"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "cryptsetup-2.4.3/po/da.po" (13 Jan 2022, 145364 Bytes) of package /linux/misc/cryptsetup-2.4.3.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Danish translation cryptsetup-2.3.1.da.po.
  2 # Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
  3 # This file is distributed under the same license as the cryptsetup package.
  4 # Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
  5 #
  6 # Konventioner
  7 # argument -> argument
  8 # deferred -> udskudt
  9 # iteration -> iteration (gennemløb)
  10 # memory hard -> hukommelsestung (bedre mulighed?) det er nok et tilvalg, så
  11 # evt. bevar den uændret. nok engelsk fejl hvor det er uden bindestreg.
  12 # parameter -> parameter
  13 # probe -> undersøge (bedre mulighed?)
  14 # reencryption -> omkryptering
  15 # suspended -> suspenderet (skal det være standset i stedet for?)
  16 # wipe -> rydde
  17 #
  18 msgid ""
  19 msgstr ""
  20 "Project-Id-Version: cryptsetup-2.3.1-rc0\n"
  21 "Report-Msgid-Bugs-To: dm-crypt@saout.de\n"
  22 "POT-Creation-Date: 2022-01-13 10:24+0100\n"
  23 "PO-Revision-Date: 2020-03-08 22:35+0200\n"
  24 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
  25 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
  26 "Language: da\n"
  27 "MIME-Version: 1.0\n"
  28 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  29 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  30 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
  31 
  32 #: lib/libdevmapper.c:396
  33 msgid "Cannot initialize device-mapper, running as non-root user."
  34 msgstr "Kan ikke initialisere enhedsoversætter, kører som ikke-root bruger."
  35 
  36 #: lib/libdevmapper.c:399
  37 msgid "Cannot initialize device-mapper. Is dm_mod kernel module loaded?"
  38 msgstr "Kan ikke initialisere enhedsoversætter. Er dm_mod-kernemodulet indlæst?"
  39 
  40 #: lib/libdevmapper.c:1170
  41 msgid "Requested deferred flag is not supported."
  42 msgstr "Det anmodede udskudte flag er ikke understøttet."
  43 
  44 #: lib/libdevmapper.c:1239
  45 #, c-format
  46 msgid "DM-UUID for device %s was truncated."
  47 msgstr "DM-UUID for enheden %s blev afkortet."
  48 
  49 #: lib/libdevmapper.c:1570
  50 msgid "Unknown dm target type."
  51 msgstr "Ukendt dm-måltype."
  52 
  53 #: lib/libdevmapper.c:1691 lib/libdevmapper.c:1696 lib/libdevmapper.c:1760
  54 #: lib/libdevmapper.c:1763
  55 msgid "Requested dm-crypt performance options are not supported."
  56 msgstr "Forespurgte dm-crypt-ydelsestilvalg er ikke understøttede."
  57 
  58 #: lib/libdevmapper.c:1703 lib/libdevmapper.c:1707
  59 msgid "Requested dm-verity data corruption handling options are not supported."
  60 msgstr "Forespurgte dm-verity-håndteringstilvalg for datakorruption er ikke understøttede."
  61 
  62 #: lib/libdevmapper.c:1711
  63 msgid "Requested dm-verity FEC options are not supported."
  64 msgstr "Forespurgte dm-verity FEC-tilvalg er ikke understøttede."
  65 
  66 #: lib/libdevmapper.c:1715
  67 msgid "Requested data integrity options are not supported."
  68 msgstr "Forespurgte dataintegritetstilvalg er ikke understøttede."
  69 
  70 #: lib/libdevmapper.c:1717
  71 msgid "Requested sector_size option is not supported."
  72 msgstr "Forespurgte sector_size-tilvalg er ikke understøttet."
  73 
  74 #: lib/libdevmapper.c:1722 lib/libdevmapper.c:1726
  75 msgid "Requested automatic recalculation of integrity tags is not supported."
  76 msgstr "Forespurgte automatiske genberegning af integritetsmærker er ikke understøttet."
  77 
  78 #: lib/libdevmapper.c:1730 lib/libdevmapper.c:1766 lib/libdevmapper.c:1769
  79 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2366
  80 msgid "Discard/TRIM is not supported."
  81 msgstr "Discard/TRIM %s er ikke understøttet."
  82 
  83 #: lib/libdevmapper.c:1734
  84 msgid "Requested dm-integrity bitmap mode is not supported."
  85 msgstr "Forespurgte dm-integritetsbitmaptilstand er ikke understøttet."
  86 
  87 #: lib/libdevmapper.c:2708
  88 #, c-format
  89 msgid "Failed to query dm-%s segment."
  90 msgstr "Kunne ikke forespørge dm-%s-segment."
  91 
  92 #: lib/random.c:75
  93 msgid ""
  94 "System is out of entropy while generating volume key.\n"
  95 "Please move mouse or type some text in another window to gather some random events.\n"
  96 msgstr ""
  97 "Systemet har ikke nok entropi til oprettelse af diskenhedsnøgle.\n"
  98 "Flyt venligst musen eller indtast noget tekst i et andet vindue for at samle nogle vilkårlige hændelser.\n"
  99 
 100 #: lib/random.c:79
 101 #, c-format
 102 msgid "Generating key (%d%% done).\n"
 103 msgstr "Opretter nøgle (%d%% færdig).\n"
 104 
 105 #: lib/random.c:165
 106 msgid "Running in FIPS mode."
 107 msgstr "Kører i FIPS-tilstand."
 108 
 109 #: lib/random.c:171
 110 msgid "Fatal error during RNG initialisation."
 111 msgstr "Fatal fejl under RNG-initialisering."
 112 
 113 #: lib/random.c:208
 114 msgid "Unknown RNG quality requested."
 115 msgstr "Der blev anmodt om ukendt RNG-kvalitet."
 116 
 117 #: lib/random.c:213
 118 msgid "Error reading from RNG."
 119 msgstr "Der opstod en fejl under læsning fra RNG."
 120 
 121 #: lib/setup.c:226
 122 msgid "Cannot initialize crypto RNG backend."
 123 msgstr "Kan ikke initialisere crypto RNG-motor."
 124 
 125 #: lib/setup.c:232
 126 msgid "Cannot initialize crypto backend."
 127 msgstr "Kan ikke initialisere crypto-motor."
 128 
 129 #: lib/setup.c:263 lib/setup.c:2079 lib/verity/verity.c:119
 130 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1028
 131 #, c-format
 132 msgid "Hash algorithm %s not supported."
 133 msgstr "Hashalgoritmen %s er ikke understøttet."
 134 
 135 #: lib/setup.c:266 lib/loopaes/loopaes.c:90
 136 #, c-format
 137 msgid "Key processing error (using hash %s)."
 138 msgstr "Nøglebehandlingsfejl (der bruger hash %s)."
 139 
 140 #: lib/setup.c:332 lib/setup.c:359
 141 msgid "Cannot determine device type. Incompatible activation of device?"
 142 msgstr "Kan ikke bestemme enhedstype. Er aktivering af enhed ikke kompatibel?"
 143 
 144 #: lib/setup.c:338 lib/setup.c:3142
 145 msgid "This operation is supported only for LUKS device."
 146 msgstr "Denne operation er kun understøttet for LUKS-enhed."
 147 
 148 #: lib/setup.c:365
 149 msgid "This operation is supported only for LUKS2 device."
 150 msgstr "Denne operation er kun understøttet for LUKS2-enhed."
 151 
 152 #: lib/setup.c:420 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2444
 153 msgid "All key slots full."
 154 msgstr "Alle nøglepladser er udfyldt."
 155 
 156 #: lib/setup.c:431
 157 #, c-format
 158 msgid "Key slot %d is invalid, please select between 0 and %d."
 159 msgstr "Nøglepladsen %d er ugyldig, vælg venligst mellem 0 og %d."
 160 
 161 #: lib/setup.c:437
 162 #, c-format
 163 msgid "Key slot %d is full, please select another one."
 164 msgstr "Nøglepladsen %d er fuld, vælg venligst en anden."
 165 
 166 #: lib/setup.c:522 lib/setup.c:2900
 167 msgid "Device size is not aligned to device logical block size."
 168 msgstr "Enhedsstørrelsen er ikke justeret til logisk blokstørrelse for enhed."
 169 
 170 #: lib/setup.c:620
 171 #, c-format
 172 msgid "Header detected but device %s is too small."
 173 msgstr "Teksthoved registreret men enheden %s er for lille."
 174 
 175 #: lib/setup.c:661 lib/setup.c:2845 lib/setup.c:4212
 176 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3141 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3511
 177 msgid "This operation is not supported for this device type."
 178 msgstr "Denne operation er ikke understøttet for denne enhedstype."
 179 
 180 #: lib/setup.c:666
 181 msgid "Illegal operation with reencryption in-progress."
 182 msgstr "Ulovlig operation med omkryptering i gang."
 183 
 184 #: lib/setup.c:834 lib/luks1/keymanage.c:527
 185 #, c-format
 186 msgid "Unsupported LUKS version %d."
 187 msgstr "LUKS-version %d er ikke understøttet."
 188 
 189 #: lib/setup.c:1430 lib/setup.c:2610 lib/setup.c:2683 lib/setup.c:2695
 190 #: lib/setup.c:2853 lib/setup.c:4681
 191 #, c-format
 192 msgid "Device %s is not active."
 193 msgstr "Enheden %s er ikke aktiv."
 194 
 195 #: lib/setup.c:1447
 196 #, c-format
 197 msgid "Underlying device for crypt device %s disappeared."
 198 msgstr "Underliggende enhed for cryptenheden %s forsvandt."
 199 
 200 #: lib/setup.c:1527
 201 msgid "Invalid plain crypt parameters."
 202 msgstr "Ugyldige rene crypt-parametre."
 203 
 204 #: lib/setup.c:1532 lib/setup.c:1982
 205 msgid "Invalid key size."
 206 msgstr "Ugyldig nøglestørrelse."
 207 
 208 #: lib/setup.c:1537 lib/setup.c:1987 lib/setup.c:2190
 209 msgid "UUID is not supported for this crypt type."
 210 msgstr "UUID er ikke understøttet for denne crypttype."
 211 
 212 #: lib/setup.c:1542 lib/setup.c:1992
 213 msgid "Detached metadata device is not supported for this crypt type."
 214 msgstr "Frakoblet metadataenhed er ikke understøttet for denne crypttype."
 215 
 216 #: lib/setup.c:1552 lib/setup.c:1754 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2405
 217 #: src/cryptsetup.c:1407 src/cryptsetup.c:3772
 218 msgid "Unsupported encryption sector size."
 219 msgstr "Sektorstørrelsen på krypteringen er ikke understøttet."
 220 
 221 #: lib/setup.c:1560 lib/setup.c:1895 lib/setup.c:2894
 222 msgid "Device size is not aligned to requested sector size."
 223 msgstr "Enhedsstørrelsen er ikke justeret til den anmodede sektorstørrelse."
 224 
 225 #: lib/setup.c:1612 lib/setup.c:1732
 226 msgid "Can't format LUKS without device."
 227 msgstr "Kan ikke formatere LUKS uden enhed."
 228 
 229 #: lib/setup.c:1618 lib/setup.c:1738
 230 msgid "Requested data alignment is not compatible with data offset."
 231 msgstr "Forespurgte datajustering er ikke kompatibel med dataforskydning."
 232 
 233 #: lib/setup.c:1686 lib/setup.c:1882
 234 msgid "WARNING: Data offset is outside of currently available data device.\n"
 235 msgstr "ADVARSEL: Dataforskydning er uden for nuværende tilgængelige dataenhed.\n"
 236 
 237 #: lib/setup.c:1696 lib/setup.c:1912 lib/setup.c:1933 lib/setup.c:2202
 238 #, c-format
 239 msgid "Cannot wipe header on device %s."
 240 msgstr "Kan ikke rydde teksthoved på enheden %s."
 241 
 242 #: lib/setup.c:1763
 243 msgid "WARNING: The device activation will fail, dm-crypt is missing support for requested encryption sector size.\n"
 244 msgstr "ADVARSEL: Enhedsaktiveringen vil fejle, dm-crypt mangler understøttelse for anmodet størrelse på krypteringssektor.\n"
 245 
 246 #: lib/setup.c:1786
 247 msgid "Volume key is too small for encryption with integrity extensions."
 248 msgstr "Diskenhedsnøglen er for lille til kryptering med integritetsudvidelser."
 249 
 250 #: lib/setup.c:1856
 251 #, c-format
 252 msgid "Cipher %s-%s (key size %zd bits) is not available."
 253 msgstr "Krypteringsalgoritmen %s-%s (nøglestørrelse %zd bit) er ikke tilgængelig."
 254 
 255 #: lib/setup.c:1885
 256 #, c-format
 257 msgid "WARNING: LUKS2 metadata size changed to %<PRIu64> bytes.\n"
 258 msgstr "ADVARSEL: LUKS2-metadatastørrelse ændret til %<PRIu64> byte.\n"
 259 
 260 #: lib/setup.c:1889
 261 #, c-format
 262 msgid "WARNING: LUKS2 keyslots area size changed to %<PRIu64> bytes.\n"
 263 msgstr "ADVARSEL: LUKS2-nøglepladsens områdestørrelse er ændret til %<PRIu64> byte.\n"
 264 
 265 #: lib/setup.c:1915 lib/utils_device.c:909 lib/luks1/keyencryption.c:255
 266 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2455 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3606
 267 #, c-format
 268 msgid "Device %s is too small."
 269 msgstr "Enheden %s er for lille."
 270 
 271 #: lib/setup.c:1926 lib/setup.c:1952
 272 #, c-format
 273 msgid "Cannot format device %s in use."
 274 msgstr "Kan ikke formatere enheden %s i brug."
 275 
 276 #: lib/setup.c:1929 lib/setup.c:1955
 277 #, c-format
 278 msgid "Cannot format device %s, permission denied."
 279 msgstr "Kan ikke formatere enheden %s, tilladelse nægtet."
 280 
 281 #: lib/setup.c:1941 lib/setup.c:2262
 282 #, c-format
 283 msgid "Cannot format integrity for device %s."
 284 msgstr "Kan ikke formatere integritet for enheden %s."
 285 
 286 #: lib/setup.c:1959
 287 #, c-format
 288 msgid "Cannot format device %s."
 289 msgstr "Kan ikke formatere enheden %s."
 290 
 291 #: lib/setup.c:1977
 292 msgid "Can't format LOOPAES without device."
 293 msgstr "Kan ikke formatere LOOPAES uden enhed."
 294 
 295 #: lib/setup.c:2022
 296 msgid "Can't format VERITY without device."
 297 msgstr "Kan ikke formatere VERITY uden enhed."
 298 
 299 #: lib/setup.c:2033 lib/verity/verity.c:102
 300 #, c-format
 301 msgid "Unsupported VERITY hash type %d."
 302 msgstr "VERITY-hashtypen %d er ikke understøttet."
 303 
 304 #: lib/setup.c:2039 lib/verity/verity.c:110
 305 msgid "Unsupported VERITY block size."
 306 msgstr "VERITY-blokstørrelse er ikke understøttet."
 307 
 308 #: lib/setup.c:2044 lib/verity/verity.c:74
 309 msgid "Unsupported VERITY hash offset."
 310 msgstr "VERITY-hashforskydning er ikke understøttet."
 311 
 312 #: lib/setup.c:2049
 313 msgid "Unsupported VERITY FEC offset."
 314 msgstr "VERITY FEC-forskydning er ikke understøttet."
 315 
 316 #: lib/setup.c:2073
 317 msgid "Data area overlaps with hash area."
 318 msgstr "Dataområde overlapper med hashområde."
 319 
 320 #: lib/setup.c:2098
 321 msgid "Hash area overlaps with FEC area."
 322 msgstr "Dataområde overlapper med FEC-område."
 323 
 324 #: lib/setup.c:2105
 325 msgid "Data area overlaps with FEC area."
 326 msgstr "Dataområde overlapper med FEC-område."
 327 
 328 #: lib/setup.c:2241
 329 #, c-format
 330 msgid "WARNING: Requested tag size %d bytes differs from %s size output (%d bytes).\n"
 331 msgstr "ADVARSEL: Anmodte mærkestørrelse %d byte er forskellig fra %s størrelsesuddata (%d byte).\n"
 332 
 333 #: lib/setup.c:2320
 334 #, c-format
 335 msgid "Unknown crypt device type %s requested."
 336 msgstr "Der blev anmodt om ukendt crypt-enhedstype %s."
 337 
 338 #: lib/setup.c:2616 lib/setup.c:2688 lib/setup.c:2701
 339 #, c-format
 340 msgid "Unsupported parameters on device %s."
 341 msgstr "Ikke understøttede parametre på enheden %s."
 342 
 343 #: lib/setup.c:2622 lib/setup.c:2708 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2511
 344 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2863
 345 #, c-format
 346 msgid "Mismatching parameters on device %s."
 347 msgstr "Parametre matcher ikke på enheden %s."
 348 
 349 #: lib/setup.c:2728
 350 msgid "Crypt devices mismatch."
 351 msgstr "Crypt-enheder er forskellige."
 352 
 353 #: lib/setup.c:2765 lib/setup.c:2770 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2154
 354 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3353
 355 #, c-format
 356 msgid "Failed to reload device %s."
 357 msgstr "Kunne ikke genindlæse enheden %s."
 358 
 359 #: lib/setup.c:2776 lib/setup.c:2782 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2125
 360 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2132
 361 #, c-format
 362 msgid "Failed to suspend device %s."
 363 msgstr "Kunne ikke placere enheden %s i dvale."
 364 
 365 #: lib/setup.c:2788 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2139
 366 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3288 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3357
 367 #, c-format
 368 msgid "Failed to resume device %s."
 369 msgstr "Kunne ikke genoptage enheden %s."
 370 
 371 #: lib/setup.c:2803
 372 #, c-format
 373 msgid "Fatal error while reloading device %s (on top of device %s)."
 374 msgstr "Der opstod en fatal fejl under genindlæsning af enheden %s (oven på enheden %s)."
 375 
 376 #: lib/setup.c:2806 lib/setup.c:2808
 377 #, c-format
 378 msgid "Failed to switch device %s to dm-error."
 379 msgstr "Kunne ikke skifte enheden %s til dm-error."
 380 
 381 #: lib/setup.c:2885
 382 msgid "Cannot resize loop device."
 383 msgstr "Kan ikke ændre størrelse på loop-enhed."
 384 
 385 #: lib/setup.c:2958
 386 msgid "Do you really want to change UUID of device?"
 387 msgstr "Ønsker du at ændre UUID for enhed?"
 388 
 389 #: lib/setup.c:3034
 390 msgid "Header backup file does not contain compatible LUKS header."
 391 msgstr "Sikkerhedskopifilen indeholder ikke gyldige LUKS-teksthoveder."
 392 
 393 #: lib/setup.c:3150
 394 #, c-format
 395 msgid "Volume %s is not active."
 396 msgstr "Diskenheden %s er ikke aktiv."
 397 
 398 #: lib/setup.c:3161
 399 #, c-format
 400 msgid "Volume %s is already suspended."
 401 msgstr "Diskenheden %s er allerede suspenderet."
 402 
 403 #: lib/setup.c:3174
 404 #, c-format
 405 msgid "Suspend is not supported for device %s."
 406 msgstr "Suspension er ikke understøttet for enheden %s."
 407 
 408 #: lib/setup.c:3176
 409 #, c-format
 410 msgid "Error during suspending device %s."
 411 msgstr "Fejl under suspension af enheden %s."
 412 
 413 #: lib/setup.c:3212
 414 #, c-format
 415 msgid "Resume is not supported for device %s."
 416 msgstr "Genoptag er ikke understøttet for enheden %s."
 417 
 418 #: lib/setup.c:3214
 419 #, c-format
 420 msgid "Error during resuming device %s."
 421 msgstr "Fejl under genoptagelse af enheden %s."
 422 
 423 #: lib/setup.c:3248 lib/setup.c:3296 lib/setup.c:3366
 424 #, c-format
 425 msgid "Volume %s is not suspended."
 426 msgstr "Diskenheden %s er ikke suspenderet."
 427 
 428 #: lib/setup.c:3381 lib/setup.c:3750 lib/setup.c:4461 lib/setup.c:4474
 429 #: lib/setup.c:4482 lib/setup.c:4495 lib/setup.c:4864 lib/setup.c:6046
 430 msgid "Volume key does not match the volume."
 431 msgstr "Diskenhedsnøgle matcher ikke diskenheden."
 432 
 433 #: lib/setup.c:3428 lib/setup.c:3633
 434 msgid "Cannot add key slot, all slots disabled and no volume key provided."
 435 msgstr "Kan ikke tilføje nøgleplads, alle pladser er deaktiveret og ingen diskenhedsnøgle tilbudt."
 436 
 437 #: lib/setup.c:3585
 438 msgid "Failed to swap new key slot."
 439 msgstr "Kunne ikke swappe ny nøgleplads."
 440 
 441 #: lib/setup.c:3771
 442 #, c-format
 443 msgid "Key slot %d is invalid."
 444 msgstr "Nøglepladsen %d er ugyldig."
 445 
 446 #: lib/setup.c:3777 src/cryptsetup.c:1750 src/cryptsetup.c:2090
 447 #: src/cryptsetup.c:2681 src/cryptsetup.c:2738
 448 #, c-format
 449 msgid "Keyslot %d is not active."
 450 msgstr "Nøglepladsen %d er ikke aktiv."
 451 
 452 #: lib/setup.c:3796
 453 msgid "Device header overlaps with data area."
 454 msgstr "Enhedsteksthoved overlapper med dataområde."
 455 
 456 #: lib/setup.c:4090
 457 msgid "Reencryption in-progress. Cannot activate device."
 458 msgstr "Omkryptering er i gang. Kan ikke aktivere enhed."
 459 
 460 #: lib/setup.c:4092 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2449
 461 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2962
 462 msgid "Failed to get reencryption lock."
 463 msgstr "Kunne ikke indhente omkrypteringslås."
 464 
 465 #: lib/setup.c:4105 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2981
 466 msgid "LUKS2 reencryption recovery failed."
 467 msgstr "LUKS2-omkrypteringsgendannelse mislykkedes."
 468 
 469 #: lib/setup.c:4273 lib/setup.c:4538
 470 msgid "Device type is not properly initialized."
 471 msgstr "Enhedstypen er ikke ordentlig initialiseret."
 472 
 473 #: lib/setup.c:4321
 474 #, c-format
 475 msgid "Device %s already exists."
 476 msgstr "Enheden %s findes allerede."
 477 
 478 #: lib/setup.c:4328
 479 #, c-format
 480 msgid "Cannot use device %s, name is invalid or still in use."
 481 msgstr "Kan ikke bruge enheden %s, navnet er ugyldigt eller stadig i brug."
 482 
 483 #: lib/setup.c:4448
 484 msgid "Incorrect volume key specified for plain device."
 485 msgstr "Ukorrekt diskenhedsnøgle specificeret for ren enhed."
 486 
 487 #: lib/setup.c:4564
 488 msgid "Incorrect root hash specified for verity device."
 489 msgstr "Ukorrekt roothash specificeret for verity-enhed."
 490 
 491 #: lib/setup.c:4571
 492 msgid "Root hash signature required."
 493 msgstr "Roothash-signatur er krævet."
 494 
 495 #: lib/setup.c:4580
 496 msgid "Kernel keyring missing: required for passing signature to kernel."
 497 msgstr "Kernenøglering mangler: krævet for at sende signatur til kernen."
 498 
 499 #: lib/setup.c:4597 lib/setup.c:6122
 500 msgid "Failed to load key in kernel keyring."
 501 msgstr "Kunne ikke indlæse nøgle i kernenøglefil."
 502 
 503 #: lib/setup.c:4653
 504 #, fuzzy, c-format
 505 msgid "Could not cancel deferred remove from device %s."
 506 msgstr "Kunne ikke indhente læselås på enheden %s."
 507 
 508 #: lib/setup.c:4660 lib/setup.c:4676 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2502
 509 #: src/cryptsetup.c:2834
 510 #, c-format
 511 msgid "Device %s is still in use."
 512 msgstr "Enheden %s er stadig i brug."
 513 
 514 #: lib/setup.c:4685
 515 #, c-format
 516 msgid "Invalid device %s."
 517 msgstr "Ugyldig enhed %s."
 518 
 519 #: lib/setup.c:4801
 520 msgid "Volume key buffer too small."
 521 msgstr "Diskenhedsnøglebuffer er for lille."
 522 
 523 #: lib/setup.c:4809
 524 msgid "Cannot retrieve volume key for plain device."
 525 msgstr "Kan ikke indhente diskenhedsnøgle for ren enhed."
 526 
 527 #: lib/setup.c:4826
 528 msgid "Cannot retrieve root hash for verity device."
 529 msgstr "Kan ikke hente roothash for verity-enhed."
 530 
 531 #: lib/setup.c:4830
 532 #, c-format
 533 msgid "This operation is not supported for %s crypt device."
 534 msgstr "Denne operation er ikke understøttet for %s crypt-enhed."
 535 
 536 #: lib/setup.c:5036 lib/setup.c:5047
 537 msgid "Dump operation is not supported for this device type."
 538 msgstr "Dump-operation er ikke understøttet for denne enhedstype."
 539 
 540 #: lib/setup.c:5375
 541 #, c-format
 542 msgid "Data offset is not multiple of %u bytes."
 543 msgstr "Dataforskydning er ikke et multiplum af %u byte."
 544 
 545 #: lib/setup.c:5660
 546 #, c-format
 547 msgid "Cannot convert device %s which is still in use."
 548 msgstr "Kan ikke konvertere enheden %s som stadig er i brug."
 549 
 550 #: lib/setup.c:5979
 551 #, c-format
 552 msgid "Failed to assign keyslot %u as the new volume key."
 553 msgstr "Kunne ikke tildele nøglepladsen %u som den nye diskenhedsnøgle."
 554 
 555 #: lib/setup.c:6052
 556 msgid "Failed to initialize default LUKS2 keyslot parameters."
