not properly initialized."
 506 msgstr "Laitetyyppi ei ole alustettu oikein.\n"
 507 
 508 #: lib/setup.c:4321
 509 #, fuzzy, c-format
 510 msgid "Device %s already exists."
 511 msgstr "Laite %s on jo olemassa.\n"
 512 
 513 #: lib/setup.c:4328
 514 #, fuzzy, c-format
 515 msgid "Cannot use device %s, name is invalid or still in use."
 516 msgstr "Laitteen %s pohjustus epäonnistui, koska se on yhä käytössä.\n"
 517 
 518 #: lib/setup.c:4448
 519 #, fuzzy
 520 msgid "Incorrect volume key specified for plain device."
 521 msgstr "Virheellinen taltioavain määritelty tavalliselle laitteelle.\n"
 522 
 523 #: lib/setup.c:4564
 524 #, fuzzy
 525 msgid "Incorrect root hash specified for verity device."
 526 msgstr "Virheellinen root-tiiviste määritelty verity-laitteelle.\n"
 527 
 528 #: lib/setup.c:4571
 529 msgid "Root hash signature required."
 530 msgstr ""
 531 
 532 #: lib/setup.c:4580
 533 msgid "Kernel keyring missing: required for passing signature to kernel."
 534 msgstr ""
 535 
 536 #: lib/setup.c:4597 lib/setup.c:6122
 537 #, fuzzy
 538 msgid "Failed to load key in kernel keyring."
 539 msgstr "Avaintiedoston avaus epäonnistui.\n"
 540 
 541 #: lib/setup.c:4653
 542 #, c-format
 543 msgid "Could not cancel deferred remove from device %s."
 544 msgstr ""
 545 
 546 #: lib/setup.c:4660 lib/setup.c:4676 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2502
 547 #: src/cryptsetup.c:2834
 548 #, fuzzy, c-format
 549 msgid "Device %s is still in use."
 550 msgstr "Laite %s on yhä käytössä.\n"
 551 
 552 #: lib/setup.c:4685
 553 #, fuzzy, c-format
 554 msgid "Invalid device %s."
 555 msgstr "Virheellinen laite %s.\n"
 556 
 557 #: lib/setup.c:4801
 558 #, fuzzy
 559 msgid "Volume key buffer too small."
 560 msgstr "Taltioavainpuskuri on liian pieni.\n"
 561 
 562 #: lib/setup.c:4809
 563 #, fuzzy
 564 msgid "Cannot retrieve volume key for plain device."
 565 msgstr "Taltioavaimen nouto tavalliselle laitteelle epäonnistui.\n"
 566 
 567 #: lib/setup.c:4826
 568 #, fuzzy
 569 msgid "Cannot retrieve root hash for verity device."
 570 msgstr "Virheellinen root-tiiviste määritelty verity-laitteelle.\n"
 571 
 572 #: lib/setup.c:4830
 573 #, fuzzy, c-format
 574 msgid "This operation is not supported for %s crypt device."
 575 msgstr "Tätä toimintoa ei tueta %s-salauslaitteelle.\n"
 576 
 577 #: lib/setup.c:5036 lib/setup.c:5047
 578 #, fuzzy
 579 msgid "Dump operation is not supported for this device type."
 580 msgstr "Dump-toimintoa ei tueta tälle laitetyypille.\n"
 581 
 582 #: lib/setup.c:5375
 583 #, c-format
 584 msgid "Data offset is not multiple of %u bytes."
 585 msgstr ""
 586 
 587 #: lib/setup.c:5660
 588 #, fuzzy, c-format
 589 msgid "Cannot convert device %s which is still in use."
 590 msgstr "Laitteen %s pohjustus epäonnistui, koska se on yhä käytössä.\n"
 591 
 592 #: lib/setup.c:5979
 593 #, c-format
 594 msgid "Failed to assign keyslot %u as the new volume key."
 595 msgstr ""
 596 
 597 #: lib/setup.c:6052
 598 msgid "Failed to initialize default LUKS2 keyslot parameters."
 599 msgstr ""
 600 
 601 #: lib/setup.c:6058
 602 #, fuzzy, c-format
 603 msgid "Failed to assign keyslot %d to digest."
 604 msgstr "Uuden avainvälin vaihtaminen epäonnistui.\n"
 605 
 606 #: lib/setup.c:6189
 607 #, fuzzy
 608 msgid "Kernel keyring is not supported by the kernel."
 609 msgstr "Tätä toimintoa ei tueta tälle laitetyypille.\n"
 610 
 611 #: lib/setup.c:6199 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3166
 612 #, fuzzy, c-format
 613 msgid "Failed to read passphrase from keyring (error %d)."
 614 msgstr "Avainsäiliöstä lukeminen epäonnistui.\n"
 615 
 616 #: lib/setup.c:6223
 617 msgid "Failed to acquire global memory-hard access serialization lock."
 618 msgstr ""
 619 
 620 #: lib/utils.c:80
 621 #, fuzzy
 622 msgid "Cannot get process priority."
 623 msgstr "Prosessiprioriteetin hakeminen epäonnistui.\n"
 624 
 625 #: lib/utils.c:94
 626 #, fuzzy
 627 msgid "Cannot unlock memory."
 628 msgstr "Muistin lukituksen avaus epäonnistui.\n"
 629 
 630 #: lib/utils.c:168 lib/tcrypt/tcrypt.c:502
 631 #, fuzzy
 632 msgid "Failed to open key file."
 633 msgstr "Avaintiedoston avaus epäonnistui.\n"
 634 
 635 #: lib/utils.c:173
 636 #, fuzzy
 637 msgid "Cannot read keyfile from a terminal."
 638 msgstr "Avaintiedoston %s lukeminen epäonnistui.\n"
 639 
 640 #: lib/utils.c:189
 641 #, fuzzy
 642 msgid "Failed to stat key file."
 643 msgstr "Avaintiedoston kutsuminen stat-funktiolla epäonnistui.\n"
 644 
 645 #: lib/utils.c:197 lib/utils.c:218
 646 #, fuzzy
 647 msgid "Cannot seek to requested keyfile offset."
 648 msgstr "Pyydetyn avaintiedostosiirrososoitteen etsintä epäonnistui.\n"
 649 
 650 #: lib/utils.c:212 lib/utils.c:227 src/utils_password.c:219
 651 #: src/utils_password.c:231
 652 #, fuzzy
 653 msgid "Out of memory while reading passphrase."
 654 msgstr "Muisti loppui luettaessa salasanalausetta.\n"
 655 
 656 #: lib/utils.c:247
 657 #, fuzzy
 658 msgid "Error reading passphrase."
 659 msgstr "Virhe luettaessa salasanalausetta.\n"
 660 
 661 #: lib/utils.c:264
 662 msgid "Nothing to read on input."
 663 msgstr ""
 664 
 665 #: lib/utils.c:271
 666 #, fuzzy
 667 msgid "Maximum keyfile size exceeded."
 668 msgstr "Avaintiedoston enimmäiskoko ylitettiin.\n"
 669 
 670 #: lib/utils.c:276
 671 #, fuzzy
 672 msgid "Cannot read requested amount of data."
 673 msgstr "Pyydetyn tietomäärän lukeminen epäonnistui.\n"
 674 
 675 #: lib/utils_device.c:208 lib/utils_storage_wrappers.c:110
 676 #: lib/luks1/keyencryption.c:91
 677 #, fuzzy, c-format
 678 msgid "Device %s does not exist or access denied."
 679 msgstr "Laite %s ei ole olemassa tai pääsy siihen on kielletty.\n"
 680 
 681 #: lib/utils_device.c:218
 682 #, fuzzy, c-format
 683 msgid "Device %s is not compatible."
 684 msgstr "Laite %s ei ole aktiivinen.\n"
 685 
 686 #: lib/utils_device.c:562
 687 #, c-format
 688 msgid "Ignoring bogus optimal-io size for data device (%u bytes)."
 689 msgstr ""
 690 
 691 #: lib/utils_device.c:720
 692 #, fuzzy, c-format
 693 msgid "Device %s is too small. Need at least %<PRIu64> bytes."
 694 msgstr "Laite %s on liian pieni. (LUKS vaatii vähintään %<PRIu64> tavua.)\n"
 695 
 696 #: lib/utils_device.c:801
 697 #, fuzzy, c-format
 698 msgid "Cannot use device %s which is in use (already mapped or mounted)."
 699 msgstr "Laitteen %s käyttö epäonnistui, koska se on jo käytössä (jo kuvattu tai liitetty).\n"
 700 
 701 #: lib/utils_device.c:805
 702 #, fuzzy, c-format
 703 msgid "Cannot use device %s, permission denied."
 704 msgstr "Laitteeseen %s kirjoittaminen epäonnistui, pääsy kielletty.\n"
 705 
 706 #: lib/utils_device.c:808
 707 #, fuzzy, c-format
 708 msgid "Cannot get info about device %s."
 709 msgstr "Tietojen hakeminen laitteesta %s epäonnistui.\n"
 710 
 711 #: lib/utils_device.c:831
 712 #, fuzzy
 713 msgid "Cannot use a loopback device, running as non-root user."
 714 msgstr "Silmukkalaitteen käyttö epäonnistui, suoritetaan ei-root-käyttäjänä.\n"
 715 
 716 #: lib/utils_device.c:842
 717 #, fuzzy
 718 msgid "Attaching loopback device failed (loop device with autoclear flag is required)."
 719 msgstr "Silmukkalaitteeseen liittyminen epäonnistui (vaaditaan silmukkalaite autoclear-lipulla).\n"
 720 
 721 #: lib/utils_device.c:890
 722 #, fuzzy, c-format
 723 msgid "Requested offset is beyond real size of device %s."
 724 msgstr "Pyydetty siirrososoite on laitteen %s todellisen koon ulkopuolella.\n"
 725 
 726 #: lib/utils_device.c:898
 727 #, fuzzy, c-format
 728 msgid "Device %s has zero size."
 729 msgstr "Laitteen %s koko on nolla.\n"
 730 
 731 #: lib/utils_pbkdf.c:100
 732 msgid "Requested PBKDF target time cannot be zero."
 733 msgstr ""
 734 
 735 #: lib/utils_pbkdf.c:106
 736 #, c-format
 737 msgid "Unknown PBKDF type %s."
 738 msgstr ""
 739 
 740 #: lib/utils_pbkdf.c:111
 741 #, fuzzy, c-format
 742 msgid "Requested hash %s is not supported."
 743 msgstr "Pyydetty LUKS-tiiviste %s ei ole tuettu.\n"
 744 
 745 #: lib/utils_pbkdf.c:122
 746 #, fuzzy
 747 msgid "Requested PBKDF type is not supported for LUKS1."
 748 msgstr "Pyydetty LUKS-tiiviste %s ei ole tuettu.\n"
 749 
 750 #: lib/utils_pbkdf.c:128
 751 msgid "PBKDF max memory or parallel threads must not be set with pbkdf2."
 752 msgstr ""
 753 
 754 #: lib/utils_pbkdf.c:133 lib/utils_pbkdf.c:143
 755 #, c-format
 756 msgid "Forced iteration count is too low for %s (minimum is %u)."
 757 msgstr ""
 758 
 759 #: lib/utils_pbkdf.c:148
 760 #, c-format
 761 msgid "Forced memory cost is too low for %s (minimum is %u kilobytes)."
 762 msgstr ""
 763 
 764 #: lib/utils_pbkdf.c:155
 765 #, c-format
 766 msgid "Requested maximum PBKDF memory cost is too high (maximum is %d kilobytes)."
 767 msgstr ""
 768 
 769 #: lib/utils_pbkdf.c:160
 770 msgid "Requested maximum PBKDF memory cannot be zero."
 771 msgstr ""
 772 
 773 #: lib/utils_pbkdf.c:164
 774 msgid "Requested PBKDF parallel threads cannot be zero."
 775 msgstr ""
 776 
 777 #: lib/utils_pbkdf.c:184
 778 msgid "Only PBKDF2 is supported in FIPS mode."
 779 msgstr ""
 780 
 781 #: lib/utils_benchmark.c:172
 782 msgid "PBKDF benchmark disabled but iterations not set."
 783 msgstr ""
 784 
 785 #: lib/utils_benchmark.c:191
 786 #, fuzzy, c-format
 787 msgid "Not compatible PBKDF2 options (using hash algorithm %s)."
 788 msgstr "Ei ole yhteensopiva PBKDF2-valitsimien kanssa (käytetään tiivitstealgoritmia %s).\n"
 789 
 790 #: lib/utils_benchmark.c:211
 791 #, fuzzy
 792 msgid "Not compatible PBKDF options."
 793 msgstr "Ei ole yhteensopiva PBKDF2-valitsimien kanssa (käytetään tiivitstealgoritmia %s).\n"
 794 
 795 #: lib/utils_device_locking.c:102
 796 #, c-format
 797 msgid "Locking aborted. The locking path %s/%s is unusable (not a directory or missing)."
 798 msgstr ""
 799 
 800 #: lib/utils_device_locking.c:109
 801 #, c-format
 802 msgid "Locking directory %s/%s will be created with default compiled-in permissions."
 803 msgstr ""
 804 
 805 #: lib/utils_device_locking.c:119
 806 #, c-format
 807 msgid "Locking aborted. The locking path %s/%s is unusable (%s is not a directory)."
 808 msgstr ""
 809 
 810 #: lib/utils_wipe.c:184 src/cryptsetup_reencrypt.c:922
 811 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1010
 812 #, fuzzy
 813 msgid "Cannot seek to device offset."
 814 msgstr "Laitteen siirrososoitteen etsintä epäonnistui.\n"
 815 
 816 #: lib/utils_wipe.c:208
 817 #, c-format
 818 msgid "Device wipe error, offset %<PRIu64>."
 819 msgstr ""
 820 
 821 #: lib/luks1/keyencryption.c:39
 822 #, fuzzy, c-format
 823 msgid ""
 824 "Failed to setup dm-crypt key mapping for device %s.\n"
 825 "Check that kernel supports %s cipher (check syslog for more info)."
 826 msgstr ""
 827 "Dm-crypt -avainkuvausasetus laitteelle %s epäonnistui.\n"
 828 "Tarkista, että käyttöjärjestelmäydin tukee %s-salakirjoitusmenetelmää (lisätietoja tarkistamalla syslog).\n"
 829 
 830 #: lib/luks1/keyencryption.c:44
 831 #, fuzzy
 832 msgid "Key size in XTS mode must be 256 or 512 bits."
 833 msgstr "Avainkoon on oltava XTS-tilassa 256 tai 512 bittiä.\n"
 834 
 835 #: lib/luks1/keyencryption.c:46
 836 msgid "Cipher specification should be in [cipher]-[mode]-[iv] format."
 837 msgstr ""
 838 
 839 #: lib/luks1/keyencryption.c:97 lib/luks1/keymanage.c:364
 840 #: lib/luks1/keymanage.c:674 lib/luks1/keymanage.c:1125
 841 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1348 lib/luks2/luks2_keyslot.c:746
 842 #, fuzzy, c-format
 843 msgid "Cannot write to device %s, permission denied."
 844 msgstr "Laitteeseen %s kirjoittaminen epäonnistui, pääsy kielletty.\n"
 845 
 846 #: lib/luks1/keyencryption.c:120
 847 #, fuzzy
 848 msgid "Failed to open temporary keystore device."
 849 msgstr "Tilapäisen avainsäiliön avaaminen epäonnistui.\n"
 850 
 851 #: lib/luks1/keyencryption.c:127
 852 #, fuzzy
 853 msgid "Failed to access temporary keystore device."
 854 msgstr "Pääsy tilapäiseen avainsäiliölaitteeseen epäonnistui.\n"
 855 
 856 #: lib/luks1/keyencryption.c:200 lib/luks2/luks2_keyslot_luks2.c:60
 857 #: lib/luks2/luks2_keyslot_luks2.c:78 lib/luks2/luks2_keyslot_reenc.c:134
 858 #, fuzzy
 859 msgid "IO error while encrypting keyslot."
 860 msgstr "Siirräntävirhe salattaessa avainväliä.\n"
 861 
 862 #: lib/luks1/keyencryption.c:246 lib/luks1/keymanage.c:367
 863 #: lib/luks1/keymanage.c:627 lib/luks1/keymanage.c:677 lib/tcrypt/tcrypt.c:677
 864 #: lib/verity/verity.c:80 lib/verity/verity.c:193 lib/verity/verity_hash.c:320
 865 #: lib/verity/verity_hash.c:329 lib/verity/verity_hash.c:349
 866 #: lib/verity/verity_fec.c:251 lib/verity/verity_fec.c:263
 867 #: lib/verity/verity_fec.c:268 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1351
 868 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:177 src/cryptsetup_reencrypt.c:189
 869 #, fuzzy, c-format
 870 msgid "Cannot open device %s."
 871 msgstr "Laitteen %s avaus epäonnistui.\n"
 872 
 873 #: lib/luks1/keyencryption.c:257 lib/luks2/luks2_keyslot_luks2.c:137
 874 #, fuzzy
 875 msgid "IO error while decrypting keyslot."
 876 msgstr "Siirräntävirhe purettaessa avainvälin salausta.\n"
 877 
 878 #: lib/luks1/keymanage.c:130
 879 #, fuzzy, c-format
 880 msgid "Device %s is too small. (LUKS1 requires at least %<PRIu64> bytes.)"
 881 msgstr "Laite %s on liian pieni. (LUKS vaatii vähintään %<PRIu64> tavua.)\n"
 882 
 883 #: lib/luks1/keymanage.c:151 lib/luks1/keymanage.c:159
 884 #: lib/luks1/keymanage.c:171 lib/luks1/keymanage.c:182
 885 #: lib/luks1/keymanage.c:194
 886 #, fuzzy, c-format
 887 msgid "LUKS keyslot %u is invalid."
 888 msgstr "LUKS-avainväli %u on virheellinen.\n"
 889 
 890 #: lib/luks1/keymanage.c:248 lib/luks1/keymanage.c:524
 891 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1194 src/cryptsetup.c:1606
 892 #: src/cryptsetup.c:1737 src/cryptsetup.c:1792 src/cryptsetup.c:1847
 893 #: src/cryptsetup.c:1912 src/cryptsetup.c:2015 src/cryptsetup.c:2079
 894 #: src/cryptsetup.c:2308 src/cryptsetup.c:2521 src/cryptsetup.c:2581
 895 #: src/cryptsetup.c:2646 src/cryptsetup.c:2790 src/cryptsetup.c:3472
 896 #: src/cryptsetup.c:3481 src/cryptsetup_reencrypt.c:1373
 897 #, fuzzy, c-format
 898 msgid "Device %s is not a valid LUKS device."
 899 msgstr "Laite %s ei ole kelvollinen LUKS-laite.\n"
 900 
 901 #: lib/luks1/keymanage.c:266 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1211
 902 #, fuzzy, c-format
 903 msgid "Requested header backup file %s already exists."
 904 msgstr "Pyydetty otsakevarmuuskopiotiedosto %s on jo olemassa.\n"
 905 
 906 #: lib/luks1/keymanage.c:268 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1213
 907 #, fuzzy, c-format
 908 msgid "Cannot create header backup file %s."
 909 msgstr "Otsakevarmuuskopiotiedoston %s luominen epäonnistui.\n"
 910 
 911 #: lib/luks1/keymanage.c:275 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1220
 912 #, fuzzy, c-format
 913 msgid "Cannot write header backup file %s."
 914 msgstr "Otsakevarmuuskopiotiedoston %s kirjoittaminen epäonnistui.\n"
 915 
 916 #: lib/luks1/keymanage.c:306 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1257
 917 #, fuzzy
 918 msgid "Backup file does not contain valid LUKS header."
 919 msgstr "Varmuuskopiotiedosto ei sisällä kelvollista LUKS-otsaketta.\n"
 920 
 921 #: lib/luks1/keymanage.c:319 lib/luks1/keymanage.c:590
 922 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1278
 923 #, fuzzy, c-format
 924 msgid "Cannot open header backup file %s."
 925 msgstr "Otsakevarmuuskopiotiedoston %s avaus epäonnistui.\n"
 926 
 927 #: lib/luks1/keymanage.c:327 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1286
 928 #, fuzzy, c-format
 929 msgid "Cannot read header backup file %s."
 930 msgstr "Otsakevarmuuskopiotiedoston %s lukeminen epäonnistui.\n"
 931 
 932 #: lib/luks1/keymanage.c:337
 933 #, fuzzy
 934 msgid "Data offset or key size differs on device and backup, restore failed."
 935 msgstr "Tietosiirrososoite tai avainkoko eroaa laitteessa ja varmuuskopiossa, palautus epäonnistui.\n"
 936 
 937 #: lib/luks1/keymanage.c:345
 938 #, c-format
 939 msgid "Device %s %s%s"
 940 msgstr "Laite %s %s%s"
 941 
 942 #: lib/luks1/keymanage.c:346
 943 msgid "does not contain LUKS header. Replacing header can destroy data on that device."
 944 msgstr "ei sisällä LUKS-otsaketta. Otsakkeen korvaaminen voi tuhota tietoja tuossa laitteessa."
 945 
 946 #: lib/luks1/keymanage.c:347
 947 msgid "already contains LUKS header. Replacing header will destroy existing keyslots."
 948 msgstr "sisältää jo LUKS-otsakkeen. Otsakkeen korvaaminen tuhoaa olemassaolevat avainvälit."