 557 msgstr "Kunne ikke initialisere standardparametre for LUKS2-nøgleplads."
 558 
 559 #: lib/setup.c:6058
 560 #, c-format
 561 msgid "Failed to assign keyslot %d to digest."
 562 msgstr "Kunne ikke tildele nøglepladsen %d til sammendrag."
 563 
 564 #: lib/setup.c:6189
 565 msgid "Kernel keyring is not supported by the kernel."
 566 msgstr "Kernenøglering er ikke understøttet af kernen."
 567 
 568 #: lib/setup.c:6199 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3166
 569 #, c-format
 570 msgid "Failed to read passphrase from keyring (error %d)."
 571 msgstr "Kunne ikke læse adgangsfrase fra nøglering (fejl %d)."
 572 
 573 #: lib/setup.c:6223
 574 msgid "Failed to acquire global memory-hard access serialization lock."
 575 msgstr "Kunne ikke indhente global adgangsserialiseringslås for memory-hard."
 576 
 577 #: lib/utils.c:80
 578 msgid "Cannot get process priority."
 579 msgstr "Kan ikke indhente procesprioritet."
 580 
 581 #: lib/utils.c:94
 582 msgid "Cannot unlock memory."
 583 msgstr "Kan ikke låse hukommelsen op."
 584 
 585 #: lib/utils.c:168 lib/tcrypt/tcrypt.c:502
 586 msgid "Failed to open key file."
 587 msgstr "Kunne ikke åbne nøglefil."
 588 
 589 #: lib/utils.c:173
 590 msgid "Cannot read keyfile from a terminal."
 591 msgstr "Kan ikke læse nøglefilen fra en terminal."
 592 
 593 #: lib/utils.c:189
 594 msgid "Failed to stat key file."
 595 msgstr "Kunne ikke køre stat på nøglefil."
 596 
 597 #: lib/utils.c:197 lib/utils.c:218
 598 msgid "Cannot seek to requested keyfile offset."
 599 msgstr "Kan ikke søge til anmodede nøglefilsforskydning."
 600 
 601 #: lib/utils.c:212 lib/utils.c:227 src/utils_password.c:219
 602 #: src/utils_password.c:231
 603 msgid "Out of memory while reading passphrase."
 604 msgstr "Ikke nok hukommelse under læsning af adgangsfrase."
 605 
 606 #: lib/utils.c:247
 607 msgid "Error reading passphrase."
 608 msgstr "Der opstod en fejl under læsning af adgangsfrase."
 609 
 610 #: lib/utils.c:264
 611 msgid "Nothing to read on input."
 612 msgstr "Intet at læse på inddata."
 613 
 614 #: lib/utils.c:271
 615 msgid "Maximum keyfile size exceeded."
 616 msgstr "Nøglefilsstørrelsen er over maksimum."
 617 
 618 #: lib/utils.c:276
 619 msgid "Cannot read requested amount of data."
 620 msgstr "Kan ikke læse den anmodede datamængde."
 621 
 622 #: lib/utils_device.c:208 lib/utils_storage_wrappers.c:110
 623 #: lib/luks1/keyencryption.c:91
 624 #, c-format
 625 msgid "Device %s does not exist or access denied."
 626 msgstr "Enheden %s findes ikke eller adgang nægtet."
 627 
 628 #: lib/utils_device.c:218
 629 #, c-format
 630 msgid "Device %s is not compatible."
 631 msgstr "Enheden %s er ikke kompatibel."
 632 
 633 #: lib/utils_device.c:562
 634 #, c-format
 635 msgid "Ignoring bogus optimal-io size for data device (%u bytes)."
 636 msgstr ""
 637 
 638 #: lib/utils_device.c:720
 639 #, c-format
 640 msgid "Device %s is too small. Need at least %<PRIu64> bytes."
 641 msgstr "Enheden %s er for lille. Kræver mindst %<PRIu64> byte."
 642 
 643 #: lib/utils_device.c:801
 644 #, c-format
 645 msgid "Cannot use device %s which is in use (already mapped or mounted)."
 646 msgstr "Kan ikke bruge enheden %s som er i brug (allerede kortlagt eller monteret)."
 647 
 648 #: lib/utils_device.c:805
 649 #, c-format
 650 msgid "Cannot use device %s, permission denied."
 651 msgstr "Kan ikke bruge enheden %s, tilladelse nægtet."
 652 
 653 #: lib/utils_device.c:808
 654 #, c-format
 655 msgid "Cannot get info about device %s."
 656 msgstr "Kan ikke indhente information om enheden %s."
 657 
 658 #: lib/utils_device.c:831
 659 msgid "Cannot use a loopback device, running as non-root user."
 660 msgstr "Kan ikke bruge en loopback-enhed, kører som ikke-root bruger."
 661 
 662 #: lib/utils_device.c:842
 663 msgid "Attaching loopback device failed (loop device with autoclear flag is required)."
 664 msgstr "Vedhæftelse af loopback-enhed mislykkedes (loop-enhed med flaget autoclear er krævet)."
 665 
 666 #: lib/utils_device.c:890
 667 #, c-format
 668 msgid "Requested offset is beyond real size of device %s."
 669 msgstr "Anmodt forskydning er mere end den reelle størrelse for enheden %s."
 670 
 671 #: lib/utils_device.c:898
 672 #, c-format
 673 msgid "Device %s has zero size."
 674 msgstr "Enheden %s har nul størrelse."
 675 
 676 #: lib/utils_pbkdf.c:100
 677 msgid "Requested PBKDF target time cannot be zero."
 678 msgstr "Anmodede PBKDF-måltidspunkt kan ikke være nul."
 679 
 680 #: lib/utils_pbkdf.c:106
 681 #, c-format
 682 msgid "Unknown PBKDF type %s."
 683 msgstr "Ukendt PBKDF-type %s."
 684 
 685 #: lib/utils_pbkdf.c:111
 686 #, c-format
 687 msgid "Requested hash %s is not supported."
 688 msgstr "Den anmodede hash %s er ikke understøttet."
 689 
 690 #: lib/utils_pbkdf.c:122
 691 msgid "Requested PBKDF type is not supported for LUKS1."
 692 msgstr "Den anmodede PBKDF-type er ikke understøttet for LUKS1."
 693 
 694 #: lib/utils_pbkdf.c:128
 695 msgid "PBKDF max memory or parallel threads must not be set with pbkdf2."
 696 msgstr "PBKDF maks hukommelse eller parallelle tråde må ikke angives med pbkdf2."
 697 
 698 #: lib/utils_pbkdf.c:133 lib/utils_pbkdf.c:143
 699 #, c-format
 700 msgid "Forced iteration count is too low for %s (minimum is %u)."
 701 msgstr "Tvungen iterationantal er for lavt for %s (minimum er %u)."
 702 
 703 #: lib/utils_pbkdf.c:148
 704 #, c-format
 705 msgid "Forced memory cost is too low for %s (minimum is %u kilobytes)."
 706 msgstr "Tvungen hukommelsesomkostning er for lav for %s (minimum er %u kilobyte)."
 707 
 708 #: lib/utils_pbkdf.c:155
 709 #, c-format
 710 msgid "Requested maximum PBKDF memory cost is too high (maximum is %d kilobytes)."
 711 msgstr "Anmodede maksimal PBKDF-hukommelsesomkostning er for høj (maksimum er %d kilobyte)."
 712 
 713 #: lib/utils_pbkdf.c:160
 714 msgid "Requested maximum PBKDF memory cannot be zero."
 715 msgstr "Anmodede maksimal PBKDF-hukommelse kan ikke være nul."
 716 
 717 #: lib/utils_pbkdf.c:164
 718 msgid "Requested PBKDF parallel threads cannot be zero."
 719 msgstr "Anmodede PBKDF parallelle tråde kan ikke være nul."
 720 
 721 #: lib/utils_pbkdf.c:184
 722 msgid "Only PBKDF2 is supported in FIPS mode."
 723 msgstr "Kun PBKDF2 er understøttet i FIPS-tilstand."
 724 
 725 #: lib/utils_benchmark.c:172
 726 msgid "PBKDF benchmark disabled but iterations not set."
 727 msgstr "PBKDF-sammenligning deaktiveret men iterationer er ikke angivet."
 728 
 729 #: lib/utils_benchmark.c:191
 730 #, c-format
 731 msgid "Not compatible PBKDF2 options (using hash algorithm %s)."
 732 msgstr "Ikke kompatible PBKDF2-tilvalg (der bruger hash-algoritme %s)."
 733 
 734 #: lib/utils_benchmark.c:211
 735 msgid "Not compatible PBKDF options."
 736 msgstr "Ikke kompatible PBKDF2-tilvalg."
 737 
 738 #: lib/utils_device_locking.c:102
 739 #, c-format
 740 msgid "Locking aborted. The locking path %s/%s is unusable (not a directory or missing)."
 741 msgstr "Låsning afbrudt. Låsestien %s/%s kan ikke bruges (ikke en mappe eller mangler)."
 742 
 743 #: lib/utils_device_locking.c:109
 744 #, c-format
 745 msgid "Locking directory %s/%s will be created with default compiled-in permissions."
 746 msgstr ""
 747 
 748 #: lib/utils_device_locking.c:119
 749 #, c-format
 750 msgid "Locking aborted. The locking path %s/%s is unusable (%s is not a directory)."
 751 msgstr "Låsning afbrudt. Låsestien %s/%s kan ikke bruges (%s er ikke en mappe)."
 752 
 753 #: lib/utils_wipe.c:184 src/cryptsetup_reencrypt.c:922
 754 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1010
 755 msgid "Cannot seek to device offset."
 756 msgstr "Kan ikke søge til enhedsforskydning."
 757 
 758 #: lib/utils_wipe.c:208
 759 #, c-format
 760 msgid "Device wipe error, offset %<PRIu64>."
 761 msgstr "Sletningsfejl for enhed (wipe), forskydning %<PRIu64>."
 762 
 763 #: lib/luks1/keyencryption.c:39
 764 #, c-format
 765 msgid ""
 766 "Failed to setup dm-crypt key mapping for device %s.\n"
 767 "Check that kernel supports %s cipher (check syslog for more info)."
 768 msgstr ""
 769 "Kunne ikke opsætte dm-crypt nøgleoversættelse for enheden %s.\n"
 770 "Kontroller at kernen understøtter krypteringsalgoritmen %s (kontroller syslog for yderligere information)."
 771 
 772 #: lib/luks1/keyencryption.c:44
 773 msgid "Key size in XTS mode must be 256 or 512 bits."
 774 msgstr "Nøglestørrelse i XTS-tilstand skal være 256- eller 512-bit."
 775 
 776 #: lib/luks1/keyencryption.c:46
 777 msgid "Cipher specification should be in [cipher]-[mode]-[iv] format."
 778 msgstr "Specifikation for krypteringsalgoritme skal være i [cipher]-[mode]-[iv]-format."
 779 
 780 #: lib/luks1/keyencryption.c:97 lib/luks1/keymanage.c:364
 781 #: lib/luks1/keymanage.c:674 lib/luks1/keymanage.c:1125
 782 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1348 lib/luks2/luks2_keyslot.c:746
 783 #, c-format
 784 msgid "Cannot write to device %s, permission denied."
 785 msgstr "Kan ikke skrive til enheden %s, tilladelse nægtet."
 786 
 787 #: lib/luks1/keyencryption.c:120
 788 msgid "Failed to open temporary keystore device."
 789 msgstr "Kunne ikke åbne midlertidig nøglelagerenhed."
 790 
 791 #: lib/luks1/keyencryption.c:127
 792 msgid "Failed to access temporary keystore device."
 793 msgstr "Kunne ikke tilgå midlertidig nøglelagerenhed."
 794 
 795 #: lib/luks1/keyencryption.c:200 lib/luks2/luks2_keyslot_luks2.c:60
 796 #: lib/luks2/luks2_keyslot_luks2.c:78 lib/luks2/luks2_keyslot_reenc.c:134
 797 msgid "IO error while encrypting keyslot."
 798 msgstr "IO-fejl under kryptering af nøgleplads."
 799 
 800 #: lib/luks1/keyencryption.c:246 lib/luks1/keymanage.c:367
 801 #: lib/luks1/keymanage.c:627 lib/luks1/keymanage.c:677 lib/tcrypt/tcrypt.c:677
 802 #: lib/verity/verity.c:80 lib/verity/verity.c:193 lib/verity/verity_hash.c:320
 803 #: lib/verity/verity_hash.c:329 lib/verity/verity_hash.c:349
 804 #: lib/verity/verity_fec.c:251 lib/verity/verity_fec.c:263
 805 #: lib/verity/verity_fec.c:268 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1351
 806 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:177 src/cryptsetup_reencrypt.c:189
 807 #, c-format
 808 msgid "Cannot open device %s."
 809 msgstr "Kan ikke åbne enheden %s."
 810 
 811 #: lib/luks1/keyencryption.c:257 lib/luks2/luks2_keyslot_luks2.c:137
 812 msgid "IO error while decrypting keyslot."
 813 msgstr "IO-fejl under dekryptering af nøgleplads."
 814 
 815 #: lib/luks1/keymanage.c:130
 816 #, c-format
 817 msgid "Device %s is too small. (LUKS1 requires at least %<PRIu64> bytes.)"
 818 msgstr "Enheden %s er for lille. (LUKS1 kræver mindst %<PRIu64> byte.)"
 819 
 820 #: lib/luks1/keymanage.c:151 lib/luks1/keymanage.c:159
 821 #: lib/luks1/keymanage.c:171 lib/luks1/keymanage.c:182
 822 #: lib/luks1/keymanage.c:194
 823 #, c-format
 824 msgid "LUKS keyslot %u is invalid."
 825 msgstr "LUKS-nøgleplads %u er ugyldig."
 826 
 827 #: lib/luks1/keymanage.c:248 lib/luks1/keymanage.c:524
 828 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1194 src/cryptsetup.c:1606
 829 #: src/cryptsetup.c:1737 src/cryptsetup.c:1792 src/cryptsetup.c:1847
 830 #: src/cryptsetup.c:1912 src/cryptsetup.c:2015 src/cryptsetup.c:2079
 831 #: src/cryptsetup.c:2308 src/cryptsetup.c:2521 src/cryptsetup.c:2581
 832 #: src/cryptsetup.c:2646 src/cryptsetup.c:2790 src/cryptsetup.c:3472
 833 #: src/cryptsetup.c:3481 src/cryptsetup_reencrypt.c:1373
 834 #, c-format
 835 msgid "Device %s is not a valid LUKS device."
 836 msgstr "Enheden %s er ikke en gyldig LUKS-enhed."
 837 
 838 #: lib/luks1/keymanage.c:266 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1211
 839 #, c-format
 840 msgid "Requested header backup file %s already exists."
 841 msgstr "Den anmodede sikkerhedskopifil %s for teksthoveder findes allerede."
 842 
 843 #: lib/luks1/keymanage.c:268 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1213
 844 #, c-format
 845 msgid "Cannot create header backup file %s."
 846 msgstr "Kan ikke oprette sikkerhedskopifilen %s for teksthoveder."
 847 
 848 #: lib/luks1/keymanage.c:275 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1220
 849 #, c-format
 850 msgid "Cannot write header backup file %s."
 851 msgstr "Kan ikke skrive sikkerhedskopifilen %sf for teksthoveder."
 852 
 853 #: lib/luks1/keymanage.c:306 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1257
 854 msgid "Backup file does not contain valid LUKS header."
 855 msgstr "Sikkerhedskopifilen indeholder ikke gyldige LUKS-teksthoveder."
 856 
 857 #: lib/luks1/keymanage.c:319 lib/luks1/keymanage.c:590
 858 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1278
 859 #, c-format
 860 msgid "Cannot open header backup file %s."
 861 msgstr "Kan ikke åbne sikkerhedskopifilen %s for teksthoveder."
 862 
 863 #: lib/luks1/keymanage.c:327 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1286
 864 #, c-format
 865 msgid "Cannot read header backup file %s."
 866 msgstr "Kan ikke læse sikkerhedskopifilen %s for teksthoveder."
 867 
 868 #: lib/luks1/keymanage.c:337
 869 msgid "Data offset or key size differs on device and backup, restore failed."
 870 msgstr "Dataforskydning eller nøglestørrelse er forskellige på enhed eller sikkerhedskopi, gendannelse mislykkedes."
 871 
 872 #: lib/luks1/keymanage.c:345
 873 #, c-format
 874 msgid "Device %s %s%s"
 875 msgstr "Enheden %s %s%s"
 876 
 877 #: lib/luks1/keymanage.c:346
 878 msgid "does not contain LUKS header. Replacing header can destroy data on that device."
 879 msgstr "indeholder ikke LUKS-teksthoveder. Erstatning af teksthoved kan ødelægge data på den enhed."
 880 
 881 #: lib/luks1/keymanage.c:347
 882 msgid "already contains LUKS header. Replacing header will destroy existing keyslots."
 883 msgstr "indeholder allerede LUKS-teksthoveder. Erstatning af teksthoveder vil ødelægge eksisterende nøglepladser."
 884 
 885 #: lib/luks1/keymanage.c:348 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1320
 886 msgid ""
 887 "\n"
 888 "WARNING: real device header has different UUID than backup!"
 889 msgstr ""
 890 "\n"
 891 "ADVARSEL: reel enhedsteksthoved har en anden UUID end sikkerhedskopien!"
 892 
 893 #: lib/luks1/keymanage.c:395
 894 msgid "Non standard key size, manual repair required."
 895 msgstr "Nøglestørrelsen følger ikke standarden, en manuel reparation er krævet."
 896 
 897 #: lib/luks1/keymanage.c:405
 898 msgid "Non standard keyslots alignment, manual repair required."
 899 msgstr "Nøglepladsopstillingen følger ikke standarden, en manuel reparation er krævet."
 900 
 901 #: lib/luks1/keymanage.c:414
 902 #, fuzzy, c-format
 903 msgid "Cipher mode repaired (%s -> %s)."
 904 msgstr "Nøgleplads %i: forskydning repareret (%u -> %u)."
 905 
 906 #: lib/luks1/keymanage.c:425
 907 #, c-format
 908 msgid "Cipher hash repaired to lowercase (%s)."
 909 msgstr ""
 910 
 911 #: lib/luks1/keymanage.c:427 lib/luks1/keymanage.c:533
 912 #: lib/luks1/keymanage.c:789
 913 #, c-format
 914 msgid "Requested LUKS hash %s is not supported."
 915 msgstr "Den anmodede LUKS-hash %s er ikke understøttet."
 916 
 917 #: lib/luks1/keymanage.c:441
 918 msgid "Repairing keyslots."
 919 msgstr "Reparerer nøglepladser."
 920 
 921 #: lib/luks1/keymanage.c:460
 922 #, c-format
 923 msgid "Keyslot %i: offset repaired (%u -> %u)."
 924 msgstr "Nøgleplads %i: forskydning repareret (%u -> %u)."
 925 
 926 #: lib/luks1/keymanage.c:468
 927 #, c-format
 928 msgid "Keyslot %i: stripes repaired (%u -> %u)."
 929 msgstr "Nøgleplads %i: striber (»stripes«) repareret (%u -> %u)."
 930 
 931 #: lib/luks1/keymanage.c:477
 932 #, c-format
 933 msgid "Keyslot %i: bogus partition signature."
 934 msgstr "Nøgleplads %i: falsk partitionssignatur."
 935 
 936 #: lib/luks1/keymanage.c:482
 937 #, c-format
 938 msgid "Keyslot %i: salt wiped."
 939 msgstr "Nøgleplads %i: salt ryddet."
 940 
 941 #: lib/luks1/keymanage.c:499
 942 msgid "Writing LUKS header to disk."
 943 msgstr "Skriver LUKS-teksthovedet til disken."
 944 
 945 #: lib/luks1/keymanage.c:504
 946 msgid "Repair failed."
 947 msgstr "Reparation mislykkedes."
 948 
 949 #: lib/luks1/keymanage.c:559
 950 #, fuzzy, c-format
 951 msgid "LUKS cipher mode %s is invalid."
 952 msgstr "LUKS-nøgleplads %u er ugyldig."
 953 
 954 #: lib/luks1/keymanage.c:564
 955 #, fuzzy, c-format
 956 msgid "LUKS hash %s is invalid."
 957 msgstr "LUKS-nøgleplads %u er ugyldig."
 958 
 959 #: lib/luks1/keymanage.c:571 src/cryptsetup.c:1292
 960 msgid "No known problems detected for LUKS header."
 961 msgstr "Ingen kendte problemer registreret for LUKS-teksthoved."
 962 
 963 #: lib/luks1/keymanage.c:699
 964 #, c-format
 965 msgid "Error during update of LUKS header on device %s."
 966 msgstr "Fejl under opdatering af LUKS-teksthoved på enheden %s."
 967 
 968 #: lib/luks1/keymanage.c:707
 969 #, c-format
 970 msgid "Error re-reading LUKS header after update on device %s."
 971 msgstr "Fejl under genlæsning af LUKS-teksthoved efter opdatering på enheden %s."
 972 
 973 #: lib/luks1/keymanage.c:783
 974 msgid "Data offset for LUKS header must be either 0 or higher than header size."
 975 msgstr "Dataforskydning for LUKS-teksthoved skal være enten 0 eller større end teksthovedstørrelse."
 976 
 977 #: lib/luks1/keymanage.c:794 lib/luks1/keymanage.c:863
 978 #: lib/luks2/luks2_json_format.c:287 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1102
 979 #: src/cryptsetup.c:2953
 980 msgid "Wrong LUKS UUID format provided."
 981 msgstr "Forkert LUKS UUID-format anført."
 982 
 983 #: lib/luks1/keymanage.c:816
 984 msgid "Cannot create LUKS header: reading random salt failed."
 985 msgstr "Kan ikke oprette LUKS-teksthoved: læsning af vilkårlig salt mislykkedes."
 986 
 987 #: lib/luks1/keymanage.c:842
 988 #, c-format
 989 msgid "Cannot create LUKS header: header digest failed (using hash %s)."
 990 msgstr "Kan ikke oprette LUKS-teksthoved: Teksthovedsammendrag mislykkedes (bruger hash %s)."
 991 
 992 #: lib/luks1/keymanage.c:886
 993 #, c-format
 994 msgid "Key slot %d active, purge first."
 995 msgstr "Nøgleplads %d aktiv, nulstil (purge) den først."
 996 
 997 #: lib/luks1/keymanage.c:892
 998 #, c-format
 999 msgid "Key slot %d material includes too few stripes. Header manipulation?"
 1000 msgstr "Nøgleplads %d-materiale inkluderer for få striber (»stribes«). Teksthovedmanipulering?"
 1001 
 1002 #: lib/luks1/keymanage.c:1033
 1003 #, c-format
 1004 msgid "Cannot open keyslot (using hash %s)."
 1005 msgstr "Kan ikke åbne nøgleplads (der bruger hash %s)."
 1006 
 1007 #: lib/luks1/keymanage.c:1111
 1008 #, c-format
 1009 msgid "Key slot %d is invalid, please select keyslot between 0 and %d."
 1010 msgstr "Nøgleplads %d er ugyldig, vælg nøgleplads mellem 0 og %d."
 1011 
 1012 #: lib/luks1/keymanage.c:1129 lib/luks2/luks2_keyslot.c:750
 1013 #, c-format
 1014 msgid "Cannot wipe device %s."
 1015 msgstr "Kan ikke rydde enheden %s."
 1016 
 1017 #: lib/loopaes/loopaes.c:146
 1018 msgid "Detected not yet supported GPG encrypted keyfile."
 1019 msgstr "Registreret endnu ikke understøttet GPG-krypteret nøglefil."
 1020 
 1021 #: lib/loopaes/loopaes.c:147
 1022 msgid "Please use gpg --decrypt <KEYFILE> | cryptsetup --keyfile=- ...\n"
 1023 msgstr "Brug venligst gpg --decrypt <NØGLEFIL> | cryptsetup --keyfile=- ...\n"
 1024 
 1025 #: lib/loopaes/loopaes.c:168 lib/loopaes/loopaes.c:188
 1026 msgid "Incompatible loop-AES keyfile detected."
 1027 msgstr "Ikke kompatibel loop-AES-nøglefil registreret."
 1028 
 1029 #: lib/loopaes/loopaes.c:245
 1030 msgid "Kernel does not support loop-AES compatible mapping."
 1031 msgstr "Kerne understøtter ikke loop-AES-kompatibel oversættelse."
 1032 
 1033 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:509
 1034 #, c-format
 1035 msgid "Error reading keyfile %s."
 1036 msgstr "Fejl under læsning af nøglefilen %s."
 1037 
 1038 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:559
 1039 #, c-format
 1040 msgid "Maximum TCRYPT passphrase length (%zu) exceeded."
 1041 msgstr "Den maksimale længde for TCRYPT-adgangsfrasen (%zu) er overskredet."
 1042 
 1043 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:602
 1044 #, c-format
 1045 msgid "PBKDF2 hash algorithm %s not available, skipping."
 1046 msgstr "PBKDF2-hashalgoritmen %s er ikke tilgængelig, udelader."
 1047 
 1048 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:618 src/cryptsetup.c:1110
 1049 msgid "Required kernel crypto interface not available."
 1050 msgstr "Krævet kernegrænseflade for crypto er ikke tilgængelig."
 1051 
 1052 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:620 src/cryptsetup.c:1112
 1053 msgid "Ensure you have algif_skcipher kernel module loaded."
 1054 msgstr "Sikr dig at du har kernemodulet algif_skcipher indlæst."
 1055 
 1056 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:760
 1057 #, c-format
 1058 msgid "Activation is not supported for %d sector size."
 1059 msgstr "Aktivering er endnu ikke understøttet for %d sektorstørrelse."
 1060 
 1061 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:766
 1062 msgid "Kernel does not support activation for this TCRYPT legacy mode."
 1063 msgstr "Kerne understøtter ikke aktivering for denne TCRYPT legacy-tilstand."