 949 
 950 #: lib/luks1/keymanage.c:348 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1320
 951 msgid ""
 952 "\n"
 953 "WARNING: real device header has different UUID than backup!"
 954 msgstr ""
 955 "\n"
 956 "VAROITUS: oikealla laiteotsakkeella on eri UUID-tunniste kuin varmuuskopiolla!"
 957 
 958 #: lib/luks1/keymanage.c:395
 959 #, fuzzy
 960 msgid "Non standard key size, manual repair required."
 961 msgstr "Ei-vakio avainkoko, manuaalinen korjaus pyydetty.\n"
 962 
 963 #: lib/luks1/keymanage.c:405
 964 #, fuzzy
 965 msgid "Non standard keyslots alignment, manual repair required."
 966 msgstr "Ei-vakiot avainvälitasaukset, manuaalinen korjaus pyydetty.\n"
 967 
 968 #: lib/luks1/keymanage.c:414
 969 #, fuzzy, c-format
 970 msgid "Cipher mode repaired (%s -> %s)."
 971 msgstr "Avainväli %i: siirrososoite korjattu (%u -> %u).\n"
 972 
 973 #: lib/luks1/keymanage.c:425
 974 #, c-format
 975 msgid "Cipher hash repaired to lowercase (%s)."
 976 msgstr ""
 977 
 978 #: lib/luks1/keymanage.c:427 lib/luks1/keymanage.c:533
 979 #: lib/luks1/keymanage.c:789
 980 #, fuzzy, c-format
 981 msgid "Requested LUKS hash %s is not supported."
 982 msgstr "Pyydetty LUKS-tiiviste %s ei ole tuettu.\n"
 983 
 984 #: lib/luks1/keymanage.c:441
 985 #, fuzzy
 986 msgid "Repairing keyslots."
 987 msgstr "Korjataan avainvälit.\n"
 988 
 989 #: lib/luks1/keymanage.c:460
 990 #, fuzzy, c-format
 991 msgid "Keyslot %i: offset repaired (%u -> %u)."
 992 msgstr "Avainväli %i: siirrososoite korjattu (%u -> %u).\n"
 993 
 994 #: lib/luks1/keymanage.c:468
 995 #, fuzzy, c-format
 996 msgid "Keyslot %i: stripes repaired (%u -> %u)."
 997 msgstr "Avainväli %i: raidat korjattu (%u -> %u).\n"
 998 
 999 #: lib/luks1/keymanage.c:477
 1000 #, fuzzy, c-format
 1001 msgid "Keyslot %i: bogus partition signature."
 1002 msgstr "Avainväli %i: valeosiotunniste.\n"
 1003 
 1004 #: lib/luks1/keymanage.c:482
 1005 #, fuzzy, c-format
 1006 msgid "Keyslot %i: salt wiped."
 1007 msgstr "Avainväli %i: satunnaisarvosiemen tuhottu.\n"
 1008 
 1009 #: lib/luks1/keymanage.c:499
 1010 #, fuzzy
 1011 msgid "Writing LUKS header to disk."
 1012 msgstr "Kirjoitetaan LUKS-otsake levylle.\n"
 1013 
 1014 #: lib/luks1/keymanage.c:504
 1015 msgid "Repair failed."
 1016 msgstr "Korjaus epäonnistui."
 1017 
 1018 #: lib/luks1/keymanage.c:559
 1019 #, fuzzy, c-format
 1020 msgid "LUKS cipher mode %s is invalid."
 1021 msgstr "LUKS-avainväli %u on virheellinen.\n"
 1022 
 1023 #: lib/luks1/keymanage.c:564
 1024 #, fuzzy, c-format
 1025 msgid "LUKS hash %s is invalid."
 1026 msgstr "LUKS-avainväli %u on virheellinen.\n"
 1027 
 1028 #: lib/luks1/keymanage.c:571 src/cryptsetup.c:1292
 1029 #, fuzzy
 1030 msgid "No known problems detected for LUKS header."
 1031 msgstr "Tuntemattomat pulmat havaittu LUKS-otsakkeelle.\n"
 1032 
 1033 #: lib/luks1/keymanage.c:699
 1034 #, fuzzy, c-format
 1035 msgid "Error during update of LUKS header on device %s."
 1036 msgstr "Virhe LUKS-otsakkeen päivityksen aikana laitteessa %s.\n"
 1037 
 1038 #: lib/luks1/keymanage.c:707
 1039 #, fuzzy, c-format
 1040 msgid "Error re-reading LUKS header after update on device %s."
 1041 msgstr "Virhe luettaessa uudelleen LUKS-otsaketta päivityksen jälkeen laitteessa %s.\n"
 1042 
 1043 #: lib/luks1/keymanage.c:783
 1044 #, fuzzy
 1045 msgid "Data offset for LUKS header must be either 0 or higher than header size."
 1046 msgstr "Tietosiirrososoitteen irrotetulle LUKS-otsakkeelle on oltava joko 0 tai suurempi kuin otsakekoko (%d sektoria).\n"
 1047 
 1048 #: lib/luks1/keymanage.c:794 lib/luks1/keymanage.c:863
 1049 #: lib/luks2/luks2_json_format.c:287 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1102
 1050 #: src/cryptsetup.c:2953
 1051 #, fuzzy
 1052 msgid "Wrong LUKS UUID format provided."
 1053 msgstr "Väärä LUKS UUID-muoto tarjottu.\n"
 1054 
 1055 #: lib/luks1/keymanage.c:816
 1056 #, fuzzy
 1057 msgid "Cannot create LUKS header: reading random salt failed."
 1058 msgstr "LUKS-otsakkeen luominen epäonnistui: satunnaisarvosiemenen lukeminen epäonnistui.\n"
 1059 
 1060 #: lib/luks1/keymanage.c:842
 1061 #, fuzzy, c-format
 1062 msgid "Cannot create LUKS header: header digest failed (using hash %s)."
 1063 msgstr "LUKS-otsakkeen luominen epäonnistui: otsaketiiviste epäonnistui (käytettäen tiivistettä %s).\n"
 1064 
 1065 #: lib/luks1/keymanage.c:886
 1066 #, fuzzy, c-format
 1067 msgid "Key slot %d active, purge first."
 1068 msgstr "Avainväli %d aktiivinen, puhdista ensimmäinen.\n"
 1069 
 1070 #: lib/luks1/keymanage.c:892
 1071 #, fuzzy, c-format
 1072 msgid "Key slot %d material includes too few stripes. Header manipulation?"
 1073 msgstr "Avainvälin %d materiaali sisältää liian vähän raitoja. Otsaketta on käsitelty?\n"
 1074 
 1075 #: lib/luks1/keymanage.c:1033
 1076 #, fuzzy, c-format
 1077 msgid "Cannot open keyslot (using hash %s)."
 1078 msgstr "Avainkäsittelyvirhe (käytetään tiivistealgoritmia %s).\n"
 1079 
 1080 #: lib/luks1/keymanage.c:1111
 1081 #, fuzzy, c-format
 1082 msgid "Key slot %d is invalid, please select keyslot between 0 and %d."
 1083 msgstr "Avainväli %d on virheellinen, valitse avainväli välillä 0 ... %d.\n"
 1084 
 1085 #: lib/luks1/keymanage.c:1129 lib/luks2/luks2_keyslot.c:750
 1086 #, fuzzy, c-format
 1087 msgid "Cannot wipe device %s."
 1088 msgstr "Laitteen %s pyyhkiminen tyhjäksi epäonnistui.\n"
 1089 
 1090 #: lib/loopaes/loopaes.c:146
 1091 #, fuzzy
 1092 msgid "Detected not yet supported GPG encrypted keyfile."
 1093 msgstr "Havaittu vielä tukematon GPG-salausavaintiedosto.\n"
 1094 
 1095 #: lib/loopaes/loopaes.c:147
 1096 msgid "Please use gpg --decrypt <KEYFILE> | cryptsetup --keyfile=- ...\n"
 1097 msgstr "Käytä gpg --decrypt <AVAINTIEDOSTO> | cryptsetup --keyfile=- ...\n"
 1098 
 1099 #: lib/loopaes/loopaes.c:168 lib/loopaes/loopaes.c:188
 1100 #, fuzzy
 1101 msgid "Incompatible loop-AES keyfile detected."
 1102 msgstr "Yhteensopimaton loop-AES -avaintiedosto havaittu.\n"
 1103 
 1104 #: lib/loopaes/loopaes.c:245
 1105 #, fuzzy
 1106 msgid "Kernel does not support loop-AES compatible mapping."
 1107 msgstr "Käyttöjärjestelmäydin ei tule loop-AES -yhteensopivaa kuvausta.\n"
 1108 
 1109 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:509
 1110 #, fuzzy, c-format
 1111 msgid "Error reading keyfile %s."
 1112 msgstr "Virhe luettaessa avaintiedostoa %s.\n"
 1113 
 1114 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:559
 1115 #, fuzzy, c-format
 1116 msgid "Maximum TCRYPT passphrase length (%zu) exceeded."
 1117 msgstr "TCRYPT-salasanalauseen enimmäispituus (%d) ylitettiin.\n"
 1118 
 1119 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:602
 1120 #, fuzzy, c-format
 1121 msgid "PBKDF2 hash algorithm %s not available, skipping."
 1122 msgstr "PBKDF2-tiivistealgoritmi %s ei ole käytettävissä, ohitetaan.\n"
 1123 
 1124 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:618 src/cryptsetup.c:1110
 1125 #, fuzzy
 1126 msgid "Required kernel crypto interface not available."
 1127 msgstr "Pyydetty ydinsalauskäyttöliittymä ei ole käytettävissä.\n"
 1128 
 1129 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:620 src/cryptsetup.c:1112
 1130 #, fuzzy
 1131 msgid "Ensure you have algif_skcipher kernel module loaded."
 1132 msgstr "Varmista, että algif_skcipher-käyttöjärjestelmäydinmoduuli on ladattu.\n"
 1133 
 1134 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:760
 1135 #, fuzzy, c-format
 1136 msgid "Activation is not supported for %d sector size."
 1137 msgstr "Aktivointia ei tueta sektorikoolle %d.\n"
 1138 
 1139 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:766
 1140 #, fuzzy
 1141 msgid "Kernel does not support activation for this TCRYPT legacy mode."
 1142 msgstr "Käyttöjärjestelmäydin ei tue aktivointia tälle TCRYPT-perinnetilassa.\n"
 1143 
 1144 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:797
 1145 #, fuzzy, c-format
 1146 msgid "Activating TCRYPT system encryption for partition %s."
 1147 msgstr "Aktivoidaan TCRYPT-järjestelmäsalaus osiolle %s.\n"
 1148 
 1149 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:875
 1150 #, fuzzy
 1151 msgid "Kernel does not support TCRYPT compatible mapping."
 1152 msgstr "Käyttöjärjestelmäydin ei tue TCRYPT -yhteensopivaa kuvausta.\n"
 1153 
 1154 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:1088
 1155 msgid "This function is not supported without TCRYPT header load."
 1156 msgstr "Tätä toimintoa ei tueta ilman TCRYPT-otsakelatausta."
 1157 
 1158 #: lib/bitlk/bitlk.c:350
 1159 #, c-format
 1160 msgid "Unexpected metadata entry type '%u' found when parsing supported Volume Master Key."
 1161 msgstr ""
 1162 
 1163 #: lib/bitlk/bitlk.c:397
 1164 msgid "Invalid string found when parsing Volume Master Key."
 1165 msgstr ""
 1166 
 1167 #: lib/bitlk/bitlk.c:402
 1168 #, c-format
 1169 msgid "Unexpected string ('%s') found when parsing supported Volume Master Key."
 1170 msgstr ""
 1171 
 1172 #: lib/bitlk/bitlk.c:419
 1173 #, c-format
 1174 msgid "Unexpected metadata entry value '%u' found when parsing supported Volume Master Key."
 1175 msgstr ""
 1176 
 1177 #: lib/bitlk/bitlk.c:502
 1178 #, fuzzy, c-format
 1179 msgid "Failed to read BITLK signature from %s."
 1180 msgstr "Avainsäiliöstä lukeminen epäonnistui.\n"
 1181 
 1182 #: lib/bitlk/bitlk.c:514
 1183 msgid "Invalid or unknown signature for BITLK device."
 1184 msgstr ""
 1185 
 1186 #: lib/bitlk/bitlk.c:520
 1187 msgid "BITLK version 1 is currently not supported."
 1188 msgstr ""
 1189 
 1190 #: lib/bitlk/bitlk.c:526
 1191 msgid "Invalid or unknown boot signature for BITLK device."
 1192 msgstr ""
 1193 
 1194 #: lib/bitlk/bitlk.c:538
 1195 #, fuzzy, c-format
 1196 msgid "Unsupported sector size %<PRIu16>."
 1197 msgstr "Tukematon LUKS-versio %d.\n"
 1198 
 1199 #: lib/bitlk/bitlk.c:546
 1200 #, fuzzy, c-format
 1201 msgid "Failed to read BITLK header from %s."
 1202 msgstr "Avainsäiliöstä lukeminen epäonnistui.\n"
 1203 
 1204 #: lib/bitlk/bitlk.c:571
 1205 #, c-format
 1206 msgid "Failed to read BITLK FVE metadata from %s."
 1207 msgstr ""
 1208 
 1209 #: lib/bitlk/bitlk.c:622
 1210 #, fuzzy
 1211 msgid "Unknown or unsupported encryption type."
 1212 msgstr "UUID ei ole tuettu tälle laitetyypille.\n"
 1213 
 1214 #: lib/bitlk/bitlk.c:655
 1215 #, c-format
 1216 msgid "Failed to read BITLK metadata entries from %s."
 1217 msgstr ""
 1218 
 1219 #: lib/bitlk/bitlk.c:903
 1220 #, c-format
 1221 msgid "Unexpected metadata entry type '%u' found when parsing external key."
 1222 msgstr ""
 1223 
 1224 #: lib/bitlk/bitlk.c:922
 1225 #, fuzzy, c-format
 1226 msgid "BEK file GUID '%s' does not match GUID of the volume."
 1227 msgstr "Taltioavain ei täsmää taltion kanssa.\n"
 1228 
 1229 #: lib/bitlk/bitlk.c:926
 1230 #, c-format
 1231 msgid "Unexpected metadata entry value '%u' found when parsing external key."
 1232 msgstr ""
 1233 
 1234 #: lib/bitlk/bitlk.c:965
 1235 #, fuzzy, c-format
 1236 msgid "Unsupported BEK metadata version %<PRIu32>"
 1237 msgstr "Tukematon LUKS-versio %d.\n"
 1238 
 1239 #: lib/bitlk/bitlk.c:970
 1240 #, c-format
 1241 msgid "Unexpected BEK metadata size %<PRIu32> does not match BEK file length"
 1242 msgstr ""
 1243 
 1244 #: lib/bitlk/bitlk.c:995
 1245 msgid "Unexpected metadata entry found when parsing startup key."
 1246 msgstr ""
 1247 
 1248 #: lib/bitlk/bitlk.c:1086
 1249 #, fuzzy
 1250 msgid "This operation is not supported."
 1251 msgstr "Tätä toimintoa ei tueta %s-salauslaitteelle.\n"
 1252 
 1253 #: lib/bitlk/bitlk.c:1094
 1254 msgid "Unexpected key data size."
 1255 msgstr ""
 1256 
 1257 #: lib/bitlk/bitlk.c:1220
 1258 msgid "This BITLK device is in an unsupported state and cannot be activated."
 1259 msgstr ""
 1260 
 1261 #: lib/bitlk/bitlk.c:1225
 1262 #, c-format
 1263 msgid "BITLK devices with type '%s' cannot be activated."
 1264 msgstr ""
 1265 
 1266 #: lib/bitlk/bitlk.c:1232
 1267 msgid "Activation of partially decrypted BITLK device is not supported."
 1268 msgstr ""
 1269 
 1270 #: lib/bitlk/bitlk.c:1395
 1271 msgid "Cannot activate device, kernel dm-crypt is missing support for BITLK IV."
 1272 msgstr ""
 1273 
 1274 #: lib/bitlk/bitlk.c:1399
 1275 msgid "Cannot activate device, kernel dm-crypt is missing support for BITLK Elephant diffuser."
 1276 msgstr ""
 1277 
 1278 #: lib/verity/verity.c:68 lib/verity/verity.c:179
 1279 #, fuzzy, c-format
 1280 msgid "Verity device %s does not use on-disk header."
 1281 msgstr "Verity-laite %s ei käytä paikallista levyotsaketta.\n"
 1282 
 1283 #: lib/verity/verity.c:90
 1284 #, fuzzy, c-format
 1285 msgid "Device %s is not a valid VERITY device."
 1286 msgstr "Laite %s ei ole kelvollinen VERITY-laite.\n"
 1287 
 1288 #: lib/verity/verity.c:97
 1289 #, fuzzy, c-format
 1290 msgid "Unsupported VERITY version %d."
 1291 msgstr "Tukematon VERITY-versio %d.\n"
 1292 
 1293 #: lib/verity/verity.c:128
 1294 #, fuzzy
 1295 msgid "VERITY header corrupted."
 1296 msgstr "VERITY-otsake rikkinäinen.\n"
 1297 
 1298 #: lib/verity/verity.c:173
 1299 #, fuzzy, c-format
 1300 msgid "Wrong VERITY UUID format provided on device %s."
 1301 msgstr "Väärä VERITY UUID-muoto tarjottu laitteessa %s.\n"
 1302 
 1303 #: lib/verity/verity.c:217
 1304 #, fuzzy, c-format
 1305 msgid "Error during update of verity header on device %s."
 1306 msgstr "Virhe verity-otsakkeen päivityksen aikana laitteessa %s.\n"
 1307 
 1308 #: lib/verity/verity.c:275
 1309 #, fuzzy
 1310 msgid "Root hash signature verification is not supported."
 1311 msgstr "Tiivistealgoritmia %s ei tueta.\n"
 1312 
 1313 #: lib/verity/verity.c:287
 1314 msgid "Errors cannot be repaired with FEC device."
 1315 msgstr ""
 1316 
 1317 #: lib/verity/verity.c:289
 1318 #, c-format
 1319 msgid "Found %u repairable errors with FEC device."
 1320 msgstr ""
 1321 
 1322 #: lib/verity/verity.c:332
 1323 #, fuzzy
 1324 msgid "Kernel does not support dm-verity mapping."
 1325 msgstr "Käyttöjärjestelmäydin ei tule dm-verity -yhteensopivaa kuvausta.\n"
 1326 
 1327 #: lib/verity/verity.c:336
 1328 #, fuzzy
 1329 msgid "Kernel does not support dm-verity signature option."
 1330 msgstr "Käyttöjärjestelmäydin ei tule dm-verity -yhteensopivaa kuvausta.\n"
 1331 
 1332 #: lib/verity/verity.c:347
 1333 #, fuzzy
 1334 msgid "Verity device detected corruption after activation."
 1335 msgstr "Verity-laite havaitsi rikkoutumisen aktivoinnin jälkeen.\n"
 1336 
 1337 #: lib/verity/verity_hash.c:66
 1338 #, fuzzy, c-format
 1339 msgid "Spare area is not zeroed at position %<PRIu64>."
 1340 msgstr "Vapaa-aluetta ei ole nollattu sijainnissa %<PRIu64>.\n"
 1341 
 1342 #: lib/verity/verity_hash.c:167 lib/verity/verity_hash.c:300
 1343 #: lib/verity/verity_hash.c:311
 1344 #, fuzzy
 1345 msgid "Device offset overflow."
 1346 msgstr "Laitesiirrososoitteen ylivuoto.\n"
 1347 
 1348 #: lib/verity/verity_hash.c:218
 1349 #, fuzzy, c-format
 1350 msgid "Verification failed at position %<PRIu64>."
 1351 msgstr "Todennus epäonnistui sijainnissa %<PRIu64>.\n"
 1352 
 1353 #: lib/verity/verity_hash.c:307
 1354 msgid "Hash area overflow."
 1355 msgstr ""
 1356 
 1357 #: lib/verity/verity_hash.c:380
 1358 #, fuzzy
 1359 msgid "Verification of data area failed."
 1360 msgstr "Data-alueen todentaminen epäonnistui.\n"
 1361 
 1362 #: lib/verity/verity_hash.c:385
 1363 #, fuzzy
 1364 msgid "Verification of root hash failed."
 1365 msgstr "Root-tiivisteen todentaminen epäonnistui.\n"
 1366 
 1367 #: lib/verity/verity_hash.c:391
 1368 #, fuzzy
 1369 msgid "Input/output error while creating hash area."
 1370 msgstr "Syöte/tulostevirhe luotaessa tiivistealuetta.\n"
 1371 
 1372 #: lib/verity/verity_hash.c:393
 1373 #, fuzzy
 1374 msgid "Creation of hash area failed."
 1375 msgstr "Tiivistealueen luominen epäonnistui.\n"
 1376 
 1377 #: lib/verity/verity_hash.c:428
 1378 #, fuzzy, c-format
 1379 msgid "WARNING: Kernel cannot activate device if data block size exceeds page size (%u)."
 1380 msgstr "VAROITUS: Käyttöjärjestelmäydin ei voi aktivoida laitetta, jos lohkokoko ylittää sivukoon (%u).\n"
 1381 
 1382 #: lib/verity/verity_fec.c:131
 1383 msgid "Failed to allocate RS context."
 1384 msgstr ""
 1385 
 1386 #: lib/verity/verity_fec.c:149
 1387 #, fuzzy
 1388 msgid "Failed to allocate buffer."
 1389 msgstr "Avaintiedoston kutsuminen stat-funktiolla epäonnistui.\n"
 1390 
 1391 #: lib/verity/verity_fec.c:159
 1392 #, c-format
 1393 msgid "Failed to read RS block %<PRIu64> byte %d."
 1394 msgstr ""
 1395 
 1396 #: lib/verity/verity_fec.c:172
 1397 #, c-format
 1398 msgid "Failed to read parity for RS block %<PRIu64>."
 1399 msgstr ""
 1400 
 1401 #: lib/verity/verity_fec.c:180
 1402 #, c-format
 1403 msgid "Failed to repair parity for block %<PRIu64>."
 1404 msgstr ""
 1405 
 1406 #: lib/verity/verity_fec.c:192
 1407 #, c-format
 1408 msgid "Failed to write parity for RS block %<PRIu64>."
 1409 msgstr ""
 1410 
 1411 #: lib/verity/verity_fec.c:228
 1412 msgid "Block sizes must match for FEC."
 1413 msgstr ""
 1414 
 1415 #: lib/verity/verity_fec.c:234
 1416 msgid "Invalid number of parity bytes."
 1417 msgstr ""
 1418 
 1419 #: lib/verity/verity_fec.c:239
 1420 msgid "Invalid FEC segment length."
 1421 msgstr ""
 1422 
 1423 #: lib/verity/verity_fec.c:303
 1424 #, fuzzy, c-format
 1425 msgid "Failed to determine size for device %s."
 1426 msgstr "Tilapäisen avainsäiliön avaaminen epäonnistui.\n"
 1427 
 1428 #: lib/integrity/integrity.c:272 lib/integrity/integrity.c:355
 1429 #, fuzzy
 1430 msgid "Kernel does not support dm-integrity mapping."
 1431 msgstr "Käyttöjärjestelmäydin ei tule dm-verity -yhteensopivaa kuvausta.\n"
 1432 
 1433 #: lib/integrity/integrity.c:278
 1434 #, fuzzy
 1435 msgid "Kernel does not support dm-integrity fixed metadata alignment."
 1436 msgstr "Käyttöjärjestelmäydin ei tule dm-verity -yhteensopivaa kuvausta.\n"
 1437 
 1438 #: lib/integrity/integrity.c:287
 1439 msgid "Kernel refuses to activate insecure recalculate option (see legacy activation options to override)."
 1440 msgstr ""
 1441 
 1442 #: lib/luks2/luks2_disk_metadata.c:393 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1060
 1443 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1340
 1444 #, fuzzy, c-format
 1445 msgid "Failed to acquire write lock on device %s."
 1446 msgstr "Pääsy tilapäiseen avainsäiliölaitteeseen epäonnistui.\n"
 1447 
 1448 #: lib/luks2/luks2_disk_metadata.c:402
 1449 msgid "Detected attempt for concurrent LUKS2 metadata update. Aborting operation."
 1450 msgstr ""
 1451 
 1452 #: lib/luks2/luks2_disk_metadata.c:701 lib/luks2/luks2_disk_metadata.c:722
 1453 msgid ""
 1454 "Device contains ambiguous signatures, cannot auto-recover LUKS2.\n"
 1455 "Please run \"cryptsetup repair\" for recovery."
 1456 msgstr ""
 1457 
 1458 #: lib/luks2/luks2_json_format.c:230
 1459 #, fuzzy
 1460 msgid "Requested data offset is too small."
 1461 msgstr "Laite %s on liian pieni.\n"
 1462 
 1463 #: lib/luks2/luks2_json_format.c:275
 1464 #, c-format
 1465 msgid "WARNING: keyslots area (%<PRIu64> bytes) is very small, available LUKS2 keyslot count is very limited.\n"
 1466 msgstr ""
 1467 
 1468 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1047 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1185
 1469 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1246 lib/luks2/luks2_keyslot_luks2.c:92
 1470 #: lib/luks2/luks2_keyslot_luks2.c:114
 1471 #, fuzzy, c-format
 1472 msgid "Failed to acquire read lock on device %s."
 1473 msgstr "Pääsy tilapäiseen avainsäiliölaitteeseen epäonnistui.\n"
 1474 
 1475 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1263
 1476 #, c-format
 1477 msgid "Forbidden LUKS2 requirements detected in backup %s."
 1478 msgstr ""
 1479 
 1480 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1304
 1481 #, fuzzy
 1482 msgid "Data offset differ on device and backup, restore failed."
 1483 msgstr "Tietosiirrososoite tai avainkoko eroaa laitteessa ja varmuuskopiossa, palautus epäonnistui.\n"
 1484 
 1485 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1310
 1486 #, fuzzy
 1487 msgid "Binary header with keyslot areas size differ on device and backup, restore failed."
 1488 msgstr "Tietosiirrososoite tai avainkoko eroaa laitteessa ja varmuuskopiossa, palautus epäonnistui.\n"
 1489 
 1490 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1317
 1491 #, fuzzy, c-format
 1492 msgid "Device %s %s%s%s%s"
 1493 msgstr "Laite %s %s%s"
 1494 
 1495 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1318
 1496 #, fuzzy
 1497 msgid "does not contain LUKS2 header. Replacing header can destroy data on that device."
 1498 msgstr "ei sisällä LUKS-otsaketta. Otsakkeen korvaaminen voi tuhota tietoja tuossa laitteessa."
 1499 
 1500 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1319
 1501 #, fuzzy
 1502 msgid "already contains LUKS2 header. Replacing header will destroy existing keyslots."
 1503 msgstr "sisältää jo LUKS-otsakkeen. Otsakkeen korvaaminen tuhoaa olemassaolevat avainvälit."
 1504 
 1505 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1321
 1506 msgid ""
 1507 "\n"
 1508 "WARNING: unknown LUKS2 requirements detected in real device header!\n"
 1509 "Replacing header with backup may corrupt the data on that device!"
 1510 msgstr ""
 1511 
 1512 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1323
 1513 msgid ""
 1514 "\n"
 1515 "WARNING: Unfinished offline reencryption detected on the device!\n"
 1516 "Replacing header with backup may corrupt data."
 1517 msgstr ""
 1518 
 1519 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1421
 1520 #, c-format
 1521 msgid "Ignored unknown flag %s."
 1522 msgstr ""
 1523 
 1524 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2216 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1854
 1525 #, c-format
 1526 msgid "Missing key for dm-crypt segment %u"
 1527 msgstr ""
 1528 
 1529 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2228 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1868
 1530 #, fuzzy
 1531 msgid "Failed to set dm-crypt segment."
 1532 msgstr "Avaintiedoston kutsuminen stat-funktiolla epäonnistui.\n"
 1533 
 1534 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2234 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1874
 1535 msgid "Failed to set dm-linear segment."
 1536 msgstr ""
 1537 
 1538 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2361
 1539 msgid "Unsupported device integrity configuration."
 1540 msgstr ""
 1541 
 1542 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2447
 1543 msgid "Reencryption in-progress. Cannot deactivate device."
 1544 msgstr ""
 1545 
 1546 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2458 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3403
 1547 #, c-format
 1548 msgid "Failed to replace suspended device %s with dm-error target."
 1549 msgstr ""
 1550 
 1551 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2538
 1552 msgid "Failed to read LUKS2 requirements."
 1553 msgstr ""
 1554 
 1555 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2545
 1556 msgid "Unmet LUKS2 requirements detected."
 1557 msgstr ""
 1558 
 1559 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2553
 1560 msgid "Operation incompatible with device marked for legacy reencryption. Aborting."
 1561 msgstr ""
 1562 
 1563 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2555
 1564 msgid "Operation incompatible with device marked for LUKS2 reencryption. Aborting."
 1565 msgstr ""
 1566 
 1567 #: lib/luks2/luks2_keyslot.c:563 lib/luks2/luks2_keyslot.c:600
 1568 msgid "Not enough available memory to open a keyslot."
 1569 msgstr ""
 1570 
 1571 #: lib/luks2/luks2_keyslot.c:565 lib/luks2/luks2_keyslot.c:602
 1572 #, fuzzy
 1573 msgid "Keyslot open failed."
 1574 msgstr "Avainväli %d on todennettu.\n"
 1575 
 1576 #: lib/luks2/luks2_keyslot_luks2.c:53 lib/luks2/luks2_keyslot_luks2.c:108
 1577 #, c-format
 1578 msgid "Cannot use %s-%s cipher for keyslot encryption."
 1579 msgstr ""
 1580 
 1581 #: lib/luks2/luks2_keyslot_luks2.c:485
 1582 #, fuzzy
 1583 msgid "No space for new keyslot."
 1584 msgstr "Uuden avainvälin vaihtaminen epäonnistui.\n"
 1585 
 1586 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:482
 1587 #, fuzzy, c-format
 1588 msgid "Cannot check status of device with uuid: %s."
 1589 msgstr "Salasanan laatutarkistus epäonnistui: %s\n"
 1590 
 1591 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:508
 1592 msgid "Unable to convert header with LUKSMETA additional metadata."
 1593 msgstr ""
 1594 
 1595 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:548
 1596 msgid "Unable to move keyslot area. Not enough space."
 1597 msgstr ""
 1598 
 1599 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:599
 1600 msgid "Unable to move keyslot area. LUKS2 keyslots area too small."
 1601 msgstr ""
 1602 
 1603 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:605 lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:889
 1604 #, fuzzy
 1605 msgid "Unable to move keyslot area."
 1606 msgstr "Avaintiedoston avaus epäonnistui.\n"
 1607 
 1608 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:697
 1609 msgid "Cannot convert to LUKS1 format - default segment encryption sector size is not 512 bytes."
 1610 msgstr ""
 1611 
 1612 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:705
 1613 msgid "Cannot convert to LUKS1 format - key slot digests are not LUKS1 compatible."
 1614 msgstr ""
 1615 
 1616 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:717
 1617 #, c-format
 1618 msgid "Cannot convert to LUKS1 format - device uses wrapped key cipher %s."
 1619 msgstr ""
 1620 
 1621 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:725
 1622 #, c-format
 1623 msgid "Cannot convert to LUKS1 format - LUKS2 header contains %u token(s)."
 1624 msgstr ""
 1625 
 1626 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:739
 1627 #, c-format
 1628 msgid "Cannot convert to LUKS1 format - keyslot %u is in invalid state."
 1629 msgstr ""
 1630 
 1631 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:744
 1632 #, c-format
 1633 msgid "Cannot convert to LUKS1 format - slot %u (over maximum slots) is still active."
 1634 msgstr ""
 1635 
 1636 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:749
 1637 #, c-format
 1638 msgid "Cannot convert to LUKS1 format - keyslot %u is not LUKS1 compatible."
 1639 msgstr ""
 1640 
 1641 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:998
 1642 #, c-format
 1643 msgid "Hotzone size must be multiple of calculated zone alignment (%zu bytes)."
 1644 msgstr ""
 1645 
 1646 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1003
 1647 #, fuzzy, c-format
 1648 msgid "Device size must be multiple of calculated zone alignment (%zu bytes)."
 1649 msgstr "Pienennyskoon on oltava 512-tavuisen sektorin monikerta."
 1650 
 1651 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1047
 1652 #, fuzzy, c-format
 1653 msgid "Unsupported resilience mode %s"
 1654 msgstr "Tukematon LUKS-versio %d.\n"
 1655 
 1656 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1264 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1419
 1657 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1502 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1536
 1658 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3238
 1659 #, fuzzy
 1660 msgid "Failed to initialize old segment storage wrapper."
 1661 msgstr "Avainsäiliöön kirjoittaminen epäonnistui.\n"
 1662 
 1663 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1278 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1397
 1664 #, fuzzy
 1665 msgid "Failed to initialize new segment storage wrapper."
 1666 msgstr "Avainsäiliöön kirjoittaminen epäonnistui.\n"
 1667 
 1668 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1446
 1669 #, fuzzy
 1670 msgid "Failed to read checksums for current hotzone."
 1671 msgstr "Avainsäiliöstä lukeminen epäonnistui.\n"
 1672 
 1673 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1453 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3246
 1674 #, fuzzy, c-format
 1675 msgid "Failed to read hotzone area starting at %<PRIu64>."
 1676 msgstr "Vapaa-aluetta ei ole nollattu sijainnissa %<PRIu64>.\n"
 1677 
 1678 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1472
 1679 #, fuzzy, c-format
 1680 msgid "Failed to decrypt sector %zu."
 1681 msgstr "Avainsäiliöstä lukeminen epäonnistui.\n"
 1682 
 1683 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1478
 1684 #, fuzzy, c-format
 1685 msgid "Failed to recover sector %zu."
 1686 msgstr "Avainsäiliöön kirjoittaminen epäonnistui.\n"
 1687 
 1688 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1967
 1689 #, c-format
 1690 msgid "Source and target device sizes don't match. Source %<PRIu64>, target: %<PRIu64>."
 1691 msgstr ""
 1692 
 1693 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2065
 1694 #, fuzzy, c-format
 1695 msgid "Failed to activate hotzone device %s."
 1696 msgstr "Pääsy tilapäiseen avainsäiliölaitteeseen epäonnistui.\n"
 1697 
 1698 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2082
 1699 #, c-format
 1700 msgid "Failed to activate overlay device %s with actual origin table."
 1701 msgstr ""
 1702 
 1703 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2089
 1704 #, fuzzy, c-format
 1705 msgid "Failed to load new mapping for device %s."
 1706 msgstr "Tilapäisen avainsäiliön avaaminen epäonnistui.\n"
 1707 
 1708 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2160
 1709 msgid "Failed to refresh reencryption devices stack."
 1710 msgstr ""
 1711 
 1712 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2313
 1713 #, fuzzy
 1714 msgid "Failed to set new keyslots area size."
 1715 msgstr "Uuden avainvälin vaihtaminen epäonnistui.\n"
 1716 
 1717 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2417
 1718 #, c-format
 1719 msgid "Data shift is not aligned to requested encryption sector size (%<PRIu32> bytes)."
 1720 msgstr ""
 1721 
 1722 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2438
 1723 #, c-format
 1724 msgid "Data device is not aligned to requested encryption sector size (%<PRIu32> bytes)."
 1725 msgstr ""
 1726 
 1727 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2459
 1728 #, c-format
 1729 msgid "Data shift (%<PRIu64> sectors) is less than future data offset (%<PRIu64> sectors)."
 1730 msgstr ""
 1731 
 1732 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2465 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2905
 1733 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2926
 1734 #, fuzzy, c-format
 1735 msgid "Failed to open %s in exclusive mode (already mapped or mounted)."
 1736 msgstr "Laitteen %s käyttö epäonnistui, koska se on jo käytössä (jo kuvattu tai liitetty).\n"
 1737 
 1738 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2634
 1739 #, fuzzy
 1740 msgid "Device not marked for LUKS2 reencryption."
 1741 msgstr "Älä vaihda avainta, yhtään data-aluetta ei ole salattu uudelleen."
 1742 
 1743 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2651 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3533
 1744 msgid "Failed to load LUKS2 reencryption context."
 1745 msgstr ""
 1746 
 1747 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2731
 1748 #, fuzzy
 1749 msgid "Failed to get reencryption state."
 1750 msgstr "Avainsäiliöön kirjoittaminen epäonnistui.\n"
 1751 
 1752 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2735 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3019
 1753 #, fuzzy
 1754 msgid "Device is not in reencryption."
 1755 msgstr "Laite %s ei ole aktiivinen.\n"
 1756 
 1757 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2742 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3026
 1758 msgid "Reencryption process is already running."
 1759 msgstr ""
 1760 
 1761 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2744 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3028
 1762 #, fuzzy
 1763 msgid "Failed to acquire reencryption lock."
 1764 msgstr "Uudelleensalauslokitiedoston lukeminen epäonnistui.\n"
 1765 
 1766 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2762
 1767 msgid "Cannot proceed with reencryption. Run reencryption recovery first."
 1768 msgstr ""
 1769 
 1770 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2876
 1771 msgid "Active device size and requested reencryption size don't match."
 1772 msgstr ""
 1773 
 1774 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2890
 1775 msgid "Illegal device size requested in reencryption parameters."
 1776 msgstr ""
 1777 
 1778 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2960
 1779 msgid "Reencryption in-progress. Cannot perform recovery."
 1780 msgstr ""
 1781 
 1782 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3116
 1783 msgid "LUKS2 reencryption already initialized in metadata."
 1784 msgstr ""
 1785 
 1786 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3123
 1787 msgid "Failed to initialize LUKS2 reencryption in metadata."
 1788 msgstr ""
 1789 
 1790 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3212
 1791 msgid "Failed to set device segments for next reencryption hotzone."
 1792 msgstr ""
 1793 
 1794 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3254
 1795 #, fuzzy
 1796 msgid "Failed to write reencryption resilience metadata."
 1797 msgstr "Uudelleensalauslokitiedoston kirjoittaminen epäonnistui.\n"
 1798 
 1799 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3261
 1800 #, fuzzy
 1801 msgid "Decryption failed."
 1802 msgstr "Korjaus epäonnistui."
 1803 
 1804 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3266
 1805 #, fuzzy, c-format
 1806 msgid "Failed to write hotzone area starting at %<PRIu64>."
 1807 msgstr "Avainsäiliöön kirjoittaminen epäonnistui.\n"
 1808 
 1809 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3271
 1810 #, fuzzy
 1811 msgid "Failed to sync data."
 1812 msgstr "Avaintiedoston kutsuminen stat-funktiolla epäonnistui.\n"
 1813 
 1814 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3279
 1815 msgid "Failed to update metadata after current reencryption hotzone completed."
 1816 msgstr ""
 1817 
 1818 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3346
 1819 #, fuzzy
 1820 msgid "Failed to write LUKS2 metadata."
 1821 msgstr "Avainsäiliöön kirjoittaminen epäonnistui.\n"
 1822 
 1823 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3369
 1824 msgid "Failed to wipe backup segment data."
 1825 msgstr ""
 1826 
 1827 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3375
 1828 #, c-format
 1829 msgid "Failed to remove unused (unbound) keyslot %d."
 1830 msgstr ""
 1831 
 1832 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3385
 1833 #, fuzzy
 1834 msgid "Failed to remove reencryption keyslot."
 1835 msgstr "poista kaikki avainvälit (poista salausavain)"
 1836 
 1837 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3395
 1838 #, c-format
 1839 msgid "Fatal error while reencrypting chunk starting at %<PRIu64>, %<PRIu64> sectors long."
 1840 msgstr ""
 1841 
 1842 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3399
 1843 #, fuzzy
 1844 msgid "Online reencryption failed."
 1845 msgstr "Uudelleensalauslokitiedoston lukeminen epäonnistui.\n"
 1846 
 1847 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3404
 1848 msgid "Do not resume the device unless replaced with error target manually."
 1849 msgstr ""
 1850 
 1851 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3458
 1852 msgid "Cannot proceed with reencryption. Unexpected reencryption status."
 1853 msgstr ""
 1854 
 1855 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3464
 1856 msgid "Missing or invalid reencrypt context."
 1857 msgstr ""
 1858 
 1859 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3471
 1860 #, fuzzy
 1861 msgid "Failed to initialize reencryption device stack."
 1862 msgstr "Salaustaustaohjelman alustus epäonnistui.\n"
 1863 
 1864 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3499 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3546
 1865 #, fuzzy
 1866 msgid "Failed to update reencryption context."
 1867 msgstr "Uudelleensalauslokitiedoston avaus epäonnistui.\n"
 1868 
 1869 #: lib/luks2/luks2_reencrypt_digest.c:376
 1870 #, fuzzy
 1871 msgid "Reencryption metadata is invalid."
 1872 msgstr "Avainväli on virheellinen."
 1873 
 1874 #: src/cryptsetup.c:108
 1875 #, fuzzy
 1876 msgid "Can't do passphrase verification on non-tty inputs."
 1877 msgstr "Salasanalauseiden todennus epäonnistui ei-tty-syötteissä.\n"
 1878 
 1879 #: src/cryptsetup.c:171
 1880 #, fuzzy
 1881 msgid "Keyslot encryption parameters can be set only for LUKS2 device."
 1882 msgstr "Tätä toimintoa tuetaan vain LUKS-laitteelle.\n"
 1883 
 1884 #: src/cryptsetup.c:198
 1885 #, c-format
 1886 msgid "Enter token PIN:"
 1887 msgstr ""
 1888 
 1889 #: src/cryptsetup.c:200
 1890 #, c-format
 1891 msgid "Enter token %d PIN:"
 1892 msgstr ""
 1893 
 1894 #: src/cryptsetup.c:245 src/cryptsetup.c:1057 src/cryptsetup.c:1450
 1895 #: src/cryptsetup.c:3337 src/cryptsetup_reencrypt.c:700
 1896 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:770
 1897 #, fuzzy
 1898 msgid "No known cipher specification pattern detected."