 1064 
 1065 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:797
 1066 #, c-format
 1067 msgid "Activating TCRYPT system encryption for partition %s."
 1068 msgstr "Aktivering af TCRYPT-systemkryptering for partition %s."
 1069 
 1070 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:875
 1071 msgid "Kernel does not support TCRYPT compatible mapping."
 1072 msgstr "Kerne understøtter ikke TCRYPT-kompatibel oversættelse."
 1073 
 1074 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:1088
 1075 msgid "This function is not supported without TCRYPT header load."
 1076 msgstr "Denne funktion er ikke understøttet uden TCRYPT-teksthovedindlæsning."
 1077 
 1078 #: lib/bitlk/bitlk.c:350
 1079 #, c-format
 1080 msgid "Unexpected metadata entry type '%u' found when parsing supported Volume Master Key."
 1081 msgstr "Uventet metadataindgangstype »%u« fundet da understøttet Volume Master Key blev fortolket."
 1082 
 1083 #: lib/bitlk/bitlk.c:397
 1084 msgid "Invalid string found when parsing Volume Master Key."
 1085 msgstr "Ugyldig streng fundet da Volume Master Key blev fortolket."
 1086 
 1087 #: lib/bitlk/bitlk.c:402
 1088 #, c-format
 1089 msgid "Unexpected string ('%s') found when parsing supported Volume Master Key."
 1090 msgstr "Uventet streng (»%s«) fundet da Volume Master Key blev fortolket."
 1091 
 1092 #: lib/bitlk/bitlk.c:419
 1093 #, c-format
 1094 msgid "Unexpected metadata entry value '%u' found when parsing supported Volume Master Key."
 1095 msgstr "Uventet metadataindgangsværdi »%u« fundet da Volume Master Key blev fortolket."
 1096 
 1097 #: lib/bitlk/bitlk.c:502
 1098 #, c-format
 1099 msgid "Failed to read BITLK signature from %s."
 1100 msgstr "Kunne ikke læse BITLK-signatur fra %s."
 1101 
 1102 #: lib/bitlk/bitlk.c:514
 1103 msgid "Invalid or unknown signature for BITLK device."
 1104 msgstr "Ugyldig eller ukendt signatur for BITLK-enhed."
 1105 
 1106 #: lib/bitlk/bitlk.c:520
 1107 msgid "BITLK version 1 is currently not supported."
 1108 msgstr "BITLK version 1 er i øjeblikket ikke understøttet."
 1109 
 1110 #: lib/bitlk/bitlk.c:526
 1111 msgid "Invalid or unknown boot signature for BITLK device."
 1112 msgstr "Ugyldig eller ukendt opstartssignatur for BITLK-enhed."
 1113 
 1114 #: lib/bitlk/bitlk.c:538
 1115 #, fuzzy, c-format
 1116 msgid "Unsupported sector size %<PRIu16>."
 1117 msgstr "Sektorstørrelsen på krypteringen er ikke understøttet."
 1118 
 1119 #: lib/bitlk/bitlk.c:546
 1120 #, c-format
 1121 msgid "Failed to read BITLK header from %s."
 1122 msgstr "Kunne ikke læse BITLK-teksthoved fra %s."
 1123 
 1124 #: lib/bitlk/bitlk.c:571
 1125 #, c-format
 1126 msgid "Failed to read BITLK FVE metadata from %s."
 1127 msgstr "Kunne ikke læse BITLK FVE-metadata fra %s."
 1128 
 1129 #: lib/bitlk/bitlk.c:622
 1130 msgid "Unknown or unsupported encryption type."
 1131 msgstr "Ukendt eller ikke understøttet krypteringstype."
 1132 
 1133 #: lib/bitlk/bitlk.c:655
 1134 #, c-format
 1135 msgid "Failed to read BITLK metadata entries from %s."
 1136 msgstr "Kunne ikke læse BITLK-metadataposter fra %s."
 1137 
 1138 #: lib/bitlk/bitlk.c:903
 1139 #, fuzzy, c-format
 1140 msgid "Unexpected metadata entry type '%u' found when parsing external key."
 1141 msgstr "Uventet metadataindgangstype »%u« fundet da understøttet Volume Master Key blev fortolket."
 1142 
 1143 #: lib/bitlk/bitlk.c:922
 1144 #, fuzzy, c-format
 1145 msgid "BEK file GUID '%s' does not match GUID of the volume."
 1146 msgstr "Diskenhedsnøgle matcher ikke diskenheden."
 1147 
 1148 #: lib/bitlk/bitlk.c:926
 1149 #, fuzzy, c-format
 1150 msgid "Unexpected metadata entry value '%u' found when parsing external key."
 1151 msgstr "Uventet metadataindgangsværdi »%u« fundet da Volume Master Key blev fortolket."
 1152 
 1153 #: lib/bitlk/bitlk.c:965
 1154 #, fuzzy, c-format
 1155 msgid "Unsupported BEK metadata version %<PRIu32>"
 1156 msgstr "Indstillinger for LUKS2-metadatastørrelse er ikke understøttet."
 1157 
 1158 #: lib/bitlk/bitlk.c:970
 1159 #, c-format
 1160 msgid "Unexpected BEK metadata size %<PRIu32> does not match BEK file length"
 1161 msgstr ""
 1162 
 1163 #: lib/bitlk/bitlk.c:995
 1164 #, fuzzy
 1165 msgid "Unexpected metadata entry found when parsing startup key."
 1166 msgstr "Uventet metadataindgangstype »%u« fundet da understøttet Volume Master Key blev fortolket."
 1167 
 1168 #: lib/bitlk/bitlk.c:1086
 1169 msgid "This operation is not supported."
 1170 msgstr "Denne operation er ikke understøttet."
 1171 
 1172 #: lib/bitlk/bitlk.c:1094
 1173 msgid "Unexpected key data size."
 1174 msgstr ""
 1175 
 1176 #: lib/bitlk/bitlk.c:1220
 1177 msgid "This BITLK device is in an unsupported state and cannot be activated."
 1178 msgstr "Denne BITLK-enhed er i en ikkeunderstøttet tilstand og kan ikke aktiveres."
 1179 
 1180 #: lib/bitlk/bitlk.c:1225
 1181 #, c-format
 1182 msgid "BITLK devices with type '%s' cannot be activated."
 1183 msgstr "BITLK-enheder med typen »%s« kan ikke aktiveres."
 1184 
 1185 #: lib/bitlk/bitlk.c:1232
 1186 msgid "Activation of partially decrypted BITLK device is not supported."
 1187 msgstr "Aktivering af delvist dekrypteret BITLK-enhed er ikke understøttet."
 1188 
 1189 #: lib/bitlk/bitlk.c:1395
 1190 msgid "Cannot activate device, kernel dm-crypt is missing support for BITLK IV."
 1191 msgstr "Kan ikke aktivere enhed, kernel dm-crypt mangler understøttelse for BITLK IV."
 1192 
 1193 #: lib/bitlk/bitlk.c:1399
 1194 msgid "Cannot activate device, kernel dm-crypt is missing support for BITLK Elephant diffuser."
 1195 msgstr "Kan ikke aktivere enhed, kernen dm-crypt mangler understøttelse for BITLK Elephant diffuser."
 1196 
 1197 #: lib/verity/verity.c:68 lib/verity/verity.c:179
 1198 #, c-format
 1199 msgid "Verity device %s does not use on-disk header."
 1200 msgstr "Verity-enheden %s bruger ikke on-disk-teksthoved."
 1201 
 1202 #: lib/verity/verity.c:90
 1203 #, c-format
 1204 msgid "Device %s is not a valid VERITY device."
 1205 msgstr "Enheden %s er ikke en gyldig VERITY-enhed."
 1206 
 1207 #: lib/verity/verity.c:97
 1208 #, c-format
 1209 msgid "Unsupported VERITY version %d."
 1210 msgstr "Ikke understøttet VERITY-version %d."
 1211 
 1212 #: lib/verity/verity.c:128
 1213 msgid "VERITY header corrupted."
 1214 msgstr "VERITY-teksthovedet er ødelagt."
 1215 
 1216 #: lib/verity/verity.c:173
 1217 #, c-format
 1218 msgid "Wrong VERITY UUID format provided on device %s."
 1219 msgstr "Forkert VERITY UUID-format indeholdt på enheden %s."
 1220 
 1221 #: lib/verity/verity.c:217
 1222 #, c-format
 1223 msgid "Error during update of verity header on device %s."
 1224 msgstr "Fejl under opdatering af verity-teksthoved på enheden %s."
 1225 
 1226 #: lib/verity/verity.c:275
 1227 msgid "Root hash signature verification is not supported."
 1228 msgstr "Roothash-signaturverifikation er ikke understøttet."
 1229 
 1230 #: lib/verity/verity.c:287
 1231 msgid "Errors cannot be repaired with FEC device."
 1232 msgstr "Fejl kan ikke repareres med FEC-enhed."
 1233 
 1234 #: lib/verity/verity.c:289
 1235 #, c-format
 1236 msgid "Found %u repairable errors with FEC device."
 1237 msgstr "Fandt %u fejl der kan repareres med FEC-enhed."
 1238 
 1239 #: lib/verity/verity.c:332
 1240 msgid "Kernel does not support dm-verity mapping."
 1241 msgstr "Kerne understøtter ikke dm-verity-oversættelse."
 1242 
 1243 #: lib/verity/verity.c:336
 1244 msgid "Kernel does not support dm-verity signature option."
 1245 msgstr "Kerne understøtter ikke dm-verity-signaturtilvalg."
 1246 
 1247 #: lib/verity/verity.c:347
 1248 msgid "Verity device detected corruption after activation."
 1249 msgstr "Verity-enheden registrerede korruption efter aktivering."
 1250 
 1251 #: lib/verity/verity_hash.c:66
 1252 #, c-format
 1253 msgid "Spare area is not zeroed at position %<PRIu64>."
 1254 msgstr "Ledigt område nulstilles ikke (»not zeroed«) på position %<PRIu64>."
 1255 
 1256 #: lib/verity/verity_hash.c:167 lib/verity/verity_hash.c:300
 1257 #: lib/verity/verity_hash.c:311
 1258 msgid "Device offset overflow."
 1259 msgstr "Forskydningsoverløb for enhed."
 1260 
 1261 #: lib/verity/verity_hash.c:218
 1262 #, c-format
 1263 msgid "Verification failed at position %<PRIu64>."
 1264 msgstr "Verificering mislykkedes på position %<PRIu64>."
 1265 
 1266 #: lib/verity/verity_hash.c:307
 1267 msgid "Hash area overflow."
 1268 msgstr "Hashområdeoverløb."
 1269 
 1270 #: lib/verity/verity_hash.c:380
 1271 msgid "Verification of data area failed."
 1272 msgstr "Verifikation af dataområde mislykkedes."
 1273 
 1274 #: lib/verity/verity_hash.c:385
 1275 msgid "Verification of root hash failed."
 1276 msgstr "Verifikation af root-hash mislykkedes."
 1277 
 1278 #: lib/verity/verity_hash.c:391
 1279 msgid "Input/output error while creating hash area."
 1280 msgstr "Inddata/uddata-fejl under oprettelse af hash-område."
 1281 
 1282 #: lib/verity/verity_hash.c:393
 1283 msgid "Creation of hash area failed."
 1284 msgstr "Oprettelse af hash-område mislykkedes."
 1285 
 1286 #: lib/verity/verity_hash.c:428
 1287 #, c-format
 1288 msgid "WARNING: Kernel cannot activate device if data block size exceeds page size (%u)."
 1289 msgstr "ADVARSEL: Kerne kan ikke aktivere enhed hvis dataenes blokstørrelse er større end sidestørrelsen (%u)."
 1290 
 1291 #: lib/verity/verity_fec.c:131
 1292 msgid "Failed to allocate RS context."
 1293 msgstr "Kunne ikke allokere RS-kontekst."
 1294 
 1295 #: lib/verity/verity_fec.c:149
 1296 msgid "Failed to allocate buffer."
 1297 msgstr "Kunne ikke allokere buffer."
 1298 
 1299 #: lib/verity/verity_fec.c:159
 1300 #, c-format
 1301 msgid "Failed to read RS block %<PRIu64> byte %d."
 1302 msgstr "Kunne ikke læse RS-blok %<PRIu64> byte %d."
 1303 
 1304 #: lib/verity/verity_fec.c:172
 1305 #, c-format
 1306 msgid "Failed to read parity for RS block %<PRIu64>."
 1307 msgstr "Kunne ikke læse paritet for RS-blok %<PRIu64>."
 1308 
 1309 #: lib/verity/verity_fec.c:180
 1310 #, c-format
 1311 msgid "Failed to repair parity for block %<PRIu64>."
 1312 msgstr "Kunne ikke reparere paritet for blok %<PRIu64>."
 1313 
 1314 #: lib/verity/verity_fec.c:192
 1315 #, c-format
 1316 msgid "Failed to write parity for RS block %<PRIu64>."
 1317 msgstr "Kunne ikke skrive paritet for RS-blok %<PRIu64>.."
 1318 
 1319 #: lib/verity/verity_fec.c:228
 1320 msgid "Block sizes must match for FEC."
 1321 msgstr "Blokstørrelser skal matche for FEC."
 1322 
 1323 #: lib/verity/verity_fec.c:234
 1324 msgid "Invalid number of parity bytes."
 1325 msgstr "Ugyldigt antal paritetsbyte."
 1326 
 1327 #: lib/verity/verity_fec.c:239
 1328 #, fuzzy
 1329 msgid "Invalid FEC segment length."
 1330 msgstr "Ugyldig signaturfil %s."
 1331 
 1332 #: lib/verity/verity_fec.c:303
 1333 #, c-format
 1334 msgid "Failed to determine size for device %s."
 1335 msgstr "Kunne ikke bestemme størrelsen på enheden %s."
 1336 
 1337 #: lib/integrity/integrity.c:272 lib/integrity/integrity.c:355
 1338 msgid "Kernel does not support dm-integrity mapping."
 1339 msgstr "Kerne understøtter ikke dm-integrity-oversættelse."
 1340 
 1341 #: lib/integrity/integrity.c:278
 1342 msgid "Kernel does not support dm-integrity fixed metadata alignment."
 1343 msgstr "Kerne understøtter ikke dm-integrity fast metadatajustering."
 1344 
 1345 #: lib/integrity/integrity.c:287
 1346 msgid "Kernel refuses to activate insecure recalculate option (see legacy activation options to override)."
 1347 msgstr ""
 1348 
 1349 #: lib/luks2/luks2_disk_metadata.c:393 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1060
 1350 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1340
 1351 #, c-format
 1352 msgid "Failed to acquire write lock on device %s."
 1353 msgstr "Kunne ikke indhente skrivelås på enheden %s."
 1354 
 1355 #: lib/luks2/luks2_disk_metadata.c:402
 1356 msgid "Detected attempt for concurrent LUKS2 metadata update. Aborting operation."
 1357 msgstr "Registreret forsøg på samtidig LUKS2-metadataopdering. Afbryder operation."
 1358 
 1359 #: lib/luks2/luks2_disk_metadata.c:701 lib/luks2/luks2_disk_metadata.c:722
 1360 msgid ""
 1361 "Device contains ambiguous signatures, cannot auto-recover LUKS2.\n"
 1362 "Please run \"cryptsetup repair\" for recovery."
 1363 msgstr ""
 1364 "Enhed indeholder tvetydige signaturer, kan ikke gendanne LUKS2 automatisk.\n"
 1365 "Kør venligst »cryptsetup repair« for gendannelse."
 1366 
 1367 #: lib/luks2/luks2_json_format.c:230
 1368 msgid "Requested data offset is too small."
 1369 msgstr "Forespurgte dataforskydning er for lille."
 1370 
 1371 #: lib/luks2/luks2_json_format.c:275
 1372 #, c-format
 1373 msgid "WARNING: keyslots area (%<PRIu64> bytes) is very small, available LUKS2 keyslot count is very limited.\n"
 1374 msgstr "ADVARSEL: nøglepladsområde (%<PRIu64> byte) er meget lille, tilgængelige LUKS2-nøglepladsantal er meget begrænset.\n"
 1375 
 1376 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1047 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1185
 1377 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1246 lib/luks2/luks2_keyslot_luks2.c:92
 1378 #: lib/luks2/luks2_keyslot_luks2.c:114
 1379 #, c-format
 1380 msgid "Failed to acquire read lock on device %s."
 1381 msgstr "Kunne ikke indhente læselås på enheden %s."
 1382 
 1383 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1263
 1384 #, c-format
 1385 msgid "Forbidden LUKS2 requirements detected in backup %s."
 1386 msgstr "Forbudt LUKS2-krav registreret i sikkerhedskopien %s."
 1387 
 1388 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1304
 1389 msgid "Data offset differ on device and backup, restore failed."
 1390 msgstr "Dataforskydning er forskellig på enhed eller sikkerhedskopi, gendannelse mislykkedes."
 1391 
 1392 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1310
 1393 msgid "Binary header with keyslot areas size differ on device and backup, restore failed."
 1394 msgstr "Binær teksthoved med nøglepladsområdestørrelse er forskellige på enhed eller sikkerhedskopi, gendannelse mislykkedes."
 1395 
 1396 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1317
 1397 #, c-format
 1398 msgid "Device %s %s%s%s%s"
 1399 msgstr "Enheden %s %s%s%s%s"
 1400 
 1401 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1318
 1402 msgid "does not contain LUKS2 header. Replacing header can destroy data on that device."
 1403 msgstr "indeholder ikke LUKS2-teksthoveder. Erstatning af teksthoved kan ødelægge data på den enhed."
 1404 
 1405 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1319
 1406 msgid "already contains LUKS2 header. Replacing header will destroy existing keyslots."
 1407 msgstr "indeholder allerede LUKS2-teksthoveder. Erstatning af teksthoveder vil ødelægge eksisterende nøglepladser."
 1408 
 1409 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1321
 1410 msgid ""
 1411 "\n"
 1412 "WARNING: unknown LUKS2 requirements detected in real device header!\n"
 1413 "Replacing header with backup may corrupt the data on that device!"
 1414 msgstr ""
 1415 "\n"
 1416 "ADVARSEL: Ukendte LUKS2-krav registreret i reel enhedsteksthoved!\n"
 1417 "Erstatning af teksthoved med sikkerhedskopi kan ødelægge data på den enhed!"
 1418 
 1419 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1323
 1420 msgid ""
 1421 "\n"
 1422 "WARNING: Unfinished offline reencryption detected on the device!\n"
 1423 "Replacing header with backup may corrupt data."
 1424 msgstr ""
 1425 "\n"
 1426 "ADVARSEL: Ufærdig frakoblet omkryptering registreret på enheden!\n"
 1427 "Erstatning af teksthoved med sikkerhedskopi kan ødelægge data."
 1428 
 1429 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1421
 1430 #, c-format
 1431 msgid "Ignored unknown flag %s."
 1432 msgstr "Ignorerede ukendt flag %s."
 1433 
 1434 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2216 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1854
 1435 #, c-format
 1436 msgid "Missing key for dm-crypt segment %u"
 1437 msgstr "Manglende nøgle for dm-crypt-segmentet %u"
 1438 
 1439 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2228 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1868
 1440 msgid "Failed to set dm-crypt segment."
 1441 msgstr "Kunne ikke angive dm-crypt-segmentet."
 1442 
 1443 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2234 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1874
 1444 msgid "Failed to set dm-linear segment."
 1445 msgstr "Kunne ikke angive dm-linear-segmentet."
 1446 
 1447 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2361
 1448 msgid "Unsupported device integrity configuration."
 1449 msgstr "Ikke understøttet konfiguration for enhedsintegritet."
 1450 
 1451 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2447
 1452 msgid "Reencryption in-progress. Cannot deactivate device."
 1453 msgstr "Omkryptering i gang. Kan ikke deaktivere enhed."
 1454 
 1455 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2458 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3403
 1456 #, c-format
 1457 msgid "Failed to replace suspended device %s with dm-error target."
 1458 msgstr "Kunne ikke erstatte enheden %s i dvale med dm-error-mål."
 1459 
 1460 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2538
 1461 msgid "Failed to read LUKS2 requirements."
 1462 msgstr "Kunne ikke læse LUKS2-krav."
 1463 
 1464 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2545
 1465 msgid "Unmet LUKS2 requirements detected."
 1466 msgstr "Uopfyldte LUKS2-krav registreret."
 1467 
 1468 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2553
 1469 msgid "Operation incompatible with device marked for legacy reencryption. Aborting."
 1470 msgstr "Operation er ikke kompatibel med enhed markeret for forældet omkryptering. Afbryder."
 1471 
 1472 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2555
 1473 msgid "Operation incompatible with device marked for LUKS2 reencryption. Aborting."
 1474 msgstr "Operation er ikke kompatibel med enhed markeret for LUKS2-omkryptering. Afbryder."
 1475 
 1476 #: lib/luks2/luks2_keyslot.c:563 lib/luks2/luks2_keyslot.c:600
 1477 msgid "Not enough available memory to open a keyslot."
 1478 msgstr "Ikke nok hukommelse tilgængelig til at åbne en nøgleplads."
 1479 
 1480 #: lib/luks2/luks2_keyslot.c:565 lib/luks2/luks2_keyslot.c:602
 1481 msgid "Keyslot open failed."
 1482 msgstr "Åbning af nøgleplads mislykkedes."
 1483 
 1484 #: lib/luks2/luks2_keyslot_luks2.c:53 lib/luks2/luks2_keyslot_luks2.c:108
 1485 #, c-format
 1486 msgid "Cannot use %s-%s cipher for keyslot encryption."
 1487 msgstr "Kan ikke brug %s-%s-krypteringsalgoritmen til nøglepladskryptering."
 1488 
 1489 #: lib/luks2/luks2_keyslot_luks2.c:485
 1490 msgid "No space for new keyslot."
 1491 msgstr "Ingen plads for ny nøgleplads."
 1492 
 1493 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:482
 1494 #, c-format
 1495 msgid "Cannot check status of device with uuid: %s."
 1496 msgstr "Kan ikke kontrollere status for enheden med uuid: %s."
 1497 
 1498 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:508
 1499 msgid "Unable to convert header with LUKSMETA additional metadata."
 1500 msgstr "Kan ikke konvertere teksthoved med yderligere metadata for LUKSMETA."
 1501 
 1502 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:548
 1503 msgid "Unable to move keyslot area. Not enough space."
 1504 msgstr "Kan ikke flytte nøglepladsområde. Ikke nok plads."
 1505 
 1506 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:599
 1507 msgid "Unable to move keyslot area. LUKS2 keyslots area too small."
 1508 msgstr "Kan ikke flytte nøglepladsområde. LUKS2-nøglepladsområdet er for lille."
 1509 
 1510 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:605 lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:889
 1511 msgid "Unable to move keyslot area."
 1512 msgstr "Kan ikke flytte nøglepladsområde."
 1513 
 1514 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:697
 1515 msgid "Cannot convert to LUKS1 format - default segment encryption sector size is not 512 bytes."
 1516 msgstr "Kan ikke konvertere til LUKS1-format - krypteringssektorstørrelsen for standardsegmenter er ikke 512 byte."
 1517 
 1518 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:705
 1519 msgid "Cannot convert to LUKS1 format - key slot digests are not LUKS1 compatible."
 1520 msgstr "Kan ikke konverterer til LUKS1-format - nøglepladssammendrag er ikke LUKS1-kompatibel."
 1521 
 1522 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:717
 1523 #, c-format
 1524 msgid "Cannot convert to LUKS1 format - device uses wrapped key cipher %s."
 1525 msgstr ""
 1526 "Kan ikke konverterer til LUKS1-format - enheden bruger omsluttet\n"
 1527 "nøglekrypteringsalgoritme %s."
 1528 
 1529 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:725
 1530 #, c-format
 1531 msgid "Cannot convert to LUKS1 format - LUKS2 header contains %u token(s)."
 1532 msgstr ""
 1533 "Kan ikke konverterer til LUKS1-format - LUKS2-teksthoved indeholder\n"
 1534 "%u symboler (tokens)."
 1535 
 1536 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:739
 1537 #, c-format
 1538 msgid "Cannot convert to LUKS1 format - keyslot %u is in invalid state."
 1539 msgstr "Kan ikke konvertere til LUKS1-format - nøgleplads %u er i ugyldig tilstand."
 1540 
 1541 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:744
 1542 #, c-format
 1543 msgid "Cannot convert to LUKS1 format - slot %u (over maximum slots) is still active."
 1544 msgstr ""
 1545 "Kan ikke konverterer til LUKS1-format - plads %u (over maksimalt antal pladser)\n"
 1546 "er stadig aktiv."
 1547 
 1548 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:749
 1549 #, c-format
 1550 msgid "Cannot convert to LUKS1 format - keyslot %u is not LUKS1 compatible."
 1551 msgstr ""
 1552 "Kan ikke konvertere til LUKS1-format - nøglepladsen %u er ikke\n"
 1553 "LUKS1-kompatibel."
 1554 
 1555 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:998
 1556 #, c-format
 1557 msgid "Hotzone size must be multiple of calculated zone alignment (%zu bytes)."
 1558 msgstr "Hotzonestørrelsen skal være et multiplum af beregnet zonejustering (%zu byte)."
 1559 
 1560 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1003
 1561 #, c-format
 1562 msgid "Device size must be multiple of calculated zone alignment (%zu bytes)."
 1563 msgstr "Enhedsstørrelsen skal være et multiplum af beregnet zonejustering (%zu byte)."
 1564 
 1565 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1047
 1566 #, c-format
 1567 msgid "Unsupported resilience mode %s"
 1568 msgstr "Resilience-tilstanden %s er ikke understøttet"
 1569 
 1570 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1264 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1419
 1571 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1502 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1536
 1572 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3238
 1573 msgid "Failed to initialize old segment storage wrapper."
 1574 msgstr "Kunne ikke initialisere gammelt lageromslag for segmentet."
 1575 
 1576 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1278 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1397
 1577 msgid "Failed to initialize new segment storage wrapper."
 1578 msgstr "Kunne ikke initialisere nyt lageromslag for segmentet."
 1579 
 1580 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1446
 1581 msgid "Failed to read checksums for current hotzone."
 1582 msgstr "Kunne ikke læse kontrolsummer for nuværende hotzone."
 1583 
 1584 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1453 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3246
 1585 #, c-format
 1586 msgid "Failed to read hotzone area starting at %<PRIu64>."
 1587 msgstr "Kunne ikke læse hotzone-område startende på %<PRIu64>."
 1588 
 1589 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1472
 1590 #, c-format
 1591 msgid "Failed to decrypt sector %zu."
 1592 msgstr "Kunne ikke dekryptere sektor %zu."
 1593 
 1594 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1478
 1595 #, c-format
 1596 msgid "Failed to recover sector %zu."
 1597 msgstr "Kunne ikke gendanne sektor %zu."
 1598 
 1599 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1967
 1600 #, c-format
 1601 msgid "Source and target device sizes don't match. Source %<PRIu64>, target: %<PRIu64>."
 1602 msgstr "Størrelsen på kilde- og målenhed er forskellig. Kilde %<PRIu64>, mål: %<PRIu64>."
 1603 
 1604 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2065
 1605 #, c-format
 1606 msgid "Failed to activate hotzone device %s."
 1607 msgstr "Kunne ikke køre aktivere hotzone-enheden %s."
 1608 
 1609 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2082
 1610 #, c-format
 1611 msgid "Failed to activate overlay device %s with actual origin table."
 1612 msgstr "Kunne ikke aktivere overlagsenheden %s med faktiske origin-tabel."
 1613 
 1614 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2089
 1615 #, c-format
 1616 msgid "Failed to load new mapping for device %s."
 1617 msgstr "Kunne ikke indlæse ny oversættelse for enheden %s."
 1618 
 1619 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2160
 1620 msgid "Failed to refresh reencryption devices stack."
 1621 msgstr "Kunne ikke opdatere omkrypteringsenhedsstakken."
 1622 
 1623 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2313
 1624 msgid "Failed to set new keyslots area size."
 1625 msgstr "Kunne ikke angive områdestørrelse for nye nøglepladser."
 1626 
 1627 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2417
 1628 #, c-format
 1629 msgid "Data shift is not aligned to requested encryption sector size (%<PRIu32> bytes)."
 1630 msgstr "Dataflytning er ikke justeret til den anmodede krypteringssektorstørrelse (%<PRIu32> byte)."
 1631 
 1632 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2438
 1633 #, c-format
 1634 msgid "Data device is not aligned to requested encryption sector size (%<PRIu32> bytes)."
 1635 msgstr "Datanhed er ikke justeret til den anmodede krypteringssektorstørrelse (%<PRIu32> byte)."
 1636 
 1637 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2459
 1638 #, c-format
 1639 msgid "Data shift (%<PRIu64> sectors) is less than future data offset (%<PRIu64> sectors)."
 1640 msgstr "Dataskift (%<PRIu64> sektorer) er mindre end fremtidig dataforskydning (%<PRIu64> sektorer)."
 1641 
 1642 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2465 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2905
 1643 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2926
 1644 #, c-format
 1645 msgid "Failed to open %s in exclusive mode (already mapped or mounted)."
 1646 msgstr "Kan ikke åbne %s i eksklusiv tilstand (allerede kortlagt eller monteret)."
 1647 
 1648 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2634
 1649 msgid "Device not marked for LUKS2 reencryption."
 1650 msgstr "Enhed er ikke markeret for LUKS2-omkryptering."
 1651 
 1652 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2651 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3533
 1653 msgid "Failed to load LUKS2 reencryption context."
 1654 msgstr "Kunne ikke indlæse LUKS2-omkrypteringskontekst."
 1655 
 1656 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2731
 1657 msgid "Failed to get reencryption state."
 1658 msgstr "Kunne ikke indhente omkrypteringstilstand."
 1659 
 1660 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2735 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3019
 1661 msgid "Device is not in reencryption."
 1662 msgstr "Enheden er ikke under omkryptering."
 1663 
 1664 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2742 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3026
 1665 msgid "Reencryption process is already running."
 1666 msgstr "Omkrypteringsproces er allerede i gang."
 1667 
 1668 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2744 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3028
 1669 msgid "Failed to acquire reencryption lock."
 1670 msgstr "Kunne ikke indhente omkrypteringslås."
 1671 
 1672 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2762
 1673 msgid "Cannot proceed with reencryption. Run reencryption recovery first."
 1674 msgstr "Kan ikke fortsætte med omkryptering. Kør omkrypteringsgendannelse først."
 1675 
 1676 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2876
 1677 msgid "Active device size and requested reencryption size don't match."
 1678 msgstr "Aktiv enhedsstørrelse og anmodet sektorstørrelse er forskellige."
 1679 
 1680 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2890
 1681 msgid "Illegal device size requested in reencryption parameters."
 1682 msgstr "Ugyldig enhedsstørrelse i omkrypteringsparametrene."
 1683 
 1684 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2960
 1685 msgid "Reencryption in-progress. Cannot perform recovery."
 1686 msgstr "Omkryptering er i gang. Kan ikke udføre gendannelse."
 1687 
 1688 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3116
 1689 msgid "LUKS2 reencryption already initialized in metadata."
 1690 msgstr "LUKS2-omkryptering er allerede initialiseret i metadata."
 1691 
 1692 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3123
 1693 msgid "Failed to initialize LUKS2 reencryption in metadata."
 1694 msgstr "Kunne ikke initialisere LUKS2-omkryptering i metadata."
 1695 
 1696 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3212
 1697 msgid "Failed to set device segments for next reencryption hotzone."
 1698 msgstr "Kunne ikke angive enhedssegmenter for næste omkrypteringshotzone."
 1699 
 1700 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3254
 1701 msgid "Failed to write reencryption resilience metadata."
 1702 msgstr "Kunne ikke skrive resilience-metadata for omkryptering."
 1703 
 1704 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3261
 1705 msgid "Decryption failed."
 1706 msgstr "Dekryptering mislykkedes."
 1707 
 1708 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3266
 1709 #, c-format
 1710 msgid "Failed to write hotzone area starting at %<PRIu64>."
 1711 msgstr "Kunne ikke skrive hotzoneområde startende på %<PRIu64>."
 1712 
 1713 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3271
 1714 msgid "Failed to sync data."
 1715 msgstr "Kunne ikke synkronisere data."
 1716 
 1717 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3279
 1718 msgid "Failed to update metadata after current reencryption hotzone completed."
 1719 msgstr "Kunne ikke opdatere metadata efter nuværende omkrypteringshotzone var fuldført."
 1720 
 1721 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3346
 1722 msgid "Failed to write LUKS2 metadata."
 1723 msgstr "Kunne ikke skrive LUKS2-metadata."
 1724 
 1725 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3369
 1726 msgid "Failed to wipe backup segment data."
 1727 msgstr "Kunne ikke rydde segmentdata for sikkerhedskopien."
 1728 
 1729 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3375
 1730 #, fuzzy, c-format
 1731 msgid "Failed to remove unused (unbound) keyslot %d."
 1732 msgstr "Kunne ikke tildele symbolet %d til nøglepladsen %d."
 1733 
 1734 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3385
 1735 #, fuzzy
 1736 msgid "Failed to remove reencryption keyslot."
 1737 msgstr "Kunne ikke indhente omkrypteringslås."
 1738 
 1739 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3395
 1740 #, c-format
 1741 msgid "Fatal error while reencrypting chunk starting at %<PRIu64>, %<PRIu64> sectors long."
 1742 msgstr "Der opstod en fatal fejl under omkryptering af kodestump startende på %<PRIu64>, %<PRIu64> sektorer i alt."
 1743 
 1744 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3399
 1745 #, fuzzy
 1746 msgid "Online reencryption failed."
 1747 msgstr "Dekryptering mislykkedes."
 1748 
 1749 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3404
 1750 msgid "Do not resume the device unless replaced with error target manually."
 1751 msgstr "Genaktiver ikke enheden med mindre erstattet med fejlmål manuelt."
 1752 
 1753 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3458
 1754 msgid "Cannot proceed with reencryption. Unexpected reencryption status."
 1755 msgstr "Kan ikke fortsætte med omkryptering. Uventet omkrypteringsstatus."
 1756 
 1757 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3464
 1758 msgid "Missing or invalid reencrypt context."
 1759 msgstr "Manglende eller ugyldig omkrypteringskontekst."
 1760 
 1761 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3471
 1762 msgid "Failed to initialize reencryption device stack."
 1763 msgstr "Kunne ikke initialisere enhedsstak for omkryptering."
 1764 
 1765 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3499 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3546
 1766 msgid "Failed to update reencryption context."
 1767 msgstr "Kunne ikke opdatere omkrypteringskontekst."
 1768 
 1769 #: lib/luks2/luks2_reencrypt_digest.c:376
 1770 #, fuzzy
 1771 msgid "Reencryption metadata is invalid."
 1772 msgstr "Nøglepladsen %d er ugyldig."
 1773 
 1774 #: src/cryptsetup.c:108
 1775 msgid "Can't do passphrase verification on non-tty inputs."
 1776 msgstr "Kan ikke udføre verificering af adgangsfrase på ikke-tty-inddata."
 1777 
 1778 #: src/cryptsetup.c:171
 1779 msgid "Keyslot encryption parameters can be set only for LUKS2 device."
 1780 msgstr "Parametre til kryptering af nøgleplads kan kun angives for LUKS2-enhed."
 1781 
 1782 #: src/cryptsetup.c:198
 1783 #, c-format
 1784 msgid "Enter token PIN:"
 1785 msgstr ""
 1786 
 1787 #: src/cryptsetup.c:200
 1788 #, c-format
 1789 msgid "Enter token %d PIN:"
 1790 msgstr ""
 1791 
 1792 #: src/cryptsetup.c:245 src/cryptsetup.c:1057 src/cryptsetup.c:1450
 1793 #: src/cryptsetup.c:3337 src/cryptsetup_reencrypt.c:700
 1794 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:770
 1795 msgid "No known cipher specification pattern detected."
 1796 msgstr "Ikke kendt specifikationsmønster for krypteringsalgoritme registreret."
 1797 
 1798 #: src/cryptsetup.c:253
 1799 msgid "WARNING: The --hash parameter is being ignored in plain mode with keyfile specified.\n"
 1800 msgstr "ADVARSEL: Parameteren --hash bliver ignoreret i ren (plain) tilstand med nøglefil specificeret.\n"
 1801 
 1802 #: src/cryptsetup.c:261
 1803 msgid "WARNING: The --keyfile-size option is being ignored, the read size is the same as the encryption key size.\n"
 1804 msgstr "ADVARSEL: Tilvalget --keyfile-size bliver ignoreret, læsestørrelsen er den samme som størrelsen for krypteringsnøglen.\n"
 1805 
 1806 #: src/cryptsetup.c:301
 1807 #, c-format
 1808 msgid "Detected device signature(s) on %s. Proceeding further may damage existing data."
 1809 msgstr "Registrerede enhedssignaturer på %s. Videre behandling kan beskadige eksisterende data."
 1810 
 1811 #: src/cryptsetup.c:307 src/cryptsetup.c:1188 src/cryptsetup.c:1236
 1812 #: src/cryptsetup.c:1302 src/cryptsetup.c:1427 src/cryptsetup.c:1500
 1813 #: src/cryptsetup.c:2148 src/cryptsetup.c:2854 src/cryptsetup.c:2976
 1814 #: src/integritysetup.c:176
 1815 msgid "Operation aborted.\n"
 1816 msgstr "Operation afbrudt.\n"
 1817 
 1818 #: src/cryptsetup.c:375
 1819 msgid "Option --key-file is required."
 1820 msgstr "Tilvalget --key-file er krævet."
 1821 
 1822 #: src/cryptsetup.c:426
 1823 msgid "Enter VeraCrypt PIM: "
 1824 msgstr "Indtast VeraCrypt-PIM: "
 1825 
 1826 #: src/cryptsetup.c:435
 1827 msgid "Invalid PIM value: parse error."
 1828 msgstr "Ugyldig PIM-værdi: fortolkningsfejl."
 1829 
 1830 #: src/cryptsetup.c:438
 1831 msgid "Invalid PIM value: 0."
 1832 msgstr "Ugyldig PIM-værdi: 0."
 1833 
 1834 #: src/cryptsetup.c:441
 1835 msgid "Invalid PIM value: outside of range."
 1836 msgstr "Ugyldig PIM-værdi: uden for interval."
 1837 
 1838 #: src/cryptsetup.c:464
 1839 msgid "No device header detected with this passphrase."
 1840 msgstr "Intet enhedsteksthoved registreret med denne adgangsfrase."
 1841 
 1842 #: src/cryptsetup.c:537
 1843 #, c-format
 1844 msgid "Device %s is not a valid BITLK device."
 1845 msgstr "Enheden %s er ikke en gyldig BITLK-enhed."
 1846 
 1847 #: src/cryptsetup.c:545
 1848 #, fuzzy
 1849 msgid "Cannot determine volume key size for BITLK, please use --key-size option."
 1850 msgstr "Kan ikke bestemme nøglestørrelsen på diskenheden for LUKS uden nøglepladser, brug venligst tilvalget --key-size."
 1851 
 1852 #: src/cryptsetup.c:588
 1853 msgid ""
 1854 "Header dump with volume key is sensitive information\n"
 1855 "which allows access to encrypted partition without passphrase.\n"
 1856 "This dump should be always stored encrypted on safe place."
 1857 msgstr ""
 1858 "Teksthoveddump med diskenhedsnøgle er sensitiv information\n"
 1859 "som giver adgang til krypteret partition uden adgangsfrase.\n"
 1860 "Dette dump bør altid lagres krypteret et sikkert sted."
 1861 
 1862 #: src/cryptsetup.c:661 src/cryptsetup.c:2174
 1863 #, fuzzy
 1864 msgid ""
 1865 "The header dump with volume key is sensitive information\n"
 1866 "that allows access to encrypted partition without a passphrase.\n"
 1867 "This dump should be stored encrypted in a safe place."
 1868 msgstr ""
 1869 "Teksthoveddump med diskenhedsnøgle er sensitiv information\n"
 1870 "som giver adgang til krypteret partition uden adgangsfrase.\n"
 1871 "Dette dump bør altid lagres krypteret et sikkert sted."
 1872 
 1873 #: src/cryptsetup.c:756 src/veritysetup.c:318 src/integritysetup.c:313
 1874 #, c-format
 1875 msgid "Device %s is still active and scheduled for deferred removal.\n"
 1876 msgstr "Enheden %s er stadig aktiv og planlagt til udskudt fjernelse.\n"
 1877 
 1878 #: src/cryptsetup.c:790
 1879 msgid "Resize of active device requires volume key in keyring but --disable-keyring option is set."
 1880 msgstr "Ændring af størrelse på aktiv enhed kræver diskenhedsnøgle i nøglering men tilvalget --disable-keyring er ikke angivet."
 1881 
 1882 #: src/cryptsetup.c:936
 1883 msgid "Benchmark interrupted."
 1884 msgstr "Sammenligning afbrudt."
 1885 
 1886 #: src/cryptsetup.c:957
 1887 #, c-format
 1888 msgid "PBKDF2-%-9s   N/A\n"
 1889 msgstr "PBKDF2-%-9s   -\n"
 1890 
 1891 #: src/cryptsetup.c:959
 1892 #, c-format
 1893 msgid "PBKDF2-%-9s %7u iterations per second for %zu-bit key\n"
 1894 msgstr "PBKDF2-%-9s %7u iterationer per sekund for %zu-bit nøgle\n"
 1895 
 1896 #: src/cryptsetup.c:973
 1897 #, c-format
 1898 msgid "%-10s N/A\n"
 1899 msgstr "%-10s .\n"
 1900 
 1901 #: src/cryptsetup.c:975
 1902 #, c-format
 1903 msgid "%-10s %4u iterations, %5u memory, %1u parallel threads (CPUs) for %zu-bit key (requested %u ms time)\n"
 1904 msgstr "%-10s %4u iterationer, %5u hukommelse, %1u parallelle tråde (CPU'er) for %zu-bit nøgle (anmodet %u ms time)\n"
 1905 
 1906 #: src/cryptsetup.c:999
 1907 msgid "Result of benchmark is not reliable."
 1908 msgstr "Sammenligningens resultat er ikke troværdigt."
 1909 
 1910 #: src/cryptsetup.c:1049
 1911 msgid "# Tests are approximate using memory only (no storage IO).\n"
 1912 msgstr "# Test bruger kun hukommelse omtrentlig (ingen lager-IO).\n"
 1913 
 1914 #. TRANSLATORS: The string is header of a table and must be exactly (right side) aligned.
 1915 #: src/cryptsetup.c:1069
 1916 #, c-format
 1917 msgid "#%*s Algorithm |    Key |   Encryption |   Decryption\n"
 1918 msgstr "#%*s Algoritme |   Nøgle |   Kryptering |  Dekryptering\n"
 1919 
 1920 #: src/cryptsetup.c:1073
 1921 #, fuzzy, c-format
 1922 msgid "Cipher %s (with %i bits key) is not available."
 1923 msgstr "Krypteringsalgoritmen %s-%s (nøglestørrelse %zd bit) er ikke tilgængelig."
 1924 
 1925 #. TRANSLATORS: The string is header of a table and must be exactly (right side) aligned.
 1926 #: src/cryptsetup.c:1092
 1927 msgid "#   Algorithm |    Key |   Encryption |   Decryption\n"
 1928 msgstr "#   Algoritme |    Nøgle |  Kryptering |  Dekryptering\n"
 1929 
 1930 #: src/cryptsetup.c:1103
 1931 msgid "N/A"
 1932 msgstr "-"
 1933 
 1934 #: src/cryptsetup.c:1185
 1935 msgid ""
 1936 "Unprotected LUKS2 reencryption metadata detected. Please verify the reencryption operation is desirable (see luksDump output)\n"
 1937 "and continue (upgrade metadata) only if you acknowledge the operation as genuine."
 1938 msgstr ""
 1939 
 1940 #: src/cryptsetup.c:1191
 1941 #, fuzzy
 1942 msgid "Enter passphrase to protect and uppgrade reencryption metadata: "
 1943 msgstr "Indtast adgangsfrase for omkrypteringsgendannelse: "
 1944 
 1945 #: src/cryptsetup.c:1235
 1946 msgid "Really proceed with LUKS2 reencryption recovery?"
 1947 msgstr "Fortsæt med LUKS2-omkrypteringsgendannelse?"
 1948 
 1949 #: src/cryptsetup.c:1244
 1950 #, fuzzy
 1951 msgid "Enter passphrase to verify reencryption metadata digest: "
 1952 msgstr "Indtast adgangsfrase for omkrypteringsgendannelse: "
 1953 
 1954 #: src/cryptsetup.c:1246
 1955 msgid "Enter passphrase for reencryption recovery: "
 1956 msgstr "Indtast adgangsfrase for omkrypteringsgendannelse: "
 1957 
 1958 #: src/cryptsetup.c:1301
 1959 msgid "Really try to repair LUKS device header?"
 1960 msgstr "Skal LUKS-enhedsteksthovedet forsøges repareres?"
 1961 
 1962 #: src/cryptsetup.c:1326 src/integritysetup.c:90
 1963 msgid ""
 1964 "Wiping device to initialize integrity checksum.\n"
 1965 "You can interrupt this by pressing CTRL+c (rest of not wiped device will contain invalid checksum).\n"
 1966 msgstr ""
 1967 "Rydder enhed for at initialisere integritetskontrolsum.\n"
 1968 "Du kan afbryde dette ved at trykke på CTRL+c (resten af ikke ryddet enhed vil indeholder ugyldig kontrolsum).\n"
 1969 
 1970 #: src/cryptsetup.c:1348 src/integritysetup.c:112
 1971 #, c-format
 1972 msgid "Cannot deactivate temporary device %s."
 1973 msgstr "Kan ikke deaktivere midlertidig enhed %s."
 1974 
 1975 #: src/cryptsetup.c:1412
 1976 msgid "Integrity option can be used only for LUKS2 format."
 1977 msgstr "Integritetstilvalg kan kun bruges for LUKS2-format."
 1978 
 1979 #: src/cryptsetup.c:1417 src/cryptsetup.c:1477
 1980 msgid "Unsupported LUKS2 metadata size options."
 1981 msgstr "Indstillinger for LUKS2-metadatastørrelse er ikke understøttet."
 1982 
 1983 #: src/cryptsetup.c:1426
 1984 msgid "Header file does not exist, do you want to create it?"
 1985 msgstr ""
 1986 
 1987 #: src/cryptsetup.c:1434
 1988 #, c-format
 1989 msgid "Cannot create header file %s."
 1990 msgstr "Kan ikke oprette teksthovedfilen %s."
 1991 
 1992 #: src/cryptsetup.c:1457 src/integritysetup.c:138 src/integritysetup.c:146
 1993 #: src/integritysetup.c:155 src/integritysetup.c:230 src/integritysetup.c:238
 1994 #: src/integritysetup.c:248
 1995 msgid "No known integrity specification pattern detected."
 1996 msgstr "Ikke kendt specifikationsmønster for krypteringsalgoritme registreret."
 1997 
 1998 #: src/cryptsetup.c:1470
 1999 #, c-format
 2000 msgid "Cannot use %s as on-disk header."
 2001 msgstr "Kan ikke bruge %s på on-disk-teksthoved."
 2002 
 2003 #: src/cryptsetup.c:1494 src/integritysetup.c:170
 2004 #, c-format
 2005 msgid "This will overwrite data on %s irrevocably."
 2006 msgstr "Dette vil uigenkaldeligt overskrive data på %s."
 2007 
 2008 #: src/cryptsetup.c:1527 src/cryptsetup.c:1863 src/cryptsetup.c:1928
 2009 #: src/cryptsetup.c:2030 src/cryptsetup.c:2096 src/cryptsetup_reencrypt.c:530
 2010 msgid "Failed to set pbkdf parameters."
 2011 msgstr "Kunne ikke angive pbkdf-parametre."
 2012 
 2013 #: src/cryptsetup.c:1612
 2014 msgid "Reduced data offset is allowed only for detached LUKS header."
 2015 msgstr "Reduceret dataforskydning er kun tilladt for frakoblet LUKS-teksthoved."
 2016 
 2017 #: src/cryptsetup.c:1623 src/cryptsetup.c:1934
 2018 msgid "Cannot determine volume key size for LUKS without keyslots, please use --key-size option."
 2019 msgstr "Kan ikke bestemme nøglestørrelsen på diskenheden for LUKS uden nøglepladser, brug venligst tilvalget --key-size."
 2020 
 2021 #: src/cryptsetup.c:1668
 2022 msgid "Device activated but cannot make flags persistent."
 2023 msgstr "Enhed aktiveret men kan ikke gøre flag vedvarende."
 2024 
 2025 #: src/cryptsetup.c:1747 src/cryptsetup.c:1815
 2026 #, c-format
 2027 msgid "Keyslot %d is selected for deletion."
 2028 msgstr "Nøgleplads %d valgt for sletning."
 2029 
 2030 #: src/cryptsetup.c:1759 src/cryptsetup.c:1819
 2031 msgid "This is the last keyslot. Device will become unusable after purging this key."
 2032 msgstr "Dette er den sidste nøgleplads. Enheden vil blive ubrugelig efter fjernelse af denne nøgle."
 2033 
 2034 #: src/cryptsetup.c:1760
 2035 msgid "Enter any remaining passphrase: "
 2036 msgstr "Indtast en eventuel tilbageværende adgangsfrase: "
 2037 
 2038 #: src/cryptsetup.c:1761 src/cryptsetup.c:1821
 2039 msgid "Operation aborted, the keyslot was NOT wiped.\n"
 2040 msgstr "Operation afbrudt, nøglepladsen var IKKE ryddet.\n"
 2041 
 2042 #: src/cryptsetup.c:1797
 2043 msgid "Enter passphrase to be deleted: "
 2044 msgstr "Indtast adgangsfrase som skal slettes: "
 2045 
 2046 #: src/cryptsetup.c:1877 src/cryptsetup.c:1949 src/cryptsetup.c:1983
 2047 msgid "Enter new passphrase for key slot: "
 2048 msgstr "Indtast ny adgangsfrase for nøgleplads: "
 2049 
 2050 #: src/cryptsetup.c:1966 src/cryptsetup_reencrypt.c:1328
 2051 #, c-format
 2052 msgid "Enter any existing passphrase: "
 2053 msgstr "Indtast en eventuel eksisterende adgangsfrase: "
 2054 
 2055 #: src/cryptsetup.c:2034
 2056 msgid "Enter passphrase to be changed: "
 2057 msgstr "Indtast adgangsfrase som skal ændres: "
 2058 
 2059 #: src/cryptsetup.c:2050 src/cryptsetup_reencrypt.c:1314
 2060 msgid "Enter new passphrase: "
 2061 msgstr "Indtast ny adgangsfrase: "
 2062 
 2063 #: src/cryptsetup.c:2100
 2064 msgid "Enter passphrase for keyslot to be converted: "
 2065 msgstr "Indtast adgangsfrase for nøgleplads til konvertering: "
 2066 
 2067 #: src/cryptsetup.c:2124
 2068 msgid "Only one device argument for isLuks operation is supported."
 2069 msgstr "Kun et enhedsargument for isLuks-operation er understøttet."
 2070 
 2071 #: src/cryptsetup.c:2239
 2072 #, fuzzy, c-format
 2073 msgid "Keyslot %d does not contain unbound key."
 2074 msgstr "Nøglepladsen %d er ikke aktiv."
 2075 
 2076 #: src/cryptsetup.c:2244
 2077 #, fuzzy
 2078 msgid ""
 2079 "The header dump with unbound key is sensitive information.\n"
 2080 "This dump should be stored encrypted in a safe place."