 1899 msgstr "Havaittu tuntematon salakirjoitusmenetelmämäärittelymalli.\n"
 1900 
 1901 #: src/cryptsetup.c:253
 1902 msgid "WARNING: The --hash parameter is being ignored in plain mode with keyfile specified.\n"
 1903 msgstr "VAROITUS: Parametri --hash ohitetaan tavallisessa tilassa kun avaintiedosto on määritelty.\n"
 1904 
 1905 #: src/cryptsetup.c:261
 1906 msgid "WARNING: The --keyfile-size option is being ignored, the read size is the same as the encryption key size.\n"
 1907 msgstr "VAROITUS: Valitsin --keyfile-size ohitetaan , lukukoko on sama kuin salausavaimen koko.\n"
 1908 
 1909 #: src/cryptsetup.c:301
 1910 #, c-format
 1911 msgid "Detected device signature(s) on %s. Proceeding further may damage existing data."
 1912 msgstr ""
 1913 
 1914 #: src/cryptsetup.c:307 src/cryptsetup.c:1188 src/cryptsetup.c:1236
 1915 #: src/cryptsetup.c:1302 src/cryptsetup.c:1427 src/cryptsetup.c:1500
 1916 #: src/cryptsetup.c:2148 src/cryptsetup.c:2854 src/cryptsetup.c:2976
 1917 #: src/integritysetup.c:176
 1918 msgid "Operation aborted.\n"
 1919 msgstr ""
 1920 
 1921 #: src/cryptsetup.c:375
 1922 #, fuzzy
 1923 msgid "Option --key-file is required."
 1924 msgstr "Vaaditaan valitsin --key-file.\n"
 1925 
 1926 #: src/cryptsetup.c:426
 1927 msgid "Enter VeraCrypt PIM: "
 1928 msgstr ""
 1929 
 1930 #: src/cryptsetup.c:435
 1931 msgid "Invalid PIM value: parse error."
 1932 msgstr ""
 1933 
 1934 #: src/cryptsetup.c:438
 1935 #, fuzzy
 1936 msgid "Invalid PIM value: 0."
 1937 msgstr "Virheellinen laite %s.\n"
 1938 
 1939 #: src/cryptsetup.c:441
 1940 msgid "Invalid PIM value: outside of range."
 1941 msgstr ""
 1942 
 1943 #: src/cryptsetup.c:464
 1944 #, fuzzy
 1945 msgid "No device header detected with this passphrase."
 1946 msgstr "Tälle salasanalauseelle ei ole saatavissa laiteotsaketta.\n"
 1947 
 1948 #: src/cryptsetup.c:537
 1949 #, fuzzy, c-format
 1950 msgid "Device %s is not a valid BITLK device."
 1951 msgstr "Laite %s ei ole kelvollinen LUKS-laite.\n"
 1952 
 1953 #: src/cryptsetup.c:545
 1954 #, fuzzy
 1955 msgid "Cannot determine volume key size for BITLK, please use --key-size option."
 1956 msgstr "Taltioavaimen nouto tavalliselle laitteelle epäonnistui.\n"
 1957 
 1958 #: src/cryptsetup.c:588
 1959 msgid ""
 1960 "Header dump with volume key is sensitive information\n"
 1961 "which allows access to encrypted partition without passphrase.\n"
 1962 "This dump should be always stored encrypted on safe place."
 1963 msgstr ""
 1964 "Otsakevedos taltioavaimella on arkaluonteista tietoa,\n"
 1965 "joka sallii pääsyn salatulle osiolle ilman salasanaa.\n"
 1966 "Tämä vedos pitäisi aina tallentaa salattuna turvallisessa paikasssa."
 1967 
 1968 #: src/cryptsetup.c:661 src/cryptsetup.c:2174
 1969 #, fuzzy
 1970 msgid ""
 1971 "The header dump with volume key is sensitive information\n"
 1972 "that allows access to encrypted partition without a passphrase.\n"
 1973 "This dump should be stored encrypted in a safe place."
 1974 msgstr ""
 1975 "Otsakevedos taltioavaimella on arkaluonteista tietoa,\n"
 1976 "joka sallii pääsyn salatulle osiolle ilman salasanaa.\n"
 1977 "Tämä vedos pitäisi aina tallentaa salattuna turvallisessa paikasssa."
 1978 
 1979 #: src/cryptsetup.c:756 src/veritysetup.c:318 src/integritysetup.c:313
 1980 #, c-format
 1981 msgid "Device %s is still active and scheduled for deferred removal.\n"
 1982 msgstr ""
 1983 
 1984 #: src/cryptsetup.c:790
 1985 msgid "Resize of active device requires volume key in keyring but --disable-keyring option is set."
 1986 msgstr ""
 1987 
 1988 #: src/cryptsetup.c:936
 1989 #, fuzzy
 1990 msgid "Benchmark interrupted."
 1991 msgstr "koestussalaus"
 1992 
 1993 #: src/cryptsetup.c:957
 1994 #, c-format
 1995 msgid "PBKDF2-%-9s   N/A\n"
 1996 msgstr ""
 1997 
 1998 #: src/cryptsetup.c:959
 1999 #, c-format
 2000 msgid "PBKDF2-%-9s %7u iterations per second for %zu-bit key\n"
 2001 msgstr ""
 2002 
 2003 #: src/cryptsetup.c:973
 2004 #, c-format
 2005 msgid "%-10s N/A\n"
 2006 msgstr ""
 2007 
 2008 #: src/cryptsetup.c:975
 2009 #, c-format
 2010 msgid "%-10s %4u iterations, %5u memory, %1u parallel threads (CPUs) for %zu-bit key (requested %u ms time)\n"
 2011 msgstr ""
 2012 
 2013 #: src/cryptsetup.c:999
 2014 #, fuzzy
 2015 msgid "Result of benchmark is not reliable."
 2016 msgstr "Suorituskykytestin tulos ei ole luotettava.\n"
 2017 
 2018 #: src/cryptsetup.c:1049
 2019 msgid "# Tests are approximate using memory only (no storage IO).\n"
 2020 msgstr "# Testit käyttävät vain muistia ylimalkaan (ei tallennussiirtos).\n"
 2021 
 2022 #. TRANSLATORS: The string is header of a table and must be exactly (right side) aligned.
 2023 #: src/cryptsetup.c:1069
 2024 #, fuzzy, c-format
 2025 msgid "#%*s Algorithm |    Key |   Encryption |   Decryption\n"
 2026 msgstr "# Algoritmi | Avain | Salaus | Salauksen purku\n"
 2027 
 2028 #: src/cryptsetup.c:1073
 2029 #, fuzzy, c-format
 2030 msgid "Cipher %s (with %i bits key) is not available."
 2031 msgstr "Salaus %s ei ole käytettävissä.\n"
 2032 
 2033 #. TRANSLATORS: The string is header of a table and must be exactly (right side) aligned.
 2034 #: src/cryptsetup.c:1092
 2035 #, fuzzy
 2036 msgid "#   Algorithm |    Key |   Encryption |   Decryption\n"
 2037 msgstr "# Algoritmi | Avain | Salaus | Salauksen purku\n"
 2038 
 2039 #: src/cryptsetup.c:1103
 2040 msgid "N/A"
 2041 msgstr "Ei käytössä"
 2042 
 2043 #: src/cryptsetup.c:1185
 2044 msgid ""
 2045 "Unprotected LUKS2 reencryption metadata detected. Please verify the reencryption operation is desirable (see luksDump output)\n"
 2046 "and continue (upgrade metadata) only if you acknowledge the operation as genuine."
 2047 msgstr ""
 2048 
 2049 #: src/cryptsetup.c:1191
 2050 #, fuzzy
 2051 msgid "Enter passphrase to protect and uppgrade reencryption metadata: "
 2052 msgstr "Kirjoita poistettava salasanalause: "
 2053 
 2054 #: src/cryptsetup.c:1235
 2055 msgid "Really proceed with LUKS2 reencryption recovery?"
 2056 msgstr ""
 2057 
 2058 #: src/cryptsetup.c:1244
 2059 #, fuzzy
 2060 msgid "Enter passphrase to verify reencryption metadata digest: "
 2061 msgstr "Kirjoita poistettava salasanalause: "
 2062 
 2063 #: src/cryptsetup.c:1246
 2064 #, fuzzy
 2065 msgid "Enter passphrase for reencryption recovery: "
 2066 msgstr "Kirjoita salasanalause avainvälille %u: "
 2067 
 2068 #: src/cryptsetup.c:1301
 2069 msgid "Really try to repair LUKS device header?"
 2070 msgstr "Yritetäänkö todella korjata LUKS-laiteotsake?"
 2071 
 2072 #: src/cryptsetup.c:1326 src/integritysetup.c:90
 2073 msgid ""
 2074 "Wiping device to initialize integrity checksum.\n"
 2075 "You can interrupt this by pressing CTRL+c (rest of not wiped device will contain invalid checksum).\n"
 2076 msgstr ""
 2077 
 2078 #: src/cryptsetup.c:1348 src/integritysetup.c:112
 2079 #, fuzzy, c-format
 2080 msgid "Cannot deactivate temporary device %s."
 2081 msgstr "Tilapäisen LUKS-laitteen avaaminen epäonnistui.\n"
 2082 
 2083 #: src/cryptsetup.c:1412
 2084 msgid "Integrity option can be used only for LUKS2 format."
 2085 msgstr ""
 2086 
 2087 #: src/cryptsetup.c:1417 src/cryptsetup.c:1477
 2088 #, fuzzy
 2089 msgid "Unsupported LUKS2 metadata size options."
 2090 msgstr "Tukematon LUKS-versio %d.\n"
 2091 
 2092 #: src/cryptsetup.c:1426
 2093 msgid "Header file does not exist, do you want to create it?"
 2094 msgstr ""
 2095 
 2096 #: src/cryptsetup.c:1434
 2097 #, fuzzy, c-format
 2098 msgid "Cannot create header file %s."
 2099 msgstr "Otsakevarmuuskopiotiedoston %s luominen epäonnistui.\n"
 2100 
 2101 #: src/cryptsetup.c:1457 src/integritysetup.c:138 src/integritysetup.c:146
 2102 #: src/integritysetup.c:155 src/integritysetup.c:230 src/integritysetup.c:238
 2103 #: src/integritysetup.c:248
 2104 #, fuzzy
 2105 msgid "No known integrity specification pattern detected."
 2106 msgstr "Havaittu tuntematon salakirjoitusmenetelmämäärittelymalli.\n"
 2107 
 2108 #: src/cryptsetup.c:1470
 2109 #, fuzzy, c-format
 2110 msgid "Cannot use %s as on-disk header."
 2111 msgstr "Kohteen %s käyttö paikallisena levyotsakkeena epäonnistui.\n"
 2112 
 2113 #: src/cryptsetup.c:1494 src/integritysetup.c:170
 2114 #, c-format
 2115 msgid "This will overwrite data on %s irrevocably."
 2116 msgstr "Tämä korvaa tiedot kohteella %s peruuttamattomasti."
 2117 
 2118 #: src/cryptsetup.c:1527 src/cryptsetup.c:1863 src/cryptsetup.c:1928
 2119 #: src/cryptsetup.c:2030 src/cryptsetup.c:2096 src/cryptsetup_reencrypt.c:530
 2120 #, fuzzy
 2121 msgid "Failed to set pbkdf parameters."
 2122 msgstr "Avaintiedoston kutsuminen stat-funktiolla epäonnistui.\n"
 2123 
 2124 #: src/cryptsetup.c:1612
 2125 #, fuzzy
 2126 msgid "Reduced data offset is allowed only for detached LUKS header."
 2127 msgstr "Pienennetty tietosiirrososoite sallitaan vain irrotetulle LUKS-otsakkeelle.\n"
 2128 
 2129 #: src/cryptsetup.c:1623 src/cryptsetup.c:1934
 2130 msgid "Cannot determine volume key size for LUKS without keyslots, please use --key-size option."
 2131 msgstr ""
 2132 
 2133 #: src/cryptsetup.c:1668
 2134 msgid "Device activated but cannot make flags persistent."
 2135 msgstr ""
 2136 
 2137 #: src/cryptsetup.c:1747 src/cryptsetup.c:1815
 2138 #, fuzzy, c-format
 2139 msgid "Keyslot %d is selected for deletion."
 2140 msgstr "Avainväli %d valittu poistoa varten.\n"
 2141 
 2142 #: src/cryptsetup.c:1759 src/cryptsetup.c:1819
 2143 msgid "This is the last keyslot. Device will become unusable after purging this key."
 2144 msgstr "Tämä on viimeinen avainväli. Laite tulee käyttökelvottomaksi tämän avaimen poistamisen jälkeen."
 2145 
 2146 #: src/cryptsetup.c:1760
 2147 msgid "Enter any remaining passphrase: "
 2148 msgstr "Kirjoita mikä tahansa jäljellä oleva salasanalause: "
 2149 
 2150 #: src/cryptsetup.c:1761 src/cryptsetup.c:1821
 2151 msgid "Operation aborted, the keyslot was NOT wiped.\n"
 2152 msgstr ""
 2153 
 2154 #: src/cryptsetup.c:1797
 2155 msgid "Enter passphrase to be deleted: "
 2156 msgstr "Kirjoita poistettava salasanalause: "
 2157 
 2158 #: src/cryptsetup.c:1877 src/cryptsetup.c:1949 src/cryptsetup.c:1983
 2159 msgid "Enter new passphrase for key slot: "
 2160 msgstr "Kirjoita uusi salasanalause avainvälille: "
 2161 
 2162 #: src/cryptsetup.c:1966 src/cryptsetup_reencrypt.c:1328
 2163 #, c-format
 2164 msgid "Enter any existing passphrase: "
 2165 msgstr "Kirjoita mikä tahansa olemassa oleva salasanalause: "
 2166 
 2167 #: src/cryptsetup.c:2034
 2168 msgid "Enter passphrase to be changed: "
 2169 msgstr "Kirjoita vaihdettava salasanalause: "
 2170 
 2171 #: src/cryptsetup.c:2050 src/cryptsetup_reencrypt.c:1314
 2172 msgid "Enter new passphrase: "
 2173 msgstr "Kirjoita uusi salasanalause: "
 2174 
 2175 #: src/cryptsetup.c:2100
 2176 #, fuzzy
 2177 msgid "Enter passphrase for keyslot to be converted: "
 2178 msgstr "Kirjoita salasanalause avainvälille %u: "
 2179 
 2180 #: src/cryptsetup.c:2124
 2181 #, fuzzy
 2182 msgid "Only one device argument for isLuks operation is supported."
 2183 msgstr "Tuetaan vain yhtä laiteargumenttia isLuks-toiminnolle.\n"
 2184 
 2185 #: src/cryptsetup.c:2239
 2186 #, fuzzy, c-format
 2187 msgid "Keyslot %d does not contain unbound key."
 2188 msgstr "Avainväli %d ei ole käytössä.\n"
 2189 
 2190 #: src/cryptsetup.c:2244
 2191 #, fuzzy
 2192 msgid ""
 2193 "The header dump with unbound key is sensitive information.\n"
 2194 "This dump should be stored encrypted in a safe place."
 2195 msgstr ""
 2196 "Otsakevedos taltioavaimella on arkaluonteista tietoa,\n"
 2197 "joka sallii pääsyn salatulle osiolle ilman salasanaa.\n"
 2198 "Tämä vedos pitäisi aina tallentaa salattuna turvallisessa paikasssa."
 2199 
 2200 #: src/cryptsetup.c:2335 src/cryptsetup.c:2363
 2201 #, fuzzy, c-format
 2202 msgid "%s is not active %s device name."
 2203 msgstr "%s ei ole LUKS-laite."
 2204 
 2205 #: src/cryptsetup.c:2358
 2206 #, c-format
 2207 msgid "%s is not active LUKS device name or header is missing."
 2208 msgstr ""
 2209 
 2210 #: src/cryptsetup.c:2396 src/cryptsetup.c:2415
 2211 #, fuzzy
 2212 msgid "Option --header-backup-file is required."
 2213 msgstr "Vaaditaan valitsin --header-backup-file.\n"
 2214 
 2215 #: src/cryptsetup.c:2446
 2216 #, fuzzy, c-format
 2217 msgid "%s is not cryptsetup managed device."
 2218 msgstr "%s ei ole LUKS-laite."
 2219 
 2220 #: src/cryptsetup.c:2457
 2221 #, fuzzy, c-format
 2222 msgid "Refresh is not supported for device type %s"
 2223 msgstr "Jatkamista ei tueta laiteelle %s.\n"
 2224 
 2225 #: src/cryptsetup.c:2503
 2226 #, fuzzy, c-format
 2227 msgid "Unrecognized metadata device type %s."
 2228 msgstr "Tunnistamaton metatietolaitetyyppi %s.\n"
 2229 
 2230 #: src/cryptsetup.c:2505
 2231 #, fuzzy
 2232 msgid "Command requires device and mapped name as arguments."
 2233 msgstr "Komento vaatii laitteen ja kuvausnimen argumenttina.\n"
 2234 
 2235 #: src/cryptsetup.c:2526
 2236 #, c-format
 2237 msgid ""
 2238 "This operation will erase all keyslots on device %s.\n"
 2239 "Device will become unusable after this operation."
 2240 msgstr ""
 2241 "Tämä toiminto poistaa kaikki avainvälit laitteesta %s.\n"
 2242 "Laite tulee käyttökelvottomaksi tämän toiminnon jälkeen."
 2243 
 2244 #: src/cryptsetup.c:2533
 2245 msgid "Operation aborted, keyslots were NOT wiped.\n"
 2246 msgstr ""
 2247 
 2248 #: src/cryptsetup.c:2572
 2249 msgid "Invalid LUKS type, only luks1 and luks2 are supported."
 2250 msgstr ""
 2251 
 2252 #: src/cryptsetup.c:2588
 2253 #, fuzzy, c-format
 2254 msgid "Device is already %s type."
 2255 msgstr "Laite %s on jo olemassa.\n"
 2256 
 2257 #: src/cryptsetup.c:2595
 2258 #, fuzzy, c-format
 2259 msgid "This operation will convert %s to %s format.\n"
 2260 msgstr "Tätä toimintoa ei tueta %s-salauslaitteelle.\n"
 2261 
 2262 #: src/cryptsetup.c:2598
 2263 msgid "Operation aborted, device was NOT converted.\n"
 2264 msgstr ""
 2265 
 2266 #: src/cryptsetup.c:2638
 2267 msgid "Option --priority, --label or --subsystem is missing."
 2268 msgstr ""
 2269 
 2270 #: src/cryptsetup.c:2672 src/cryptsetup.c:2709 src/cryptsetup.c:2729
 2271 #, fuzzy, c-format
 2272 msgid "Token %d is invalid."
 2273 msgstr "Avainväli %d on virheellinen.\n"
 2274 
 2275 #: src/cryptsetup.c:2675 src/cryptsetup.c:2732
 2276 #, c-format
 2277 msgid "Token %d in use."
 2278 msgstr ""
 2279 
 2280 #: src/cryptsetup.c:2687
 2281 #, fuzzy, c-format
 2282 msgid "Failed to add luks2-keyring token %d."
 2283 msgstr "Avainsäiliöstä lukeminen epäonnistui.\n"
 2284 
 2285 #: src/cryptsetup.c:2695 src/cryptsetup.c:2758
 2286 #, fuzzy, c-format
 2287 msgid "Failed to assign token %d to keyslot %d."
 2288 msgstr "Avainsäiliöön kirjoittaminen epäonnistui.\n"
 2289 
 2290 #: src/cryptsetup.c:2712
 2291 #, fuzzy, c-format
 2292 msgid "Token %d is not in use."
 2293 msgstr "Avainväli %d ei ole käytössä.\n"
 2294 
 2295 #: src/cryptsetup.c:2749
 2296 #, fuzzy
 2297 msgid "Failed to import token from file."
 2298 msgstr "Avaintiedoston avaus epäonnistui.\n"
 2299 
 2300 #: src/cryptsetup.c:2774
 2301 #, fuzzy, c-format
 2302 msgid "Failed to get token %d for export."
 2303 msgstr "Avainsäiliöön kirjoittaminen epäonnistui.\n"
 2304 
 2305 #: src/cryptsetup.c:2838
 2306 #, c-format
 2307 msgid "Auto-detected active dm device '%s' for data device %s.\n"
 2308 msgstr ""
 2309 
 2310 #: src/cryptsetup.c:2842
 2311 #, fuzzy, c-format
 2312 msgid "Device %s is not a block device.\n"
 2313 msgstr "Laite %s ei ole kelvollinen LUKS-laite.\n"
 2314 
 2315 #: src/cryptsetup.c:2844
 2316 #, fuzzy, c-format
 2317 msgid "Failed to auto-detect device %s holders."
 2318 msgstr "Laitekuvaajahakemiston hankkiminen epäonnistui."
 2319 
 2320 #: src/cryptsetup.c:2848
 2321 #, c-format
 2322 msgid ""
 2323 "Unable to decide if device %s is activated or not.\n"
 2324 "Are you sure you want to proceed with reencryption in offline mode?\n"
 2325 "It may lead to data corruption if the device is actually activated.\n"
 2326 "To run reencryption in online mode, use --active-name parameter instead.\n"
 2327 msgstr ""
 2328 
 2329 #: src/cryptsetup.c:2930
 2330 #, fuzzy
 2331 msgid "Encryption is supported only for LUKS2 format."
 2332 msgstr "Tätä toimintoa tuetaan vain LUKS-laitteelle.\n"
 2333 
 2334 #: src/cryptsetup.c:2935
 2335 msgid "Encryption without detached header (--header) is not possible without data device size reduction (--reduce-device-size)."