 2081 msgstr ""
 2082 "Teksthoveddump med diskenhedsnøgle er sensitiv information\n"
 2083 "som giver adgang til krypteret partition uden adgangsfrase.\n"
 2084 "Dette dump bør altid lagres krypteret et sikkert sted."
 2085 
 2086 #: src/cryptsetup.c:2335 src/cryptsetup.c:2363
 2087 #, fuzzy, c-format
 2088 msgid "%s is not active %s device name."
 2089 msgstr "%s er ikke en cryptsetup-håndteret enhed."
 2090 
 2091 #: src/cryptsetup.c:2358
 2092 #, c-format
 2093 msgid "%s is not active LUKS device name or header is missing."
 2094 msgstr ""
 2095 
 2096 #: src/cryptsetup.c:2396 src/cryptsetup.c:2415
 2097 msgid "Option --header-backup-file is required."
 2098 msgstr "Tilvalget --header-backup-file er krævet."
 2099 
 2100 #: src/cryptsetup.c:2446
 2101 #, c-format
 2102 msgid "%s is not cryptsetup managed device."
 2103 msgstr "%s er ikke en cryptsetup-håndteret enhed."
 2104 
 2105 #: src/cryptsetup.c:2457
 2106 #, c-format
 2107 msgid "Refresh is not supported for device type %s"
 2108 msgstr "Opdater er ikke understøttet for enhedstypen %s"
 2109 
 2110 #: src/cryptsetup.c:2503
 2111 #, c-format
 2112 msgid "Unrecognized metadata device type %s."
 2113 msgstr "Metadataenhedstypen %s blev ikke genkendt."
 2114 
 2115 #: src/cryptsetup.c:2505
 2116 msgid "Command requires device and mapped name as arguments."
 2117 msgstr "Kommandoen kræver enhedsnavn og oversat navn som argumenter."
 2118 
 2119 #: src/cryptsetup.c:2526
 2120 #, c-format
 2121 msgid ""
 2122 "This operation will erase all keyslots on device %s.\n"
 2123 "Device will become unusable after this operation."
 2124 msgstr ""
 2125 "Denne operation vil slette alle nøglepladser på enheden %s.\n"
 2126 "Enheden vil blive ubrugelig efter denne operation."
 2127 
 2128 #: src/cryptsetup.c:2533
 2129 msgid "Operation aborted, keyslots were NOT wiped.\n"
 2130 msgstr "Operation afbrudt, nøglepladser blev IKKE fjernet (wiped).\n"
 2131 
 2132 #: src/cryptsetup.c:2572
 2133 msgid "Invalid LUKS type, only luks1 and luks2 are supported."
 2134 msgstr "Ugyldig LUKS-type, kun luks1 og luks2 er understøttet."
 2135 
 2136 #: src/cryptsetup.c:2588
 2137 #, c-format
 2138 msgid "Device is already %s type."
 2139 msgstr "Enheden er allerede %s-type."
 2140 
 2141 #: src/cryptsetup.c:2595
 2142 #, c-format
 2143 msgid "This operation will convert %s to %s format.\n"
 2144 msgstr "Denne operation vil konvertere %s til %s-format.\n"
 2145 
 2146 #: src/cryptsetup.c:2598
 2147 msgid "Operation aborted, device was NOT converted.\n"
 2148 msgstr "Operation afbrudt, enheden blev IKKE konverteret.\n"
 2149 
 2150 #: src/cryptsetup.c:2638
 2151 msgid "Option --priority, --label or --subsystem is missing."
 2152 msgstr "Tilvalget --priority, --label eller --subsystem mangler."
 2153 
 2154 #: src/cryptsetup.c:2672 src/cryptsetup.c:2709 src/cryptsetup.c:2729
 2155 #, c-format
 2156 msgid "Token %d is invalid."
 2157 msgstr "Symbolet %d er ugyldigt."
 2158 
 2159 #: src/cryptsetup.c:2675 src/cryptsetup.c:2732
 2160 #, c-format
 2161 msgid "Token %d in use."
 2162 msgstr "Symbolet %d er i brug."
 2163 
 2164 #: src/cryptsetup.c:2687
 2165 #, c-format
 2166 msgid "Failed to add luks2-keyring token %d."
 2167 msgstr "Kunne ikke tilføje luks2-keyringsymbolet %d."
 2168 
 2169 #: src/cryptsetup.c:2695 src/cryptsetup.c:2758
 2170 #, c-format
 2171 msgid "Failed to assign token %d to keyslot %d."
 2172 msgstr "Kunne ikke tildele symbolet %d til nøglepladsen %d."
 2173 
 2174 #: src/cryptsetup.c:2712
 2175 #, c-format
 2176 msgid "Token %d is not in use."
 2177 msgstr "Symbolet %d er ikke i brug."
 2178 
 2179 #: src/cryptsetup.c:2749
 2180 msgid "Failed to import token from file."
 2181 msgstr "Kunne ikke importere symbol fra fil."
 2182 
 2183 #: src/cryptsetup.c:2774
 2184 #, c-format
 2185 msgid "Failed to get token %d for export."
 2186 msgstr "Kunne ikke indhente symbolet %d for eksport."
 2187 
 2188 #: src/cryptsetup.c:2838
 2189 #, c-format
 2190 msgid "Auto-detected active dm device '%s' for data device %s.\n"
 2191 msgstr "Automatisk registreret aktiv dm-enhed »%s« for dataenheden %s.\n"
 2192 
 2193 #: src/cryptsetup.c:2842
 2194 #, c-format
 2195 msgid "Device %s is not a block device.\n"
 2196 msgstr "Enheden %s er ikke en blokenhed.\n"
 2197 
 2198 #: src/cryptsetup.c:2844
 2199 #, c-format
 2200 msgid "Failed to auto-detect device %s holders."
 2201 msgstr "Kunne ikke automatisk registrere enheds-%s-holdere."
 2202 
 2203 #: src/cryptsetup.c:2848
 2204 #, c-format
 2205 msgid ""
 2206 "Unable to decide if device %s is activated or not.\n"
 2207 "Are you sure you want to proceed with reencryption in offline mode?\n"
 2208 "It may lead to data corruption if the device is actually activated.\n"
 2209 "To run reencryption in online mode, use --active-name parameter instead.\n"
 2210 msgstr ""
 2211 "Kan ikke afklare om enheden %s er aktiv eller ej.\n"
 2212 "Er du sikker på, at du ønsker at fortsætte med omkryptering i frakoblet\n"
 2213 "tilstand?\n"
 2214 "Det kan medføre dataødelæggelse, hvis enheden aktiveres.\n"
 2215 "For at afvikle omkryptering i frakoblet tilstand bruges parameteren\n"
 2216 "--active-name.\n"
 2217 
 2218 #: src/cryptsetup.c:2930
 2219 msgid "Encryption is supported only for LUKS2 format."
 2220 msgstr "Kryptering er kun understøttet for formatet LUKS2."
 2221 
 2222 #: src/cryptsetup.c:2935
 2223 msgid "Encryption without detached header (--header) is not possible without data device size reduction (--reduce-device-size)."
 2224 msgstr "Kryptering uden frakoblet teksthoved (--header) er ikke muligt uden størrelsesreduktion for dataenhed (--reduce-device-size)."
 2225 
 2226 #: src/cryptsetup.c:2940
 2227 msgid "Requested data offset must be less than or equal to half of --reduce-device-size parameter."
 2228 msgstr "Anmodte dataforskydning skal være mindre end eller lig med halvdelen af --reduce-device-size parameter."
 2229 
 2230 #: src/cryptsetup.c:2949
 2231 #, c-format
 2232 msgid "Adjusting --reduce-device-size value to twice the --offset %<PRIu64> (sectors).\n"
 2233 msgstr "Justerer --reduce-device-size value til det dobbelte af --offset %<PRIu64> (sektorer).\n"
 2234 
 2235 #: src/cryptsetup.c:2972
 2236 #, c-format
 2237 msgid "Detected LUKS device on %s. Do you want to encrypt that LUKS device again?"
 2238 msgstr "Registrerede LUKS-enhed på %s. Ønsker du at kryptere den LUKS-enhed igen?"
 2239 
 2240 #: src/cryptsetup.c:2990
 2241 #, c-format
 2242 msgid "Temporary header file %s already exists. Aborting."
 2243 msgstr "Midlertidig teksthovedfil %s findes allerede. Afbryder."
 2244 
 2245 #: src/cryptsetup.c:2992 src/cryptsetup.c:2999
 2246 #, c-format
 2247 msgid "Cannot create temporary header file %s."
 2248 msgstr "Kan ikke oprette midlertidig teksthovedfil %s."
 2249 
 2250 #: src/cryptsetup.c:3024
 2251 msgid "LUKS2 metadata size is larger than data shift value."
 2252 msgstr ""
 2253 
 2254 #: src/cryptsetup.c:3056
 2255 #, fuzzy, c-format
 2256 msgid "Failed to place new header at head of device %s."
 2257 msgstr "Kunne ikke indlæse ny oversættelse for enheden %s."
 2258 
 2259 #: src/cryptsetup.c:3067
 2260 #, c-format
 2261 msgid "%s/%s is now active and ready for online encryption.\n"
 2262 msgstr "%s/%s er nu aktiv og klar til kryptering via nettet.\n"
 2263 
 2264 #: src/cryptsetup.c:3104
 2265 msgid "LUKS2 decryption is supported with detached header device only (with data offset set to 0)."
 2266 msgstr ""
 2267 
 2268 #: src/cryptsetup.c:3238 src/cryptsetup.c:3244
 2269 msgid "Not enough free keyslots for reencryption."
 2270 msgstr "Ikke nok ledige nøglepladser for omkryptering."
 2271 
 2272 #: src/cryptsetup.c:3264 src/cryptsetup_reencrypt.c:1279
 2273 msgid "Key file can be used only with --key-slot or with exactly one key slot active."
 2274 msgstr "Nøglefil kan kun bruges med --key-slot eller med præcis en aktiv nøgleplads."
 2275 
 2276 #: src/cryptsetup.c:3273 src/cryptsetup_reencrypt.c:1326
 2277 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1337
 2278 #, c-format
 2279 msgid "Enter passphrase for key slot %d: "
 2280 msgstr "Indtast adgangsfrase for nøgleplads %d: "
 2281 
 2282 #: src/cryptsetup.c:3282
 2283 #, c-format
 2284 msgid "Enter passphrase for key slot %u: "
 2285 msgstr "Indtast adgangsfrase for nøgleplads %u: "
 2286 
 2287 #: src/cryptsetup.c:3327
 2288 #, c-format
 2289 msgid "Switching data encryption cipher to %s.\n"
 2290 msgstr ""
 2291 
 2292 #: src/cryptsetup.c:3464
 2293 msgid "Command requires device as argument."
 2294 msgstr "Kommandoen kræver enhed som argument."
 2295 
 2296 #: src/cryptsetup.c:3486
 2297 msgid "Only LUKS2 format is currently supported. Please use cryptsetup-reencrypt tool for LUKS1."
 2298 msgstr "Kun formatet LUKS2 er i øjeblikket understøttet. Brug venligst værktøjet cryptsetup-reencrypt for LUKS1."
 2299 
 2300 #: src/cryptsetup.c:3498
 2301 msgid "Legacy offline reencryption already in-progress. Use cryptsetup-reencrypt utility."
 2302 msgstr "Forældet frakoblet omkryptering er allerede i gang. Brug redskabet cryptsetup-reencrypt."
 2303 
 2304 #: src/cryptsetup.c:3508 src/cryptsetup_reencrypt.c:155
 2305 msgid "Reencryption of device with integrity profile is not supported."
 2306 msgstr "Omkryptering af enhed med integritetsprofil er ikke understøttet."
 2307 
 2308 #: src/cryptsetup.c:3516
 2309 msgid "LUKS2 reencryption already initialized. Aborting operation."
 2310 msgstr "LUKS2-omkryptering er allerede initialiseret. Afbryder operation."
 2311 
 2312 #: src/cryptsetup.c:3520
 2313 msgid "LUKS2 device is not in reencryption."
 2314 msgstr "LUKS2-enheden er ikke i omkryptering."
 2315 
 2316 #: src/cryptsetup.c:3547
 2317 msgid "<device> [--type <type>] [<name>]"
 2318 msgstr "<enhed> [--type <type>] [<navn>]"
 2319 
 2320 #: src/cryptsetup.c:3547 src/veritysetup.c:480 src/integritysetup.c:446
 2321 msgid "open device as <name>"
 2322 msgstr "åbn enhed som <navn>"
 2323 
 2324 #: src/cryptsetup.c:3548 src/cryptsetup.c:3549 src/cryptsetup.c:3550
 2325 #: src/veritysetup.c:481 src/veritysetup.c:482 src/integritysetup.c:447
 2326 #: src/integritysetup.c:448
 2327 msgid "<name>"
 2328 msgstr "<navn>"
 2329 
 2330 #: src/cryptsetup.c:3548 src/veritysetup.c:481 src/integritysetup.c:447
 2331 msgid "close device (remove mapping)"
 2332 msgstr "luk enhed (fjern oversættelse)"
 2333 
 2334 #: src/cryptsetup.c:3549
 2335 msgid "resize active device"
 2336 msgstr "ændr størrelse på aktiv enhed"
 2337 
 2338 #: src/cryptsetup.c:3550
 2339 msgid "show device status"
 2340 msgstr "vis enhedsstatus"
 2341 
 2342 #: src/cryptsetup.c:3551
 2343 msgid "[--cipher <cipher>]"
 2344 msgstr "[--cipher <krypteringsalgoritme>]"
 2345 
 2346 #: src/cryptsetup.c:3551
 2347 msgid "benchmark cipher"
 2348 msgstr "krypteringsalgoritme for sammenligning"
 2349 
 2350 #: src/cryptsetup.c:3552 src/cryptsetup.c:3553 src/cryptsetup.c:3554
 2351 #: src/cryptsetup.c:3555 src/cryptsetup.c:3556 src/cryptsetup.c:3563
 2352 #: src/cryptsetup.c:3564 src/cryptsetup.c:3565 src/cryptsetup.c:3566
 2353 #: src/cryptsetup.c:3567 src/cryptsetup.c:3568 src/cryptsetup.c:3569
 2354 #: src/cryptsetup.c:3570 src/cryptsetup.c:3571
 2355 msgid "<device>"
 2356 msgstr "<enhed>"
 2357 
 2358 #: src/cryptsetup.c:3552
 2359 msgid "try to repair on-disk metadata"
 2360 msgstr "prøv at reparere on-disk-metadata"
 2361 
 2362 #: src/cryptsetup.c:3553
 2363 msgid "reencrypt LUKS2 device"
 2364 msgstr "omkrypter LUKS2-enhed"
 2365 
 2366 #: src/cryptsetup.c:3554
 2367 msgid "erase all keyslots (remove encryption key)"
 2368 msgstr "slet alle nøglepladser (fjern krypteringsnøgle)"
 2369 
 2370 #: src/cryptsetup.c:3555
 2371 msgid "convert LUKS from/to LUKS2 format"
 2372 msgstr "konverter LUKS fra/til LUKS2-format"
 2373 
 2374 #: src/cryptsetup.c:3556
 2375 msgid "set permanent configuration options for LUKS2"
 2376 msgstr "angiv permanente konfigurationstilvalg for LUKS2"
 2377 
 2378 #: src/cryptsetup.c:3557 src/cryptsetup.c:3558
 2379 msgid "<device> [<new key file>]"
 2380 msgstr "<enhed> [<ny nøglefil>]"
 2381 
 2382 #: src/cryptsetup.c:3557
 2383 msgid "formats a LUKS device"
 2384 msgstr "formaterer en LUKS-enhed"
 2385 
 2386 #: src/cryptsetup.c:3558
 2387 msgid "add key to LUKS device"
 2388 msgstr "tilføj nøgle til LUKS-enhed"
 2389 
 2390 #: src/cryptsetup.c:3559 src/cryptsetup.c:3560 src/cryptsetup.c:3561
 2391 msgid "<device> [<key file>]"
 2392 msgstr "<enhed> [<nøglefil>]"
 2393 
 2394 #: src/cryptsetup.c:3559
 2395 msgid "removes supplied key or key file from LUKS device"
 2396 msgstr "fjerner leveret nøgle eller nøglefil fra LUKS-enhed"
 2397 
 2398 #: src/cryptsetup.c:3560
 2399 msgid "changes supplied key or key file of LUKS device"
 2400 msgstr "ændrer leveret nøgle eller nøglefil for LUKS-enhed"
 2401 
 2402 #: src/cryptsetup.c:3561
 2403 msgid "converts a key to new pbkdf parameters"
 2404 msgstr "konverterer en nøgle til nye pbkdf-parametre"
 2405 
 2406 #: src/cryptsetup.c:3562
 2407 msgid "<device> <key slot>"
 2408 msgstr "<enhed> <nøgleplads>"
 2409 
 2410 #: src/cryptsetup.c:3562
 2411 msgid "wipes key with number <key slot> from LUKS device"
 2412 msgstr "rydder nøgle med nummer <nøgleplads> fra LUKS-enhed"
 2413 
 2414 #: src/cryptsetup.c:3563
 2415 msgid "print UUID of LUKS device"
 2416 msgstr "vis UUID for lUKS-enhed"
 2417 
 2418 #: src/cryptsetup.c:3564
 2419 msgid "tests <device> for LUKS partition header"
 2420 msgstr "tester <enhed> for LUKS-partitionsteksthoved"
 2421 
 2422 #: src/cryptsetup.c:3565
 2423 msgid "dump LUKS partition information"
 2424 msgstr "dump LUKS-partitionsinformation"
 2425 
 2426 #: src/cryptsetup.c:3566
 2427 msgid "dump TCRYPT device information"
 2428 msgstr "dump TCRYPT-enhedsinformation"
 2429 
 2430 #: src/cryptsetup.c:3567
 2431 msgid "dump BITLK device information"
 2432 msgstr "dump BITLK-enhedsinformation"
 2433 
 2434 #: src/cryptsetup.c:3568
 2435 msgid "Suspend LUKS device and wipe key (all IOs are frozen)"
 2436 msgstr "Suspender LUKS-enhed og ryd nøgle (alle IO'er fryses fast)"
 2437 
 2438 #: src/cryptsetup.c:3569
 2439 msgid "Resume suspended LUKS device"
 2440 msgstr "Genoptag suspenderet LUKS-enhed"
 2441 
 2442 #: src/cryptsetup.c:3570
 2443 msgid "Backup LUKS device header and keyslots"
 2444 msgstr "Lav sikkerhedskopi af LUKS-enhedsteksthoved og nøglepladser"
 2445 
 2446 #: src/cryptsetup.c:3571
 2447 msgid "Restore LUKS device header and keyslots"
 2448 msgstr "Gendan LUKS-teksthoved og nøglepladser"
 2449 
 2450 #: src/cryptsetup.c:3572
 2451 msgid "<add|remove|import|export> <device>"
 2452 msgstr "<add|remove|import|export> <enhed>"
 2453 
 2454 #: src/cryptsetup.c:3572
 2455 msgid "Manipulate LUKS2 tokens"
 2456 msgstr "Manipuler LUKS2-symboler"
 2457 
 2458 #: src/cryptsetup.c:3592 src/veritysetup.c:498 src/integritysetup.c:464
 2459 msgid ""
 2460 "\n"
 2461 "<action> is one of:\n"
 2462 msgstr ""
 2463 "\n"
 2464 "<handling> er en af:\n"
 2465 
 2466 #: src/cryptsetup.c:3598
 2467 msgid ""
 2468 "\n"
 2469 "You can also use old <action> syntax aliases:\n"
 2470 "\topen: create (plainOpen), luksOpen, loopaesOpen, tcryptOpen, bitlkOpen\n"
 2471 "\tclose: remove (plainClose), luksClose, loopaesClose, tcryptClose, bitlkClose\n"
 2472 msgstr ""
 2473 "\n"
 2474 "Du kan også bruge gamle <handling> syntaksaliasser:\n"
 2475 "\topen: create (plainOpen), luksOpen, loopaesOpen, tcryptOpen, bitlkOpen\n"
 2476 "\tclose: remove (plainClose), luksClose, loopaesClose, tcryptClose, bitlkClose\n"
 2477 
 2478 #: src/cryptsetup.c:3602
 2479 #, c-format
 2480 msgid ""
 2481 "\n"
 2482 "<name> is the device to create under %s\n"
 2483 "<device> is the encrypted device\n"
 2484 "<key slot> is the LUKS key slot number to modify\n"
 2485 "<key file> optional key file for the new key for luksAddKey action\n"
 2486 msgstr ""
 2487 "\n"
 2488 "<navn> er enheden at oprette under %s\n"
 2489 "<enhed> er den krypterede enhed\n"
 2490 "<nøgleplads> er LUKS-nøglens pladsnummer, der skal ændres\n"
 2491 "<nøglefil> valgfri nøglefil for den nye nøgle for luksAddKey-handling\n"
 2492 
 2493 #: src/cryptsetup.c:3609
 2494 #, c-format
 2495 msgid ""
 2496 "\n"
 2497 "Default compiled-in metadata format is %s (for luksFormat action).\n"
 2498 msgstr ""
 2499 "\n"
 2500 "Standardindkompileret metadataformat er %s (for luksFormat-handling).\n"
 2501 
 2502 #: src/cryptsetup.c:3614 src/cryptsetup.c:3617
 2503 #, c-format
 2504 msgid ""
 2505 "\n"
 2506 "LUKS2 external token plugin support is %s.\n"
 2507 msgstr ""
 2508 
 2509 #: src/cryptsetup.c:3614
 2510 msgid "compiled-in"
 2511 msgstr ""
 2512 
 2513 #: src/cryptsetup.c:3615
 2514 #, c-format
 2515 msgid "LUKS2 external token plugin path: %s.\n"
 2516 msgstr ""
 2517 
 2518 #: src/cryptsetup.c:3617
 2519 msgid "disabled"
 2520 msgstr ""
 2521 
 2522 #: src/cryptsetup.c:3621
 2523 #, c-format
 2524 msgid ""
 2525 "\n"
 2526 "Default compiled-in key and passphrase parameters:\n"
 2527 "\tMaximum keyfile size: %dkB, Maximum interactive passphrase length %d (characters)\n"
 2528 "Default PBKDF for LUKS1: %s, iteration time: %d (ms)\n"
 2529 "Default PBKDF for LUKS2: %s\n"
 2530 "\tIteration time: %d, Memory required: %dkB, Parallel threads: %d\n"
 2531 msgstr ""
 2532 "\n"
 2533 "Standardindkompileret nøgle og adgangsfraseparametre.\n"
 2534 "\tMaksimal nøglefilsstørrelse: %dkB, Maksimal interaktiv adgangsfraselængde %d (tegn)\n"
 2535 "Standard-PBKDF for LUKS1: %s, iterationtid: %d (ms)\n"
 2536 "Standard-PBKDF for LUKS2: %s\n"
 2537 "\tTterationtid: %d, hukommelse krævet: %dkB, parallelle tråde: %d\n"
 2538 
 2539 #: src/cryptsetup.c:3632
 2540 #, c-format
 2541 msgid ""
 2542 "\n"
 2543 "Default compiled-in device cipher parameters:\n"
 2544 "\tloop-AES: %s, Key %d bits\n"
 2545 "\tplain: %s, Key: %d bits, Password hashing: %s\n"
 2546 "\tLUKS: %s, Key: %d bits, LUKS header hashing: %s, RNG: %s\n"
 2547 msgstr ""
 2548 "\n"
 2549 "Standardindkompileret enhedskrypteringsalgoritmeparametre:\n"
 2550 "\tloop-AES: %s, Nøgle %d bit\n"
 2551 "\tplain: %s, Nøgle: %d bit, Adgangskodehashing: %s\n"
 2552 "\tLUKS: %s, Nøgle: %d bit, LUKS-teksthovedhashing: %s, RNG: %s\n"
 2553 
 2554 #: src/cryptsetup.c:3641
 2555 msgid "\tLUKS: Default keysize with XTS mode (two internal keys) will be doubled.\n"
 2556 msgstr "\tLUKS: Standardstørrelse på nøgle med XTS-tilstand (to interne nøgler) vil blive fordoblet.\n"
 2557 
 2558 #: src/cryptsetup.c:3659 src/veritysetup.c:637 src/integritysetup.c:620
 2559 #, c-format
 2560 msgid "%s: requires %s as arguments"
 2561 msgstr "%s: kræver %s som argumenter"
 2562 
 2563 #: src/cryptsetup.c:3697 src/cryptsetup_reencrypt.c:1379
 2564 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1704
 2565 msgid "Key slot is invalid."
 2566 msgstr "Nøgleplads er ugyldig."
 2567 
 2568 #: src/cryptsetup.c:3724
 2569 msgid "Device size must be multiple of 512 bytes sector."
 2570 msgstr "Enhedsstørrelse skal være multiplum af 512 byte sektor."
 2571 
 2572 #: src/cryptsetup.c:3729
 2573 msgid "Invalid max reencryption hotzone size specification."
 2574 msgstr "Ugyldig maksimal størrelsesspecifikation for omkrypteringshotzonen."
 2575 
 2576 #: src/cryptsetup.c:3743 src/cryptsetup.c:3755 src/cryptsetup_reencrypt.c:1623
 2577 msgid "Key size must be a multiple of 8 bits"
 2578 msgstr "Nøglestørrelse skal gå op i 8 bit"
 2579 
 2580 #: src/cryptsetup.c:3760
 2581 msgid "Maximum device reduce size is 1 GiB."
 2582 msgstr "Maksimal reduceringsstørrelse for enhed er 1 GiB."
 2583 
 2584 #: src/cryptsetup.c:3763 src/cryptsetup_reencrypt.c:1631
 2585 msgid "Reduce size must be multiple of 512 bytes sector."
 2586 msgstr "Reducer størrelse skal være multiplum af 512 byte sektor."
 2587 
 2588 #: src/cryptsetup.c:3780
 2589 #, fuzzy
 2590 msgid "Option --priority can be only ignore/normal/prefer."