 2336 msgstr ""
 2337 
 2338 #: src/cryptsetup.c:2940
 2339 msgid "Requested data offset must be less than or equal to half of --reduce-device-size parameter."
 2340 msgstr ""
 2341 
 2342 #: src/cryptsetup.c:2949
 2343 #, c-format
 2344 msgid "Adjusting --reduce-device-size value to twice the --offset %<PRIu64> (sectors).\n"
 2345 msgstr ""
 2346 
 2347 #: src/cryptsetup.c:2972
 2348 #, c-format
 2349 msgid "Detected LUKS device on %s. Do you want to encrypt that LUKS device again?"
 2350 msgstr ""
 2351 
 2352 #: src/cryptsetup.c:2990
 2353 #, fuzzy, c-format
 2354 msgid "Temporary header file %s already exists. Aborting."
 2355 msgstr "Pyydetty otsakevarmuuskopiotiedosto %s on jo olemassa.\n"
 2356 
 2357 #: src/cryptsetup.c:2992 src/cryptsetup.c:2999
 2358 #, fuzzy, c-format
 2359 msgid "Cannot create temporary header file %s."
 2360 msgstr "Otsakevarmuuskopiotiedoston %s luominen epäonnistui.\n"
 2361 
 2362 #: src/cryptsetup.c:3024
 2363 msgid "LUKS2 metadata size is larger than data shift value."
 2364 msgstr ""
 2365 
 2366 #: src/cryptsetup.c:3056
 2367 #, fuzzy, c-format
 2368 msgid "Failed to place new header at head of device %s."
 2369 msgstr "Tilapäisen avainsäiliön avaaminen epäonnistui.\n"
 2370 
 2371 #: src/cryptsetup.c:3067
 2372 #, c-format
 2373 msgid "%s/%s is now active and ready for online encryption.\n"
 2374 msgstr ""
 2375 
 2376 #: src/cryptsetup.c:3104
 2377 msgid "LUKS2 decryption is supported with detached header device only (with data offset set to 0)."
 2378 msgstr ""
 2379 
 2380 #: src/cryptsetup.c:3238 src/cryptsetup.c:3244
 2381 #, fuzzy
 2382 msgid "Not enough free keyslots for reencryption."
 2383 msgstr "Älä vaihda avainta, yhtään data-aluetta ei ole salattu uudelleen."
 2384 
 2385 #: src/cryptsetup.c:3264 src/cryptsetup_reencrypt.c:1279
 2386 #, fuzzy
 2387 msgid "Key file can be used only with --key-slot or with exactly one key slot active."
 2388 msgstr "Avaintiedostoa voidaan käyttää vain valitsimen --key-slot kanssa tai täsmälleen yhden avainvälin ollessa aktiivisena.\n"
 2389 
 2390 #: src/cryptsetup.c:3273 src/cryptsetup_reencrypt.c:1326
 2391 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1337
 2392 #, fuzzy, c-format
 2393 msgid "Enter passphrase for key slot %d: "
 2394 msgstr "Kirjoita salasanalause avainvälille %u: "
 2395 
 2396 #: src/cryptsetup.c:3282
 2397 #, c-format
 2398 msgid "Enter passphrase for key slot %u: "
 2399 msgstr "Kirjoita salasanalause avainvälille %u: "
 2400 
 2401 #: src/cryptsetup.c:3327
 2402 #, c-format
 2403 msgid "Switching data encryption cipher to %s.\n"
 2404 msgstr ""
 2405 
 2406 #: src/cryptsetup.c:3464
 2407 #, fuzzy
 2408 msgid "Command requires device as argument."
 2409 msgstr "Komento vaatii laitteen ja kuvausnimen argumenttina.\n"
 2410 
 2411 #: src/cryptsetup.c:3486
 2412 msgid "Only LUKS2 format is currently supported. Please use cryptsetup-reencrypt tool for LUKS1."
 2413 msgstr ""
 2414 
 2415 #: src/cryptsetup.c:3498
 2416 msgid "Legacy offline reencryption already in-progress. Use cryptsetup-reencrypt utility."
 2417 msgstr ""
 2418 
 2419 #: src/cryptsetup.c:3508 src/cryptsetup_reencrypt.c:155
 2420 msgid "Reencryption of device with integrity profile is not supported."
 2421 msgstr ""
 2422 
 2423 #: src/cryptsetup.c:3516
 2424 msgid "LUKS2 reencryption already initialized. Aborting operation."
 2425 msgstr ""
 2426 
 2427 #: src/cryptsetup.c:3520
 2428 #, fuzzy
 2429 msgid "LUKS2 device is not in reencryption."
 2430 msgstr "Lokitiedosto %s on olemassa, aloitetaan salaus uudelleen.\n"
 2431 
 2432 #: src/cryptsetup.c:3547
 2433 msgid "<device> [--type <type>] [<name>]"
 2434 msgstr "<laite> [--type <tyyppi>] [<nimi>]"
 2435 
 2436 #: src/cryptsetup.c:3547 src/veritysetup.c:480 src/integritysetup.c:446
 2437 #, fuzzy
 2438 msgid "open device as <name>"
 2439 msgstr "avaa laite kuvauksena <nimi>"
 2440 
 2441 #: src/cryptsetup.c:3548 src/cryptsetup.c:3549 src/cryptsetup.c:3550
 2442 #: src/veritysetup.c:481 src/veritysetup.c:482 src/integritysetup.c:447
 2443 #: src/integritysetup.c:448
 2444 msgid "<name>"
 2445 msgstr "<nimi>"
 2446 
 2447 #: src/cryptsetup.c:3548 src/veritysetup.c:481 src/integritysetup.c:447
 2448 msgid "close device (remove mapping)"
 2449 msgstr "sulje laite (poista kuvaus)"
 2450 
 2451 #: src/cryptsetup.c:3549
 2452 msgid "resize active device"
 2453 msgstr "muuta käytössä olevan laitteen kokoa"
 2454 
 2455 #: src/cryptsetup.c:3550
 2456 msgid "show device status"
 2457 msgstr "näytä laitetila"
 2458 
 2459 #: src/cryptsetup.c:3551
 2460 msgid "[--cipher <cipher>]"
 2461 msgstr ""
 2462 
 2463 #: src/cryptsetup.c:3551
 2464 msgid "benchmark cipher"
 2465 msgstr "koestussalaus"
 2466 
 2467 #: src/cryptsetup.c:3552 src/cryptsetup.c:3553 src/cryptsetup.c:3554
 2468 #: src/cryptsetup.c:3555 src/cryptsetup.c:3556 src/cryptsetup.c:3563
 2469 #: src/cryptsetup.c:3564 src/cryptsetup.c:3565 src/cryptsetup.c:3566
 2470 #: src/cryptsetup.c:3567 src/cryptsetup.c:3568 src/cryptsetup.c:3569
 2471 #: src/cryptsetup.c:3570 src/cryptsetup.c:3571
 2472 msgid "<device>"
 2473 msgstr "<laite>"
 2474 
 2475 #: src/cryptsetup.c:3552
 2476 msgid "try to repair on-disk metadata"
 2477 msgstr "yritä korjata levyn sisäiset metatiedot"
 2478 
 2479 #: src/cryptsetup.c:3553
 2480 #, fuzzy
 2481 msgid "reencrypt LUKS2 device"
 2482 msgstr "lisää avain LUKS-laitteeseen"
 2483 
 2484 #: src/cryptsetup.c:3554
 2485 msgid "erase all keyslots (remove encryption key)"
 2486 msgstr "poista kaikki avainvälit (poista salausavain)"
 2487 
 2488 #: src/cryptsetup.c:3555
 2489 msgid "convert LUKS from/to LUKS2 format"
 2490 msgstr ""
 2491 
 2492 #: src/cryptsetup.c:3556
 2493 msgid "set permanent configuration options for LUKS2"
 2494 msgstr ""
 2495 
 2496 #: src/cryptsetup.c:3557 src/cryptsetup.c:3558
 2497 msgid "<device> [<new key file>]"
 2498 msgstr "<laite> [<uusi avaintiedosto>]"
 2499 
 2500 #: src/cryptsetup.c:3557
 2501 msgid "formats a LUKS device"
 2502 msgstr "pohjustaa LUKS-laitteen"
 2503 
 2504 #: src/cryptsetup.c:3558
 2505 msgid "add key to LUKS device"
 2506 msgstr "lisää avain LUKS-laitteeseen"
 2507 
 2508 #: src/cryptsetup.c:3559 src/cryptsetup.c:3560 src/cryptsetup.c:3561
 2509 msgid "<device> [<key file>]"
 2510 msgstr "<laite> [<avaintiedosto>]"
 2511 
 2512 #: src/cryptsetup.c:3559
 2513 msgid "removes supplied key or key file from LUKS device"
 2514 msgstr "poistaa tarjotun avaimen tai avaintiedoston LUKS-laitteesta"
 2515 
 2516 #: src/cryptsetup.c:3560
 2517 msgid "changes supplied key or key file of LUKS device"
 2518 msgstr "vaihtaa LUKS-laitteen tarjotun avaimen tai avaintiedoston"
 2519 
 2520 #: src/cryptsetup.c:3561
 2521 msgid "converts a key to new pbkdf parameters"
 2522 msgstr ""
 2523 
 2524 #: src/cryptsetup.c:3562
 2525 msgid "<device> <key slot>"
 2526 msgstr "<laite> <avainväli>"
 2527 
 2528 #: src/cryptsetup.c:3562
 2529 msgid "wipes key with number <key slot> from LUKS device"
 2530 msgstr "pyyhkäisee pois avaimen numerolla <avainväli> LUKS-laitteesta"
 2531 
 2532 #: src/cryptsetup.c:3563
 2533 msgid "print UUID of LUKS device"
 2534 msgstr "tulostaa LUKS-laitteen UUID-tunnuksen"
 2535 
 2536 #: src/cryptsetup.c:3564
 2537 msgid "tests <device> for LUKS partition header"
 2538 msgstr "testaa <laite> LUKS-osio-otsakkeesta"
 2539 
 2540 #: src/cryptsetup.c:3565
 2541 msgid "dump LUKS partition information"
 2542 msgstr "vedosta LUKS-osiotiedot"
 2543 
 2544 #: src/cryptsetup.c:3566
 2545 msgid "dump TCRYPT device information"
 2546 msgstr "vedosta TCRYPT-laitetiedot"
 2547 
 2548 #: src/cryptsetup.c:3567
 2549 #, fuzzy
 2550 msgid "dump BITLK device information"
 2551 msgstr "vedosta TCRYPT-laitetiedot"
 2552 
 2553 #: src/cryptsetup.c:3568
 2554 #, fuzzy
 2555 msgid "Suspend LUKS device and wipe key (all IOs are frozen)"
 2556 msgstr "Keskeytä LUKS-laite ja pyyhi pois avain (kaikki siirräntäliitännät jäädytetään)."
 2557 
 2558 #: src/cryptsetup.c:3569
 2559 #, fuzzy
 2560 msgid "Resume suspended LUKS device"
 2561 msgstr "Aloita uudelleen pysäytetty LUKS-laite."
 2562 
 2563 #: src/cryptsetup.c:3570
 2564 msgid "Backup LUKS device header and keyslots"
 2565 msgstr "Varmuuskopioi LUKS-laiteotsake ja avainvälit"
 2566 
 2567 #: src/cryptsetup.c:3571
 2568 msgid "Restore LUKS device header and keyslots"
 2569 msgstr "Palauta LUKS-laiteotsake ja avainvälit"
 2570 
 2571 #: src/cryptsetup.c:3572
 2572 msgid "<add|remove|import|export> <device>"
 2573 msgstr ""
 2574 
 2575 #: src/cryptsetup.c:3572
 2576 msgid "Manipulate LUKS2 tokens"
 2577 msgstr ""
 2578 
 2579 #: src/cryptsetup.c:3592 src/veritysetup.c:498 src/integritysetup.c:464
 2580 msgid ""
 2581 "\n"
 2582 "<action> is one of:\n"
 2583 msgstr ""
 2584 "\n"
 2585 "<toiminto> on yksi seuraavista:\n"
 2586 
 2587 #: src/cryptsetup.c:3598
 2588 #, fuzzy
 2589 msgid ""
 2590 "\n"
 2591 "You can also use old <action> syntax aliases:\n"
 2592 "\topen: create (plainOpen), luksOpen, loopaesOpen, tcryptOpen, bitlkOpen\n"
 2593 "\tclose: remove (plainClose), luksClose, loopaesClose, tcryptClose, bitlkClose\n"
 2594 msgstr ""
 2595 "\n"
 2596 "Voit myös käyttää vanhaa <toiminto>-syntaksialiasta:\n"
 2597 "\topen: luo (plainOpen), luksOpen, loopaesOpen, tcryptOpen\n"
 2598 "\tclose: poista (plainClose), luksClose, loopaesClose, tcryptClose\n"
 2599 
 2600 #: src/cryptsetup.c:3602
 2601 #, c-format
 2602 msgid ""
 2603 "\n"
 2604 "<name> is the device to create under %s\n"
 2605 "<device> is the encrypted device\n"
 2606 "<key slot> is the LUKS key slot number to modify\n"
 2607 "<key file> optional key file for the new key for luksAddKey action\n"
 2608 msgstr ""
 2609 "\n"
 2610 "<nimi> on laite, joka luodaan kohteen %s alaisena\n"
 2611 "<laite> on salaussuojattu laite\n"
 2612 "<avainväli> on LUKS-avainväli muokattavaksi\n"
 2613 "<avaintiedosto> valinnainen avaintiedosto uudelle avaimelle luksAddKey-toimintoa varten\n"
 2614 
 2615 #: src/cryptsetup.c:3609
 2616 #, c-format
 2617 msgid ""
 2618 "\n"
 2619 "Default compiled-in metadata format is %s (for luksFormat action).\n"
 2620 msgstr ""
 2621 
 2622 #: src/cryptsetup.c:3614 src/cryptsetup.c:3617
 2623 #, c-format
 2624 msgid ""
 2625 "\n"
 2626 "LUKS2 external token plugin support is %s.\n"
 2627 msgstr ""
 2628 
 2629 #: src/cryptsetup.c:3614
 2630 msgid "compiled-in"
 2631 msgstr ""
 2632 
 2633 #: src/cryptsetup.c:3615
 2634 #, c-format
 2635 msgid "LUKS2 external token plugin path: %s.\n"
 2636 msgstr ""
 2637 
 2638 #: src/cryptsetup.c:3617
 2639 #, fuzzy
 2640 msgid "disabled"
 2641 msgstr "kirjoitettava"
 2642 
 2643 #: src/cryptsetup.c:3621
 2644 #, fuzzy, c-format
 2645 msgid ""
 2646 "\n"
 2647 "Default compiled-in key and passphrase parameters:\n"
 2648 "\tMaximum keyfile size: %dkB, Maximum interactive passphrase length %d (characters)\n"
 2649 "Default PBKDF for LUKS1: %s, iteration time: %d (ms)\n"
 2650 "Default PBKDF for LUKS2: %s\n"
 2651 "\tIteration time: %d, Memory required: %dkB, Parallel threads: %d\n"
 2652 msgstr ""
 2653 "\n"
 2654 "Käännetyn avaintiedoston ja salasanan oletusparametrit:\n"
 2655 "\tAvaintiedoston enimmäiskoko: %d kilobittiä, vuorovaikutteisen\n"
 2656 "\tsalasanalauseen enimmäispituus %d (merkkiä)\n"
 2657 "PBKDF2-iteroinnin enimmäisaika LUKS-avainvälille: %d (millisekuntia)\n"
 2658 
 2659 #: src/cryptsetup.c:3632
 2660 #, fuzzy, c-format
 2661 msgid ""
 2662 "\n"
 2663 "Default compiled-in device cipher parameters:\n"
 2664 "\tloop-AES: %s, Key %d bits\n"
 2665 "\tplain: %s, Key: %d bits, Password hashing: %s\n"
 2666 "\tLUKS: %s, Key: %d bits, LUKS header hashing: %s, RNG: %s\n"
 2667 msgstr ""
 2668 "\n"
 2669 "Käännetyn laitesalakirjoitusmenetelmän oletusparametrit:\n"
 2670 "\tloop-AES: %s, Avain %d bittiä\n"
 2671 "\tplain-tyyppi: %s, Avain: %d bittiä, Salasanatiivistys: %s\n"
 2672 "\tLUKS1: %s, Avain: %d bittiä, LUKS-otsaketiivistys: %s, RNG: %s\n"
 2673 
 2674 #: src/cryptsetup.c:3641
 2675 msgid "\tLUKS: Default keysize with XTS mode (two internal keys) will be doubled.\n"
 2676 msgstr ""
 2677 
 2678 #: src/cryptsetup.c:3659 src/veritysetup.c:637 src/integritysetup.c:620
 2679 #, c-format
 2680 msgid "%s: requires %s as arguments"
 2681 msgstr "%s: vaatii %s argumentteina"
 2682 
 2683 #: src/cryptsetup.c:3697 src/cryptsetup_reencrypt.c:1379
 2684 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1704
 2685 msgid "Key slot is invalid."
 2686 msgstr "Avainväli on virheellinen."
 2687 
 2688 #: src/cryptsetup.c:3724
 2689 #, fuzzy
 2690 msgid "Device size must be multiple of 512 bytes sector."
 2691 msgstr "Pienennyskoon on oltava 512-tavuisen sektorin monikerta."
 2692 
 2693 #: src/cryptsetup.c:3729
 2694 #, fuzzy
 2695 msgid "Invalid max reencryption hotzone size specification."
 2696 msgstr "Virheellinen laitekokomäärittely."
 2697 
 2698 #: src/cryptsetup.c:3743 src/cryptsetup.c:3755 src/cryptsetup_reencrypt.c:1623
 2699 msgid "Key size must be a multiple of 8 bits"
 2700 msgstr "Avainkoon on oltava 8-bitin monikerta"
 2701 
 2702 #: src/cryptsetup.c:3760
 2703 #, fuzzy
 2704 msgid "Maximum device reduce size is 1 GiB."
 2705 msgstr "Maksimi laitepienennyskoko on 64 mebitavua."
 2706 
 2707 #: src/cryptsetup.c:3763 src/cryptsetup_reencrypt.c:1631
 2708 msgid "Reduce size must be multiple of 512 bytes sector."
 2709 msgstr "Pienennyskoon on oltava 512-tavuisen sektorin monikerta."
 2710 
 2711 #: src/cryptsetup.c:3780
 2712 msgid "Option --priority can be only ignore/normal/prefer."
 2713 msgstr ""
 2714 
 2715 #: src/cryptsetup.c:3790 src/veritysetup.c:561 src/integritysetup.c:543
 2716 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1641
 2717 msgid "Show this help message"
 2718 msgstr "Näytä tämä opastesanoma"
 2719 
 2720 #: src/cryptsetup.c:3791 src/veritysetup.c:562 src/integritysetup.c:544
 2721 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1642
 2722 msgid "Display brief usage"
 2723 msgstr "Näytä lyhyt käyttöopaste"
 2724 
 2725 #: src/cryptsetup.c:3792 src/veritysetup.c:563 src/integritysetup.c:545
 2726 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1643
 2727 msgid "Print package version"
 2728 msgstr "Tulosta pakkausversio"
 2729 
 2730 #: src/cryptsetup.c:3803 src/veritysetup.c:574 src/integritysetup.c:556
 2731 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1654
 2732 msgid "Help options:"
 2733 msgstr "Opastevalitsimet:"
 2734 
 2735 #: src/cryptsetup.c:3820 src/veritysetup.c:592 src/integritysetup.c:573
 2736 msgid "[OPTION...] <action> <action-specific>"
 2737 msgstr "[VALITSIN...] <toiminto> <toimintokohtainen>"
 2738 
 2739 #: src/cryptsetup.c:3829 src/veritysetup.c:601 src/integritysetup.c:584
 2740 msgid "Argument <action> missing."
 2741 msgstr "Argumentti <toiminto> puuttuu."
 2742 
 2743 #: src/cryptsetup.c:3899 src/veritysetup.c:632 src/integritysetup.c:615
 2744 msgid "Unknown action."
 2745 msgstr "Tuntematon toiminto."
 2746 
 2747 #: src/cryptsetup.c:3910
 2748 msgid "Options --refresh and --test-passphrase are mutually exclusive."
 2749 msgstr ""
 2750 
 2751 #: src/cryptsetup.c:3915 src/veritysetup.c:656 src/integritysetup.c:663
 2752 msgid "Options --cancel-deferred and --deferred cannot be used at the same time."
 2753 msgstr ""
 2754 
 2755 #: src/cryptsetup.c:3921
 2756 #, fuzzy
 2757 msgid "Option --shared is allowed only for open of plain device."
 2758 msgstr "Valitsin --shared sallitaan vain pelkän laitteen avaukseen.\n"
 2759 
 2760 #: src/cryptsetup.c:3926
 2761 msgid "Option --persistent is not allowed with --test-passphrase."
 2762 msgstr ""
 2763 
 2764 #: src/cryptsetup.c:3931
 2765 msgid "Option --integrity-no-wipe can be used only for format action with integrity extension."
 2766 msgstr ""
 2767 
 2768 #: src/cryptsetup.c:3938
 2769 #, fuzzy
 2770 msgid "Option --test-passphrase is allowed only for open of LUKS, TCRYPT and BITLK devices."
 2771 msgstr "Valitsin --test-passphrase sallitaan vain LUKS- ja TCRYPT-laitteiden avaamiseen.\n"
 2772 
 2773 #: src/cryptsetup.c:3950
 2774 #, fuzzy
 2775 msgid "Option --key-file takes precedence over specified key file argument."
 2776 msgstr "Valitsin --key-file on ensisijainen määritellylle avaintiedostoargumentille.\n"
 2777 
 2778 #: src/cryptsetup.c:3956
 2779 #, fuzzy
 2780 msgid "Only one --key-file argument is allowed."
 2781 msgstr "Vain yksi --use-[u]random -valitsin on sallittu."
 2782 
 2783 #: src/cryptsetup.c:3960 src/cryptsetup_reencrypt.c:1689
 2784 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1708
 2785 msgid "Only one of --use-[u]random options is allowed."
 2786 msgstr "Vain yksi --use-[u]random -valitsin on sallittu."
 2787 
 2788 #: src/cryptsetup.c:3964
 2789 #, fuzzy
 2790 msgid "Options --align-payload and --offset cannot be combined."
 2791 msgstr "Valitsin --align-payload sallitaan vain luksFormat-muodolle."
 2792 
 2793 #: src/cryptsetup.c:3970
 2794 #, fuzzy
 2795 msgid "Option --skip is supported only for open of plain and loopaes devices."
 2796 msgstr "Valitsinta --skip tuetaan vain plain- ja loopaes-laitteiden avaamiseen.\n"
 2797 
 2798 #: src/cryptsetup.c:3976
 2799 #, fuzzy
 2800 msgid "Option --offset with open action is only supported for plain and loopaes devices."
 2801 msgstr "Valitsinta --offset tuetaan vain plain- ja loopaes-laitteiden avaamiseen.\n"
 2802 
 2803 #: src/cryptsetup.c:3982
 2804 #, fuzzy
 2805 msgid "Option --tcrypt-hidden, --tcrypt-system or --tcrypt-backup is supported only for TCRYPT device."
 2806 msgstr "Valitsinta --tcrypt-hidden, --tcrypt-system tai --tcrypt-backup tuetaan vain TCRYPT-laiteeelle.\n"
 2807 
 2808 #: src/cryptsetup.c:3987
 2809 #, fuzzy
 2810 msgid "Option --tcrypt-hidden cannot be combined with --allow-discards."
 2811 msgstr "Valitsinta --tcrypt-hidden ei voida yhdistää valitsimeen --allow-discards.\n"
 2812 
 2813 #: src/cryptsetup.c:3992
 2814 #, fuzzy
 2815 msgid "Option --veracrypt or --disable-veracrypt is supported only for TCRYPT device type."
 2816 msgstr "Valitsinta --veracrypt tuetaan vain TCRYPT-laiteeelle.\n"
 2817 
 2818 #: src/cryptsetup.c:3997
 2819 #, fuzzy
 2820 msgid "Option --veracrypt-pim is supported only for VeraCrypt compatible devices."
 2821 msgstr "Valitsinta --veracrypt tuetaan vain TCRYPT-laiteeelle.\n"
 2822 
 2823 #: src/cryptsetup.c:4003
 2824 #, fuzzy
 2825 msgid "Option --veracrypt-query-pim is supported only for VeraCrypt compatible devices."
 2826 msgstr "Valitsinta --veracrypt tuetaan vain TCRYPT-laiteeelle.\n"
 2827 
 2828 #: src/cryptsetup.c:4007
 2829 msgid "The options --veracrypt-pim and --veracrypt-query-pim are mutually exclusive."
 2830 msgstr ""
 2831 
 2832 #: src/cryptsetup.c:4015 src/cryptsetup.c:4051
 2833 msgid "Keyslot specification is required."
 2834 msgstr ""
 2835 
 2836 #: src/cryptsetup.c:4020 src/cryptsetup_reencrypt.c:1694
 2837 msgid "Password-based key derivation function (PBKDF) can be only pbkdf2 or argon2i/argon2id."
 2838 msgstr ""
 2839 
 2840 #: src/cryptsetup.c:4025 src/cryptsetup_reencrypt.c:1699
 2841 msgid "PBKDF forced iterations cannot be combined with iteration time option."
 2842 msgstr ""
 2843 
 2844 #: src/cryptsetup.c:4032
 2845 #, fuzzy
 2846 msgid "Sector size option with open action is supported only for plain devices."
 2847 msgstr "Tätä toimintoa tuetaan vain LUKS-laitteelle.\n"
 2848 
 2849 #: src/cryptsetup.c:4039
 2850 msgid "Large IV sectors option is supported only for opening plain type device with sector size larger than 512 bytes."
 2851 msgstr ""
 2852 
 2853 #: src/cryptsetup.c:4045
 2854 msgid "Key size is required with --unbound option."
 2855 msgstr ""
 2856 
 2857 #: src/cryptsetup.c:4061
 2858 msgid "LUKS2 decryption requires option --header."
 2859 msgstr ""
 2860 
 2861 #: src/cryptsetup.c:4065
 2862 msgid "Options --reduce-device-size and --data-size cannot be combined."
 2863 msgstr ""
 2864 
 2865 #: src/cryptsetup.c:4069
 2866 msgid "Options --device-size and --size cannot be combined."
 2867 msgstr ""
 2868 
 2869 #: src/cryptsetup.c:4073
 2870 msgid "Options --keyslot-cipher and --keyslot-key-size must be used together."
 2871 msgstr ""
 2872 
 2873 #: src/cryptsetup.c:4077
 2874 msgid "No action taken. Invoked with --test-args option.\n"
 2875 msgstr ""
 2876 
 2877 #: src/cryptsetup.c:4089
 2878 #, fuzzy
 2879 msgid "Invalid token action."
 2880 msgstr "Virheellinen avainkoko.\n"
 2881 
 2882 #: src/cryptsetup.c:4094
 2883 msgid "--key-description parameter is mandatory for token add action."
 2884 msgstr ""
 2885 
 2886 #: src/cryptsetup.c:4100
 2887 msgid "Action requires specific token. Use --token-id parameter."
 2888 msgstr ""
 2889 
 2890 #: src/cryptsetup.c:4111
 2891 msgid "Cannot disable metadata locking."
 2892 msgstr ""
 2893 
 2894 #: src/veritysetup.c:54
 2895 #, fuzzy
 2896 msgid "Invalid salt string specified."
 2897 msgstr "Määritelty virheellinen satunnaisarvosiemenmerkkijono.\n"
 2898 
 2899 #: src/veritysetup.c:87
 2900 #, fuzzy, c-format
 2901 msgid "Cannot create hash image %s for writing."
 2902 msgstr "Tiivistevedoksen %s luominen kirjoittamista varten epäonnistui.\n"
 2903 
 2904 #: src/veritysetup.c:97
 2905 #, fuzzy, c-format
 2906 msgid "Cannot create FEC image %s for writing."
 2907 msgstr "Tiivistevedoksen %s luominen kirjoittamista varten epäonnistui.\n"
 2908 
 2909 #: src/veritysetup.c:136
 2910 #, fuzzy, c-format
 2911 msgid "Cannot create root hash file %s for writing."
 2912 msgstr "Tiivistevedoksen %s luominen kirjoittamista varten epäonnistui.\n"
 2913 
 2914 #: src/veritysetup.c:143
 2915 #, fuzzy, c-format
 2916 msgid "Cannot write to root hash file %s."
 2917 msgstr "Otsakevarmuuskopiotiedoston %s kirjoittaminen epäonnistui.\n"
 2918 
 2919 #: src/veritysetup.c:210 src/veritysetup.c:227
 2920 #, fuzzy, c-format
 2921 msgid "Cannot read root hash file %s."
 2922 msgstr "Avaintiedoston %s lukeminen epäonnistui.\n"
 2923 
 2924 #: src/veritysetup.c:215
 2925 #, fuzzy, c-format
 2926 msgid "Invalid root hash file %s."
 2927 msgstr "Virheellinen root-tiivistemerkkijono määritelty.\n"
 2928 
 2929 #: src/veritysetup.c:236
 2930 #, fuzzy
 2931 msgid "Invalid root hash string specified."
 2932 msgstr "Virheellinen root-tiivistemerkkijono määritelty.\n"
 2933 
 2934 #: src/veritysetup.c:244
 2935 #, fuzzy, c-format
 2936 msgid "Invalid signature file %s."
 2937 msgstr "Virheellinen laite %s.\n"
 2938 
 2939 #: src/veritysetup.c:251
 2940 #, fuzzy, c-format
 2941 msgid "Cannot read signature file %s."
 2942 msgstr "Avaintiedoston %s lukeminen epäonnistui.\n"
 2943 
 2944 #: src/veritysetup.c:274 src/veritysetup.c:288
 2945 msgid "Command requires <root_hash> or --root-hash-file option as argument."
 2946 msgstr ""
 2947 
 2948 #: src/veritysetup.c:478
 2949 msgid "<data_device> <hash_device>"
 2950 msgstr "<data_laite> <tiiviste_laite>"
 2951 
 2952 #: src/veritysetup.c:478 src/integritysetup.c:445
 2953 msgid "format device"
 2954 msgstr "pohjusta laite"
 2955 
 2956 #: src/veritysetup.c:479
 2957 #, fuzzy
 2958 msgid "<data_device> <hash_device> [<root_hash>]"
 2959 msgstr "<data_laite> <tiiviste_laite> <root_tiiviste>"
 2960 
 2961 #: src/veritysetup.c:479
 2962 msgid "verify device"
 2963 msgstr "todenna laite"
 2964 
 2965 #: src/veritysetup.c:480
 2966 #, fuzzy
 2967 msgid "<data_device> <name> <hash_device> [<root_hash>]"
 2968 msgstr "<data_laite> <tiiviste_laite> <root_tiiviste>"
 2969 
 2970 #: src/veritysetup.c:482 src/integritysetup.c:448
 2971 msgid "show active device status"
 2972 msgstr "näytä aktiivilaitteen tila"
 2973 
 2974 #: src/veritysetup.c:483
 2975 msgid "<hash_device>"
 2976 msgstr "<tiiviste_laite>"
 2977 
 2978 #: src/veritysetup.c:483 src/integritysetup.c:449
 2979 msgid "show on-disk information"
 2980 msgstr "näytä paikallisen levyn tiedot"
 2981 
 2982 #: src/veritysetup.c:502
 2983 #, c-format
 2984 msgid ""
 2985 "\n"
 2986 "<name> is the device to create under %s\n"
 2987 "<data_device> is the data device\n"
 2988 "<hash_device> is the device containing verification data\n"
 2989 "<root_hash> hash of the root node on <hash_device>\n"
 2990 msgstr ""
 2991 "\n"
 2992 "<nimi> on kohteen alle %s luotava laite\n"
 2993 "<data_laite> on datalaite\n"
 2994 "<tiiviste_laite> on todennusdataa sisältävä laite\n"
 2995 "<root_tiiviste> root-solmun tiiviste kohteella <tiiviste_laite>\n"
 2996 
 2997 #: src/veritysetup.c:509
 2998 #, c-format
 2999 msgid ""
 3000 "\n"
 3001 "Default compiled-in dm-verity parameters:\n"
 3002 "\tHash: %s, Data block (bytes): %u, Hash block (bytes): %u, Salt size: %u, Hash format: %u\n"
 3003 msgstr ""
 3004 "\n"
 3005 "Käännetyt dm-verity oletusparametrit:\n"
 3006 "\tTiiviste: %s, Data-lohko (tavua): %u, Tiivistelohko (tavua): %u, Satunnaislukuarvosiemenen koko: %u, Tiivistemuoto: %u\n"
 3007 
 3008 #: src/veritysetup.c:646
 3009 msgid "Option --ignore-corruption and --restart-on-corruption cannot be used together."
 3010 msgstr ""
 3011 
 3012 #: src/veritysetup.c:651
 3013 msgid "Option --panic-on-corruption and --restart-on-corruption cannot be used together."
 3014 msgstr ""
 3015 
 3016 #: src/integritysetup.c:201
 3017 #, c-format
 3018 msgid "Formatted with tag size %u, internal integrity %s.\n"
 3019 msgstr ""
 3020 
 3021 #: src/integritysetup.c:445 src/integritysetup.c:449
 3022 #, fuzzy
 3023 msgid "<integrity_device>"
 3024 msgstr "todenna laite"
 3025 
 3026 #: src/integritysetup.c:446
 3027 msgid "<integrity_device> <name>"
 3028 msgstr ""
 3029 
 3030 #: src/integritysetup.c:468
 3031 #, fuzzy, c-format
 3032 msgid ""
 3033 "\n"
 3034 "<name> is the device to create under %s\n"
 3035 "<integrity_device> is the device containing data with integrity tags\n"
 3036 msgstr ""
 3037 "\n"
 3038 "<nimi> on kohteen alle %s luotava laite\n"
 3039 "<data_laite> on datalaite\n"
 3040 "<tiiviste_laite> on todennusdataa sisältävä laite\n"
 3041 "<root_tiiviste> root-solmun tiiviste kohteella <tiiviste_laite>\n"
 3042 
 3043 #: src/integritysetup.c:473
 3044 #, c-format
 3045 msgid ""
 3046 "\n"
 3047 "Default compiled-in dm-integrity parameters:\n"
 3048 "\tChecksum algorithm: %s\n"
 3049 "\tMaximum keyfile size: %dkB\n"
 3050 msgstr ""
 3051 
 3052 #: src/integritysetup.c:530
 3053 #, c-format
 3054 msgid "Invalid --%s size. Maximum is %u bytes."
 3055 msgstr ""
 3056 
 3057 #: src/integritysetup.c:628
 3058 msgid "Both key file and key size options must be specified."
 3059 msgstr ""
 3060 
 3061 #: src/integritysetup.c:632
 3062 msgid "Both journal integrity key file and key size options must be specified."
 3063 msgstr ""
 3064 
 3065 #: src/integritysetup.c:635
 3066 msgid "Journal integrity algorithm must be specified if journal integrity key is used."
 3067 msgstr ""
 3068 
 3069 #: src/integritysetup.c:639
 3070 msgid "Both journal encryption key file and key size options must be specified."
 3071 msgstr ""
 3072 
 3073 #: src/integritysetup.c:642
 3074 msgid "Journal encryption algorithm must be specified if journal encryption key is used."
 3075 msgstr ""
 3076 
 3077 #: src/integritysetup.c:646
 3078 msgid "Recovery and bitmap mode options are mutually exclusive."
 3079 msgstr ""
 3080 
 3081 #: src/integritysetup.c:653
 3082 msgid "Journal options cannot be used in bitmap mode."
 3083 msgstr ""
 3084 
 3085 #: src/integritysetup.c:658
 3086 msgid "Bitmap options can be used only in bitmap mode."
 3087 msgstr ""
 3088 
 3089 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:149
 3090 #, fuzzy
 3091 msgid "Reencryption already in-progress."
 3092 msgstr "Uudelleensalauslohkon koko"
 3093 
 3094 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:185
 3095 #, fuzzy, c-format
 3096 msgid "Cannot exclusively open %s, device in use."
 3097 msgstr "Kohteen %s avaaminen eksklusiivisesti epäonnistui, laite on käytössä.\n"
 3098 
 3099 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:199 src/cryptsetup_reencrypt.c:1120
 3100 #, fuzzy
 3101 msgid "Allocation of aligned memory failed."
 3102 msgstr "Tasatun muistin varaaminen epäonnistui.\n"
 3103 
 3104 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:206
 3105 #, fuzzy, c-format
 3106 msgid "Cannot read device %s."
 3107 msgstr "Laitteen %s lukeminen epäonnistui.\n"
 3108 
 3109 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:217
 3110 #, fuzzy, c-format
 3111 msgid "Marking LUKS1 device %s unusable."
 3112 msgstr "Merkitään LUKS-laite %s käyttökelvottomaksi.\n"
 3113 
 3114 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:221
 3115 #, c-format
 3116 msgid "Setting LUKS2 offline reencrypt flag on device %s."
 3117 msgstr ""
 3118 
 3119 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:238
 3120 #, fuzzy, c-format
 3121 msgid "Cannot write device %s."
 3122 msgstr "Laitteelle %s kirjoittaminen epäonnistui.\n"
 3123 
 3124 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:286
 3125 #, fuzzy
 3126 msgid "Cannot write reencryption log file."
 3127 msgstr "Uudelleensalauslokitiedoston kirjoittaminen epäonnistui.\n"
 3128 
 3129 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:342
 3130 #, fuzzy
 3131 msgid "Cannot read reencryption log file."
 3132 msgstr "Uudelleensalauslokitiedoston lukeminen epäonnistui.\n"
 3133 
 3134 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:353
 3135 msgid "Wrong log format."
 3136 msgstr ""
 3137 
 3138 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:380
 3139 #, c-format
 3140 msgid "Log file %s exists, resuming reencryption.\n"
 3141 msgstr "Lokitiedosto %s on olemassa, aloitetaan salaus uudelleen.\n"
 3142 
 3143 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:429
 3144 #, fuzzy
 3145 msgid "Activating temporary device using old LUKS header."
 3146 msgstr "Aktivoidaan tilapäinen laite käyttäen vanhaa LUKS-otsaketta.\n"
 3147 
 3148 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:439
 3149 #, fuzzy
 3150 msgid "Activating temporary device using new LUKS header."
 3151 msgstr "Aktivoidaan tilapäinen laite käyttäen uutta LUKS-otsaketta.\n"
 3152 
 3153 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:449
 3154 #, fuzzy
 3155 msgid "Activation of temporary devices failed."
 3156 msgstr "Tilapäisten laitteiden aktivoiminen epäonnistui.\n"
 3157 
 3158 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:536
 3159 #, fuzzy
 3160 msgid "Failed to set data offset."
 3161 msgstr "Avaintiedoston kutsuminen stat-funktiolla epäonnistui.\n"
 3162 
 3163 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:542
 3164 #, fuzzy
 3165 msgid "Failed to set metadata size."
 3166 msgstr "Avaintiedoston kutsuminen stat-funktiolla epäonnistui.\n"
 3167 
 3168 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:550
 3169 #, fuzzy, c-format
 3170 msgid "New LUKS header for device %s created."
 3171 msgstr "Luotiin uusi LUKS-otsake laitteelle %s.\n"
 3172 
 3173 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:610
 3174 #, c-format
 3175 msgid "This version of cryptsetup-reencrypt can't handle new internal token type %s."
 3176 msgstr ""
 3177 
 3178 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:632
 3179 msgid "Failed to read activation flags from backup header."
 3180 msgstr ""
 3181 
 3182 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:636
 3183 #, fuzzy
 3184 msgid "Failed to write activation flags to new header."
 3185 msgstr "Avainsäiliöön kirjoittaminen epäonnistui.\n"
 3186 
 3187 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:640 src/cryptsetup_reencrypt.c:644
 3188 #, fuzzy
 3189 msgid "Failed to read requirements from backup header."
 3190 msgstr "Avainsäiliöstä lukeminen epäonnistui.\n"
 3191 
 3192 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:682
 3193 #, fuzzy, c-format
 3194 msgid "%s header backup of device %s created."
 3195 msgstr "Laitteen %s LUKS-otsakkeen varmuuskopio luotu.\n"
 3196 
 3197 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:745
 3198 #, fuzzy
 3199 msgid "Creation of LUKS backup headers failed."
 3200 msgstr "LUKS-varmuuskopio-otsakkeiden luominen epäonnistui.\n"
 3201 
 3202 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:878
 3203 #, fuzzy, c-format
 3204 msgid "Cannot restore %s header on device %s."
 3205 msgstr "LUKS-otsakkeen palautus laitteeseen %s epäonnistui.\n"
 3206 
 3207 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:880
 3208 #, fuzzy, c-format
 3209 msgid "%s header on device %s restored."
 3210 msgstr "LUKS-otsake palautettu laitteessa %s.\n"
 3211 
 3212 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1092 src/cryptsetup_reencrypt.c:1098
 3213 #, fuzzy
 3214 msgid "Cannot open temporary LUKS device."
 3215 msgstr "Tilapäisen LUKS-laitteen avaaminen epäonnistui.\n"
 3216 
 3217 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1103 src/cryptsetup_reencrypt.c:1108
 3218 #, fuzzy
 3219 msgid "Cannot get device size."
 3220 msgstr "Laitekoon hakeminen epäonnistui.\n"
 3221 
 3222 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1143
 3223 #, fuzzy
 3224 msgid "IO error during reencryption."
 3225 msgstr "Siirräntävirhe uudelleensalauksen aikana.\n"
 3226 
 3227 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1174
 3228 #, fuzzy
 3229 msgid "Provided UUID is invalid."
 3230 msgstr "Avainväli on virheellinen."
 3231 
 3232 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1408
 3233 #, fuzzy
 3234 msgid "Cannot open reencryption log file."
 3235 msgstr "Uudelleensalauslokitiedoston avaus epäonnistui.\n"
 3236 
 3237 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1414
 3238 msgid "No decryption in progress, provided UUID can be used only to resume suspended decryption process."
 3239 msgstr ""
 3240 
 3241 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1489
 3242 #, c-format
 3243 msgid "Changed pbkdf parameters in keyslot %i."
 3244 msgstr ""
 3245 
 3246 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1614
 3247 msgid "Only values between 1 MiB and 64 MiB allowed for reencryption block size."