 2591 msgstr "Tilvalget --priority kan kun være ignore/normal/prefer.\n"
 2592 
 2593 #: src/cryptsetup.c:3790 src/veritysetup.c:561 src/integritysetup.c:543
 2594 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1641
 2595 msgid "Show this help message"
 2596 msgstr "Vis denne hjælpetekst"
 2597 
 2598 #: src/cryptsetup.c:3791 src/veritysetup.c:562 src/integritysetup.c:544
 2599 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1642
 2600 msgid "Display brief usage"
 2601 msgstr "Vis en kort brugsmanual"
 2602 
 2603 #: src/cryptsetup.c:3792 src/veritysetup.c:563 src/integritysetup.c:545
 2604 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1643
 2605 msgid "Print package version"
 2606 msgstr "Vis pakkeversion"
 2607 
 2608 #: src/cryptsetup.c:3803 src/veritysetup.c:574 src/integritysetup.c:556
 2609 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1654
 2610 msgid "Help options:"
 2611 msgstr "Hjælpetilvalg:"
 2612 
 2613 #: src/cryptsetup.c:3820 src/veritysetup.c:592 src/integritysetup.c:573
 2614 msgid "[OPTION...] <action> <action-specific>"
 2615 msgstr "[TILVALG...] <handling> <handling-specifik>"
 2616 
 2617 #: src/cryptsetup.c:3829 src/veritysetup.c:601 src/integritysetup.c:584
 2618 msgid "Argument <action> missing."
 2619 msgstr "Argument <handling> mangler."
 2620 
 2621 #: src/cryptsetup.c:3899 src/veritysetup.c:632 src/integritysetup.c:615
 2622 msgid "Unknown action."
 2623 msgstr "Ukendt handling."
 2624 
 2625 #: src/cryptsetup.c:3910
 2626 #, fuzzy
 2627 msgid "Options --refresh and --test-passphrase are mutually exclusive."
 2628 msgstr "Tilvalgene --refresh og --test-passphrase udelukker hinanden.\n"
 2629 
 2630 #: src/cryptsetup.c:3915 src/veritysetup.c:656 src/integritysetup.c:663
 2631 msgid "Options --cancel-deferred and --deferred cannot be used at the same time."
 2632 msgstr ""
 2633 
 2634 #: src/cryptsetup.c:3921
 2635 #, fuzzy
 2636 msgid "Option --shared is allowed only for open of plain device."
 2637 msgstr "Tilvalget --shared er kun tilladt for åbning af en ren enhed.\n"
 2638 
 2639 #: src/cryptsetup.c:3926
 2640 #, fuzzy
 2641 msgid "Option --persistent is not allowed with --test-passphrase."
 2642 msgstr "Tilvalget --persistent er ikke tilladt med --test-passphrase.\n"
 2643 
 2644 #: src/cryptsetup.c:3931
 2645 #, fuzzy
 2646 msgid "Option --integrity-no-wipe can be used only for format action with integrity extension."
 2647 msgstr "Tilvalget --integrity-no-wipe kan kun bruges for formathandling med integritetudvidelse.\n"
 2648 
 2649 #: src/cryptsetup.c:3938
 2650 #, fuzzy
 2651 msgid "Option --test-passphrase is allowed only for open of LUKS, TCRYPT and BITLK devices."
 2652 msgstr "Tilvalget --test-passphrase er kun tilladt for åbning af LUKS- TCRYPT- og BITLK-enheder.\n"
 2653 
 2654 #: src/cryptsetup.c:3950
 2655 msgid "Option --key-file takes precedence over specified key file argument."
 2656 msgstr "Tilvalget --key-file har forrang over specificeret nøglefilsargument."
 2657 
 2658 #: src/cryptsetup.c:3956
 2659 msgid "Only one --key-file argument is allowed."
 2660 msgstr "Kun et argument for --key-file er tilladt."
 2661 
 2662 #: src/cryptsetup.c:3960 src/cryptsetup_reencrypt.c:1689
 2663 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1708
 2664 msgid "Only one of --use-[u]random options is allowed."
 2665 msgstr "Kun et af tilvalgene --use-[u]random er tilladt."
 2666 
 2667 #: src/cryptsetup.c:3964
 2668 msgid "Options --align-payload and --offset cannot be combined."
 2669 msgstr "Tilvalgene --align-payload og --offset kan ikke kombineres."
 2670 
 2671 #: src/cryptsetup.c:3970
 2672 #, fuzzy
 2673 msgid "Option --skip is supported only for open of plain and loopaes devices."
 2674 msgstr "Tilvalget --skip er kun understøttet for åbning af plain- og loopaes-enheder.\n"
 2675 
 2676 #: src/cryptsetup.c:3976
 2677 #, fuzzy
 2678 msgid "Option --offset with open action is only supported for plain and loopaes devices."
 2679 msgstr "Tilvalget --skip er kun understøttet for åbning af plain- og loopaes-enheder.\n"
 2680 
 2681 #: src/cryptsetup.c:3982
 2682 #, fuzzy
 2683 msgid "Option --tcrypt-hidden, --tcrypt-system or --tcrypt-backup is supported only for TCRYPT device."
 2684 msgstr "Tilvalgene --tcrypt-hidden, --tcrypt-system eller --tcrypt-backup er kun understøttet for TCRYPT-enhed.\n"
 2685 
 2686 #: src/cryptsetup.c:3987
 2687 #, fuzzy
 2688 msgid "Option --tcrypt-hidden cannot be combined with --allow-discards."
 2689 msgstr "Tilvaget --tcrypt-hidden kan ikke kombineres med --allow-discards.\n"
 2690 
 2691 #: src/cryptsetup.c:3992
 2692 #, fuzzy
 2693 msgid "Option --veracrypt or --disable-veracrypt is supported only for TCRYPT device type."
 2694 msgstr "Tilvalget --veracrypt er kun understøttet for TCRYPT-enhedstype.\n"
 2695 
 2696 #: src/cryptsetup.c:3997
 2697 #, fuzzy
 2698 msgid "Option --veracrypt-pim is supported only for VeraCrypt compatible devices."
 2699 msgstr "Tilvalget --veracrypt-pim er kun understøttet for VeraCrypt-kompatible enheder.\n"
 2700 
 2701 #: src/cryptsetup.c:4003
 2702 #, fuzzy
 2703 msgid "Option --veracrypt-query-pim is supported only for VeraCrypt compatible devices."
 2704 msgstr "Tilvalget --veracrypt-query-pim er kun understøttet for VeraCrypt-kompatible enheder.\n"
 2705 
 2706 #: src/cryptsetup.c:4007
 2707 #, fuzzy
 2708 msgid "The options --veracrypt-pim and --veracrypt-query-pim are mutually exclusive."
 2709 msgstr "Tilvalgene --veracrypt-pim og --veracrypt-query-pm udelukker hinanden.\n"
 2710 
 2711 #: src/cryptsetup.c:4015 src/cryptsetup.c:4051
 2712 #, fuzzy
 2713 msgid "Keyslot specification is required."
 2714 msgstr "Nøglepladsspecifikation er krævet.\n"
 2715 
 2716 #: src/cryptsetup.c:4020 src/cryptsetup_reencrypt.c:1694
 2717 #, fuzzy
 2718 msgid "Password-based key derivation function (PBKDF) can be only pbkdf2 or argon2i/argon2id."
 2719 msgstr "Adgangskodebaseret nøgleudledningsfunktion (PBKDF) kan kun være pbkdf2 eller argon2i/argon2id.\n"
 2720 
 2721 #: src/cryptsetup.c:4025 src/cryptsetup_reencrypt.c:1699
 2722 #, fuzzy
 2723 msgid "PBKDF forced iterations cannot be combined with iteration time option."
 2724 msgstr "PBKDF-tvungne iterationer kan ikke kombineres med tilvalg for iterationstid.\n"
 2725 
 2726 #: src/cryptsetup.c:4032
 2727 #, fuzzy
 2728 msgid "Sector size option with open action is supported only for plain devices."
 2729 msgstr "Denne operation er kun understøttet for LUKS-enhed."
 2730 
 2731 #: src/cryptsetup.c:4039
 2732 msgid "Large IV sectors option is supported only for opening plain type device with sector size larger than 512 bytes."
 2733 msgstr ""
 2734 
 2735 #: src/cryptsetup.c:4045
 2736 #, fuzzy
 2737 msgid "Key size is required with --unbound option."
 2738 msgstr "Nøglestørrelse er krævet med tilvalget --unbound.\n"
 2739 
 2740 #: src/cryptsetup.c:4061
 2741 msgid "LUKS2 decryption requires option --header."
 2742 msgstr "LUKS2-omkryptering kræver tilvalget --header."
 2743 
 2744 #: src/cryptsetup.c:4065
 2745 msgid "Options --reduce-device-size and --data-size cannot be combined."
 2746 msgstr "Tilvalgene --reduce-device-size og --data-size kan ikke kombineres."
 2747 
 2748 #: src/cryptsetup.c:4069
 2749 msgid "Options --device-size and --size cannot be combined."
 2750 msgstr "Tilvalgene --device-size og --size kan ikke kombineres."
 2751 
 2752 #: src/cryptsetup.c:4073
 2753 #, fuzzy
 2754 msgid "Options --keyslot-cipher and --keyslot-key-size must be used together."
 2755 msgstr "Tilvalgene --ignore-corruption og --restart-on-corruption kan ikke bruges sammen.\n"
 2756 
 2757 #: src/cryptsetup.c:4077
 2758 msgid "No action taken. Invoked with --test-args option.\n"
 2759 msgstr ""
 2760 
 2761 #: src/cryptsetup.c:4089
 2762 #, fuzzy
 2763 msgid "Invalid token action."
 2764 msgstr "Ugyldig symboloperation %s."
 2765 
 2766 #: src/cryptsetup.c:4094
 2767 msgid "--key-description parameter is mandatory for token add action."
 2768 msgstr "parameteren --key-description er obligatorisk for symbol tilføj-handling."
 2769 
 2770 #: src/cryptsetup.c:4100
 2771 msgid "Action requires specific token. Use --token-id parameter."
 2772 msgstr "Handling kræver specifik symbol. Brug parameteren --token-id."
 2773 
 2774 #: src/cryptsetup.c:4111
 2775 #, fuzzy
 2776 msgid "Cannot disable metadata locking."
 2777 msgstr "Kan ikke deaktivere metadatalåsning.\n"
 2778 
 2779 #: src/veritysetup.c:54
 2780 msgid "Invalid salt string specified."
 2781 msgstr "Ugyldig salt-streng angivet."
 2782 
 2783 #: src/veritysetup.c:87
 2784 #, c-format
 2785 msgid "Cannot create hash image %s for writing."
 2786 msgstr "Kan ikke oprette hashaftryk %s for skriving."
 2787 
 2788 #: src/veritysetup.c:97
 2789 #, c-format
 2790 msgid "Cannot create FEC image %s for writing."
 2791 msgstr "Kan ikke oprette FEC-aftryk %s for skriving."
 2792 
 2793 #: src/veritysetup.c:136
 2794 #, fuzzy, c-format
 2795 msgid "Cannot create root hash file %s for writing."
 2796 msgstr "Kan ikke oprette hashaftryk %s for skriving."
 2797 
 2798 #: src/veritysetup.c:143
 2799 #, fuzzy, c-format
 2800 msgid "Cannot write to root hash file %s."
 2801 msgstr "Kan ikke skrive til nøglefilen %s."
 2802 
 2803 #: src/veritysetup.c:210 src/veritysetup.c:227
 2804 #, fuzzy, c-format
 2805 msgid "Cannot read root hash file %s."
 2806 msgstr "Kan ikke oprette teksthovedfilen %s."
 2807 
 2808 #: src/veritysetup.c:215
 2809 #, fuzzy, c-format
 2810 msgid "Invalid root hash file %s."
 2811 msgstr "Ugyldig root-hash-streng angivet."
 2812 
 2813 #: src/veritysetup.c:236
 2814 msgid "Invalid root hash string specified."
 2815 msgstr "Ugyldig root-hash-streng angivet."
 2816 
 2817 #: src/veritysetup.c:244
 2818 #, c-format
 2819 msgid "Invalid signature file %s."
 2820 msgstr "Ugyldig signaturfil %s."
 2821 
 2822 #: src/veritysetup.c:251
 2823 #, c-format
 2824 msgid "Cannot read signature file %s."
 2825 msgstr "Kan ikke læse signaturfilen %s."
 2826 
 2827 #: src/veritysetup.c:274 src/veritysetup.c:288
 2828 #, fuzzy
 2829 msgid "Command requires <root_hash> or --root-hash-file option as argument."
 2830 msgstr "Kommandoen kræver enhed som argument."
 2831 
 2832 #: src/veritysetup.c:478
 2833 msgid "<data_device> <hash_device>"
 2834 msgstr "<data_enhed> <hash_device>"
 2835 
 2836 #: src/veritysetup.c:478 src/integritysetup.c:445
 2837 msgid "format device"
 2838 msgstr "formater enhed"
 2839 
 2840 #: src/veritysetup.c:479
 2841 #, fuzzy
 2842 msgid "<data_device> <hash_device> [<root_hash>]"
 2843 msgstr "<data_enhed> <hash_enhed> <root_hash>"
 2844 
 2845 #: src/veritysetup.c:479
 2846 msgid "verify device"
 2847 msgstr "verificer enhed"
 2848 
 2849 #: src/veritysetup.c:480
 2850 #, fuzzy
 2851 msgid "<data_device> <name> <hash_device> [<root_hash>]"
 2852 msgstr "<data_enhed> <navn> <hash_enhed> <root_hash>"
 2853 
 2854 #: src/veritysetup.c:482 src/integritysetup.c:448
 2855 msgid "show active device status"
 2856 msgstr "vis aktiv enhedsstatus"
 2857 
 2858 #: src/veritysetup.c:483
 2859 msgid "<hash_device>"
 2860 msgstr "<hash_enhed>"
 2861 
 2862 #: src/veritysetup.c:483 src/integritysetup.c:449
 2863 msgid "show on-disk information"
 2864 msgstr "vis on-disk-information"
 2865 
 2866 #: src/veritysetup.c:502
 2867 #, c-format
 2868 msgid ""
 2869 "\n"
 2870 "<name> is the device to create under %s\n"
 2871 "<data_device> is the data device\n"
 2872 "<hash_device> is the device containing verification data\n"
 2873 "<root_hash> hash of the root node on <hash_device>\n"
 2874 msgstr ""
 2875 "\n"
 2876 "<navn> er enheden der skal opretttes under %s\n"
 2877 "<data_enhed> er dataenheden\n"
 2878 "<hash_enhed> er enheden indeholdende verifikationsdata\n"
 2879 "<root_hash> hash for root-knuden på <hash_enhed>\n"
 2880 
 2881 #: src/veritysetup.c:509
 2882 #, c-format
 2883 msgid ""
 2884 "\n"
 2885 "Default compiled-in dm-verity parameters:\n"
 2886 "\tHash: %s, Data block (bytes): %u, Hash block (bytes): %u, Salt size: %u, Hash format: %u\n"
 2887 msgstr ""
 2888 "\n"
 2889 "Standardindkompilerede dm-verity-parametre:\n"
 2890 "\tHash: %s, Databok (byte): %u, Hashblok (byte): %u, Salt-str.: %u, Hashformat: %u\n"
 2891 
 2892 #: src/veritysetup.c:646
 2893 #, fuzzy
 2894 msgid "Option --ignore-corruption and --restart-on-corruption cannot be used together."
 2895 msgstr "Tilvalgene --ignore-corruption og --restart-on-corruption kan ikke bruges sammen.\n"
 2896 
 2897 #: src/veritysetup.c:651
 2898 #, fuzzy
 2899 msgid "Option --panic-on-corruption and --restart-on-corruption cannot be used together."
 2900 msgstr "Tilvalgene --ignore-corruption og --restart-on-corruption kan ikke bruges sammen.\n"
 2901 
 2902 #: src/integritysetup.c:201
 2903 #, c-format
 2904 msgid "Formatted with tag size %u, internal integrity %s.\n"
 2905 msgstr "Formateret med mærkestørrelse %u, intern integritet %s.\n"
 2906 
 2907 #: src/integritysetup.c:445 src/integritysetup.c:449
 2908 msgid "<integrity_device>"
 2909 msgstr "<integritet_enhed>"
 2910 
 2911 #: src/integritysetup.c:446
 2912 msgid "<integrity_device> <name>"
 2913 msgstr "<integritet_enhed> <navn>"
 2914 
 2915 #: src/integritysetup.c:468
 2916 #, c-format
 2917 msgid ""
 2918 "\n"
 2919 "<name> is the device to create under %s\n"
 2920 "<integrity_device> is the device containing data with integrity tags\n"
 2921 msgstr ""
 2922 "\n"
 2923 "<navn> er enheden der skal opretttes under %s\n"
 2924 "<integritet_enhed> er enheden indeholdende data med integritetsmærker\n"
 2925 
 2926 #: src/integritysetup.c:473
 2927 #, fuzzy, c-format
 2928 msgid ""
 2929 "\n"
 2930 "Default compiled-in dm-integrity parameters:\n"
 2931 "\tChecksum algorithm: %s\n"
 2932 "\tMaximum keyfile size: %dkB\n"
 2933 msgstr ""
 2934 "\n"
 2935 "Standardindkompilerede dm-integrity-parametre:\n"
 2936 "\tkontrolsumalgoritme: %s\n"
 2937 
 2938 #: src/integritysetup.c:530
 2939 #, c-format
 2940 msgid "Invalid --%s size. Maximum is %u bytes."
 2941 msgstr ""
 2942 
 2943 #: src/integritysetup.c:628
 2944 msgid "Both key file and key size options must be specified."
 2945 msgstr "Både nøglefil og tilvalg for nøglestørrelse skal være angivet."
 2946 
 2947 #: src/integritysetup.c:632
 2948 msgid "Both journal integrity key file and key size options must be specified."
 2949 msgstr "Både journalintegritetsnøglefil og tilvalg for nøglestørrelse skal være angivet."
 2950 
 2951 #: src/integritysetup.c:635
 2952 msgid "Journal integrity algorithm must be specified if journal integrity key is used."
 2953 msgstr "Journalintegritetsalgoritme skal være angivet hvis journalintegritetsnøgle anvendes."
 2954 
 2955 #: src/integritysetup.c:639
 2956 msgid "Both journal encryption key file and key size options must be specified."
 2957 msgstr "Både journalkrypteringsnøglefil og tilvalg for nøglestørrelse skal være angivet."
 2958 
 2959 #: src/integritysetup.c:642
 2960 msgid "Journal encryption algorithm must be specified if journal encryption key is used."
 2961 msgstr "Journalkrypteringsalgoritme skal være angivet hvis journalkrypteringsnøgle bruges."
 2962 
 2963 #: src/integritysetup.c:646
 2964 msgid "Recovery and bitmap mode options are mutually exclusive."
 2965 msgstr "Tilvalgene recovery og bitmap udelukker hinanden."
 2966 
 2967 #: src/integritysetup.c:653
 2968 msgid "Journal options cannot be used in bitmap mode."
 2969 msgstr "Journaltilvalg kan ikke bruges i bitmap-tilstand."
 2970 
 2971 #: src/integritysetup.c:658
 2972 msgid "Bitmap options can be used only in bitmap mode."
 2973 msgstr "Bitmap-tilvalg kan kun bruges i bitmap-tilstand."
 2974 
 2975 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:149
 2976 msgid "Reencryption already in-progress."
 2977 msgstr "Omkryptering er allerede i gang."
 2978 
 2979 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:185
 2980 #, c-format
 2981 msgid "Cannot exclusively open %s, device in use."
 2982 msgstr "Kan ikke eksklusivt åbne %s, enheden er i brug."
 2983 
 2984 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:199 src/cryptsetup_reencrypt.c:1120
 2985 msgid "Allocation of aligned memory failed."
 2986 msgstr "Allokering af tilpasset hukommelse mislykkedes."
 2987 
 2988 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:206
 2989 #, c-format
 2990 msgid "Cannot read device %s."
 2991 msgstr "Kan ikke læse enheden %s."
 2992 
 2993 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:217
 2994 #, c-format
 2995 msgid "Marking LUKS1 device %s unusable."
 2996 msgstr "Markerer LUKS-enheden %s som ubrugelig."
 2997 
 2998 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:221
 2999 #, c-format
 3000 msgid "Setting LUKS2 offline reencrypt flag on device %s."
 3001 msgstr "Angivelse af LUKS2 som frakoblet omkrypterer flag på enheden %s."
 3002 
 3003 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:238
 3004 #, c-format
 3005 msgid "Cannot write device %s."
 3006 msgstr "Kan ikke skrive enhed %s."
 3007 
 3008 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:286
 3009 msgid "Cannot write reencryption log file."
 3010 msgstr "Kan ikke skrive omkrypteringslogfilen."
 3011 
 3012 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:342
 3013 msgid "Cannot read reencryption log file."
 3014 msgstr "Kan ikke læse omkrypteringslogfilen."
 3015 
 3016 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:353
 3017 msgid "Wrong log format."
 3018 msgstr ""
 3019 
 3020 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:380
 3021 #, c-format
 3022 msgid "Log file %s exists, resuming reencryption.\n"
 3023 msgstr "Logfilen %s findes, genoptager omkryptering.\n"
 3024 
 3025 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:429
 3026 msgid "Activating temporary device using old LUKS header."
 3027 msgstr "Aktiverer midlertidig enhed via brug af gammelt LUKS-teksthoved."
 3028 
 3029 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:439
 3030 msgid "Activating temporary device using new LUKS header."
 3031 msgstr "Aktiverer midlertidig enhed via brug af nyt LUKS-teksthoved."
 3032 
 3033 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:449
 3034 msgid "Activation of temporary devices failed."
 3035 msgstr "Aktivering af midlertidige enheder mislykkedes."
 3036 
 3037 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:536
 3038 msgid "Failed to set data offset."
 3039 msgstr "Kunne ikke angive dataforskydning."
 3040 
 3041 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:542
 3042 msgid "Failed to set metadata size."
 3043 msgstr "Kunne ikke angive metadatastørrelse."
 3044 
 3045 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:550
 3046 #, c-format
 3047 msgid "New LUKS header for device %s created."
 3048 msgstr "Nyt LUKS-teksthoved for enheden %s oprettet."
 3049 
 3050 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:610
 3051 #, c-format
 3052 msgid "This version of cryptsetup-reencrypt can't handle new internal token type %s."
 3053 msgstr "Denne version af cryptsetup-reencrypt kan ikke håndtere ny intern symboltype %s."
 3054 
 3055 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:632
 3056 msgid "Failed to read activation flags from backup header."
 3057 msgstr "Kunne ikke læse aktiveringsflag fra sikkerhedskopiteksthoved."
 3058 
 3059 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:636
 3060 msgid "Failed to write activation flags to new header."
 3061 msgstr "Kunne ikke skrive aktiveringsflag til nyt teksthoved."
 3062 
 3063 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:640 src/cryptsetup_reencrypt.c:644
 3064 msgid "Failed to read requirements from backup header."
 3065 msgstr "Kunne ikke læse krav fra sikkerhedskopiteksthoved."
 3066 
 3067 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:682
 3068 #, c-format
 3069 msgid "%s header backup of device %s created."
 3070 msgstr "%s-sikkerhedskopi af teksthoved for enheden %s er oprettet."
 3071 
 3072 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:745
 3073 msgid "Creation of LUKS backup headers failed."
 3074 msgstr "Oprettelse af LUKS-sikkerhedskopiteksthoveder mislykkedes."
 3075 
 3076 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:878
 3077 #, c-format
 3078 msgid "Cannot restore %s header on device %s."
 3079 msgstr "Kan ikke gendanne %s-teksthoved på enheden %s."
 3080 
 3081 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:880
 3082 #, c-format
 3083 msgid "%s header on device %s restored."
 3084 msgstr "%s-teksthoved på enheden %s er gendannet."
 3085 
 3086 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1092 src/cryptsetup_reencrypt.c:1098
 3087 msgid "Cannot open temporary LUKS device."
 3088 msgstr "Kan ikke åbne midlertidig LUKS-enhed."
 3089 
 3090 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1103 src/cryptsetup_reencrypt.c:1108
 3091 msgid "Cannot get device size."
 3092 msgstr "Kan ikke indhente enhedsstørrelse."
 3093 
 3094 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1143
 3095 msgid "IO error during reencryption."
 3096 msgstr "IO-fejl under omkryptering."
 3097 
 3098 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1174
 3099 msgid "Provided UUID is invalid."
 3100 msgstr "Angivet UUID er ugyldig."
 3101 
 3102 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1408
 3103 msgid "Cannot open reencryption log file."
 3104 msgstr "Kan ikke åbne omkrypteringslogfilen."
 3105 
 3106 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1414
 3107 msgid "No decryption in progress, provided UUID can be used only to resume suspended decryption process."
 3108 msgstr "Ingen dekryptering i gang, angivet UUID kan kun bruges til at genoptage suspenderet dekrypteringsproces."
 3109 
 3110 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1489
 3111 #, c-format
 3112 msgid "Changed pbkdf parameters in keyslot %i."
 3113 msgstr "Ændret pbkdf-parameter i nøgleplads %i."
 3114 
 3115 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1614
 3116 msgid "Only values between 1 MiB and 64 MiB allowed for reencryption block size."
 3117 msgstr "Kun værdier mellem 1 MiB og 64 MiB tilladt for omkrypteringsblokstørrelsen."
 3118 
 3119 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1628
 3120 msgid "Maximum device reduce size is 64 MiB."
 3121 msgstr "Maksimal reduceringsstørrelse for enhed er 64 MiB."
 3122 
 3123 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1669
 3124 msgid "[OPTION...] <device>"
 3125 msgstr "[TILVALG...] <enhed>"
 3126 
 3127 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1677
 3128 #, c-format
 3129 msgid "Reencryption will change: %s%s%s%s%s%s."
 3130 msgstr "Omkryptering vil ændre: %s%s%s%s%s%s."