 3248 msgstr "Vain arvot välillä 1 mebitavua ja 64 mebitavua ovat sallittuja uudelleensalauslohkokokoja."
 3249 
 3250 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1628
 3251 msgid "Maximum device reduce size is 64 MiB."
 3252 msgstr "Maksimi laitepienennyskoko on 64 mebitavua."
 3253 
 3254 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1669
 3255 msgid "[OPTION...] <device>"
 3256 msgstr "[VALITSIN...] <laite>"
 3257 
 3258 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1677
 3259 #, fuzzy, c-format
 3260 msgid "Reencryption will change: %s%s%s%s%s%s."
 3261 msgstr "Uudelleensalauas muuttuu: taltio key%s%s%s%s.\n"
 3262 
 3263 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1678
 3264 msgid "volume key"
 3265 msgstr ""
 3266 
 3267 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1680
 3268 #, fuzzy
 3269 msgid "set hash to "
 3270 msgstr ", aseta tiivisteeksi "
 3271 
 3272 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1681
 3273 msgid ", set cipher to "
 3274 msgstr ", aseta salaukseksi "
 3275 
 3276 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1685
 3277 msgid "Argument required."
 3278 msgstr "Argumentti vaadittu."
 3279 
 3280 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1712
 3281 #, fuzzy
 3282 msgid "Option --new must be used together with --reduce-device-size or --header."
 3283 msgstr "Valitsinta --new on käytettävä yhdessä valitsimen --reduce-device-size kanssa."
 3284 
 3285 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1716
 3286 #, fuzzy
 3287 msgid "Option --keep-key can be used only with --hash, --iter-time or --pbkdf-force-iterations."
 3288 msgstr "Valitsinta --keep-key voidaan käyttää vain valitsimen --hash tai --iter-time kanssa."
 3289 
 3290 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1720
 3291 msgid "Option --new cannot be used together with --decrypt."
 3292 msgstr "Valitsinta --new ei voi käytttää yhdessä valitsimen --decrypt kanssa."
 3293 
 3294 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1726
 3295 msgid "Option --decrypt is incompatible with specified parameters."
 3296 msgstr "Valitsin --decrypt on yhteensopimaton määriteltyjen parametrien kanssa."
 3297 
 3298 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1730
 3299 #, fuzzy
 3300 msgid "Option --uuid is allowed only together with --decrypt."
 3301 msgstr "Valitsinta --new ei voi käytttää yhdessä valitsimen --decrypt kanssa."
 3302 
 3303 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1734
 3304 msgid "Invalid luks type. Use one of these: 'luks', 'luks1' or 'luks2'."
 3305 msgstr ""
 3306 
 3307 #: src/utils_tools.c:119
 3308 msgid ""
 3309 "\n"
 3310 "WARNING!\n"
 3311 "========\n"
 3312 msgstr ""
 3313 
 3314 #. TRANSLATORS: User must type "YES" (in capital letters), do not translate this word.
 3315 #: src/utils_tools.c:121
 3316 #, c-format
 3317 msgid ""
 3318 "%s\n"
 3319 "\n"
 3320 "Are you sure? (Type 'yes' in capital letters): "
 3321 msgstr ""
 3322 
 3323 #: src/utils_tools.c:127
 3324 #, fuzzy
 3325 msgid "Error reading response from terminal."
 3326 msgstr "Virhe luettaessa vastausta pääteikkunasta.\n"
 3327 
 3328 #: src/utils_tools.c:159
 3329 #, fuzzy
 3330 msgid "Command successful."
 3331 msgstr "Komento onnistui.\n"
 3332 
 3333 #: src/utils_tools.c:167
 3334 msgid "wrong or missing parameters"
 3335 msgstr ""
 3336 
 3337 #: src/utils_tools.c:169
 3338 #, fuzzy
 3339 msgid "no permission or bad passphrase"
 3340 msgstr "Kirjoita mikä tahansa salasanalause: "
 3341 
 3342 #: src/utils_tools.c:171
 3343 #, fuzzy
 3344 msgid "out of memory"
 3345 msgstr "Muistin lukituksen avaus epäonnistui.\n"
 3346 
 3347 #: src/utils_tools.c:173
 3348 msgid "wrong device or file specified"
 3349 msgstr ""
 3350 
 3351 #: src/utils_tools.c:175
 3352 #, fuzzy
 3353 msgid "device already exists or device is busy"
 3354 msgstr "Laite %s on jo olemassa.\n"
 3355 
 3356 #: src/utils_tools.c:177
 3357 msgid "unknown error"
 3358 msgstr ""
 3359 
 3360 #: src/utils_tools.c:179
 3361 #, fuzzy, c-format
 3362 msgid "Command failed with code %i (%s)."
 3363 msgstr "Komento epäonnistui koodilla %i"
 3364 
 3365 #: src/utils_tools.c:257
 3366 #, fuzzy, c-format
 3367 msgid "Key slot %i created."
 3368 msgstr "Avaivälin %d vaihtui.\n"
 3369 
 3370 #: src/utils_tools.c:259
 3371 #, fuzzy, c-format
 3372 msgid "Key slot %i unlocked."
 3373 msgstr "Avaivälin %d lukitus avattu.\n"
 3374 
 3375 #: src/utils_tools.c:261
 3376 #, fuzzy, c-format
 3377 msgid "Key slot %i removed."
 3378 msgstr "Avaivälin %d lukitus avattu.\n"
 3379 
 3380 #: src/utils_tools.c:270
 3381 #, c-format
 3382 msgid "Token %i created."
 3383 msgstr ""
 3384 
 3385 #: src/utils_tools.c:272
 3386 #, c-format
 3387 msgid "Token %i removed."
 3388 msgstr ""
 3389 
 3390 #: src/utils_tools.c:282
 3391 msgid "No token could be unlocked with this PIN."
 3392 msgstr ""
 3393 
 3394 #: src/utils_tools.c:284
 3395 #, c-format
 3396 msgid "Token %i requires PIN."
 3397 msgstr ""
 3398 
 3399 #: src/utils_tools.c:286
 3400 #, c-format
 3401 msgid "Token (type %s) requires PIN."
 3402 msgstr ""
 3403 
 3404 #: src/utils_tools.c:289
 3405 #, c-format
 3406 msgid "Token %i cannot unlock assigned keyslot(s) (wrong keyslot passphrase)."
 3407 msgstr ""
 3408 
 3409 #: src/utils_tools.c:291
 3410 #, c-format
 3411 msgid "Token (type %s) cannot unlock assigned keyslot(s) (wrong keyslot passphrase)."
 3412 msgstr ""
 3413 
 3414 #: src/utils_tools.c:294
 3415 #, c-format
 3416 msgid "Token %i requires additional missing resource."
 3417 msgstr ""
 3418 
 3419 #: src/utils_tools.c:296
 3420 #, c-format
 3421 msgid "Token (type %s) requires additional missing resource."
 3422 msgstr ""
 3423 
 3424 #: src/utils_tools.c:299
 3425 #, c-format
 3426 msgid "No usable token (type %s) is available."
 3427 msgstr ""
 3428 
 3429 #: src/utils_tools.c:301
 3430 msgid "No usable token is available."
 3431 msgstr ""
 3432 
 3433 #: src/utils_tools.c:463
 3434 msgid ""
 3435 "\n"
 3436 "Wipe interrupted."
 3437 msgstr ""
 3438 
 3439 #: src/utils_tools.c:492
 3440 #, fuzzy
 3441 msgid ""
 3442 "\n"
 3443 "Reencryption interrupted."
 3444 msgstr "Uudelleensalauslohkon koko"
 3445 
 3446 #: src/utils_tools.c:511
 3447 #, fuzzy, c-format
 3448 msgid "Cannot read keyfile %s."
 3449 msgstr "Avaintiedoston %s lukeminen epäonnistui.\n"
 3450 
 3451 #: src/utils_tools.c:516
 3452 #, fuzzy, c-format
 3453 msgid "Cannot read %d bytes from keyfile %s."
 3454 msgstr "Ei voida lukea %d tavua avaintiedostosta %s.\n"
 3455 
 3456 #: src/utils_tools.c:541
 3457 #, fuzzy, c-format
 3458 msgid "Cannot open keyfile %s for write."
 3459 msgstr "Tiedoston %s avaus epäonnistui.\n"
 3460 
 3461 #: src/utils_tools.c:548
 3462 #, fuzzy, c-format
 3463 msgid "Cannot write to keyfile %s."
 3464 msgstr "Avaintiedoston %s lukeminen epäonnistui.\n"
 3465 
 3466 #: src/utils_password.c:41 src/utils_password.c:74
 3467 #, fuzzy, c-format
 3468 msgid "Cannot check password quality: %s"
 3469 msgstr "Salasanan laatutarkistus epäonnistui: %s\n"
 3470 
 3471 #: src/utils_password.c:49
 3472 #, fuzzy, c-format
 3473 msgid ""
 3474 "Password quality check failed:\n"
 3475 " %s"
 3476 msgstr ""
 3477 "Salasanan laatutarkistus epäonnistui:\n"
 3478 " %s\n"
 3479 
 3480 #: src/utils_password.c:81
 3481 #, fuzzy, c-format
 3482 msgid "Password quality check failed: Bad passphrase (%s)"
 3483 msgstr "Salasanan laatutarkistus epäonnistui: Virheellinen salasana (%s)\n"
 3484 
 3485 #: src/utils_password.c:224 src/utils_password.c:238
 3486 #, fuzzy
 3487 msgid "Error reading passphrase from terminal."
 3488 msgstr "Virhe luettaessa salasanalausetta pääteikkunasta.\n"
 3489 
 3490 #: src/utils_password.c:236
 3491 msgid "Verify passphrase: "
 3492 msgstr "Todenna salasanalause: "
 3493 
 3494 #: src/utils_password.c:243
 3495 #, fuzzy
 3496 msgid "Passphrases do not match."
 3497 msgstr "Salasanalauseet eivät täsmää.\n"
 3498 
 3499 #: src/utils_password.c:280
 3500 #, fuzzy
 3501 msgid "Cannot use offset with terminal input."
 3502 msgstr "Siirrososoitteen käyttö pääteikkunasyötteellä epäonnistui.\n"
 3503 
 3504 #: src/utils_password.c:283
 3505 #, c-format
 3506 msgid "Enter passphrase: "
 3507 msgstr "Kirjoita salasanalause: "
 3508 
 3509 #: src/utils_password.c:286
 3510 #, c-format
 3511 msgid "Enter passphrase for %s: "
 3512 msgstr "Kirjoita salasanalause kohteelle %s: "
 3513 
 3514 #: src/utils_password.c:317
 3515 #, fuzzy
 3516 msgid "No key available with this passphrase."
 3517 msgstr "Tälle salasanalauseelle ei ole saatavissa avainta.\n"
 3518 
 3519 #: src/utils_password.c:319
 3520 msgid "No usable keyslot is available."
 3521 msgstr ""
 3522 
 3523 #: src/utils_luks2.c:47
 3524 #, fuzzy, c-format
 3525 msgid "Failed to open file %s in read-only mode."
 3526 msgstr "Avaintiedoston avaus epäonnistui.\n"
 3527 
 3528 #: src/utils_luks2.c:60
 3529 msgid "Provide valid LUKS2 token JSON:\n"
 3530 msgstr ""
 3531 
 3532 #: src/utils_luks2.c:67
 3533 #, fuzzy
 3534 msgid "Failed to read JSON file."
 3535 msgstr "Avaintiedoston avaus epäonnistui.\n"
 3536 
 3537 #: src/utils_luks2.c:72
 3538 #, fuzzy
 3539 msgid ""
 3540 "\n"
 3541 "Read interrupted."
 3542 msgstr "VERITY-otsake rikkinäinen.\n"
 3543 
 3544 #: src/utils_luks2.c:113
 3545 #, fuzzy, c-format
 3546 msgid "Failed to open file %s in write mode."
 3547 msgstr "Avaintiedoston avaus epäonnistui.\n"
 3548 
 3549 #: src/utils_luks2.c:122
 3550 msgid ""
 3551 "\n"
 3552 "Write interrupted."
 3553 msgstr ""
 3554 
 3555 #: src/utils_luks2.c:126
 3556 #, fuzzy
 3557 msgid "Failed to write JSON file."
 3558 msgstr "Avaintiedoston avaus epäonnistui.\n"
 3559 
 3560 #: src/utils_blockdev.c:192
 3561 #, c-format
 3562 msgid "WARNING: Device %s already contains a '%s' partition signature.\n"
 3563 msgstr ""
 3564 
 3565 #: src/utils_blockdev.c:200
 3566 #, c-format
 3567 msgid "WARNING: Device %s already contains a '%s' superblock signature.\n"
 3568 msgstr ""
 3569 
 3570 #: src/utils_blockdev.c:221 src/utils_blockdev.c:285
 3571 #, fuzzy
 3572 msgid "Failed to initialize device signature probes."
 3573 msgstr "Laitekuvaajahakemiston hankkiminen epäonnistui."
 3574 
 3575 #: src/utils_blockdev.c:265
 3576 #, fuzzy, c-format
 3577 msgid "Failed to stat device %s."
 3578 msgstr "Avaintiedoston kutsuminen stat-funktiolla epäonnistui.\n"
 3579 
 3580 #: src/utils_blockdev.c:278
 3581 #, c-format
 3582 msgid "Device %s is in use. Cannot proceed with format operation."
 3583 msgstr ""
 3584 
 3585 #: src/utils_blockdev.c:280
 3586 #, c-format
 3587 msgid "Failed to open file %s in read/write mode."
 3588 msgstr ""
 3589 
 3590 #: src/utils_blockdev.c:294
 3591 #, c-format
 3592 msgid "Existing '%s' partition signature on device %s will be wiped."
 3593 msgstr ""
 3594 
 3595 #: src/utils_blockdev.c:297
 3596 #, c-format
 3597 msgid "Existing '%s' superblock signature on device %s will be wiped."
 3598 msgstr ""
 3599 
 3600 #: src/utils_blockdev.c:300
 3601 #, fuzzy
 3602 msgid "Failed to wipe device signature."
 3603 msgstr "Avainsäiliöön kirjoittaminen epäonnistui.\n"
 3604 
 3605 #: src/utils_blockdev.c:307
 3606 #, fuzzy, c-format
 3607 msgid "Failed to probe device %s for a signature."
 3608 msgstr "Laitekuvaajahakemiston hankkiminen epäonnistui."
 3609 
 3610 #: src/utils_args.c:65
 3611 #, fuzzy, c-format
 3612 msgid "Invalid size specification in parameter --%s."
 3613 msgstr "Virheellinen laitekokomäärittely."
 3614 
 3615 #: src/utils_args.c:121
 3616 #, c-format
 3617 msgid "Option --%s is not allowed with %s action."
 3618 msgstr ""
 3619 
 3620 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:108
 3621 #, fuzzy
 3622 msgid "Failed to write ssh token json."
 3623 msgstr "Avainsäiliöön kirjoittaminen epäonnistui.\n"
 3624 
 3625 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:126
 3626 msgid ""
 3627 "Experimental cryptsetup plugin for unlocking LUKS2 devices with token connected to an SSH server\vThis plugin currently allows only adding a token to an existing key slot.\n"
 3628 "\n"
 3629 "Specified SSH server must contain a key file on the specified path with a passphrase for an existing key slot on the device.\n"
 3630 "Provided credentials will be used by cryptsetup to get the password when opening the device using the token.\n"
 3631 "\n"
 3632 "Note: The information provided when adding the token (SSH server address, user and paths) will be stored in the LUKS2 header in plaintext."
 3633 msgstr ""
 3634 
 3635 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:136
 3636 #, fuzzy
 3637 msgid "<action> <device>"
 3638 msgstr "<nimi> <laite>"
 3639 
 3640 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:139
 3641 msgid "Options for the 'add' action:"
 3642 msgstr ""
 3643 
 3644 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:140
 3645 msgid "IP address/URL of the remote server for this token"
 3646 msgstr ""
 3647 
 3648 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:141
 3649 msgid "Username used for the remote server"
 3650 msgstr ""
 3651 
 3652 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:142
 3653 msgid "Path to the key file on the remote server"
 3654 msgstr ""
 3655 
 3656 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:143
 3657 msgid "Path to the SSH key for connecting to the remote server"
 3658 msgstr ""
 3659 
 3660 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:144
 3661 msgid "Keyslot to assign the token to. If not specified, token will be assigned to the first keyslot matching provided passphrase."
 3662 msgstr ""
 3663 
 3664 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:146
 3665 #, fuzzy
 3666 msgid "Generic options:"
 3667 msgstr "Opastevalitsimet:"
 3668 
 3669 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:147
 3670 msgid "Shows more detailed error messages"
 3671 msgstr "Näyttää yksityiskohtaisemmat virheilmoitukset"
 3672 
 3673 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:148
 3674 msgid "Show debug messages"
 3675 msgstr "Näytä vianjäljityssanomat"
 3676 
 3677 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:149
 3678 #, fuzzy
 3679 msgid "Show debug messages including JSON metadata"
 3680 msgstr "Näytä vianjäljityssanomat"
 3681 
 3682 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:260
 3683 #, fuzzy
 3684 msgid "Failed to open and import private key:\n"
 3685 msgstr "Tilapäisen avainsäiliön avaaminen epäonnistui.\n"
 3686 
 3687 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:264
 3688 msgid "Failed to import private key (password protected?).\n"
 3689 msgstr ""
 3690 
 3691 #. TRANSLATORS: SSH credentials prompt, e.g. "user@server's password: "
 3692 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:266
 3693 #, c-format
 3694 msgid "%s@%s's password: "
 3695 msgstr ""
 3696 
 3697 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:355
 3698 #, fuzzy, c-format
 3699 msgid "Failed to parse arguments.\n"
 3700 msgstr "Avainsäiliöstä lukeminen epäonnistui.\n"
 3701 
 3702 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:366
 3703 #, fuzzy, c-format
 3704 msgid "An action must be specified\n"
 3705 msgstr "Määritelty virheellinen satunnaisarvosiemenmerkkijono.\n"
 3706 
 3707 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:372
 3708 #, c-format
 3709 msgid "Device must be specified for '%s' action.\n"
 3710 msgstr ""
 3711 
 3712 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:377
 3713 #, c-format
 3714 msgid "SSH server must be specified for '%s' action.\n"
 3715 msgstr ""
 3716 
 3717 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:382
 3718 #, c-format
 3719 msgid "SSH user must be specified for '%s' action.\n"
 3720 msgstr ""
 3721 
 3722 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:387
 3723 #, c-format
 3724 msgid "SSH path must be specified for '%s' action.\n"
 3725 msgstr ""
 3726 
 3727 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:392
 3728 #, c-format
 3729 msgid "SSH key path must be specified for '%s' action.\n"
 3730 msgstr ""
 3731 
 3732 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:399
 3733 #, c-format
 3734 msgid "Failed open %s using provided credentials.\n"
 3735 msgstr ""
 3736 
 3737 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:415
 3738 #, c-format
 3739 msgid "Only 'add' action is currently supported by this plugin.\n"
 3740 msgstr ""
 3741 
 3742 #: tokens/ssh/ssh-utils.c:46 tokens/ssh/ssh-utils.c:59
 3743 msgid "Cannot create sftp session: "
 3744 msgstr ""
 3745 
 3746 #: tokens/ssh/ssh-utils.c:53
 3747 msgid "Cannot init sftp session: "
 3748 msgstr ""
 3749 
 3750 #: tokens/ssh/ssh-utils.c:66
 3751 #, fuzzy
 3752 msgid "Cannot stat sftp file: "
 3753 msgstr "Tiedoston %s avaus epäonnistui.\n"
 3754 
 3755 #: tokens/ssh/ssh-utils.c:74
 3756 #, fuzzy
 3757 msgid "Not enough memory.\n"
 3758 msgstr "Muistin lukituksen avaus epäonnistui.\n"
 3759 
 3760 #: tokens/ssh/ssh-utils.c:81
 3761 #, fuzzy
 3762 msgid "Cannot read remote key: "
 3763 msgstr "Avaintiedoston %s lukeminen epäonnistui.\n"
 3764 
 3765 #: tokens/ssh/ssh-utils.c:122
 3766 msgid "Connection failed: "
 3767 msgstr ""
 3768 
 3769 #: tokens/ssh/ssh-utils.c:132
 3770 msgid "Server not known: "
 3771 msgstr ""
 3772 
 3773 #: tokens/ssh/ssh-utils.c:160
 3774 msgid "Public key auth method not allowed on host.\n"
 3775 msgstr ""
 3776 
 3777 #: tokens/ssh/ssh-utils.c:171
 3778 msgid "Public key authentication error: "
 3779 msgstr ""
 3780 
 3781 #, c-format
 3782 #~ msgid "Replaced with key slot %d.\n"
 3783 #~ msgstr "Korvattiin avainvälillä %d.\n"
 3784 
 3785 #~ msgid "Function not available in FIPS mode.\n"
 3786 #~ msgstr "Funktio ei ole käytettävissä FIPS-tilassa.\n"
 3787 
 3788 #~ msgid "Cannot find a free loopback device.\n"
 3789 #~ msgstr "Vapaan silmukkalaiteen löytäminen epäonnistui.\n"
 3790 
 3791 #~ msgid "Invalid size parameters for verity device.\n"
 3792 #~ msgstr "Virheelliset kokoparametrit verity-laitteelle.\n"
 3793 
 3794 #~ msgid "Too many tree levels for verity volume.\n"
 3795 #~ msgstr "Verity-taltiolla liian monta puutasoa.\n"
 3796 
 3797 #~ msgid "memory allocation error in action_luksFormat"
 3798 #~ msgstr "muistivarausvirhe kohteessa action_luksFormat"
 3799 
 3800 #, c-format
 3801 #~ msgid "Key %d not active. Can't wipe.\n"
 3802 #~ msgstr "Avain %d ei ole käytössä. Ei voida pyyhkiä pois.\n"
 3803 
 3804 #~ msgid "The cipher used to encrypt the disk (see /proc/crypto)"
 3805 #~ msgstr "Salakirjoitusmenetelmä, jota käytetään salaamaan levy (katso /proc/crypto)"
 3806 
 3807 #~ msgid "The hash used to create the encryption key from the passphrase"
 3808 #~ msgstr "Tiivisteavain, jota käytetään salausavaimen luomiseen salasanalauseesta"
 3809 
 3810 #~ msgid "Verifies the passphrase by asking for it twice"
 3811 #~ msgstr "Todentaa salasanalauseen kysymällä kahdesti"
 3812 
 3813 #~ msgid "Read the key from a file."
 3814 #~ msgstr "Lue avain tiedostosta."
 3815 
 3816 #~ msgid "Read the volume (master) key from file."
 3817 #~ msgstr "Lue taltion (pää)avain tiedostosta."
 3818 
 3819 #~ msgid "Dump volume (master) key instead of keyslots info."
 3820 #~ msgstr "Vedosta taltion (pää)avain eikä avainvälien tiedot."
 3821 
 3822 #~ msgid "The size of the encryption key"
 3823 #~ msgstr "Salausavaimen koko"
 3824 
 3825 #~ msgid "BITS"
 3826 #~ msgstr "BITTIÄ"
 3827 
 3828 #~ msgid "Limits the read from keyfile"
 3829 #~ msgstr "Avaintiedostosta luettavat rajat"
 3830 
 3831 #~ msgid "bytes"
 3832 #~ msgstr "tavua"
 3833 
 3834 #~ msgid "Number of bytes to skip in keyfile"
 3835 #~ msgstr "Avaintiedostossa ohitettavien tavujen määrä"
 3836 
 3837 #~ msgid "Limits the read from newly added keyfile"
 3838 #~ msgstr "Äskettäin lisätystä avaintiedostosta luetut rajat"
 3839 
 3840 #~ msgid "Number of bytes to skip in newly added keyfile"
 3841 #~ msgstr "Ohitettu tavumäärä äskettäin lisätyssä avaintiedostossa"
 3842 
 3843 #~ msgid "Slot number for new key (default is first free)"
 3844 #~ msgstr "Välinumero uudelle avaimelle (oletus on ensimmäinen vapaa)"
 3845 
 3846 #~ msgid "The size of the device"
 3847 #~ msgstr "Laitteen koko"
 3848 
 3849 #~ msgid "SECTORS"
 3850 #~ msgstr "SEKTORIA"
 3851 
 3852 #~ msgid "The start offset in the backend device"
 3853 #~ msgstr "Alkusiirrososoite taustalaitteessa"
 3854 
 3855 #~ msgid "How many sectors of the encrypted data to skip at the beginning"
 3856 #~ msgstr "Kuinka monta salaustietojen sektoria ohitetaan alussa"
 3857 
 3858 #~ msgid "Create a readonly mapping"
 3859 #~ msgstr "Luo kirjoitussuojattu kuvaus"
 3860 
 3861 #~ msgid "PBKDF2 iteration time for LUKS (in ms)"
 3862 #~ msgstr "PBKDF2-iterointiaika kohteelle LUKS (millisekunneissa)"
 3863 
 3864 #~ msgid "msecs"
 3865 #~ msgstr "ms"
 3866 
 3867 #~ msgid "Do not ask for confirmation"
 3868 #~ msgstr "Älä pyydä vahvistusta"
 3869 
 3870 #~ msgid "Timeout for interactive passphrase prompt (in seconds)"
 3871 #~ msgstr "Aikakatkaisu vuorovaikutteiselle salasanalausekyselylle (sekunteina)"
 3872 
 3873 #~ msgid "secs"
 3874 #~ msgstr "s"
 3875 
 3876 #~ msgid "How often the input of the passphrase can be retried"
 3877 #~ msgstr "Kuinka usein salasanasyötettä voidaan yrittää uudelleen"
 3878 
 3879 #~ msgid "Align payload at <n> sector boundaries - for luksFormat"
 3880 #~ msgstr "Tasaa tietosisältö osoitteessa <n> sektorirajoihin - kohdetta luksFormat varten"
 3881 
 3882 #~ msgid "File with LUKS header and keyslots backup."
 3883 #~ msgstr "Tiedosto LUKS-otsakkeella ja avainvälien varmuuskopiolla."
 3884 
 3885 #~ msgid "Use /dev/random for generating volume key."
 3886 #~ msgstr "Käytä /dev/random taltioavaimen synnyttämiseen."
 3887 
 3888 #~ msgid "Use /dev/urandom for generating volume key."
 3889 #~ msgstr "Käytä /dev/urandom taltioavaimen synnyttämiseen."
 3890 
 3891 #~ msgid "Share device with another non-overlapping crypt segment."
 3892 #~ msgstr "Jaa laite toisen ei-päällekkäisen salaussegmentin kanssa."
 3893 
 3894 #~ msgid "UUID for device to use."
 3895 #~ msgstr "UUID laitteelle käytettäväksi."
 3896 
 3897 #~ msgid "Allow discards (aka TRIM) requests for device."
 3898 #~ msgstr "Salli hylkäys(lempinimeltään TRIM)-pyynnöt laitteelle."
 3899 
 3900 #~ msgid "Device or file with separated LUKS header."
 3901 #~ msgstr "Laite tai tiedosto erillisellä LUKS-otsakkeella."
 3902 
 3903 #~ msgid "Do not activate device, just check passphrase."
 3904 #~ msgstr "Älä aktivoi laitetta, tarkista vain salasanalauseke."
 3905 
 3906 #~ msgid "Use hidden header (hidden TCRYPT device)."
 3907 #~ msgstr "Käytä piilotettua otsaketta (piilotettu TCRYPT-laite)."
 3908 
 3909 #~ msgid "Device is system TCRYPT drive (with bootloader)."
 3910 #~ msgstr "Laite on järjestelmä-TCRYPT-levyasema (alkulatausohjelmalla)."
 3911 
 3912 #~ msgid "Use backup (secondary) TCRYPT header."
 3913 #~ msgstr "Käytä (toissijaista) TCRYPT-varmuuskopio-otsaketta."
 3914 
 3915 #~ msgid "Scan also for VeraCrypt compatible device."
 3916 #~ msgstr "Tutkinta myös VeraCrypt-yhteensopivalle laitteelle."
 3917 
 3918 #~ msgid "Type of device metadata: luks, plain, loopaes, tcrypt."
 3919 #~ msgstr "Laitemetatietojen tyyppi: luks, plain, loopaes, tcrypt."
 3920 
 3921 #~ msgid "Disable password quality check (if enabled)."
 3922 #~ msgstr "Ota pois käytöstä salasanan laatutarkistus (jos käytössä)."
 3923 
 3924 #~ msgid "Use dm-crypt same_cpu_crypt performance compatibility option."
 3925 #~ msgstr "Käytä dm-crypt same_cpu_crypt-suorituskyky-yhteensopivuusvalitsinta."
 3926 
 3927 #~ msgid "Use dm-crypt submit_from_crypt_cpus performance compatibility option."
 3928 #~ msgstr "Käytä dm-crypt submit_from_crypt_cpus-suorituskyky-yhteensopivuusvalitsinta."
 3929 
 3930 #~ msgid "Option --allow-discards is allowed only for open operation.\n"
 3931 #~ msgstr "Valitsin --allow-discards sallitaan vain open-toiminnolle.\n"
 3932 
 3933 #~ msgid ""
 3934 #~ "Option --key-size is allowed only for luksFormat, open and benchmark.\n"
 3935 #~ "To limit read from keyfile use --keyfile-size=(bytes)."
 3936 #~ msgstr ""
 3937 #~ "Valitsin --key-size sallitaan vain muodoille luksFormat, open ja benchmark.\n"
 3938 #~ "Käytä avaintiedostosta lukemisen rajoittamiseksi valitsinta --keyfile-size=(tavua)."
 3939 
 3940 #~ msgid "Negative number for option not permitted."
 3941 #~ msgstr "Valitsimelle ei sallita negatiivista numeroa."
 3942 
 3943 #~ msgid "Option --use-[u]random is allowed only for luksFormat."
 3944 #~ msgstr "Valitsin --use-[u]random sallitaan vain luksFormat-muodolle."
 3945 
 3946 #~ msgid "Option --uuid is allowed only for luksFormat and luksUUID."
 3947 #~ msgstr "Valitsin --uuid sallitaan vain luksFormat-muodolle ja luksUUID-muodolle."
 3948 
 3949 #~ msgid "<name> <data_device> <hash_device> <root_hash>"
 3950 #~ msgstr "<nimi> <data_laite> <tiiviste_laite> <root_tiiviste>"
 3951 
 3952 #~ msgid "create active device"
 3953 #~ msgstr "luo aktiivilaite"
 3954 
 3955 #~ msgid "remove (deactivate) device"
 3956 #~ msgstr "poista (deaktivoi) laite"
 3957 
 3958 #~ msgid "Do not use verity superblock"
 3959 #~ msgstr "Älä käytä verity-superlohkoa"
 3960 
 3961 #~ msgid "Format type (1 - normal, 0 - original Chrome OS)"
 3962 #~ msgstr "Muototyyppi (1 - normaali, 0 - alkuperäinen Chrome OS)"
 3963 
 3964 #~ msgid "number"
 3965 #~ msgstr "numero"
 3966 
 3967 #~ msgid "Block size on the data device"
 3968 #~ msgstr "Data-laitteen lohkokoko"
 3969 
 3970 #~ msgid "Block size on the hash device"
 3971 #~ msgstr "Tiivistelaitteen lohkokoko"
 3972 
 3973 #~ msgid "The number of blocks in the data file"
 3974 #~ msgstr "Data-tiedoston lohkojen määrä"
 3975 
 3976 #~ msgid "blocks"
 3977 #~ msgstr "lohkoa"
 3978 
 3979 #~ msgid "Starting offset on the hash device"
 3980 #~ msgstr "Tiivistelaitteen alkusiirrososoite"
 3981 
 3982 #~ msgid "Hash algorithm"
 3983 #~ msgstr "Tiivistealgoritmi"
 3984 
 3985 #~ msgid "string"
 3986 #~ msgstr "merkkijono"
 3987 
 3988 #~ msgid "Salt"
 3989 #~ msgstr "Satunnaisarvosiemenluku"
 3990 
 3991 #~ msgid "hex string"
 3992 #~ msgstr "heksadesimaalimerkkijono"
 3993 
 3994 #, c-format
 3995 #~ msgid "Cannot open device %s\n"
 3996 #~ msgstr "Laitteen %s avaus epäonnistui.\n"
 3997 
 3998 #, c-format
 3999 #~ msgid "Marking LUKS device %s usable.\n"
 4000 #~ msgstr "Merkitään LUKS-laite %s käyttökelpoiseksi.\n"
 4001 
 4002 #, c-format
 4003 #~ msgid "Activated keyslot %i.\n"
 4004 #~ msgstr "Aktivoitiin avainväli %i.\n"
 4005 
 4006 #, c-format
 4007 #~ msgid "Progress: %5.1f%%, ETA %02llu:%02llu, %4llu MiB written, speed %5.1f MiB/s%s"
 4008 #~ msgstr "Eteneminen: %5.1f%%, ETA %02llu:%02llu, %4llu Mebitavua kirjoitettu, nopeus %5.1f Mebitavua/s%s"
 4009 
 4010 #~ msgid "Interrupted by a signal.\n"
 4011 #~ msgstr "Signaalin keskeyttämä.\n"
 4012 
 4013 #~ msgid "MiB"
 4014 #~ msgstr "Mebitavua"
 4015 
 4016 #~ msgid "Use direct-io when accessing devices."
 4017 #~ msgstr "Käytä direct-io -siirräntää laitteisiin yhdistettäessä."
 4018 
 4019 #~ msgid "Use fsync after each block."
 4020 #~ msgstr "Käytä fsync-komentoa jokaisen lohkon jälkeen."
 4021 
 4022 #~ msgid "Update log file after every block."
 4023 #~ msgstr "Päivitä lokitiedosto jokaisen lohkon jälkeen."
 4024 
 4025 #~ msgid "Use only this slot (others will be disabled)."
 4026 #~ msgstr "Käytä vain tätä väliä (muut ovat pois käytöstä)."
 4027 
 4028 #~ msgid "Reduce data device size (move data offset). DANGEROUS!"
 4029 #~ msgstr "Pienennä datalaitekokoa (siirrä datasiirrososoitetta). VAARALLINEN!"
 4030 
 4031 #~ msgid "Use only specified device size (ignore rest of device). DANGEROUS!"
 4032 #~ msgstr "Käytä vain määriteltyä laitekokoa (ohita laitteen loppu). VAARALLINEN!"
 4033 
 4034 #~ msgid "Create new header on not encrypted device."
 4035 #~ msgstr "Luo uusi otsake ei-salattuun laitteeseen."
 4036 
 4037 #~ msgid "Permanently decrypt device (remove encryption)."
 4038 #~ msgstr "Poista laitteen salaus pysyvästi (poista salaus)"
 4039 
 4040 #~ msgid "WARNING: this is experimental code, it can completely break your data.\n"
 4041 #~ msgstr "VAROITUS: tämä on kokeellista koodia, se voi rikkoa tietosi kokonaan.\n"
 4042 
 4043 #~ msgid "FIPS checksum verification failed.\n"
 4044 #~ msgstr "FIPS-tarkistussummavarmennus epäonnistui.\n"
 4045 
 4046 #~ msgid "WARNING: device %s is a partition, for TCRYPT system encryption you usually need to use whole block device path.\n"
 4047 #~ msgstr "VAROITUS: laite %s on osio, TCRYPT-järjestelmäsalaukselle tarvitaan normaalisti koko lohkolaitepolun käyttö.\n"
 4048 
 4049 #~ msgid "Kernel doesn't support plain64 IV.\n"
 4050 #~ msgstr "Käyttöjärjestelmäydin ei tule plain64 IV.\n"
 4051 
 4052 #~ msgid "Enter LUKS passphrase: "
 4053 #~ msgstr "Kirjoita LUKS-salasanalause: "
 4054 
 4055 #~ msgid "Enter new LUKS passphrase: "
 4056 #~ msgstr "Kirjoita uusi LUKS-salasanalause: "
 4057 
 4058 #~ msgid "Enter any LUKS passphrase: "
 4059 #~ msgstr "Kirjoita mikä tahansa LUKS-salasanalause: "
 4060 
 4061 #~ msgid "Cannot check passsword quality: %s\n"
 4062 #~ msgstr "Salasanan laatutarkistus epäonnistui: %s\n"
 4063 
 4064 #~ msgid "Backup file %s doesn't exist.\n"
 4065 #~ msgstr "Varmuuskopiotiedostoa %s ei ole olemassa.\n"
 4066 
 4067 #~ msgid "create device"
 4068 #~ msgstr "luo laite"
 4069 
 4070 #~ msgid "remove device"
 4071 #~ msgstr "poista laite"
 4072 
 4073 #~ msgid "remove LUKS mapping"
 4074 #~ msgstr "poista LUKS-kuvaus"
 4075 
 4076 #~ msgid "open loop-AES device as mapping <name>"
 4077 #~ msgstr "avaa loop-AES -laitteen kuvauksena <nimi>"
 4078 
 4079 #~ msgid "remove loop-AES mapping"
 4080 #~ msgstr "poista loop-AES -kuvaus"
 4081 
 4082 #~ msgid "Option --allow-discards is allowed only for luksOpen, loopaesOpen and create operation.\n"
 4083 #~ msgstr "Valitsin --allow-discards sallitaan vain luksOpen-, loopaesOpen- ja create-toiminnoille .\n"
 4084 
 4085 #~ msgid "Cannot open device %s for %s%s access.\n"
 4086 #~ msgstr "Ei voida avata laitetta %s kohteeseen %s%s pääsyä varten.\n"
 4087 
 4088 #~ msgid "exclusive "
 4089 #~ msgstr "yksinomainen "
 4090 
 4091 #~ msgid "read-only"
 4092 #~ msgstr "kirjoitussuojattu"
 4093 
 4094 #~ msgid "WARNING!!! Possibly insecure memory. Are you root?\n"
 4095 #~ msgstr "VAROITUS!!! Mahdollisesti turvaton muisti. Oletko pääkäyttäjä?\n"
 4096 
 4097 #~ msgid "Unable to obtain sector size for %s"
 4098 #~ msgstr "Ei kyetä samaan sektorikokoa kohteelle %s"
 4099 
 4100 #~ msgid "Cannot use device %s (crypt segments overlaps or in use by another device).\n"
 4101 #~ msgstr "Ei voida käyttää laitetta %s (salatut segmentit ovat päällekkäin tai toisen laitteen käyttämiä).\n"
 4102 
 4103 #~ msgid "Invalid key size %d.\n"
 4104 #~ msgstr "Virheellinen avainkoko %d.\n"
 4105 
 4106 #~ msgid "Block mode XTS is available since kernel 2.6.24.\n"
 4107 #~ msgstr "Lohkotila XTS on käytetettävissä käyttöjärjestelmäytimestä 2.6.24 alkaen.\n"
 4108 
 4109 #~ msgid "Key size in LRW mode must be 256 or 512 bits.\n"
 4110 #~ msgstr "Avainkoon on oltava LRW-tilassa 256 tai 512 bittiä.\n"
 4111 
 4112 #~ msgid "Block mode LRW is available since kernel 2.6.20.\n"
 4113 #~ msgstr "Lohkotila LRW on käytettävissä käyttöjärjestelmäytimestä 2.6.20 alkaen.\n"
 4114 
 4115 #~ msgid "Negative keyfile size not permitted.\n"
 4116 #~ msgstr "Negatiivinen avaintiedostokoko ei ole sallittu.\n"
 4117 
 4118 #~ msgid "Warning: exhausting read requested, but key file is not a regular file, function might never return.\n"
 4119 #~ msgstr "Varoitus: uuvuttava luku pyydetty, mutta avaintiedosto ei ole tavallinen tiedosto, funktio ei ehkä koskaan palaa.\n"
 4120 
 4121 #~ msgid "Cannot find compatible device-mapper kernel modules.\n"
 4122 #~ msgstr "Ei voida löytää yhteensopivia laitekuvaimen käyttöjärjestelmäydinmoduuleja.\n"
 4123 
 4124 #~ msgid "Cannot open device: %s\n"
 4125 #~ msgstr "Ei voida avata laitetta: %s\n"
 4126 
 4127 #~ msgid "BLKROGET failed on device %s.\n"
 4128 #~ msgstr "BLKROGET epäonnistui laitteessa %s.\n"
 4129 
 4130 #~ msgid "BLKGETSIZE failed on device %s.\n"
 4131 #~ msgstr "BLKGETSIZE epäonnistui laitteessa %s.\n"
 4132 
 4133 #~ msgid "identical to luksKillSlot - DEPRECATED - see man page"
 4134 #~ msgstr "identtinen kohteelle luksKillSlot - VANHENTUNUT - katso man-sivua"
 4135 
 4136 #~ msgid "modify active device - DEPRECATED - see man page"
 4137 #~ msgstr "muokkaa aktiivista laitetta - VANHENTUNUT - katso man-sivua"
 4138 
 4139 #~ msgid ""
 4140 #~ "The reload action is deprecated. Please use \"dmsetup reload\" in case you really need this functionality.\n"
 4141 #~ "WARNING: do not use reload to touch LUKS devices. If that is the case, hit Ctrl-C now.\n"
 4142 #~ msgstr ""
 4143 #~ "Uudelleenlataustoiminto on vanhentunut. Käytä ”dmsetup reload” siinä tapauksessa, että todella tarvitset tätä toiminnallisuutta.\n"
 4144 #~ "VAROITUS: älä käytä uudelleenlatausta koskettamaan LUKS-laitteita. Jos näin on laita, paina nyt näppäimiä Ctrl-C.\n"
 4145 
 4146 #~ msgid "Obsolete option --non-exclusive is ignored.\n"
 4147 #~ msgstr "Vanhentunut valitsin --non-exclusive ohitetaan.\n"
 4148 
 4149 #~ msgid "Read the key from a file (can be /dev/random)"
 4150 #~ msgstr "Lue avain tiedostosta (voi olla /dev/random)"
 4151 
 4152 #~ msgid "(Obsoleted, see man page.)"
 4153 #~ msgstr "(Vanhentunut, katso man-sivu.)"
 4154 
 4155 #~ msgid "%s is not LUKS device.\n"
 4156 #~ msgstr "%s ei ole LUKS-laite.\n"
 4157 
 4158 #~ msgid "Unknown crypto device type %s requesed.\n"
 4159 #~ msgstr "Tuntematon salauslaitetyyppi %s pyydetty.\n"
 4160 
 4161 #~ msgid "Limits to read from keyfile"
 4162 #~ msgstr "Avaintiedostosta luettavat rajat"