 3131 
 3132 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1678
 3133 msgid "volume key"
 3134 msgstr "diskenhedsnøgle"
 3135 
 3136 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1680
 3137 msgid "set hash to "
 3138 msgstr "sæt hash til "
 3139 
 3140 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1681
 3141 msgid ", set cipher to "
 3142 msgstr ", set krypteringsalgoritme til "
 3143 
 3144 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1685
 3145 msgid "Argument required."
 3146 msgstr "Argument krævet."
 3147 
 3148 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1712
 3149 msgid "Option --new must be used together with --reduce-device-size or --header."
 3150 msgstr "Tilvalget --new skal bruges sammen med --reduce-device-size eller --header."
 3151 
 3152 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1716
 3153 msgid "Option --keep-key can be used only with --hash, --iter-time or --pbkdf-force-iterations."
 3154 msgstr "Tilvalget --keep-key kan kun bruges med --hash, --iter-time eller --pbkdf-force-iterations."
 3155 
 3156 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1720
 3157 msgid "Option --new cannot be used together with --decrypt."
 3158 msgstr "Tilvalget --new kan ikke bruges sammen med --decrypt."
 3159 
 3160 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1726
 3161 msgid "Option --decrypt is incompatible with specified parameters."
 3162 msgstr "Tilvalget --decrypt er ikke kompatibelt med specificerede parametre."
 3163 
 3164 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1730
 3165 msgid "Option --uuid is allowed only together with --decrypt."
 3166 msgstr "Tilvalget --uuid er kun tilladt sammen med --decrypt."
 3167 
 3168 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1734
 3169 msgid "Invalid luks type. Use one of these: 'luks', 'luks1' or 'luks2'."
 3170 msgstr "Ugyldig luks-type. Brug en af disse: »luks«, »luks2« eller »luks2«."
 3171 
 3172 #: src/utils_tools.c:119
 3173 msgid ""
 3174 "\n"
 3175 "WARNING!\n"
 3176 "========\n"
 3177 msgstr ""
 3178 
 3179 #. TRANSLATORS: User must type "YES" (in capital letters), do not translate this word.
 3180 #: src/utils_tools.c:121
 3181 #, c-format
 3182 msgid ""
 3183 "%s\n"
 3184 "\n"
 3185 "Are you sure? (Type 'yes' in capital letters): "
 3186 msgstr ""
 3187 
 3188 #: src/utils_tools.c:127
 3189 msgid "Error reading response from terminal."
 3190 msgstr "Fejl ved læsning af svar fra terminal."
 3191 
 3192 #: src/utils_tools.c:159
 3193 #, fuzzy
 3194 msgid "Command successful."
 3195 msgstr "Kommando succesfuld.\n"
 3196 
 3197 #: src/utils_tools.c:167
 3198 msgid "wrong or missing parameters"
 3199 msgstr "forkert eller manglende parametre"
 3200 
 3201 #: src/utils_tools.c:169
 3202 msgid "no permission or bad passphrase"
 3203 msgstr "ingen tilladelse eller ugyldg adgangsfrase"
 3204 
 3205 #: src/utils_tools.c:171
 3206 msgid "out of memory"
 3207 msgstr "ikke nok hukommelse"
 3208 
 3209 #: src/utils_tools.c:173
 3210 msgid "wrong device or file specified"
 3211 msgstr "forkert enhed eller fil angivet"
 3212 
 3213 #: src/utils_tools.c:175
 3214 msgid "device already exists or device is busy"
 3215 msgstr "enheden findes allerede eller enheden er optaget"
 3216 
 3217 #: src/utils_tools.c:177
 3218 msgid "unknown error"
 3219 msgstr "ukendt fejl"
 3220 
 3221 #: src/utils_tools.c:179
 3222 #, fuzzy, c-format
 3223 msgid "Command failed with code %i (%s)."
 3224 msgstr "Kommando mislykkedes med kode %i (%s).\n"
 3225 
 3226 #: src/utils_tools.c:257
 3227 #, c-format
 3228 msgid "Key slot %i created."
 3229 msgstr "Nøglepladsen %i oprettet."
 3230 
 3231 #: src/utils_tools.c:259
 3232 #, c-format
 3233 msgid "Key slot %i unlocked."
 3234 msgstr "Nøgleplads %i låst op."
 3235 
 3236 #: src/utils_tools.c:261
 3237 #, c-format
 3238 msgid "Key slot %i removed."
 3239 msgstr "Nøgleplads %i fjernet."
 3240 
 3241 #: src/utils_tools.c:270
 3242 #, c-format
 3243 msgid "Token %i created."
 3244 msgstr "Symbol %i oprettet."
 3245 
 3246 #: src/utils_tools.c:272
 3247 #, c-format
 3248 msgid "Token %i removed."
 3249 msgstr "Symbol %i fjernet."
 3250 
 3251 #: src/utils_tools.c:282
 3252 msgid "No token could be unlocked with this PIN."
 3253 msgstr ""
 3254 
 3255 #: src/utils_tools.c:284
 3256 #, fuzzy, c-format
 3257 msgid "Token %i requires PIN."
 3258 msgstr "Symbol %i fjernet."
 3259 
 3260 #: src/utils_tools.c:286
 3261 #, c-format
 3262 msgid "Token (type %s) requires PIN."
 3263 msgstr ""
 3264 
 3265 #: src/utils_tools.c:289
 3266 #, c-format
 3267 msgid "Token %i cannot unlock assigned keyslot(s) (wrong keyslot passphrase)."
 3268 msgstr ""
 3269 
 3270 #: src/utils_tools.c:291
 3271 #, c-format
 3272 msgid "Token (type %s) cannot unlock assigned keyslot(s) (wrong keyslot passphrase)."
 3273 msgstr ""
 3274 
 3275 #: src/utils_tools.c:294
 3276 #, c-format
 3277 msgid "Token %i requires additional missing resource."
 3278 msgstr ""
 3279 
 3280 #: src/utils_tools.c:296
 3281 #, c-format
 3282 msgid "Token (type %s) requires additional missing resource."
 3283 msgstr ""
 3284 
 3285 #: src/utils_tools.c:299
 3286 #, fuzzy, c-format
 3287 msgid "No usable token (type %s) is available."
 3288 msgstr "Ingen brugbar nøgleplads tilgængelig."
 3289 
 3290 #: src/utils_tools.c:301
 3291 #, fuzzy
 3292 msgid "No usable token is available."
 3293 msgstr "Ingen brugbar nøgleplads tilgængelig."
 3294 
 3295 #: src/utils_tools.c:463
 3296 msgid ""
 3297 "\n"
 3298 "Wipe interrupted."
 3299 msgstr ""
 3300 "\n"
 3301 "Sletning (wipe) afbrudt."
 3302 
 3303 #: src/utils_tools.c:492
 3304 msgid ""
 3305 "\n"
 3306 "Reencryption interrupted."
 3307 msgstr ""
 3308 "\n"
 3309 "Omkryptering afbrudt."
 3310 
 3311 #: src/utils_tools.c:511
 3312 #, c-format
 3313 msgid "Cannot read keyfile %s."
 3314 msgstr "Kan ikke læse nøglefilen %s."
 3315 
 3316 #: src/utils_tools.c:516
 3317 #, c-format
 3318 msgid "Cannot read %d bytes from keyfile %s."
 3319 msgstr "Kan ikke læse %d byte fra nøglefilen %s."
 3320 
 3321 #: src/utils_tools.c:541
 3322 #, c-format
 3323 msgid "Cannot open keyfile %s for write."
 3324 msgstr "Kan ikke bne nøglefilen %s for skrivning."
 3325 
 3326 #: src/utils_tools.c:548
 3327 #, c-format
 3328 msgid "Cannot write to keyfile %s."
 3329 msgstr "Kan ikke skrive til nøglefilen %s."
 3330 
 3331 #: src/utils_password.c:41 src/utils_password.c:74
 3332 #, c-format
 3333 msgid "Cannot check password quality: %s"
 3334 msgstr "Kan ikke kontrollere adganskodekvalitet: %s"
 3335 
 3336 #: src/utils_password.c:49
 3337 #, c-format
 3338 msgid ""
 3339 "Password quality check failed:\n"
 3340 " %s"
 3341 msgstr ""
 3342 "Kontrol af adgangskodens kvalitet mislykkedes:\n"
 3343 " %s"
 3344 
 3345 #: src/utils_password.c:81
 3346 #, c-format
 3347 msgid "Password quality check failed: Bad passphrase (%s)"
 3348 msgstr "Kontrol af adgangskodens kvalitet mislykkedes: Ugyldig adgangsfrase (%s)"
 3349 
 3350 #: src/utils_password.c:224 src/utils_password.c:238
 3351 msgid "Error reading passphrase from terminal."
 3352 msgstr "Kunne ikke læse adgangsfrase fra terminal."
 3353 
 3354 #: src/utils_password.c:236
 3355 msgid "Verify passphrase: "
 3356 msgstr "Verificer adgangsfrase: "
 3357 
 3358 #: src/utils_password.c:243
 3359 msgid "Passphrases do not match."
 3360 msgstr "Adgangsfraser matcher ikke."
 3361 
 3362 #: src/utils_password.c:280
 3363 msgid "Cannot use offset with terminal input."
 3364 msgstr "Kan ikke bruge forskydning med terminalinddata."
 3365 
 3366 #: src/utils_password.c:283
 3367 #, c-format
 3368 msgid "Enter passphrase: "
 3369 msgstr "Indtast adgangsfrase: "
 3370 
 3371 #: src/utils_password.c:286
 3372 #, c-format
 3373 msgid "Enter passphrase for %s: "
 3374 msgstr "Indtast adgangsfrase for %s: "
 3375 
 3376 #: src/utils_password.c:317
 3377 msgid "No key available with this passphrase."
 3378 msgstr "Ingen nøgle tilgængelig med denne adgangsfrase."
 3379 
 3380 #: src/utils_password.c:319
 3381 msgid "No usable keyslot is available."
 3382 msgstr "Ingen brugbar nøgleplads tilgængelig."
 3383 
 3384 #: src/utils_luks2.c:47
 3385 #, c-format
 3386 msgid "Failed to open file %s in read-only mode."
 3387 msgstr "Kunne ikke åbne filen %s i skrivebeskyttet tilstand."
 3388 
 3389 #: src/utils_luks2.c:60
 3390 msgid "Provide valid LUKS2 token JSON:\n"
 3391 msgstr "Tilbyd gyldig LUKS2-symbol JSON:\n"
 3392 
 3393 #: src/utils_luks2.c:67
 3394 msgid "Failed to read JSON file."
 3395 msgstr "Kunne ikke læse JSON-fil."
 3396 
 3397 #: src/utils_luks2.c:72
 3398 msgid ""
 3399 "\n"
 3400 "Read interrupted."
 3401 msgstr ""
 3402 "\n"
 3403 "Læsning afbrudt."
 3404 
 3405 #: src/utils_luks2.c:113
 3406 #, c-format
 3407 msgid "Failed to open file %s in write mode."
 3408 msgstr "Kunne ikke åbne filen %s i skrive-tilstand."
 3409 
 3410 #: src/utils_luks2.c:122
 3411 msgid ""
 3412 "\n"
 3413 "Write interrupted."
 3414 msgstr ""
 3415 "\n"
 3416 "Skrivning afbrudt."
 3417 
 3418 #: src/utils_luks2.c:126
 3419 msgid "Failed to write JSON file."
 3420 msgstr "Kunne ikke skrive JSON-fil."
 3421 
 3422 #: src/utils_blockdev.c:192
 3423 #, c-format
 3424 msgid "WARNING: Device %s already contains a '%s' partition signature.\n"
 3425 msgstr "ADVARSEL: Enheden %s indeholder allerede en »%s«-partitionsignatur.\n"
 3426 
 3427 #: src/utils_blockdev.c:200
 3428 #, c-format
 3429 msgid "WARNING: Device %s already contains a '%s' superblock signature.\n"
 3430 msgstr "ADVARSEL: Enheden %s indeholder allerede en »%s«-superbloksignatur.\n"
 3431 
 3432 #: src/utils_blockdev.c:221 src/utils_blockdev.c:285
 3433 msgid "Failed to initialize device signature probes."
 3434 msgstr "Kunne ikke initialisere enhedssignaturundersøgelser."
 3435 
 3436 #: src/utils_blockdev.c:265
 3437 #, c-format
 3438 msgid "Failed to stat device %s."
 3439 msgstr "Kunne ikke køre stat på enheden %s."
 3440 
 3441 #: src/utils_blockdev.c:278
 3442 #, fuzzy, c-format
 3443 msgid "Device %s is in use. Cannot proceed with format operation."
 3444 msgstr "Enheden %s er i brug. Kan ikke fortsætte med formatoperation."
 3445 
 3446 #: src/utils_blockdev.c:280
 3447 #, c-format
 3448 msgid "Failed to open file %s in read/write mode."
 3449 msgstr "Kunne ikke åbne filen %s i læs/skriv-tilstand."
 3450 
 3451 #: src/utils_blockdev.c:294
 3452 #, fuzzy, c-format
 3453 msgid "Existing '%s' partition signature on device %s will be wiped."
 3454 msgstr "Eksisterende »%s«-partitionsignatur (forskydning: %<PRIi64> byte) på enheden %s vil blive slettet."
 3455 
 3456 #: src/utils_blockdev.c:297
 3457 #, fuzzy, c-format
 3458 msgid "Existing '%s' superblock signature on device %s will be wiped."
 3459 msgstr "Eksisterende »%s«-superbloksignatur (forskydning: %<PRIi64> byte) på enheden %s vil blive slettet."
 3460 
 3461 #: src/utils_blockdev.c:300
 3462 msgid "Failed to wipe device signature."
 3463 msgstr "Kunne ikke rydde enhedssignatur."
 3464 
 3465 #: src/utils_blockdev.c:307
 3466 #, c-format
 3467 msgid "Failed to probe device %s for a signature."
 3468 msgstr "Kunne ikke undersøge enheden %s for en signatur."
 3469 
 3470 #: src/utils_args.c:65
 3471 #, fuzzy, c-format
 3472 msgid "Invalid size specification in parameter --%s."
 3473 msgstr "Ugyldig størrelsesspecifikation for data."
 3474 
 3475 #: src/utils_args.c:121
 3476 #, fuzzy, c-format
 3477 msgid "Option --%s is not allowed with %s action."
 3478 msgstr "Tilvalget --persistent er ikke tilladt med --test-passphrase.\n"
 3479 
 3480 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:108
 3481 #, fuzzy
 3482 msgid "Failed to write ssh token json."
 3483 msgstr "Kunne ikke oprette indbygget symbol %s."
 3484 
 3485 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:126
 3486 msgid ""
 3487 "Experimental cryptsetup plugin for unlocking LUKS2 devices with token connected to an SSH server\vThis plugin currently allows only adding a token to an existing key slot.\n"
 3488 "\n"
 3489 "Specified SSH server must contain a key file on the specified path with a passphrase for an existing key slot on the device.\n"
 3490 "Provided credentials will be used by cryptsetup to get the password when opening the device using the token.\n"
 3491 "\n"
 3492 "Note: The information provided when adding the token (SSH server address, user and paths) will be stored in the LUKS2 header in plaintext."
 3493 msgstr ""
 3494 
 3495 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:136
 3496 #, fuzzy
 3497 msgid "<action> <device>"
 3498 msgstr "<enhed>"
 3499 
 3500 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:139
 3501 msgid "Options for the 'add' action:"
 3502 msgstr ""
 3503 
 3504 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:140
 3505 msgid "IP address/URL of the remote server for this token"
 3506 msgstr ""
 3507 
 3508 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:141
 3509 msgid "Username used for the remote server"
 3510 msgstr ""
 3511 
 3512 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:142
 3513 msgid "Path to the key file on the remote server"
 3514 msgstr ""
 3515 
 3516 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:143
 3517 msgid "Path to the SSH key for connecting to the remote server"
 3518 msgstr ""
 3519 
 3520 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:144
 3521 msgid "Keyslot to assign the token to. If not specified, token will be assigned to the first keyslot matching provided passphrase."
 3522 msgstr ""
 3523 
 3524 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:146
 3525 #, fuzzy
 3526 msgid "Generic options:"
 3527 msgstr "Hjælpetilvalg:"
 3528 
 3529 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:147
 3530 msgid "Shows more detailed error messages"
 3531 msgstr "Viser mere detaljerede fejlbeskeder"
 3532 
 3533 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:148
 3534 msgid "Show debug messages"
 3535 msgstr "Vis fejlsøgningsbeskeder"
 3536 
 3537 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:149
 3538 msgid "Show debug messages including JSON metadata"
 3539 msgstr "Vis fejlsøgningsbeskeder inklusive JSON-metadata"
 3540 
 3541 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:260
 3542 #, fuzzy
 3543 msgid "Failed to open and import private key:\n"
 3544 msgstr "Kunne ikke åbne filen %s i skrive-tilstand."
 3545 
 3546 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:264
 3547 msgid "Failed to import private key (password protected?).\n"
 3548 msgstr ""
 3549 
 3550 #. TRANSLATORS: SSH credentials prompt, e.g. "user@server's password: "
 3551 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:266
 3552 #, c-format
 3553 msgid "%s@%s's password: "
 3554 msgstr ""
 3555 
 3556 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:355
 3557 #, fuzzy, c-format
 3558 msgid "Failed to parse arguments.\n"
 3559 msgstr "Kunne ikke angive dm-linear-segmentet."
 3560 
 3561 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:366
 3562 #, c-format
 3563 msgid "An action must be specified\n"
 3564 msgstr ""
 3565 
 3566 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:372
 3567 #, c-format
 3568 msgid "Device must be specified for '%s' action.\n"
 3569 msgstr ""
 3570 
 3571 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:377
 3572 #, c-format
 3573 msgid "SSH server must be specified for '%s' action.\n"
 3574 msgstr ""
 3575 
 3576 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:382
 3577 #, c-format
 3578 msgid "SSH user must be specified for '%s' action.\n"
 3579 msgstr ""
 3580 
 3581 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:387
 3582 #, c-format
 3583 msgid "SSH path must be specified for '%s' action.\n"
 3584 msgstr ""
 3585 
 3586 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:392
 3587 #, c-format
 3588 msgid "SSH key path must be specified for '%s' action.\n"
 3589 msgstr ""
 3590 
 3591 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:399
 3592 #, fuzzy, c-format
 3593 msgid "Failed open %s using provided credentials.\n"
 3594 msgstr "Kunne ikke åbne filen %s i skrive-tilstand."
 3595 
 3596 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:415
 3597 #, c-format
 3598 msgid "Only 'add' action is currently supported by this plugin.\n"
 3599 msgstr ""
 3600 
 3601 #: tokens/ssh/ssh-utils.c:46 tokens/ssh/ssh-utils.c:59
 3602 msgid "Cannot create sftp session: "
 3603 msgstr ""
 3604 
 3605 #: tokens/ssh/ssh-utils.c:53
 3606 msgid "Cannot init sftp session: "
 3607 msgstr ""
 3608 
 3609 #: tokens/ssh/ssh-utils.c:66
 3610 #, fuzzy
 3611 msgid "Cannot stat sftp file: "
 3612 msgstr "Kan ikke læse signaturfilen %s."
 3613 
 3614 #: tokens/ssh/ssh-utils.c:74
 3615 #, fuzzy
 3616 msgid "Not enough memory.\n"
 3617 msgstr "ikke nok hukommelse"
 3618 
 3619 #: tokens/ssh/ssh-utils.c:81
 3620 #, fuzzy
 3621 msgid "Cannot read remote key: "
 3622 msgstr "Kan ikke læse nøglefilen %s."
 3623 
 3624 #: tokens/ssh/ssh-utils.c:122
 3625 #, fuzzy
 3626 msgid "Connection failed: "
 3627 msgstr "Dekryptering mislykkedes."
 3628 
 3629 #: tokens/ssh/ssh-utils.c:132
 3630 msgid "Server not known: "
 3631 msgstr ""
 3632 
 3633 #: tokens/ssh/ssh-utils.c:160
 3634 msgid "Public key auth method not allowed on host.\n"
 3635 msgstr ""
 3636 
 3637 #: tokens/ssh/ssh-utils.c:171
 3638 msgid "Public key authentication error: "
 3639 msgstr ""
 3640 
 3641 #, c-format
 3642 #~ msgid "WARNING: Locking directory %s/%s is missing!\n"
 3643 #~ msgstr "ADVARSEL: Låsemappen %s/%s mangler!\n"
 3644 
 3645 #~ msgid "Wrong key size."
 3646 #~ msgstr "Forkert nøglestørrelse."
 3647 
 3648 #~ msgid "Invalid size parameters for verity device."
 3649 #~ msgstr "Ugyldig størrelse for parametre for verity-enhed."
 3650 
 3651 #~ msgid "Failed to disable reencryption requirement flag."
 3652 #~ msgstr "Kunne ikke deaktivere kravflag for omkrypteringen."
 3653 
 3654 #~ msgid "No free token slot."
 3655 #~ msgstr "Ingen frie symbolpladser."
 3656 
 3657 #, c-format
 3658 #~ msgid "Cipher %s is not available."
 3659 #~ msgstr "Krypteringsalgoritmen %s er ikke tilgængelig."
 3660 
 3661 #~ msgid ""
 3662 #~ "Seems device does not require reencryption recovery.\n"
 3663 #~ "Do you want to proceed anyway?"
 3664 #~ msgstr ""
 3665 #~ "Ser ud til at enheden ikke kræver omkrypteringsgendannelse.\n"
 3666 #~ "Ønsker du at fortsætte alligevel?"
 3667 
 3668 #~ msgid "Invalid LUKS device type."
 3669 #~ msgstr "Ugyldig LUKS-enhedstype."
 3670 
 3671 #~ msgid "The cipher used to encrypt the disk (see /proc/crypto)"
 3672 #~ msgstr "Krypteringsalgoritmen brugt til at kryptere disken (se /proc/crypto)"
 3673 
 3674 #~ msgid "The hash used to create the encryption key from the passphrase"
 3675 #~ msgstr "Hashen brugt til at oprette krypteringsnøglen fra adgangsfrasen"
 3676 
 3677 #~ msgid "Verifies the passphrase by asking for it twice"
 3678 #~ msgstr "Verificerer adgangsfrasen ved at anmode om den to gange"
 3679 
 3680 #~ msgid "Read the key from a file"
 3681 #~ msgstr "Læs nøglen fra en fil"
 3682 
 3683 #~ msgid "Read the volume (master) key from file."
 3684 #~ msgstr "Læs diskenhedens (master) nøgle fra fil."
 3685 
 3686 #~ msgid "Dump volume (master) key instead of keyslots info"
 3687 #~ msgstr "Dump diskenheds (master) nøgle i stedet for information om nøgleplads"
 3688 
 3689 #~ msgid "The size of the encryption key"
 3690 #~ msgstr "Krypteringsnøglens størrelse"
 3691 
 3692 #~ msgid "BITS"
 3693 #~ msgstr "BIT"
 3694 
 3695 #~ msgid "Limits the read from keyfile"
 3696 #~ msgstr "Begræns læsningen fra nøglefil"
 3697 
 3698 #~ msgid "bytes"
 3699 #~ msgstr "byte"
 3700 
 3701 #~ msgid "Number of bytes to skip in keyfile"
 3702 #~ msgstr "Antallet af byte at udelade i nøglefil"
 3703 
 3704 #~ msgid "Limits the read from newly added keyfile"
 3705 #~ msgstr "Begræns læsningnen fra nyligt tilføjet nøglefil"
 3706 
 3707 #~ msgid "Number of bytes to skip in newly added keyfile"
 3708 #~ msgstr "Antallet af byte at udelade i senest tilføjet nøglefil"
 3709 
 3710 #~ msgid "Slot number for new key (default is first free)"
 3711 #~ msgstr "Pladsnummer for ny nøgle (standard er den første ledige)"
 3712 
 3713 #~ msgid "The size of the device"
 3714 #~ msgstr "Størrelse på enheden"
 3715 
 3716 #~ msgid "SECTORS"
 3717 #~ msgstr "SEKTORER"
 3718 
 3719 #~ msgid "Use only specified device size (ignore rest of device). DANGEROUS!"
 3720 #~ msgstr "Brug kun specificeret enhedstørrelse (ignorer resten af enheden). FARLIGT!"
 3721 
 3722 #~ msgid "The start offset in the backend device"
 3723 #~ msgstr "Startforskydningen i motorenheden"
 3724 
 3725 #~ msgid "How many sectors of the encrypted data to skip at the beginning"
 3726 #~ msgstr "Antal sektorer med krypterede data som skal udelades i begyndelsen"
 3727 
 3728 #~ msgid "Create a readonly mapping"
 3729 #~ msgstr "Opret en skrivebeskyttet oversættelse"
 3730 
 3731 #~ msgid "Do not ask for confirmation"
 3732 #~ msgstr "Anmod ikke om bekræftelse"
 3733 
 3734 #~ msgid "Timeout for interactive passphrase prompt (in seconds)"
 3735 #~ msgstr "Tidsudløb for interaktiv adgangsfraseprompt (i sekunder)"
 3736 
 3737 #~ msgid "secs"
 3738 #~ msgstr "sek"
 3739 
 3740 #~ msgid "Progress line update (in seconds)"
 3741 #~ msgstr "Statuslinjeopdatering (i sekunder)"
 3742 
 3743 #~ msgid "How often the input of the passphrase can be retried"
 3744 #~ msgstr "Hvor ofte inddata for adgangsfrasen kan indhentes"
 3745 
 3746 #~ msgid "Align payload at <n> sector boundaries - for luksFormat"
 3747 #~ msgstr "Juster belastning ved <n> sektorgrænser - for luksFormat"
 3748 
 3749 #~ msgid "File with LUKS header and keyslots backup"
 3750 #~ msgstr "Fil med LUKS-teksthoved og sikkerhedskopi af nøglepladser"
 3751 
 3752 #~ msgid "Use /dev/random for generating volume key"
 3753 #~ msgstr "Brug /dev/random til oprettelse af diskenhedsnøgle"
 3754 
 3755 #~ msgid "Use /dev/urandom for generating volume key"
 3756 #~ msgstr "Brug /dev/urandom til oprettelse af diskenhedsnøgle"
 3757 
 3758 #~ msgid "Share device with another non-overlapping crypt segment"
 3759 #~ msgstr "Del enhed med et andet ikkeoverlappende kryptsegment"
 3760 
 3761 #~ msgid "UUID for device to use"
 3762 #~ msgstr "UUID som enheden skal bruge"
 3763 
 3764 #~ msgid "Allow discards (aka TRIM) requests for device"
 3765 #~ msgstr "Tillader fjernelsesforespørgsler (a.k.a. TRIM) for enhed"
 3766 
 3767 #~ msgid "Device or file with separated LUKS header"
 3768 #~ msgstr "Enhed eller fil med adskilt LUKS-teksthoved"
 3769 
 3770 #~ msgid "Do not activate device, just check passphrase"
 3771 #~ msgstr "Aktiver ikke enhed, kontroller bare adgangsfrase"
 3772 
 3773 #~ msgid "Use hidden header (hidden TCRYPT device)"
 3774 #~ msgstr "Brug skjult teksthoved (skjult TCRYPT-enhed)"
 3775 
 3776 #~ msgid "Device is system TCRYPT drive (with bootloader)"
 3777 #~ msgstr "Enhed er system-TCRYPT-drev (med opstartsindlæser)"
 3778 
 3779 #~ msgid "Use backup (secondary) TCRYPT header"
 3780 #~ msgstr "Brug sikkerhedskopi (sekundær) TCRYPT-teksthoved"
 3781 
 3782 #~ msgid "Scan also for VeraCrypt compatible device"
 3783 #~ msgstr "Skan også for VeraCrypt-kompatibel enhed"
 3784 
 3785 #~ msgid "Personal Iteration Multiplier for VeraCrypt compatible device"
 3786 #~ msgstr "Personlig iterationmultiplikator for VeraCrypt-kompatibel enhed"
 3787 
 3788 #~ msgid "Query Personal Iteration Multiplier for VeraCrypt compatible device"
 3789 #~ msgstr "Forespørg personlig iterationmultiplikator for VeraCrypt-kompatibel enhed"
 3790 
 3791 #~ msgid "Type of device metadata: luks, luks1, luks2, plain, loopaes, tcrypt, bitlk"
 3792 #~ msgstr "Type for enhedsmetadata: luks, luks1, luks2, plain, loopaes, tcrypt, bitlk"
 3793 
 3794 #~ msgid "Disable password quality check (if enabled)"
 3795 #~ msgstr "Deaktiver kontrol af adgangskodens kvalitet (hvis aktiveret)"
 3796 
 3797 #~ msgid "Use dm-crypt same_cpu_crypt performance compatibility option"
 3798 #~ msgstr "Brug tilvalgene dm-crypt og same_cpu_crypt for ydelseskompatibilitet"
 3799 
 3800 #~ msgid "Use dm-crypt submit_from_crypt_cpus performance compatibility option"
 3801 #~ msgstr "Brug tilvalgene dm-crypt og submit_from_crypt_cpus for ydelseskompatibilitet"
 3802 
 3803 #~ msgid "Device removal is deferred until the last user closes it"
 3804 #~ msgstr "Enhedsfjernelse er udskudt indtil den sidste bruger lukker enheden"
 3805 
 3806 #~ msgid "Use global lock to serialize memory hard PBKDF (OOM workaround)"
 3807 #~ msgstr "Brug global lås til at serialisere memory-hard-PBKDF (OOM-alternativ)"
 3808 
 3809 #~ msgid "PBKDF iteration time for LUKS (in ms)"
 3810 #~ msgstr "PBKDF-iterationstid for LUKS (i ms)"
 3811 
 3812 #~ msgid "msecs"
 3813 #~ msgstr "ms"
 3814 
 3815 #~ msgid "PBKDF algorithm (for LUKS2): argon2i, argon2id, pbkdf2"
 3816 #~ msgstr "PBKDF-algoritme (for LUKS2): argon2i, argon2id, pbkdf2"
 3817 
 3818 #~ msgid "PBKDF memory cost limit"
 3819 #~ msgstr "PBKDF-hukommelsesomkostningsbegrænsning"
 3820 
 3821 #~ msgid "kilobytes"
 3822 #~ msgstr "kilobyte"
 3823 
 3824 #~ msgid "PBKDF parallel cost"
 3825 #~ msgstr "PBKDF-parallel omkostning"
 3826 
 3827 #~ msgid "threads"
 3828 #~ msgstr "tråde"
 3829 
 3830 #~ msgid "PBKDF iterations cost (forced, disables benchmark)"
 3831 #~ msgstr "PBKDF-iterationsomkostning (tvunget, deaktiverer sammenligning)"
 3832 
 3833 #~ msgid "Keyslot priority: ignore, normal, prefer"
 3834 #~ msgstr "Nøglepladsprioritet: ignore, normal, prefer"
 3835 
 3836 #~ msgid "Disable locking of on-disk metadata"
 3837 #~ msgstr "Deaktiver låsning af on-disk-metadata"
 3838 
 3839 #~ msgid "Disable loading volume keys via kernel keyring"
 3840 #~ msgstr "Deaktiver indlæsning af diskenhedsnøgler via kernenøglering"
 3841 
 3842 #~ msgid "Data integrity algorithm (LUKS2 only)"
 3843 #~ msgstr "Dataintegritetsalgoritme (kun LUKS2)"
 3844 
 3845 #~ msgid "Disable journal for integrity device"
 3846 #~ msgstr "Deaktiver journal for integritetsenhed"
 3847 
 3848 #~ msgid "Do not wipe device after format"
 3849 #~ msgstr "Ryd ikke enhed efter formatering"
 3850 
 3851 #~ msgid "Use inefficient legacy padding (old kernels)"
 3852 #~ msgstr "Brug ineffektive forældede mellemrum (gamle kerner)"
 3853 
 3854 #~ msgid "Do not ask for passphrase if activation by token fails"
 3855 #~ msgstr "Spørg ikke om adgangsfrase hvis aktivering via symbol mislykkes"
 3856 
 3857 #~ msgid "Token number (default: any)"
 3858 #~ msgstr "Symbolnummer (standard: alle)"
 3859 
 3860 #~ msgid "Key description"
 3861 #~ msgstr "Nøglebeskrivelse"
 3862 
 3863 #~ msgid "Encryption sector size (default: 512 bytes)"
 3864 #~ msgstr "Sektorstørrelse for kryptering (standard: 512 byte)"
 3865 
 3866 #~ msgid "Set activation flags persistent for device"
 3867 #~ msgstr "Angiv aktiveringsflag vedvarende for enhed"
 3868 
 3869 #~ msgid "Set label for the LUKS2 device"
 3870 #~ msgstr "Angiv etiket for LUKS2-enhed"
 3871 
 3872 #~ msgid "Set subsystem label for the LUKS2 device"
 3873 #~ msgstr "Angiv undersystemetiket for LUKS2-enhed"
 3874 
 3875 #~ msgid "Create unbound (no assigned data segment) LUKS2 keyslot"
 3876 #~ msgstr "Opret ubunden (intet tildelt datasegment) LUKS2-nøgleplads"
 3877 
 3878 #~ msgid "Read or write the json from or to a file"
 3879 #~ msgstr "Læs eller skriv json fra eller til en fil"
 3880 
 3881 #~ msgid "LUKS2 header metadata area size"
 3882 #~ msgstr "Størrelse på metadataområdet for LUKS2-teksthovedet"
 3883 
 3884 #~ msgid "LUKS2 header keyslots area size"
 3885 #~ msgstr "Størrelse på nøglepladsområdet for LUKS2-teksthovedet"
 3886 
 3887 #~ msgid "Refresh (reactivate) device with new parameters"
 3888 #~ msgstr "Opdater (genaktiver) enhed med nye parametre"
 3889 
 3890 #~ msgid "LUKS2 keyslot: The size of the encryption key"
 3891 #~ msgstr "LUKS2-nøgleplads: Krypteringsnøglens størrelse"
 3892 
 3893 #~ msgid "LUKS2 keyslot: The cipher used for keyslot encryption"
 3894 #~ msgstr "LUKS2-nøgleplads: krypteringsalgoritmen brugt for nøglepladskryptering"
 3895 
 3896 #~ msgid "Encrypt LUKS2 device (in-place encryption)."
 3897 #~ msgstr "Krypter LUKS2-enhed (på stedet kryptering)."
 3898 
 3899 #~ msgid "Decrypt LUKS2 device (remove encryption)."
 3900 #~ msgstr "Dekrypter LUKS2-enhed (fjern kryptering)."
 3901 
 3902 #~ msgid "Initialize LUKS2 reencryption in metadata only."
 3903 #~ msgstr "Initialiser LUKS2-omkryptering kun i metadata."
 3904 
 3905 #~ msgid "Resume initialized LUKS2 reencryption only."
 3906 #~ msgstr "Genoptag kun initialiseret LUKS2-omkryptering."
 3907 
 3908 #~ msgid "Reduce data device size (move data offset). DANGEROUS!"
 3909 #~ msgstr "Reducer dataenhedstørrelse (flyt dataforskydning). FARLIGT!"
 3910 
 3911 #~ msgid "Maximal reencryption hotzone size."
 3912 #~ msgstr "Maksimal størrelse for omkrypteringshotzone."
 3913 
 3914 #~ msgid "Reencryption hotzone resilience type (checksum,journal,none)"
 3915 #~ msgstr "Resilience-type for omkrypteringshotzonen (checksum,journal,none)"
 3916 
 3917 #~ msgid "Reencryption hotzone checksums hash"
 3918 #~ msgstr "Kontrolsumshash for omkrypteringshotzonen"
 3919 
 3920 #~ msgid "Override device autodetection of dm device to be reencrypted"
 3921 #~ msgstr "Overskriv automatisk registrering af enhed for dm-enhed der skal omkrypteres"
 3922 
 3923 #~ msgid "Parameter --refresh is only allowed with open or refresh commands.\n"
 3924 #~ msgstr "Parameteren --refresh er kun tilladt for kommandoerne open (åbn) eller refresh (opdater).\n"
 3925 
 3926 #~ msgid "Option --deferred is allowed only for close command.\n"
 3927 #~ msgstr "Tilvalget --deferred er kun tilladt for kommandoen close (luk).\n"
 3928 
 3929 #~ msgid "Option --allow-discards is allowed only for open operation.\n"
 3930 #~ msgstr "Tilvalget --allow-discards er kun tilladt for åbne operationer.\n"
 3931 
 3932 #~ msgid "Option --persistent is allowed only for open operation.\n"
 3933 #~ msgstr "Tilvalget --persistent er kun tilladt for åben operation.\n"
 3934 
 3935 #~ msgid "Option --serialize-memory-hard-pbkdf is allowed only for open operation.\n"
 3936 #~ msgstr "Tilvalget --serialize-memory-hard-pbkdf er kun tilladt for åbne operationer.\n"
 3937 
 3938 #~ msgid ""
 3939 #~ "Option --key-size is allowed only for luksFormat, luksAddKey,\n"
 3940 #~ "open and benchmark actions. To limit read from keyfile use --keyfile-size=(bytes)."
 3941 #~ msgstr ""
 3942 #~ "Tilvalget --key-size er kun tilladt for luksFormat, luksAddKey,\n"
 3943 #~ "åbn- og sammenligningshandlinger. For at begrænse læsning fra nøglefilen bruges\n"
 3944 #~ "--keyfile-size=(bytes)."
 3945 
 3946 #~ msgid "Option --integrity is allowed only for luksFormat (LUKS2).\n"
 3947 #~ msgstr "Tilvalget --integrity er kun tilladt for luksFormat (LUKS2).\n"
 3948 
 3949 #~ msgid "Options --label and --subsystem are allowed only for luksFormat and config LUKS2 operations.\n"
 3950 #~ msgstr "Tilvalget --label og --subsystem er kun tilladt for luksFormat og config LUKS2-operationer.\n"
 3951 
 3952 #~ msgid "Negative number for option not permitted."
 3953 #~ msgstr "Negativ nummer for tilvalg er ikke tilladt."
 3954 
 3955 #~ msgid "Option --use-[u]random is allowed only for luksFormat."
 3956 #~ msgstr "Tilvalget --use-[u]random er kun tilladt for luksFormat."
 3957 
 3958 #~ msgid "Option --uuid is allowed only for luksFormat and luksUUID."
 3959 #~ msgstr "Tilvalget --uid er kun tilladt for luksFormat og luksUUID."
 3960 
 3961 #~ msgid "Option --align-payload is allowed only for luksFormat."
 3962 #~ msgstr "Tilvalget --align-payload er kun tilladt for luksFormat."
 3963 
 3964 #~ msgid "Options --luks2-metadata-size and --opt-luks2-keyslots-size are allowed only for luksFormat with LUKS2."
 3965 #~ msgstr "Tilvalgene --luks2-metadata-size og --opt-luks2-keyslots-size er kun tilladt for luksFormat med LUKS2."
 3966 
 3967 #~ msgid "Invalid LUKS2 metadata size specification."
 3968 #~ msgstr "Ugyldig specifikation for størrelsen på LUKS2-metadata."
 3969 
 3970 #~ msgid "Invalid LUKS2 keyslots size specification."
 3971 #~ msgstr "Ugyldig specifikation for størrelsen på LUKS2-nøgleplads."
 3972 
 3973 #~ msgid "Option --offset is supported only for open of plain and loopaes devices, luksFormat and device reencryption.\n"
 3974 #~ msgstr "Tilvalget --offset er kun understøttet for åbning af plain- og loopaes-enheder, luksFormat og enhedsomkryptering.\n"
 3975 
 3976 #~ msgid "Invalid argument for parameter --veracrypt-pim supplied.\n"
 3977 #~ msgstr "Ugyldigt argument for parameteren --veracrypt-pim angivet.\n"
 3978 
 3979 #~ msgid "Sector size option is not supported for this command.\n"
 3980 #~ msgstr "Tilvalg for sektorstørrelse er ikke understøttet for denne kommando.\n"
 3981 
 3982 #~ msgid "Unsupported encryption sector size.\n"
 3983 #~ msgstr "Krypteringsektorstørrelsen er ikke understøttet.\n"
 3984 
 3985 #~ msgid "Option --unbound may be used only with luksAddKey action.\n"
 3986 #~ msgstr "Tilvalget --unbound kan kun bruges med luksAddKey-handlingen.\n"
 3987 
 3988 #~ msgid "Option --refresh may be used only with open action.\n"
 3989 #~ msgstr "Tilvalget --refresh kan kun bruges med open-handlingen.\n"
 3990 
 3991 #~ msgid "Invalid device size specification."
 3992 #~ msgstr "Ugyldig specifikation for enhedsstørrelse."
 3993 
 3994 #~ msgid "Reduce size overflow."
 3995 #~ msgstr "Reducer størrelsesoverløb."
 3996 
 3997 #~ msgid "Do not use verity superblock"
 3998 #~ msgstr "Brug ikke verity-superblok"
 3999 
 4000 #~ msgid "Format type (1 - normal, 0 - original Chrome OS)"
 4001 #~ msgstr "Formatype (1 - normal, 0 - original Chrome OS)"
 4002 
 4003 #~ msgid "number"
 4004 #~ msgstr "nummer"
 4005 
 4006 #~ msgid "Block size on the data device"
 4007 #~ msgstr "Blokstørrelse på dataenheden"
 4008 
 4009 #~ msgid "Block size on the hash device"
 4010 #~ msgstr "Blokstørrelse på hashenheden"
 4011 
 4012 #~ msgid "FEC parity bytes"
 4013 #~ msgstr "FEC-paritetbyte"
 4014 
 4015 #~ msgid "The number of blocks in the data file"
 4016 #~ msgstr "Antallet af blokke i datafilen"
 4017 
 4018 #~ msgid "blocks"
 4019 #~ msgstr "blokke"
 4020 
 4021 #~ msgid "Path to device with error correction data"
 4022 #~ msgstr "Sti til enhed med fejlkorrektionsdata"
 4023 
 4024 #~ msgid "path"
 4025 #~ msgstr "sti"
 4026 
 4027 #~ msgid "Starting offset on the hash device"
 4028 #~ msgstr "Starter forskydning på hashenheden"
 4029 
 4030 #~ msgid "Starting offset on the FEC device"
 4031 #~ msgstr "Starter forskydning på FEC-enheden"
 4032 
 4033 #~ msgid "Hash algorithm"
 4034 #~ msgstr "Hashalgoritme"
 4035 
 4036 #~ msgid "string"
 4037 #~ msgstr "streng"
 4038 
 4039 #~ msgid "Salt"
 4040 #~ msgstr "Salt"
 4041 
 4042 #~ msgid "hex string"
 4043 #~ msgstr "hex-streng"
 4044 
 4045 #~ msgid "Path to root hash signature file"
 4046 #~ msgstr "Stil til roothash-signaturfil"
 4047 
 4048 #~ msgid "Restart kernel if corruption is detected"
 4049 #~ msgstr "Genstart kerne hvis korruption er registreret"
 4050 
 4051 #~ msgid "Ignore corruption, log it only"
 4052 #~ msgstr "Ignorer korruption, log den kun"
 4053 
 4054 #~ msgid "Do not verify zeroed blocks"
 4055 #~ msgstr "Bekræft ikke nulstillede blokke"
 4056 
 4057 #~ msgid "Verify data block only the first time it is read"
 4058 #~ msgstr "Verificer kun datablok første gang den læses"
 4059 
 4060 #~ msgid "Option --ignore-corruption, --restart-on-corruption or --ignore-zero-blocks is allowed only for open operation.\n"
 4061 #~ msgstr "Tilvalgene --ignore-corruption, --restart-on-corruption eller --ignore-zero-blocks er kun tilladt for åben operation.\n"
 4062 
 4063 #~ msgid "Option --root-hash-signature can be used only for open operation.\n"
 4064 #~ msgstr "Tilvalget --root-hash-signature kan kun bruges til åben operation.\n"
 4065 
 4066 #~ msgid "Path to data device (if separated)"
 4067 #~ msgstr "Sti til dataenhed (hvis adskilt)"
 4068 
 4069 #~ msgid "Journal size"
 4070 #~ msgstr "Journalstørrelse"
 4071 
 4072 #~ msgid "Interleave sectors"
 4073 #~ msgstr "Interleave-sektorer"
 4074 
 4075 #~ msgid "Journal watermark"
 4076 #~ msgstr "Journalvandmærke"
 4077 
 4078 #~ msgid "percent"
 4079 #~ msgstr "procent"
 4080 
 4081 #~ msgid "Journal commit time"
 4082 #~ msgstr "Journal commit-tid"
 4083 
 4084 #~ msgid "ms"
 4085 #~ msgstr "ms"
 4086 
 4087 #~ msgid "Number of 512-byte sectors per bit (bitmap mode)."
 4088 #~ msgstr "Antallet af 512-byte sektorer per bit (bitmap-tilstand)."
 4089 
 4090 #~ msgid "Bitmap mode flush time"
 4091 #~ msgstr "Flush-tid for Bitmap-tilstand"
 4092 
 4093 #~ msgid "Tag size (per-sector)"
 4094 #~ msgstr "Mærkestørrelse (per-sektor)"
 4095 
 4096 #~ msgid "Sector size"
 4097 #~ msgstr "Sektorstørrelse"
 4098 
 4099 #~ msgid "Buffers size"
 4100 #~ msgstr "Bufferstørrelse"
 4101 
 4102 #~ msgid "Data integrity algorithm"
 4103 #~ msgstr "Dataintegritetsalgoritme"
 4104 
 4105 #~ msgid "The size of the data integrity key"
 4106 #~ msgstr "Størrelsen for dataintegritetsnøglen"
 4107 
 4108 #~ msgid "Read the integrity key from a file"
 4109 #~ msgstr "Læs integritetsnøglen fra en fil"
 4110 
 4111 #~ msgid "Journal integrity algorithm"
 4112 #~ msgstr "Journalintegritetsalgoritme"
 4113 
 4114 #~ msgid "The size of the journal integrity key"
 4115 #~ msgstr "Størrelsen for journalintegritetsnøglen"
 4116 
 4117 #~ msgid "Read the journal integrity key from a file"
 4118 #~ msgstr "Læs journalintegritetsnøglen fra en fil"
 4119 
 4120 #~ msgid "Journal encryption algorithm"
 4121 #~ msgstr "Journalkrypteringsalgoritme"
 4122 
 4123 #~ msgid "The size of the journal encryption key"
 4124 #~ msgstr "Størrelsen for journalkrypteringsnøglen"
 4125 
 4126 #~ msgid "Read the journal encryption key from a file"
 4127 #~ msgstr "Læs journalkrypteringsnøglen fra en fil"
 4128 
 4129 #~ msgid "Recovery mode (no journal, no tag checking)"
 4130 #~ msgstr "Gendannelsestilstand (ingen journal, ingen mærkekontrol)"
 4131 
 4132 #~ msgid "Use bitmap to track changes and disable journal for integrity device"
 4133 #~ msgstr "Brug bitmap til at registrere ændringer og deaktivere journal for integritetsenhed"
 4134 
 4135 #~ msgid "Recalculate initial tags automatically."
 4136 #~ msgstr "Genberegn oprindelige mærker automatisk."
 4137 
 4138 #~ msgid "Option --integrity-recalculate can be used only for open action."
 4139 #~ msgstr "Tilvalget --integrity-recalculate kan kun bruges for open-handling."
 4140 
 4141 #~ msgid "Options --journal-size, --interleave-sectors, --sector-size, --tag-size and --no-wipe can be used only for format action.\n"
 4142 #~ msgstr "Tilvalgene --journal-size, --interleave-sectors, --sector-size, --tag-size og --no-wipe kan kun bruges for formathandlingen.\n"
 4143 
 4144 #~ msgid "Invalid journal size specification."
 4145 #~ msgstr "Ugyldig specifikation for journalstørrelse."
 4146 
 4147 #~ msgid "Integrity algorithm must be specified if integrity key is used."
 4148 #~ msgstr "Integritetsalgoritme skal være angivet hvis der bruges integritetsnøgle."
 4149 
 4150 #~ msgid "Reencryption block size"
 4151 #~ msgstr "Blokstørrelse for omkryptering"
 4152 
 4153 #~ msgid "MiB"
 4154 #~ msgstr "MiB"
 4155 
 4156 #~ msgid "Do not change key, no data area reencryption"
 4157 #~ msgstr "Ændr ikke nøgle, ingen dataområdeomkryptering"
 4158 
 4159 #~ msgid "Read new volume (master) key from file"
 4160 #~ msgstr "Læs ny diskenhednøgle (master) fra fil"
 4161 
 4162 #~ msgid "PBKDF2 iteration time for LUKS (in ms)"
 4163 #~ msgstr "PBKDF2-iterationstid for LUKS (i ms)"
 4164 
 4165 #~ msgid "Use direct-io when accessing devices"
 4166 #~ msgstr "Brug direct-io når enheder tilgås"
 4167 
 4168 #~ msgid "Use fsync after each block"
 4169 #~ msgstr "Brug fsync efter hver blok"
 4170 
 4171 #~ msgid "Update log file after every block"
 4172 #~ msgstr "Opdater logfil efter hver blok"
 4173 
 4174 #~ msgid "Use only this slot (others will be disabled)"
 4175 #~ msgstr "Brug kun denne plads (andre vil blive deaktiveret)"
 4176 
 4177 #~ msgid "Create new header on not encrypted device"
 4178 #~ msgstr "Opret nyt teksthoved på ikke krypteret enhed"
 4179 
 4180 #~ msgid "Permanently decrypt device (remove encryption)"
 4181 #~ msgstr "Dekrypter enhed permanent (fjern kryptering)"
 4182 
 4183 #~ msgid "The UUID used to resume decryption"
 4184 #~ msgstr "UUID'en brugt til at genoptage dekryptering"
 4185 
 4186 #~ msgid "Type of LUKS metadata: luks1, luks2"
 4187 #~ msgstr "Type for LUKS-metadata: luks1, luks2"
 4188 
 4189 #~ msgid "Requested dmcrypt performance options are not supported."
 4190 #~ msgstr "Forespurgte dmcrypt-ydelsestilvalg er ikke understøttede."
 4191 
 4192 #~ msgid "Cannot format device %s which is still in use."
 4193 #~ msgstr "Kan ikke formatere enheden %s som stadig er i brug."
 4194 
 4195 #~ msgid "Key slot %d is not used."
 4196 #~ msgstr "Nøglepladsen %d er ikke brugt."
 4197 
 4198 #~ msgid "Function not available in FIPS mode."
 4199 #~ msgstr "Funktion er ikke tilgængelig i FIPS-tilstand."
 4200 
 4201 #~ msgid "Key slot %d selected for deletion."
 4202 #~ msgstr "Nøgleplads %d valgt for sletning."
 4203 
 4204 #~ msgid "open device as mapping <name>"
 4205 #~ msgstr "åbn enhed som oversættelse <navn>"
 4206 
 4207 #~ msgid "close device (deactivate and remove mapping)"
 4208 #~ msgstr "luk enhed (deaktiver og fjern oversættelse)"
 4209 
 4210 #~ msgid "Failed to set PBKDF parameters."
 4211 #~ msgstr "Kunne ikke angive PBKDF-parametre."
 4212 
 4213 #~ msgid "Cannot seek to device offset.\n"
 4214 #~ msgstr "Kan ikke søge til enhedsforskydning.\n"
 4215 
 4216 #~ msgid "Interrupted by a signal."
 4217 #~ msgstr "Afbrudt af et signal."
 4218 
 4219 #~ msgid "Device %s is too small. (LUKS2 requires at least %<PRIu64> bytes.)"
 4220 #~ msgstr "Enheden %s er for lille. (LUKS2 kræver mindst %<PRIu64> byte.)"